Sunteți pe pagina 1din 38

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA


AFACERILOR

STUDENT:
PROFESOR INDRUMATOR:CRISTI STANCIU
- CRAIOVA, 2010-
CUPRINS
1.INFORMATII GENERALE..3
2.MANAGEMENT.....7
3.PRODUSE SI SERVICII...........11
4.PIATA,FURNIZORI SI CLIENTI.....17
5.CONCURENTA....21
6.PLANURI SI STRATEGII DE VIITOR......22
7.ANALIZA FINANCIARA PENTRU 2007 SI 2008 PE AZA
ILANTULUI............................................................................24
ILANTURI.............................................................................31
ILIOGRAFIE .......37
2
1.INFORMATII GENERALE
Societatea noastra este o companie specializata in constructia conductelor magistrale de
gaze, petrol, titei, apa si alte fluide si a instalatiilor tehnologice aferente acestora, cu
experienta de peste 50 de ani in domeniu.
Firma noastra este o societate privata pe actiuni, care asigura servicii la cheie pentru
proiectare, constructii de conducte magistrale, constructii de instalatii de procesare gaze
si petrol si facilitatile tehnologice aferente acestora, incercari nedistructive realizate de
propriul laborator acreditat, etc.
Investitiile pentru dotarea cu echipamente noi si tehnologie avansata ct si pentru
asigurarea unei inalte calificari a personalului, au condus la cresterea competitivitatii, atat
pe piata interna cat si pe cea externa.
!"#$%& este actionar ma'oritar la(
S.. F)!*+,- +,."!)!&/ S.%. $edias, specializata 0n fora'ul orizontal
diri'at, ce opereaza cu 1 sisteme de tip F)!*+,-, provenienta &ermania.
S.. +I$&%2 S.%. 3uzias specializata in distributia de gaze naturale in orasul
3uzias, in regim de concesiune pe 41 de ani.
%ctiunile !"#$%& sunt cotate la 3ursa de 5alori 3ucuresti. apitalul social actual al
firmei este de 22.162.578,6 9!" :peste 5 milioane ,;9<.
Scurt istoric
!"#$%& are o traditie de peste 50 de ani 0n construirea de conducte de petrol si gaze,
inclusiv conducte magistrale de transport, conectarea la sondele de petrol=gaze, statii de
deshidratare, statii de comprimare gaze, statii de reglare>masurare gaze, retele de
conducte de distributie gaze naturale. !"#$%& a construit mai mult de 10? din
reteaua de conducte magistrale de transport gaze naturale din 9omnia :aproximativ
82.000 @m<.
7
Antre 81B7 > 81B6, !"#$%& a construit si instalat facilitatile pentru 85 statii de
comprimare echipate cu diferite tipuri de compresoare :actionare electrica, motoare cu
gaz turbine cu gaz< cu o putere totala de peste C0.000 D.
Dentru sistemul national de transport a produselor petroliere din 9omnia, !"#$%& a
instalat aproximativ 8.000 @m de conducte, cu diametre 0ntre 82E si 20E.
Deste hotare, !"#$%& a realizat 0mpreuna cu 9!$D,+9!) S.%. 3ucuresti lucrari
de instalare de circa C20 @m conducte de petrol, gaze, etilena si propilena, cu diametre
cuprinse 0ntre 4E si 2BE. %ceste lucrari au fost executate de catre !"#$%& ca si
contractor specializat :avnd responsabilitati att tehnice ct si functionale< 0n Iordania,
fosta Iugoslavie si +ur@menistan, 9!$D,+9!) S.%. fiind ontractor &eneral.
8158 Intreprinderea de onstructii si Instalatii Detrolifere 39%S!5
8158 Intreprinderea de $onta'e si onstructii Detrolifere si arbonifere
39%S!5
8152 > 815C Intreprinderea de $onta'e si onstructii Detrolifere si onducte
39%S!5
815C > 8167 Intreprinderea de $onta'e onducte $agistrale 39%S!5
8167 > 81B4 Intreprinderea de onstructii si $onta'e onducte $agistrale >
39%S!5
81B4 > 8110 Intreprinderea %ntrepriza de $onta'e onducte $agistrale >
39%S!5
8110 Societatea omerciala E!"#$%&E S.%. 39%S!5
%ctiunile ondmag sunt listate la categoria a II>a a 3ursei de 5alori 3ucuresti sub
simbolul !$I.
