Sunteți pe pagina 1din 2

Aventurile lui Tom Sawyer

Mark Twain
-rezumat-
Tom Sawyer este un copil inteligent, nclinat
spre aventura, crescut de matusa Polly, o
iin!a sensi"ila, dar neautoritara#
$up% prezentarea de &trengar a lui Tom
'v%ruirea gardului sau al ascult%rii la &coala
de duminica(, romanul con!ine c)teva
episoade distincte cum ar i*
+# Tom, mpreuna cu ,uck, surprind, in
timpul nop!ii, in cimitirul din Peter"urg,
comiterea unei crime, autor iind -oe
.ndianul#
/# Aceia&i eroi, c%rora li se al%tura si -oe
,arper, parasesc localitatea, spre a
deveni pira!i pe insula -ackson, ca apoi,
dup% o saptamana, sa revin% si sa asiste
le propria slu0"a de nmorm)ntare#
1# Prezentarea scolii de duminica, prin
consumarea unor episoade din viata de
&colar, cu prietenia dintre Tom si 2ecky
T3atc3er 'iica 0udec%torului de pace(,
precum si cu estivitatile de sarsit de an,
se nc3eie acest episod#
4# Ala!i in vacanta, ii vom g%si pe eroii
no&tri, in postura de cautatori de
comori# Tom Sawyer, mpreuna cu
,uck, vor descoperi comoara unor
"andi!i, care a0unsese in m)inile lui -oe
.ndianul# 5i reu&esc spre admira!ia
ntregii comunitati, sa intre in posesia
comorii#