Sunteți pe pagina 1din 9

Molecule polare si nepolare:

Din punct de vedere electric moleculele sunt neuter,ele pot arata o separare a sarcinilor pozitive
,concentrate in nucleele atomilor cu sarcina negative de electronii ce graviteaza in jurul nucleelor
Se intalnesc doua cazuri:
-moleculele sunt nepolare daca cele doua centre coincid
-moleculele sunt polare daca cele doua centre nu coincide
Moleculele nepolare sunt formate din atomi identici cum ar fi: O
2,
Cl
2,
H
2,
N
2

Moleculele polare sunt formate din atomi diferiti,au proprietate elementelor chimice de a fi
electronegative diferite cum ar fi:molecula de apa,alcool etilic(C2H5OH),fenol,acid clorhidric gazos si
uscat.Ele mai sunt numite si dipoli electrici care este un sistem de doua sarcini electrice
apropiate,agale si de semn contrar.
Momentul dipolar este o marime vectoriala au sarcinile (+) si (-) repartizate si lagate chimic incat
centrul de masa al sarcinilor (+) difera de centrul de masa al sarcinilor (-) si rezulta un moment
electric nenul.
Unitatea Debye se noteaza cu D si este o unitate de masura a momentului electric.Toate moleculele
nesimetrice sunt polare iar moleculele simetrice sunt nepolare.
Polarizatia moleculara:
Media momentelor electrice de dipol din unitatea de volum se numeste polarizatie si se noteaza cu P
.
Polarizatia mutuala a ionilor face imposibila realizarea unor legaturi ionice pure si explica o serie de
proprietati ale retelelor ionice.
Polarizarea mutuala a moleculelor datorata polaritatii si polarizabilitatii acestora este cauza aparitiei
unor legaturi intramoleculare si deci a coeziunii si stabilitatii compusilori moleculari ca si a unor
prorietati fizice:puncte de topire,fierbere etc.Aceste interactii apar intre molecule si sunt cunoscute
sub numele de forte Van Der Waals si legaturi de hidrogen.
Polarizatia de deplasare este determinata de polarizatia electronica PE si polarizatia atomica PA
deci PD=PE+PA
Polarizatia electronica PE:
-consta in deplasarea in sensuri opuse a invelisurilor electronice ale atomilor(catre anodul unui
condensator) si a nucleelor atomice (catre catod)
-se produce la toate tipurile de atomi atat la cei izolati cat si la cei implicati in legaturi chimice
Polarizatia atomica PA:
-se produce numai la moleculele polare care introduce in camp electric isi orienteaza atomii mai
electronegative ,deci cei cu sarcina fractionara negative spre anod iar atomii mai electropozitivi cei cu
sarcina fractionara pozitiva spre catod.
-separarea sarcinilor pozitive si negative in particule determina aparitia momentului electric indus
in moleculele nepolare (initial cu momentul dipolar =0) care devin astfel polare atat timp cat se afla
sub actiune acampului electric
-momentul dipol indus depinde de intensitatea E a camului inductor si de deformabilitatea elecrica a
particulei (molecula,ion,atom) numita polarizabilitate si este o caracteristica a fiecarei substante , ea
reprezinta usurinta cu care se deplaseaza electronii.
Polarizarea de orientare este o polarizare moleculara suplimentara care apare la
moleculele polare (pe langa polarizarea de deplasare) fiind determnata de orientarea paralele a
dipolilor permanenti in directie contrara campului electric
-agiatia termica se opune acestei orientari deci polarizarea de orientare depinde de temperature spre
deosebire de polarizarea de deplasare.Debye a stabilitit relatia de dependenta intre valoarea medie o
a momentului electric indus de orientare reciproca a dipolilor si temperature absoluta T:
o=(
2
/ 3 k T ).E
Polarizarea Molara PM reprezinta momentul de dipol indus intr-un mol de dielectric si se deterima
astfel:
-pentru moleculele polare PM=PD+PO=PE+PA+PO
-pentru moleculele nepolare PM=PD=PE+PA
Ecuatia Mossotii-Clausius este folosita intr-unul din urmatoarele cazuri:
-moleculele sunt apolare
-frecventa campului aplicat este mare ,astfel incat polarizarea de
orientare este negljabila.
-moleculele fiind prinse intr-o retea cristalina sunt impiedicate sa orienteze astfel incat
polarizarea de orientare este neglijabila sau chiar nula.


