Sunteți pe pagina 1din 299

CAS

++
COGNITROM
ASSESSMENT SYSTEM
Coordonatori:
Mircea MICLEA
Mihaela PORUMB
Paul COTRLEA
Monica ALBU
COGNITROM
CAS
++
PERSONALITATE I INTERESE
Autori: Monica
ALBU Mihaela
PORUMB
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei
CAS++ Co!nitrom Assessment S"stem #
coord: Mircea Miclea! Mihaela Poru"#! Paul Cot$rlea! Monica Al#u
Clu%&Na'oca: Editura ASCR! ())*
+ ,ol
ISBN *-.&*-/&-*-/&-)&(
$ol% &' CAS++ ' Personalitate (i interese% & ())* & Bi#lio0r
ISBN *-.&*-/&-*-/&-/&/
I Miclea! Mircea 1coord2
II Poru"#! Mihaela 1coord2
III Cot$rlea! Paul 1coord2
I3 Al#u! Monica 1coord2
45**((
Toate te6tele din ace6t ,olu" au 7o6t a,i8ate 9n anul ())*! 'e durat: nedeter"inat:!
de Cole0iul P6iholo0ilor din Ro"$nia
Editor: ;iana Brea8
Co'erta: Carolina Banc
Tehnoredactare: ;iana Brea8 <i Monica Al#u
Contri#u=ia autorilor la reali8area ace6tui ,olu" e6te ur":toarea:
Monica Al#u > ca'itolele I! II! III! I3?
Mihaela Poru"# > ca'itolul 3
Comenzi:
SC COGNITROM SRL
Pia=a 4+ Iulie nr 4.
+))/(5! Clu%&Na'oca
Tel@AaB: )(C+ 5.4+**
DD D co0nitro"ro
o 77iceEco0nitro"ro
Co'Fri0ht G ())* COGNITROM
Toate dre'turile re8er,ate
Re'roducerea inte0ral: 6au 'ar=ial: a teBtului! 6tocarea 9ntr&o #a8: de date <i tran6"iterea lui 9n orice 7or":
6au 'rin orice "i%loace! elecronic! "ecanic! 7otoco'iere! 9nre0i6trare 6au de alt: natur:! 7:r: acordul 'reala#il
al COGNITROM! 6unt inter8i6e <i 6e 'ede'6e6c con7or" le0ii.
PERSONALITATE HI INTERESE
C)PRINS
I% A)TONOMIE PERSONA*+ &
C,estionar-l .e e/al-are a a-tonomiei 0ersonale 1AP2
II% OPTIMISM 34
C,estionar-l .e e/al-are a o0timism-l-i 1OPT2
III% S)PRA5ACTORII MODE*)*)I BIG 5I$E
4% 5i/e5actor Personalit" In/entor" 155PI2
467
8% C,estionar-l .e Personalitate c- 7 5actori 1CP752 497
I$% 5ACTORII MODE*)*)I A*TERNATI$
C) CINCI 5ACTORI
:-c;erman<-,lman Personalit" =-estionnaire 1:<P=2
84&
$% E$A*)AREA INTERESE*OR
C,estionar-l .e e/al-are a intereselor 1CEI2
83>
2
3
I A)TONOMIE
PERSONA*+
C,estionar-l .e e/al-are a a-tonomiei 0ersonale 1AP2
Conin-t-l ca0itol-l-i
I%4% Pre?entarea !eneral@ a c,estionar-l-i AP
I%8% Constr-ct-l m@s-rat .e c,estionar-l AP
I%&% Proce.e-l -rmat 0entr- constr-irea c,estionar-l-i AP
I%9% Conin-t-l c,estionar-l-i AP
I%7% Descrierea itemilor c,estionar-l-i AP
I%3% Materialele -tili?ate 0entr- testare
I%>% Instr-ci-nile .e a.ministrare a c,estionar-l-i AP
I%A% Cotarea r@s0-ns-rilor
I%B% $ali.area c,estionar-l-i AP
I%46% 5i.elitatea c,estionar-l-i AP
I%44% Etalonarea c,estionar-l-i AP
I%48% Inter0retarea scor-rilor scalelor c,estionar-l-i AP
I%4&% Concl-?ii
Biblio!raCie
AneDe'
AneDa 4 E Caiet-l c,estionar-l-i AP
AneDa 8 E 5oaia .e r@s0-ns a c,estionar-l-i AP
AneDa & E Grila .e cotare a c,estionar-l-i AP
4
I%4% PRE:ENTAREA GENERA*+
A CFESTIONAR)*)I AP
I%4%4% Sco0-l c,estionar-l-i AP (i .omeniile sale .e a0licare
Autono"ia 'er6onal: 6c:8ut: 'oate 7i o cau8: a 'er7or"an=elor <colare 6au 'ro7e6ionale
redu6e <i a unor tul#ur:ri de co"'orta"ent
Chestionarul de evaluare a autonomiei personale 1Che6tionarul AP2 e6te de6tinat
e,alu:rii a 'atru di"en6iuni ale autono"iei 'er6onale: autono"ia co0niti,:! autono"ia
co"'orta"ental:! autono"ia e"o=ional: <i autono"ia ,aloric:
El 'oate 7i utili8at 'entru dia0no8a 'er6onalit:=ii! 9n do"eniul educa=ional! 9n do"eniul
clinic <i al '6iholo0iei 6:n:t:=ii
I%4%8% Po0-laia 0entr- care 0oate Ci Colosit c,estionar-l AP
Che6tionarul AP a 7o6t etalonat 'e o 'o'ula=ie non&clinic:! 7or"at: din 'er6oane cu
,$r6ta cu'rin6: 9ntre 45 <i C5 de ani
Intruc$t "ai "ul=i ite"i ai che6tionarului 6e re7er: la rela=iile 6u#iectului cu cei din %urul
6:u! tre#uie "ani7e6tat: 'ruden=: 9n inter'retarea r:6'un6urilor date de 'er6oanele care duc o
,ia=: i8olat:! au 7oarte 'u=ini 'rieteni! nu lucrea8:! nu au lucrat <i nici nu ur"ea8: cur6urile
,reunei 7or"e de 9n,:=:"$nt
I%4%&% Con.iiile .e -tili?are a c,estionar-l-i AP
Che6tionarul 6e ad"ini6trea8: indi,idual 6au colecti,! 7:r: li"it: de ti"'
Per6oana care inter'retea8: 6corurile 6u#iec=ilor la che6tionar tre#uie 6: ai#: 6tudii de
'6iholo0ie! 'entru a 'utea o7eri eB'lica=ii cu 'ri,ire la 'o6i#ilele e7ecte ale ni,elurilor "ari
6au "ici ale autono"iei 'er6onale La ad"ini6trarea che6tionarului <i la cotarea ace6tuia! ea
'oate 7i a%utat: de 'er6oane care nu 6unt '6iholo0i! dar au cuno<tin=e de6're te6tarea
'6iholo0ic:
I%4%9% Moti/-l constr-irii c,estionar-l-i AP
Ma%oritatea in6tru"entelor care au 7o6t con6truite 9n Ro"$nia 'entru e,aluarea
autono"iei 'er6onale au 9n ,edere doar c$te o co"'onent: a ace6teia 6au un do"eniu 9n care
6e "ani7e6t: autono"ia A<a 6unt:
J Scala general de autonomie n nvare 1C9"'ian! ())52! care ":6oar: autono"ia
9n 9n,:=are la ele,i de liceu?
5
J Chestionarul A/H 1Autonomie/Heteronomie2 1Berar! Al#u! ())Ca2! care! 'rin cele
dou: 6cale ale 6ale! ":6oar: 9ncrederea 9n ca'acit:=ile 'ro'rii <i inde'enden=a 7a=: de
':rerile celor din %ur 1':rin=i! 'ro7e6ori! 'rieteni2?
J Chestionarul pentru evaluarea autonomiei n gndire 1Berar! Al#u! ())C#2! ai c:rui
ite"i 6e re7er: la - dintre cele . criterii utili8ate de Li'"an 14**5! a'ud Aaiciuc!
())+c2 'entru de7inirea autono"iei 9n 0$ndire
FFPI 1Five-Factor Personalit Inventor2 1KendriL6! 4**-2! ada'tat 9n Ro"$nia de
Monica Al#u 14***2! <i Chestionarul CP!F 1Chestionarul de Personalitate cu 5 Factori2!
con6truit de Monica Al#u 1()).2 du': "odelul che6tionarul FFPI! con=in c$te o 6cal: care
":6oar: autono"ia 'er6onal:! dar ace6tea nu 7urni8ea8: in7or"a=ii de6're di"en6iunile
autono"iei
Che6tionarul AP a 7o6t ela#orat 'ornind de la o acce'=iune a autono"iei 'er6onale ca un
con6truct cu 'atru di"en6iuni 1autono"ie co0niti,:! autono"ie co"'orta"ental:! autono"ie
e"o=ional: <i autono"ie ,aloric:2 de6're care 6&au 7:cut nu"eroa6e 6tudii 9n literatura
'6iholo0ic:! dar 'entru care 9n Ro"$nia nu eBi6t: in6tru"ente de e,aluare
I%8% CONSTR)CT)* M+S)RAT DE CFESTIONAR)* AP
I%8%4% DeCiniia a-tonomiei 0ersonale -tili?at@ la constr-irea
c,estionar-l-i AP
;e7ini=iile autono"iei 'er6onale <i ale di"en6iunilor 6ale au 7o6t 7or"ulate de Monica
Al#u 9"'reun: cu un 0ru' de "a6teran8i 9n '6iholo0ie de la Aacultatea de P6iholo0ie <i
Htiin=ele Educa=iei a Uni,er6it:=ii MBa#e<&BolFaiN! care au 'artici'at la con6truirea
Che6tionarului AP! 9n anul ())C
A 7o6t 7oarte di7icil 6: 6e alea0: o de7ini=ie a autono"iei 'er6onale ca #a8: 'entru
con6truirea che6tionarului! deoarece! 9n lucr:rile de '6iholo0ie! a'ar nu"eroa6e de7ini=ii
di7erite 9ntre ele ;e eBe"'lu:
J Autonomia personal e6te o tr:6:tur: de 'er6onalitate! care di7eren=ia8: un indi,id
9n ra'ort cu al=ii ca orientare 0eneral: 9n rela=iile 6ale cu "ediul 17i8ic <i 6ocial2 1RM
RFan! EL ;eci! ()))! a'ud Aaiciuc! ())+a2
J Autonomia eB'ri": un 0rad de li#ertate <i ca'acitate de deli#erare nein7luen=a#il: <i
7acil:! ca tr:6:tur: '6ihic: a con<tiin=ei de 6ine <i a 'er6onalit:=ii 1Hchio'u! 4**-2
J Autonomia personal e6te a#ilitatea unui indi,id co"'etent de a&<i conduce ,ia=a <i
de a lua deci8ii 'e #a8a in7or"a=iilor di6'oni#ile 1CaldDell! ())/2
J Autonomia 6e re7er: la ca'acitatea indi,idului <i la li#ertatea 6a de a 6e auto&0u,erna
6u# a6'ect '6iholo0ic! "oral <i 6ocial 1htt':@@DDDtheih6or0@'d7@literatureo7li#ertF@
article6@//'d72
J Autonomia 6e de7ine<te 'rin atri#utele: 9ncredere 9n 6ine! orientare 6're "unc: <i
identitate 1E Green#er0er! 4*.+! a'ud ;eci! EriL6on! GeDirth! ())C2
6
J Autonomia e6te co"'eten=a 6au ca'acitatea indi,idual: de a 9n=ele0e! 'rin 'ri6"a
,alorilor 'ro'rii! o'=iunile rele,ante <i con6ecin=ele unei deci8ii 6au 6arcini
'articulare 1htt':@@DDDal8or0 @Re6ource6@AactSheet6@autono"FEI'd72
;e 7a't! 'e 'arcur6ul ti"'ului! 9n 7ilo8o7ie <i 9n '6iholo0ie! ter"enul de autono"ie a 7o6t
'u6 9n rela=ie cu no=iuni di,er6e! unele i"'reci6 <i ,a0 de7inite! 'recu": li#ertate! ale0ere!
deci8ie! inde'enden=:! condi=ionare! inten=ionalitate! cau8:! "oti,a=ie! deter"inare!
ra=ionalitate! re6'on6a#ilitate! control! ,oin=:! a0ent! 6co'! 6ine 1Aaiciuc! ())+#2
Nu"ero<i autori de lucr:ri de '6iholo0ie <i chiar de dic=ionare con6ider: c: autono"ia 6e
6u'ra'une! total 6au 'ar=ial! cu inde'enden=a
In "ulte ca8uri! unul dintre ter"eni e6te de7init ori eB'licat 'rin inter"ediul celuilalt ;e
eBe"'lu:
J MAutonomia e6te independena 'er6onal:N 1"ltralingua #nglish $ictionar2
J Autonom 9n6ea"n: Mindependent! necontrolat de al=ii 6au de 7or=e eBterioareN 1%he
American Heritage $ictionar o& the #nglish 'anguage! ()))2
J MAutonomia e6te independena relati,: a unui indi,id 9n 9ndru"area 6au re0larea
co"'orta"entului 'ro'riuN! independena 7iind 9n=elea6: ca Ma#6en=a #a8:rii 'e al=ii
'entru 6'ri%in! a%utor 6au 9ndru"areN 1Good! 4*5*2
J MAutonomia e6te 9n 'ri"ul r$nd un 7eno"en care i"'lic: independen 9n ac=iune!
,or#ire <i 0$ndireN 1A0ich! ())/2
J Autonomia 9n6ea"n: independenN Independena con6t: 9ntr&o Matitudine
autonom 9n care indi,idul e6te 1relati,2 nein7luen=at de %udec:=ile! o'iniile 6au
credin=ele celorlal=iN 1Re#er! 4*.52
J Autonomia re're8int: M"odalitatea de a 7i a unui or0ani6"! 'er6oan:! 0ru' 16i6te"e
9n 0eneral2! care 7unc=ionea8: independent! 6e deter"in: 9n #a8a 'ro'riei 6ale
6tructuri! a le0ilor 6ale interneN Independena e6te Mo caracteri6tic: a celui care
re7u8: 6au reduce la "aBi"u" de'enden=a de al=ii! 're7er$nd autonomia 9n #a8a
unui 6i6te" de atitudini 'er6onale #ine conturate <i autoacce'tateN 1Po'e6cu&
Ne,eanu! 4*-.2
Alteori! de7ini=iile celor doi ter"eni 6unt 7oarte a6e":n:toare:
J Prin autonomie 6e 9n=ele0e Mco"'orta"entul indi,i8ilor care nu a6cult: dec$t de le0i
'e care <i le&au dat ei 9n<i<i 6au de le0i c:rora le&au 9n=ele6 <i acce'tat ,aloareaN
1PiOron! ())42
J MIn 0eneral! independena 9n6ea"n: a ac=iona "ai "ult con7or" 'ro'riilor nece6it:=i!
'erce'=ii 6au %udec:=i dec$t ca r:6'un6 la cererile "ediului 6au la in7luen=ele
eBercitate de alte 'er6oaneN 1Cor6ini! 4**+2
EBi6t: <i autori! 'recu" Aeltha" <i ;rFden 14**/2! care 7ac di6tinc=ie clar: 9ntre cele
dou: con6tructe: MAutonomia i"'lic: o a#ilitate de a 0$ndi <i a ac=iona 6in0ur 1'entru 6ine2!
9n ti"' ce independena i"'lic: a'roa'e o nece6itate 1'entru 6ine2 de a 7i 6e'arat de al=ii
7
;in ,a6ta #i#lio0ra7ie re7eritoare la autono"ia 'er6onal: au 7o6t re=inute de7ini=iile 9n
care autono"ia 'er6onal: e6te con6iderat: ca un con6truct di7erit de Minde'enden=:N ;in ele
au 7o6t ':6trate ele"entele co"une care a'ar "ai 7rec,ent A re8ultat ur":toarea de7ini=ie:
Autonomia personal este o trstur a personalitii care const( pe de o parte( n
capacitatea de autodeterminare a individului( n a)ilitatea sa de a lua singur deci*ii cu
privire la propria via +i n capacitatea sa de a duce la ndeplinire aceste deci*ii( prin
iniierea( organi*area( supervi*area +i revi*uirea aciunilor proprii &r a &i controlat de &ore
e,terne sau de constrngeri( evalund opiunile e,istente +i lund n considerare propriile
interese( nevoi +i valori! iar pe de alt parte( n sentimentul pe care l are persoana c
dispune att de a)ilitatea de a &ace alegeri cu privire la direcia aciunilor sale( ct +i de
li)ertatea de a duce la ndeplinire aceste alegeri-
Sau! 'e 6curt: autonomia personal const n capacitatea de a controla propria via
mpreun cu sentimentul c e,ist posi)ilitatea de a e,ercita acest control-
;e7ini=ia a6t7el 7or"ulat: inte0rea8: dou: tendin=e 9nt$lnite la autorii care 6&au ocu'at
de autono"ia 'er6onal:: aceea de rela=ionare a conce'tului de autono"ie 'er6onal: cu
ca'acit:=ile co0niti,e <i aceea de includere a conce'tului 9n 67era e"o=ionalit:=ii Ea nu
'ri,e<te autono"ia 'er6onal: ca una dintre cele trei ne,oi 7unda"entale din teoria
autodeter"in:rii: ne,oia de autono"ie! ne,oia de co"'eten=: <i ne,oia de rela=ionare 1EL
;eci <i RM RFan! 4**4! a'ud Aaiciuc! ())5? Pillia"6 <i cola#! 4**.2
La #a8a ace6tei de7ini=ii au 6tat ur":toarele idei:
a P:rerea c: autonomia personal este o trstur de personalitate a 7o6t 7or"ulat: de
"ai "ul=i autori! 'rintre care: A Bandura 14**4! a'ud Aaiciuc! ())52! U Hchio'u 14**-2!
RM RFan <i EL ;eci 1()))! a'ud Aaiciuc! ())+a2 Ea a'are! de a6e"enea! 9n de7ini=ia
'ro'u6: de I Berar: MAutono"ia 'er6onal: re're8int: o tr:6:tur:@di"en6iune a 'er6onalit:=ii!
7or"at: 9n onto0ene8: 'rin a6i"il:ri <i aco"od:ri 6tructurale <i 7unc=ionale ale 6u#iectului la
"odelele <i 'articularit:=ile "ediului 6:u de ,ia=: <i care! 'e ":6ura con6tituirii! 6e eB'ri": 9n
atitudini <i co"'orta"ente #a8ate 'e le0i! nor"e <i ,alori 'ro'riiN 1Berar! Al#u! ())C#2
b Capacitatea de autodeterminare este considerat o component a autonomiei
personale de Q Ne77 1())42 1MAutono"ia 'er6onal: 6e re7er: la ca'acitatea de
autodeter"inare a indi,idului <i la a#ilitatea de a&<i 9"'lini dorin=ele <i ne,oile 'er6onaleN2 <i
de GR A0ich 1())/2 1MAutono"ia ideal: include inde'enden=a <i autodeter"inarea! a#ilitatea
de a lua deci8ii li#er <i ra=ional <i a#ilitatea de a e,alua 'reci6 intere6ele 'er6onaleN2
Con7or" de7ini=iei 7or"ulate de E ClarL <i cola# 1())+2! autodeter"inarea e6te M9n "od
e6en=ial! a#ilitatea unei 'er6oane de a 7i autono": 9n e7ectuarea ale0erilor 9n ,ia=:N In aceea<i
lucrare! autono"ia 'er6onal: e6te con6iderat: ca M'o6i#ilitate de a 7ace ale0eri <i a lua deci8ii
cu 'ri,ire la calitatea 'ro'riei ,ie=i! 7:r: in7luen=e eBterne <i inter7eren=e ne'otri,iteN Prin
ur"are! 9n conce'=ia lui ClarL <i a cola#oratorilor 6:i autonomia personal const n
autodeterminare i n abilitatea de a lua singur decizii cu privire la propria via! 7:r: a
ceda in7luen=elor eBterne care contra,in 'ro'riilor ne,oi <i ,alori
c La ac=iunile care ar tre#ui 6: ur"e8e ale0erilor <i deci8iilor 6e 7ace re7erire 9n de7ini=ia
dat: de A,ira" <i Sonah 1())+2: MAutono"ia 'er6onal: re're8int: ca'acitatea 'er6oanei de a
ale0e! a direc=iona! a 6u'er,i8a <i a re,i8ui ac=iunile <i 6co'urileN O 'er6oan: autono": e6te T
8
6'un autorii a"inti=i T Macea 'er6oan: care 'oate 6:&<i controle8e 'ro'ria ,ia=:! 6:&<i
deter"ine 'ro'riile 6co'uri <i 6: ac=ione8e 9ntr&o "anier: ra=ional: 'entru a le atin0eN Prin
ur"are! n componena autonomiei personale intr i capacitatea de a iniia, organiza,
superviza i revizui aciunile proprii, pentru a atinge scopurile i!ate"
Intr&o 7or": conci6:! 6&ar 'utea 6'une c: autono"ia 'er6onal: re're8int: 'o6i#ilitatea
indi,idului de a 6e or0ani8a <i ad"ini6tra 6in0ur 1htt':@@incre,a#le6anarchi6te6or0@
ru#riUue6@"ot6anar6@leBiUanarht"2
A,$nd 9n ,edere ele"entele inclu6e 9n de7ini=ia autono"iei 'er6onale! co"entate "ai 6u6!
6e 'oate a7ir"a c: un indi,id care 'o6ed: autono"ie 'er6onal: are a#ilitatea 6: "onitori8e8e
cu 6ucce6 ne,oi <i ,alori <i 6: ini=ie8e! 6: or0ani8e8e <i 6: direc=ione8e ac=iuni 'entru
6ati67acerea ne,oilor 6ale 1htt ' :@@culture7a " ilie6co " @ 'er6onal&autono " F&eo62
. ;in a7ir"a=ia lui RFan <i LFnch 14*.*2 re7eritoare la o'u6ul autono"iei! heterono"ia
T care Mcon6t: 9n a 7i controlat de 7or=e eBterne 6au de con6tr$n0eri! cu alte cu,inte! 9n a#6en=a
relati,: a ,oin=eiN T! re8ult: c: autonomia presupune a stabili scopuri i a aciona r a i
supus controlului e!tern sau constr#ngerilor Adic:! Mautono"ia 9n6ea"n: li#ertate 7a=: de
toate con6tr$n0erile eBterneN 1htt':@@DDDca r " or0@athei6" @ter"6ht"2
Intr&o alt: de7ini=ie! autono"ia 're6u'une inde'enden=: <i 7a=: de 7actori interni! nu doar
7a=: de cei eBterni: MO 7iin=: autono": e6te aceea care are 'uterea de a 6e auto&direc=iona!
'o6ed$nd a#ilitatea de a ac=iona 9n con7or"itate cu deci8iile 6ale! inde'endent de ,oin=a altora
<i de al=i 7actori interni 6au eBterniN 1htt':@@DDD 7ilo6o7ianet@ " ateriale6@rec@0lo6aenht "2
e ;ar autono"ia nu nece6it: a 7i 9n a7ara in7luen=elor eBterne 1de eBe"'lu! a celor
eBercitate de ':rin=i! 'ro7e6ori 6au 7i0uri 'u#lice2 Comportamentele autonome rezult dintr$o
evaluare a opiunilor i o luare n considerare a propriilor interese i nevoi! "ai de0ra#:
dec$t dintr&o o'unere auto"at: 1din re7leB2 7a=: de in7luen=ele eBterne 1Qoe6tner! Lo6ier!
4**C2
C ;u': al=i autori! autonomia nseamn i a avea n vedere propriile valori atunci c#nd
se stabilesc aciunile: MAutono"ia e6te ca'acitatea de a di6'une de 'ro'ria 'er6oan: 9n
di,er6e 6itua=ii! 9n ar"onie cu 'ro'ria 6cal: de ,aloriN 1B:ndil:! Ru6u! 4***2
! Autono"ia 'er6onal: nu con6t: doar 9n M6i"'lul 7a't de a 7i li#er 6: 7aci ceea ce 9=i
'lace 6au 6:&=i 'lac: ceea ce 9i 'lace <i celuilaltN! ci 9n6ea"n: Ma avea control asupra propriei
vieiN! Ma a,ea 'utere a6u'ra cur6ului 'ro'riei ,ie=iN 1Santia0o! ())52 Ideea a'are <i 9n
de6crierea dat: de A,ira" <i Sonah 1())+2: Persoana autonom este acea persoan care
poate s$i controleze propria via! 6:&<i deter"ine 'ro'riile 6co'uri <i 6: ac=ione8e 9ntr&o
"anier: ra=ional: 'entru a le atin0e
, Al=i autori con6ider: c: autono"ia 'er6onal: con6t: 9n 6enti"entul 'er6oanei c: 6e
co"'ort: a<a cu" decide 6in0ur:: Autonomia personal se reer la sentimentul persoanei
c are abilitatea de a ace alegeri cu privire la direcia aciunilor sale i c are libertatea de
a duce la ndeplinire aceste alegeri 1htt ' :@@cult u re7 a " ilie6c o " @ 'er6onal&autono " F&eo62
Autono"ia e6te 6enti"entul de a 7i cau8a 'ro'riului co"'orta"ent 1P de Char"6! 4*C.!
a'ud CrocLer! ParL! ())+2! a,$nd ca 6ur6: de "oti,are eB'erien=a 'ro'rie internali8at:
Co"'orta"entul autono" e6te auto&deter"inat! ,oluntar <i e6te 9n6o=it de 6enti"entul c: a
7o6t ale6 de indi,id 1EL ;eci <i RM RFan! ()))! a'ud CrocLer! ParL! ())+2
9
i EBi6t: <i de7ini=ii ale autono"iei care reune6c a6'ectele co0niti,e <i cele e"o=ionale!
'recu" cea 7or"ulat: de Ru66ell <i BaLLen 1htt':@@DDDi a nr'u#6unledu@e'u#lic@
li,e@04++*@#uild@04++*'d72: MAutono"ia 6e re7er: la a#ilitatea de a 0$ndi! a 6i"=i <i a lua
deci8ii de unul 6in0urN
I%8%8% Dimensi-nile a-tonomiei 0ersonale
Ma%oritatea autorilor care 6&au ocu'at de autono"ia 'er6onal: au conce'tuali8at&o ca
7iind un con6truct "ultidi"en6ional In6: nu 6&a a%un6 la un con6en6 9n 'ri,in=a di"en6iunilor
6ale ;i7er:! de la un autor la altul! at$t nu":rul de di"en6iuni! c$t <i 6e"ni7ica=ia ace6tora Se
9nt$lne6c! 9n literatur:! di"en6iuni ale c:ror de7ini=ii 6unt a'roa'e identice! dar care au
denu"iri di7erite! <i di"en6iuni cu 6e"ni7ica=ii di7erite care au aceea<i denu"ire
;e6crierea ur":toare! a c$tor,a di"en6iuni ale autono"iei 'er6onale! e6te 6e"ni7icati,:
9n ace6t 6en6
Autonomia atitudinal e6te de7init: 9n "od a6e":n:tor de "ai "ul=i autori ;e eBe"'lu:
J Autonomia atitudinal .6e re7er: la 'roce6ul co0niti, de luare 9n con6iderare a
'o6i#ilit:=ilor <i de a ale0e 9ntre di,er6e o'=iuniN 1BeFer6 <i cola#! ())/2
J Autonomia atitudinal M6e re7er: la 'roce6ul co0niti, de a 7ace ale0eri <i de a 6ta#ili
un 6co'N! ea e6te Ma#ilitatea de a 7or"ula "ai "ulte o'=iuni! de a lua o deci8ie <i de a
6ta#ili un 6co'N Autono"ia atitudinal: con6t:! 9n 0eneral! 9n a#ilitatea de a 0$ndi
9nainte de a ac=iona 1Noo"! ;eLo,ic <i Meeu6! ())42
;u': o'inia lui Noo"! ;eLo,ic <i Meeu6 1())42! autono"ia atitudinal: e6te 6tr$n6
le0at: de conce'tele: M9ncredere 9n ca'acit:=ile 'ro'riiN 1Bandura! 4*--2! Minde'enden=:
atitudinal:N 1Ko77"an! 4*.+2! M6ta#ilirea 6co'urilorN 1MarLu6! Pur7! 4*.-2! Mre7lec=ie a6u'ra
a ceea ce 're7eri! dore<ti 6au ,reiN 1;DorLin! 4*..2! Mluarea deci8iilorN 1AranL <i cola#! 4*..2
<i M6co'uri 'er6onaleN 1Allen <i cola#! 4**+2
Autonomia cognitiv con6t: M9n ca'acitatea de a ra=iona inde'endent! de a lua deci8ii
7:r: a c:uta 9n "od eBce6i, ,alidarea 6ocial:! 9ntr&un 6i"=:"$nt de 9ncredere 9n 'ro'ria
'er6oan: <i 9n credin=a c: ai 'o6i#ilitatea de a ale0eN 1Vi""er&Ge"#ecL! ())42
Con7or" ace6tei de7ini=ii! autono"ia atitudinal: e6te o co"'onent: a autono"iei
co0niti,e! al:turi de 9ncrederea 9n ca'acit:=ile 'ro'rii
Autonomia n g#ndire! 9n 6en6ul de7ini=iei 'ro'u6e de Li'"an 14**5! a'ud Aaiciuc!
())+c2! 6e caracteri8ea8: 'rin 9nde'linirea ur":toarelor o't criterii:
J eB'ri"area u<oar: a 'ro'riilor idei! 7:r: inhi#i=ii ,er#ale! controlul ti"idit:=ii?
J 7or"area 'ro'riilor o'inii! 6crierea <i %u6ti7icarea lor?
J ca'acitatea de 0$ndire critic:?
J a#ilitatea de a 'une 9ntre#:ri! curio8itatea?
10
J dorin=a de a 9"#un:t:=i 'ro'ria cunoa<tere <i de a c:uta in7or"a=ie! adic: ceea ce 6e
nu"e<te ne,oia de cunoa<tere?
J a#ilitatea de a lua deci8ii! 7:r: ca ace6tea 6:&i 7i 7o6t inculcate?
J ca'acitatea 'er6onal: de auto&e,aluare! de anali8: a cau8elor e<ecului <i 6ucce6ului?
J ca'acitatea de a ac=iona de unul 6in0ur! 7:r: a%utor! 6e"n <i al re6'on6a#ilit:=ii
Se 'ot o#6er,a cu u<urin=: 6u'ra'unerile dintre autono"ia 9n 0$ndire <i autono"ia
co0niti,:
Autonomia emoional a 7o6t de7init: de Stein#er0 <i cola#oratorii 6:i ca Minde'enden=:
7a=: de ':rin=i <i e0aliN 1Stein#er0! 4*.5? Stein#er0! Sil,er#er0! 4*.C! a'ud Noo"! ;eLo,ic!
Meeu6! ())42 ;ar RFan <i Lunch 14*.*! a'ud Noo"! ;eLo,ic! Meeu6! ())42 au con6tatat c:
ace6t con6truct! 9n 7elul 9n care a 7o6t o'era=ionali8at de Stein#er0! corelea8: ne0ati, cu di,er<i
indicatori ai de8,olt:rii '6iho6ociale 9n ti"'ul adole6cen=ei ;in ace6t "oti,! el a 7o6t denu"it
Mdeta<areN! 7iind 9n=ele6 ca Mo 7or": ne0ati,: a de6'rinderii de ':rin=iN
O de7ini=ie a6e":n:toare celei 7or"ulate de Stein#er0 a 7o6t 'ro'u6: de Vi""er&
Ge"#ecL 1())42 El con6ider: c: Mautonomia emoional 6e de7ine<te 9n ter"enii rela=iilor cu
al=ii <i include renun=area la de'enden=e <i 9nde':rtarea de ':rin=iN
Se 'oate o#6er,a c: nici de7ini=ia lui Stein#er0 <i nici cea a lui Vi""er&Ge"#ecL nu
includ eB'licit a6'ecte e"o=ionale Ace6tea a'ar 9n a7ir"a=ia lui Ru66el <i BaLLen 1())(!
a'ud Ru66el! BaLLen! la adre6a htt ' :@@DDDianr'u#6unledu@e'u#lic@li,e@04
++*@#uild@04++*'d72: autonomia emoional M6e re7er: la e"o=ii! 6enti"ente 'er6onale <i la
rela=ia noa6tr: cu 'er6oanele din %urN ;ar acea6t: 7or"ulare nu 'oate 7i con6iderat: ca
de7ini=ie! deoarece nu 'reci8ea8: clar ce e6te autono"ia e"o=ional:
Mai "ul=i autori lea0: autono"ia e"o=ional: de 6ta#ilirea 6co'urilor:
J autonomia emoional 6e re7er: la 9ncrederea 9n 6co'urile de7inite inde'endent de
dorin=ele ':rin=ilor <i ale cole0ilor 1BeFer6 <i cola#! ())/2?
J autonomia emoional e6te M'roce6ul a7ecti, de a a,ea 9ncredere 9n 'ro'riile ale0eri
<i 6co'uriN! M9ncrederea 'er6oanei 9n a 6ta#ili 6in0ur: 6co'uri! inde'endent de
dorin=ele ':rin=ilor <i ale e0alilor 6:iN 1Noo"! ;eLo,ic! Meeu6! ())42
O de7ini=ie clar: <i "ai cu'rin8:toare e6te cea 'ro'u6: de McBride 14**)2: autonomia
emoional e6te Meli#erarea de ne,oia 're6ant: de a 7i a'ro#at <i a 'ri"i a6i0ur:riN
;ar ulti"ele de7ini=ii 6u0erea8: c: autono"ia e"o=ional: 6e 6u'ra'une 9n "are ":6ur:
cu 9ncrederea 9n 6ine! care T du': cu" 6&a ar:tat de%a T a'are ca o co"'onent: a autono"iei
co0niti,e
O de7ini=ie "ai 0eneral: T 9n6: "ai 'u=in clar:! 'entru c: utili8ea8: ter"enul neeB'licat
Minde'enden=: e"o=ional:N T e6te ur":toarea: MAutonomia emoional re're8int:
inde'enden=a e"o=ional: 9n rela=iile cu ceilal=i! 9n 6'ecial cu ':rin=iiN 1htt':@@'6F uc6dedu@
W""ullane@P6Fcholo0F 4.)Lecture5Autono"FandInti"acFht"l2
11
Autonomia comportamental 9n6ea"n: a lua deci8ii 9n "od inde'endent <i a ac=iona
'entru a le ur"a 1Ru66ell <i BaLLen! la adre6a htt':@@DDDianr'u#6unledu@e'u#lic@
li,e@04++*@#uild@04++*'d72
Se 'oate o#6er,a cu" a#ilitatea de a lua deci8ii 7ace 'arte din autono"ia
co"'orta"ental:! din autono"ia atitudinal: <i din autono"ia co0niti,:X
O alt: de7ini=ie! care are 9n co"un cu acea6ta ideea c: 6e ac=ionea8: 'entru a duce la
9nde'linire deci8iile 'ro'rii! a 7o6t 'ro'u6: de Vi""er&Ge"#ecL 1())42: Autonomia
comportamental 9n6ea"n: Mautoconducere! re0lare a 'ro'riului co"'orta"ent <i ac=ionare
con7or" 'ro'riilor deci8iiN
Autonomia uncional e6te de7init: 9ntr&un "od a6e":n:tor cu autono"ia
co"'orta"ental::
J Autonomia &uncional 6e re7er: la 'roce6ul de de8,oltare a unei 6trate0ii 'entru a
atin0e 6co'urile! 'rin "i%loace de autore0lare <i autocontrol 1BeFer6 <i cola#! ())/2
J Autonomia &uncional con6t: 9n Ma#ilitatea de a de8,olta 6trate0ii 'entru atin0erea
6co'urilor 7iBateN! a#ilitate care i"'lic: 'erce'erea co"'eten=ei 1a#ilitatea de a
e,alua utilitatea di7eritelor 6trate0ii2! 'erce'erea controlului 1a#ilitatea de a ale0e o
6trate0ie de6tul de e7icient: 'entru a 'er"ite reali8area 6co'ului2 <i 'erce'erea
re6'on6a#ilit:=ii 1Noo"! ;eLo,ic! Meeu6! ())42
;u': ':rerea lui Noo"! ;eLo,ic <i Meeu6 1())42! autono"ia 7unc=ional: 6e a6ea":n:
cu conce'tele: independen &uncional 1Ko77"an! 4*.+2! pregtirea cognitiv pentru
aciune 1MarLu6! Pur7! 4*.-2! independen 1AranL <i cola#! 4*..2 <i control personal
1Ala""er! 4**42 1Noo"! ;eLo,ic! Meeu6! ())42
Autonomia valorilor con6t: 9n a a,ea Matitudini <i credin=e inde'endente! le0ate de
6'iritualitate! 'olitic: <i "oral:N 1Ru66ell <i BaLLen! ())(! a'ud Ru66ell <i BaLLen la adre6a
htt':@@DDDianr'u#6unledu@ e'u#lic@li,e@04++*@#uild@04++*'d72 6au 9n a de=ine Mun 6et
inde'endent de credin=e <i 'rinci'ii! re8i6tente la 're6iunea celorlal=iN 1htt ' :@@ ' 6F u c6dedu
@W""ullane@P6Fcholo0F4.)Lecture5Autono"FandInti"acFht"l2
Pri"a de7ini=ie 6'eci7ic: do"eniul din care 7ac 'arte valorile! 9n ti"' ce a doua
"en=ionea8: calitatea ace6tora de a 7i re8i6tente la 're6iuni eBterioare
Autono"ia ,alorilor 'are a 7i o'u6: con7or"i6"ului! de7init de Ru66ell <i BaLLen 1la
adre6a htt':@@DDDianr'u#6unledu@e'u# l ic@li,e@04++*@#uild@04++*'d72 ca 7iind
M6en6i#ilitate 7a=: de o'iniile cole0ilor de aceea<i ,$r6t:! ceea ce 're6u'une ur"area <i
co'ierea ideilor <i a "odelelor co"'orta"entale o7erite de 'rieteni 6au cole0iN Non&
con7or"i6"ul e6te con6iderat de ei ca di"en6iune a autoconducerii! al:turi de a#ilitatea de a
lua deci8ii <i de 9ncrederea 9n 6ine
Che6tionarul AP e,aluea8: 'atru di"en6iuni ale autono"iei 'er6onale! de7inite a6t7el:
Autonomia cognitiv const n/
12
J capacitatea de a raiona independent( de a-i &orma propriile opinii +i de a lua
deci*ii0
J capacitatea de a gndi critic0
J dorina de m)ogire +i m)untire a cuno+tinelor 1dorina de in&ormare20
J capacitatea de auto-evaluare0
J un sentiment de ncredere n propria persoan0
J credina c poi alege ce s &aci-
Autonomia comportamental repre*int auto-diri3area comportamentului +i acionarea
con&orm deci*iilor proprii-
Autonomia emoional nseamn independena &ormrii +i a e,primrii sentimentelor-
Autonomia valoric se e,prim n constituirea unui set propriu de convingeri +i
principii( re*istente la presiunea celorlali-
I%8%&% Relaiile constr-ct-l-i autonomie personal c- alte /ariabile
Mai "ul=i cercet:tori au 0:6it o rela=ie direct: 9ntre autono"ie <i ,$r6t: A6t7el:
J MR Noo"! M ;eLo,ic <i P Meeu6 1())4! a'ud Gra7! ())/2 au con6tatat o u<oar:
cre<tere a autono"iei e"o=ionale cu ,$r6ta! 9ntre 4( <i 4. ani
J L Stein#er0 <i SB Sil,er#er0 14*.C! a'ud Ale"in0! ())5a2 au o#6er,at! de
a6e"enea! o cre<tere lent: a autono"iei e"o=ionale 'e ":6ura 9naint:rii 9n ,$r6t:
J EBi6t: c$te,a 6tudii! 'rintre care cel al lui Green#er0 14*.+2! care arat: c: autono"ia
co"'orta"ental: cre<te 'e 'arcur6ul adole6cen=ei <i 're8int: di7eren=e 9ntre 9nce'utul
<i 67$r<itul adole6cen=ei 1Ale"in0! ())5a2
J M Ale"in0 1())5a2 a co"'arat r:6'un6urile date la 44 ite"i care e,aluea8:
autono"ia 1C ite"i re7eritori la autono"ia co"'orta"ental:! / ite"i care ":6oar:
autono"ia e"o=ional: <i ( ite"i care ,i8ea8: autono"ia co0niti,:2 de dou:
e<antioane de 6u#iec=i! unul 7or"at din adole6cen=i de 4(&4/ ani <i altul co"'u6 din
adole6cen=i de 4.&4* ani! <i a o#6er,at c: 7rec,en=a r:6'un6urilor care re7lect:
're8en=a unei autono"ii de8,oltate e6te "ai "are la ,$r6ta de 4.&4* ani ;i7eren=a
7rec,en=elor e6te 6e"ni7icati,: la to=i ite"ii 9n ca8ul #:ie=ilor <i la "a%oritatea
ite"ilor 1* din 442 9n ca8ul 7etelor
J Utili8$nd aceia<i 44 ite"i! Ale"in0 1())5#2 a co"'arat r:6'un6urile date de 7ete cu
cele ale #:ie=ilor! 9n cadrul a trei e<antioane de 6u#iec=i: 5+* de 4(&4/ ani! (C4 de 4+&
45 ani <i 4(+ de 4C&4- ani A o#6er,at! a6t7el! c: 'entru inter,alul de ,$r6t: 4(&45 ani
r:6'un6urile 7etelor 6unt a6e":n:toare cu cele ale #:ie=ilor! dar la 4C ani a'ar
di7eren=e: #:ie=ii 9nre0i6trea8: 'ro0re6e ra'ide 9n de8,oltarea autono"iei! 9n ti"' ce
7etele au o de8,oltare "ai lent:
C Mc Bride&Chan0 <i L Chan0 14**.! a'ud Gra7! ())/2 au con6tatat o cre<tere liniar:
u<oar: a autono"iei cu ,$r6ta
13
EBi6t: <i cercet:ri care nu au 0:6it o le0:tur: direct: 9ntre autono"ie <i ,$r6t:
Re8ultatele di7er: 9n 7unc=ie de e<antioanele de 6u#iec=i 7olo6ite 1de ,$r6ta <i etnia lor2!
'recu" <i de in6tru"entele de e,aluare utili8ate 1Gra7! ())/2
Unii cercet:tori au con6tatat eBi6ten=a unei le0:turi 6tr$n6e! 9n adole6cen=:! 9ntre
autono"ie <i 7or"area identit:=ii 1Ale"in0! ())5a2! 9ntre unele di"en6iuni ale autono"iei
1autono"ia atitudinal:! e"o=ional: <i 7unc=ional:2 <i ada'tarea '6iho6ocial: 1Noo"! ;eLo,ic!
Meeu6! 4***2 S&a o#6er,at! de a6e"enea! c: "odul 9n care 6e 7ace trecerea de la adole6cen=:
la ,$r6ta adult: e6te 'uternic in7luen=at de ni,elul de de8,oltare al autono"iei 1Ale"in0!
())5#2
Alte cercet:ri au a,ut ca o#iecti, identi7icarea le0:turilor dintre autono"ie <i 6tarea de
6:n:tate Re8ultatele lor au ar:tat c:! 9n 0eneral! 'er6oanele care 6u7er: de a0ora7o#ie 6au de
tul#ur:ri de ali"enta=ie 1#uli"ie ori anoreBie2 <i cele de'endente de tutun 6au de alcool au un
ni,el 6c:8ut al autono"iei 'er6onale 1AranLen! Y7aZ2 Chou 1()))2 a 0:6it corela=ii
6e"ni7icati,e! la adole6cen=i! 9ntre 6i"'to"atolo0ia de're6i,: <i trei di"en6iuni ale
autono"iei e"o=ionale 1indi,idua=ia! non&de'enden=a 7a=: de ':rin=i <i de&ideali8area
':rin=ilor2
Au eBi6tat unele 9ncerc:ri de a eB'lica 6:n:tatea "ai #un: a 'er6oanelor cu o autono"ie
de8,oltat: 'rin 7a'tul c: ace6tea au un 6til de ,ia=: "ai 6:n:to6 dec$t cele cu o autono"ie
redu6: 1AranLen! la adre6a htt':@@DDDli7e6Lill6trainin0or0@autono " F4* c ht "2
Con7or" re8ultatelor o#=inute de ; AranLen 9n ur"a in,e6ti0:rii a 4.)) de 6u#iec=i!
'er6oanele cu un ni,el 9nalt al autono"iei! co"'arati, cu celelalte! 6unt "ai i"'licate 6ocial!
"ai ,e6ele! "ai cal"e! "ai 0eneroa6e! "ai tolerante! "ai a6erti,e! au un autocontrol "ai
'uternic <i "ai "ult: 9ncredere 9n 6ine! "ani7e6t: "ai 'u=ine 6i"'to"e de anBietate! de
de're6ie! de r:8,r:tire! au "ai 'u=ine 'ro#le"e "aritale! 6unt "ai re8i6tente la 6tre6 <i au o
ali"enta=ie "ai 6:rac: 9n calorii 1AranLen! la adre6a htt':@@DDDli7e6Lill6trainin0
or0@autono"F4*cht"2
I%&% PROCEDE)* )RMAT PENTR) CONSTR)IREA
CFESTIONAR)*)I AP
Che6tionarul AP a 7o6t con6truit de Monica Al#u 1Al#u! ())-2 La 7or"ularea <i
anali8area ite"ilor a 'artici'at un 0ru' de "a6teran8i de la Aacultatea de P6iholo0ie <i
Htiin=ele Educa=iei a Uni,er6it:=ii MBa#e<&BolFaiN din Clu%&Na'oca
Au 7o6t 'arcur<i doi 'a<i:
%tapa I" Construirea itemilor c&estionarului AP
S&a 6ta#ilit ca ite"ii che6tionarului 6: re6'ecte ur":toarele condi=ii:
J 6: 7ie eB'ri"a=i 6u# 7or"a unor 'ro'o8i=ii 6au 7ra8e cu 'redicatul la 'er6oana I
6in0ular?
14
J 6: 7ie 7or"ula=i a6t7el 9nc$t 6: 6e r:6'und: la ei indic$ndu&6e 0radul 9n care a7ir"a=ia
con=inut: i 6e 'otri,e<te 6u#iectului! ale0$ndu&6e una dintre ,ariantele: M7oarte 'u=inN!
M'u=inN! Mnici 'rea "ult! nici 'rea 'u=inN! M"ultN <i M7oarte "ultN?
J 6: 7ie 'e 9n=ele6ul 'er6oanelor cu di,er6e ni,eluri de <colari8are! ceea ce 're6u'une
e,itarea cu,intelor "ai 'u=in cuno6cute 1ter"eni de 6'ecialitate! neolo0i6"e! cu,inte
'ro,enite din %ar0on etc2?
J 6: con=in: c$te o 6i0ur: idee?
J 6: nu con=in: ne0a=ii du#le?
J 6: nu con=in: ter"eni inter'reta#ili 6u#iecti,! cu" ar 7i Made6eaN! MuneoriN! Macu"N!
MaiciN
S&a con,enit ca celor cinci ,ariante de r:6'un6 6: li 6e atri#uie cotele 4! (! /! + <i 5! cota
4 indic$nd un 0rad de autono"ie redu6! iar cota 5! un 0rad de autono"ie ridicat Pentru ite"ii
Mcu cotare direct:N cota 4 core6'unde r:6'un6ului M7oarte 'u=inN! iar 'entru cei Mcu cotare
in,er6:N! r:6'un6ului M7oarte "ultN
Au 7o6t con6trui=i +5) de ite"i de c:tre // de 'er6oane
Aiecare ite" a 7o6t anali8at de 5&- 'er6oane! care au ur":rit dac: e6te 7or"ulat corect
din 'unct de ,edere 0ra"atical! dac: e6te clar <i dac: re6'ect: condi=iile enun=ate "ai 6u6 Au
7o6t eli"ina=i to=i ite"ii 'e care cel 'u=in o 'er6oan: i&a a'reciat ca incorec=i <i cei 'entru care
di"en6iunea ,i8at: nu a 7o6t recuno6cut: de to=i cei care i&au anali8at
;in 7iecare 0ru' de ite"i care 7or"ulau idei identice 6au 7oarte a6e":n:toare a 7o6t
re=inut doar unul! cel "ai u<or de 9n=ele6
Au r:"a6! 9n 7inal! C- de ite"i: 4* 'entru autono"ia co0niti,:! 4* 'entru autono"ia
co"'orta"ental:! 4+ 'entru autono"ia e"o=ional: <i 45 'entru autono"ia ,aloric:
In ,ederea alc:tuirii che6tionarului! au 7o6t a"e6tecate #iletele 'e care erau nota=i ace<ti
ite"i <i 6&a 'rocedat la eBtra0erea aleatoare a c$te unui #ilet Ite"ii au 7o6t aran%a=i 9n
che6tionar 9n ordinea eBtra0erii lor
%tapa a II$a" 'eriicarea c&estionarului AP
Che6tionarul a 7o6t ad"ini6trat indi,idual unor 6tuden=i! c:rora li 6&a cerut 6: r:6'und: la
ite"i <i 6: 7ac: o#6er,a=ii le0ate de in6tru"entul de e,aluare 7olo6it
S&au o#=inut r:6'un6uri co"'lete la che6tionar de la (*) de 6tuden=i: 4*/ de 7e"ei <i *-
de #:r#a=i! cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre 4. <i /) de ani! "a%oritatea 1*+!.[2 7iind 6u# (C de ani
1m\((!(4! 4\(!)/2
O#6er,a=iile 7:cute de 6tuden=i au 7o6t di6cutate <i au 7o6t eli"ina=i ite"ii cu de7icien=e
S&a trecut a'oi la anali8a 6tati6tic: a r:6'un6urilor la che6tionar Au 7o6t eli"ina=i ite"ii
'entru care r:6'un6ul cel "ai 7rec,ent era unul eBtre" 1M7oarte 'u=inN 6au M7oarte "ultN2 T
9ntruc$t 6&a con6tatat ca ace<tia 6e re7ereau la co"'orta"ente 7oarte de8ira#ile 6au 7oarte
inde8ira#ile 6ocial T <i cei care nu corelau 6e"ni7icati,! la 'ra0ul p\)!)5! cu ceilal=i ite"i care
":6urau aceea<i di"en6iune
Pentru 7iecare di"en6iune au 7o6t 'relucra=i ite"ii r:"a<i! 'rin anali8: 7actorial: S&a
9ncercat identi7icarea 6e"ni7ica=iei 7actorilor eBtra<i Cu acea6t: oca8ie au "ai 7o6t e,iden=ia=i
15
c$=i,a ite"i erona=i! care 'uteau 7i inter'reta=i 9n "ai "ulte 7eluri Hi ace<tia au 7o6t eli"ina=i
S&a re'etat 'rocedeul '$n: c$nd 7actorii eBtra<i core6'undeau unor a6'ecte care au 7o6t
con6iderate a 7i le0ate de autono"ia 'er6onal:
Ite"ii care e,aluau aceea<i di"en6iune a autono"iei 'er6onale au 7o6t 0ru'a=i 9n c$te o
6cal:
Che6tionarul re8ultat e6te co"'u6 din /C de ite"i
I%9% CONGIN)T)* CFESTIONAR)*)I AP
Che6tionarul AP con=ine /C de ite"i! 0ru'a=i 9n 'atru 6cale! c$te una 'entru 7iecare
di"en6iune a autono"iei 'er6onale:
J Autonomia valoric 1. ite"i2?
J Autonomia cognitiv 1* ite"i2?
J Autonomia comportamental 144 ite"i2?
J Autonomia emoional 1. ite"i2
Re'arti8area ite"ilor 'e 6cale e6te indicat: 9n AneBa /
I%7% DESCRIEREA ITEMI*OR CFESTIONAR)*)I AP
Aiecare ite" din che6tionarul AP de6crie un co"'orta"ent Su#iectului i 6e cere 6:
a'recie8e ":6ura 9n care ace6ta 6e 'otri,e<te cu "odul 9n care el 0$nde<te! 6i"te 6au
ac=ionea8: de o#icei <i 6: alea0: una dintre ,ariantele: M7oarte 'u=inN! M'u=inN! Mnici 'rea "ult!
nici 'rea 'u=inN! M"ultN <i M7oarte "ultN Celor cinci ,ariante de r:6'un6 li 6e atri#uie cotele 4!
(! /! + <i 5
Ite"ii 6unt cota=i a6t7el 9nc$t 6corul cel "ai "are 152 core6'unde unui ni,el ridicat al
autono"iei 'er6onale! iar 6corul cel "ai "ic 142! unui ni,el 6c:8ut
I%3% MATERIA*E*E )TI*I:ATE PENTR) TESTARE
Caietul c&estionarului con=ine in6truc=iunile 'e care le 'ri"e<te 6u#iectul 'entru a
r:6'unde la che6tionar <i ite"ii che6tionarului AP El e6te inclu6 9n AneBa 4
Pe Foaia de rspuns 6unt notate in7or"a=iile 'e care 6u#iectul tre#uie 6: le co"unice
'entru a 'utea 7i identi7icat 1nu"ele! data na<terii <i data e,alu:rii2 <i 'entru a 6e 'utea
inter'reta r:6'un6urile 6ale 16eBul2 3$r6ta 6e calculea8: 9n ani! luni <i 8ile! 7:c$nd di7eren=a
9ntre data e,alu:rii <i data na<terii! a'oi 6e re=ine doar nu":rul de ani 1care re're8int: ,$r6ta 9n
ani 9"'lini=i la data e,alu:rii2
Pe Foaia de rspuns ur"ea8: un ta#el 9n care 6u#iectul notea8: r:6'un6urile 6ale la ite"i
O Foaie de rspuns e6te inclu6: 9n AneBa (
16
In (rila de cotare a c&estionarului AP 1a7lat: 9n AneBa /2 e6te indicat! 'entru 7iecare
ite"! dac: e6te cu cotare direct: 6au in,er6: <i e6te notat un ] 9n coloana core6'un8:toare
6calei din care 7ace 'arte
I%>% INSTR)CGI)NI*E DE ADMINISTRARE
A CFESTIONAR)*)I AP
Che6tionarul AP 'oate 7i ad"ini6trat indi,idual 6au colecti,
Su#iectul 'ri"e<te Caietul chestionarului 9"'reun: cu o Foaie de rspuns <i cu un
in6tru"ent de 6cri6
Pri"a eta': a ad"ini6tr:rii che6tionarului con6t: 9n co"'letarea corect: a datelor
#io0ra7ice cu'rin6e 9n Foaia de rspuns 1nu"ele! 'renu"ele! data na<terii! data e,alu:rii <i
6eBul2 Per6oanele cu di7icult:=i ,or 7i a%utate la co"'letarea ace6tor in7or"a=ii
Cea de&a doua eta': con6t: 9n 'arcur0erea che6tionarului
Per6oana care ad"ini6trea8: che6tionarul 9l in,it: 'e 6u#iect 6: citea6c: in6truc=iunile de
co"'letare a r:6'un6urilor din Caietul chestionarului:
5i se vor pre*enta 67 de a&irmaii 1itemi2-
5a tre)ui s apreciai n ce msur acestea se potrivesc &elului n care dumneavoastr
v comportai de o)icei +i s notai rspunsurile pe Foaia de rspuns-
Pentru &iecare a&irmaie apreciai dac vi se potrive+te .&oarte puin8( .puin8( .nici
prea mult( nici prea puin8( .mult8 sau .&oarte mult8 +i notai un 9 n dreptul numrului de
ordine al itemului( n coloana corespun*toare rspunsului ales-
%!emplu
A&irmaiile din chestionar sunt de urmtoarea &orm/
:;- <enun s port o hain care mi place( dac prietenii mi spun c este demodat-
Apreciai ct de mult vi se potrive+te aceast a&irmaie- $ac vi se pare c ea vi se
potrive+te .mult8( notai un 9 n dreptul numrului de ordine al itemului 1:;2 +i n coloana
corespun*toare rspunsului .mult8-
$ac( din gre+eal( ai scris rspunsul n alt linie sau n alt coloan dect ai dorit(
ncercuii semnul 9 gre+it +i notai rspunsul corect-
)spundei la iecare item* +u scriei nimic n caiet*
<spunsurile dumneavoastr sunt con&ideniale-
%impul de rspuns nu este limitat-
17
;u': ce 6u#iectul a citit in6truc=iunile! 'er6oana care ad"ini6trea8: che6tionarul 9l
9ntrea#: dac: a 9n=ele6 ce are de 7:cut <i! 9n ca8ul 9n care ace6ta r:6'unde a7ir"ati,! 9l in,it: 6:
r:6'und: la ite"i
;ac: 6u#iectul nu a 9n=ele6 6au are 9ntre#:ri! i 6e cite6c acele ':r=i din in6truc=iunile de
co"'letare a r:6'un6urilor care 9i aduc l:"uririle nece6are
Se 'oate 9nt$"'la ca 6u#iectul 6: 9ntre#e la ce 6er,e<te che6tionarul Intr&o a6e"enea
6itua=ie! i 6e r:6'unde c: a%ut: la cunoa<terea "odului 9n care el 0$nde<te <i 6e co"'ort: 9n
,ia=a o#i<nuit:
In ca8ul ad"ini6tr:rii colecti,e a che6tionarului 6au al 'er6oanelor care au di7icult:=i la
citire! in6truc=iunile de co"'letare a r:6'un6urilor 6e cite6c de c:tre 'er6oana care
ad"ini6trea8: che6tionarul
Atunci c$nd 'reia de la un 6u#iect Foaia de rspuns! 'er6oana care ad"ini6trea8:
che6tionarul tre#uie 6: ,eri7ice dac: ace6ta a co"'letat datele 'er6onale <i la 7iecare ite" a
notat un r:6'un6 <i nu"ai unul 16unt ad"i6e corecturile reali8ate 'rin 9ncercuirea 6e"nelor ]
'o8i=ionate 0re<it2 ;ac: o#6er,: o"i6iuni 6au con6tat: c: au 7o6t notate "ai "ulte 6e"ne ]
'entru un ite"! 9i ,a cere 6u#iectului 6: e7ectue8e co"'let:rile <i@6au corecturile nece6are
I%A% COTAREA R+SP)NS)RI*OR
Se cotea8: r:6'un6urile 6u#iectului la ite"i cu a%utorul 0rilei 1, AneBa /2 La 7iecare
ite" 6e acord: o cot: 9ntre 4 <i 5 Pentru ite"ii cu cotare direct:! 6corurile core6'un8:toare
r:6'un6urilor 6unt ur":toarele: 4\M7oarte 'u=inN! (\M'u=inN! /\Mnici 'rea "ult! nici 'rea
'u=inN! +\M"ultN! 5\ M7oarte "ultN Pentru ite"ii cu cotare in,er6:! core6'onden=a dintre
6coruri <i r:6'un6uri e6te ur":toarea: 5\M7oarte 'u=inN! +\M'u=inN! /\Mnici 'rea "ult! nici
'rea 'u=inN! (\M"ultN! 4\ M7oarte "ultN
Scorul 7iec:rei 6cale 6e o#=ine 'rin 9n6u"area cotelor ite"ilor co"'onen=i
Scorul che6tionarului AP e6te 6u"a cotelor tuturor ite"ilor! 7iind e0al cu 6u"a 6corurilor
celor 'atru 6cale
I%B% $A*IDAREA CFESTIONAR)*)I AP
I%B%4% Noi-ni teoretice .es0re /ali.itate (i /ali.are
Mult: ,re"e! no=iunea de ,aliditate a unui te6t a 7o6t le0at: de 7unc=ia 9nde'linit: de te6t
Rele,ant: 9n ace6t 6en6 e6te de7ini=ia dat: de RK Linde"an 14*-.! a'ud Al#u! ()))2:
M,aliditatea unui te6t e6te dat: de ":6ura 9n care ace6ta 9<i 9nde'line<te 7unc=iaN
In ulti"ul ti"'! 9n6:! acce'=iunea atri#uit: ter"enului M,aliditateN 6&a 6chi"#at Acu"!
,aliditatea e6te 'ri,it: ca o calitate a utili8:rii re8ultatelor te6tului: M'aliditatea unui te6t 6e
re7er: la c$t de 'otri,ite 6unt inter'ret:rile de6cri'ti,e! eB'licati,e 6au 'redicti,e care 6e dau
6corurilor 6aleN 1Sil,a! 4**/2
18
In,e6ti0area 0radului de ,aliditate a inter'ret:rii 'ro'u6e de un te6t 'oart: nu"ele de
validare a te6tului EBi6t: "ai "ulte cate0orii de 6trate0ii de ,alidare 1Al#u! ()))2:
J ,alidare relati,: la con6tructul ":6urat de te6t?
J ,alidare relati,: la con=inutul te6tului?
J ,alidare relati,: la criteriu
I%B%8% Strate!ii -tili?ate 0entr- /ali.area c,estionar-l-i AP
Che6tionarul AP a 7o6t con6truit 'entru a ":6ura con6tructul "ultidi"en6ional denu"it
autonomie personal ;in ace6t "oti,! 'entru ,alidarea 6a au 7o6t 7olo6ite 6trate0ii din
cate0oria ,alid:rii relati,e la con6truct
;eoca"dat: 6&a a,ut 9n ,edere utili8area che6tionarului AP doar 9n 6co' de dia0no6tic
1":6urare2! nu <i de 'redic=ie Prin ur"are! nu 6&au 7olo6it 6trate0ii de ,alidare 'redicti,:
Strate0iile de ,alidare relati,: la criteriu utili8ate au 6er,it ,alid:rii relati,e la con6truct
I%B%8%4% Anali?a aco0eririi .omeni-l-i constr-ct-l-i 0rin conin-t-l c,estionar-l-i
Aiecare dintre cele 'atru di"en6iuni ale autono"iei 'er6onale e6te e,aluat: 'rin c$te o
6cal: a che6tionarului AP Nu":rul ite"ilor co"'onen=i di7er: 'u=in 9ntre 6cale! 7iind cu'rin6
9ntre . <i 44
In che6tionarul AP au 7o6t inclu<i doar acei ite"i 'entru care toate 'er6oanele care i&au
anali8at 15&- 'er6oane 'entru 7iecare ite"2 au identi7icat di"en6iunea autono"iei 'er6onale 'e
care o ":6oar:
I%B%8%8% $ali.area con/er!ent@
A% Un 0ru' de "a6teran8i 9n '6iholo0ie! de la Aacultatea de P6iholo0ie <i Htiin=ele
Educa=iei a Uni,er6it:=ii MBa#e<&BolFaiN din Clu%&Na'oca! coordonat de Monica Al#u! a
con6truit 'atru 6cale de e,aluare cu ancore co"'orta"entale 1c$te una 'entru 7iecare
di"en6iune a autono"iei 'er6onale2! 'ornind de la de7ini=iile di"en6iunilor autono"iei
'er6onale care au 7o6t utili8ate la con6truirea che6tionarului AP 1Al#u! ())-2
Che6tionarul AP a 7o6t ad"ini6trat 9"'reun: cu cele 'atru 6cale cu ancore
co"'orta"entale unor 'erechi 7or"ate din 'er6oane care 6e cuno<teau #ine 9ntre ele Aiecare
6u#iect a,ea 6arcina de a 6e auto&e,alua cu a%utorul che6tionarului <i de a&l e,alua 'e cel:lalt
"e"#ru al 'erechii 7olo6ind 6calele cu ancore co"'orta"entale
Au r:6'un6 la che6tionar +-. de 'er6oane: (./ de ele,i <i 4*5 de 6tuden=i Co"'onen=a
e<antioanelor de 6u#iec=i 9n 7unc=ie de 6eB <i ,$r6t: e6te redat: 9n ta#elul I*4 Ma%oritatea
ele,ilor 1*-!*[2 a,eau ,$r6ta cu'rin6: 9ntre 4+ <i 4. ani! iar "a%oritatea 6tuden=ilor 1*/!*[2
a,eau ,$r6ta cu'rin6: 9ntre 4* <i (5 de ani
19
Tabel-l I%B%4% ;e6crierea e<antioanelor de 6u#iec=i utili8ate la calculul coe7icien=ilor de corela=ie
9ntre 6calele che6tionarului AP <i cotele unor 6cale de e,aluare cu ancore co"'orta"entale
E(antion N-m@r .e s-bieci $rsta s-biecilor
Total B:ie=i Aete "ini" "aBi" m 4
Ele/i (./ 4+/ 4+) 4+ 4* 4C!)5 4!(4
St-.eni 4*5 *- *. 4. (* ((!/5 (!)/
Total +-. (+) (/.
S&a calculat! 'entru 7iecare di"en6iune a autono"iei 'er6onale! coe7icientul de corela=ie
a ran0urilor 1S'ear"an2 9ntre 6corurile 6calei din che6tionarul AP <i cotele la 6cala de e,aluare
core6'un8:toare At$t 'entru ele,i! c$t <i 'entru 6tuden=i! to=i coe7icien=ii de corela=ie au 7o6t
'o8iti,i! 6e"ni7icati,i la 'ra0ul p\)!)5! "a%oritatea 1C din .2 7iind 6e"ni7icati,i chiar la
'ra0ul p\)!))4 1, ta#elul I*(2
Tabel-l I%B%8% Coe7icien=ii de corela=ie a ran0urilor 1S'ear"an2
9ntre 6corurile 6calelor che6tionarului AP
<i cotele 6calelor de e,aluare cu ancore co"'orta"entale
Dimensi-nea Ele/i
1=\(/42
St-.eni
1=\4..2
Total
1=\+4*2
, p , p , p
A% /aloric@ )!(C- )!))) )!//C )!))) )!(** )!)))
A% emoional@ )!/45 )!))) )!/-/ )!))) )!//5 )!)))
A% co!niti/@ )!4./ )!))5 )!/CC )!))) )!(-4 )!)))
A% com0ortamental@ )!4// )!)+5 )!+4* )!))) )!(5. )!)))
Re8ultatele o#=inute re're8int: do,e8i c: 6calele che6tionarului AP au ,aliditate
con,er0ent:
B% S&a anali8at le0:tura de corela=ie liniar: 9ntre 6corurile che6tionarului AP <i cele ale
6calei Autonomie din CP!F
CP5F 1Chestionarul de Personalitate cu 5 Factori2 a 7o6t con6truit de Monica Al#u
1()).2! du': "odelul che6tionarului FFPI 1Five-Factor Personalit Inventor2! ela#orat de A
A Roli%n KendriL6! Pille" Q B Ko76tee! Boele de Raad <i Aloi6 An0leitner
CP!F con=ine 4/) de ite"i 0ru'a=i 9n <a6e 6cale Cinci dintre 6cale e,aluea8: 6u'ra7actorii
"odelului Bi0 Ai,e: #,traversiune 1(/ de ite"i2! Ama)ilitate 1(+ de ite"i2! Con+tiincio*itate
1(5 de ite"i2! Sta)ilitate emoional 1(4 de ite"i2 <i Autonomie 1(( de ite"i2 A <a6ea 6cal:!
co"'u6: din 45 ite"i ":6oar: tendin=a 6u#iectului de a da r:6'un6uri de8ira#ile 6ocial
Scala Autonomie a 7o6t con6truit: 9n a<a 7el 9nc$t 6corurile 6ale 6: 'oat: 7i inter'retate la
7el ca cele din FFPI:
Scor mare:
Ac=ionea8: alt7el dec$t ceilal=i E6te creati, Nu 6e la6: condu6 de al=ii
20
Scor mic:
Nu are ':reri 'ro'rii Acce't: orice i 6e 6'une Poate 7i "ane,rat cu u<urin=:
Au r:6'un6 la cele dou: che6tionare "ai "ulte e<antioane de 6u#iec=i In 7iecare e<antion!
6corurile che6tionarului AP corelea8: liniar direct! 6e"ni7icati, la 'ra0ul p\)!)5! cu 6corurile
6calei Autonomie 1, ta#elul I*/2 Hi ace6te re8ultate con6tituie do,e8i ale ,alidit:=ii
con,er0ente a che6tionarului AP
Tabel-l I%B%&% Coe7icien=ii de corela=ie liniar: 9ntre 6corurile che6tionarului AP <i
6corurile 6calei Autonomie din che6tionarul CP!F!
9n di,er6e e<antioane de 6u#iec=i
Caracteristicile e(antion-l-i .e s-bieci r p
Gr-0a .e
/rst@
19n ani2
/rsta seD +
m -
4786 4-!(4 )!*4 #:ie=i ()4 )!C4. )!)))
4-!+* 4!)( 7ete (4+ )!C44 )!)))
8487 ((!-C 4!/C #:r#a=i /- )!--4 )!)))
((!(( 4!/4 7e"ei -/ )!C*( )!)))
83&7 (*!./ (!54 #:r#a=i +C )!+C) )!))4
/4!.) (!(* 7e"ei +4 )!C5/ )!)))
&397 +4!4+ (!5- #:r#a=i -- )!5.. )!)))
/*!-) (!+. 7e"ei ++ )!5*C )!)))
9377 +*!54 (!+C #:r#a=i -* )!5(+ )!)))
5)!*( (!5- 7e"ei /C )!--/ )!)))
I%B%8%&% $ali.area Cactorial@
A% S&a e7ectuat anali8a 7actorial: 1'rin "etoda co"'onentelor 'rinci'ale2 a 6corurilor
6calelor che6tionarului AP! 9n cele dou: e<antioane de 6u#iec=i care au 7o6t utili8ate 'entru
calculul coe7icien=ilor de corela=ie a ran0urilor 9ntre 6calele che6tionarului AP <i 6calele de
e,aluare cu ancore co"'orta"entale 1(./ de ele,i <i 4*5 de 6tuden=i2 In 7iecare ca8! a 7o6t
eBtra6 un 6in0ur 7actor! care aco'er: "ai "ult de C5[ din ,arian=a total::
CC!5.[ 9n e<antionul de ele,i?
-+!.5[ 9n e<antionul de 6tuden=i
Toate 6calele che6tionarului au 6atura=ii "ari 9n 7actorul eBtra6 1corela=iile liniare 9ntre
6cale <i 7actor 6unt 6e"ni7icati,e la 'ra0ul p\)!))42! ceea ce 9n6ea"n: c: ele ":6oar: un
a6'ect co"un 1, ta#elul I*+2
21
Tabel-l I%B%9% Satura=iile 6calelor che6tionarului AP
9n 7actorul eBtra6 'rin anali8: 7actorial:
Scala Ele/i
1=\(./2
St-.eni
1=\4*52
r p r p
A" valoric )!.+/ )!))) )!.-/ )!)))
A" emoional )!C.C )!))) )!-C) )!)))
A" cognitiv )!.C5 )!))) )!*4+ )!)))
A" comportamental )!.5C )!))) )!*)5 )!)))
B S&a cercetat le0:tura dintre 6corurile che6tionarului AP <i cele ale che6tionarul AA>
1Adolescent Autonom >uestionnaire2! con6truit de MR Noo"! tradu6 <i ada'tat 9n li"#a
ro"$n: de Lucia Aaiciuc
Chestionarul AA> 6er,e<te la e,aluarea a trei di"en6iuni ale autono"iei adole6cen=ilor!
care core6'und > chiar dac: nu 'er7ect > a6'ectelor co0niti,e! a7ecti,e <i re0latorii ale
co"'orta"entului adole6cen=ilor 1Noo"! ;eLo,ic! Meeu6! ())42:
J a-tonomia atit-.inal@! de7init: ca Ma#ilitate de a 7or"ula "ai "ulte o'=iuni! de a
lua o deci8ie <i de a 6ta#ili un 6co'N <i care 6e re7er:! 9n 0eneral! la a#ilitatea de a
0$ndi 9nainte de a ac=iona?
J a-tonomia emoional@! de7init: ca M9ncredere 9n 'ro'riile ale0eri <i 6co'uriN!
M9ncrederea 'er6oanei 9n a 6ta#ili 6in0ur: 6co'uri! inde'endent de dorin=ele ':rin=ilor
<i ale e0alilor 6:iN <i care i"'lic: 'erce'erea inde'enden=ei e"o=ionale 7a=: de
':rin=i <i e0ali! dar nu 9n6ea"n: ru'erea rela=iilor cu ':rin=ii?
J a-tonomia C-ncional@! de7init: ca Ma#ilitate de a de8,olta 6trate0ii 'entru atin0erea
6co'urilor 7iBateN! care i"'lic: 'erce'erea co"'eten=ei 1a#ilitatea de a e,alua
utilitatea di7eritelor 6trate0ii2! 'erce'erea controlului 1a#ilitatea de a ale0e o 6trate0ie
care e6te de6tul de e7icient: 'entru a 'er"ite reali8area 6co'ului2 <i 'erce'erea
re6'on6a#ilit:=ii
AA> con=ine trei 6cale a c$te C ite"i Aiecare 6cal: ":6oar: o di"en6iune a autono"iei
adole6cen=ilor
S&a ad"ini6trat che6tionarul AP 9"'reun: cu AA> unui e<antion 7or"at din (C de ele,i
din cla6ele a ]&a <i a ]I&a
Au 7o6t 'relucrate 'rin anali8: 7actorial: 1'rin "etoda co"'onentelor 'rinci'ale2
6corurile o#=inute de 6u#iec=i la cele - 6cale A 7o6t eBtra6 un 6in0ur 7actor! care aco'er:
5-!-4[ din ,arian=a total: Toate 6calele au 6atura=ii "ari 9n ace6t 7actor 1, ta#elul I*52!
ceea ce 9n6ea"n: c: ":6oar: un a6'ect co"un! care a 7o6t inter'retat ca 7iind autono"ia
'er6onal:
22
Tabel-l I%B%7% Satura=iile 6calelor din che6tionarele AP <i AA>
9n 7actorul eBtra6 'rin anali8: 7actorial: 1=\(C2
C,estionar-l Scala r p
AP
A" valoric )!5C/ )!))/
A" comportamental )!.(/ )!)))
A" emoional )!.4/ )!)))
A" cognitiv )!-/) )!)))
AA.
A" atitudinal )!-*) )!)))
A" emoional )!5-- )!))(
A" uncional )!-*- )!)))
I%B%8%9% Relaiile scor-rilor c,estionar-l-i AP c- alte /ariabile
I%B%8%9%4% Relaiile scor-rilor c,estionar-l-i AP c- /rsta
S&au cercetat ,aria=iile autono"iei 'er6onale 'e ":6ura 9naint:rii 9n ,$r6t:! 9n e<antionul
de 6u#iec=i utili8at la etalonarea che6tionarului AP! 7or"at din 4(-C de #:r#a=i <i 4.*- de
7e"ei! cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre 45 <i C5 de ani
Au 7o6t identi7icate o't 0ru'e 7or"ate din ,$r6te con6ecuti,e! care au 'ro'riet:=ile c: 9n
interiorul 7iec:rei 0ru'e "ediile 6corurilor 6calelor <i ale 9ntre0ului che6tionar nu di7er:
6e"ni7icati, 9ntre ,$r6te! nici 'entru #:r#a=i <i nici 'entru 7e"ei! dar 9ntre dou: 0ru'e
con6ecuti,e di7er: 6e"ni7icati, "ediile 6corurilor 'entru cel 'u=in o 6cal:! la #:r#a=i 6au@<i la
7e"ei Ace6tea 6unt: 45 ani! 4C&4- ani! 4.&() de ani! (4&(5 de ani! (C&/5 de ani! /C&+5 de ani!
+C&55 de ani <i 5C&C5 de ani
Ai0urile I*4&I*5 arat: e,olu=ia "ediilor 6corurilor 6calelor <i ale 9ntre0ului che6tionar
calculate 'e 0ru'e de ,$r6t:! 9ntre 45 <i C5 de ani
M
e
d
i
a

p
e
n
t
r
u

A
u
t
o
n
o
m
i
e

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
a
l
a
M
e
d
i
a

p
e
n
t
r
u

A
u
t
o
n
o
m
i
e

v
a
l
o
r
i
c
a
23
30
29
28
27
Sex
26
f emei
25
15 1617
1820 2125 2635 36!5 !655 5665
"ar"ati
#rupa de var$ta
5i!% I%B%4% Mediile 6corurilor 6calei Autonomie valoric!
9ntre 45 <i C5 de ani! 'e 0ru'e de ,$r6t:
!0
39
38
37
36
Sex
35
f emei
3!
15 1617
1820 2125 2635 36!5 !655 5665
"ar"ati
#rupa de var$ta
5i!% I%B%8% Mediile 6corurilor 6calei Autonomie comportamental!
9ntre 45 <i C5 de ani! 'e 0ru'e de ,$r6t:
M
e
d
i
a

p
e
n
t
r
u

A
u
t
o
n
o
m
i
e

e
m
o
t
i
o
n
a
l
a
M
e
d
i
a

p
e
n
t
r
u

A
u
t
o
n
o
m
i
e

c
o
#
n
i
t
i
v
a
36
35
3!
33
Sex
32
f emei
31
15 1617
1820 2125 2635 36!5 !655 5665
"ar"ati
#rupa de var$ta
5i!% I%B%&% Mediile 6corurilor 6calei Autonomie cognitiv!
9ntre 45 <i C5 de ani! 'e 0ru'e de ,$r6t:
28
27
26
25
Sex
f emei
2!
15 1617
1820 2125 2635 36!5 !655 5665
"ar"ati
#rupa de var$ta
5i!% I%B%9% Mediile 6corurilor 6calei Autonomie emoional!
9ntre 45 <i C5 de ani! 'e 0ru'e de ,$r6t:
M
e
d
i
a

l
a

A
u
t
o
n
o
m
i
e

p
e
r
$
o
n
a
l
a132
130
128
126
12!
122
120
118
Sex
f emei
116
15
1617 1820 2125 2635 36!5 !655 5665
"ar"ati
#rupa de var$ta
5i!% I%B%7% Mediile 6corurilor la che6tionarul AP!
9ntre 45 <i C5 de ani! 'e 0ru'e de ,$r6t:
Ta#elele I*C&I*4) cu'rind "ediile 6corurilor 6calelor <i ale 9ntre0ului che6tionar AP!
'e inter,ale de ,$r6t:! <i re8ultatele co"'ar:rii "ediilor 9ntre 7e"ei <i #:r#a=i Se o#6er,: c:
doar la 6cala Autonomie comportamental "ediile 6corurilor nu di7er: 6e"ni7icati, 1la 'ra0ul
p\)!)52 9ntre 7e"ei <i #:r#a=i ;e 7iecare dat: c$nd di7eren=a "ediilor e6te 6e"ni7icati,: 1la
'ra0ul p\)!)52! "edia reali8at: de 7e"ei e6te "ai "are dec$t "edia #:r#a=ilor
Tabel-l I%B%3% Co"'ararea "ediilor 6corurilor 6calei Autonomie valoric
9ntre 7e"ei <i #:r#a=i! 'e inter,ale de ,$r6t:
Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
B@rbai 5emei t g"l" p
+ m - + m -
47 C( (C!4/ /!+5 5- (C!C5 +!5+ )!-)- 44- )!+.4
434> /(* (-!)) +!/. //- (-!-( +!-C (!)(C CC( 6H69&
4A86 ((( (-!-5 +!5( /(* (.!-( +!4. (!5.( 5+* 6H646
8487 4++ (-!.( /!*) (*) (*!)) +!(( (!.() +/( 6H667
83&7 4.5 (.!CC +!/( /.5 (*!5- +!/5 (!//- 5C. 6H686
&397 45. (-!/) +!/* (5/ (.!C4 +!4+ /!)5* +)* 6H668
9377 4/C (C!.5 +!+C 4/+ (-!** +!(5 (!4/C (C. 6H6&9
7337 +) (C!.5 /!-( 44( (-!/. +!55 )!CCC 45) )!5)C
Tabel-l I%B%>% Co"'ararea "ediilor 6corurilor 6calei Autonomie comportamental
9ntre 7e"ei <i #:r#a=i! 'e inter,ale de ,$r6t:
Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
B@rbai 5emei t g"l" p
+ m - + m -
47 C( /5!CC +!C4 5- /5!44 +!*+ )!C/5 44- )!5(C
434> /(* /-!5. 5!-5 //- /-!)* 5!C4 4!44C CC+ )!(C5
4A86 ((( /-!-+ 5!.* /(* /-!C* 5!C+ )!)*( 5+* )!*(-
8487 4++ /-!5/ +!.( (*) /.!(- 5!)4 4!+C( +/( )!4++
83&7 4.5 /*!/+ 5!)+ /.5 /.!*4 5!(5 )!*/C 5C. )!/5)
&397 45. /.!4/ 5!4C (5/ /.!C4 5!(( )!*(( +)* )!/5-
9377 4/C /.!). +!-. 4/+ /*!44 +!*( 4!-+C (C. )!).(
7337 +) /.!)/ 5!4C 44( /-!-C 5!44 )!(.( 45) )!--.
Tabel-l I%B%A% Co"'ararea "ediilor 6corurilor 6calei Autonomie cognitiv
9ntre 7e"ei <i #:r#a=i! 'e inter,ale de ,$r6t:
Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
B@rbai 5emei t g"l" p
+ m - + m -
47 C( /4!(* +!)- 5- /4!.4 +!55 )!C5+ 44- )!54+
434> /(* /(!.4 +!.+ //- //!)- 5!)+ )!-)( CC+ )!+./
4A86 ((( //!)( +!C/ /(* //!.( +!*4 4!*/4 5+* )!)5+
8487 4++ /(!.. +!+. (*) /+!-( +!4) +!(.5 +/( 6H666
83&7 4.5 /+!54 +!(* /.5 /+!C( +!)+ )!/)C 5C. )!-C)
&397 45. //!5. +!/+ (5/ /+!5* +!45 (!/5. +)* 6H64B
9377 4/C /+!)) +!4) 4/+ /+!*( /!*+ 4!.-C (C. )!)C(
7337 +) //!(5 +!(5 44( //!4C /!*) )!4(4 45) )!*)+
Tabel-l I%B%B% Co"'ararea "ediilor 6corurilor 6calei Autonomie emoional
9ntre 7e"ei <i #:r#a=i! 'e inter,ale de ,$r6t:
Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
B@rbai 5emei t g"l" p
+ m - + m -
47 C( (+!(/ /!54 5- (5!/- +!4+ 4!C(. 44- )!4)C
434> /(* (5!/C +!/) //- (C!/( 5!(/ (!5.4 C+C 6H646
4A86 ((( (5!-) +!(/ /(* (C!+C 5!/- 4!.55 5/C )!)C+
8487 4++ (C!4) /!-) (*) (-!-* +!CC +!)*) /5) 6H666
83&7 4.5 (-!(* +!+5 /.5 (C!.5 +!.* 4!)(/ 5C. )!/)-
&397 45. (C!/+ /!C4 (5/ (C!/( /!.- )!)5) +)* )!*C)
9377 4/C (5!+C /!/( 4/+ (C!(. +!/5 4!-+) (+* )!)./
7337 +) (5!.5 /!/) 44( (C!-) /!*C 4!(). 45) )!((*
Tabel-l I%B%46% Co"'ararea "ediilor 6corurilor la che6tionarul AP
9ntre 7e"ei <i #:r#a=i! 'e inter,ale de ,$r6t:
Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
B@rbai 5emei t g"l" p
+ m - + m -
47 C( 44-!/4 4)!+5 5- 44.!*/ 4(!)* )!-.5 44- )!+/+
434> /(* 4((!-5 4/!.( //- 4(+!() 45!-- 4!(C+ C5C )!()-
4A86 ((( 4(+!() 45!4* /(* 4(C!C* 45!5* 4!.5* 5+* )!)C+
8487 4++ 4(+!// 4(!5C (*) 4(*!-* 4/!-) +!)4( +/( 6H666
83&7 4.5 4(*!-* 4+!/C /.5 4(*!*5 4+!+4 )!44- 5C. )!*)-
&397 45. 4(5!/+ 4/!+5 (5/ 4(.!4/ 4/!+4 (!)54 +)* 6H694
9377 4/C 4(+!+) 4(!(C 4/+ 4(.!/) 4(!-+ (!5C+ (C. 6H644
7337 +) 4(/!*. 4(!44 44( 4(5!)) 4/!4( )!+/( 45) )!CCC
In ta#elul I*44 6unt notate ca8urile 9n care "ediile 6corurilor 6calelor <i ale 9ntre0ului
che6tionar di7er: 6e"ni7icati, 1la 'ra0ul p\)!)52 9ntre dou: 0ru'e de ,$r6t: con6ecuti,e Se
con6tat: c:! 9n 0eneral! 0ru'ele 9ntre care "ediile di7er: 6e"ni7icati, nu 6unt acelea<i 'entru
#:r#a=i <i 'entru 7e"ei
Tabel-l I%B%44% Gru'ele de ,$r6t: con6ecuti,e
9ntre care "ediile 6corurilor 6calelor 6au ale 9ntre0ului che6tionar
di7er: 6e"ni7icati,! 'entru 7e"ei 6au 'entru #:r#a=i
Gr-0ele .e /rst@
19n ani2
B@rbai 5emei
t g"l" p t g"l" p
Autonomie valoric
434> (i 4A86 (!..- C5- )!))+
83&7 (i &397 (!.*) /+4 )!))+ (!-C4 C/C )!))C
Autonomie comportamental
47 (i 434> (!..* 4)4 )!))5 (!54/ /*( )!)4(
8487 (i 83&7 /!(.- /(- )!))4
83&7 (i &397 (!4** /+4 )!)(*
9377 (i 7337 (!4)* (++ )!)/C
Autonomie cognitiv
47 (i 434> (!/45 /.* )!)(4
4A86 (i 8487 (!+-C C45 )!)4+
8487 (i 83&7 /!/C/ /(- )!))4
83&7 (i &397 4!*.( /+4 )!)+.
9377 (i 7337 /!5)) (++ )!))4
29
Tabel-l I%B%44% Gru'ele de ,$r6t: con6ecuti,e
9ntre care "ediile 6corurilor 6calelor 6au ale 9ntre0ului che6tionar
di7er: 6e"ni7icati,! 'entru 7e"ei 6au 'entru #:r#a=i 1continuare2
Gr-0ele .e /rst@
19n ani2
B@rbai 5emei
t g"l" p t g"l" p
Autonomie emoional
4A86 (i 8487 /!/)) C4- )!))4
8487 (i 83&7 (!C/4 /(C )!))* (!54. C-/ )!)4(
83&7 (i &397 (!4.C /+) )!)/)
&397 (i 9377 (!4++ (*( )!)//
c&estionarul AP
47 (i 434> /!55- 4)C )!))4 (!.** *( )!))5
434> (i 4A86 (!)5( CC+ )!)+4
4A86 (i 8487 (!C)- C4- )!))*
8487 (i 83&7 /!C4+ /(- )!)))
83&7 (i &397 (!*+. /+4 )!))/
9377 (i 7337 4!**5 (++ )!)+-
La 6cala Autonomie valoric! cele "ai "ari "edii ale 6corurilor 6e o#=in! 'entru a"#ele
6eBe! 9n inter,alul (C&/5 de ani Cre<terea "ediilor 9ntre 45 ani <i (C&/5 de ani e6te lent:! doar
'entru 7ete a'are o di7eren=: 6e"ni7icati,: 9ntre 4C&4- <i 4.&() de ani ;u': inter,alul (C&/5
de ani "ediile 6cad 'entru a"#ele 6eBe! di7eren=a "ediilor 7iind 6e"ni7icati,: 9ntre (C&/5 <i
/C&+5 de ani
La 6calele Autonomie comportamental <i Autonomie cognitiv! 'entru #:r#a=i! "ediile
6corurilor cre6c '$n: 9n inter,alul de ,$r6t: (C&/5 de ani! du': care 6cad! di7eren=a "ediilor
7iind 6e"ni7icati,: 9ntre (C&/5 de ani <i /C&+5 de ani In ca8ul 7e"eilor! "ediile 6corurilor
6calelor Autonomie comportamental <i Autonomie cognitiv cre6c '$n: 9n inter,alul de
,$r6t: +C&55 de ani! du': care 6cad! di7eren=a "ediilor 7iind 6e"ni7icati,: 9ntre +C&55 de ani <i
5C&C5 de ani
La 6cala Autonomie comportamental! 'entru a"#ele 6eBe! "ediile cre6c "ult 9ntre 45
ani <i 4C&4- ani In 6chi"#! la 6cala Autonomie cognitiv cre<terea e6te accentuat: la #:ie=i
9ntre 45 ani <i 4C&4- ani <i 9ntre (4&(5 <i (C&/5 de ani! iar la 7e"ei! 9ntre 4.&() <i (4&(5 de ani
La 6cala Autonomie emoional "edia 6corurilor e6te "aBi": 9n inter,alul (4&(5 de ani
'entru 7e"ei <i 9n inter,alul (C&/5 de ani 'entru #:r#a=i Pentru a"#ele 6eBe! "edia "aBi":
di7er: 6e"ni7icati, at$t de "edia inter,alului de ,$r6t: 'recedent! c$t <i de "edia inter,alului
de ,$r6t: ur":tor
Mediile 6corurilor che6tionarului AP cre6c continuu de la 45 ani <i '$n: 9n inter,alul de
,$r6t: (C&/5 de ani! la a"#ele 6eBe Cre<terile 6unt accentuate! at$t 'entru 7ete! c$t <i 'entru
#:ie=i! 9ntre 45 ani <i 4C&4- ani In ca8ul #:ie=ilor! "ediile cre6c lent 9n continuare! di7eren=a
"ediilor 7iind 6e"ni7icati,: nu"ai 9ntre inter,alele (4&(5 de ani <i (C&/5 de ani In 6chi"#!
'entru 7ete "ediile cre6c accentuat 9ntre 4C&4- ani <i 4.&() de ani <i 9ntre 4.&() de ani <i (4&
(5 de ani! 9n inter,alul (4&(5 de ani "edia 7iind 7oarte a'ro'iat: de cea din inter,alul (C&/5
30
de ani ;u': inter,alul de ,$r6t: (C&/5 de ani! "ediile 6cad! di7eren=a "ediilor 7iind
6e"ni7icati,: 9ntre (C&/5 de ani <i /C&+5 de ani la #:r#a=i <i 9ntre +C&55 de ani <i 5C&C5 de ani
la 7e"ei
Cre<terea autono"iei e"o=ionale! a autono"iei co0niti,e <i a autono"iei
co"'orta"entale 'e ":6ura 9naint:rii 9n ,$r6t:! 'e 'arcur6ul adole6cen=ei! a 7o6t con6tatat: de
MR Noo"! M ;eLo,ic <i P Meeu6 1())4! a'ud Gra7! ())/2! L Stein#er0 <i SB
Sil,er#er0 14*.C! a'ud Ale"in0! ())5a2 <i Ale"in0 1())5a2
Prin ur"are! ,aria=iile "ediilor 6corurilor la 6calele che6tionarului AP <i la 9ntre0ul
che6tionar! 're8entate "ai 6u6! 'ot 7i con6iderate do,e8i ale ,alidit:=ii relati,e la con6truct a
che6tionarului AP
I%B%8%9%8% Relaiile scor-rilor c,estionar-l-i AP c- cele ale -n-i instr-ment .e
e/al-are a stimei .e sine
Pe un e<antion 7or"at din +. de 'er6oane! cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre () <i /) de ani
1m\(+!4! 4\/!+2! 6ti"a de 6ine T ":6urat: cu a%utorul che6tionarului ela#orat de M
Ro6en#er0! Sel&-#steem Scale 1B:#an! 4**.2 T corelea8: liniar 6e"ni7icati, cu 6calele
Autonomie comportamental 1r\)!(*-! p\)!)+)2! Autonomie cognitiv 1r\)!///! p\)!)(42 <i
cu 6corurile 9ntre0ului che6tionar AP 1r\)!/)(! p\)!)/-2 Ace6te re8ultate 6unt 9n concordan=:
cu cele o#=inute de R Allen! S Kau6er! Q Bell <i T O^Connor 14**+! a'ud PhinneF <i cola#!
())52 Ei au 0:6it o le0:tur: direct: 9ntre "ani7e6tarea autono"iei <i 6ti"a de 6ine! la
adole6cen=i euro'eano&a"ericani
I%B%8%9%&% Relaiile scor-rilor c,estionar-l-i AP c- e/al-@ri ale eDtra/ersi-nii (i ale
stabilit@ii emoionale
A,$nd 9n ,edere con6tat:rile 7:cute de AranLen 1la adre6a htt':@@DDD li7e6Lill6trainin0
or0@autono"F4*cht"2! 'otri,it c:rora 'er6oanele cu un ni,el 9nalt al autono"iei! co"'arati,
cu celelalte! 6unt "ai i"'licate 6ocial! "ai ,e6ele! "ai cal"e! au un autocontrol "ai 'uternic
<i "ai "ult: 9ncredere 9n 6ine! "ani7e6t: "ai 'u=ine 6i"'to"e de anBietate <i de de're6ie! 6&a
ur":rit le0:tura de corela=ie liniar: dintre 6corurile che6tionarului AP <i 6corurile 6calelor
#,traversiune <i Sta)ilitate emoional din CP!F Au 7o6t ale6e cele dou: 6cale din CP!F!
9ntruc$t inter'ret:rile ,alorilor "ari ale 6corurilor ace6tora 6unt a6e":n:toare de6crierilor
7:cute de AranLen:
J 'entru 6cala %!traversiune:
Scor mare:
Se 6i"te #ine 9n 6ocietate Partici': acti, la di6trac=ii Ii 'lace 6:
,or#ea6c: Sta#ile<te cu u<urin=: contacte cu al=ii
Scor mic:
Se i8olea8: de ceilal=i E6te t:cut
J 'entru 6cala /tabilitate emoional:
31
Scor mare:
G$nde<te 'o8iti, E6te o'ti"i6t I<i controlea8: e"o=iile Are 9ncredere
9n 7or=ele 'ro'rii
Scor mic:
I<i 7ace 0ri%i 'entru orice E6te "ereu nelini<tit In 6itua=ii 6tre6ante 6e 'ierde
Au 7o6t utili8ate cele 4) e<antioane de 6u#iec=i care au 6er,it la cercetarea le0:turii dintre
6corurile che6tionarului AP <i 6corurile 6calei Autonomie din CP!F <i ale c:ror caracteri6tici
de"o0ra7ice 6unt 're8entate 9n ta#elul I*/
;u': cu" 6e o#6er,: 9n ta#elul I*4(! 6corurile che6tionarului AP corelea8: direct cu
6corurile a"#elor 6cale! coe7icien=ii de corela=ie liniar: 7iind 6e"ni7icati,i la 'ra0ul p\)!)5
'entru 6cala #,traversiune 9n toate e<antioanele! iar 'entru 6cala Sta)ilitate emoional 9n o't
dintre e<antioane Acea6ta 9n6ea"n: c: 'er6oanele care au 6coruri "ai "ari la che6tionarul AP
6unt "ai eBtra,ertite <i! 9n 0eneral! "ai 6ta#ile e"o=ional dec$t cele care au 6coruri "ai "ici
Se con7ir":! a6t7el! a7ir"a=iile 7:cute de AranLen 1la adre6a htt':@@DDD li7e6Lill6trainin0
or0@autono"F4*cht"2! o#=in$ndu&6e o nou: do,ad: a ,alidit:=ii che6tionarului AP
Tabel-l I%B%48% Coe7icien=ii de corela=ie liniar: 9ntre 6corurile che6tionarului
AP <i 6corurile 6calelor #,traversiune <i Sta)ilitate emoional din
che6tionarul CP!F! 9n di,er6e e<antioane de 6u#iec=i
Caracteristicile
e(antion-l-i .e s-bieci
%!traversiune /tabilitate
emoional
Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
seD + r p r p
4786 b@iei ()4 )!/)5 )!))) )!/4/ )!)))
Cete (4+ )!/+5 )!))) )!(+C )!)))
8487 b@rbai /- )!+5C )!))5 )!5-* )!)))
Cemei -/ )!(// )!)+. )!5// )!)))
83&7 b@rbai +C )!(*+ )!)+- )!5)+ )!)))
Cemei +4 )!5-- )!))) )!C(/ )!)))
&397 b@rbai -- )!/*/ )!))) )!(-+ )!)4C
Cemei ++ )!/(( )!)// )!(*( )!)55
9377 b@rbai -* )!(*/ )!))* )!/C- )!))4
Cemei /C )!+(4 )!)44 )!/)- )!)C.
I%B%8%9%9% Relaiile scor-rilor c,estionar-l-i AP c- scor-rile -nei scale .e e/al-are a
anDiet@ii ca stare
Utili8$ndu&6e un e<antion 7or"at din 4(4 de 'er6oane! cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre 4C <i (5
de ani 1m\(4!4? 4\(!C2! 6&a con6tatat eBi6ten=a unor corela=ii liniare in,er6e 9ntre 6tarea de
32
anBietate! ":6urat: de 6cala S%AI-9? din che6tionarul S%AI 1%he State-%rait An,iet
Inventor2! con6truit de C; S'iel#er0! RL Gor6uch <i RE Lu6hene 14*-)2! <i 6corurile:
J 6calei Autonomie cognitiv 1r\&)!+/)? p\)!)))2?
J 6calei Autonomie comportamental 1r\&)!(-+? p\)!))(2?
J 6calei Autonomie valoric 1r\&)!/C.? p\)!)))2?
J 9ntre0ului che6tionar AP 1r\&)!/-/? p\)!)))2
Ace6te re8ultate 6unt 9n acord cu a7ir"a=ia lui AranLen 1la adre6a
htt':@@DDDli7e6Lill6trai n in0or0@auton o " F4*cht "2 c: 'er6oanele cu o autono"ie "ai
ridicat: 6unt "ai 'u=in anBioa6e dec$t cele cu o autono"ie 6c:8ut:
Ele 6u0erea8: ca o 'o6i#il: cau8: a unor 6coruri 6c:8ute la 6calele che6tionarului AP
6tarea de anBietate 'ronun=at: a 6u#iec=ilor ;ar acea6t: i'ote8: tre#uie ,eri7icat:! 9ntruc$t
anali8a corela=ional: nu o7er: in7or"a=ii cu 'ri,ire la rela=ia cau8:&e7ect dintre ,aria#ile
I%B%8%9%7% Relaiile scor-rilor c,estionar-l-i AP c- scor-rile -n-i c,estionar .e
e/al-are a anDiet@ii ca tr@s@t-r@
Che6tionarul AP a 7o6t ad"ini6trat 9"'reun: cu 6calele #@AS-% unui e<antion 7or"at
din -C de #:r#a=i! cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre (4 <i +) de ani 1m\/4!4C? 4\5!(.2
Scalele #@AS-% 7ac 'arte din Scalele #ndler de #valuare @ultidimensional a
An,ietii 1#@AS2! con6truite de NS Endler! RM EdDard6 <i R 3itelli 1())*2 Ele ":6oar:
'redi6'o8i=ia de a re6i"=i anBietate 9n 'atru ti'uri de 6itua=ii care 6unt rele,ante 'entru o 0a":
lar0: de eB'erien=e Ace6te 6itua=ii 6unt de6cri6e 9n 6calele #@AS-% a6t7el:
J 3: a7la=i 9n 6itua=ii 9n care 6unte=i e,aluat de al=i oa"eni
J 3: a7la=i 9n 6itua=ii 9n care ,: con7runta=i 6au 6unte=i 'e cale 6: ,: con7runta=i cu un
'ericol 7i8ic
J 3: a7la=i 9ntr&o 6itua=ie nou: 6au ciudat:
J 3: i"'lica=i 9n rutina du"nea,oa6tr: 8ilnic:
Aiecare 6cal: e6te co"'u6: din 45 ite"i Cotele "ari ale 6calelor indic: 're8en=a
anBiet:=ii
;u': cu" 6e o#6er,: 9n ta#elul I*4/! 6corurile 6calei Autonomie cognitiv corelea8:
liniar in,er6! 6e"ni7icati, 1la 'ra0ul p\)!)52 cu toate cele 'atru 6cale #@AS-% Acea6ta
9n6ea"n: c: autono"ia co0niti,: 6cade 'e ":6ur: ce cre<te anBietatea ca tr:6:tur: 7a=: de
cele 'atru ti'uri de 6itua=ii la care 7ac re7erire 6calele #@AS-% Prin ur"are! 'er6oanele cu o
autono"ie co0niti,: redu6: 6unt! 9n 0eneral! "ai anBioa6e dec$t 'er6oanele cu o autono"ie
co0niti,: ridicat:
33
Tabel-l I%B%4&% Coe7icien=ii de corela=ie liniar: 9ntre 6corurile 6calelor #@AS-%
<i 6corurile 6calelor che6tionarului AP 1=\-C2
Scala .in
c,estionar-l AP
Scala .in %0A/$1
Sit-aii .e
e/al-are
social@
Sit-aii .e
0ericol Ci?ic
Sit-aii noi
sa- ci-.ate
Sit-aii
obi(n-ite
Autonomia
valoric
r &)!(4( &)!).C 6H87A &)!(()
p )!)CC )!+C4 )!)(5 )!)5C
Autonomia
comportamental
r &)!)+* &)!).) 6H8A4 &)!4(5
p )!C-- )!+*+ )!)4+ )!(./
Autonomia
cognitiv
r 6H8B8 6H8&B 6H&39 6H&67
p )!)44 )!)/. )!))4 )!))-
Autonomia
emoional
r &)!)(* &)!))+ )!)(/ &)!)C.
p )!.)4 )!*-/ )!.++ )!55*
c,estionar-l AP r &)!()( &)!4+C 6H&43 6H89A
p )!).) )!(4) )!))5 )!)/4
AnBietatea 9n 6itua=ii noi corelea8: liniar in,er6! 6e"ni7icati, 1la 'ra0ul p\)!)52! cu
autono"ia ,aloric:! autono"ia co"'orta"ental: <i autono"ia co0niti,: Se deduce de aici c:
'er6oanele care 'ot ra=iona inde'endent! au 9ncredere 9n ele! ac=ionea8: con7or" 'ro'riilor
deci8ii <i 9<i 'ot con6titui un 6et 'ro'riu de con,in0eri <i 'rinci'ii! re8i6tent la 're6iunea
celorlal=i! 6unt "ai 'u=in anBioa6e 9n 6itua=ii noi dec$t 'er6oanele care au ne,oie de a%utor
'entru a lua hot:r$ri! ac=ionea8: du': cu" li 6e 6'une <i ado't: 'rinci'iile <i con,in0erile
celor din %ur
Hi ace6te re8ultate concord: cu a7ir"a=ia 7:cut: de AranLen 1la adre6a
htt':@@DDDli7e6Lill6tr a inin0or0@auton o " F4*cht "2 re7eritoare la rela=ia dintre autono"ie <i
anBietate! 'rin ur"are con6tituie o do,ad: a ,alidit:=ii relati,e la con6truct a che6tionarului
AP
I%46% 5IDE*ITATEA CFESTIONAR)*)I AP
I%46%4% Noi-ni teoretice .es0re Ci.elitate
Con7or" de7ini=iei din Standards &or #ducational and Pschological %ests 14*.52!
7idelitatea unui te6t e6te M0radul 9n care 6corurile te6tului 6unt con6i6tente 6au re'eta#ile! adic:
0radul 9n care ele nu 6unt a7ectate de erorile de ":6ur:N
;ac: un te6t e6te 7idel! atunci 6e 'oate a,ea 9ncredere c:! ad"ini6tr$ndu&l de "ai "ulte
ori la aceea<i 'er6oan:! 6corurile 6ale 6e ,or "odi7ica 7oarte 'u=in
Aidelitatea te6telor 6e ":6oar: cu a%utorul coeCicient-l-i .e Ci.elitate 1notat de o#icei cu
A
(
2 Ace6ta e6te un nu":r cu'rin6 9ntre ) <i 4! care ia ,alori cu at$t "ai "ari! cu c$t te6tul e6te
"ai 7idel
34
Coe7icientul de 7idelitate al unui te6t nu 'oate 7i calculat ;ar! 9n 7unc=ie de ceea ce
":6oar: te6tul <i de condi=iile 9n care a 7o6t ad"ini6trat! 6e calculea8: unul 6au "ai "ul=i
coe7icien=i care a'roBi"ea8: ,aloarea coe7icientului de 7idelitate A6e"enea coe7icien=i 6unt:
J coe7icien=ii con6i6ten=ei interne?
J coe7icien=ii de 6ta#ilitate
Coeicienii consistenei interne arat: concordan=a di7eritelor ':r=i ale te6tului
In ca8ul te6telor 7or"ate din n ite"i 1n_(2! 'entru care 6corul te6tului 6e o#=ine 'rin
9n6u"area cotelor ite"ilor! 7idelitatea te6tului 6e calculea8: de o#icei cu a%utorul
coe7icientului ` al lui Cron#ach
Coeicienii de stabilitate arat: c$t de 6ta#ile 6unt 6corurile te6tului 9n ti"' Ei 6e
calculea8: 'rin "etoda te6t&rete6t! calcul$nd coe7icientul de corela=ie liniar: 9ntre 6corurile
o#=inute la te6t de aceia<i 6u#iec=i! 9n dou: "o"ente di7erite 1la test <i la retest2 Inter,alul de
ti"' dintre te6t <i rete6t tre#uie 6ta#ilit a6t7el 9nc$t 6u#iec=ii 6: nu 9<i 'oat: a"inti la rete6t cu"
au r:6'un6 la te6t! 'entru c: "ulte 'er6oane 6unt tentate 6: re'ete! la 9ntre#:rile la care nu 6unt
6i0ure de r:6'un6ul corect 6au care li 6e 'otri,e<te! r:6'un6urile 'e care le&au dat! la
9nt$"'lare! cu oca8ia 'ri"ei ad"ini6tr:ri a te6tului
I%46%8% Cercetarea Ci.elit@ii c,estionar-l-i AP
I%46%8%4% CoeCicienii consistenei interne
S&a in,e6ti0at con6i6ten=a intern: a 6calelor <i a 9ntre0ului che6tionar AP 9n e<antionul de
6u#iec=i utili8at la etalonare S&au calculat coe7icien=ii de 7idelitate ` 'e 6eBe <i 'e 0ru'ele de
,$r6t: 7olo6ite la etalonare 1, ta#elul I4)42
Tabel-l I%46%4% Coe7icien=ii de con6i6ten=: intern: `
SeD Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
+ Scala
A" valoric
1. ite"i2
A"
compor$
tamen$
tal
144 ite"i2
A"
cognitiv
1* ite"i2
A"
emoio$
nal
1. ite"i2
c,estio
nar-l
AP
1/C de
ite"i2
B@rbai 47 C( )!(4* )!5)) )!+)( )!(.* )!C+(
434> /(* )!5(* )!C+5 )!C)4 )!54C )!-.C
4A86 ((( )!C(+ )!C*C )!C4. )!5(* )!.+5
8487 4++ )!55- )!C)+ )!C-4 )!+*5 )!.)C
83&7 4.5 )!5.* )!C++ )!C+5 )!C() )!.+-
&397 45. )!55C )!C)- )!C4- )!/C/ )!.)C
9377 4/C )!5(- )!5/* )!5C) )!45) )!-5(
7337 +) )!()- )!5/+ )!5(/ )!()4 )!-((
35
Tabel-l I%46%4% Coe7icien=ii de con6i6ten=: intern: ` 1continuare2
SeD Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
+ Scala
A" valoric
1. ite"i2
A"
compor$
tamen$
tal
144 ite"i2
A"
cognitiv
1* ite"i2
A"
emoio$
nal
1. ite"i2
c,estio
nar-l
AP
1/C de
ite"i2
5emei 47 5- )!5-) )!5C5 )!55C )!5)* )!-/(
434> //- )!C(+ )!C/C )!C+* )!C.) )!.+4
4A86 /(* )!5(/ )!C5* )!CC/ )!-)C )!.+C
8487 (*) )!C+4 )!C/* )!C/) )!C.+ )!.+)
83&7 /.5 )!C// )!C5( )!55) )!C-) )!.+4
&397 (5/ )!5.* )!C+4 )!C(* )!+-5 )!.((
9377 4/+ )!5() )!5++ )!5(. )!5++ )!--+
7337 44( )!C(4 )!5*. )!+.) )!+C- )!-*/
Pentru 9ntre0ul che6tionar! coe7icien=ii de con6i6ten=: intern: 6unt de6tul de "ari
EBce't$nd trei ,alori "ai "ici! 9nre0i6trate 9n 0ru'ele de ,$r6t: cu 'u=ini 6u#iec=i 1)!C+()
'entru #:ie=i de 45 ani? )!-/4C 'entru 7ete de 45 ani? )!-((( 'entru #:r#a=i de 5C&C5 de ani2!
coe7icien=ii ` au ,alori "ai "ari dec$t )!-5 16unt cu'rin<i 9ntre )!-5(( <i )!.+C52
;atorit: ace6tui 7a't! che6tionarul AP 'oate 7i 7olo6it cu 6ucce6 la co"'ararea 0ru'elor
de 'er6oane <i 7urni8ea8: in7or"a=ii de6tul de 'reci6e de6're 6u#iec=i ;ar tre#uie "ani7e6tat:
'ruden=: atunci c$nd 6e co"'ar: dou: 'er6oane care au 6coruri a'ro'iate ca ,aloare! 9ntruc$t
e6te 'o6i#il ca ordinea real: a ace6tora 9n ceea ce 'ri,e<te ni,elul de autono"ie 'er6onal: 6:
nu 7ie cea a 6corurilor o#=inute la che6tionarul AP E6te nece6ar: deter"inarea inter,alelor de
9ncredere ale 6corurilor reale ale celor dou: 'er6oane 1, 6u#ca'itolul I4(( "tili*area
intervalelor de ncredere ale scorurilor reale2
Coe7icien=ii de con6i6ten=: intern: ai 6calelor 6unt "ai "ici dec$t cei ai 9ntre0ului
che6tionar! din cau8a nu":rului "ai "ic de ite"i
Scorurile 6calelor! 7iind "ai 'u=in 'reci6e dec$t cele ale 9ntre0ului che6tionar! nu ,or 7i
7olo6ite la co"'ararea 6u#iec=ilor 9ntre ei! ci doar la identi7icarea di"en6iunilor autono"iei
care 6unt 7oarte 'u=in 16au 7oarte "ult2 de8,oltate <i deter"in: un ni,el 6c:8ut 16au ridicat2 al
autono"iei 'er6onale
I%46%8%8% CoeCicienii .e stabilitate
Pentru cercetarea 7idelit:=ii te6t&rete6t 6&a ad"ini6trat de dou: ori che6tionarul AP! la
inter,al de . 6:'t:"$ni! unui e<antion 7or"at din +5 de 'er6oane 145 #:r#a=i <i /) de 7e"ei2!
cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre () <i (5 de ani 1m\((!+)? 4\4!+52! care nu 6unt 6tuden=i S&a ale6 un
e<antion care 6: nu 7ie 7or"at din ele,i 6au 6tuden=i 'entru a 6e e,ita ca! 9naintea te6t:rii 6au a
rete6t:rii! 6: inter,in: e,eni"ente T 'recu" te8ele 6au eBa"enele T care 'ot "odi7ica
anBietatea ori 6ti"a de 6ine 1,aria#ile de6're care! 9n literatura '6iholo0ic: 6e a7ir": c: au
36
le0:tur: direct: cu autono"ia 'er6onal:2 <i! a6t7el! indirect! 6: ai#: e7ect a6u'ra 6corurilor
che6tionarului AP
S&au co"'arat "ediile 6corurilor 6calelor <i ale 9ntre0ului che6tionar AP 9ntre te6t <i
rete6t! 7olo6ind te6tul t 'entru e<antioane 'erechi S&a con6tatat c: "ediile nu di7er:
6e"ni7icati, 1la 'ra0ul p\)!)52 1, ta#elul I4)(2 Coe7icien=ii de corela=ie liniar: 9ntre
6corurile la te6t <i 6corurile la rete6t 1coe7icien=ii de 6ta#ilitate2 6unt 6e"ni7icati,i la 'ra0ul
p\)!))) at$t 'entru 6calele che6tionarului! c$t <i 'entru 9ntre0ul che6tionar AP 1, ta#elul
I4)(2
Tabel-l I%46%8% Indicatorii 6corurilor 6calelor <i
ai 6corurilor 9ntre0ului che6tionar AP la te6t <i la rete6t 1=\+52
Scala Test Retest Com0ararea
me.iilor Intre
test (i retest
Corelaia
liniar@ test
retest
m - m - t1992 p r p
A" valoric (*!(* +!() (.!-C +!(5 4!5-+ )!4(/ )!.55 )!)))
A" comport" /.!4/ C!)) /.!)) C!)4 )!/+* )!-(* )!*)* )!)))
A" cognitiv /+!)( +!C/ //!*C +!-4 )!4-) )!.C5 )!.+( )!)))
A" emoion" (5!.* +!CC (C!(( +!+5 )!-*- )!+/) )!.44 )!)))
c,estionar-l AP 4(-!// 4+!-* 4(C!*/ 4+!)+ )!/5) )!-(. )!.C) )!)))
Acea6ta 9n6ea"n: c: 6calele che6tionarului AP au o 6ta#ilitate #un: 'entru un inter,al de
. 6:'t:"$ni
I%44% ETA*ONAREA CFESTIONAR)*)I AP
I%44%4% Prel-cr@ri 0reliminare
I%44%4%4% Stabilirea !r-0elor .e /rst@ 0entr- constr-irea etaloanelor
Pentru con6truirea etaloanelor 6&a 7olo6it un e<antion 7or"at din 4(-C de #:r#a=i <i 4.*-
de 7e"ei! cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre 45 <i C5 de ani! din Banat! Tran6il,ania <i Oltenia Ace6tora
li 6&a ad"ini6trat che6tionarul AP 9n 'erioada "ai ())- & ianuarie ())*
Au 7o6t identi7icate o't 0ru'e de ,$r6t: 1una core6'un8:toare ,$r6tei de 45 ani <i <a'te
core6'un8:toare unor inter,ale con6ecuti,e de ,$r6te2 care au 'ro'riet:=ile c:! 9n interiorul
7iec:reia! "ediile 6corurilor 6calelor <i ale 9ntre0ului che6tionar nu di7er: 6e"ni7icati, 9ntre
,$r6te! nici 'entru #:r#a=i <i nici 'entru 7e"ei! dar 9ntre dou: 0ru'e con6ecuti,e di7er:
6e"ni7icati, "ediile 6corurilor 'entru cel 'u=in o 6cal:! la #:r#a=i 6au@<i la 7e"ei
Arec,en=ele 6u#iec=ilor 9n ace6te o't 0ru'e de ,$r6t: 6unt 're8entate 9n ta#elul I444
37
Tabel-l I%44%4% Structura e<antionului de 6u#iec=i
utili8at la etalonarea che6tionarului AP
Gr-0a .e
/rst@
19n ani2
B@rbai 5emei Total
47 C( 5- 44*
434> /(* //- CCC
4A86 ((( /(* 554
8487 4++ (*) +/+
83&7 4.5 /.5 5-)
&397 45. (5/ +44
9377 4/C 4/+ (-)
7337 +) 44( 45(
Total 48>3 4AB> &4>&
S&au co"'arat "ediile 6corurilor 6calelor <i ale 9ntre0ului che6tionar 9ntre 7e"ei <i
#:r#a=i! 'e 0ru'e de ,$r6t: 1, ta#elele I*C&I*4)2 ;in cau8a eBi6ten=ei "ai "ultor di7eren=e
6e"ni7icati,e 6tati6tic 9ntre "edii! 6&a luat deci8ia de a 6e con6trui etaloane 6e'arate 'e 6eBe
I%44%4%8% 5orma .istrib-iei scor-rilor In !r-0ele Colosite 0entr- constr-irea
etaloanelor
In 7iecare dintre 0ru'ele de ,$r6t: 7or"ate 'entru etalonarea che6tionarului AP 6&a
,eri7icat! 7olo6ind te6tul Qol"o0oro,&S"irno,! dac: di6tri#u=iile 6corurilor 6calelor <i ale
9ntre0ului che6tionar 6unt nor"ale
At$t 'entru 7e"ei! c$t <i 'entru #:r#a=i! 6corurile che6tionarului AP au o di6tri#u=ie
nor"al: 9n toate 0ru'ele de ,$r6t: 1, ta#elul I44(2
Tabel-l I%44%8% 3eri7icarea nor"alit:=ii di6tri#u=iei de 7rec,en=e
'entru 6corurile che6tionarului AP! cu a%utorul te6tului Qol"o0oro,&S"irno,
Gr-0a .e
/rst@
19n ani2
B@rbai 5emei
z p z p
47 )!5C/ )!*)* 4!4)* )!4-4
434> )!*+5 )!//+ )!*(- )!/5C
4A86 )!C.+ )!-/. )!C5- )!-.4
8487 )!-.C )!5C- )!*C4 )!/4+
83&7 4!(-/ )!)-. 4!4/) )!455
&397 )!-*) )!5C) )!.44 )!5(C
9377 )!5.- )!..4 )!.4/ )!5(+
7337 )!.(/ )!5)- )!-.4 )!5-C
38
In ca8ul 6calelor! 6&au con6tatat a#ateri de la nor"alitate 9n <a6e 6itua=ii 1din totalul de
C+2! 9n care eBi6t: o u<oar: a6i"etrie a di6tri#u=iei 6corurilor! "edia 1m2! "ediana 1@d2 <i
"odul 1@o2 7iind a'ro'iate ca ,aloare:
J 9n ca8ul #:r#a=ilor:
* la 0ru'a de ,$r6t: 4.&() de ani! 'entru di6tri#u=ia 6corurilor 6calei
Autonomie emoional 1m\(5!-)? @d\(C? @o\(C2?
J 9n ca8ul 7e"eilor:
* la 0ru'a de ,$r6t: 4C&4- ani! 'entru di6tri#u=ia 6corurilor 6calei Autonomie
emoional 1m\(C!/(? @d\(C? @o\(-2?
* 'entru di6tri#u=ia 6corurilor 6calei Autonomie cognitiv! la 0ru'ele de ,$r6t:
4.&() de ani 1m\//!.(? @d\/+? @o\/-2! (4&(5 de ani 1m\/+!-(? @d\/5?
@o\/C2! (C&/5 de ani 1m\/+!C(? @d\/5? @o\/+2 <i 5C&C5 de ani 1m\//!4C?
@d\//? @o\/( <i /+2
I%44%8% Etaloane
Mediile <i a#aterile 6tandard ale 6corurilor 6calelor <i ale 9ntre0ului che6tionar 6e 0:6e6c
9n ta#elele I*C&I*4)
Pentru inter'retarea 6corului o#=inut de un 6u#iect la che6tionarul AP 16au la o 6cal: a
che6tionarului2! 6e tran67or": ace6ta 9n cot: %! utili8$nd 7or"ula:
% \ 5) a 4)
, T
m
b
unde:
% re're8int: cota % core6'un8:toare 6corului ,?
m <i 4 6unt "edia <i a#aterea 6tandard 'entru 6corurile che6tionarului AP 16au 'entru
6corurile 6calei2! core6'un8:toare 6eBului 6u#iectului <i 0ru'ei de ,$r6t: din care 7ace 'arte
In AneBa +
4
! 'entru 7iecare 6cal: a che6tionarului AP <i 'entru 9ntre0ul che6tionar! eBi6t:
c$te un ta#el care con=ine cotele % core6'un8:toare tuturor 6corurilor #rute 'o6i#ile! 'e 6eBe <i
'e 0ru'e de ,$r6te
Se con6ider: c: o cot: % e6te mic! dac: e6te "ai "ic: dec$t +)! <i e6te mare! dac: e6te
"ai "are dec$t C) Cotelele % cu'rin6e 9ntre +) <i C) 6unt con6iderate medii
Ta#elul I44/ con=ine 6corurile #rute '$n: la care cotele % core6'un8:toare 6unt
con6iderate M"iciN <i 6corurile #rute 9nce'$nd de la care cotele % core6'un8:toare 6unt
con6iderate M"ariN Ace6te ,alori au 7o6t eBtra6e din AneBa +
39
4
AneBa + 6e 0:6e<te nu"ai 9n ,arianta electronic: a CAS
BB
- Personalitate +i interese
Scala Autonomie valoric
Gr-0a .e
/rst@
19n ani2
B@rbai 5emei
Scor
br-t
Cota 1 Scor
br-t
Cota 1
47 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN (( /.!)/ (( /*!-C
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN /) C4!(( /( C4!-.
434> Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN (( /.!5. (( /-!*.
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN /( C4!+( // C4!)*
4A86 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN (/ /*!+* (+ /.!-4
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN // C4!C( // C)!(+
8487 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN (/ /-!C+ (+ /.!45
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN /( C)!-( /+ C4!.5
83&7 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN (+ /*!(4 (5 /*!+*
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN // C)!)5 /+ C)!4.
&397 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN (( /-!*/ (+ /.!.C
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN /( C)!-4 // C)!C)
9377 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN (( /*!4/ (/ /.!(C
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN /( C4!55 // C4!-*
7337 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN (/ /*!C5 (( /.!4.
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN /4 C4!4C /( C)!45
Scala Autonomie comportamental
Gr-0a .e
/rst@
19n ani2
B@rbai 5emei
Scor
br-t
Cota 1 Scor
br-t
Cota 1
47 ani Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN /4 /*!.* /) /*!CC
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN +4 C4!5. +4 C4!*(
434> Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN /4 /.!5C /4 /*!4+
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN ++ C4!4- +/ C)!5/
4A86 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN /4 /.!5C /( /*!*4
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN ++ C)!C/ ++ C4!4*
8487 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN /( /.!5/ // /*!+.
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN +/ C4!/5 ++ C4!++
83&7 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN /+ /*!+) // /.!-+
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN +5 C4!(/ +5 C4!C)
&397 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN /( /.!4( // /*!(5
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN ++ C4!/. ++ C)!//
9377i Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN // /*!/- /+ /*!C4
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN +/ C)!(* +5 C4!*-
7337 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN /( /.!/4 /( /.!-/
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN ++ C4!5- +/ C)!(5
40
Tabel-l I%44%&% Cel "ai "are 6cor #rut c:ruia 9i core6'unde o cot: % "ai "ic: dec$t +)
1'$n: la care cotele % 6unt con6iderate M"iciN2 <i
cel "ai "ic 6cor #rut c:ruia 9i core6'unde o cot: % "ai "are dec$t C)
1de la care cotele % 6unt con6iderate M"ariN2
Scala Autonomie cognitiv
Gr-0a .e
/rst@
19n ani2
B@rbai 5emei
Scor
br-t
Cota 1 Scor
br-t
Cota 1
47 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN (- /*!+C (- /*!+/
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN /C C4!5- /- C4!+4
434> Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN (- /.!)) (. /*!*+
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN /. C)!-( /* C4!--
4A86 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN (. /*!4C (. /.!45
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN /. C)!-C /* C)!55
8487 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN (. /*!44 /) /.!+*
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN /. C4!+/ /* C)!++
83&7 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN /) /*!+* /) /.!5C
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN /* C)!+- /* C)!.+
&397 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN (* /*!+5 /) /.!*+
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN /. C)!4. /* C)!C/
9377 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN (* /-!.) /) /-!54
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN /* C(!() /* C)!/C
7337 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN (. /-!C5 (* /*!//
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN /. C4!4. /. C(!+4
Scala Autonomie emoional
Gr-0a .e
/rst@
19n ani2
B@rbai 5emei
Scor
br-t
Cota 1 Scor
br-t
Cota 1
47 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN () /-!*5 (4 /*!++
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN (. C)!-+ /) C4!4.
434> Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN (4 /*!.C (4 /*!./
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN /) C)!-* /( C)!.C
4A86 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN (4 /.!.* (4 /*!./
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN /) C)!4- /( C)!/(
8487 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN (( /.!*( (/ /*!-(
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN /) C)!5+ // C4!4.
83&7 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN (( /.!44 (4 /.!)+
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN /( C)!5. /( C)!5/
&397 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN (( /-!*. (( /.!.+
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN /) C)!4+ /4 C(!)*
9377 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN (( /*!5. (4 /-!.C
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN (* C)!CC /4 C)!.5
7337 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN (( /.!// (( /.!4/
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN /) C(!5. /4 C)!.C
41
Tabel-l I%44%&% Cel "ai "are 6cor #rut c:ruia 9i core6'unde o cot: % "ai "ic: dec$t +)
1'$n: la care cotele % 6unt con6iderate M"iciN2 <i
cel "ai "ic 6cor #rut c:ruia 9i core6'unde o cot: % "ai "are dec$t C)
1de la care cotele % 6unt con6iderate M"ariN2 1continuare2
42
Tabel-l I%44%&% Cel "ai "are 6cor #rut c:ruia 9i core6'unde o cot: % "ai "ic: dec$t +)
1'$n: la care cotele % 6unt con6iderate M"iciN2 <i
cel "ai "ic 6cor #rut c:ruia 9i core6'unde o cot: % "ai "are dec$t C)
1de la care cotele % 6unt con6iderate M"ariN2 1continuare2
C,estionar-l AP
Gr-0a .e
/rst@
19n ani2
B@rbai 5emei
Scor
br-t
Cota 1 Scor
br-t
Cota 1
47 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN 4)C /*!4. 4)C /*!/4
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4(. C)!(/ 4/( C)!.4
434> Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN 4). /*!// 4). /*!-/
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4/- C)!/4 4+) C)!)(
4A86 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN 4)* /*!** 444 /*!*+
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4+) C)!+) 4+/ C)!+C
8487 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN 444 /*!/* 44C /*!*/
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4/- C)!)* 4++ C)!/-
83&7 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN 445 /*!-) 445 /*!C/
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4+5 C)!5* 4+5 C)!++
&397 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN 444 /*!/+ 44+ /*!+C
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4/* C)!4C 4+( C)!/+
9377 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN 44( /*!.* 445 /*!5C
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4/- C)!(. 4+( C)!-5
7337 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN 444 /*!(. 444 /*!//
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4/- C)!-5 4/* C)!C-
Inter'ret:rile 6corurilor M"iciN <i ale 6corurilor M"ariN la 6calele che6tionarului AP 6unt
're8entate 9n ta#elul I44+
Tabel-l I%44%9% Inter'ret:rile 6corurilor M"iciN <i ale 6corurilor M"ariN
la 6calele che6tionarului AP <i la 9ntre0ul che6tionar
Scala Scor-ri JmiciK Scor-ri JmariK
Autonomie cognitiv are ne,oie de a%utorul altora
atunci c$nd tre#uie 6: ia deci8ii?
nu are 9ncredere 9n ca'acit:=ile
'ro'rii? 6e la6: in7luen=at de
':rerile celorlal=i
are ca'acitatea de a lua 6in0ur
deci8ii? anali8ea8: critic
in7or"a=iile 'ri"ite? 9<i 7or"ea8:
o'inii 7:r: a 6e l:6a in7luen=at de
cei din %ur? 6e 'oate auto&e,alua?
43
Autonomie
comportamental
ac=ionea8: a<a cu" 9i dictea8:
al=ii 6au cu" crede c: ar dori
ceilal=i? are ne,oie de 9ncura%:ri
'e 'arcur6ul ac=iunilor 6ale?
a#andonea8: e7ectuarea
6arcinilor di7icile dac: nu e6te
a%utat
ac=ionea8: con7or" 'ro'riilor
deci8ii! 7:r: a =ine cont de
o'iniile altora? nu a#andonea8:
eBecutarea unei 6arcini dac:
9nt$"'in: di7icult:=i? 6e
6tr:duie<te 6: 6e de6curce 6in0ur
44
Tabel-l I%44%9% Inter'ret:rile 6corurilor M"iciN <i ale 6corurilor M"ariN
la 6calele che6tionarului AP <i la 9ntre0ul che6tionar 1continuare2
Scala Scor-ri JmiciK Scor-ri JmariK
Autonomie
emoional
e,it: 6:&<i eB'ri"e 6enti"entele
atunci c$nd ace6tea 6unt di7erite
de cele ale altora 6au c$nd nu
<tie ce tr:iri au ceilal=i
nu are re=ineri 9n a&<i eB'ri"a
6enti"entele! chiar dac: ace6tea
nu 6unt 9"':rt:<ite de cei din %ur
Autonomie valoric
6e la6: in7luen=at de 7a"ilie <i
'rieteni atunci c$nd 9<i con6tituie
'rinci'iile? renun=: la 'ro'riile
con,in0eri atunci c$nd ceilal=i nu
6unt de acord cu ele 6au au alte
idei
nu renun=: la 'ro'riile
con,in0eri <i 'rinci'ii doar
'entru c: ace6tea 6unt di7erite de
cele ale altora 6au 'entru c: cei
din %ur nu 6unt de acord cu ele
/corul real al unei 'er6oane la un te6t e6te "edia 6corurilor 'e care le&ar o#=ine 'er6oana
re6'ecti,: dac: i 6&ar ad"ini6tra te6tul de o in7initate de ori! 9n condi=ii di7erite El e6te
inter'retat ca 7iind 6corul 'e care l&ar o#=ine 6u#iectul dac: te6tul ar 7i 'er7ect <i ar 7i
ad"ini6trat 9n condi=ii ideale
E,ident! 6corul real al unei 'er6oane la un te6t nu 'oate 7i cuno6cut ;ar! <tiind 6corul 'e
care l&a o#=inut 'er6oana re6'ecti,: la o ad"ini6trare a te6tului! 6e 'oate deter"ina! cu o
'ro#a#ilitate P alea6: 1de o#icei! P\)!*52! inter,alul 9n care eBi6t: <an6e de 4))BP [ 6: 6e
0:6ea6c: 6corul real Ace6t inter,al 6e nu"e<te interval de ncredere al scorului real
corespunztor probabilitii P
;ac: , e6te 6corul o#=inut de o 'er6oan: la te6t <i 6e ale0e P\)!*5! atunci inter,alul de
9ncredere al 6corului real e6te 1,&4!*C4
#
! ,a4!*C4
#
2! unde 4
#
e6te eroarea standard de msur
a testului n populaie
4
#
6e calculea8: cu a%utorul coe7icientului de 7idelitate al te6tului! A
C
! <i al a#aterii
6tandard a 6corurilor te6tului 9n e<antionul de 6u#iec=i eBtra6 din 'o'ula=ie! 4! 7olo6ind 7or"ula:
b
#
\ b
4 T c
(

