Sunteți pe pagina 1din 2

N O U T A T I OCTOMBRIE II 2 0 1 3

1. BOGASIU, Gabriela: Justitia actului administrativ: o abordare biunivoca.-


Bucuresti: Universul Juridic, 2013.- 359p.; 20cm
342.9
B63
2. CIUREA, Andreea: Fise de procedura civila.- Bucuresti: Universul Juridic,
2013.- 431p.; 24cm
347.91/.95
C55
3. CRISU, Anastasiu: Drept procesual penal.- Editia a 4-a, rev. si actualizata
pana la data de 30 iunie 2013.- Bucuresti: Editura Hamangiu, 2013.-
766p.; 23cm
343.1
C88
4. DARJAN, Traian: Cartea funciara-cartea de identitate a imobilului.-
Bucuresti: Editura Hamangiu, 2013.- 377p.; 20cm
347.2/.3
D19
5. De THAN, Claire; HEATON, Russell: Criminal law.- 4th. ed.- Oxford:
University Press, 2013.- XXXIX, 567p.; 24cm
343.3/.7
T49
6. DINU, Claudiu Constantin: Procedura ordonantei de plata.- Bucuresti:
Universul Juridic, 2013.- 170p.; 20cm
347.91/.95
D49
7. DINU, Raluca: Jurisdictia internationala: realitati si perspective.-
Bucuresti: Universul Juridic, 2013.- 397p.; 24cm
341.6
D49
8. LEGEA profesiei de avocat 51/1995 si 6 legi uzuale.- Editia a 10-a,
actualizata la 5 iulie 2013.- Bucuresti: Editura Hamangiu, 2013.- 299p.;
20cm
347.96/.99L
L40
9. LIMBI, culturi si civilizatii europene in contact: perspective istorice si
contemporane: al patrulea simpozion international.- Targoviste: Valahia
University Press, 2008.- 409p.; 29cm
930
L62
10. LUPULESCU, Dumitru: Proprietatea comuna.- Bucuresti: Universul Juridic,
2013.- 409p.; 20cm
347.2/.3
L95
11. MANUALUL de Reglementari Internationale de Control al Calitatii, Audit,
Revizuire, Alte Servicii de Asigurare si Servicii Conexe/ elaborat [...] de
IAASB; trad. si republicat de Camera Auditorilor Financiari din Romania.-
Bucuresti: [IFAC}, 2013.- Editia 2012.- 2 vol.(987, 359p.); 23cm
657
M30
12. MEDIEREA- oxigen pentru o societate moderna/ Alina Gorghiu (coord.);
aut.: Nicolae Bogdan Codrut Stanescu, Manuela Sirbu, Mihai
Munteanu,...- Bucuresti: Universul Juridic, 2013.- 369p.; 20cm
347.7
M54


13. NOILE taxe judiciare de timbru. Alte taxe, tarife si onorarii: actualizat la 2
iulie 2013.- Bucuresti: Universul Juridic, 2013.- 96p.; 20cm
336.1/.6L
N84
14. NOUL Cod de procedura civila: comentat si adnotat/ coord. Viorel Mihai
Ciobanu, Marian Nicolae; aut.: Flavius-Antoniu Baias, Violeta Belegante,
Traian Briciu,...- Bucuresti: Universul Juridic, 2013.- 24cm
Vol. 1: art. 1-526.- 2013.- 1314p.
347.91/.95C
N89
15. PIVNICERU, Mona-Maria; PERJU, Pavel; VOICU, Corina: Codul civil
adnotat.- Bucuresti: Editura Hamangiu, 2013- .- 21cm
Vol. 3: Art. 535-952: Despre bunuri.- 2013.- 916p.
347C
P69
16. REZEANU, Oana Maria: Implicatiile economice si sociale ale calitatii
serviciilor din turismul romanesc.- Bucuresti: Editura Universitara, 2011.-
254p.; 28cm
338
R49
17. ROBESCU, Valentina Ofelia: Modele privind managementul
reconstructiei de mediu in bazinul superior al raului Dambovita.-
Bucuresti: Editura Ceres, 2009.- 344p.; 23cm
504
R62
18. SIMACHE, Daniela: Comunicarea in consumul de droguri: Cine? Cum? si
De ce ?.- Bucuresti: Editura Universitara, 2010.- 360p.; 24cm
61
S56
19. SIMESTER, A. P.; von HIRSCH, Andreas: Crimes, harms and wrong: on the
principles of criminalisation.- Oxforrd & Portland, Oregon: Hart
Publishing, 2011.- XIX, 237p.; 23cm
343.2
S56
20. SOREATA, Maria Marieta: Noutati legislative in materia succesiunilor
introduse prin noul Cod civil.- Bucuresti: Editura Hamangiu, 2013.- 254p.;
20cm
347.6
S69
21. STANCU, Emilian; MOISE, Adrian Cristian: Criminalistica: elemente de
tehnica si tactica a investigarii penale.- Bucuresti: Universul Juridic,
2013.- 277p.; 24cm
343.98
S76
22. TABACU, Andreea: Citarea si comunicarea actelor de procedura civila.-
Bucuresti: Universul Juridic, 2013.- 186p.; 20cm
347.91/.95
T11
23. TABARCA, Mihaela: Drept procesual civil.- Bucuresti: Universul Juridic,
2013- .- 24cm
Vol. 2: Procedura contencioasa in fata primei instante. Procedura
necontencioasa judiciara. Proceduri speciale.- 2013.- 869p.
347.91/.95
T11