Relatiile intre structura chimica si
momentul de dipol

Multe substante au momente electrice nule, moleculele lor fiind nepolare de
exemplu:hidrogenu,oxigenul,dioxidulde carbon,metanul,tetraclorurade carbon,benzenul
Momente electrice de dipol ale catorva substante:
SUBSTANTA MOMENTUL DE DIPOL
Apa 1,84 D
Amoniac 1,46 D
Acid clorhidric 1,03 D
Fenol 1,72 D
Cloroform 1,02 D
Alcool metilic 1,67 D
Alcool etilic 1,70 D
Clorura de metil 1,86 D
Acetona 2,88 D
Anillina 1,52 D
Moleculele electrice globale reprezinta suma vectoriala a tuturor momentelor electrice de legatura
din molecula.Chiar daca molecula este nepolara ,ca in cazul metanului si deci momentul electric global
este nul fiacre legatura C-H poseda un moment electric al sau.
Momente de dipole pentru legaturi interatomice:

Legatura H-N H-O C-N C-O C-Cl C=O
Momentul de dipol 1,3 D 1,5 D 1,0 D 1,2 D 1,9 D 2,7 D

Cu ajutorul momentelor de legatura se pot calcula momentele electrice globale ale unor molecule
mai complexe cu structura cunoscuta..Valoarea globala da indicatii asupra structurii moleculei.
Lipsa momentului dipole pentru molecula de clorura borica (BCl
3
) , indica o structura monoplanara
pentru aceasta molecula.
Cl Cl
/ -Structura moleculei de BCl
3

B
|
Cl

Existenta uniu dipole-moment global pentru moecula de dioxid de suls,indica o structura angulara
a moleculei.Pentru a calcula momentul dipolar rezultat se folesste relatia data de teorema generalizata
a lui Pitagora

Polarizatia si refractia moleculara
Refractia este fenomenul e schimbare a directiei de deplasare unei raze de lumina la trecerea
printr-o suprafata de separare dintre doua medii transparente diferite.
Indicele de refractie relative al celui de-al doilea mediu(raza refractata) fata de primul mediu(raza
incidenta) este definita prin relatia :n21=sini/sinr
i=unghiul de incidenta
r=unghiul de refractie
Indicele de refractie poate fi influentata de urmatorii factori:
-temperatura si presiunea
-de lungimea de unda a luminii folosite
-natura substantei celor doua medii
-anizotropiamediilor in cazul substantelor cristaline
La solutii ,indicele de refractie depinde si de concentratia solutiei.Acest fapt poate fi folosit pentru
determinarea concentratiei unei solutii de compozitie necunoscuta.In aces scop se determina indicele
de refractie al solutiei la diferite concentratii si se traseaza curba n = f(c). Pentru o solutie de
concentratie necunoscuta,determinandu-I indicele de refractie si folosind curba n = f(c), ii putem afla
concentratia.
PROPRIETATI MAGNETICE ALE
SUBSTANTELOR
Magnetismul electronic
Susceptibilitatea magnetica:
Susceptibilitatea magnetica X reprezinta raspunsul substantei la actiunea campului magnetic
extern,dfinindu-se ca raportul dinte valoarea magnetizarii(sub actiunea campului magnetic de
intensitate H ) si intensitatea campului magnetic H.
Substantele respinse de un camp magnetic se numesc substante diamagnetice.Substantele atrase
de un camp magnetic se numesc substante paramagnetice.
Susceptibilitatea magnetica secifica Xsp este definita prin expresia Xsp=Xvol/d, d fiind densitatea
substantei.
Susceptibilitatea magnetica caracterizeaza comportarea substantelor intr-un camp magnetic.
Metodele de determinare a susceptibilitatii magnetice se bazeaza pe efectele magneto-mecanice
respective pe fortele ce apar intre probe si magnet ce produce un camp magnetic exterior probei.
Momentul cinetic orbital si momentul
magnetic orbital

Momentul cinetic orbital este o marime cuantificata .In mecanica cuantica momentul cinetic orbital
este cuantificat nu numai ca numar ci si ca directie Momentul cinetic este
definit prin relatia :L=rxp
L- este momentul cinetic
r-este vectorul de pozitie al corpului
p-este impulsul corpului
Intr-un camp magnetic cinetic L avand o orientare cuantificata rezultata ca si momentul magnetic
are fata de aceasta directie o orientare cuantificata.
Efectul Zeeman

Despicarea sau largire a liniilor spectrale sub influenta unui camp magnetic datorata despicarii
niveleor de energie ale atomilor care emit sau absorb radiatiie respective.
Daca directia vectorului coincide cu directia axei atunci energia potentiala de interactie
magnetica va fi: Emag=-z B=mBB pentru ca in mecanica cuantica momentul magnetic este
cuantificat si energia de interactiune magnetica este cuantificata.