Pret actiue
4
Structura actioariat
Structura actionariat la data de 27 Mai 2009 (detineri peste 5%)
Actionar Procent
S.C. DAFORA S.A. 43,65%
O.G.B.B.A. VAN HERK B.V. 10,61%
ACTIONARI PERSOANE JURIDICE 27,3%
ACTIONARI PERSOANE FI!ICE 1",32%
Sursa i!or"atiei: #,D!2I+%9;) ,"+9%) #ata: #0$0%$200%
Actioar Actiui Procet
DAFORA SA Me&ias 102$'(#$2#2 )),()(0*
A+TI ACTIONARI 102$22,$-'2 )),'000*
O$.$/$/$A$ VAN 0ER1 /$V$ 2)$%##$### 10,,')0*
Tota2 22%$-2'$#1- 100 *
Deta2ii E"itet
5
Deu"ire societate CONDMA. S$A$
Co& !isca2 3 CUI 110000,
Co& Re4istru2
Co"ertu2ui
50,3#'31%%1
A&resa /RASOV, 6u&$ /raso7, Str$ A7ra" Iacu '2
+oca2itate /RASOV
5u&et /RASOV
Tara RO
Pa4ia iteret 888$co&"a4$ro
E-Mai2 co&"a49co&"a4$ro
Te2e!o 02(,-)1)%')
Fa: 02(,)-1-0(
Do"eiu &e acti7itate +ucrari &e costructii a ;roiecte2or uti2itare ;etru !2ui&e
Co& CAEN <Re7$2= )221
Cosi2iu &e A&"iistratie si E:ecuti7(
Dresedinte &.,!9&., %)3;9,%"
#irector &eneral %),-%"#9; )I5I; +%+%9
Nu">ru2 "e&iu a a4a6a?i2or !"#$%& la 78.82.200B a fost de 186. Societatea
dispune de anga'aFi cu pregGtire de specialitate Hi experienFG 0n domeniul activitGFii,
anga'aFi cu pregGtire agreaFi IS! 1008, management de calitate, IS! 84008 management
mediu, IS! 8B008 management sGnGtate, securitate 0n muncG. "u au existat conflicte de
menFionat. 9aporturile dintre patronat, conducerea executivG Hi anga'aFi sunt bune. C5?
dintre anga'aFi sunt membrii de sindicat.
An timpul exerciFiului financiar 200B , societatea a avut urmGtoarea or4ai@are (
> %dministraFie 3raHov
> Sucursala 3raHov
> Sucursala $ediaH
> Sucursala ;tila' +ransport 3raHov
C
2.MANAGEMENT
Co&ucere e:ecuti7a
#>nul %lexandru )iviu +%+%9 > #irector general
5rsta( 41 ani
Cu o e:;erieta &e ;este 20 &e ai A &o"eiu2 costructii-"ota6 co&ucte
"a4istra2e, &o"u2 A2e:a&ru +i7iu Tatar se a!2a 2a co&ucerea societatii,
ocu;B& !uctia &e Director .eera2 &i au2 200', &u;a ce a ocu;at, ti"; &e
sase ai, !uctia &e Director .eera2 A&6uct$
A aCso27it Facu2tatea &e Mecaica, Sectia Auto7eDicu2e Rutiere &i ca&u2
Ui7ersitatii /raso7, si a 2ucrat ;e ;ostu2 &e i4ier &i 1%,' ;Ba A 1%%,,
cB& a !ost u"it ;e !uctia &e Director Sucursa2a 2a Co&"a4 S$A$
6
D-a Mariaa PRUTEANU - Director Ecoo"ic
VBrsta: )% ai
Doa"a Mariaa PRUTEANU a !ost u"ita ;e !uctia &e Director Ecoo"ic A
au2 1%%,, !uctie ;e care o ocu;a si A ;re@et, &u;a ce ti"; &e o;t ai a ocu;at
!uctia &e Se! /irou CotaCi2itate$
Doa"a Mariaa PRUTEANU a aCso27it Facu2tatea Fiate-CotaCi2itate &i
ca&ru2 Ui7ersitatii A2$ I$ Cu@a Iasi si a ocu;at ;ostu2 &e ecoo"ist &i au2 1%,)
;Ba A au2 1%%0$
Si-a s;orit ;er"aet e:;erieta ;ro!esioa2a ;ri u"eroase cursuri &e
istruire &i care a"iti": EAa2i@a !iaciara si &ia4osticu2 &e retaCi2itate si
riscF si EA;2icarea ;ro4ra"u2ui &e &e@7o2tare a siste"u2ui cotaCi2 &i
Ro"BiaF$
D-u2 Mircea P+AMADEA+A - Director Cercetare G De@7o2tare
VBrsta: (, ai
Do"u2 Mircea P+AMADEA+A ocu;a &i au2 1%%% ;Ba A ;re@et !uctia &e
Director Cercetare-De@7o2tare, &u;a ce ti"; &e sase ai a ocu;at !uctia &e
Director TeDic$
Are ;este )0 &e ai &e e:;erieta ;ro!esioa2a$ A aCso27it Istitutu2 Po2iteDic
/raso7$ Facu2tatea Mecaica, Sectia Auto"oCi2e si Tractoare, iar &i 1%%0 ;Ba A
1%%# a ocu;at !uctia &e Director A&6uct TeDic$
D-u2 Viore2 CO5AN- Director Pro&uctie
VBrsta: (# ai
Do"u2 Viore2 Co6a ocu;> &i au2 2000 ;B> A ;re@et !uc?ia &e Director
Pro&uctie, &u;> ce ti"; &e 11 ai a ocu;at !uc?ia &e He! /irou Pro&uc?ie$
Are #% &e ai &e e:;erie?> ;ro!esioa2>$ A aCso27it Istitutu2 Po2iteDic /raIo7$
Facu2tatea I&ustria +e"u2ui, iar &i 1%,# ;B> A 1%,% a ocu;at !uc?ia &e
I4ier He! Hatier$
S-a ;reocu;at ;er"aet &e s;ecia2i@are aCso27i& &i7erse cursuri &itre care
a"iti": EPer!ec?ioarea ;re4>tirii ecDi;ei &e co&ucere &i UE ;etru rea2i@area
siste"e2or i!or"atice G CPCICEC /ucureItiF Ii ECo&ucerea Ii asi4urarea ca2ita?ii
G Mo&u2 A2 G Jua2itas S$A$ G Certi!icat A )%'30'$0#$2001.
