Sunteți pe pagina 1din 19

NOTIUNI GENERALE

Automobilul, sau mai familiar maina, este un vehicul cu patru (rar, trei, ase) roi, acionat
e un motor cu arere intern!, cu abur, cu electricitate sau aer comprimat" Are scaune
pentru conuc!tor i pentru cel puin un pasa#er"
Automobilele sunt e obicei construite pentru a c!l!tori pe rumuri, ar e$ist! unele, mai
ales vehicule utilitare, care permit c!l!torii %n afara rumurilor & (off&roa)" 'rumurile i
autostr!(ile sunt folosite %n comun cu alte vehicule, cum sunt motocicletele i tractoarele"
Un automobil tipic are un motor cu arere intern! i patru roi, %ns! au ap!rut pe pia! i
maini cu motoare hibrie, cu #a( sau electrice" Au fost construite i autovehicule cu trei
roi, ar nu sunt prea r!sp)nite in cau(a problemelor e stabilitate"
*n anul +,,- %n lume e$istau aproape .,, e milioane e maini %n circulaie (ma/oritatea %n
emisfera noric!) iar 0+ e milioane e maini noi erau prouse %n fiecare an"
123
*n anul +,4,
se apro$imea(! c! vor e$ista 0 miliare e automobile la nivel monial
Istoric5
*n 2-67, france(ul Nicolas&8oseph 9u#not reali(ea(! un vehicul cu trei roi propulsat prin
fora aburului" *n 2.,2, en#le(ul Richar Trevithic: reali(ea(! un fel e locomotiv!, numit!
Puffing Devil, ar care putea circula i pe rumurile rutiere"
9ontribuii e pionierat %n omeniul motoarelor cu arere intern! au aus5 Nic;phore
Ni;pce, <ran=ois Isaac e Riva(, Gustave Trouv; i alii" *ns! inventatorul automobilului %n
accepia moern! este consierat >arl ?en(" *n 2.-., acesta proiectea(! un nou tip e
motor cu arere intern!, mult %mbun!t!it i care va fi patentat un an mai t)r(iu
274+& sunt construite primele autocamioane e tona/ #reu la u(inele @+A Au#ust@ ?ucuresti"
274A& apar primele automobile echipate cu frane isc"
274-& la ?rasov incepe prouctia autocamioanelor (Btea#ul Rosu)"
274-& la 9ampulun# Cuscel se prouc primele autobu(e "
2747& firma N"B"U" construieste primul automobil actionat e un motor rotativ (Den:el)"
276A& u(ina e autoturisme Eitesti prouce primul autoturism @'acia 22,,@"
276.& U"A"E" prouce primul autoturism @'acia 2A,,@"
27-2& u(ina e autocamioane ?rasov prouce primul autocamion cu motor 'iesel"
La 9raiova, Bocietatea 9omerciala Olcit B"A" prouce autoturismele @Olcit 9lub @,
echipat cu motor C ,A6 si Olcit Bpecial, echipat cu motor C,A2" Aceste motoare e tipul
cu aprinere prin scanteie, in patru timpi sunt racite cu aer.

