Sunteți pe pagina 1din 8

Structura unei dezbateri Karl PopperPresentation Transcript

1. Tema: Structura unei dezbateri Karl Popper


2. Scopul dezbaterilor: a convinge o ter persoan neutr , numit arbitru, c
argumentele dumneavoastr snt mai juste dect cele ale oponentului dumneavoastr .
3. Arbitrajul este nf ptuit de 1-3-5 arbitri. Corpul de arbitri trebuie s decid n dou
privin e: care dintre echipe este cea c tig toare; performan ele individuale ale vorbitorlilor.
Deciziile arbitrilor se iau individual, f r dreptul de a se consulta nici n cursul dezbaterii, nici
dup , pentru a nu se influen a reciproc .Arbitrul- ef adun foile de arbitraj, anun echipa
c tig toare, dup care fiecare arbitru i motiveaz succint decizia.
4. Elementele de baz ale dezbaterii: Mo iunea Echipa afirmatoare, negatoare
Chestionarea Argumentele Probele reciproce Decizia
5. Stiluri de dezbateri Dezbaterea de tip parlamentar Dezbaterea Lincoln-Douglas
Dezbaterea de strategie Programul de dezbateri Karl Popper
6. Programul de dezbateri Karl Popper Contribuie la procesul combina ie ntre
dezbaterile de tip democratic. Lincoln-Douglas i cele de strategie
7. STRUCTURA UNEI DEZBATERI DE TIP KARL POPPER Orice dezbatere
academic se face cu respectarea unei structuri prestabilite. Aceasta d fiec rui participant
posibilitatea de a pleda, de a pune ntreb ri i de a- i preg ti argumentele.
8. 1 CROSS 23 CROSS 4 CROSS5 6
9. 7 CROSS 8 109
10. RESPONSABILIT ILE VORBITORILOR Fiecare echipa are un total de 8 minute
timp de pregatire. Informatia obtinuta prin chestionare incrucisata trebuie sa fie folosita pe
parcursul interventiilor ulterioare.
11. AFIRMATOR 1 6 MIN. Se declara de acord cu motiunea. Defineste termenii
motiunii. Stabileste scopul sau criteriul. Prezinta cazul neatacat, folosind, pentru a putea fi
urmarit, modelul unui plan de idei. Astfel,de exemplu: Incheie cu o prezentare clara a pozitiei
afirmatoare.
12. NEGATOR 1 6 MIN. Se declara impotriva motiunii. Se declara de acord sau ofera
alte definitii. Accepta scopul sau propune altul. Avanseaza respingeri directe la fiecare din
argumentele echipei afirmatoare, urmind structura cazului afirmator. Avanseaza pledoaria
constructiva negatoare
13. AFIRMATOR 2 5 MIN. Reafima pozitia. Reafirma definitiile sau le respinge pe cele
aduse de negatori. Restabileste valoarea scopului. Reconstruieste cazul afirmator argument cu
argument, folosind structura cazului afirmator. - Ofera noi dovezi. - Reia aspecte importante
din dovezile prezentate deja. -Foloseste noi exemple, analogii, pilde, etc. -Extinde argumentele
avansate. Respinge argumentele pledoariei constructive negatoare.
14. NEGATOR 2 5 MIN. Clarific diferen ele fundamentale. Dac ine la o alt defini ie,
ofer explica ii suplimentare. Pledeaz n favoarea unui scop alternativ. Folosind structura
1
cazului afirmator, l reia punct cu punct i: - ofer noi dovezi contrare, -extinde
contraargumentele, -explic fisurile cazului afirmator, folose te noi exemple, analogii,etc.
Restabile te pledoaria constructiv negatoare i dezvolta argumentele ini iale ale cazului
negator.
15. AFIRMATOR 3 5 MIN. Concentreaz dezbaterea asupra problemelor decisive.
Explic din nou de ce defini iile afirmatorilor r mn valabile. Explic de ce scopul afirmatorilor
este superior. Folosind structura cazului afirmator : - analizeaz argumentele importante pentru
arbitru, -explic relevan a fiec rui argument i arat cum au reu it afirmatorii s impun fiecare
argument. Nu abandoneaz aceste argumente. Le analizeaz i le respinge i pe acestea.
16. NEGATOR 3 5 MIN. Concentreaz chestiunile decisive pentru arbitru. Face referire
la pozi ia echipei cu privire la termeni. Analizeaz orice disput asupra scopului. Urmnd
structura cazului afirmator : - analizeaz cele mai importante probleme din runda pentru arbitru,
- explic relevan a acestora, - se refer la toate argumentele majore din dezbatere. Nu uit s
includ argumentele pledoariei constructive negatoare, respingnd orice atac.
17. CON INUT Metod Prezentare Gre eli Gre eliGre eli Dac sunt utilizate
(organizare) (expunere) afirma ii far dovezi incorecte, expunere neglijent . Dac exist e ecuri
n argumentare, Dac ai defini ii neclare sau CROSS/alocu iuni. personalitate incorecte. Dac
sunt prezentate argumente ilogice/incorecte. Dac ai analogii false. Dac este utilizata