Cosi2iu2 &e A&"iistratie
B

N!"#, $%#&!"# F!&'()*
Gheorghe CALBUREAN Presedinte al CA
Veronica Ligia MAIOR Membru
Cristina Maria U!EU Membru
Alina Maria Antoaneta ONEA Membru
Cristian Robert "ader Membru
#Middle Euro$e In%estment&
%dministratorii S..!"#$%& S.%. 39%S!5 la data de 78.82.200B sunt(
DreHedinte &.,!9&., I)3;9,%" >52 ani, inginer de fora',
2Cani de experienta in
domeniu gazelor naturale
$embrii %)I"% !",% > 72 ani, stiinte 'uridice,1 ani
experienta in domeniu 'uridic
9IS+I"% S;+,; > 21 ani, specializare limbi straine, 5 ani
experienta in domeniul managerial
)I&I% 5,9!"I% $%I!9 > 50 ani,economist, 2C ani experienta
profesionala.
9IS+I%" 9!3,9+ F%#,9 > 21 ani, economist, 7 an experienta
profesionala reprezentant S $I##),
,;9!D, I"5,S+I$,"+S S9)
Darticiparea administratorilor la capitalul social al societGFii comerciale
%)I"% !",% 88.000 actiuni
)I&I% 5,9!"I% $%I!9 1.000 actiuni
Me"Crii co&ucerii e:ecuti7e 2a &ata &e #1$12$200, sut:
1
A+EKANDRU TLTAR &irector 4eera2
MARIANA
PRUTEANU
&irector ecoo"ic
MIRCEA
P+LMLDEA+L
&irector cercetare G
&e@7o2tare
VIORE+ CO5AN &irector ;ro&uc?ie
ADRIAN COSTESCU &irector Sucursa2a
/raIo7
F+ORIN DANDU &irector teDic
Sucursa2a /raIo7
MARIANA NEA.U &irector ecoo"ic
Sucursa2a /raIo7
.0EOR.0E POPA &irector Sucursa2a
Me&iaI
SORIN VASI+E POPA &irector teDic
Sucursa2a Me&iaI
ESTERA FAMA1AS &irector ecoo"ic
Sucursa2a Me&iaI
IOAN OTVOS &irector Sucursa2a SUT
/raIo7
IMA/E+A MEDESAN cotaCi2 Ie! Sucursa2a
SUT /raIo7
+UCIAN PREDESCU &irector Re;re@eta?>
#irectorul general %lexandru +atar are contract de management ,directoarea economica
de la sucursala $edias isi inceteaza activitatea cu 08.08.2001,celalalte persoanele care
fac parte din conducerea executivG au contract de muncG pe o perioadG nedeterminatG.
Darticiparea membrilor conducerii executive la capitalul social al societGFii are
urmGtoarea structurG (
%),-%"#9; +I+%9 BBC.10C
actiuni
%#9I%" !S+,S; B.16C
actiuni
D!D% S!9I" 5%SI), 2.112
actiuni
#%"#; F)!9I" 50.000 actiuni
);I%" D9,#,S; 20.000
actiuni
80
3.PRODUSE SI SERVICII
88
Pro!i2
Constructia de conducte
$agistrale de gaze
$agistrale de titei, produse petroliere si produse chimice
$agistrale pentru transportul apei potabile sau industriale
9etele de distributie gaze si apa, din otel sau polietilena
Constructii diverse
Industriale
ivile
9eparatii si modernizari cladiri
Montarea de instalatii si echipamente in:
Statii de tratare gaze.
Statii de reglare si masurare gaze.
Statii de pompare produse petroliere=apa
Statii de comprimare gaze
82
Proiectare
Instalatii si S#5>uri specifice construirii conductelor
onducte magistrale, statii de reglare si masurare gaze
+raversari aeriene si subterane pentru conducte magistrale
9etele de alimentare cu gaze 0n localitati
3ransamente locuinte
!olarea anticoro!iva a materialului tu"ular
u bitum si armare cu fibra de sticla
u benzi autoadezive din polietilena
#a"orator autori!at pentru teste:
#istructive pentru probe din otel
"edistructive prin gamagrafiere pentru suduri la conducte si control cu
ultrasunete.
ACTIVITATI
Proiectare
Instalatii si S#5>uri specifice construirii conductelor
onducte magistrale, statii de reglare si masurare gaze
+raversari aeriene si subterane pentru conducte magistrale
Sisteme de alimentare si distributie gaze naturale in localitati
3ransamente locuinte
Droiectare si instalare centrale termice de apartament
Instalatii de utilizare gaze
Pro&uctie
I$ 1%'1 - 1%%0
Conducte de transport $a!e naturale
.urezani>3ucuresti J 20E > 854 @m
$ihai 3ravu>"avodari J 24E > B7 @m
Isaccea>Silistea J 2BE > 206 @m
Filitelnic>!nesti J 2BE > 220 @m
Filitelnic>!nesti>Sendreni J 72E > 720 @m
87
Conducte de transport $a!e naturale
> B subtravarsari ale #unarii cu conducte de J 82E si 20K
> 20 traversari aeriene de rauri mari, folosind solutia de grinzi cu zabrele sau poduri de
conducte suspendate cu cabluri de suspensie. ea mai reprezentativa dintre aceste fiind
traversarea raului Siret la osmesti cu 2 conducte de J 24E, a doua ca marime in ,uropa
ca lungime a traversarii.