9AEITOLUL 2
Instalatia e alimentare are rolul e a limenta cilinrii motorului cu combustibil si aer
necesar arerii si e a evacua #a(ele arse" 'upa moul e formare a amestecului
carburant5
- La mas se formea(a in e$terior in ben(ina si aer (in carburator) si continua
in timpul curselor e amisie si compresie"
- La mac amestecul se formea(a in interiorul cilinrului, la sfarsitul cursei e
compresie a aerului can se in/ectea(a motorina"
O e$ceptie este ca(ul mas cu in/ectie e ben(ina la care formarea amestecului e
arere poate sa se reali(e(e atat in e$terior cat si in interior" Unele motoare pot folosi in
locul combustibililor lichi(i #a(e lichefiate sau combustibili sintetici"
Instalatia e alimentare cuprine ansamblul or#anelor necesare alimentarii
motorului cu amestec carburant format in ben(ina si aer in proportiile si cantitatile
cerute e re#imul e functionare al motorului
2"2'upa tipul combustibilului:
Gaz Petrolier Lichefiat
(GPL) este un combustibil fosil care poate fi folosit pe motoarele termice ale automobilelor.
Majoritatea automobilelor care functioneaz cu GPL sunt bi-combustibil deoarece
utilizeaz si un alt combustibil, de obicei benzina. Aceste automobile au sisteme de
stocare, alimentare si injectie specifice pentru cei doi combustibili. Principalele
avantaje ale utiliz rii gazului petrolier lichefiat pentru motoarele termice sunt: emisii
poluante mai reduse si pretul de cost mai mic. Dezavantajele utiliz rii GPL-ului sunt
necesitatea unor sisteme aditionale de stocare si alimentare pe automobil, precum si
consumul specific mai mare al motorului.
ETANOL (flex-fuel): Motoarele clasice pe benzin pot fi adaptate s functioneze si cu
etanol n anumite proportii. Un automobil flex fuel poate functiona cu benzin , etanol
n proportie de 15% (E15) sau n proportie de 85% (E85). Aceste motoare folosesc
acelasi sistem de stocare, alimentare si injectie, indiferent de compozitia
combustibilului" Erintre avanta/ele unui automobil fle$ fuel se re#!sesc5 obtinerea
combustibilului (etanol) in culturi a#ricole (porumb, trestie e (ah!r), emisii
poluante mai sc!(ute si apro$imativ acelasi cost e prouctie cu cel al unui
automobil pe ben(in!" 'e(avanta/ele sunt consumul mai mare e combustibil si
ificult!ti la pornirea la rece %n ca(ul utili(!rii preominante a etanolului (E.4)"
GAZ NATURAL COMPRIMAT: Similar cu automobilele pe GPL, cele cu gaz natural
comprimat (GNC) functioneaz pe dou tipuri de combustibil. Gazul natural este o
hidrocarbur incolor , inodor si nu are efecte corozive sau cancerigene. Gazul natural
contine aproximativ 97% metan (CH4). Fiind mai usor ca aerul, gazul natural nu curge pe
sol, ci se disip n atmosfer . Acesta este n avantaj comparativ cu benzina deoarece se
reduce foarte mult pericolul de incendiu n cazul unui accident.
Avantajele automobilelor cu GNC sunt emisiile poluante si cu efect de ser mai reduse,
precum si pretul de cost mai redus al gazului natural.
Un dezavantaj al GNC-ului este densitatea de energie mai sc zut , comparativ cu
benzina. Pentru a-i creste densitatea de energie, gazul natural se comprim pn la valori
de 200 bari. Chiar si la aceste presiuni ridicate, densitatea de energie este de doar 20%,
comparativ cu acelasi volum de benzin . Din aceste motive autonomia automobilelor
cu GNC este mult mai redus comparativ cu cele pe benzin .
2"+ 'upa locul formarii anmestecului5
FCotoare cu formarea amestecului in e$teriorul cilinrului5in aceasta cate#orie intra
motoarele cu carburator,motoare cu in/ectie e ben(ina in conucta e aspiratie si motoare
cu #a(e cu instalatie e formare e$terna a amestecului aer&combustibil


1.3 INSTALATIA DE ALIMENTARE LA M.A.S-CLASIFICARE

<i#ura "2"A
I N S T A L A T I E D E
A L I M E N T A R E
CU
CARBURATOR
CU INJECTIE
IN INTERIORUL
CILINDRULUI
IN EXTERIORUL
CILINDRULUI
INJECTIE COMUNA
(IN COLECTORUL DE
ADMISIE)
INJECTIE
INDIVIDUALA
(IN GALERIE SAU
CONDUCTA FIECARUI
CILINDRU)