Inter,alul de 9ncredere al 6corului real are o lun0i"e "ic:! 'er"i=$nd o locali8are "ai
'reci6: a 6corului real! atunci c$nd eroarea 6tandard de ":6ur: a te6tului 9n 'o'ula=ie e6te
"ic:! ceea ce 6e 9nt$"'l: doar dac: te6tul are o 7idelitate "are 1A
C
e6te "are2 <i 6corurile 6ale!
9n e<antionul eBtra6 din 'o'ula=ie! ,aria8: 'u=in 14 e6te "ic2
AneBa 5
(
con=ine ta#ele! 9ntoc"ite 'e 6eBe <i 'e 0ru'e de ,$r6t:! care indic:! 'entru
7iecare 6cor #rut 'o6i#il la che6tionarul AP! inter,alul de 9ncredere al 6corului real 'entru
'ro#a#ilitatea P\)!*5
(
AneBa 5 6e 0:6e<te nu"ai 9n ,arianta electronic: a CAS
BB
- Personalitate +i interese
I%48% INTERPRETAREA SCOR)RI*OR SCA*E*OR
CFESTIONAR)*)I AP
I%48%4% )tili?area cotelor 1
Cotele % 6er,e6c la inter'retarea 6corurilor 6u#iectului la 6calele che6tionarului AP <i la
9ntre0ul che6tionar! 'rin ra'ortarea ace6tora la re8ultatele o#=inute de 'er6oanele a'ar=in$nd
e<antionului eBtra6 din 'o'ula=ia din care 6u#iectul 7ace 'arte 1a,$nd 9n ,edere 6eBul <i ,$r6ta
6a2
;ac: un 6u#iect are 'entru 9ntre0ul che6tionar o cot: % M"areN 6au M"ic:N 6e ,or anali8a
cotele % ale 6calelor! 'entru a identi7ica di"en6iunile care con6tituie cau8a ace6tor ,alori
E6te util: eBa"inarea cotelor % ale 6calelor <i atunci c$nd cota % a 9ntre0ului che6tionar
e6te "edie! 'entru a identi7ica un e,entual Mde8echili#ruN 9ntre di"en6iunile autono"iei 1,
6u#ca'itolul I4(C 5alori e,treme +i .de*echili)re82
#,emplu Pentru o 7at: de () de ani! care a o#=inut 6corurile: (5 la 6cala Autonomie
valoric! /C la 6cala Autonomie comportamental! (. la 6cala Autonomie cognitiv <i 4. la
6cala Autonomie emoional <i! 'rin ur"are! are 4)- 'uncte la 9ntre0ul che6tionar AP! 6e
cite6c cotele % core6'un8:toare din ta#elele con6truite 'entru 0ru'a de ,$r6t: 4.&() ani a7late
9n AneBa + Ace6tea 6unt:
J 'entru 6cala Autonomie valoric: +4!4)?
J 'entru 6cala Autonomie comportamental: +-!))?
J 'entru 6cala Autonomie cognitiv: /.!45?
J 'entru 6cala Autonomie emoional: /+!(5?
J 'entru 9ntre0ul che6tionar: /-!/-
Per6oana are o autono"ie 'er6onal: u<or 6c:8ut: 1cota % la 9ntre0ul che6tionar e6te "ai
"ic: dec$t +)! dar a'ro'iat: de +)2 Ea are cote % "ici 1"ai "ici dec$t +)2 la 6calele
Autonomie cognitiv <i Autonomie emoional! ceea ce 9n6ea"n: c: 'entru 'er6oana
re6'ecti,: e6te 'ro#a#il 6: 7ie 'otri,it: ur":toarea inter'retare 1, ta#elul I44+2:
J are ne,oie de a%utorul altora atunci c$nd tre#uie 6: ia deci8ii? nu are 9ncredere 9n
ca'acit:=ile 'ro'rii? 6e la6: in7luen=at: de ':rerile celorlal=i?
J e,it: 6:&<i eB'ri"e 6enti"entele atunci c$nd ace6tea 6unt di7erite de cele ale altora
6au c$nd nu <tie ce tr:iri au ceilal=i
La acelea<i con6tat:ri 6e a%un0ea 7olo6ind ta#elul I44/ Con7or" ace6tui ta#el! 6unt
con6iderate 6coruri M"iciN! 'entru 7e"eile cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre 4. <i () de ani:
J la 9ntre0ul che6tionar AP: 6corurile cel "ult e0ale cu 444 1d4442?
J la 6cala Autonomie valoric: 6corurile cel "ult e0ale cu (+ 1d(+2?
J la 6cala Autonomie comportamental: 6orurile cel "ult e0ale cu /( 1d/(2?
J la 6cala Autonomie cognitiv: 6corurile cel "ult e0ale cu (. 1d(.2?
J la 6cala Autonomie emoional: 6corurile cel "ult e0ale cu (4 1d(42
Prin ur"are! 6u#iectul are 6coruri M"iciN la 9ntre0ul che6tionar AP 14)-e4442! la 6cala
Autonomie cognitiv 1(.d(.2 <i la 6cala Autonomie emoional 14.d(42
I%48%8% )tili?area inter/alelor .e Incre.ere ale scor-rilor reale
Inter,alele de 9ncredere ale 6corurilor reale 'er"it co"'ararea 'er6oanelor 9ntre ele Se
'oate con6idera c: dou: 'er6oane 6e deo6e#e6c una de alta 9n ceea ce 'ri,e<te autono"ia
'er6onal:! doar dac: inter,alele de 9ncredere ale 6corurilor reale core6'un8:toare cotelor #rute
ale ace6tor 'er6oane la che6tionar 6unt di6%uncte 1nu au 'or=iuni co"une2 Atunci c$nd
inter,alele de 9ncredere ale 6corurilor reale 'entru dou: 'er6oane 6e inter6ectea8:! eBi6t:
'o6i#ilitatea ca 6corurile reale 6: 6e a7le 9n 'or=iunea co"un:! 7iind e0ale 6au chiar 9ntr&o
rela=ie de ordine o'u6: celei 9n care 6e 0:6e6c 6corurile o#=inute la che6tionar de cele dou:
'er6oane
#,emplu O 7at: T A! de 45 ani T a o#=inut la che6tionarul AP 4)) de 'uncte O alt: 7at:
T D! de 4- de ani T a reali8at la acela<i che6tionar 4)+ de 'uncte Se 'oate a7ir"a c: D are o
autono"ie 'er6onal: "ai "are dec$t Af
;in AneBa 5( din ta#elul con6truit 'entru che6tionarul AP <i 'entru 7ete de 45 <i de 4C&4-
ani! 6e cite6c inter,alele de 9ncredere ale 6corurilor reale core6'un8:toare 'ro#a#ilit:=ii
P\)!*5:
J 'entru 6corul 4)): Y..! 44(Z?
J 'entru 6corul 4)+: Y*(! 44CZ
Inter,alele au o 'or=iune co"un:: inter,alul Y*(! 44(Z Scorurile reale ale celor dou:
'er6oane 6e 'ot a7la 9n ace6t inter,al! 7iind 'o6i#il ca 9ntre 6corul real al 'er6oanei A <i 6corul
real al 'er6oanei 6: 7ie 'otri,it 6e"nul MeN! 6e"nul M\N 6au 6e"nul MgN In con6ecin=:! nu 6e
'oate a7ir"a c: 'er6oana A e6te "ai 'u=in autono": dec$t 'er6oana D
I%48%&% Posibile ca-?e ale scor-rilor mici la c,estionar-l AP
A ;u': cu" 6&a "en=ionat de%a! 6corurile che6tionarului AP au corela=ii liniare in,er6e cu
6cala S%AI-9? 1care ":6oar: 6tarea de anBietate2 <i cu dou: dintre 6calele #@AS-% 1cele care
":6oar: anBietatea ca tr:6:tur: 9n 6itua=ii noi 6au ciudate <i 9n 6itua=ii o#i<nuite2 <i au corela=ii
liniare directe cu 6calele #,traversiune <i Sta)ilitate emoional din CP!F <i cu 6cala Sel&-
#steem Scale 1care e,aluea8: 6ti"a de 6ine2
Ace6te corela=ii 6u0erea8: c: o 'er6oan: 'oate reali8a un 6cor 6c:8ut la che6tionarul AP!
dac: e6te anBioa6:! are 6ti": de 6ine redu6:! e6te intro,ertit: 6au@<i e6te in6ta#il: e"o=ional
B% Autono"ia 'er6onal: 'oate 7i 6c:8ut: <i 9n ca8ul 'er6oanelor care nu au 7o6t 9ncura%ate
6au! "ai "ult chiar! au 7o6t 9"'iedicate 9n co'il:rie <i tinere=e 6: 9<i 7or"e8e <i 6: 9<i eB'ri"e
':reri 'ro'rii! 6: ia 6in0ure deci8ii ori 6: 6e co"'orte a6t7el 9nc$t 6:&<i duc: la 9nde'linire
'ro'riile hot:r$ri Acea6t: con6tatare a re8ultat din cercetarea de6cri6: 9n continuare
45
S&a ad"ini6trat che6tionarul AP unui e<antion 7or"at din /5 de #:r#a=i! cu ,$r6ta cu'rin6:
9ntre (4 <i (5 de ani 1m\(/!C*? 4\4!+/2! care <i&au 'etrecut co'il:ria <i adole6cen=a 9n centre de
'la6a"ent Scorurile o#=inute de ace<tia la 6calele che6tionarului <i la 9ntre0ul che6tionar au
7o6t tran67or"ate 9n cote %! utili8$nd "ediile <i a#aterile 6tandard din etalonul core6'un8:tor
0ru'ei de ,$r6t: (4&(5 de ani
;u': cu" 6e o#6er,: 9n ta#elul I4(4! 6unt 7oarte 'u=ine 'er6oanele care au o#=inut
6coruri "ari 1cote % "ai "ari dec$t C)2 Un 6u#iect a reali8at cote % "ai "ari dec$t C) la
9ntre0ul che6tionar <i la 6calele Autonomie valoric! Autonomie comportamental <i
Autonomie cognitiv! doi 6u#iec=i au o#=inut o cot: "ai "are dec$t C) la 6cala Autonomie
valoric! al=i doi au reali8at o cot: % "ai "are dec$t C) la 6cala Autonomie comportamental
<i unul a a,ut o cot: % "ai "are dec$t C) la 6cala Autonomie emoional
A'roa'e %u":tate dintre 6u#iec=i au cota % "ai "ic: dec$t +) la 6cala Autonomie
cognitiv- To=i ace<tia au cota % la 9ntre0ul che6tionar "ai "ic: dec$t +5! iar 4( dintre ei au
cota % la 9ntre0ul che6tionar "ai "ic: dec$t +)
Tabel-l I%48%4% Indicatorii 6tati6tici ai cotelor % la 6calele che6tionarului AP(
9n e<antionul 7or"at din 'er6oane 'ro,enite din centre de 'la6a"ent 1=\/52
Scala 0entr- cotele 1 Crec/enele 0ersoanelor
care a- cota 1
m - minim maDim L96 Intre
96 (i 36
M36
A" valoric +/!(. 44!(/ 4*!C* -)!*- 4) (( /
A"comportamental +/!(- 4/!/. 45!-4 C5!5) 44 (4 /
A" cognitiv +)!.* 4)!.5 4C!-* C/!CC 4- 4- 4
A" emoional ++!-* -!+) //!54 C)!5+ 44 (/ 4
c,estionar-l AP +)!55 44!(( 4C!/) C/!(- 4- 4- 4
La toate 6calele <i la 9ntre0ul che6tionar! "ediile cotelor % ale tinerilor 'ro,eni=i din
centre de 'la6a"ent 6unt "ai "ici dec$t +5 <i di7er: 6e"ni7icati, de ,aloarea 5) 1care e6te
"edia cotelor % 9n e<antionul 7or"at din #:r#a=i cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre (4 <i (5 de ani!
utili8at la etalonarea che6tionarului AP2 'entru:
J 6cala Autonomie valoric: t1/+2\/!5+4? p\)!))4?
J 6cala Autonomie comportamental: t1/+2\(!*--? p\)!))5?
J 6cala Autonomie cognitiv: t1/+2\+!*C5? p\)!)))?
J 6cala Autonomie emoional/ t1/+2\+!4CC? p\)!)))?
J che6tionarul AP: t1/+2\+!*./? p\)!)))
C% O 'o6i#il: cau8: a unei autono"ii co"'orta"entale <i a unei autono"ii ,alorice
6c:8ute o re're8int: eBercitarea unei 'ro7e6ii 9n care e6te o#li0atorie eBecutarea necondi=ionat: a
ordinelor 'ri"ite <i re6'ectarea re0ula"entelor S&a a%un6 la acea6t: conclu8ie din cercetarea
're8entat: 9n continuare
46
Au r:6'un6 la che6tionarul AP +* de #:r#a=i! cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre (C <i /5 de ani
1m\/)!4+? 4\/!4.2! care lucrea8: ca 'o"'ieri "ilitari 9ntr&un deta<a"ent de inter,en=ie
Scorurile o#=inute de ace<tia la 6calele che6tionarului <i la 9ntre0ul che6tionar au 7o6t
tran67or"ate 9n cote %! utili8$nd "ediile <i a#aterile 6tandard din etalonul core6'un8:tor
0ru'ei de ,$r6t: (C&/5 de ani
;in ta#elul I4(( 6e con6tat: c: "ediile cotelor % la toate 6calele <i la 9ntre0ul che6tionar
6unt "ai "ici dec$t 5) 1care e6te "edia cotelor %! 9n e<antionul 7or"at din #:r#a=i cu ,$r6ta
cu'rin6: 9ntre (C <i /5 de ani! utili8at la etalonarea che6tionarului AP2 Mediile cotelor %
di7er: 6e"ni7icati, de ,aloarea 5) 'entru:
J 6cala Autonomie valoric: t1+.2\+!5C5? p\)!)))?
J 6cala Autonomie comportamental: t1+.2\/!))5? p\)!))+?
J che6tionarul AP: t1+.2\/!/C+? p\)!))(
Tabel-l I%48%8% Indicatorii 6tati6tici ai cotelor % la 6calele che6tionarului AP(
9n e<antionul 7or"at din 'o"'ieri "ilitari 1=\+*2
Scala 0entr- cotele 1 Crec/enele 0ersoanelor
care a- cota 1
m - minim maDim L96 Intre
96 (i
36
M36
A" valoric +/!.) *!54 (5!/( C(!/C 4C (* +
A"comportamental +C!5/ .!). (-!5) C5!() 4) /. 4
A" cognitiv +.!(+ 4)!/( 4/!.5 C*!-* 4( /) -
A" emoional +.!44 -!.5 //!C( -+!)- C +) /
c,estionar-l AP +5!.4 .!-( ((!** C.!*5 4/ /( +
I%48%9% O 0osibil@ ca-?@ a scor-rilor mari la c,estionar-l AP
S&a cercetat <i dac: "odul 9n care 'er6oanele r:6'und la ite"ii che6tionarului AP nu e6te
in7luen=at de dorin=a ace6tora de a 7ace o i"'re6ie #un:! de a ar:ta c: 6unt 9n 6tare 6: 6e
de6curce 6in0ure 6au! din contr:! c: 6unt Ma6cult:toareN <i 6e la6: condu6e de ':rin=i! de
'ro7e6ori 6au de <e7i
Pentru acea6ta! 6&au calculat coe7icien=ii de corela=ie liniar: 9ntre 6corurile che6tionarului
AP <i 6corurile 6calei $e*ira)ilitate social din che6tionarul CP!F! 9n e<antioanele de 6u#iec=i
utili8ate la anali8area le0:turilor dintre 6corurile che6tionarului AP <i cele ale 6calelor
Autonomie! #,traversiune <i Sta)ilitate emoional din CP!F 1, ta#elul I4(/2
47
Tabel-l I%48%&% Coe7icien=ii de corela=ie liniar: 9ntre 6corurile che6tionarului AP <i
6corurile 6calei $e*ira)ilitate social din che6tionarul CP!F! 9n di,er6e e<antioane de 6u#iec=i
Caracteristicile
e(antion-l-i .e s-bieci
r p
Gr-0a .e
/rst@ 19n ani2
seD +
4786 b@iei ()4 )!4)5 )!4+)
Cete (4+ )!4)C )!4()
8487 b@rbai /- )!4*. )!(+)
Cemei -/ )!/() )!))C
83&7 b@rbai +C )!/). )!)/-
Cemei +4 )!/(. )!)/C
&397 b@rbai -- )!/45 )!))5
Cemei ++ )!/)5 )!)++
9377 b@rbai -* )!/(+ )!))+
Cemei /C )!).+ )!C(C
In "a%oritatea e<antioanelor 7or"ate din 'er6oane trecute de () de ani! 6corurile
che6tionarului AP corelea8: liniar direct! 6e"ni7icati, 1la 'ra0ul p\)!)52! cu 6corurile 6calei
$e*ira)ilitate social! ceea ce 9n6ea"n: 'er6oanele care dore6c 6: 7ac: o i"'re6ie #un: o#=in!
9n 0eneral! 6coruri "ai "ari la che6tionarul AP dec$t cele care nu 6unt intere6ate de i"a0inea
'e care le&o la6: celorlal=i 6au! chiar "ai "ult! 6e 6tr:duie6c 6:&<i cree8e o i"a0ine
ne7a,ora#il:
;in ace6t "oti,! 6e i"'une 'ruden=: 9n inter'retarea 6corurilor "ari reali8ate la
che6tionarul AP de 'er6oane trecute de () de ani! c:rora li 6&a ad"ini6trat che6tionarul AP
9ntr&o 6itua=ie de 6elec=ie 'ro7e6ional: 6au 9n cadrul unei eBa"in:ri '6iholo0ice o#li0atorii
I%48%7% Posibile eCecte ale ni/el-rilor sc@?-te ale a-tonomiei 0ersonale'
A-tonomia 0ersonal@ (i 0erCormana (colar@
Sunt 'u=ine cercet:rile care au in,e6ti0at rela=iile dintre autono"ia 'er6onal: 1ori
di"en6iunile 6ale2 <i 'er7or"an=a 9n acti,itatea <colar: 6au 'ro7e6ional: Iar "a%oritatea lor 6e
ocu': 7ie de rela=iile dintre autono"ia 'er6onal: <i di,er<i 7actori care 'ot a,ea in7luen=:
a6u'ra 'er7or"an=ei 9n acti,itate! cu" 6unt "oti,a=ia <i intere6ele 1T KaFa"i8u! 4**-? K
Sa"auchi! Q TanaLa! 4**.? A Qi"! ())+! a'ud RFan! ;eci! ())C2! ada'tarea '6iho6ocial:
1Noo"! ;eLo,ih! Meeu6! 4***2! de're6ia 1Chou! ()))2! 9ncrederea 9n 6ine! anBietatea <i
re8i6ten=a la 6tre6 1AranLen! la adre6a htt':@@DDDli7e6Lill6trainin0or0@auton o " F4*cht "2! 7ie
de 7actorii care 6e a6ocia8: at$t cu autono"ia 'er6onal:! c$t <i cu 'er7or"an=a acade"ic:!
'recu" 6tilul de 'roce6are a identit:=ii 1Ber8on6LF! QuL! ())52
Re8ultatele acti,it:=ii <colare 6au 'ro7e6ionale 6unt de'endente de 7actori 'er6onali <i de
circu"6tan=ele 9n care 6e de67:<oar: <i 6e e,aluea8: acti,itatea In7luen=ele din a"#ele
48
cate0orii 6unt 0reu de identi7icat <i de ":6urat ;in ace6t "oti,! 9n cercetarea 'e care a"
e7ectuat&o! a" ur":rit doar dac: eBi6t: o a6ociere 9ntre ni,elul autono"iei 'er6onale <i ni,elul
'er7or"an=ei <colare! la adole6cen=i! 7:r: a in,e6ti0a rela=ia de ti' Mcau8:&e7ectN 9ntre
autono"ia 'er6onal: <i re8ultatele <colare
Cercetarea a 7o6t e7ectuat: 9n 'erioada "artie > "ai ()).! 9n "ai "ulte "unici'ii din
Ro"$nia 1Ti"i<oara! Clu%&Na'oca! R$"nicu 3$lcea! Lu0o%! Caran6e#e<2
S&a ad"ini6trat che6tionarul AP 9n (4 de cla6e din licee cu 'ro7iluri di7erite 1teoretice!
6'orti,e! tehnice2 ;in 7iecare cla6:! diri0intele cla6ei a indicat 4&/ ele,i cu cele "ai #une
re8ultate <colare! 4&/ ele,i cu re8ultatele <colare cele "ai 6la#e <i 4&/ ele,i care! 'e #a8a
'er7or"an=elor lor <colare! 'ot 7i con6idera=i "ediocri
Au 7o6t cu'rin<i 9n cercetare ele,ii indica=i care r:6'un6e6er: la che6tionarul AP Ace<ti
45* de ele,i a,eau ,$r6ta cu'rin6: 9ntre 45 <i () de ani 1m\4-!4/? 4\4!)(2 Structura
e<antionului de 6u#iec=i 7or"at e6te 're8entat: 9n ta#elul I4(+
Tabel-l I%48%9% Structura e<antionului de 6u#iec=i utili8at la cercetarea le0:turii
dintre autono"ia 'er6onal: <i 'er7or"an=a <colar:
Cate!oria .e ele/i
1In C-ncie .e
0erCormana (colar@
B@iei 5ete Total
slabi (/ 4/ /C
me.iocri // /) C/
b-ni (. /( C)
Total .+ -5 45*
Pentru in,e6ti0area rela=iei dintre autono"ia 'er6onal: <i 'er7or"an=ele <colare! 6&a
'rocedat 9n dou: 7eluri
A% Pentru 7iecare 6u#iect! au 7o6t tran67or"ate 6corurile #rute ale 6calelor <i 6corul
9ntre0ului che6tionar AP 9n cote %! utili8$nd "ediile <i a#aterile 6tandard din etalonul
core6'un8:tor ,$r6tei <i 6eBului 6u#iectului A'oi 6&au calculat "ediile cotelor % 'entru
cate0oriile de ele,i M6la#iN! M"ediocriN <i M#uniN 1, ta#elul I4(52
Pentru toate 6calele <i 'entru 9ntre0ul che6tionar! cea "ai "ic: "edie 6&a o#=inut 9n
cate0oria ele,ilor M6la#iN! iar cea "ai "are! 9n cate0oria ele,ilor M#uniN Mediile di7er:
6e"ni7icati, 1la 'ra0ul p\)!)52 9ntre cate0orii! 'entru 6cala Autonomie valoric <i 'entru
9ntre0ul che6tionar AP
49
Tabel-l I%48%7% Co"'ararea "ediilor 6corurilor la 6calele che6tionarului AP
1tran67or"ate 9n cote %2 9ntre cate0oriile de ele,i 7or"ate 'e #a8a 'er7or"an=elor <colare
Scala Cate!oria
.e ele/i
+ m - F18H4732 p
Autonomie valoric 6la#i /C +-!-4 44!*+ /!(4+ )!)+/
"ediocri C/ +*!*- 4)!)4
#uni C) 5/!4C 4)!(/
Autonomie
comportamental
6la#i /C +.!() 4(!(. (!*/* )!)5C
"ediocri C/ 54!C- *!()
#uni C) 5/!/( *!/-
Autonomie cognitiv 6la#i /C +*!/- 4)!)( 4!//- )!(CC
"ediocri C/ 54!4+ *!)/
#uni C) 5(!+C .!(C
Autonomie emoional 6la#i /C +.!*5 4)!(* )!.C. )!+((
"ediocri C/ 5)!(+ .!+-
#uni C) 54!5* 4)!+)
c,estionar-l AP 6la#i /C +.!() 44!C) /!+)/ )!)/C
"ediocri C/ 5)!*- .!(C
#uni C) 5/!/5 *!4(
Se deduce de aici c:! 9n 0eneral! ele,ii M#uniN au o autono"ie 'er6onal: "ai "are dec$t
cei M"ediocriN! iar ace<tia 6unt "ai autono"i dec$t cei M6la#iN
B O alt: "odalitate de a cerceta le0:tura dintre autono"ia 'er6onal: <i 'er7or"an=a
<colar: a a,ut 9n ,edere 7rec,en=a ele,ilor M#uniN! a celor M"ediocriN <i a celor M6la#iN 9n
7unc=ie de ":ri"ea 6corurilor che6tionarului AP
S&a con6iderat c: un 6cor la che6tionarul AP e6te mic! dac: 9i core6'unde o cot: % "ai
"ic: dec$t +)! e6te mare! atunci c$nd cota % core6'un8:toare e6te "ai "are dec$t C) <i e6te
mediu! 9n celelalte 6itua=ii
S&a con6tatat c: eBi6t: o a6ociere 6e"ni7icati,: 9ntre ":ri"ea 6corurilor che6tionarului
AP <i 'er7or"an=ele <colare: i
(
1+2\4/!)(+ ? p\)!)44 ;u': cu" 6e 'oate o#6er,a 9n ta#elul
I4(C! 9n r$ndul ele,ilor cu autono"ie 'er6onal: 6c:8ut:! %u":tate 6unt M6la#iN! iar dintre cei
cu autono"ie 'er6onal: ridicat:! "ai "ult de %u":tate 6unt M#uniN Intre ele,ii cu autono"ie
6c:8ut: 6unt de (!5 ori "ai "ul=i M6la#iN dec$t M#uniN! 9n ti"' ce! 9ntre ele,ii cu autono"ie
ridicat:! 6unt de / ori "ai "ul=i M#uniN dec$t M6la#iN Adic:! ele,ii cu autono"ie 6c:8ut: au
<an6e "ult "ai "ari 6: 7ie ele,i M6la#iN dec$t ele,i M#uniN! iar ele,ii cu autono"ie ridicat: au
<an6e "ult "ai "ari 6: 7ie ele,i M#uniN dec$t ele,i M6la#iN
50
Tabel-l I%48%3% Arec,en=ele 6corurilor la che6tionarul AP(
9n cate0oriile de ele,i 7or"ate 'e #a8a 'er7or"an=elor <colare
Cate!oria .e
ele/i
Scor-l la
c,estionar-l AP
Total
mic me.i- mare
slabi 4) (4 5 /C
me.iocri C +* . C/
b-ni + +4 45 C)
Total () 444 (. 45*
Modul 9n care a 7o6t e7ectuat: cercetarea T 7:r: a a,ea la #a8: un eB'eri"ent T nu
'er"ite 6: 6e deduc: dac: autono"ia 'er6onal: are in7luen=: a6u'ra re8ultatelor <colare 6au
dac: ea e6te in7luen=at: de ace6tea E6te 'o6i#il! de a6e"enea! ca at$t ni,elul autono"iei
'er6onale! c$t <i ni,elul 'er7or"an=elor <colare 6: 7ie e7ecte ale unor cau8e co"une 1cu" ar 7i
6ti"a de 6ine! anBietatea ori de're6ia2
;ar re8ultatele o#=inute 6u0erea8: o 'o6i#il: cale de ac=iune 'entru 9"#un:t:=irea
'er7or"an=elor <colare: de8,oltarea autono"iei 'er6onale a adole6cen=ilor
I%48%3% $alori eDtreme (i J.e?ec,ilibreK
Se con6ider: c: un 6cor la che6tionarul AP 6au la una dintre 6calele 6ale e6te mic! dac: 9i
core6'unde o cot: % "ai "ic: dec$t +)! e6te mare! atunci c$nd cota % core6'un8:toare e6te
"ai "are dec$t C) <i e6te mediu! 9n celelalte 6itua=ii
O 'er6oan: 're8int: un Mde8echili#ruN 9ntre ni,elurile co"'onentelor autono"iei
'er6onale! dac: dintre cele 'atru 6coruri ale 6calelor cel 'u=in unul e6te "ic <i cel 'u=in unul
e6te "are
S&a ur":rit 7rec,en=a 'er6oanelor care 're8int: Mde8echili#ruN 9n e<antionul de 6u#iec=i
utili8at la etalonarea che6tionarului AP 1, ta#elul I4(-2 S&a 'utut con6tata! a6t7el! c:
Mde8echili#releN nu con6tituie un 7eno"en i8olat Ele 6unt "ai 7rec,ente la tinerii de a"#ele
6eBe 9n ,$r6t: de 45 ani <i 6unt "ai rare la #:ie=ii din 0ru'a de ,$r6t: 4.&() de ani La celelalte
0ru'e de ,$r6t:! 9n 0eneral! 9ntre un 67ert <i o trei"e dintre 'er6oane 're8int: Mde8echili#ruN
Procentul 'er6oanelor care au Mde8echili#ruN 9ntre ni,elurile co"'onentelor autono"iei
'er6onale nu di7er: 6e"ni7icati, 9ntre 6eBe! dec$t la 0ru'ele de ,$r6t: 4C&4- ani 1c$nd
Mde8echili#releN 6unt "ai 7rec,ente la #:ie=i2 <i 4.&() de ani 1c$nd Mde8echili#releN 6unt "ai
7rec,ente la 7ete2 1, ta#elul I4(-2
51
Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
B@rbai 5emei Com0araie
Intre seDe
(
142
p
Total c- J.e?ec,ilibr-K Total c- .e?ec,ilibr-K
+ N + N
47 C( (C +4!* 5- (C +5!C )!)+. )!.(-
434> /(* 4)+ /4!C //- .( (+!/ +!)(. )!)+5
4A86 ((( /* 4-!C /(* ./ (5!( +!)-* )!)+/
8487 4++ +/ (*!* (*) -/ (5!( )!.5+ )!/55
83&7 4.5 ++ (/!. /.5 *+ (+!+ )!))+ )!*5(
&397 45. +/ (-!( (5/ C/ (+!* )!4C5 )!C.5
9377 4/C /* (.!- 4/+ ++ /(!. )!/-) )!5+/
7337 +) 4/ /(!5 44( /C /(!4 )!))) 4!)))
Tabel-l I%48%>% Arec,en=ele 'er6oanelor care 're8int: Mde8echili#reN
9ntre ni,elurile co"'onentelor autono"iei 'er6onale
i
cor
Arec,en=a ca8urilor cu Mde8echili#ruN 9ntre co"'onentele autono"iei 'er6onale e6te "ai
"are 9n r$ndul 'er6oanelor cu 6cor "ediu la che6tionarul AP 1+5!5-[2 <i e6te "ai 6c:8ut: 9n
r$ndul 'er6oanelor cu 6cor "ic 6au "are la che6tionarul AP 14+!+/[! re6'ecti, 45!/4[2
Pre8en=a Mde8echili#relorN nu 9"'iedic: o#=inerea unor re8ultate <colare #une In
e<antionul de 6u#iec=i 7olo6it 'entru cercetarea le0:turii dintre autono"ia 'er6onal: <i
'er7or"an=a <colar:! 7rec,en=a relati,: a ca8urilor cu Mde8echili#ruN e6te a'roBi"ati, aceea<i
9n cele trei cate0orii de ele,i: M6la#iN! M"ediocriN <i M#uniN 1, ta#elul I4(.2 In * dintre cele
44 ca8uri cu Mde8echili#ruN! 6corul 6calei Autonomie emoional e6te "ic
Tabel-l I%48%A% Arec,en=ele ca8urilor cu Mde8echili#ruN
9ntre co"'onentele autono"iei 'er6onale!
9n 7unc=ie de 'er7or"an=a <colar:
Cate!oria
.e ele/i
Total Ca?-ri c-
J.e?ec,ilibr-K
5rec/ena
absol-t@
5rec/ena
relati/@
slabi /C ( )!)55C
me.iocri C/ + )!)C/5
b-ni C) 5 )!).//
Total 45* 44 )!)C*(
52
I%4&% CONC*):II
Che6tionarul AP ":6oar: 'atru di"en6iuni ale autono"iei 'er6onale: autono"ia
co0niti,:! autono"ia co"'orta"ental:! autono"ia e"o=ional: <i autono"ia ,aloric:
El 'oate 7i 7olo6it 'entru dia0no8a 'er6onalit:=ii! 6calele 6ale a,$nd o #un: ,aliditate
relati,: la con6truct <i o con6i6ten=: intern: ridicat:
Nu au 7o6t e7ectuate 6tudii de ,alidare 'entru utili8area che6tionarului AP 9n 6co' de
'redic=ie
Che6tionarul AP a 7o6t etalonat 'e o 'o'ula=ie non&clinic:! 7or"at: din 'er6oane cu
,$r6ta cu'rin6: 9ntre 45 <i C5 de ani Etaloanele con6truite! 'e 6eBe <i 'e o't 0ru'e de ,$r6t:
145 ani! 4C&4- ani! 4.&() de ani! (4&(5 de ani! (C&/5 de ani! /C&+5 de ani! +C&55 de ani <i 5C&
C5 de ani2! 'er"it tran67or"area 6corurilor #rute ale 6calelor 9n cote % Sunt 'ro'u6e
inter'ret:ri ale 6corurilor M"ariN <i ale 6corurilor M"iciN 1c:rora le core6'und cote % "ai "ari
dec$t C)! re6'ecti,! "ai "ici dec$t +)2
Atunci c$nd un 6u#iect are la 9ntre0ul che6tionar o cot: % M"areN 6au M"ic:N 6e ,or
anali8a cotele % ale 6calelor! 'entru a deter"ina care dintre di"en6iuni con6tituie cau8a
ace6tor ,alori E6te util: eBa"inarea cotelor % ale 6calelor <i atunci c$nd cota % a 9ntre0ului
che6tionar e6te "edie! 'entru a identi7ica un e,entual Mde8echili#ruN 9ntre di"en6iunile
autono"iei
Intruc$t "ai "ul=i ite"i ai che6tionarului 6e re7er: la acti,itatea <colar:@'ro7e6ional: a
6u#iectului <i la rela=iile 6ale cu 'rietenii! tre#uie "ani7e6tat: 'ruden=: 9n inter'retarea
r:6'un6urilor date de 'er6oanele care duc o ,ia=: i8olat:! au 7oarte 'u=ini 'rieteni! nu lucrea8:!
nu au lucrat <i nici nu ur"ea8: cur6urile ,reunei 7or"e de 9n,:=:"$nt
Se reco"and: ca! atunci c$nd un 6u#iect o#=ine 6coruri "ici la 6calele che6tionarului AP
6: i 6e ad"ini6tre8e in6tru"ente 'entru e,aluarea anBiet:=ii ca 6tare <i ca tr:6:tur:! a 6ti"ei de
6ine! a eBtra,er6iunii <i a 6ta#ilit:=ii e"o=ionale! 'entru c: e6te de a<te'tat ca el 6: ai#: 6coruri
redu6e la una 6au la "ai "ulte dintre ace6tea
Autono"ia 'er6onal: 'oate 7i 6c:8ut: <i 9n ca8ul 'er6oanelor care nu au 7o6t 9ncura%ate
6au! "ai "ult chiar! au 7o6t 9"'iedicate 9n co'il:rie <i tinere=e 6: 9<i 7or"e8e <i 6: 9<i eB'ri"e
':reri 'ro'rii! 6: ia 6in0ure deci8ii ori 6: 6e co"'orte a6t7el 9nc$t 6:&<i duc: la 9nde'linire
'ro'riile hot:r$ri
O 'o6i#il: cau8: a unei autono"ii co"'orta"entale <i a unei autono"ii ,alorice 6c:8ute!
9n ca8ul tinerilor <i al adul=ilor! o re're8int: eBercitarea unei 'ro7e6ii 9n care e6te o#li0atorie
eBecutarea necondi=ionat: a ordinelor 'ri"ite <i re6'ectarea re0ula"entelor
Scorurile "ari la 6calele che6tionarului AP 'ot 7i deter"inate de dorin=a 6u#iectului de a&<i
crea o i"a0ine 7a,ora#il: 6au@<i de o eBtra,er6iune 'ronun=at: a ace6tuia
Pentru a 0:6i 'o6i#ile eB'lica=ii ale 6corurilor "ari 6au "ici la 6calele che6tionarului AP 6e
reco"and: ad"ini6trarea! 9"'reun: cu ace6ta! a che6tionarului CP!F! care con=ine 6cale 'entru
e,aluarea de8ira#ilit:=ii 6ociale! a eBtra,er6iunii <i a 6ta#ilit:=ii e"o=ionale
53
BIB*IOGRA5IE
A0ich! GR 1())/2 $ependence and Autonom in Eld Age- An #thical FrameForG &or 'ong-%erm Care
Ca"#rid0e: Ca"#rid0e Uni,er6itF Pre66
Al#u! M 14***2 C$te,a re8ultate 'ri,ind ,aliditatea Che6tionarului de Per6onalitate cu Cinci Aactori
1AAPI2
In: Studii +i cercetri din domeniul +tiinelor socio-umane( pre*entate la sesiunea +tiini&ic anual
?HHI 1-+&-.2 Acade"ia Ro"$n: T Ailiala Clu%&Na'oca! In6titutul de Cercet:ri Socio&U"ane!
Clu%& Na'oca: Editura Ar0onaut
Al#u! M 1()))2 @etode +i instrumente de evaluare n psihologie Clu%&Na'oca: Editura Ar0onaut
Al#u! M 1())-2 Un nou in6tru"ent 'entru e,aluarea autono"iei 'er6onale la adole6cen=i Anuarul
Institutului de Istorie Jeorge Dari din Clu3-=apoca- Seria Humanistica! to" 3! **&44+
Al#u! M 1()).2 Un nou che6tionar de 'er6onalitate: CP5A In: M Al#u 1coord2! Incursiuni psihologice
n cotidian Clu%&Na'oca: Editura ASCR! -&(/
A,ira"! R! j Sonah! S 1())+2 AleBi#le control: ToDard6 a conce'tion o7 'er6onal autono"F 7or
'o6t"odern education #ducational Philosoph and %heor! ,ol /C! ?! /&4-
B:#an! A 14**.2 Stres +i personalitate Clu%&Na'oca: Pre6a Uni,er6itar: Clu%ean:
B:ndil:! A! j Ru6u! C 14***2 Handicap +i readaptare- $icionar selectiv- Psihopedagogie special-
$e&ectologie medico-social Bucure<ti: Editura Pro Ku"anitate
Berar! I! j Al#u! M 1())Ca2 E,aluarea autono"iei 'er6onale la ,$r6ta adole6cen=ei Anuarul
Institutului de Istorie Jeorge Dari din Clu3-=apoca- Seria Humanistica! to" I3! -&4*
Berar! I! j Al#u! M 1())C#2 Un che6tionar 'entru e,aluarea autono"iei 'er6onale la adole6cen=i In:
Studii +i cercetri din domeniul +tiinelor socio-umane! ,ol 45! /)&+4 Clu%&Na'oca: Editura
Ar0onaut
Ber8on6LF! M;! j QuL! LS 1())52 IdentitF 6tFle! '6Fcho6ocial "aturitF! and acade"ic 'er7or"ance
Personalit and Individual $i&&erences! ,ol /*! ?! (/5&(+-! la adre6a htt':@@DDD6cience
directco"@6ciencefko#\ArticleURLjkudi\BC3*A&+AQ]GR.&4jku6er\4)jkrdoc\4jk7"t \jk
ori0\6earchjk6ort\dj,ieD\cjkacct\C))))5)((4jk,er6ion\4jkurl3er6ion\)jku6erid\4)j
"d5 \dCd)#ad-#(c*4./+a475d5e#)/5e)eC) 1,i8itat: 9n "ai! ()).2
BeFer6! P! Goo66en6! L! 3an6ant! I! j Moor6! E 1())/2 A 6tructural "odel o7 autono"F in "iddle
and late adole6cence: Connectedne66! 6e'aration! detach"ent and a0encF Kournal o& Louth and
Adolescence! ,ol /(! /54&/C/
CaldDell! C 1())/2 Per6onal autono"F: ;e,elo'"ent o7 a NOC La#el International Kournal o&
=ursing %erminologies and Classi&ications! octo"#rie&dece"#rie ())/! la adre6a
htt':@@DDD7indarticle6c o "@'@articl e 6 @ "ikUa+)C5@i 6 k())/4)@aikn*/44)(* 1,i8itat: 9n "artie!
())C2
Chou! QL 1()))2 E"otional autono"F and de're66ion a"on0 Chine6e adole6cent6% Kournal o& Jenetic
Pscholog! 4C4! C! 4C4&4C.! la adre6a htt':@@0in 7o 'l@ o#%ect6@4).54C-*!E"otionalaautono"F
aandade're66ionaa"on0aChine6eaadole6cent6ht"l 1,i8itat: 9n 7e#ruarie! ()).2
C9"'ian! EI 1())52 A6u"area re6'on6a#ilit:=ilor le0ate de acti,itatea de 9n,:=are: date 'reli"inare
o#=inute la Scala 0eneral: de autono"ie 9n 9n,:=are In: Studii +i cercetri din domeniul +tiinelor
socio-umane! ,ol 4+! 5/&CC Clu%&Na'oca: Editura Ar0onaut
ClarL! E! OlF"'ia! ;E! Ren6en! R! Tue6daF&Keath7ield! L! j Ren6on! P 1())+2 Stri,in0 7or
autono"F in a contin0encF&0o,erned Dorld: another challen0e 7or indi,idual6 Dith de,elo'"ental
di6a#ilitie6 Pscholog in the School! ,ol +4! ?! 4+/&45/
Cor6ini! RR 1Ed2 14**+2 #ncclopedia o& Pscholog Second Edition! Rohn PileF j Son6
54
CrocLer! R! j ParL! LE 1())+2 The Co6tlF Pur6uit o7 Sel7&E6tee" Pschological Dulletin! ,ol 4/)! 6!
/*(&+4+
;eci! EL! EriL6on! E! j GeDirth! A 1())C2 #nhancing autonom Fith rationalit Fhile dealing Fhile
dependenc and peer pressure In ; AranLen! Personal Strengths/ Positive Pscholog! la adre6a
htt':@DDDli7e6Lill6trainin0 or0@autono"Fht" 1,i8itat: 9n 7e#ruarie! ()).2
Endler! NS! EdDard6! RM! 3itelli! R 1())*2 @anualul Scalelor #ndler de evaluare multidimensional
a an,ietii Clu%&Na'oca: Editura ASCR
Aaiciuc! L 1())+a2 Autonomia comportamental/ de&inire +i ci de de*voltare In: M Al#u! C l:ran
1coord2 Cercetri +i aplicaii n psihologie Ti"i<oara: Editurile Au0u6ta <i Art're66! 4(*&4+4
Aaiciuc! L 1())+#2 Co"'orta"entul autono": 7anto"a de la o'er: Anuarul Institutului de Istorie
.Jeorge Dari8 din Clu3-=apoca- Seria Humanistica! to" II! /4&/*
Aaiciuc! L 1())+c2 Ra=iona"entul autono" ca o co"'onent: a autono"iei 'er6onale In: Studii +i
cercetri din domeniul +tiinelor socio-umane! ,ol 4(! C-&-- Clu%&Na'oca: Editura Ar0onaut
Aaiciuc! L 1())52 Aactori i"'ortan=i 9n deter"inarea co"'orta"entului autono" In: Studii +i cercetri
din domeniul +tiinelor socio-umane! ,ol 4+! .*&4)) Clu%&Na'oca: Editura Ar0onaut
Aeltha"! C! j ;rFden! P 14**/2 $ictionar o& Counselling! London:Phurr Pu#li6her6
Ale"in0! M 1())5a2 Adole6cent Autono"F: ;e6ire! Achie,e"ent and ;i6o#eFin0 Parent6 #etDeen
EarlF and Late Adole6cence Australian Kournal o& #ducation and $evelopmental Pscholog! ,ol
5! 4&4C! la adre6a htt':@ @ DDDneDca6tle eduau@0rou'@a%ed'@Archi,e@3olu"ek5@,5&7le"in0'd7
1,i8itat: 9n 7e#ruarie! ()).2
Ale"in0! M 1())5#2 Gender in Adole6cent Autono"F: ;i6tinction #etDeen BoF6 and Girl6 Accelerate6
at 4C Sear6 o7 A0e #lectronic Kournal o& <esearch in #ducational Pscholog! nr C&/ 1(2! //&5(!
la adre6a h tt':@@DDDin,e6ti0acion&'6ico'eda0o0 icaor0@re,i6ta@articulo6@C@en0li6h@ArtkCk5+'d7
1,i8itat: 9n 7e#ruarie! ()).2
AranLen! ; 1Y7aZ2 @oving "p/ Positive Pscholog- Eptimum Pscho-Social 'i&e SGills- 'earning to
ma,imi*e oneMs potential Runior@Senior Ki0h School or Are6h"an Colle0e teBt#ooL! la adre6a
htt':@@DDDli7e6Lill6trainin0or0 @autono"F4*cht" 1,i8itat: 9n 7e#ruarie! ()).2
Good! C3 1Ed2 14*5*2 $ictionar o& #ducation NeD SorL! Toronto! London: Mc GraD&Kill BooL
Co"'anF
Gra7! SC 1())/2 Cross-Cultural Stud o& Adolescent Identit Formation and Autonom Fithin the
Conte,t o& Parent-Adolescent <elationships ;i6erta=ie! Uni,er6itatea de Stat Alorida! la adre6a
htt':@@etdli# 76uedu@the6e6@a,aila#le@etd & )*(4() ) /&()+/() @unre6tricted@ShrutikCkGra7kC o " 'lete
kAinalk Co'F'd7 1,i8itat: 9n 7e#ruarie! ()).2
KendriL6! AAR 14**-2 %he Construction o& the Five-Factor Personalit Inventor 1FFPI2 Te8: de
doctorat! Ri%L6uni,er6iteit Gronin0en
Qoe6tner! R! Lo6ier! G 14**C2 ;i6tin0ui6hin0 reacti,e ,er6u6 re7lecti,e autono"F Kournal o&
Personalit! ,ol C(! C! +C5&+*+! la adre6a htt':@@6ea r che'netc o " @lo0ina6'Bfdirect\truejd#
\'6Fhjan\4**C&)+C)4&))- 1,i8itat: 9n "artie! ())C2
McBride! M 14**)2 Autono"F and the Stru00le 7or Ae"ale IdentitF: I"'lication6 7or Coun6elin0
Po"en Kournal o& Counseling and $evelopment! C* ?! ((&(5
Ne77! Q 1())42 Rud0e"ent6 o7 'er6onal autono"F and inter'er6onal re6'on6i#ilitF in the conteBt o7
Indian 6'ou6al relation6hi'6: An eBa"ination o7 Foun0 'eo'le^6 rea6onin0 in MF6ore! India Dritish
Kournal o& $evelopmental Pscholog! ?H! (//&(5-
Noo"! MR! ;eLo,ih! M! j Meeu6! PKR 14***2 Autono"F! attach"ent and '6Fcho6ocial ad%u6t"ent
durin0 adole6cence: a dou#le&ed0ed 6Dordf Kournal o& adolescence! ,ol ((! 7! --4&-./! la adre6a
htt':@@catini6t7r@f aModele\a77icheNjc'6idt\4()/CC5 1,i8itat: 9n 7e#ruarie! ()).2
55
Noo"! MR! ;eLo,ic! M! j Meeu6! P 1())42 Conce'tual AnalF6i6 and Mea6ure"ent o7 Adole6cent
Autono"F Kournal o& Louth and Adolescence! /)! !! 5--&5*C! la adre6a htt':@@'arentin07a"ilie6
co"@conce'tual&analF6i6&and&"ea6ure"ent&o7&adole6cent&autono"F4)!( 1,i8itat: 9n ianuarie!
())C2
PhinneF! RS! Qi"&Ro! T! O6orio! S! j 3ilh%al"6dottir! P 1())52 Autono"F and Relatedne66 in
Adole6cent&Parent ;i6a0ree"ent6: Ethnic and ;e,elo'"ental Aactor6 Kournal o& Adolescent
<esearch! ,ol ()! ?! .&/*! la adre6a htt':@@%ar6a0e'u#co " @ c0i@re'rint@() @4@.fcL\ncL 1,i8itat: 9n
6e'te"#rie! ())-2
PiOron! K 1())42 5oca)ularul psihologiei Bucure<ti: Uni,er6 Enciclo'edic
Po'e6cu&Ne,eanu! P 14*-.2 $icionar de psihologie Bucure<ti: Editura Al#atro6
Re#er! AS 14*.52 $ictionar o& Pscholog London: Pen0uin BooL6
Ru66ell! S! j BaLLen! RR 1Y7aZ2 $evelopment o& Autonom in Adolescence! Uni,er6itF o7 Ne#ra6La&
Lincoln! la adre6a htt':@@DDDianr'u#6unledu @e'u#lic@li,e@04++*@#uild@04++*'d7 1,i8itat: 9n
"artie! ())C2
RFan! RM! j ;eci! EL 1())C2 Sel7&Re0ulation and the Pro#le" o7 Ku"an Autono"F: ;oe6
P6Fcholo0F Need Choice! Sel7&;eter"ination! and Pillf Kournal o& Personalit! ,ol -+! 7! 455-&
45.5! la adre6a htt':@@6c'roche6ter edu@S;T@docu"ent6@())CkRFan;ecikSel7&Re0ulation
Pro#le"o7Ku"an Autono"F'd7 1,i8itat: 9n "ai! ()).2
RFan! RM! j LFnch! RK 14*.*2 E"otional Autono"F ,er6u6 ;etach"ent: Re,i6itin0 the 3ici66itude6
o7 Adole6cence and Soun0 Adulthood Child $evelopment! ,ol C)! C! /+)&/5C
Santia0o! R 1())52 Per6onal autono"F: Phat^6 content 0ot to do Dith itf Social %heor N Practice! ,ol
/4! ?! --&4)+! la adre6a htt':@@6earche'netc o " 1,i8itat: 9n "artie! ())C2
Sil,a! A 14**/2 Pschometric Foundations and Dehavioral Assessment- Sa0e Pu#lication6! Inc
S'iel#er0! C;! Gor6uch! RL! j Lu6hene! RE 14*-)2 %he State-%rait An,iet Inventor Palo Alto:
Cali7ornia: Con6ultin0 P6Fcholo0i6t Pre66
Hchio'u! U 1coord2 14**-2 $icionar de psihologie Bucure<ti: Editura Ba#el
Pillia"6! GC! Rodin! GC! RFan! RM! GrolnicL! PS! j ;eci! EL 14**.2 Autono"ou6 re0ulation
and lon0&ter" "edication adherence in adult out'atient6 Health Pscholog! ,ol 4-! ?6! (C*&(-C
Vi""er&Ge"#ecL! MR 1())42 Autono"F in adole6cence In: R3 Lerner! RM Lerner 1ed2
Adolescence in America/ An #ncclopedia ;en,er! CO:ABC CLIO! la adre6a
htt':@@DDD6dr6in7o@MS[()Pord[()Aile6 @ 7inal[() TodaF^6[()Teen6doc 1,i8itat: 9n "artie!
())C2
mmm 14*.52 Standards &or #ducational N Pschological %ests A"erican P6Fcholo0ical A66ociation! Inc
mmm "ltralingua #nglish $ictionar! la adre6a htt':@@DDDultralin0uanet@indeBht"lf6er,ice
\eejteBt\autono"F 1,i8itat: 9n ianuarie! ())C2
mmm 1()))2! %he American Heritage $ictionar o& the #nglish 'anguage Edi=ia a I3&a! la adre6a
htt':@@DDD#artle# F co " @C4 @.C@A)5/.C))ht " l 1,i8itat: 9n ianuarie! ())C2
htt':@@DDDal8or0@Re6ource6@AactSheet6@autono " F EI'd7 1,i8itat: 9n "artie ())C2
htt':@@incre,a#le6anarchi6 t e6or0@ru#ri U ue6 @ " o t6ana r 6@leBiUanarht" 1,i8itat: 9n "artie! ())C2
htt':@@DDDca r " or0@athe i 6 " @te r "6h t " 1,i8itat: 9n "artie! ())C2
htt':@@culture 7a " ilie6c o " @ 'er6onal&autono " F &eo6 1,i8itat: 9n "artie! ())C2
htt':@@DDD7ilo6o7ianet@"ateria l e6@r e c @ 0lo6aenht" 1,i8itat: 9n "artie! ())C2
htt':@@' 6 F u c6dedu@W" " u llane@P6 F cho lo0 F 4 .) L ecture5Autono " FandInti " ac F ht " l 1,i8itat: 9n "artie
())C2
htt':@@DDDtheih6or0@'d7@literatureo7li#ert F @article6@//'d7 1,i8itat: 9n "artie! ())C2
56
ANEOA 4
Caiet-l c,estionar-l-i AP
%i $e vor pre&enta 36 de afirma'ii (itemi).
%a tre"ui $* aprecia'i +n ce m*$ur* ace$tea $e potrive$c felului +n care dumneavoa$tr*
v* comporta'i de o"icei ,i $* nota'i r*$pun$urile pe Foaia de rspuns.
-entru fiecare afirma'ie aprecia'i dac* vi $e potrive,te .foarte pu'in/0 .pu'in/0 .nici prea
mult0 nici prea pu'in/0 .mult/ $au .foarte mult/ ,i nota'i un 1 +n dreptul num*rului de ordine al
itemului0 +n coloana core$pun&*toare r*$pun$ului ale$.
Exemplu
Afirma'iile din c2e$tionar $unt de urm*toarea form*3
40. Renun s port o hain care mi place, dac prietenii mi spun c este demodat.
Aprecia'i c4t de mult vi $e potrive,te acea$t* afirma'ie. 5ac* vi $e pare c* ea vi $e
potrive,te .mult/0 nota'i un 1 +n dreptul num*rului de ordine al itemului (!0) ,i +n coloana
core$pun&*toare r*$pun$ului .mult/.
5ac*0 din #re,eal*0 a'i $cri$ r*$pun$ul +n alt* linie $au +n alt* coloan* dec4t a'i dorit0
+ncercui'i $emnul 1 #re,it ,i nota'i r*$pun$ul corect.
Rspundei la fiecare item! Nu scriei nimic n caiet!
6*$pun$urile dumneavoa$tr* $unt confiden'iale.
7impul de r*$pun$ nu e$te limitat.
57
1. 8amilia ,i prietenii apropia'i $unt cei care au o mare influen'* a$upra felului +n care ale#
+ntre "ine ,i r*u.
2. -rocede& cum cred eu c* e$te mai "ine0 f*r* a 'ine cont de p*rerea celorlal'i.
3. 9mi exprim $entimentele0 c2iar dac* cei din :urul meu nu +ndr*&ne$c $au nu vor $* ,i le
exprime.
!. 5ac* punctul meu de vedere e$te diferit de cel al ma:orit*'ii0 +nclin $* cred c* ceilal'i au
dreptate.
5. 9mi place $* iau deci&ii $in#ur0 f*r* a depinde de ceilal'i.
6. 9mi exprim f*r* e&itare $entimentele0 c2iar dac* ceilal'i nu $unt de acord cu ace$tea.
7. 9mi $u$'in principiile +n orice $itua'ie.
8. ;u +mi $c2im" convin#erile per$onale doar pentru c* marea ma:oritate a celor din :ur
cred altceva dec4t ceea ce cred eu.
9. Atunci c4nd tre"uie $* iau o 2ot*r4re0 m* con$ult cu cei apropia'i0 dar +n final eu iau
deci&ia.
10. 8ac ce vreau0 f*r* a 'ine cont de p*rerile celor din :ur.
11. <in la convin#erile mele0 c2iar dac* prietenii mei le con$ider* demodate.
12. =4nd nu $unt $i#ur de ceea ce $imt0 exprim ,i eu $entimentele pe care le manife$t* cei
din :ur.
13. Am nevoie de cineva care $* m* #2ide&e +n ale#erile pe care tre"uie $* le fac.
1!. 9mi e$te #reu $* continui $* fac un anumit lucru dac* nu mi $e $pune pe parcur$ c* +l fac
"ine.
15. 9mi exprim emo'iile doar dup* ce am v*&ut care au fo$t reac'iile celor din :ur.
16. >upt pentru drepturile mele dac* ace$tea au fo$t +nc*lcate.
17. 9n ac'iunile mele nu m* la$ influen'at de deci&iile ,i p*rerile celorlal'i.
18. Anali&e& critic informa'iile noi.
58
19. =4nd ceilal'i au alte tr*iri dec4t mine0 prefer $* numi exprim $entimentele.
20. Am +ncredere c* pot reali&a ce +mi propun.
21. ;umi $c2im" principiile de via'* dec4t dac* eu cred c* nu $unt "une.
22. ;u +nt4mpin dificult*'i +n exprimarea $entimentelor ,i emo'iilor fa'* de per$oane ,i
$itua'ii.
23. 9mi forme& opiniile f*r* a m* l*$a influen'at de p*rerile celorlal'i.
2!. 9mi mo"ili&e& toate for'ele pentru a duce la +ndeplinire deci&iile pe care leam luat0 f*r* a
conta pe ceilal'i.
25. ;u renun' la o"iceiurile mele0 c2iar dac* +i $up*r* pe ceilal'i.
26. =red +n capacitatea mea de a lua deci&ii cu privire la propria per$oan*.
27. ;u m* deran:ea&* $* am alte principii de via'* dec4t prietenii mei.
28. ;u renun' la ideile mele0 c2iar dac* ceilal'i nu $unt de acord cu ele.
29. =2iar dac* $unt con,tient de $entimentele mele +mi e$te foarte #reu $* le exprim +n fa'a
altora.
30. Ac'ione& conform planurilor ,i deci&iilor per$onale.
31. =4nd +mi propun $* fac ceva0 duc trea"a p4n* la cap*t0 indiferent de con$ecin'e.
32. 6enun' $* fac un lucru dificil dac* nu m* a:ut* nimeni.
33. 9mi cuno$c calit*'ile ,i defectele.
3!. 5ac* cineva reu,e,te $* m* convin#*0 $unt #ata $* renun' la principiile mele.
35. 9n $itua'ii conflictuale0 prefer $* numi exprim $entimentele.
36. ;u ac'ione& cum +mi dore$c0 de team* c*i $up*r pe ceilal'i.
59
ANEOA 8
CHESTIONARUL DE EALUARE A AUTONO!IEI "ERSONALE
#A"$
%o&ie 'e ()*+,n*
NU!ELE: "RENU!ELE:
DATA NA-TERII: DATA EALU.RII:
&i lun* an &i lun* an
SE/UL: ! ? % ?
%+ @ foarte pu'inA
" @ pu'inA
N @ nici prea mult0 nici prea pu'inA
! @ multA
%m @ foarte mult.
N(0
i1em
%+ " N ! %m
N(0
i1em
%+ " N ! %m
10 190
20 200
30 210
40 220
50 230
60 240
70 250
80 260
90 270
100 280
110 290
120 300
130 310
140 320
150 330
160 340
170 350
180 360
SCORURI:
Scala Autonomie valoric3
Scala Autonomie comportamental3
Scala Autonomie cognitiv3
Scala Autonomie emoional3
=2e$tionarul AP 3
ANEOA &
Grila .e cotare a c,estionar-l-i AP
0odul de cotare2
D P cotare .irect@'
4\M7oarte 'u=inN!
(\M'u=inN!
/\Mnici 'rea "ult! nici 'rea 'u=inN!
+\M"ultN!
5\ M7oarte "ultN
I P cotare in/ers@'
5\M7oarte 'u=inN!
+\M'u=inN!
/\Mnici 'rea "ult! nici 'rea 'u=inN!
(\M"ultN!
4\ M7oarte "ultN
Grila .e cotare a c,estionar-l-i AP 3continuare4
Nr%
item
Cotare Scala
A" cognitiv A"
comporta$
mental
A" emoional A" valoric
4% I ]
8% ; ]
&% ; ]
9% I ]
7% ; ]
3% ; ]
>% ; ]
A% ; ]
B% ; ]
46% ; ]
44% ; ]
48% I ]
4&% I ]
49% I ]
47% I ]
43% ; ]
4>% ; ]
4A% ; ]
4B% I ]
86% ; ]
84% ; ]
88% ; ]
8&% ; ]
89% ; ]
87% ; ]
83% ; ]
8>% ; ]
8A% ; ]
8B% I ]
&6% ; ]
&4% ; ]
&8% I ]
&&% ; ]
&9% I ]
&7% I ]
&3% I ]
62
II
OPTIMISM
C,estionar-l .e e/al-are a o0timism-l-i 1OPT2
Conin-t-l ca0itol-l-i
II%4% Pre?entarea !eneral@ a c,estionar-l-i 5P1
II%8% Constr-ct-l m@s-rat .e c,estionar-l 5P1
II%&% Proce.e-l -rmat 0entr- constr-irea c,estionar-l-i 5P1
II%9% Conin-t-l c,estionar-l-i 5P1
II%7% Descrierea itemilor c,estionar-l-i 5P1
II%3% Materialele -tili?ate 0entr- testare
II%>% Instr-ci-nile .e a.ministrare a c,estionar-l-i 5P1
II%A% Cotarea r@s0-ns-rilor
II%B% $ali.area c,estionar-l-i 5P1
II%46% 5i.elitatea c,estionar-l-i 5P1
II%44% Etalonarea c,estionar-l-i 5P1
II%48% Inter0retarea scor-rilor c,estionar-l-i 5P1
II%4&% Concl-?ii
Biblio!raCie
AneDe'
AneDa 4 E Caiet-l c,estionar-l-i 5P1
AneDa 8 E 5oaia .e r@s0-ns a c,estionar-l-i 5P1
AneDa & E Grila .e cotare a c,estionar-l-i 5P1
O'ti"i6"
64
II%4% PRE:ENTAREA GENERA*+
A CFESTIONAR)*)I 5P1
II%4%4% Sco0-l c,estionar-l-i 5P1 (i .omeniile sale .e a0licare
Stilul eB'licati, 'e6i"i6t 6e a6ocia8: ade6ea cu 'er7or"an=e <colare 6au 'ro7e6ionale
6c:8ute <i cu unele tul#ur:ri '6ihice
Chestionarul de evaluare a optimismului 1Che6tionarul EP%2 e6te de6tinat e,alu:rii
6tilului eB'licati, 1o'ti"i6t vs 'e6i"i6t2 El 'oate 7i utili8at 'entru dia0no8a 'er6onalit:=ii! 9n
do"eniul educa=ional! 9n do"eniul clinic <i al '6iholo0iei 6:n:t:=ii
II%4%8% Po0-laia 0entr- care 0oate Ci Colosit c,estionar-l 5P1
Che6tionarul EP% a 7o6t etalonat 'e o 'o'ula=ie non&clinic:! 7or"at: din 'er6oane cu
,$r6ta cu'rin6: 9ntre 45 <i +) de ani
Intruc$t "ai "ul=i ite"i ai che6tionarului 6e re7er: la acti,itatea <colar:@'ro7e6ional: a
6u#iectului <i la rela=iile 6ale cu 'rietenii! tre#uie "ani7e6tat: 'ruden=: 9n inter'retarea
r:6'un6urilor date de 'er6oanele care duc o ,ia=: i8olat:! au 7oarte 'u=ini 'rieteni! nu lucrea8:!
nu au lucrat <i nici nu ur"ea8: cur6urile ,reunei 7or"e de 9n,:=:"$nt
II%4%&% Con.iiile .e -tili?are a c,estionar-l-i 5P1
Che6tionarul 6e ad"ini6trea8: indi,idual 6au colecti,! 7:r: li"it: de ti"'
Per6oana care inter'retea8: 6corurile 6u#iec=ilor la che6tionar tre#uie 6: ai#: 6tudii de
'6iholo0ie! 'entru a 'utea o7eri eB'lica=ii cu 'ri,ire la 'o6i#ilele e7ecte ale o'ti"i6"ului <i ale
'e6i"i6"ului La ad"ini6trarea che6tionarului <i la cotarea ace6tuia! ea 'oate 7i a%utat: de
'er6oane care nu 6unt '6iholo0i! dar au cuno<tin=e de6're te6tarea '6iholo0ic:
II%4%9% Moti/-l constr-irii c,estionar-l-i 5P1
Che6tionarul EP% a 7o6t ela#orat du': "odelul in6tru"entului AS> 1Attri)utional Stle
>uestionnaire2! con6truit de Seli0"an 1())+2
S&a con6iderat c: e6te nece6ar: reali8area unui in6tru"ent nou <i nu traducerea
che6tionarului AS> 9ntruc$t "ul=i ite"i din AS> de6criu 6itua=ii cu care "a%oritatea
'er6oanelor din Ro"$nia nu 6&au con7runtat ;in ace6t "oti,! le&ar 7i di7icil 6: 9<i i"a0ine8e
ce ar 0$ndi 9n 7a=a unor a6e"enea e,eni"ente! 'entru a 'utea indica la 7iecare ite" r:6'un6ul
care li 6e 'otri,e<te
C$te,a eBe"'le de a6t7el de ite"i 6unt ur":toarele 1nu":rul din 7a=a 7iec:rui ite" e6te
nu":rul de ordine al ace6tuia 9n che6tionarul AS>2:
65
PERSONALITATE HI INTERESE
4 Proiectul de care r:6'un8i 6e do,ede<te un "are 6ucce6
A I&a" 6u'ra,e0heat 9ndea'roa'e 'e to=i cei care au lucrat la 'roiect
B To=i au acordat "ult ti"' 'roiectului <i au de'u6 "ult: ener0ie
- Candide8i 'entru un 'o6t 9n ad"ini6tra=ia local: <i c$<ti0i
A A" de'u6 "ult: ener0ie 9n ca"'anie
B Munce6c 7oarte 6erio6! indi7erent ce 7ac
4+ Ac=iunile 'e care le ai 9=i aduc o 0r:"ad: de #ani
A BroLerul "eu a deci6 6: 9ncerce ce,a nou
B BroLerul "eu e6te un in,e6titor de 'ri": "$n:
II%8% CONSTR)CT)* M+S)RAT DE CFESTIONAR)* 5P1
II%8%4% DeCiniia constr-ct-l-i Jstil eD0licati/K
(i .imensi-nile acest-ia
Ma%oritatea de7ini=iilor a6ocia8: cu,$ntului optimism orientarea c:tre a6'ectele 'o8iti,e
ale ,ie=ii Ele 6u6=in ideea c:! indi7erent de ceea ce li 6e 9nt$"'l:! o'ti"i<tii 9<i concentrea8:
aten=ia doar a6u'ra lucrurilor 'l:cute! 7a,ora#ile lor! trec$nd cu ,ederea e,eni"entele
ne0ati,e <i nereu<itele
O inter'retare 'u=in di7erit: o 'ro'une M Seli0"an 1())+2 In conce'=ia 6a! "odul de a
0$ndi al o'ti"i<tilor nu e6te acela<i 9n 6itua=ii 7a,ora#ile <i 9n 6itua=ii ne7a,ora#ile
Seli0"an 1())+2 con6ider: o'ti"i6"ul <i o'u6ul ace6tuia! 'e6i"i6"ul! ca 7iind
eBtre"it:=ile unui con6truct #i'olar 'e care l&a denu"it M6til eB'licati,N Prin stil e!plicativ al
unei 'er6oane! el 9n=ele0e "odul o#i<nuit al ace6teia de a eB'lica e,eni"entele 'o8iti,e <i
ne0ati,e ;u': o'inia 6a! o'ti"i<tii 6e deo6e#e6c de 'e6i"i<ti 'rin 7elul 9n care 'erce' cau8ele
6itua=iilor Per6oanele care 6e 6ituea8: la 'olul o'ti"i6t al 6tilului eB'licati, 1o'ti"i<tii2 cred
c: e,eni"entele 'l:cute 6unt 7rec,ente! de durat: "are! au cau8e 0enerale <i 6unt datorate 9n
'rinci'al unor 7actori care =in de calit:=i ale 'ro'riei 'er6oane! cu" 6unt inteli0en=a 6au unele
a'titudini In 6chi"#! e,eni"entele ne'l:cute 6unt 'ri,ite de o'ti"i<ti ca 7iind rare! de durat:
redu6:! le0ate de di,er6e 6itua=ii 'articulare <i cau8ate de 7actori eBterni! 'recu" 9nt$"'larea
6au alte 'er6oane
Cercet:rile e7ectuate au rele,at 7a'tul c: eBi6t: dou: 6tiluri eB'licati,e: unul 'entru
e,eni"ente 'l:cute 1'o8iti,e2! care 6e "odi7ic: 9n ti"'! <i altul 'entru e,eni"ente ne'l:cute
1ne0ati,e2! care 6&a do,edit a 7i 6ta#il 'e o 'erioad: de 'e6te 5) de ani 1Seli0"an! ())+2
A"#ele 6tiluri eB'licati,e 6unt 'ri,ite de Seli0"an ca a,$nd ur":toarele trei di"en6iuni:
J permanena! care 6e re7er: la durata cau8elor e,eni"entelor 1cau8ele 'ot 7i
'er"anente 6au tran8itorii2?
66
O'ti"i6"
J puterea de rsp#ndire 6au generalizarea! care 6e re7er: la 6ta#ilitatea cau8elor
e,eni"entelor 9n ra'ort cu di,er6e conteBte 1cau8ele 'ot 7i 0enerale! ,ala#ile 'entru
condi=ii 7oarte di,er6e! 6au 6'eci7ice! le0ate de anu"ite 6itua=ii2?
J personalizarea! care 6e re7er: la atri#uirea 7:cut: de o 'er6oan: 6ucce6elor <i
e<ecurilor 6ale 1Mde ,in:N 'entru 'roducerea e,eni"entelor 'l:cute@ne'l:cute e6te
chiar 'er6oana 9n cau8: 6au M,ino,ateN 6unt alte 'er6oane ori di,er6e 6itua=ii
eBterioare 'er6oanei2
Pri"ele dou: di"en6iuni 1'er"anen=a <i 'uterea de r:6'$ndire2 6unt 'u6e de Seli0"an 9n
le0:tur: cu eBi6ten=a 6'eran=ei Per6oanele care au 6'eran=: 0:6e6c nenorocirilor cau8e
te"'orare <i 6'eci7ice Cele di6'erate 1li'6ite de 6'eran=:2 au o#iceiul de a de6co'eri 'entru
ne7ericire cau8e 'er"anente <i 0enerale
R ; MacArthur <i C M MacArthur 14**.2 7ac di6tinc=ie 9ntre dou: 7or"e de o'ti"i6" :
J optimismul dispoziional 1o'ti"i6"ul ca di6'o8i=ie2! care 6e "ani7e6t: la o 'er6oan:
'rin 9ncrederea 6a c:! n general! <an6ele de a 6e 9nt$"'la e,eni"ente 'l:cute 6unt
"ai "ari dec$t <an6ele de a 6e 'roduce e,eni"ente ne'l:cute ?
J optimismul situaional 1o'ti"i6"ul 9ntr&o 6itua=ie 'articular:2! care! unei 'er6oane
a7lat: 9ntr&un anu"it conteBt! 9i 0enerea8: 6'eran=e c:! n situaia respectiv! 6e ,or
'roduce e,eni"ente 7a,ora#ile "ai de0ra#: dec$t e,eni"ente ne7a,ora#ile
O'ti"i6"ul di6'o8i=ional core6'unde o'ti"i6"ului din "a%oritatea de7ini=iilor 're8ente
9n literatura '6iholo0ic: El e6te conce'tuali8at de MacArthur <i MacArthur 14**.2 ca 7iind o
di6'o8i=ie 0eneral: <i 6ta#il: care in7luen=ea8: "odul 9n care o 'er6oan: 6e concentrea8:
'entru a reduce di6cre'an=ele dintre co"'orta"entul 're8ent <i un 6co' 6au un 6tandard 'e
care dore<te 6: 9l atin0:
Cercet:rile e7ectuate a6u'ra o'ti"i6"ului di6'o8i=ional <i a o'ti"i6"ului 6itua=ional au
condu6 la conclu8ia c: cele dou: 7or"e corelea8: "ode6t 9ntre ele <i 6e co"'ort: di7erit 9n
'redic=ia 6t:rii de 6:n:tate 7i8ic: <i '6ihic: 1MacArthur! MacArthur! 4**.2
Prin cele dou: 6cale ale 6ale! che6tionarul EP% ":6oar: 6tilul eB'licati, 'entru
e,eni"ente 'o8iti,e <i 6tilul eB'licati, 'entru e,eni"ente ne0ati,e Scorul total al
che6tionarului e,aluea8: 6tilul eB'licati,
II%8%8% Relaiile constr-ct-l-i Jstil eD0licati/K c- alte /ariabile
Con7or" con6tat:rilor 7:cute de MEP Seli0"an 9n cercet:rile 6ale 1Seli0"an! ())+ <i
re8u"atele articolelor lui Seli0"an! la adre6a htt':@@6tre66a#outco " @0i@dFn a " i c@o776ite ht"f
8i\4@]Rj6dn\6tre66jcdn\healthjt"\-j7\))jtt\(j#t\4j#t6\4j8u\htt'[/A@@DDD
''c6a6u'ennedu@c,a#6ht"[(/a#4442:
J Per6oanele care au un 6til eB'licati, 'e6i"i6t! co"'arati, cu cele o'ti"i6te! au o
6:n:tate 7i8ic: <i o 7unc=ionare a 6i6te"ului i"unitar "ai 6la#e <i au o ,ia=: "ai 'u=in
'l:cut: In 'erioada ,$r6tei de "i%loc! o'ti"i<tii au "ai 'u=ine 6u7erin=e 7i8ice dec$t
'e6i"i<tii
67
PERSONALITATE HI INTERESE
J Stilul eB'licati, 'e6i"i6t la ,$r6ta de (5 de ani e6te un 'redictor al unei 6:n:t:=i
de7icitare 9n 'erioada /)&C) de ani
J EBi6t: do,e8i c: o'ti"i<tii tr:ie6c "ai "ult dec$t 'e6i"i<tii
J Pe6i"i6"ul induce o 6tare 6u7letea6c: ne'l:cut:: tri6te=e! anBietate! 0ri%i! li'6: de
6'eran=:
J Stilul eB'licati, 'e6i"i6t con6tituie un 7actor de ri6c 'entru a'ari=ia de're6iei
Pe6i"i6"ul nu e6te o cau8: a de're6iei El doar 'recede de're6ia <i o 're8ice
J Per6oanele care au un "od de 0$ndire 'e6i"i6t! care dau eB'lica=ii 'er6onale!
'er"anente <i 0enerale e,eni"entelor ne0ati,e! au o 6ti": de 6ine 6c:8ut:
J Per6oanele care au un 6til eB'licati, 'e6i"i6t o#=in la <coal:! la locul de "unc: <i 'e
terenul de 6'ort re8ultate in7erioare celor 'er"i6e de a'titudinile 'e care le 'o6ed: In
6chi"#! o'ti"i<tii! 9n "od o#i<nuit! de':<e6c 'er7or"an=a 're8i6: de te6tele de
a'titudini O'ti"i6"ul are un rol i"'ortant 9n o#=inerea 6ucce6ului <colar <i a celui
'ro7e6ional datorit: 7a'tului c: 'roduce 'er6e,eren=:
J La ele,i! 6tilul eB'licati, corelea8: cu re8ultatele <colare! 'e6i"i6"ul 7iind a6ociat cu
'er7or"an=ele 6la#e
J Atunci c$nd o#=in re8ultate <colare 6la#e! ele,ii care 9n 'ri,in=a di"en6iunilor
'er6onali8are <i 0enerali8are ale 6tilului eB'licati, 'entru e,eni"ente ne0ati,e 6unt
'e6i"i<ti de8,olt: reac=ii de're6i,e! 6're deo6e#ire de ele,ii o'ti"i<ti! care 6unt
in,ulnera#ili la a6t7el de e<ecuri
Che6tionarul =#E PI-< T care e,aluea8: 'er6onalitatea con7or" "odelului Bi0 Ai,e T
con=ine c$te <a6e 7a=ete 'entru 7iecare 6u'ra7actor In Manualul che6tionarului 1Co6ta! McCrae!
4**.2 6e a7ir": c: 7a=eta #moii po*itive a 6u'ra7actorului #,traversiune e6te un 7oarte #un
'redictor al "ul=u"irii cu ,ia=a! al #un:6t:rii 6u#iecti,e Per6oanele care o#=in 6coruri "ari la
acea6t: 7a=et: 6unt de6cri6e ca 7iind o'ti"i6te <i ,e6ele Se 'oate deduce de aici c: o'ti"i6"ul
are le0:tur: direct: cu eBtra,er6iunea
II%&% PROCEDE)* )RMAT PENTR) CONSTR)IREA
CFESTIONAR)*)I 5P1
Che6tionarul EP% a 7o6t con6truit de Monica Al#u! 9n 'erioada ())+&())C
La 7or"ularea ite"ilor <i la ad"ini6trarea che6tionarului 9n ,ederea e7ectu:rii anali8ei de
ite"i au 'artici'at 6tuden=i ai Aacult:=ii de P6iholo0ie de la Uni,er6itatea MTi#i6cu6N din
Ti"i<oara
Au 7o6t 'arcur<i doi 'a<i:
a ;u': "odelul ite"ilor din che6tionarul AS>! o echi': de C 6tuden=i! condu6: de
;iana Cornea 1())+2 a 7or"ulat +. de ite"i
Ace<ti ite"i au 7o6t anali8a=i de un 0ru' 7or"at din () de 6tuden=i care nu 'artici'a6er:
la ela#orarea lor Pentru 7iecare ite" 6&a ur":rit dac::
68
O'ti"i6"
J ite"ul e,aluea8: 6tilul eB'licati, 'entru care a 7o6t con6truit 1'entru e,eni"ente
'o8iti,e 6au 'entru e,eni"ente ne0ati,e2?
J ite"ul 6e re7er: la di"en6iunea 'entru care a 7o6t con6truit?
J e,eni"entul 're8entat e6te de6cri6 clar <i are <an6e "ari 6: 6e 'roduc: unor 'er6oane
o#i<nuite?
J r:6'un6urile 'ro'u6e core6'und unor "oduri de eB'licare 7rec,ente?
J un r:6'un6 'ro'u6 e6te 6'eci7ic 'e6i"i<tilor! iar cel:lalt! o'ti"i<tilor
Au 7o6t re7or"ula=i ite"ii a"#i0ui! cei 'entru care di"en6iunea e,aluat: nu a 7o6t
recuno6cut: de cel 'u=in 4+ 6tuden=i <i cei 'entru care r:6'un6ul 6'eci7ic o'ti"i<tilor nu a 7o6t
recuno6cut de cel 'u=in 4+ 'er6oane din 0ru' 19n total! (- de ite"i2
b Noua 7or": a che6tionarului a 7o6t ad"ini6trat: unui e<antion 7or"at din (( de
'er6oane de ,$r6te <i 'ro7e6ii di7erite! c:rora li 6&a cerut 6: note8e e,entualele o#6er,a=ii le0ate
de di7icult:=ile 9nt$"'inate la ale0erea r:6'un6urilor la ite"i Intruc$t nu au eBi6tat o#6er,a=ii!
6&a con6iderat c: in6tru"entul con6truit e6te core6'un8:tor 9n ceea ce 'ri,e<te "odul 9n care
6unt 7or"ula=i ite"ii
II%9 CONGIN)T)* CFESTIONAR)*)I 5P1
Che6tionarul EP% con=ine +. de ite"i! 0ru'a=i 9n dou: 6cale Ru":tate dintre ei
e,aluea8: 6tilul eB'licati, 'entru e,eni"ente 'o8iti,e 16cala EP%62! iar ceilal=i! 6tilul
eB'licati, 'entru e,eni"ente ne0ati,e 16cala EP%$2 Ite"ii 6calelor 6unt a"e6teca=i 9n cadrul
che6tionarului
Aiecare 6cal: con=ine c$te . ite"i 'entru 7iecare dintre cele trei di"en6iuni ale 6tilului
eB'licati, 1'er"anen=a! 0enerali8area <i 'er6onali8area2
Re'arti8area ite"ilor 'e 6cale e6te indicat: 9n AneBa 4
II%7% DESCRIEREA ITEMI*OR CFESTIONAR)*)I 5P1
Aiecare ite" din che6tionarul EP% de6crie un e,eni"ent 1'o8iti, 6au ne0ati,! 9n 7unc=ie
de 6cal:2 <i 'ro'une dou: inter'ret:ri ale ace6tuia 1dou: r:6'un6uri2: una core6'unde "odului
de a 0$ndi al 'e6i"i<tilor! iar cealalt:! eB'lica=iilor date 9n "od o#i<nuit de o'ti"i<ti
Su#iectului i 6e cere 6: alea0: r:6'un6ul care 6e a6ea":n: cel "ai "ult cu 7elul 6:u de a
inter'reta 6itua=ii 6i"ilare celei de6cri6e de ite"
R:6'un6ul care core6'unde 6tilului eB'licati, 6'eci7ic o'ti"i<tilor e6te cotat cu un 'unct!
iar cel:lalt cu 8ero 'uncte
69
PERSONALITATE HI INTERESE
II%3% MATERIA*E*E )TI*I:ATE PENTR) TESTARE
Caietul c&estionarului con=ine in6truc=iunile 'e care le 'ri"e<te 6u#iectul 'entru a
r:6'unde la che6tionar <i ite"ii che6tionarului EP%! 0ru'a=i c$te 4( 'e 7iecare 'a0in: Caietul
chestionarului e6te inclu6 9n AneBa 4-
Pe Foaia de rspuns 6unt notate in7or"a=iile 'e care 6u#iectul tre#uie 6: le co"unice
'entru a 'utea 7i identi7icat 1nu"ele! data na<terii <i data e,alu:rii2 <i 'entru a 6e 'utea
inter'reta r:6'un6urile 6ale 16eBul2 3$r6ta 6e calculea8: 9n ani! luni <i 8ile! 7:c$nd di7eren=a
9ntre data e,alu:rii <i data na<terii! du': care 6e re=ine doar nu":rul de ani 1care re're8int:
,$r6ta 6u#iectului 9n ani 9"'lini=i! la data e,alu:rii2
Pe Foaia de raspuns ur"ea8: 'atru coloane! care core6'und celor 'atru 'a0ini cu ite"i
din Caietul chestionarului Aiecare coloan: con=ine! 'entru 4( ite"i! nu":rul ite"ului <i
r:6'un6urile 'o6i#ile 1a <i )2 Su#iectul tre#uie 6: 9ncercuia6c: r:6'un6urile ale6e
O Foaie de rspus e6te inclu6: 9n AneBa (
In (rila de cotare a c&estionarului 5P1 1a7lat: 9n AneBa /2 e6te indicat! 'entru 7iecare
ite"! r:6'un6ul c:ruia i 6e atri#uie un 'unct Pentru 7iecare dintre cele dou: 6cale ale
che6tionarului 6unt notate nu"erele de ordine ale ite"ilor co"'onen=i
II%>% INSTR)CGI)NI*E DE ADMINISTRARE
A CFESTIONAR)*)I 5P1
Che6tionarul EP% 'oate 7i ad"ini6trat indi,idual 6au colecti,
Su#iectul 'ri"e<te Caietul chestionarului 9"'reun: cu o Foaie de rspuns <i cu un
in6tru"ent de 6cri6
Pri"a eta': a ad"ini6tr:rii che6tionarului con6t: 9n co"'letarea corect: a datelor
#io0ra7ice cu'rin6e 9n Foaia de rspuns 1nu"ele! 'renu"ele! data na<terii! data e,alu:rii <i
6eBul2 Per6oanele cu di7icult:=i ,or 7i a%utate la co"'letarea ace6tor in7or"a=ii
Cea de&a doua eta': con6t: 9n 'arcur0erea che6tionarului
Per6oana care ad"ini6trea8: che6tionarul 9l in,it: 'e 6u#iect 6: citea6c: in6truc=iunile de
co"'letare a r:6'un6urilor din Caietul chestionarului:
5i se vor pre*enta :I de situaii care se ntlnesc n mod o)i+nuit +i cte dou
posi)iliti de a le interpreta 1notate cu a +i b2-
@ulte dintre evenimentele descrise vi s-au ntmplat +i dumneavoastr- Amintii-v ce
ai gndit atunciO $ac nu ai avut oca*ia s v a&lai n vreuna din situaiile pre*entate(
ncercai s v imaginai ce ai gndi atunci cnd vi s-ar ntmplaO
$intre cele dou rspunsuri propuse aici 1a +i b2( alegei-l pe acela care se potrive+te
cel mai mult modului n care gndii +i ncercuii-l pe Foaia de rspuns( n dreptul numrului
de ordine al situaiei descrise-
$ac( din gre+eal( ai ncercuit alt rspuns dect doreai( scriei un 9 peste rspunsul
gre+it +i ncercuii-l pe cellalt-
70
O'ti"i6"
<spundei chiar +i atunci cnd apreciai c variantele a +i ) vi se potrivesc destul de
puin- Indicai-o pe cea care este mai apropiat de &elul n care ai interpretat situaii
asemntoare celei descrise-
%!emplu
Pntre)rile din chestionar sunt de urmtoarea &orm/
!;- $up ce ai a3uns acas( ai o)servat c ciocolata pe care ai cumprat-o avea data
e,pirrii dep+it-
a- =iciodat nu sunt atent 1atent2 atunci cnd &ac cumprturi-
)- Am &ost gr)it 1gr)it2 atunci cnd am cumprat ciocolata-
Alegei acel rspuns 1a sau )2 care se potrive+te cel mai mult modului n care gndii
atunci cnd vi se ntmpl o situaie asemntoare celei pe care o descrie ntre)area- Pn loc
de ciocolat( poate &i orice alt produs alimentar-
Pe &oaia de rspuns( n dreptul numrului de ordine al ntre)rii 1!;2( ncercuii litera
corespun*toare rspunsului pe care l-ai ales 1a sau )2-
=u e,ist rspunsuri corecte +i gre+ite-
Alegei rspunsurile care vi se potrivesc cel mai mult +i nu pe cele care credei c v-ar
a3uta s v creai o imagine ct mai &avora)ilO
)spundei la toate ntrebrile* +u scriei nimic n caiet*
<spunsurile dumneavoastr sunt con&ideniale-
%impul de rspuns nu este limitat-
;u': ce 6u#iectul a citit in6truc=iunile! 'er6oana care ad"ini6trea8: che6tionarul 9l
9ntrea#: dac: a 9n=ele6 ce are de 7:cut <i! 9n ca8ul 9n care ace6ta r:6'unde a7ir"ati,! 9l in,it: 6:
r:6'und: la ite"i
;ac: 6u#iectul nu a 9n=ele6 6au are 9ntre#:ri! i 6e cite6c acele ':r=i din in6truc=iunile de
co"'letare a r:6'un6urilor care 9i aduc l:"uririle nece6are
Se 'oate 9nt$"'la ca 6u#iectul 6: 9ntre#e la ce 6er,e<te che6tionarul Intr&o a6e"enea
6itua=ie! i 6e r:6'unde c: a%ut: la cunoa<terea "odului 9n care el 0$nde<te <i 6e co"'ort: 9n
,ia=a o#i<nuit:
In ca8ul ad"ini6tr:rii colecti,e a che6tionarului 6au al 'er6oanelor care au di7icult:=i la
citire! in6truc=iunile de co"'letare a r:6'un6urilor 6e cite6c de c:tre 'er6oana care
ad"ini6trea8: che6tionarul
Atunci c$nd 'reia de la un 6u#iect Foaia de rspuns! 'er6oana care ad"ini6trea8:
che6tionarul tre#uie 6: ,eri7ice dac: ace6ta a co"'letat datele 'er6onale <i dac: la 7iecare ite"
71
PERSONALITATE HI INTERESE
a 9ncercuit un r:6'un6 <i nu"ai unul 16unt ad"i6e corecturile reali8ate 'rin #ararea
r:6'un6urilor 9ncercuite din 0re<eal:2 ;ac: o#6er,: o"i6iuni 6au con6tat: c: au 7o6t
9ncercuite a"#ele r:6'un6uri 'entru un ite"! 9i ,a cere 6u#iectului 6: e7ectue8e co"'let:rile
<i@6au corecturile nece6are
II%A% COTAREA R+SP)NS)RI*OR
Se cotea8: r:6'un6urile 6u#iectului la ite"i cu a%utorul 0rilei La 7iecare ite" 6e acord:
un 'unct! dac: r:6'un6ul 6u#iectului coincide cu cel indicat de 0ril:! <i 8ero 'uncte! 9n ca8
contrar
Scorul 7iec:rei 6cale 6e o#=ine 'rin 9n6u"area cotelor ite"ilor co"'onen=i
Scorul che6tionarului EP% e6te 6u"a cotelor tuturor ite"ilor! 7iind e0al cu 6u"a
6corurilor 6calelor EP%B <i EP%-
II%B% $A*IDAREA CFESTIONAR)*)I 5P1
II%B%4% Noi-ni teoretice .es0re /ali.itate (i /ali.are
Mult: ,re"e! no=iunea de ,aliditate a unui te6t a 7o6t le0at: de 7unc=ia 9nde'linit: de te6t
Rele,ant: 9n ace6t 6en6 e6te de7ini=ia dat: de RK Linde"an 14*-.! a'ud Al#u! ()))2:
M,aliditatea unui te6t e6te dat: de ":6ura 9n care ace6ta 9<i 9nde'line<te 7unc=iaN
In ulti"ul ti"'! 9n6:! acce'=iunea atri#uit: ter"enului M,aliditateN 6&a 6chi"#at Acu"!
,aliditatea e6te 'ri,it: ca o calitate a utili8:rii re8ultatelor te6tului: M'aliditatea unui te6t 6e
re7er: la c$t de 'otri,ite 6unt inter'ret:rile de6cri'ti,e! eB'licati,e 6au 'redicti,e care 6e dau
6corurilor 6aleN 1Sil,a! 4**/2
In,e6ti0area 0radului de ,aliditate a inter'ret:rii 'ro'u6e de un te6t 'oart: nu"ele de
validare a te6tului EBi6t: "ai "ulte cate0orii de 6trate0ii de ,alidare 1Al#u! ()))2:
J ,alidare relati,: la con6tructul ":6urat de te6t?
J ,alidare relati,: la con=inutul te6tului?
J ,alidare relati,: la criteriu
II%B%8% Strate!ii -tili?ate 0entr- /ali.area c,estionar-l-i 5P1
Che6tionarul EP% a 7o6t con6truit 'entru a ":6ura con6tructul "ultidi"en6ional denu"it
stil e!plicativ ;in ace6t "oti,! 'entru ,alidarea 6a au 7o6t 7olo6ite 6trate0ii din cate0oria
,alid:rii relati,e la con6truct
;eoca"dat: 6&a a,ut 9n ,edere utili8area che6tionarului EP% doar 9n 6co' de dia0no6tic
1":6urare2! nu <i de 'redic=ie Prin ur"are! nu 6&au 7olo6it 6trate0ii de ,alidare 'redicti,:
Strate0iile de ,alidare relati,: la criteriu utili8ate au 6er,it ,alid:rii relati,e la con6tructul
":6urat
72
O'ti"i6"
II%B%8%4% Anali?a aco0eririi .omeni-l-i constr-ct-l-i 0rin conin-t-l c,estionar-l-i
Che6tionarul EP% a 7o6t con6truit du': "odelul che6tionarului AS>! care a 7o6t reali8at
de MEP Seli0"an 'entru a e,alua con6tructul stil e!plicativ! de7init de el
La 7el ca 9n AS>! 9n che6tionarul EP% 'entru 7iecare di"en6iune a con6tructului eBi6t:
4C ite"i! dintre care . 6e re7er: la 6tilul eB'licati, 'entru e,eni"ente ne0ati,e <i . la 6tilul
eB'licati, 'entru e,eni"ente 'o8iti,e
II%B%8%8% $ali.area Cactorial@
Au 7o6t 'relucrate r:6'un6urile date la che6tionarul EP% de +5/ de 'er6oane 145) de
#:r#a=i! ()( 7e"ei <i 4)4 6u#iec=i care nu au co"'letat 'e 7oaia de r:6'un6 ru#rica M6eBN2! cu
,$r6ta cu'rin6: 9ntre 4C <i 5) de ani Re'arti=ia 'e 0ru'e de ,$r6t: a 6u#iec=ilor care <i&au
declarat ,$r6ta e6te 're8entat: 9n ta#elul II*4
Tabel-l II%B%4% Co"'onen=a e<antionului de 6u#iec=i
utili8at la cercetarea ,alidit:=ii che6tionarului EP%
Gr-0a .e /rst@ 19n ani2 Total
4386 84&6 &496 9476
+ (+C -) .) /C +/(
;in ite"ii che6tionarului EP% 6&au 7or"at C 6u#6cale a c$te . ite"i 'rin 0ru'area
ite"ilor 6calelor EP%B <i EP%- 'e di"en6iunile e,aluate
Scorurile celor +5/ de 'er6oane la ace6te 6u#6cale au 7o6t 'relucrate 'rin anali8:
7actorial: 1'rin "etoda anali8ei co"'onentelor 'rinci'ale <i rota=ia 7actorilor 'rin "etoda
3ari"aB2 Au 7o6t eBtra<i ( 7actori! care aco'er: 5C!C+[ din ,arian=a total: 1F?: /(!+C[ <i FC:
(+!4.[2 Pri"ul 7actor 1F?2 are 6atura=ii "ari 9n 6u#6calele 7or"ate din ite"i ai 6calei EP%B!
iar al doilea 1FC2! 9n 6u#6calele 7or"ate din ite"i ai 6calei EP%- 1, ta#elul II*(2
Tabel-l II%B%8% Satura=iile 6u#6calelor 9n 7actorii eBtra<i
Dimensi-nea e/al-at@
.e s-bscal@
Scala .in care
Cace 0arte
s-bscala
5actor
54 58
Personali?area EP%B 6H33> )!(54
EP%- )!(-+ 6H&AB
Permanena EP%B 6HA3> )!)/4
EP%- )!))- 6H>A6
Generali?area EP%B 6HA4> )!)C(
EP%- )!)*- 6H>B6
73
PERSONALITATE HI INTERESE
Au 7o6t inter'reta=i 7actorii eBtra<i ca re're8ent$nd 6tilul eB'licati, 'entru e,eni"ente
'o8iti,e 1F?2 <i 6tilul eB'licati, 'entru e,eni"ente ne0ati,e 1FC2
Scorurile 6calelor EP%B <i EP%- corelea8: liniar 9ntre ele 1r\)!(-/! p\)!)))! =\+5/2!
ceea ce 9n6ea"n: c: 6calele nu ":6oar: con6tructe total di7erite! 7:r: a6e":n:ri 9ntre ele
Ace6te re8ultate con6tituie do,e8i ale ,alidit:=ii relati,e la con6truct a che6tionarului
EP%
II%B%8%&% $ali.area con/er!ent@
II%B%8%&%4% Relaiile scor-rilor c,estionar-l-i 5P1 c- cele ale instr-ment-l-i .e
e/al-are a o0timism-l-i /cala 5
/cala 5 e6te o ,er6iune ada'tat: 9n li"#a ro"$n: a che6tionarului 'E% 1'i&e Erientation
%est2! con6truit de Scheier <i Car,er 'entru a ":6ura o'ti"i6"ul di6'o8i=ional! care a 7o6t
utili8at: de A B:#an 14**.2 9ntr&o cercetare e7ectuat: a6u'ra unui e<antion 7or"at din (() de
'er6oane
Scala E con6t: din 4( ite"i! dintre care doar . au le0:tur: cu o'ti"i6"ul La 7iecare
ite" 6u#iectul tre#uie 6: alea0: r:6'un6ul care i 6e 'otri,e<te cel "ai "ult dintre ur":toarele:
M6unt co"'let de acordN! M6unt 'u=in de acordN! Mnu 'ot 6: r:6'und nici 'rin acord! nici 'rin
de8acordN! Mnu 6unt de acordN <i M6unt co"'let 9n de8acordN Cotele 'o6i#ile ale ite"ilor 6unt
nu"erele 4! (! /! + <i 5 Cotarea 6e 7ace a6t7el 9nc$t 6corul "are 6: core6'und: 're8en=ei
o'ti"i6"ului Se calculea8: un 6cor 0lo#al 'rin 9n6u"area cotelor celor . ite"i care 6e re7er:
la o'ti"i6"
In 6co'ul ,alid:rii con,er0ente a che6tionarului EP%( ace6ta a 7o6t ad"ini6trat unui
e<antion 7or"at din /) de 6tuden=i! 9"'reun: cu Scala E
Ite"ii care e,aluea8: o'ti"i6"ul din Scala O au 7o6t 0ru'a=i 9n dou: 6u#6cale:
J subscala 56! co"'u6: din trei ite"i 'entru care r:6'un6ul M6unt co"'let de acordN
e6te 6'eci7ic o'ti"i<tilor 1MIntotdeauna ,:d 'artea 7ru"oa6: <i lu"inoa6: a
lucrurilorN! MSunt 9ntotdeauna o'ti"i6t 9n le0:tur: cu ,iitorul "euN! MCred 9n
'ro,er#ul $up nori urmea* soare-N2?
J subscala 5$! co"'u6: din cinci ite"i 'entru care r:6'un6ul M6unt co"'let de acordN
e6te 6'eci7ic 'e6i"i<tilor 1M;e o#icei! 9n "o"ente ne6i0ure ": a<te't 6: 6e 9nt$"'le
ce&i "ai r:uN! M;ac: ce,a r:u ar 'utea 6: "i 6e 9nt$"'le! 6e ,a <i 9nt$"'laN! MNu
": 'rea a<te't 6:&"i "ear0: lucrurile #ineN! MNiciodat: nu 6e 9nt$"'l: ca lucrurile
6: "ear0: cu" dore6c euN! MNu 'rea =in 6ea"a de lucrurile #une care "i 6e
9nt$"'l:N2
Su#6cala EB 6e a6ea":n: cu 6cala EP%B 'rin 7a'tul c: ite"ii a"#elor de6criu 6itua=ii
'l:cute 6au con=in cu,inte care induc o 6tare e"o=ional: 'o8iti,: 1'recu" M7ru"oa6:N!
Mlu"inoa6:N! Mo'ti"i6tN2 Su#6cala E-! la 7el ca 6cala EP%-! e6te 7or"at: din ite"i care
de6criu 6itua=ii 6au 0$nduri ne'l:cute ori con=in cu,inte care induc o 6tare e"o=ional: ne0ati,:
1de eBe"'lu! Mne6i0ureN! Mr:uN2
74
O'ti"i6"
Indicatorii 6tati6tici ai 6corurilor Scalei E calcula=i 9n e<antionul de /) de 'er6oane
utili8at 9n acea6t: cercetare 1m\(.!.-? 4\5!*+2 nu di7er: 6e"ni7icati,! la 'ra0ul p\)!)5! de cei
o#=inu=i 9n cercetarea reali8at: de A B:#an 14**.2 'e un e<antion 7or"at din (() de 'er6oane
1m\(-!/C? 4\+!-+2 Con6i6ten=a intern: a Scalei E 'entru cele dou: e<antioane e6te
a6e":n:toare: Q\)!-C 9n acea6t: cercetare <i Q\)!-( 9n cercetarea reali8at: de A B:#an
S&a o#6er,at c: 'uterea de di6cri"inare a ite"ilor din Scala E e6te 7oarte redu6:: la -
dintre cei . ite"i care e,aluea8: o'ti"i6"ul! cotele "ari 1+ <i 52 au 7o6t 're8ente la 'e6te
%u":tate dintre 6u#iec=i ;re't ur"are! de<i 6corurile 'o6i#ile la Scala E 6unt cu'rin6e 9ntre .
<i +)! doar - 'er6oane au reali8at 6coruri cel "ult e0ale 1d2 cu (+ 1,aloare care core6'unde
o#=inerii cotei "i%locii > / > la to=i ite"ii2 In 6chi"#! o trei"e dintre 6u#iec=i au a,ut cote "ai
"ari dec$t /( 1,aloare care core6'unde o#=inerii cotei + la to=i ite"ii2
In acela<i e<antion de 6u#iec=i! 'entru che6tionarul EP% 6en6i#ilitatea 6calelor <i a
9ntre0ului che6tionar e6te acce'ta#il:: 6corurile o#=inute aco'er: o "are 'arte din inter,alul
6corurilor 'o6i#ile <i nu 6e a0lo"erea8: 6're ,reuna dintre eBtre"it:=i! a6t7el 9nc$t "edia <i
"ediana au ,alori a'ro'iate 1, ta#elul II*/2
Tabel-l II%B%&% Caracteri6tici ale 6corurilor o#=inute la 6calele che6tionarului EP%
<i la 9ntre0ul che6tionar de un e<antion 7or"at din /) de 6tuden=i
Scala Inter/al-l
scor-rilor
0osibile
m
p
Inter/al-l
scor-rilor
reali?ate
0d m - 7)89
5P16 Y)! (+Z 4( Y/! ((Z 4(!) 4(!)- +!*4 )!.(4
5P1$ Y)! (+Z 4( Y5! (4Z 45!) 4+!)( /!C) )!C5(
c,estionar-l
5P1
Y)! +.Z (+ Y.! +)Z (C!5 (C!(- -!5C )!.+/
'egend: m
p
\ "edia 6corurilor 'o6i#ile? m \ "edia 6corurilor o#=inute de 6u#iec=i? 4 \ a#aterea 6tandard
a 6corurilor o#=inute de 6u#iec=i? @d \ "ediana 6corurilor o#=inute de 6u#iec=i? R<C; \ coe7icientul de
con6i6ten=: intern: Quder&Richard6on () 1echi,alent cu coe7icientul ` Cron#ach 9n ca8ul ite"ilor
dihoto"ici2
Pentru cele dou: 6cale ale che6tionarului EP% <i 'entru 9ntre0ul che6tionar! "ediana <i
"edia 6unt a'ro'iate de "edia 6corurilor 'o6i#ile
Con6i6ten=a intern: a che6tionarului EP%! ":6urat: 'rin coe7icientul Quder&Richard6on
() 1echi,alent cu coe7icientul ` Cron#ach 9n ca8ul ite"ilor dihoto"ici2 e6te #un: 1, II*/2!
"ai #un: dec$t cea a Scalei E <i a 6u#6calei EB 9n acela<i e<antion de 6u#iec=i:
J 'entru Scala E : `\)!-C(
J 'entru 6u#6cala EB : `\)!54)
J 'entru 6u#6cala E- : `\)!--.
Con7or" a<te't:rilor! 6cala EP%B corelea8: liniar 'o8iti,! 6e"ni7icati, la 'ra0ul p\)!)5!
cu 6u#6cala EB 1r\)!/-C2! iar 6cala EP%- corelea8: liniar 'o8iti,! 6e"ni7icati, la 'ra0ul
p\)!)5! cu 6u#6cala E- 1r\)!+4(2 Scorul total al che6tionarului EP% corelea8: liniar 'o8iti,!
75
PERSONALITATE HI INTERESE
6e"ni7icati, la 'ra0ul p\)!))4! cu 6corul total al Scalei E 1r\)!5C)2 Coe7icien=ii de corela=ie
nu 6unt 7oarte "ari! deoarece con6tructele ":6urate de cele dou: che6tionare core6'und unor
de7ini=ii di7erite
Anali8a 7actorial: e7ectuat: a6u'ra 6calelor EP%B <i EP%- <i a 6u#6calelor EB <i E- a
eBtra6 un 6in0ur 7actor! care aco'er: 5C!4[ din ,arian=a total: <i are 6atura=ii "ari!
6e"ni7icati,e la 'ra0ul p\)!))4! 9n toate cele 'atru ,aria#ile S&a dedu6 c: ace6t 7actor
re're8int: o'ti"i6"ul
Corela=iile 6e"ni7icati,e o#=inute 9ntre che6tionarul EP% <i Scala E! 'recu" <i re8ultatul
anali8ei 7actoriale 6unt do,e8i ale ,alidit:=ii relati,e la con6truct a che6tionarului EP%
II%B%8%&%8% Relaiile scor-rilor c,estionar-l-i 5P1 c- cele ale -nor instr-mente .e
e/al-are a stimei .e sine
Alte ar0u"ente 9n 7a,oarea ,alidit:=ii relati,e la con6truct a che6tionarului EP% au 7o6t
o#=inute 9n ur"a anali8:rii corela=iilor dintre 6corurile che6tionarului EP% <i 6corurile unor
che6tionare care ":6oar: 6ti"a de 6ine Con7or" con6tat:rilor 7:cute de Seli0"an 1())+2!
'er6oanele care au un "od de 0$ndire 'e6i"i6t au o 6ti": de 6ine "ai 6c:8ut: dec$t cele
o'ti"i6te
Cercetarea a 7o6t reali8at: de 6tuden=i ai Aacult:=ii de P6iholo0ie de la Uni,er6itatea
MTi#i6cu6N din Ti"i<oara! 9n anul ())-
Au 7o6t utili8ate dou: e<antioane de 6u#iec=i: unul 7or"at din .- de ele,i din cla6a a ]&a
1+- de 7ete <i +) de #:ie=i2! din trei licee din Ti"i<oara! <i unul co"'u6 din C) de adul=i 1/. de
7e"ei <i (( de #:r#a=i2! an0a%a=i ai unei 7ir"e de 're6t:ri 6er,icii din Ti"i<oara! cu ,$r6ta
cu'rin6: 9ntre (5 <i /+ de ani 1m\(.!/? 4\/!C2
Re8ultatele 're8entate 9n ta#elul II*+ 6unt 9n acord cu a7ir"a=ia lui Seli0"an: 'e
":6ur: ce cre<te ni,elul o'ti"i6"ului! cre<te 1liniar2 <i 6ti"a de 6ine
Tabel-l II%B%9% Coe7icien=ii de corela=ie liniar: 9ntre 6corurile che6tionarului EP%
<i 6corurile unor che6tionare de e,aluare a 6ti"ei de 6ine
C,estionar-l -tili?at E(antion-l
.e s-bieci
+ r p
/cala de evaluare a stimei de sine pentru
adolesceni 1O#raFrie! Sa7ont! Leonardi62
Ele,i .- )!5/- )!)))
C&estionarul pentru evaluarea stimei de sine
1Sel& #steem Scale2 1Ro6en#er02
Adul=i C) )!5-- )!)).
II%B%8%&%&% Relaii ale scor-rilor c,estionar-l-i 5P1 c- 0erCormana (colar@
Tot 'entru ,eri7icarea ,alidit:=ii relati,e la con6truct 6&a ur":rit le0:tura dintre 6corurile
che6tionarului EP% <i 'er7or"an=a <colar:! a,$nd 9n ,edere a7ir"a=ia 7:cut: de Seli0"an
76
O'ti"i6"
1())+2! con7or" c:reia 'er6oanele care au un 6til eB'licati, 'e6i"i6t o#=in la <coal: <i la locul
de "unc: re8ultate in7erioare celor reali8ate de 'er6oanele cu un 6til eB'licati, o'ti"i6t
Cercetarea a 7o6t e7ectuat: 9n 'erioada ())C&()).! 9n "ai "ulte "unici'ii din Ro"$nia
1Ti"i<oara! Clu%&Na'oca! R$"nicu 3$lcea! Lu0o%! Caran6e#e<2! <i 6&a de67:<urat 'e 'arcur6ul
a 'atru eta'e
E<antionul de 6u#iec=i a 7o6t 7or"at din CC* de ele,i cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre 45 <i () de
ani 1m\4-!+5? 4\4!)(2 Tuturor li 6&a ad"ini6trat che6tionarul EP%
;intre 6u#iec=i! +(* de ele,i 1((- 7ete <i ()( #:ie=i2 cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre 45 <i 4* ani
1m\4-!/C ? 4\)!*.2 au r:6'un6 <i la che6tionarul de 'er6onalitate CP!F
CP5F 1Chestionarul de Personalitate cu 5 Factori2 a 7o6t con6truit de Monica Al#u
1()).2 du': "odelul che6tionarului FFPI 1Five-Factor Personalit Inventor2! ela#orat de A
A Roli%n KendriL6! Pille" Q B Ko76tee! Boele de Raad <i Aloi6 An0leitner
CP!F con=ine 4/) de ite"i 0ru'a=i 9n <a6e 6cale Cinci dintre 6cale e,aluea8: 6u'ra7actorii
"odelului Bi0 Ai,e: #,traversiunea 1(/ de ite"i2! Ama)ilitatea 1(+ de ite"i2!
Con+tiincio*itatea 1(5 de ite"i2! Sta)ilitatea emoional 1(4 de ite"i2 <i Autonomia 1(( de
ite"i2 A <a6ea 6cal:! co"'u6: din 45 ite"i ":6oar: tendin=a 6u#iectului de a da r:6'un6uri
de8ira#ile 6ocial
In (4 dintre cla6ele cu'rin6e 9n cercetare! diri0intele 7iec:rei cla6e a indicat 4&/ ele,i cu
cele "ai #une re8ultate <colare! 4&/ ele,i cu re8ultatele <colare cele "ai 6la#e <i 4&/ ele,i care!
'e #a8a 'er7or"an=elor lor <colare! 'ot 7i con6idera=i "ediocri
Structura e<antionului de 6u#iec=i utili8at e6te 're8entat: 9n ta#elul II*5
Tabel-l II%B%7% Structura e<antionului de 6u#iec=i
B@iei 5ete Total
Ele/i in.icai .e .iri!ini'
B-ni (/ /- C)
Me.iocri (* /) 5*
Slabi 4* 4( /4
Ele/i care n- a- Cost in.icai .e .iri!ini (+* (-) 54*
Total /() /+* CC*
%tapa I
Inainte de a anali8a rela=ia dintre o'ti"i6" <i 'er7or"an=: 6&a ur":rit dac: 6corurile
che6tionarului EP% di7er: 9ntre 7ete <i #:ie=i <i dac: ,aria8: cu ,$r6ta 9n inter,alul 45&() de
ani
;u': cu" 6e 'oate o#6er,a 9n ta#elul II*C! #:ie=ii au "edii ale 6corurilor "ai "ari
dec$t 7etele! la a"#ele 6cale <i la 9ntre0ul che6tionar ;i7eren=a "ediilor e6te 6e"ni7icati,: 1la
'ra0ul p\)!)42 'entru 6cala EP%- <i 'entru 9ntre0ul che6tionar
77
PERSONALITATE HI INTERESE
Tabel-l II%B%3% Indicatorii 6tati6tici ai 6corurilor 6calelor
din che6tionarul EP%
Scala B@iei 1=\/()2 5ete 1=\/+*2 t133>2 p
m - m -
5P1$ 4/!./ /!/) 4/!45 /!4) (!--) )!))C
5P16 4(!(5 +!4C 44!C. /!.4 4!.C4 )!)C/
c,estionar-l 5P1 (C!). 5!.) (+!./ 5!+) (!*). )!))+
;in ace6t "oti,! 6&au co"'arat "ediile 6corurilor che6tionarului EP% 9ntre ,$r6te
6e'arat 'entru 7ete <i 'entru #:ie=i 1ta#elul II*-2
Tabel-l II%B%>% Re8ultatele anali8ei de ,arian=:
la co"'ararea "ediilor 6corurilor 9ntre ,$r6te
Scala B@iei 1=\/()2 5ete 1=\/+*2
F17H&492 p F17H&9&2 p
5P1$ )!4.C )!*C. )!.4C )!5/*
5P16 )!.)C )!5+C )!*/5 )!+5.
c,estionar-l 5P1 )!55( )!-/- )!.4* )!5/-
Intruc$t 6corurile 6calelor <i ale 9ntre0ului che6tionar nu ,aria8: 9n 7unc=ie de ,$r6t:! 9n
continuare! la 'relucr:rile e7ectuate a6u'ra 6corurilor nu 6&a luat 9n con6iderare ,$r6ta
6u#iec=ilor
%tapa a II$a
Pentru a ,eri7ica dac: ni,elul o'ti"i6"ului nu e6te in7luen=at de 'ro7ilul <colii ur"ate de
ele,i! 6&au eBtra6 din e<antionul de 6u#iec=i trei 0ru'e de ele,i de 45&4. ani! de la trei <coli din
Ti"i<oara: un liceu teoretic 1=\5(! dintre care /* de 7ete <i 4/ #:ie=i2! un liceu cu 'ro7il
6'orti, 1=\-C! dintre care 4* 7ete <i 5- de #:ie=i2 <i un 0ru' <colar cu 'ro7il tehnic 1=\4(+!
dintre care +C de 7ete <i -. de #:ie=i2 Hcolile 6unt de ni,el a6e":n:tor! 9n 6en6ul c:! 9n ulti"ii
ani! "ediile cele "ai "ici la ad"iterea 9n cla6a a I]&a au 7o6t a'ro'iate ca ,aloare
S&au co"'arat! 'e 6eBe! "ediile 6corurilor che6tionarului EP% 9ntre <coli! 'rin "etoda
ANO3A Nu 6&au 0:6it di7eren=e 6e"ni7icati,e 6tati6tic la 'ra0ul p\)!)5 9ntre "edii 1,
ta#elul II*.2 Acea6t: con6tatare a 'er"i6 ca 'relucr:rile ur":toare 6: 6e e7ectue8e a6u'ra
tuturor 6u#iec=ilor! 7:r: a =ine 6ea"a de 'ro7ilurile <colilor de la care 'ro,in ace<tia
78
O'ti"i6"
Tabel-l II%B%A% Co"'ararea "ediilor 6corurilor la 6calele che6tionarului EP%
<i la 9ntre0ul che6tionar! 9ntre <coli cu 'ro7iluri di7erite
B@iei
Scala Qcoala + m - F18H4972 p
5P1$ 0ru' <colar -. 4/!-* /!). )!4/C )!.-/
liceu teoretic 4/ 4/!+C /!45
liceu cu 'ro7il 6'orti, 5- 4/!*5 /!45
5P16 0ru' <colar -. 44!*C /!)) )!*55 )!/.-
liceu teoretic 4/ 44!/4 +!(*
liceu cu 'ro7il 6'orti, 5- 4(!C) /!*4
c,estionar-l 5P1 0ru' <colar -. (5!-C +!4- )!./( )!+/-
liceu teoretic 4/ (+!-- C!((
liceu cu 'ro7il 6'orti, 5- (C!5+ 5!C/
5ete
Scala Qcoala + m - F18H4642 p
5P1$ 0ru' <colar +C 4(!+C /!// )!5/+ )!5..
liceu teoretic /* 4(!*) (!C.
liceu cu 'ro7il 6'orti, 4* 4/!(C (!*)
5P16 0ru' <colar +C 44!C5 /!-5 )!/45 )!-/)
liceu teoretic /* 4(!4) +!//
liceu cu 'ro7il 6'orti, 4* 4(!+- /!*+
c,estionar-l 5P1 liceu teoretic +C (+!44 5!+( )!CC- )!545
liceu teoretic /* (5!)) 5!+(
liceu cu 'ro7il 6'orti, 4* (5!-+ 5!C-
%tapa a III$a
;in cau8a 7a'tului c: #:ie=ii o#=in 6coruri "ai "ari dec$t 7etele la che6tionarul EP% <i
a,$nd 9n ,edere c: 9n r$ndul ele,ilor M#uniN 'redo"in: 7etele! iar 9ntre ele,ii M6la#iN 6unt "ai
"ul=i #:ie=i dec$t 7ete! nu 6&au 7:cut co"'ara=ii 9ntre ele,ii M#uniN! M"ediocriN <i M6la#iN
7olo6ind cotele #rute ale 6calelor Au 7o6t tran67or"ate 6corurile #rute ale 6calelor <i ale
9ntre0ului che6tionar 9n cote *! utili8$nd "ediile <i a#aterile 6tandard calculate 9n 9ntre0ul
e<antion! 'e 6eBe S&a 7olo6it 7or"ula:
unde:
* \
, T m
b
* re're8int: cota * core6'un8:toare 6corului ,?
m <i 4 6unt "edia <i a#aterea 6tandard 'entru 6corurile che6tionarului EP% 16au 'entru
6corurile 6calei2 core6'un8:toare 6eBului 6u#iectului 9n 9ntre0ul e<antion
A'oi 6&au calculat "ediile cotelor * 'entru cate0oriile de ele,i M6la#iN! M"ediocriN <i
M#uniN 1, ta#elul II**2
Tabel-l II%B%B% Co"'ararea "ediilor 6corurilor 1tran67or"ate 9n cote *2
la 6calele che6tionarului EP% 9ntre cate0oriile de ele,i 7or"ate 'e #a8a 'er7or"an=elor <colare
Scala Cate!oria
.e ele/i
+ m - F18H49>2 p
5P1$ 6la#i /4 &)!(.* 4!).C /!+/5 )!)/5
"ediocri 5* &)!)4- 4!).C
#uni C) )!(*/ )!*5-
5P16 6la#i /4 &)!(4( )!.*+ 4!54+ )!((/
"ediocri 5* &)!)5. )!*)-
#uni C) )!45C 4!4/-
c,estio
nar-l 5P1
6la#i /4 &)!/4C )!.(+ /!.-- )!)(/
"ediocri 5* &)!)5) )!*-*
#uni C) )!(-* 4!4)5
Pentru a"#ele 6cale <i 'entru 9ntre0ul che6tionar cea "ai "ic: "edie 6e o#=ine 9n
cate0oria ele,ilor 6la#i! iar cea "ai "are! 9n cate0oria ele,ilor #uni Mediile di7er:
6e"ni7icati, 9ntre cate0orii 'entru 6cala EP%- <i 'entru 9ntre0ul che6tionar In a"#ele ca8uri
di7eren=a "ediilor e6te 6e"ni7icati,: nu"ai 9ntre cate0oriile M6la#iN <i M#uniN 1p\)!)4( 'entru
6cala EP%- <i p\)!)). 'entru 9ntre0ul che6tionar2
O alt: "odalitate de a in,e6ti0a le0:tura dintre o'ti"i6" <i 'er7or"an=a <colar: a a,ut 9n
,edere 7rec,en=a ele,ilor M#uniN! a celor M"ediocriN <i a celor M6la#iN 9n 7unc=ie de ":ri"ea
6corurilor che6tionarului EP%
S&a con6iderat c: un 6cor la che6tionarul EP% e6te mic dac: 9i core6'unde o cot: * "ai
"ic: dec$t &4 6au e0al: cu &4! e6te mare! atunci c$nd cota * core6'un8:toare e6te "ai "are
dec$t a4 6au e0al: cu a4 <i e6te medie! 9n celelalte 6itua=ii
S&a con6tatat c: eBi6t: o a6ociere 6e"ni7icati,: 9ntre ":ri"ea 6corurilor che6tionarului
EP% <i 'er7or"an=ele <colare: i
(
1+2\4+!5.+? p\)!))C ;u': cu" 6e 'oate o#6er,a 9n ta#elul
II*4)! ra'ortul dintre nu":rul ele,ilor M#uniN <i nu":rul ele,ilor M6la#iN e6te a'ro'iat de 4
9n r$ndul ele,ilor M'e6i"i<tiN 1
*
\4!4(52! cre<te la a'roa'e 4!5 9n 0ru'ul ele,ilor cu 6coruri
.
M"ediiN la che6tionarul EP% 1
/4
\4!+)*2 <i a%un0e la () 9n cate0oria ele,ilor Mo'ti"i<tiN
((
()
1
4
2\() Printre ele,ii Mo'ti"i<tiN eBi6t: nu"ai unul a'reciat ca 7iind M6la#N! 9n ti"' ce "ai
"ult de dou: trei"i au 7o6t a'recia=i ca 7iind M#uniN
Tabel-l II%B%46% Arec,en=ele 6corurilor la che6tionarul EP%
9n cate0oriile de ele,i 7or"ate 'e #a8a 'er7or"an=elor <colare
Cate!oria
.e ele/i
Scor-ri mici
1J0esimi(tiK2
Scor-ri
me.ii
Scor-ri mari
1Jo0timi(tiK2
Total
slabi . (( 4 /4
me.iocri 4) +4 . 5*
b-ni * /4 () C)
Total (- *+ (* 45)
;in re8ultatele o#=inute nu 6e 'oate deduce dac: 6tilul eB'licati, e6te cau8: 6au e7ect al
'er7or"an=elor <colare ori dac: a"#ele 6unt in7luen=ate de al=i 7actori
%tapa a I'$a
Pentru a de'i6ta o 'o6i#il: in7luen=: a con<tiincio8it:=ii a6u'ra 'er7or"an=elor <colare 6&a
in,e6ti0at ,aria=ia 6corurilor 6calei Con+tiincio*itate din CP!F 9ntre cate0oriile de ele,i
Intruc$t 6&a con6tatat c: "ediile 6corurilor 6calei Con+tiincio*itate di7er: 6e"ni7icati, 1la
'ra0ul p\)!)52 9ntre 7ete <i #:ie=i! 6&au tran67or"at cotele #rute 9n cote *! 'e 6eBe! utili8$nd
"ediile <i a#aterile 6tandard din e<antionul 7or"at din cei +(* de 6u#iec=i care au r:6'un6 la
che6tionarele EP% <i CP!F- A'oi 6&au co"'arat "ediile cotelor * 9ntre cate0oriile de ele,i
7or"ate 9n 7unc=ie de 'er7or"an=a <colar: 1ta#elul II*442
Tabel-l II%B%44% Co"'ararea "ediilor cotelor * ale 6corurilor 6calei Con+tiincio*itate
9ntre cate0oriile de ele,i 7or"ate 9n 7unc=ie de 'er7or"an=a <colar:
Cate!oria
.e ele/i
+ m - F18H4992 p
slabi (. &)!/+5 )!*4C /!5/+ )!)/(
me.iocri 5* )!)4C 4!4(+
b-ni C) )!(-) )!*5(
Mediile 6corurilor 6calei Con+tiincio*itate di7er: 6e"ni7icati, 9ntre cele trei cate0orii de
ele,i Ele 6unt "ai "ari 9n cate0oria ele,ilor M#uniN dec$t 9n cate0oria ele,ilor M"ediocriN <i