Conducte de transport petrol si produse petroliere
onstanta>Dloiesti J 84E > 264 @m
onstanta>Dloiesti J 20E > 8B0 @m
II$ 1%%0 - 2000
Conducte de transport $a!e naturale%
&heraiesti>Iasi J 8CE > 820 @m. 9eceptie( 8116
3ocicau>$ediesu %urit J 2BE > 40 @m. 9eceptie( 8116
> 2 subtravarsari ale #unarii cu conducte de J 40E
> Statia de masurare gaze Isaccea, compusa din 5 linii de masurare J 8CE
> onducta #n 2BE +ransport gaze naturale #e' > SarmaselL +ronson +aga > Sarmasel.
9eceptie( 8111
> onstructia a 5,2 @m din conducta #n 2BE aseiu > ormenis de la @m 75,B la @m 48.
9eceptie( 8111
III$ 2000 - ;re@et:
Proiect saccea & 'e$ru (oda
Nu"e ;roiect( onducta magistrala de tranzit gaze Federatia 9usa > ;craina > +urcia.
Puere A !uctiue( anul 2002
> +raversarea rului Strei la +otia cu conducte #n 20E vest II si #n24E 5est III. 9eceptia(
anul 2002
> Sistematizarea nodului tehnologic Sarmasel. 9eceptia( anul 2007
> onducta de transport #n400x40 bar +usnad > $iercurea iuc si racord gaze naturale si
S9$ predare pentru localitatile( osmeniL SanmartinL iuc SangiorgiuL Sancraieni.
Dunere 0n functiune( 2004
> Instalatii termomecanice la cazanul de produs agent termic fabrica( .!)2I"#;S+9I,.
9eceptie( 2007
> onducta de transport gaze naturale #n500xC4 bar $ediesul %urit > %rdud si conducta
de transport gaze naturale #n 400x40 bar %rdud > Daulean. 9eceptie( 2004
> onducta de transport gaze naturale 2BE oroi > 3ucurestiL tronson Dlatou Izvor Sinaia >
Filipesti. 9eceptie( 2007
> onducta de legatura #nB00 si #n500 0ntre nodurile tehnologice Sendreni 8 si 2L
84
inclusiv traversare Siret. Dunere 0n functiune( 2005
> onducta de transport gaze naturale #n500x50 bar $ediesul %urit > %bramut. ) M 22
@mL etapa III. Dunere 0n functiune( 2005
> 9eabilitare conducta 20E %bramut > Salonta > %rad. 9eceptia( 2006
> $odernizare si reamplasare grup de comprimare de la statia de comprimare Silistea la
statia de comprimare !nesti. 9eceptie( 2006
> Dunere 0n functiune a sondei 8 Docoleni. 9eceptie( 2006.
> ,xploatare 3loc 3ilca , III>8. 9eceptie( 200B.
> 9eparatie capitala conducta colectoare 20 E "ades>3ratei. 9eceptie( Near 200B
> 9eabilitare conducta # 20E olibi>3aile 9odbav.
> 9eabilitare conducta # 20E .eitur>Stalp B1.
> 9eabilitare conducta # 24E Sarmasel>eanu $are.
> onducta transport gaze naturale # 72E 3atani>!nesti.
> omprimare in statii de comprimare cu motocompresoare. Statia de comprimare 3alda.
> onducta transport gaze naturale # 600mm Sarmasel>3and.
> onducta transport gaze naturale # 400mm 5aslui>Iasi.
> onducta transport gaze naturale # 82E &heorghieni +oplita.
Restaurat Maestro
9estaurantul $aestro
Antr>un mediu ambiant foarte placut, puteti savura cele mai gustoase si apetisante
preparate culinare, pregatite dupa retete vestite, specifice bucatariei traditionale
romnesti.
#iversitatea preparatelor, precum si bogatia bauturilor oferite, va vor 0ncnta si vor
satisface gusturile dumneavoastra pretentioase si rafinate.
#e asemenea, servirea dumneavoastra va fi asigurata ireprosabil de catre un personal
amabil si experimentat.
Duteti face rezervari pentru diferite ocazii 0n conditii deosebit de avanta'oase.
)chipamente Condma$
#$%&'$ () *+,$- +,&.+'-$/ (&,&0$-
1$'%$-+$,)
#$2$,$/)
#$%&'& () %$'*,)'$-
85
#$%&'& () 23,$-$- -)4& 23 5),&& ,+-$-&4)
#$%&'& () $5/&2$- 6)'.& $().&4)
#$%&'& () %$5$-
A5$,$-) () %3(3,$
C)'-,$-+$,)
E27&5$8)'-) () -)%-$,) 5)'-,3 5,)%&3') 0+$%$ %& &'$/-$
C$8&+$')
Aa2i@a acti7it>?ii societ>?ii co"ercia2e
Descrierea acti7it>?ii &e Ca@> a societ>?ii co"ercia2e
#etaliat, domeniile de activitate ale societGFii sunt(
!"S+9;OI% #, !"#;+, (
> conducte colectoare 0n cmpurile de gazeL magistrale de transport gazeL magistrale
transport petrol = produse petroliereL conducte pentru alimentarea cu apG = canalizGriL
subtraversGri si supratraversGri susFinute pe cabluri, autoportante, etc.L reFele de distribuFie
gaze :oFel Hi D,<
I2!)%9, $%+,9I%) +;3;)%9 ( An cele douG variante > bitumL bandG D,
!"S+9;+I% #, I"S+%)%+II (
> staFii de tratare gazeL staFii de comprimare gazeL staFii de pompareL instalaFii de stocare
produse petroliereL staFii de reglare mGsurare : S9$ < gazeL lucrGri instalaFii sanitare Hi
0ncGlzire centralG
!"S+9;+II I5I), (
> construcFii civile si industrialeL drumuri fGrG 0mbrGcGminte asfalticG
D9!I,+%9, (
> instalaFii, S#5 >uri pentru construirea conductelorL sisteme de alimentare cu gaze a
localitGFilorL reparaFii capitale conducte magistrale Hi S9$ >uri
!$,9O > alimentaFie publicG
8C
4.PIATA,FURNIZORI SI CLIENTI
86
E7a2uarea acti7it>?i2or &e 7B@are
In anul 200B a scazut cifra de afaceri la suma de 845.787.814 lei fata de 284.608.B57 lei
in anul 2006 ,dar consideram foarte important pentru societate faptul ca s>a reusit in 200B
un control deplin al costurilor , care implicit a dus la cresterea mar'ei operationale cu
18,61? , cu o cifra de afaceri mai mica decat in 2006. % crescut indicele ratei profitului
operational de la 7.5? la 1.B?.