2"+Alcatuirea instalatiei e alimentare C"A"B
Instalatia de alimentare cuprinde ansamblul organelor necesare
alimentarii motorului cu amestec carburant format din benzina si aer n
proportiile si cantitatile cerute de regimul dc functionare.
lnstalatia de alimentare se compune din: rezervor de combustibil,
conducte, pompa de alimentare, filtre decantoare de combustibil, carburator,
filtre de aer si sistem de evacuare a gazelor arse.
Figura 1.2
2&Re(ervor e combustibilG+&<iltru ecantorGA&conucta combustibilG0&pompa e
alimentareG 4&carburatorG 6&filtru e aerG-&colector(#alerie)e amisieG.&
colector(#alerie)e evacuareG7&teava e evacuareG2,&toba e esapament(estinere)G22&
toba e esapament(amorti(oare)G2+&inicator nivel combustibil

2"A" <UN9TIONAREA INBTALATIEI 'E ALICENTARE
?en(ina este aspirata in re(ervor e catre pompa cu membrana prin conucta e
le#atura fiin trecuta si prin filtru ecantor (aca instalatia este otata) este trimisa cu
presiune prin filtru e ben(ina la carburator une formea(a amestecul carburant impreuna
cu aerul aspirat prin filtru e aer"
Amestecul este istribuit prin colectorul e amisie in interiorul cilinrilor prin
supapele e amisie in orinea e functionare specifica fiecarui tip e motor"
Ga(ele arse refulate prin supapele e evacuare sunt e$pul(ate in atmosfera prin
colectorul e evacuare, teava si tobele e esapament"

2"0"REHERIORUL 'E 9OC?UBTI?IL
Re(ervorul e combustibil 1 (fi#" A) foloseste le %nma#a(inarea unei cantitati e
combustibil (ben(ina sau motorina), asiru#)n un parcurs e A,,& 6,, :m" 9apacitatea este
e 0,&6, l pentru autoturisme si 24,&+,, l pentru autocamioane (pentru motorina 4,,&
.,,l)"Be confectionea(a in tabla e otel, av)n pereti espar&titori 2, pentru amorti(area
socurilor provocate e combustibil la vira/e si la enivela&rile rumului" Uneori %n conucta
e alimentare 3, se #aseste o sita e filtrare" 9on&ucta este astupata e un buson
special 4 preva(ut cu o supapa (ubla e aer) care pune re(ervorul %n le#atura cu atmosfera
(e vapori) %mpotriva suprapresiunii" 'e asemenea, re(ervorul este, preva(ut cu
racorul 6 e le#atura cu pompa e alimentare si un racor e retur 8 al surplusului e
combuslibil" *n interior este amplasat trauctorul e nivel 4, iar %n partea inferioara, un
buson e #olire -"
Re(ervorul 1 poate avea iverse forme #eometrice, e obicei paralelipipeic, upa
posibilitatea e amplasare pe automobil & lateral sau sub scaunul conucatorului auto"

<i#"2"0"2 Re(ervorul e combustibil
1 - corpul re(ervoruluiG 2- peretii espartitoriG 3 & conucta e alimentareG 4 -busonG
5 & trauctor e nivelG 6- racor e le#atura cu pompa e alimentareG 7 & buson e #olireG
8 & racor e retur al surplusului e combustibil"
2"6"<iltrele e combustibil
<iltrele e combustibil au rolul e a retine impuritatile in combustibil" Eentru CAB
se foloseste filtrul brut e ecantare a ben(inei, montat lan#a re(ervor sau pentru filtrare
fina, un filtru pe conucta intre pompa e alimentare si carburator"
<iltrul e filtrare fina a ben(inei functionea(a astfel5ben(ina intra prin recor in corpul
filtrului ,in material plastic, trece prin orificiile e$terioare ale elementului filtrant cu
hartiemicronica, iese prin tubul perforat central si este trimisa in carburetor prin recor"
Tipuri e filtre
<iltre cu element filtrant <iltre ecantor
<i# 2"6"2 <i#"2"6"+ 2"6"A
2"-"Eompa e combustibil
Rol5 Eompa e alimentare are rolul e a absorbi combustibilul in re(ervor si e al trimite
pe conuctele e le#atura cu carburatorul (CAB) sau la bacteria e filter (CA9)"
Ea poate fi e tip iafra#ma sau cu piston" Unele automobile folosesc pompe electrice
e tip submersibil, montate in re(ervor si filtru, in special pentru motarele cu ben(ina, iar
altele, pompe antrenate pneumatic"
2"-"2Tipuri e pompe e combustibili
Eompe cu membrana