personalitate agresiv . Dac este atacat motiunea, daca este folosit exact timpul alocat. Dac
exist incoeren , exprim ri incorecte. argumentele. n idei. Dac ai o exprimare improprie Dac
este pronun ie neclar .
18. Obliga ia fundamental de rol a afirmatorilor este s sus in mo iunea n
discu ie.Negatorii trebuie s o resping . ns , dac negatorii se limiteaz la prezentarea propriei
interpret ri, f r a respinge argumentele afirmatorilor, c tig afirmatorii n situa ia n care au
ntr-adev r argumente i nu doar p reri i exemple. Elementul de baz al discursului trebuie s
fie ARGUMENTUL (AFIRMA IE + DOVEZI).TREBUIE S FII CONVING TOR! Tr s turi majore
ale unui mesaj conving tor: este semnificativ (exprimat clar, pentru to i); este plin de acurate e
( inte te precis la obiect) ;este personalizat (ncorporeaz atitudini, sentimente proprii); este
memorabil (interesant, accesibil, atractiv, cu exemplific ri, metafore etc.).TREBUIE S FII
PERSUASIV! For a persuasiunii depinde de trei factori: inteligibilitatea mesajului - este interesul
celui care vrea s conving ; ntemeierea mesajului pe argumente indubitabile pentru adversar;
comportament care s exprime considera ie pentru adversar.
19. De re inut ! Echipele concureaz ntre ele, dar au n vedere faptul c trebuie s
conving arbitrii i publicul. Vorbitorii se ridic n picioare n timpul cnd i prezint discursurile
sau pun/r spund la ntreb ri. Time-keeper-ul nregistreaz durata de timp folosit n dezbateri
de fiecare vorbitor. La intervale regulate anun timpul care s-a scurs. El semnaleaz cnd
vorbitorii i ncep discursurile sau cross-ul i cnd trebuie s - i ncheie argumenta iile.
20. De re inut ! ntreb rile fulger (CROSS) sunt etapele n care vorbitorii chestioneaz
direct adversarii. ntreb rile fulger pot avea drept scop: precizarea anumitor lucruri neclare din
discursul adversarilor, ob inerea de informa ii noi, plasarea adversarului ntr-o situa ie de
contrazicere fa de propriul caz Arbitrul NU trebuie s in cont de rezultatele ntreb rilor fulger
pn la momentul men ion rii lor n cadrul discursurilor ulterioare. n timpul ntreb rilor fulger,
arbitrii nu trebuie s admit apari ia momentelor de tensiune. Cu toate acestea interven ia
arbitrului n timpul ntreb rilor fulger este varianta final admis .
Formatul de dezbateri Karl PopperPresentation Transcript
2
1. Programul de dezbateri Karl Popper reprezint ocombina ie ntre dezbaterile de tip
Lincoln-Douglas icele de strategie. Alc tuit pentru a promova munca n echipa, acesttip de
dezbateri "trei-contra-trei" ncurajeaz elevii s conlucreze, att la preg tirea activit ii, ct i
peparcursul desf ur rii ei. Programul a debutat propunndu- i s pun accentul pe predarea
felului cum se construiesc rat ionamentele i se formeaz deprinderile de ra ionare critic .
Fiecare dintre cele doua echipe este compus din 3membri, care au la dispozi ie o
cantitate egal de timppentru a argumenta n favoarea sau mpotriva unei teme. Formatul de
dezbateri Karl Popper (KP) este o formaStructurat de dezbatere educa ional , care are la
bazadialogul dintre doua echipe, numite n mod formalAfirmatori i Negatori. 2. Principii generale
3. Aceasta din urma poart numele de mo iune, ieste cel mai adesea o afirmatie care
permite attsus inere ct i contrazicerea. Participan ii ntr-o rund de dezbateri trebuie
s comunice argumentele n baza unor ra ionamentelogice i a unor dovezi palpabile, nu n
func ie deopiniile personale cu privire la tema discutat .
4. Un meci de dezbateri KP se desfasoar n fa a unuiarbitru, care trebuie s urmareasc
argumentelevorbitorilor i s decid o echip c tig toare, n func iede principiul "Care echip a
fost mai convingatoare ndezbatere?", far ca decizia s fie afectat de convingeripersonale sau
lucruri care nu s-au spus n dezbatere. Luarea acestei decizii se face att prin
judecareaargumentelor f cute, ct i prin evaluarea acelor chestiunicare pot fi definite ca
elemente de prezentare adiscursului.
Orice dezbatere academic se face cu respectarea unei structuri prestabilite. Aceasta
d fiecarui participant posibilitatea de a pleda, de a pune ntreb ri i de a- i preg ti argumentele.
n continuare v prezentam structura dezbaterii de tip Karl Popper. 5. Structura unei runde de
dezbateri Karl Popper
6. VORBITORUL TIMP ALOCAT (1) A1 6 minute. (2) N3 ntreab pe A1 3 minute. (3) N1