E7a2uarea i7e2u2ui teDic a2 societ>?ii co"ercia2e
>)ucrGri de construcFii conducte
magistrale pentru S"+&"
+9%"S&%2 $,#I%P
46? din cifra de afaceri
>)ucrGri de construcFii de
instalaFii pentru S"&"
9!$&%2 $,#I%P
77? din cifra de afaceri
>#istribuFie gaze pentru
#IS+9I&%2 3;;9,S+I
8? din cifra de afaceri
Donderea serviciilor oferite de !"#$%&, precum Hi cifrele de afaceri sunt menFionate
0n tabelul de mai 'os .
8B
ota de piata(An anul 200B S ondmag S% deFine aproximativ 85? din
piata de construcFii monta'
Furi@ori
81
C2ieti
+ransgaz S% $edias
9omgaz S% $edias
,.!" &az 9omnia S%
#istrigaz Sud S% 3ucuresti
D,+9!$
9!$D,+9!)
,+
Falcon !il Q &as
consilii locale
primarii, prefecturi
Societatea este dependentG de ;rici;a2ii c2ie?i :
>S"+&" +ransgaz $ediaH
>9omgaz $ediaH
20
>#istrigaz 3ucureHti,
datoritG specificului activitGFii.
28
22
5.CONCURENTA
Ditre ;rici;a2ii co";etitori a"iti":
N INSPET P+OIESTI
NTMUC/ /UCUREHTI
NPETROCONST CONSTANOA
NIMI /AIA MARE
NTIM C+U5
27
6.PLANURI SI STRATEGII DE VIITOR
onducerea societGFii are 0n vedere creIterea ;er!or"a?e2or ecoo"ice ale societGFii
prin(
> participare la lucrGri de construcFii de conducte de transport Hi reFele de distribuFie gaze
naturale din FarG .
> participarea la licitaFii interne pentru lucrGri suplimentare potrivit obiectului de
activitate al societGFii
S.. !"#$%& S.%. desfGHoarG urmGtoarele activitGFi cu i";act se"i!icati7 asu;ra
"e&iu2ui(
> Fabricarea de construcFii metalice Hi pGrFi componente ale structurilor metalice
> !peraFiuni de mecanicG generalG
> Fabricarea de recipienFi, containere Hi alte produse similare din oFel
> AntreFinere Hi reparaFii autovehicule
> #epozitGri
> +ransporturi rutiere de mGrfuri
Dentru aceste activitGFi deFine autorizaFie de mediu 0n conformitate cu legislaFia 0n
vigoare.
Dentru activitGFile desfGHurate nu sunt 0nregistrate depGHiri ale indicatorilor normaFi sau
probleme care sG conducG la 0ncGlcGri de legislaFie.
Dentru re&ucerea i";actu2ui asu;ra "e&iu2ui a acti7it>?i2or pe care le desfGHoarG S..
!"#$%& S.%. a stabilit o serie de ">suri pentru(
> utilizarea de instalaFii Hi echipamente care sG reducG emisiile 0n aer :0nnoirea parcului
auto, achiziFionarea de utila'e performante, folosirea de tehnologii nepoluante< L
> gestionarea deHeurilor prin instituirea unui sistem de depozitare selectivG a deHeurilor
rezultate, extinderea soluFiilor de refolosire Hi valorificare a acestora.
24
7.ANALIZA FINANCIARA PENTRU 2007 SI 2008 PE
AZA ILANTULUI

Indicatorii de rentabilitate:
1.Rata rentabilitatii economice
active Total
loatare din ofit loatare din brut zultatul < exp :Dr exp 9e
=
800
2.Rata rentabilitatii financiare
propriu Capital
net ofit Dr
=
800
3.Rata rentabilitatii veniturilor
CA
net ofit Dr
= 800
Avem urmatoarele date din bilant:
Indicator 2007 2008
Venituri din
exploatare
227.504.071 167.848.350
Cheltuieli din
exploatare
220.084.096 153.429.345
Reultatul brut din
exploatare
7.419.975 14.419.005
Active Imobiliate 76.041.672 74.565.532
Active Circulante 56.194.124 55.857.005
Cheltuieli in
avan!