"ai "ari 9n cate0oria ele,ilor M"ediocriN dec$t 9n cate0oria ele,ilor M6la#iN ;i7eren=e
6e"ni7icati,e ale "ediilor a'ar doar 9ntre cate0oriile M#uniN <i M6la#iN 1la 'ra0ul p\)!))*2
In e<antionul 7or"at din ele,ii care au r:6'un6 at$t la che6tionarul EP%! c$t <i la
che6tionarul CP!F 1=\+(*2 6corurile 6calei Con+tiincio*itate corelea8: liniar direct cu
6corurile che6tionarului EP%:
J 'entru 6cala EP%-: r\)!(*/? p\)!)))?
J 'entru 6cala EP%B: r\)!(++? p\)!)))?
J 'entru 9ntre0ul che6tionar EP%: r\)!/+5? p\)!)))
Pe ":6ur: ce cre<te o'ti"i6"ul! cre<te <i con<tiincio8itatea
E6te 'o6i#il ca o'ti"i6"ul! 6'eran=a 9n reu<it:! 6: ai#: in7luen=: a6u'ra con<tiincio8it:=ii!
iar acea6ta 6: in7luen=e8e 'er7or"an=ele <colare ;u': cu" e6te 'o6i#il <i ca re8ultatele
<colare 6: 7ie e7ect al con<tiincio8it:=ii! iar ele! la r$ndul lor 6: in7luen=e8e o'ti"i6"ul
II%B%8%&%9% Relaiile scor-rilor c,estionar-l-i 5P1 c- cele ale -n-i instr-ment .e
e/al-are a eDtra/ersi-nii
In e<antionul 7or"at din cei +(* de ele,i care au r:6'un6 la che6tionarul EP% <i la
che6tionarul CP!F! 6&a ,eri7icat dac: 'er6oanele eBtra,ertite 6unt "ai o'ti"i6te dec$t celelalte!
9ntruc$t 9n Manualul =#E PI-< 1Co6ta! McCrae! 4**.2 6e a7ir": c: 'er6oanele care o#=in
6coruri "ari la 7a=eta #moii po*itive a 6u'ra7actorului #,traversiune 6unt Mo'ti"i6teN
In che6tionarul CP!F eBtra,er6iunea e6te ":6urat: 'rintr&o 6in0ur: 6cal:! nu 6unt
e,aluate <i di"en6iunile ei Scorurile 6calei #,traversiune nu di7er: 6e"ni7icati, 1la 'ra0ul
p\)!)52 9ntre 7ete <i #:ie=i ;in ace6t "oti,! 6&au tran67or"at cotele #rute ale 6calei 9n cote *!
utili8$nd "edia <i a#aterea 6tandard calculate 9n 9ntre0ul e<antion 7or"at din cei +(* de ele,i!
nu 'e 6eBe S&a con6iderat c: 6unt MeBtra,erti=iN 6u#iec=ii care au cota * a 6calei "ai "are
dec$t 4
At$t 'entru 7ete! c$t <i 'entru #:ie=i! "ediile 6corurilor che6tionarului EP% di7er:
6e"ni7icati, 9ntre eBtra,erti=i <i ceilal=i! datorit: 7a'tului c: eBtra,erti=ii o#=in 6coruri "ai "ari
dec$t ceilal=i la 6cala EP%B 1, ta#elul II*4(2
Tabel-l II%B%48% Co"'ararea "ediilor 6corurilor che6tionarului EP%
9ntre 'er6oanele eBtra,ertite <i celelalte 'er6oane
B@iei
Scala EDtra/ertii
1=\//2
Ceilali
1=\4C*2
t g"l" p
m - m -
5P1$ 4/!C+ /!5) 4/!.* (!** )!+(* ()) )!CC.
5P16 45!+. /!*5 44!.+ /!4. 5!-.4 ()) )!)))
c,estionar-l 5P1 (*!4( 5!.+ (5!-/ +!-- /!5** ()) )!)))
5ete
Scala EDtra/ertii
1=\/52
Ceilali
1=\4*(2
t g"l" p
m - m -
5P1$ 4(!*+ /!.- 4(!.+ (!*) )!45( +4 )!..)
5P16 4+!)C +!/* 44!/( /!C( /!*-4 ((5 )!)))
c,estionar-l 5P1 (-!)) C!() (+!4C 5!)+ (!*5+ ((5 )!))/
II%B%8%9% $ali.area .iscriminant@ a c,estionar-l-i 5P1
A,$nd 9n ,edere 7a'tul c:! 9n 6ocietatea ro"$nea6c: actual:! "a%oritatea a#6ol,en=ilor de
liceu au 'o6i#ilitatea 6: 9<i continue 6tudiile dac: dore6c ace6t lucru 1nu":rul locurilor de
ad"itere la 7acult:=i 7iind a'roa'e e0al cu cel al a#6ol,en=ilor de liceu2! 6&a 7or"ulat i'ote8a
c:! 9n r$ndul tinerilor cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre () <i (5 de ani! ni,elul o'ti"i6"ului nu di7er:
9ntre cei care nu ur"ea8: cur6urile unei 7acult:=i <i lucrea8: ca an0a%a=i <i cei care 6unt
6tuden=i <i nu lucrea8: 1ca an0a%a=i2
Pentru ,eri7icarea ei! 6&a utili8at un e<antion 7or"at din 455 de 'er6oane! cu ,$r6ta
cu'rin6: 9ntre () <i (5 de ani! care 6tudia8: 6au lucrea8: 9n Ti"i<oara ;intre ace6tea! +* 1//
de 7e"ei <i 4C #:r#a=i! a,$nd 'entru ,$r6t: m\((!+/ <i 4\4!+)2 nu <i&au continuat 6tudiile
du': a#6ol,irea liceului <i lucrea8: 9n di,er6e do"enii 1ca o6':tari! ,$n8:tori! coa7e8e!
co6"eticiene! o'ticieni etc2! iar 4)C 1-( de 7e"ei <i /+ de #:r#a=i! a,$nd 'entru ,$r6t:
m\(4!*C <i 4\4!/*2 6unt 6tuden=i 1la di7erite 7acult:=i ale Uni,er6it:=ii Tehnice! la 7acult:=ile
de Htiin=e Econo"ice! P6iholo0ie <i A6i6ten=: Social: de la Uni,er6itatea de 3e6t <i de la
Uni,er6itatea MTi#i6cu6N din Ti"i<oara2 <i nu lucrea8:
Intruc$t "ediile 6corurilor che6tionarului EP% nu ,aria8: 6e"ni7icati, 1la 'ra0ul p\)!)52
9ntre 7e"ei <i #:r#a=i! nici 'entru 6tuden=i <i nici 'entru 'er6oanele care lucrea8:! 'relucr:rile
nu au 7o6t e7ectuate 'e 6eBe
Studen=ii au reali8at "edii "ai "ari ale 6corurilor dec$t 'er6oanele care lucrea8: <i nu 9<i
continu: 6tudiile! la a"#ele 6cale ale che6tionarului EP%! dar di7eren=ele "ediilor nu 6unt
6e"ni7icati,e 1, ta#elul II*4/2 Prin ur"are! i'ote8a 7or"ulat: 6&a con7ir"at: ni,elul
o'ti"i6"ului nu di7er: 9n 7unc=ie de o'=iunea de a continua 6au nu 6tudiile du': ter"inarea
liceului
Tabel-l II%B%4&% Co"'ararea "ediilor 6corurilor che6tionarului EP%
9ntre 6tuden=i <i 'er6oanele care nu 9<i continu: 6tudiile
Scala St-.eni
1=\4)C2
Persoane care
l-crea?@
1=\+*2
t147&2 p
m - m -
5P1$ 4+!4/ (!.4 4/!.( /!/( )!C4+ )!5+)
5P16 4(!44 +!/) 44!C* +!4/ )!5-4 )!5C*
c,estionar-l 5P1 (C!(5 5!.+ (5!54 5!(( )!-5/ )!+5/
Mediile 6corurilor 6calelor nu di7er: 6e"ni7icati, 9ntre 'ro7ilurile 7acult:=ilor 'e care le
ur"ea8: 6tuden=ii 1ta#elul II*4+2
Tabel-l II%B%49% Co"'ararea "ediilor 6corurilor la 6calele che6tionarului EP%
9ntre 'ro7ilurile 7acult:=ilor la care 6unt 9n6cri<i 6tuden=ii
Scala ProCil + m - F18H46&2 p
5P1$ tehnic (5 4+!/( /!)C )!./- )!+/C
econo"ic 4- 4+!.( (!4/
6ocio&u"an C+ 4/!.. (!.C
5P16 tehnic (5 4/!4( +!)( 4!C-/ )!4*/
econo"ic 4- 4(!*+ +!(/
6ocio&u"an C+ 44!5) +!/-
c,estionar-l 5P1 tehnic (5 (-!++ 5!+5 4!.+) )!4C+
econo"ic 4- (-!-C +!5.
6ocio&u"an C+ (5!/. C!4.
II%46% 5IDE*ITATEA CFESTIONAR)*)I 5P1
II%46%4% Noi-ni teoretice .es0re Ci.elitate
Con7or" de7ini=iei din Standards &or #ducational and Pschological %ests 14*.52!
7idelitatea unui te6t e6te M0radul 9n care 6corurile te6tului 6unt con6i6tente 6au re'eta#ile! adic:
0radul 9n care ele nu 6unt a7ectate de erorile de ":6ur:N
;ac: un te6t e6te 7idel! atunci 6e 'oate a,ea 9ncredere c: ad"ini6tr$ndu&l de "ai "ulte
ori la o aceea<i 'er6oan: 6corurile 6ale 6e ,or "odi7ica 7oarte 'u=in
Aidelitatea te6telor 6e ":6oar: cu a%utorul coeCicient-l-i .e Ci.elitate 1notat de o#icei cu
A
(
2 Ace6ta e6te un nu":r cu'rin6 9ntre ) <i 4! care ia ,alori cu at$t "ai "ari! cu c$t te6tul e6te
"ai 7idel
Coe7icientul de 7idelitate al unui te6t nu 'oate 7i calculat ;ar! 9n 7unc=ie de ceea ce
":6oar: te6tul <i de condi=iile 9n care a 7o6t ad"ini6trat! 6e calculea8: unul 6au "ai "ul=i
coe7icien=i care a'roBi"ea8: ,aloarea coe7icientului de 7idelitate A6e"enea coe7icien=i 6unt:
J coe7icien=ii con6i6ten=ei interne?
J coe7icien=ii de 6ta#ilitate
Coeicienii consistenei interne arat: concordan=a di7eritelor ':r=i ale te6tului
In ca8ul te6telor 7or"ate din n ite"i 1n_(2! 'entru care 6corul te6tului 6e o#=ine 'rin
9n6u"area cotelor ite"ilor! 7idelitatea te6tului 6e calculea8: de o#icei cu a%utorul
coe7icientului ` al lui Cron#ach ;ac: ite"ii te6tului 6unt dihoto"ici! iar cotele lor iau
,alorile ) <i 4! atunci coe7icientul ` e6te cuno6cut 6u# denu"irea de coe7icientul R<C; al lui
Quder <i Richard6on
Coeicienii de stabilitate arat: c$t de 6ta#ile 6unt 6corurile te6tului 9n ti"' Ei 6e
calculea8: 'rin "etoda te6t&rete6t! calcul$nd coe7icientul de corela=ie liniar: 9ntre 6corurile
o#=inute la te6t de aceia<i 6u#iec=i! 9n dou: "o"ente di7erite 1la test <i la retest2 Inter,alul de
84
ti"' dintre te6t <i rete6t tre#uie 6ta#ilit a6t7el 9nc$t 6u#iec=ii 6: nu 9<i 'oat: a"inti la rete6t cu"
au r:6'un6 la te6t! 'entru c: "ulte 'er6oane 6unt tentate 6: re'ete! la 9ntre#:rile la care nu 6unt
6i0ure de r:6'un6ul corect 6au care li 6e 'otri,e<te! r:6'un6urile 'e care le&au dat! la
9nt$"'lare! cu oca8ia 'ri"ei ad"ini6tr:ri a te6tului
II%46%8% Cercetarea Ci.elit@ii c,estionar-l-i 5P1
II%46%8%4% CoeCicienii consistenei interne
S&a in,e6ti0at con6i6ten=a intern: a 6calelor <i a 9ntre0ului che6tionar EP% 9n e<antionul
de 6u#iec=i utili8at la etalonare S&au calculat coe7icien=ii de 7idelitate R<C; 'e 6eBe <i 'e
0ru'ele de ,$r6t: 7olo6ite la etalonare 1, ta#elul II4)42
Pentru 9ntre0ul che6tionar! coe7icien=ii de con6i6ten=: intern: ,aria8: 9ntre )!C.4 17ete
9ntre 45&4. ani2 <i )!-5- 1#:r#a=i 9ntre 4*&+) de ani2 3alorile nu 6unt 7oarte "ari! dar 6unt
acce'ta#ile Che6tionarul EP% 'oate 7i 7olo6it cu 6ucce6 la co"'ararea 0ru'elor de 'er6oane
<i 7urni8ea8: in7or"a=ii de6tul de 'reci6e de6're 6u#iec=i ;ar! tre#uie "ani7e6tat: 'ruden=:
atunci c$nd 6e co"'ar: dou: 'er6oane care au 6coruri a'ro'iate ca ,aloare! 9ntruc$t e6te
'o6i#il ca ordinea real: a ace6tora 9n ceea ce 'ri,e<te ni,elul de o'ti"i6" 6: nu 7ie cea a
6corurilor o#=inute la che6tionarul EP% E6te nece6ar: deter"inarea inter,alelor de 9ncredere
ale 6corurilor reale 1, 6u#ca'itolul II4(( "tili*area intervalelor de ncredere ale scorurilor
reale2
La a"#ele 0ru'e de ,$r6t:! che6tionarul EP% <i 6calele 6ale 6unt "ai 'reci6e 'entru
#:r#a=i dec$t 'entru 7e"ei
Tabel-l II%46%4% Con6i6ten=a intern: a 6calelor <i a 9ntre0ului che6tionar EP%
Scala Gr-0a
.e /rst@
B@rbai 5emei
+ 7)89 + 7)89
5P1$ 45&4. ani (.. )!5/+ /)/ )!+.(
4*&+) ani 445 )!C(* (C. )!5-*
5P16 45&4. ani (.. )!-)/ /)/ )!-))
4*&+) ani 445 )!-C. (C. )!-/C
c,estionar-l 5P1 45&4. ani (.. )!C.. /)/ )!C.4
4*&+) ani 445 )!-5- /C* )!C*.
II%46%8%8% CoeCicient-l .e stabilitate
Pentru cercetarea 7idelit:=ii te6t&rete6t 6&a ad"ini6trat de dou: ori che6tionarul EP%! la
inter,al de . 6:'t:"$ni! unui e<antion 7or"at din +- de 'er6oane 145 #:r#a=i <i /( de 7e"ei2!
cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre () <i (5 de ani 1m\((!+-? 4\4!+42! care nu 6unt 6tuden=i S&a ale6 un
e<antion care 6: nu 7ie 7or"at din ele,i 6au 6tuden=i 'entru a 6e e,ita ca 9naintea te6t:rii 6au a
rete6t:rii 6: inter,in: e,eni"ente care 'ot "odi7ica o'ti"i6"ul! 'recu" te8ele 6au eBa"enele
85
S&a 'rocedat a6t7el 9ntruc$t! con7or" a7ir"a=iilor lui Seli0"an 1())+2! 6tilul eB'licati,
'entru e,eni"ente ne0ati,e e6te 6ta#il 'e o 'erioad: de 'e6te 5) de ani! dar 6tilul eB'licati,
'entru e,eni"ente 'o8iti,e 6e 'oate "odi7ica 9n ti"'
S&au co"'arat "ediile 6corurilor 6calelor EP%B <i EP%- <i ale 9ntre0ului che6tionar
EP% 9ntre te6t <i rete6t! 7olo6ind te6tul t 'entru e<antioane 'erechi S&a con6tatat c: "ediile nu
di7er: 6e"ni7icati, 1la 'ra0ul p\)!)52 1, ta#elul II4)(2 Coe7icien=ii de corela=ie liniar: 9ntre
6corurile la te6t <i 6corurile la rete6t 1coe7icien=ii de 6ta#ilitate2 6unt 6e"ni7icati,i la 'ra0ul
p\)!))) at$t 'entru 6calele EP%- <i EP%B! c$t <i 'entru 9ntre0ul che6tionar EP% 1, ta#elul
II4)(2
Acea6ta 9n6ea"n: c: 6calele che6tionarului EP% au o 6ta#ilitate #un: 'entru un inter,al
de . 6:'t:"$ni
Tabel-l II%46%8% Indicatorii 6corurilor 6calelor <i
ai 6corurilor 9ntre0ului che6tionar EP% la te6t <i la rete6t 1=\+-2
Scala Test Retest Com0ararea
me.iilor Intre
test (i retest
Corelaia
liniar@ test
retest
m - m - t1932 p r p
5P16 44!.5 +!4) 44!C. /!5* )!+/4 )!CC. )!-C) )!)))
5P1$ 4/!.- /!/. 4/!+- +!)+ )!*5. )!/+/ )!-)* )!)))
c,estionar-l 5P1 (5!-( 5!4. (5!45 5!)- 4!)-5 )!(.. )!-+5 )!)))
II%44% ETA*ONAREA CFESTIONAR)*)I 5P1
II%44%4% Prel-cr@ri 0reliminare
II%44%4%4% Stabilirea !r-0elor 0entr- constr-irea etaloanelor
Pentru etalonarea che6tionarului EP% 6&a 7or"at un e<antion co"'u6 din *-+ de
'er6oane! cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre 45 <i +) de ani! din Banat! Tran6il,ania <i Oltenia Ace6tora
li 6&a ad"ini6trat che6tionarul EP% 9n 'erioada "artie ())-&a'rilie ()).
E<antionul a 7o6t 9"':r=it ini=ial 9n trei 0ru'e de ,$r6t::
45&4. ani 1inter,al de ,$r6t: 9n care 6e 9ncadrea8: "a%oritatea ele,ilor2?
4*&(+ ani 1inter,al de ,$r6t: 9n care 6e 9ncadrea8: "a%oritatea 6tuden=ilor2?
(5&+) ani 1inter,al de ,$r6t: 9n care "a%oritatea 'er6oanelor lucrea8:2
Reunirea 9ntr&o 6in0ur: 0ru': a 6u#iec=ilor cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre (5 <i +) de ani a 7o6t
%u6ti7icat: de 7a'tul c: nu 6&au 0:6it corela=ii liniare 6e"ni7icati,e 9ntre 6corurile 6calelor
che6tionarului EP% <i ,$r6t:! 9n inter,alul (5&+) de ani 1, ta#elul II4442
86
Tabel-l II%44%4% Coe7icien=ii de corela=ie liniar: 9ntre 6calele che6tionarului EP%
<i ,$r6t:! 9n inter,alul (5&+) de ani
Scala B@rbai
1=\5( 2
5emei
1=\4542
r p r p
5P16 &)!)./ )!5C) &)!)+* )!55(
5P1$ &)!).+ )!5C+ &)!)C5 )!+(5
c,estionar-l 5P1 &)!4)+ )!+C( &)!)-+ )!/C.
;u': cu" 6e 'oate o#6er,a 9n ta#elul II44(! 'entru #:r#a=i! "ediile 6corurilor 6calelor
<i ale che6tionarului EP% nu di7er: 6e"ni7icati, 9ntre 0ru'ele de ,$r6t: Pentru 7e"ei! 9n6:!
"ediile 6corurile 6calei EP%- <i ale 9ntre0ului che6tionar EP% di7er: 6e"ni7icati, ;i7eren=ele
6unt 6e"ni7icati,e 1la 'ra0ul p\)!))42 nu"ai 9ntre 0ru'ele de ,$r6t: 45&4. ani <i (5&+) de ani
Intre 6eBe! di7eren=e 6e"ni7icati,e 1la 'ra0ul p\)!)52 ale "ediilor 6corurilor a'ar nu"ai
la 0ru'a de ,$r6t: 45&4. ani! 'entru:
J 6cala EP%&: t15.*2\(!((5? p\)!)(C?
J 9ntre0ul che6tionar EP%: t15.*2\(!4-(? p\)!)/)
Pe #a8a ace6tor con6tat:ri 6&au reunit 0ru'ele de ,$r6t: 4*&(+ ani <i (5&+) ani
In 0ru'a de ,$r6t: 7or"at: 14*&+) de ani2 "ediile 6corurilor 6calelor <i ale 9ntre0ului
che6tionar nu di7er: 6e"ni7icati, 1la 'ra0ul p\)!)52 9ntre 6eBe
Tabel-l II%44%8% Co"'ararea "ediilor 6corurilor la 6calele che6tionarului EP%
9ntre 0ru'e de ,$r6t:
B@rbai
Scala Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
+ m - F18H9662 p
5P1$ 45&4. (.. 4/!.) /!(/ )!5/* )!5.+
4*&(+ C/ 4/!-4 /!-C
(5&+) 5( 4+!(* /!+)
5P16 45&4. (.. 4(!45 +!)) 4!C(- )!4*.
4*&(+ C/ 4(!C- +!C)
(5&+) 5( 4/!(4 +!+C
c,estionar-l 5P1 45&4. (.. (5!*+ 5!C/ 4!5.C )!()C
4*&(+ C/ (C!/. C!+*
(5&+) 5( (-!5) C!(-
87
Tabel-l II%44%8% Co"'ararea "ediilor 6corurilor la 6calele che6tionarului EP%
9ntre 0ru'e de ,$r6t: 1continuare2
5emei
Scala Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
= m 4 F1(!5C.2 p
5P1$ 45&4. /)/ 4/!(( /!)+ 5!/./ )!))5
4*&(+ 44- 4/!-* /!)-
(5&+) 454 4+!(+ /!5/
5P16 45&4. /)/ 44!-/ /!.- 4!*44 )!4+*
4*&(+ 44- 44!.+ /!.C
(5&+) 454 4(!5) +!/4
c,estionar-l 5P1 45&4. /)/ (+!*5 5!+C 5!(+C )!))C
4*&(+ 44- (5!C( 5!)-
(5&+) 454 (C!-+ 5!*.
Intre 0ru'ele de ,$r6t: di7er: 6e"ni7icati, "ediile 6corurilor 6calei EP%- <i ale 9ntre0ului
che6tionar! dar nu"ai 'entru 7e"ei 1, ta#elul II44/2
Tabel-l II%44%&% Co"'ararea "ediilor 6corurilor 6calelor che6tionarului EP%
9ntre 0ru'ele de ,$r6t: 45&4. ani <i 4*&+) de ani
474A ani 4B96 ani t g"l" p
+ m - + m -
5P16
B@rbai (.. 4(!45 +!)) 445 4(!*4 +!5/ 4!CC+ +)4 )!)*-
5emei /)/ 44!-/ /!.- (C. 4(!(4 +!4/ 4!+(( 5C* )!45C
5P1$
B@rbai (.. 4/!.) /!(/ 445 4/!*- /!C) )!+.5 +)4 )!C(.
5emei /)/ 4/!(( /!)+ (C. 4+!)+ /!/+ /!)-4 5C* )!))(
c,estionar-l
5P1
B@rbai (.. (5!*+ 5!C/ 445 (C!.* C!/* 4!+C) +)4 )!4+5
5emei /)/ (+!*5 5!+C (C. (C!(5 5!C( (!-*/ 5C* )!))5
Etaloanele au 7o6t calculate 'e cele dou: 0ru'e de ,$r6t: <i 'e 6eBe
88
II%44%4%8% 5orma .istrib-iei scor-rilor In !r-0ele Colosite 0entr- constr-irea
etaloanelor
Scorurile che6tionarului EP% au o di6tri#u=ie nor"al: 'entru #:r#a=i! la a"#ele 0ru'e de
,$r6t:! <i 'entru 7e"eile din 0ru'a de ,$r6t: 4*&+) de ani 1, ta#elul II44+2
Pentru 7etele cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre 45 <i 4. ani di6tri#u=ia de 7rec,en=e a 6corurilor nu
e6te nor"al: 'entru niciuna dintre 6calele che6tionarului EP% <i nici 'entru 9ntre0ul
che6tionar 1ta#elul II44+2 A#aterile de la 6i"etrie 'entru di6tri#u=ie nu 6unt "ari! "ediana <i
"odul 7iind a'ro'iate de "edie 1, ta#elul II4452
Tabel-l II%44%9% Anali8a nor"alit:=ii di6tri#u=iei 6corurilor 6calelor!
'rin te6tul Qol"o0oro,&S"irno,
Scala Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
B@rbai 5emei
z p z p
5P1$ 45&4. 4!(.) )!)-C 4!5+5 )!)4-
4*&+) )!*-) )!/)/ 4!5C* )!)45
5P16 45&4. 4!/.- )!)+/ 4!C(4 )!)4)
4*&+) 4!4./ )!4(( )!*55 )!/((
c,estionar-l 5P1 45&4. 4!(-4 )!)-* 4!+)C )!)/.
4*&+) )!-4- )!C./ )!*)/ )!/.*
Se "ai a#at de la nor"alitate di6tri#u=ia de 7rec,en=e a 6corurilor 6calei EP%B! 'entru
#:ie=ii de 45&4. ani <i di6tri#u=ia de 7rec,en=e a 6corurilor 6calei EP%- 'entru 7e"eile din
0ru'a de ,$r6t: 4*&+) de ani 1, ta#elul II44+2 In a"#ele ca8uri "edia! "ediana <i "odul au
,alori a'ro'iate 1, ta#elul II4452! iar 6corurile a7late 9n ,ecin:tatea "ediei au 7rec,en=e "ai
"ari dec$t 6corurile eBtre"e
Tabel-l II%44%7% Indicatorii tendin=ei centrale ai 6corurilor 6calelor
Scala Gr-0a .e
/rst@
19n ani2
B@rbai 5emei
m 0d 0o m 0d 0o
5P1$ 45&4. 4/!.) 4+ 4+ 4/!(( 4/ 4+
4*&+) 4/!*- 4+ 45 4+!)+ 4+ 4+
5P16 45&4. 4(!45 4( 44 44!-/ 44 44
4*&+) 4(!*4 4( 4( 4(!(4 4( 4/
c,estionar-l 5P1 45&4. (5!*+ (C (5 (+!*5 (5 (C
4*&+) (C!.* (- (- (C!(5 (C (C
'egend: m\"edia? @d\"ediana? @o\"odul
b
89
II%44%8% Etaloane
Structura e<antionului de 6u#iec=i utili8at 'entru etalonarea che6tionarului EP% e6te
're8entat: 9n ta#elul II44C
Tabel-l II%44%3% Structura e<antionului de 6u#iec=i 7olo6it la etalonare
Gr-0a .e
/rst@ 19n ani2
B@rbai 5emei Total
474A (.. /)/ 5*4
4B96 445 (C. /./
Total +)/ 5-4 *-+
Mediile <i a#aterile 6tandard ale 6corurilor 6calelor <i ale 9ntre0ului che6tionar 6e 0:6e6c
9n ta#elul II44/
Pentru inter'retarea 6corului o#=inut de un 6u#iect la che6tionarul EP% 16au la o 6cal: a
che6tionarului2 6e tran67or": ace6ta 9n cot: %! utili8$nd 7or"ula:
% \ 5) a 4)
,Tm
unde:
% re're8int: cota % core6'un8:toare 6corului ,?
m <i 4 6unt "edia <i a#aterea 6tandard 'entru 6corurile che6tionarului EP% 16au 'entru
6corurile 6calei2 core6'un8:toare 6eBului 6u#iectului <i 0ru'ei de ,$r6t: din care 7ace 'arte
Cotele % "ai "ici dect +) 6unt con6iderate mici! iar cele "ai "ari dec$t C)! mari Cotele
% cu'rin6e 9ntre +) <i C) 6unt con6iderate medii
In AneBa +
4
6unt cu'rin6e <a6e ta#ele! care con=in cotele % core6'un8:toare tuturor
6corurilor #rute 'o6i#ile la 6calele EP%- <i EP%B <i la 9ntre0ul che6tionar! 'e 0ru'e de ,$r6te
Ta#elul II44- con=ine 6corurile #rute '$n: la care cotele % core6'un8:toare 6unt
con6iderate M"iciN <i 6corurile #rute 9nce'$nd de la care cotele % core6'un8:toare 6unt
con6iderate M"ariN Ace6te ,alori au 7o6t eBtra6e din AneBa +
4
AneBa + 6e 0:6e<te nu"ai 9n ,arianta electronic: a ,olu"ului CAS
BB
- Personalitate +i interese
90
Tabel-l II%44%>% Cel "ai "are 6cor #rut c:ruia 9i core6'unde o cot: % "ai "ic: dec$t +)
1'$n: la care cotele % 6unt con6iderate M"iciN2 <i
cel "ai "ic 6cor #rut c:ruia 9i core6'unde o cot: % "ai "are dec$t C)
1de la care cotele % 6unt con6iderate M"ariN2
Scala 5P1$
Inter/al-l
.e /rst@
19n ani2
B@rbai 5emei
Scor
br-t
Cota 1 Scor
br-t
Cota 1
474A Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN 4) /.!(+ 4) /*!+4
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4. C/!)) 4- C(!+/
4B96 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN 4) /.!*- 4) /-!*)
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4. C4!4* 4. C4!C.
Scala 5P16
Inter/al-l
.e /rst@
19n ani2
B@rbai 5emei
Scor
br-t
Cota 1 Scor
br-t
Cota 1
474A Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN . /*!C/ - /-!-.
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4- C(!4/ 4C C4!)/
4B96 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN . /*!4C . /*!.4
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4. C4!(+ 4- C4!C)
C,estionar-l 5P1
Inter/al-l
.e /rst@
19n ani2
B@rbai 5emei
Scor
br-t
Cota 1 Scor
br-t
Cota 1
474A Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN () /*!+5 4* /*!4)
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN /( C)!-C /4 C4!).
4B96 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN () /*!(( () /.!..
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN /+ C4!4/ /( C)!(/
/corul real al unei 'er6oane la un te6t e6te "edia 6corurilor 'e care le&ar o#=ine 'er6oana
re6'ecti,: dac: i 6&ar ad"ini6tra te6tul de o in7initate de ori! 9n condi=ii di7erite El e6te
inter'retat ca 7iind 6corul 'e care l&ar o#=ine 6u#iectul dac: te6tul ar 7i 'er7ect <i ar 7i
ad"ini6trat 9n condi=ii ideale
E,ident! 6corul real al unei 'er6oane la un te6t nu 'oate 7i cuno6cut ;ar! <tiind 6corul 'e
care l&a o#=inut 'er6oana re6'ecti,: la o ad"ini6trare a te6tului! 6e 'oate deter"ina! cu o
'ro#a#ilitate P alea6: 1de o#icei! P\)!*52! inter,alul 9n care eBi6t: <an6e de 4))BP [ 6: 6e
0:6ea6c: 6corul real Ace6t inter,al 6e nu"e<te interval de ncredere al scorului real
corespunztor probabilitii P
;ac: , e6te 6corul o#=inut de o 'er6oan: la te6t <i 6e ale0e P\)!*5! atunci inter,alul de
9ncredere al 6corului real e6te 1,&4!*C4
#
! ,a4!*C4
#
2! unde 4
#
e6te eroarea standard de msur
a testului n populaie
91
4
#
6e calculea8: cu a%utorul coe7icientului de 7idelitate al te6tului! A
C
! <i al a#aterii
6tandard a 6corurilor te6tului 9n e<antionul de 6u#iec=i eBtra6 din 'o'ula=ie! 4! 7olo6ind 7or"ula:
b
#
\ b
4 T c
(
Inter,alul de 9ncredere al 6corului real are o lun0i"e "ic:! 'er"i=$nd o locali8are "ai
'reci6: a 6corului real! atunci c$nd eroarea 6tandard de ":6ur: a te6tului 9n 'o'ula=ie e6te
"ic:! ceea ce 6e 9nt$"'l: doar dac: te6tul are o 7idelitate "are 1A
C
e6te "are2 <i 6corurile 6ale
9n e<antionul eBtra6 din 'o'ula=ie ,aria8: 'u=in 14 e6te "ic2
In ta#elele din AneBa +! 'entru 7iecare 6cor #rut e6te notat inter,alul de 9ncredere al
6corului real! 'entru 'ro#a#ilitatea P\)!*5
II%48% INTERPRETAREA SCOR)RI*OR CFESTIONAR)*)I 5P1
II%48%4% )tili?area cotelor 1
Cotele % 6er,e6c la inter'retarea 6corurilor 6u#iectului la 6calele che6tionarului EP% <i
ale 9ntre0ului che6tionar! 'rin ra'ortarea ace6tora la re8ultatele o#=inute de 'er6oanele din
e<antionul eBtra6 din 'o'ula=ia din care 6u#iectul 7ace 'arte 1a,$nd 9n ,edere 6eBul <i ,$r6ta
6a2
Se con6ider: c: o cot: % e6te mic! dac: e6te "ai "ic: dec$t +) <i e6te mare! dac: e6te
"ai "are dec$t C)
Per6oanele care o#=in cote M"iciN la che6tionarul EP% 6unt pesimiste
Cele care au 6coruri "ici la 6cala EP%-:
J con6ider: c: e,eni"entele ne'l:cute au cau8e 'er"anente <i ,or#e6c de6're
ace6tea utili8$nd ter"eni ca M"ereuN <i MtotdeaunaN?
J dau eB'lica=ii 0enerale 'entru in6ucce6ele lor?
J 6e auto9n,ino,:=e6c atunci c$nd 6e 9nt$"'l: lucruri ne'l:cute
Cele care o#=in 6coruri "ici la 6cala EP%B:
J e,eni"entelor 'o8iti,e le atri#uie cau8e tran8itorii! 'recu" o di6'o8i=ie 6au un
e7ort de'u6?
J cred c: e,eni"entele 'o8iti,e au cau8e 6'eci7ice! c: 6unt datorate 6itua=iilor 9n care
6&au 'rodu6?
J 'entru e,eni"ente 'l:cute! caut: cau8ele 9n eBteriorul 'er6oanei lor
Per6oanele care o#=in cote M"ariN la che6tionarul EP% 6unt optimiste
Cele care au 6coruri "ari la 6cala EP%-:
J cred c: e,eni"entele ne0ati,e au cau8e trec:toare T 6e 9nt$"'l: nu"ai MuneoriN
6au au a,ut loc doar M9n ulti"ul ti"'N T <i 6'eci7ice! le0ate de anu"ite
circu"6tan=e?
J atri#uie cau8e 6'eci7ice nereu<itelor 'ro'rii <i con6ider: 'e al=ii ,ino,a=i 'entru ele
Cele care o#=in 6coruri "ari la 6cala EP%B:
92
J cred c: e,eni"entele 'o8iti,e au cau8e 'er"anente <i 0enerale?
J "oti,ea8: 6ucce6ele 'e care le o#=in 'rin eBi6ten=a unor calit:=i 'er6onale
Ta#elul II4(4 're8int: c$te,a eBe"'le de eB'lica=ii date de o'ti"i<ti <i de 'e6i"i<ti
acelora<i e,eni"ente
Tabel-l II%48%4% EBe"'le de "oduri de eB'licare a e,eni"entelor
Ti0-l
e/eni
ment-l-i
ED0licaie
s0eciCic@ 0esimi(tilor
ED0licaie
s0eciCic@ o0timi(tilor
ne!ati/
Mereu ": cer=i M: cer=i de c$te ori ,in t$r8iu aca6:
Totdeauna 9"i 'ierd 'iBul In ulti"ul ti"' a" 'ierdut c$te,a 'iBuri
To=i 7unc=ionarii 6unt ner,o<i Aunc=ionarul de la 'o<t: e6te ner,o6
Sunt li'6it de talent la 6'ort Nu 6unt #un la teni6 de c$"'
M&a" certat cu 'rietenul "eu! 'entru c:
6unt 7oarte 6en6i#il la critici
M&a" certat cu 'rietenul "eu! 'entru c:
9i 'lace 6: critice
A" luat o not: "ic: la eBa"en 'entru c:
6unt 'ro6t
A" luat o not: "ic: la eBa"en! 'entru c:
9ntre#:rile au 7o6t 7oarte di7icile
0o?iti/
La ace6t eBa"en "&a" de6curcat 7oarte
#ine
;e6eori "&a" de6curcat #ine la eBa"ene
A" ter"inat lucrarea acea6ta la ti"'!
'entru c: "&a" 6tr:duit
Totdeauna ter"in la ti"' lucr:rile!
'entru c: 6unt e7icient
A" reu<it 6: re8ol, 'ro#le"ele de la
acea6t: lucrare de control la "ate"atic:
Sunt #un la "ate"atic:
Cole0ii ": 6i"'ati8ea8: Sunt o 'er6oan: 6i"'ati8at: de "ul=i
A" c$<ti0at 'artida de <ah! 'entru c:
ad,er6arul a 7o6t o#o6it
A" c$<ti0at 'artida de <ah! 'entru c: 6unt
inteli0ent
A" 're0:tit o 'r:%itur: 0u6toa6:! 'entru
c: a" a,ut o re=et: #un:
A" 're0:tit o 'r:%itur: 0u6toa6:! 'entru
c: ": 'rice' 6: 0:te6c
Cota % la che6tionarul EP% 'er"ite 6: 6e a7le dac: o 'er6oan: e6te Mo'ti"i6t:N! e6te
M'e6i"i6t:N 6au Mnu e6te nici o'ti"i6t:! nici 'e6i"i6t:N Cotele % la 6calele che6tionarului
a%ut: la o "ai #un: cunoa<tere a 'er6oanei! a%ut$nd 6: 6e a7le cu" 0$nde<te acea6ta atunci
c$nd i 6e 9nt$"'l: e,eni"ente 'l:cute <i atunci c$nd 6e con7runt: cu 6itua=ii ne'l:cute
#,emplu Pentru o 7e"eie de /C de ani! care a o#=inut 4+ 'uncte la 6cala EP%-! 4* 'uncte
la 6cala EP%B <i! 'rin ur"are! // de 'uncte la che6tionarul EP%! 6e cite6c cotele %
core6'un8:toare din ta#elele con6truite 'entru 0ru'a de ,$r6t: 4*&+) ani a7late 9n AneBa +
Ace6tea 6unt:
J 'entru 6cala EP%-: +*!..?
J 'entru 6cala EP%B: CC!++?
J 'entru 9ntre0ul che6tionar: C(!)4
Per6oana e6te Mo'ti"i6t:N 1cota % la 9ntre0ul che6tionar e6te "ai "are dec$t C)2 Ea are o
cot: % "are la 6cala EP%B! ceea ce 9n6ea"n: c: 'er6oana re6'ecti,::
93
J crede c: e,eni"entele 'o8iti,e au cau8e 'er"anente <i 0enerale?
J con6ider: c: 6ucce6ele 'e care le&a o#=inut 6e datorea8: unor calit:=i 'er6onale
La aceea<i con6tatare 6e a%un0ea utili8$nd ta#elul II44- Con7or" ace6tui ta#el! 'entru
7e"eile cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre 4* <i +) de ani! 6unt con6iderate 6coruri M"ariN:
J la 6cala EP%-: 6corurile cel 'u=in e0ale cu 4. 1_4.2?
J la 6cala EP%B: 6corurile cel 'u=in e0ale cu 4- 1_4-2?
J la 9ntre0ul che6tionar EP%: 6corurile cel 'u=in e0ale cu /( 1_/(2
Su#iectul are 6cor "are la 6cala EP%B 14*_4-2 <i la 9ntre0ul che6tionar EP% 1//_/(2
II%48%8% )tili?area inter/alelor .e Incre.ere
ale scor-rilor reale
Inter,alele de 9ncredere ale 6corurilor reale 'er"it co"'ararea 'er6oanelor 9ntre ele Se
'oate con6idera c: dou: 'er6oane 6e deo6e#e6c una de alta 9n ceea ce 'ri,e<te 6tilul eB'licati,
doar dac: inter,alele de 9ncredere ale 6corurilor reale core6'un8:toare cotelor #rute ale
ace6tor 'er6oane la che6tionar 6unt di6%uncte 1nu au 'or=iuni co"une2 Atunci c$nd inter,alele
de 9ncredere ale 6corurilor reale 'entru dou: 'er6oane 6e inter6ectea8:! eBi6t: 'o6i#ilitatea ca
6corurile reale 6: 6e a7le 9n 'or=iunea co"un:! 7iind e0ale! 6au chiar 9ntr&o rela=ie de ordine
o'u6: celei 9n care 6e 0:6e6c 6corurile o#=inute la te6t de cele dou: 'er6oane
#,emplu Un #:r#at T A! de (/ de ani T a o#=inut la che6tionarul EP% 4. 'uncte Un alt
#:r#at T D! de (- de ani T a reali8at la acela<i che6tionar () de 'uncte Se 'oate a7ir"a c: D
e6te "ai o'ti"i6t dec$t Af
;in AneBa +! din ta#elul con6truit 'entru che6tionarul EP% <i 'entru 'er6oane de 4*&+)
de ani! 6e cite6c inter,alele de 9ncredere ale 6corurilor reale core6'un8:toare 'ro#a#ilit:=ii
P\)!*5:
J 'entru 6corul 4.: Y4(! (+Z?
J 'entru 6corul (): Y4+! (CZ
Cele dou: inter,ale au o 'or=iune co"un:: inter,alul Y4+! (+Z Scorurile reale ale celor
dou: 'er6oane 6e 'ot a7la 9n ace6t inter,al! 7iind 'o6i#il ca 9ntre 6corul real al 'er6oanei A <i
6corul real al 'er6oanei D 6: 7ie 'otri,it 6e"nul MeN! 6e"nul M\N 6au 6e"nul MgN In
con6ecin=:! nu 6e 'oate a7ir"a c: 'er6oana A e6te "ai 'u=in o'ti"i6t: dec$t 'er6oana D
II%48%&% 5orm-larea .e i0ote?e 0ri/in. m@rimea s-0raCactorilor
mo.el-l-i Bi! 5i/e 0e ba?a scor-rilor la c,estionar-l 5P1
Pentru 0ru'a de ,$r6t: 45&4. ani 6&a cercetat 'o6i#ilitatea de a 7or"ula i'ote8e de6're
":ri"ea 6u'ra7actorilor "odelului Bi0 Ai,e la un 6u#iect! 'ornind de la 6corurile o#=inute de
ace6ta la 6calele che6tionarului EP%
94
Su'ra7actorii "odelului Bi0 Ai,e au 7o6t e,alua=i cu a%utorul che6tionarului CP!F
Ace6ta con=ine c$te o 6cal: 'entru 7iecare 6u'ra7actor! iar 6corurile ace6tora 6e inter'retea8:
a6t7el:
J 'entru 6cala %!traversiune:
Scor mare:
Se 6i"te #ine 9n 6ocietate Partici': acti, la di6trac=ii Ii 'lace 6:
,or#ea6c: Sta#ile<te cu u<urin=: contacte cu al=ii
Scor mic:
Se i8olea8: de ceilal=i E6te t:cut
J 'entru 6cala Amabilitate:
Scor mare:
Mani7e6t: intere6 'entru cei din %ur Re6'ect: ':rerile <i dre'turile
celorlal=i Incearc: 6: 6e a7le 9n rela=ii #une cu ceilal=i
Scor mic:
Il intere6ea8: doar 'ro'ria 'er6oan: Se 6tr:duie<te 6: atra0: aten=ia a6u'ra
6a 3rea 6:&<i i"'un: 'unctul de ,edere Ii deran%ea8: 'e cei din %ur
J 'entru 6cala Contiinciozitate:
Scor mare:
Re6'ect: nor"ele <i re0ulile E6te ordonat I<i 'lani7ic: ac=iunile Se
6tr:duie<te 6: 7ac: totul #ine E6te o 'er6oan: de 9ncredere
Scor mic:
E6te noncon7or"i6t Ince'e ac=iuni 7:r: a 6e 0$ndi la ce 6er,e6c <i cu" 6e
,or ter"ina Nu 6e 9ncadrea8: 9n ter"enele 7iBate
J 'entru 6cala /tabilitate emoional:
Scor mare:
G$nde<te 'o8iti, E6te o'ti"i6t I<i controlea8: e"o=iile Are 9ncredere
9n 7or=ele 'ro'rii
Scor mic:
I<i 7ace 0ri%i 'entru orice E6te "ereu nelini<tit In 6itua=ii 6tre6ante 6e 'ierde
J 'entru 6cala Autonomie:
Scor mare:
Ac=ionea8: alt7el dec$t ceilal=i E6te creati, Nu 6e la6: condu6 de al=ii
Scor mic:
Nu are ':reri 'ro'rii Acce't: orice i 6e 6'une Poate 7i "ane,rat cu u<urin=:
Che6tionarele EP% <i CP!F <i au 7o6t ad"ini6trate unui e<antion 7or"at din /*/ de
'er6oane 1()) 7ete <i 4*/ de #:ie=i2 cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre 45 <i 4. ani 1m\4-!4*? 4\)!./2
Utili8$nd etaloanele din AneBa + 6&au tran67or"at 6corurile 6calelor EP%- <i EP%B 9n
cote %! a'oi 6&au 0ru'at 6u#iec=ii 9n trei cla6e! 'entru 7iecare 6cal:! 9n 7unc=ie de ":ri"ea
ace6tor cote S&a con6iderat c: o 'er6oan: are un 6til eB'licati, M'e6i"i6tN dac: a o#=inut o
cot: % "ai "ic: dec$t +) <i are un 6til eB'licati, Mo'ti"i6tN dac: a reali8at o cot: % "ai "are
dec$t C)
95
Ta#elul II4(( red: 7rec,en=ele cla6elor 7or"ate 9n ace6t "od
Tabel-l II%48%8% Arec,en=ele 6u#iec=ilor
9n 7unc=ie de cotele % la 6calele EP%- <i EP%B
Cota 1 la scala
5P1$
Cota 1 la scala 5P16 Total
L96 Intre 96
(i 36
M36
L96 () +4 . C*
Intre 96 (i 36 +/ (4) 4+ (C-
M36 - /- 4/ 5-
Total -) (.. /5 /*/
EBce't$nd 6cala #,traversiune! "ediile 6corurilor 6calelor din CP!F di7er: 6e"ni7icati,
9ntre 7ete <i #:ie=i 1, ta#elul II4(/2! dar! nici 'entru #:ie=i <i nici 'entru 7ete! nu di7er:
6e"ni7icati, 1la 'ra0ul p\)!)52 9ntre ,$r6te
Tabel-l II%48%&% Co"'ararea "ediilor 6corurilor 6calelor din CP!F 9ntre 7ete <i #:ie=i
Scala B@iei
1=\4*/2
5ete
1=\())2
t g"l" p
m - m -
%!traversiune -+!4) *!/* -5!-4 4(!45 4!+-+ /-/ )!4+4
Contiinciozitate .C!)* 4(!+4 ..!*( 4/!.C (!4/4 /*4 )!)/+
/tabilitate emoional -/!(- .!-+ C*!*/ 4)!(- /!+.- /.5 )!))4
Amabilitate .)!5C 44!/* .+!C- 4/!5- /!(5/ /.+ )!))4
Autonomie -+!4C .!4* -C!4C *!-+ (!()C /.+ )!)(.
;in ace6t "oti,! 6&au tran67or"at 6corurile o#=inute de 6u#iec=i la 6calele che6tionarului
CP!F 9n cote * 6e'arat 'entru 7ete <i 'entru #:ie=i! utili8$ndu&6e "ediile <i a#aterile 6tandard
din ta#elul II4(/
S&au co"'arat a'oi! 'rin "etoda ANO3A! "ediile cotelor *! 'entru 7iecare 6cal: din
CP!F! 9ntre 0ru'ele 7or"ate 9n 7unc=ie de cotele % ale 6calelor EP%- <i EP%B 1, ta#elele
II4(+ <i II4(52
Tabel-l II%48%9% Mediile 6corurilor 1tran67or"ate 9n cote *2 la 6calele din CP!F
9n 7unc=ie de ni,elul 6tilului eB'licati, 'entru e,eni"ente ne0ati,e
Scala .in CP5F cota 1 la scala 5P1$ F18H&B62 p
L96 R96H 36S M36
%!traversiune &)!44) &)!)+4 )!/(. /!--4 )!)(+
Contiinciozitate &)!/-5 &)!)/4 )!C)) 4C!+.- )!)))
/tabilitate emoional &)!(/4 &)!)5+ )!5/5 4)!*+C )!)))
Amabilitate &)!+)+ )!))- )!+5* 4(!/C( )!)))
Autonomie )!).) &)!)C. )!((/ (!(.) )!4)+
96
Tabel-l II%48%7% Mediile 6corurilor 1tran67or"ate 9n cote *2 la 6calele din CP!F
9n 7unc=ie de ni,elul 6tilului eB'licati, 'entru e,eni"ente 'o8iti,e
Scala .in CP5F cota 1 la scala 5P16 F18H&B62 p
L96 R96H 36S M36
%!traversiune &)!/-) &)!)() )!*)5 (4!(4) )!)))
Contiinciozitate &)!/5) )!)() )!5/- *!.55 )!)))
/tabilitate emoional &)!//C )!)45 )!5+- *!C5* )!)))
Amabilitate &)!4*- )!)4C )!(C) (!C)- )!)-5
Autonomie &)!/-- &)!)44 )!.+. 4*!(C/ )!)))
S&a con6tatat c:! 'entru a"#ele 6cale din che6tionarul EP% "ediile cotelor * la c$te 'atru
6cale din CP!F di7er: 6e"ni7icati, 9ntre cele trei cla6e 7or"ate! cele "ai "ici "edii
9nre0i6tr$ndu&6e la M'e6i"i<tiN! iar cele "ai "ari! la Mo'ti"i<tiN
E6te de a<te'tat! a6t7el! ca o'ti"i<tii 6: ai#: 6coruri "ai "ari la 6calele din CP!F dec$t
'e6i"i<tii
S&a con6iderat c: un 6cor la o 6cal: din CP!F e6te:
J M"icN! dac: 9i core6'unde o cot: * "ai "ic: dec$t &4 6au o cot: % "ai "ic: dec$t +)?
J Mu<or 6c:8utN! dac: 9i core6'unde o cot: * cu'rin6: 9n inter,alul Y&4! &)!52 6au o cot:
% cu'rin6: 9n inter,alul Y+)! +52?
J M"ediuN! dac: 9i core6'unde o cot: * cu'rin6: 9n inter,alul Y&)!5! a)!5Z 6au o cot: %
cu'rin6: 9n inter,alul Y+5! 55Z?
J Mu<or cre6cutN! dac: 9i core6'unde o cot: * cu'rin6: 9n inter,alul 1)!5! 4Z 6au o cot: %
cu'rin6: 9n inter,alul 155! C)Z?
J M"areN! dac: 9i core6'unde o cot: * "ai "are dec$t 4 6au o cot: % "ai "are dec$t C)
S&au calculat 'ro#a#ilit:=ile 'er6oanelor M'e6i"i6teN 1care au cota % la 6cala EP%- 6au la
6cala EP%B "ai "ic: dec$t +)2 <i ale celor Mo'ti"i6teN 1care au cota % la 6cala EP%- 6au la
6cala EP%B "ai "are dec$t C)2 de a a,ea un 6cor M"icN! Mu<or 6c:8utN! Mu<or cre6cutN <i
M"areN la 6calele din CP!F Ele 6unt notate 9n ta#elele II4(C&II4(*! 9n"ul=ite cu 4))!
'entru a 7i "ai u<or de utili8at! 9ntruc$t 9n ,or#irea o#i<nuit: <an6ele e,eni"entelor 6unt
eB'ri"ate 'rocentual 1de eBe"'lu! 6e 6'une MeBi6t: o <an6: de C)[ de a c$<ti0a la to"#ol:N
<i nu MeBi6t: o 'ro#a#ilitate de )!C) de a c$<ti0a la to"#ol:N2
Pentru 7or"ularea de i'ote8e 'ri,ind ni,elul 6u'ra7actorilor Bi0 Ai,e 're8int: intere6
"ai ale6 acele 6itua=ii 9n care <an6ele 6u#iectului de a a,ea un 6cor M"areN 6au Mu<or cre6cutN
1re6'ecti, un 6cor M"icN 6au u<or 6c:8utN2 6unt "ari 1de eBe"'lu! "ai "ari de 5)[2 6au "ici
1de eBe"'lu! "ai "ici de 4)[2
97
Tabel-l II%48%3% Han6ele 'er6oanelor care au cota % la 6cala EP%- "ai "ic: dec$t +)
de a a,ea 6coruri M"iciN! Mu<or 6c:8uteN! Mu<or cre6cuteN <i M"ariN la 6calele din CP!F
Scala .in CP5F scor
JmicK
scor J-(or
sc@?-tK
scor J-(or
cresc-tK
scor
JmareK
%!traversiune (4!- 4-!+ 4+!5 4.!.
Contiinciozitate (-!5 4-!+ +!/ 4+!5
/tabilitate emoional (4!- 4.!. 45!* 4/!)
Amabilitate /4!* 44!C -!( -!(
Autonomie ()!/ 4/!) 44!C (4!-
Tabel-l II%48%>% Han6ele 'er6oanelor care au cota % la 6cala EP%B "ai "ic: dec$t +)
de a a,ea 6coruri M"iciN! Mu<or 6c:8uteN! Mu<or cre6cuteN <i M"ariN la 6calele din CP!F
Scala .in CP5F scor
JmicK
scor J-(or
sc@?-tK
scor J-(or
cresc-tK
scor
JmareK
%!traversiune ()!) ((!* +!/ 4)!)
Contiinciozitate (4!+ (5!- 4)!) .!C
/tabilitate emoional 4.!C ((!* 45!- +!/
Amabilitate (+!/ 4-!4 4(!* 44!+
Autonomie (+!/ 4.!C -!4 5!-
Tabel-l II%48%A% Han6ele 'er6oanelor care au cota % la 6cala EP%- "ai "are dec$t C)
de a a,ea 6coruri M"iciN! Mu<or 6c:8uteN! Mu<or cre6cuteN <i M"ariN la 6calele din CP!F
Scala .in CP5F scor
JmicK
scor J-(or
sc@?-tK
scor J-(or
cresc-tK
scor
JmareK
%!traversiune /!5 4*!/ .!. (C!/
Contiinciozitate /!5 5!/ (C!/ (.!4
/tabilitate emoional )!) 4+!) (*!. (+!C
Amabilitate .!. /!5 (C!/ (C!/
Autonomie 4)!5 5!/ 4*!/ (4!4
Tabel-l II%48%B% Han6ele 'er6oanelor care au cota % la 6cala EP%B "ai "are dec$t C)
de a a,ea 6coruri M"iciN! Mu<or 6c:8uteN! Mu<or cre6cuteN <i M"ariN la 6calele din CP!F
Scala .in CP5F scor
JmicK
scor J-(or
sc@?-tK
scor J-(or
cresc-tK
scor
JmareK
%!traversiune )!) .!C .!C 5-!4
Contiinciozitate .!C 4+!/ 4-!4 +(!*
/tabilitate emoional .!C 5!- (.!C (.!C
Amabilitate 4-!4 (!* ((!* ((!*
Autonomie .!C )!) ()!) +5!-
98
#,emplu O 'er6oan: de 4C ani a reali8at la 6cala EP%- o cot: % e0al: cu C5! iar la 6cala
EP%B o cot: % e0al: cu 5+
Se ,a 9ncerca 6: 6e 7or"ule8e i'ote8e 'ornindu&6e de la cota % la 6cala EP%-! care e6te
"ai "are dec$t C)
;in ta#elul II4(. 6e con6tat: c: <an6ele ace6tui 6u#iect de a a,ea un 6cor M"areN 6au
Mu<or cre6cutN la 6calele Con+tiincio*itate! Sta)ilitate emoional <i Ama)ilitate 6unt "ai "ari
dec$t 5)[ Acea6ta 9n6ea"n: c: e6te de6tul de 'ro#a#il ca 'er6oanei 6: i 6e 'otri,ea6c:
ur":toarele caracteri8:ri:
J Re6'ect: nor"ele <i re0ulile E6te ordonat I<i 'lani7ic: ac=iunile Se 6tr:duie<te 6: 7ac:
totul #ine E6te o 'er6oan: de 9ncredere
J G$nde<te 'o8iti, E6te o'ti"i6t I<i controlea8: e"o=iile Are 9ncredere 9n 7or=ele 'ro'rii
J Mani7e6t: intere6 'entru cei din %ur Re6'ect: ':rerile <i dre'turile celorlal=i Incearc: 6:
6e a7le 9n rela=ii #une cu ceilal=i
In 6chi"#! <an6ele ace6tui 6u#iect de a a,ea un 6cor M"icN 6au Mu<or 6c:8utN la 6cala
Con+tiincio*itate 6unt "ai "ici de 4)[! ceea ce 9n6ea"n: c: e6te 'u=in 'ro#a#il ca el 6: 7ie
noncon7or"i6t! 6: 9ncea': ac=iuni 7:r: a 6e 0$ndi la ce 6er,e6c <i cu" 6e ,or ter"ina <i 6: nu 6e
9ncadre8e 9n ter"enele 7iBate
II%4&% CONC*):II
Che6tionarul EP% ":6oar: 6tilul eB'licati, 1o'ti"i6t vs 'e6i"i6t2 El 'oate 7i 7olo6it
'entru dia0no8a 'er6onalit:=ii! 6calele 6ale a,$nd o #un: ,aliditate relati,: la con6truct <i o
con6i6ten=: intern: ridicat:
Nu au 7o6t e7ectuate 6tudii de ,alidare 'entru utili8area che6tionarului EP% 9n 6co' de
'redic=ie
Che6tionarul EP% a 7o6t etalonat 'e o 'o'ula=ie non&clinic:! 7or"at: din 'er6oane cu
,$r6ta cu'rin6: 9ntre 45 <i +) de ani Etaloanele con6truite! 'e 6eBe <i 'e dou: 0ru'e de ,$r6t:
145&4. ani <i 4*&+) de ani2! 'er"it tran67or"area 6corurilor #rute ale 6calelor 9n cote % Sunt
'ro'u6e inter'ret:ri ale 6corurilor "ari <i ale 6corurilor "ici 1c:rora le core6'und cote % "ai
"ari dec$t C)! re6'ecti,! "ai "ici dec$t +)2
Intruc$t "ai "ul=i ite"i ai che6tionarului 6e re7er: la acti,itatea <colar:@'ro7e6ional: a
6u#iectului <i la rela=iile 6ale cu 'rietenii! tre#uie "ani7e6tat: 'ruden=: 9n inter'retarea
r:6'un6urilor date de 'er6oanele care duc o ,ia=: i8olat:! au 7oarte 'u=ini 'rieteni! nu lucrea8:!
nu au lucrat <i nici nu ur"ea8: cur6urile ,reunei 7or"e de 9n,:=:"$nt
Se reco"and: ca! atunci c$nd un 6u#iect o#=ine 6coruri "ici la 6calele che6tionarului
EP% 6: i 6e ad"ini6tre8e o 6cal: 'entru e,aluarea 6ti"ei de 6ine! 'entru c: e6te de a<te'tat ca
el 6: ai#: <i o 6ti": de 6ine redu6:
In ca8ul ele,ilor cu re8ultate <colare 6la#e! eBi6t: o 'ro#a#ilitate de6tul de "are ca
'er6oanele 6: 7ie 'e6i"i6te <i cu o con<tiincio8itate 6c:8ut: ;in ace6t "oti,! 6e reco"and:
ad"ini6trarea! al:turi de che6tionarul EP%! a unei 6cale de e,aluare a con<tiincio8it:=ii 1O
a6e"enea 6cal: 6e 0:6e<te 9n che6tionarul CP!F2 ;ac: la a"#ele in6tru"ente 6e o#=in 6coruri
99
"edii 6au "ari! atunci ar tre#ui continuat: in,e6ti0a=ia cu ad"ini6trarea unor te6te de e,aluare
a a'titudinilor co0niti,e <i a unor che6tionare de e,aluare a intere6elor
BIB*IOGRA5IE
Al#u! M 1()))2 @etode +i instrumente de evaluare n psihologie Clu%&Na'oca: Editura Ar0onaut
Al#u! M 1())52 Un che6tionar 'entru e,aluarea o'ti"i6"ului In: Studii +i cercetri din
domeniul
+tiinelor socio-umane! 3ol 4/! 1*&4.2 Clu%&Na'oca: Editura Ar0onaut
Al#u! M 1())C2 E,aluarea o'ti"i6"ului cu a%utorul che6tionarului OPT- In: Anuarul "niversitii
Petre Andrei din Ia+i( Stiine Socioumane! Serie nou:! to" I! 14+.&45.2 Ia<i: Editura In6titutului
Euro'ean
Al#u! M 1()).2 Un nou che6tionar de 'er6onalitate: CP5A In: M Al#u 1coord2 Incursiuni
psihologice n cotidian Clu%&Na'oca: Editura ASCR! -&(/
B:#an! A 14**.2 Stres +i personalitate Clu%&Na'oca: Pre6a Uni,er6itar: Clu%ean:
Cornea! ; 1())+2 Adaptarea +i validarea unui chestionar de optimism +i aplicarea lui n vederea
cercetrii legturii ntre optimism +i simul umorului la persoane adulte tinere Lucrare de
licen=: Aacultatea de P6iholo0ie! Uni,er6itatea MTi#i6cu6N! Ti"i<oara
Co6ta! PT! McCrae! RR 14**.2 =#E PI-<- Inventaire de PersonnalitT U<evisT Le6 Edition6 du
Centre de P6Fcholo0ie A''liUuOe! Pari6
MacArthur! R;! MacArthur! CT 14**.2 Eptimism/Pessimism! la adre6a htt':@@ DDD " ac6e6uc6 7
edu@@Re6earch@ P6Fcho6ocial@note#ooL@o'ti"i6"ht"l 1,i8itat: 9n "artie! ())C2
Seli0"an! MEP 1())+2 Eptimismul se nva- Stiina controlului personal Bucure<ti: Editura
Ku"anita6
Sil,a! A 14**/2 Pschometric Foundations and Dehavioral Assessment Sa0e Pu#lication6! Inc
mmm 14*.52 Standards &or #ducational N Pschological %ests! A"erican P6Fcholo0ical A66ociation!
Inc
htt':@@6tre66a#outco " @0i@d F n a " ic@o776 i teht "f8i\4@]Rj6dn\6tre66jcdn\healthjt"\-j7\))jtt\(j
#t\4j#t6\4j8u\htt'[/A@@DDD''c 6a6 u'ennedu@c,a#6ht"[(/a#444 1,i8itat: 9n au0u6t!
()).2
100
ANEOA 4
Caiet-l c,estionar-l-i 5P1
%i $e vor pre&enta !8 de $itua'ii care $e +nt4lne$c +n mod o"i,nuit ,i c4te dou*
po$i"ilit*'i de a le interpreta (notate cu a ,i b).
Multe dintre evenimentele de$cri$e vi $au +nt4mplat ,i dumneavoa$tr*. Aminti'iv* ce
a'i #4ndit atunciB 5ac* nu a'i avut oca&ia $* v* afla'i +n vreuna din $itua'iile pre&entate0
+ncerca'i $* v* ima#ina'i ce a'i #4ndi atunci c4nd vi $ar +nt4mplaB
5intre cele dou* r*$pun$uri propu$e aici (a ,i b)0 ale#e'il pe acela care $e potrive,te
cel mai mult modului +n care #4ndi'i ,i +ncercui'il pe Foaia de rspuns0 +n dreptul num*rului
de ordine al $itua'iei de$cri$e.
5ac*0 din #re,eal*0 a'i +ncercuit alt r*$pun$ dec4t dorea'i0 $crie'i un 1 pe$te r*$pun$ul
#re,it ,i +ncercui'il pe cel*lalt.
6*$punde'i c2iar ,i atunci c4nd aprecia'i c* variantele a ,i b vi $e potrive$c de$tul de
pu'in. Cndica'io pe cea care e$te mai apropiat* de felul +n care a'i interpretat $itua'ii
a$em*n*toare celei de$cri$e.
Exemplu
9ntre"*rile din c2e$tionar $unt de urm*toarea form*3
50. Dup ce ai auns acas, ai observat c ciocolata pe care ai cumprat!o avea data
e"pirrii dep#it.
a. $iciodat nu sunt atent %atent& atunci c'nd (ac cumprturi.
b. Am (ost grbit %grbit& atunci c'nd am cumprat ciocolata.
Ale#e'i acel r*$pun$ (a $au b) care $e potrive,te cel mai mult modului +n care #4ndi'i
atunci c4nd vi $e +nt4mpl* o $itua'ie a$em*n*toare celei pe care o de$crie +ntre"area. 9n loc
de ciocolat*0 poate fi orice alt produ$ alimentar.
-e foaia de r*$pun$0 +n dreptul num*rului de ordine al +ntre"*rii (50)0 +ncercui'i litera
core$pun&*toare r*$pun$ului pe care la'i ale$ (a $au b).
;u exi$t* r*$pun$uri corecte ,i #re,ite.
Ale#e'i r*$pun$urile care vi $e potrive$c cel mai mult ,i nu pe cele care crede'i c* var
a:uta $* v* crea'i o ima#ine c4t mai favora"il*B
Rspundei la toate ntrebrile! Nu scriei nimic n caiet!
6*$pun$urile dumneavoa$tr* $unt confiden'iale.
7impul de r*$pun$ nu e$te limitat.
10
1
1. D petrecere or#ani&at* de tine a fo$t reu,it*.
a. Cnvita'ii au venit "ine di$pu,i.
". Am avut #ri:* ca invita'ii $* fie mul'umi'i.
2. E*te,ti pentru prima dat* un fel de m4ncare ,i m4ncarea e$te delicioa$*.
a. Am avut norocul +ncep*torului.
". 5e multe ori am avut $ucce$ +n $itua'ii noi.
3. Mer#4nd +n vi&it* la un prieten0 te r*t*ce,ti.
a. -rietenul meu nu mia explicat de$tul de clar cum $* a:un#.
". ;u am fo$t de$tul de atent (atent*) la $tr*&ile pe care am mer$.
!. Fn prieten (o prieten*) 'ia f*cut un cadou nea,teptat.
a. Gra foarte "ine di$pu$ (di$pu$*) ,i a vrut $*mi fac* o "ucurie.
". Cam fo$t aproape c4nd a avut nevoie.
5. ;u ai re$tituit la timp o revi$t* pe care ai +mprumutato.
a. Sa +nt4mplat $* fiu foarte ocupat (ocupat*) +n &iua c4nd tre"uia $* o re$titui.
". Mereu r*m4n +n urm* cu re$tituirea lucrurilor pe care le iau +mprumut.
6. -rime,ti un cadou de la o per$oan*0 f*r* $* fie vreo oca&ie $pecial*.
a. -er$oana re$pectiv* m* $impati&ea&*.
". Sunt $impati&at ($impati&at*) de mult* lume.
7. Ai o"'inut un re&ultat "un la un concur$.
a. Mam pre#*tit foarte "ine pentru acel concur$.
". M* de$curc la concur$uri.
8. <iai dat +nt4lnire cu o per$oan* ,i ai uitat ora +nt4lnirii.
a. Am uitat $*mi note& ora +nt4lnirii.
". Memoria +mi :oac* fe$te.
9. >a un examen (la o te&*) ai o"'inut o not* mai mic* dec4t notele tale o"i,nuite.
a. 9ntre"*rile care mi $au pu$ au fo$t foarte dificile.
". ;u mam pre#*tit de$tul.
10. Ai fo$t l*udat (l*udat*) pentru o lucrare pe care ai f*cuto $in#ur ($in#ur*).
a. Am fo$t in$pirat (in$pirat*) c4nd am reali&ato.
". 5e$eori am reali&at lucr*ri "une.
11. E*te,ti pentru o per$oan* pe care ai invitato aca$* la tine ,i acea$ta cere +nc* o
por'ie.
a. 9i e$te foame.
". Am #*tit "ine.
12. Anul ace$ta nu ai avut #rip*.
a. 9n :urul meu au fo$t pu'ini oameni "olnavi ,i nu am fo$t expu$ (expu$*)
+m"oln*virii.
". Mam $tr*duit $* m*n4nc ,i $* m* odi2ne$c "ine.
102
13. 7eai certat cu un prieten (o prieten*).
a. 9n &iua aceea am fo$t nervo$ (nervoa$*).
". Ade$ea $unt $en$i"il ($en$i"il*) la repro,urile prietenilor.
1!. Ai participat la o petrecere plicti$itoare ,i ai reu,it $* +n$ufle'e,ti lumea.
a. 9n acea &i am fo$t deo$e"it de ener#ic (ener#ic*) ,i "ine di$pu$ (di$pu$*).
". Ade$ea am contri"uit la crearea unei "une di$po&i'ii la petreceri.
15. Ai participat la un concur$ ,i teai cla$at pe un loc frunta,.
a. 9n acea &i am fo$t +n mare form*.
". Mereu mam $ituat printre primii.
16. >a un examen (la o te&*) ai primit o not* mai mic* dec4t meritai.
a. -rofe$orul care mia dat nota a fo$t nedrept.
". -rofe$orii nu $unt o"iectivi.
17. -articipi cu prietenii la un :oc $portiv ,i pier&i.
a. ;u am calit*'ile cerute de acel :oc.
". ;u $unt un "un $portiv (o "un* $portiv*).
18. Ai +ncercat $* urme&i o cur* de $l*"ire ,i nu ai reu,it $* o re$pec'i +ntocmai.
a. Am ale$ o diet* care nu mi $e potrive,te.
". ;u am $uficient* voin'*.
19. %enind de la pia'*0 'i $a rupt pun#a +n care 'iai pu$ t4r#uielile.
a. Materialul din care era confec'ionat* pun#a nu era re&i$tent.
". ;u am fo$t atent (atent*) ,i am +nc*rcato prea tare.
20. G,ti amendat (amendat*) pentru c* nu 'iai vi&at la timp a"onamentul de c*l*torie pe
mi:loacele de tran$port +n comun.
a. Am fo$t foarte ocupat (ocupat*) la data expir*rii vala"ilit*'ii a"onamentului.
". Mereu r*m4n +n urm* cu +ndeplinirea formalit*'ilor.
21. 7e $im'i foarte o"o$it (o"o$it*).
a. 9n ultimul timp am avut mult de lucru.
". Mereu am c4te ceva de f*cut ,i nu apuc $* m* odi2ne$c $uficient.
22. <iai cump*rat un fular ,i nu'i place cum $e potrive,te cu 2ainele pe care le por'i.
a. =4nd lam ale$0 nu am fo$t de$tul de atent (atent*) la culori.
". ;u m* pricep la potrivirea culorilor.
23. -rietenii teau l*udat pentru felul +n care teai +m"r*cat.
a. Hainele pe care le purtam atunci erau de calitate.
". Am fo$t atent (atent*) c4nd am ale$ 2ainele pe care leam +m"r*cat.
2!. Ai participat la o +nt4lnire cu prietenii ,i teai $im'it foarte "ine.
a. 9n acea &i am fo$t deo$e"it de "ine di$pu$ (di$pu$*).
". Aproape totdeauna mam $im'it "ine la +nt4lnirile cu prietenii mei.
103
25. Cai cump*rat unui prieten (unei prietene) un tricou ,i con$ta'i c* e$te prea $tr4mt.
a. -ro"a"il c* el (ea) $a +n#r*,at.
". ;am apreciat "ine m*rimea.
26. Ai reu,it $* re&olvi o pro"lem* care lea dat "*taie de cap multora.
a. Am fo$t in$pirat (in$pirat*).
". 5e$eori reu,e$c $* re&olv pro"leme dificile.
27. Spui un "anc ,i toat* lumea r4de.
a. Iancul e$te "un.
". Jtiu $* $pun "ancuri.
28. 6eu,e,ti $* termini la timp o lucrare pentru care ai avut la di$po&i'ie pu'in timp.
a. Sunt "un ("un*) +n activitatea cerut* de lucrarea re$pectiv*.
". 9n #eneral $unt o per$oan* eficient*.
29. Ai :i#nit pe cineva din familia ta.
a. Gram pro$t di$pu$ (di$pu$*) +n &iua aceea ,i miam de$c*rcat nervii pe el (ea).
". 5e$eori vor"e$c f*r* $* m* #4nde$c la ceilal'i.
30. Cai cump*rat unui prieten (unei prietene) un cadou ,i con$ta'i c* nui place.
a. -rietenul (prietena) are #u$turi foarte dificile.
". ;u dau $uficient* aten'ie cadourilor pe care le cump*r.
31. Salve&i pe cineva care a lunecat pe #2ea'* ,i era +n pericol $* cad*.
a. Am fo$t .pe fa&*/ +n $itua'ia re$pectiv*.
". Am pre&en'* de $pirit +n $itua'ii dificile.
32. Ai avut o plant* +n #2iveci ,i acea$ta $a u$cat.
a. ;u am udato $uficient.
". ;u m* pricep la +n#ri:irea plantelor.
33. Ai plecat +ntro excur$ie ,i ai uitat $*'i iei periu'a de din'i.
a. 9n &iua plec*rii am fo$t foarte #r*"it (#r*"it*).
". Mereu uit c4te ceva c4nd plec +n excur$ii.
3!. Fn prieten (o prieten*) +'i cere $fatul +ntro pro"lem*.
a. =uno$c "ine pro"lema re$pectiv*.
". Sunt priceput (priceput*) +n multe domenii.
35. Fn prieten (o prieten*) +'i mul'ume,te pentru a:utorul dat +ntro perioad* #rea.
a. 9mi pare "ine c* am putut $* +l (o) a:ut.
". M* "ucur c4nd pot $* a:ut pe cineva.
36. 7eai di$trat de minune la o petrecere.
a. 7oat* lumea a fo$t dr*#u'*.
". Cam +nve$elit pe to'i.
104
37. Mer#i +ntro excur$ie cu prietenii ,i ace,tia te laud* c* nu dai $emne de o"o$eal*.
a. Mam pre#*tit pentru excur$ie mer#4nd mult pe :o$.
". M* $tr*duie$c $*mi p*$tre& o "un* condi'ie fi&ic*.
38. 9ntro $ear* ai mer$ la o +nt4lnire cu prietenii ,i 'i $a $pu$ c* ar*'i foarte "ine.
a. 9n acea $ear* am acordat mult* aten'ie +nf*'i,*rii mele.
". 5e o"icei ar*t "ine.
39. -rietenii +'i atra# aten'ia c* m*n4nci prea multe alimente care con'in con$ervan'i.
a. ;u ai cum $* evi'i con$ervan'ii0 ei $e #*$e$c +n ma:oritatea alimentelor.
". ;u dau prea mult* aten'ie alimenta'iei.
!0. Ai petrecut o vacan'* excelent*.
a. Mam $im'it "ine0 pentru c* am avut vreme frumoa$* +n acea$t* vacan'*.
". 5e c4te ori am avut vacan'* mam $im'it excelent.
!1. G,ti "olnav ("olnav*)0 aca$*0 ,i te vi&itea&* pu'in* lume.
a. -rietenii mei $unt ne#li:en'i +n a$tfel de $itua'ii.
". =4nd $unt "olnav ("olnav*)0 $unt plicti$itor (plicti$itoare).
!2. Ai f*cut cuno,tin'* cu o per$oan* ,i0 c4nd o reve&i0 con$ta'i c* iai uitat numele.
a. Am un lap$u$.
". Mereu uit numele per$oanelor cu care fac cuno,tin'*.
!3. Jeful t*u (Fn profe$or) te laud*.
a. Am reu,it $* re&olv o pro"lem* dificil*.
". Sunt printre cei mai pricepu'i la locul de munc* (la ,coal*).
!!. Fn prieten (o prieten*) e$te nemul'umit (nemul'umit*) de felul +n care +i vor"e,ti.
a. ;u am de$tul* r*"dare cu el (ea).
". Sunt cam repe&it (repe&it*) din fire.
!5. =4,ti#i la lo& +n plic.
a. A fo$t pur* +nt4mplare.
". Am $im'it c*0 dac* voi cump*ra un lo&0 voi c4,ti#a.
!6. >a +ntoarcerea din vacan'*0 ai con$tatat c* teai +n#r*,at c4teva Kilo#rame.
a. 9n acea vacan'* am m4ncat tot ce am dorit.
". Ade$ea m*n4nc ceea ce am poft*0 f*r* $* fiu atent (atent*) la $iluet*.
!7. Aler#i dup* auto"u& ,i te +mpiedici.
a. 5rumurile $unt pline de #ropi.
". ;u am fo$t atent (atent*) la drum.
!8. Ai +mprumutat "ani unei per$oane ,i acea$ta nu 'i ia +napoiat la data $ta"ilit*.
a. Am avut +ncredere +ntro per$oan* pe care nu te po'i "a&a.
". M* la$ prea u,or p*c*lit (p*c*lit*).
105
ANEOA 8
CHESTIONARUL DE EALUARE A O"TI!IS!ULUI
#O"T$
%o&ie 'e ()*+,n*
NU!ELE: "RENU!ELE:
DATA NA-TERII: DATA EALU.RII:
&i lun* an &i lun* an
SE/UL: ! ? % ?
Si1,&2i& R)*+,n* Si1,&2i& R)*+,n* Si1,&2i& R)*+,n* Si1,&2i& R)*+,n*
10 a " 130 a " 250 a " 370 a "
20 a " 140 a " 260 a " 380 a "
30 a " 150 a " 270 a " 390 a "
40 a " 160 a " 280 a " 400 a "
50 a " 170 a " 290 a " 410 a "
60 a " 180 a " 300 a " 420 a "
70 a " 190 a " 310 a " 430 a "
80 a " 200 a " 320 a " 440 a "
90 a " 210 a " 330 a " 450 a "
100 a " 220 a " 340 a " 460 a "
110 a " 230 a " 350 a " 470 a "
120 a " 240 a " 360 a " 480 a "
SCORURI:
Scala )P*+3 Scala
)P*!3
=2e$tionarul )P* 3
ANEOA &
Grila .e cotare a c,estionar-l-i 5P1
R:6'un6urile notate 9n ta#elul de "ai %o6 6unt cotate cu un 'unct! iar celelalte! cu 8ero
'uncte
Item R@s0-ns Item R@s0-ns Item R@s0-ns Item R@s0-ns
4 # 4& a 87 a &> #
8 # 49 # 83 # &A #
& a 47 # 8> # &B a
9 # 43 a 8A # 96 #
7 a 4> a 8B a 94 a
3 # 4A a &6 a 98 a
> # 4B a &4 # 9& #
A a 86 a &8 a 99 a
B a 84 a && a 97 #
46 # 88 a &9 # 93 a
44 # 8& # &7 # 9> a
48 # 89 # &3 # 9A a
Itemii scalei 5P16 '
4! (! +! C! -! 4)! 44! 4(! 4+! 45! (/! (+! (C! (-! (.! /4! /+! /5! /C! /-! /.! +)! +/! +5
Itemii scalei 5P1$ '
/! 5! .! *! 4/! 4C! 4-! 4.! 4*! ()! (4! ((! (5! (*! /)! /(! //! /*! +4! +(! ++! +C! +-! +.
PERSONALITATE HI INTERESE
III
S)PRA5ACTORII MODE*)*)I BIG 5I$E
III%4% 5i/e5actor Personalit" In/entor" 155PI2
Conin-t-l ca0itol-l-i
III%4%4% Pre?entarea !eneral@ a c,estionar-l-i FFPI
III%4%8% Constr-ctele m@s-rate .e c,estionar-l FFPI
III%4%&% Proce.e-l -rmat 0entr- constr-irea c,estionar-l-i FFPI
III%4%9% Conin-t-l c,estionar-l-i FFPI
III%4%7% Descrierea itemilor c,estionar-l-i FFPI
III%4%3% Materialele -tili?ate 0entr- testare
III%4%>% Instr-ci-nile .e a.ministrare a c,estionar-l-i FFPI
III%4%A% Cotarea r@s0-ns-rilor
III%4%B% A.a0tarea c,estionar-l-i FFPI In Romnia
III%4%46% $ali.area c,estionar-l-i FFPI
III%4%44% 5i.elitatea c,estionar-l-i FFPI
III%4%48% Etalonarea c,estionar-l-i FFPI
III%4%4&% Inter0retarea scor-rilor c,estionar-l-i FFPI
Biblio!raCie
AneDe'
AneDa 4 E Caiet-l c,estionar-l-i FFPI
AneDa 8 E 5oaia .e r@s0-ns a c,estionar-l-i FFPI
AneDa & E Grila .e cotare a c,estionar-l-i FFPI
Su'ra7actorii Modelului Bi0 Ai,e
108
III%4%4% Pre?entarea !eneral@ a c,estionar-l-i FFPI
III%4%4%4% Sco0-l c,estionar-l-i FFPI (i .omeniile sale .e a0licare
Five-Factor Personalit Inventor 1Che6tionarul FFPI2 e,aluea8: cei cinci 6u'ra7actori
din "odelul Bi0 Ai,e: #,traversiunea 1#2! Ama)ilitatea 1A2! Con+tiincio*itatea 1C2! Sta)ilitatea
emoional 1S2 <i Autonomia 1$2 El a 7o6t 'roiectat cu 6co'ul de a 7i utili8at at$t 'entru
autoe,aluare! c$t <i 'entru e,aluarea 6u#iectului de c:tre 'er6oane care 9l cuno6c #ine
FFPI 'oate 7i utili8at 'entru dia0no8a 'er6onalit:=ii! 9n do"eniul educa=ional! 9n
do"eniul clinic <i al '6iholo0iei 6:n:t:=ii
4\ M7oarte "ultN
III%4%4%8% Po0-laia 0entr- care 0oate Ci Colosit c,estionar-l FFPI
Che6tionarul FFPI a 7o6t etalonat 'e o 'o'ula=ie non&clinic:! 7or"at: din 'er6oane cu
,$r6ta cu'rin6: 9ntre 4+ <i C5 de ani
Intruc$t "ai "ul=i ite"i ai che6tionarului 6e re7er: la rela=iile celui e,aluat cu alte
'er6oane! tre#uie "ani7e6tat: 'ruden=: 9n inter'retarea r:6'un6urilor date de 6u#iec=ii care duc
o ,ia=: i8olat: <i au 7oarte 'u=ini 'rieteni
III%4%4%&% Con.iiile .e -tili?are a c,estionar-l-i FFPI
Che6tionarul 6e ad"ini6trea8: indi,idual 6au colecti,! 7:r: li"it: de ti"'
Per6oana care inter'retea8: 6corurile 6u#iec=ilor la che6tionar tre#uie 6: ai#: 6tudii de
'6iholo0ie! 'entru a 'utea o7eri eB'lica=ii cu 'ri,ire la 'o6i#ilele e7ecte ale ni,elurilor 7oarte
ridicate 6au 7oarte 6c:8ute ale 6u'ra7actorilor ":6ura=i de FFPI La ad"ini6trarea
che6tionarului <i la cotarea ace6tuia ea 'oate 7i a%utat: de 'er6oane care nu 6unt '6iholo0i! dar
au cuno<tin=e de6're te6tarea '6iholo0ic:
III%4%4%9% Descrierea c,estionar-l-i FFPI
Che6tionarul con6t: din 4)) de ite"i Ace<tia 6unt 0ru'a=i 9n cinci 6cale
Aiecare 6cal: e6te alc:tuit: din () de ite"i <i are denu"irea unuia dintre 6u'ra7actori ;in
cau8a 7a'tului c: 6calele nu 6unt orto0onale 9ntre ele 19ntre 6corurile lor eBi6t: corela=ii liniare
6e"ni7icati,e la 'ra0ul p\)!))42! autorii che6tionarului reco"and: ca 'entru e,aluarea
6u'ra7actorilor "odelului Bi0 Ai,e 6: nu 6e utili8e8e 6corurile 6calelor! ci 6: 6e calcule8e 6coruri
ale 6u'ra7actorilor cu a%utorul a cinci ecua=ii de re0re6ie liniar: "ulti'l:! 9n care 6corurile
6calelor 6unt ,aria#ilele inde'endente
46B
PERSONALITATE HI INTERESE
III%4%8% Constr-ctele m@s-rate .e c,estionar-l FFPI
Nici 9n te8a de doctorat a 'rinci'alei autoare a che6tionarului FFPI 1KendriL6! 4**-2 <i
nici 9n @anualul FFPI 1KendriL6! Ko76tee! de Raad! An0leitner! 4**C2 nu 7i0urea8: de7ini=ii ale
6u'ra7actorilor e,alua=i de FFPI <i nu 6unt 'ro'u6e inter'ret:ri ale 6corurilor 6calelor
Pentru a deduce 6e"ni7ica=ia 6u'ra7actorilor! au 7o6t 'relucrate 'rin anali8: 7actorial:!
'entru 7iecare 6cal: 9n 'arte! r:6'un6urile date la ite"i de 445 6tuden=i Au 7o6t 0ru'a=i ite"ii
care a,eau cea "ai "are 6atura=ie 9n acela<i 7actor <i a'oi 6&a anali8at con=inutul 7iec:rei 0ru'e
S&a a%un6 a6t7el la ur":toarele inter'ret:ri ale 6corurilor 6calelor:
J 'entru 6cala EDtra/ersi-ne:
Scor mare:
Se 6i"te #ine 9n 6ocietate Partici': acti, la di6trac=ii Ii 'lace 6:
,or#ea6c: Sta#ile<te cu u<urin=: contacte cu al=ii
Scor mic:
Se i8olea8: de ceilal=i E6te t:cut
J 'entru 6cala Amabilitate:
Scor mare:
Mani7e6t: intere6 'entru cei din %ur Re6'ect: ':rerile <i dre'turile
celorlal=i Incearc: 6: 6e a7le 9n rela=ii #une cu ceilal=i
Scor mic:
Il intere6ea8: doar 'ro'ria 'er6oan: Se 6tr:duie<te 6: atra0: aten=ia a6u'ra
6a 3rea 6:&<i i"'un: 'unctul de ,edere Ii deran%ea8: 'e cei din %ur
J 'entru 6cala Con(tiincio?itate:
Scor mare:
Re6'ect: nor"ele <i re0ulile E6te ordonat I<i 'lani7ic: ac=iunile Se
6tr:duie<te 6: 7ac: totul #ine E6te o 'er6oan: de 9ncredere
Scor mic:
E6te noncon7or"i6t Ince'e ac=iuni 7:r: a 6e 0$ndi la ce 6er,e6c <i cu" 6e
,or ter"ina Nu 6e 9ncadrea8: 9n ter"enele 7iBate
J 'entru 6cala Stabilitate emoional@:
Scor mare:
G$nde<te 'o8iti, E6te o'ti"i6t I<i controlea8: e"o=iile Are 9ncredere 9n
7or=ele 'ro'rii
Scor mic:
I<i 7ace 0ri%i 'entru orice E6te "ereu nelini<tit In 6itua=ii 6tre6ante 6e 'ierde
J 'entru 6cala A-tonomie:
Scor mare:
Ac=ionea8: alt7el dec$t ceilal=i E6te creati, Nu 6e la6: condu6 de al=ii
Scor mic:
Nu are ':reri 'ro'rii Acce't: orice i 6e 6'une Poate 7i "ane,rat cu u<urin=:
110
Su'ra7actorii Modelului Bi0 Ai,e
III%4%&% Proce.e-l -rmat 0entr- constr-irea c,estionar-l-i FFPI
Con6truirea che6tionarului FFPI a con6tituit o#iectul te8ei de doctorat ela#orat: de AA
Roli%n KendriL6! la Uni,er6itatea din Gronin0en 1Olanda2! 6u# conducerea 'ro7e6orului PQB
Ko76tee <i a lui B de Raad Ace6te trei 'er6oane 6unt <i autorii che6tionarului! al:turi de A
An0leitner! de la Uni,er6itatea din Biele7eld! care a 'artici'at la reali8area ,er6iunii 9n li"#a
0er"an:
FFPI a 7o6t ela#orat de la 9nce'ut 9n trei li"#i: olande8:! en0le8: <i 0er"an:
Pentru con6truirea che6tionarului au lucrat ti"' de <a6e ani "ai "ulte echi'e 7or"ate din /&
4) 'er6oane! 6u# conducerea celor trei autori din Olanda
Au 7o6t 'arcur6e "ai "ulte eta'e
%tapa :" Construirea coleciei iniiale de itemi 3:;:: itemi4
S&a 'rocedat 9n trei "oduri
A S&a 'ornit de la "odelul tr:6:turilor de 'er6onalitate AD!C! care 9"#in: "odelul Bi0
Ai,e cu "odelele circu"'leBe #idi"en6ionale
Un Mcircu"'leBN core6'unde unei 'erechi de 6u'ra7actori din "odelul Bi0 Ai,e El con6t:
dintr&un cerc 9"':r=it 9n 4( 6ectoare e0ale 1M7a=eteleN2 Su'ra7actorii 6unt nota=i 'e dou: aBe
orto0onale Aolo6ind 'entru denu"irea 6u'ra7actorilor literele 9 <i L! 7a=etele circu"'leBului au
ur":toarele denu"iri! 'ornind 9n ordine in,er6: acelor de cea6ornic de la 7a=eta 9B 1care are ca
aB: de 6i"etrie 6e"iaBa 'o8iti,: core6'un8:toare 6u'ra7actorului 92: 9B! 9BLB! LB9B! LB!
LB9-! 9-LB! 9-! 9-L-! L-9-! L-! L-9B! 9BL-
Aiind cinci 6u'ra7actori! 9n total 6unt 4) circu"'leBe! 7iecare cu 4( 6ectoare Lu$nd! 'entru
7iecare 6u'ra7actor 9! o 6in0ur: dat: 7a=etele 9B <i 9- 1care a'ar 9n 'atru circu"'leBe2! 6e
con6tat: c: 'entru cei cinci 6u'ra7actori eBi6t: *) de 7a=ete
In "odelul AD!C ter"enii de6e"n$nd tr:6:turi 1ad%ecti,e! 'recu" eBu#erant! o'ti"i6t!
neinhi#at! #l$nd! tolerant2 6unt di6tri#ui=i 7a=etelor 9n 7unc=ie de 6atura=iile lor 9n 6u'ra7actori
A6t7el! dac: un ter"en are 6atura=ii "ari 9n doi 6u'ra7actori! 9 <i L! cea "ai "are 6atura=ie 9n
,aloare a#6olut: 7iind 9n 6u'ra7actorul 9! el e6te re'arti8at 9n unul din 6ectoarele 9BLB 1dac:
a"#ele 6atura=ii 6unt 'o8iti,e2! 9BL- 1dac: 6atura=ia 9n 9 e6te 'o8iti,: <i cea 9n L ne0ati,:2! 9-
LB 1dac: 6atura=ia 9n 9 e6te ne0ati,: <i cea 9n L 'o8iti,:2 6au 9-L- 1dac: a"#ele 6atura=ii 6unt
ne0ati,e2 ;ac: un ter"en are o 6in0ur: 6atura=ie "are 9n ,aloare a#6olut:! 9n 6u'ra7actorul 9!
atunci el e6te re'arti8at 9n 7a=eta 9B 1dac: 6atura=ia e6te 'o8iti,:2 6au 9- 1dac: 6atura=ia e6te
ne0ati,:2
In "odelul AD!C! dintre cele *) de 7a=ete eBi6tente! doar C5 con=in cel 'u=in trei ter"eni
re7eritori la tr:6:turi a,$nd 6atura=ii 9n ,aloare a#6olut: cel 'u=in e0ale cu )!+) Nu"ai 'entru
ace6te 7a=ete 6&au con6truit ite"i
Me"#rii echi'ei 6&au 9nt$lnit 6:'t:"$nal de una&dou: ori La 7iecare 9nt$lnire 6&au ocu'at
de dou:&trei 7a=ete
444
444
PERSONALITATE HI INTERESE
Aiecare "e"#ru al echi'ei! lucr$nd inde'endent! a con6truit "ai "ul=i ite"i > de
o#icei c$te <a'te > 'entru 7iecare 7a=et: La 6crierea ite"ilor 6&a a,ut 9n ,edere re6'ectarea
ur":toarelor re0uli! 7or"ulate de Ko76tee:
J Pro'o8i=iile ,or a,ea ,er#ul la 'er6oana a treia 6in0ular In ca8ul autoe,alu:rii! acea6t:
7or"ulare 'oate 6ti"ula 6u#iectul 6: ado'te o 'er6'ecti,: o#iecti,:
J Ite"ii 6e ,or re7eri la a6'ecte o#6er,a#ile
J Pro'o8i=iile ,or 7i c$t "ai 6i"'le! e,it$ndu&6e condi=ion:rile 1de eBe"'lu! 6e ,a 6'une
M9i a%ut: 'e al=iiN <i nu M9i a%ut: 'e cei care au ne,oie de a%utorN2 'recu" <i
cu,intele care ar 'utea "odi7ica 6en6ul 1cu" 6unt Mtinde 6:N! Made6eaN! Mcu u<urin=:N
etc2
J Se ,a ur":ri ca ite"ii 6: nu con=in: ad%ecti,e 6au 6u#6tanti,e care de6criu tr:6:turi
de 'er6onalitate 1cu" 6unt Me6te ner,o6N 6au M"ani7e6t: ner,o8itateN2
J Se ,or e,ita eB'ri":rile care 6u0erea8: r:6'un6ul <i cele cu alu8ii la ra6:! a'artenen=:
etnic: 6au 6eB
J Ite"ii ,or 7i 7or"ula=i corect din 'unct de ,edere 0ra"atical
J Nu ,or 7i utili8ate cu,inte <i eB're6ii di7icil de 9n=ele6 6au care a'ar=in unor dialecte
J Nu 6e ,or 7olo6i ne0a=ii
J Nu 6e ,or 'relua ite"i din alte che6tionare 6au din colec=ii de ite"i
In cadrul 9nt$lnirilor 6&a anali8at 7iecare ite" 9n 'arte ;ac: un ite" ':rea ne'otri,it 'entru
7a=eta 'entru care a 7o6t con6truit 6&a di6cutat dac: 6: 7ie re'arti8at altei 7a=ete 6au 6: 6e renun=e
la
el
Au 7o6t eli"ina=i ite"ii neclari! cei 'rea 'u=in concre=i! cei care 'uteau 7i inter'reta=i
6u#iecti,! cei 'rea 6'eci7ici <i cei 'rea 0reu de 9n=ele6 de c:tre 6u#iec=ii cu ni,el de educa=ie
"ediu
La 67$r<it! 7iecare dintre ite"ii re=inu=i a 7o6t re'arti8at de c:tre 7iecare "e"#ru al echi'ei
acelei 7a=ete din "odelul AD!C 'entru care ':rea a 7i 'otri,it S&au acordat 'uncte
ite"ilor 'entru 7iecare 6u'ra7actor! a6t7el:
J dac: ite"ul a 7o6t re'arti8at unei 7a=ete 9B 6au 9-! atunci 'ri"ea:
* 'entru 6u'ra7actorul 9: a( 'uncte 19n ca8ul 7a=etei 9B2 6au &( 'uncte 19n
ca8ul 7a=etei 9-2?
* 'entru ceilal=i 6u'ra7actori: ) 'uncte?
J dac: ite"ul a 7o6t re'arti8at unei 7a=ete de 7or"a 9BLB! 9BL-! 9-LB 6au 9-L-
atunci 'ri"ea:
* 'entru 6u'ra7actorul 9: a( 'uncte 19n ca8ul 9BLB 6au 9BL-2 6au &( 'uncte
19n ca8ul 9-L- 6au 9-LB2?
* 'entru 6u'ra7actorul L: a4 'unct 19n ca8ul 9BLB 6au 9-LB2 6au &4 'unct
19n ca8ul 9BL- 6au 9-L-2?
* 'entru ceilal=i 6u'ra7actori: ) 'uncte
S&au adunat 'unctele 'ri"ite de 7iecare ite" la 7iecare 6u'ra7actor <i 6&au re=inut cele dou:
6u"e care a,eau ,alorile a#6olute cele "ai "ari Pe #a8a lor 6&a 6ta#ilit 9n ce 6ector 6: 7ie
112
Su'ra7actorii Modelului Bi0 Ai,e
re'arti8at ite"ul S: 're6u'une" c: cea "ai "are 6u": core6'undea 6u'ra7actorului 9!
iar
44&
44&
PERSONALITATE HI INTERESE
ur":toarea! 6u'ra7actorului L <i 6: not:" cu S
9
6u"a 'entru 9 <i cu S
L
6u"a 'entru L S&
a 'rocedat a6t7el:
J dac: nS
9
ng/!-/nS
L
n! atunci ite"ul a 7o6t re'arti8at 7a=etei 9B 1dac: S
9
g)2 6au 9-
1dac: S
9
e)2?
J dac: nS
9
nd/!-/nS
L
n dar 7:r: ca nS
9
n <i nS
L
n 6: 7ie a'roBi"ati, e0ale! atunci
ite"ul a 7o6t re'arti8at 7a=etei 9BLB 1dac: S
9
g) <i S
L
g)2! 9BL- 1dac: S
9
g) <i S
L
e)2!
9-LB 1dac: S
9
e) <i S
L
g)2 6au 9-L- 1dac: S
9
e) <i S
L
e)2?
J dac: nS
9
n <i nS
L
n erau a'roBi"ati, e0ale! ite"ul a 7o6t con6iderat a"#i0uu <i a
7o6t eli"inat
Ite"ii r:"a<i au 7o6t anali8a=i utili8$ndu&6e un e<antion 7or"at din 4*. de 'erechi de
6tuden=i 1'l:ti=i 'entru 'artici'area la cercetare <i c:rora! 9n 'lu6! li 6&a co"unicat 'ro7ilul lor
'6iholo0ic 9ntoc"it 7olo6ind 6u'ra7actorii "odelului Bi0 Ai,e2 ;in 7iecare 'ereche! unul dintre
6tuden=i 6&a autocaracteri8at! iar cel:lalt l&a caracteri8at 'e 'ri"ul Caracteri8area 6&a 7:cut 9n
dou: "oduri:
J cu a%utorul ite"ilor r:"a<i! c:rora li 6&a acordat un 'uncta% 9ntre 4 1\e6te 'otri,it
"ult "ai 'u=in 'entru "ine@el@ea dec$t 'entru al=ii2 <i 5 1\e6te 'otri,it "ult "ai "ult
'entru "ine@el@ea dec$t 'entru al=ii2?
J 7olo6indu&6e 'entru 7iecare 7a=et: c$te o li6t: co"'u6: din trei ad%ecti,e re7eritoare
la tr:6:turi! eBtra6e din "odelul AD!C! c:rora li 6&a acordat 4 'unct 1\ad%ecti,ul e6te
'otri,it 'entru "ine@el@ea2 6au ) 'uncte 1\ad%ecti,ul nu e6te 'otri,it 'entru "ine@el@ea2
In ace6t 7el! 7iecare 6u#iect a 7urni8at c$te o cot: 'entru 7iecare ite" <i c$te un 6cor cu'rin6
9ntre ) <i / 'entru 7iecare 7a=et:! 6cor o#=inut 'rin 9n6u"area cotelor ad%ecti,elor 7a=etei
S&a calculat coe7icientul de corela=ie liniar:! 'entru 7iecare ite"! 9ntre 6corul 6:u <i 6corul
7a=etei din care 7:cea 'arte Ini=ial! 6&a lucrat 6e'arat 9n lotul celor care 6&au autocaracteri8at <i
9n lotul celor care au 7:cut caracteri8:ri ;ar! 'entru c: nu 6&au o#6er,at deo6e#iri 9ntre loturi!
6&au re7:cut calculele cu'rin8$ndu&i 'e to=i cei /*C de 6tuden=i
S&au identi7icat a6t7el ite"ii 'entru care corela=iile erau ne0ati,e! 9n loc 6: 7ie 'o8iti,e
Ei au 7o6t eli"ina=i Au r:"a6 *)* ite"i
B O echi': 7or"at: din <a'te 'er6oane a con6truit ite"i 'ornind de la ,er#e de6cri'ti,e
'entru 'er6onalitate S&au 7olo6it 455- de ,er#e dintr&un 6tudiu 7:cut de ;e Raad Aiec:rui ,er#
i
6&au ad:u0at co"'le"ente! 'entru a&l 7ace "ai clar 1de eBe"'lu! ,or#e<te M"ultN! o7er:
Ma%utorN2
Cele <a'te li6te o#=inute de la "e"#rii echi'ei au 7o6t co"'arate de AAR KendriL6
Atunci c$nd "a%oritatea 'er6oanelor au 7olo6it acela<i ,er# 6au c$nd cel 'u=in trei 'er6oane au
co"'u6 'ro'o8i=ii a6e":n:toare! cea "ai clar: 'ro'o8i=ie a 7o6t ad:u0at: colec=iei de ite"i
S&au o#=inut a6t7el 4/C de ite"i
C Ite"ii con6trui=i la 'a<ii A <i B au 7o6t tradu<i 9n en0le8a a"erican:! 9"'reun: cu LR
Gold#er0 Pu=in "ai t$r8iu! A An0leitner <i echi'a 6a au tradu6 ite"ii 9n 0er"an:
Au 7o6t anali8a=i ite"ii 9n cele trei li"#i! 'entru a 6e deduce 6e"ni7ica=ia 7iec:ruia dintre
6u'ra7actorii ":6ura=i de ace<tia S&a con6tatat c: 9n ,er6iunea olande8: 6u'ra7actorul 3 a 7o6t
114
Su'ra7actorii Modelului Bi0 Ai,e
inter'retat ca Mre,olt: a 6'irituluiN! 9n ti"' ce 9n ,er6iunile en0le8: <i 0er"an: ':rea a
7i
447
447
PERSONALITATE HI INTERESE
MintelectN Pentru a e,alua aceia<i 6u'ra7actori 9n toate li"#ile! 6&a deci6 6: 6e adau0e
ite"i re7eritori la MintelectN
In ace6t 6co'! cinci 'er6oane au indicat! lucr$nd inde'endent! 4()/ ter"eni re7eritori la
intelect dintr&o li6t: cu ad%ecti,e de6e"n$nd tr:6:turi Au 7o6t re=inute ad%ecti,ele "arcate de cel
'u=in trei 'er6oane Cele ale6e de una 6au dou: dintre 'er6oane au 7o6t di6cutate <i c$te,a dintre
ele au 7o6t re=inute
S&au o#=inut a6t7el 44- ter"eni! care au 7o6t 0ru'a=i du': 6e"antica lor Cla6ele
7or"ate au con6tituit #a8a 'entru con6truirea ite"ilor
Cinci 'er6oane au 7or"ulat ite"i! lucr$nd inde'endent una de alta Ite"ii 'ro'u<i au 7o6t
di6cuta=i 9n 'ri,in=a "odului 9n care re6'ect: re0ulile 7or"ulate de Ko76tee
Au 7o6t re=inu=i (CC de ite"i
%tapa a II$a" Analiza itemilor
Mai "ulte loturi de 'er6oane 6'eciali8ate 9n '6iholo0ie au e,aluat ite"ii <i i&au eli"inat
'e cei care a,eau cel 'u=in una dintre ur":toarele de7icien=e:
J nu 'ot 7i 9n=ele<i de 'er6oane cu un ni,el de educa=ie "ediu?
J nu 6e re7er: la a6'ecte o#6er,a#ile?
J de6criu co"'orta"ente de8ira#ile 6ocial 6au inde8ira#ile 6ocial
%tapa a III$a- )ealizarea versiunilor n limbile englez i german
Ite"ii r:"a<i au 7o6t tradu<i 9n li"#a en0le8: <i 9n li"#a 0er"an:
S&a con6iderat c: un ite" care nu 'oate 7i tradu6 nu e6te #un In 'lu6! 6&a 're6u'u6 c: un
ite" care 'oate 7i tradu6 9n cele dou: li"#i ,a 'utea 7i tradu6 <i 9n alte li"#i
Pentru traducerea 9n li"#a en0le8: a lucrat LR Gold#er0! din SUA! iar din Olanda
AAR KendriL6 9"'reun: cu cei doi conduc:tori ai te8ei 6ale de doctorat <i cu dou: 'er6oane
#une cuno6c:toare ale li"#ii en0le8e Aiecare ite" a 7o6t tradu6 de unul dintre "e"#rii echi'ei
din Olanda! du': care Gold#er0 l&a anali8at! a a'reciat dac: e6te corect 6au nu <i dac: are
conota=ii 'o8iti,e 6au ne0ati,e S&a ur":rit 6: nu 6e "odi7ice 7a=eta din care 7:cea 'arte ite"ul
Atunci c$nd a con6iderat nece6ar! Gold#er0 a 'ro'u6 o alt: traducere
Traducerea 9n li"#a 0er"an: a 7o6t reali8at: "ai t$r8iu! de c:tre An0leitner <i echi'a 6a!
'ornind de la ,er6iunile 9n li"#a olande8: <i 9n li"#a en0le8: Aiecare dintre cei 'atru "e"#ri
ai echi'ei a 'ro'u6 c$te o traducere Traducerile au 7o6t di6cutate! iar cea acce'tat: de cei "ai
"ul=i din echi': a 7o6t re=inut: La 67$r<it! echi'a a anali8at 7iecare ite" tradu6 Unii ite"i au
7o6t "odi7ica=i 'entru a a,ea acela<i 6en6 ca 9n li"#ile olande8: <i en0le8:
;u': ter"inarea traducerilor au 7o6t 6chi"#a=i unii ite"i din ,er6iunea 9n li"#a olande8:!
'entru a 7i 6i"ilari cu cei din ,er6iunile 9n li"#ile en0le8: <i 0er"an: Modi7ic:rile au con6tat!
9n 0eneral! 9n ad:u0area de 6'eci7ica=ii 1de eBe"'lu! M#ste interesat-8 a de,enit M#ste interesat
de ceilali-8! iar M$iscut despre planuriN 6&a tran67or"at 9n M$iscut despre planuri de
viitor-82
In li"#a en0le8:! 9n teBtul unor ite"i a 7o6t nece6ar 6: 6e introduc: <i co"'le"ente!
'recu"
Mcu u<urin=:N! Made6eaN! MtotdeaunaN! 'entru a de6crie un co"'orta"ent ti'ic Re6'ecti,ii
ite"i au 7o6t "odi7ica=i core6'un8:tor <i 9n li"#a olande8:
116
Su'ra7actorii Modelului Bi0 Ai,e
Ite"ii care nu au 'utut 7i tradu<i 9n cele dou: li"#i <i cei care nece6itau 7olo6irea unor
ad%ecti,e eB'ri"$nd tr:6:turi au 7o6t eli"ina=i ;e a6e"enea! au 7o6t eli"ina=i <i al=i ite"i!
a'recia=i de traduc:tori ca 7iind necore6'un8:tori 1a"#i0ui! 'rea 6'eci7ici etc2
Ite"ii r:"a<i au 7o6t re,:8u=i de AAR KendriL6 <i de conduc:torii te8ei 6ale de doctorat!
9n cele trei li"#i Cu acea6t: oca8ie! au 7o6t eli"ina=i ite"ii care 7olo6eau ad,er#e re7eritoare la
inten6itate 7:r: ca ace6t lucru 6: 7ie a#6olut nece6ar 'entru a de6crie un co"'orta"ent ti'ic <i
cei care de6criau un co"'orta"ent ,ala#il 'entru 7oarte "ulte 'er6oane
;intre ite"ii care eB'ri"au co"'orta"ente o'u6e 1de eBe"'lu! MAre o prere &oarte
)un/
proast despre sine-N2 6&a re=inut unul 6in0ur
Au r:"a6 din colec=ia ini=ial: *4+ ite"i
%tapa a I'$a" Analiza actorial a itemilor
Studen=ii din anul I al Aacult:=ii de P6iholo0ie de la Uni,er6itatea din Gronin0en au 7o6t
in,ita=i! 'rintr&o 6cri6oare! 6: 'artici'e la o cercetare 'ri,ind tr:6:turile de 'er6onalitate Li 6&a
'ro"i6 c: li 6e ,a da 'o6i#ilitatea 6: co"'are 'ro7ilul lor '6iholo0ic re8ultat din autoe,aluare
cu cel o#=inut 'e #a8a e,alu:rilor 7:cute de al=ii
Cei care doreau 6: 'artici'e tre#uiau 6: indice nu"ele <i adre6ele a 'atru 'er6oane care ar
7i di6'u6e 6: 9i caracteri8e8e Se cerea ca ace6te 'er6oane 6: nu 7ie 6tuden=i la Aacultatea de
P6iholo0ie <i 6: locuia6c: la adre6e di7erite
Au r:6'un6 in,ita=iei 45/ de 6tuden=i Lor li 6&au ad:u0at 4+ '6iholo0i In total au
'artici'at la acea6t: eta': -*) de 'er6oane a,$nd 9ntre 45 <i .) de ani ;intre ele! 4C- 6&au
autocaracteri8at! iar celelalte le&au caracteri8at 'e ace6tea To=i 6u#iec=ii au 7o6t 'l:ti=i 'entru
'artici'are
Su#iec=ilor care 6&au autoe,aluat li 6&a cerut 6: 6e co"'are cu alte 'er6oane de acela<i 6eB
<i de aceea<i ,$r6t:
Cei care 7:ceau e,alu:ri au 7o6t ru0a=i 6: nu 6e con6ulte cu alte 'er6oane atunci c$nd
r:6'und Ei au 7o6t in7or"a=i c: 'entru e,aluarea unei 'er6oane 6e ,or 7olo6i "ediile cotelor
date de "ai "ul=i e,aluatori <i! 'rin ur"are! o e,entual: eroare de a'reciere din 'artea unui
e,aluator ,a 7i corectat: 'rin cotele atri#uite de ceilal=i
To=i 6u#iec=ii au r:6'un6 la cei *4+ ite"i <i la o li6t: co"'u6: din ((5 de
ad%ecti,e de6criind 'er6onalitatea 6u# a6'ectele 6ur'rin6e de 6u'ra7actorii "odelului
Bi0 Ai,e R:6'un6urile con6tau 9n acordarea unor cote cu'rin6e 9ntre 4 <i 5! care indicau 9n ce
":6ur: ite"ul! re6'ecti, ad%ecti,ul! e6te 'otri,it 'entru caracteri8area 'er6oanei e,aluate
R:6'un6urile a#6ente au 'ri"it cota "edie 1/2
Inainte de e7ectuarea 'relucr:rilor 6tati6tice! cotele date de 7iecare 'er6oan: au 7o6t a%u6tate
'rin ur":torul 'rocedeu "enit 6: reduc: e7ectele Mindul0en=eiN 6au MeBi0en=eiN e,aluatorilor:
a ;intre cei ((5 de ter"eni din li6ta de ad%ecti,e 6&au ale6 5C de 'erechi de ad%ecti,e
o'u6e 1'recu" inteli0ent > li'6it de inteli0en=:! cult > incult2 Teoretic! 'entru 7iecare 'er6oan:!
7iecare a6e"enea 'ereche tre#uia 6: ai#: "edia cotelor e0al: cu / O "edie "ai "are
1re6'ecti,! "ai "ic:2 la "ulte a6t7el de 'erechi 6u0era c: e,aluatorul a 7o6t Mindul0entN
1re6'ecti,! MeBi0entN2
44>
44>
PERSONALITATE HI INTERESE
# Pentru 7iecare 'er6oan: 6&a calculat 6corul "ediu al celor 5CB( ad%ecti,e <i ace6ta 6&a
6c:8ut din toate cotele acordate de 'er6oana re6'ecti,:
118
Su'ra7actorii Modelului Bi0 Ai,e
S&a e7ectuat anali8a 7actorial: 17olo6ind "etoda co"'onentelor 'rinci'ale <i "etoda de
rota=ie 3ari"aB2 6e'arat 'entru ad%ecti,e <i 'entru ite"i! 9n lotul 7or"at din -*) de
'er6oane S&au re=inut! 9n 7iecare ca8! 'ri"ii 5 7actori
Pentru 7iecare 'er6oan: 6&au deter"inat 6corurile 7actoriale 'entru ad%ecti,e <i 6corurile
7actoriale 'entru ite"i S&au calculat coe7icien=ii de corela=ie liniar: 9ntre ace6te 6coruri <i 6&a
con6tatat c:! eBce't$nd o 6in0ur: 'ereche de 7actori! 6corurile 7actoriale re7eritoare la 7actori
di7eri=i nu corelea8: 6e"ni7icati, 9ntre ele
%tapa a '$a" /elecia itemilor c&estionarului FFPI
S&au e7ectuat "ai "ulte 'relucr:ri 'rin anali8: 7actorial: a6u'ra ite"ilor che6tionarului
FFPI! 7olo6ind di,er6e e<antioane de 'er6oane! care au r:6'un6! 9n 'lu6! la ite"ii che6tionarului
=#E-PI-< 6au la o li6t: cu ((5 de ad%ecti,e re7eritoare la tr:6:turi de 'er6onalitate Unele
'er6oane 6&au autoe,aluat! iar altele le&au e,aluat 'e 'ri"ele Re8ultatele o#=inute 6&au utili8at
'entru a identi7ica ite"ii care ":6oar: acela<i 7actor
S&a deci6 6: 6e con6truia6c:! 'entru 7iecare 6u'ra7actor din "odelul Bi0 Ai,e! c$te o 6cal:
alc:tuit: din () de ite"i care 6: ai#: 6atura=ia "aBi": > luat: 9n ,aloare a#6olut: > 9n acela<i
7actor <i 6: 9nde'linea6c: ur":toarele condi=ii:
J S: 7ie u<or de 9n=ele6 1Aiecare ite" a 7o6t e,aluat cu o cot: cu'rin6: 9ntre 4\total
de 9n=ele6 <i /\total de ne9n=ele6 <i 6&au eli"inat ite"ii cu "edia cel 'u=in e0al: cu
4!)-2
J S: nu de6crie co"'orta"ente neo#6er,a#ile! 7oarte de8ira#ile 6ocial 6au
7oarte inde8ira#ile 6ocial
J Coe7icientul de corela=ie liniar: dintre 6corul autoe,alu:rii <i "edia
6corurilor e,alu:rilor 6: 7ie 6e"ni7icati, 6tati6tic
S&a ur":rit! 9n 'lu6! ca 7actorii 'entru care 6e o#=in 6atura=iile 6ecundare 6: di7ere 9ntre
ite"ii re'arti8a=i aceluia<i 6u'ra7actor
Ite"ii 7iec:rei 6cale au 7o6t ale<i a6t7el 9nc$t 'entru 4) dintre ei 6atura=ia cea "ai "are 9n
,aloare a#6olut: 6: 7ie 'o8iti,:! iar 'entru ceilal=i 4)! ne0ati,:
%tapa a 'I$a- <eterminarea ecuaiilor de regresie
In cadrul 7iec:rei 6cale doar 'u=ini ite"i 6unt 'uri 7actorial! adic: au 6atura=ia 6ecundar:
7oarte "ic:: 5 'entru 6cala #,traversiune! - 'entru 6cala Ama)ilitate! - 'entru 6cala
Con+tiincio*itate! + 'entru 6cala Sta)ilitate emoional <i 4 'entru 6cala Autonomie ;in acea6t:
cau8:! 6calele 7or"ate nu 6unt orto0onale 9ntre ele! adic: nu ":6oar: c$te un 6in0ur 6u'ra7actor
1Pe un e<antion 7or"at din 4/44 'er6oane 6&au o#=inut coe7icien=i de corela=ie liniar: cu ,alori
a'ro'iate de )!5 9ntre 6calele #,traversiune! Sta)ilitate emoional <i Autonomie2
Pentru a 6e 'utea e,alua cei cinci 6u'ra7actori din "odelul Bi0 Ai,e cu a%utorul
che6tionarului FFPI 6&a e7ectuat anali8a 7actorial: a6u'ra 6corurilor 6calelor <i 6&au deter"inat
ecua=iile de re0re6ie ale 6corurilor 7actoriale 7a=: de 6corurile 6calelor
44B
44B
PERSONALITATE HI INTERESE
III%4%9 Conin-t-l c,estionar-l-i FFPI
Che6tionarul FFPI con=ine 4)) de ite"i! 0ru'a=i 9n cinci 6cale! 7iecare a c$te () de ite"i
Re'arti8area ite"ilor 'e 6cale e6te indicat: 9n AneBa /
III%4%7% Descrierea itemilor c,estionar-l-i FFPI
Che6tionarul con6t: din 4)) de ite"i! 7iecare a,$nd 7or"a unei 'ro'o8i=ii 6curte <i
concrete Su#iectul tre#uie 6: a'recie8e 9n ce ":6ur: a7ir"a=ia din 7iecare ite" 6e
'otri,e<te 'er6oanei 'e care o e,aluea8: 1care 'oate 7i chiar 'ro'ria 'er6oan:2 <i 6: r:6'und:
cu una din ,ariantele: M4 \ i 6e 'otri,e<te 7oarte 'u=inN! M( \ i 6e 'otri,e<te 'u=inN! M/ \ i 6e
'otri,e<te ca"
'e %u":tateN! M+ \ i 6e 'otri,e<te "ultN <i M5 \ i 6e 'otri,e<te 7oarte "ultN
III%4%3% Materialele -tili?ate 0entr- testare
Caietul c&estionarului con=ine in6truc=iunile 'e care le 'ri"e<te 6u#iectul 'entru a
r:6'unde la che6tionar <i ite"ii che6tionarului FFPI! 0ru'a=i c$te () 'e 7iecare 'a0in: Caietul
chestionarului e6te inclu6 9n AneBa 4
Pe Foaia de rspuns 6unt notate in7or"a=iile 'e care 6u#iectul tre#uie 6: le co"unice
'entru a 'utea 7i identi7icat 1nu"ele! data na<terii <i data e,alu:rii2 <i 'entru a 6e 'utea
inter'reta r:6'un6urile 6ale 16eBul2
Ur"ea8:! 'e Foaia de rspuns! cinci coloane! care core6'und celor cinci 'a0ini cu ite"i
din Caietul chestionarului Aiecare 0ru' de coloane con=ine! 'entru () de ite"i! nu":rul
ite"ului <i un 6'a=iu 'entru "arcarea r:6'un6ului Su#iectul tre#uie 6: note8e ci7ra
core6'un8:toare r:6'un6ului ale6 9n dre'tul nu":rului de ordine al ite"ului
In AneBa ( 6e 0:6e<te o Foaie de rspuns
Pentru a 6e reduce ri6cul de a co"'leta r:6'un6ul unui ite" 9n dre'tul nu":rului de
ordine al altui ite"! at$t 9n Caietul chestionarului! c$t <i 'e Foaia de rspuns! ite"ii 6unt
0ru'a=i c$te cinci In Caietul chestionarului 0ru'urile 6unt 6e'arate 'rin r$nduri li#ere! iar 'e
Foaia de rspuns! 'rintr&o linie ori8ontal:
In (rila de cotare a che6tionarului FFPI 1a7lat: 9n AneBa /2 6unt indica=i ite"ii care
intr: 9n co"'onen=a 7iec:rei 6cale Pentru 7iecare ite" e6te notat "odul de cotare 1cotare
direct: 6au cotare in,er6:2
III%4%>% Instr-ci-nile .e a.ministrare a c,estionar-l-i FFPI
Che6tionarul FFPI 'oate 7i ad"ini6trat indi,idual 6au colecti,
Su#iectul 'ri"e<te Caietul chestionarului 9"'reun: cu o Foaie de rspuns <i cu un
in6tru"ent de 6cri6
120
Su'ra7actorii Modelului Bi0 Ai,e
Pri"a eta': a ad"ini6tr:rii che6tionarului con6t: 9n co"'letarea corect: a datelor
#io0ra7ice cu'rin6e 9n Foaia de rspuns 1nu"ele! 'renu"ele! data na<terii! data e,alu:rii <i
6eBul2 Per6oanele cu di7icult:=i ,or 7i a%utate la co"'letarea ace6tor in7or"a=ii
Cea de&a doua eta': con6t: 9n 'arcur0erea che6tionarului
Per6oana care ad"ini6trea8: che6tionarul 9l in,it: 'e 6u#iect 6: citea6c: in6truc=iunile de
co"'letare a r:6'un6urilor din Caietul chestionarului:
Ai primit un caiet intitulat C&estionarul FFPI +i o &oaie numit Foaie de rspuns- Cu
a3utorul lor( v rugm s caracteri*ai persoana al crei nume este scris pe &oaia de rspuns(
su) titlu-
Pn caiet gsii o list cu ?;; de comportamente- 5 rugm s notai pentru &iecare dintre
ele n ce msur i se potrive+te persoanei n cau*- Pentru acesta( scriei pe Foaia de rspuns(
n dreptul numrului respectiv( una dintre ci&rele ?( C( 6( : +i !( care nseamn/
? V i se potrive+te &oarte puin0
C V i se potrive+te puin0
6 V i se potrive+te cam pe 3umtate0
: V i se potrive+te mult0
! V i se potrive+te &oarte mult-
Iat un e!emplu/
S presupunem c gsii n caiet( la un numr oarecare =( propo*iia
Pi place s mnnce )ine-
$ac suntei de prere c aceast descriere .i se potrive+te &oarte mult8 persoanei
respective( scriei pe Foaia de rspuns( n dreptul numrului =( ci&ra !-
=u v gndii prea mult la rspunsurile dumneavoastrO
$ac avei ndoieli( comparai persoana respectiv cu alte persoane pe care le
cunoa+tei )ine-
Avei gri3 s scriei rspunsul n locul corect- 'a s&r+itul &iecrei pagini cu descrieri
de comportamente( veri&icai dac ai a3uns la s&r+itul unei coloane din Foaia de rspuns-
' rugm s rspundei la toate punctele"
=u scriei nimic pe caietO Scriei numai pe Foaia de rspunsO
<spunsurile dumneavoastr sunt con&ideniale-
%impul de rspuns nu este limitat-
484
484
PERSONALITATE HI INTERESE
;u': ce 6u#iectul a citit in6truc=iunile! 'er6oana care ad"ini6trea8: che6tionarul 9l
9ntrea#: dac: a 9n=ele6 ce are de 7:cut <i! 9n ca8ul 9n care ace6ta r:6'unde a7ir"ati,! 9l in,it: 6:
r:6'und: la ite"i
;ac: 6u#iectul nu a 9n=ele6 6au are 9ntre#:ri! i 6e cite6c acele ':r=i din in6truc=iunile de
co"'letare a r:6'un6urilor care 9i aduc l:"uririle nece6are
Se 'oate 9nt$"'la ca 6u#iectul 6: 9ntre#e la ce 6er,e<te che6tionarul I 6e ,a r:6'unde c:
a%ut: la cunoa<terea unor a6'ecte ale 'er6onalit:=ii 6ale
In ca8ul ad"ini6tr:rii colecti,e a che6tionarului 6au al 'er6oanelor care au di7icult:=i la
citire! in6truc=iunile de co"'letare a r:6'un6urilor ,or 7i citite de 'er6oana care ad"ini6trea8:
che6tionarul
Atunci c$nd 'reia de la un 6u#iect Foaia de rspuns! 'er6oana care ad"ini6trea8:
che6tionarul tre#uie 6: ,eri7ice dac: ace6ta a co"'letat toate datele 'er6onale <i la 7iecare ite"
a notat un r:6'un6 <i nu"ai unul 16unt ad"i6e corecturile reali8ate 'rin #ararea r:6'un6urilor
0re<ite <i notarea! al:turi de ele! a r:6'un6urilor corecte2 ;ac: o#6er,: o"i6iuni! con6tat: c:
au 7o6t notate "ai "ulte r:6'un6uri 'entru un ite" ori identi7ic: r:6'un6uri di7erite de ci7rele
4! (! /! + <i 5! 9i ,a cere 6u#iectului 6: e7ectue8e co"'let:rile <i@6au corecturile nece6are
III%4%A% Cotarea r@s0-ns-rilor
Cotele ite"ilor 6unt nu"ere 9ntre0i cu'rin6e 9ntre 4 <i 5 In ca8ul ite"ilor cu cotare
direct:! cota 4 core6'unde r:6'un6ului Mi 6e 'otri,e<te 7oarte 'u=inN! iar cota 5! r:6'un6ului Mi
6e 'otri,e<te 7oarte "ultN Pentru ite"ii cu cotare in,er6:! cota 4 core6'unde r:6'un6ului Mi 6e
'otri,e<te 7oarte "ultN! iar cota 5! r:6'un6ului Mi 6e 'otri,e<te 7oarte 'u=inN
Scorul 7iec:rei 6cale 6e o#=ine 'rin 9n6u"area cotelor ite"ilor co"'onen=i
III%4% B% A.a0tarea c,estionar-l-i FFPI In Romnia
Princi'alul autor al che6tionarului FFPI! AAR KendriL6! l&a o7erit 'entru a 7i tradu6 <i
ada'tat 9n li"#a ro"$n:
Traducerea a 7o6t reali8at: de M Al#u <i I C8itro"! 7olo6ind ,er6iunile 9n li"#ile en0le8:
<i 0er"an: Ea a 7o6t a,i8at: de autorii che6tionarului! du': ce dou: 'er6oane ori0inare din
Ro"$nia <i 6ta#ilite 9n Olanda! ale6e de ace<tia! au e7ectuat retro,er6iunea ite"ilor 9n li"#a
olande8:
Ada'tarea che6tionarului FFPI 9n li"#a ro"$n: a 7o6t reali8at: de Monica Al#u Au 7o6t
'arcur6e "ai "ulte eta'e
%tapa I
Pri"a ,er6iune 9n li"#a ro"$n: a che6tionarului FFPI! re8ultat: din traducerea ite"ilor! a
7o6t ad"ini6trat: unui e<antion con6tituit din 4/. de ele,i din cla6a a ]&a 1(. de #:ie=i <i 44)
7ete2 <i din 4(. de 6tuden=i 1/5 de #:ie=i <i */ de 7ete2
44B
44B
PERSONALITATE HI INTERESE
R:6'un6urile la ite"i au 7o6t 'relucrate 'rin anali8: 7atcorial: 1'rin "etoda
co"'onentelor 'rinci'ale! 7olo6ind "etoda de rota=ie 3ari"aB2 Au 7o6t eBtra<i cinci 7actori
care ':reau 6: core6'und: 6u'ra7actorilor din "odelul Bi0 Ai,e Ite"ii au 7o6t aloca=i
6ectoarelor "odelului AD!C! 7olo6ind 'rocedeul ur"at 'entru con6truirea che6tionarului! 9n
eta'a I 1A2 1, ca'itolul III4/2: 7iecare ite" a 7o6t alocat 7a=etei din "odelul AD!C
core6'un8:toare 7actorului 6au celor doi 7actori 9n care ite"ul a,ea 6atura=ia "aBi": 9n ,aloare
a#6olut:! re6'ecti, 6atura=iile "aBi"e 9n ,aloare a#6olut:
Pe de alt: 'arte! ite"ii 'ri"ei ,er6iuni 9n li"#a ro"$n: au 7o6t anali8a=i de <a'te
'6iholo0i Pentru cinci dintre ite"i 6&a a'reciat c: 'ot 7i inter'reta=i 9n "ai "ulte 7eluri
A'oi! to=i ite"ii au 7o6t di6cuta=i de al=i <a6e '6iholo0i Ace<=ia au co"'arat aloc:rile
ite"ilor 'e 7a=ete re8ultate 9n ur"a anali8ei 7actoriale cu alocarea din ,er6iunea ori0inal: a
che6tionarului FFPI <i au ur":rit o#6er,a=iile 7:cute de 'ri"a echi': de '6iholo0i
Trei dintre '6iholo0ii celei de&a doua echi'e! lucr$nd inde'endent! au 'ro'u6 7or"ul:ri noi
atunci c$nd au a'reciat c: ite"ii nu 6unt 'otri,i=i Ceilal=i trei '6iholo0i au co"'arat 7or"ul:rile
noi cu cele din ,er6iunea I <i au 6electat ite"ii care au con6tituit ,er6iunea a II&a a
che6tionarului FFPI Acea6ta di7erea de ,er6iunea I 'rin +/ de ite"i 1* 9n 6cala #,traversiune!
4/ 9n 6cala Ama)ilitate! - 9n 6cala Con+tiincio*itate! * 9n 6cala Sta)ilitate emoional <i 5 9n
6cala Autonomie2
%tapa a II$a
3er6iunea a II&a a che6tionarului FFPI a 7o6t ad"ini6trat: unui e<antion 7or"at din -* de
6tuden=i 14+ #:ie=i <i C5 de 7ete2
S&a e7ectuat anali8a 7actorial: 1'rin "etoda co"'onentelor 'rinci'ale! 7olo6ind "etoda de
rota=ie 3ari"aB2 a celor 4)) de ite"i Au 7o6t eBtra<i cinci 7actori! care au 7o6t inter'reta=i ca
7iind 6u'ra7actorii din "odelul Bi0 Ai,e In 7unc=ie de 7actorul 6au cei doi 7actori 9n care ite"ii
're8entau 6atura=ia cea "ai "are 9n ,aloare a#6olut:! 6&a 7:cut alocarea ite"ilor 'e 7a=etele
"odelului AD!C( 7olo6indu&6e 'rocedeul ur"at 'entru con6truirea che6tionarului! 9n eta'a I 1A2
1, ca'itolul III4/2 Au eBi6tat * ca8uri 9n care ite"ii nu au corelat 6e"ni7icati, la 'ra0ul
p\)!)5 cu niciunul dintre cei cinci 7actori eBtra<i
Pe de alt: 'arte! to=i ite"ii au 7o6t re'arti8a=i 6ectoarelor "odelului AD!C de c:tre +/ de
6tuden=i din ulti"ul an al Aacult:=ii de P6iholo0ie
S&au 6electat ite"ii 'entru care! at$t 9n alocarea 7:cut: 'e #a8a anali8ei 7actoriale! c$t <i 9n
cea reali8at: de 6tuden=i 7actorul 'rinci'al di7erea de cel din ,er6iunea ori0inal: a
che6tionarului FFPI- Ace<ti ite"i au 7o6t anali8a=i de al=i 4. 6tuden=i din ulti"ul an al Aacult:=ii
de P6iholo0ie Pentru 7iecare ite" 6&a 'rocedat a6t7el:
J trei 6tuden=i au e,iden=iat de7ectele ite"ului?
J trei 6tuden=i au ar:tat a6'ectele 'o8iti,e ale ite"ului?
J 'e #a8a ar0u"entelor adu6e de cei <a6e 6tuden=i! cinci 6tuden=i! lucr$nd
inde'endent unii de al=ii! au 'ro'u6 7or"ul:ri noi?
J <a'te 6tuden=i au anali8at 7or"ul:rile 'ro'u6e! =in$nd cont de 7a=eta 9n care 6e
0:6ea ite"ul 9n ,er6iunea ori0inal:! <i au ale6 una dintre ele! care a 7o6t inclu6: 9n
,er6iunea a III&a a che6tionarului
120
Su'ra7actorii Modelului Bi0 Ai,e
3er6iunea a III&a a che6tionarului FFPI di7erea de ,er6iunea a II&a 'rin 44 ite"i 14 9n 6cala
#,traversiune! + 9n 6cala Ama)ilitate! + 9n 6cala Con+tiincio*itate <i ( 9n 6cala Autonomie2
%tapa a III$a
Un '6iholo0! c:ruia nu 9i 7u6e6e 're8entat che6tionarul FFPI! a caracteri8at! 7olo6ind
,er6iunea a III&a a che6tionarului! /) de 'er6oane 'e care le cuno<tea #ine C$te,a 8ile "ai
t$r8iu! acela<i '6iholo0 a e,aluat cele /) de 'er6oane 9n 'ri,in=a 6u'ra7actorilor #,traversiune!
Ama)ilitate! Con+tiincio*itate! Sta)ilitate emoional <i Autonomie! acord$ndu&le c$te o cot:
cu'rin6: 9ntre 4 1\ 6u'ra7actor 're8ent 9n 7oarte "ic: ":6ur:2 <i 5 1\ 6u'ra7actor 're8ent 9n
7oarte "are ":6ur:2
S&au calculat coe7icien=ii de corela=ie liniar: 9ntre cotele ite"ilor <i re8ultatele e,alu:rii
6u'ra7actorilor Au eBi6tat 'atru ite"i ale c:ror 6coruri nu au corelat 6e"ni7icati, la 'ra0ul
p\)!)5 cu niciunul dintre 6u'ra7actori Ceilal=i *C de ite"i au 7o6t re'arti8a=i 7a=etelor
"odelului AD!C 9n 7unc=ie de 6u'ra7actorul 16au cei doi 6u'ra7actori2 cu care ite"ul a,ea cel
"ai "are coe7icient de corela=ie liniar: 1cei "ai "ari coe7icien=i de corela=ie liniar:2
Trei '6iholo0i au alocat ite"ii ,er6iunii a III&a a che6tionarului FFPI 6ectoarelor
"odelului AD!C! ur"$nd 'rocedeul 7olo6it 'entru con6truirea che6tionarului! 9n eta'a I 1A2 1,
ca'itolul III4/2
Cei * ite"i 'entru care 9n a"#ele aloc:ri 6u'ra7actorul 'rinci'al di7erea de cel din
,er6iunea ori0inal: a che6tionarului 1( din 6cala #,traversiune! ( din 6cala Ama)ilitate! / din
6cala Con+tiincio*itate <i ( din 6cala Sta)ilitate emoional2 au 7o6t anali8a=i de doi '6iholo0i <i
re7or"ula=i Totodat: au 7o6t u<or "odi7ica=i <i 4- ite"i care de6criau co"'orta"ente
o#6er,a#ile la un nu":r 7oarte "ic de 'er6oane <i din ace6t "oti, a,eau 6coruri "edii 7oarte
"ici 1( din 6cala #,traversiune! / din 6cala Ama)ilitate! + din 6cala Con+tiincio*itate! / din
6cala Sta)ilitate emoional <i 5 din 6cala Autonomie2
S&a o#=inut a6t7el ,er6iunea a I3&a a che6tionarului FFPI- Ea e6te alc:tuit: din 4)) de
ite"i! 0ru'a=i c$te () 'e 7iecare 6cal:
III%4%46% $ali.area c,estionar-l-i FFPI
III%4%46%4% Noi-ni teoretice .es0re /ali.itate (i /ali.are
Mult: ,re"e! no=iunea de ,aliditate a unui te6t a 7o6t le0at: de 7unc=ia 9nde'linit: de te6t
Rele,ant: 9n ace6t 6en6 e6te de7ini=ia dat: de RK Linde"an 14*-.! a'ud Al#u! ()))2:
M,aliditatea unui te6t e6te dat: de ":6ura 9n care ace6ta 9<i 9nde'line<te 7unc=iaN
In ulti"ul ti"'! 9n6:! acce'=iunea atri#uit: ter"enului M,aliditateN 6&a 6chi"#at Acu"!
,aliditatea e6te 'ri,it: ca o calitate a utili8:rii re8ultatelor te6tului: M'aliditatea unui te6t 6e
re7er: la c$t de 'otri,ite 6unt inter'ret:rile de6cri'ti,e! eB'licati,e 6au 'redicti,e care 6e dau
6corurilor 6aleN 1Sil,a! 4**/2
In,e6ti0area 0radului de ,aliditate a inter'ret:rii 'ro'u6e de un te6t 'oart: nu"ele de
validare a te6tului EBi6t: "ai "ulte cate0orii de 6trate0ii de ,alidare 1Al#u! ()))2:
484
484
PERSONALITATE HI INTERESE
J ,alidare relati,: la con6tructul ":6urat de te6t?
J ,alidare relati,: la con=inutul te6tului?
J ,alidare relati,: la criteriu
III%4%46%8% $ali.area relati/@ la constr-ct a c,estionar-l-i FFPI
3er6iunea a I3&a a che6tionarului FFPI a 7o6t ad"ini6trat: unui e<antion 7or"at din
445 6tuden=i 1/( de #:ie=i <i ./ de 7ete2! a,$nd ,$r6ta cu'rin6: 9ntre 4. <i (( de ani
;atorit: 7a'tului c: doar 'u=ini ite"i 6unt 'uri 7actorial 1au 6atura=ii "ari 9ntr&un
6in0ur 7actor2! 6calele din FFPI corelea8: liniar 9ntre ele 1, ta#elul III442
Tabel-l III%4%4% Coe7icien=ii de corela=ie liniar: 9ntre 6calele din
FFPI
6e"ni7icati,i la 'ra0ul p\)!)5 1=\4452
Scala A C / <
% &)!(4) )!+/(mm
)!+5/mm
A
)!+5.mm
&)!(**m
C
/
)!5CCmm
'egend: #\#,traversiune? A\Ama)ilitate? C\Con+tiincio*itate?
S\Sta)ilitate emoional? $\Autonomie-
m\pe)!)4? WW V pe)!))4
Re8ultatul nu e6te 6ur'rin8:tor! 9ntruc$t <i autorii che6tionarului FFPI au 0:6it
coe7icien=i de corela=ie liniar: "ari 9ntre "ai "ulte 6cale Ace6ta a 7o6t! de 7a't! "oti,ul care
i&a deter"inat 'e autorii che6tionarului FFPI 6: 'ro'un: ca 'entru e,aluarea 6u'ra7actorilor
"odelului Bi0 Ai,e 6: nu 6e 7olo6ea6c: 6calele din FFPI! ci 6corurile calculate cu a%utorul
unor ecua=ii de re0re6ie 9n care 6calele 6unt ,aria#ilele inde'endente Ei au indicat
ur":toarele ecua=ii de re0re6ie liniar: 1KendriL6! 4**-2:
F# \ 4!4* m *# > )!-) m *A a )!)5 m *C > )!() m *S > )!(. m
*$ FA \ &)!)C m *# a 4!)* m *A > )!4* m *C > )!4+ m *S a )!)-
m *$ FC \ )!)+ m *# > )!4. m *A a 4!)5 m *C > )!)+ m *S >
)!)( m *$ FS \ &)!(4 m *# > )!4C m *A > )!)5 m *C a 4!() m *S
> )!(+ m *$ F$ \ &)!(. m *# a )!). m *A > )!)( m *C > )!(+ m
*S a 4!() m *$
unde F#! FA! FC! FS <i F$ re're8int: 6corurile 6u'ra7actorilor "odelului Bi0 Ai,e! iar *#! *A!
*C! *S <i *$ 6unt 6corurile 6tandardi8ate ale 6calelor din FFPI 1#\#,traversiune?
A\Ama)ilitate? C\Con+tiincio*itate? S\Sta)ilitate emoional? $\Autonomie2
122
Su'ra7actorii Modelului Bi0 Ai,e
;ar! 9n e<antionul 7or"at din cei 445 6u#iec=i! 6u'ra7actorii ale c:ror ,alori au
7o6t calculate 7olo6ind ace6te ecua=ii nu 6unt orto0onali 9ntre ei A6t7el! 6e o#=in
coe7icien=i de corela=ie liniar: 6e"ni7icati,i 6tati6tic 9ntre 6u'ra7actorii:
F# <i FA: r\&)!CC4!
pe)!))4? FA <i FS: r\&)!/+5!
pe)!))4? FA <i F$: r\&
)!4*5! pe)!)5
;in ace6t "oti, au 7o6t recalculate ecua=iile de re0re6ie ale 6u'ra7actorilor "odelului
Bi0
Ai,e 7a=: de 6corurile 6calelor din FFPI S&a 'rocedat a6t7el:
a S&a e7ectuat anali8a 7actorial: a6u'ra 6corurilor 6calelor din FFPI 9n e<antionul 7or"at
din cei 445 6tuden=i S&au eBtra6 cinci 7actori! de6're care 6&a 're6u'u6 c: e,aluea8:
6u'ra7actorii "odelului Bi0 Ai,e Aiecare 7actor a 'ri"it denu"irea 6calei care a,ea cea "ai
"are dintre 6atura=ii 9n acel 7actor Satura=iile 6calelor din FFPI 7actorii eBtra<i! 6e"ni7icati,e la
'ra0ul p\)!)5! 6unt 're8entate 9n ta#elul III4(
Tabel-l III%4%8% Satura=iile 6calelor din FFPI 9n 7actorii eBtra<i 'rin anali8:
7actorial:! 6e"ni7icati,e la 'ra0ul p\)!)5 1=\4452
Scala 5actor-l
F% FA FC F/ F<
% )!*5-mm )!4*+ )!4*5
A )!*5+mm )!(+Cm
C )!(/4m )!*-/mm
/ )!()( )!*+)mm )!(C*m
< )!(45 )!(.+mm )!*(/mm
'egend: # <9 F# \ #,traversiune? A <9 FA \ Ama)ilitate? C <i FC \
Con+tiincio*itate? S <9 FS \ Sta)ilitate emoional? $ <9 F$ \Autonomie-
m\pe)!)4? WW V pe)!))4
b S&au calculat 6corurile 7actoriale 'entru cei cinci 7actori! 'entru 7iecare 6u#iect
c S&au deter"inat ecua=iile de re0re6ie liniar: "ulti'l: ale 7actorilor eBtra<i 7a=: de
6calele din FFPI Ace6te ecua=ii 6unt:
F# \ )!)*(* B # a )!))C+ B A a )!)))( B C > )!)4+( B S > )!)4.C B $ > +!5(5-
FA \ )!))5C B # a )!44)( B A > )!)(5( B C a )!)))- B S a )!)4C/ B $ > -!.*5.
FC \ )!)))) B # T )!)(C( B A a )!)*+* B C > )!))(+ B S T )!))+5 B $ > +!(.*.
FS \ T )!)454 B # a )!)))5 B A > )!))(. B C a )!)*C. B S > )!)/(/ B $ > /!)C.+
F$ \ T )!)4C) B # a )!)4C/ B A > )!))+4 B C > )!)(C+ B S a )!4/)- B $ > -!-+*+
unde: F#! FA! FC! FS <i F$ re're8int: 6corurile 6u'ra7actorilor "odelului Bi0 Ai,e e,alua=i de
FFPI! iar #! A! C! S <i $ 6unt 6corurile 6calelor din FFPI
48&
PERSONALITATE HI INTERESE
Pentru a ,eri7ica ,aliditatea che6tionarului FFPI relati,: la con6tructele ":6urate de el! 6&
au calculat coe7icien=ii de corela=ie liniar: 9ntre 6corurile 6u'ra7actorilor che6tionarului FFPI!
deter"inate 'e #a8a ecua=iilor de re0re6ie! <i c$te,a 6cale din Inventarul Psihologic Cali&ornia
1CPI2 1Pitariu! Al#u! 4**/2 <i din #=CA$ 1un che6tionar ale c:rui 6cale e,aluea8: 7a=ete ale
6u'er7actorilor "odelului Bi0 Ai,e2 1Al#u! Pitariu! ()))2! care 6e re7er: la con6tructe
a6e":n:toare celor e,aluate de FFPI Concret! au 7o6t calcula=i coe7icien=ii de corela=ie
liniar:
9ntre
J 6u'ra7actorul #,traversiune 1F#2 <i:
#? din #=CA$ & a7ir"are 6ocial:?
#C din #=CA$ & acti,i6" 'e 'lan 6ocial?
#6 din #=CA$ & 9ncredere 9n 6ine 9n conteBt 6ocial?
S din CPI & 6ocia#ilitate?
Sp din CPI & 're8en=: 6ocial:?
v? din CPI & intro,er6iune@eBtra,er6iune?
J 6u'ra7actorul Ama)ilitate 1FA2 <i:
A? din #=CA$ & intere6 'entru ceilal=i?
J 6u'ra7actorul Con+tiincio*itate 1FC2 <i:
CC din #=CA$ & 'lani7icarea?
C6 din #=CA$ & ri0iditate 9n 0$ndire <i ac=iune?
Ac din CPI & reali8are 'rin con7or"i6"?
vC din CPI & acce'tarea nor"elor?
J 6u'ra7actorul Sta)ilitate emoional 1FS2 <i:
=? din #=CA$ & de're6ie?
=6 din #=CA$ & anBietate?
=: din #=CA$ & anBietate 6ocial:?
v6 din CPI & ni,elul de reali8are?
J 6u'ra7actorul Autonomie 1F$2 <i:
Cs din CPI & ca'acitate de 6tatut?
Sa din CPI & acce'tare de 6ine?
In din CPI & inde'enden=:
Se"ni7ica=iile 6calelor 7olo6ite 9n cercetare 6unt 're8entate 9n ta#elele III4/ <i III4+
124
Su'ra7actorii Modelului Bi0 Ai,e
Tabel-l III%4%&% Inter'retarea 6corurilor "ici <i a celor
"ari
ale 6calelor din CPI utili8ate 'entru ,alidarea che6tionarului
FFPI
Scala Scor-ri mici Scor-ri mari
/= > /ociabilitate e6te ti"id! inhi#at! retra6 <i
i8olat 9n 6itua=ii 6ociale
e6te 'rieteno6! inte0rat 9n
colecti,! 6ocia#il
/p > Prezena social ,or#e<te 'u=in are i"a0ina=ie <i 7luen=: ,er#al:
v: > Introversiune?
e!traversiune
are un co"'orta"ent de6chi6!
deta<at! eBtra,ertit
e6te retra6! intro,ertit
Ac > )ealizare prin conormism e6te con7u8! re8i6tent 7a=: de
re0uli <i re0ula"ente
'oten=ialit:=ile 6ale
7unc=ionea8:
#ine 9ntr&un cadru #ine de7init
<i clar 6tructurat! e6te ca'a#il!
#ine or0ani8at
v8 > Acceptarea normelor are tendin=a de a inter'reta
nor"ele 6ociale
acce't: <i re6'ect: nor"ele
6ociale
v; > +ivelul de realizare 6i"te c: nu <i&a reali8at 'ro'riile
'oten=ialit:=i
6i"te c: <i&a reali8at 'ro'riile
'oten=ialit:=i
Cs > Capacitate de statut nu 6e 6i"te la lar0ul 6:u 9n
6itua=ii co"'etiti,e
e6te a"#i=io6! are intere6e
"ultilaterale
/a > Acceptare de sine e6te retra6 <i taciturn are 9ncredere 9n 6ine! e6te 'l:cut
9n con,er6a=ie
In > Independen caut: 6'ri%in din 'artea altora!
e,it: con7lictele! 9nt$r8ie
6au e,it: 6: ac=ione8e
e6te echili#rat! inde'endent!
deta<at
487
487
PERSONALITATE HI INTERESE
Tabel-l III%4%9% Inter'retarea 6corurilor "ici <i a celor
"ari
ale 6calelor din #=CA$ utili8ate 'entru ,alidarea che6tionarului
FFPI
Scala Scor-ri mici Scor-ri mari
%: > Airmare social 're7er: 6: r:"$n: 9n u"#r: 'e
'lan 6ocial
e6te dornic 6: de,in: lider
al
0ru'ului din care 7ace 'arte! 6e
eB'ri": cu u<urin=:! 9i 'ace 6:
ai#: o ,ia=: 6ocial: inten6:
%8 > Activism pe plan social are un co"'orta"ent re8er,at
7a=: de ceilal=i! nu e6te acti,
'e 'lan 6ocial
are "ult: ener0ie! 6i"te ne,oia
de a 7ace "ereu ce,a <i de a 7i
9n colecti,itate
%; > @ncredere n sine n
conte!t social
e6te retra6! nu are 9ncredere 9n
7or=ele 'ro'rii atunci c$nd
tre#uie 6: ac=ione8e 9n
cadrul unui 0ru'
6e 6i"te la lar0ul 6:u 9n
6ocietate! 6e ada'tea8: u<or
A: > Interesul pentru ceilali e6te centrat 'e 'ro'ria 'er6oan:!
e8it: 6: 6e a"e6tece
9n 'ro#le"ele altora
"ani7e6t: intere6 acti, 'entru
#inele celorlal=i! 'entru
intere6ele <i 6enti"entele
celorlal=i! e6te 0enero6 <i 0ata
6: a%ute
C8 > Planiicare ade6ea ac=ionea8: la 9nt$"'lare are tendin=a de a 0$ndi atent
9nainte de a ac=iona <i de a&
<i 'lani7ica 7iecare 'a6
C; > )igiditate n g#ndire i
aciune
are o "are 7leBi#ilitate 9n
0$ndire! nu re6'ect: re0ulile
<i nor"ele 6ociale
'une "are 're= 'e
con<tiincio8itate! 'e ordine!
'e re6'ectarea cu 6tricte=e a
nor"elor 7iBate de 6ocietate!
ac=ionea8: 9n con7or"itate cu
nor"ele 6ociale
+: > <epresie nu are tendin=a de a tr:i a7ecte
de ti' de're6i,! dar acea6ta nu
9n6ea"n: c: are 'redo"inant
6t:ri de ,e6elie 6au c: e6te
li'6it de 0ri%i
are tendin=a de a tr:i a7ecte de
ti' de're6i,: 6t:ri de
,ino,:=ie! tri6te=e! de6cura%are!
li'6: de 6'eran=:
+; > An!ietate e6te rareori ner,o6! nelini<tit 6au
te":tor
are tendin=a de a tr:i te"eri!
nelini<ti! ner,o8itate! 9n
6itua=ii di,er6e
+A > An!ietate social e6te rareori tul#urat 9n 6itua=ii
6ociale 'eni#ile! dar acea6ta nu
9n6ea"n: c: are a#ilit:=i
6ociale
are ade6ea 6t:ri de ru<ine! e6te
6en6i#il la ridicol! 6e 6i"te
9ncurcat 9n 're8en=a altora!
6e 6i"te in7erior 7a=: de
ceilal=i
S&au utili8at dou: 0ru'e de 6u#iec=i eBtra6e din e<antionul 7or"at din cei 445 6tuden=i:
/- de 'er6oane care au r:6'un6 la FFPI <i la CPI <i /( de 'er6oane care au r:6'un6 la FFPI <i
126
Su'ra7actorii Modelului Bi0 Ai,e
la #=CA$
48>
48>
PERSONALITATE HI INTERESE
To=i coe7icien=ii de corela=ie calcula=i 6unt 6e"ni7icati,i la 'ra0ul p\)!)5 1, ta#elul
III452! ceea ce con6tituie o do,ad: c: FFPI are o #un: ,aliditate relati,: la con6truct
Tabel-l III%4%7% Coe7icien=ii de corela=ie liniar: 9ntre 6u'ra7actorii din
FFPI
<i unele 6cale din CPI <i din
#=CA$
Scala S-0raCactor-l
F% FA FC F/ F<
%: .in
%+CA< %8 .in
%+CA< %; .in
%+CA< /= .in
CPI
/p .in CPI
v: .in CPI
)!--(mm
)!5-/mm
)!-C)mm
)!C.5mm
)!+-.mm
&)!55)mm
A: .in %+CA< )!5/-mm
C8 .in
%+CA< C; .in
%+CA< Ac .in
CPI
v8 .in CPI
)!+/*m
)+*+m
)!C5Cmm
)!-C5mm
+: .in %+CA<
+; .in %+CA<
+A .in %+CA<
v; .in CPI
&)!5C(mm
&)!5)(m
&)!/()m
)!/(/
Cs .in CPI
/a .in CPI
In .in CPI
)!(.4
)!/+(
)!(.C
'egend: m \ pe)!)4? mm \ pe)!))4
III%4%44% 5i.elitatea c,estionar-l-i FFPI
III%4%44%4% Noi-ni teoretice .es0re Ci.elitate
Con7or" de7ini=iei din Standards &or #ducational and Pschological %ests 14*.52!
7idelitatea unui te6t e6te M0radul 9n care 6corurile te6tului 6unt con6i6tente 6au re'eta#ile! adic:
0radul 9n care ele nu 6unt a7ectate de erorile de ":6ur:N
;ac: un te6t e6te 7idel! atunci 6e 'oate a,ea 9ncredere c: ad"ini6tr$ndu&l de "ai "ulte
ori la o aceea<i 'er6oan: 6corurile 6ale 6e ,or "odi7ica 7oarte 'u=in
Aidelitatea te6telor 6e ":6oar: cu a%utorul coeCicient-l-i .e Ci.elitate 1notat de o#icei cu
A
(
2 Ace6ta e6te un nu":r cu'rin6 9ntre ) <i 4! care ia ,alori cu at$t "ai "ari! cu c$t te6tul e6te
128
Su'ra7actorii Modelului Bi0 Ai,e
"ai 7idel
48B
48B
PERSONALITATE HI INTERESE
Coe7icientul de 7idelitate al unui te6t nu 'oate 7i calculat ;ar! 9n 7unc=ie de ceea ce
":6oar: te6tul <i de condi=iile 9n care a 7o6t ad"ini6trat! 6e calculea8: unul 6au "ai "ul=i
coe7icien=i care a'roBi"ea8: ,aloarea coe7icientului de 7idelitate A6e"enea coe7icien=i 6unt
coe7icien=ii con6i6ten=ei interne
Coeicienii consistenei interne arat: concordan=a di7eritelor ':r=i ale te6tului
In ca8ul te6telor 7or"ate din n ite"i 1n_(2! 'entru care 6corul te6tului 6e o#=ine 'rin
9n6u"area cotelor ite"ilor! 7idelitatea te6tului 6e calculea8: de o#icei cu a%utorul
coe7icientului ` al lui Cron#ach
III%4%44%8% Consistena intern@ a scalelor c,estionar-l-i FFPI
S&a in,e6ti0at con6i6ten=a intern: a 6calelor che6tionarului FFPI 9ntr&un e<antion 7or"at
din 445 6tuden=i 1/( de #:ie=i <i ./ de 7ete2! a,$nd ,$r6ta cu'rin6: 9ntre 4. <i (( de ani! <i 9n
e<antionul utili8at la etalonarea ,ariantei 9n li"#a ro"$n: a che6tionarului! 7or"at din 4*. de
'er6oane 1*4 de #:r#a=i <i 4)- 7e"ei2! cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre 4+ <i C5 de ani
S&a con6tatat c: 6calele din FFPI au o con6i6ten=: intern: #un: ;ar coe7icien=ii de
con6i6ten=: intern: Q ai 6calelor din ,arianta 9n li"#a ro"$n: a che6tionarului FFPI 6unt
"ai "ici dec$t cei o#=inu=i de autorii che6tionarului! 7iind a'ro'ia=i ca ,aloare de cei o#=inu=i 9n
Cehia 1Cer"aL! Kre#icLo,a! MaceL! Ur#aneL! 4**C2 <i 9n Italia 1Marino! Peru0ini! Ercolani!
4**C2 1, ta#elul III4C2
Tabel-l III%4%3% Coe7icien=ii de con6i6ten=: intern:
`
ai 6calelor din FFPI 9n di,er6e =:ri
Scala Olan.a
1=\4/442
Italia
1=\(+*2
Ce,ia
1=\(4-2
Romnia
1=\4452
Romnia
1=\4*.2
% )!*/ )!*) )!.C )!.- )!.+
A )!*4 )!.5 )!.( )!.( )!./
C )!*) )!.5 )!.C )!.. )!-*
/ )!*( )!*) )!.. )!.* )!./
< )!.* )!.+ )!.+ )!.( )!-.
'egend: #\#,traversiune? A\Ama)ilitate? C\Con+tiincio*itate? S\Sta)ilitate
emoional? $\Autonomie-
130
Su'ra7actorii Modelului Bi0 Ai,e
III%4%48% Etalonarea c,estionar-l-i FFPI
III%4%48%4% Prel-cr@ri 0reliminare
E<antionul utili8at la etalonarea che6tionarului FFPI a 7o6t alc:tuit din 4*. de 'er6oane
1*4 de #:r#a=i <i 4)- 7e"ei2 cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre 4+ <i C5 de ani 1, ta#elul III4-2
Tabel-l III%4%>% Indicatorii 6tati6tici ai ,$r6tei 'entru 'er6oanele
din e<antionul 7olo6it la etalonarea che6tionarului FFPI
SeD-l + $rsta 1In ani Im0linii2
minim maDim m -
B@rbai .- 45 C5 /*!)* 4+!(.
5emei 4)- 4+ C/ /C!*. 4/!-*
Total 4*+ 4+ C5 /-!*/ 4+!)(
=ot- Patru #:r#a=i nu au co"'letat 'e Aoaia de r:6'un6 data
na<terii <i! din ace6t "oti,! 'entru ei nu 6&a 'utut calcula ,$r6ta
Intre #:r#a=i <i 7e"ei di7er: 6e"ni7icati, "ediile 6corurilor 6calelor Ama)ilitate 1pe)!)42
<i Sta)ilitate emoional 1p\)!))42 1, ta#elul III4.2 Ae"eile 6unt "ai a"a#ile de c$t
#:r#a=ii! dar "ai 'u=in 6ta#ile e"o=ional
Tabel-l III%4%A% Co"'ararea "ediilor 6corurilor 6calelor din FFPI 9ntre 6eBe
Scala
B@rbai 1+PB42 5emei 1+P46>2 t g"l" p
m - m -
% -/!.( 44!(( -4!55 4)!C4 4!+C/ 4*C )!4+5
A -/!-) *!+* --!+4 *!() (!-.C 4*C )!))C
C -+!++ 4)!4/ -+!(* -!-5 )!445 4C- )!*).
/ -)!.+ *!5( CC!4. *!*. /!/+( 4*C )!))4
< -/!+- *!45 -4!+* .!5* 4!5-+ 4*C )!44-
'egend: #\#,traversiune? A\Ama)ilitate? C\Con+tiincio*itate? S\Sta)ilitate
emoional? $\Autonomie-
;e a6e"enea! 6eBul are un rol "oderator 9n rela=iile dintre 6calele #,traversiune <i
Ama)ilitate <i 9ntre 6calele #,traversiune <i Con+tiincio*itate 1cei doi coe7icien=i de corela=ie
6unt 6e"ni7icati,i 'entru #:r#a=i <i ne6e"ni7icati,i 'entru 7e"ei2 1, ta#elul III4*2
4&4
4&4
PERSONALITATE HI INTERESE
Tabel-l III%4%B% Coe7icien=ii de corela=ie liniar: 9ntre 6calele che6tionarului FFPI
B@rbai 1+PB42
% A C / <
% 4!))) )!/-) mmm )!(4+ m )!(** mm )!//4 mmm
A 4!))) )!C+( mmm )!//- mmm )!/+. mmm
C 4!))) )!/*( mmm )!5)) mmm
/ 4!))) )!+)/ mmm
< 4!)))
5emei 1+P46>2
% A C / <
% 4!))) )!4)/ )!4C/ )!55- mmm )!+*- mmm
A 4!))) )!55C mmm )!/C. mmm )!/)- mmm
C 4!))) )!(*) mm )!/.- mmm
/ 4!))) )!55* mmm
< 4!)))
'egend: #\#,traversiune? A\Ama)ilitate? C\Con+tiincio*itate? S\Sta)ilitate emoional?
$\Autonomie-
m \ pe)!)5? mm \ pe)!4)? mmm \ pe)!))4
;in cau8a deo6e#irilor eBi6tente 9ntre 6eBe 9n 'ri,in=a 6corurilor 6calelor che6tionarului
FFPI 6&a deci6 ca 'entru tran67or"area 6corurilor #rute ale 6calelor 9n cote % 6: 6e 7olo6ea6c:
"ediile <i a#aterile 6tandard calculate 6e'arat 'entru #:r#a=i <i 'entru 7e"ei! iar 'entru
o#=inerea 6corurilor 6u'ra7actorilor "odelului Bi0 Ai,e 6: 6e deter"ine ecua=iile de re0re6ie
6e'arat 'entru #:r#a=i <i 'entru 7e"ei
III%4%4&% Inter0retarea scor-rilor c,estionar-l-i FFPI
III%4%4&%4% )tili?area cotelor 1
Cotele % 6er,e6c la inter'retarea 6corurilor 6u#iectului la 6calele che6tionarului FFPI!
'rin ra'ortarea ace6tora la re8ultatele o#=inute de 'er6oanele de acela<i 6eB cu 6u#iectul din
e<antionul utili8at la etalonarea che6tionarului
Pentru inter'retarea 6corului #rut o#=inut de c:tre un 6u#iect la o 6cal: din FFPI ace6ta
6e tran67or": 9n cot: %! utili8$nd 7or"ula:
% \ 5) a 4)
, T
m
b
unde:
% re're8int: cota % core6'un8:toare 6corului #rut ,?
m <i 4 6unt "edia <i a#aterea 6tandard 'entru 6corurile 6calei re6'ecti,e! core6'un8:toare
6eBului 6u#iectului
In ta#elul III44) 6unt notate! 'e 6eBe! "ediile <i a#aterile 6tandard ale 6corurilor
132
Su'ra7actorii Modelului Bi0 Ai,e
6calelor care 6e utili8ea8: 'entru a 6e tran67or"a 6corurile #rute 9n cote %
4&&
4&&
PERSONALITATE HI INTERESE
Tabel-l III%4%46% Mediile! a#aterile 6tandard <i coe7icien=ii de con6i6ten=: intern: `
'entru 6calele din FFPI
Scala
B@rbai 5emei
m -
`
m -
`
%!traversiune -/!.( 44!(( )!.5+ -4!55 4)!C4 )!.()
Amabilitate -/!-) *!+* )!.(5 --!+4 *!() )!.//
Contiinciozitate -+!++ 4)!4/ )!.+5 -+!(* -!-5 )!-4*
/tabilitate emoional -)!.+ *!5( )!.4. CC!4. *!*. )!.(+
Autonomie -/!+- *!45 )!.)+ -4!+* .!5* )!-+5
AneBa +
4
con=ine! 'entru 7iecare 6cal: a che6tionarului FFPI! cotele % core6'un8:toare
tuturor 6corurilor #rute 'o6i#ile! 'e 6eBe
Se con6ider: c: o cot: % e6te mic! dac: e6te "ai "ic: dec$t +) <i e6te mare! dac: e6te
"ai "are dec$t C) Cotele % cu'rin6e 9ntre +) <i C) 6unt con6iderate medii
Ta#elul III444 con=ine 6corurile #rute '$n: la care cotele % core6'un8:toare 6unt
con6iderate M"iciN <i 6corurile #rute 9nce'$nd de la care cotele % core6'un8:toare 6unt
con6iderate M"ariN Ace6te ,alori au 7o6t eBtra6e din AneBa +
Tabel-l III%4%44% Cel "ai "are 6cor #rut c:ruia 9i core6'unde o cot: % "ai "ic: dec$t +)
1'$n: la care cotele % 6unt con6iderate M"iciN2 <i
cel "ai "ic 6cor #rut c:ruia 9i core6'unde o cot: % "ai "are dec$t C)
1de la care cotele % 6unt con6iderate M"ariN2
Scala B@rbai 5emei
Scor
br-t
Cota 1 Scor
br-t
Cota 1
%
Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C( /*!+- C) /*!44
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN .C C)!.C ./ C)!-*
A
Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C+ /*!-. C. /*!--
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN .+ C)!.5 .- C)!+(
C
Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C+ /*!C* CC /*!/)
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN .5 C)!+( ./ C4!(+
/
Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C4 /*!CC 5C /*!.)
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN .4 C)!C- -- C)!.+
<
Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C+ /*!C5 C( /.!*5
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN ./ C)!+( .4 C4!)-
'egend: #V#,traversiune0 AVAma)ilitate0 CVCon+tiincio*itate0 SVSta)ilitate emoional0
$VAutonomie-
4
AneBa + 6e 0:6e<te doar 9n ,arianta electronic: a CAS
BB
Personalitate +i interese
134
Su'ra7actorii Modelului Bi0 Ai,e
Inter'ret:rile 6corurilor M"iciN <i ale 6corurilor M"ariN la 6calele che6tionarului FFPI
6unt 're8entate 9n ta#elul III44(
Tabel-l III%4%48% Inter'ret:rile 6corurilor M"iciN <i ale 6corurilor M"ariN
la 6calele che6tionarului FFPI
Scala Scor-ri JmiciK Scor-ri JmariK
%!traversiune Se i8olea8: de ceilal=i E6te t:cut Se 6i"te #ine 9n 6ocietate Partici':
acti, la di6trac=ii Ii 'lace 6:
,or#ea6c: Sta#ile<te cu
u<urin=: contacte cu al=ii
Amabilitate Il intere6ea8: doar 'ro'ria 'er6oan:
Se 6tr:duie<te 6: atra0: aten=ia
a6u'ra 6a 3rea 6:&<i i"'un:
'unctul de ,edere Ii deran%ea8: 'e
cei din %ur
Mani7e6t: intere6 'entru cei din %ur
Re6'ect: ':rerile <i dre'turile
celorlal=i Incearc: 6: 6e a7le
9n rela=ii #une cu ceilal=i
Contiinciozitate E6te noncon7or"i6t Ince'e
ac=iuni
7:r: a 6e 0$ndi la ce 6er,e6c <i
cu" 6e ,or ter"ina Nu 6e
9ncadrea8: 9n ter"enele 7iBate
Re6'ect: nor"ele <i re0ulile E6te
ordonat I<i 'lani7ic: ac=iunile Se
6tr:duie<te 6: 7ac: totul #ine E6te
o 'er6oan: de 9ncredere
/tabilitate emoional I<i 7ace 0ri%i 'entru orice E6te
"ereu nelini<tit In 6itua=ii
6tre6ante 6e 'ierde
G$nde<te 'o8iti, E6te o'ti"i6t I<i
controlea8: e"o=iile Are
9ncredere 9n 7or=ele 'ro'rii
Autonomie Nu are ':reri 'ro'rii Acce't: orice i
6e 6'une Poate 7i "ane,rat
cu u<urin=:
Ac=ionea8: alt7el dec$t ceilal=i E6te
creati, Nu 6e la6: condu6 de al=ii
#,emplu Un #:r#at a o#=inut la 6cala Con+tiincio*itate 6corul .* ;in AneBa +! din
ta#elul care con=ine cotele % 'entru #:r#a=i! din coloana C! 6e cite<te cota % core6'un8:toare
6corului .* Acea6ta e6te C+!/- Aiind "ai "are dec$t C)! 6e con6ider: c: 6corul 6u#iectului la
6cala Con+tiincio*itate e6te M"areN
E6te 'ro#a#il ca 6u#iectului 6: i 6e 'otri,ea6c: ur":toarea caracteri8are 1, ta#elul III44(2:
MRe6'ect: nor"ele <i re0ulile E6te ordonat I<i 'lani7ic: ac=iunile Se 6tr:duie<te 6: 7ac:
totul #ine E6te o 'er6oan: de 9ncredereN
La aceea<i con6tatare 6e a%un0ea utili8$nd ta#elul III44( Con7or" ace6tui ta#el! la
6cala Con+tiincio*itate! 'entru #:r#a=i! 6corul #rut .5 <i 6corurile #rute "ai "ari dec$t .5 6unt
con6iderate M"ariN
III%4%4&%8% )tili?area scor-rilor s-0raCactorilor
;u': cu" 6e con6tat: din ta#elul III4*! 6calele che6tionarului FFPI nu 6unt orto0onale
9ntre ele! ceea ce 9n6ea"n: c: 6corurile lor nu 6unt ":6ur:tori 'reci6e ale
6u'ra7actorilor
4&7
4&7
PERSONALITATE HI INTERESE
"odelului Bi0 Ai,e Aiecare 6cal: e,aluea8:! 'e l$n0: 6u'ra7actorul a c:rui denu"ire o 'oart:!
<i al=i 6u'ra7actori
Ur"$nd "odelul 'ro'u6 de autorii che6tionarului FFPI( 'entru a 6e o#=ine ":6uri "ai
#une ale celor cinci 6u'ra7actori! 6&au deter"inat! 'e 6eBe! ecua=iile de tran67or"are a 6corurilor
6calelor 9n 6coruri 7actoriale
S&a 'rocedat a6t7el! 6e'arat 'entru #:r#a=i <i 'entru 7e"ei:
a" S&a e7ectuat anali8a 7actorial: a6u'ra 6corurilor 6calelor din FFPI 9n e<antionul utili8at
la etalonarea che6tionarului FFPI S&au eBtra6 cinci 7actori Aiecare 7actor a 'ri"it
denu"irea 6calei care a,ea cea "ai "are dintre corela=ii 9n 7actorul re6'ecti,
b" S&au calculat 6corurile 7actoriale 'entru cei cinci 7actori! 'entru 7iecare 6u#iect
c" S&au deter"inat ecua=iile de re0re6ie liniar: "ulti'l: ale 7actorilor eBtra<i 7a=: de
6calele din FFPI
Ecua=iile de re0re6ie o#=inute 6unt ur":toarele:
pentru brbai:
F# \ )!)*-- m # T )!)4-. m A a )!))+) m C > )!)4). m S > )!)4+/ m $ > +!/.)
FA \ T )!)4.4 m # a )!4/C) m A > )!)+)- m C T )!)).( m S T )!))(+ m $ > +!.*4
FC \ )!))5C m # T )!)+C* m A a )!4/+) m C > )!)4+. m S T )!)/)4 m $ > /!C-5
FS \ T )!))*5 m # T )!))-C m A > )!)44* m C a )!44.) m S > )!)4C+ m $ > +!*./
F$ \ T )!)4(. m # T )!))(C m A > )!)(/+ m C > )!)4C5 m S a )!4(*) m $ > 5!+4+
pentru emei:
F# \ )!44/) m # a )!))-C m A T )!))4. m C > )!)(.. m S > )!)(54 m $ > +!.-(
FA \ )!))C+ m # a )!4/)) m A > )!)+(4 m C T )!)4-. m S T )!))C+ m $ > 5!-C*
FC \ T )!))45 m # T )!)/5C m A a )!45+) m C > )!))4* m S T )!)4*( m $ > -!).-
FS \ T )!)/)C m # T )!)(4* m A > )!))(- m C a )!4/4) m S > )!)(*C m $ > (!+5C
F$ \ T )!)(4* m # T )!))C5 m A > )!)(/( m C > )!)(+- m S a )!4+C) m $ > 5!)/)
unde: F# FA! FC! FS <i F$ re're8int: 6corurile 6u'ra7actorilor "odelului Bi0 Ai,e e,alua=i de
FFPI 1F#\EBtra,er6iune? FA\A"a#ilitate? FC\Con<tiincio8itate? FS\Sta#ilitate e"o=ional:?
F$\Autono"ie2! iar #! A! C! S <i $ 6unt 6corurile 6calelor din FFPI 1#\#,traversiune?
A\Ama)ilitate? C\Con+tiincio*itate? S\Sta)ilitate emoional? $\Autonomie2
Scorurile 7actoriale 6unt cu'rin6e! 9n 0eneral! 9ntre &/ <i a/ 3alorile "ai "ici dec$t &4
6unt con6iderate M"iciN! iar cele "ai "ari dec$t 4 6unt con6iderate M"ariN
Scorurile 6u'ra7actorilor calculate 'e #a8a 6corurilor 6calelor din FFPI 6unt "ai 0reu de
inter'retat 9n ter"eni co"'orta"entali dec$t 6corurile 6calelor Se 'ot utili8a! cu 'ruden=:!
'entru 7iecare 6u'ra7actor! inter'ret:rile 6corurilor M"iciN <i ale 6corurilor M"ariN ale 6calei cu
aceea<i denu"ire din FFPI
#,emplu Un #:r#at a o#=inut la 6calele che6tionarului FFPI ur":toarele 6coruri #rute:
#,traversiune: C(? Ama)ilitate: -5? Con+tiincio*itate: C/? Sta)ilitate emoional: CC <i
Autonomie: -)
Utili8$nd ecua=iile de re0re6ie de "ai 6u6 'entru a tran67or"a 6corurile #rute 9n 6coruri
7actoriale 6e o#=ine:
4&&
4&&
PERSONALITATE HI INTERESE
F# \ )!)*-- m C( T )!)4-. m -5 a )!))+) m C/ > )!)4). m CC > )!)4+/ m -) > +!/.) \ 4H48
FA \ T )!)4.4 m C( a )!4/C) m -5 > )!)+)- m C/ T )!)).( m CC T )!))(+ m -) > +!.*4 \6HB4
FC \ )!))5C m C( T )!)+C* m -5 a )!4/+) m C/ > )!)4+. m CC T )!)/)4 m -) > /!C-5 \ 4H9A
FS \ T )!))*5 m C( T )!))-C m -5 > )!)44* m C/ a )!44.) m CC > )!)4C+ m -) > +!*./ \ 6H87
F$ \ T )!)4(. m C( T )!))(C m -5 > )!)(/+ m C/ > )!)4C5 m CC a )!4(*) m -) > 5!+4+ \ 6H63
Su#iectul are 6coruri "ici la 6u'ra7actorii #,traversiune <i Con+tiincio*itate Acea6ta
9n6ea"n: c: e6te intro,ertit <i are o con<tiincio8itate redu6: Ar 'utea 7i ,ala#ile 'entru ace6t
6u#iect ur":toarele de6crieri: MSe i8olea8: de ceilal=i E6te t:cutN 1inter'retarea 6corurilor
M"iciN la 6cala #,traversiune2 <i ME6te noncon7or"i6t Ince'e ac=iuni 7:r: a 6e 0$ndi la ce
6er,e6c <i cu" 6e ,or ter"ina Nu 6e 9ncadrea8: 9n ter"enele 7iBateN 1inter'retarea 6corurilor
M"iciN la 6cala Con+tiincio*itate2
III%4%49% Concl-?ii
Che6tionarul FFPI e6te de6tinat e,alu:rii celor cinci 6u'ra7actori ai "odelului Bi0 Ai,e
1EBtra,er6iune! Sta#ilitate e"o=ional:! Con<tiincio8itate! A"a#ilitate <i Autono"ie2 El
con=ine cinci 6cale! c$te una 'entru 7iecare 6u'ra7actor Aiecare 6cal: are nu"ele
6u'ra7actorului 'e care 9l ":6oar:
3arianta 9n li"#a ro"$n: a che6tionarului FFPI 'oate 7i 7olo6it: 'entru dia0no8a
'er6onalit:=ii! 6calele 6ale a,$nd o #un: ,aliditate relati,: la con6truct <i o con6i6ten=: intern:
ridicat: Nu au 7o6t e7ectuate 6tudii de ,alidare 'entru utili8area 6a 9n 6co' de 'redic=ie
Che6tionarul FFPI a 7o6t etalonat 'e o 'o'ula=ie non&clinic:! 7or"at: din 'er6oane cu
,$r6ta cu'rin6: 9ntre 4+ <i C5 de ani Au 7o6t con6truite etaloane 6e'arate 'entru #:r#a=i <i
'entru 7e"ei Ele 'er"it tran67or"area 6corurilor #rute ale 6calelor 9n cote % Sunt 'ro'u6e
inter'ret:ri ale 6corurilor "ari <i ale 6corurilor "ici 1c:rora le core6'und cote % "ai "ari
dec$t C)! re6'ecti,! "ai "ici dec$t +)2
O ":6urare "ai 'reci6: a 6u'ra7actorilor "odelului Bi0 Ai,e dec$t cea reali8at: de
6calele che6tionarului 6e 'oate o#=ine calcul$nd 6corurile 6u'ra7actorilor cu a%utorul unor
ecua=ii liniare 9n care inter,in 6corurile 6calelor
Atunci c$nd un 6u#iect o#=ine 6coruri "ari 16au 6coruri "ici2 la "ai "ulte 6cale ale
che6tionarului FFPI 6e reco"and: 6: i 6e ad"ini6tre8e che6tionarul CP!F! care ":6oar:! de
a6e"enea! 6u'ra7actorii "odelului Bi0 Ai,e! dar con=ine <i o 6cal: de e,aluare a tendin=ei
6u#iectului de a r:6'unde la ite"i 9n 6en6ul de8ira#ilit:=ii 6ociale In ca8ul 9n care 6u#iectul
o#=ine 6coruri "ari 6au 6coruri "ici la 6cala $e*ira)ilitate social din CP!F ori dac: nu
eBi6t: concordan=: 9ntre 6corurile 6calelor cu acela<i nu"e din cele dou: che6tionare 6e ,a
renun=a la inter'retarea 6corurilor 6calelor
134
Su'ra7actorii Modelului Bi0 Ai,e
BIB*IOGRA5IE
Al#u! M 1()))2 @etode +i instrumente de evaluare n psihologie Clu%&Na'oca: Editura Ar0onaut
Al#u! M! Pitariu! K; 1()))2 Pot 7i ":6ura=i 6u'er7actorii "odelului Bi0 Ai,e 7olo6ind In,entarul
P6iholo0ic Cali7orniaf Studii de psihologie! t + 16-:2! 4C*&4-*
Cer"aL! I! Kre#icLo,a! M! MaceL! P! Ur#aneL! T 14**C2 %he C*ech 5ersion o& FFPI - Preliminar
Findings! Manu6cri6 'ri"it de la autori
KendriL6! AAR 14**-2 %he Construction o& the Five-Factor Personalit Inventor 1FFPI2! Te8:
de doctorat! Ri%L6uni,er6iteit Gronin0en
KendriL6! AAR! Ko76tee! PQB! de Raad! B! An0leitner! A 14**C2 %he Five-Factor Personalit
Inventor 1FFPI2! Pre8entarea te6tului 'ri"it: de la autori
Marino! G! Peru0ini! M! Ercolani! AP 14**C2! 5alidation o& the FFPI in Ital/ Preliminar
<esults! Manu6cri6 'ri"it de la autori
Pitariu! K! Al#u! M 14**/2! In,entarul '6iholo0ic Cali7ornia: 're8entare <i re8ultate eB'eri"entale
<evista de psihologie! /! (+*&(C+
Sil,a! A 14**/2 Pschometric Foundations and Dehavioral Assessment Sa0e Pu#lication6! Inc
mmm 14*.52 Standards &or #ducational N Pschological %ests! A"erican P6Fcholo0ical A66ociation!
Inc
4&7
4&7
PERSONALITATE HI INTERESE
ANEOA 4
Caiet-l c,estionar-l-i FFPI
A'i primit un caiet intitulat Chestionarul FFPI ,i o foaie numit* Foaie de rspuns. =u
a:utorul lor0 v* ru#*m $* caracteri&a'i per$oana al c*rei nume e$te $cri$ pe foaia de r*$pun$0
$u" titlu.
9n caiet #*$i'i o li$t* cu 100 de comportamente. %* ru#*m $* nota'i pentru fiecare dintre
ele +n ce m*$ur* i $e potrive,te per$oanei +n cau&*. -entru ace$ta0 $crie'i pe ,oaia de
rspuns0 +n dreptul num*rului re$pectiv0 una dintre cifrele 10 20 30 ! ,i 50 care +n$eamn*3
1 @ i $e potrive,te foarte pu'inA
2 @ i $e potrive,te pu'inA
3 @ i $e potrive,te cam pe :um*tateA
! @ i $e potrive,te multA
5 @ i $e potrive,te foarte mult.
Cat* un exemplu3
S* pre$upunem c* #*$i'i +n caiet0 la un num*r oarecare $0 propo&i'ia
-i place s mn'nce bine.
5ac* $unte'i de p*rere c* acea$t* de$criere .i $e potrive,te foarte mult/ per$oanei
re$pective0 $crie'i pe ,oaia de rspuns0 +n dreptul num*rului $0 cifra 5.
;u v* #4ndi'i prea mult la r*$pun$urile dumneavoa$tr*B
5ac* ave'i +ndoieli0 compara'i per$oana re$pectiv* cu alte per$oane pe care le
cunoa,te'i "ine.
Ave'i #ri:* $* $crie'i r*$pun$ul +n locul corect. >a $f4r,itul fiec*rei pa#ini cu de$crieri de
comportamente0 verifica'i dac* a'i a:un$ la $f4r,itul unei coloane din ,oaia de rspuns.
) (,3)m *) ()*+,n'e2i 4& 1o&1e +,n51e4e0
;u $crie'i nimic pe caietB Scrie'i numai pe ,oaia de rspunsB
6*$pun$urile dumneavoa$tr* $unt confiden'iale.
7impul de r*$pun$ nu e$te limitat.
136
Su'ra7actorii Modelului Bi0 Ai,e
4 =aut* prile:uri de a pove$ti cu al'ii.
2. 9i repede pe ceilal'i.
3. >ucrea&* f*r* $*,i fac* un plan de ac'iune.
!. Se $imte di$perat.
5. Accept* ordinele f*r* $* le :udece.
6. Se pricepe $* +nviore&e o petrecere.
7. 9i a:ut* pe ceilal'i.
8. 9i place ordinea ,i re#ularitatea.
9. Se #4nde,te c* ceea ce face $e va termina cu "ine.
10. 6epet* ceea ce $pun al'ii.
11. 6*m4ne pe planul al doilea.
12. A$cult* cu r*"dare ceea ce pove$te$c ceilal'i.
13. 9i place $* ai"* un pro#ram de via'* fix.
1!. 9,i face pro"leme pentru lucruri m*runte.
15. Ca 2ot*r4ri +n privin'a $a f*r* a le cere altora p*rerea.
16. Se $imte $tin#2erit +n pre&en'a altora.
17. G$te atent $* nu +i deran:e&e pe ceilal'i.
18. 9,i la$* lucrurile vrai,te.
19. %ede partea "un* a lucrurilor.
20. =onduce ac'iuni.
4&>
4&>
PERSONALITATE HI INTERESE
21. %or"e,te pe ton $c*&ut.
22. 6e$pect* drepturile celorlal'i.
23. 8ace lucruri cu care ceilal'i nu ,iar pierde vremea.
2!. Se teme c* ac'ionea&* #re,it.
25. G +n $tare $* cread* orice.
26. Se di$trea&* de minune.
27. 9i accept* pe ceilal'i a,a cum $unt.
28. 9ncepe $* lucre&e f*r* $* ,tie la ce va folo$i ceea ce face.
29. 9,i a$cunde emo'iile.
30. Se la$* influen'at de p*rerile celorlal'i.
31. Gvit* compania celorlal'i.
32. Se #4nde,te +n primul r4nd la el +n$u,i.
33. 8ace lucrurile +n ultima clip*.
3!. %ede viitorul +n culori +ntunecate.
35. 9,i a$um* ri$curi.
36. 9i plac petrecerile.
37. 9ncearc* $*i mul'umea$c* pe to'i.
38. 9,i termin* munca la timp.
39. Se teme c* $e va +nt4mpla ce e mai r*u.
!0. >a$* pe al'ii $* 2ot*ra$c*.
138
Su'ra7actorii Modelului Bi0 Ai,e
!1. 9i place $* di$cute.
!2. -rovoac* certuri.
!3. Se comport* corect.
!!. 7rece cu u,urin'* pe$te e,ecurile proprii.
!5. -rive,te lucrurile din diferite puncte de vedere.
!6. =unoa,te pu'ine per$oane.
!7. <ine $eama de $entimentele altora.
!8. 6e$pect* re#ulile.
!9. 8ace fa'* cu "ine $itua'iilor $tre$ante.
50. -ropune ac'iuni.
51. =reea&* "un* di$po&i'ie.
52. Se folo$e,te de al'ii pentru $copurile proprii.
53. Se an#a:ea&* +n ac'iuni ri$cante.
5!. 9i dau lacrimile.
55. 8ace a,a cum vor al'ii.
56. Se 'ine deoparte de al'ii.
57. 9mp*rt*,e,te "ucuria ,i tri$te'ea altora.
58. %rea ca totul $* mear#* perfect.
59. E*$e,te motive de "ucurie.
60. G u,or de $upu$.
4&B
4&B
PERSONALITATE HI INTERESE
61. Cntr* +n vor"* cu al'ii.
62. -ove$te,te de$pre $itua'ii +n care lea fo$t $uperior celorlal'i.
63. 9,i la$* munca neterminat*.
6!. 9,i la$* la o parte #ri:ile.
65. 9nainte de a ac'iona a,teapt* $* vad* ce fac ceilal'i.
66. <ine pe al'ii la di$tan'*.
67. 9i place $* fac* ceva pentru al'ii.
68. 8ace lucrurile a,a cum $crie la carte.
69. 9,i $t*p4ne,te nervii.
70. Ac'ionea&* la fel ca ma:oritatea celor din :ur.
71. -refer* $* fie $in#ur.
72. 64de de p*rerile celorlal'i.
73. Munce,te cu r4vn*.
7!. Are +ncredere +n for'ele $ale.
75. 6eac'ionea&* rapid.
76. 9n $ocietate $e $imte +n lar#ul lui.
77. Se ame$tec* +n tre"urile altora.
78. 9,i a"andonea&* cu u,urin'* munca.
79. Cntr* +n panic*.
80. Se $imte atra$ de $arcinile #rele.
140
Su'ra7actorii Modelului Bi0 Ai,e
81. %i$ea&* cu oc2ii de$c2i,i.
82. 9i +mpiedic* pe al'ii $* +,i $pun* p*rerea.
83. 9,i re$pect* promi$iunile.
8!. G nemul'umit.
85. 9,i fixea&* $copuri clare.
86. 9n pre&en'a $tr*inilor $e +nc2ide +n $ine.
87. 6e$pect* p*rerile altora.
88. 9,i pre#*te,te "ine ac'iunile.
89. 9,i ie$e din fire.
90. G u,or de p*c*lit.
91. 9,i face u,or prieteni.
92. 9,i impune p*rerile proprii.
93. 8ace doar ceea cei place.
9!. Se fr*m4nt* pentru diver$e lucruri.
95. G plin de idei.
96. 9,i arat* "ucuria.
97. %or"e,te doar de$pre $ine.
98. 9,i ne#li:ea&* +ndatoririle.
99. 9,i p*$trea&* $4n#ele rece.
100. E*$e,te $olu'ii ori#inale.
494
494
PERSONALITATE HI INTERESE
ANEOA 8
%IE6%ACTOR "ERSONALIT7 INENTOR7 #%%"I$
%o&ie 'e ()*+,n*
NU!ELE: "RENU!ELE:
DATA NA-TERII: DATA EALU.RII:
&i lun* an &i lun* an
SE/UL: ! ? % ?
1 @ i $e potrive,te foarte pu'inA
2 @ i $e potrive,te pu'inA
3 @ i $e potrive,te cam pe :um*tateA
4 @ i $e potrive,te multA
5 @ i $e potrive,te foarte mult.
1.
2.
3.
!.
5.
21.
22.
23.
2!.
25.
!1.
!2.
!3.
!!.
!5.
61.
62.
63.
6!.
65.
81.
82.
83.
8!.
85.
6.
7.
8.
9.
10.
26.
27.
28.
29.
30.
!6.
!7.
!8.
!9.
50.
66.
67.
68.
69.
70.
86.
87.
88.
89.
90.
11.
12.
13.
1!.
15.
31.
32.
33.
3!.
35.
51.
52.
53.
5!.
55.
71.
72.
73.
7!.
75.
91.
92.
93.
9!.
95.
16.
17.
18.
19.
20.
36.
37.
38.
39.
!0.
56.
57.
58.
59.
60.
76.
77.
78.
79.
80.
96.
97.
98.
99.
100.
SCORURI: ."traversiune #E$:
Amabilitate #A$:
/on#tiincio0itate #C$:
1tabilitate emoional #S$:
Autonomie #D$:
ANEOA &
Grila .e cotare a c,estionar-l-i FFPI
0odul de cotare2
< \ cotare direct::
4\M7oarte 'u=inN!
(\M'u=inN!
/\Mnici 'rea "ult! nici 'rea 'u=inN!
+\M"ultN!
5\ M7oarte "ultN
I \ cotare in,er6::
5\M7oarte 'u=inN!
+\M'u=inN!
/\Mnici 'rea "ult! nici 'rea 'u=inN!
(\M"ultN!
4\ M7oarte "ultN
Grila .e cotare a c,estionar-l-i FFPI 1continuare2
Nr%
item
Scala
%!tra$
versiune
Amabi$
litate
Contiin$
ciozitate
/tabilitate
emoio$
nal
Auto$
nomie
4% ;
8% I
&% I
9% I
7% I
3% ;
>% ;
A% ;
B% ;
46% I
44% I
48% ;
4&% ;
49% I
47% ;
43% I
4>% ;
4A% I
4B% ;
86% ;
84% I
88% ;
8&% I
89% I
87% I
83% ;
8>% ;
8A% I
8B% ;
&6% I
&4% I
&8% I
&&% I
&9% I
&7% ;
Grila .e cotare a c,estionar-l-i FFPI 1continuare2
Nr%
item
Scala
%!tra$
versiune
Amabi$
litate
Contiin$
ciozitate
/tabilitate
emoio$
nal
Auto$
nomie
&3% ;
&>% ;
&A% ;
&B% I
96% I
94% ;
98% I
9&% ;
99% ;
97% ;
93% I
9>% ;
9A% ;
9B% ;
76% ;
74% ;
78% I
7&% I
79% I
77% I
73% I
7>% ;
7A% ;
7B% ;
36% I
34% ;
38% I
3&% I
39% ;
37% I
33% I
3>% ;
3A% ;
3B% ;
>6% I
Grila .e cotare a c,estionar-l-i FFPI 1continuare2
Nr%
item
Scala
%!tra$
versiune
Amabi$
litate
Contiin$
ciozitate
/tabilitate
emoio$
nal
Auto$
nomie
>4% I
>8% I
>&% ;
>9% ;
>7% ;
>3% ;
>>% I
>A% I
>B% I
A6% ;
A4% I
A8% I
A&% ;
A9% I
A7% ;
A3% I
A>% ;
AA% ;
AB% I
B6% I
B4% ;
B8% I
B&% I
B9% I
B7% ;
B3% ;
B>% I
BA% I
BB% ;
466% ;
146
49>
49>
III%8% C,estionar-l .e Personalitate c- 7 5actori 1CP752
Conin-t-l ca0itol-l-i
III%8%4% Pre?entarea !eneral@ a c,estionar-l-i CP5F
III%8%8% Constr-ctele m@s-rate .e c,estionar-l CP5F
III%8%&% Proce.e-l -rmat 0entr- constr-irea c,estionar-l-i CP5F
III%8%9% Conin-t-l c,estionar-l-i CP5F
III%8%7% Descrierea itemilor c,estionar-l-i CP5F
III%8%3% Materialele -tili?ate 0entr- testare
III%8%>% Instr-ci-nile .e a.ministrare a c,estionar-l-i CP5F
III%8%A% Cotarea r@s0-ns-rilor
III%8%B% $ali.area c,estionar-l-i CP5F
III%8%46% 5i.elitatea c,estionar-l-i CP5F
III%8%44% Etalonarea c,estionar-l-i CP5F
III%8%48% Inter0retarea scor-rilor scalelor c,estionar-l-i CP5F
III%8%4&% Concl-?ii
Biblio!raCie
AneDe'
AneDa 4 E Caiet-l c,estionar-l-i CP5F
AneDa 8 E 5oaia .e r@s0-ns a c,stionar-l-i CP5F
AneDa & E Re0arti?area itemilor 0e scalele c,estionar-l-i CP5F (i mo.-l
.e cotare a itemilor
148
III%8%4% Pre?entarea !eneral@ a c,estionar-l-i CP5F
III%8%4%4% Sco0-l c,estionar-l-i CP5F (i .omeniile sale .e a0licare
Chestionarul de Personalitate cu 5 Factori 1Che6tionarul CP!F2 e6te de6tinat e,alu:rii
celor cinci 6u'ra7actori ai "odelului Bi0 Ai,e 1EBtra,er6iune! Sta#ilitate e"o=ional:!
Con<tiincio8itate! A"a#ilitate <i Autono"ie2
El 'oate 7i utili8at 'entru dia0no8a 'er6onalit:=ii! 9n do"eniul educa=ional! 9n do"eniul
clinic <i al '6iholo0iei 6:n:t:=ii
III%8%4%8% Po0-laia 0entr- care 0oate Ci Colosit c,estionar-l CP5F
Che6tionarul CP!F a 7o6t etalonat 9ntr&o 'o'ula=ie non&clinic:! 7or"at: din 'er6oane cu
,$r6ta cu'rin6: 9ntre 4+ <i C5 de ani
III%8%4%&% Con.iiile .e -tili?are a c,estionar-l-i CP5F
Che6tionarul 6e ad"ini6trea8: indi,idual 6au colecti,! 7:r: li"it: de ti"'
Per6oana care inter'retea8: 6corurile 6u#iec=ilor la che6tionar tre#uie 6: ai#: 6tudii de
'6iholo0ie! 'entru a 'utea o7eri eB'lica=ii cu 'ri,ire la 6e"ni7ica=ia 6u'ra7actorilor "odelului
Bi0 Ai,e La ad"ini6trarea che6tionarului <i la cotarea ace6tuia ea 'oate 7i a%utat: de 'er6oane
care nu 6unt '6iholo0i! dar au cuno<tin=e de6're te6tarea '6iholo0ic:
III%8%4%9% Moti/-l constr-irii c,estionar-l-i CP5F
CP!F a 7o6t reali8at de Monica Al#u 1()).2 du': "odelul che6tionarul FFPI 1Five-Factor
Personalit Inventor2 1KendriL6! 4**-2
FFPI a 7o6t con6truit de AA Roli%n KendriL6! Pille" QB Ko76tee! Boele de Raad 1de la
Uni,er6itatea din Gronin0en2 <i Aloi6 An0leitner 1de la Uni,er6itatea din Biele7eld2 'entru a
e,alua cei cinci 6u'ra7actori din "odelul Bi0 Ai,e: EBtra,er6iunea! A"a#ilitatea!
Con<tiincio8itatea! Sta#ilitatea e"o=ional: <i Autono"ia
FFPI con6t: din 4)) de ite"i! 0ru'a=i 9n cinci 6cale a c$te () de ite"i Aiecare 6cal:
":6oar: un 6u'ra7actor
Ada'tarea che6tionarului FFPI 9n li"#a ro"$n: a 7o6t reali8at: cu acordul 'rinci'alului
6:u autor! AAR KendriL6
Traducerea a 7o6t e7ectuat: de I C8itro" <i M Al#u! 7olo6ind ,er6iunile 9n li"#ile en0le8:
<i 0er"an: Ea a 7o6t a,i8at: de autorii che6tionarului FFPI! du': ce dou: 'er6oane ori0inare
din Ro"$nia <i 6ta#ilite 9n Olanda! ale6e de ace<tia! au e7ectuat retro,er6iunea ite"ilor 9n li"#a
olande8:
Ada'tarea che6tionarului FFPI 9n li"#a ro"$n: a nece6itat 'arcur0erea "ai "ultor eta'e
1Al#u! 4***2 Aiecare din ele 6&a 7inali8at cu o nou: ,er6iune a che6tionarului Prin calit:=ile 6ale
49B
49B
'6iho"etrice! ulti"a ,er6iune 1cea de a I3&a2 6e a6e":na "ult cu ,arianta ori0inal:
a che6tionarului FFPI
In ur"a ad"ini6tr:rii FFPI la 'e6te +)) de 'er6oane 6&a con6tatat c: ace6t che6tionar
're8int: dou: incon,eniente:
J ite"ii 6unt 7or"ula=i la 'er6oana a treia 6in0ular <i unii 6u#iec=i <i&au
"ani7e6tat ne"ul=u"irea c: tre#uie 6: 6e de6crie ca <i c$nd 6&ar re7eri la o alt: 'er6oan:?
J nu 'ot 7i identi7icate 'er6oanele care r:6'und la ite"i 9ncerc$nd 6: 9<i cree8e o
i"a0ine 7a,ora#il:
;in ace6te "oti,e 6&a deci6 6: 6e con6truia6c: un che6tionar care 6: e,alue8e 6u'ra7actorii
"odelului Dig Five! 6: con=in: o 6cal: de e,aluare a tendin=ei 6u#iectului de a da r:6'un6uri
de8ira#ile 6ocial <i care 6: 7ie co"'u6 din ite"i a,$nd ,er#ul la 'er6oana I 6in0ular
3er6iunea a I3&a a ada't:rii 9n li"#a ro"$n: a che6tionarului FFPI a 6er,it ca "odel
'entru con6truirea che6tionarului CP!F
III%8%8% Constr-ctele m@s-rate .e c,estionar-l CP5F
Nici 9n te8a de doctorat a 'rinci'alei autoare a che6tionarului FFPI 1KendriL6! 4**-2 <i
nici 9n @anualul FFPI 1KendriL6! Ko76tee! de Raad! An0leitner! 4**C2 nu 7i0urea8: de7ini=ii ale
6u'ra7actorilor e,alua=i de FFPI <i nu 6unt 'ro'u6e inter'ret:ri ale 6corurilor 6calelor
Pentru a deduce 6e"ni7ica=ia 6u'ra7actorilor au 7o6t 'relucra=i 'rin anali8: 7actorial: ite"ii
7iec:rei 6cale 9n 'arte! 7olo6ind r:6'un6urile date de 445 6tuden=i Au 7o6t 0ru'a=i ite"ii care
a,eau cea "ai "are 6atura=ie 9n acela<i 7actor <i a'oi 6&a anali8at con=inutul 7iec:rei 0ru'e S&a
a%un6 a6t7el la ur":toarele inter'ret:ri ale 6corurilor 6calelor:
J 'entru 6cala EDtra/ersi-ne:
Scor mare:
Se 6i"te #ine 9n 6ocietate Partici': acti, la di6trac=ii Ii 'lace 6:
,or#ea6c: Sta#ile<te cu u<urin=: contacte cu al=ii
Scor mic:
Se i8olea8: de ceilal=i E6te t:cut
J 'entru 6cala Amabilitate:
Scor mare:
Mani7e6t: intere6 'entru cei din %ur Re6'ect: ':rerile <i dre'turile
celorlal=i Incearc: 6: 6e a7le 9n rela=ii #une cu ceilal=i
Scor mic:
Il intere6ea8: doar 'ro'ria 'er6oan: Se 6tr:duie<te 6: atra0: aten=ia a6u'ra
6a 3rea 6:&<i i"'un: 'unctul de ,edere Ii deran%ea8: 'e cei din %ur
J 'entru 6cala Con(tiincio?itate:
Scor mare:
Re6'ect: nor"ele <i re0ulile E6te ordonat I<i 'lani7ic: ac=iunile
Se 6tr:duie<te 6: 7ac: totul #ine E6te o 'er6oan: de 9ncredere
Scor mic:
150
E6te noncon7or"i6t Ince'e ac=iuni 7:r: a 6e 0$ndi la ce 6er,e6c <i cu" 6e
,or ter"ina Nu 6e 9ncadrea8: 9n ter"enele 7iBate
J 'entru 6cala Stabilitate emoional@:
Scor mare:
G$nde<te 'o8iti, E6te o'ti"i6t I<i controlea8: e"o=iile Are 9ncredere 9n
7or=ele 'ro'rii
Scor mic:
I<i 7ace 0ri%i 'entru orice E6te "ereu nelini<tit In 6itua=ii 6tre6ante 6e 'ierde
J 'entru 6cala A-tonomie:
Scor mare:
Ac=ionea8: alt7el dec$t ceilal=i E6te creati, Nu 6e la6: condu6 de al=ii
Scor mic:
Nu are ':reri 'ro'rii Acce't: orice i 6e 6'une Poate 7i "ane,rat cu
u<urin=: Ace6te de6crieri ale 'er6oanelor care au 6coruri "ari <i ale celor care au
6coruri "ici la
6calele din FFPI au 6er,it ca "odel 'entru con6truirea ite"ilor din CP!F
III%8%&% Proce.e-l -rmat 0entr- constr-irea c,estionar-l-i CP5F
Au 7o6t 'arcur6e "ai "ulte eta'e
%tapa I 2 /tabilirea condiiilor pe care trebuie s le ndeplineasc CP5F
S&a deci6 ca 7iecare 6u'ra7actor 6: 7ie e,aluat 'rin c$te o 6cal: a che6tionarului CP!F! iar
o 6cal: 6u'li"entar: 6: ":6oare tendin=a 6u#iectului de a da r:6'un6uri con7or"e de8ira#ilit:=ii
6ociale
S&au 6ta#ilit u":toarele re0uli 'entru 7or"ularea ite"ilor:
J Aiecare ite" ,a a,ea 7or"a unei 'ro'o8i=ii concrete
J Pro'o8i=iile ,or a,ea ,er#ul la 'er6oana 9nt$i 6in0ular
J Ite"ii ,or 7i 7or"ula=i corect din 'unct de ,edere 0ra"atical
J Ite"ii tre#uie 6: 7ie u<or de 9n=ele6 de 'er6oane cu ni,el de educa=ie "ediu
J Nu ,or 7i utili8ate cu,inte <i eB're6ii di7icil de 9n=ele6 6au care a'ar=in unor dialecte
J Ite"ii nu ,or con=ine "ai "ulte idei! deoarece eBi6t: 'o6i#ilitatea ca 'entru un
6u#iect unele 6: 7ie ,ala#ile! iar altele nu
J Pro'o8i=iile ,or 7i c$t "ai 6i"'le! e,it$ndu&6e cu,intele care 'ot da na<tere la
inter'ret:ri di7erite 1de eBe"'lu : Mtinde 6: N! Made6eaN! Mcu u<urin=:N! MaiciN!
Macu"N2
J Ite"ii nu ,or con=ine cu,inte Ma#6oluteN! 'recu" MtotdeaunaN 6au Mniciodat:N
J Ite"ii 6e ,or re7eri la co"'orta"ente o#6er,a#ile 9n acti,itatea o#i<nuit: <i nu
la co"'orta"ente 7oarte 6'eci7ice
474
474
J Ite"ii care nu 7ac 'arte din 6cala care ":6oar: tendin=a de a da r:6'un6uri
con7or" de8ira#ilit:=ii 6ociale nu ,or de6crie co"'orta"ente 7oarte de8ira#ile 6ocial
6au 7oarte
152
inde8ira#ile 6ocial
J Nu 6e ,or include 9n ite"i ad,er#e re7eritoare la inten6itate dec$t 9n ca8urile c$nd
ace6t lucru e6te a#6olut nece6ar 'entru a de6crie un co"'orta"ent ti'ic
J Ite"ii nu ,or de6crie co"'orta"ente ,ala#ile 'entru 7oarte "ulte 'er6oane
J Se ,a ur":ri ca ite"ii 6: nu con=in: ad%ecti,e 6au 6u#6tanti,e care de6criu tr:6:turi
de 'er6onalitate 1'recu" Me6te ner,o6N 6au M"ani7e6t: ner,o8itateN2
J Se ,or e,ita eB'ri":rile care 6u0erea8: r:6'un6ul <i cele cu alu8ii la ra6:! a'artenen=:
etnic: 6au 6eB
J Nu 6e ,or 'relua ite"i din alte che6tionare
J Ite"ii ,or 7i 7or"ula=i a6t7el 9nc$t 6u#iectul 6: r:6'und: la 7iecare ite" indic$nd c$t
de "ult i 6e 'otri,e<te a7ir"a=ia con=inut: de ace6ta
%tapa a II$a 2 Construirea itemilor din CP5F
La 7or"ularea ite"ilor che6tionarului a 'artici'at un 0ru' de 6tuden=i din ulti"ul an al
Aacult:=ii de P6iholo0ie de la Uni,er6itatea MTi#i6cu6N din Ti"i<oara
a" Mai 9nt$i a 7o6t con6truit: 6cala care ":6oar: tendin=a 6u#iectului de a r:6'unde
con7or" de8ira#ilit:=ii 6ociale
4C 6tuden=i au a,ut 6arcina 6: 7or"ule8e c$te <a6e ite"i! din care trei 6: de6crie
co"'orta"ente de8ira#ile 6ocial 1con7or"e re0ulilor de conduit:2 <i trei 6: ilu6tre8e
co"'orta"ente inde8ira#ile 6ocial 19nc:lc:ri ale nor"elor de conduit:2 Ite"ii tre#uiau 6:
de6crie co"'orta"ente 9nt$lnite 7rec,ent 9n 6ocietate
Aiecare 6tudent! lucr$nd inde'endent de ceilal=i! a anali8at 7iecare ite"! ur":rind dac:
6unt re6'ectate re0ulile 6ta#ilite cu 'ri,ire la 7or"ularea ite"ilor Ite"ii 'e care cel 'u=in trei
6tuden=i i&au con6iderat erona=i au 7o6t eli"ina=i Au r:"a6 () de ite"i Pentru ace<tia 6&a
6ta#ilit "odul de cotare a6t7el 9nc$t 'er6oanele care r:6'und 9ncerc$nd 6: cree8e o i"a0ine #un:
de6're ele 6: o#=in: 6coruri "ari
b" La con6truirea 6calelor care e,aluea8: 6u'ra7actorii "odelului Bi0 Ai,e au 'artici'at /)
de 6tuden=i
Aiec:rui 6tudent i 6&a cerut 6: 7or"ule8e () de ite"i! 'entru dou: 6cale ;intre cei 4)
ite"i ai 7iec:rei 6cale! 5 tre#uiau 6: 7ie cu cotare direct: <i 5 cu cotare in,er6: Au 7o6t 7or"ula=i
4C) de ite"i 'entru 6cala #,traversiune! 4)) de ite"i 'entru 6cala Ama)ilitate! 44) ite"i
'entru 6cala Con+tiincio*itate! 4() de ite"i 'entru 6cala Sta)ilitate emoional <i 44) ite"i
'entru 6cala Autonomie
Ite"ii 7iec:rei 6cale au 7o6t da=i 6're anali8: unei 0ru'e co"'u6: din 5&. 'er6oane care nu
'artici'a6er: la con6truirea lor
Lucr$nd indi,idual! "e"#rii 0ru'ei au ur":rit! 'entru 7iecare ite"! dac: re6'ect: re0ulile
de 7or"ulare a ite"ilor 6ta#ilite 9n 'ri"a eta': <i dac: de6crie un co"'orta"ent caracteri6tic
6u'ra7actorului 'e care tre#uie 6:&l e,alue8e Ite"ii con6idera=i de to=i "e"#rii 0ru'ei ca
7iind
E(antion Gr-0a .e /rst@ 1In ani2 Total
4789 87&9 &799 9779 7737
%: /- // /( /+ (* 4C5
%8 /( /4 (C /( (. 4+*
47&
47&
corec=i au 7o6t re=inu=i 9n che6tionar Ite"ii neclari <i cei care nu 6e re7ereau la 6u'ra7actorul
'e care tre#uiau 6:&l e,alue8e au 7o6t eli"ina=i Ceilal=i ite"i au 7o6t ':6tra=i 'entru a 7i
re7or"ula=i
Aiecare ite" re=inut 9n che6tionar a 7o6t anali8at de 4-&(+ de 6tuden=i Ace<tia au a,ut
6arcina de a identi7ica 6u'ra7actorul 'e care 9l e,aluea8: ite"ul <i "odul de cotare 1direct: 6au
in,er6:2 Au 7o6t re=inu=i ite"ii 'entru care cel 'u=in dou: trei"i dintre 'er6oanele care i&au
anali8at au indicat acela<i 6u'ra7actor <i acela<i "od de cotare
;intre ite"ii re=inu=i care de6criau acela<i co"'orta"ent a 7o6t ':6trat nu"ai unul! cel
care era 7or"ulat "ai clar ;intre ite"ii re=inu=i care eB'ri"au idei dia"etral o'u6e a 7o6t
inclu6 9n che6tionar acela 'entru care era "ai "ic ri6cul ca r:6'un6ul 6u#iectului 6: 7ie
in7luen=at de tendin=a de a 7ace o i"'re6ie #un:
Au r:"a6! a6t7el! 9n che6tionar C) de ite"i : . 'entru 6cala #,traversiune! 4C 'entru
6cala Sta)ilitate emoional! 45 'entru 6cala Ama)ilitate! 4) 'entru 6cala Con+tiincio*itate <i 44
'entru 6cala Autonomie
Pentru a co"'leta che6tionarul! au 7o6t con6trui=i 4C+ de ite"i 'ornind de la cei ':6tra=i
'entru a 7i re7or"ula=i S&a ur":rit ca noii ite"i 6: nu de6crie co"'orta"ente identice 6au
dia"etral o'u6e cu cele ilu6trate de ite"ii a7la=i de%a 9n che6tionar
Aiecare ite" nou a 7o6t anali8at de 'atru '6iholo0i Ace<tia au ,eri7icat "ai 9nt$i dac:
6unt re6'ectate re0ulile 6ta#ilite 'entru 7or"ularea ite"ilor! iar 9n ca8 a7ir"ati,! au 9ncercat 6:
identi7ice 6u'ra7actorul 'e care 9l e,aluea8: ite"ul <i "odul de cotare 1direct: 6au in,er6:2 Au
7o6t re=inu=i *C de ite"i 1() de ite"i 'entru 6cala #,traversiune! 4. ite"i 'entru 6cala
Sta)ilitate emoional! 4- ite"i 'entru 6cala Ama)ilitate! (/ de ite"i 'entru 6cala
Con+tiincio*itate <i 4. ite"i 'entru 6cala Autonomie2 'e care to=i "e"#rii echi'ei i&au
con6iderat corec=i <i 'entru care to=i au indicat acela<i 6u'ra7actor <i acela<i "od de cotare
S&a o#=inut! a6t7el! un che6tionar co"'u6 din 4-C de ite"i 0ru'a=i 9n <a6e 6cale
%tapa a III$a 2 Analiza rspunsurilor la itemii c&estionarului CP5F i a scalelor
ormate
Che6tionarul a 7o6t ad"ini6trat la dou: e<antioane de 6u#iec=i : #?! 7or"at din 4C5 de
'er6oane 1-* de #:r#a=i <i .C de 7e"ei2! <i #C! co"'u6 din 4+* de 'er6oane 1-) de #:r#a=i <i
-* de 7e"ei2 In a"#ele e<antioane! 6u#iec=ii a,eau 9ntre 45 <i C5 de ani 1, ta#elul III(42
Intre 'o'ula=iile din care 6&au eBtra6 e<antioanele nu di7er: nici di6tri#u=ia 'e 6eBe
Yi
(
142\)!))(? p\)!*C/Z <i nici di6tri#u=ia 'e 0ru'e de ,$r6t: Yi
(
1+2\)!/)*? p\)!*.*Z
E<antionul #? a 7o6t utili8at 'entru a identi7ica ite"ii cu de7icien=e <i a con6trui 6cale
redu6e! din ite"ii corec=i! iar e<antionul #C! 'entru a ,eri7ica re8ultatele o#=inute 9n e<antionul
#? <i a anali8a 6calele re8ultate
Tabel-l III%8%4% Re'arti=ia 'e 0ru'e de ,$r6t: a 6u#iec=ilor din cele dou: e<antioane
utili8ate la anali8a ite"ilor din CP!F
47&
47&
a" Mai 9nt$i a 7o6t anali8at: di6tri#u=ia de 7rec,en=e a 6corurilor 'entru 7iecare ite"! at$t
9n e<antionul #?! c$t <i 9n e<antionul #C! cu 6co'ul de a de'i6ta <i eli"ina ite"ii care au o
di6tri#u=ie #i"odal: a cotelor 1'entru c: ace<tia 'uteau 7i neclari <i! din ace6t "oti,!
inter'reta=i di7erit de 6u#iec=i2 <i cei care nu au 7o6t cota=i cu toate cele cinci ,alori 'o6i#ile
Nici un ite" nu a 9nde'linit ace6te condi=ii
b" Au 7o6t 'relucra=i! a'oi! 'rin anali8: de clu6teri ite"ii 7iec:rei 6cale! 9n e<antionul #?
Coe7icientul de 6i"ilaritate 9ntre doi ite"i a 7o6t e0al cu coe7icientul de corela=ie liniar: 9ntre
6corurile ite"ilor Coe7icientul de 6i"ilaritate 9ntre doi clu6teri a 7o6t e0al cu "edia tuturor
coe7icien=ilor de 6i"ilaritate calcula=i 9ntre ite"ii celor doi clu6teri 1un ite" dintr&un clu6ter <i
un ite" din cel:lalt clu6ter2 Au 7o6t eli"ina=i din 7iecare 6cal: ite"ii i8ola=i 1care nu 7:ceau
'arte din 0ru':rile de ite"i 7or"ate2 <i 6&a 7or"at 6cala din ite"ii r:"a<i Che6tionarul
re8ultat a,ea 4/( de ite"i
c" Cu a%utorul te6tului Qol"o0oro,&S"irno, 6&a con6tatat c: 6corurile tuturor 6calelor
noi au o di6tri#u=ie nor"al: 9n 'o'ula=iile din care 'ro,in e<antioanele #? <i #C-
d" S&au calculat coe7icien=ii de corela=ie liniar: 9ntre 6corurile 6calelor noi care ":6oar:
6u'ra7actorii "odelului Bi0 Ai,e 1, ta#elul III((2
Tabel-l III%8%8% Coe7icien=ii de corela=ie liniar: 9ntre 6calele che6tionarului CP!F
care ":6oar: 6u'ra7actorii "odelului Bi0 Ai,e
Scalele Intre care sa calc-lat
coeCicient-l .e corelaie liniar@
E(antion-l %:
1=\4C52
E(antion-l %8
1=\4+*2
r p r p
Amabilitate E Autonomie &)!))+ )!*C( )!)4* )!.4.
Amabilitate E Contiinciozitate 6H3B3 )!))) 6H>3& )!)))
Amabilitate E %!traversiune &)!4)) )!()/ &)!4(- )!4(/
Amabilitate /tabilitate emoional 6H87& )!))4 6H&>9 )!)))
Autonomie E Contiinciozitate )!4(5 )!444 6H4B8 )!)4*
Autonomie E %!traversiune 6H7&& )!))) 6H9B6 )!)))
Autonomie /tabilitate emoional 6H74A )!))) 6H7&4 )!)))
Contiinciozitate E %!traversiune &)!)+/ )!5.5 &)!454 )!)CC
Contiinciozitate /tabilitate emoional 6H&>> )!))) 6H&96 )!)))
%!traversiune /tabilitate emoional 6H78& )!))) 6H9A4 )!)))
Cu o 6in0ur: eBce'=ie 1'erechea de 6cale Autonomie T Con+tiincio*itate2 'entru toate
'erechile de 6cale coe7icien=ii de corela=ie calcula=i 9n cele dou: e<antioane 6unt 7ie a"$ndoi
ne6e"ni7icati,i 1la 'ra0ul p\)!)52! 7ie a"#ii 6e"ni7icati,i 1la 'ra0ul p\)!))42
Corelea8: 'o8iti, 9ntre ele! 6e"ni7icati, cel 'u=in la 'ra0ul p\)!))4! 6calele:
J Autonomie! #,traversiune <i Sta)ilitate emoional?
J Ama)ilitate! Con+tiincio*itate <i Sta)ilitate emoional
154
Patternul de corela=ii e6te a6e":n:tor celui o#=inut 'entru 6calele che6tionarului FFPI 9n
e<antionul olande8 In ta#elul cu coe7icien=i de corela=ie 're8entat de KendriL6 14**-2 9n te8a
6a de doctorat! cele "ai "ari ,alori le au coe7icien=ii de corela=ie dintre:
J Autonomie! #,traversiune <i Sta)ilitate emoional:
* r1#,traversiune! Autonomie2\)!5/?
* r1#,traversiune! Sta)ilitate emoional2\)!+.?
* r1Sta)ilitate emoional! Autonomie2\)!+.
J Ama)ilitate! Con+tiincio*itate <i Sta)ilitate emoional :
* r1Ama)ilitate! Con+tiincio*itate2\)!/+?
* r1Ama)ilitate! Sta)ilitate emoional2\)!(*?
* r1Con+tiincio*itate! Sta)ilitate emoional2\)!4/
J #,traversiune <i Ama)ilitate 1r\)!452
e" S&a e7ectuat anali8a 7actorial: a6u'ra celor cinci 6cale care e,aluea8: 6u'ra7actorii
"odelului Bi0 Ai,e! 'un$nd condi=ia 6: 6e eBtra0: 5 7actori! 'entru a ,edea dac: 6calele
":6oar: con6tructe di7erite 1ca8 9n care 7iecare 6cal: ar a,ea 6atura=ii "ari 9n c$te un 6in0ur
7actor2
Re8ultatele o#=inute 9n cele dou: e<antioane 6unt a6e":n:toare:
J cei cinci 7actori eBtra<i aco'er: a'roBi"ati, acelea<i 'rocente din ,arian=a total: 19n
e<antionul #?: F?: ()!C*[! FC: ()!/+[! F6: ()!()[! F::4*!+/[! F!:4*!/+[? 9n
e<antionul #C: F?: ()!++[! FC: ()!/+[! F6: ()!(.[! F:: 4*!C-[! F!: 4*!(C[2?
J 7iecare 6cal: a che6tionarului CP!F are o 6in0ur: 6atura=ie 7oarte "are! iar 7actorii 9n
care 6calele au cele "ai "ari 6atura=ii di7er: de la o 6cal: la alta 1, ta#elele III(/ <i
III(+2
Tabel-l III%8%&% Satura=iile 6calelor che6tionarului CP!F
9n 7actorii eBtra<i! 9n e<antionul #? 1=\4C52 16unt nota=i doar coe7icien=ii
de corela=ie liniar: 6e"ni7icati,i la 'ra0ul p\)!)52
Scala 5actor
F: F8 F; FA F5
%!traversiune )!(5* 6HB&8 )!(+5
Amabilitate 6HB&6 )!/+*
Contiinciozitate )!/.* 6HB64 )!4-.
/tabilitate emoional )!(5+ )!(-4 )!4./ 6HB68
Autonomie 6HB&B )!(5/ )!((C
477
477
Tabel-l III%8%9% Satura=iile 6calelor che6tionarului CP!F
9n 7actorii eBtra<i! 9n e<antionul #C 1=\4+*2 16unt nota=i doar coe7icien=ii
de corela=ie liniar: 6e"ni7icati,i la 'ra0ul p\)!)52
Scala 5actor
F: F8 F; FA F5
%!traversiune )!(/- 6HB&A )!((C
Amabilitate 6HAB4 )!+)C )!4.-
Contiinciozitate )!+(4 6HAA&
/tabilitate emoional )!(C- )!(5. )!4*+ 6HAB3
Autonomie 6HB&A )!(/- )!(//
" Coe7icien=ii de con6i6ten=: intern: ai 6calelor che6tionarului CP!F 6unt
acce'ta#ili! 9n a"#ele e<antioane 1ta#elul III(52! 7iind 'u=in "ai 6c:8u=i dec$t cei
o#=inu=i 'entru 6calele din FFPI de autorii che6tionarului FFPI! dar a'ro'ia=i ca ,aloare
de cei o#=inu=i de autorii ada't:rilor che6tionarului FFPI 9n Cehia 1Cer"aL! Kre#icLo,a!
MaceL! Ur#aneL! 4**C2 <i 9n Italia 1Marino! Peru0ini! Ercolani! 4**C2 1, ta#elul III(C2
Tabel-l III%8%7% Coe7icien=ii de con6i6ten=: intern: 1Q2
ai 6calelor che6tionarului CP!F care ":6oar: 6u'ra7actorii "odelului Bi0 Ai,e
Scala Nr%
itemi
E(antion-l
%:
1=\4C52
%8
1=\4+*2
%!traversiune (/ )!.54 )!.54
Amabilitate (+ )!.-/ )!.5C
Contiinciozitate (5 )!..* )!.*.
/tabilitate emoional (4 )!.() )!.((
Autonomie (( )!-*C )!.)(
Tabel-l III%8%3% Coe7icien=ii de con6i6ten=: intern: Q ai 6calelor din
FFPI
9n di,er6e =:ri
Scala Olan.a
1=\4/442
Italia
1=\(+*2
Ce,ia
1=\(4-2
%!traversiune )!*/ )!*) )!.C
Amabilitate )!*4 )!.5 )!.(
Contiinciozitate )!*) )!.5 )!.C
/tabilitate emoional )!*( )!*) )!..
Autonomie )!.* )!.+ )!.+
156
;in re8ultatele o#=inute 9n e<antioanele #? <i #C 6&a dedu6 c: cele cinci 6cale care
e,aluea8: 6u'ra7actorii "odelului Bi0 Ai,e din che6tionarul CP!F au 'ro'riet:=i '6iho"etrice
a6e":n:toare 6calelor din FFPI
%tapa a I'$a 2 Analiza scalei de evaluare a <ezirabilitii sociale
Che6tionarul CP!F! co"'u6 din 4/( de ite"i! a 7o6t ad"ini6trat 9"'reun: cu ,er6iunea a
I3&a a che6tionarului FFPI! unui e<antion 7or"at din 4*. de 'er6oane 1.* de #:r#a=i! 4)*
7e"ei2! cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre 4+ <i C5 de ani 1, ta#elul III(-2
Tabel-l III%8%>% Re'arti=ia 'e 0ru'e de ,$r6t: a 'er6oanelor
care au r:6'un6 la che6tionarele CP!F <i FFPI
Gr-0a .e /rst@ 1In ani2 Total
4989 87&9 &799 9779 7737
+. +( /( 5) (C 4*.
*4 de 'er6oane au r:6'un6 "ai 9nt$i la CP!F! a'oi la FFPI Ceilal=i 6u#iec=i au r:6'un6
"ai 9nt$i la FFPI! a'oi la CP!F
In ur"a anali8ei coe7icien=ilor de corela=ie 9ntre ite"i! 9n cadrul 7iec:rei 6cale din CP!F!
au 7o6t identi7ica=i doi ite"i din 6cala $e*ira)ilitate social 'entru care "a%oritatea
coe7icien=ilor de corela=ie liniar: erau ne0ati,i 6au ne6e"ni7icati,i 6tati6tic la 'ra0ul p\)!)5
Ace<tia au 7o6t eli"ina=i din 6cal: Prin reducerea 6calei $e*ira)ilitate social de la 4- la 45
ite"i! con6i6ten=a 6a intern: 1coe7icientul Q2 a cre6cut 9n ace6t e<antion de 6u#iec=i de la )!-.5
la )!-*/
Scala $e*ira)ilitate social co"'u6: din 45 ite"i corelea8: liniar direct cu "a%oritatea
6calelor din CP!F <i din FFPI :
J cu 6cala Ama)ilitate:
* din FFPI : r\)!/C4? p\)!)))?
* din CP!F : r\)!C((? p\)!)))?
J cu 6cala Con+tiincio*itate :
* din FFPI : r\)!+C.? p\)!)))?
* din CP!F : r\)!C*/? p\)!)))?
J cu 6cala Sta)ilitate emoional :
* din FFPI : r\)!4.5? p\)!))*?
* din CP!F : r\)!/-/? p\)!)))?
J cu 6cala Autonomie :
* din FFPI : r\)!()4? p\)!))5?
* din CP!F: r\)!(4*? p\)!))(
Acea6ta 9n6ea"n: c: tre#uie "ani7e6tat: 'ruden=: atunci c$nd 6e inter'retea8: 6corurile
o#=inute la CP!F de o 'er6oan: care a reali8at la 6cala $e*ira)ilitate social un 6cor 7oarte
"ic 6au 7oarte "are
47>
47>
;e eBe"'lu! 6&a re"arcat 7a'tul c: 'rintre 'er6oanele din e<antion care au o#=inut la
6cala $e*ira)ilitate social un 6cor cel 'u=in e0al cu C* 1*!C[ din totalul 6u#iec=ilor2 6e a7l:
6u#iec=ii care au reali8at cele "ai "ari 6coruri din e<antion la 6calele: #,traversiune din FFPI!
Ama)ilitate din FFPI! Con+tiincio*itate din FFPI! Sta)ilitate emoional din FFPI!
#,traversiune din CP!F! Ama)ilitate din CP!F! Con+tiincio*itate din CP!F <i Sta)ilitate
emoional din CP!F
III%8%9% Conin-t-l c,estionar-l-i CP5F
Che6tionarul CP!F con=ine 4/) de ite"i! 0ru'a=i 9n <a6e 6cale:
J #,traversiune: (/ de ite"i?
J Ama)ilitate: (+ de ite"i?
J Con+tiincio*itate: (5 de ite"i?
J Sta)ilitate emoional: (4 de ite"i?
J Autonomie: (( de ite"i?
J $e*ira)ilitate social: 45 ite"i
Re'arti8area ite"ilor 'e 6cale e6te indicat: 9n AneBa /
III%8%7% Descrierea itemilor c,estionar-l-i CP5F
Aiecare ite" din che6tionarul CP!F con=ine o a7ir"a=ie de6're 7elul 9n care o 'er6oan:
6i"te 1de eBe"'lu: MM: nec:%e6c din cau8a unor 9nt$"'l:ri ne'l:cute! chiar dac: <tiu c: ele
6unt 'u=in i"'ortanteN2! 0$nde<te 1de eBe"'lu: MCon6ider c: ,ia=a e6te 'lin: de lucruri
intere6anteN2 6au ac=ionea8: 1de eBe"'lu: ME,it 6: conduc acti,it:=i e7ectuate 9n colecti,N2
Su#iectul tre#uie 6: a'recie8e 9n ce ":6ur: a7ir"a=ia din 7iecare ite" i 6e 'otri,e<te <i 6:
r:6'und: cu una din ,ariantele: M4 \ "i 6e 'otri,e<te 7oarte 'u=inN! M( \ "i 6e 'otri,e<te 'u=inN!
M/ \ "i 6e 'otri,e<te ca" 'e %u":tateN! M+ \ "i 6e 'otri,e<te "ultN <i M5 \ "i 6e 'otri,e<te
7oarte "ultN
III%8%3% Materialele -tili?ate 0entr- testare
Caietul c&estionarului con=ine in6truc=iunile 'e care le 'ri"e<te 6u#iectul 'entru a
r:6'unde la che6tionar <i ite"ii che6tionarului CP!F! 0ru'a=i c$te (5 'e 7iecare 'a0in:
Caietul chestionarului 6e 0:6e<te 9n AneBa 4
Pe Foaia de rspuns 6unt notate in7or"a=iile 'e care 6u#iectul tre#uie 6: le co"unice
'entru a 'utea 7i identi7icat 1nu"ele! data na<terii <i data e,alu:rii2 <i 'entru a 6e 'utea
inter'reta r:6'un6urile 6ale 16eBul2 3$r6ta 6e calculea8: 9n ani! luni <i 8ile! 7:c$nd di7eren=a
9ntre data e,alu:rii <i data na<terii! a'oi 6e re=ine doar nu":rul de ani 1care re're8int: ,$r6ta
6u#iectului! 9n ani 9"'lini=i! la data e,alu:rii2
158
Pe Foaia de rspuns ur"ea8: <a6e coloane! care core6'und celor <a6e 'a0ini cu ite"i din
caietul che6tionarului Aiecare coloan: con=ine! 'entru ite"ii de 'e o 'a0in:! nu":rul ite"ului
<i un 6'a=iu 9n care 6u#iectul notea8: r:6'un6ul 'e care l&a ale6
In AneBa ( 6e 0:6e<te o Foaie de rspuns
In (rila de cotare a c&estionarului CP5F 1a7lat: 9n AneBa /2 6unt indica=i ite"ii care
intr: 9n co"'onen=a 7iec:rei 6cale Pentru 7iecare ite" e6te notat "odul de cotare 1direct: 6au
in,er6:2
III%8%>% Instr-ci-nile .e a.ministrare a c,estionar-l-i CP5F
Che6tionarul CP!F 'oate 7i ad"ini6trat indi,idual 6au colecti,
Su#iectul 'ri"e<te Caietul chestionarului 9"'reun: cu o Foaie de rspuns <i cu un
in6tru"ent de 6cri6
Pri"a eta': a ad"ini6tr:rii che6tionarului con6t: 9n co"'letarea corect: a datelor
#io0ra7ice cu'rin6e 9n Foaia de rspuns 1nu"ele! 'renu"ele! data na<terii! data e,alu:rii <i
6eBul2 Per6oanele cu di7icult:=i ,or 7i a%utate la co"'letarea ace6tor in7or"a=ii
Cea de&a doua eta': con6t: 9n 'arcur0erea che6tionarului
Per6oana care ad"ini6trea8: che6tionarul 9l in,it: 'e 6u#iect 6: citea6c: in6truc=iunile de
co"'letare a r:6'un6urilor din Caietul chestionarului:
5i se vor pre*enta ?6; de a&irmaii care descriu comportamente-
=otai pentru &iecare dintre ele n ce msur vi se potrive+te- Pentru aceasta( scriei pe
Foaia de rspuns( n dreptul numrului a&irmaiei respective( una dintre ci&rele ?( C( 6( : +i !(
care nseamn/
? V mi se potrive+te &oarte puin0
C V mi se potrive+te puin0
6 V mi se potrive+te cam pe 3umtate0
: V mi se potrive+te mult0
! V mi se potrive+te &oarte mult-
%!emplu
A&irmaiile din chestionar sunt de urmtoarea &orm/
?6!- Pmi place s povestesc ntmplri ha*lii-
Apreciai ct de mult vi se potrive+te aceast a&irmaie- $ac vi se pare c ea vi se
potrive+te .mult8( notai n dreptul numrului de ordine al itemului 1?6!2 ci&ra :( care
corespunde rspunsului .mult8-
=u v gndii prea mult la rspunsurile dumneavoastr-
$ac avei ndoieli( comparai-v cu persoane pe care le cunoa+tei )ine-
47B
47B
Avei gri3 s scriei rspunsul n locul corect- 'a s&r+itul &iecrei pagini cu a&irmaii(
veri&icai dac ai a3uns la s&r+itul unei coloane din Foaia de rspuns-
$ac( din gre+eal( ai notat un alt rspuns dect cel pe care l doreai( scriei un 9
peste rspunsul eronat +i notai alturi de el rspunsul corect-
)spundei la toate airmaiile *
Scriei numai pe Foaia de rspuns O =u scriei nimic n caiet O
<spunsurile dumneavoastr sunt con&ideniale-
%impul de rspuns nu este limitat-
;u': ce 6u#iectul a citit in6truc=iunile! 'er6oana care ad"ini6trea8: che6tionarul 9l
9ntrea#: dac: a 9n=ele6 ce are de 7:cut <i! 9n ca8ul 9n care ace6ta r:6'unde a7ir"ati,! 9l in,it: 6:
r:6'und: la ite"i
;ac: 6u#iectul nu a 9n=ele6 6au are 9ntre#:ri! i 6e cite6c acele ':r=i din in6truc=iunile de
co"'letare a r:6'un6urilor care 9i aduc l:"uririle nece6are
Se 'oate 9nt$"'la ca 6u#iectul 6: 9ntre#e la ce 6er,e<te che6tionarul I 6e ,a r:6'unde c:
a%ut: la cunoa<terea unor a6'ecte ale 'er6onalit:=ii 6ale
In ca8ul ad"ini6tr:rii colecti,e a che6tionarului 6au al 'er6oanelor care au di7icult:=i la
citire! in6truc=iunile de co"'letare a r:6'un6urilor ,or 7i citite de 'er6oana care ad"ini6trea8:
che6tionarul
Atunci c$nd 'reia de la un 6u#iect Foaia de rspuns! 'er6oana care ad"ini6trea8:
che6tionarul tre#uie 6: ,eri7ice dac: ace6ta a co"'letat toate datele 'er6onale <i la 7iecare ite"
a notat un r:6'un6 <i nu"ai unul 16unt ad"i6e corecturile reali8ate 'rin #ararea r:6'un6urilor
0re<ite <i notarea! al:turi de ele! a r:6'un6urilor corecte2 ;ac: o#6er,: o"i6iuni! con6tat: c:
au 7o6t notate "ai "ulte r:6'un6uri 'entru un ite" ori identi7ic: r:6'un6uri di7erite de ci7rele
4&5! 9i ,a cere 6u#iectului 6: e7ectue8e co"'let:rile <i@6au corecturile nece6are
III%8%A% Cotarea r@s0-ns-rilor
Cotele ite"ilor 6unt nu"ere 9ntre0i cu'rin6e 9ntre 4 <i 5 In ca8ul ite"ilor cu cotare
direct:! cota 4 core6'unde r:6'un6ului M"i 6e 'otri,e<te 7oarte 'u=inN! iar cota 5! r:6'un6ului
M"i 6e 'otri,e<te 7oarte "ultN Pentru ite"ii cu cotare in,er6:! cota 4 core6'unde r:6'un6ului
M"i 6e 'otri,e<te 7oarte "ultN! iar cota 5! r:6'un6ului M"i 6e 'otri,e<te 7oarte 'u=inN
Scorul 7iec:rei 6cale 6e o#=ine 'rin 9n6u"area cotelor ite"ilor co"'onen=i
160
III%8%B% $ali.area c,estionar-l-i CP5F
III%8%B%4% Noi-ni teoretice .es0re /ali.itate (i /ali.are
Mult: ,re"e! no=iunea de ,aliditate a unui te6t a 7o6t le0at: de 7unc=ia 9nde'linit: de te6t
Rele,ant: 9n ace6t 6en6 e6te de7ini=ia dat: de RK Linde"an 14*-.! a'ud Al#u! ()))2:
M,aliditatea unui te6t e6te dat: de ":6ura 9n care ace6ta 9<i 9nde'line<te 7unc=iaN
In ulti"ul ti"'! 9n6:! acce'=iunea atri#uit: ter"enului M,aliditateN 6&a 6chi"#at Acu"!
,aliditatea e6te 'ri,it: ca o calitate a utili8:rii re8ultatelor te6tului: M'aliditatea unui te6t 6e
re7er: la c$t de 'otri,ite 6unt inter'ret:rile de6cri'ti,e! eB'licati,e 6au 'redicti,e care 6e dau
6corurilor 6aleN 1Sil,a! 4**/2
In,e6ti0area 0radului de ,aliditate a inter'ret:rii 'ro'u6e de un te6t 'oart: nu"ele de
validare a te6tului EBi6t: "ai "ulte cate0orii de 6trate0ii de ,alidare 1Al#u! ()))2:
J ,alidare relati,: la con6tructul ":6urat de te6t?
J ,alidare relati,: la con=inutul te6tului?
J ,alidare relati,: la criteriu
III%8%B%8% Strate!ii -tili?ate 0entr- /ali.area c,estionar-l-i CP5F
Che6tionarul CP!F a 7o6t con6truit 'entru a ":6ura con6tructele '6iholo0ice nu"ite
#,traversiune! Ama)ilitate! Con+tiincio*itate! Sta)ilitate emoional <i Autonomie ;in ace6t
"oti,! 'entru ,alidarea 6a au 7o6t 7olo6ite 6trate0ii din cate0oria ,alid:rii relati,e la con6truct
S&a a,ut 9n ,edere utili8area che6tionarului CP!F doar 9n 6co' de dia0no6tic 1":6urare2!
nu <i de 'redic=ie Prin ur"are! nu 6&au 7olo6it 6trate0ii de ,alidare 'redicti,: Strate0iile de
,alidare relati,: la criteriu utili8ate au 6er,it ,alid:rii relati,e la con6truct
III%8%B%8%4% Anali?a aco0eririi .omeni-l-i constr-ct-l-i 0rin conin-t-l
c,estionar-l-i CP5F
Pentru 7iecare 6cal: din CP!F care e,aluea8: un 6u'ra7actor! 'entru a identi7ica "odul
9n care ite"ii co"'onen=i aco'er: do"eniul de con=inut al 6u'ra7actorului 6&a e7ectuat anali8a
7actorial: a ite"ilor! utili8$nd "etoda co"'onentelor 'rinci'ale <i rota=ia 'rin "etoda
3ari"aB
Prelucr:rile 6&au e7ectuat a6u'ra r:6'un6urilor date la ite"ii din CP!F de *-/ de 6u#iec=i
1+4) #:r#a=i <i 5C/ de 7e"ei2! cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre 45 <i /) de ani 1'entru #:r#a=i: m\()!(+?
4\+!/.? 'entru 7e"ei: m\(4!+4? 4\+!--2
Au 7o6t eBtra<i 9ntre + <i - 7actori 'entru 7iecare 6cal: 1, ta#elul III(.2
S&a con6tatat c: ite"ii care au 6atura=ii "ari 9n acela<i 7actor 6e re7er: la c$te unul 6au
doi dintre de6cri'torii utili8a=i la con6truirea 6calelor 1ta#elul III(*2 Acea6ta do,ede<te c:
6calele din CP!F re6'ect: "odelul o7erit de 6calele din FFPI
434
434
Tabel-l III%8%A% Aactorii eBtra<i 9n ur"a anali8ei 7actoriale
a ite"ilor 7iec:rei 6cale din CP!F
Scala N-m@r-l .e
Cactori
eDtra(i
Partea .in /ariana total@ 1In N2 aco0erit@ .e
toi Cactorii
eDtra(i
Ciecare Cactor eDtras
%!traversiune C 5)!+)+ F?: 4)!5--? FC: *!4/*? F6: *!44+? F:: .!+4.?
F!: -!)+5? F7: C!444
Amabilitate + ++!*+( F?: 4C!)./? FC: 4(!/*/? F6: *!4((? F:: -!/++
Contiinciozitate + +(!*5* F?: 4(!((-? FC: 44!4+.? F6: 4)!55-? F:: *!)(-
/tabilitate
emoional
+ +C!5.5 F?: 4+!+(4? FC: 4(!*(5? F6: 4)!4+*? F:: *!)*)
Autonomie - 5/!45. F?: *!4(-? FC: .!*4+? F6: .!)+.? F:: -!CCC?
F!: C!-.-? F7: C!+..? FX: C!4(.
Tabel-l III%8%B% ;e6cri'torii ilu6tra=i de ite"ii care au 6atura=ii "ari 9n acela<i 7actor!
'entru 7iecare 6cal: din CP!F
Scala 5actor N-m@r
.e itemi
Descri0tor-l il-strat .e itemi
%!traversiune F? C Se 6i"te #ine 9n 6ocietate
FC + Sta#ile<te cu u<urin=: contacte cu al=ii
F6 5 Se i8olea8: de ceilal=i
F: / Partici': acti, la di6trac=ii
F! + Ii 'lace 6: ,or#ea6c:
F7 4 E6te t:cut
Amabilitate F? 4) Mani7e6t: intere6 'entru cei din %ur Incearc: 6: 6e a7le
9n rela=ii #une cu ceilal=i
FC C 3rea 6:&<i i"'un: 'unctul de ,edere Ii deran%ea8: 'e cei
din %ur
F6 5 Re6'ect: ':rerile <i dre'turile celorlal=i
F: / Il intere6ea8: doar 'ro'ria 'er6oan:
Contiinciozitate F? . Nu 6e 9ncadrea8: 9n ter"enele 7iBate Ince'e ac=iuni 7:r:
a 6e 0$ndi la ce 6er,e6c <i cu" 6e ,or ter"ina
FC C E6te ordonat I<i 'lani7ic: ac=iunile
F6 C Re6'ect: nor"ele <i re0ulile
F: 5 Se 6tr:duie<te 6: 7ac: totul #ine E6te o 'er6oan:
de 9ncredere
/tabilitate
emoional
F? - I<i 7ace 0ri%i 'entru orice E6te "ereu nelini<tit
FC C G$nde<te 'o8iti, E6te o'ti"i6t
F6 + I<i controlea8: e"o=iile
F: + Are 9ncredere 9n 7or=ele 'ro'rii
162
Tabel-l III%8%B% ;e6cri'torii ilu6tra=i de ite"ii care au 6atura=ii "ari 9n acela<i 7actor!
'entru 7iecare 6cal: din CP!F 1continuare2
Scala 5actor N-m@r
.e itemi
Descri0tor-l il-strat .e itemi
Autonomie F? + E6te creati,
FC + Nu 6e la6: condu6 de al=ii
F6 + Nu are ':reri 'ro'rii
F: / Poate 7i "ane,rat cu u<urin=:
F! ( Ii conduce 'e al=ii
F7 ( Acce't: orice i 6e 6'une
FX / Ac=ionea8: alt7el dec$t ceilal=i
III%8%B%8%8% $ali.area scalelor .in CP5F 0rin strate!ii ale /ali.@rii relati/e la
criteri-
III%8%B%8%8%4% Corelaii Intre scalele .in c,estionarele CP5F (i FFPI
Au 7o6t 'relucrate 6tati6tic r:6'un6urile o#=inute la ,er6iunea a I3&a a che6tionarului
FFPI <i la che6tionarul CP!F 9n e<antionul 7or"at din 4*. de 'er6oane 're8entat anterior 1a
c:rui di6tri#u=ie de 7rec,en=e 'e 0ru'e de ,$r6t: 6e 0:6e<te 9n ta#elul III(-2
a" S&a con6tatat c: 6calele din CP!F <i din FFPI care au aceea<i denu"ire corelea8:
liniar direct 9ntre ele! 6e"ni7icati, la 'ra0ul p\)!))4 1, ta#elul III(4)2
Tabel-l III%8%46% Coe7icien=ii de corela=ie liniar: 9ntre 6calele che6tionarelor CP!F <i FFPI
6e"ni7icati,i la 'ra0ul p\)!)5 1=\4*.2
Scala .in CP5F Scala .in FFPI
%!traver$
siune
Amabilitate Contiin$
ciozitate
/tabilitate
emoional
Autonomie
%!traversiune 6H393 TT )!//4 mm )!(54 mm
Amabilitate 6H9>& TT )!/(/ mm )!4/*
Contiinciozitate )!/5( mm 6H347 TT )!4*5 m )!/)C mm
/tabilitate
emoional
)!+(* mm )!()4 m )!(.. mm 6H3>A TT )!+// mm
Autonomie )!4C. &)!4+4 )!(4( m 6H9&B TT
'egend: Au 7o6t "arca=i cu m coe7icien=ii de corela=ie 6e"ni7icati,i la 'ra0ul p\)!)4 <i cu mm cei 6e"ni7icati,i la
'ra0ul p\)!))4
Pentru 7iecare 6cal: din CP!F 'atternul corela=iilor liniare cu celelalte 6cale ale
che6tionarului CP!F e6te a6e":n:tor cu 'attern&ul corela=iilor liniare cu 6calele din
che6tionarul FFPI 1, ta#elele III(4) <i III(442 ;e eBe"'lu! 6cala #,traversiune din CP!F
43&
43&
corelea8: liniar direct 6e"ni7icati, 1la 'ra0ul p\)!))42 cu 6calele Sta)ilitate emoional <i
Autonomie din a"#ele che6tionare <i nu corelea8: liniar 6e"ni7icati, 1la 'ra0ul p\)!)52 cu
6calele Ama)ilitate <i Con+tiincio*itate din CP!F <i din FFPI
Tabel-l III%8%44% Coe7icien=ii de corela=ie liniar: 9ntre 6calele che6tionarului CP!F
6e"ni7icati,i la 'ra0ul p\)!)5 1=\4*.2
Scala .in CP5F Scala .in CP5F
%!traver$
siune
Amabilitate Contiin$
ciozitate
/tabilitate
emoional
Autonomie
%!traversiune 4!))) )!++) mm )!/*- mm
Amabilitate 4!))) )!5+( mm )!(./ mm
Contiinciozitate 4!))) )!/+- mm )!/(* mm
/tabilitate
emoional
4!))) )!/C) mm
Autonomie 4!)))
'egend: Au 7o6t "arca=i cu m coe7icien=ii de corela=ie 6e"ni7icati,i la 'ra0ul p\)!)4 <i cu mm cei 6e"ni7icati,i la
'ra0ul p\)!))4
In ti"' ce toate 6calele din FFPI corelea8: liniar direct 9ntre ele 16e"ni7icati, la 'ra0ul
p\)!)4 6au )!))42 1ta#elul III(4(2! 9ntre 6calele din CP!F eBi6t: <i corela=ii liniare
ne6e"ni7icati,e la 'ra0ul p\)!)5 1, ta#elul III(442! ceea ce do,ede<te c: 6calele din CP!F
au o ,aliditate di6cri"inant: "ai #un: dec$t cele din FFPI
Tabel-l III%8%48% Coe7icien=ii de corela=ie liniar: 9ntre 6calele che6tionarului FFPI
6e"ni7icati,i la 'ra0ul p\)!)5 1=\4*.2
Scala .in FFPI Scala .in FFPI
%!traver$
siune
Amabili$
tate
Contiin$
ciozitate
/tabili$
tate
emoio$
nal
Autono$
mie
%!traversiune 4!))) )!()C m )!4.* m )!++- mm )!+(/ mm
Amabilitate 4!))) )!5.+ mm )!(*( mm )!(*C mm
Contiinciozitate 4!))) )!//4 mm )!+++ mm
/tabilitate emoional 4!))) )!+*C mm
Autonomie 4!)))
'egend: Au 7o6t "arca=i cu m coe7icien=ii de corela=ie 6e"ni7icati,i la 'ra0ul p\)!)4 <i cu mm cei
6e"ni7icati,i la 'ra0ul p\)!))4
b" S&au 'relucrat 'rin anali8: de clu6teri 6corurile o#=inute de cei 4*. de 6u#iec=i la
