Sunteți pe pagina 1din 21

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

A POLITICILOR DE MEDIU
SAVA ADRIAN
MASTER FINANCIAR AL MEDIULUI
ANUL 1- CENTRUL FOCSANI
1
INTRODUCERE
Uniunea Europeana (UE), formata in prezent din 27 de state membre (SM),
reuneste majoritatea statelor europene in jurul unor valori politice, economice,
culturale si sociale comune. In acelasi timp, ntre aceste state i cele 268 regiuni ale lor
exista dispariti economice i sociale substantiale. O regiune din patru nregistreaz un PIB
produs interior brut! pe cap de locuitor sub "#$ din media nregistrat n %niunea
&uropean cu 2" de state membre.
'copul politicii regionale europene este de a concretiza solidaritatea %niunii prin
coeziunea economic i social( reduc)nd discrepana dintre ni*elurile de dez*oltare ale
di*erselor regiuni.
Pentru perioada 2++",2+-.( se urmareste realizarea a trei obiective prin care %&
intentioneaza sa contribuie la reducerea disparitatilor intre '/( precum si intre di*erse
regiuni ale acesteia0
-. con*ergenta1
2. competiti*itate regionala si ocuparea 2ortei de munca1
.. cooperare teritoriala europeana.
3ceste obiecti*e *or 2i realizate prin alocarea unui spri4in 2inanciar acordat statelor
membre prin intermediul ondurilor Structurale si de !oeziune 5'6! sau instrumente
structurale. 3cestea sunt0
5ondul &uropean de 7ez*oltare 8egionala , 5&781
5ondul 'ocial &uropean , 5'&1
5ondul de 6oeziune , 56.
CAPITOLUL 1 - DOCUMENTE STRATEGICE DE PROGRAMARE
3ccesarea 2ondurilor comunitare este conditionata de elaborarea de catre statele
membre a unor documente de programare( care sa indice domeniile spre care *a 2i orientata
asistenta 2inanciara a %&. Principalele documente de programare pentru perioada 2++",2+-.
sunt0
Planul 9ational de 7ez*oltare 2++",2+-. P97!
6adrul 'trategic 9ational de 8e2erinta 6'98!
Programele Operationale 'ectoriale:Programul Operational 8egional PO':PO8!
7ocumentele 6adru de Implementare 76I!
2
CAPITOLUL 2 - PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL MEDIU
Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu) este unul din cele 7 programe
operationale elaborate in cadrul obiecti*ului ;6on*ergenta< al %niunii &uropene( pentru
perioada de programare 20072013.
PO' /ediu este cel mai important program de 2inantare a in2rastructurii municipale de
mediu si continua in*estiiile din perioada de pre,aderare P=are( I'P3 si '3P387!. PO'
/ediu se bazeaza pe obiecti*ele si prioritatile politicilor de mediu ale %niunii &uropene(
re2lectand atat obligatiile internationale ale 8omaniei cat si interesele speci2ice nationale.
2.". #biectivele $i priorit%&ile '#S Mediu
Obiectivul global al PO' /ediu *izeaz mbuntirea standardelor de *ia ale
populaiei i a standardelor de mediu i( n acelai timp( contribuie substanial la realizarea
anga4amentelor de aderare i la respectarea legislaiei de mediu.
Pentru realizarea acestui obiecti* global( prin PO' /ediu se *or 2inana in*estiii
pentru urmtoarele sectoare de mediu0
-. Sectorul ap%(ap% uzat% ( total ),27 miliarde Euro, din care *rant UE 2,7+
miliarde Euro) 3cest sector *a bene2icia de cea mai mare parte din 2ondurile
europene alocate PO' /ediu 6+$!. In*estiiile au n *edere
extinderea:modernizarea reelelor de ap i canalizare( construirea:modernizarea
staiilor de tratare a apei potabile i a staiilor de epurare( precum i creterea
calitii ser*iciilor publice de ap i canalizare( n condiiile unor tari2e
acceptabile pentru populaie. Pentru acest sector *or 2i 2inanate proiecte mari de
in2rastructur( care acoper mai multe localiti la ni*el regional : 4udeean i care
*or aduce o contribuie important la con2ormarea cu standardele europene de
mediu i *or a*ea un impact considerabil la dez*oltarea comunitilor respecti*e.
3ceast abordare urmrete at)t creterea e2icienei costurilor de in*estiii prin
realizarea de economii la scar!( c)t i a costurilor de operare a obiecti*elor de
in*estiii nou create. Bene2iciarii proiectelor sunt 6ompaniile 8egionale de 3p.
2. Sectorul de *estionare a de$eurilor(reabilitarea terenurilor poluate istoric
(total ","7 miliarde Euro, din care *rant UE ,,-) miliarde Euro) In*estiiile
pentru acest sector *izeaz crearea de sisteme integrate de gestionare a deeurilor
la ni*el regional( n paralel cu nc=iderea depozitelor de deeuri necon2orme. 'e
*or 2inana msuri de colectare( sortare( transport( tratare i depozitare a
deeurilor mena4ere combinate cu msuri de reducere a cantitii de deeuri(
con2orm cu principiile i practicile %niunii &uropene n domeniu. 3lte in*estiii
sunt destinate unor proiecte pilot de reabilitare a terenurilor a2ectate de,a lungul
timpului de di*eri poluani i care a2ecteaz negati* mediul i sntatea uman.
Bene2iciarii proiectelor sunt autoritile locale:4udeene sau asociaiile de
dez*oltare intercomunitar. Proiectele *or 2i selectate n raport cu Planul 9aional
i Planurile 8egionale pentru /anagementul 7eeurilor o list indicati* este
anexat la PO' /ediu!.
.. Sectorul termoficare (total ./+ milioane Euro, din care *rant UE 22-
milioane Euro) In*estiiile preconizate pentru acest sector au n *edere
reducerea emisiilor pro*enite de la centralele municipale de termo2icare.
Proiectele de in*estiii se *or realiza n localitile n care centralele municipale
3
reprezint sursa cea mai mare de poluare a mediului. Bene2iciarii proiectelor sunt
autoritile locale care au n gestionare centralele municipale de termo2icare.
>. Sectorul protec&ia naturii (total 2"/ milioane Euro, din care *rant UE "72
milioane Euro) Proiectele 2inanate n acest sector *izeaz asigurarea unui
management corespunztor al ariilor prote4ate i( implicit( stoparea degradrii
biodi*ersitii i a resurselor naturale. O atenie deosebit se *a acorda
managementului site,urilor 9atura 2+++. Bene2iciarii proiectelor sunt0
administraiile i custozii ariilor prote4ate( inclusi* situri 9atura 2+++( 3genia
9aional pentru 3rii Prote4ate dup n2iinare!( 3geniile ?ocale de Protecie a
/ediului( autoritile publice( O9@,uri( institute de cercetare( uni*ersiti(
muzee.
#. 'rotec&ia 0mpotriva inunda&iilor $i reducerea eroziunii costiere (total )2-
milioane Euro( din care *rant UE 27, milioane Euro! Proiectele de in*estiii
au ca scop prote4area populaiei i a bunurilor materiale de e2ectele de*astatoare
ale inundaiilor. Aonele de inter*enie se *or selecta n concordan cu strategia
naional n domeniu( precum i n baza unor analize de risc. %n alt domeniu de
aciune este prote4area i reabilitarea litoralului sudic al /rii 9egre( pentru
reducerea eroziunii costiere. 3st2el de in*estiii *or contribui la creterea
siguranei populaiei i proteciei mediului natural( dar i la creterea *alorii
economice a litoralului rom)nesc. Bene2iciarul proiectelor este 3dministraia
9aional 3pele 8om)ne.