6 minute. (4) A3 ntreab pe N1 3 minute. (5) A2 5 minute. (6) N1 ntreab pe A2 3 minute. (7)
N2 5 minute. (8) A1 ntreab pe N2 3 minute. (9) A3 5 minute.(10) N3 5 minute.
7. O rund de dezbateri este compus formal din 10 sec iunidistincte: 6 discursuri si 4
runde de chestionare ncruci at . In afara timpului de discurs, fiecare echip are la dispozi ieun
timp de gndire de 8 minute, pe care l poate distribui dup cum crede de cuviin ntre doua
discursuri sau ntre un discurs i o rund de ntrebari. Cnd vorbim despre unitatea de baza a
unui discurs,vorbim despre argument, iar modul n care argumentele suntstructurate n cazul
primului discurs afirmator poate fi ntelesmai bine prin studierea modului n care poate fi construit
un cazla prima vedere.
8. In egal masur , membrii echipelor trebuie s demonstreze incon tin pozi iei echipei
oponenteprin folosirea tehnicilor de respingerea argumentelor. Nu trebuie uitat importan unui
element debaz n stabilirea dezbaterilor ca form educa ional de dialog structurat: sprijinul
oferit de dovezi.
9. Roluri si atributii ale vorbitorilor Exist reguli specifice cu privire la roluri iatribu ii ale
vorbitorilor pentru fiecare dintre cei 6 participan i ntr-o dezbatere.
Cea mai important datorie a sa este cea de a prezenta un caz la prima vedere (prima
facie case), adica un caz suficient de clar ntemeiat pentru a sus ine pozitia afirmatoare. Este
cel care deschide dezbaterea i pune bazele de discu ie pentru discursurile ce vor urma, n
cadrul unei pledoarii de 6 minute. 10. Primul vorbitor al echipei afirmatoare (A1)
11. Structura general a unui caz cuprinde:definirea termenilor mo iunii i a termenilor
importan i ce vorfi folositi n cadrul dezbaterii;propunerea unui criteriu pentru luarea unei decizii
cu privirela echipa castigatoare;argumente clar formulate i sprijinite prin dovezi care
3
sus inmo iunea i sunt relevante pentru criteriul propus (n general3-5 argumente sunt suficiente
pentru a fi prezentate pe larg nprimul discurs).
Totodat , A1 are ansa de a pune ntreb ri celui de-al doileavorbitor al echipei
negatoare, n cadrul unei runde dechestionare ncrucisat , cu scopul de a cere clarific ri sau de
apune n eviden sc pari ale cazului negator. Primul vorbitor are de asemenea datoria de a
r spundentreb rilor din prima rund de chestionare ncruci at , pedurata a 3 minute. El trebuie
s cunoasc n profunzime cazulafirmator, pentru a putea clarifica eventualele ntreb ri
alenegatorilor, i pentru a putea completa cazul cu anumiteleg turi logice sau dovezi dac
acestea sunt solicitate de echipaneg toare. Este important ca maniera de prezentare a primului
vorbitorafirmator sa fie una conving toare i bine structurat . 12.
Cazul propriu nu necesit acela i nivel de detaliu ca cel al echipei afirmatoare, dar
trebuie s fie structurat la fel de clar. Vorbitorul N1 are o sarcina mult mai complex dect
vorbitorul A1. Avnd la dispozi ie un discurs constructiv de 6 minute, acesta trebuie s resping
cazul prezentat de echipa afirmatoare i s introduc totodata con inutul propriu al echipei
negatoare. 13. Primul vorbitor al echipei negatoare (N1)
Este decizia vorbitorului N1 dac prezint nti cazulpropriu, i mai apoi respinge cazul
propus de afirma14. Primul discurs negator este un moment propice pentruclarificarea
aspectelor legate de defini iile i criteriul propus deafirmatori. Principala datorie a negatorilor
este de a respinge cazulafirmator. Cazul propriu este mai pu in important, i uneoripoate lipsi cu
des vr ire. tori, sauviceversa. Important este s acopere ambele aspecte, i s acorde cel pu in
jumatate din timpul s u cazului afirmator.
Dac aceste men iuni nu se fac la primul negator, de cele maimulte ori arbitrul poate s
nu ia n considerare men iunileulterioare referitoare la aceste aspecte. In cazul n care negatorii
doresc s introduc modific ri ncele dou arii, trebuie s men ioneze motivul (lipsa de fair-play,
ambiguitate) i s propun noi defini ii/un nou criteriucare s respecte critica adus
definitiilor/criteriului echipeiadverse.15.
respingerea ideilor prezentate n cazul negator. De i trebuie s aib n vedere ambele
ndatoriri, A2 are ca sarcina principal reconstruc ia cazului propriu. Vorbitorul A2 trebuie
totodat s i sus in pozi ia n cadrul unui CX de 3 minute. De asemenea, orice discu ii