Diamagnetismul
Diamagnetismul este proprietatea unui corp de a avea o magnetizare de sens contrar intensitatii
campului magnetic care i se aplica.Diamagnetismul este o proprietate gerala a materiei.Daca in
molecula unei substante toti electronii sunt cuplati doi cate doi,ei raman cuplati si in campul
magnetic.Acest moment magnetic apare atata timp cat substanta este sub influenta campului si este
opusul campului care l-a generat.Proprietati magnetice se intalnesc la gazelle rare si la ionii simpli
care au configuratie electronica de gaz rar pe ultimul strat cum ar fi: Na
+
Ca
2+
,Cl
-
,Br
-
,Zn
2+
.
Diamagnetismul apare si la substante paramagnetice,paramagnetismul este cu mult mai mare
decat diamagnetismul si de sens opus .El nu este influentat de temperature in timp ce
paramagnetismul scade cu ridicarea temperaturii.


Paramagnetismul
Paramagnetismul este proprietatea corpurilor de a se magnetiza temporar in directia intensitatii
locale a campului magnetic.
Paramagnetismul depinde de temperature deoarece orientarea moleculelor care au moment
magnetic si atractia lor spre interiorul campului deci paramagnetismul scade cu cresterea
temperaturii.El se intalneste rar,apare la substante care au orbitali cu electroni neimperecheati ,la
moleculele de O
2
,ClO
2
,NO.Mai sunt paramagnetici si atomii de halogeni,radicalii organici si majoritatea
ionilor metalelor tranzitionale.
Feromagnetismul

Feromagnetismul este proprietatea unor metale de a fi atrase puternic de camp magnetic si de a
capata astfel o magnetizare permanenta, intensa si de acelasi sens cu campul magnetic.
Feromagnetismul apare la acele substante care sunt atrase de un camp magnetic cu o intensitate
mult mai mare decat substantele paramagnetice.Fierul este cea mai cunoscuta substanta
feromagnetica.Proprietatile feromagnetice se intalnesc si la cobalt, nichel, ceriu, samarium, gadolinium
precum si la unele utilaje.
Intr-u camp magnetic exterior slab aceste substante au o polarizatie magnetica puternica care se
mentine si dupa disparitia campului magnetic aceste substante poarta numele de substante
feromagnetice
Substantele feromagnetice :
-se magnetizeaza foarte puternic chiar si in camp magnetic exterior slab
-au paramagnetism mare manifest si in absenta campului magnetic exterior-spinii electronici
necompensati sunt orientate intamplator in absensta campului,iar in camp magnetic se orienteaza
paralel in directia liniilor de forta
-la cresterea intensitatii campului magnetic magnetizarea se apropie de o valoare constanta cand
substanta devine magnet
-discontinuitatea in variatia susceptibilitatii magnetice cu temperatura:X scade cu cresterea
temperaturii pana la temperature=punct Curie cand substanta se demagnetizeaza, racita sub punctul
Curie substanta se remagnetizeaza devine iar feromagnetica .