190.654 118.691
"otal active 132.426.450 130.541.228
#rofit net 4.666.245 8.890.127
Capital propriu 69.315.677 78.205.804
CA 214.701.853 145.313.194
25
In 2007$rata rentabilitatii economice e!te
active Total
loatare din ofit loatare din brut zultatul < exp :Dr exp 9e
=
800 %
0 872.42C.45
6.481.165
=
= 800 &$'(
In 2008$rata rentabilitatii economice e!te
active Total
loatare din ofit loatare din brut zultatul < exp :Dr exp 9e
=
800
B 870.548.22
84.481.005
=
= 800 ))$0&(
Rentabilitatea economica !e dubleaa$!ituatie favorabila.
In 2007$rata rentabilitatii finaciare e!te
propriu Capital
net ofit Dr
=
800
%
%
C1.785.C66
4.CCC.245
= 800 '$73(
In 2008$rata rentabilitatii finaciare e!te
propriu Capital
net ofit Dr
=
800 %
%
6B.205.B04
B.B10.826
= 800 ))$37(
Rentabilitatea financiara cre!te de a!emenea.
2C
In 2007$rata rentabilitatii veniturilor e!te
CA
net ofit Dr
= 800 %
7 284.608.B5
4.CCC.245
= = 800 2$)7(
In 2008$rata rentabilitatii veniturilor e!te
CA
net ofit Dr
= 800 %
4 845.787.81
B.B10.826
= = 800 '$)2(
*i rentabilitatea veniturilor cre!te$in!a !e mentine la un
nivel mode!t.
Rata de lichiditate:
+ichiditatea ,enerala
curente Pasive
curente Active
=
800
scurt termen pe Datorii
circulante Active
=
800
2007 2008
Active Circulante 56.194.124 55.857.005
-atorii pe termen
!curt
42.496.553 27.614.139
+ichiditatea ,enerala in anul 2007
42.41C.557
5C.814.824
= = 800 )32$23(
26
+ichiditatea ,enerala in anul 2008
26.C84.871
55.B56.005
= = 800 202$28(
+ichiditatea ,enerala cre!te !emnificativ$cu 70 puncte
procentuale$fiind o !ituatie poitiva.
Rate de !olvabilitate:
).*olvabilitatea ,enerala
totale Datorii
totale Active
=
800
2.*olvabilitatea patrimoniala
totale Pasive
propriu Capital
=
800
Indicatori 2007 2008
Active totale 132.426.450 130.541.228
-atorii pe termen
!curt
42.496.553 27.614.139
-atorii pe termen
mediu !i lun,
17.664.253 23.632.420
-atorii totale '0.)'0.80' &).2.'.&&/
Capital propriu 69.315.677 78.205.804
#a!ive totale 129.476.483 129.452.363
*olvabilitatea ,enerala pentru 2007
totale Datorii
totale Active
=
800 %
C0.8C0.B0C
0 872.42C.45
= 800 220$)2(
*olvabilitatea ,enerala pentru 2008
totale Datorii
totale Active
=
800 %
58.24C.551
B 870.548.22
= 800 2&.$73(
2B
Indicatorul inre,i!treaa o cre!tere de 30 puncte
procentuale$avand niveluri foarte bune atat in 2007 cat
!i in 2008.
*olvabilitatea patrimoniala pentru 2007
totale Pasive
propriu Capital
=
800 %
7 821.46C.4B
C1.785.C66
= 800 &3$&.(
*olvabilitatea patrimoniala pentru 2008
totale Pasive
propriu Capital
=
800 %
7 821.452.7C
6B.205.B04
= 800 '0$.)(
Alti indicatori:
0umar actiuni:
20071)72.7/'.&)'
20081)72.7/'.&)'
"otal -ividend:
200710
200810
de exemplu$profitul din 2008 !1a repartiat pentru fond
devoltare !i fond reerve.
#ret actiune in ultima i de tranactionare:
200722).)2.0731)$.& lei
2008223.)2.08310$23' lei

Valoarea contabila a actiunii:
2007:0$) lei
2008:0$) lei
#ret actiune in ultima i din an:
2007:)$38 lei
2008:0$2. lei
21
)3 Active nete contabile:Active totale1-atorii totale

Indicator 2007 2008
Active totale 132.426.450 130.541.228
-atorii totale 60.160.806 51.246.559
Active nete
contabile
72.265.644 79.294.669
23 #rofit net pe actiune
respectiv anul in actiuni de Nr
respectiv anul din net ofit
.
Dr
=
Indicator 2007 2008
#rofit net 4.666.245 8.890.127
0umar de actiuni 172.796.516 172.796.516
#rofit net pe
actiune
0$0270 lei 0$0&).& lei
33 -ividende pe actiuni
actiuni de Nr
dividende Total
.
=
Indicator 2007 2008
"otal -ividende 0 0
0umar de actiuni 172.796.516 172.796.516
-ividende pe
actiuni
0 0
70
.3#4V
respectiv anul din actiunii a contabila Valoarea
respectiv anului a zi ultima din actiunii etul Dr
=
Indicator 2007 2008
#retul actiunii
din ultima i a
anului
1,38 lei 0,24 lei
Valoarea contabila
a actiunii din
anul re!pectiv
0,1 lei 0,1 lei
#4V 13,8 2,4
&3 #5R
respctiv anul din actiune pe net ofit
respectiv anului a nare tranzactio de zi ultima din actiuni etul
Dr
Dr
=
Indicator 2007 2008
#retul actiuni din
ultima i de
tranactionare a
anului
)$.& lei 0$23& lei
#rofit net pe
actiune a anului
0$0270 lei 0$0&).& lei
#5R &3$7037 .$&'7&
Atat #4V cat !i #5R !ufera !caderi dra!tice$din caua
!caderii pretului actiunii in 2008.