6. 1sisten&a 2e3nic% (total "7. milioane Euro, din care *rant UE "),
milioane Euro ) 3cti*itile 2inanate din asistena te=nic au ca scop creterea
capacitii de absorbie a 2ondurilor %niunii &uropene( prin 2inanarea pregtirii
proiectelor( precum i a acti*itilor de monitorizare( e*aluare i control a
proiectelor( respecti* aciuni de publicitate i in2ormare pentru PO' /ediu.
5iecaruia dintre aceste sectoare ii corespunde o axa prioritara. Programul este 2inanat din
dou 2onduri 5ondul &uropean de 7ez*oltare 8egional 5&78! , pentru sectoarele
deseuri( protectia naturii i asistenta te=nica , si 5ondul de 6oeziune 56! B pentru
sectoarele apa( termo2icare si protectia impotri*a inundatiilor.
2.2 !145U6 I7S2I2U2I#716 4E IM'6EME7215E '#S ME4IU
Pentru derularea i implementarea proiectelor 2inanate prin PO' /ediu s,a stabilit
un cadru institutional 2ormat dintr,o serie de instituii cu responsabiliti clar de2inite( dup
cum urmeaz0
a) 1utoritatea de Mana*ement (1M) pentru PO' /ediu este /inisterul /ediului i
7ez*oltrii 7urabile.
b) 1utoritatea pentru !oordonarea Instrumentelor Structurale (1!IS) este instituia
responsabil de coordonarea managementului i implementrii Instrumentelor 'tructurale n
8om)nia.
c) #r*anismele Intermediare (#I) au 2ost n2iinate n 2iecare din cele 8 regiuni de
dez*oltare ale 8om)niei 9%C' II!.
d) 8eneficiarii (8) dein rolul principal n managementul i implementarea proiectelor
aprobate n cadrul PO' /ediu.
e) !omitetul de Monitorizare pentru PO' /ediu are ca rol principal monitorizarea
e2icacitii i calitii implementrii programului.
4
f) 1utoritatea de !ertificare $i 'lat% este stabilit n cadrul /inisterului &conomiei i
5inanelor( organizat ca direcie general. Dn cadrul 36P exist dou uniti separate
%nitatea de 6erti2icare i %nitatea de Plat( 2iecare dintre acestea 2iind n coordonarea unui
7irector @eneral 3d4unct.
*) #r*anismul competent pentru primirea pl%&ilor de la !omisia European% pentru
PO' /ediu este 3utoritatea de 6erti2icare i Plat( prin %nitatea de Plat.
3) #r*anismul responsabil pentru efectuarea pl%&ilor c%tre beneficiarii '#S Mediu
este 3utoritatea de 6erti2icare i Plat( prin %nitatea de Plat.
i) 1utoritatea de 1udit, care 2uncioneaz pe l)ng 6urtea de 6onturi( pe de o parte(
precum i unitatea de audit intern din cadrul //77( pe de alt parte( *or asigura auditul
de sistem pentru PO' /ediu.
j) 1utoritatea 7a&ional% pentru 5e*lementarea $i Monitorizarea 1c3izi&iilor 'ublice
(175M1') B este o instituie independent care are rolul de a *eri2ica con2ormitatea
procesului de ac=iziie public( dup ce acesta a 2ost derulat de bene2iciar control ex,post!.
9) Unitatea pentru !oordonarea $i :erificarea 1c3izi&iilor 'ublice (U!:1') B este un
departament din cadrul /inisterului &conomiei i 5inanelor care are rolul de a *eri2ica
con2ormitatea procesului de ac=iziie public nainte de derularea acestuia control ex,ante!.
!1'I2#6U6 ) ; SE6E!2I1 SI 1'5#815E1 '5#IE!2E6#5
).".lu<ul documentelor
Pentru obtinerea 2inantarii( potentialii bene2iciari solicitantii! trebuie sa parcurga
urmatoarele etape0
, 'a,si autoe*alueze ideea de proiect in raport cu oportunitatile de 2inantare din PO'
/ediu pentru *eri2icarea eligibilitatii proiectului si incadrarea intr,una din axele
prioritare ale PO' /ediu1
, 'a analizeze g=idurile solicitantului publicate si diseminate de 3/ PO' /ediu
pentru axele prioritare din PO' /ediu
, 'a pregateasca aplicatia de proiect cererea de 2inantare!( precum si documentele care
o insotesc modelele tip de cerere de 2inantare se regasesc in g=idul solicitantului si
se pot descarca de pe paginile de Eeb precizate mai sus!1
, 'a completeze cererea de 2inantare con2orm modelelor din g=idurile solicitantului
, 'a depuna cererea de 2inantare si documentele insotitoare la sediul 3/ PO' /ediu:
sau la sediul Organismelor Intermediare aspecte precizate in g=idurile solicitantului!
cu respectarea termenului limita de depunere.
7upa depunerea cererilor de 2inantare( 3/ PO' /ediu organizeaza procesul de e*aluare(
selectie si aprobare a proiectelor. Proiectele sunt selectate con2orm unor criterii de selectie
aprobate de 6omitetul de /onitorizare. 3probarea proiectelor cu o *aloare mai mica de 2#
milioane &uro se aproba de catre 3/ PO' /ediu( iar cele care depasesc aceasta *aloare
sunt aprobate de catre 6omisia &uropeana in termen de . luni de la transmiterea acestora de
catre 3/ PO' /ediu. Proiectele care au o *aloare mai mare de 2# milioane de &uro se
numesc proiecte ma4ore.
).". !riterii de selectie a proiectelor
6riteriile de selectie au 2ost aprobate de 6omitetul de /onitorizare pentru PO' /ediu.
5
Procesul de selecie se bazeaz pe parcurgerea a . etape i utilizarea unui sistem de
notare uor de aplicat( care s asigure transparena i e2iciena acestui proces( precum i
reducerea riscurilor de nereguli.
3st2el( pentru toate axele prioritare( proiectele sunt e*aluate n trei etape0
-! admisibilitate
2! eligibilitate
.! e*aluarea rele*anei i maturitii.
6riteriile de selectie pentru 2iecare etapa sunt urmatoarele0
-. 3dmisibilitate
6riterii0
!onformarea formal% cu toate cerinele speci2ice 2ormulate n g=idul solicitantului0
, 6ererea de 2inanare trebuie s 2ie complet( toate anexele ataate con2orm
instruciunilor speci2ice din @=idul solicitantului!
, 3lte aspecte administrati*e B termen( numr de exemplare( semntur persoan
autorizat( tampil etc. B trebuie s 2ie con2orme cu pre*ederile din @=idul
solicitantului
'istem de notare0 73:9%
2. &ligibilitate
6riterii0
a! Eli*ibilitatea solicitantului
, 'olicitantul 2ace parte din categoria de bene2iciari menionat n PO' /ediu(
respecti* n g=idul solicitantului corespunztor 2iecrei axe prioritare!
, 'olicitantul ndeplinete toate criteriile de natur instituional( legal i
2inanciar con2orm pre*ederilor din @=idul solicitantului
b) Eli*ibilitatea proiectului
, 'copul asistenei , proiectul se ncadreaz n categoriile de operaiuni:acti*iti
menionate n PO' /ediu( corespunztor 2iecrei axe prioritare
, Perioada de implementare a proiectului este cuprins ntre +-.+-.2++" i
.-.-2.2+-#
, Proiectul ndeplinete toate condiiile speci2ice menionate n g=idul
solicitantului( dup caz arie de acoperire( populaie( *aloare minim etc.!
, Proiectul respect legislaia n domeniul egalitii de anse( dez*oltrii durabile(
ac=iziiilor publice( in2ormrii i publicitii i a4utorului de stat politici
europene!