Metamagnetism
Metamagnetismul este o forma specifica de magnetism prezentata de unele substante de exemplu
elementele din familia pamanturilor rare care se manifesta in intervale limitate de temperatura
aparand adesea ca stadiu de mijloc intre feromagnetism si paramagnetism.
Susceptibilitatea magnetica
-Susceptibilitatea magnetica constituie un criteriu de apreciere al aromaticitatii substantelor
organice.Pentru substantele diamagnetice susceptibilitatea este o marime aditiv constitutive permitand
aprecieri pentru aromaticitatea substantelor din diferentele dintre valorile susceptibilitatii magnetice
determinate cu ajutorul constantelor Pascal.
-Susceptibilitatea magnetica permite determinarea gradului de disociere a unor substante in radicali
liberi.
-Susceptibilitatea magnetica permite determinarea proportiilor deverselor gaze cu molecule
paramagnetice.
Rezonanta electronica de spin(RES)
Un electron necuplat dintr-un atom poseda datorita rotatiei in jurul propriei sale axe un moment
magnetic de spin si se comporta ca un magnet minuscule.
Fenomenul este comparabil cu orientarea acului unei busole in campul magnetic al pamantului .
Momentul magnetic al electronului intr-un camp magnetic nu poate adopta decat doua orientari
opuse: unaparalela si una antiparalele.Cele doua orientari corespund unor energii diferite una
joasa alta inalta.
Absorbtia se manifesta printr-o scadere a intensitatii radiatiei ce strabata substanta.Energia
acestei radiatii este masurata prin transformarea ei de catre un detector intr-un impuls de current
continuu ce este amplificat si condus la un instrument inregistrator.Metoda rezonantei electronice de
spin este cu mult mai exacta si sensibila pentru detectarea electronilor necuplati in molecule si ioni
decat metoda masurarii susceptibilitatii paramagnetice.
Magnetismul nuclear
Momente magnetice nucleare
Magnetismul nuclear este generat de miscarea de rotatie a nucleelor atomice in jurul unei axe.
Spinul nuclear este determinat de existenta protonilor si neutronilor in nucleu .Daca nucleele sunt
alcatuite dinr-un numar pereche de protoni si de neutroni spinul nuclear este nul.
Nucleele alcatuite dintr-un numat nepereche de protoni sau neutroni au momente magnetice
nucleare diferite de zero.
Principiul rezonantei magnetice nucleare (RMN)
Dintre toate metodele fizice, rezonanta magnetica nucleara (RMN) este aceea care ofera cea mai
bogata si completa informatie structurala asupra compusilor organici.
Spectroscopia RMN se bazeaza pe fenomenul de trecere de la un nivel energetic pe altul (simultan
cu inversarea spinului in raport cu campul magnetic exterior) atunci cand nucleul situat in camp
magnetic este iradiat cu o sursa de radiatii electromagnetice de frecventa adecvata v. Tranzitia din
orientarea paralela in cea antiparalela este insotita de absorbtia de energie electromagnetica.
Dezvoltata prin analogie cu rezonanta electronica de spin, rezonanta magnetica nucleara de inalta
rezolutie, aplicata initial pentru studiul protonilor si extinsa ulterior pentru o serie de alti
nuclizi:
13
C,
19
F,
31
P,
17
O etc., a devenit in prezent cea mai importanta metoda de studiu a structurii,
configuratiei compusilor organici.
Magnetismul nuclear este caracterizat prin numarul cuantic de spin nuclear, care, spre deosebire de
cel al electronului, poate avea valori diferite pentru nuclee diferit
Deplasarea chimica
Deplasarea chimica se exprima in report cu semnalul unei substante aleasa drept standard.Pentru
protoni in moleculele organice se foloseste dept standard tetrametilsilanul.Aceasta substanta
da un singur semnal RMN.
Deplasarea chimica se exprima de obicei prin diferenta de camp fata de tetrametilsilan raportata la
intensitatea totala a campului.Din spectrul RMN al unei substante este posibilnca un prim rezultat sa
se determine numarul protonilor cu vecinatati identice dintr-o molecula
A paratele de frecventa mai mare au o rezolutie mai buna. Consideram ca exemplu etanolul
,acest compus poseda trei feluri de protoni:cei din grupa metil, cei din grupa metilen si cei din grupa
hidroxil.
Moleculele nesaturate tranzitia de rezonanta se produce la valori mai joase ale campului magnetic
aplicat.
Ciclurile aromatice produc un efect de ecranare puternic.
Cuplarea spinilor nucleari


Cuplajul spin-spin se realizeaza intre protoni neechivalenti legati de acelasi atom de carbon sau
atomi de carbon adiacenti.
Cuplarea spin-spin se transmite prin electronii de legatura.(Cuplajul nu apare intre protoni avand
aceasi deplasare chimica.
Distanta dintre maximile benzilor inguste ale unui semnal RMN este o masura a interactiunii sau a
gradului de cuplare a spinilor protonilor care produc acest semnal.Aceasta distanta este
numita constanta de cuplare , J si se exprima in Hz.
Spectroscopia de masa


Spectroscopia este o stiinta care studiaza interactiunea dintre radiatiile electromagnetice cu
materia.
Spectroscopia de masa este o metoda fizica de analiza care are drept scop determinarea precisa a
meselor atomice ale izotopilor ,spararea acestora ,precum si o serie de alte investigatii ale
substantelor organice.
Principiul metodei se bazeaza pe faptul ca ionii de diferite greutati dupa accelerarea intr-un camp
electric
In spectroscopia de masa pot fi studiate numai particule gazoase supuse ionizarii in camere
speciale de ionizre.Moleculele pot ceda surplusul de energie fie prin schimbarea configuratiei lor
electronice fie prin radiatie.In cazul cand schimbarea configuratiei are loc prin pierdere de electroni se
formeaza ioni moleculari pozitivi iar daca scimbarea configuratiei are loc prin castig de electroni se
formeaza ioni moleculari negativi.