J9onstructie5
2&ti/a
+&membrane
A&camera e e#ali(are
0&par#hia e comana
4&e$centricul e pe arborele cu came
6&arc
-&par#hie e actionare manuala
.&supapa e aspiratie
7&supapa e refulare
2"-"+" Eompe cu piston
5 1 & arbore cu cameG 2 & e$centricG 3 & tachet cu #aletG
5- camera e compresieG 6 - canal e returG 7 & pistonG 8 - camera e
aspiratieG 9- prefiltruG 10 - supapa e aspiratieG 11 - arcul pistonuluiG 12 - supapa e
refulare
JCo e functionare5
KCembrana se eplasea(a in /os atorita e$centricului (cursa e aspiratie) si apoi in
sus atorita arcului (cursa e refulare)

2". 9AR?URATORUL
9arburatorul este componenta e ba(a a sistemului e alimentare a
motoarelor termice cu aprinere prin scanteie"
La motoarele cu aprinere prin scanteie functionan cu combustibil lichi,
carburatorul trebuie sa ineplineasca urmatoarele functiuni5
- sa asi#ure o(area cantitativ corecta a combustibilului fata e
cantitatea e aer aspirata" In
functie e cerintele motorului"
- sa asi#ure pulveri(area cat mai fina a combustibilului in curentul e aer
amis pentru a inlesni vapori(area rapia a combustibilului si formarea unui
amestec carburant cat mai omo#en"
- Ba re#le(e cantitatea e amestec carburant in functie e conitiile e
functionarea ale motorului"
1.8.1 Clasificarea carbura!arel!r"
'upa irectia curentului e aer in raport cu camera e amestec sunt5
- carburatoarele verticale cu curent ascenent
- carburatoarele verticale cu curent escenent (inversate)
- carburatoare ori(ontale
Cotoarele automobilelor moerne folosesc in #eneral carburatoare inversate atorita
avanta/elor ce le pre(inta comparativ cu celelalte oua"
'upa proceeul e compensare a amestecului carburant pot fi5
- carburatoare cu ispo(itiv e mers normal cu /iclor compensator
- carburatoare cu ispo(itiv e mers normal cu franare pneumatica
- carburatoare cu ispo(itiv e mers normal cu /iclor cu sectiune
variabila si ac e o(are
'upa numarul camerelor e amestec5
- pentru motoare pana la sase cilinri)
- cu oua camere e amestec (uble pentru motoarele pana la sase
cilinri in I)
- cu patru camere e amestec (cvatruple pentru motoare cu opt cilinri
in I e mare putere sau pentru automobile e curse) 9arburatoarele
e orice tip trebuie sa raspuna urmatoarelor cerinte impuse
e functionarea motorului in re#im variabil5
- pornire usoara la orice temperatura
- mersul incet (ralantiul )la fel e bine la cal sau la rece"
- Accelerari (repri(e promte)
- Amestec e putere ma$ima la apasarea pealei e acceleratie pana la
capatul cursei
- Amestec carburant economic pentru re#imul e functionare normal
- Reparti(area uniforma si e#ala a amestecului carburant pentru toti cilinri
- Ba nu aiba sensibilitate fata e profilul rumului si pentru automobile
speciale sa asi#ure eplasarea pe teren avariat"
- cu o sin#ura camera e amestec (simple utili(ate in #eneral

2"."+" EARTILE 9OCEONENTE ALE 9AR?URATORULUI ELECENTAR

9AR?URATORUL ELECENTAR
2"camera e nivel constant
+ plutitorul
A"cuiul ventil
0"'ifu(orul
4"Eulveri(atorul care conLine /iclorul 6 (a/uta/ care o(ea(! combustibilul)" -"Obturatorul