, Proiectul pentru care se solicit 2inanare din PO' /ediu nu a mai bene2iciat de
2inanare din 2onduri publice e*itarea dublei 2inanri!
, Proiectul respect pre*ederile legislaiei naionale re2eritoare la eligibilitatea
c=eltuielilor
, Cerenurile a2erente in*estiiilor PO' /ediu sunt( dup caz( n proprietatea:
posesia autoritilor publice sau sunt accesibile n scopul realizrii proiectului
'istem de notare0 73:9%
.. Evaluarea relevan&ei $i maturit%&ii
6riterii0
6
; 5elevan&a proiectului , re2lectat n contribuia la ndeplinirea obiecti*elor PO' /ediu i
concordana cu strategia naional i:sau regional rele*ant i( dup caz( la ndeplinirea
anga4amentelor din Cratatul de 3derare pentru sectorul respecti* impact de mediu(
populaie bene2iciar( arie de acoperire( con2ormare cu legislaia comunitar de mediu etc.!
; Maturitatea proiectului , re2lectat n calitatea propunerii te=nico,2inanciare de2inirea
clar a obiecti*elor i acti*itilor proiectului( strategie:plan de ac=iziii( plan 2inanciar(
a*ize:acorduri:autorizaii( strategie de implementare a proiectului etc.!
'istem de notare 0 'cor -,-+( pentru cali2icare sunt necesare min.6 puncte
7
CAPITOLUL 4 - DOCUMENTATIA NECESARA FINANTARII PROIECTELOR
MAJORE (sectoarele ap, e!e"r#, ter$o%#care, #&"&a'##(
3cest capitol o2era o pri*ire de ansamblu asupra in2ormatiilor esentiale care trebuie incluse
in dosarul 3plicatiei in *ederea 2inantarii din PO' /ediu.
Pregatirea unei asemenea documentatii dureaza intre 6 si -2 luni( 2unctie de
calitatea:cantitatea datelor si a logisticii disponibile necesare unui proiect de o asemenea
an*ergura( cat si de situatiile speci2ice inalnite in cazul elaborarii unor ast2el de proiecte in
special aspecte institutionale( politiceF! ce pot incetini( in unele cazuri( elaborarea
proiectului.
7ocumentatia este 2oarte cuprinzatoare( gradul de dez*oltare a acesteia 2iind insa stabilit de
la caz la caz. 6alitatea 3plicatiei este esentiala pentru aprobarea unui ast2el de proiect1
in2ormatia trebuie sa 2ie clara( iar rezultatele pre*izionate trebuie sa 2ie do*edite si
4usti2icate.
7upa ce un proiect a 2ost identi2icat ca prioritar pentru 2inantare( pregtirea aplicaiei
2inanata din 2onduri proprii sau printr,o 3sisten Ce=nic! consta in elaborarea
urmtoarelor studii0
>.- /aster plan
>.2 'tudiul de 2ezabilitate
>.. 3naliza economico,2inanciar
>.> 3naliza instituional
>.# &*aluarea impactului asupra mediului
>.6 5ormularul de aplicatie
>." 3lte acorduri i autorizaii
>.8 Planul de ac=izitii si documentele de licitatie
CAPITOLUL 5 - MECANISMUL DE EECTUARE A PLATILOR
5ondurile 'tructurale 2unctioneaz pe principiul rambursrii c=eltuielilor eligibile
e2ectuate de ctre Bene2iciar. Obligaiile Bene2iciarului i 3/ re2eritor la pli sunt detaliate
n coninutul 6ontractului de 5inanare.
'refinan&area
Bene2iciarul *a putea solicita pre2inanarea dac sunt respectate pre*ederile O.@. nr.
2G:2++" , pri*ind modul de alocare a instrumentelor structurale( a pre2inanrii i a
co2inanrii alocate de la bugetul de stat( inclusi* din 5ondul 9aional de 7ez*oltare( n
bugetul instituiilor implicate n gestionarea instrumentelor structurale i utilizarea acestora
pentru obiecti*ul con*ergen( aprobat prin ?egea nr. 2>G:2++" c)t i pre*ederile Ordinului
nr.G--:2++" pentru aprobarea 9ormelor metodologice de aplicare a pre*ederilor O.@.
nr.2G:2++".
8
Pre2inanarea se *a acorda integral sau n trane( la solicitarea Bene2iciarului( n procent
de max.-#$ din *aloarea eligibil a 6ontractului de 5inanare nc=eiat ntre 3/ i
Bene2iciar.
Pre2inanarea acordat Bene2iciarului poate 2i utilizat pentru plata ctre operatorul
economic a c=eltuielilor eligibile din 2acturile de a*ans a2erente ac=iziiilor realizate n
cadrul proiectului( n baza documentelor 4usti2icati*e( con2orm pre*ederilor legale.
8ecuperarea pre2inanrii se *a e2ectua ncep)nd cu prima 6erere de 8ambursare( ast2el
nc)t suma a2erent pre2inanrii din instrumente structurale i:sau din sumele de la bugetul
de stat s se recupereze integral nainte de ultima 6erere de 8ambursare.
5ambursarea c3eltuielilor
8ambursarea c=eltuielilor eligibile se realizeaz numai dup e2ectuarea plilor de
Bene2iciar ctre executanii de lucrri:2urnizorii de bunuri:prestatorii de ser*icii. Dn scopul
rambursrii c=eltuielilor eligibile( Bene2iciarul *a ntocmi i transmite la Organismul
Intermediar 6ereri de 8ambursare n 2uncie de pre*iziunile 2luxurilor de numerar
lunare:trimestriale. 6=eltuielile eligibile *or 2i rambursate doar dac Bene2iciarul respect
pre*ederile legislaiei naionale i comunitare( cele din 6ontractul de 5inanare i
ndeplinete condiiile pri*ind e*idena contabil.
7up e2ectuarea de ctre OI i 3/ a *eri2icrilor administrati*e( te=nice si 2inanciare
ale 7osarului 6ererii de 8ambursare 6erere de 8ambursare i documente suport!( 3/ *a
autoriza la plat doar c=eltuielile eligibile solicitate de ctre bene2iciar. 3/ *a transmite la
36P suma c=eltuielilor eligibile autorizate la plat pentru 2iecare 6erere de 8ambursare.
36P are rolul de a certi2ica i e2ectua plile. 36P *a trans2era n contul Bene2iciarului
suma a2erent c=eltuielilor eligibile.
CAPITOLUL !- ASPECTE PRI"IND ASIGURAREA CALITATII PROIECTELOR
=." Introducere
Pentru ca 2ondurile 5'6 sa 2ie absorbite in totalitate( trebuie sa existe un porto2oliu
consistent de proiecte bine pregatite din punct de *edere te=nic si institutional.
3sigurarea calitatii proiectelor incepe de la stadiul elaborarii documentelor care
insotesc aplicatia de 2inantare. 3/ *a realiza o e*aluare a calitatii proiectelor primite(
inainte de a le transmite spre aprobare 6omisiei &uropene. 5azele urmatoare pri*esc
implementarea( cu accent pe etapa de licitare a se acorda atentie deosebita asigurarii
calitatii documentelor de licitatie!( contractarea si implementarea la timp a proiectelor( ast2el
incat sa se asigure ca obiecti*ele si bene2iciiile socio,economice pe termen mediu(
identi2icate in analiza socio,economica( sunt realizate.
Heri2icarea in2ormatiilor continute in 2ormularul de aplicatie si in documentele
insotitoare trebuie sa acopere toate aspectele B strategic( economic si 2inanciar( te=nic si
administrati* B care determina maturitatea proiectului. 3ceasta *eri2icare trebuie sa se
e2ectueze la toate ni*elurile de competenta( iar completarea in totalitate a aplicatiei trebuie
sa reprezinte o pre,conditie pentru e*aluarea ulterioara a documentelor. Pe parcursul acestui
proces( trebuie abordate toate elementele critice ce pot pune in pericol implementarea
9
proiectului( cum ar 2i 0 e*aluarea impactului asupra mediului( ac=izitia de terenuri( necesarul
de co2inantare co2inantare.