6calele din FFPI <i la 6calele din CP!F care e,aluea8: 6u'ra7actori
Coe7icientul de 6i"ilaritate 9ntre dou: 6cale a 7o6t e0al cu coe7icientul de corela=ie liniar:
9ntre 6corurile celor dou: 6cale
164
Coe7icientul de 6i"ilaritate 9ntre doi clu6teri a 7o6t e0al cu cel "ai "ic dintre coe7icien=ii
de corela=ie liniar: 9ntre o 6cal: a unui clu6ter <i o 6cal: a celuilalt clu6ter
;in dendro0ra"a o#=inut: 17i0ura III(42 6e o#6er,: 0ru'area 6calelor din cele dou:
che6tionare care ":6oar: acela<i 6u'ra7actor! ceea ce arat: c: 6calele care au aceea<i denu"ire
e,aluea8: con6tructe a6e":n:toare
S# Y FFPI
S# Y CP!F
# U FFPI
# Y CP!F
A Y FFPI
A Y CP!F
C Y FFPI
C Y CP!F
Am Y FFPI
Am Y CP!F
5i!% III%8%4% ;endro0ra"a 6calelor din FFPI <i din CP!F
1S# \ Sta)ilitate emoional? # \ #,traversiune? A \ Autonomie?
C \ Con+tiincio*itate? Am \ Ama)ilitate2
III%8%B%8%8%8% Corelaii ale scalelor %!traversiuneH /tabilitate emoional (i
<ezirabilitate social .in CP5F c- scalele cores0-n?@toare lor .in c,estionar-l %P.
#P> 1%sencG Personalit .uestionnaire2! con6truit de KR EF6encL <i SBG EF6encL!
con6t: din -* de ite"i 0ru'a=i 9n 'atru 6cale: #,traversiune 1#2! =euroticism 1=2! Psihoticism
1P2 <i @inciun 1'2
Per6oanele care o#=in 6coruri "ari la 6cala # 6unt 6ocia#ile! do"inante! cu
re6'on6a#ilitate 6c:8ut:! i"'ul6i,e! caut: 6en8a=ii tari <i 9<i a6u": ri6curi
Cele care au 6coruri "ari la 6cala = 6unt anBioa6e! de'ri"ate! ten6ionate! au o 6ti": de
6ine 6c:8ut: <i o autono"ie 6c:8ut:
Scala ' ":6oar: tendin=a 6u#iec=ilor de a r:6'unde la che6tionar a6t7el 9nc$t 6:&<i cree8e
o i"a0ine 7a,ora#il:
437
437
Au 7o6t ad"ini6trate che6tionarele CP!F <i #P> unui e<antion 7or"at din .) de
'er6oane cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre () <i /C de ani: /) de #:r#a=i 1'entru ,$r6t: m\(C!C- <i
4\(!5)2 <i 5) de 7e"ei 1'entru ,$r6t:: m\(.!)C <i 4\/!5+2
Intre 6calele care ":6oar: con6tructe 6i"ilare 6&au 0:6it coe7icien=i de corela=ie liniar:
6e"ni7icati,i 6tati6tic 1ta#elul III(4/2! ceea ce con6tituie o do,ad: a ,alidit:=ii relati,e la
con6truct a celor trei 6cale din CP!F
Tabel-l III%8%4&% Coe7icien=ii de corela=ie liniar:
9ntre 6calele che6tionarelor CP!F <i #P> care ":6oar: con6tructe 6i"ilare
Scalele Intre care sa calc-lat
coeCicient-l .e corelaie liniar@
B@rbai 1=\/)2 5emei 1=\5)2
.in CP5F .in %P. r p r p
<ezirabilitate social B )!/(* )!)4. )!+(4 )!))(
%!traversiune % )!.54 )!))) )!C*C )!)))
/tabilitate emoional + &)!.(- )!))) &)!C.) )!)))
III%8%B%8%8%&% $ariaia scor-rilor scalei Contiinciozitate In C-ncie .e /rst@
S&a ur":rit dac: 6cala Con+tiincio*itate din CP!F ,eri7ic: ur":toarele a7ir"a=ii! 7:cute
de Ru6 1()).2:
a% Con<tiincio8itatea e6te de6tul de 'u=in 're8ent: la ni,elul adole6cen=ilor! dar cre<te ca
're8en=: 9ntre 4. <i /) de ani
b% Ni,elul con<tiincio8it:=ii r:"$ne relati, 6ta#il 'e 'erioada ,$r6tei adultului
To=i 6u#iec=ii utili8a=i 9n acea6t: cercetare au r:6'un6 la che6tionarul CP!F #ene,ol <i nu
9n cadrul unor eBa"in:ri '6iholo0ice o#li0atorii! c$nd ar 7i 'utut eBi6ta tendin=a de a r:6'unde
ne6incer! 9ncerc$nd 6: 6e 're8inte ca 'er6oane cu o con<tiincio8itate ridicat:
a Au r:6'un6 la Che6tionarul CP!F /5+ de #:r#a=i cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre 4. <i /) de
ani 1m\((!..? 4\+!4(2 <i 54- 7e"ei a,$nd ,$r6ta 9ntre 4. <i /) de ani 1m\((!.*? 4\+!+52 At$t
'entru #:r#a=i! c$t <i 'entru 7e"ei 6corurile 6calei Con+tiincio*itate cre6c liniar 'e ":6ura
9naint:rii 9n ,$r6t:! coe7icien=ii de corela=ie liniar: 9ntre 6corurile 6calei <i ,$r6t: 7iind
6e"ni7icati,i la 'ra0ul p\)!))4:
J 'entru #:r#a=i: r\)!/)4? p\)!)))?
J 'entru 7e"ei: r\)!(5/? p\)!)))
S&au co"'arat "ediile 6corurilor 6calei Con+tiincio*itate! 'e 6eBe! 9ntre adole6cen=i cu
,$r6ta cu'rin6: 9ntre 4+ <i 4- ani <i adul=i cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre (- <i /) de ani 1ta#elul
III(4+2 At$t 'entru #:r#a=i! c$t <i 'entru 7e"ei! "edia 6corurilor adole6cen=ilor e6te "ai
"ic: dec$t cea a adul=ilor! di7eren=a "ediilor 7iind 6e"ni7icati,: la 'ra0ul p\)!))4
166
Tabel-l III%8%49% Co"'ararea "ediilor 6corurilor 6calei Con+tiincio*itate
9ntre adole6cen=i 14+&4- ani2 <i adul=i 1(-&/) de ani2
Crbai
A.olesceni A.-li t g"l" p
+ m - + m -
()4 .5!C* 4(!)/ -4 *.!54 4(!54 -!C/5 (-) )!)))
Femei
A.olesceni A.-li t g"l" p
+ m - + m -
4*. ..!/. 4(!*5 445 *.!.( 44!C5 -!4(+ /44 )!)))
Prin ur"are! 9ntre 4. <i /) de ani 6corurile "edii ale 6calei Con+tiincio*itate cre6c liniar!
6're 67$r<itul ace6tui inter,al de ,$r6t: 19ntre (- <i /) de ani2 "edia 7iind 6e"ni7icati, "ai
"are dec$t cea a inter,alului 4+&4- ani
b% S&a ur":rit ,aria=ia 6corurilor 6calei Con+tiincio*itate 9n inter,alul de ,$r6t: /4&5) de
ani! 9ntr&un e<antion 7or"at din 4C. de #:r#a=i 1'entru ,$r6t:: m\/.!C- <i 4\5!5/2 <i /)/ 7e"ei
1'entru ,$r6t:: m\/-!*- <i 4\5!542
S&a con6tatat c: 6corurile 6calei Con+tiincio*itate nu corelea8: liniar cu ,$r6ta 1ta#elul
III(452! iar "ediile 6corurilor nu di7er: 6e"ni7icati, 1la 'ra0ul p\)!)52 9ntre inter,alele de
,$r6t: /4&/5! /C&+)! +4&+5 <i +5&5) 1, ta#elul III(4C2
Tabel-l III%8%47% Coe7icien=ii de corela=ie liniar:
9ntre 6corurile 6calei Con+tiincio*itate <i ,$r6t:
SeD + r p
B@rbai 4C. )!)./ )!(.-
5emei /)/ )!)4) )!.C-
Tabel-l III%8%43% Co"'ararea "ediilor 6corurilor 6calei Con+tiincio*itate
9ntre inter,ale de ,$r6t:
Inter/al-l .e
/rst@
19n ani2
B@rbai 5emei
+ m - + m -
&4&7 C) *C!+5 4/!(/ 4(+ *5!-/ 4/!-)
&396 +C *C!/5 4C!)* */ *.!/. 4(!-/
9497 /C *.!-. 4/!4/ +5 *5!+- 4/!(/
9376 (C *.!+( 4(!-- +4 *C!.) 4.!(/
F F1/! 4C+2\)!/// F1/! (**2\)!-55
p )!.)4 )!5()
43>
43>
Scorurile 6calei Con+tiincio*itate r:"$n relati, con6tante 9ntre /4 <i 5) de ani
Re8ultatele o#=inute con6tituie do,e8i ale ,alidit:=ii relati,e la con6truct a 6calei
Con+tiincio*itate
III%8%B%8%8%9% Relaiile scor-rilor scalelor Contiinciozitate (i /tabilitate emoional c-
0erCormana (colar@ (i com0ortarea la loc-l .e m-nc@
Con<tiincio8itatea e6te di"en6iunea 'er6onalit:=ii cea "ai inten6 a6ociat: cu 'er7or"an=a
<colar: <i cu cea 'ro7e6ional: Nu"eroa6e "eta&anali8e con7ir": 7a'tul c: 'er6oanele cu un
ni,el ridicat al con<tiincio8it:=ii au 'er7or"an=e ridicate a'roa'e 9n 7iecare do"eniu
'ro7e6ional 1Ru6! ()).2 Coe7icientul de corela=ie 9ntre 7actorul con<tiincio8itate <i e,alu:rile
'er7or"an=ei 'ro7e6ionale ,aria8: 9ntre )!() <i )!/) Corela=ia e6te "ic: din cau8a e,alu:rilor
i"'er7ecte <i datorit: 7a'tului c: 'er7or"an=a e6te condi=ionat: <i de al=i 7actori! ca: inteli0en=a!
're0:tirea <i eB'erien=a 6au co"'ati#ilitatea cu cole0ii de "unc: 1RR McCrae! ())+! a'ud
Ru6! ()).2
MR BaricL! TR Mitchell <i GI SteDart 1())/! a'ud Ru6! ()).2 6u6=in c: 7actorii de
'er6onalitate Con+tiincio*itatea <i Sta)ilitatea emoional 6unt 'redictorii uni,er6ali ai
'er7or"an=ei 'ro7e6ionale 9ntr&o "ultitudine de 'ro7e6ii
a S&a ur":rit dac: 6corurile 6calelor Con+tiincio*itate <i Sta)ilitate emoional au
le0:tur: cu 'er7or"an=a <colar:
S&a ad"ini6trat che6tionarul CP!F 9n (4 de cla6e de liceu 1de la cla6a a I]&a '$n: la
cla6a a ]II&a2! din cinci <coli ;in 7iecare cla6:! a,$nd 9n ,edere re8ultatele la 9n,:=:tur: ale
ele,ilor! diri0intele cla6ei a no"inali8at (&/ ele,i M#uniN 1cei "ai #uni din cla6:2! (&/ ele,i
M6la#iN 1cei "ai 6la#i din cla6:2 <i (&/ ele,i M"ediocriN
Au 7o6t cu'rin<i 9n cercetare ele,ii no"inali8a=i care r:6'un6e6er: la CP!F Ace<tia
a,eau ,$r6ta cu'rin6: 9ntre 45 <i 4* ani 1m\4-!).? 4\4!)+2
Structura e<antionului e6te 're8entat: 9n ta#elul III(4-
Tabel-l III%8%4>% Arec,en=ele ele,ilor 9n 7unc=ie de ni,elul
'er7or"an=ei <colare! 'e 6eBe
SeD-l Ni/el-l 0erCormanei (colare Total
Jb-niK Jme.iocriK JslabiK
B@iei 4. /) 4- C5
5ete /4 /) 44 -(
Total +* C) (. 4/-
Pentru 7iecare 6u#iect 6&au tran67or"at 6corurile #rute ale 6calelor Con+tiincio*itate <i
Sta)ilitate emoional 9n cote %! utili8$nd etaloanele eBi6tente 'entru 0ru'a de ,$r6t: 4+&4*
ani! 'e 6eBe
168
Intre 0ru'ele 7or"ate 9n 7unc=ie de 'er7or"an=a <colar: di7er: 6e"ni7icati, "ediile
cotelor % ale 6calei Con+tiincio*itate 1, ta#elul III(4.2! di7eren=ele 7iind 6e"ni7icati,e 9ntre
0ru'a M6la#iN <i 0ru'a M#uniN 1p\)!))(2 <i 9ntre 0ru'a M"ediocriN <i 0ru'a M#uniN 1p\)!)+/2
Ele,ii a'recia=i ca 7iind M#uniN 6unt "ai con<tiincio<i dec$t cei con6idera=i M"ediocriN 6au
M6la#iN
Media cotelor % a 6calei Sta)ilitate emoional e6te "ai "ic: 'entru ele,ii M6la#iN dec$t
'entru ele,ii M"ediocriN <i 'entru cei M#uniN! dar "ediile nu di7er: 6e"ni7icati, 9ntre cele trei
cate0orii de ele,i 1, ta#elul III(4.2
Tabel-l III%8%4A% Co"'ararea "ediilor cotelor %
ale 6calelor Con+tiincio*itate <i Sta)ilitate emoional
9ntre 0ru'ele 7or"ate 9n 7unc=ie de 'er7or"an=a <colar:
Ni/el-l .e
0erCorman@
Contiinciozitate /tabilitate emoional
+ m - + m -
JslabiK (. +5!./ *!(5 (. +-!4C .!*5
Jme.iocriK C) +*!C+ 44!/5 C) 5)!C( *!((
Jb-niK +* 5/!-) *!54 +* 5)!+/ *!*)
F18H 4&92 5!+4C 4!+/+
p )!))5 )!(+(
S&a o#6er,at c: "odul 9n care 6e a6ocia8: 6corurile 6calelor Con+tiincio*itate <i
Sta)ilitate emoional e6te le0at de 'er7or"an=a <colar: 1, ta#elul III(4*2 A6t7el! 7rec,en=a
ele,ilor M6la#iN e6te 7oarte "ic: 9n r$ndul celor care au 6cor "are 1cota % cel 'u=in e0al: cu C)2
la una dintre 6cale <i un 6cor "ediu 6au "are 1cota % "ai "are dec$t +)2 la cealalt:: dintre cei
(. de ele,i 6la#i! nu"ai ( au un 6cor "are la o 6cal: <i "ediu la cealalt: ;intre cei 5 ele,i
care au 6coruri "ari la a"#ele 6cale niciunul nu e6te M6la#N 1+ 6unt M#uniN <i unul e6te
M"ediocruN2
Tabel-l III%8%4B% Arec,en=ele di,er6elor a6ocieri ale 6corurilor 6calelor
Con+tiincio*itate <i Sta)ilitate emoional
9n 0ru'ele 7or"ate 9n 7unc=ie de ni,elul de 'er7or"an=:
Mo.-l .e asociere Intre
scor-rile scalelor
Total Ele/i JslabiK Ele/i
Jme.iocriK
Ele/i Jb-niK
5%a% 5%r% 5%a% 5%r% 5%a% 5%r%
)n scor mare (i -n-l me.i-
sa- mare
// ( )!)- 4- )!(. 4+ )!(*
Ambele scor-ri me.ii CC 4- )!C4 (C )!+/ (/ )!+-
)n scor mic (i -n-l me.i-
sa- mic
/+ . )!(* 4C )!(- 4) )!()
)n scor mic (i -n-l mare + 4 )!)+ 4 )!)( ( )!)+
Total 4/- (. 4!)) C) 4!)) +* 4!))
'egend: Aa re're8int: 7rec,en=a a#6olut:! iar Ar! 7rec,en=a relati,: 9n cadrul 0ru'ei
43B
43B
Ra'ortul dintre nu":rul celor care au un 6cor "ic <i unul "ediu 6au "ic <i nu":rul
celor care au un 6cor "are <i unul "are 6au "ediu e6te "ai "are 1e0al cu +2 9n 0ru'a ele,ilor
M6la#iN <i e6te "ai 6c:8ut 9n 0ru'a ele,ilor M"ediocriN 1e0al cu )!*+2 <i 9n 0ru'a ele,ilor
M#uniN 1e0al cu )!-42
Se 'are c: a6ocierea unei cote "ari la o 6cal: cu o cot: "are 6au "edie la cealalt: 6cal:
nu 0arantea8: 'er7or"an=a <colar: M#un:N! dar "ic<orea8: <an6ele de a o#=ine o 'er7or"an=:
<colar: M6la#:N
b S&a cercetat rela=ia dintre 6corurile 6calelor Con+tiincio*itate <i Sta)ilitate emoional
din CP!F <i "odul 9n care 'er6oanele re6'ect: di6ci'lina la locul de "unc:
E<antionul de 6u#iec=i a 7o6t 7or"at din 4/- de #:r#a=i! cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre () <i C(
de ani 1m\+/!*/ <i 4\.!))2 To=i 6u#iec=ii au 6tudii 0enerale 6au liceale <i 9<i de67:<oar:
acti,itatea 9n do"eniul tran6'orturilor 7ero,iare! 7iind an0a%a=i ca "ecanici! di6'eceri! acari!
re,i8ori de cale etc Ei au r:6'un6 la che6tionarul CP!F 9n cadrul e,alu:rii '6iholo0ice
'eriodice o#li0atorii
Aiecare 'er6oan: a 7o6t e,aluat: de un <e7 direct 6u# "ai "ulte a6'ecte 1Preocu'are
'entru cali7icarea 'ro7e6ional:! Orientarea 9n 6itua=ii critice! Puterea de "unc: etc2! 'ri"ind
c$te o not: cu'rin6: 9ntre 4 <i -
S&a ur":rit 9n acea6t: cercetare doar nota la criteriul MIncadrare 9n di6ci'lina unit:=iiN
Notele 'ri"ite de 6u#iec=i au 7o6t cu'rin6e 9ntre / <i -! 'redo"in$nd notele "ari! a<a
9nc$t "edia lor a 7o6t 5!*4 14\4!)/2 Nota "aBi": 1-2 a 7o6t o#=inut: de +)!4[ dintre 6u#iec=i!
9n ti"' ce doar dou: 'er6oane au 'ri"it nota / <i <a6e 'er6oane au 7o6t notate cu +
Pentru 7iecare 6u#iect 6&au tran67or"at 6corurile 6calelor Con+tiincio*itate <i Sta)ilitate
emoional 9n cote %! utili8$nd etaloanele eBi6tente 'e 0ru'e de ,$r6t: 'entru 6itua=iile de
e,aluare '6iholo0ic: 'eriodic: o#li0atorie <i 6elec=ie de 'er6onal S&a a'reciat c: un 6cor la o
6cal: e6te M"icN dac: 9i core6'unde o cot: % "ai "ic: dec$t +) <i e6te M"areN dac: 9i
core6'unde o cot: % "ai "are dec$t C) ;i6tri#u=ia 6u#iec=ilor 9n 7unc=ie de ":ri"ea
6corurilor reali8ate la cele dou: 6cale e6te 're8entat: 9n ta#elul III(()
Tabel-l III%8%86% Arec,en=ele 6u#iec=ilor 9n 7unc=ie de ":ri"ea 6corurilor o#=inute
la 6calele Con+tiincio*itate <i Sta)ilitate emoional
Scor-rile scalei
/tabilitate
emoional
Scor-rile scalei Contiinciozitate Total
JmiciK Jme.iiK JmariK
JmiciK * 4/ ) ((
Jme.iiK . .4 C *5
JmariK ) * 44 ()
Total 4- 4)/ 44 4/-
170
;u': cu" 6e o#6er,: nu eBi6t: nicio 'er6oan: care 6: ai#: 6cor M"areN la o 6cal: <i 6cor
M"icN la cealalt: 6cal: To=i 6u#iec=ii care au 6cor M"areN la 6cala Con+tiincio*itate au la 6cala
Sta)ilitate emoional un 6cor "are 6au "ediu
Media notelor 'ri"ite la criteriul MIncadrare 9n di6ci'lina unit:=iiN de 'er6oanele care au
6cor "are la 6cala Con+tiincio*itate di7er: 6e"ni7icati, de "edia notelor 'er6oanelor care la
6cala Con+tiincio*itate au 6cor "ediu 6au "ic 1, ta#elul III((42
Tabel-l III%8%84% Co"'ararea "ediilor notelor la criteriul
MIncadrare 9n di6ci'lina unit:=iiN 9ntre 'er6oanele care la 6cala
Con+tiincio*itate au 6cor M"areN <i cele care au 6cor M"icN 6au M"ediuN
M@rimea scor-l-i
la scala
Contiinciozitate
+ m - t18A2 p
JmareK 44 C!/5 )!-) (!5C* )!)4C
Jme.i-K sa- JmicK 4() 5!.5 4!)C
Se con6tat:! a6t7el! c: 'er6oanele care au 6coruri M"ariN la 6cala Con+tiincio*itate 6unt
"ai di6ci'linate la locul de "unc: dec$t cele care la 6cala Con+tiincio*itate au 6coruri M"ediiN
6au M"iciN Ele au o 6ta#ilitate e"o=ional: M"edieN 6au M"areN
III%8%B%8%8%7% Com0ararea scor-rilor scalei Amabilitate Intre cate!orii 0roCesionale
Pornind de la ideea c: a"a#ilitatea 6e 9n,a=: <i c: ea e6te nece6ar: 6au! chiar! o#li0atorie
9n anu"ite 'ro7e6ii 9n care 6e lucrea8: cu clien=i 6au 'acien=i 1de eBe"'lu! la "edici! 7ri8eri
etc2 ori 9n interac=iune cu 0ru'uri de 'er6oane 1de 'ild:! la 'ro7e6ori2! 6&au 7or"at 'atru 0ru'e
co"'u6e din 'er6oane cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre () <i /) de ani:
(:2 'er6oane 7:r: 6tudii 6u'erioare care nu lucrea8: cu clien=i 1"uncitori! o'eratori la
calculator! #uc:tari! 'ati6eri! <o7eri de TIR etc2?
(82 'er6oane 7:r: 6tudii 6u'erioare care lucrea8: cu clien=i <i al c:ror c$<ti0 de'inde de
7elul 9n care 6e 'oart: cu ace<tia 17ri8eri! "anichiuri6te! o6':tari etc2?
(;2 'er6oane cu 6tudii 6u'erioare care nu lucrea8: 9n interac=iune cu alte 'er6oane
1econo"i<ti! %uri<ti! in0ineri etc2?
(A2 'er6oane cu 6tudii 6u'erioare care lucrea8: 9n interac=iune cu alte 'er6oane <i 'entru
care a"a#ilitatea e6te o o#li0a=ie de 6er,iciu 1'ro7e6ori! in6tructori de educa=ie!
"edici etc2
Structura celor 'atru e<antioane e6te 're8entat: 9n ta#elul III(((
4>4
4>4
Tabel-l III%8%88% Arec,en=ele 0ru'elor de 6u#iec=i utili8ate la ,alidarea 6calei Ama)ilitate!
9n 7unc=ie de ni,elul de 6tudii <i de 6'eci7icul 'ro7e6iei
(rupa ProCesia
0retin.e
amabilitateU
Ni/el-l .e
st-.ii
Total B@rbai 5emei $rsta
m -
(: nu "edii 4/- 4)* (. (5!.4 /!44
(8 da "edii -- (5 5( (/!./ /!4*
(; nu 6u'erioare .) /) 5) (-!C+ 4!*.
(A da 6u'erioare C+ 4) C+ (C!.* (!4)
Scorul 7iec:rei 'er6oane la 6cala Ama)ilitate a 7o6t tran67or"at 9n cot: % 'e #a8a
etaloanelor eBi6tente! =in$nd cont de ,$r6t:! 6eB <i de 6itua=ia 9n care a a,ut loc ad"ini6trarea
che6tionarului CP!F 1'entru dia0no8a 'er6onalit:=ii 6au inter,en=ie '6iholo0ic: ori 'entru
e,aluare '6iholo0ic: 'eriodic: o#li0atorie 6au 6elec=ie de 'er6onal2
S&au co"'arat "ediile cotelor % ale 6calei Ama)ilitate 9ntre 'er6oanele care ar tre#ui 6:
7ie a"a#ile la locul de "unc: <i cele c:rora 'ro7e6ia nu le 'retinde ace6t lucru! 9n 7unc=ie de
ni,elul de 6tudii 1, ta#elul III((/2 In a"#ele 6itua=ii di7eren=a "ediilor e6te 6e"ni7icati,:
6tati6tic la 'ra0ul p\)!))4 O#=in "edii "ai "ari cei c:rora 6er,iciul le 'retinde a"a#ilitate
Tabel-l III%8%8&% Co"'ararea "ediilor 6corurilor 6calei Ama)ilitate
1tran67or"ate 9n cote %2 9ntre 'er6oanele c:rora 'ro7e6ia le 'retinde a"a#ilitate
<i cele care lucrea8: 9n 'ro7e6ii 9n care a"a#ilitatea nu e6te o#li0atorie
Gr-0a ProCesia
0retin.e
amabi
litateU
Ni/el-l .e
st-.ii
Cotele 1 ale scalei
Amabilitate
t g"l" p
+ m -
(: nu "edii 4/- +.!(( .!*. +!C++ (4( )!)))
(8 da "edii -- 5/!*( -!*(
(; nu 6u'erioare .) +.!*4 *!4) +!4*) 4+( )!)))
(A da 6u'erioare C+ 55!)4 .!4)
Mediile nu di7er: 6e"ni7icati, 9ntre 'er6oanele 7:r: 6tudii 6u'erioare <i cele cu 6tudii
6u'erioare! nici 'entru cele c:rora 'ro7e6ia nu le 'retinde 6: 7ie a"a#ile Yt1(452\)!5+5?
p\)!5.-Z <i nici 'entru cele care lucrea8: cu clien=i 6au interac=ionea8: cu 0ru'uri de 'er6oane
Yt14/*2\)!.)(? p\)!+(+Z
Aa'tul c: ":ri"ea 6corurilor 6calei Ama)ilitate e6te a6ociat: cu 6'eci7icul 'ro7e6iei
'er6oanelor con6tituie o do,ad: a ,alidit:=ii 6calei
172
III%8%B%8%8%3% Anali?a m@rimii scor-rilor scalei /tabilitate emoional Intro
0o0-laie selecionat@H Cormat@ .in 0ersoane c- -n b-n control emoional
Au r:6'un6 #ene,ol la Che6tionarul CP!F .) de #:r#a=i cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre (4 <i +)
de ani 1m\/4!4*? 4\5!(+2 care 6unt an0a%a=i 9ntr&o unitate de 'o"'ieri "ilitari S'eci7icul
"uncii lor i"'une un #un control e"o=ional
Scorul o#=inut de 7iecare 6u#iect la 6cala Sta)ilitate emoional a 7o6t tran67or"at 9n cot:
% utili8$nd etaloanele eBi6tente 'entru 6itua=ia de e,aluare '6iholo0ic: 9n 6co' de dia0no8a
'er6onalit:=ii 6au inter,en=ie '6iholo0ic: <i =in$nd cont de ,$r6t:
Cotele % au 7o6t cu'rin6e 9ntre +)!5/ <i -(!5) Pe6te trei 67erturi dintre 6u#iec=i 1C/2 au
a,ut la 6cala Sta)ilitate emoional un 6cor "ediu 1cota % 7iind cu'rin6: 9ntre +) <i C)2! 4+ au
o#=inut un 6cor "are 1cota % 7iind cu'rin6: 9ntre C) <i -)2! iar / au reali8at un 6cor 7oarte "are
1cota % de':<ind ,aloarea -)2 Ni"eni nu a a,ut 6cor "ic
Indicatorii 6tati6tici ai cotelor % 9n e<antion 6unt: m\55!+- <i 4\-!(+
Media cotelor % di7er: 6e"ni7icati, de 5)! care e6te ,aloarea "edie a cotelor % 9n
'o'ula=ia din care 'ro,in 6u#iec=ii: t1-*2\C!-C+? p\)!)))
Aa'tul c: 9ntr&o 'o'ula=ie 6elec=ionat:! 9n care e6te o#li0atoriu un #un echili#ru '6ihic!
6corurile 6calei Sta)ilitate emoional 6unt 6e"ni7icati, "ai "ari dec$t 9n 'o'ula=ia nor"al:
1non&clinic:2 con6tituie o do,ad: a ,alidit:=ii 6calei
III%8%B%8%8%>% Corelaii Intre scor-rile scalei Autonomie (i scor-rile c,estionar-l-i
AP
S&a anali8at le0:tura de corela=ie liniar: 9ntre 6corurile 6calei Autonomie din CP!F <i
6corurile che6tionarului de e,aluare a autono"iei 'er6onale AP
Che6tionarul AP a 7o6t con6truit de M Al#u 1())-2 <i ":6oar: 'atru di"en6iuni ale
autono"iei 'er6onale! care 6unt de7inite a6t7el:
A-tonomia co!niti/@ con6t: 9n:
J ca'acitatea de a ra=iona inde'endent! de a&=i 7or"a 'ro'riile o'inii <i de a lua deci8ii?
J ca'acitatea de a 0$ndi critic?
J dorin=a de 9"#o0:=ire <i 9"#un:t:=ire a cuno<tin=elor 1dorin=a de in7or"are2?
J ca'acitatea de auto&e,aluare?
J un 6enti"ent de 9ncredere 9n 'ro'ria 'er6oan:?
J credin=a c: 'o=i ale0e ce 6: 7aci
A-tonomia com0ortamental@ re're8int: auto&diri%area co"'orta"entului <i ac=ionarea
con7or" deci8iilor 'ro'rii
A-tonomia emoional@ 9n6ea"n: inde'enden=a 7or":rii <i eB'ri":rii 6enti"entelor
A-tonomia /aloric@ 6e eB'ri": 9n con6tituirea unui 6et 'ro'riu de con,in0eri <i
'rinci'ii! re8i6tente la 're6iunea celorlal=i
Che6tionarul AP 6e co"'une din /C de ite"i! 0ru'a=i 9n 'atru 6cale 1c$te una 'entru
7iecare di"en6iune2 Su"a cotelor 6calelor con6tituie o ":6ur: a autono"iei 'er6onale
4>&
4>&
Au r:6'un6 la cele dou: che6tionare "ai "ulte e<antioane de 6u#iec=i In 7iecare e<antion
6corurile 6calei Autonomie corelea8: liniar direct! 6e"ni7icati, la 'ra0ul p\)!)5! cu 6corurile
che6tionarului AP 1, ta#elul III((+2 Coe7icien=ii de corela=ie liniar: nu 6unt 7oarte "ari
deoarece con6tructele ":6urate de cele dou: in6tru"ente 6e 6u'ra'un doar 'ar=ial
Ecua=iile de re0re6ie liniar: "ulti'l: ale 6calei Autonomie din che6tionarul CP!F 7a=: de
cele 'atru 6cale din che6tionarul AP 9n cele 4) e<antioane de 6u#iec=i de6cri6e 9n ta#elul
III((+ arat: c: 'onderile di"en6iunilor autono"iei 'er6onale 9n con6tructul ":6urat de 6cala
Autonomie di7er: 9n 7unc=ie de 6eB <i de 0ru'a de ,$r6t: 1, ta#elul III((52 In "a%oritatea
e<antioanelor 7or"ate din 7e"ei 19n + din 52 cea "ai "are ,aloare a coe7icientului Z o are
6cala Autonomie cognitiv Acea6ta 9n6ea"n: c: 7e"eile care au ca'acitatea de a lua 6in0ure
deci8ii! de a anali8a critic in7or"a=iile <i a&<i 7or"a o'inii 7:r: a 6e l:6a in7luen=ate de cei din
%ur o#=in 6coruri "ai "ari la 6cala Autonomie dec$t cele care au ne,oie de a%utorul altora
atunci c$nd tre#uie 6: ia hot:r$ri! nu au 9ncredere 9n ca'acit:=ile 'ro'rii <i 6e la6: in7luen=ate
de ':rerile celorlal=i
In ca8ul #:r#a=ilor! di"en6iunea care are cea "ai "are 'ondere 6e 6chi"#: de la o 0ru':
de ,$r6t: la alta
Tabel-l III%8%89% Coe7icien=ii de corela=ie liniar: 9ntre 6corurile 6calei Autonomiei
<i 6corurile che6tionarului AP! 9n di,er6e e<antioane de 6u#iec=i
Caracteristicile e(antion-l-i .e s-bieci r p
Gr-0a .e
/rst@
19n ani2
/rsta seD +
m -
4786 4-!(4 )!*4 #:ie=i ()4 )!C4. )!)))
4-!+* 4!)( 7ete (4+ )!C44 )!)))
8487 ((!-C 4!/C #:r#a=i /- )!--4 )!)))
((!(( 4!/4 7e"ei -/ )!C*( )!)))
83&7 (*!./ (!54 #:r#a=i +C )!+C) )!))4
/4!.) (!(* 7e"ei +4 )!C5/ )!)))
&397 +4!4+ (!5- #:r#a=i -- )!5.. )!)))
/*!-) (!+. 7e"ei ++ )!5*C )!)))
9377 +*!54 (!+C #:r#a=i -* )!5(+ )!)))
5)!*( (!5- 7e"ei /C )!--/ )!)))
174
Tabel-l III%8%87% Coe7icien=ii Z ai 6calelor din che6tionarul AP
9n ecua=ia de re0re6ie "ulti'l: a 6calei Autonomie din CP!F
7a=: de di"en6iunile autono"iei 'er6onale ":6urate de che6tionarul AP!
9n di,er6e e<antioane de 6u#iec=i
Gr-0a
.e
/rst@
19n
ani2
seD + Scala .in c,estionar-l AP )
8
Auto$
nomie
valo$
ric
Auto$
nomie
com$
port"
Auto$
nomie
cogni$
tiv
Auto$
nomie
emoio$
nal
4786 #:ie=i ()4 )!4(C )!(+C )!(** )!4/* )!/*4
7ete (4+ )!45) )!4C5 )!/55 )!44( )!/*/
8487 #:r#a=i /- )!(C- )!(45 )!(/C )!/++ )!C)(
7e"ei -/ )!(-. )!(/4 )!/54 &)!)/- )!5//
83&7 #:r#a=i +C )!(+4 )!)C* )!4-* )!44( )!(4*
7e"ei +4 )!4C4 )!((C )!(-4 )!(). )!+/)
&397 #:r#a=i -- )!4+4 )!(5) )!((C )!44C )!/54
7e"ei ++ )!4*4 &)!44/ )!+5+ )!((+ )!+)*
9377 #:r#a=i -* &)!)-4 )!)-- )!C(( )!)-C )!+).
7e"ei /C )!5+. )!4++ )!).C )!4+/ )!C5(
III%8%B%8%8%A% Anali?a m@rimii scor-rilor scalei Autonomie In 0o0-laii selecionateH
Cormate .in 0ersoane care a- Cost sa- s-nt obli!ate s@ se s-0-n@ or.inelor
a Pornindu&6e de la i'ote8a c: autono"ia 'er6onal: e6te 6c:8ut: 9n ca8ul 'er6oanelor
care nu au 7o6t 9ncura%ate 6au! chiar! au 7o6t 9"'iedicate 9n co'il:rie <i tinere=e 6: 9<i 7or"e8e <i
6: 9<i eB'ri"e ':reri 'ro'rii! 6: ia 6in0ure deci8ii ori 6: 6e co"'orte a6t7el 9nc$t 6:&<i duc: la
9nde'linire 'ro'riile hot:r$ri! 6&au co"'arat "ediile 6corurilor 6calei Autonomie 9ntre dou:
e<antioane 7or"ate din #:r#a=i cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre (4 <i (5 de ani
Pri"ul e<antion a 7o6t 7or"at din /* de tineri care <i&au 'etrecut co'il:ria <i adole6cen=a 9n
centre de 'la6a"ent 1'entru ,$r6t:: m\(/!54? 4\4!5)2
Al doilea e<antion a 7o6t co"'u6 din 445 tineri care <i&au 'etrecut co'il:ria <i adole6cen=a
9n 7a"iliile 'ro'rii 1'entru ,$r6t:: m\(/!))? 4\4!/52
Media 6corurilor 'ri"ului e<antion la 6cala Autonomie e6te "ai "ic: dec$t "edia
6corurilor celui de&al doilea ;i7eren=a "ediilor e6te 6e"ni7icati,: la 'ra0ul p\)!))4 1,
ta#elul III((C2
Re8ult:! a6t7el! c: tinerii care 9n co'il:rie <i adole6cen=: au 7o6t o#li0a=i 6: 6e 6u'un:
unor 'ro0ra"e 7:cute de al=ii! care nu au a,ut li#ertatea de a&<i or0ani8a 6in0uri acti,itatea <i
de a lua hot:r$ri 9n ceea ce 9i 'ri,e<te 6unt "ai u<or de con,in6 6: acce'te ceea ce li 6e 6'une
<i "ai u<or de "ani'ulat dec$t cei care au 7o6t l:6a=i de ':rin=i 6: 9<i 'roiecte8e ac=iuni <i 6: le
duc: la 9nde'linire
4>7
4>7
Tabel-l III%8%83% Co"'ararea "ediilor 6corurilor 6calei Autonomie
9ntre tineri 'ro,eni=i din centre de 'la6a"ent <i tineri cre6cu=i 9n 7a"iliile 'ro'rii
E(antion + m - t14782 p
Tineri cresc-i In
centre .e 0lasament
/* C-!*( .!4. 5!()5 )!)))
Tineri cresc-i In
Camiliile 0ro0rii
445 -5!-+ .!/4
b% S&a 7or"ulat i'ote8a c: eBercitarea unei 'ro7e6ii 9n care e6te o#li0atorie eBecutarea
necondi=ionat: a ordinelor 'ri"ite <i re6'ectarea re0ula"entelor are in7luen=: a6u'ra
autono"iei 'er6onale! 6c:8$ndu&i ni,elul
Pentru a o ,eri7ica! 6&au co"'arat "ediile 6corurilor 6calei Autonomie din CP!F 9ntre
dou: e<antioane 7or"ate din #:r#a=i cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre (C <i /5 de ani
Pri"ul e<antion a 7o6t 7or"at din 5) de #:r#a=i care lucrea8: ca 'o"'ieri "ilitari 9ntr&un
deta<a"ent de inter,en=ie 1'entru ,$r6t:: m\/)!4)? 4\/!4C2
Al doilea e<antion a 7o6t co"'u6 din (+) de #:r#a=i care 9<i de67:<oar: acti,itatea 9n
or0ani8a=ii cu un re0ula"ent "ai 'u=in 6trict 1'entru ,$r6t: m\/)!))? 4\(!C*2
Media 6corurilor 'ri"ului e<antion la 6cala Autonomie e6te "ai "ic: dec$t "edia
6corurilor celui de&al doilea ;i7eren=a "ediilor e6te 6e"ni7icati,: la 'ra0ul p\)!)5 1, ta#elul
III((-2 Prin ur"are! i'ote8a 7or"ulat: 6&a con7ir"at
Tabel-l III%8%8>% Co"'ararea "ediilor 6corurilor 6calei Autonomie
9ntre 'o"'ieri "ilitari <i 'er6oane care lucrea8:
9n or0ani8a=ii cu un re0ula"ent "ai 'u=in 6trict
E(antion + m - t1B62 p
0om0ieri 5) -/!C( C!5/ (!/)+ )!)(+
alte 0roCesii (+) -C!44 .!-+
III%8%B%8%8%B% Anali?a m@rimii scor-rilor scalei <ezirabilitate social In .iCerite
con.iii .e a.ministrare a c,estionar-l-i CP5F
E6te de a<te'tat ca 'er6oanele c:rora li 6e ad"ini6trea8: che6tionarul CP!F 9n condi=iile
unei e,alu:ri '6iholo0ice care 'oate a,ea in7luen=e 'uternice a6u'ra ,iitorului lor 'ro7e6ional
6: 6e 6tr:duia6c: 6: 9<i cree8e o i"a0ine 7a,ora#il:! c$t "ai a'ro'iat: de cea a'reciat: 9n
6ocietatea din care 7ac 'arte 6au 9n or0ani8a=ia 9n care dore6c 6: lucre8e <i! din ace6t "oti,! 6:
nu r:6'und: 6incer Ele ,or 9ncerca 6: 'ar: con<tiincioa6e! a"a#ile <i 6ta#ile e"o=ional
Scala $e*ira)ilitate social ar tre#ui 6: 7urni8e8e 6coruri "ai "ari la 'er6oanele care
dore6c 6: cree8e o i"a0ine 'o8iti,: de6're 6ine dec$t la cele care 6unt "ai 'u=in intere6ate de
i"'re6ia 'e care o la6:! iar 6corurile 6ale 6: corele8e direct cu 6corurile 6calelor
Con+tiincio*itate! Ama)ilitate <i Sta)ilitate emoional
176
a% S&au co"'arat di6tri#u=iile de 7rec,en=e ale 6corurilor 6calei $e*ira)ilitate social
9ntre trei e<antioane 7or"ate din #:r#a=i cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre /) <i +5 de ani
Pri"ul e<antion 1E42 cu'rinde 4). #:r#a=i 7:r: 6tudii 6u'erioare! an0a%a=i 9n do"eniul
tran6'ortului 7ero,iar! c:rora li 6&a ad"ini6trat che6tionarul CP!F 9n ti"'ul unei e,alu:ri
'6iholo0ice 'eriodice o#li0atorii
Per6oanele din celelalte dou: e<antioane au r:6'un6 #ene,ol la che6tionarul CP!F Ele
7:ceau 'arte dintre rudele! cole0ii <i 'rietenii o'eratorilor care au ad"ini6trat che6tionarul Al
doilea e<antion 1E(2 cu'rinde C. de #:r#a=i 7:r: 6tudii 6u'erioare! iar al treilea e<antion 1E/2!
+. de #:r#a=i cu 6tudii 6u'erioare
;u': cu" 6e o#6er,: 9n ta#elul III((.! 9n 'ri"ul e<antion 6unt "ult "ai nu"eroa6e
dec$t 9n celelalte e<antioane 'er6oanele care o#=in 6coruri "ari la 6cala $e*ira)ilitate social
A'roa'e trei 67erturi dintre 6u#iec=ii e<antionului E4 1-(!([2 au 6corul 9n inter,alul YC5! -5Z!
9n ti"' ce 9n 7iecare din e<antioanele E( <i E/ 7rec,en=a 'er6oanelor care au o#=inut 6coruri 9n
ace6t inter,al e6te "ai "ic: de o trei"e
;i6tri#u=ia de 7rec,en=e a 6corurilor 6calei di7er: 6e"ni7icati, 9ntre cele trei cate0orii de
'er6oane: [
(
1.2\+5!---? p\)!)))
;i6tri#u=ia de 7rec,en=e a 6corurilor 6calei $e*ira)ilitate social nu di7er: 9ntre
'er6oanele cu 6tudii 6u'erioare <i cele 7:r: 6tudii 6u'erioare care au r:6'un6 #ene,ol la
che6tionarul CP!F: [
(
1+2\/!(45? p\)!5(( ;ar! di6tri#u=ia de 7rec,en=e a 6corurilor
'er6oanelor c:rora li 6&a ad"ini6trat che6tionarul CP!F 9n cadrul eBa"in:rii '6iholo0ice
o#li0atorii di7er: 6e"ni7icati, at$t de di6tri#u=ia de 7rec,en=e a 6corurilor 'er6oanelor 7:r:
6tudii 6u'erioare care au r:6'un6 #ene,ol la CP!F Y[
(
1+2\/(!C/*? p\)!)))Z! c$t <i de
di6tri#u=ia de 7rec,en=e a 6corurilor 'er6oanelor cu 6tudii 6u'erioare care au r:6'un6 #ene,ol
la CP!F Y [
(
1+2\/(!4.)? p\)!)))Z
In toate cele trei cate0orii de 6u#iec=i 6corurile 6calei $e*ira)ilitate social corelea8:
liniar 6e"ni7icati, 1la 'ra0ul p\)!))42 cu 6corurile 6calelor Con+tiincio*itate! Ama)ilitate <i
Sta)ilitate emoional din CP!F 1, ta#elul III((*2
Tabel-l III%8%8A% ;i6tri#u=ia de 7rec,en=e a 6corurilor 6calei $e*ira)ilitate social 9n
e<antioanele de 6u#iec=i 7or"ate 9n 7unc=ie de condi=iile de ad"ini6trare a che6tionarului CP!F
Inter/al-l .e scor-ri la scala
<ezirabilitate social
E(antion-l .e s-bieci
E4 E8 E&
d 7& 4 * .
797B 4( 4* *
3639 4- 4. 4-
373B ++ 45 -
>6>7 /+ - -
Total 4). C. +.
'egend : E4: 'er6oane 7:r: 6tudii 6u'erioare care au r:6'un6 la
CP!F 9n cadrul unei e,alu:ri '6iholo0ice 'eriodice o#li0atorii ?
E(: 'er6oane 7:r: 6tudii 6u'erioare care au r:6'un6 #ene,ol la
CP!F ? E/: 'er6oane cu 6tudii 6u'erioare care au r:6'un6 #ene,ol
la CP!F -
4>>
4>>
Tabel-l III%8%8B% Coe7icien=ii de corela=ie liniar: 9ntre 6corurile 6calei
$e*ira)ilitate social <i 6corurile celorlalte 6cale din CP!F
Scala .in CP5F E(antion-l
E4 1=\4).2 E8 1=\C.2 E& 1=\+.2
r p r p r p
%!traversiune )!(4) )!)(* )!4-5 )!45+ )!/-+ )!))*
Contiinciozitate )!--( )!))) )!.5) )!))) )!./) )!)))
Amabilitate )!C-5 )!))) )!-(5 )!))) )!C.- )!)))
/tabilitate emoional )!5/) )!))) )!C** )!))) )!-)- )!)))
Autonomie )!4-/ )!)-+ )!/(( )!))- )!/** )!))5
'egend: E4: 'er6oane 7:r: 6tudii 6u'erioare care au r:6'un6 la CP!F 9n cadrul unei
e,alu:ri '6iholo0ice 'eriodice o#li0atorii? E(: 'er6oane 7:r: 6tudii 6u'erioare care au
r:6'un6 #ene,ol la CP!F? E/: 'er6oane cu 6tudii 6u'erioare care au r:6'un6 #ene,ol la
CP!F -
b% S&au co"'arat di6tri#u=iile de 7rec,en=e ale 6corurilor 6calei $e*ira)ilitate social
9ntre dou: e<antioane 7or"ate din 7e"ei! cu 6tudii 6u'erioare! cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre (C <i /5
de ani
Pri"ul e<antion 1E42 cu'rinde +. de 7e"ei c:rora li 6&a ad"ini6trat che6tionarul CP!F 9n
cadrul eBa"in:rii '6iholo0ice e7ectuate cu oca8ia unor 6elec=ii 'ro7e6ionale Al doilea
e<antion 1E(2 cu'rinde 4)- 7e"ei care au r:6'un6 #ene,ol la che6tionarul CP!F
;i6tri#u=iile de 7rec,en=e ale 6corurilor 6calei $e*ira)ilitate social di7er: 6e"ni7icati,
9ntre cele dou: cate0orii de 'er6oane: [
(
1+2\4)!/(/? p\)!)/5 In e<antionul E4! co"'arati, cu
e<antionul E(! 6unt "ai "ulte 6coruri "ari <i "ai 'u=ine 6coruri "ici 1, ta#elul III(/)2
Tabel-l III%8%&6% ;i6tri#u=ia de 7rec,en=e a 6corurilor 6calei $e*ira)ilitate social
9n e<antioanele de 6u#iec=i 7or"ate 9n 7unc=ie de condi=iile de ad"ini6trare a che6tionarului CP!F
Inter/al-l .e scor-ri
la scala <ezirabilitate
social
E(antion-l .e
s-bieci
E4 E8
d 7& ) 4)
797B - /4
3639 4+ (C
373B 4. (-
>6>7 * 4/
Total +. 4)-
'egend: E4: 'er6oane cu 6tudii 6u'erioare care au
r:6'un6 la CP!F 9n cadrul unei 6elec=ii 'ro7e6ionale?
E(: 'er6oane cu 6tudii 6u'erioare care au r:6'un6
#ene,ol la CP!F
178
In a"#ele cate0orii de 6u#iec=i 6corurile 6calei $e*ira)ilitate social corelea8: liniar
6e"ni7icati, la 'ra0ul p\)!)4 cu 6corurile 6calelor Con+tiincio*itate! Ama)ilitate <i Sta)ilitate
emoional din CP!F 1, ta#elul III(/42
Tabel-l III%8%&4% Coe7icien=ii de corela=ie liniar: 9ntre 6corurile 6calei
$e*ira)ilitate social <i 6corurile celorlalte 6cale din CP!F
Scala .in CP5F E(antion-l
E4 1=\+.2 E8 1=\4)-2
r p r p
%!traversiune )!)+. )!-+5 )!44. )!((-
Contiinciozitate )!C** )!))) )!-/. )!)))
Amabilitate )!C)5 )!))) )!5.. )!)))
/tabilitate emoional )!/.* )!))C )!(.. )!))/
Autonomie )!4)C )!+-( )!4*4 )!)+*
'egend : E4 : 'er6oane cu 6tudii 6u'erioare care au r:6'un6 la CP!F
9n cadrul unei 6elec=ii 'ro7e6ionale? E( : 'er6oane cu 6tudii 6u'erioare
care au r:6'un6 #ene,ol la CP!F
III%8%46% 5i.elitatea c,estionar-l-i CP5F
III%8%46%4% Noi-ni teoretice .es0re Ci.elitate
Con7or" de7ini=iei din Standards &or #ducational and Pschological %ests 14*.52!
7idelitatea unui te6t e6te M0radul 9n care 6corurile te6tului 6unt con6i6tente 6au re'eta#ile! adic:
0radul 9n care ele nu 6unt a7ectate de erorile de ":6ur:N
;ac: un te6t e6te 7idel! atunci 6e 'oate a,ea 9ncredere c: ad"ini6tr$ndu&l de "ai "ulte
ori la o aceea<i 'er6oan: 6corurile 6ale 6e ,or "odi7ica 7oarte 'u=in
Aidelitatea te6telor 6e ":6oar: cu a%utorul coeCicient-l-i .e Ci.elitate 1notat de o#icei cu
A
(
2 Ace6ta e6te un nu":r cu'rin6 9ntre ) <i 4! care ia ,alori cu at$t "ai "ari! cu c$t te6tul e6te
"ai 7idel
Coe7icientul de 7idelitate al unui te6t nu 'oate 7i calculat ;ar! 9n 7unc=ie de ceea ce
":6oar: te6tul <i de condi=iile 9n care a 7o6t ad"ini6trat! 6e calculea8: unul 6au "ai "ul=i
coe7icien=i care a'roBi"ea8: ,aloarea coe7icientului de 7idelitate A6e"enea coe7icien=i 6unt:
J coe7icien=ii con6i6ten=ei interne?
J coe7icien=ii de 6ta#ilitate
Coeicienii consistenei interne arat: concordan=a di7eritelor ':r=i ale te6tului
In ca8ul te6telor 7or"ate din n ite"i 1n_(2! 'entru care 6corul te6tului 6e o#=ine 'rin
9n6u"area cotelor ite"ilor! 7idelitatea te6tului 6e calculea8: de o#icei cu a%utorul
coe7icientului ` al lui Cron#ach
Coeicienii de stabilitate arat: c$t de 6ta#ile 6unt 6corurile te6tului 9n ti"' Ei 6e
calculea8: 'rin "etoda te6t&rete6t! calcul$nd coe7icientul de corela=ie liniar: 9ntre 6corurile
4>B
4>B
o#=inute la te6t de aceia<i 6u#iec=i! 9n dou: "o"ente di7erite 1la test <i la retest2 Inter,alul de
ti"' dintre te6t <i rete6t tre#uie 6ta#ilit a6t7el 9nc$t 6u#iec=ii 6: nu 9<i 'oat: a"inti la rete6t cu"
au r:6'un6 la te6t! 'entru c: "ulte 'er6oane 6unt tentate 6: re'ete! la 9ntre#:rile la care nu 6unt
6i0ure de r:6'un6ul corect 6au care li 6e 'otri,e<te! r:6'un6urile 'e care le&au dat! la
9nt$"'lare! cu oca8ia 'ri"ei ad"ini6tr:ri a te6tului
III%8%46%8% Cercetarea Ci.elit@ii c,estionar-l-i CP5F
III%8%46%8%4% CoeCicienii consistenei interne
S&a in,e6ti0at con6i6ten=a intern: a 6calelor 9n cele dou: e<antioane de 6u#iec=i utili8ate
la etalonare: 'er6oanele din 'ri"ul e<antion au r:6'un6 la che6tionarul CP!F 9n 6itua=ia de
e,aluare '6iholo0ic: 'eriodic: o#li0atorie 6au cu oca8ia unei 6elec=ii de 'er6onal! iar
'er6oanele din al doilea e<antion au 7o6t e,aluate cu ace6t che6tionar 9n 6co'ul e7ectu:rii
dia0no8ei 'er6onalit:=ii 6au al inter,en=iei '6iholo0ice ori au r:6'un6 #ene,ol
S&au calculat coe7icien=ii de con6i6ten=: intern: ` 'e 6eBe <i 'e 0ru'ele de ,$r6t: 7olo6ite
la etalonare 1, ta#elul III(/(2 ;in totalul de 4/( de coe7icien=i ` calcula=i! doar * 6unt "ai
"ici dec$t )!-)) Unul dintre ei e6te "ai "ic dec$t )!C 1are ,aloarea )!5(C 'entru 6cala
Autonomie! dar 9ntr&un e<antion 7or"at din nu"ai (/ de 'er6oane2 Cea "ai 6la#: con6i6ten=:
intern: o are 6cala Autonomie! 'entru care - coe7icien=i ` 6unt "ai "ici dec$t )!-)) <i 45 6unt
cu'rin<i 9ntre )!-)) <i )!-./ Cea "ai ridicat: con6i6ten=: intern: a'are la 6cala
Con+tiincio*itate! 'entru care coe7icien=ii ` iau ,alori 9ntre )!.() <i )!*(+
Tabel-l III%8%&8% Coe7icien=ii de con6i6ten=: intern: `
ai 6calelor che6tionarului CP!F
Scala <ezirabilitate social 145 ite"i2
Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
Dia!no?a 0ersonalit@ii (i
inter/enie 0si,olo!ic@
E/al-are 0si,olo!ic@ 0erio.ic@
obli!atorie (i selecie .e
0ersonal
B@rbai 5emei B@rbai 5emei
+
`
+
`
+
`
+
`
494B /4* )!-+- +)- )!-*/
8687 4(- )!-*C 4(4 )!-C* -5 )!.C* -- )!-.4
83&7 4C* )!./( /44 )!.)) 4(4 )!--5 4+4 )!-()
&397 .( )!.5* 4/. )!-.4 4(/ )!-4* 45( )!C-C
9377 +. )!.4( -- )!.4* 4(* )!-C/ 44- )!-(*
7337 +C )!-/- 4)/ )!-C. (/ )!-.. (C )!-5*
180
Tabel-l III%8%&8% Coe7icien=ii de con6i6ten=: intern: `
ai 6calelor che6tionarului CP!F 1continuare2
Scala %!traversiune 1(/ de ite"i2
Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
Dia!no?a 0ersonalit@ii (i
inter/enie 0si,olo!ic@
E/al-are 0si,olo!ic@ 0erio.ic@
obli!atorie (i selecie .e
0ersonal
B@rbai 5emei B@rbai 5emei
+
`
+
`
+
`
+
`
494B /4* )!-55 +)- )!./-
8687 4(- )!-(4 4(4 )!.4- -5 )!.+- -- )!*)/
83&7 4C* )!./5 /44 )!.(. 4(4 )!.+. 4+4 )!..C
&397 .( )!.4- 4/. )!.(4 4(/ )!-54 45( )!.5+
9377 +. )!.4C -- )!.5( 4(* )!-/( 44- )!.C-
7337 +C )!-4. 4)/ )!-/. (/ )!-+) (C )!CC-
Scala Contiinciozitate 1(5 de ite"i2
Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
Dia!no?a 0ersonalit@ii (i
inter/enie 0si,olo!ic@
E/al-are 0si,olo!ic@ 0erio.ic@
obli!atorie (i selecie .e
0ersonal
B@rbai 5emei B@rbai 5emei
+
`
+
`
+
`
+
`
494B /4* )!.+) +)- )!.-.
8687 4(- )!.() 4(4 )!.-. -5 )!..C -- )!.C)
83&7 4C* )!... /44 )!.-5 4(4 )!.*/ 4+4 )!.55
&397 .( )!*(+ 4/. )!..) 4(/ )!.+C 45( )!.C*
9377 +. )!.-. -- )!*4) 4(* )!.+C 44- )!.*/
7337 +C )!./. 4)/ )!..) (/ )!*)+ (C )!.C/
Scala /tabilitate emoional 1(4 de ite"i2
Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
Dia!no?a 0ersonalit@ii (i
inter/enie 0si,olo!ic@
E/al-are 0si,olo!ic@ 0erio.ic@
obli!atorie (i selecie .e
0ersonal
B@rbai 5emei B@rbai 5emei
+
`
+
`
+
`
+
`
494B /4* )!-/4 +)- )!.)C
8687 4(- )!-/C 4(4 )!-*. -5 )!.5* -- )!../
83&7 4C* )!.C+ /44 )!.(4 4(4 )!.++ 4+4 )!.CC
&397 .( )!.5) 4/. )!.+- 4(/ )!-*- 45( )!.(*
9377 +. )!-)( -- )!./- 4(* )!.)4 44- )!.5*
7337 +C )!-+. 4)/ )!.)* (/ )!.(4 (C )!.5-
4A4
4A4
Tabel-l III%8%&8% Coe7icien=ii de con6i6ten=: intern: `
ai 6calelor che6tionarului CP!F 1continuare2
Scala Amabilitate 1(+ de ite"i2
Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
Dia!no?a 0ersonalit@ii (i
inter/enie 0si,olo!ic@
E/al-are 0si,olo!ic@ 0erio.ic@
obli!atorie (i selecie .e
0ersonal
B@rbai 5emei B@rbai 5emei
+
`
+
`
+
`
+
`
494B /4* )!.4( +)- )!.C.
8687 4(- )!.(( 4(4 )!-*- -5 )!..( -- )!.5)
83&7 4C* )!.C( /44 )!.5) 4(4 )!.5C 4+4 )!.//
&397 .( )!.*- 4/. )!.5- 4(/ )!.(4 45( )!.)-
9377 +. )!-** -- )!.C( 4(* )!-*- 44- )!./*
7337 +C )!-*+ 4)/ )!.5* (/ )!.C5 (C )!./.
Scala Autonomie 1(( de ite"i2
Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
Dia!no?a 0ersonalit@ii (i
inter/enie 0si,olo!ic@
E/al-are 0si,olo!ic@ 0erio.ic@
obli!atorie (i selecie .e
0ersonal
B@rbai 5emei B@rbai 5emei
+
`
+
`
+
`
+
`
494B /4* )!C5+ +)- )!-5C
8687 4(- )!C5+ 4(4 )!C** -5 )!-4* -- )!-/+
83&7 4C* )!-+) /44 )!-+4 4(4 )!C/* 4+4 )!-./
&397 .( )!-/) 4/. )!-/) 4(/ )!C54 45( )!-+-
9377 +. )!-(- -- )!-+5 4(* )!C/4 44- )!-C4
7337 +C )!-5C 4)/ )!-+4 (/ )!5(C (C )!-).
Con6i6ten=a intern: a 6calelor 7iind #un:! che6tionarul CP!F 'oate 7i 7olo6it cu 6ucce6 la
co"'ararea 0ru'elor de 'er6oane <i 7urni8ea8: in7or"a=ii de6tul de 'reci6e de6're 6u#iec=i
;ar! tre#uie "ani7e6tat: 'ruden=: atunci c$nd 6e co"'ar: dou: 'er6oane care au 6coruri
a'ro'iate ca ,aloare la o 6cal:! 9ntruc$t e6te 'o6i#il ca ordinea real: a ace6tora 9n ceea ce
'ri,e<te ni,elul 6u'ra7actorului ":6urat 6: nu 7ie cea a 6corurilor o#=inute la 6cala re6'ecti,:
E6te nece6ar: deter"inarea inter,alelor de 9ncredere ale 6corurilor reale 1, 6u#ca'itolul
III(4(( "tili*area intervalelor de ncredere ale scorurilor reale2
III%8%46%8%8% CoeCicienii .e stabilitate
Pentru cercetarea 7idelit:=ii te6t&rete6t 6&a ad"ini6trat de dou: ori che6tionarul CP!F! la
inter,al de . 6:'t:"$ni! unui e<antion 7or"at din 5) de 'er6oane 14- #:r#a=i <i // de 7e"ei2!
cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre () <i (5 de ani 1m\((!+C? 4\4!+)2! care au a#6ol,it liceul <i lucrea8:
1nu 6unt 6tuden=i2 Ace6tea au 'artici'at #ene,ol la cercetare
182
S&au co"'arat "ediile 6corurilor 6calelor 9ntre te6t <i rete6t! 7olo6ind te6tul t 'entru
e<antioane 'erechi S&a con6tatat c: "ediile nu di7er: 6e"ni7icati, 1la 'ra0ul p\)!)52 1,
ta#elul III(//2 Coe7icien=ii de corela=ie liniar: 9ntre 6corurile la te6t <i 6corurile la rete6t
1coe7icien=ii de 6ta#ilitate2 6unt 6e"ni7icati,i la 'ra0ul p\)!)))
Acea6ta 9n6ea"n: c: 6calele che6tionarului CP!F au o 6ta#ilitate #un: 'entru un inter,al
de . 6:'t:"$ni! dac: ad"ini6trarea che6tionarului nu 6e 7ace 9n cadrul unor e,alu:ri
'6iholo0ice 'eriodice o#li0atorii 6au 9n 6co' de 6elec=ie 'ro7e6ional:
Tabel-l III%8%&&% Indicatorii 6corurilor 6calelor che6tionarului CP!F la te6t <i la rete6t 1=\5)2
Scala Test Retest Com0ararea
me.iilor
Intre test (i
retest
Corelaia
liniar@ test
retest
m - m - t19B2 p r p
<ezirabilitate social 5C!.( .!C( 5C!*+ .!.C )!/4* )!-54 )!*5+ )!)))
%!traversiune -+!*) .!(* -5!4( 4)!-) )!/)) )!-C5 )!..4 )!)))
Contiincioazitate ..!(( 4(!/4 .-!4. 4/!(. 4!(C) )!(4+ )!.** )!)))
Amabilitate .(!C) 44!/. .(!4C 4+!)4 )!5/. )!5*/ )!*4- )!)))
/tabilitate emoional -)!4) .!5) -)!() 44!4+ )!4(. )!.*. )!.-C )!)))
Autonomie -+!(. C!.C -/!.C .!)C )!-*C )!+/) )!..- )!)))
III%8%44% Etalonarea c,estionar-l-i CP5F
III%8%44%4% Prel-cr@ri 0reliminare
Che6tionarul CP!F a 7o6t ad"ini6trat la (*/( de 'er6oane cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre 4+ <i
C5 de ani! 9n 'erioada "ai ())- & ianuarie ())*
;intre ace6tea! 4*+. 1-*4 de #:r#a=i <i 445- de 7e"ei2 au r:6'un6 #ene,ol 17iind rude!
'rieteni 6au cole0i ai o'eratorilor care au ad"ini6trat che6tionarul2 ori 9n cadrul unor
eBa"in:ri '6iholo0ice 'entru dia0no8a 'er6onalit:=ii 6au inter,en=ie '6iholo0ic:
Celelalte *.+ 1+-4 de #:r#a=i <i 54/ 7e"ei2 au r:6'un6 9n condi=ii de eBa"inare
'6iholo0ic: 'eriodic: o#li0atorie 6au de 6elec=ie 'ro7e6ionale Ace6tea a,eau ,$r6ta cu'rin6:
9ntre () <i C5 de ani
S&au 7or"at C 0ru'e de ,$r6t:: 4+&4* ani! ()&(5 de ani! (C&/5 de ani! +C&55 de ani <i 5C&
C5 de ani
S&au co"'arat di6tri#u=iile de 7rec,en=e ale 6corurilor 6calei $e*ira)ilitate social 9ntre
cele dou: cate0orii de 6itua=ii de ad"ini6trare a che6tionarului CP!F! 'e 6eBe <i 'e 0ru'e de
,$r6t:! <i 6&a o#6er,at o 7rec,en=: "ult "ai "are a 6corurilor "ari la 6u#iec=ii care au r:6'un6
la che6tionarul CP!F 7iind con,in<i c: re8ultatele 'e care le ,or o#=ine ,or in7luen=a ,iitorul
lor 'ro7e6ional 1ta#elul III(/+2 ;re't con6ecin=:! ace6te 'er6oane au o#=inut o "edie "ai
4A&
4A&
"are a 6corurilor 6calei $e*ira)ilitate social dec$t cei care au r:6'un6 la che6tionar 7:r: a
a,ea "oti,e 6: 9ncerce 6: 9<i cree8e o i"a0ine 7a,ora#il: 1, ta#elul III(/52
Tabel-l III%8%&9% Arec,en=ele 6corurilor 6calei $e*ira)ilitate social
9n 7unc=ie de condi=iile 9n care a 7o6t ad"ini6trat che6tionarul CP!F!
'e 6eBe <i 'e 0ru'e de ,$r6t:
Crbai, evaluare psi&ologic periodic obligatorie sau selecie proesional
Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
Inter/al-l .e scor-ri 0entr- scala <ezirabilitate social Total
R47H 97S R93H 7&S R79H 7BS R36H 39S R37H 3BS R>6H >7S
8687 (
C(X\
-
H(6\
45
C;(;\
45
C;(;\
4.
C:(;\
4.
C:(;\
-5
?;;(;\
83&7 4
;(I\
5
:(?\
4.
?:(H\
(*
C:(;\
+4
66(H\
(-
CC(6\
4(4
?;;(;\
&397 4+
??(:\
(-
CC(;\
++
6!(I\
/.
6;(H\
4(/
?;;(;\
9377 +
6(?\
4)
X(I\
(5
?H(:\
+4
6?(I\
+*
6I(;\
4(*
?;;(;\
7337 /
?6(;\
/
?6(;\
-
6;(:\
4)
:6(!\
(/
?;;(;\
Crbai, evaluare pentru diagnoza personalitii sau intervenie psi&ologic
Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
Inter/al-l .e scor-ri 0entr- scala <ezirabilitate social Total
R47H 97S R93H 7&S R79H 7BS R36H 39S R37H 3BS R>6H >7S
494B +/
?6(!\
-*
C:(I\
*5
CH(I\
-/
CC(H\
(/
X(C\
C
?(H\
/4*
?;;(;\
8687 44
I(X\
(*
CC(I\
+/
66(H\
(4
?7(!\
4.
?:(C\
5
6(H\
4(-
?;;(;\
83&7 -
:(?\
45
I(H\
/*
C6(?\
+4
C:(6\
+4
C:(6\
(C
?!(:\
4C*
?;;(;\
&397 (
C(:\
-
I(!\
4.
CC(;\
(-
6C(H\
45
?I(6\
4/
?!(H\
.(
?;;(;\
9377 (
:(C\
/
7(6\
45
6?(6\
44
CC(H\
4/
CX(?\
+
I(6\
+.
?;;(;\
7337 4
C(C\
4(
C7(?\
4/
CI(6\
*
?H(7\
4)
C?(X\
4
C(C\
+C
?;;(;\
184
Tabel-l III%8%&9% Arec,en=ele 6corurilor 6calei $e*ira)ilitate social
9n 7unc=ie de condi=iile 9n care a 7o6t ad"ini6trat che6tionarul CP!F!
'e 6eBe <i 'e 0ru'e de ,$r6t: 1continuare2
Femei, evaluare psi&ologic periodic obligatorie sau selecie proesional
Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
Inter/al-l .e scor-ri 0entr- scala <ezirabilitate social Total
R47H 97S R93H 7&S R79H 7BS R36H 39S R37H 3BS R>6H >7S
8687 C
X(I\
4.
C6(:\
4*
C:(X\
(+
6?(C\
4)
?6(;\
--
?;;(;\
83&7 (
?(:\
(4
?:(H\
++
6?(C\
+C
6C(7\
(.
?H(H\
4+4
?;;(;\
&397 4
;(X\
4
;(X\
4(
X(H\
/+
CC(:\
C4
:;(?\
+/
CI(6\
45(
?;;(;\
9377 (
?(X\
4C
?6(X\
()
?X(?\
+C
6H(6\
//
CI(C\
44-
?;;(;\
7337 4
6(I\
4)
6I(!\
5
?H(C\
4)
6I(!\
(C
?;;(;\
Femei, evaluare pentru diagnoza personalitii sau intervenie psi&ologic
Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
Inter/al-l .e scor-ri 0entr- scala <ezirabilitate social Total
R47H 97S R93H 7&S R79H 7BS R36H 39S R37H 3BS R>6H >7S
494B /)
X(:\
.-
C?(:\
44(
CX(!\
4)/
C!(6\
5-
?:(;\
4.
:(:\
+)-
?;;(;\
8687 +
6(6\
4*
?!(X\
(*
C:(;\
/+
CI(?\
(5
C;(X\
4)
I(6\
4(4
?;;(;\
83&7 44
6(!\
()
7(:\
-)
CC(!\
.5
CX(6\
.5
CX(6\
+)
?C(H\
/44
?;;(;\
&397 /
C(C\
45
?;(H\
(5
?I(?\
/*
CI(6\
+/
6?(C\
4/
H(:\
4/.
?;;(;\
9377 5
7(!\
4(
?!(7\
4+
?I(C\
(5
6C(!\
*
??(X\
4(
?!(7\
--
?;;(;\
7337 *
I(X\
((
C?(:\
/+
66(;\
4.
?X(!\
4+
?6(7\
C
!(I\
4)/
?;;(;\
;in cau8: c: 6corurile 6calei $e*ira)ilitate social corelea8: liniar direct cu 6corurile
6calelor Con+tiincio*itate! Ama)ilitate <i Sta)ilitate emoional T 7a't con6tatat cu oca8ia
cercet:rii ,alidit:=ii 6calei $e*ira)ilitate social T 9ntre cele dou: cate0orii de 'er6oane
7or"ate 9n 7unc=ie de condi=iile de ad"ini6trare a che6tionarului CP!F di7er: 6e"ni7icati,
"ediile tuturor ace6tor trei 6cale! eBce't$nd 6cala Sta)ilitate emoional la 0ru'a de ,$r6t: 5C&
C5 de ani 1, ta#elul III(/52
4A7
4A7
Tabel-l III%8%&7% Co"'ararea "ediilor 6corurilor 6calelor din che6tionarul CP!F
9ntre dou: cate0orii de 6itua=ii de ad"ini6trare a che6tionarului CP!F
Scala <ezirabilitate social
SeD Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
Dia!no?a
0ersonalit@ii sa-
inter/enie
0si,olo!ic@
E/al-are
0si,olo!ic@
0erio.ic@
obli!atorie sa-
selecie .e 0ersonal
t g"l" p
+ m - + m -
B@rbai 494B /4* 5+!*C -!*(
8687 4(- 5C!-5 .!CC -5 C(!.+ -!*( +!*.4 ()) )!)))
83&7 4C* C4!+* .!4/ 4(4 C+!C) C!(( /!C.* (.- )!)))
&397 .( C4!C( .!/C 4(/ CC!/. 5!/4 +!5-. 4(+ )!)))
9377 +. C)!.4 -!5- 4(* CC!*4 5!*( 5!)+( -) )!)))
7337 +C 5.!45 -!(4 (/ C-!)+ 5!-C 5!4++ C- )!)))
5emei 494B +)- 5-!54 -!-/
8687 4(4 C)!)) C!*- -- C(!-) C!/- (!-+C 4*C )!))-
83&7 /44 C4!.- -!/+ 4+4 C+!-C 5!4( +!.4( /-5 )!)))
&397 4/. C4!.C -!)* 45( CC!4C +!*- 5!*(. (+/ )!)))
9377 -- 5*!.. .!C( 44- CC!)/ 5!-/ 5!5)( 4() )!)))
7337 4)/ 5-!(+ -!C- (C CC!+C 5!(- 5!-.- 4(- )!)))
Scala %!traversiune
SeD Gr-0a
.e
/rst@
19n
ani2
Dia!no?a
0ersonalit@ii sa-
inter/enie
0si,olo!ic@
E/al-are
0si,olo!ic@
0erio.ic@
obli!atorie sa-
selecie .e 0ersonal
t g"l" p
+ m - + m -
B@rbai 494B /4* -+!(* 4)!44
8687 4(- -/!C4 4)!C) -5 .4!++ 44!/( +!*+- ()) )!)))
83&7 4C* --!.C 44!(- 4(4 .)!CC 44!(+ (!)*4 (.. )!)/-
&397 .( -5!5C 44!)4 4(/ -5!C) *!5* )!)(. ()/ )!*-.
9377 +. -/!.. 44!4( 4(* -/!C) *!.) )!4C( 4-5 )!.-(
7337 +C -/!C5 *!5) (/ -4!(C *!C* )!*.) C- )!//4
5emei 494B +)- -5!+5 4(!)C
8687 4(4 -C!C+ 44!(( -- .(!)C 4+!/4 (!*-/ 4*C )!))/
83&7 /44 -+!4/ 44!*/ 4+4 -C!** 4(!5( (!/(5 +5) )!)()
&397 4/. -(!(( 44!C) 45( -/!*- 44!5) 4!(./ (.. )!())
9377 -- -(!(C 4/!)/ 44- -4!+/ 4/!/) )!+/) 4*( )!CC.
7337 4)/ -+!*C *!.) (C C.!5+ .!4* /!)-. 4(- )!))/
186
Tabel-l III%8%&7% Co"'ararea "ediilor 6corurilor 6calelor din Che6tionarul CP!F
9ntre dou: cate0orii de 6itua=ii de ad"ini6trare a che6tionarului CP!F 1continuare2
Scala Contiinciozitate
SeD Gr-0a
.e
/rst@
19n
ani2
Dia!no?a
0ersonalit@ii sa-
inter/enie
0si,olo!ic@
E/al-are
0si,olo!ic@ 0erio.ic@
obli!atorie sa-
selecie .e 0ersonal
t g"l" p
+ m - + m -
B@rbai 494B /4* .C!5) 4(!5(
8687 4(- *)!// 4(!(C -5 **!(. 4(!C5 +!*55 ()) )!)))
83&7 4C* *-!*) 4/!)4 4(4 4)+!)4 44!/* +!454 (.. )!)))
&397 .( *-!+4 4+!.( 4(/ 4)/!.- 4)!/) /!+(* 4/( )!))4
9377 +. *C!)C 4(!5* 4(* 4)+!-4 4)!+) +!C/* 4-5 )!)))
7337 +C *5!/* 44!5- (/ 4)C!/5 44!/+ /!-/+ C- )!)))
5emei 494B +)- .*!-) 4/!/-
8687 4(4 */!C) 4(!C. -- *.!/) 44!+/ (!C+( 4*C )!))*
83&7 /44 *-!++ 4(!*( 4+4 4)/!(4 *!*4 5!4.* /+C )!)))
&397 4/. *-!+/ 4(!*( 45( 4)5!4C 4)!/+ 5!5*+ (C( )!)))
9377 -- *C!5- 45!+. 44- 4)C!C. 44!.. 5!4/4 4*( )!)))
7337 4)/ *(!+5 4/!+* (C 4)C!4* 4)!+5 +!./. 4(- )!)))
Scala Amabilitate
SeD Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
Dia!no?a
0ersonalit@ii sa-
inter/enie
0si,olo!ic@
E/al-are
0si,olo!ic@
0erio.ic@
obli!atorie sa-
selecie .e 0ersonal
t g"l" p
+ m - + m -
B@rbai 494B /4* .)!/- 44!5C
8687 4(- .(!-( 4(!/4 -5 *)!-* 4(!+4 +!+.+ ()) )!)))
83&7 4C* ..!)/ 4(!(5 4(4 *4!*/ 44!)/ (!-.. (.. )!))C
&397 .( ..!.+ 4/!(- 4(/ *(!*. 4)!(C (!545 ()/ )!)4/
9377 +. .-!5. 4)!55 4(* *+!)* *!.* /!.(( 4-5 )!)))
7337 +C .+!5( 4)!C- (/ *(!.- 44!)+ /!)(* C- )!))/
5emei 494B +)- .C!)+ 4(!C/
8687 4(4 ..!/. *!*+ -- *+!)+ 4)!+( /!./( 4*C )!)))
83&7 /44 *)!C* 44!*+ 4+4 *+!(. *!C* /!/.5 /(* )!))4
&397 4/. *4!(5 44!C5 45( *C!-+ *!). +!+++ (5. )!)))
9377 -- .*!)) 4/!4C 44- *-!/5 4)!+C +!*)+ 4*( )!)))
7337 4)/ .+!*) 4(!C* (C *.!)) .!*( +!*5C 4(- )!)))
4A>
4A>
Tabel-l III%8%&7% Co"'ararea "ediilor 6corurilor 6calelor din Che6tionarul CP!F
9ntre dou: cate0orii de 6itua=ii de ad"ini6trare a che6tionarului CP!F 1continuare2
Scala /tabilitate emoional
SeD Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
Dia!no?a
0ersonalit@ii sa-
inter/enie
0si,olo!ic@
E/al-are
0si,olo!ic@
0erio.ic@
obli!atorie sa-
selecie .e 0ersonal
t g"l" p
+ m - + m -
B@rbai 494B /4* -+!/) *!4/
8687 4(- -(!C5 *!*/ -5 .+!/* 4)!)5 .!)-- ()) )!)))
83&7 4C* -*!*/ 44!(+ 4(4 .5!-. *!+) +!.4) (.4 )!)))
&397 .( -.!-/ 4)!(. 4(/ .(!(+ .!./ (!C)5 ()/ )!)4)
9377 +. -5!5+ .!)C 4(* .4!-. *!/+ +!).* 4-5 )!)))
7337 +C -+!-. .!.5 (/ -.!+. *!.) 4!5-. C- )!44*
5emei 494B +)- -)!+) 4)!/)
8687 4(4 -(!4) *!-) -- .)!/5 44!/. 5!+54 4*C )!)))
83&7 /44 -/!+. 4)!-* 4+4 -.!+* 4)!+( +!C(/ +5) )!)))
&397 4/. -/!*C 44!)5 45( .)!+/ *!+) 5!/++ (-) )!)))
9377 -- -(!-) 44!4+ 44- -C!*) 44!+( (!5(. 4*( )!)4(
7337 4)/ -4!CC 4)!.. (C -5!.5 4)!/5 4!-C* 4(- )!)-*
Scala Autonomie
SeD Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
Dia!no?a
0ersonalit@ii sa-
inter/enie
0si,olo!ic@
E/al-are
0si,olo!ic@
0erio.ic@
obli!atorie sa-
selecie .e 0ersonal
t g"l" p
+ m - + m -
B@rbai 494B /4* -+!-4 .!4C
8687 4(- -(!(- *!)) -5 --!)) .!4+ /!-+) ()) )!)))
83&7 4C* -5!+5 *!). 4(4 -C!)4 -!+. )!555 (.. )!5-*
&397 .( -C!5) .!5C 4(/ -+!(+ .!)4 4!*(. ()/ )!)55
9377 +. -C!(* .!5/ 4(* -+!+/ .!4( 4!/+) 4-5 )!4.(
7337 +C -C!./ *!5C (/ -5!-+ C!.. )!+.5 C- )!C(*
5emei 494B +)- -5!./ *!(-
8687 4(4 -5!-- .!). -- -5!+( .!5) )!(*+ 4*C )!-C*
83&7 /44 -C!/. *!(5 4+4 -5!+C .!C/ )!**5 +5) )!/()
&397 4/. -+!(. .!.) 45( -5!(( .!C) )!*(4 (.. )!/5.
9377 -- -+!-. *!-( 44- -5!C- *!/( )!C/. 4*( )!5(+
7337 4)/ -/!.+ *!)5 (C --!+C -!C* 4!.-+ 4(- )!)C/
188
A,$nd 9n ,edere 7a'tul c: "ediile 6corurilor "ai "ultor 6cale din CP!F di7er:
6e"ni7icati, 9ntre cele dou: cate0orii de condi=ii de ad"ini6trare a che6tionarului 6&a deci6 6:
6e calcule8e un etalon ,ala#il 'entru e,aluarea '6iholo0ic: 'eriodic: o#li0atorie <i 6elec=ia
'ro7e6ional: <i unul altul 'entru ca8ul c$nd ad"ini6trarea che6tionarului CP!F 6e 7ace 9n 6co'
de dia0no8: a 'er6onalit:=ii 6au inter,en=ie '6iholo0ic:
A"#ele etaloane 6unt calculate 'e 6eBe <i 'e 0ru'e de ,$r6t:
III%8%44%8% 5orma .istrib-iei scor-rilor scalelor .in CP5F In !r-0ele Colosite 0entr-
constr-irea etaloanelor
Pentru 7iecare din cele dou: cate0orii de 6itua=ii de ad"ini6trare a che6tionarului CP!F!
9n 7iecare din 0ru'ele de ,$r6t: 7or"ate 'entru etalonarea che6tionarului CP!F 6&a ,eri7icat!
7olo6ind te6tul Qol"o0oro,&S"irno,! dac: di6tri#u=iile 6corurilor 6calelor 6unt nor"ale
At$t 'entru 7e"ei! c$t <i 'entru #:r#a=i! 6corurile 6calelor che6tionarului CP!F au o
di6tri#u=ie nor"al:! 9n toate 0ru'ele ,$r6t: 1, ta#elul III(/C2 Sin0urele eBce'=ii le con6tituie
di6tri#u=iile 6corurilor 6calei $e*ira)ilitate social! 'entru #:r#a=i <i 'entru 7e"ei! la 0ru'a de
,$r6t: (C&/5 de ani! atunci c$nd che6tionarul e6te ad"ini6trat 9n ,ederea reali8:rii dia0no8ei
'er6onalit:=ii 6au a inter,en=iei '6iholo0ice! care 6unt a6i"etrice! 9n 7or": de 3
Tabel-l III%8%&3% 3eri7icarea nor"alit:=ii di6tri#u=iei de 7rec,en=e
'entru 6corurile 6calelor che6tionarului CP!F! cu a%utorul te6tului Qol"o0oro,&S"irno,
Scala <ezirabilitate social
Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
Dia!no?a 0ersonalit@ii sa-
inter/enie 0si,olo!ic@
E/al-are 0si,olo!ic@
0erio.ic@ obli!atorie sa-
selecie .e 0ersonal
B@rbai 5emei B@rbai 5emei
z p z p z p z p
494B 4!(/* )!)*/ 4!(.- )!)-/
8687 )!*)* )!/.) 4!)/C )!(// )!-C+ )!C)+ )!**/ )!(--
83&7 4!/.+ )!)+/ 4!/5- )!)5) 4!)C5 )!()C )!*5C )!/()
&397 )!*/C )!/++ 4!(.. )!)-/ )!.-* )!+(/ 4!4/C )!454
9377 )!C*. )!-45 )!*5* )!/4C 4!(.+ )!)-+ 4!4+- )!4++
7337 )!C+* )!-*+ )!-C* )!5*C )!-45 )!C.C )!-+- )!C/(
4AB
4AB
Tabel-l III%8%&3% 3eri7icarea nor"alit:=ii di6tri#u=iei de 7rec,en=e
'entru 6corurile 6calelor che6tionarului CP!F! cu a%utorul te6tului Qol"o0oro,&S"irno,
1continuare2
Scala %!traversiune
Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
Dia!no?a 0ersonalit@ii sa-
inter/enie 0si,olo!ic@
E/al-are 0si,olo!ic@
0erio.ic@ obli!atorie sa-
selecie .e 0ersonal
B@rbai 5emei B@rbai 5emei
z p z p z p z p
494B )!*.4 )!(*4 4!)C- )!()5
8687 )!-(+ )!C-4 )!C/+ )!.4C )!C(( )!.// )!-C5 )!C)(
83&7 )!.C- )!++) )!-)+ )!-)5 )!C+. )!-*C )!-(( )!C-5
&397 )!-5+ )!C() )!C/* )!.)* )!*+- )!//4 )!.5- )!+55
9377 )!+C+ )!*.( )!C-( )!-5- )!C45 )!.+/ )!C*/ )!-(+
7337 )!-5+ )!C() )!55. )!*4+ )!5(. )!*+/ )!C45 )!.+/
Scala Contiinciozitate
Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
Dia!no?a 0ersonalit@ii sa-
inter/enie 0si,olo!ic@
E/al-are 0si,olo!ic@
0erio.ic@ obli!atorie sa-
selecie .e 0ersonal
B@rbai 5emei B@rbai 5emei
z p z p z p z p
494B )!C/- )!.4( 4!4*/ )!44C
8687 )!C5( )!-.* )!CC+ )!-C* )!.5) )!+C5 )!C4+ )!.+5
83&7 )!*4* )!/C. 4!(/- )!)*+ )!.4. )!54+ )!*.5 )!(.-
&397 4!4.4 )!4(/ 4!(5) )!).. )!C(5 )!./) )!*(4 )!/C+
9377 )!+)+ )!**- )!-/( )!C5. )!C)4 )!.C/ )!-*4 )!55*
7337 )!5)* )!*5. )!-(+ )!C-( )!5+C )!*(- )!*/( )!/5)
Scala Amabilitate
Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
Dia!no?a 0ersonalit@ii sa-
inter/enie 0si,olo!ic@
E/al-are 0si,olo!ic@
0erio.ic@ obli!atorie sa-
selecie .e 0ersonal
B@rbai 5emei B@rbai 5emei
z p z p z p z p
494B )!..+ )!+45 4!)+* )!(((
8687 )!-+/ )!C/* )!C+4 )!.)C )!./( )!+*( )!55( )!*(4
83&7 )!-*4 )!5C) 4!(4+ )!4)5 )!-5) )!C(- )!-(- )!CC5
&397 )!*C( )!/4/ 4!)5) )!(() )!.C+ )!++5 )!.C- )!++)
9377 )!C(C )!.(. 4!4/5 )!45( )!--+ )!5.. )!.45 )!54*
7337 )!-+5 )!C/C )!*(( )!/C/ )!C-( )!-5. )!//) 4!)))
190
Tabel-l III%8%&3% 3eri7icarea nor"alit:=ii di6tri#u=iei de 7rec,en=e
'entru 6corurile 6calelor che6tionarului CP!F! cu a%utorul te6tului Qol"o0oro,&S"irno,
1continuare2
Scala /tabilitate emoional
Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
Dia!no?a 0ersonalit@ii sa-
inter/enie 0si,olo!ic@
E/al-are 0si,olo!ic@
0erio.ic@ obli!atorie sa-
selecie .e 0ersonal
B@rbai 5emei B@rbai 5emei
z p z p z p z p
494B )!.CC )!++4 )!*-. )!(*+
8687 )!-C. )!5*. )!-(+ )!C-( )!.C( )!++. )!--( )!5*)
83&7 4!4+- )!4++ )!-.4 )!5-C )!-*C )!55) )!-5- )!C45
&397 )!*5. )!/4. )!-54 )!C(5 )!-5C )!C4- )!-*5 )!55(
9377 )!C4+ )!.+C )!-.. )!5C+ )!C5/ )!-.- )!C54 )!-*)
7337 )!./- )!+.5 )!+-/ )!*-* )!*4( )!/-- )!5*- )!.C*
Scala Autonomie
Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
Dia!no?a 0ersonalit@ii sa-
inter/enie 0si,olo!ic@
E/al-are 0si,olo!ic@
0erio.ic@ obli!atorie sa-
selecie .e 0ersonal
B@rbai 5emei B@rbai 5emei
z p z p z p z p
494B 4!4-( )!4(. )!*4+ )!/-/
8687 )!*/( )!/5) )!*)- )!/./ )!CC) )!--C )!-54 )!C(5
83&7 4!)C+ )!()- )!*(/ )!/C( )!C-+ )!-55 )!.+) )!+.4
&397 )!-./ )!5-( )!-5* )!C4( )!.*/ )!+)( )!.5/ )!+C4
9377 )!-5C )!C4C )!C)+ )!.5* )!-+5 )!C/C )!C5/ )!-.-
7337 )!-() )!C-. )!*4/ )!/-5 )!C-. )!-+- )!C+) )!.)-
4B4
4B4
b
III%8%44%&% Etaloane
Structura e<antionului de 6u#iec=i utili8at 'entru etalonarea che6tionarului CP!F e6te
're8entat: 9n ta#elul III(/-
Tabel-l III%8%&>% Structura e<antionului de 6u#iec=i 7olo6it la etalonare
Gr-0a .e
/rst@
19n ani2
Dia!no?a 0ersonalit@ii sa-
inter/enie 0si,olo!ic@
E/al-are 0si,olo!ic@
0erio.ic@ obli!atorie sa-
selecie .e 0ersonal
B@rbai 5emei B@rbai 5emei
494B /4* +)-
8687 4(- 4(4 -5 --
83&7 4C* /44 4(4 4+4
&397 .( 4/. 4(/ 45(
9377 +. -- 4(* 44-
7337 +C 4)/ (/ (C
Total -*4 445- +-4 54/
Mediile <i a#aterile 6tandard ale 6corurilor 6calelor 6e 0:6e6c 9n ta#elul III(/5
Pentru inter'retarea 6corului o#=inut de un 6u#iect la o 6cal: a che6tionarului 6e
tran67or": ace6ta 9n cot: %! utili8$nd 7or"ula:
unde:
% \ 5) a 4)
,Tm
% re're8int: cota % core6'un8:toare 6corului ,?
m <i 4 6unt "edia <i a#aterea 6tandard 'entru 6corurile 6calei core6'un8:toare 6eBului
6u#iectului! 0ru'ei de ,$r6t: din care 7ace 'arte <i condi=iilor 9n care a r:6'un6 la che6tionarul
CP!F
In AneBa +
(
! 'entru 7iecare 6cal: a che6tionarului CP!F <i 'entru 7iecare 0ru': de ,$r6te
eBi6t: un ta#el care con=in cotele % core6'un8:toare tuturor 6corurilor #rute 'o6i#ile la 6cal:!
'e 6eBe! 9n cadrul 7iec:reia din cele dou: cate0orii de 6itua=ii de ad"ini6trare a che6tionarului
1Mdia0no8a 'er6onalit:=ii 6au inter,en=ie '6iholo0ic:N <i Me,aluare '6iholo0ic: 'eriodic:
o#li0atorie 6au 6elec=ie 'ro7e6ional:N2
O cot: % e6te con6iderat: mic dac: e6te "ai "ic: dec$t +) <i e6te con6iderat: mare!
dac: e6te "ai "are dec$t C) Cotele % cu'rin6e 9ntre +) <i C) 6unt con6iderate medii
Ta#elul III(/. indic: 6corurile #rute '$n: la care cotele % core6'un8:toare 6unt
con6iderate M"iciN <i 6corurile #rute 9nce'$nd de la care cotele % core6'un8:toare 6unt
con6iderate M"ariN
(
AneBa + 6e 0:6e<te nu"ai 9n ,arianta electronic: a CAS
BB
- Personalitate +i interese
Tabel-l III%8%&A% Cel "ai "are 6cor #rut c:ruia 9i core6'unde o cot: % "ai "ic: dec$t +)
1'$n: la care cotele % 6unt con6iderate M"iciN2 <i
cel "ai "ic 6cor #rut c:ruia 9i core6'unde o cot: % "ai "are dec$t C)
1de la care cotele % 6unt con6iderate M"ariN2
Scala <ezirabilitate social V Dia!no?a 0ersonalit@ii (i inter/enie 0si,olo!ic@
Inter/al-l
.e /rst@
19n ani2
B@rbai 5emei
Scor
br-t
Cota 1 Scor
br-t
Cota 1
494B Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN +- /*!*5 +* /.!**
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN C/ C)!45 CC C)!*.
8687 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN +. /*!*) 5/ /*!*C
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN CC C)!C. C- C)!)+
83&7 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN 5/ /*!5C 5+ /*!(.
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN -) C)!+- -) C4!).
&397 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN 5/ /*!C* 5+ /.!*4
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN -) C)!)( C* C)!)-
9377 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN 5/ /*!C. 54 /*!-)
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN C* C)!.( C* C)!5.
7337 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN 5) /.!-) +* /*!(C
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN CC C)!.* C5 C)!4(
Scala <ezirabilitate social V E/al-are 0si,olo!ic@ 0erio.ic@ obli!atorie (i selecie .e 0ersonal
Inter/al-l
.e /rst@
19n ani2
B@rbai 5emei
Scor
br-t
Cota 1 Scor
br-t
Cota 1
8687 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN 5+ /.!.+ 5C /*!+.
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN -4 C)!/) -) C4!+C
83&7 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN 5. /*!/* 5* /.!-5
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN -4 C)!(* -) C)!(/
&397 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C4 /*!.- C4 /*!C(
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN -( C)!5. -( C4!-5
9377 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C) /.!// C) /*!+.
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN -/ C)!(* -( C)!+(
7337 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C4 /*!54 C4 /*!C+
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN -/ C)!/5 -( C)!54
Tabel-l III%8%&A% Cel "ai "are 6cor #rut c:ruia 9i core6'unde o cot: % "ai "ic: dec$t +)
1'$n: la care cotele % 6unt con6iderate M"iciN2 <i
cel "ai "ic 6cor #rut c:ruia 9i core6'unde o cot: % "ai "are dec$t C)
1de la care cotele % 6unt con6iderate M"ariN2 1continuare2
Scala %!traversiune V Dia!no?a 0ersonalit@ii (i inter/enie 0si,olo!ic@
Inter/al-l
.e /rst@
19n ani2
B@rbai 5emei
Scor
br-t
Cota 1 Scor
br-t
Cota 1
494B Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C+ /*!.( C/ /*!C.
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN .5 C)!5* .. C)!+4
8687 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C/ /*!** C5 /*!C/
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN .5 C)!-5 .. C)!4(
83&7 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN CC /*!+. C( /*!./
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN *) C)!-- .- C)!-*
&397 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C+ /*!5) C) /*!+-
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN .- C)!/* .+ C)!4C
9377 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C( /*!/( 5* /*!.(
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN .5 C)!)) .C C)!5+
7337 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C+ /*!.+ C5 /*!.+
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN .+ C)!.* .5 C)!(+
Scala %!traversiune V E/al-are 0si,olo!ic@ 0erio.ic@ obli!atorie (i selecie .e 0ersonal
Inter/al-l
.e /rst@
19n ani2
B@rbai 5emei
Scor
br-t
Cota 1 Scor
br-t
Cota 1
8687 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN -) /*!.* C- /*!+.
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN */ C)!(4 *- C)!++
83&7 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C* /*!C/ C+ /*!C(
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN *( C)!)* *) C)!/*
&397 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN CC /*!** C( /*!5*
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN .C C)!.+ .C C)!+C
9377 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C/ /*!4. 5. /*!*)
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN .+ C)!C4 .5 C)!()
7337 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C4 /*!+4 C) /*!5-
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN .4 C)!)5 -- C)!//
Tabel-l III%8%&A% Cel "ai "are 6cor #rut c:ruia 9i core6'unde o cot: % "ai "ic: dec$t +)
1'$n: la care cotele % 6unt con6iderate M"iciN2 <i
cel "ai "ic 6cor #rut c:ruia 9i core6'unde o cot: % "ai "are dec$t C)
1de la care cotele % 6unt con6iderate M"ariN2 1continuare2
Scala Amabilitate V Dia!no?a 0ersonalit@ii (i inter/enie 0si,olo!ic@
Inter/al-l
.e /rst@
19n ani2
B@rbai 5emei
Scor
br-t
Cota 1 Scor
br-t
Cota 1
494B Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C. /*!/) -/ /*!C.
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN *( C)!)C ** C)!(C
8687 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN -) /*!C- -. /*!5C
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN *C C)!-* ** C)!C.
83&7 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN -5 /*!/C -. /*!/-
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4)4 C)!5* 4)/ C)!/4
&397 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN -5 /*!5- -* /*!+.
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4)/ C)!C- 4)/ C)!)*
9377 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN -- /*!*- -5 /*!/C
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN ** C)!.( 4)/ C)!C+
7337 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN -/ /*!() -( /*!./
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN *C C)!-C *. C)!/(
Scala Amabilitate V E/al-are 0si,olo!ic@ 0erio.ic@ obli!atorie (i selecie .e 0ersonal
Inter/al-l
.e /rst@
19n ani2
B@rbai 5emei
Scor
br-t
Cota 1 Scor
br-t
Cota 1
8687 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN -. /*!C* ./ /*!+)
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4)+ C)!C+ 4)5 C)!5(
83&7 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN .) /*!4. .+ /*!/*
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4)/ C)!)+ 4)+ C)!)/
&397 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN .( /*!/) .- /*!(-
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4)+ C)!-+ 4)C C)!()
9377 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN .+ /*!.) .C /*!45
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4)+ C)!)( 4). C)!4.
7337 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN .4 /*!(5 .* /*!*4
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4)+ C)!). 4)- C)!)*
4B7
4B7
Tabel-l III%8%&A% Cel "ai "are 6cor #rut c:ruia 9i core6'unde o cot: % "ai "ic: dec$t +)
1'$n: la care cotele % 6unt con6iderate M"iciN2 <i
cel "ai "ic 6cor #rut c:ruia 9i core6'unde o cot: % "ai "are dec$t C)
1de la care cotele % 6unt con6iderate M"ariN2 1continuare2
Scala ContiinciozitateV Dia!no?a 0ersonalit@ii (i inter/enie 0si,olo!ic@
Inter/al-l
.e /rst@
19n ani2
B@rbai 5emei
Scor
br-t
Cota 1 Scor
br-t
Cota 1
494B Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN -/ /*!(( -C /*!-5
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4)) C)!-. 4)+ C)!-)
8687 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN -. /*!*+ .) /*!(-
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4)/ C)!// 4)- C)!5-
83&7 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN .+ /*!/( .+ /*!C)
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 444 C)!)- 444 C)!5)
&397 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN .( /*!C) .+ /*!C4
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 44/ C)!5( 444 C)!5)
9377 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN ./ /*!C/ .4 /*!*+
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4)* C)!(. 44/ C)!C4
7337 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN ./ /*!(* -. /*!(*
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4)- C)!)/ 4)C C)!)+
Scala Contiinciozitate V E/al-are 0si,olo!ic@ 0erio.ic@ obli!atorie (i selecie .e 0ersonal
Inter/al-l
.e /rst@
19n ani2
B@rbai 5emei
Scor
br-t
Cota 1 Scor
br-t
Cota 1
8687 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN .C /*!5) .C /*!(+
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 44( C)!)C 44) C)!(+
83&7 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN *( /*!+C */ /*!-)
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 44C C)!5/ 44+ C)!.*
&397 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN */ /*!+5 *+ /*!(4
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 445 C)!.4 44C C)!+.
9377 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN *+ /*!-) *+ /*!//
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 44C C)!.C 44* C)!/-
7337 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN *5 /*!** *5 /*!(*
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 44. C)!(- 44- C)!/+
196
Tabel-l III%8%&A% Cel "ai "are 6cor #rut c:ruia 9i core6'unde o cot: % "ai "ic: dec$t +)
1'$n: la care cotele % 6unt con6iderate M"iciN2 <i
cel "ai "ic 6cor #rut c:ruia 9i core6'unde o cot: % "ai "are dec$t C)
1de la care cotele % 6unt con6iderate M"ariN2 1continuare2
Scala /tabilitate emoional V Dia!no?a 0ersonalit@ii (i inter/enie 0si,olo!ic@
Inter/al-l
.e /rst@
19n ani2
B@rbai 5emei
Scor
br-t
Cota 1 Scor
br-t
Cota 1
494B Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C5 /*!.4 C) /*!*)
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN .+ C)!C( .4 C)!(*
8687 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C( /*!(- C( /*!5*
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN ./ C)!+( .( C)!(4
83&7 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C. /*!/* C( /*!/C
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN *( C)!-+ .5 C)!C.
&397 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C. /*!5C C( /*!4.
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN *) C)!*C .C C)!*)
9377 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C- /*!+) C4 /*!5)
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN .+ C)!5) .+ C)!4+
7337 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C5 /.!*5 C) /*!(.
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN .+ C)!+( ./ C)!+(
Scala /tabilitate emoional V E/al-are 0si,olo!ic@ 0erio.ic@ obli!atorie (i selecie .e 0ersonal
Inter/al-l
.e /rst@
19n ani2
B@rbai 5emei
Scor
br-t
Cota 1 Scor
br-t
Cota 1
8687 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN -+ /*!CC C. /*!45
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN *5 C)!5C *( C)!(+
83&7 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN -C /*!C) C. /*!*/
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN *C C)!.- .* C)!)*
&397 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN -/ /*!5+ -4 /*!*-
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN *( C4!)5 *) C)!4.
9377 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN -( /*!5/ C5 /*!5.
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN *( C)!*+ .* C)!C)
7337 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C. /*!/4 C5 /*!5(
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN .* C)!-/ .- C)!--
4B>
4B>
Tabel-l III%8%&A% Cel "ai "are 6cor #rut c:ruia 9i core6'unde o cot: % "ai "ic: dec$t +)
1'$n: la care cotele % 6unt con6iderate M"iciN2 <i
cel "ai "ic 6cor #rut c:ruia 9i core6'unde o cot: % "ai "are dec$t C)
1de la care cotele % 6unt con6iderate M"ariN2 1continuare2
Scala Autonomie V Dia!no?a 0ersonalit@ii (i inter/enie 0si,olo!ic@
Inter/al-l
.e /rst@
19n ani2
B@rbai 5emei
Scor
br-t
Cota 1 Scor
br-t
Cota 1
494B Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN CC /*!// CC /*!+)
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN ./ C)!4C .C C)!*-
8687 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C/ /*!-) C- /*!45
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN .( C)!.4 .+ C)!4*
83&7 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN CC /*!5* C- /*!.C
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN .5 C)!5( .C C)!+)
&397 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C- /.!*) C5 /*!+5
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN .C C4!4) .+ C4!)5
9377 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C- /*!44 C5 /*!*+
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN .5 C)!(4 .5 C)!54
7337 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C- /*!-( C+ /*!4/
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN .- C)!C+ ./ C)!4(
Scala Autonomie V E/al-are 0si,olo!ic@ 0erio.ic@ obli!atorie (i selecie .e 0ersonal
Inter/al-l
.e /rst@
19n ani2
B@rbai 5emei
Scor
br-t
Cota 1 Scor
br-t
Cota 1
8687 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C. /.!*+ CC /.!*(
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN .C C4!)C .+ C)!)*
83&7 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C. /*!(* CC /*!)+
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN .+ C)!C. .5 C4!)5
&397 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN CC /*!-4 CC /*!(.
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN ./ C)!*+ .+ C)!(4
9377 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN CC /*!C( CC /*!C(
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN ./ C)!55 .5 C)!)4
7337 Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C. /.!-5 C* /*!))
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN ./ C)!55 .C C4!44
/corul real al unei 'er6oane la un te6t e6te "edia 6corurilor 'e care le&ar o#=ine 'er6oana
re6'ecti,: dac: i 6&ar ad"ini6tra te6tul de o in7initate de ori! 9n condi=ii di7erite El e6te
inter'retat ca 7iind 6corul 'e care l&ar o#=ine 6u#iectul dac: te6tul ar 7i 'er7ect <i ar 7i
ad"ini6trat 9n condi=ii ideale
E,ident! 6corul real al unei 'er6oane la un te6t nu 'oate 7i cuno6cut ;ar! <tiind 6corul 'e
care l&a o#=inut 'er6oana re6'ecti,: la o ad"ini6trare a te6tului! 6e 'oate deter"ina! cu o
198
'ro#a#ilitate P alea6: 1de o#icei! P\)!*52! inter,alul 9n care eBi6t: <an6e de 4))BP [ 6: 6e
0:6ea6c: 6corul real Ace6t inter,al 6e nu"e<te interval de ncredere al scorului real
corespunztor probabilitii P
;ac: , e6te 6corul o#=inut de o 'er6oan: la te6t <i 6e ale0e P\)!*5! atunci inter,alul de
9ncredere al 6corului real e6te 1,&4!*C4
#
! ,a4!*C4
#
2! unde 4
#
e6te eroarea standard de msur
a testului n populaie
4
#
6e calculea8: cu a%utorul coe7icientului de 7idelitate al te6tului! A
C
! <i al a#aterii
6tandard a 6corurilor te6tului 9n e<antionul de 6u#iec=i eBtra6 din 'o'ula=ie! 4! 7olo6ind 7or"ula:
b
#
\ b
4 T c
(
Inter,alul de 9ncredere al 6corului real are o lun0i"e "ic:! 'er"i=$nd o locali8are "ai
'reci6: a 6corului real! atunci c$nd eroarea 6tandard de ":6ur: a te6tului 9n 'o'ula=ie e6te
"ic:! ceea ce 6e 9nt$"'l: doar dac: te6tul are o 7idelitate "are 1A
C
e6te "are2 <i 6corurile 6ale
9n e<antionul eBtra6 din 'o'ula=ie ,aria8: 'u=in 14 e6te "ic2
AneBa 5
/
con=ine ta#ele care indic:! 'entru 7iecare 6cor #rut 'o6i#il la che6tionarul CP!F!
inter,alul de 9ncredere al 6corului real 'entru 'ro#a#ilitatea P\)!*5 Ta#elele 6unt con6truite
'e cate0orii de 6itua=ii de ad"ini6trare a che6tionarului CP!F 1dia0no8a 'er6onalit:=ii 6au
inter,en=ie '6iholo0ic: <i e,aluare '6iholo0ic: 'eriodic: o#li0atorie 6au 6elec=ie 'ro7e6ional:2!
'e 0ru'e de ,$r6t: <i 'e 6eBe
III%8%48% Inter0retarea scor-rilor scalelor c,estionar-l-i CP5F
III%8%48%4% )tili?area cotelor 1
Cotele % 6er,e6c la inter'retarea 6corurilor 6u#iectului la 6calele che6tionarului CP!F!
'rin ra'ortarea ace6tora la re8ultatele o#=inute de 'er6oanele din e<antionul eBtra6 din
'o'ula=ia din care 6u#iectul 7ace 'arte 1a,$nd 9n ,edere 6eBul <i ,$r6ta 6a <i condi=iile 9n care a
r:6'un6 la che6tionar2
Cotele % "ai "ari dec$t C) 6unt con6iderate M"ariN! iar cele "ai "ici dec$t +) 6unt
con6iderate M"iciN
In ta#elul III(/* 6unt notate inter'ret:rile 6corurilor M"iciN <i ale 6corurilor M"ariN la
6calele che6tionarului CP!F
/
AneBa 5 6e 0:6e<te nu"ai 9n ,arianta electronic: a CAS
BB
- Personalitate +i interese
Tabel-l III%8%&B% Inter'ret:rile 6corurilor M"iciN <i ale 6corurilor M"ariN
la 6calele che6tionarului CP!F
Scala Scor-ri JmiciK Scor-ri JmariK
%!traversiune Se i8olea8: de ceilal=i E6te t:cut Se 6i"te #ine 9n 6ocietate Partici':
acti, la di6trac=ii Ii 'lace 6:
,or#ea6c: Sta#ile<te cu
u<urin=: contacte cu al=ii
Amabilitate Il intere6ea8: doar 'ro'ria 'er6oan:
3rea 6:&<i i"'un: 'unctul de
,edere Ii deran%ea8: 'e cei din %ur
Mani7e6t: intere6 'entru cei din %ur
Re6'ect: ':rerile <i dre'turile
celorlal=i Incearc: 6: 6e a7le 9n
rela=ii #une cu ceilal=i
Contiinciozitate Ince'e ac=iuni 7:r: a 6e 0$ndi la ce
6er,e6c <i cu" 6e ,or ter"ina Nu
6e 9ncadrea8: 9n ter"enele 7iBate
Re6'ect: nor"ele <i re0ulile E6te
ordonat I<i 'lani7ic: ac=iunile Se
6tr:duie<te 6: 7ac: totul #ine E6te
o 'er6oan: de 9ncredere
/tabilitate emoional I<i 7ace 0ri%i 'entru orice E6te "ereu
nelini<tit
G$nde<te 'o8iti, E6te o'ti"i6t I<i
controlea8: e"o=iile Are
9ncredere 9n 7or=ele 'ro'rii
Autonomie Nu are ':reri 'ro'rii Acce't: orice i
6e 6'une Poate 7i "ane,rat
cu u<urin=:
Ac=ionea8: alt7el dec$t ceilal=i E6te
creati, Nu 6e la6: condu6 de al=ii
Ii conduce 'e al=ii
Atunci c$nd 6corul 6calei $e*ira)ilitate social e6te M"icN 6au e6te M"areN 6e ,a
"ani7e6ta 'ruden=: 9n inter'retarea 6corurilor celorlalte 6cale! deoarece e6te 'o6i#il ca 6u#iectul
6: 7i denaturat r:6'un6urile 9n 6en6 ne0ati, 1'entru a da i"'re6ia c: e6te alt7el dec$t ceilal=i2 6au
9n 6en6 'o8iti, 1'entru a&<i crea o i"a0ine 7a,ora#il:2
#,emplu Un #:r#at de (C de ani a r:6'un6 la che6tionarul CP!F 9n 6co' de dia0no8: a
'er6onalit:=ii A o#=inut ur":toarele 6coruri #rute:
J 'entru 6cala $e*ira)ilitate social: C+?
J 'entru 6cala #,traversiune: *C?
J 'entru 6cala Con+tiincio*itate: 44+?
J 'entru 6cala Ama)ilitate: 4)/?
J 'entru 6cala Sta)ilitate emoional: *5?
J 'entru 6cala Autonomie: .+-
Pentru 7iecare 6cal: 6e caut: 9n AneBa + ta#elul core6'un8:tor 6calei <i 0ru'ei de ,$r6t:
(C&/5 Se identi7ic: 9n ace6ta linia 9n care e6te notat 9n 'ri"a coloan: 6corul o#=inut de 6u#iect
;in coloana a doua 1care core6'unde #:r#a=ilor <i cate0oriei de 6itua=ii Mdia0no8: a
'er6onalit:=ii <i inter,en=ie '6iholo0ic:N2! 6e cite<te cota %
Scorurilor 6u#iectului le core6'und ur":toarele cote %:
J 'entru 6cala $e*ira)ilitate social: 5/!)*?
J 'entru 6cala #,traversiune: CC!4)?
J 'entru 6cala Con+tiincio*itate: C(!/.?
J 'entru 6cala Ama)ilitate: C(!((?
J 'entru 6cala Sta)ilitate emoional: C/!+4?
J 'entru 6cala Autonomie: 5*!+(
Cota % a 6calei $e*ira)ilitate social 7iind cu'rin6: 9n inter,alul cotelor M"ediiN 19ntre
+) <i C)2! 6e 'oate a,ea 9ncredere 9n 6inceritatea r:6'un6urilor date de 6u#iect
Cu eBce'=ia 6calei Autonomie! la toate celelalte 6cale cota % e6te "ai "are dec$t C)
Su#iectul 'oate 7i de6cri6 a6t7el 1, ta#elul III(/*2:
J Se 6i"te #ine 9n 6ocietate Partici': acti, la di6trac=ii Ii 'lace 6: ,or#ea6c: Sta#ile<te
cu u<urin=: contacte cu al=ii
J Re6'ect: nor"ele <i re0ulile E6te ordonat I<i 'lani7ic: ac=iunile Se 6tr:duie<te 6: 7ac:
totul #ine E6te o 'er6oan: de 9ncredere
J Mani7e6t: intere6 'entru cei din %ur Re6'ect: ':rerile <i dre'turile celorlal=i Incearc: 6:
6e a7le 9n rela=ii #une cu ceilal=i
J G$nde<te 'o8iti, E6te o'ti"i6t I<i controlea8: e"o=iile Are 9ncredere 9n 7or=ele
'ro'rii Cota % a 6calei Autonomie 7iind a'ro'iat: de C) 6e 'oate a7ir"a 6: eBi6t: <an6e
de6tul de
"ari ca 6u#iectul 6: ac=ione8e alt7el dec$t ceilal=i! 6: 7ie creati, <i 6: nu 6e la6e condu6 de al=ii
La acelea<i con6tat:ri 6e a%un0ea utili8$nd ta#elul III(/. Con7or" ace6tui ta#el! 'entru
#:r#a=ii din 0ru'a de ,$r6t: (C&/5 de ani! care au 7o6t e,alua=i cu a%utorul che6tionarului
CP!F 9n 6co' de dia0no8: a 'er6onalit:=ii! 6coruri M"ariN 6unt:
J la 6cala $e*ira)ilitate social: 6corurile cel 'u=in e0ale cu -) 1_-)2?
J la 6cala #,traversiune: 6corurile cel 'u=in e0ale cu *) 1_*)2?
J la 6cala Ama)ilitate: 6corurile cel 'u=in e0ale cu 4)4 1_4)42?
J la 6cala Con+tiincio*itate: 6corurile cel 'u=in e0ale cu 444 1_4442?
J la 6cala Sta)ilitate emoional: 6corurile cel 'u=in e0ale cu *( 1_*(2?
J la 6cala Autonomie: 6corurile cel 'u=in e0ale cu .5 1_.52
Su#iectul are 6coruri "ari la 6calele: #,traversiune 1*C_*)2! Ama)ilitate 14)/_4)42!
Con+tiincio*itate 144+_4442 <i Sta)ilitate emoional 1*5_*(2
III%8%48%8% )tili?area inter/alelor .e Incre.ere ale scor-rilor reale
Inter,alele de 9ncredere ale 6corurilor reale 'er"it co"'ararea 'er6oanelor 9ntre ele Se
'oate con6idera c: dou: 'er6oane 6e deo6e#e6c una de alta 9n ceea ce 'ri,e<te con6tructul
":6urat de o 6cal: doar dac: inter,alele de 9ncredere ale 6corurilor reale core6'un8:toare
cotelor #rute ale ace6tor 'er6oane la 6cala re6'ecti,: 6unt di6%uncte 1nu au 'or=iuni co"une2
Atunci c$nd inter,alele de 9ncredere ale 6corurilor reale 'entru dou: 'er6oane 6e inter6ectea8:!
eBi6t: 'o6i#ilitatea ca 6corurile reale 6: 6e a7le 9n 'or=iunea co"un:! 7iind e0ale 6au chiar 9ntr&o
rela=ie de ordine o'u6: celei 9n care 6e 0:6e6c 6corurile o#=inute la che6tionar de cele dou:
'er6oane
864
864
#,emplu O 7at: T A! de 4* ani T a o#=inut la 6cala Con+tiincio*itate 4)) de 'uncte O
alt: 7at: T D! de () de ani T a reali8at la aceea<i 6cal: 4)+ 'uncte A"#ele 'er6oane au
r:6'un6 la che6tionarul CP!F 9n 6co'ul dia0no8ei 'er6onalit:=ii! iar cotele % la 6cala
$e*ira)ilitate social 6unt 6ituate 9n inter,alul 6corurilor "edii 19ntre +) <i C)2 Se 'oate
a7ir"a c: D are o con<tiincio8itate "ai "are dec$t Af Pentru a r:6'unde la acea6t: 9ntre#are 6e
'arcur0 ur":torii 'a<i:
a In AneBa 5 6e caut: ta#elele con6truite 'entru 6cala Con+tiincio*itate
# ;in ta#elul core6'un8:tor 0ru'ei de ,$r6t: 4+&4* ani 6e cite<te inter,alul de 9ncredere
al 6corurilor reale care core6'unde 6corului #rut 4)) la 7ete Ace6ta e6te Y*4! 4)*Z