referitoare la defini ii i criteriu ini iate de negatori trebuie continuate i clarificate din perspectiva
afirmatoare. Reconstruc ia cazului afirmator dup atacul negator; 16. Al doilea vorbitor al
echipei afirmatoare (A2) Vorbitorul A2 trebuie s i foloseasc discursul de 5 minute pentru a
acoperi doua ndatoriri de baza:
17. Al doilea vorbitor al echipei negatoare (N2) Indatoririle vorbitorului N2 sunt identice
cucele ale vorbitorului A2, numai ca din perspectivanegatoare.
o ultima respingere a argumentelor aduse in discutie de vorbitorul N2 (de asemenea,
acum e momentul propice pentru a mentiona argumentele care au fost pierdute din vedere de
negatori pe parcursul dezbaterii); 18. Al treilea vorbitor al echipei afirmatoare (A3) Una dintre
cele mai complexe sarcini din cadrul dezbaterii ii revine vorbitorului 3 al fiecareia dintre echipe.
Vorbitorul A3 trebuie sa atinga 4 puncte importante in cazul discursului de 5 minute pe care il are
la dispozitie:
19. o balan a a celor doua cazuri i o prezentare a evolu ieidezbateriiprezentarea
principalelor arii de conflict din cadrul dezbaterii i argumentarea motivelor pentru care afirmatorii
au fost maiconving tori pe o anumita arie de conflict;identificarea unor arii de vot pentru
arbitri;selectarea celor mai importante dintre ariile de conflict imotivarea importan ei lor n
cadrul dezbaterii n calitate de ariin func ie de care arbitrii ar trebui s voteze.
4
20. Vorbitorul A3 trebuie s ofere o imagine de ansambluasupra ntregii dezbateri, i s
se concentreze mai pu in perespingerea punctual a ideilor negatoare de pna la acelmoment.
Totodata, al treilea vorbitor al echipei afirmatoare are unrol foarte important n cadrul rundei de
chestionarencrucisat cu primul vorbitor al echipei negatoare, nclarificarea chestiunilor care in
de abordarea negatoare.
21. Al treilea vorbitor al echipei negatoare (N3) Indatoririle vorbitorului N3 sunt identice
cucele ale vorbitorului A3, numai c din perspectivanegatoare.
22. Concluzii Dezbaterea de tip Karl Popper poate fi folosit cametod didactic att
pentru dezvoltareacompeten elor de comunicare i argumentare aleelevilor, ct i pentru
cultivarea unor valori specificeunei societ i democratice: coeren a i rigoarea;gndirea critic i
flexibil ; independen n gndire iac iune; dezbatere argumentat i civilizat ;rela ionare
pozitiv cu ceilal i.
23. Un beneficiu educativ i formativ al acestei metode esteindicat cu claritate chiar ntr-o
taxonomie a metodelorcomunic rii educa ionale n care dezbaterea este trecut nrndul
metodelor bazate pe utilizarea conflictului n nv are. Lucrul n echip este o condi ie esen ial a
realiz rii uneidezbateri. Echipele care se nfrunt au la dispozi ie un timp decel pu in dou
s pt mni n care construiesc att cazulafirmator, ct i cazul negator, ceea ce presupune un
efortcomun de documentare, de selectare a datelor, de structurare aargumentelor i de alegere
a dovezilor.
24. Al doilea beneficiu este legat de formarea gndirii critice competen esen ial n
cadrul disciplinelor socio-umane nm sura n care practicarea acestui tip de dezbatere i nva
petineri s analizeze cu grij problemele cu care se confrunt , s nu cad n capcana
prejudec ilor i a falselor argumente. n al treilea rnd, n practicarea acestui tip deactivitate,
chiar prin caracterul ei de nfruntare cu nving tori i nvin i, tinerii nva un lucru esen ial
pentru formarea lor:cum s accepte i cum s se comporte atunci cnd s-a doveditc nu au
dreptate i cum s piard la joc.
Familiarizarea profesorului cu acest tip de activitate (prinstudierea bibliografiei,
vizionarea unor meciuri KarlPopperetc.); familiarizarea elevilor cu tehnicile i
structurileargumentative, tipurile de argumente, strategiile retorice etc.;25. Aplicarea metodei
ridic i o serie de dificult i rezultatedin complexitatea ei i din condi iile formale care
trebuiendeplinite pentru a fi pus n mod adecvat n practic :
dou ore de curs succesive sau cel pu in n aceea i zi (unapentru desf urarea
dezbaterii i alta pentru realizareaarbitrajului/ feedback-ului). familiarizarea elevilor din clas cu
regulile jocului attale dezbaterii, regulile ei, specificul rolurilor i care s de in ominim
experien , m car de spectatori ai unor meciuri; 26.
5
Punctajele individuale se acord lund in calcul urmatoarele elemente (max 30 puncte)