O atentie deosebita trebuie acordata *eri2icarii in2ormatiilor pri*ind legislatia
europeana care sta la baza aplicatiilor. 7e asemenea( trebuie e2ectuata si o *eri2icare pri*ind
consistenta si coerenta in2ormatiilor( precum si a surselor de date.
Bene2iciarii trebuie sa transmita aplicatiile atunci cand proiectele sunt mature si cand
sunt capabili sa asigure con2ormarea proiectului cu cerintele din regulamentele comunitare.
6el mai pori*it moment pentru aceasta ar trebui sa 2ie cel in care sunt pregatiti pentru
licitare( dupa ce s,au clari2icat toate aspectele pri*ind co2inantarea si dupa ce s,au creat
conditiile necesare pentru implementarea durabila a proiectelor.
=.2 !adrul de asi*urare a calitatii
'copul asigurarii calitatii este de a e*alua aplicatiile intr,o perioada de timp rezonabila.
3sigurarea calitatii presupune urmatoarele etape 0
-! Identi2icarea proiectelor in 2unctie de necesitatile la ni*el national( regional si local0
elaborarea proiectelor B obiecti*e( rezultate si acti*itati ce urmeaza a 2i derulate in
scopul implementarii acIuis,ului comunitar.
2! 'electia proiectelor care sunt con2orme cu PO' /ediu si care contribuie la
implementarea politicilor comunitare de mediu 0 aplicarea unui sistem national de
selectie impartial care asigura con2ormarea cu 8egulamentul @eneral 5'6 nr -+8.:2++6
si cu 8egulamentul pri*ind 56 nr -+8>:2++6.
.! Pregatirea aplicatiei in *ederea transmiterea spre aprobare la 3/:6&0 stabilirea detaliilor
pri*ind proiectul pe baza studiilor de 2ezabilitate( a analizei cost,bene2iciu( a e*alurii
impactului asupra mediului si pe baza *eri2icarii altor 2actori care asigura implementarea
e2icienta a proiectului( precum si con2ormarea cu acIuis,ul de mediu.
>! &*aluarea documentelor continute in aplicatie in *ederea con2ormarii cu standardele %&
si pentru transmiterea spre aprobare la 3/:6& 0 examinarea riguroasa a obiecti*elor( a
rezultatelor estimate( a acti*itatilor si a mi4loacelor ce *or 2i utilizate( precum si a
masurilor de pre*enire a riscului( ast2el incat sa se asigure implementarea e2icienta a
proiectelor.
=.) 1specte principale privind calitatea aplicatiilor
3plicatiile de buna calitate implica responsabilitatea deplina a tuturor actorilor implicati in
gestionarea proicetului( precum si o atitudine pro,acti*a din partea potentialilor
bene2iciari:aplicanti.
In *ederea asigurarii calitatii si a transparentei procesului( sistemul de management al
proiectului trebuie sa cuprinda urmatoare 2unctii( a caror indeplinire conduce la realizarea
unor aplicatii de calitate pentru a 2i transmise la 3/:6& spre aprobare 0
10
6...- Identi2icarea din timp a proiectelor
6...2. 'electia din timp a proiectelor
6.).) 7e asemenea( trebuie sa existe si planuri multi,anuale 2inanciare si de implementare
a proiectelor in *ederea anga4arii 2ondurilor europene.
6...> Pregatirea documentelor proiectului
Studii de fezabilitate si studii pregatitoare
3sigurarea calitatii trebuie sa includa si analiza di*erselor alternati*e( ast2el incat sa se
opteze pentru solutia optima.
1c3izitia de terenuri
3tunci cand in cadrul unui proiect se pune si problema ac=izitiei de terenuri( acest proces
trebuie plani2icat cu gri4a( acordandu,se o atentie speciala impactului pe care,l poate a*ea
asupra acti*itatilor de pregatire a proiectelor. Pentru implementarea la timp si pentru a e*ita
impactul regulilor nJ.:nJ2( ac=izitia terenurilor trebuie sa 2ie 2inalizata inainte ca proiectul
sa 2ie transmis spre aprobare la 3utoritatea de /anagement.
1naliza cost;beneficiu si analiza financiara
Coate aplicatiile trebuie sa contina si o analiza 2inanciara( o analiza cost:bene2iciu( ori alte
analize de natura economica( precum o analiza a e2icientei costurilor sau o analiza multi,
criteriala.
Evaluarea impactului
7esi in2ormatiile pri*ind posibilul impact al respecti*elor proiecte asupra mediului sunt
consistente( exista riscuri care ar putea a2ecta dez*oltare si implementarea proiectului.
3ceste riscuri sunt legate( de cele mai multe ori( de acti*itatile de consultare a publicului. In
*ederea e*itarii respingerii proiectelor din cauza ca aplicatiile nu sunt complete( este
esential sa existe o plani2icare e2icienta a masurilor de pre*enire inca din primele 2aze ale
procesului de pregatire a proiectului. 3ceasta presupune ca procesul de e*aluare a
impactului asupra mediului cu accent pe consultarea publicului! sa 2ie 2inalizata inainte ca
proiectul sa 2ie transmis spre aprobare la 3/:6&.
'lanul financiar si aspectele de co;finantare
Planul 2inanciar multi,anual( ce trebuie prezentat impreuna cu aplicatia( trebuie sa se bazeze
pe o estimare realista a c=eltuielilor pe care le implica proiectul. 3nga4amentul de 2inantare
din 5'6 se *a baza pe acest plan 2inanciar.
In *ederea e*itarii respingerii proiectelor din cauza lipsei resurselor 2inanciare si:sau a
garantiilor de stat acolo unde este necesar!( trebuie e2ectuata in a*ans o analiza a capacitatii
de co2inantare si a posibilitatilor de co2inantare. 'tatul bene2iciar trebuie sa garanteze ca
toate aspectele de co2inantare care cad in sarcina sa sunt reglementate inainte ca proiectul sa
2ie transmis spre aprobare. In aplicatie trebuie sa se explice 2oarte clar care sunt sursele de
co2inantare in *edere e*itarii di2icultatilor ce ar putea aparea ca urmare a 2luxului de plati pe
parcursul implementarii.
11
O atentie deosebita ar trebui acordata 2aptului ca platile in a*ans sunt concepute ca o singura
plata de 2+$ din 2ondurile alocate atunci cand se adopta decizia de 2inantare si dupa
semnarea contractelor re2eritoare la ac=izitiile publice.
1specte operationale si de implementare
Pentru a garanta ca proiectul *a 2i implementat in mod e2icient de catre personal cu
experienta( trebuie stabilita la ni*elul bene2iciarului o %nitate de Implementare a
Proiectului. 3ceasta %IP trebuie sa 2ie operationala pentru a incepe acti*itatea de pregatire a
proiectului. In plus( in aceasta 2aza trebuie a*ute in *edere aspectele operationale si de
implementare. 3ceasta ar trebui sa o2ere o garantie in ceea ce pri*este respectarea
calendarului de implementare 2izica.
6...# Heri2icarea documentelor continute in aplicatie
In *ederea con2ormarii cu cerintele 6&( *eri2icarea unei aplicatii trebuie sa includa si o
examinare riguroasa a obiecti*elor( rezultatelor estimate( acti*itatilor des2asurate si a
masurilor de pre*enire a riscurilor.