2"."A" <unctionarea carburatorului5
Are la ba(a le#ea lui ?ernoulli, a continuitatii si fenomenului e ispersie hiroinamica"
Aerul proaspat, aspirat e cilinrii motorului trece prin ifu(or une atin#e vite(a e
cur#ere ma$ima in sectiunea minima G aici apare epresiune ma$ima atorita careia
ben(ina va fi aspirata in camera e nivel constant, o(ata e /iclor si eversata in ifu(or
prin pulveri(ator" Aici va fi preluata e /etul e aer si atorita fenomenului e ispersie
hiroinamica va fi faramitata in picaturi fine, ce se vor amesteca cu aerul si vaporii e
ben(ina forman amestecul carburant" 9arburatoarele sau e(voltat a/un#anu&se pana la
carburatoare electronice" Insa nici acestea nu satisfaceau pe eplin toate re#imurile" Astfel
sa a/uns la in/ectia e ben(ina"

2 "7" 'IBEOHITIE 'E 9ORE9TIE
Eentru a ineplini conitiile impuse e functionarea motorului la sarcini si turatii
variabile,carburatoarele moern sint otate cu urmatoarele ispositive5
&ispo(itivul principal e o(are,care mentine compo(itia optima a amestecului in limetele
re#imurilor mi/locii e functionareG
&ispo(itivul e mers in #ol,care ermite functionarea motorului la turatii mici(fara
sarcina),can epresiunea in ifu(or este sca(utaG
&ispo(itivul e putere sau economi(orul,care asi#ura in mo automat imbo#atirea
amestecului la plina sarcina a motorului,can obturatorul este complet eschisG
&pompa e acceleratie,care imbo#ateste amestecul pentru perioae scurte,in momentul
eschierii bruste a obturatoruluiG
&ispo(itivul e pornire,care are rolul e a imbo#ati simtitor amestecul la pornirea
motorului rece"

2"2," In/ectia CEI
La sistemul e in/ecLie Cultipoint (CEI M Culti Eoint In/ection), pentru fiecare cilinru,
o(area carburantului este reali(at! cu a/utorul unei u(e e in/ecLie" 'e re#ul!, formarea
amestecului se reali(ea(! irect %nainte e ventilul e in/ecLie, %n Leava e aspiraLie "
Bistemul e in/ecLie a carburantului, cu re#lare electronic!, asi#ur! formarea optim! a
amestecului %n fiecare cilinru" Astfel sunt respectate cerinLele cu privire la puterea riicat!
a motorului, la consumul reus e carburant Ni la un nivel sc!(ut e no$e #enerat e
motor" Bistemul e in/ecLie Cultipoint %neplineNte acest obiectiv prin formarea iniviual!
a amestecului pentru fiecare cilinru, care etermin! o silenLio(itate remarcabil!, precum Ni
o reucere a emisiilor e no$e"
2"2,"2 <i#ura In/ectia CEI

Aceasta instalatie este cu in/ectie intermitenta si foloseste ca element principal
e re#lare un ebitmetru e aer cu paleta rotitoare" Este un sistem e in/ectie comanat
electronic, care actionea(a %n mo succesiv in/ectoarele cu actionare electronica"
Eompa centrala -, aspira combustibil in re(ervorul 20 prin filtrul ., mentin)n
presiunea combustibilului constanta %n rampa comuna 24, cu a/utorul unei supape cu arc 7,
care %ntoarce surplusul e combustibil %napoi %n re(ervor" 'in aceasta rampa comuna sunt
alimentate toate in/ectoarele +" Bupapa 7, este pusa %n le#atura cu colectorul e amisie
mentin)n o suprapresiune constanta (%n #eneral +,4 bar) fata e presiunea in colectorul
e amisie" 'ebitul in/ectat nu epine astfel ec)t e timpul e eschiere al in/ectorului"
Re#la/ul ebitului e combustibil se efectuea(a %n functie e ebitul e aer
aspirat si e turtia motorului" 'ebitmetrul A, este e tipul cu clapeta e aer, a carei po(itie
un#hiulara transmisa la un potentiometru este functie e ebitul e aer aspirat" Influenta
turatiei se transmite blocului electronic e comana 2 sub forma e impulsuri prin
intermeiul istribuitorului 2A"