Argumentarea (15 puncte din care dove!ile 5 puncte)
"a#ionamentele $i dove!ile% &unt ra#ionamentele $i dove!ile adecvate argumentelor' (e
pro)ea!'
*ove!ile sprijin argumentele'
"espingerea si reconstruc#ia% +ste vor)itorul capa)il s resping ca!ul ec,ipei oponente $i s
reconstruiasca propriul ca!' A gsit inconsisten#e sau goluri -n ra#ionamentul oponen#ilor'
Anali!% .n ce masur vor)itorii au in#eles tema $i sunt capa)ili s pre!inte argumente clare $i
explica#ii pentru acestea'
&arcina de rol (5 puncte)
"esponsa)ilit#ile vor)itorilor% /t de )ine -$i -ndepline$te vor)itorul sarcina de rol' /t de
direc#ionat $i de clar pune -ntre)ari $i rspunde -n c,estionarea -ncruci$at'
Pre!entare (5 puncte)
&tilul% Are vor)itorul un stil dinamic persuasiv atrgtor' +ste u$or de -nteles 0luent '
1rgani!area discursului % &unt ca!urile construite de o manier clar si e0icace' &unt
legaturile dintre
argumente u$or de -n#eles'
2air pla3 (5 puncte) 40

2air pla3 % &e descurajea! atitudinile non5etice atacurile la persoan sau dispre#ul 0a# de
ec,ipa
advers6