c ;in ta#elul core6'un8:tor 0ru'ei de ,$r6t: ()&(5 de ani 6e cite<te inter,alul de
9ncredere al 6corurilor reale care core6'unde 6corului #rut 4)+ la 7ete care au r:6'un6 la CP!F
9n cate0oria de 6itua=ii Mdia0no8a 'er6onalit:=ii 6au inter,en=ie '6iholo0ic:N Ace6ta e6te Y*C!
44(Z
d Se o#6er,: c: inter,alele au o 'or=iune co"un:: inter,alul Y*C! 4)*Z Scorurile reale
ale celor dou: 'er6oane 6e 'ot a7la 9n ace6t inter,al! 7iind 'o6i#il ca 9ntre 6corul real al
'er6oanei A <i 6corul real al 'er6oanei D 6: 7ie 'otri,it 6e"nul MeN! 6e"nul M\N 6au 6e"nul
MgN In con6ecin=:! nu 6e 'oate a7ir"a c: 'er6oana A e6te "ai 'u=in con<tiincioa6: dec$t
'er6oana D
III%8%4&% Concl-?ii
Che6tionarul CP!F e6te de6tinat e,alu:rii celor cinci 6u'ra7actori ai "odelului Bi0 Ai,e
1EBtra,er6iune! Sta#ilitate e"o=ional:! Con<tiincio8itate! A"a#ilitate <i Autono"ie2 El
con=ine <a6e 6cale: c$te una 'entru 7iecare 6u'ra7actor 1al c:rui nu"e coincide cu cel al
6u'ra7actorului 'e care 9l ":6oar:2 <i o 6cal: 1denu"it: $e*ira)ilitate social2 'entru
identi7icarea 'er6oanelor ale c:ror r:6'un6uri nu 6unt con7or"e realit:=ii! 7ie 'entru c: ace6tea
dore6c 6:&<i cree8e o i"a0ine 7a,ora#il:! 7ie 'entru c: r:6'und la 9nt$"'lare 6au ,or 6: 'ar:
alt7el dec$t re6tul oa"enilor
Che6tionarul CP!F 'oate 7i 7olo6it 'entru dia0no8a 'er6onalit:=ii! 6calele 6ale a,$nd o
#un: ,aliditate relati,: la con6truct <i o con6i6ten=: intern: ridicat: Nu au 7o6t e7ectuate 6tudii
de ,alidare 'entru utili8area 6a 9n 6co' de 'redic=ie
Che6tionarul CP!F a 7o6t etalonat 'e o 'o'ula=ie non&clinic:! 7or"at: din 'er6oane cu
,$r6ta cu'rin6: 9ntre 4+ <i C5 de ani Au 7o6t con6truite etaloane 6e'arate 'entru dou: cate0orii
de condi=ii de ad"ini6trare a che6tionarului: un etalon ,ala#il 'entru e,aluarea '6iholo0ic:
'eriodic: o#li0atorie <i 6elec=ia 'ro7e6ional: 1atunci c$nd "a%oritatea 6u#iec=ilor 6e 6tr:duie6c
6:&<i cree8e o i"a0ine 7a,ora#il: <i r:6'und 9n 6en6ul de8ira#ilit:=ii 6ociale2 <i unul 'entru
ca8ul c$nd ad"ini6trarea che6tionarului CP!F 6e 7ace 9n 6co' de dia0no8: a 'er6onalit:=ii 6au
inter,en=ie '6iholo0ic: 1atunci c$nd! 9n 0eneral! 6u#iec=ii r:6'und 6incer2
A"#ele etaloane 6unt calculate 'e 6eBe <i 'e <a6e 0ru'e de ,$r6t: 14+&4* ani! ()&(5 de
ani! (C&/5 de ani! /C&+5 de ani! +C&55 de ani <i 5C&C5 de ani2 Ele 'er"it tran67or"area
202
6corurilor #rute ale 6calelor 9n cote % Sunt 'ro'u6e inter'ret:ri ale 6corurilor "ari <i ale
6corurilor "ici 1c:rora le core6'und cote % "ai "ari dec$t C)! re6'ecti,! "ai "ici dec$t +)2
;in cau8a 7a'tului c: 6corurile 6calei $e*ira)ilitate social corelea8: liniar direct cu
6corurile 6calelor Con+tiincio*itate! Ama)ilitate <i Sta)ilitate emoional tre#uie "ani7e6tat:
'ruden=: la inter'retarea 6corurilor ace6tor 6cale 'entru 6u#iec=ii care la 6cala $e*ira)ilitate
social au o#=inut un 6cor "ic 6au unul "are
BIB*IOGRA5IE
Al#u! M 14***2 C$te,a re8ultate 'ri,ind ,aliditatea Che6tionarului de Per6onalitate cu Cinci Aactori
1AAPI2 In: Studii +i cercetri din domeniul +tiinelor socio-umane( pre*entate la sesiunea
+tiini&ic anual ?HHI1-+&-.2 Acade"ia Ro"$n: & Ailiala Clu%&Na'oca! In6titutul de Cercet:ri
Socio&U"ane! Clu%&Na'oca: Editura Ar0onaut
Al#u! M 1()))2 @etode +i instrumente de evaluare n psihologie! Clu%&Na'oca: Editura Ar0onaut
Al#u! M 1()).2 Un nou che6tionar de 'er6onalitate: CP5A In: M Al#u 1coord2! Incursiuni
psihologice n cotidian 1-&(/2 Clu%&Na'oca: Editura ASCR
Cer"aL! I! Kre#icLo,a! M! MaceL! P! j Ur#aneL! T 14**C2 %he C*ech 5ersion o& FFPI - Preliminar
Findings! Manu6cri6 'ri"it de la autori
KendriL6! AAR 14**-2 %he Construction o& the Five-Factor Personalit Inventor 1FFPI2! Te8: de
doctorat! Ri%L6uni,er6iteit Gronin0en
KendriL6! AAR! Ko76tee! PQB! de Raad! B! j An0leitner! A 14**C2 %he Five-Factor Personalit
Inventor 1FFPI2! Pre8entarea te6tului 'ri"it: de la autori
Marino! G! Peru0ini! M! j Ercolani! AP 14**C2 5alidation o& the FFPI in Ital/ Preliminar <esults!
Manu6cri6 'ri"it de la autori
Ru6! A3 1()).2 Rela=ia dintre con<tiincio8itate! ca tr:6:tur: de 'er6onalitate! <i intere6ele
,oca=ionale In: Studii +i cercetri din domeniul +tiinelor socio-umane ,ol 4-! 4)C&44/ Clu%&
Na'oca: Editura Ar0onaut
Sil,a! A 14**/2 Pschometric Foundations and Dehavioral Assessment! Sa0e Pu#lication6! Inc
86&
86&
ANEOA 4
Caiet-l c,estionar-l-i CP5F
%i $e vor pre&enta 130 de afirma'ii care de$criu comportamente.
;ota'i pentru fiecare dintre ele +n ce m*$ur* vi $e potrive,te. -entru acea$ta0 $crie'i pe
Foaia de rspuns0 +n dreptul num*rului afirma'iei re$pective0 una dintre cifrele 10 20 30 ! ,i 50
care +n$eamn*3
1 @ mi $e potrive,te foarte pu'inA
2 @ mi $e potrive,te pu'inA
3 @ mi $e potrive,te cam pe :um*tateA
! @ mi $e potrive,te multA
5 @ mi $e potrive,te foarte mult.
E8em+4,
Afirma'iile din c2e$tionar $unt de urm*toarea form*3
235. -mi place s povestesc nt'mplri ha0lii.
Aprecia'i c4t de mult vi $e potrive,te acea$t* afirma'ie. 5ac* vi $e pare c* ea vi $e
potrive,te .mult/0 nota'i +n dreptul num*rului de ordine al itemului (135) cifra !0 care
core$punde r*$pun$ului .mult/.
;u v* #4ndi'i prea mult la r*$pun$urile dumneavoa$tr*.
5ac* ave'i +ndoieli0 compara'iv* cu per$oane pe care le cunoa,te'i "ine.
Ave'i #ri:* $* $crie'i r*$pun$ul +n locul corect. >a $f4r,itul fiec*rei pa#ini cu afirma'ii0
verifica'i dac* a'i a:un$ la $f4r,itul unei coloane din ,oaia de rspuns.
5ac*0 din #re,eal*0 a'i notat un alt r*$pun$ dec4t cel pe care +l dorea'i0 $crie'i un 1
pe$te r*$pun$ul eronat ,i nota'i al*turi de el r*$pun$ul corect.
R)*+,n'e2i 4& 1o&1e &9i(m&2ii4e :
Scrie'i numai pe ,oaia de rspuns B ;u $crie'i nimic +n caiet B
6*$pun$urile dumneavoa$tr* $unt confiden'iale.
7impul de r*$pun$ nu e$te limitat.
204
1. 9mi place $* trec neo"$ervat(*).
2. 6eu,e$c $* dep*,e$c #reut*'ile vie'ii.
3. 8ac cu pl*cere far$e0 c2iar dac* ele +i deran:ea&* pe unii.
!. 9mi 'in promi$iunile.
5. 9n colectivitate prefer locurile retra$e.
6. 9mi place $*i nec*:e$c pe cei care numi $unt $impatici.
7. -refer ca ceilal'i $* decid* +n locul meu.
8. 9ncerc $*i +nve$ele$c pe ceilal'i cu #lumele mele.
9. 9mi pl*te$c la timp facturile (de telefon0 electricitate etc.).
10. M* +n'ele# "ine cu cei din :urul meu.
11. Spun adev*rul0 indiferent ce mi $e va +nt4mpla dup* aceea.
12. 9mi +ndepline$c $arcinile0 c2iar dac* numi place ce am de f*cut.
13. 9n $ocietate pot $* m* $imt la lar#ul meu0 c2iar dac* nui cuno$c pe ceilal'i.
1!. >ucre& mai "ine de unul $in#ur(de una $in#ur*) dec4t $u" conducerea cuiva.
15. M* nec*:e$c din cau&a unor +nt4mpl*ri nepl*cute0 c2iar dac* ,tiu c* ele $unt pu'in
importante.
16. ;u 'in cont de dorin'ele celorlal'i dac* ele +mi $unt piedici +n activitate.
17. M* $imt li"er(*) $* 2ot*r*$c $in#ur(*) ce am de f*cut.
18. 9mi pun lucrurile la locul lor.
19. M* comport a,a +nc4t $* nu atra# aten'ia a$upra mea.
20. 5ac* e nece$ar0 r*m4n pe$te pro#ram p4n* +mi termin trea"a.
21. M* $upun dorin'elor celorlal'i.
22. 9ncerc $* aflu nevoile celor care +mi $unt apropia'i.
23. Sunt convin$(*) c* pot $* duc la "un $f4r,it ceea ce miam propu$.
2!. A$cult cu r*"dare pro"lemele celor din :ur0 c2iar dac* $unt ocupat(*).
25. 9n pre&en'a unor per$oane $tr*ine $unt t*cut(*).
867
867
26. M* $up*r u,or.
27. 9mi ne#li:e& +ndatoririle dac* ,tiu c* nu voi fi $anc'ionat(*) din acea$t* cau&*.
28. 9n $ocietate m* $imt $tin#2er(*).
29. 5uc la "un $f4r,it activit*'ile pe care leam +nceput.
30. 9mi place $* fiu +ncon:urat(*) de mul'i oameni.
31. <in cont de emo'iile celor din :ur.
32. -romit ceva0 c2iar pu'in important0 doar dac* $unt convin$(*) c* pot $* m* 'in de
cuv4nt.
33. ;u m* intere$ea&* ce $imt cei care pierd0 atunci c4nd eu c4,ti#.
3!. 9mi place munca or#ani&at*.
35. 6e$pect le#ile.
36. =on$ider c* via'a e$te plin* de lucruri intere$ante.
37. M* $tr*duie$c $* #*$e$c re&olv*ri pentru pro"lemele celor caremi cer a:utorul.
38. A"andone& $arcinile pe care le am de +ndeplinit0 atunci c4nd #*$e$c ceva mai
intere$ant de f*cut.
39. =4nd cineva +mi pre&int* p*rerea $a0 +l(o) la$ $* termine0 c2iar dac* nu $unt de acord
cu el(ea).
!0. Gvit $* conduc activit*'i efectuate +n colectiv.
!1. 9mi place ordinea.
!2. 9i a:ut pe cei din #rupul meu care nu $e de$curc* $in#uri.
!3. =red c* orice pro"lem* poate fi re&olvat*.
!!. =4nd cineva +ncearc* $* poarte o di$cu'ie cu mine0 #*$e$c o $cu&* ,i m* retra#.
!5. M* $imt pre#*tit(*) $* +nfrunt #reut*'ile vie'ii.
!6. M* $upun ordinelor f*r* $* caut ro$tul lor.
!7. 9mi planific cu aten'ie ac'iunile.
!8. =4nd $unt de fa'* mai multe per$oane0 $unt +n centrul aten'iei.
!9. M* port frumo$ ,i cu cei care m* enervea&*.
50. =4nd prietenii mei $e ceart*0 +ncerc $*i +mpac.
206
51. M* revolt c4nd mi $e arat* c* am #re,it.
52. M* +n#ri:ore& ,i pentru motive care nu $unt #rave.
53. 9ncerc $* +n'ele# comportamentele celorlal'i0 +nainte de ai :udeca.
5!. A:un# la +nt4lniri dup* ora fixat*.
55. M* $tr*duie$c $* ia$* perfect ceea ce fac.
56. Gu 2ot*r*$c ce e$te mai "ine pentru mine.
57. 9i contra&ic pe ceilal'i0 c2iar dac* a$tfel +i $up*r.
58. =er p*rerea altora +nainte de a ac'iona.
59. =on$ider c* merit* $*mi fac timp $* a$cult p*rerile celor din :urul meu.
60. -rovoc di$cu'ii0 +n $ocietate.
61. M* la$ influen'at(*) de cei pe care +i con$ider mai pricepu'i dec4t mine.
62. 5ecid $in#ur(*)0 f*r* a:utorul altora.
63. 9mi revin #reu dup* un e,ec.
6!. -ot $*mi manife$t entu&ia$mul0 c2iar dac* $unt de fa'* per$oane pe care nu le
cuno$c.
65. Sunt mereu nelini,tit(*) din cau&a pro"lemelor pe care le am de re&olvat.
66. 9ncerc $* le ridic moralul prietenilor care au neca&uri.
67. M* enerve& repede.
68. Sunt $i#ur(*) c* ,i +n via'a mea0 .dup* ploaie0 apare $oarele/.
69. =4nd tre"uie $* pove$te$c ceva0 folo$e$c pu'ine cuvinte.
70. Sta"ile$c ce $* fac* al'ii.
71. Mie #reu $* re$pect termenele.
72. 5ac* cineva m* $up*r*0 pove$te$c de$pre defectele lui0 de c4te ori am oca&ia.
73. -ro"lemele de pe$te &i m* +mpiedic* $* am un $omn lini,tit.
7!. Sunt de p*rere c*0 de,i exi$t* multe #reut*'i0 via'a ofer* ,i multe "ucurii.
75. M* $imt $t4n:enit(*) c4nd $e vor"e,te de$pre mine0 +n $ocietate0 +n pre&en'a mea.
86>
86>
76. %or"e$c cu #ura plin*.
77. 9ncalc re#ulile de circula'ie.
78. 9mi place $* fac cuno,tin'* cu oamenii pe care iam +nt4lnit de mai multe ori pe
$trad* $au +n ma#a&ine.
79. %or"e$c politico$ c2iar ,i cu per$oanele care $e comport* necivili&at.
80. 9n mi:loacele de tran$port +n comun cede& locul meu per$oanelor +n v4r$t*.
81. 9n $itua'ii neprev*&ute +mi pierd controlul.
82. Cntru +n vor"* u,or cu necuno$cu'i.
83. =4nd urm*re$c un $cop important pentru mine0 +mi ne#li:e& o"li#a'iile.
8!. 9ncep mai multe lucruri dec4t pot face.
85. M* cert cu cei care nu $unt de acord cu mine.
86. 9mi place $* caut $olu'ii la pro"leme dificile.
87. 5ac* e$te nece$ar0 pentru a termina la timp o $arcin* comun*0 fac ,i trea"a altora.
88. =4nd $unt de fa'* mai multe per$oane0 +mi #*$e$c cu #reu cuvintele.
89. Simt nevoia ca cineva $*mi $pun* dac* ac'ione& corect $au #re,it.
90. =red c* am calit*'i de conduc*tor.
91. M* $tr*duie$c $* fac "ine c2iar ,i lucrurile care numi plac.
92. 9nainte de a face ceva0 m* #4nde$c dac* nu +i voi deran:a pe ceilal'i.
93. =4nd $unt emo'ionat0 +mi e$te #reu $*mi adun #4ndurile.
9!. 9ntro conver$a'ie nu +ntrerup per$oana care +mi vor"e,te.
95. -l4n# cu u,urin'*.
96. 9mi place mai mult $* a$cult dec4t $* vor"e$c.
97. Atunci c4nd +mi fac un plan de lucru0 nu m* a"at de la el.
98. Sunt foarte $ever(*) c4nd aprecie& calitatea lucr*rilor mele.
99. -entru mine0 $arcinile dificile $unt provoc*ri c*rora +ncerc $* le r*$pund.
100. 9ntro pro"lem*0 accept ideile celorlal'i numai dac* eu nu am informa'ii pentru ami
forma $in#ur(*) o p*rere.
208
101. Am r*"dare cu cei care +n'ele# mai #reu.
102. M* adapte& cu u,urin'* re#ulilor.
103. Atunci c4nd aflu c* un prieten (o prieten*) o"'ine $ucce$e0 +mi place $* le pove$te$c
de$pre acea$ta celor care +l (o) cuno$c.
10!. =2iar dac* $unt convin$ c* p*rerea mea e$te cea mai "un*0 renun' la ea dac* cei
(cele) din :urul meu au alt* p*rere.
105. 9mi folo$e$c inten$ timpul de lucru.
106. 9n via'a mea0 mereu apare ceva care m* nemul'ume,te.
107. M* $imt mai "ine +ntrun cerc re$tr4n$ de per$oane dec4t +ntrun colectiv mare.
108. 5ac* tre"uie $* fac ce au 2ot*r4t al'ii0 +mi $ta"ile$c $in#ur(*) planul de lucru.
109. Sunt foarte $up*rat(*) dac* numi termin trea"a la termenul fixat.
110. =on$ider c* e$te foarte important $* $e re$pecte re#ulile $ta"ilite la locul de munc*.
111. 9i vor"e$c de r*u pe cei (cele) care nu $unt de fa'*.
112. 6*$p4nde$c ve$elie +n :urul meu.
113. =4nd vreau $* fac ceva0 reu,e$c $* uit de pro"lemele pe care le am.
11!. 9mi recuno$c vina c4nd #re,e$c.
115. 8ac #lume pe $eama #re,elilor celor pre&en'i.
116. =aut partea "un* +n +nt4mpl*rile nepl*cute.
117. Accept p*rerea cuiva numai dac* aduce ar#umente care mi $e par corecte.
118. Sunt $uperficial(*) +n munc*0 dac* ceea ce am de f*cut mi $e pare neintere$ant.
119. =on$ider c* e$te o pierdere de timp $*'i planifici ac'iunile.
120. 5ac* v*d c* o per$oan* e$te +n dificultate0 o a:ut0 c2iar dac* nu o cuno$c.
121. 9mi petrec mult timp medit4nd a$upra pro"lemelor vie'ii.
122. =4nd fac cuno,tin'* cu cineva0 #*$e$c imediat $u"iecte de conver$a'ie.
123. Sunt o per$oan* cu ini'iativ*.
12!. 5ac* o munc* mi $e pare foarte dificil*0 o a"andone&.
125. Am p*reri diferite de cele ale per$oanelor din :urul meu.
86B
86B
126. Arunc 24rtii (am"ala:e0 "ilete) pe $trad*.
127. =4nd vreau $* reali&e& ceva0 nu m* intere$ea&* $entimentele celor care m*
+mpiedic* +n ac'iune.
128. Mie #reu $* +nviore& o per$oan* plicti$it*.
129. M* "ucur din plin de orice $ucce$ al meu.
130. 9mi place $* mi $e $pun* ce am de f*cut.
210
ANEOA 8
CHESTIONARUL DE "ERSONALITATE CU 5 %ACTORI #C"5%$
%o&ie 'e ()*+,n*
NU!ELE: "RENU!ELE:
DATA NA-TERII: DATA EALU.RII:
&i lun* an &i lun* an
SE/UL: ! ? % ?
1 @ mi $e potrive,te foarte pu'inA
2 @ mi $e potrive,te pu'inA
3 @ mi $e potrive,te cam pe :um*tateA
4 @ mi $e potrive,te multA
5 @ mi $e potrive,te foarte mult.
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000
1010
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1200
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
SCORURI:
De0irabilitate social #DS$3
."traversiune #E$3
Amabilitate #A$3
/on#tiincio0itate #C$3
1tabilitate emoional #S$3
Autonomie #D$3
ANEOA &
Re0arti?area itemilor 0e scalele c,estionar-l-i CP5F
(i mo.-l .e cotare a itemilor
Cotarea .irect@ 1D2'
cota 4 \ "i 6e 'otri,e<te 7oarte 'u=in?
cota ( \ "i 6e 'otri,e<te 'u=in?
cota / \ "i 6e 'otri,e<te ca" 'e %u":tate?
cota + \ "i 6e 'otri,e<te "ult?
cota 5 \ "i 6e 'otri,e<te 7oarte "ult
Cotarea in/ers@ 1I2'
cota 4 \ "i 6e 'otri,e<te 7oarte "ult?
cota ( \ "i 6e 'otri,e<te "ult?
cota / \ "i 6e 'otri,e<te ca" 'e %u":tate?
cota + \ "i 6e 'otri,e<te 'u=in?
cota 5 \ "i 6e 'otri,e<te 7oarte 'u=in
212
Scala <ezirabilitate
social
147 itemi2
Scala %!traversiune
18& .e itemi2
Scala Contiinciozitate
187 .e itemi2
Nr%item Cotare Nr% item Cotare Nt% item Cotare
+ ; 4 I 4( ;
* ; 5 I 4. ;
4) ; . ; () ;
44 ; 4/ ; (* ;
(- I 4* I /( ;
/5 ; (5 I /+ ;
54 I (. I /. I
-C I /) ; +4 ;
-- I ++ I +- ;
.) ; +. ; 5+ I
*+ ; C) ; 55 ;
444 I C+ ; -4 I
44+ ; C* I ./ I
4() ; -5 I .+ I
4(C I -. ; .- ;
.( ; *4 ;
.. I *- ;
*C I *. ;
4)- I 4)( ;
44( ; 4)5 ;
4(4 I 4)* ;
4(( ; 44) ;
4(. I 44. I
44* I
4(+ I
84&
Scala Amabilitate
189 .e itemi2
Scala /tabilitate
emoional
184 .e itemi2
Scala Autonomie
188 .e itemi2
Nr%item Cotare Nr% item Cotare Nt% item Cotare
/ I ( ; - I
C I 45 I 4+ ;
4C I (/ ; 4- ;
(( ; (C I (4 I
(+ ; /C ; +) I
/4 ; +/ ; +C I
// I +5 ; 5C ;
/- ; 5( I 5. I
/* ; C/ I C4 I
+( ; C5 I C( ;
+* ; C- I -) ;
5) ; C. ; .C ;
5/ ; -/ I .* I
5- I -+ ; *) ;
5* ; .4 I ** ;
CC ; */ I 4)) ;
-( I *5 I 4)+ I
-* ; 4)C I 4). ;
.5 I 44/ ; 44- ;
*( ; 44C ; 4(/ ;
4)4 ; 4(* ; 4(5 ;
4)/ ; 4/) I
445 I
4(- I
214
PERSONALITATE HI INTERESE
I$
5ACTORII MODE*)*)I A*TERNATI$ C) CINCI 5ACTORI
:-c;erman<-,lman Personalit" =-estionnaire 1:<P=2
Conin-t-l ca0itol-l-i
I$%4% Pre?entarea !eneral@ a c,estionar-l-i D7P.
I$%8% Constr-ctele m@s-rate .e c,estionar-l D7P.
I$%&% Proce.e-l -rmat 0entr- constr-irea c,estionar-l-i D7P.
I$%9% Conin-t-l c,estionar-l-i D7P.
I$%7% Descrierea itemilor c,estionar-l-i D7P.
I$%3% Materialele -tili?ate 0entr- testare
I$%>% Instr-ci-nile .e a.ministrare a c,estionar-l-i D7P.
I$%A% Cotarea r@s0-ns-rilor
I$%B% A.a0tarea c,estionar-l-i D7P. In Romnia
I$%46% $ali.area /ersi-nii In limba romn@ a c,estionar-l-i D7P.
I$%44% 5i.elitatea /ersi-nii In limba romn@ a c,estionar-l-i
D7P. I$%48% Etalonarea c,estionar-l-i D7P. In Romnia
I$%4&% Inter0retarea scor-rilor c,estionar-l-i D7P.
I$%49% Concl-?ii
Biblio!raCie
AneDe'
AneDa 4 E Caiet-l c,estionar-l-i D7P.
AneDa 8 E 5oaia .e r@s0-ns a c,estionar-l-i D7P.
AneDa & E Grila .e cotare a c,estionar-l-i D7P.
AneDa 9 E 5rec/enele scor-rilor la scala <ezirabilitate social .in
c,estionar-l D7P.
Aactorii Modelului alternati, cu cinci 7actori
843
843
I$%4% PRE:ENTAREA GENERA*+
A CFESTIONAR)*)I D7P.
I$%4%4% Sco0-l c,estionar-l-i D7P. (i .omeniile sale .e a0licare
Che6tionarul ]RP> 1]ucGerman-Ruhlman Personalit >uestionnaire2 e6te de6tinat
e,alu:rii a cinci 7actori care con6tituie di"en6iunile @odelului alternativ cu cinci &actori 1the
Alternative Five-Factor @odel > AFF@2: c:utarea i"'ul6i,: de 6en8a=ii! 6ocia#ilitatea!
neurotici6"ul&anBietatea! a0re6i,itatea&o6tilitatea <i acti,itatea
Modelul AFF@ (VucLer"an! ())(? VucLer"an! Quhl"an! Roire"an! Teta <i Qra7t! 4**/2
a re8ultat dintr&o 6erie de anali8e 7actoriale e7ectuate a6u'ra unor 6cale care e,aluea8:
di"en6iuni 7unda"entale ale 'er6onalit:=ii 6au ale te"'era"entului! 7olo6ite 9n cercet:ri de
'6iho#iolo0ie 1htt ' :@@D D D 8L'Uco"@'rinci'alin 0 ht "2 S're deo6e#ire de a#ordarea leBical:
a 'er6onalit:=ii! ace6t "odel 'une accentul 'e caracteri6ticile te"'era"entale ale 'er6onalit:=ii!
acord$nd i"'ortan=: a6'ectelor '6iho#iolo0ice
Che6tionarul ]RP> 'oate 7i utili8at 'entru dia0no8a 'er6onalit:=ii! 9n do"eniul
educa=ional! 9n do"eniul clinic <i al '6iholo0iei 6:n:t:=ii
I$%4%8% Po0-laia 0entr- care 0oate Ci Colosit c,estionar-l D7P.
Che6tionarul ]RP> a 7o6t etalonat 'e o 'o'ula=ie non&clinic:! 7or"at: din 'er6oane cu
,$r6ta cu'rin6: 9ntre 4. <i 5+ de ani
I$%4%&% Con.iiile .e -tili?are a c,estionar-l-i D7P.
Che6tionarul 6e ad"ini6trea8: indi,idual 6au colecti,! 7:r: li"it: de ti"' Co"'letarea
r:6'un6urilor durea8:! 9n 0eneral! 45&() de "inute
Per6oana care inter'retea8: 6corurile 6u#iec=ilor la che6tionar tre#uie 6: ai#: 6tudii de
'6iholo0ie! 'entru a 'utea o7eri eB'lica=ii cu 'ri,ire la 'o6i#ilele e7ecte ale ni,elurilor "ari la
di"en6iunile ":6urate de ]RP> La ad"ini6trarea che6tionarului <i la cotarea ace6tuia! ea
'oate 7i a%utat: de 'er6oane care nu 6unt '6iholo0i! dar au cuno<tin=e de6're te6tarea
'6iholo0ic:
I$%4%9% Moti/-l constr-irii c,estionar-l-i D7P.
In ulti"ii +) de ani! au 7o6t reali8ate nu"eroa6e cercet:ri cu 6co'ul de a de7ini
di"en6iuni uni,er6ale ale 'er6onalit:=ii S&au i"'u6! "ai ale6! dou: "odele 1Minule6cu!
4**C2:
217
PERSONALITATE HI INTERESE
J @odelul tri-dimensional P-#-= al lui EF6encL! care 're6u'une eBi6ten=a a trei "ari
di"en6iuni ale 'er6onalit:=ii! re6'ecti, P > Psihoticismul! # > #,traversiunea <i = >
=euroticismul! la care 6e adau0:! uneori! 7actorul '! inter'retat ca 7actor de con7or"i6" 6ocial?
J @odelul Dig Five! care reune<te cinci M6u'ra7actoriN! 'ri"ii 'atru 7iind #,traversiunea!
Sta)ilitatea emoional! Ama)ilitatea <i Con+tiincio*itatea! iar al cincilea a,$nd denu"iri <i
6e"ni7ica=ii di7erite 9n cercet:rile e7ectuate 'entru identi7icarea 'rinci'alelor di"en6iuni cu
a%utorul c:rora 'ot 7i di7eren=ia=i oa"enii 1$eschidere! Intelect! Convenionalitate! Autonomie
etc2
@odelul Dig Five deri,: din a#ord:rile de ti' leBical! care 'orne6c de la i'ote8a c:
Macele di7eren=e indi,iduale care 6unt cele "ai 'roe"inente@e,idente! dar <i rele,ante din
'unct de ,edere 6ocial 9n ,ia=a indi,i8ilor! ,or 7i ,irtual encodate 9n li"#a%ul lor: cu c$t 6unt
"ai i"'ortante ace6te di7eren=e! cu at$t e "ai 'ro#a#il 6: 7ie eB'ri"ate 'rin 9n=ele6ul unui
6in0ur cu,$ntN 1OP Rohn! A An0leitner! A O6tendor7! 4*..! a'ud Minule6cu! 4**C2
Cercet:rile #a8ate 'e a#ord:rile de ti' leBical eBtra0 din leBiconul li"#ii cu,inte care au
rele,an=: 'entru 'er6onalitate 1ad%ecti,e! ad,er#e! 6u#6tanti,e! ,er#e2! le utili8ea8: 'entru
caracteri8area 6u#iec=ilor! 'relucrea8: 7actorial re8ultatele <i inter'retea8: 7actorii eBtra<i
Studiile e7ectuate de RM ;i0"an 14**)2 <i B ;e Raad 14**+2 au condu6 la conclu8ia
c: eBi6t: un acord unani" a6u'ra 'ri"ilor 'atru 7actori: #,traversiunea! =euroticismul!
Ama)ilitatea <i Con+tiincio*itatea 1Minule6cu! 4**C2
S're deo6e#ire de @odelul Dig Five! @odelul alternativ cu cinci &actori 1AFF@2
":6oar: conce'te care au o ba?@ biolo!ic@e/ol-ionist@ <i 'er"it co"'ararea
co"'orta"entelor 9ntre 6'ecii! 'recu" Agresivitatea 19n loc de Ama)ilitate2 6au Cutarea
impulsiv de sen*aii 19n loc de Con+tiincio*itate2-
Incerc$nd 6: identi7ice di"en6iunile ace6tui "odel! M VucLer"an 6&a o'rit ini=ial
a6u'ra a nou: 7actori: 6ocia#ilitate! neurotici6"! anBietate! o6tilitate! 6ociali8are! c:utarea de
6en8a=ii! i"'ul6i,itate! acti,itate <i de8ira#ilitate 6ocial: O 6erie de cercet:ri! 'e care le&a
reali8at ulterior! utili8$nd 6ute de 6u#iec=i! cu a%utorul unor 6cale care ":6urau ace<ti 7actori!
au condu6 doar la cinci di"en6iuni! 'e care le&a denu"it: Cutare impulsiv de sen*aii!
Socia)ilitate! =euroticism-an,ietate! Agresivitate-ostilitate <i Activitate Ace6tea con6tituie
di"en6iunile @odelulului alternativ cu cinci &actori Ele 6unt e,aluate de 6calele
che6tionarului ]RP>-
I$%8% CONSTR)CTE*E M+S)RATE DE CFESTIONAR)* D7P.
Scala Cutarea impulsiv de senzaii con=ine dou: 0ru':ri de ite"i! care ":6oar: dou:
con6tructe:
J Con6tructul Impulsivitate 6e re7er: la li'6a unei 'lani7ic:ri <i la tendin=a de a ac=iona
ra'id! din i"'ul6! 7:r: a re7lecta 9n 'reala#il
J Con6tructul Cutare de senzaii de6crie ne,oia 0eneral: de eBcitare <i a0ita=ie!
're7erin=a 'entru 6itua=ii ne're,:8ute <i 'rieteni cu co"'orta"ent i"'redicti#il!
'recu" <i ne,oia de 6chi"#are <i noutate
84A
84A
Aactorii Modelului alternati, cu cinci 7actori
Scala nu con=ine ite"i re7eritori la acti,it:=i 6'eci7ice! cu" ar 7i: con6u"ul de alcool
<i@6au dro0uri! 'racticarea acti,it:=ii 6eBuale 6au a 6'orturilor care i"'lic: ri6curi cre6cute
Scala +euroticism $ an!ietate reune<te ite"i care 6e re7er: la 6u':r:ri! ten6iuni
e"o=ionale! 9n0ri%or:ri! di7icultatea de a lua deci8ii! li'6a 9ncrederii 9n 6ine <i la 6en6i#ilitatea
la critici
Scala Agresivitate $ ostilitate ":6oar: dou: con6tructe:
J Ite"ii care e,aluea8: Agresivitatea de6criu 'redi6'o8i=ia c:tre eB'ri"area
a0re6i,it:=ii! "ai ale6 6u# 7or": ,er#al:
J Ite"ii care ":6oar: 5stilitatea 6e re7er: la i"'olite=e! co"'orta"ent anti6ocial!
r:8#unare <i du<":nie! la un te"'era"ent ,ulcanic <i la ner:#darea "ani7e6tat: 9n
rela=iile inter'er6onale
Scala /ociabilitate con=ine dou: 0ru':ri de ite"i:
J Pri"a 0ru'are ":6oar: con6tructul Atracia a de petreceri i prieteni Ite"ii 6e
re7er: la 'l:cerea 6u#iectului de a lua 'arte la 'etreceri "ari! de a interac=iona cu
al=ii <i de a a,ea "ul=i 'rieteni
J A doua 0ru'are de ite"i e,aluea8: con6tructul Intolerana la izolarea social In
ca8ul 'er6oanelor intro,ertite! ":6oar: 're7erin=a 'entru acti,it:=i 6olitare! iar 9n
ca8ul 'er6oanelor eBtra,ertite! intoleran=a la i8olare 6ocial:
Scala Activitate e,aluea8: dou: con6tructe:
J Pri"ul e6te +evoia de activitate El e6te ":6urat 'rin ite"i re7eritori la ne,oia de a
7i "ereu 9n acti,itate! la ner:#darea <i nelini<tea re6i"=ite atunci c$nd nu e6te ni"ic
de 7:cut
J Al doilea con6truct! +evoia de a depune eort! eB'ri": 're7erin=a 'entru o "unc:
'ro,ocatoare <i di7icil: <i con6u"area unei "ari cantit:=i de ener0ie 9n "unc: <i 9n
e7ectuarea altor 6arcini
I$%&% PROCEDE)* )RMAT PENTR) CONSTR)IREA
CFESTIONAR)*)I D7P.
M VucLer"an a con6iderat c: tr:6:turile 7unda"entale ale 'er6onalit:=ii 6unt cele care
au o #a8: #iolo0ic:&e,olu=ioni6t: <i 6&a o'rit! 9ntr&o 'ri": 7a8:! a6u'ra a nou: 7actori:
6ocia#ilitate! neurotici6"! anBietate! o6tilitate! 6ociali8are! c:utarea de 6en8a=ii! i"'ul6i,itate!
acti,itate <i de8ira#ilitate 6ocial:
Pentru 7iecare dintre ei a 6electat cel 'u=in trei in6tru"ente de ":6ur:! dintre cele
utili8ate 9n cercet:ri '6iho#iolo0ice a6u'ra 'er6onalit:=ii! re7eritoare la conce'te 1'recu"
a0re6i,itatea <i c:utarea i"'ul6i,: a 6en8a=iilor2 care 'er"it co"'ararea co"'orta"entelor
9ntre 6'ecii A6t7el de in6tru"ente au 7o6t! 'rintre altele! che6tionarul #P> lui EF6encL 'entru
e,aluarea eBtra,er6iunii! a neurotici6"ului <i a '6ihotici6"ului! 6calele lui Bu66&Plo"in
'entru ":6urarea reacti,it:=ii e"o=ionale! a acti,it:=ii! a 6ocia#ilit:=ii <i a i"'ul6i,it:=ii <i
%emperament Inventor al lui Strelau! #a8at 'e teoria lui Pa,lo, In total! au 7o6t ale6e +C de
6cale din o't che6tionare
219
PERSONALITATE HI INTERESE
R:6'un6urile date la ace6tea de (-4 de 6tuden=i au 7o6t 'relucrate 'rin anali8: 7actorial:
Au 7o6t identi7ica=i trei 7actori! care core6'und 6calelor din che6tionarul #P>: #,traversiune!
=euroticism <i Psihoticism Aactorul #,traversiune era con=inut 9n 6cale care ":6urau
6ocia#ilitatea <i acti,itatea Aactorul =euroticism era con=inut 9n 6cale de e,aluare a
neurotici6"ului! anBiet:=ii! 7uriei! o6tilit:=ii! reacti,it:=ii e"o=ionale 0enerale! li'6ei
controlului e"o=ional <i e7icien=ei 9n "unc: Aactorul Psihoticism era con=inut 9n 6cale care
":6urau '6ihotici6"ul! autono"ia 6au inde'enden=a! c:utarea 6en8a=iilor <i i"'ul6i,itatea!
'recu" <i 9n 6cale care e,aluau 1la 'olul o'u62 6ociali8area! 'lani7icarea! re6'on6a#ilitatea!
9n7r$narea@re=inerea <i de8ira#ilitatea 6ocial: Aactorul Psihoticism a 7o6t denu"it Cutarea
impulsiv nesociali*at a sen*aiilor Ace<ti trei 7actori a,eau 6tructur: a'roa'e identic: la
#:r#a=i <i la 7e"ei
S&a e7ectuat o nou: 'relucrare 'rin anali8: 7actorial:! cu cerin=a de a 6e eBtra0e cinci
7actori ;e data acea6ta! 7actorul #,traversiune 6&a de6co"'u6 9n 7actorii Socia)ilitate <i
Activitate! iar 7actorul Psihoticism! 9n 7actorii Impulsivitate <i Cutarea agresiv a sen*aiilor
Au 7o6t 6electate // de 6cale care ":6urau 7actorii e,iden=ia=i de 'ri"a cercetare
R:6'un6urile date la ace6te 6cale de 5(5 de 6u#iec=i au 7o6t 'relucrate 'rin anali8: 7actorial:!
eBtr:0$ndu&6e! 'e r$nd! /! +! 5 <i! re6'ecti, C 7actori ;e 7iecare dat: un 7actor core6'undea
Socia)ilitii Ceilal=i doi 7actori eBtra<i atunci c$nd 6&a cerut eBtra0erea a trei 7actori! au 7o6t
=euroticismul <i Cutarea impulsiv nesociali*at a sen*aiilor Aactorul =euroticism 6&a
de6co"'u6 a'oi 9n 7actorii An,ietate! Activitate <i Agresivitate-ostilitate! 9n ti"' ce 7actorul
Cutarea impulsiv nesociali*at a sen*aiilor 6&a de6co"'u6 9n 7actorii Psihoticism -
Cutarea sen*aiilor <i Impulsivitate Pentru 7iecare 6olu=ie o#=inut: 'rin anali8: 7actorial: 1cu
/! +! 5 <i! re6'ecti,! C 7actori2! 6&au co"'arat 7actorii eBtra<i 9ntre #:r#a=i <i 7e"ei S&a
con6tatat c: 9n ,arianta cu 5 7actori! 7actorii di7er: 7oarte 'u=in 9ntre 6eBe Ace<ti 7actori au
7o6t denu"i=i: Cutarea impulsiv de sen*aii! Socia)ilitate! =euroticism-an,ietate!
Agresivitate-ostilitate <i Activitate
S&au calculat coe7icien=ii de corela=ie 9ntre cotele ite"ilor din toate 6calele 'relucrate
'rin anali8: 7actorial:! eBce't$nd 6calele din #P>! <i 6corurile 7actoriale ale celor cinci 7actori
Pentru 7iecare 7actor au 7o6t 6electa=i () de ite"i care a,eau coe7icien=i de corela=ie "ari cu
7actorul re6'ecti, <i coe7icien=i de corela=ie "ici cu ceilal=i 'atru 7actori <i cu o 6cal: de
de8ira#ilitate 6ocial: A6t7el 6&a o#=inut 'ri"a ,ariant: a che6tionarului ]RP>! co"'u6: din
4)) de ite"i
R:6'un6urile date la ace<ti ite"i de 5.* de 6u#iec=i au 7o6t 'relucrate 'rin anali8:
7actorial:! eBtr:0$ndu&6e cinci 7actori S&a con6tatat c: .* dintre ite"i a,eau cea "ai "are
6atura=ie 9n 7actorul 'e care tre#uiau 6:&l ":6oare Ei au 7o6t re=inu=i 9n noua ,ariant: a
che6tionarului ]RP> C$=i,a dintre ite"ii 6calei Socia)ilitate au 7o6t re6cri<i! din cau8a
7or"ei a6i"etrice a di6tri#u=iei 6corurilor 6calei A "ai 7o6t ad:u0at: o 6cal:! alc:tuit: din 4)
ite"i! care 6: de'i6te8e tendin=a 6u#iec=ilor de a r:6'unde con7or" de8ira#ilit:=ii 6ociale A
re8ultat! a6t7el! 7or"a 7inal: a che6tionarului ]RP>! co"'u6: din ** de ite"i
886
886
Aactorii Modelului alternati, cu cinci 7actori
I$%9 CONGIN)T)* CFESTIONAR)*)I D7P.
Che6tionarul ]RP> con=ine ** de ite"i! 0ru'a=i 9n <a6e 6cale
Cinci dintre 6cale ":6oar: con6tructe din "odelul AFF@ 1the Alternative Five-Factor
@odel2:
J Cutarea impulsiv de sen*aii 14* ite"i2?
J Socia)ilitate 14- ite"i2?
J =euroticismTan,ietate 14* ite"i2?
J AgresivitateTostilitate 14- ite"i2?
J Activitate 14- ite"i2
A <a6ea 6cal:! denu"it: $e*ira)ilitate social 1@inciun 6au In&recven2! e6te co"'u6:
din 4) ite"i care de6criu co"'orta"ente a'reciate de 6ocietate! dar de la care "a%oritatea
oa"enilor 6&au a#:tut cel 'u=in o dat: 1de eBe"'lu! M+ Nu a" 9nt$lnit niciodat: o 'er6oan:
care 6: nu&"i 'lac:N 6au M4) Intotdeauna 6'un ade,:rulN2 Per6oanele care o#=in 6coruri
"ari la acea6t: 6cal: 6unt! 9n 0eneral! cele care dore6c 6: 7ac: o i"'re6ie #un: <i e6te 'o6i#il
ca ele 6: nu 7i r:6'un6 6incer la ite"ii che6tionarului
Re'arti8area ite"ilor 'e 6cale e6te indicat: 9n AneBa /
I$%7% DESCRIEREA ITEMI*OR CFESTIONAR)*)I D7P.
Aiecare ite" din che6tionarul ]RP> de6crie un "od de a ac=iona 1de eBe"'lu! M4C Nu
o#i<nuie6c 6: arunc 0unoi 'e 6trad:N2! de a 6i"=i 1de eBe"'lu! M() Uneori ": 6i"t ten6ionat
<i iritatN2 6au de a 0$ndi 1de eBe"'lu! M54 Ade6ea cred c: oa"enii 'e care 9i 9nt$lne6c 6unt
"ai #uni dec$t "ineN2 Su#iectul tre#uie 6: a'recie8e! 'entru 7iecare ite"! dac: a7ir"a=ia
con=inut: de ace6ta i 6e 'otri,e<te <i 6: r:6'und: cu Made,:ratN 6au M7al6N
Cotele ite"ilor 6unt ) <i 4
I$%3% MATERIA*E*E )TI*I:ATE PENTR) TESTARE
Caietul c&estionarului con=ine in6truc=iunile 'e care le 'ri"e<te 6u#iectul 'entru a
r:6'unde la che6tionar <i ite"ii che6tionarului ]RP>! 0ru'a=i c$te (5 'e 7iecare 'a0in: El 6e
a7l: 9n AneBa 4
Pe Foaia de rspuns 6unt notate in7or"a=iile 'e care 6u#iectul tre#uie 6: le co"unice
'entru a 'utea 7i identi7icat 1nu"ele! data na<terii <i data e,alu:rii2 <i 'entru a 6e 'utea
inter'reta r:6'un6urile 6ale 16eBul2 3$r6ta 6e calculea8: 9n ani! luni <i 8ile! 7:c$nd di7eren=a
9ntre data e,alu:rii <i data na<terii! a'oi 6e re=ine doar nu":rul de ani 1care re're8int: ,$r6ta
6u#iectului 9n ani 9"'lini=i! la data e,alu:rii2
Pe Foaia de rspuns ur"ea8: un ta#el cu 4( coloane Aiec:rei 'a0ini cu ite"i din
#ro<ura che6tionarului 9i 6unt alocate trei coloane: 'ri"a coloan: con=ine! 'entru ite"ii de 'e
o 'a0in:! nu"erele ite"ilor! iar celelalte dou: core6'und r:6'un6urilor 'o6i#ile 1A <i F2
221
PERSONALITATE HI INTERESE
Pentru 7iecare ite"! 6u#iectul tre#uie 6: note8e 6e"nul ]! 9n dre'tul nu":rului ite"ului! 9n
coloana A dac: r:6'unde cu Made,:ratN 6au 9n coloana F dac: r:6'unde cu M7al6N Aoaia de
r:6'un6 e6te inclu6: 9n AneBa (-
In (rila de cotare a c&estionarului D7P. 1a7lat: 9n AneBa /2 'entru 7iecare dintre cele
<a6e 6cale ale che6tionarului 6unt notate nu"erele de ordine ale ite"ilor co"'onen=i <i! 'entru
7iecare ite"! r:6'un6ul 1A 6au F2 care e6te cotat cu un 'unct
I$%>% INSTR)CGI)NI*E DE ADMINISTRARE
A CFESTIONAR)*)I D7P.
Che6tionarul ]RP> 'oate 7i ad"ini6trat indi,idual 6au colecti,
Su#iectul 'ri"e<te Caietul chestionarului 9"'reun: cu o Foaie de rspuns <i cu un
in6tru"ent de 6cri6
Pri"a eta': a ad"ini6tr:rii che6tionarului con6t: 9n co"'letarea datelor #io0ra7ice
cu'rin6e 9n Foaia de rspuns 1nu"ele! 'renu"ele! data na<terii! data e,alu:rii <i 6eBul2
Per6oanele cu di7icult:=i ,or 7i a%utate la co"'letarea ace6tor in7or"a=ii
Cea de&a doua eta': con6t: 9n 'arcur0erea che6tionarului
Per6oana care ad"ini6trea8: che6tionarul 9l in,it: 'e 6u#iect 6: citea6c: in6truc=iunile de
co"'letare a r:6'un6urilor din Caietul chestionarului:
Pn paginile urmtoare vei gsi o serie de &ra*e care descriu personalitatea-
Citii &iecare &ra* +i decidei dac vi se potrive+te sau nu( apoi indicai rspunsul
dumneavoastr pe Foaia de rspuns ane,at-
#ste important s +tii c nu e,ist rspunsuri corecte sau gre+ite-
$ac suntei de acord cu enunul respectiv sau decidei c v caracteri*ea*( rspundei
.adevrat8 nsemnnd un 9 n csua corespun*toare 1A - Adevrat2 pe &oaia de rspuns-
$ac( ns( considerai c nu v caracteri*ea*( rspundei .&als8 +i nsemnai un 9 n csua
corespun*toare 1F - Fals2 pe &oaia de rspuns-
Pn momentul completrii &oii de rspuns( &ii atent ca semnul 9 pe care l marcai s
corespund cu numrul ntre)rii la care rspundei- 'a s&r+itul &iecrei pagini cu enunuri(
veri&icai dac ai a3uns la s&r+itul unei coloane din Foaia de rspuns-
<spundei la &iecare &ra* cu 1A2 sau 1F2( chiar dac nu suntei n totalitate sigur de
rspunsul dumneavoastr-
Asigurai$v c nu ai omis niciun enun*
Scriei numai pe &oaia de rspunsO =u scriei nimic n caietO
888
888
Aactorii Modelului alternati, cu cinci 7actori
<spunsurile dumneavoastr sunt con&ideniale-
%impul de rspuns nu este limitat-
;u': ce 6u#iectul a citit in6truc=iunile! 'er6oana care ad"ini6trea8: che6tionarul 9l
9ntrea#: dac: a 9n=ele6 ce are de 7:cut <i! 9n ca8ul 9n care ace6ta r:6'unde a7ir"ati,! 9l in,it: 6:
r:6'und: la ite"i
;ac: 6u#iectul nu a 9n=ele6 6au are 9ntre#:ri! i 6e cite6c acele ':r=i din in6truc=iunile de
co"'letare a r:6'un6urilor care 9i aduc l:"uririle nece6are
Se 'oate 9nt$"'la ca 6u#iectul 6: 9ntre#e la ce 6er,e<te che6tionarul I 6e ,a r:6'unde c:
a%ut: la cunoa<terea unor a6'ecte ale 'er6onalit:=ii 6ale
In ca8ul ad"ini6tr:rii colecti,e a che6tionarului 6au al 'er6oanelor care au di7icult:=i la
citire! in6truc=iunile de co"'letare a r:6'un6urilor ,or 7i citite de 'er6oana care ad"ini6trea8:
che6tionarul
Atunci c$nd 'reia de la un 6u#iect Foaia de rspuns! 'er6oana care ad"ini6trea8:
che6tionarul tre#uie 6: ,eri7ice dac: ace6ta a co"'letat toate datele 'er6onale <i la 7iecare ite"
a notat un r:6'un6 <i nu"ai unul 16unt ad"i6e corecturile reali8ate 'rin 9ncercuirea
r:6'un6urilor 0re<ite <i notarea! al:turi de ele! a r:6'un6urilor corecte2 ;ac: o#6er,: o"i6iuni
6au con6tat: c: au 7o6t notate "ai "ulte r:6'un6uri 'entru un ite"! 9i ,a cere 6u#iectului 6:
e7ectue8e co"'let:rile <i@6au corecturile nece6are
I$%A% COTAREA R+SP)NS)RI*OR
Se cotea8: r:6'un6urile 6u#iectului la ite"i cu a%utorul 0rilei La 7iecare ite" 6e acord:
un 'unct dac: r:6'un6ul 6u#iectului coincide cu cel indicat de 0ril: <i 8ero 'uncte 9n ca8
contrar
Scorul 7iec:rei 6cale 6e o#=ine 'rin 9n6u"area cotelor ite"ilor co"'onen=i
I$%B% ADAPTAREA CFESTIONAR)*)I D7P. WN ROMXNIA
Che6tionarul ]RP> a 7o6t ada'tat 9n Ro"$nia de Adrian O're 1O're! Qi66! O're! ())+2
3er6iunea ori0inal: 1VucLer"an <i cola#! 4**/2 a 7o6t tradu6: 9n li"#a ro"$n:!
7olo6indu&6e cu,inte@6inta0"e #inecuno6cute <i 7rec,ente 9n li"#a%ul curent S&au utili8at
7or"e 0ra"aticale acce6i#ile! 'entru a 7acilita 9n=ele0erea ite"ilor
3arianta o#=inut: a 7o6t 6u'u6: retro,er6iunii Au 7o6t e7ectuate unele corecturi! i"'u6e
de di7eren=ele 6e"antice 6e6i8ate 9n "o"entul co"'ar:rii retro,er6iunii cu ,er6iunea ori0inal:
Ite"ii che6tionarului 1're8enta=i aleator2 au 7o6t anali8a=i a'oi de c:tre doi eB'er=i
1'6iholo0i2! care au a,ut 6arcina de a identi7ica! 'entru 7iecare ite"! 6cala din care 7ace 'arte
Ite"ii re'arti8a=i 0re<it au 7o6t re7or"ula=i Procedeul a 7o6t reluat! cu o 7rec,en=: de dou: ori
'e 6:'t:"$n: ti"' de dou: 6:'t:"$ni! '$n: c$nd to=i ite"ii au 7o6t inclu<i corect 9n 6calele
223
PERSONALITATE HI INTERESE
c:rora le a'ar=ineau Pri"a <i a treia anali8: a ite"ilor au 7o6t reali8ate de o echi': de
'6iholo0i! iar celelalte dou: anali8e! de o alt: echi':
3er6iunea re8ultat: a che6tionarului a 7o6t ad"ini6trat:! 7:r: li"it: de ti"'! unui
e<antion 7or"at din 4-- de o7i=eri <i 6u#o7i=eri de la unit:=i "ilitare cu 6'eci7ic di7erit: a,ia=ie!
0eniu! do"eniu tehnic 1tran6"i6iuni2! cercetare 1chi"ie2! cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre (C <i +* ani
1m\/-!52 ;intre ace<tia! .+ a,eau 6tudii 6u'erioare! iar */! 6tudii "edii Su#iec=ii au r:6'un6
la che6tionar la locul lor de "unc:! 6u# 6u'ra,e0herea cercet:torilor
S&au calculat indicatorii 6tati6tici ai 6corurilor <i coe7icien=ii de con6i6ten=: intern: 'entru
6calele che6tionarului ]RP> 1, ta#elul I3*42 <i 6&a con6tatat c: ,alorile coe7icien=ilor Q 6unt
a'ro'iate de cele o#=inute de VucLer"an 1())(2 'entru ,arianta ori0inal: a che6tionarului! 9n
li"#a en0le8:! 9ntr&un e<antion 7or"at din (*C* de 6tuden=i a"ericani Pentru 6calele
=euroticismTan,ietate <i Activitate coe7icien=ii Q din e<antionul ro"$ne6c 6unt "ai "ari dec$t
cei din e<antionul a"erican La 7el ca 9n e<antionul a"erican! cea "ai #un: con6i6ten=: intern:
o are 6cala =euroticismYan,ietate
Tabel-l I$%B%4% Indicatorii 6tati6tici ai 6corurilor <i coe7icien=ii de con6i6ten=: intern: ai 6calelor
Scala E(antion romnesc
1=\4--2
E(antion american
B@rbai
1=\44++2
5emei
1=\4.(52
m - E E E
Cutarea impulsiv de senzaii *!** /!.C )!-C )!-- )!.4
/ociabilitate .!(. /!5- )!-C )!-- )!-*
+euroticismTan!ietate
5!C* (!C+ )!.- )!.( )!.+
AgresivitateTostilitate
C!/- /!/C )!-4 )!-C )!-C
Activitate 4)!-- /!.5 )!.) )!-+ )!--
S&a con6tatat! a6t7el! c: ,arianta 9n li"#a ro"$n: a che6tionarului ]RP> 're8int: o
con6i6ten=: intern: 6ati67:c:toare 'entru toate 6calele co"'onente
In ur":toarea eta': a ada't:rii che6tionarului ]RP>! au 7o6t in,e6ti0ate caracteri6ticile
'6iho"etrice ale in6tru"entului 1,aliditatea <i 7idelitatea2 Pentru acea6ta! a 7o6t utili8at un
e<antion 7or"at din .(5 de 'er6oane! acela<i care a 6er,it <i la con6truirea etaloanelor 1,
ta#elul I34)42
I$%46% $A*IDAREA $ERSI)NII WN *IMBA ROMXN+
A CFESTIONAR)*)I D7P.
I$%46%4% Noi-ni teoretice .es0re /ali.itate (i /ali.are
Mult: ,re"e! no=iunea de ,aliditate a unui te6t a 7o6t le0at: de 7unc=ia 9nde'linit: de te6t
Rele,ant: 9n ace6t 6en6 e6te de7ini=ia dat: de RK Linde"an 14*-.! a'ud Al#u! ()))2:
M,aliditatea unui te6t e6te dat: de ":6ura 9n care ace6ta 9<i 9nde'line<te 7unc=iaN
889
889
Aactorii Modelului alternati, cu cinci 7actori
In ulti"ul ti"'! 9n6:! acce'=iunea atri#uit: ter"enului M,aliditateN 6&a 6chi"#at Acu"!
,aliditatea e6te 'ri,it: ca o calitate a utili8:rii re8ultatelor te6tului: M'aliditatea unui te6t 6e
re7er: la c$t de 'otri,ite 6unt inter'ret:rile de6cri'ti,e! eB'licati,e 6au 'redicti,e care 6e dau
6corurilor 6aleN 1Sil,a! 4**/2
In,e6ti0area 0radului de ,aliditate a inter'ret:rii 'ro'u6e de un te6t 'oart: nu"ele de
validare a te6tului EBi6t: "ai "ulte cate0orii de 6trate0ii de ,alidare 1Al#u! ()))2:
J ,alidare relati,: la con6tructul ":6urat de te6t?
J ,alidare relati,: la con=inutul te6tului?
J ,alidare relati,: la criteriu
I$%46% 8% Strate!ii -tili?ate 0entr- /ali.area c,estionar-l-i D7P.
Che6tionarul ]RP> a 7o6t con6truit 'entru a ":6ura cinci con6tructe ;in ace6t "oti,!
'entru ,alidarea 6a au 7o6t 7olo6ite 6trate0ii din cate0oria ,alid:rii relati,e la con6truct <i din
cate0oria ,alid:rii relati,e la con=inut
;eoca"dat: 6&a a,ut 9n ,edere utili8area che6tionarului ]RP> doar 9n 6co' de
dia0no6tic 1":6urare2! nu <i de 'redic=ie Prin ur"are! nu 6&au 7olo6it 6trate0ii de ,alidare
'redicti,:
I$%46%8%4% $ali.area relati/@ la constr-ctele m@s-rate
I$%46%8%4%4% Anali?a Cactorial@ a itemilor c,estionar-l-i
Au 7o6t 'relucrate r:6'un6urile date la ite"ii che6tionarului ]RP> 1eBce't$nd ite"ii
6calei $e*ira)ilitate social <i ite"ul +C! la care to=i 6u#iec=ii au r:6'un6 la 7el2 de 'er6oanele
din e<antionul utili8at la etalonarea che6tionarului ]RP>! 7or"at din .(5 de 'er6oane 1,
ta#elul I34)42
Tabel-l I$%46%4% Structura e<antionului
7olo6it la etalonarea che6tionarului ]RP>
SeD + $rsta
minim maDim m -
B@rbai /)5 4. 54 (C!-( -!.5
5emei 5() 4. 5+ (-!5* .!(*
Total .(5 4. 5+ (-!(- .!4/
S&a utili8at "etoda co"'onentelor 'rinci'ale! 6&a cerut 6: 6e eBtra0: 5 7actori! iar 7actorii
au 7o6t roti=i 'rin "etoda 3ari"aB
Cei cinci 7actori eBtra<i aco'ereau (-!4(/[ din ,arian=a total: 1F?:C!55*[? FC: 5!-.([?
F6:5!+)+[? F::+!.4([? F!:+!5CC[2 Pentru a identi7ica 6e"ni7ica=ia 7iec:rui 7actor! 6&a
225
PERSONALITATE HI INTERESE
ur":rit c:rei 6cale 9i a'ar=in cei "ai "ul=i dintre ite"ii care au 6atura=ia "aBi": 9n 7actorul
re6'ecti, S&a con6tatat! a6t7el! c: 'ri"ul 7actor core6'unde =euroticismuluiUan,ietii! cel
de&al doilea! Cutrii impulsive de sen*aii! cel de&al treilea! Agresivitii Uostilitii! cel de&al
'atrulea! Activitii! iar ulti"ul! Socia)ilitii
Satura=iile ite"ilor 9n cei cinci 7actori eBtra<i 6unt 're8entate 9n ta#elul I34)( Ite"ii
6unt aran%a=i 9n ta#el 0ru'a=i 9n 7unc=ie de 7actorul 9n care au cea "ai "are 6atura=ie! iar 9n
cadrul 7iec:rui 0ru'! 9n ordinea de6cre6c:toare a 6atura=iei "aBi"e
Se 'oate o#6er,a c: "a%oritatea ite"ilor care 7ac 'arte din aceea<i 6cal: a che6tionarului
]RP> au 6atura=ie "are 9n acela<i 7actor ;oar 4) ite"i 7ac eBce'=ie: c$te un ite" din 6calele
=euroticismYan,ietate <i Cutare impulsiv de sen*aii! ( ite"i din 6cala AgresivitateY
ostilitate <i c$te / ite"i din 6calele Activitate <i Socia)ilitate
Tabel-l I$%46%8% Satura=iile ite"ilor 9n cei cinci 7actori eBtra<i
Item Scala .in
care Cace
0arte
item-l
5actor
F: F8 F; FA F5
B6 NA )!C5C )!))* )!)-/ &)!4/* &)!)5-
47 NA )!C/4 )!)-C )!44( )!)/* &)!)5(
34 NA )!C(. )!)5- &)!).C &)!4.- &)!4/4
A6 NA )!5*- )!)++ )!44/ &)!)+4 &)!)+/
87 NA )!5.( )!)*( )!)-C )!)/+ &)!)()
> NA )!5-4 &)!)/* &)!)** &)!(C5 )!)45
94 NA )!5/) &)!4+( )!)/* &)!)*) &)!)/.
B3 NA )!54. &)!)5. )!4)C &)!)/* &)!)(-
&7 NA )!544 &)!)*) )!).4 )!)). &)!4(C
33 NA )!+.- &)!)(( )!)4( )!4(- &)!)5C
74 NA )!+-. &)!)4* &)!)C5 &)!4)* &)!)(+
A7 NA )!+/) &)!)-- )!/)- &)!)4+ &)!))5
>3 NA )!+4( &)!)(+ )!)*C &)!)(* )!)/5
>4 NA )!+)* )!)-+ )!)+* &)!4++ &)!4)5
73 NA )!/*C &)!)(* )!4+( )!)++ &)!)/.
86 NA )!/-* )!)). )!)5* )!)44 &)!44+
8 NA )!/5/ &)!()) )!)4. )!)(. )!)-*
&3 AO )!4.( )!)*( )!)C. &)!)(- )!)*C
'egend: =A \ =euroticism Y an,ietate? AE \ Agresivitate Y ostilitate? A \
Activitate? C \ Cutare impulsiv de sen*aii? S \ Socia)ilitate
883
883
Aactorii Modelului alternati, cu cinci 7actori
Tabel-l I$%46%8% Satura=iile ite"ilor 9n cei cinci 7actori eBtra<i 1continuare2
Item Scala .in
care Cace
0arte
item-l
5actor
F: F8 F; FA F5
&B C &)!)C. )!C(+ )!)(* )!)C) )!)5.
89 C &)!4C- )!5-/ )!4++ )!4/+ )!)-*
A9 C )!).5 )!5// )!4-( &)!)+* )!)CC
>6 C &)!)*4 )!5(4 )!4*) &)!)45 )!)C4
77 C &)!4)) )!+*( )!4+/ )!)+C )!)C.
&9 C )!)/C )!+.( &)!)-4 &)!)/) )!)C5
37 C &)!)*4 )!+.4 )!4). )!4(C )!4C)
4 C )!4)( )!+-* )!))/ &)!/() )!)+.
B7 C &)!4)/ )!+5- )!).+ &)!)C5 )!4(.
4B C )!)*4 )!/*C )!)/* &)!/54 )!)*5
76 C )!(+. )!/.* )!4-- &)!4/C )!4+-
>B C &)!)45 )!/.. )!)4/ )!4)4 )!(4)
49 C )!(4( )!/-- )!(() &)!)5. )!)-(
>7 C &)!4(/ )!/-- &)!)-* )!)/- &)!(54
36 C )!)/( )!/+- )!)-/ )!4). )!)+*
8A A &)!((/ )!/C( )!4)- )!()/ )!)+.
8B C )!)+5 )!/+/ )!)*) &)!/** )!)*5
7& S &)!)44 )!/45 )!4+5 &)!4(( )!(/4
B S &)!44/ )!(+- )!4.5 )!(+C )!(/.
3 C )!)(/ )!()/ )!)*- &)!//5 )!4C(
97 C )!)/- )!4(+ &)!)(. )!).( )!)(C
7> AO )!)C/ )!4)- )!C4+ &)!444 )!).)
A AO )!4+* )!)*+ )!5.+ &)!)4+ )!)4+
B4 AO )!(./ )!)+. )!555 &)!)C( )!)/)
A3 AO )!).( &)!)(/ )!5+- &)!4+5 )!)5.
B> AO )!).+ )!4)5 )!5/* &)!)(/ )!)C-
AB C )!4*( )!((* )!5(5 )!)-. )!)5/
98 AO &)!4++ )!4(5 )!54) )!)C( )!)+.
44 AO )!)-) )!4+. )!+** &)!445 )!)*/
3> AO )!44. )!)** )!+*. )!)(( )!44.
>> AO )!).+ )!4.4 )!+.4 &)!)4. &)!)C/
BB A )!(-) )!(/) )!+-* )!)5. )!)-/
&6 NA )!/*. &)!)5* )!+C) &)!)-+ )!)/5
84 AO &)!)44 )!4(4 )!+(( &)!(/. )!)4-
&4 AO )!4(C &)!4.5 )!+)( &)!).( &)!)/(
9> AO &)!4)4 &)!)/) )!/*+ )!445 )!)(*
& AO )!)4. )!4)C )!/5+ &)!4+4 )!)/.
38 AO &)!)5/ &)!()/ )!(5/ &)!)./ &)!)(/
43 AO )!)5) )!44( )!4+( &)!4/C )!)CC
'egend: =A \ =euroticism Y an,ietate? AE \ Agresivitate Y ostilitate? A \
Activitate? C \ Cutare impulsiv de sen*aii? S \ Socia)ilitate
227
PERSONALITATE HI INTERESE
Tabel-l I$%46%8% Satura=iile ite"ilor 9n cei cinci 7actori eBtra<i 1comtinuare2
Item Scala .in
care Cace
0arte
item-l
5actor
F: F8 F; FA F5
&& A &)!44. )!4(* &)!)4+ )!C/C )!4)+
A& A )!))/ )!4)* &)!)+4 )!C(/ )!)5(
>9 A &)!)4C )!).C &)!)*+ )!5C( &)!)4*
99 A &)!4(+ )!)(/ &)!)4* )!5C( )!4((
7 A )!)+4 &)!)(/ &)!4(. )!5)+ &)!4))
&A A &)!).. &)!454 &)!4() )!+*+ &)!)(5
7B A &)!)(/ )!)** &)!)4( )!+() )!4)/
B9 A &)!).) &)!)+C &)!4(+ )!+)( &)!)/*
4A A &)!(4+ )!4-4 &)!)/5 )!/-) &)!4.*
8& A &)!/C* )!4+) &)!)(/ )!/45 )!)/C
39 A &)!4/) )!(C* &)!)/* )!/)5 &)!)4+
4& A &)!)/( )!)(. &)!))( )!/)- )!)5)
79 A )!4** )!4(C )!()C )!(.) &)!)4-
9A S &)!)-/ )!(/( )!).4 )!(C+ )!(54
>8 AO )!45( )!(4C )!4C5 )!(C( )!4(C
9B A )!)(C &)!(44 )!))+ )!(5C )!)+)
3& S )!)). &)!)/5 )!)/- )!)54 )!C+4
7A S &)!)+) )!45C )!)+4 &)!)C5 )!C//
A> S &)!)4- )!)C4 )!)5/ &)!4)* )!C)5
4> S )!)/. &)!4)) )!)+/ )!)5) )!5*(
48 S &)!)-/ )!4)( )!)+* &)!)4( )!5.(
3A S &)!4.) )!)4- )!)4( &)!)4C )!5-5
&> S &)!)4C )!4.( &)!))) &)!)). )!5)C
9& S &)!/)- )!4*+ )!)5C )!)-) )!+(5
88 S &)!4+4 )!(*C )!)C5 )!)+) )!+4*
BA S &)!)+/ )!4CC )!)4) )!)+) )!/*)
>A S &)!).C )!(+( )!)CC )!(54 )!/4C
8> S &)!4() )!/)- )!4C/ )!(4C )!/)*
B8 S )!)4( )!(.+ )!)5+ &)!)5( )!(*C
A8 S )!))) )!(+- )!4+. )!4). )!(5C
AA A &)!455 )!)54 &)!))C )!4(5 )!4/C
'egend: =A \ =euroticism Y an,ietate? AE \ Agresivitate Y ostilitate? A \
Activitate? C \ Cutare impulsiv de sen*aii? S \ Socia)ilitate
Aa'tul c:! 'entru 7iecare dintre cele cinci 6cale care ":6oar: con6tructe! "a%oritatea
ite"ilor au cea "ai "are 6atura=ie 9n acela<i 7actor con6tituie o do,ad: a ,alidit:=ii relati,e la
con6truct a 6calelor
88A
88A
Aactorii Modelului alternati, cu cinci 7actori
A" co"'arat re8ultatele o#=inute 'entru ,arianta ada'tat: 9n li"#a ro"$n: a
che6tionarului ]RP> cu re8ultatele o#=inute 'entru ,er6iunea ori0inal:! 9ntr&un e<antion
a"erican 1Ro66ier <i cola#! ()).2! 'entru ,er6iunea 9n li"#a catalan:! 9ntr&un e<antion
6'aniol 1Go"o&i&AreiBanet <i cola#! ())+2 <i 'entru ,er6iunea 9n li"#a 7rance8:! 9ntr&un
e<antion el,e=ian 1Ro66ier <i cola#! ()).2 ;e 7iecare dat:! r:6'un6urile la ite"ii
che6tionarului au 7o6t 'relucra=i 'rin anali8: 7actorial:! cer$ndu&6e eBtra0erea a cinci 7actori!
care au 7o6t roti=i 'rin "etoda 3ari"aB Aiecare 7actor a 'ri"it denu"irea 6calei din care
7:ceau 'arte "a%oritatea ite"ilor care a,eau cea "ai "are 6atura=ie 9n 7actorul re6'ecti,
;u': cu" 6e ,ede din ta#elul I34)/! au 6atura=ia "aBi": 9n alt 7actor dec$t cel
core6'un8:tor 6calei din care 7ac 'arte:
4) ite"i 9n ,arianta 9n li"#a ro"$n:?
+ ite"i 9n ,arianta ori0inal:?
. ite"i 9n ,arianta 9n li"#a catalan:?
. ite"i 9n ,arianta 9n li"#a 7rance8:
Tabel-l I$%46%&% Aactorii 9n care au cea "ai "are 6atura=ie
ite"ii che6tionarului ]RP> care ":6oar: con6tructe! 9n di,er6e e<antioane
Item Scala .in
care Cace
0arte
E(antion
romnesc
1=\.(52
E(antion
american
E(antion
catalan
1=\*//2
E(antion
el/eian
1=\.+/2
4 C C C C A
8 NA NA NA NA NA
& AO AO AO AO AO
7 A A A A A
3 C C C C C
> NA NA NA NA NA
A AO AO AO AO AO
B S C S S S
44 AO AO AO AO AO
48 S S S S S
4& A A A A A
49 C C C C C
47 NA NA NA NA NA
43 AO AO AO AO AO
4> S S S S S
4A A A A A A
4B C C C C C
86 NA NA NA NA NA
84 AO AO AO AO AO
88 S S S S S
8& A A A A A
89 C C C C C
87 NA NA NA NA NA
'egend/ =A V =euroticism U an,ietate0 C V Cutare impulsiv de sen*aii0 AE V
Agresivitate U ostilitate0 A V Activitate0 S V Socia)ilitate-
229
PERSONALITATE HI INTERESE
Tabel-l I$%46%&% Aactorii 9n care au cea "ai "are 6atura=ie
ite"ii che6tionarului ]RP> care ":6oar: con6tructe! 9n di,er6e e<antioane 1continuare2
Item Scala .in
care Cace
0arte
E(antion
romnesc
1=\.(52
E(antion
american
E(antion
catalan
1=\*//2
E(antion
el/eian
1=\.+/2
8> S S C S A
8A A C A C C
8B C C C C C
&6 NA AO NA NA NA
&4 AO AO AO AO AO
&& A A A A A
&9 C C C C C
&7 NA NA NA NA NA
&3 AO NA AO AO AO
&> S S S S S
&A A A A A A
&B C C C C C
94 NA NA NA NA NA
98 AO AO AO AO AO
9& S S S S S
99 A A A A A
97 C C C C C
93 NA & NA NA NA
9> AO AO AO AO AO
9A S A S C S
9B A A A A A
76 C C C NA C
74 NA NA NA NA NA
7& S C C C C
79 A A A A A
77 C C C C C
73 NA NA NA NA NA
7> AO AO AO AO AO
7A S S S S S
7B A A A A A
36 C C C C C
34 NA NA NA NA NA
38 AO AO AO AO AO
3& S S S S S
39 A A A A A
37 C C C C C
33 NA NA NA NA NA
3> AO AO AO AO AO
3A S S S S S
>6 C C C C C
'egend/ =A V =euroticism U an,ietate0 C V Cutare impulsiv de sen*aii0 AE V
Agresivitate U ostilitate0 A V Activitate0 S V Socia)ilitate-
8&6
8&6
Aactorii Modelului alternati, cu cinci 7actori
Tabel-l I$%46%&% Aactorii 9n care au cea "ai "are 6atura=ie
ite"ii che6tionarului ]RP> care ":6oar: con6tructe! 9n di,er6e e<antioane 1continuare2
Item Scala .in
care Cace
0arte
E(antion
romnesc
1=\.(52
E(antion
american
E(antion
catalan
1=\*//2
E(antion
el/eian
1=\.+/2
>4 NA NA NA NA NA
>8 AO A AO AO AO
>9 A A A A A
>7 C C C C C
>3 NA NA NA NA NA
>> AO AO AO AO AO
>A S S S S S
>B C C C C C
A6 NA NA NA NA NA
A8 S S NA NA S
A& A A A A A
A9 C C C C C
A7 NA NA NA NA NA
A3 AO AO AO AO AO
A> S S S S S
AA A S A A A
AB C AO C C AO
B6 NA NA NA NA NA
B4 AO AO AO AO AO
B8 S S S C C
B9 A A A A A
B7 C C C C C
B3 NA NA NA NA NA
B> AO AO AO AO AO
BA S S S C C
BB A AO NA NA AO
'egend/ =A V =euroticism U an,ietate0 C V Cutare impulsiv de sen*aii0 AE V
Agresivitate U ostilitate0 A V Activitate0 S V Socia)ilitate-
Au 7o6t 'u<i 9n e,iden=: trei ite"i care nici 9n alte ,ariante ale che6tionarului nu au
6atura=ia "aBi": 9n 7actorul core6'un8:tor 6calei din care 7ac 'arte:
J ite"ul 5/ 1Am tendina de a ncepe FeeGend-urile sociale 3oia-2! care 7ace 'arte din
6cala Socia)ilitate! dar 9n toate cele 'atru ,ariante ale che6tionarului are cea "ai
"are 6atura=ie 9n 7actorul Cutarea impulsiv de sen*aii?
J ite"ul ** 1Ceilali m atenionea* adesea s &iu mai temperat-2! care 7ace 'arte din
6cala Activitate! dar are cea "ai "are 6atura=ie 7ie 9n 7actorul AgresivitateYostilitate
19n ,arianta 9n li"#a ro"$n: <i 9n cea 9n li"#a 7rance8:2! 7ie 9n 7actorul =euroticismY
an,ietate 19n ,arianta ori0inal: <i 9n cea 9n li"#a catalan:2?
231
PERSONALITATE HI INTERESE
J ite"ul (. 1Pmi place mai mult o sarcin provocatoare dect una de rutin-2! care
7ace 'arte din 6cala Activitate! dar cu eBce'=ia ,ariantei ori0inale a che6tionarului!
are cea "ai "are 6atura=ie 9n 7actorul Cutare impulsiv de sen*aii
I$%46%8%4%8% $ali.area .iscriminant@ a scalelor c,estionar-l-i D7P.
S&au calculat coe7icien=ii de corela=ie liniar: 9ntre 6calele che6tionarului ]RP> 1,
ta#elul I34)+2! 9n e<antionul 7olo6it la etalonarea che6tionarului 1a c:rui 6tructur: e6te
're8entat: 9n ta#elul I34)42
Tabel-l I$%46%9% Coe7icien=ii de corela=ie liniar: 9ntre
6calele che6tionarului ]RP>
Prima scal@ A .o-a scal@ B@rbai 1=\/)52 5emei 1=\5()2
r p r p
/ociabilitate Cutare impulsiv de senzaii )!+5* )!))) )!/*) )!)))
Activitate )!(/* )!))) )!4+* )!))4
+euroticism $ an!ietate &)!()C )!))) &)!4+( )!))4
Agresivitate $ ostilitate )!//5 )!))) )!4C4 )!)))
<ezirabilitate social )!).5 )!4/- )!)C+ )!4+C
Cutare impulsiv de
senzaii
Activitate )!44* )!)/- )!).) )!)-)
+euroticism $ an!ietate &)!)(( )!-)C )!444 )!)44
Agresivitate $ ostilitate )!/.5 )!))) )!/5. )!)))
<ezirabilitate social &)!))( )!*-- &)!)-C )!).+
Activitate +euroticism $ an!ietate &)!((4 )!))) &)!()( )!)))
Agresivitate $ ostilitate &)!)4+ )!.)/ &)!)C( )!45C
<ezirabilitate social )!4-4 )!))/ )!()/ )!)))
+euroticism $
an!ietate
Agresivitate $ ostilitate )!(5) )!))) )!/4( )!)))
<ezirabilitate social &)!)/) )!C)- &)!(4C )!)))
Agresivitate $
ostilitate
<ezirabilitate social &)!4)+ )!)-) &)!455 )!)))
Au 7o6t co"'ara=i coe7icien=ii de corela=ie o#=inu=i 'entru ,er6iunea 9n li"#a ro"$n: cu
cei o#=inu=i 'entru ,er6iunea 9n li"#a catalan:! 9ntr&un e<antion 6'aniol 1Go"o&I&AreiBanet <i
cola#! ())+2 <i 'entru ,er6iunea 9n li"#a 6'aniol:! 9ntr&un alt e<antion 6'aniol 1Go"o&I&
AreiBanet! 3alero! ()).2 1, ta#elul I34)52
8&8
8&8
Aactorii Modelului alternati, cu cinci 7actori
Tabel-l I$%46%7% Coe7icien=ii de corela=ie liniar: 9ntre 6calele che6tionarului ]RP>
6e"ni7icati,i la 'ra0ul p\)!)5! 9n e<antionul ro"$ne6c <i 9n dou: e<antioane 6'aniole
Pri
ma
scal@
A
.o-a
scal@
*imba romn@H
e(antion
romnesc
*imba catalan@H
e(antion s0aniol
*imba s0aniol@H
e(antion s0aniol
B@rbai
1=\/)52
5emei
1=\5()2
B@rbai
1=\//)2
5emei
1=\C)/2
B@rbai
1=\+.C2
5emei
1=\54+2
/ C )!+C )!/* )!(+ )!(( )!(4 )!(.
A )!(+ )!45 )!45 )!44 )!()
+A &)!(4 &)!4+ &)!4( &)!44 &)!4)
A5 )!/+ )!4C )!44 )!45
</
C A )!4( )!(4 )!() )!() )!/4
+A )!44 )!)* )!(-
A5 )!/* )!/C )!(. )!() )!(5 )!/4
</
A +A &)!(( &)!()
A5 )!44 )!4)
</ )!4- )!() )!4+ )!45 )!(5 )!(+
+A A5 )!(5 )!/4 )!4- )!)* )!(. )!4(
</ &)!(( &)!4-
A5 </ &)!4C &)!4( &)!44 &)!(C
'egend: =A \ =euroticismUan,ietate? C V Cutare impulsiv de sen*aii? AE \
AgresivitateUostilitate? A \ Activitate? S \ Socia)ilitate! $S V $e*ira)ilitate social
;in ta#elul I34)C 6e con6tat: c: re8ultatele o#=inute 'entru ,arianta 9n li"#a ro"$n: 6e
a6ea":n: "ai "ult cu cele 'entru ,arianta 9n li"#a catalan:! dec$t cu cele 'entru ,arianta 9n
li"#a 6'aniol:
Tabel-l I$%46%3% Co"'ara=ie 9ntre coe7icien=ii de corela=ie
o#=inu=i 'entru ,arianta 9n li"#a ro"$n: <i cei 'entru ,ariantele 9n li"#ile catalan: <i 6'aniol:
N-m@r-l coeCicienilor .e corelaie care 1la 0ra!-l
pP6H672 s-nt'
Com0araie c-
/arianta In limba
catalan@
Com0araie c-
/arianta In limba
s0aniol@
B@rbai 5emei B@rbai 5emei
ne6e"ni7icati,i 9n a"#ele ,ariante C ( + (
6e"ni7icati,i 9n a"#ele ,ariante - 4) C -
6e"ni7icati,i 9n ,arianta 9n li"#a ro"$n: <i
ne6e"ni7icati,i 9n cealalt: ,ariant:
( 4 / +
ne6e"ni7icati,i 9n ,arianta 9n li"#a ro"$n: <i
6e"ni7icati,i 9n cealalt: ,ariant:
) ( ( (
6e"ni7icati,i 9n a"#ele ,ariante! dar "ai "ari 9n
,aloare a#6olut: 9n ,arianta 9n li"#a ro"$n:
C 4) / /
233
PERSONALITATE HI INTERESE
A6t7el! din totalul de 45 coe7icien=i de corela=ie! 6unt 6e"ni7icati,i 1la 'ra0ul p\)!)52 at$t
'entru ,arianta 9n li"#a ro"$n:! c$t <i 'entru ,arianta 9n li"#a catalan:! 6au 6unt
ne6e"ni7icati,i 1la 'ra0ul p\)!)52 'entru a"#ele ,ariante! 4/ coe7icien=i 9n ca8ul #:r#a=ilor <i
4( coe7icien=i 9n ca8ul 7e"eilor ;ar! 9n "a%oritatea 6itua=iilor 9n care a"#ii coe7icien=i de
corela=ie 6unt 6e"ni7icati,i 1la 'ra0ul p\)!)52! coe7icientul de corela=ie e6te "ai "are 9n
,aloare a#6olut: 'entru ,arianta 9n li"#a ro"$n:
Hi a6e":narea cu ,arianta 9n li"#a 6'aniol: e6te de6tul de "are: 6unt 6e"ni7icati,i 1la
'ra0ul p\)!)52 at$t 'entru ,arianta 9n li"#a ro"$n:! c$t <i 'entru ,arianta 9n li"#a 6'aniol:!
6au 6unt ne6e"ni7icati,i 1la 'ra0ul p\)!)52 'entru a"#ele ,ariante! 4) coe7icien=i 9n ca8ul
#:r#a=ilor <i * coe7icien=i 9n ca8ul 7e"eilor
EBi6ten=a 9n toate cele trei e<antioane a unui nu":r "are de coe7icien=i de corela=ie
liniar: 6e"ni7icati,i cel 'u=in la 'ra0ul p\)!)5 arat: c: ,aliditatea di6cri"inant: a 6calelor
che6tionarului ]RP> e6te de6tul de redu6:
I$%46%8%8% $ali.area relati/@ la conin-t 1anali?a aco0eririi .omeni-l-i
constr-ct-l-i2 0entr- Ciecare scal@
S&a e7ectuat anali8a 7actorial: a ite"ilor 7iec:reia dintre cele cinci 6cale care ":6oar:
con6tructe! 'rin "etoda co"'onentelor 'rinci'ale! cu rota=ia 7actorilor 'rin "etoda 3ari"aB
S&au anali8at ite"ii care a,eau 6atura=ii "ari 9n acela<i 7actor! 'entru a identi7ica 6e"ni7ica=ia
7actorului <i a ,eri7ica dac: ace6ta 6e re7er: la un ti' de co"'orta"ente a"intit 9n de6crierea
6calelor che6tionarului ]RP> reali8at: de VucLer"an 1())(2 6au@<i de autorii ada't:rii 9n
li"#ile 6'aniol: <i catalan: a che6tionarului ]RP>! M Go"o&i&AreiBanet <i cola#oratorii 6:i
1la adre6a htt':@@DDD8L'Uco " @ de6cri'tionk6cale6ht"2
Aactorii o#=inu=i au 7o6t co"'ara=i cu cei 0:6i=i de VucLer"an 'entru ,arianta ori0inal: a
che6tionarului! 9ntr&un e<antion 7or"at din (*C* de 6tuden=i a"ericani
Toate 'relucr:rile au 7o6t e7ectuate 9n e<antionul de 6u#iec=i utili8at la etalonarea
che6tionarului ]RP>! 7or"at din .(5 de 'er6oane 1a c:rui 6tructur: e 're8entat: 9n ta#elul
I34)42
a% Scala Cutarea impulsiv de senzaii
Au 7o6t eBtra<i 'atru 7actori! care aco'er: ++!+4-[ din ,arian=a total: 1F?: 4C!(5+[? FC:
4(!.4-[? F6: .!+)*[? F:: C!*/-[2 Satura=iile ite"ilor 6calei 9n ace<ti 7actori 6unt 're8entate
9n ta#elul I34)-
Pri"ul 7actor! care ":6oar: ne,oia de eBcitare <i a0ita=ie! 're7erin=a 'entru eB'erien=e
noi care i"'lic: a6u"area unor ri6curi! <i 7actorul F:! care ":6oar: ne,oia de noutate!
core6'und con6tructului Cutarea de sen*aii Cel de&al doilea 7actor! care 6e re7er: la a#6en=a
'lani7ic:rilor 9n acti,itatea o#i<nuit:! <i 7actorul F6! care ":6oar: tendin=a de a ac=iona ra'id!
din i"'ul6! core6'und con6tructului Impulsivitate
Cu eBce'=ia ite"ului .+ 1Adesea m las captivat de lucruri noi( atractive( de idei
interesante( nct nici nu m gndesc la posi)ilele complicaii ce ar putea s apar-2 > care 9n
cercetarea e7ectuat: de VucLer"an a,ea 6atura=ie "are 9n 7actorul Impulsivitate! iar 9n acea6t:
8&9
8&9
Aactorii Modelului alternati, cu cinci 7actori
cercetare are cea "ai "are 6atura=ie 9n 7actorul F?! 9n care au 6atura=ii "ari ite"i care 6e
re7er: la Cutarea de sen*aii > ite"ii ,ariantei 9n li"#a ro"$n: a 6calei Cutarea impulsiv
de sen*aii 6e 0ru'ea8: 'e cele dou: do"enii de con=inut ale 6calei 1Cutarea de sen*aii <i
Impulsivitate2! la 7el ca 9n ,arianta ori0inal: a che6tionarului
Tabel-l I$%46%>% Satura=iile ite"ilor 9n 7actorii eBtra<i 'rin anali8: 7actorial:
'entru 6cala Cutarea impulsiv de sen*aii
Item 5actor-l i.entiCicat In
/arianta ori!inal@ a
scalei
5actor
F: F8 F; FA
4 Impulsivitate )!)*C )!-/5 )!4/( )!4*+
3 Impulsivitate )!)(. )!5.5 )45/ &)!4*4
49 Impulsivitate )!4(* )!(.5 )!C). )!)44
4B Impulsivitate )!)+* -.. )!)-C )!)-/
89 Cutarea de sen*aii )!C./ &)!)// )!4+C )!45*
8B Impulsivitate )!).- )!-+C )!4/5 &)!4)*
&9 Cutarea de sen*aii )!/+C )!/++ &)!4.. )!+(5
&B Cutarea de sen*aii )!55- )!(+- )!)(5 )!((+
97 Cutarea de sen*aii &)!)5- &)!)() )!)/5 )!C-.
76 Impulsivitate )!((- )!((( )!+/4 )!)+4
77 Cutarea de sen*aii )!C++ )!)4- )!4-. &)!)C*
36 Cutarea de sen*aii )!/)C &)!)-* )!4+* )!5)C
37 Cutarea de sen*aii )!5/- )!)4- )!).) )!/4-
>6 Cutarea de sen*aii )!5./ )!).) )!4+/ )!)*5
>7 Cutarea de sen*aii )!5)5 )!4)C &)!/+* &)!(4+
>B Cutarea de sen*aii )!/.- &)!)4/ )!4CC )!(4+
A9 Impulsivitate )!++* )!4+4 )!/.* )!4+.
AB Impulsivitate )!44- )!)+. )!-/4 )!)(.
B7 Cutarea de sen*aii )!5.C )!4/( )!)5C &)!45-
b% Scala /ociabilitate
Au 7o6t eBtra<i 'atru 7actori! care aco'er: +.!/+4[ din ,arian=a total: 1F?: 4+!(-.[? FC:
4/!*//[? F6: 4)!C54? F:: *!+-*[2 Satura=iile ite"ilor 6calei 9n ace<ti 7actori 6unt 're8entate
9n ta#elul I34).
Aactorul FC! care ":6oar: 'l:cerea de a 'artici'a la 'etreceri cu "ult: lu"e <i de a
interac=iona cu ceilal=i! <i 7actorul F6! care 6e re7er: la ne,oia de a a,ea "ul=i 'rieteni!
core6'und con6tructului Atracia &a de petreceri +i prieteni Pri"ul 7actor! care ":6oar:
're7erin=a 'entru acti,it:=i 6olitare! <i ulti"ul! care e,aluea8: acce'tarea 6in0ur:t:=ii 'entru o
'erioad: re6tr$n6: de ti"'! core6'und con6tructului Intolerana la i*olarea social
235
PERSONALITATE HI INTERESE
Cu eBce'=ia ite"ului .( 1Simt nevoia s &iu o persoan important pentru grup-2 > care
9n cercetarea e7ectuat: de VucLer"an a,ea 6atura=ie "are 9n 7actorul Intolerana la i*olarea
social! iar 9n acea6t: cercetare are cea "ai "are 6atura=ie 9n 7actorul FC! 9n care au 6atura=ii
"ari ite"i care 6e re7er: la Atracia &a de petreceri +i prieteni > ite"ii ,ariantei 9n li"#a
ro"$n: a 6calei Socia)ilitate 6e 0ru'ea8: 'e cele dou: do"enii de con=inut ale 6calei 1Atracia
&a de petreceri +i prieteni <i Intolerana la i*olarea social2! la 7el ca 9n ,arianta ori0inal: a
che6tionarului
Tabel-l I$%46%A% Satura=iile ite"ilor 9n 7actorii eBtra<i 'rin anali8: 7actorial:
'entru 6cala Socia)ilitate
Item 5actor-l i.entiCicat In /arianta
ori!inal@ a scalei
5actor
F: F8 F; FA
B Atracia &a de petreceri +i prieteni &)!4.( )!-)) )!(). )!(44
48 Intolerana la i*olarea social )!5-/ )!4*C )!)55 )!(/)
4> Intolerana la i*olarea social )!(5C )!)45 )!)+/ )!-+/
88 Intolerana la i*olarea social )!5(5 )!/(- )!(./ &)!4+*
8> Atracia &a de petreceri +i prieteni &)!)(C )!C4- )!/). )!4/(
&> Atracia &a de petreceri +i prieteni )!4/( )!4+- )!+*4 )!+/C
9& Atracia &a de petreceri +i prieteni )!/.+ )!+CC )!)+C )!)-(
9A Atracia &a de petreceri +i prieteni )!45- )!C5C &)!)+( &)!)/)
7& Atracia &a de petreceri +i prieteni )!//5 )!)5. )!5)( &)!(/-
7A Intolerana la i*olarea social )!C4* )!4(5 )!(/) )!4*4
3& Intolerana la i*olarea social )!/// )!44+ )!)(* )!-)4
3A Intolerana la i*olarea social )!C-( )!)/( )!)4+ )!4*+
>A Atracia &a de petreceri +i prieteni )!4CC )!C*4 &)!)(- )!)4-
A8 Intolerana la i*olarea social )!((. )!/-. )!)*/ &)!)(C
A> Intolerana la i*olarea social )!C() )!)4- )!).C )!(*4
B8 Atracia &a de petreceri +i prieteni )!4)5 )!)4) )!-C) )!)((
BA Atracia &a de petreceri +i prieteni )!)/* )!4-) )!CC5 )!4+)
c% Scala +euroticismFan!ietate
La ite"ul +C 1"neori simt c sunt panicat-2 to=i 6u#iec=ii au a,ut cota )! adic: au r:6'un6
M7al6N Ace6t ite" nu a 7o6t inclu6 9n anali8a 7actorial:
Au 7o6t eBtra<i cinci 7actori! care aco'er: 5/!45-[ din ,arian=a total: 1F?: 4(!*54[? FC:
4(!/4-[? F6: 44!/(*[? F:: .!./.[? F!: -!-(([2
Satura=iile ite"ilor 6calei 9n ace<ti 7actori 6unt 're8entate 9n ta#elul I34)*
Aactorii F? <i F: 6e re7er: la ten6iuni e"o=ionale! 7actorul FC la a#6en=a 9ncrederii 9n
7or=ele 'ro'rii! 7actorul F6 are 6atura=ii "ari 9n ite"i care de6criu 9n0ri%or:ri <i 6en6i#ilitatea la
critic:! iar 7actorul F! e,aluea8: di7icultatea de a lua deci8ii
In ,arianta ori0inal: a 6calei! to=i ite"ii a,eau 6atura=ii "ari 9n acela<i 7actor
8&3
8&3
Aactorii Modelului alternati, cu cinci 7actori
Tabel-l I$%46%B% Satura=iile ite"ilor 9n 7actorii eBtra<i 'rin anali8: 7actorial:
'entru 6cala =euroticismUan,ietate
Item 5actor
F: F8 F; FA F5
8 &)!)-+ )!+)C )!C4. )!)+/ &)!/.C
> )!4+( )!C** )!4/5 )!)C4 )!4++
47 )!C./ )!(CC )!()) )!)-/ )!)5)
86 )!5+. &)!))5 )!(5( &)!/)( )!//C
87 )!-4* )!4+. )!).4 )!454 )!).C
&6 )!4-5 &)!4/C )!+.( )!5/) )!4+-
&7 )!(*) )!(4- )!+C5 &)!)(5 )!(((
94 )!4-5 )!(+4 )!//( )!/4( )!()C
74 )!)5+ )!C(5 )!4.+ )!4)) &)!)5C
73 )!5(- &)!)45 )!4)+ )!(.+ &)!)*5
34 )!(// )!C*. )!)/C )!)5. )!//C
33 )!(.5 )!4*( )!54* &)!)*5 )!).-
>4 )!)45 )!4.* )!4/4 )!4)* )!-..
>3 )!4+/ )!4C. &)!)C( )!-/+ )!)5.
A6 )!+.. )!(** )!4)C )!+). &)!)4C
A7 )!4)5 )!)++ )!-/C )!455 )!4+4
B6 )!+(- )!+.) )!).( )!/). )!4*(
B3 )!)*/ )!(4C )!(-( )!/.5 )!+4(
.% Scala AgresivitateFostilitate
Au 7o6t eBtra<i cinci 7actori! care aco'er: 54!)5*[ din ,arian=a total: 1F?: 4+!4+([? FC:
4)!+5)[? F6: *!5--[? F:: *!4.C[? F!: -!-)5[2 Satura=iile ite"ilor 6calei 9n ace<ti 7actori
6unt 're8entate 9n ta#elul I34)4)
Pri"ul 7actor e,aluea8: tendin=a de eB'ri"are ,er#al: <i 7i8ic: a a0re6i,it:=ii <i
ner:#darea "ani7e6tat: 9n rela=iile inter'er6onale Aactorul FC are 6atura=ii "ari 9n ite"i care
de6criu un te"'era"ent ,ulcanic Aactorul F6 e,aluea8: inca'acitatea de a ierta! iar 7actorul
F: 6e re7er: la eB'ri"area 6u':r:rii Ulti"ul 7actor eB'ri": acce'tarea co"'orta"entului
neci,ili8at
In ,arianta ori0inal: a che6tionarului! to=i ite"ii a,eau 6atura=ii "ari 9n acela<i 7actor
237
PERSONALITATE HI INTERESE
Tabel-l I$%46%46% Satura=iile ite"ilor 9n 7actorii eBtra<i 'rin anali8: 7actorial:
'entru 6cala AgresivitateUostilitate
Item 5actor
F: F8 F; FA F5
& )!4*C )!4() )!/4* )!4). )!/+-
A )!C+C )!(-) )!)/. )!45* &)!)4*
44 )!-4) )!4)* &)!)5* )!)C5 )!445
43 )!(5) &)!)-( &)!)-- &)!)/* )!C+4
84 )!5)C )!)). )!/)/ &)!).* )!(.C
&4 )!4)5 )!)-- )!C*/ )!)-* &)!).4
&3 &)!4+* )!45/ &)!))( )!)-. )!-/.
98 )!(C. )!4(+ &)!)(/ )!-/* )!)/+
9> )!))4 )!)5( )!)-+ )!.4- )!)4+
7> )!-.4 )!44- )!)5* )!4+) )!)/)
38 &)!)-5 &)!)45 )!-5C &)!)/- )!)-.
3> )!4CC )!5*) )!)*. )!4-/ )!((+
>8 &)!)// )!C*) &)!(+( &)!)C/ &)!4))
>> )!).+ )!+5/ )!4.+ )!/-. )!4.4
A3 )!+() )!4+/ )!+4* )!(4C &)!4/C
B4 )!/+) )!545 )!(++ &)!)+( )!)*-
B> )!(-- )!5+5 )!45- )!()) &)!)+5
e% Scala Activitate
Au 7o6t eBtra<i cinci 7actori! care aco'er: +*!.-.[ din ,arian=a total: 1F?: 4-!+/)[? FC:
4)!((*[? F6: -!5-/[? F:: -!+./[? F!: -!4C+2 Satura=iile ite"ilor 6calei 9n ace<ti 7actori 6unt
're8entate 9n ta#elul I34)44
Pri"ul 7actor are 6atura=ii "ari 9n ite"i re7eritori la ne,oia de a 7i "ereu 9n acti,itate! la
inca'acitatea de a 6e relaBa <i de a nu 7ace ni"ic! atunci c$nd eBi6t: o a6e"enea 'o6i#ilitate
El core6'unde 7actorului +evoia de activitate din ,arianta ori0inal: Ite"ul 5* 1Pn vacan mi
place s &ac mai degra) lucruri active( dect s pierd timpul-2 T care 9n ,arianta ori0inal:
a,ea 6atura=ii "ari 9n 7actorul =evoia de a depune e&ort T are cea "ai "are 6atura=ie 9n ace6t
7actor
Aactorul FC ":6oar: 're7erin=a 'entru acti,it:=i 6olicitante <i 'ro,ocatoare El
core6'unde 7actorului +evoia de a depune eort din 6cala ori0inal:-
Aactorul F6! care are 6atura=ii "ari 9n ite"ii 4/ 1Sunt mai ocupat dect ma3oritatea
oamenilor-2 <i *+ 1@ implic n tot ce &ac-2 6&ar 'utea 6: nu ai#: le0:tur: nici cu =evoia de
activitate <i nici cu =evoia de a depune e&ort! ci 6: e,alue8e i"'licarea e"o=ional: a
'er6oanelor 9n acti,it:=ile 'e care le de67:<oar:
8&A
8&A
Aactorii Modelului alternati, cu cinci 7actori
Tabel-l I$%46%44% Satura=iile ite"ilor 9n 7actorii eBtra<i 'rin anali8: 7actorial:
'entru 6cala Activitate
Item 5actor-l
i.entiCicat In
/arianta ori!inal@
a scalei
5actor
F: F8 F; FA F5
7 =evoia de activitate )!5** &)!44- )!(4+ &)!)C5 )!(+5
4& =evoia de activitate )!)-* )!4++ )!5/( )!/)4 )!(5+
4A =evoia de a depune
e&ort
)!)5) )!C(4 )!+() )!))4 )!4)5
8& =evoia de a depune
e&ort
)!4-+ )!5.. )!(4* &)!44. &)!45)
8A =evoia de a depune
e&ort
)!445 )!C-( &)!()) )!4)- &)!)//
&& =evoia de activitate )!C-4 )!((. )!).) )!4C* &)!4(.
&A =evoia de activitate )!C+/ &)!)-C )!).- &)!45- )!(*-
99 =evoia de activitate )!C.( )!44( )!)C. &)!)+( )!)*.
9B =evoia de a depune
e&ort
)!()) )!)(5 )!)/4 )!)5+ )!C-5
79 =evoia de activitate )!45( &)!)5C )!4C* )!C*) )!))-
7B =evoia de a depune
e&ort
55( )!4.. &)!(-. )!)** &)!))/
39 =evoia de a depune
e&ort
)!/5. )!(// )!)+4 )!)-* &)!+(*
>9 =evoia de activitate )!55C )!)(+ )!/5) )!)-* &)!)-*
A& =evoia de activitate )!5*) )!(+( )!44C )!45( &)!4))
AA =evoia de a depune
e&ort
)!)C4 )!5+5 &)!4.5 &)!)-( )!+*(
B9 =evoia de a depune
e&ort
)!(54 &)!)(. )!C4+ &)!4+) &)!(4C
BB =evoia de activitate &)!)54 )!)(/ &)!4+) )!-+4 &)!)(4
Aactorul F: 6e re7er: la e7ectuarea acti,it:=ilor cu "are ,ite8: Ite"ii cu 6atura=ii "ari 9n
ace6t 7actor core6'und con6tructului +evoia de a depune eort
Aactorul F! e6te "ai 0reu de inter'retat 9n conteBtul 6calei Activitate Au 6coruri
7actoriale "ari la ace6t 7actor 'er6oanele care nu dore6c 6: ai#: "ult ti"' li#er T cele care
r:6'und cu M7al6N la ite"ul +* 1@i-ar plcea o slu3) care s-mi permit ma,imum de timp
li)er-2 ;ar nu 9n6ea"n: nea':rat c: ace6te 'er6oane dore6c 6: 7ie tot ti"'ul 9n acti,itate 6au
c: dore6c 6: de'un: e7ort 9n acti,itate ;u': cu" e6te 'o6i#il ca 'er6oanele care r:6'und cu
Made,:ratN la ace6t ite" 6: de67:<oare 9n ti"'ul li#er o acti,itate "ai inten6: dec$t cea de la
6er,iciu
Pentru 6cala Activitate 0ru':rile de ite"i 7or"ate 'e #a8a anali8ei 7actoriale! 'entru
,arianta 9n li"#a ro"$n:! 6e deo6e#e6c de cele o#=inute 'entru ,arianta ori0inal:
239
PERSONALITATE HI INTERESE
I$%46%8%&% Concl-?ii
Che6tionarul ]RP> are o ,aliditate relati,: la con6truct #un:! 9n 6en6ul c: 6calele 6ale
":6oar: acelea<i con6tructe care 6unt e,aluate de ,er6iunea ori0inal: a che6tionarului! 9n
li"#a en0le8:! <i de ,er6iunile 9n li"#ile catalan: <i 7rance8:
Scalele che6tionarului ]RP> nu 6unt orto0onale 9ntre ele 19ntre 6corurile 6calelor eBi6t:
corela=ii liniare 6e"ni7icati,e 6tati6tic2! dar aceea<i co"'ortare o au <i 6calele ,er6iunilor 9n
li"#ile catalan: <i 6'aniol:
I$%44% 5IDE*ITATEA $ERSI)NII WN *IMBA ROMXN+
A CFESTIONAR)*)I D7P.
I$%44%4% Noi-ni teoretice .es0re Ci.elitate
Con7or" de7ini=iei din Standards &or #ducational and Pschological %ests 14*.52!
7idelitatea unui te6t e6te M0radul 9n care 6corurile te6tului 6unt con6i6tente 6au re'eta#ile! adic:
0radul 9n care ele nu 6unt a7ectate de erorile de ":6ur:N
;ac: un te6t e6te 7idel! atunci 6e 'oate a,ea 9ncredere c:! ad"ini6tr$ndu&l de "ai "ulte
ori la o aceea<i 'er6oan:! 6corurile 6ale 6e ,or "odi7ica 7oarte 'u=in
Aidelitatea te6telor 6e ":6oar: cu a%utorul coeCicient-l-i .e Ci.elitate 1notat de o#icei cu
A
(
2 Ace6ta e6te un nu":r cu'rin6 9ntre ) <i 4! care ia ,alori cu at$t "ai "ari! cu c$t te6tul e6te
"ai 7idel
Coe7icientul de 7idelitate al unui te6t nu 'oate 7i calculat ;ar! 9n 7unc=ie de ceea ce
":6oar: te6tul <i de condi=iile 9n care a 7o6t ad"ini6trat! 6e calculea8: unul 6au "ai "ul=i
coe7icien=i care a'roBi"ea8: ,aloarea coe7icientului de 7idelitate A6e"enea coe7icien=i 6unt
coeicienii consistenei interne Ei arat: concordan=a di7eritelor ':r=i ale te6tului
In ca8ul te6telor 7or"ate din n ite"i 1n_(2! 'entru care 6corul te6tului 6e o#=ine 'rin
9n6u"area cotelor ite"ilor! 7idelitatea te6tului 6e calculea8:! de o#icei! cu a%utorul
coe7icientului ` al lui Cron#ach
I$%44%8% Cercetarea Ci.elit@ii c,estionar-l-i D7P.
S&a in,e6ti0at con6i6ten=a intern: a 6calelor che6tionarului ]RP> 9n e<antionul de
6u#iec=i utili8at la etalonare
Coe7icien=ii de con6i6ten=: intern: o#=inu=i 'entru ,er6iunea 9n li"#a ro"$n: a
che6tionarului ]RP> au 7o6t co"'ara=i cu cei o#=inu=i 'entru ,arianta ori0inal:! 9n li"#a
en0le8: 1VucLer"an! ())(2 <i 'entru ,ariantele: 9n li"#a 7rance8:! 9ntr&un e<antion el,e=ian
1Ro66ier <i cola#! ()).2! 9n li"#a catalan:! 9ntr&un e<antion 6'aniol 1Go"o&I&AreiBanet <i
cola#! ())+2 <i 9n li"#a 6'aniol:! 9ntr&un alt e<antion 6'aniol 1Go"o&I&AreiBanet! 3alero!
()).2 1, ta#elul I34442
896
896
Aactorii Modelului alternati, cu cinci 7actori
Tabel-l I$%44%4% Coe7icien=ii de con6i6ten=: intern: ` ai 6calelor
che6tionarului ]RP>! 9n di,er6e e<antioane
$arianta
c,estionar-l-i (i
e(antion-l
SeD Scala
+A C A5 A / </
*imba romn@H
e(antion romnesc
B:r#a=i 1=\/)52 )!./ )!-* )!-5 )!-) )!.4 )!+C
Ae"ei 1=\5()2 )!.( )!-* )!-C )!-+ )!.) )!C4
*imba en!le?@H
e(antion american
B:r#a=i 1=\44++2 )!.( )!-- )!-C )!-+ )!-- &
Ae"ei 1=\4.(52 )!.+ )!.4 )!-C )!-- )!-* &
*imba Crance?@H
e(antion el/eian
B:r#a=i 1=\/(*2 )!./ )!-- )!-5 )!-+ )!-* )!++
Ae"ei 1=\54+2 )!.C )!.) )!-4 )!-C )!-5 )!+-
*imba catalan@H
e(antion s0aniol
B:r#a=i 1=\//)2 )!-* )!-5 )!C* )!-/ )!-C )!+-
Ae"ei 1=\C)/2 )!./ )!.) )!CC )!-5 )!-5 )!/*
*imba s0aniol@H
e(antion s0aniol
B:r#a=i 1=\+.C2 )!.+ )!.4 )!-( )!-/ )!-5 )!C(
Ae"ei 1=\54+2 )!.+ )!.) )!C* )!-( )!-C )!CC
'egend: =A \ =euroticism U an,ietate? C V Cutare impulsiv de sen*aii? AE \ Agresivitate U
ostilitate? A \ Activitate? S \ Socia)ilitate? $S \ $e*ira)ilitate social
Se con6tat: c: ,arianta 9n li"#a ro"$n: a che6tionarului ]RP> are o con6i6ten=: intern:
#un: Coe7icien=ii Q ai 6calelor 6unt a'ro'ia=i ca ":ri"e de cei o#=inu=i 'entru ,ariantele 9n
alte li"#i In toate cercet:rile a"intite! cea "ai #un: con6i6ten=: intern: o are 6cala
=euroticism^an,ietate! iar cea "ai 6c:8ut:! 6cala $e*ira)ilitate social Scalele
Agresivitate^ostilitate <i Activitate au! 9n "a%oritatea ca8urilor! o con6i6ten=: intern: "ai
6c:8ut: dec$t 6calele Cutare impulsiv de sen*aii <i Socia)ilitate
I$%48% ETA*ONAREA CFESTIONAR)*)I D7P. WN ROMXNIA
I$%48%4% Prel-cr@ri 0reliminare
Ad"ini6trarea che6tionarului ]RP> 9n ,ederea etalon:rii 6ale a 7o6t coordonat: de
Adrian O're
Structura e<antionului de 6u#iec=i utili8at 'entru etalonarea che6tionarului ]RP> e6te
're8entat: 9n ta#elul I34)4
Au 7o6t co"'arate "ediile 6corurilor 6calelor 9ntre #:r#a=i <i 7e"ei 1, ta#elul I34(42
241
PERSONALITATE HI INTERESE
Tabel-l I$%48%4% Co"'ararea "ediilor 6corurilor 6calelor 9ntre #:r#a=i <i 7e"ei
Scala SeD + m - t1.(/2 p
/ociabilitate #:r#a=i /)5 .!-+ /!**
/!(4* )!))4
7e"ei 5() -!./ /!.-
Cutare impulsiv de
senzaii
#:r#a=i /)5 44!+4 /!*-
/!4/( )!))(
7e"ei 5() 4)!+* +!44
Activitate #:r#a=i /)5 4)!)4 /!(5
(!//* )!)()
7e"ei 5() *!+/ /!+*
+euroticismT
an!ietate
#:r#a=i /)5 C!(* +!(4
.!C)) )!)))
7e"ei 5() .!*5 +!/(
Agresivitate$
ostilitate
#:r#a=i /)5 -!/- /!CC
)!/(+ )!-+C
7e"ei 5() -!(* /!C5
<ezirabilitate
social
#:r#a=i /)5 (!5* 4!-)
/!C+C )!)))
7e"ei 5() (!44 4!.C
Cu eBce'=ia 6calei AgresivitateTostilitate! "ediile di7er: 6e"ni7icati, 1cel 'u=in la 'ra0ul
p\)!)52 9ntre #:r#a=i <i 7e"ei Ae"eile o#=in 6coruri "ai "ari dec$t #:r#a=ii la 6cala
=euroticismTan,ietate <i "ai "ici la celelalte 6cale
In ta#elul I34(( 6unt redate re8ultatele co"'ar:rii9ntre 6eBe a "ediilor 6corurilor
6calelor 'entru ,er6iunea 9n li"#a ro"$n: a che6tionarului ]RP> <i 'entru ,arianta ori0inal:!
9n li"#a en0le8: 1VucLer"an! Y7aZ2! 'entru ,ariantele: 9n li"#a 7rance8:! 9ntr&un e<antion
el,e=ian 1Ro66ier <i cola#! ()).2! 9n li"#a catalan:! 9ntr&un e<antion 6'aniol 1Go"o&I&
AreiBanet <i cola#! ())+2 <i 9n li"#a 6'aniol:! 9ntr&un alt e<antion 6'aniol 1Go"o&I&AreiBanet!
3alero! ()).2
In toate cele cinci cercet:ri! "ediile di7er: 9ntre 6eBe 6e"ni7icati, la 'ra0ul p\)!))4
'entru 6cala =euroticismTan,ietate 1la care 7e"eile o#=in o "edie "ai "are2 <i cel 'u=in la
'ra0ul p\)!)5 'entru 6cala Cutare impulsiv de sen*aii 1la care "edia 6corurilor #:r#a=ilor
e6te "ai "are2
La 6cala $e*ira)ilitate social! nu 6&a e7ectuat co"'ararea "ediilor 9ntre 6eBe 9n
e<antionul a"erican In celelalte 'atru e<antioane! "ediile di7er: 6e"ni7icati, 9ntre 6eBe! cel
'u=in la 'ra0ul p\)!)5 17iind "ai "are "edia o#=inut: de #:r#a=i2
La 6cala AgresivitateT ostilitate! "ediile di7er: 6e"ni7icati, 9ntre 6eBe nu"ai 'entru
,arianta ori0inal: a che6tionarului! cea 9n li"#a en0le8:
La 6cala Activitate! "ediile 6corurilor di7er: 9ntre 6eBe 6e"ni7icati, cel 'u=in la 'ra0ul
p\)!)5 nu"ai 'entru ,arianta 9n li"#a ro"$n:! 'entru cea 9n li"#a en0le8: <i 'entru cea 9n
li"#a 7rance8: In toate ace6te ca8uri! "edia e6te "ai "are 'entru #:r#a=i
898
898
Aactorii Modelului alternati, cu cinci 7actori
Tabel-l I$%48%8% Co"'ararea "ediilor 6corurilor 6calelor 9ntre #:r#a=i <i 7e"ei! 9n di,er6e
e<antioane
$arianta
c,estionar-l-i
(i e(antion-l
SeD Scala
+A C A5 A / </
*imba romn@H
e(antion
romnesc
B:r#a=i 1=\/)52 C!(* 44!+4 -!/- 4)!)4 .!-+ (!5*
Ae"ei 1=\5()2 .!*5 4)!+* -!(* *!+/ -!./ (!44
p e)!))4 e)!)4 g)!)5 e)!)5 e)!))4 e)!))4
*imba en!le?@H
e(antion
american
B:r#a=i 1=\44++2 -!4. 4)!** .!./ -!-4 *!.C
Ae"ei 1=\4.(52 4)!+* *!C. -!.* -!/4 4)!(C
p e)!))4 e)!))4 e)!))4 e)!)4 e)!))4
*imba
Crance?@H
e(antion
el/eian
B:r#a=i 1=\/(*2 C!+) *!.- -!). -!/) .!+- (!C(
Ae"ei 1=\54+2 4)!(5 .!*. C!.+ C!5- .!5+ 4!.4
p
e)!))4 e)!)4 g)!)5 e)!)4 g)!)5 e)!))4
*imba catalan@H
e(antion s0aniol
B:r#a=i 1=\//)2 -!/* 4)!+5 -!5- -!.4 .!(C (!)/
Ae"ei 1=\C)/2 4)!5- *!+4 -!-/ .!4- *!/( 4!//
p e)!))4 e)!))4 g)!)5 g)!)5 e)!))4 e)!))4
*imba s0aniol@H
e(antion s0aniol
B:r#a=i 1=\+.C2 C!-+ .!)/ C!*5 .!5/ -!)( (!+/
Ae"ei 1=\54+2 *!+C -!54 C!C* .!5+ -!5- (!4-
p e)!))4 e)!)5 g)!)5 g)!)5 e)!)5 e)!)5
'egend/ =A V =euroticism U an,ietate0 C V Cutare impulsiv de sen*aii0 AE V Agresivitate U ostilitate0
A V Activitate0 S V Socia)ilitate0 $S V $e*ira)ilitate social-
Re8ultatele di7er: 9ntre ,ariante 9n ceea ce 'ri,e<te 6cala Socia)ilitate ;oar 'entru
,arianta 9n li"#a ro"$n: "edia #:r#a=ilor e6te "ai "are dec$t cea a 7e"eilor! di7eren=a
"ediilor 7iind 6e"ni7icati,: la 'ra0ul p\)!)4 Pentru ,arianta 9n li"#a 7rance8:! "ediile nu
di7er: 6e"ni7icati, 9ntre 6eBe! iar 'entru celelalte trei ,ariante di7eren=a "ediilor e6te
6e"ni7icati,: cel 'u=in la 'ra0ul p\)!)5 17iind "ai "are "edia 6corurilor o#=inute de 7e"ei2
Au 7o6t calcula=i coe7icien=ii de corela=ie liniar: 9ntre 6calele che6tionarului <i ,$r6t:
1ta#elul I34(/2 <i 6&a con6tatat c:! at$t 'entru #:r#a=i! c$t <i 'entru 7e"ei! 'e ":6ura
9naint:rii 9n ,$r6t: cre6c 6corurile 6calei Activitate <i 6cad 6corurile 6calelor
=euroticismTan,ietate! AgresivitateTostilitate( Cutare impulsiv de sen*aii <i Socia)ilitate
In ca8ul 7e"eilor! 6corurile 6calei $e*ira)ilitate social corelea8: liniar direct cu ,$rt6a!
6e"ni7icati, la 'ra0ul p\)!)))
243
PERSONALITATE HI INTERESE
Tabel-l I$%48%&% Coe7icien=ii de corela=ie liniar:
9ntre 6calele che6tionarului ]RP> <i ,$r6t:
Scala B@rbai
1=\/)52
5emei
1=\5()2
r p r p
/ociabiliatate &)!4C/ )!))+ &)!4C- )!)))
Cutare impulsiv de senzaii &)!(-( )!))) &)!/)4 )!)))
Activitate )!4.. )!))4 )!)** )!)(+
+euroticism $ an!ietate &)!4(5 )!)(* &)!4+4 )!))4
Agresivitate $ ostilitate &)!(). )!))) &)!4+( )!))4
<ezirabilitate social )!)-5 )!4*4 )!4-4 )!)))
I$%48%8% Etaloane
;i7eren=ele 6e"ni7icati,e 9ntre #:r#a=i <i 7e"ei 'entru "ediile a cinci 6cale <i corela=iile
liniare 6e"ni7icati,e eBi6tente 9ntre 6corurile 6calelor <i ,$r6t: au con6tituit ar0u"ente 'entru
con6truirea etaloanelor 'e 6eBe <i 'e 0ru'e de ,$r6t:
E<antionul a 7o6t 9"':r=it 9n 'atru 0ru'e de ,$r6t: 1, ta#elul I34(+2
Tabel-l I$%48%9% Structura e<antionului 7olo6it
la etalonarea che6tionarului ]RP>! 'e 0ru'e de ,$r6t:
Gr-0a .e /rst@
19n ani2
B@rbai 5emei
4A86 */ 4++
8487 -5 44C
83&6 5C */
&479 .4 4C-
Total /)5 5()
Mediile <i a#aterile 6tandard ale 6corurilor 6calelor 6e 0:6e6c 9n ta#elul I34(5 Mediile
6unt re're8entate 0ra7ic! 9n 7unc=ie de 0ru'a de ,$r6t: <i de 6eB! 9n 7i0urile I34(4& I34(C
899
899
Aactorii Modelului alternati, cu cinci 7actori
Tabel-l I$%48%7% Indicatorii 6tati6tici ai 6corurilor 6calelor!
'e 6eBe <i 'e 0ru'e de ,$r6t:
B@rbai
Gr-0a .e /rst@
19n ani2
Scala + m - `
4A86
Socia)ilitate */ *!+C /!*4 )!.)4
Cutare impulsiv de sen*aii */ 4(!C- /!-5 )!-C5
Activitate */ *!/4 /!/4 )!-)+
=euroticism - an,ietate */ C!.. +!)( )!.)(
Agresivitate - ostilitate */ -!** /!C- )!-5(
$e*ira)ilitate social */ (!+5 4!C5 )!++/
8487
Socia)ilitate -5 .!5C +!/4 )!./*
Cutare impulsiv de sen*aii -5 44!C4 /!*) )!-C.
Activitate -5 *!5- /!4. )!CC*
=euroticism - an,ietate -5 -!54 +!54 )!.+/
Agresivitate - ostilitate -5 -!.+ /!+4 )!C**
$e*ira)ilitate social -5 (!C4 4!.4 )!5(+
83&6
Socia)ilitate 5C *!4/ /!-C )!--5
Cutare impulsiv de sen*aii 5C 44!/C /!-C )!-C(
Activitate 5C 4)!/+ /!+- )!-C+
=euroticism - an,ietate 5C +!-- /!+) )!-C/
Agresivitate - ostilitate 5C -!5* /!.5 )!-.-
$e*ira)ilitate social 5C (!+5 4!-/ )!+*)
&479
Socia)ilitate .4 -!.) /!.) )!-.*
Cutare impulsiv de sen*aii .4 *!.4 /!*+ )!--+
Activitate .4 4)!*. (!./ )!C/4
=euroticism - an,ietate .4 5!5+ +!(C )!.5C
Agresivitate - ostilitate .4 C!)* /!+C )!-+/
$e*ira)ilitate social .4 (!.4 4!C/ )!+).
245
PERSONALITATE HI INTERESE
Tabel-l I$%48%7% Indicatorii 6tati6tici ai 6corurilor 6calelor!
'e 6eBe <i 'e 0ru'e de ,$r6t: 1continuare2
5emei
Gr-0a .e
/rst@ 19n ani2
Scala
+ m - `
4A86 Socia)ilitate 4++ .!+. /!*5 )!.)C
Cutare impulsiv de sen*aii 4++ 44!.. /!.- )!-C.
Activitate 4++ *!/. /!// )!-4/
=euroticism Y an,ietate 4++ 4)!44 +!(5 )!.()
Agresivitate - ostilitate 4++ .!4( /!-( )!-CC
$e*ira)ilitate social 4++ 4!-. 4!./ )!C+/
8487 Socia)ilitate 44C .!4* /!C5 )!-5.
Cutare impulsiv de sen*aii 44C 4)!*C /!*5 )!-C+
Activitate 44C *!4C /!C. )!-5.
=euroticism - an,ietate 44C *!+( +!4( )!-**
Agresivitate - ostilitate 44C -!(( /!/5 )!C*5
$e*ira)ilitate social 44C (!(* (!4) )!C-*
83&6 Socia)ilitate */ -!C4 +!)C )!./+
Cutare impulsiv de sen*aii */ 4)!55 +!)( )!-..
Activitate */ *!45 /!5- )!-5+
=euroticism - an,ietate */ -!-+ +!45 )!.44
Agresivitate - ostilitate */ -!4+ /!-/ )!-.(
$e*ira)ilitate social */ 4!5C 4!5( )!5()
&479 Socia)ilitate 4C- -!4+ /!-+ )!-*/
Cutare impulsiv de sen*aii 4C- .!*+ +!)) )!--/
Activitate 4C- *!.( /!++ )!-/5
=euroticism - an,ietate 4C- .!(. +!/+ )!./)
Agresivitate - ostilitate 4C- C!-4 /!C( )!--5
$e*ira)ilitate social 4C- (!5* 4!-5 )!+*C
=
a
u
t
a
r
e