6...6 3naliza capacitatii institutionale existente
In *ederea garantarii unei calitati crescute a proiectelor( 'tatul Bene2iciar trebuie sa,si
analizeze capacitatea institutionala existenta( la toate ni*elurile de competenta( acordand o
atentie speciala urmatoarelor aspecte0 de2inirea( alocarea si separarea responsabilitatilor(
alocarea corespunzatoare a resurselor timp( resurse umane si 2inanciare!( g=iduri pentru
promotorii de proiecte( punerea la dispozitie a instrumentelor adec*ate in *ederea
e2icientizarii operatiunilor( in2ormare si publicitate( capacitate de co2inantare.
CAPITOLUL # $ ASPECTE PRI"IND E"ALUAREA SI SELECTIA PROIECTELOR
7." Introducere
In sensul prezentului g=id( prin e*aluare se intelege analiza 2ormala a costurilor si
bene2iciilor proiectului( utilizata pentru a 4usti2ica propunerea de proiect.
7.2 Scop
".2.2 'copul e*aluarii
&*aluarea proiectelor reprezinta o conditie pentru a ne asigura ca aplicatiile indeplinesc
criteriile si cerintele stabilite in 8egulamentele 5'6( in decizia 6& si in PO' /ediu( precum
si ca bene2iciile proiectului sunt maxime pentru aria de acoperire a acestuia. 7e asemenea( o
e*aluare e2icienta reprezinta si o protectie impotri*a 2raudei.
7.) :erificarea initiala a unei aplicatii
"...- Principalele criterii de eligibilitate si selectie
Pe baza deciziei 6& si a PO' /ediu( 6omitetul de /onitorizare *a stabili criteriile
detaliate pe care trebuie sa le indeplineasca proiectele pentru a 2i 2inantate in cadrul PO'
/ediu. 3st2el( proiectele trebuie0
12
a! sa indeplineasca criteriile de eligibilitate de baza( inclusi* regulile detaliate de
implementare a 8egulamentului 5'6 si cele pri*ind a4utorul de stat 1
b! sa se incadreze in obiecti*ele stabilite in PO' /ediu 1
c! sa se incadreze in perioada de timp stabilita 2++" B 2+-#! 1
d! sa corespunda uneia sau mai multor operatiuni de2inite in cadrul PO' /ediu 1
e! sa contribuie la satis2acerea ne*oilor sociale( de mediu sau de piata 1
2! sa 2ie *iabile din punct de *edere 2inanciar 1
g! sa demonstreze necesitatea de a 2i 2inantate din 2onduri publice 1
=! sa 2ie bine gestionate B sa existe capacitate de implementare corespunzatoare 1
i! sa asigure utilizarea e2icienta a 2ondurilor alocate 1
4! sa asigure bene2icii pentru economia regionala 1
K! sa contribuie la realizarea obiecti*elor orizontale 1
"...2 Procesul de e*aluare
6omitetul de /onitorizare are rolul de a asigura ca 2ondurile %& sunt utilizate in mod
e2icient. Procedura de e*aluare se *a derula( in principiu( con2orm urmatoarelor etape0
a! 3plicatia0 aplicatiile se pot primi continuu sau pot 2i transmise in anumite perioade
ale anului. 3/:Organismele intermediare *or primi aplicatiile si le *or *eri2ica din
punctul de *edere al eligibilitatii( precum si din punct de *edere 2ormal( pentru a se
asigura ca aplicatia este completa si contine toata documentatia necesara. 3ceste
aspecte sunt detaliate in g=idurile solicitantului.
b! @radul de e*aluare este stabilit pentru 2iecare axa prioritara in parte.
c! &*aluarea detaliata pri*ind compatibilitatea cu obiecti*ele PO' /ediu este realizata
de catre 3/ in primii 2 ani ai perioadei de programare si *a 2i delegate OI,urilor
incepand din al treilea an al perioadei de programare probabil 2++G!. Cotusi( daca
exista *reun aspect ce trebuie abordat( *a 2i consultata directia de specialitate din
cadrul //77. In orice caz( si institutiile publice interesate *or 2i consultate in ceea
ce pri*este compatibilitatea cu politica de gu*ernare( iar opiniile acestora *or 2i luate
in considerare.
d! 3probarea proiectelor este realizata de catre 3/1 in acest sens( se *a emite o decizie
de 2inantare( iar 3/ *a semna cu bene2iciarii un contract de 2inantare.
".... 3cti*itati si aplicanti care nu indeplinesc conditiile de eligibilitate
&ligibilitatea trebuie *eri2icata pentru 2iecare aplicatie in parte. Proiectele ce nu trebuie
2inantate sunt acelea care nu indeplinesc criteriile de eligibilitate.
"...> 6osturi eligibile
8egulamentul @eneral nr. -+8.:2++6 pre*ede la art. #6 condiiile generale pe care
trebuie s le ndeplineasc c=eltuielile e2ectuate de ctre bene2iciari pentru a 2i eligibile
pentru 2inanare din contribuia din 2ondurile comunitare.
L.@. nr. "#G:2++" stabilete regulile generale de eligibilitate a c=eltuielilor la ni*el
naional( aa cum pre*ede 8egulamentul @eneral nr. -+8.:2++6 la art. #6 alin. >.
Ordinul 6omun al //77 i /&5 nr. ->#.:2++" pentru aprobarea listei c=eltuielilor
eligibile e2ectuate n cadrul proiectelor 2inanate n cadrul Programului Operaional 'ectorial
13
de /ediu 2++",2+-. stabilete lista c=eltuielilor eligibile pe 2iecare ax prioritar a PO'
/ediu.
7.. Evaluarea aplicatiilor eli*ibile
".>.-. In2ormatii solicitate
&ste important ca toate in2ormatiile rele*ante din cadrul unei propuneri de proiect sa
2ie inregistrate intr,o baza de date.
7e asemenea( este important ca deciziile luate in timpul procesului de e*aluare sa 2ie 2oarte
clare. Hor 2i utilizate 2ise standard c=ecK list,uri! care acopera toate criteriile si in care se
*or arata moti*ele de acceptare sau de respingere.
!onditii pe care trebuie sa le indeplineasca aplicantul
&ste necesar ca aplicantul insusi sa 2aca o descriere si o e*aluare clara a proiectului.
3plicantul nu trebuie doar sa 2urnizeze detalii pri*ind proiectul( ci trebuie sa si 4usti2ice
propunerea. 7aca nu sunt 2urnizate in2ormatii de acest gen( 3/:OI le *a solicita
aplicantului. Pana la primirea acestor in2ormatii( aplicatia nu poate 2i aprobata. &xista cate*a
documente care pot 2i utilizate in acest sens B rapoarte ale consultantilor( planuri de a2aceri(
registre de contabilitate. In cazul proiectelor generatoare de *enituri( este necesar un plan de
a2aceri detaliat.
3tunci cand se e*alueaza eligibilitatea unei O9@( *or 2i solicitate in2ormatii pri*ind scopul
acesteia( actul normati* in baza caruia s,a realizat asocierea( etc.
O e*aluare e2icienta si in timp util presupune obtinerea de in2ormatii clare si rele*ante din
partea aplicantului. 'olicitarea acestor in2ormatii inca de la inceput 2aciliteaza procesul si
impiedica intarzierile.
7in aplicatie si din in2ormatiile aditionale trebuie sa reiasa ca toate conditiile de obtinere a
2inantarii au 2ost indeplinite. In caz contrar( 3/:OI *a trebui sa se asigure ca aceste
in2ormatii sunt obtinute pe parcursul e*aluarii.
Proiectul trebuie sa demonstreze ca se con2ormeaza cu regulile pri*ind ac=izitiile publice si
publicitatea.