78
Bilanturi
Anul 2007
Situatia patrimoniului
Denumirea indicatorului
Nr.
rd.
SOLD LA
01.01.2007 31.12.2007
A B 1 2
A. ACTIV I!OBILI"AT 1# 2$.%07.0$1 7&.0%1.&72
I. Imo'ili(ari necorporale 0& 11).3)1 211.2$&
II. Imo'ili(ari corporale
1. Terenuri *i con*tructii 07 11.7&).1%3 %).)7).&##
2. In*talatii te+nice *i
ma*ini
0) ).2)).%&3 17.2)#.%&%
3. Alte in*talatii, utila-e *i
mo'ilier
0# )%.$%% 7%.1%$
%. A.an*uri *i imo'ili(ari
corporale in cur*
10 1&#.)7) 0
Total imo'ili(ari corporale/ 11 20.311.02) &&.2%2.30)
III. Imo'ili(ari 0inanciare 1) %.#77.&%2 #.$)).10)
B. ACTIV CI1C2LANT 3$ &7.0)&.#7) $&.1#%.12%
I. Stocuri
1. !aterii prime *i materiale
con*uma'ile
20 $.327.1#& 11.03#.##3
2. 3roductia in cur* de
e4ecutie
21 1.23).7)) 3.330.2&)
3. 3rodu*e 0inite *i mar0uri 22 2.3%).3$2 2.27#.10$
%. A.an*uri pentru cumparari
*tocuri
23 1%.0)1 $0.&&&
Total *tocuri/ 2% ).#2).%17 1&.700.032
II. Creante 30 20.2$&.)## 32.31#.11#
III. In.e*titii 0inanciare pe
termen *curt
33 &3.)0$ 10&.073
IV. Ca*a *i conturi la 'anci 3% 37.)37.)$7 7.0&).#00
C. C5LT2ILI IN AVANS 3& 1)3.72$ 1#0.&$%
D. DATO1II/ Sumele care tre'uie
platite intr6o perioada de pana
la un an/
%$ $$.&1$.%$# %2.%#&.$$3
72
. ACTIV CI1C2LANT 7 DATO1II
C21NT NT
%& 11.&$$.2%% 13.))).22$
8. TOTAL ACTIV !IN2S DATO1II
C21NT
%7 37.0&2.2#$ )#.#2#.)#7
9. DATO1II/ Sumele care tre'uie
platite intr6o perioada mai mare
de un an/
$& ))#.#&2 17.&&%.2$3
5. 31OVI"IOAN &0 3.7$%.$#2 2.#%#.#&7
I. VNIT21I IN AVANS/ &3 0 0
:. CA3ITAL SI 1"1V )$ 32.%17.7%1 &#.31$.&77
Total capitaluri proprii din
care/
)3 32.%17.7%1 &#.31$.&77
I. Capital &7 17.27#.&$2 17.27#.&$2
II. 3rime de capital &) 0 0
III. 1e(er.e din ree.aluare &# $$7.313 32.70).2%&
IV. 1e(er.e 7% 11.1)1.7$& 1%.#32.%)$
V. 3ro0itul *au pierderea reportat/
Sold C 7) 1$.&%# 1$.&%#
Sold D 7# 0 0
VI. 3ro0itul *au pierderea e4ercitiului 0inanciar/
Sold C )0 3.$#3.2$) %.&&&.2%$
Sold D )1 3.$#3.2$) 0
1eparti(area pro0itului )2 20#.))7 2)&.&00
Contul de pro0it *i pierdere
Denumirea indicatorului
Nr.
rd.
1ALI"A1I A81NT
31IOADI D 1A3O1TA1
31.12.200& 31.12.2007
A B 1 2
1. Ci0ra de a0aceri neta 01 10%.%)&.2#$ 21%.701.)$3
Venituri din e4ploatare 6 TOTAL 10 10#.#70.7)) 227.$0%.071
C+eltuieli din e4ploatare 6
TOTAL
32 10$.)#&.)33 220.0)%.0#&
3ro0itul *au pierderea din e4ploatare
6 3ro0it 33 %.073.#$$ 7.%1#.#7$
6 3ierdere 3% 0 0
Venituri 0inanciare 6 TOTAL %2 1.0&0.#1% ))&.#23
77
C+eltuieli 0inanciare 6 TOTAL %# )$0.)&0 2.$13.130
3ro0itul *au pierderea 0inanciar;a<
6 3ro0it $0 210.0$% 0
6 3ierdere $1 0 1.&2&.207
1%. 3ro0itul *au pierderea curent;a<
6 3ro0it $2 %.2)%.00# $.7#3.7&)
6 3ierdere $3 0 0
Venituri e4traordinare $% 0 0
1&. C+eltuieli e4traordinare $$ 2%7 0
17. 3ro0itul *au pierderea din acti.itatea e4traordinara
6 3ro0it $& 0 0
6 3ierdere $7 2%7 0
Venituri totale $) 111.031.702 22).3#0.##%
C+eltuieli totale $# 10&.7%7.#%0 222.$#7.22&
3ro0itul *au pierderea 'rut;a<
6 3ro0it &0 %.2)3.7&2 $.7#3.7&)
6 3ierdere &1 0 0
3ro0itul *au pierderea net;a< a e4ercitiului 0inanciar
6 3ro0it &% 3.$#3.2$) %.&&&.2%$
6 3ierdere &$ 0 0
Anul 2008
Situatia patrimoniului
Denumirea indicatorului
Nr.
rd.