i
m
p
u
l
$
i
v
a

d
e

$
e
n
&
a
t
i
i
S
o
c
i
a
"
i
l
i
t
a
t
e
893
893
Aactorii Modelului alternati, cu cinci 7actori
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
Sex
Iar"ati
7.0
1820 de ani
2125 de ani 2630 de ani
8emei
315! de ani
Erupa de var$ta
5i!% I$%48%4% Mediile 6corurilor 6calei Socia)ilitate!
9n 7unc=ie de 0ru'a de ,$r6t:
13
12
11
10
Sex
9
Iar"ati
8
1820 de ani
2125 de ani 2630 de ani
8emei
315! de ani
Erupa de var$ta
5i!% I$%48%8% Mediile 6corurilor 6calei Cutare impulsiv de sen*aii!
9n 7unc=ie de 0ru'a de ,$r6t:
;
e
u
r
o
t
i
c
i
$
m


a
n
x
i
e
t
a
t
e
A
c
t
i
v
i
t
a
t
e
11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
Sex
Iar"ati
9.0
1820 de ani
2125 de ani 2630 de ani
8emei
315! de ani
Erupa de var$ta
5i!% I$%48%&% Mediile 6corurilor 6calei Activitate! 9n 7unc=ie de 0ru'a de ,$r6t:
11
10
9
8
7
6
Sex
5
Iar"ati
!
1820 de ani
2125 de ani 2630 de ani
8emei
315! de ani
Erupa de var$ta
5i!% I$%48%9% Mediile 6corurilor 6calei =euroticismTan,ietate!
9n 7unc=ie de 0ru'a de ,$r6t:
5
e
&
i
r
a
"
i
l
i
t
a
t
e