3tunci cand se realizeaza o e*aluare preliminara a aplicatiei( aplicantul trebuie sa 2urnizeze
un sumar al acesteia.
".>.2 @radul:ni*elul de e*aluare
Coate aplicatiile trebuie *eri2icate pentru a se asigura ca proiectele indeplinesc criteriile de
selectie din PO' /ediu. 3/ PO' /ediu *a decide ce in2ormatii:documente sunt necesare
pentru 2iecare caz in parte. 6u toate acestea( gradul de e*aluare are la baza o combinatie de
di*ersi 2actori 0
a! Cipul de organizatie 0 se *or primi aplicatii de la o gama larga de organizatii. Pe de,o
parte( bene2iciarii proiectelor I'P3 care au de4a experienta *asta in domeniu *or
putea 2urniza rapoarte ale consultantilor care sa 2ie luate in considerare si *or 2i
*iabili. /ulte dintre detaliile pe care ei le *or 2urniza *or 2i luate in considerare. Pe
14
de alta parte( O9@,urile pot 2urniza o mica parte din aceste in2ormatii1 de aceea( se
*a 2ace o analiza mai se*era a aplicatiei.
b! Cipul de proiect 0 in unele proiecte pot exista e*aluari simple ale costurilor si
bene2iciilor 1 de aceea( in cazul acestora nu se solicita 2oarte multe in2ormatii
suplimentare. Cotusi( proiectele complexe pot include si detalii pri*ind situatia in
care se depasesc costurile estimate si perioarede realizare a unei acti*itati in cadrul
lor.
c! /arimea asistentei grantului! 0 desi exista aceleasi principii care se aplica
proiectelor mari( cat si celor mici( in general gradul de e*aluare trebuie sa re2lecte
2inantare in cazul riscului.
".>.. 3sistenta 2inanciara disponibila
3sistena este asigurat sub 2orm de grant. @rantul nu *a 2i acordat nainte de
identi2icarea necesitilor i *a 2i n orice caz acordat dup ce c=eltuiala este e2ectuat.
'umele *or 2i n mod normal pltite la inter*ale de trei luni de la data la care este aprobat un
proiect i rm)ne la latitudinea 6& s reduc aceast perioad.
9i*elul grantului acordat de %& este in 2unctie de concluziile analizei economico,
2inanciare si depinde de rata de co2inantare stabilita prin PO' /ediu pentru 2iecare axa
prioritara in parte.
Dn toate situaiile( ni*elul grantului *a trebui s 2ie e*aluat pe baza costurilor eligibile
ale proiectului i a costului total. 'umele reprezent)nd co,2inanarea B de ex. 2inanarea
asigurat din alte surse dec)t 5ondurile 'tructurale n 2uncie de care se stabilete ni*elul
grantului *or trebui s 2ie stabilite pe baza eligibilitii participanilor la proiect.
".>.>.Hizite
Hizitele la 2aa locului sunt necesare n *ederea *eri2icrii aplicaiei i a4ut la
pre*enirea erorilor i apariia neregulilor. Dn unele cazuri( cum ar 2i proiectele de lucrri
ma4ore( de exemplu( este necesar e2ectuarea unei *izite pe teren prin care s se asigure
*eri2icarea lucrrilor propuse. Dnt)lnirile pot 2i de asemenea utile n msura n care pot
reduce durata e*alurii. In2ormaiile pot 2i obinute n mod rapid( iar n cazul n care
capacitile aplicantului sunt considerate ca 2iind importante( poate 2i realizat o analiz
rapid.
".>.# 3diionalitatea Proiectului
6erina pri*ind adiionalitatea 2inanciar se re2er la 2aptul c grantul trebuie s
asigure 2inanare suplimentar a unor msuri spri4inite n prealabil sau a2late n des2urare
i asigur ca rezultatul general al grantului s 2ie 2inanarea acti*itii generale suplimentare.
&*aluarea proiectului nu implic alte e*aluri ulterioare n ceea ce pri*ete adiionalitatea
2inanciar. Cotusi( o parte important din e*aluarea proiectului o reprezint 2aptul c 2iecare
dintre proiecte necesit 2inanare prin intermediul unui grant pentru a putea 2i dez*oltate.
!riteriul adi&ionalit%&ii
'e *a acorda spri4in pentru realizarea proiectelor numai n cazul n care acti*itatea se
realizeaz n totalitate( pe scar larg sau mai de*reme dec)t a 2ost stabilit iniial prin
2inanare din 5ondurile 'tructurale. Dn aceste cazuri( pot 2i considerate ca adiionale numai
bene2iciile ma4ore.
15
Pentru 2iecare proiect n parte trebuie s existe o 4usti2icare clar a adiionalitii. 7e
exemplu( autoritile locale *or trebui s demonstreze 2aptul c anumite proiecte nu
reprezint prioriti ale planului de in*estiii. Organizaiile care nu aparin sectorului public
*or trebui s demonstreze c nu dein su2iciente 2onduri. Dn toate cazurile( moti*ele pentru
care este acceptat cererea pri*ind adiionalitatea( trebuie s 2ie nregistrate.
3diionalitatea la nceputul unui proiect
3plicarea principiului adiionalitii se 2ace n mai mic msur n cazul n care un
proiect a nceput nainte de a 2i aprobat. Dn aceast situaie( 3/ *a trebui s e*alueze n mod
riguros dac adiionalitatea este a*uta in *edere. Dn plus 2a de necesitatea de 4usti2icare a
cererii de adiionalitate( aplicantul *a trebui de asemenea s explice clar moti*ul pentru care
proiectul a nceput nainte de primirea grantului. Proiectele 2inalizate nu sunt considerate ca
adiionale din moment ce grantul nu a2ecteaz rezultatele acestora. 'ingurele excepii de la
aceste reguli pri*ind adiionalitatea pot 2i reprezentate de acele proiecte considerate la
nceputul programului pentru Obiecti*ul -( ale cror costuri din perioada ianuarie 2++" i
nceputul programului( pot 2i considerate eligibile.
".>.6. 34utorul de stat
34utoarele de stat se re2er n general la a4utoare primite din partea statului sau
asigurate( n mod indirect prin resurse de stat. 34utorul poate 2i de mai multe 2eluri( dei
a4utorul destinat in*estiiilor este acordat n general sub 2orm de granturi sau mprumuturi.
Dn situaiile n care proiectul care se auto2inaneaz asigur bene2icii subsidiare
sectorului pri*at( asistena 2inanciar asigurat prin intermediul proiectului *a trebui s 2ie
acordat n con2ormitate cu regulile 6& pri*ind 34utorul de 'tat. 7ac nu exist elemente de
subsidiaritate( nu *a 2i cazul pentru acordarea a4utorului de stat. 7ac aplicantul este o
organizaie aparin)nd sectorului public( *a 2i responsabilitatea acesteia de a se asigura c
sunt respectate regulile acordrii 34utorului de 'tat. Dn situaia n care este implicat un
aplicant care nu 2ace parte din sectorul public( responsabilitatea *a re*eni biroului sau
departamentului gu*ernamental implicat. Dn ambele cazuri( 'ecretariatul trebuie s se
asigure c aplicantul cunoate aceste cerine.
'c=emele pri*ind a4utorul de stat necesit noti2icarea prealabil i aprobarea de ctre
6omisie( cu excepia cazurilor n care cad sub incidena regulilor Mde minimis<. Printre
acestea a4utorul de p)n la 2++(+++ &uro pentru un anumit ;tip de c=eltuieli< ntr,o perioad
de . ani , sau sc=emele care se limiteaz la asemenea sume de a4utor B nu necesit noti2icare
ctre 6omisie. 'ectoarele n care sunt aplicate restriciile sectoriale ale 6omisiei sunt
excluse. 34utoarele pentru exporturi sunt de asemenea excluse.