2"22" <ILTRUL 'E AER
Un filtru e aer e particule este un ispo(itiv compus in materiale fibroase , care elimin!
particule solie, cum ar fi praf , polen , muce#ai , si bacteriile in aer " Un filtru e aer
chimic format intr&un catali(ator absorbant sau pentru %nep!rtarea contaminantilor in
aer moleculare , cum ar fi compusi or#anici volatili sau o(on " <iltre e aer sunt utili(ate in
aplicatii une calitatea aerului este important! , %n special %n construirea sistemelor e
ventilatie si %n motoare "
Unele cl!iri , precum si avioane si alte meii e om (e e$emplu , sateliti si navete spatiale
) folosi spum! , h)rtie pliat! , sau elemente e filtru in fibr! e sticl! filate " O alt! meto! ,
ionisers aer , fibre utili(are sau elemente cu o sarcina electrica statica , care atra# particule
e praf " Eri(ele e aer ale motoarelor cu combustie intern! si compresoare au teninta e
a folosi fie h)rtie , spum! , sau filtre e bumbac " <iltre e ulei e baie au c!(ut in favoarea
" Tehnolo#ia e filtre e amisie a aerului e turbine cu #a( sa %mbun!t!tit semnificativ %n
ultimii ani , atorit! %mbun!t!tirilor %n aeroinamica si fluie & inamica partea e aer
compresor e turbine cu #a( "
INBTALATIA 'E ALICENTARE LA C"A"B"& <iltre e aer
<iltre cu element filtrant <iltre ciclon <iltre umee
<i# 2"22"2 <i#"2"22"+ <i#"2"22"A

2"2+ GALERIA 'E A'CIBIE
Galerie Amisie & parte a Bistemului e Alimentare care are rolul e a istribui in mo e#al
amestecul aer & combustibil catre cilinri (sau numai aer in ca(ul motoarelor cu in/ectie
irecta)"
Cai poate servi ca suport pentru carburator, in/ectoare e combustibil, etc"
9onstructiv, #aleria e amisie este formata intr&un labirint e tevi e iverse iametre
care sunt turnate sau imbinate impreuna in asa fel incat contururile volumului interior
pre(inta treceri netee si foarte bine prelucrate pentru a nu prouce iferente e presiune
intre iversele volume interioare"
'atorita miscarii cilinrilor si a cooronarii cu supapele, in interiorul #alerie e amisie in
timpul functionarii motorului este vacuum sau presiune ne#ativa" Acest vacuum este
substantial si este folosit e catre alte sisteme ale automobilului cum ar fi5 aprinerea,
mecanismele e servo

2"2A Galeria e evacuare
Galerie evacuare & element component al Bistemului e Evacuare cu rolul e colectare si
transmitere a #a(elor arse sub presiune catre colectorul e #a(e"
Eopular se mai numeste Ba$ofon atorita formei sale" Oata cu #a(ele arse se isipa pe
traseu si calura inma#a(inata in acestea, e aceea, in timpul functionarii motorului (ona
#aleriei e evacuare are o temperatura foarte inalta"
Galeriile e evacuare au un rol important in echilibrarea presiunilor si in scaerea
re(istentei la inaintarea #a(elor e esapament, forma, constructia interioara si etanseitatea
#aleriei e evacuare purtan un rol important in ranamentul motor"
Ee #aleria e evacuare se monte(a sistemele turbo care folosesc presiunea #a(elor e
esapament pentru a invarti turbina

