Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

ELEV: RADU FLORENTINA


ANUL III AMG


PROIECT DIDACTIC

Data: 06.05.2914
Clasa: a-X-a
Disciplina: Biologie
Tipul lectiei: Mixta
Titlul lectiei: Sistemul digestiv si digestia la mamifere.
Competenta generala: Structura si functiile fundamentale ale organismelor vii: Functia de nutritie
Competenta de referinta : dobandirea de catre elevi a unor cunostinte referitoare la particularitatile structurale ale
sistemului digestiv la mamifere
Obiective operationale:
CD1- s identifice componentele tubului digestiv;
CD2 - s identifice care formaiuni sunt implicate n digestia bucala ;
CD3-s indice cum se realizeaz digestia gastrica; rolul enzimelor n digestia gastrica;
CD4- s precizeze aspecte legate de digestia intestinal;
CD5- s identifice particulariti legate de fiziologia intestinului gros;
Metode si procedee: conversatia euristica,explicatia ,observatia,lectura.
Materiale didactice: manual, CD, calculator,videoproiector, fise de evaluare,carte lectura- manual pg. 82
Nr
.
crt
Etapele lectiei Obiective Activitatea
profesorului
Activitatea
elevului
Metode
procedurale
Materiale
utilizate
Evaluare
1.
Moment organizatoric

-pregateste materialul
didactic;
-noteaza in catalog
elevii absenti si verifica
daca sunt conditii
optime pentru
desfasurarea orei;
-isi pregatesc cartile
si caietele;
-conversatia -catalog
-pix

2.
Captarea atentiei
-sa observe
-sa identifice
-solicita elevilor
Observarea pe baza
imaginilor in power
point a componentelor
sistemului
-se gandesc la
solicitarea
profesorului
-conversatia
euristica
-CD
-calculator
videoproiecto
r
Evaluare
frontala
3.
Recapitularea lectiei
anteriare
-sa explice
-raspunda
- adreseza ntrebri,
urmreste elaborarea
rspunsurilor din care
verifica notiunile
predate
- raspund la
ntrebri;
-conversatie
-explicatie
-activitate

-tabla
-creta
-plansa
autoevaluare
4.
Anuntarea titlului lectiei -sa asculte -Anuna titlul leciei si
il scrie pe tabla
Sistemul digestiv si
digestia la mamifere.
-comunica clar
competentele derivate
ale leciei,care exprima
ceea ce elevii treuie sa
cunoasca la finalul
lectiei.

-ascult ,noteaza
titlul lectiei.

-conversatia
-explicatia
-tabla
-creta
-caiete

5.
Desfasurarea propriu-zisa
a activitatii
-sa observe
-sa explice
-sa compare
-sa descrie
-sa stabileasca
Utilizeaza mulajul cu
corpul mamiferelor.
Enumera componentele
sistemului digestiv la
mamifer.
Descrie pe baza
fragmentelor de lectie
caracteristicile cavitatii
bucale, evidentiind
transformarile fizice,
chimice si biologice ce
determina formarea
proceselor de masticatie
si deglutitie.
Solicita elevilot sa
compare alcatuirea
camerelor stomacului la
diferite mamifere.
Prezinta particularitatile
digestiei intestinale, a
transformarilor ce au
loc aici, stabilind
produsii finali ai
digestiei.
Prezinta elevilor
procesele ce au loc la
nicelul intestinului gros
si alcatuirea acestuia
-asculta, observa,
scriu-urmaresc imaginile

-asculta, observa
,scriu


-asculta,scriu,
observa

Observatia

ExplicatiaConversatia


ObservatiaExplicatia
Conversatia
-mulaj
-caiete
-tabla
-creta
-orala
6.
Asigurarea feed-back-
ului
-sa rezolve Prin chestionare oral pe
tot parcursul lectiei si
pe baza fisei de
evaluare
Completeaza fisa de
evaluare

Fisa de
evaluare
scris
(Anexa2)
7.
Asigurarea retentiei
-sa identifice
-sa stabileasca
Inventariaza
principalele informatii
si solicita elevilor sa
dea raspunsuri clare
pentru a verifica masura
in care au fost atinse
obiectivele, pe baza
unui fragment de text
pe care il lectureaza .
Citesc fragmentul de
text, dau raspunsuri
la intrebari.
Lectura Fragment
text
Manual pg.
32.
oral
8.
Evaluare