".>." 3sistenta 2inanciara minim necesara
O data ce aditionalitatea a 2ost stabilita( asistenta 2inanciara trebuie sa reprezinte
minimul necesar pentru inceperea derularii proiectului. Ha 2i luata in considerare si
2inantarea care nu constituie grant( precum si *enitul pe care,l poate genera proiectul( daca
exista *reunul.
3utoritatile romane trebuie sa garanteze ca se aplica aran4amentele de
co2inantare a proiectului. 7e asemenea( trebuie o2erite garantii ca bugetul de stat *a
inter*eni in situatia in care apar di2icultati legate de co2inantarea locala.
16
3plicatia trebuie sa contina si o analiza 2inanciara detaliata( din care sa rezulte
*iabilitatea 2inanciara a proiectului si prin care sa se 4usti2ice asistenta 2inanciara
solicitata.
".>.8 Hiabilitate
Hiabilitatea proiectului i a aplicantului trebuie a*ute n *edere n momentul
nceperii e*alurii.
/sura n care *iabilitatea organizaional *a 2i luat n considerare *a depinde de
organizaiile implicate. O autoritate local sau alt organism sub*enionat de gu*ern poate 2i
presupus *iabil. Cotui( organizaiile mici independente pot a*ea o *iabilitate ndoielnic.
3colo unde *iabilitatea organizaiei este pus la ndoial( trebuie cerute copii ale celor mai
recente nregistrri anuale care s acopere cel puin 2 ani. Crebuie cerute nregistrrile
auditate( dac exist( dar sunt acceptate i nregistrrile de management. 7ac o organizaie
nu este obligat de lege s tina registre anuale complete( 3/:OI *a trebui s se bazeze pe
in2ormaia pe care organizaia o poate o2eri. 3tunci c)nd o organizaie cu *iabilitate
ndoielnic are garanie din partea altei organizaii( grantul trebuie s depind de
con2irmarea garaniei.
3cest 2apt trebuie *eri2icat n timpul e*alurii sau ca o condiie de plat a grantului.
7ac aplicantul nu are experien( rezultatele estimate trebuie analizate amnunit.
Hiabilitatea proiectului *a depinde de disponibilitatea surselor 2inanciare pentru
acoperirea costurilor proiectului. 3plicantul *a trebui s demonstreze existena asistentei
2inanciare nonB&%. 7o*ada existenei acestor 2onduri altele dec)t *eniturile generate de
proiect! trebuie s 2ie disponibil n timpul e*alurii. Cotui( dac aceasta depinde de
acordul pentru 2inanarea ntregului proiect( pre*ederea existenei do*ezilor pri*ind alte
2onduri disponibile trebuie s 2igureze ca i condiie pentru acordarea grantului n o2ert.
Pre*iziunile re2eritoare la costuri i *enituri trebuie *eri2icate pentru a ne asigura ca ele sunt
realiste. O2ertele 2erme de costuri sunt( desigur( mai de ncredere dec)t estimrile
aproximati*e( ele art)nd abordarea pro2esionist a aplicantului. Cotui( o2ertele sunt si ele
*ariabile( iar cerinele detaliate ale proiectului se pot sc=imba. 3tunci c)nd *iabilitatea
depinde de *eniturile generate de proiect( acurateea e*alurii de pia *a trebui analizat n
mod particular. Dn mod normal ar 2i prudent ca aplicantul s includ n cerinele 2inanciare
estimate( un pro*izion pentru depirea costurilor poteniale sau obinerea de *enituri sub
ateptri.
".>.G &2iciena
&ste important ca proiectele selectate s obin asisten sa 2ie cele care o2er cel mai
bun raport cost:bene2iciu.
".>.-+ 8ezultatele proiectelor
3plicaia trebuie s prezinte rezultatele proiectului aa cum sunt ele anticipate de ctre
aplicant. 8ezultatele sunt 2undamentale pentru proiect pentru c msoar bene2iciile
pre*zute n PO' /ediu( care trebuie ast2el identi2icate( cuanti2icate( e*aluate. 3st2el(
rezultatele trebuie clar de2inite( iar acti*itile ce stau la baza lor clar demonstrate. 3colo
unde este posibil( aplicantul trebuie rugat s cuanti2ice rezultatele( ast2el nc)t bene2iciile s
poat 2i msurate.
7eoarece rezultatele sunt *itale pentru monitorizarea proiectelor i e*entual( e*aluarea
acestora( aplicantul trebuie s o2ere rezultate care s poat 2i msurate. 3plicanii trebuie s
do*edeasc 2aptul c *or a*ea sisteme de monitorizare adec*ate i c *or putea s
nregistreze rezultatele n mod e2ecti*. Dn o2ert *a 2i inclus cerina ca aplicanii s
17
raporteze asupra progresului nregistrat *is,a,*is de intele speci2icate( ca i condiia pri*ind
pstrarea in2ormaiilor re2eritoare la proiect timp de # ani dup terminarea acestuia.
7./ 4ecizia privind ale*erea proiectelor pentru finan&are
".#.- Prioritizarea proiectelor
&ste e*ident c un proiect ales trebuie s asigure bene2icii pentru regiune. 3cest 2apt
este n mod normal asigurat dac proiectul are n *edere ndeplinirea obiecti*elor din PO'
/ediu. Pentru a asigura ndeplinirea acestor obiecti*e( este esenial ca bene2iciile unui
proiect s 2ie clar e*aluate i doar cele mai bune proiecte s 2ie alese pentru 2inanare. 7e
asemenea( trebuie respectat principiul pri*ind obinerea unor bene2icii care s 2ie mai mari
dec)t costurile din punctul de *edere al grantului &%.
Dntr,o situaie concurenial( c)nd *aloarea total a proiectelor depete bugetul(
proiectele indi*iduale *or trebuie alese n 2uncie de modul de atingere a obiecti*elor
regiunii i de e2icien. Crebuie luai n considerare un numr de 2actori. &ste normal s se
dea importan unor bene2icii care sunt clar identi2icate dec)t bene2iciilor poteniale care
rezult indirect din proiect. Dn orice caz( bene2iciile trebuie cuanti2icate oric)nd este posibil
i( presupun)nd c acest lucru poate 2i realist realizat( corelate de condiia grantului.
".#.2 Bene2iciile proiectului
'uccesul unui proiect este re2lectat in bene2iciile pe termen lung ce se pot obtine prin
implementarea proiectului. &*aluarea trebuie sa sigure ca proiectele respecti*e aduc( intr,
ade*ar( bene2icii pentru aria de acoperire a*uta in *edere. Bene2iciile proiectului trebuie sa
2ie clar e*identiate in timpul e*aluarii1 de asemenea( este necesar sa se asigure ca exista
rezultate masurabile care concorda cu indicatorii stabiliti in PO' /ediu.
6osturile proiectului trebuie *eri2icate pentru a se asigura ca sunt 4usti2icate si ca
exista concordanta intre acestea si costurile pentru proiecte similare. Crebuie( in egala
masura( sa se asigure ca bene2iciile proiectului sunt realiste. Proiectele pot 2i *eri2icate si
prin comparatie cu costurile de obtinere a bene2iciilor de catre alte proiecte si in cadrul altor
sc=eme.
Bene2iciile rezultate in urma proiectelor trebuie *eri2icate pentru a se asigura ca nu
intra in contradictie cu alte proiecte derulate in zona respecti*a. /ai mult( este necesar sa se
e*identieze modul in care proiectul a*ut in *edere este complementar unor in*estitii
similare.
&xista un principiu general potri*it caruia proiectele nu trebuie 2inantate in situatia in
care costurile pe care le implica sunt *izibil mai mari decat bene2iciile anticipate.