2"20 Teava e esapament
teava esapament & teava e le#atura intre tobe

2"24 Teava e esapamanet (intermeiara)
TEAIA INTERCE'IARA5
toba intermeiara & element metalic atasat la #aleria e evacuare a motorului, fiin
parte a Bistemului e Evacuare"
9aracteristici5
micsorea(a sensibil cantitatea e no$e sonore emise e motorul in
functionareG
9onstructiv, amorti(orul e sunet ((#omot) este format intr&un cilinru e obicei
metalic avan in interior un ansamblu e site (metalice, ceramice, te$tile)"
Ga(ele arse care traversea(a sistemul e evacuare sunt iri/ate prin acest ansamblu,
sitele respective retinan oscilatiile sonore pana la nivele acceptabile stabilite prin
normele e meiu"

2"26 TEAIA 'E EBAEACENT(<INALA)
TEAIA <INALA5
toba finala & ispo(itiv utili(at pentru a reuce cantitatea e (#omot emisa e un
automobil"
9aracteristici5
micsorea(a sensibil cantitatea e no$e sonore emise e motorul in
functionareG
9onstructiv, amorti(orul e sunet ((#omot) este format intr&un cilinru e obicei
metalic avan in interior un ansamblu e site (metalice, ceramice, te$tile)"
Ga(ele arse care traversea(a sistemul e evacuare sunt iri/ate prin acest ansamblu,
sitele respective retinan oscilatiile sonore pana la nivele acceptabile stabilite prin
normele e meiu"
2"2- IN'I9ATORUL 'E NIIEL
Un contor e combustibil (sau manometru #a() este un instrument folosit pentru a
inica nivelul e combustibil %ntr&un re(ervor"<recvent folosit %n masini, acestea pot
fi e asemenea folosite pentru orice tanc inclusiv re(ervoarelor subterane"
Asa cum este utili(at %n masini, #abaritul const! in ou! p!rti5
Unitatea e etectare
inicatorul
Unitatea e etectare utili(ea(!, e obicei, un flotor conectat la un potentiometru
Unitatea e inicator ( e obicei montat pe tabloul e bor ) este m!surarea si
afisarea cantit!tii e curent electric care parcur#e unitatea e e$peiere" Atunci c)n
nivelul re(ervorului este e curent mare si ma$im cur#e , punctele ac la @ < @ inic! un
re(ervor plin " 9)n re(ervorul este #ol icel curentul cur#e , punctele e ace la @ E @ inic!
un re(ervor #ol "

