Sunteți pe pagina 1din 4

A1.

Costuri de prevenire
A.2. Costuri de evaluare
Costurile de evaluare este costul care reprezint tot ce sa cheltuit pentru a vedea daca
rezultatul unui proces corespunde standardului daca este conform cu calitatea specifica.
A.3 Costuri interne ale defectelor
A.4. Costuri externe ale defectelor
Sunt asociate cu defectele care apar dupa livrarea produsului la client. Asociatia
suporta toate aceste costuri deoarece sistemul de evaluare nu a detectat aceste costuri.
Activitate U.M Pondere TOTAL
RO !
"#$#
RO "
%$##
RO %
"$&#
TOTAL COSTUR' ................... RO ( $."%#
Ponderea claselor de costuri a calit)ii
r crt. Clase de costuri
*aloare totala
+RO,
Ponderea cost
totale +-,
O.s
" Costuri de prevenire %/.0%# "0
% Costuri de evaluare "%.""# "$
! Costuri interne ale defectelor $1.%$# /%
1 Costuri e2terne ale defectelor $."%# $
$ Total costuri ale calitatii 33.%&# "##
Costuri de prevenire
Costuri de evaluare
Costuri interne ale defectelor
Costuri externe ale defectelor
0
10
20
30
40
50
60
70
procent
cost preventiv cost de evaluare
cost defect intern cost defect extern
%. 4ilan)ul costurilor calit)ii
Pentru analiza 5estiunea si prezentarea costurilor referitoare la calitate se poate utiliza 64ilan)ul costurilor calit)ii6
7up ce au fost clasificate toate clasele de cost pentru 5estiunea costurilor referitoare la calitate se face cu a8utorul 64ilan)ului
costurilor calit)ii6. Se arata in ta.elul de mai 8os toate costurile or5aniza)ie care sunt pentru realizarea produsului timp de un an.
Costurile calitatii
T
o
t
a
l
'ndicatorii costurilor de
calitate
P
e
r
i
o
a
d
a

d
e

t
i
m
p

C
o
s
t
u
r
i

d
e

p
r
e
v
e
n
i
r
e
C
o
s
t
u
r
i

d
e

e
v
a
l
u
a
r
e
Costul defectelor interne Costul defectelor e2terne
C
o
s
t
u
r
i

d
e

p
r
e
v
e
n
i
r
e
C
o
s
t
u
r
i

d
e

e
v
a
l
u
a
r
e
7
e
f
e
c
t
e

i
n
t
e
r
n
e
7
e
f
e
c
t
e

e
2
t
e
r
n
e
R
e
.
u
t
u
r
i

R
e
m
e
d
i
e
r
i
A
l
t
e

d
e
f
e
c
t
e
R
e
c
l
a
m
a
t
i
i

9
a
r
a
n
t
i
i

A
l
t
e

d
e
f
e
c
t
e
'an 3/## 7if Total ian
:e. 3%## 1%## Total fe.
Mar dif !3## Total mar
%/0%# "%""#
33%&# "0 "$ /% $
$1%$# $"%#