SOLD LA
01.01.200) 31.12.200)
74
A B 1 2
A. ACTIV I!OBILI"AT 1# 7&.0%1.&72 7%.$&$.$32
I. Imo'ili(ari necorporale 0& 211.2$& 13#.$0#
II. Imo'ili(ari corporale
1. Terenuri *i con*tructii 07 %).)7).&## %0.))0.17$
2. In*talatii te+nice *i
ma*ini
0) 17.2)#.%&% 23.#0).77$
3. Alte in*talatii, utila-e
*i mo'ilier
0# 7%.1%$ )&.00&
%. A.an*uri *i imo'ili(ari
corporale in cur*
10 0 30%.732
Total imo'ili(ari corporale/ 11 &&.2%2.30) &$.17#.&))
III. Imo'ili(ari 0inanciare 1) #.$)).10) #.2%&.33$
B. ACTIV CI1C2LANT 3$ $&.1#%.12% $$.)$7.00$
I. Stocuri
1. !aterii prime *i materiale
con*uma'ile
20 11.03#.##3 ).&17.%&3
2. 3roductia in cur* de
e4ecutie
21 3.330.2&) ).)#1.01#
3. 3rodu*e 0inite *i mar0uri 22 2.27#.10$ 1.0)2.))%
%. A.an*uri pentru cumparari
*tocuri
23 $0.&&& $0.3$0
Total *tocuri/ 2% 1&.700.032 1).&%1.71&
II. Creante 30 32.31#.11# 32.20#.1$3
III. In.e*titii 0inanciare pe
termen *curt
33 10&.073 0
IV. Ca*a *i conturi la 'anci 3% 7.0&).#00 $.00&.13&
C. C5LT2ILI IN AVANS 3& 1#0.&$% 11).&#1
D. DATO1II/ Sumele care tre'uie
platite intr6o perioada de pana
la un an/
%$ %2.%#&.$$3 27.&1%.13#
. ACTIV CI1C2LANT 7 DATO1II
C21NT NT
%& 13.))).22$ 2).3&1.$$7
8. TOTAL ACTIV !IN2S DATO1II
C21NT
%7 )#.#2#.)#7 102.#27.0)#
9. DATO1II/ Sumele care tre'uie
platite intr6o perioada mai mare
de un an/
$& 17.&&%.2$3 23.&32.%20
5. 31OVI"IOAN &0 2.#%#.#&7 1.0)).)&$
75
I. VNIT21I IN AVANS/ &3 0 0
:. CA3ITAL SI 1"1V )$ &#.31$.&77 7).20$.)0%
Total capitaluri proprii din
care/
)3 &#.31$.&77 7).20$.)0%
I. Capital &7 17.27#.&$2 17.27#.&$2
II. 3rime de capital &) 0 0
III. 1e(er.e din ree.aluare &# 32.70).2%& 2).%0$.23)
IV. 1e(er.e 7% 1%.#32.%)$ 2%.10$.11&
V. 3ro0itul *au pierderea reportat/
Sold C 7) 1$.&%# 1$.&%#
Sold D 7# 0 0
VI. 3ro0itul *au pierderea e4ercitiului 0inanciar/
Sold C )0 %.&&&.2%$ ).)#0.127
Sold D )1 %.&&&.2%$ 0
1eparti(area pro0itului )2 2)&.&00 %)#.#7)
Contul de pro0it *i pierdere
Denumirea indicatorului
Nr.
rd.
1ALI"A1I A81NT
31IOADI D 1A3O1TA1
31.12.2007 31.12.200)
A B 1 2
1. Ci0ra de a0aceri neta 01 21%.701.)$3 1%$.313.1#%
Venituri din e4ploatare 6 TOTAL 10 227.$0%.071 1&7.)%).3$0
C+eltuieli din e4ploatare 6
TOTAL
32 220.0)%.0#& 1$3.%2#.3%$
3ro0itul *au pierderea din e4ploatare
6 3ro0it 33 7.%1#.#7$ 1%.%1#.00$
6 3ierdere 3% 0 0
Venituri 0inanciare 6 TOTAL %2 ))&.#23 7)2.%30
C+eltuieli 0inanciare 6 TOTAL %# 2.$13.130 %.)%$.)%%
3ro0itul *au pierderea 0inanciar;a<
6 3ro0it $0 0 0
6 3ierdere $1 1.&2&.207 %.0&3.%1%
1%. 3ro0itul *au pierderea curent;a<
6 3ro0it $2 $.7#3.7&) 10.3$$.$#1
6 3ierdere $3 0 0
7C
Venituri e4traordinare $% 0 0
1&. C+eltuieli e4traordinare $$ 0 0
17. 3ro0itul *au pierderea din acti.itatea e4traordinara
6 3ro0it $& 0 0
6 3ierdere $7 0 0
Venituri totale $) 22).3#0.##% 1&).&30.7)0
C+eltuieli totale $# 222.$#7.22& 1$).27$.1)#
3ro0itul *au pierderea 'rut;a<
6 3ro0it &0 $.7#3.7&) 10.3$$.$#1
6 3ierdere &1 0 0
3ro0itul *au pierderea net;a< a e4ercitiului 0inanciar
6 3ro0it &% %.&&&.2%$ ).)#0.127
6 3ierdere &$ 0 0
)+,)-.%*/)#
888$co&"a4$ro
76
888$C7C$ro
ra;ort aua2 a2 a&"iistratori2or ;e 200,
7B