9AE +"'E<E9TELE IN EOELOATARE ALE CAB 'ATORATE
INBTALATIEI 'E ALICENTARE
In timpul e$ploatarii automobilului pot surveni o serie e efectiuni, care fac ca
motorul sa functione(e necorespun(ator, sa provoace u(uri sau chiar oprirea
autovehiculului, sa aiba urmari ne#ative asupra inamicii si economicitatiiG acestea se
inlatura in #eneral prin curatire, re#lare si la nevoie se inlocuiesc or#anele efecte"
9ele mai frecvente efectiuni si cau(ele lor se pre(inta in continuare5 Cotorul
porneste ar se opreste imeiat"
- 9onucte sau filtre infunate, neetanse, re(orvor cu impuritati sau apa"
- Eompa e ben(ina efecta"
- Nivelul ben(inei in camera e nivel constant incorect re#lat"
- Cersul la turatie mica nere#lat"
Cotorul nu functionea(a bine la turatie mica
- Re#la/ incorect al mersului incet
- Aspiratie e aer fals intre elementele e le#atura intre carburator si
colectorul e amisie"
- Nivelul ben(inei in camera e nivel constant incorect re#lat"
- 9anale infunate
- Bcur#eri e ben(ina pe lan#a supapa e refulare
Cotorul functionea(a cu rateuri5
- Amestec carburant sarac in lipsa e combustibil (nivel prea mic in camera e nivel
constant sistemul e alimentare efect)"
- 'ispo(itivul e pornire incorect re#lat
- Cersul incet (in #ol) nu este bine re#lat
- Eompa e repri(a (e acceleratie nu ebitea(a suficient)"
Repri(a slaba la accelerarea motorului5
- Eompa e repri(a efecta (supape, piston sau membrana, cursa insuficienta sau
e$ista impuritati pe canale)"
- Nivelul ben(inei in camera e nivel constant incorect re#lat"
- 9analul e vacum e la ruptor& istribuitor blocat
Cotorul are consum e$a#erat e combustibil5
- 'o(a/ul amestecului pentru mers incet incorect re#lat
- Turatia e relantii prea mare
- Eresiune prea inalta a pompei e ben(ina
- 9ursa pompei e repri(a incorect re#lata
- Nivelul ben(inei prea mare
- 8icloare ecalibrate
- Bcur#eri e ben(ina pe la pompa e repri(a
- Imbacsirea filtrului e aer
Cotorul nu e(volta puterea nominala5
- Nivelul ben(inei prea mic
- 8iclorul principal infunat
- 9analul e vacuum e la ruptor&istribuitor blocat Cotorul porneste
#reu la cal5
- Evaporarea e$cesiva a ben(inei in camera e nivel constant (supra incal(irea
motorului)
Remeierea se face prin apasarea pealei e acceleratie la /umatatea cursei, fara
actionarea socului sau a pompei e repri(a (evitan inecarea cu ben(ina)"
La instalatia cu in/ectie e ben(ina" Cotorul
nu porneste5
- Re(ervorul are epuneri e impuritati la racorul e ebitare"
- Eompa e alimentare electrica efecta"
- In/ectorul (la instalatia monopunct) sau in/ectoarele (la tipul
multipunct ere#late)"
- In/ectorul e pornire la rece ecalibrat
- 9onucte intrerupte
- Re#ulatorul e presiune nu asi#ura secventa normala
- 'ebimetrul e aer blocat
- Eotentiometrul clapetei e acceleratie nu asi#ura cursa necesara
- Bonele e informare ale calculatorului e turatie si e sarcina nu
functionea(a
- 9alculatorul nu asi#ura comana e ebitare a ben(inei
Cotorul nu functionea(a corect sau functionea(a cu intreruperi se atorea(a
ere#larilor e la componentele e conucere sau comana a ebitarii combustibilului
inclusiv a sonelor si calculatorului"

9AEITOLUL A
NORCE 'E TEPNI9A BI BE9URITATEA CUN9II
BI EREIENIREA BI BTINGEREA IN9EN'IILOR
Or#ani(area la locul e munca5
2"?ancul e lucru trebuie sa fie or#ani(at in asa fel incat sa a/un#em usor la toate sculele
necesare"
+,Utila/ele si ispo(itivele e transport si e riicat a masinilor trebuie sa fie in perfecta
stare e functionare pentru a nu se intampla acciente in timpul manevrarii masinilor"
A"Trusa e cule este vitala, in ea #asinuse toate sculele necesare mai ales in ca(urile in
care trebuie sa ne eplasam in iferite locuri pentru remeierea efectiunulor, astfel ca ea
trebuie sa fie tot timpul plina si la inemana" 0"Echipamentul e protectie trebuie sa fie
aecvat lucrului, salopetele sa fie a marime porivita,sa utili(am ochelari e protectie,
masti e fata, manusi in piele si cisme e cauciuc"
In timpul repararii instalatiei e alimentare nu se vor utili(a surse e foc
( conventionale sau neconveutionale ) eoarece se locrea(a in apropirea unor
materiale inflamabile"
In sectia e reparare trebuie sa avem o etichetate corecta a solventilor,
iluantiilor si a combustibilor pentru a prevenii accientele"
La locul e munca trebuie sa pastram curatenia sa nu e$iste pete e ulei sau
combustibil pe /os, aca e$ista acestea trebuie inlaturate inaintea inceperii lucrului"
In sectia e lucru se inter(ice cu esavarsire canform le#ii 0,,Q.6 fumatul in incinta
sectiei e lucru"