?a e*aluare trebuie a*uta in *edere si posibilitatea crearii de noi locuri de munca si
masura in care proiectele contribuie la aceasta cerinta orizontala.
7.= Etapele evalu%rii proiectelor de infrastructur%
3spectele esentiale ale e*aluarii proiectelor ma4ore de in2rastructura municipala( in *ederea
aprobarii 2inantarii din 2ondurile structurale si de coeziune( sunt prezentate in tabelul
urmator0
Etapa 'roceduri principale
-.Prezentarea contextului
strategic
6onexiunea cu politica sau strategia in *igoare
18
3rata cum *a contribui proiectul la atingerea
obiecti*elor strategice rele*ante
2. 'tabilirea necesitatii
oportunitatii! c=eltuielii
publice
'tabilirea necesitatii 2ondurilor prin0
3nalizarea cererii pre*izionate de ser*icii
Identi2icarea de2icientelor din sistemul actual
Nusti2icarea si cuanti2icarea ni*elului ser*iciului propus pe
parcursul perioadei e*aluarii
..7e2inirea obiecti*elor si
constrangerilor
7e2inirea rezultatelor
'tabileste tinte '/38C!
Include tinte de implementare termene( milestones!
/entioneaza problemele c=eie care pot aparea te=nice(
2inanciare( legale( de incadrare in timp!
Indica prioritatile relati*e ale obiecti*elor indi*iduale
sau ale elementelor proiectelor!
5urnizeaza su2iciente detalii pentru a genera optiuni si a
analiza per2ormanta acestora
>.Identi2icarea si descrierea
optiunilor
Identi2ica si descrie o optiune de baza( de obicei situatia
curenta si o gama larga de alternati*e
?uarea in considerare a *ariatiilor de scala( calitate(
te=nica( locatie( timp si mod de 2inantare
&xaminarea alternati*elor de ac=izitionare( incluzand
luarea in considerare a solutiilor de PPP
3legerea unui numar corespunzator de alternati*e
pentru e*aluare completa
6riterii 4usti2icari! de excludere anterior e*aluarii
complete
#.Identi2icarea si cuanti2icarea
monetara a costurilor si
bene2iciilor optiunilor
7etalieaza costurile de capital( inclusi* costurile de
reabilitare si costurile si bene2iciile anuale
corespunzatoare
&xprima costurile per total mai curand decat costurile
aditionale( pentru a re2lecta consecintele asupra
resurselor
Include costurile de oportunitate si *alorile reziduale
pentru toate bunurile utilizate a2late in posesie sau nu!
&*alueaza costurile de scoatere din 2unctiune si
a4ustarea corespunzatoare a costurilor
34ustarea pentru in2latie si unde este cazul di2erentele
de ni*el pentru taxe
In cazul in care se estimeaza economii( se indica daca
acestea *or reprezenta economii sau returnare de
2onduri
'e iau in considerare costurile si bene2iciile pentru alte
componente ale ser*iciilor publice si pri*ate
6. 'e e*alueaza riscul
'e pregateste o matrice a riscului
'e compara riscurile asociate di2eritelor optiuni
'e a4usteaza costurile( bene2iciile si inter*alul de timp
19
'e dez*olta streategii de management si diminuare a
riscului
". 'e aloca ponderi costurilor
non,monetare si bene2iciilor
identi2ica costurile si bene2iciile nebanesti rele*ante
pentru proiect
se cuanti2ica corespunzator( daca este posibil
se utilizeaza te=nici de cuanti2icare
se explica presumtiile e*aluarii( te=nica de alocare a
ponderilor( scorurile
se interpreteaza rezultatele
8. 'e calculeaza *aloarea neta
actualizata si ni*elul de
incertitudine
se identi2ica 2luxurile de costuri si bene2icii pe perioada
proiectului( a4ustate 2unctie de in2latie( costuri de
inlocuire
se calculeaza Haloarea neta actualizata pentru 2iecare
optiune
se includ tabelele cu modul de calcul al indicatorilor
economici
se identi2ica rata de discontare
se pregateste analiza de sensibilitate
se interpreteaza rezultatele , se estimeaza probabilitatea
di2eritelor rezultate ale proiectului si implicatiile lor in
procesul de ranKing
sunt 2urnizate su2iciente detalii pentru a permite
*eri2icarea calculelor e2ectuate
G. 'e e*alueaza arn4amentele de
2inantare( management(
ac=izitionare( marKeting si
e*aluare ex,post
2inantarea0 se include bugetul( 2luxul de numerar si
declaratiie de 2inantare( esalonate in timp
/anagement0 detalii pri*ind personalul implicat in
proeict( planul de ac=izitii( plani2icarea( etc.
/arKeting0 e*aluari ale pietei si plan de marKeting
corespunzator
monitoring0 se indica cum *a 2i monitorizat proiectul in
optiunea selectata
-+. 'e e*alueaza tabloul
optiunilor si se prezinta
rezultatele si concluziile
identi2ica etapele analizei prezentate mai sus
o2era detalii pri*ind estimrile pe durata de *ia a
in*estiiei( include un sumar al rezultatelor principale(
pentru 2iecare optiune
sc=iteaza un tablou al a*anta4elor si deza*anta4elor
optiunilor( analizeaza e2icienta in*estitiei Halue 2or
moneO! si suportabilitatea populatiei a22ordabilitO! si
inregistreaza concluziile si recomandarile.
Urmatoarele criterii ar trebui luate in considerare pentru a asigura o calitate ridicata a
aplicatiilor 0
a! bene2iciile lor economice si sociale pe termen mediu1 o e*aluare a acestora
trebuie 2acuta in cadrul analizei cost:bene2iciu1
b! prioritatile stabilite la ni*el national1
20
c! contributia proiectelor la implementarea politicilor comunitare de mediu 1
d! compatibilitatea proiectelor cu politicile comunitare si consistenta cu alte
operatiuni structurale comunitare 1
1plicatiile trebuie sa contina urmatoarele informatii 0
institutia:organismul responsbail cu implementarea proiectului 1
natura in*estitiei si descrierea acesteia 1
costurile pe care le implica o ast2el de in*estitie si locatia proiectului 1
un calendar de implementare 1
analiza cost:bene2iciu 1
in2ormatii pri*ind e*aluarea impactului asupra mediului 1
in2ormatii pri*ind contractele publice 1
un plan 2inanciar care sa includa( daca este posibil( si in2ormatii pri*ind *iabilitatea
economica a proiectului 1
necesarul 2inanciar total
In aplicatie trebuie sa existe do*ezi ca proiectul se con2ormeaza cu pre*ederile
8egulamentelor 5'6 si cu criteriile stabilite mai sus.
In situatia in care este *orba despre proiecte care genereaza *enituri( c=eltuiala pe care
se bazeaza calculul asistentei 2inanciare din partea 5'6 este stabilita de catre 6&( luand in
considerare *enitul generat atunci cand acesta reprezinta un *enit net substantial pentru
aplicanti.
Prin P proiect care genereaza *enituri Q se intelege( printre altele( o in*estitie
producti*a in domeniul mediului.
6& *a trebui sa e*alueze aplicatiile pentru a *eri2ica daca mecanismele administrati* si
2inanciar sunt adec*ate pentru asigurarea implementarii proiectului.
'tatul /embru trebuie sa 2urnizeze toate in2ormatiile necesare( inclusi* rezultatele
studiilor de 2ezabilitate si ale e*aluarilor ex,ante. Pentru ca e*aluarea sa 2ie cat mai
e2icienta( este necsar ca '/ sa 2urnizeze si in2ormatii re2eritoare la e*aluarea impactului
asupra mediului( in con2ormitate cu legislatia in *igoare.
21