$
o
c
i
a
l
a
A
#
r
e
$
i
v
i
t
a
t
e


o
$
t
i
l
i
t
a
t
e
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
Sex
Iar"ati
5.5
1820 de ani
2125 de ani 2630 de ani
8emei
315! de ani
Erupa de var$ta
5i!% I$%48%7% Mediile 6corurilor 6calei AgresivitateTostilitate!
9n 7unc=ie de 0ru'a de ,$r6t:
3.0
2.8
2.6
2.!
2.2
2.0
1.8
1.6
Sex
Iar"ati
1.!
1820 de ani
2125 de ani 2630 de ani
8emei
315! de ani
Erupa de var$ta
5i!% I$%48%3% Mediile 6corurilor 6calei $e*ira)ilitate social!
9n 7unc=ie de 0ru'a de ,$r6t:
;in ta#elul I34(C 6e con6tat: c: 9n cadrul 7iec:rei 0ru'e de ,$r6t: di7er: 6e"ni7icati,
9ntre #:r#a=i <i 7e"ei 1la un 'ra0 "ai "ic dec$t p\)!)42 "edia 6corurilor 6calei
=euroticismTan,ietate! "edia 7iind "ai "are 'entru 7e"ei In cadrul 0ru'elor de ,$r6t: (C&/)
de ani <i /4&5+ de ani! di7er: 6e"ni7icati, 9ntre 6eBe 1la un 'ra0 "ai "ic dec$t p\)!)52 <i
"ediile 6corurilor 6calei Activitate! "edia 7iind "ai "are 'entru #:r#a=i
Tabel-l I$%48%3% Co"'ararea "ediilor 6corurilor la 6calele din ]RP>!
9ntre #:r#a=i <i 7e"ei! 'e 0ru'e de ,$r6t:
Gr-0a .e
/rst@
Scala
t g"l" p
4A86 .e ani Socia)ilitate 4!.-. (/5 )!)C(
Cutare impulsiv de sen*aii 4!5+/ (/5 )!4(+
Activitate )!45* (/5 )!.-+
=euroticism - an,ietate 5!./5 (/5 )!)))
Agresivitate - ostilitate )!(C( (/5 )!-*+
$e*ira)ilitate social (!.-. (/5 )!))+
8487 .e ani Socia)ilitate )!C45 4/* )!5+)
Cutare impulsiv de sen*aii 4!4(- 4.* )!(C4
Activitate )!-*4 4.* )!+/)
=euroticism - an,ietate /!)(/ 4.* )!))/
Agresivitate - ostilitate 4!(+* 4.* )!(4/
$e*ira)ilitate social 4!4(4 4-+ )!(C+
83&6 .e ani Socia)ilitate (!(C( 4+- )!)(5
Cutare impulsiv de sen*aii 4!(4. 4+- )!((5
Activitate 4!*.* 4+- )!)+*
=euroticism - an,ietate +!5(- 4+- )!)))
Agresivitate - ostilitate )!C*. 44/ )!+.-
$e*ira)ilitate social /!(-- 4+- )!))4
&479 .e ani Socia)ilitate 4!/)- (+C )!4*/
Cutare impulsiv de sen*aii 4!C(( (+C )!4)C
Activitate (!.)5 4.* )!))C
=euroticism - an,ietate +!C.C (+C )!)))
Agresivitate - ostilitate 4!(.( (+C )!()4
$e*ira)ilitate social )!*.+ (+C )!/(C
Cu eBce'=ia 6calei $e*ira)ilitate social! 'entru #:r#a=i! <i a 6calei Activitate! 'entru
7e"ei! "ediile 6corurilor 6calelor di7er: 6e"ni7icati, 9ntre 0ru'ele de ,$r6t: 1, ta#elul
I34(-2 In toate ace6te 6itua=ii! eBi6t: di7eren=e 6e"ni7icati,e 1cel 'u=in la 'ra0ul p\)!)52
9ntre "ediile 0ru'elor de ,$r6t: eBtre"e 14.&() de ani <i /4&5+ de ani2 1, ta#elul I34(.2
Tabel-l I$%48%>% Co"'ararea "ediilor 6corurilor 6calelor 9ntre 0ru'e de ,$r6t:!
'rin "etoda A=E5A! 'e 6eBe
Scala B@rbai 5emei
F !ra.e
.e
libertate
p F !ra.e
.e
libertate
p
/ociabilitate (!--C /! /)4 )!)+( /!C(( /! 54C )!)4/
Cutare
impulsiv de
senzaii
.!)54 /! /)4 )!))) 45!)(- /! 54C )!)))
Activitate +!C(. /! /)4 )!))+ 4!4/) /! 54C )!//C
+euroticism $
an!ietate
C!(*- /! /)4 )!))) .!))/ /! 54C )!)))
Agresivitate $
ostilitate
+!..) /! /)4 )!))/ +!)+4 /! 54C )!))-
<ezirabilitate
social
)!.4C /! /)4 )!+.C .!CC5 /! 54C )!)))
S&a ,eri7icat nor"alitatea di6tri#u=iei 6corurilor 'entru 7iecare 6cal:! cu a%utorul te6tului
Qol"o0oro,&S"irno,! 'e 0ru'e de ,$r6t: <i 'e 6eBe 1, ta#elul I34(*2
Tabel-l I$%48%A% Gru'ele de ,$r6t: 9ntre care "ediile 6corurilor 6calelor di7er: 6e"ni7icati,
1co"'ara=ii 'rin "etoda 'S$2
Scala B@rbai 5emei
!r-0ele .e
/rst@ 19n ani2
p !r-0ele .e
/rst@ 19n ani2
p
/ociabilitate 4.&() <i /4&5+ )!))C 4.&() <i /4&5+
(4&(5 <i /4&5+
)!))(
)!)(+
Cutare
impulsiv de
senzaii
4.&() <i (C&/)
4.&() <i /4&5+
(4&(5 <i /4&5+
(C&/) <i /4&5+
)!)+5
)!)))
)!))+
)!)((
4.&() <i (C&/)
4.&() <i /4&5+
(4&(5 <i /4&5+
(C&/) <i /4&5+
)!)4(
)!)))
)!)))
)!))(
Activitate 4.&() <i /4&5+
(4&(5 <i /4&5+
)!))4
)!))C
+euroticism $
an!ietate
4.&() <i (C&/)
4.&() <i /4&5+
(4&(5 <i (C&/)
(4&(5 <i /4&5+
)!))/
)!)//
)!)))
)!))/
4.&() <i (C&/)
4.&() <i /4&5+
(4&(5 <i (C&/)
)!)))
)!)))
)!))5
Agresivitate $
ostilitate
4.&() <i /4&5+
(4&(5 <i /4&5+
(C&/) <i /4&5+
)!))4
)!))(
)!)4-
4.&() <i (4&(5
4.&() <i (C&/)
4.&() <i /4&5+
)!)+C
)!)+(
)!))4
<ezirabilitate
social
4.&() <i (4&(5
4.&() <i /4&5+
(4&(5 <i (C&/)
(C&/) <i /4&5+
)!)(+
)!)))
)!))+
)!)))
In "a%oritatea ca8urilor! di6tri#u=ia 6corurilor 6calei $e*ira)ilitate social nu e6te
nor"al:! 'redo"in$nd 6corurile "ici Pentru #:r#a=i! cu eBce'=ia 6calei =euroticism Y
an,ietate! la 0ru'a de ,$r6t: /4&5+ de ani! di6tri#u=iile 6corurilor 6unt nor"ale Pentru 7e"ei!
9n6:! eBi6t: "ai "ulte 6cale ale c:ror 6coruri nu au o di6tri#u=ie nor"al:! 'redo"in$nd
6corurile "ari 19ntre indicatorii 6tati6tici eBi6t: rela=iile me@de@o2:
J la 0ru'a de ,$r6t: 4.&() de ani! 6calele Activitate! =euroticism Y an,ietate <i
Agresivitate Y ostilitate?
J la 0ru'a de ,$r6t: /4&5+ de ani! 6calele Activitate <i Agresivitate Y ostilitate
Tabel-l I$%48%B% Re8ultatele te6tului Qol"o0oro,&S"irno, de ,eri7icare
a nor"alit:=ii di6tri#u=iilor 6corurilor 6calelor
Scala B@rbai 5emei
z p z p
Gr-0a .e /rst@ 4A86 .e ani
/ociabilitate 4!/+. )!)5/ )!-4+ )!C.*
Cutare impulsiv de
senzaii
)!*4( )!/-C 4!(.) )!)-5
Activitate 4!4)/ )!4-C 4!+)+ )!)/*
+euroticism $ an!ietate )!*.) )!(*( 4!+-- )!)(5
Agresivitate $ ostilitate 4!)** )!4-. 4!+5- )!)(*
<ezirabilitate social 4!-4/ )!))C (!/4( )!)))
Gr-0a .e /rst@ 8487 .e ani
/ociabilitate
Cutare impulsiv de
senzaii
4!(). )!4). 4!)C/ )!()*
Activitate 4!/)( )!)C- 4!4)* )!4-4
+euroticism $ an!ietate )!*C4 )!/4+ )!.C( )!++-
Agresivitate $ ostilitate )!.C5 )!++/ 4!)4* )!(5)
<ezirabilitate social 4!C-) )!)). (!/)) )!)))
Gr-0a .e /rst@ 83&6 .e ani
/ociabilitate )!.-5 )!+(. )!C.C )!-/+
Cutare impulsiv de
senzaii
4!)5/ )!(4- 4!(*4 )!)-4
Activitate 4!(// )!)*C 4!(-) )!)-*
+euroticism $ an!ietate )!*.C )!(.5 4!4)( )!4-C
Agresivitate $ ostilitate )!-*- )!5+* 4!4)+ )!4-+
<ezirabilitate social 4!(*. )!)C* 4!*5/ )!))4
Gr-0a .e /rst@ &479 .e ani
/ociabilitate )!.4+ )!5(( 4!(44 )!4)-
Cutare impulsiv de
senzaii
)!.*4 )!+)5 4!(.( )!)-5
Activitate )!**5 )!(-5 4!+*- )!)(/
+euroticism $ an!ietate 4!C(+ )!)4) 4!4)5 )!4-+
Agresivitate $ ostilitate )!*./ )!(.* 4!/-/ )!)+C
<ezirabilitate social 4!/5( )!)5( 4!*C. )!))4
I$%4&% INTERPRETAREA SCOR)RI*OR SCA*E*OR
CFESTIONAR)*)I D7P.
I$%4&%4% Pa(ii al!oritm-l-i .e inter0retare a scor-rilor
a Inainte de a inter'reta 6corurile o#=inute de un 6u#iect la 6calele che6tionarului ]RP>!
6e anali8ea8: cota ace6tuia la 6cala $e*ira)ilitate social! 9ntruc$t un 6cor "are 'oate 9n6e"na
o dorin=: accentuat: din 'artea 6u#iectului de a crea o i"a0ine 7a,ora#il:! ceea ce l&ar 7i 'utut
deter"ina 6: nu r:6'und: 6incer! ci a<a cu" credea c: 6e a<tea't: de la el
In AneBa + eBi6t: un ta#el 'entru 7iecare 0ru': de ,$r6t:! 9n care 6unt notate! 'e 6eBe!
'entru 7iecare 6cor 'o6i#il la 6cala $e*ira)ilitate social: 7rec,en=a 'er6oanelor din e<antionul
utili8at la etalonare care au o#=inut 6corul re6'ecti,! 'rocentul re're8entat de ele <i 'rocentul
celor care au o#=inut un 6cor cel 'u=in e0al cu ace6t 6cor 1e0al cu ace6ta 6au "ai "are dec$t el2
VucLer"an 1())(2 con6ider: c: tre#uie "ani7e6tat: 'ruden=: 9n inter'retarea re8ultatelor
o#=inute la che6tionar de o 'er6oan: al c:rei 6cor la 6cala $e*ira)ilitate social e6te "ai "are
dec$t / In e<antionul a"erican doar +[ dintre 6u#iec=i o#=inu6er: 6coruri "ai "ari dec$t /! 9n
ti"' ce 9n e<antinul 6'aniol /!-[ dintre 6u#iec=i a,u6e6er: 6coruri "ai "ari dec$t + 1Go"o&i&
AreiBanet <i cola#! ())+2
In e<antionul ro"$ne6c utili8at la etalonare! 9n "a%oritatea ca8urilor T 6in0ura eBce'=ie
e6te con6tituit: din 7e"eile cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre (C <i /) de ani T 'rocentul 'er6oanelor
care au o#=inut la 6cala $e*ira)ilitate social un 6cor "ai "are dec$t + 1cu'rin6 9ntre 5 <i 4)2
e6te "ai "are dec$t 4)! deci "ult "ai "are dec$t 9n e<antionul a"erican <i 9n cel 6'aniol
In 7iecare 0ru': 7or"at: 9n 7unc=ie de ,$r6t: <i 6eB 6&a deter"inat nu":rul de 'er6oane
care au o#=inut cele "ai "ari 6coruri la 6cala $e*ira)ilitate social! 'un$nd condi=ia ca ace6t
nu":r 6: re're8inte "ai 'u=in de +[ din ,olu"ul 0ru'ei S&a con6tatat c:! 9n 7iecare 0ru':!
doar 4&+ 6u#iec=i 9nde'line6c acea6t: condi=ie Nu":rul lor 7iind 7oarte "ic! nu 6&a 'utut
deduce dac:! 9ntr&ade,:r! 6corurile lor la una 6au la "ai "ulte 6cale ale che6tionarului ]RP>
6unt 6e"ni7icati, "ai "ari 6au 6e"ni7icati, "ai "ici dec$t 6corurile celorlalte 'er6oane din
0ru':
Pe de alt: 'arte! 9n e<antionul ro"$ne6c utili8at la etalonare! nu au 'utut 7i e,iden=iate
dec$t 'u=ine 6itua=ii 1* din totalul de +)2 9n care 6corurile unei 6cale din che6tionarul ]RP>
cre6c 6au 6cad 'e ":6ur: ce cre6c 6corurile 6calei $e*ira)ilitate social 1, ta#elul I34/42
Ace6t re8ultat 6u0erea8: c: nu ar tre#ui re6'in6e che6tionarele 6u#iec=ilor care o#=in 6coruri
"ari la 6cala $e*ira)ilitate social! ci doar ar tre#ui "ani7e6tat: 'ruden=: la inter'retarea
6corurilor acelor 6cale care 6e a7l: 9ntr&o rela=ie "onoton: 1cre6c:toare 6au de6cre6c:toare2 cu
6corurile 6calei $e*ira)ilitate social! atunci c$nd 6corul 6calei $e*ira)ilitate social e6te
M"areN Pro'une" 6: 6e con6idere c: 6corul o#=inut de un 6u#iect la 6cala $e*ira)ilitate
social e6te M"areN dac: nu":rul 'er6oanelor de acela<i 6eB <i din aceea<i 0ru': de ,$r6t: cu
6u#iectul care au reali8at un 6cor e0al cu ace6ta 6au "ai "are dec$t el nu de':<e<te 4)[ din
,olu"ul 0ru'ei
253
Tabel-l I$%4&%4% Ca8urile 9n care coe7icientul de corela=ie a ran0urilor 1S'ear"an2
9ntre 6corurile 6calelor din che6tionarul ]RP> <i 6corurile 6calei
$e*ira)ilitate social e6te 6e"ni7icati, la 'ra0ul p\)!)5
Gr-0a
.e
/rst@
19n ani2
Scala B@rbai 5emei
, p , p
4A86 Cutare impulsiv de
sen*aii
&)!(C. )!))*
Activitate )!(/5 )!))5
=euroticism - an,ietate &)!/C- )!)))
Agresivitate - ostilitate &)!4*- )!)4.
8487 Activitate )!(-* )!))(
=euroticism - an,ietate )!(C* )!)4* &)!/)* )!))4
83&6 Activitate )!(/. )!)(4
&479 Cutare impulsiv de
sen*aii
)!(/+ )!)/5
b Pentru inter'retarea 6corului o#=inut de un 6u#iect la o 6cal: a che6tionarul ]RP> care
":6oar: un con6truct! 6e tran67or": ace6ta 9n cot: %! utili8$nd 7or"ula:
% \ 5) a 4)
, T
m
b
unde:
% re're8int: cota % core6'un8:toare 6corului ,?
m <i 4 6unt "edia <i a#aterea 6tandard 'entru 6corurile 6calei! core6'un8:toare 6eBului
6u#iectului <i 0ru'ei de ,$r6t: din care 7ace 'arte
In AneBa 5
4
6unt cu'rin6e cinci ta#ele! care con=in cotele % core6'un8:toare tuturor
6corurilor #rute 'o6i#ile la 6calele din che6tionarul ]RP> care ":6oar: 7actori! 'e 0ru'e de
,$r6te <i 'e 6eBe
Se con6ider: c: o cot: % e6te mic! dac: e6te "ai "ic: dec$t +) <i e6te mare! dac: e6te
"ai "are dec$t C) Cotele % cu'rin6e 9ntre +) <i C) 6unt con6iderate medii
Ta#elul I34/( con=ine 6corurile #rute '$n: la care cotele % core6'un8:toare 6unt
con6iderate M"iciN <i 6corurile #rute 9nce'$nd de la care cotele % core6'un8:toare 6unt
con6iderate M"ariN
879
879
4
AneBa 5 6e 0:6e<te doar 9n ,arianta electronic: a CAS
BB
- Personalitate +i interese
255
Tabel-l I$%4&%8% Cel "ai "are 6cor #rut c:ruia 9i core6'unde o cot: % "ai "ic: dec$t +)
1'$n: la care cotele % 6unt con6iderate M"iciN2 <i
cel "ai "ic 6cor #rut c:ruia 9i core6'unde o cot: % "ai "are dec$t C)
1de la care cotele % 6unt con6iderate M"ariN2
Scala /ociabilitate
Inter/al-l
.e /rst@
B@rbai 5emei
Scor
br-t
Cota 1 Scor
br-t
Cota 1
4A86 .e
ani
Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN 5 /.!5* + /.!CC
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4+ C4!C4 4/ C4!++
8487 .e
ani
Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN + /*!+( + /.!5(
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4/ C)!/) 4( C)!++
83&6 .e
ani
Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN 5 /*!)( / /.!C5
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4/ C)!(* 4( C)!.4
&479 .e
ani
Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN / /-!/- / /.!*/
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4( C4!)5 44 C)!/(
Scala Cutare de senzaii
Inter/al-l
.e /rst@
B@rbai 5emei
Scor
br-t
Cota 1 Scor
br-t
Cota 1
4A86 .e
ani
Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN . /-!55 . /*!*-
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4- C4!55 4C C)!C5
8487 .e
ani
Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN - /.!4. - /*!*-
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4C C4!(C 45 C)!(/
83&6 .e
ani
Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN - /.!+) C /.!C.
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4C C(!/+ 45 C4!)-
&479 .e
ani
Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN 5 /-!-* + /-!C5
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4+ C)!C/ 4/ C)!45
Scala Activitate
Inter/al-l
.e /rst@
B@rbai 5emei
Scor
br-t
Cota 1 Scor
br-t
Cota 1
4A86 .e
ani
Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN 5 /C!*. C /*!.5
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4/ C4!45 4/ C)!.-
8487 .e
ani
Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C /.!-- 5 /.!-)
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4/ C)!-* 4/ C)!+/
83&6 .e
ani
Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN C /-!+* 5 /.!/.
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4+ C)!55 4/ C)!-.
&479 .e
ani
Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN . /*!+- C /.!*)
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4+ C)!C- 4+ C(!45
873
873
Tabel-l I$%4&%8% Cel "ai "are 6cor #rut c:ruia 9i core6'unde o cot: % "ai "ic: dec$t +)
1'$n: la care cotele % 6unt con6iderate M"iciN2 <i
cel "ai "ic 6cor #rut c:ruia 9i core6'unde o cot: % "ai "are dec$t C)
1de la care cotele % 6unt con6iderate M"ariN2 1continuare2
Scala +euroticism$an!ietate
Inter/al-l
.e /rst@
B@rbai 5emei
Scor
br-t
Cota 1 Scor
br-t
Cota 1
4A86 .e
ani
Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN ( /-!.C 5 /-!*.
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 44 C)!(5 45 C4!54
8487 .e
ani
Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN ( /-!-. 5 /*!(-
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4/ C(!4- 4+ C4!4(
83&6 .e
ani
Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN 4 /.!*4 / /.!5.
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN * C(!++ 4( C)!(-
&479 .e
ani
Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN 4 /*!/+ / /-!./
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4) C)!+- 4/ C)!..
Scala Agresivitate$ostilitate
Inter/al-l
.e /rst@
B@rbai 5emei
Scor
br-t
Cota 1 Scor
br-t
Cota 1
4A86 .e
ani
Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN + /*!4/ + /.!*(
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4( C)!*/ 4( C)!+/
8487 .e
ani
Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN + /.!-+ / /-!+)
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4( C(!() 44 C4!(.
83&6 .e
ani
Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN / /.!). / /.!*)
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4( C4!+5 44 C)!/5
&479 .e
ani
Li"ita 6u'erioar: a 6corurilor M"iciN ( /.!4. / /*!-5
Li"ita in7erioar: a 6corurilor M"ariN 4) C4!/) 44 C4!.5
c% ;ac: 6e dore<te 6: 6e co"'are 6corul unui 6u#iect la o 6cal: cu 6corul altei 'er6oane!
6e deter"in: inter,alele de 9ncredere ale 6corurilor reale 'entru cele dou: 'er6oane
/corul real al unei 'er6oane la un te6t e6te "edia 6corurilor 'e care le&ar o#=ine 'er6oana
re6'ecti,: dac: i 6&ar ad"ini6tra te6tul de o in7initate de ori! 9n condi=ii di7erite El e6te
inter'retat ca 7iind 6corul 'e care l&ar o#=ine 6u#iectul dac: te6tul ar 7i 'er7ect <i ar 7i
ad"ini6trat 9n condi=ii ideale
E,ident! 6corul real al unei 'er6oane la un te6t nu 'oate 7i cuno6cut ;ar! <tiind 6corul 'e
care l&a o#=inut 'er6oana re6'ecti,: la o ad"ini6trare a te6tului! 6e 'oate deter"ina! cu o
'ro#a#ilitate P alea6: 1de o#icei! P\)!*52! inter,alul 9n care eBi6t: <an6e de 4))BP [ 6: 6e
0:6ea6c: 6corul real Ace6t inter,al 6e nu"e<te interval de ncredere al scorului real
corespunztor probabilitii P
257
;ac: , e6te 6corul o#=inut de o 'er6oan: la te6t <i 6e ale0e P\)!*5! atunci inter,alul de
9ncredere al 6corului real e6te 1,&4!*C4
#
! ,a4!*C4
#
2! unde 4
#
e6te eroarea standard de msur
a testului n populaie
4
#
6e calculea8: cu a%utorul coe7icientului de 7idelitate al te6tului! A
C
! <i al a#aterii
6tandard a 6corurilor te6tului 9n e<antionul de 6u#iec=i eBtra6 din 'o'ula=ie! 4! 7olo6ind 7or"ula:
b
#
\ b
4T c
(

Inter,alul de 9ncredere al 6corului real are o lun0i"e "ic:! 'er"i=$nd o locali8are "ai
'reci6: a 6corului real! atunci c$nd eroarea 6tandard de ":6ur: a te6tului 9n 'o'ula=ie e6te
"ic:! ceea ce 6e 9nt$"'l: doar dac: te6tul are o 7idelitate "are 1A
C
e6te "are2 <i 6corurile 6ale
9n e<antionul eBtra6 din 'o'ula=ie ,aria8: 'u=in 14 e6te "ic2
In e<antionul de 6u#iec=i 7olo6it la etalonarea che6tionarului ]RP>! inter,alele de
9ncredere nu di7er: 9ntre 6eBe <i 9ntre 0ru'ele de ,$r6t:! 'entru niciuna dintre 6calele care
":6oar: 7actori
In AneBa C
(
eBi6t: un ta#el 9n care! 'entru 7iecare 6cor #rut e6te notat inter,alul de
9ncredere al 6corului real! 'entru 'ro#a#ilitatea P\)!*5! la 7iecare dintre cele cinci 6cale care
":6oar: 7actori
I$%4&%8% )tili?area cotelor 1
Cotele % 6er,e6c la inter'retarea 6corurilor 6u#iectului la 6calele che6tionarului ]RP>
care ":6oar: con6tructe! 'rin ra'ortarea ace6tora la re8ultatele o#=inute de 'er6oanele din
e<antionul eBtra6 din 'o'ula=ia din care 6u#iectul 7ace 'arte 1a,$nd 9n ,edere 6eBul <i ,$r6ta
6a2
Se con6ider: c: o cot: % e6te mic! dac: e6te "ai "ic: dec$t +) <i e6te mare! dac: e6te
"ai "are dec$t C) Inter'ret:ri 'o6i#ile ale ace6tor 6coruri 6unt 're8entate 9n ta#elul I34//
Scorurile #rute c:rora le core6'und cote % cu'rin6e 9n inter,alul Y+)! C)Z 6unt con6iderate
medii In 7iecare dintre cele . 0ru'e de 6u#iec=i 7or"ate din e<antionul utili8at la etalonare 9n
7unc=ie de ,$r6t: <i de 6eB! 6corurile M"ediiN 6unt di6tri#uite 9n %urul "ediei 6corurilor o#=inute
de 'er6oanele din 0ru'a re6'ecti,:! iar 7rec,en=a lor de':<e<te 5)[ din ,olu"ul 0ru'ei S&ar
'utea a7ir"a! a6t7el! c: 6corurile M"ediiN 6unt 6corurile o#i<nuite ale 0ru'elor 7or"ate din
6u#iec=i de acela<i 6eB <i din aceea<i 0ru': de ,$r6t:
#,emplu- O 7e"eie de /C de ani a o#=inut 5 'uncte la 6cala $e*ira)ilitate social <i 4+
'uncte la 6cala Agresivitate - ostilitate
;in AneBa +! din ta#elul core6'un8:tor 0ru'ei de ,$r6t: /4&5+ de ani! 6e con6tat: c: "ai
"ult de 4)[ din r$ndul 7e"eilor din e<antionul 7olo6it la etalonare au o#=inut la 6cala
$e*ira)ilitate social un 6cor "ai "are dec$t 5 6au e0al cu 5 14/!.[2 A'recie"! 'rin ur"are!
c: 6corul la 6cala $e*ira)ilitate social nu e6te M"areN <i 're6u'une" c: 7e"eia nu a
denaturat r:6'un6urile la che6tionar In 'lu6! la acea6t: 0ru': de ,$r6t:! 'entru 7e"ei nicio
(
AneBa C 6e 0:6e<te doar 9n ,arianta electronic: a CAS
BB
- Personalitate +i interese
6cal: din che6tionar nu corelea8: 6e"ni7icati, cu 6cala $e*ira)ilitate social 1, ta#elul
I34/42
Tabel-l I$%4&%&% Inter'ret:ri 'o6i#ile ale 6corurilor M"ariN <i ale celor M"iciN
la 6calele che6tionarului ]RP>
Scala Scor JmareK
1cota %gC)2
Scor JmicK
1cota %e+)2
/ociabilitate are "ul=i 'rieteni! 9i 'lace 6: 6e a7le 9n
6ocietate! 'oate 9n6u7le=i 'etrecerile
're7er: 6in0ur:tatea <i acti,it:=ile
6olitare
Cutare
impulsiv de
senzaii
caut: eB'erien=e noi! cu 6chi"#:ri de
"ediu <i 6en8a=ii 'uternice! ac=ionea8:
ced$nd i"'ul6urilor de "o"ent! 'oate
7i noncon7or"i6t
9i 'lace 6:&<i 'lani7ice 7iecare acti,itate!
nu e6te a"ator de 6chi"#are
Activitate 6i"te ne,oia 6: 7ie 'er"anent 9n
acti,itate! 'ractic: acti,it:=i 7i8ice
're7er: "uncile de rutin:! 6e 6i"te
li'6it de ener0ie! 9i 'lace 6:
Mlene,ea6c:N 16: 6tea 7:r: 6: 7ac: ce,a2
+euroticismF
an!ietate
9<i 7ace 0ri%i 'entru orice! 6e 6u':r:
7rec,ent! e6te 6en6i#il! nu are 9ncredere
9n ca'acit:=ile 'ro'rii
e6te 6t:'$n 'e 6ine! nu 9<i 7ace 0ri%i
'entru lucruri li'6ite de i"'ortan=:
AgresivitateF
ostilitate
9<i "ani7e6t: 7:=i< 6u':rarea! 6e ceart:
cu cei care au alt: ':rere dec$t el
are r:#dare cu ceilal=i! nu 7olo6e<te
cu,inte dure 6au 9n%ur:turi! chiar dac:
e6te 7urio6
;in AneBa 5! din ta#elul core6'un8:tor 6calei Agresivitate - ostilitate! din coloana
core6'un8:toare 0ru'ei de ,$r6t: /4&5+ de ani <i 7e"eilor 6e cite<te cota % 'entru 6corul #rut
4+ Acea6ta e6te e0al: cu -)!4+ Prin ur"are! 6corul o#=inut de 7e"eie la 6cala Agresivitate -
ostilitate e6te M"areN <i e6te 'ro#a#il ca ei 6: i 6e 'otri,ea6c: ur":toarea caracteri8are 1,
ta#elul I34//2: 9<i "ani7e6t: 7:=i< 6u':rarea <i 6e ceart: cu cei care au alt: ':rere dec$t ea
La aceea<i con6tatre 6e 'utea a%un0e 7olo6ind ta#elul I34/( ;in ace6t ta#el re8ult: c:!
'entru 7e"eile din 0ru'a de ,$r6t: /4&5+ de ani! la 6cala Agresivitate U ostilitate 6unt
con6iderate 6coruri M"iciN 6corurile cel "ult e0ale cu / 1d/2 <i 6unt con6iderate 6coruri M"ariN
6corurile cel 'u=in e0ale cu 44 1_442 Prin ur"are! 6corul 6u#iectului la 6cala Agresivitate U
ostilitate e6te M"areN 14+_442
I$%4&%&% )tili?area inter/alelor .e Incre.ere
ale scor-rilor reale
Inter,alele de 9ncredere ale 6corurilor reale 'er"it co"'ararea 'er6oanelor 9ntre ele Se
'oate con6idera c: dou: 'er6oane 6e deo6e#e6c una de alta 9n ceea ce 'ri,e<te con6tructul
":6urat de o 6cal: a che6tionarului ]RP> doar dac: inter,alele de 9ncredere ale 6corurilor
reale core6'un8:toare cotelor #rute ale ace6tor 'er6oane la che6tionar 6unt di6%uncte 1nu au
'or=iuni co"une2 Atunci c$nd inter,alele de 9ncredere ale 6corurilor reale 'entru dou:
'er6oane 6e inter6ectea8:! eBi6t: 'o6i#ilitatea ca 6corurile reale 6: 6e a7le 9n 'or=iunea co"un:!
7iind e0ale! 6au chiar 9ntr&o rela=ie de ordine o'u6: celei 9n care 6e 0:6e6c 6corurile o#=inute la
6cal: de cele dou: 'er6oane
#,emplu- Un #:r#at T A! de (/ de ani T a o#=inut la 6cala Socia)ilitate 4) 'uncte Un alt
#:r#at T D! de (- de ani T a reali8at la acela<i che6tionar 4/ 'uncte Se 'oate a7ir"a c: D e6te
"ai 6ocia#il dec$t Af
;in AneBa C! din coloana core6'un8:toare 6calei Socia)ilitate 6e cite6c inter,alele de
9ncredere ale 6corurilor reale core6'un8:toare 'ro#a#ilit:=ii P\)!*5:
J 'entru 6corul 4): Y-! 4/Z?
J 'entru 6corul 4/: Y4)! 4CZ
Cele dou: inter,ale au o 'or=iune co"un:: inter,alul Y4)! 4/Z Scorurile reale ale celor
dou: 'er6oane 6e 'ot a7la 9n ace6t inter,al! 7iind 'o6i#il ca 9ntre 6corul real al 'er6oanei A <i
6corul real al 'er6oanei D 6: 7ie 'otri,it 6e"nul MeN! 6e"nul M\N 6au 6e"nul MgN In
con6ecin=:! nu 6e 'oate a7ir"a c: 'er6oana A e6te "ai 'u=in 6ocia#il: dec$t 'er6oana D-
I$%49% CONC*):II
Che6tionarul ]RP> ":6oar: cinci di"en6iuni 7unda"entale ale 'er6onalit:=ii care au o
#a8: #iolo0ic:&e,olu=ioni6t:: =euroticismYan,ietate( AgresivitateYostilitate( Activitate(
Cutare impulsiv de sen*aii <i Socia)ilitate
El 'oate 7i 7olo6it 'entru dia0no8a 'er6onalit:=ii! 6calele 6ale a,$nd o #un: ,aliditate
relati,: la con6truct <i o con6i6ten=: intern: ridicat:
Nu au 7o6t e7ectuate 6tudii de ,alidare 'entru utili8area ,er6iunii ro"$ne<ti a
che6tionarului ]RP> 9n 6co' de 'redic=ie
Etaloanele con6truite! 'e 6eBe <i 'e 'atru 0ru'e de ,$r6t: 14.&() de ani! (4&(5 de ani! (C&
/) de ani <i /4&5+ de ani2 6unt ,ala#ile 'entru 'er6oane care 7ac 'arte din 'o'ula=ia non&
clinic: <i 'er"it tran67or"area 6corurilor #rute ale 6calelor 9n cote % Sunt 'ro'u6e inter'ret:ri
ale 6corurilor "ari <i ale 6corurilor "ici 1c:rora le core6'und cote % "ai "ari dec$t C)!
re6'ecti,! "ai "ici dec$t +)2
Se ,a "ani7e6ta 'ruden=: la inter'retarea 6corurilor 6calelor atunci c$nd un 6u#iect a
o#=inut la 6cala $e*ira)ilitate social un 6cor "are! 9ntruc$t e6te 'o6i#il ca el 6: nu 7i r:6'un6
6incer! ci 9ncerc$nd 6: 9<i cree8e o i"a0ine 7a,ora#il:
Pentru o "ai #un: cunoa<tere a 'er6onalit:=ii unui 6u#iect! 6e reco"and: ad"ini6trarea!
al:turi de che6tionarul ]RP>! a altor che6tionare de e,aluare a 'er6onalit:=ii! de eBe"'lu a
che6tionarului CP!F! care ":6oar: 6u'ra7actorii "odelului Bi0 Ai,e 1#,traversiunea!
Sta)ilitatea emoional! Con+tiincio*itatea! Ama)ilitatea <i Autonomia2-
BIB*IOGRA5IE
Al#u! M 1()))2 @etode +i instrumente de evaluare n psihologie Clu%&Na'oca: Editura Ar0onaut
Go"o&i&AreiBanet! M! 3alero! S! Punti! R! j VucLer"an! M 1())+2 P6Fcho"etric Pro'ertie6 o7 the
VucLer"an&Quhl"an Per6onalitF pue6tionnaire in a S'ani6h Sa"'le #uropean Kournal o&
Pschological Assessment! ()1C2! 4/+&4+C
Go"o&i&AreiBanet! M! j 3alero! S 1()).2 S'ani6h nor"ati,e data o7 the VucLer"an&Quhl"an
Per6onalitF pue6tionnaire 1VQPp2 in 0eneral 'o'ulation 6a"'le Psicothema( C;1(2! /4.&/(+! la
adre6ahtt':@@DDD8L'Uco"@'6 F cho " e t rick'ro'ietrie6ht " q ;E SC RIPTI3EkPROAILE 1,i8itat:
9n a'rilie! ())*2
Minule6cu! M 14**C2 Chestionarele de personalitate n evaluarea psihologic Bucure<ti: Garell
Pu#li6hin0 Kou6e
O're! ;! Qi66! A! O're! A 1())+2 Scala C:ut:rii de 6en8a=ii: a'lica#ilitate tran6cultural: In: A O're
1coord2 =oi tendine n psihologia personalitii- $iagno*( cercetare +i aplicaii- ,ol II! 45&/5
Clu%&Na'oca: Editura ASCR
Ro66ier! R! 3erardi! S! Ma66oudi! Q! j Alu%a! A 1()).2 P6Fcho"etric Pro'ertie6 o7 the Arench
3er6ion o7 VucLer"an&Quhl"an Per6onalitF pue6tionnaire International Kournal o& Clinical
and Health Pscholog! .1?2! ()/&(4-
Sil,a! A 14**/2 Pschometric Foundations and Dehavioral Assessment Sa0e Pu#lication6! Inc
VucLer"an! M 1())(2 VucLer"an&Quhl"an Per6onalitF pue6tionnaire 1]RP>2: An alternati,e 7i,e&
7actorial "odel In: B de Raad! j M Peru0ini 1ed2! Dig Five Assessment! Seattle: Ko0re7e j
Ku#er Pu#li6her6! /--&/*C! la adre6a htt':@@DDD8L'Uco " @VucLe r " an&Quhl"an
kPer6onalitFkpue6tionaire VQPp ankalternati,ek7i,e&7actor 1,i8itat: 9n a'rilie! ())*2 VucLer"an!
M! j Quhl"an! M 1Y7aZ2 =orms &or the ]ucGerman-Ruhlman >uestionnaire 1]RP>2
)ased on C(H7H college students at "niv- o& $elaFare Lucrare 'ri"it: de la autori
VucLer"an! M! Quhl"an! ;M! Roire"an! R! Teta! P! j Qra7t! M 14**/2 A co"'ari6on o7 the three
6tructural "odel6 o7 'er6onalitF: The #i0 three! the #i0 7i,e! and the alternati,e 7i,e Kournal o&
Personalit and Social Pscholog( 7!! -5-&-C.
mmm 14*.52 Standards &or #ducational N Pschological %ests! A"erican P6Fcholo0ical A66ociation!
Inc
htt':@@DDD8L'Uco " @'rinci'alin0ht" 1,i8itat: 9n a'rilie! ())*2
htt':@@DDD8L'Uco " @de6cri'tionk6cale6ht" 1,i8itat: 9n a'rilie! ())*2
99
ANEOA 4
Caiet-l c,estionar-l-i D7P.
9n pa#inile urm*toare ve'i #*$i o $erie de fra&e care de$criu per$onalitatea.
=iti'i fiecare fra&* ,i decide'i dac* vi $e potrive,te $au nu0 apoi indica'i r*$pun$ul
dumneavoa$tr* pe Foaia de rspuns anexat*.
G$te important $* ,ti'i c* nu exi$t* r*$pun$uri corecte $au #re,ite.
5ac* $unte'i de acord cu enun'ul re$pectiv $au decide'i c* v* caracteri&ea&*0
r*$punde'i .adev*rat/ +n$emn4nd un 1 +n c*$u'a core$pun&*toare (A Adev*rat) pe foaia de
r*$pun$. 5ac*0 +n$*0 con$idera'i c* nu v* caracteri&ea&*0 r*$punde'i .fal$/ ,i +n$emna'i un 1
+n c*$u'a core$pun&*toare (% 8al$) pe foaia de r*$pun$.
9n momentul complet*rii foii de r*$pun$0 fi'i atent ca $emnul 1 pe care +l marca'i $*
core$pund* cu num*rul +ntre"*rii la care r*$punde'i. >a $f4r,itul fiec*rei pa#ini cu enun'uri0
verifica'i dac* a'i a:un$ la $f4r,itul unei coloane din ,oaia de rspuns.
6*$punde'i la fiecare fra&* cu (A) $au (8)0 c2iar dac* nu $unte'i +n totalitate $i#ur de
r*$pun$ul dumneavoa$tr*.
A*i3,(&2i6;) 5) n, &2i omi* ni5i,n en,n2:
Scrie'i numai pe foaia de r*$pun$B ;u $crie'i nimic +n caietB
6*$pun$urile dumneavoa$tr* $unt confiden'iale.
7impul de r*$pun$ nu e$te limitat.
5
1. Am tendin'a de a +ncepe o nou* activitate0 f*r* a planifica prea mult cum voi proceda.
2. ;u m* +n#ri:orea&* lucrurile f*r* importan'*.
3. 9mi face pl*cere $* v*d c* cineva pe care nul a#ree& e$te umilit +n fa'a altor oameni.
!. ;u am +nt4lnit niciodat* o per$oan* care $* numi plac*.
5. ;u +mi place $* pierd timpul doar $t4nd ,i relax4ndum*.
6. D"i,nuie$c $* m* #4nde$c la ceea ce am de f*cut +nainte de a face lucrul re$pectiv.
7. ;u $unt prea $i#ur de mine $au de a"ilit*'ile mele.
8. 5e o"icei c4nd m* enerve& $pun lucruri ur4te.
9. 5e o"icei eu $unt cel care +ncepe o conver$a'ie la petreceri.
10. 9ntotdeauna $pun adev*rul.
11. G$te normal pentru mine $* +n:ur c4nd $unt furio$.
12. ;u m* deran:ea&* $* ie$ $in#ur ,i0 de o"icei0 prefer lucrul ace$ta dec4t $* fiu +ntrun #rup
mare.
13. Sunt mai ocupat dec4t ma:oritatea oamenilor.
1!. Ade$ea fac lucrurile din impul$.
15. Ade$ea $unt nelini,tit f*r* $* am un motiv clar.
16. ;u o"i,nuie$c $* arunc #unoi pe $trad*.
17. ;u m* deran:ea&* $* fiu $in#ur c4teva &ile0 f*r* $* am contact cu oamenii.
18. 9mi plac activit*'ile complicate care nece$it* mult efort ,i concentrare.
19. 8oarte rar $tau $* planific +n detaliu ce voi face.
20. Fneori m* $imt ten$ionat ,i iritat.
21. Aproape niciodat* nu $imt nevoia $* love$c pe cineva.
22. -etrec c4t de mult timp pot +mpreun* cu prietenii.
23. ;u di$pun de $uficient* ener#ie pentru $arcini $olicitante.
2!. 9mi place $* am experien'e ,i $en&a'ii noi0 incitante0 c2iar dac* $unt pu'in +nfrico,*toare.
25. 9mi $imt ade$eori corpul +ncordat f*r* vreun motiv aparent.
33
26. 9ntotdeauna c4,ti# la :ocuri.
45. Ade$ea $imt c* $unt .$ufletul petrecerii/.
28. 9mi place mai mult o $arcin* provocatoare dec4t una de rutin*.
29. 9nainte de a +ncepe o $arcin* complicat* planific cu aten'ie.
30. M* $up*r frecvent.
31. 5ac* cineva m* :i#ne,te0 +ncerc $* nu m* #4nde$c la acea$ta.
32. ;u $unt niciodat* plicti$it.
33. 9mi place $* fiu activ tot timpul.
3!. Miar pl*cea $* plec +ntro excur$ie f*r* $* o planific dinainte0 f*r* a avea o rut*
pre$ta"ilit* $au un orar preci$.
35. Am tendin'a de a fi prea $en$i"il ,i u,or de r*nit de remarcile ,i ac'iunile necu#etate ale
celorlal'i.
36. 9n multe ma#a&ine nu po'i fi $ervit dac* nu te "a#i +n fa'a altora.
37. ;u am nevoie de un cerc mare de prieteni.
38. -ot $* m* $imt "ine c4nd leneve$c ,i nu fac nimic.
39. 9mi place $* m* implic +n $itua'ii noi +n care nu po'i prevedea cum vor evolua lucrurile.
!0. ;u m* r*t*ce$c niciodat*0 nici c2iar +n locurile pe care nu le cuno$c.
!1. M* $perii foarte u,or.
!2. 5ac* oamenii m* enervea&* nu e&it $* le $pun.
!3. 5e o"icei0 nu m* $imt +n lar#ul meu la petrecerile mari.
!!. ;u $imt nevoia de a face tot timpul c4te ceva.
!5. 9mi place $* fac lucruri doar din pl*cerea de a le face.
!6. Fneori $imt c* $unt panicat.
!7. =4nd $unt $up*rat pe cineva0 nu +ncerc $*mi a$cund $up*rarea.
!8. >a petreceri m* "ucur $* m* +ntre'in cu ceilal'i oameni0 indiferent dac* +i cuno$c $au nu.
!9. Miar pl*cea o $lu:"* care $*mi permit* maximum de timp li"er.
50. Am tendin'a de ami $c2im"a frecvent punctele de intere$.
7
51. Ade$ea cred c* oamenii pe care +i +nt4lne$c $unt mai "uni dec4t mine.
52. ;u m* deran:ea&* niciodat* c4nd al'ii mio iau +nainte atunci c4nd $tau la coad*.
53. Am tendin'a de a +ncepe LeeKendurile $ociale :oia.
5!. 5e o"icei par a fi #r*"it.
55. Fneori +mi place $* fac lucruri care $unt pu'in +nfrico,*toare.
56. Fneori0 c4nd $unt $up*rat0 $imt c* +mi tremur* picioarele.
57. 9n #eneral0 nu folo$e$c cuvinte dure0 nici m*car c4nd $unt furio$.
58. -refer $* fiu cu prietenii dec4t $* fac ceva de unul $in#ur.
59. 9n vacan'* +mi place $* fac mai de#ra"* lucruri active0 dec4t $* pierd timpul.
60. Drice tre"uie +ncercat o dat*.
61. Ade$ea m* $imt ne$i#ur de mine.
62. -ot $* iert u,or oamenii care mau in$ultat $au care miau r*nit $entimentele.
63. ;u m* deran:ea&* $* fiu i&olat de ceilal'i0 undeva0 pentru o anumit* perioad* de timp.
6!. 9mi place $* fac mult $port $au munc* fi&ic*.
65. Miar pl*cea o via'a tumultuoa$*0 cu c*l*torii ,i $en&a'ii puternice.
66. Ade$ea m* +n#ri:orea&* lucruri pe care al'ii le con$ider* neimportante.
67. =4nd oamenii nu $unt de acord cu mine0 nu pot $* m* a"'in $* nu m* cert cu ei.
68. 9n #eneral0 +mi place $* fiu $in#ur ca $* pot face lucrurile pe care le dore$c f*r* a fi
di$tra$ de ceilal'i.
69. ;iciodat* nu am +nt4mpinat dificult*'i +n a +n'ele#e un material c2iar de la prima citire.
70. Fneori fac lucruri tr*&nite doar pentru a m* amu&a.
71. Ade$ea +nt4mpin dificult*'i +n a face o ale#ere.
72. Sunt foarte temperamental.
73. ;u am pierdut niciodat* nimic.
7!. 9mi place $* fiu activ de +ndat* ce mam tre&it.
75. 9mi place $* explore& un ora, $tr*in de unul $in#ur0 c2iar dac* acea$ta ar +n$emna $* m*
r*t*ce$c.
AA
76. Mu$culatura +mi e$te at4t de +ncordat* +nc4t m* $imt o"o$it o mare parte din timp.
77. ;u pot $* m* a"'in $* nu fiu pu'in r*ut*cio$ cu cei care +mi di$plac.
78. Sunt o per$oan* foarte $ocia"il*.
79. -refer prietenii care $unt captivan'i ,i plini de $urpri&e.
80. 5e$eori +mi vine $* pl4n# f*r* vreun motiv anume.
81. 9ntotdeauna m* $imt conforta"il0 indiferent dac* e cald $au fri# afar*.
82. Simt nevoia $* fiu o per$oan* important* pentru #rup.
83. 9mi place $* am o ocupa'ie tot timpul.
8!. Ade$ea m* la$ +ntrat4t de captivat de lucruri noi0 atractive0 de idei intere$ante0 +nc4t nici
nu m* mai #4nde$c la po$i"ilele complica'ii care ar putea $* apar*.
85. ;u la$ lucrurile m*runte $* m* enerve&e.
86. Sunt +ntotdeauna r*"d*tor cu al'ii0 c2iar ,i cu cei iritan'i.
87. 5e o"icei +mi place $* fac lucrurile de unul $in#ur.
88. M* pot "ucura de activit*'ile de rutin* care nu $olicit* mult* concentrare $au efort.
89. Sunt o per$oan* impul$iv*.
90. Ade$ea m* $imt inconforta"il ,i $t4n:enit f*r* vreun motiv real.
91. Ade$ea m* cert cu ceilal'i.
92. -ro"a"il c* petrec mai mult timp dec4t ar tre"ui cu prietenii.
93. ;u m* deran:ea&* dac* cineva profit* de mine.
9!. M* implic +n tot ceea ce fac.
95. 9mi plac petrecerile nonconformi$te.
96. 5up* ce am cump*rat ceva0 m* +n#ri:ore& c* am f*cut o ale#ere #re,it*.
97. =4nd oamenii $tri#* la mine0 $tri# ,i eu.
98. Am mai mul'i prieteni dec4t ma:oritatea oamenilor.
99. =eilal'i m* aten'ionea&* ade$ea $* fiu mai temperat.
9
ANEOA 8
<UC=ER!AN6=UHL!AN "ERSONALIT7 >UESTIONNAIRE #<=">$
%o&ie 'e ()*+,n*
NU!ELE: "RENU!ELE:
DATA NA-TERII: DATA EALU.RII:
&i lun* an &i lun* an
SE/UL: ! ? % ?
N,m)(,4
i1em,4,i
A %
N,m)(,4
i1em,4,i
A %
N,m)(,4
i1em,4,i
A %
N,m)(,4
i1em,4,i
A %
10 260 510 760
20 270 520 770
30 280 530 780
40 290 540 790
50 200 550 800
60 310 560 810
70 320 570 820
80 330 580 830
90 340 590 840
100 350 600 850
110 360 610 860
120 370 620 870
130 380 630 880
140 390 640 890
150 400 650 900
160 410 660 910
170 420 670 920
180 430 680 930
190 440 690 940
200 450 700 950
210 460 710 960
220 470 720 970
230 480 730 980
240 490 740 990
250 500 750
SCORURI:
1ociabilitate3
/utare impulsiv de sen0aii3
Activitate3
$euroticism 6 an"ietate3
Agresivitate 6 ostilitate3
De0irabilitate social3
ANEOA &
Grila .e cotare a r@s0-ns-rilor la c,estionar-l D7P.
Scala Nr% .e
itemi
Itemi
Cutare impulsiv de senzaii 4* 4A! CA! 4+A! 4*A! (+A! (*A! /+A! /*A!
+5A! 5)A! 55A! C)A! C5A! -)A! -5A!
-*A! .+A! .*A! *5A
+euroticism $ an!ietate 4* (A! -A! 45A! ()A! (5A! /)A! /5A! +4A!
+CA! 54A! 5CA! C4A! CCA! -4A! -CA!
.)A! .5A! *)A! *CA
Agresivitate $ ostilitate 4- /A! .A! 44A! 4CA! (4A! /4A! /CA! +(A!
+-A! 5-A! C(A! C-A! -(A! --A! .CA! *4A!
*-A
Activitate 4- 5A! 4/A! 4.A! (/A! (.A! //A! /.A! ++A!
+*A! 5+A! 5*A! C+A! -+A! ./A! ..A!
*+A! **A
/ociabilitate 4- *A! 4(A! 4-A! ((A! (-A! /-A! +/A! +.A!
5/A! 5.A! C/A! C.A! -.A! .(A! .-A! *(A!
*.A
<ezirabilitate social 4) +A! 4)A! (CA! /(A! +)A! 5(A! C*A! -/A!
.4A! */A
Obser/aii
4 Pentru ite"ii care au notat: du': nu":rul lor de ordine litera A 6e cotea8: cu un 'unct
r:6'un6ul Made,:ratN <i cu ) 'uncte r:6'un6ul M7al6N Pentru ite"ii care au notat: du':
nu":rul lor de ordine litera F 6e cotea8: cu un 'unct r:6'un6ul M7al6N <i cu ) 'uncte r:6'un6ul
Made,:ratN
( Scorul 7iec:rei 6cale 6e o#=ine 'rin 9n6u"area cotelor ite"ilor 6:i
ANEOA 9
5rec/enele scor-rilor la scala <ezirabilitate social
.in c,estionar-l D7P.
Gr-0a .e /rst@ 4A86 .e ani
Scor B@iei 1=\*/2 5ete 1=\4++2
5rec/ena
absol-t@
N N
c-m-lat
5rec/ena
absol-t@
N N
c-m-lat
46 4 )!- )!-
B ) )!) )!-
A 4 4!4 4!4 ) )!) )!-
> ) )!) 4!4 ) )!) )!-
3 5 5!+ C!5 5 /!5 +!(
7 5 5!+ 44!. * C!/ 4)!+
9 4) 4)!. ((!C * C!/ 4C!-
& 4* ()!+ +/!) 45 4)!+ (-!4
8 (4 ((!C C5!C (* ()!4 +-!(
4 (C (.!) */!5 /( ((!( C*!+
6 C C!5 4))!) ++ /)!C 4))!)
Gr-0a .e /rst@ 8487 .e ani
Scor B@rbai 1=\-52 5emei 1=\44C2
5rec/ena
absol-t@
N N
c-m-lat
5rec/ena
absol-t@
N N
c-m-lat
46
B 4 4!/ 4!/
A ) )!) 4!/ 4 )!* )!*
> ) )!) 4!/ / (!C /!+
3 5 C!- .!) . C!* 4)!/
7 5 C!- 4+!- * -!. 4.!4
9 4) 4/!/ (.!) 4( 4)!/ (.!+
& 4( 4C!) ++!) 4/ 44!( /*!-
8 (( (*!/ -/!/ 4+ 4(!4 54!-
4 4( 4C!) .*!/ (* (5!) -C!-
6 . 4)!- 4))!) (- (/!/ 4))!)
Gr-0a .e /rst@ 83&6 .e ani
Scor B@rbai 1=\5C2 5emei 1=\*/2
5rec/ena
absol-t@
N N
c-m-lat
5rec/ena
absol-t@
N N
c-m-lat
46
B
A
> 4 4!. 4!.
3 ( /!C 5!+ ( (!( (!(
7 C 4)!- 4C!4 ( (!( +!/
9 + -!4 (/!( . .!C 4(!*
& 44 4*!C +(!* 4) 4)!. (/!-
8 4/ (/!( CC!4 4* ()!+ ++!4
4 4/ (/!( .*!/ (/ (+!- C.!.
6 C 4)!- 4))!) (* /4!( 4))!)
Gr-0a .e /rst@ &479 .e ani
Scor B@rbai 1=P.42 5emei 1=P4C-2
5rec/ena
absol-t@
N N
c-m-lat
5rec/ena
absol-t@
N N
c-m-lat
46 4 )!C )!C
B ) )!) )!C
A 4 )!C 4!(
> 4 4!( 4!( ) )!) 4!(
3 + +!* C!( 5 /!) +!(
7 C -!+ 4/!C 4C *!C 4/!.
9 45 4.!5 /(!4 (C 45!C (*!/
& (/ (.!+ C)!5 /4 4.!C +-!*
8 4/ 4C!) -C!5 +) (+!) -4!*
4 4( 4+!. *4!+ (- 4C!( ..!)
6 - .!C 4))!) () 4(!) 4))!)
PERSONALITATE HI INTERESE
$
E$A*)AREA INTERESE*OR
C,estionar-l .e e/al-are a intereselor 1C%I2
Conin-t-l ca0itol-l-i
$%4% Intro.-cere
$%8% Descrierea c,estionar-l-i .e e/al-are a intereselor 1C%I2
$%&% Descrierea meto.olo!iei .e elaborare (i /ali.are a C%I
$%9% 5i.elitatea C%I
$%7% $ali.itatea C%I
$%3% A.ministrare (i cotare
$%>% Concl-?ii
Biblio!raCie
AneDe'
AneDa 4 E Caiet-l c,estionar-l-i C%I
AneDa 8 E 5oaia .e r@s0-ns a c,estionar-l-i C#I
E,aluarea intere6elor
14
$%4% INTROD)CERE
Strate0ia ,i8at: de noi 9n con6truirea che6tionarului are un 6u'ort teoretic&conce'tual <i
e"'iric #o0at <i e6te de6cri6: 9n 6tudii teoretice 6au e"'irice re7eritoare la core6'onden=a
'er6oan:&"ediu 1Kolland 4*5*! 4*-/! 4**-2
Teoria core6'onden=ei 'er6oan:&"ediu ela#orat: de Kolland 14*5*! 4*-/! 4**-2 e6te una
dintre cele "ai in7luente 9n do"eniul '6iholo0iei ,oca=ionale Conce'tele care deri,: din
acea6t: teorie au 7o6t 'ractic a6i"ilate 9n ,oca#ularul! "etodele <i 'racticile 0enerale de
a6i6ten=: a carierei Kolland 14**-2 9<i de6crie teoria ca 7iind una 6tructural: <i interacti,:
Pute" 6'une c: e6te o teorie 6tructural:! 'entru c: 9ncearc: 6: or0ani8e8e in7or"a=ia ,a6t:
de6're oa"eni <i ocu'a=ii <i e6te interacti,:! deoarece con6ider: co"'orta"entul u"an <i
cariera ca 7iind re8ultatul interac=iunii 'er"anente dintre 'er6oan: <i "ediu
A6u"'=iile de #a8: ale teoriei 'ot 7i 're8entate a6t7el:
4 Per6oanele <i "ediile de "unc: 'ot 7i cate0ori8ate 9n C ti'uri: reali6t! in,e6ti0ati,!
arti6tic! 6ocial! entre'renorial 1antre'renorial 6au 9ntre'rin8:tor2 <i con,en=ional 1RIASEC2
( Per6oanele tind 6: caute "edii de "unc: ce le ,or 'er"ite i"'le"entarea
caracteri6ticilor 'er6onalit:=ii lor ,oca=ionale
/ Co"'orta"entul ,oca=ional e6te re8ultatul interac=iunii dintre ti'urile de 'er6onalitate
<i "ediu
Ti'olo0ia 'ro'u6: de Kolland! de<i 6i"ilar: cu a lui Adler 14*/*2! Run0 14*//2 <i! "ai
t$r8iu! cu a lui Gordon 14*-52 6au Pel6h 14*-52! e6te in6'irat: 9n 6'ecial de literatura
,oca=ional:! iar 6tructura ti'olo0iei! 6i"etric: <i 'aralel:! e6te oarecu" 'articular: Si"etria
e6te dat: de 7or"a heBa0onal: a ti'olo0iei! iar 'araleli6"ul T de tratarea ti'urilor 9n rela=ie cu
"ediile de "unc: Autorul a reali8at o de6criere 6uccint: a ti'urilor! toc"ai 'entru a 7ace
te6ta#il: ,aliditatea ace6tora Mai %o6! 6unt 're8entate 6uccint caracteri6ticile ace6tor ti'uri
J 1ipul realist 3)4 6e caracteri8ea8: 'rin tendin=a de a 6e 9ndre'ta 6're acele acti,it:=i
care 're6u'un "ani'ularea o#iectelor <i a in6tru"entelor Po6ed: a'titudini "anuale!
"ecanice 6au tehnice <i e6te 6ati67:cut de acele "edii 'ro7e6ionale care nece6it: un ni,el
o'ti" de de8,oltare a ace6tor a'titudini 1<o7er! a,iator! o'erator! 7er"ier etc2
J 1ipul investigativ 3I4 6e di6tin0e 'rin a'etit deo6e#it 'entru cercetare! in,e6ti0are 6u#
di,er6e 7or"e <i 9n cele "ai di7erite do"enii 1#iolo0ic! 7i8ic! 6ocial! cultural etc2 Are de
o#icei a#ilit:=i "ate"atice <i <tiin=i7ice <i 're7er: 6: lucre8e 6in0ur 'entru re8ol,area de
'ro#le"e 1"edic! chi"i6t! "ate"atician! #iolo0 etc2
J 1ipul artistic 3A4 "ani7e6t: atrac=ie 6're acti,it:=ile "ai 'u=in 6tructurate! care
're6u'un o re8ol,are creati,: <i o7er: 'o6i#ilitatea de autoeB're6ie Per6oanele care re're8int:
ace6t ti' 6unt 9n8e6trate cu a#ilit:=i arti6tice <i i"a0ina=ie 1"u8ician! 'oet! 6cul'tor! 6criitor
etc2
J 1ipul social 3/4 e6te intere6at de acti,it:=i care i"'lic: rela=ionare inter'er6onal:
Pre7er: 6: a%ute oa"enii 6:&<i re8ol,e 'ro#le"ele 6au 6:&i 9n,e=e di,er6e lucruri! dec$t 6:
reali8e8e acti,it:=i care nece6it: "ani'ularea unor unelte 6au "a<ini 1'ro7e6or! con6ilier!
tera'eut etc 2
271
PERSONALITATE HI INTERESE
J 1ipul ntreprinztor 3%4 're7er: 6: lucre8e 9n echi':! 9n6: 9n 'ri"ul r$nd cu 6co'ul de
a conduce! a diri%a! a ocu'a locul de lider E,it: acti,it:=ile <tiin=i7ice 6au do"eniile care
i"'lic: o "unc: 7oarte di7icil:! 're7er$ndu&le 'e acelea care 9i 'un 9n ,aloare a#ilit:=ile
oratorice <i "ana0eriale 1"ana0er! a0ent ,$n8:ri etc2
J Per6oana de tip convenional 3C4 6e 9ndrea't: 6're acele acti,it:=i care 6e
caracteri8ea8: 'rin "ani'ularea 6i6te"atic: <i ordonat: a unor o#iecte 9ntr&un cadru #ine
or0ani8at <i de7init Are a#ilit:=i 7unc=ion:re<ti <i "ate"atice! ceea ce 9l 7ace 'otri,it 'entru
acti,it:=i ad"ini6trati,e Ti'ul con,en=ional reu<e<te 6: 6e ada'te8e cu di7icultate la 6itua=iile
cu 0rad ridicat de a"#i0uitate <i care nu au de6cri6e cerin=e clare 16ecretar! #i#liotecar!
7unc=ionar 'u#lic etc2
$%8% DESCRIEREA CFESTIONAR)*)I
DE E$A*)ARE A INTERESE*OR 1C%I4
$%8%4% Sco0-l C%I (i .omeniile sale .e a0licare
Che6tionarul e6te de6tinat e,alu:rii intere6elor unei 'er6oane! adic: a 're7erin=elor ace6teia
'entru o anu"it: acti,itate 6au do"enii de cuno<tin=e El 'oate 7i 7olo6it 9n do"eniul
con6ilierii <i orient:rii 9n carier:! dar <i 9n do"eniul '6iholo0iei "uncii
$%8%8% Po0-laia 0entr- care 0oate Ci Colosit C%I
Che6tionarul C#I 'oate 7i utili8at 'entru 'er6oane cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre 4C <i C( de ani!
din 'o'ula=ie nor"al: 1non&clinic:2
$%8%&% Constr-ct-l m@s-rat .e C%I
Che6tionarul C#I e,aluea8: intere6ele unei 'er6oane! adic: 're7erin=ele cri6tali8ate ale
ace6teia 'entru anu"ite do"enii de cuno<tin=e 6au de acti,itate Ele con6tituie 7actori
"oti,a=ionali e6en=iali 9n ale0erea carierei <i deter"in: 0radul de 6ati67ac=ie <i 'er7or"an=: 'e
care le reali8ea8: 'er6oana 9n acti,it:=ile 'e care le de67:<oar:
Cea "ai 6i"'l: "odalitate de a 0ru'a <i identi7ica ti'urile de intere6e e6te "odelul
heBa0onal 'ro'u6 de Kolland 14*-*2 Cele C ti'uri de intere6e 6unt deter"inate 9n 7unc=ie de
o#iectul acti,it:=ilor 're7erate: date! idei! lucruri 6au 'er6oane A6t7el:
J Interesele realiste 3)4 6e "ani7e6t: 'rin tendin=a de a 6e 9ndre'ta 6're acti,it:=i care
're6u'un "ani'ularea o#iectelor! a "a<inilor <i a in6tru"entelor
J Interesele investigative 3I4 're6u'un o atrac=ie 'entru cercetare! in,e6ti0are 6u#
di,er6e 7or"e <i 9n cele "ai di,er6e do"enii 1#iolo0ic! 7i8ic! 6ocial! cultural etc2
16
E,aluarea intere6elor
J Interesele artistice 3A4 6e "ani7e6t: 'rin atrac=ie 6're acti,it:=ile "ai 'u=in
6tructurate! care 're6u'un o re8ol,are creati,: <i o7er: 'o6i#ilitatea de autoeB're6ie
1'oe8ie! 'ictur:! "u8ic:! de6i0n2
J Interesele sociale 3/4 i"'lic: orientarea 6're acti,it:=i care nece6it: rela=ionare
inter'er6onal: 1're7erin=a 'entru 'redare 6au 'entru a a%uta oa"enii 6:&<i re8ol,e
di,er6e 'ro#le"e2
J Interesele antreprenoriale 3%$iniiala de la engl- entrepreneurial V antreprenorial4
6e "ani7e6t: 'rin 're7erin=a 'entru acti,it:=i care 'er"it ini=iati,: <i 'o6i#ilitate de
coordonare a 'ro'riei acti,it:=i 6au a acti,it:=ii unui 0ru'
J Interesele de tip convenional 3C4 're6u'un 're7erin=a 'entru acti,it:=i care nece6it:
"ani'ularea 6i6te"atic: <i ordonat: a unor date 6au o#iecte 9ntr&un cadru #ine
or0ani8at <i de7init
$%8%9% Descrierea itemilor C%I
C#I cu'rinde C) de ite"i! 0ru'a=i 9n <a6e 6cale core6'un8:toare celor <a6e ti'uri de
intere6e din teoria lui Kolland: reali6t! in,e6ti0ati,! arti6tic! 6ocial! antre'renorial <i
con,en=ional Aiecare 6cal: are un nu":r de 4) ite"i 1AneBa 42
$%8%7% Materialele -tili?ate 0entr- testare
Materiale necesare
J Caietul te6tului 1AneBa 42
J In6tru"ent de 6cri6
J So7t 1dac: 6e o'tea8: 'entru a'licarea co"'uteri8at:2
$%&% DESCRIEREA METODO*OGIEI
DE E*ABORARE QI $A*IDARE A C%I
Mai %o6! ,o" 're8enta 6uccint eta'ele de con6truire a che6tionarului de e,aluare a
intere6elor
<einirea itemilor 're6u'une con6truirea! indi,idual 6au cu a%utorul unui 0ru' de eB'er=i!
a unui 6et de a7ir"a=ii care 6: ,i8e8e di"en6iunea 'rinci'al: 6au 7iecare 7actor al ace6teia
1dac: ur":ri" o di"en6iune cu "ai "ul=i 7actori2 A,$nd 9n ,edere eta'ele de con6truc=ie <i
,alidare 'rin care trece un che6tionar! a" con6iderat nece6ar: con6truirea ini=ial: a ()
ite"i@9ntre#:ri 'entru 7iecare 7actor 9n 'arte Ite"ii au 7o6t con6trui=i 'rin cola#orarea cu 5
eB'er=i! 7a"iliari8a=i cu "odelul Ulterior! 'rin anali8a ,alidit:=ii de con=inut <i a con6i6ten=ei
interne! 6&a a%un6 la 4) ite"i 'entru 7iecare di"en6iune
17
PERSONALITATE HI INTERESE
In 'aralel cu 7or"ularea a6er=iunilor@9ntre#:rilor! 9n 7unc=ie de 6co'ul 7inal al
che6tionarului! de 6'eci7icul 'o'ula=iei =int: 6au de alte ele"ente de7inite! a" ale6 un 6i6te"
de e,aluare a 9ntre#:rilor 1r:6'un6uri de ti' MI"i 'laceN! MI"i di6'laceN! MI"i e6te indi7erent:N2
<i 9n concordan=: cu ace6ta! un 6i6te" de 7or"ulare a lor
Analiza primar a 7or"ei inter"ediare a che6tionarului a con6tat 9n anali8a ite"ilor
che6tionarului ini=ial 9n cadrul unui 0ru' de eB'er=i 1altul dec$t cel 9n care 6&au 7or"ulat
9ntre#:ri2! 'entru a ,eri7ica 9n ce ":6ur: 9ntre#:rile 7or"ulate 6e re7er: 6au nu la di"en6iunea
6au 7actorii ,i8a=i de che6tionarul 7inal
In ace6t ca8! al=i 5 eB'er=i! 6'eciali<ti 9n 7or"are 6au 'er6oane care lucrea8: 9n
de'arta"entul de re6ur6e u"ane! au 'artici'at la un in6tructa% 9n care li 6&a eB'licat cadrul
teoretic conce'tual <i care 6unt di"en6iunile ,i8ate de anali8: Gru'ul de eB'er=i a tre#uit 6:
decid:! 'entru 7iecare ite"@9ntre#are 9n 'arte 1a"e6tecate 9ntr&o li6t: co"un:2! c:reia dintre
cate0oriile de6cri6e 9i a'ar=ine
Anali8$nd 0radul de concordan=: 9ntre eB'er=i! au 7o6t eli"ina=i to=i ite"ii 'la6a=i 9n
cate0orii di7erite de c:tre eB'er=i di7eri=i <i au 7o6t ':6tra=i nu"ai ite"ii a6u'ra c:rora 6&a
a%un6 la con6en6 Tot 9n acea6t: eta':! a a,ut loc o nou: ,eri7icare! 'entru a ,edea dac: ite"ii
7or"ula=i ,i8ea8: 'rinci'alele a6'ecte ale di"en6iunii in,e6ti0ate! dac: 6unt 6u7icient de
,aria=i 'entru a 6ur'rinde di7eritele i'ote8e ale ace6teia In ace6t 7el! 6&a reali8at o anali8:
conce'tual: a ceea ce 6e nu"e<te .validitate de coninut8- ;u': eli"inarea ite"ilor cu un
0rad de di6'er6ie "are <i ad:u0area altora 1unde a 7o6t ca8ul2! care co"'letea8: ta#loul
de6crierii di"en6iunii ,i8ate! a ur"at 7or"ularea che6tionarului inter"ediar! cel care a 7o6t dat
ulterior 6're co"'letare unui e<antion 7or"at din (+4 de 'er6oane! cu ,$r6ta de 'e6te 4. ani!
'entru a 7ace anali8ele inter"ediare <i a decide 7or"a 7inal: a che6tionarului
Analiza intermediar a con6tat 9n a'licarea che6tionarului re8ultat din e,aluarea 9n
cadrul 0ru'urilor de eB'er=i 'e un lot "are de 6u#iec=i 1e<antionul eBtin6 de 6u#iec=i! la care a
7o6t a'licat che6tionarul! a 7o6t de (+4 de 6u#iec=i! cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre 4. <i C) de ani!
a'roBi"ati, nu":r e0al de 7e"ei <i #:r#a=i2! ,eri7icarea 'rin anali8: 6tati6tic: a con6i6ten=ei
interne a ite"ilor <i 6ta#ilirea 7or"ei 7inale a che6tionarului 1con6e"n! ite"i! 6cale! 6corare!
inter'retare! etalon etc2 ;atele colectate 9n ur"a a'lic:rii che6tionarului inter"ediar au 7o6t
introdu6e 9ntr&o #a8: de date! iar du': ,eri7icarea corectitudinii introducerii datelor! 6&a trecut
la anali8a 6tati6tic: In ur"a anali8ei de ite"i! au 7o6t eli"ina=i to=i ite"ii care au a,ut
di6'er6ia "are! cei care nu au di7eren=iat 9n cadrul di"en6iunilor <i cei care au ridicat
di7icult:=i de 9n=ele0ere din 'artea celor care au co"'letat che6tionarul In ur"a anali8ei
inter"ediare! a re8ultat che6tionarul de e,aluare a intere6elor 9n 7or"a actual:! 7or"at din C)
de ite"i Ace6t che6tionar a 7o6t 6u'u6 a'oi anali8ei 7inale
Analiza inal
Princi'alii 'ara"etri care au 7o6t anali8a=i 9n acea6ta eta': au 7o6t ,aliditatea <i
7idelitatea che6tionarului Nu":rul 'er6oanelor care au co"'letat che6tionarul a 7o6t de C(+!
dintre care /(C 7e"ei <i (*. #:r#a=i! cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre 4. <i C) de ani
18
E,aluarea intere6elor
$%9% 5IDE*ITATEA C%I
Aidelitatea unui in6tru"ent de ":6ur: e6te! cel "ai ade6ea! eB'ri"at: 'e #a8a
con6i6ten=ei interne <i a 6ta#ilit:=ii 9n ti"' a re8ultatelor 1Ana6ta6i! 4*-*2 Con6i6ten=a intern:
a unui te6t 6e re7er: la ":6ura 9n care to=i ite"ii te6tului ":6oar: aceea<i ,aria#il: Sta#ilitatea
re8ultatelor te6t:rii ne indic: 9n ce ":6ur:! la a'lic:ri di7erite 9n ti"'! un 6u#iect o#=ine
re8ultate 6i"ilare la un te6t '6iholo0ic
$%9%4% CoeCicienii .e consisten@ intern@
Pentru calculul con6i6ten=ei interne 6&a utili8at coe7icientul Q 1Cron#ach2 Pe un e<antion
de C(+ de 6u#iec=i! ,aloarea coe7icientului Q 'entru 7iecare di"en6iune ,i8at: ,aria8: 9ntre
)!-*4 <i )!..(! ceea ce indic: o con6i6ten=: intern: #un: Prin ur"are! 6e 'oate a7ir"a c:
ite"ii 7iec:rei di"en6iuni ,i8ea8: con6tructul dat
Tabel-l $%9%4% Mediile! a#aterile 6tandard <i coe7icien=ii de con6i6ten=: intern: Q 1Cron#ach2
'entru 6calele din C#I 9n e<antionul che6tionat
<I0%+/IG+I m - E
Con/enional 45!.C -!4/ )!..4
Social (5!() 5!/5 )!.+(
In/esti!ati/ 4*!.) 5!4/ )!-*/
Artistic 4.!(/ -!// )!.C(
Realist 4C!-( 5!.- )!.//
Antre0renorial#Wntre0rin?@tor (4!)/ C!C* )!.C(
$%9%8% CoeCicienii testretest
Coe7icientul te6t&rete6t e6te un indicator al 6ta#ilit:=ii 9n ti"' a re8ultatelor Un te6t 7idel
":6oar: 6ta#il un con6truct Pentru calculul 7idelit:=ii! cele dou: a'lic:ri ale che6tionarului
6&au 7:cut la un inter,al de trei 6:'t:"$ni Nu":rul 6u#iec=ilor care au intrat 9n 6tudiu e6te de
5.! dintre care (. de #:r#a=i <i /) de 7e"ei! cu ,$r6ta cu'rin6: 9ntre 4. <i () de ani 1m\4*!(2
Corela=ia o#=inut: 9ntre 'er7or"an=a la te6t <i cea la re&te6t 'entru 7iecare 6cal: e6te 're8entat:
9n ta#elul 3+( Pe #a8a ace6tor ,alori! 'ute" a7ir"a c: te6tul ":6oar: relati, 6ta#il
con6tructul <i intere6ele nu 6e "odi7ic: 6e"ni7icati, 9ntre dou: a'lic:ri 6ucce6i,e ale
che6tionarului
19
PERSONALITATE HI INTERESE
Tabel-l $%9%8% Coe7icien=ii te6t&rete6t o#=inu=i 'entru 7iecare 6cal: a
che6tionarului de e,aluare a intere6elor
<I0%+/IG+I r t p
Con/enional )!.C 5!C4 )!))4
Social )!C( 5!+4 )!)5
In/esti!ati/ )!.) 5!4/ )!)5
Artistic )!C/ 5!(/ )!)5
Realist )!-( C!.5 )!))4
Antre0renorial#Wntre0rin?@tor )!-/ C!C* )!))4
$%7% $A*IDITATEA C%I
$%7%4%$ali.itatea .e constr-ct
3aliditatea de con6truct re're8int: ":6ura 9n care 6e 'oate 6u6=ine c: te6tul ":6oar: un
con6truct 6'eci7ic In ter"eni 0enerali! ter"enul de Mcon6tructN e6te 6inoni" cu acela de
Mconce'tN 1Qline! 4**(2 El e6te util atunci c$nd 'oate 7i o'era=ionali8at 3aliditatea de
con6truct 6e a'roBi"ea8: 'rin ,aliditatea con,er0ent: <i 'rin cea di6cri"inant:
3aliditatea con,er0ent: <i ,aliditatea di6cri"inant: re're8int: "odalit:=i ale ,alidit:=ii
de con6truct 1Al#u! 4***2 S'une" de6're un te6t c: are ,aliditate con,er0ent:! dac:
e,aluea8: acelea<i con6tructe ca <i alte te6te care 6e re7er: la acela<i con6truct! adic: dac: 9ntre
6corurile 6ale <i 6corurile altor te6te eBi6t: o corela=ie Un te6t are ,aliditate di6cri"inant: dac:
e,aluea8: altce,a dec$t alte te6te de6're care 6e <tie c: 6e re7er: la con6tructe ce nu au
le0:tur: cu con6tructul ":6urat de te6t Ace6t lucru 9n6ea"n: c:! 9ntre 6corurile la te6t <i
6corurile la alte te6te 6au ,aria#ile! nu eBi6t: o rela=ie 6e"ni7icati,:
Pentru reali8area ace6tui lucru a" utili8at che6tionarul Kolland 1S$S2! o#=in$ndu&6e
corela=iile #une 9ntre 6calele din C#I <i cele din S$S 1,e8i ta#elul 3542
Tabel-l $%7%4% Corela=ii 9ntre 6u#6calele che6tionarelor C#I <i S$S
<I0%+/IG+I )
3/</4
I
3/</4
A
3/</4
/
3/</4
%"
3/</4
C"
3/</4
R 1CEI2 )!CC
I 1CEI2 )!-(
A 1CEI2 )!-5
S 1CEI2 )!C5
E 1CEI2 )!-/
C 1CEI2 )!C*
'egend: R & Reali6t! I & In,e6ti0ati,! A & Arti6tic! S & Social! E &
Antre'renorial! C > Con,en=ional! C#I > Che6tionar de e,aluare a intere6elor?
S$S& Che6tionar Kolland
20
E,aluarea intere6elor
Te8a lui Kolland c: 'er6oanele tind 6: alea0: "edii de "unc: <i acti,it:=i care 6e
'otri,e6c ti'olo0iei 'er6onale a 7o6t con7ir"at: 'rintr&o 6erie de 6tudii 1Kan6en j SacLett!
4**/! Miller! 4**4! Ole6Li j Su#ich! 4**C2 Kan6en j SacLett 14**/2 au de"on6trat! de 'ild:!
c: "ai "ult de -)[ dintre 6tuden=i 're8int: un 0rad "are de 6u'ra'unere 9ntre 'ro7ilul
intere6elor <i 6'eciali8area uni,er6itar: alea6:
In 6tudiul no6tru! 'e6te C4[ dintre cei care au co"'letat che6tionarul 're8int: un 0rad
"are de 6i"ilaritate 9ntre 'ro7ilul intere6elor <i uni,er6itatea 6au locul de "unc: ale6
Orientarea 6're do"enii con0ruente cu 'ro7ilul intere6elor nu e6te 9n6: 9ntotdeauna
'o6i#il Intre o7erta de o'ortunit:=i educa=ionale <i de "unc: di6'oni#ile <i 'atternurile
nor"ati,e de intere6e 9n 'o'ula=ie! eBi6t: o oarecare di6cre'an=: 1;oDne6 j QroecL! 4**C2
Ceea ce 9n6ea"n: c: nu 'ute" ale0e 9ntotdeauna ceea ce ne dori"
Cercet:rile 6u6=in! de a6e"enea! <i i"'ortan=a con6tructelor de con6i6ten=: <i di7eren=iere
9n 'redic=ia di,er6elor a6'ecte le0ate de carier: 1;e AruFt j Mer,ielde! 4**-? SacLett j
Kan6en! 4**5? Kolland! Rohn6on j A6a"a! 4**+? Gott7red6on j Rone6! 4**/? Strahan j
Se,erin0hau6! 4**(2
$%3% ADMINISTRARE QI COTARE
$%3%4% A.ministrarea test-l-i
Che6tionarul 'oate 7i a'licat 9n ,ariantele creion&h$rtie <i 6o7t! indi,idual 6au 9n 0ru'
A% $arianta creion,rtie
Materiale necesare'
J Che6tionarul 'ro'riu&8i6?
J In6tru"ent de 6cri6
Con.iii .e a.ministrare'
J Mediu 6ecuri8ant <i 7erit de 80o"ote?
J Su#iectul 6: 7ie "oti,at 'entru reali8area te6tului <i odihnit?
J Ad"ini6trarea te6tului 6e 'oate 7ace indi,idual 6au 9n 0ru'
Instr-ci-ni .e a0licare'
Per6oana eBa"inat: ,a 'ri"i caietul cu ite"ii che6tionarului <i un creion Pri"a eta': a
a'lic:rii con6t: 9n co"'letarea corect: a datelor #io0ra7ice cu'rin6e 9n #ro<ur:
Cea de&a doua eta': con6t: 9n 'arcur0erea che6tionarului
21
PERSONALITATE HI INTERESE
Per6oana eBa"inat: e6te ru0at: 6: de6chid: caietul cu ite"ii <i o'eratorul 're8int:
in6truc=iunile:
Cum vei rspunde la acest chestionar_
J $ac o anumit activitate nu v place( P=C#<C"I`I ;-
J $ac o anumit activitate v este indi&erent( P=C#<C"I`I ?-
J $ac o anumit activitate v place( P=C#<C"I`I C-
Persoanei testate i se cere s urmreasc e,emplele o&erite( iar e,aminatorul se asigur
c instruciunea a &ost neleas- Apoi i se spune/
J <spundei la itemi n ordinea n care v sunt pre*entai-
J Pe parcurs( putei s revenii +i s v modi&icai rspunsul la unii itemi-
#ste &oarte important/
Cnd rspundei la ace+ti itemi( v rugm =" luai n seam/
J c nu avei pregtirea necesar pentru a reali*a o ast&el de sarcin0
J ct de mult ai putea c+tiga n urma reali*rii unei ast&el de sarcini-
Pur +i simplu( rspundei gndindu-v dac acea activitate v place sau nu v place-
O0rirea test@rii
Che6tionarul 6e co"'letea8: 7:r: li"it: de ti"'
B% $arianta soCt
3arianta 6o7t e6te identic:! at$t 9n ceea ce 'ri,e<te con=inutul! c$t <i ad"ini6trarea! cu
,arianta creion&h$rtie! 7iind 're8entat: 'er6oanei te6tate 9n 7or"at electronic
3arianta 6o7t e6te reco"andat: "ai ale6 atunci c$nd 'er6oana e6te 7a"iliari8at: cu
calculatorul
Che6tionarul 6e a'lic: indi,idual 6au 6e 'oate a'lica 6i"ultan la "ai "ulte 'er6oane!
dac: 6e di6'une de o re=ea de calculatoare In6truc=iunile <i re0ulile de a'licare 6unt identice
cu cele de la ,arianta creion&h$rtie
;u': 7a"iliari8area cu ,ariata 6o7t! 6e 9nce'e te6tarea ;u': 'arcur0erea eBe"'lelor!
'er6oana eBa"inat: e6te 9ntre#at: dac: a 9n=ele6 6arcina ;ac: r:6'un6ul e6te ne0ati,! 6e a'a6:
#utonul Instruciuni! 'entru reluarea ace6tora In ca8ul unui r:6'un6 a7ir"ati,! 6e 9nce'e
te6tarea
Hi 9n ,arianta 6o7t! che6tionarul 6e a'lic: 7:r: li"it: de ti"'
22
E,aluarea intere6elor
$%3%8% Cotarea (i inter0retarea r@s0-ns-rilor
A% $arianta creion,rtie
Scorul acordat e6te:
J ( 'uncte 'entru o'=iunea MI"i 'laceN?
J 4 'unct 'entru o'=iunea MI"i e6te indi7erent:N ?
J ) 'uncte 'entru o'=iunea MI"i di6'lace@nu&"i 'laceN
Se calculea8: 6corul total 'entru 7iecare dintre cele C di"en6iuni
Ite"ii 6unt 0ru'a=i a6t7el:
ARTISTIC
I ( I + I 4. I (5 I (C I (. I /) I ++ I 5* I C)
CON$ENGIONA*
I 4( I 4* I (4 I (- I (* I /5 I /C I /- I 5- I 5.
ANTREPRENORIA*#WNTREPRIN:+TOR
I * I 4) I 4- I (+ I /4 I +4 I +C I +* I 5/ I 55
SOCIA*
I / I C I 44 I () I (/ I /* I +( I +5 I 5) I 5+
REA*ISTIC
I 4 I 5 I 4+ I 45 I (( I /( I /+ I +) I +/ I 54
IN$ESTIGATI$
I - I . I 4/ I 4C I // I /. I +- I +. I 5( I 5C
=ot I > Ite"
Pentru 7iecare di"en6iune e,aluat:! 6u#iectul 'oate o#=ine 6corul "aBi" () <i "ini" )
Con6ider:" c:! 'entru acele intere6e care 6unt cel "ai 'uternic cri6tali8ate! 'er6oana ,a
reali8a 6corul cel "ai "are ;e a6e"enea! a<a cu" a7ir"a Kolland! con6ider:" c: nu eBi6t:
ti'uri 'ure de 'er6onalitate! iar 7ocali8area 'e a'artenen=a unei 'er6oane doar la una dintre
ace6te ti'uri ne0li%ea8: di7eren=ele indi,iduale care ar 'utea a,ea o 'ondere "are 9n luarea
deci8iilor de carier: Pentru a contracara ace6t e7ect! e6te util 6: con6ider:" c: 'attern&ul de
'er6onalitate al indi,idului e6te dat de 'ro7ilul de 6i"ilaritate cu 7iecare dintre cele C
di"en6iuni A6t7el! 'attern&ul e6te 7or"at dintr&un ti' do"inant! cel 'entru care 'er6oana
do,ede<te 0radul cel "ai 9nalt de 6i"ilaritate! <i din ti'uri 6ecundare! ordonate 9n 7unc=ie de
0radul de 6i"ilaritate al 'er6oanei cu ace6tea S're eBe"'lu! o 'er6oan: 'oate 6: 're8inte
0radul cel "ai "are de 6i"ilaritate cu ti'ul 6ocial! al doilea! 9n ordinea 6i"ilarit:=ii! cu ti'ul
9ntre'rin8:tor! al treilea! cu ti'ul arti6tic etc Ace6tea ,or de,eni 'ri"ele 9n 'attern&ul de
'er6onalitate al 'er6oanei! du': care ur"ea8:! 9n ordinea de6cre6c:toare a 6i"ilarit:=ii!
celelalte ti'uri Re8ult:! a<adar! c:! 'entru 7iecare 'er6oan:! ,o" a,ea un ti' de intere6e
do"inant 1cu cota cea "ai "are2 <i o 6erie de intere6e 6u#6ec,ente! ordonate 9n ordinea
23
PERSONALITATE HI INTERESE
de6cre6c:toare a cotelor o#=inute ;e re0ul:! 6e iau 9n con6iderare doar 'ri"ele ti'uri de
intere6e 1'attern&uri diadice2
B% $arianta soCt
In ,arianta 6o7t! cotarea re8ultatelor 6e 7ace auto"at? calculatorul o7er: 6corurile #rute
calculate! 'recu" <i o 6curt: inter'retarea a ace6tora
$%>% CONC*):II
Chestionarul de evaluare a intereselor a 7o6t conce'ut 'entru a 6er,i o cate0orie lar0: de
'o'ula=ie: de la 4C la C( de ani Pro'riet:=ile '6iho"etrice ale che6tionarului con6truit <i
,alidat de noi ne 9ndre't:=e6c 6: 6'une" c: C#I e6te un in6tru"ent util 'entru con6ilierea <i
orientarea 9n carier: <i 'oate 7i utili8at cu 6ucce6 at$t de c:tre '6iholo0! c$t <i de c:tre
'er6oanele care dore6c 6:&<i identi7ice intere6ele 'ro7e6ionale
E6te un che6tionar u<or de a'licat <i de 6corat O7er: 'o6i#ilitatea eB'lor:rii unui lar0
c$"' al 'o6i#ilit:=ilor ocu'a=ionale C#I 'oate 7i utili8at 'entru ur":toarele 6itua=ii: 'entru
'er6oanele care 6e a7l: 9n 'erioada 'roce6ului de luare a deci8iei 'entru o anu"it: carier: 6au
direc=ie de 6tudiu? 'entru 'er6oanele care au ter"inat <coala dar care caut: un loc de "unc:!
cu 6co'ul de a le a%uta a lua o deci8ie 9n le0:tur: cu 6chi"#area ocu'a=iei actuale 6au de a le
a%uta 6: identi7ice care ocu'a=ii core6'und intere6elor lor? 'entru 'er6oanele care dore6c 6: 6e
oriente8e 6're anu"ite cur6uri de 7or"are? 'entru ele,i <i 6tuden=i care dore6c 6: 9<i alea0:
tra6eul educa=ional 6au 'ro7e6ional
Identi7icarea intere6elor re're8int: un a6'ect i"'ortant deoarece 'er"ite: 0enerarea
alternati,elor educa=ionale <i 'ro7e6ionale? 6electarea alternati,elor educa=ionale <i
ocu'a=ionale o'ti"e? identi7icarea cau8elor in6ati67ac=iei acade"ice <i 'ro7e6ionale
24
E,aluarea intere6elor
BIB*IOGRA5IE
Al#u! M 14**.2 Construirea +i utili*area testelor psihologice Clu%&Na'oca: Clu6iu"
Ana6ta6i! A 14*-*2 Pschological %esting NeD SorL: MacMillan Pu#li6hin0 Co
;e AruFt! A! Mer,ielde! I 14***2 Ria6ec TF'e6 and Bi0 Ai,e Trait6 a6 Predictor6 o7 E"'loF"ent
Statu6 and Nature o7 E"'loF"ent Kournal o& Personnel Pscholog! 3ol 5! (
;oDne6! M j QroecL! QG 14**C2 ;i6cre'ancie6 #etDeen eBi6tin0 %o#6 and indi,idual intere6t6: An
e"'irical a''lication o7 Kollandr6 "odel Kournal o& 5ocational Dehavior! +.142! 4)-&44-
Gott7red6on! G;! Rone6! EM! Kolland! RL 14**/2 Per6onalitF and ,ocational intere6t6: The relation
o7 Kollandr6 intere6t di"en6ion6 to 7i,e ro#u6t di"en6ion6 o7 'er6onalitF Kournal o& Counseling
Pscholog! +)! 54.&5(+
Kan6en! RC j SacLett! SA 14**/2 Applications o& computer technolog in career interventions B
Schlo66er j QL Moreland 1Ed62
Kolland! RL 1 4*5* 2 MA theorF o7 ,ocational choiceN Kournal o& Counseling Pscholog! C! /5&+5
Kolland! RL 14*-*2 %he Sel&-$irected Search pro&essional manual Palo Alto: CA: Con6ultin0
P6Fcholo0i6t6 Pre66
Kolland! RL 14*.52 @aGing vocational choices/ A theor o& vocational personalities and ForG
environments En0leDood Cli776! NR: Prentice&Kall
Kolland! RL 14**-2 @aGing vocational choices/ A theor o& vocational personalities and ForG
environments Ode66a! AL: P6Fcho0ical A66e66"ent Re6ource6
Qline! P 14**(2 Hand)ooG o& Pschological %esting! London: Routled0e
Miller! ;C 14**42 Hand)ooG o& research design and social measurement NeD#urF ParL! Cali7:
Sa0e Pu#lication6
Ole6Li! ;! j Su#ich! LM 14**C2 Con0ruence and career chan0e in e"'loFed adult6 Kournal o&
5ocational Dehavior! +*! ((4>((*
SacLett! SA! j Kan6en! R C 14**52 3ocational outco"e6 o7 colle0e 7re6h"en Dith 7lat 'ro7ile6 on
the Stron0 Intere6t In,entorF @easurement and #valuation in Counseling and $evelopment( CI(
*&(+
Strahan! RA j Se,erin0hau6! RB 14**(2 ;ealin0 Dith tie6 in Kolland&tF'e con6i6tencF "ea6ure6
Kournal o& 5ocational Dehavior! +)! (C)&(C-
25
PERSONALITATE HI INTERESE
ANEOA 4
C,estionar .e e/al-are a intereselor 1C%I2
Ace6t che6tionar ":6oar: intere6ele unei 'er6oane! adic: 're7erin=ele cri6tali8ate ale
ace6teia 'entru anu"ite do"enii de cuno<tin=e 6au de acti,itate
C-m /ei r@s0-n.e la acest c,estionarY
J ;ac: o anu"it: acti,itate nu ,: 'lace! INCERCUIlI )
J ;ac: o anu"it: acti,itate ,: e6te indi7erent:! INCERCUIlI 4
J ;ac: o anu"it: acti,itate ,: 'lace! INCERCUIlI (
Atenie Y
J R:6'unde=i la ite"i 9n ordinea 9n care ,: 6unt 're8enta=i
J Pe 'arcur6! 'ute=i 6: ,: "odi7ica=i r:6'un6ul la unele 9ntre#:ri
Im0ortantY
Cn. r@s0-n.ei la aceste Intreb@riH /@ r-!@m N) l-ai In seam@'
J c@ n- a/ei 0re!@tirea necesar@ 0entr- a reali?a o astCel .e sarcin@Z
J ct .e m-lt ai 0-tea c(ti!a In -rma reali?@rii -nei astCel .e sarcini%
Pur <i 6i"'lu! r:6'unde=i 0$ndindu&,: dac: acea acti,itate ,: 'lace 6au nu ,: 'lace
Wn contin-areH /@ /om 0re?enta 36 .e acti/it@i 0e care -nii oameni le reali?ea?@ la
loc-l lor .e m-nc@%
N- eDist@ r@s0-ns corect sa- r@s0-ns !re(it%
N- eDist@ limit@ .e tim0 0entr- a r@s0-n.e%
282
E,aluarea intere6elor
4 S: lucre8i cu di,er6e unelte ) 4 (
( S: 6crii 6curte 'o,e6tioare ) 4 (
/ S: 'artici'i la acti,it:=i co"unitare ) 4 (
+ S: dan6e8i 9ntr&un an6a"#lu ) 4 (
5 S: con6truie<ti 'ie6e de "o#ilier ) 4 (
C S: o7eri con6iliere 'er6oanelor care con6u": dro0uri! alcool ) 4 (
- S: a'lici "ate"atica 'entru re8ol,area unor 'ro#le"e 'ractice ) 4 (
. S: cite<ti de6're ori0inea ':"$ntului! a 6oarelui! a 6telelor ) 4 (
* S: 6crii un 'lan de a7aceri ) 4 (
4) S: conduci o echi': de ,$n8:ri ) 4 (
44 S: conduci un 0ru' de ,i8itatori ) 4 (
4( S: e6ti"e8i co6turile unor in,e6ti=ii ) 4 (
4/ S: a6i<ti la o 'rele0ere a unui o" de <tiin=: #ine cuno6cut ) 4 (
4+ S: re'ari o %uc:rie ) 4 (
45 S: ur"e8i un cur6 'entru re'ararea "otoarelor ) 4 (
4C S: cite<ti c:r=i 6au re,i6te de6're noile de6co'eriri <tiin=i7ice ) 4 (
4- S: 6chi"#i 6tructura unei 6ociet:=i co"erciale ) 4 (
4. S: 'icte8i un ta#lou ) 4 (
4* S: 7aci in,entarul 9ntr&un "a0a8in ) 4 (
() S: lucre8i cu co'ii a#u8a=i ) 4 (
(4 S: nu"eri <i 6: =ii e,iden=a #anilor ) 4 (
(( S: a6a"#le8i o #iciclet: nou: ) 4 (
(/ S: 7aci con6iliere de cu'lu ) 4 (
(+ S: te 0$nde<ti la idei 'entru a&=i 'orni 'ro'ria a7acere ) 4 (
(5 S: 6crii ,er6urile unui c$ntec ) 4 (
(C S: reali8e8i #en8i de6enate ) 4 (
(- S: calcule8i do#$nda la un 9"'ru"ut ) 4 (
(. S: co"'ui o arie "u8ical: ) 4 (
(* S: 'lani7ici un #u0et lunar ) 4 (
/) S: c$n=i la un in6tru"ent "u8ical ) 4 (
/4 S: 7acilite8i o#=inerea unor contracte ) 4 (
/( S: con6truie<ti o ca6: ) 4 (
// S: 6tudie8i 7i8ica ) 4 (
/+ S: 6u'ra,e0he8i un ta#lou de co"and: ) 4 (
/5 S: co"'lete8i ordine de 'lat:! 7acturi ) 4 (
/C S: 9ntoc"e<ti 6tatele de 'lat: ) 4 (
/- S: 7aci #alan=a <i #ilan=ul cheltuielilor ) 4 (
/. S: reali8e8i o cercetare ) 4 (
/* S: or0ani8e8i acti,it:=i de #ine7acere ) 4 (
283
PERSONALITATE HI INTERESE
+) S: 9nlocuie<ti un 9ntreru':tor de lu"in: 6tricat ) 4 (
+4 S: conduci o "ic: a7acere ) 4 (
+( S: 9i a%u=i 'e oa"eni 9n 6itua=ii de cri8: ) 4 (
+/ S: con6truie<ti un 6i6te" de hr:nit ':6:rile ) 4 (
++ S: 6crii 6cenariul unui 7il"@al unei 'ie6e de teatru ) 4 (
+5 S: a%u=i la 6al,area unei 'er6oane a7late 9n 'ericol ) 4 (
+C S: coordone8i o ca"'anie electoral: ) 4 (
+- S: 9n,e=i de6're "i0rarea ':6:rilor ) 4 (
+. S: 9n,e=i cu" 7unc=ionea8: creierul ) 4 (
+* S: 6u6=ii un 6e"inar 'e te"a a6u":rii de ri6curi 9n a7aceri ) 4 (
5) S: 9ncerci 6: re8ol,i un con7lict 9ntre 'rieteni ) 4 (
54 S: tai <i 6: lu6truie<ti o 'iatr: 're=ioa6: ) 4 (
5( S: cercete8i cau8ele unor #oli ) 4 (
5/ S: de8,ol=i noi re0uli <i 'olitici ) 4 (
5+ S: a%u=i 'e cine,a nou 6: 6e inte0re8e 9n 0ru' ) 4 (
55 S: de8,ol=i un de'arta"ent nou 9ntr&o co"'anie ) 4 (
5C S: utili8e8i "icro6co'ul 6au alte echi'a"ente de la#orator ) 4 (
5- S: 0:6e<ti erori 9n di,er6e 'roceduri 7inanciare ) 4 (
5. S: 7aci 0ra7ice <i ta#ele ) 4 (
5* S: re0i8e8i 'roduc=ii teatrale ) 4 (
C) S: %oci 9ntr&o 'ie6: de teatru ) 4 (
28!
;um*rul
itemului
6*$pun$ul $u"iectului
1. 0 1 2
31. 0 1 2
2. 0 1 2
32. 0 1 2
3. 0 1 2
33. 0 1 2
!. 0 1 2
3!. 0 1 2
5. 0 1 2
35. 0 1 2
6. 0 1 2
36. 0 1 2
7. 0 1 2
37. 0 1 2
8. 0 1 2
38. 0 1 2
9. 0 1 2
39. 0 1 2
10. 0 1 2
!0. 0 1 2
11. 0 1 2 !1. 0 1 2
12. 0 1 2 !2. 0 1 2
13. 0 1 2 !3. 0 1 2
1!. 0 1 2 !!. 0 1 2
15. 0 1 2 !5. 0 1 2
16. 0 1 2 !6. 0 1 2
17. 0 1 2 !7. 0 1 2
18. 0 1 2 !8. 0 1 2
19. 0 1 2 !9. 0 1 2
20. 0 1 2 50. 0 1 2
21. 0 1 2 51. 0 1 2
22. 0 1 2 52. 0 1 2
23. 0 1 2 53. 0 1 2
2!. 0 1 2 5!. 0 1 2
25. 0 1 2 55. 0 1 2
26. 0 1 2 56. 0 1 2
27. 0 1 2 57. 0 1 2
28. 0 1 2 58. 0 1 2
29. 0 1 2 59. 0 1 2
30. 0 1 2 60. 0 1 2
DIEN!I"NI !C#R
#$%IN"&
Con;en2ion&4
So5i&4
In;e*1i3&1i;
A(1i*1i5
Re&4i*1
An1(e+(eno(i&4?@n1(e+(inz)1o(
E,aluarea intere6elor
ANEOA 8
CHESTIONAR DE EALUARE A INTERESELOR
%o&i& 'e ()*+,n*
NU!ELE: "RENU!ELE:
DATA NA-TERII: DATA EALU.RII:
&i lun* an &i lun* an
SE/UL: M ? 8?
;um*rul
itemului
Rspunsul subiectului