/6 /onven#ii generale pentru situa#ii dis0unctionale
7u exist o re#et universal sau un algoritm generic de judecare a rundelor -n situa#ii de
dis0unc#ionalit#i dar exist cteva conven#ii cu privire la cuanti0icarea di0eritelor situa#ii care
pot
aprea6 Ast0el
1) *ac a0irmatorii nu o0er de0ini#ii sau de0ini#iile propuse nu sunt re!ona)ile iar negatorii
nu
semnalea! aceasta pro)lem am)ele ec,ipe sunt penali!ate la nivelul punctajelor
individuale ale
primilor vor)itori pro)lema de0ini#iilor nejucnd un rol -n acordarea deci!iei6
2) *ac exist de0ini#ii di0erite cu relevan# pentru sistemul de argumentare atunci ele vor 0i
pre!entate -n )alan#a ca!urilor cu posi)ilitatea constituirii -n arie de con0lict6 /stigarea ariei
de
con0lict pe de0initii nu asigura in mod automat castigarea rundei6 8re)uie luate in calcul $i
celelalte
arii de con0lict6
3) *ac o ec,ip nu are o)iec#ii cu privire la /riteriul9&copul ec,ipei adverse de$i exist
dis0unc#ii
ar)itrul nu -$i )a!ea! deci!ia pe propriile opinii ci penali!ea! am)ele ec,ipe la nivelul
punctajelor
individuale ale primilor vor)itori lund deci!ia pe ariile de con0lict6
4) *ac o ec,ip are o)iec#ii cu privire la /riteriul9&copul propus de ec,ipa oponent atunci
tre)uie
4
s demonstre!e c acel /riteriu9&cop nu este relevant pentru mo iunea sau ca!ul pre!entat $i
s
propun o alternativ6 /$tigarea de ctre o ec,ip sau alta a disputei asupra criteriilor
(e0ectuat la
)alan#a ca!urilor din pledoariile sumative) nu duce -n mod automat la c$tigarea rundei dect
ca parte
component a unei strategii care cuprinde $i motiva#ii corespun!toare re0eritoare la 0elul -n
care un
criteriu dovedit ca sla) conduce la de!mem)rarea ca!ului oponent6 2r aceast anali!
ca$tigarea -n
anali!a criteriilor nu conduce la victoria -n rund6
5) *aca o ec,ip aduce o dovad contradictorie cu o alt dovad adus -n rund este datoria
ei sa
explice de ce o dovad ar tre)ui luat -n considerare $i cealalt nu6 *aca nu reu$e$te s arate
acest
lucru ar)itrul 0ace a)strac#ie de am)ele dove!i pre!entate $i poate penali!a am)ele ec,ipe la
nivel de
punctaj individual6

2i$ de ar)itraj pentru de!)aterea in 0ormat :arl Popper
*ata

A0irmatori ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7egatori7ume
A1 A2 A3 Po!i ie 71 72 73
Argumentare 10 puncte
(argumentarecontraargumentare
reconstructie cross5examination)

*ove!i 5 p
&peci0icul rolului 5 p (anali!a
temei contraargumentare si
reconstruc#ie conclu!ionare)

Pre!entare 5 p (organi!are stil
exprimare)

<
2air5pla3 5 p
Punctaj total % 30 de puncte


"ecomandari% 1=51> (sla)) 20522 (satis0ctor) 23525 ()ine) 2452= (0oarte )ine) 2>530
(exceptional)

+c,ipa c$tigtoare ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ?;;;;;;;;;;
a0irmatoare9negatoare nume ec,ip
7ume ar)itru ;;;;;;;;;;;;;;;; &emnatur ;;;;;;;;;;
=