Sunteți pe pagina 1din 2

1.

In prezent, majoritatea specialistilor plaseaza momentul aparitiei marketingului: c) la


inceputul sec. XX;. 2. Aparitia si promovarea in practica a marketingului este asociata
in principal, cu: c) dinamismul social-economic;3. O definitie cuprinzatoare a
marketingului, care sa evidentieze cu pregnanta trasaturile sale, esenta sa, ar trebui
sa includa ca elemente de baza urmatorele: c) conceptie moderna asupra orientarii,
orientarii si desfasurarii activitatii intreprinderii; un ansamblu coerent de activitati
practice; utilizarea unor metode si tehnici stiintifice;4. Elementul central de referinta al
marketingului este reprezentat de: a) consumator;5. Marketingulul relational semnifica
preocuparea intreprinderii de a delimita foarte bine: b) clientela fidela si de a stabili, pe
termen lung relatii foarte bune cu aceasta;6. Satisfacerea in conditii superioare a
nevoilor de consum este o functie a marketingului de tipul: c) functie obiectiv;7.
Maximizarea eficientei econonice (a profitului) este o functie a marketingului de tipul:
c) functie obiectiv;8. Conectarea dinamica a intreprinderii la mediul economico-social
este o functie a marketingului de tipul: d) functie mijloc.9. Revista (Marketing Health
Service) este editata de c) AMA;10.Cele mai importante asociatii de marketing din
Franta sunt; d) ADETEM si AFM11.Mediul extern al intreprinderii reprezinta un
concept; c) care include deopotriva micromediul si macromediul 12. Caracteristicile
mediului turbulent sunt reprezentate de: a) modificari frecvente, bruste si imprevizibile
ale majoritatii componentelor;13. Caracteristicile mediului stabil sunt reprezentate de:
c) modificari rare si usor previzibile ale majoritatii componentelor;14. Care din
urmatoarele elemente nu reprezinta o componenta a micromediului intreprinderii? d)
partidele politice.15. Populatia aflata in zona de activitate a intreprinderii este inclusa
in: a) mediul demografic;16. Structura pe ramuri a activitatii economice, nivelul de
dezvoltare pe ansamblu si pe fiecare ramura, gradul de ocupare al fortei de munca
reprezinta caracteristici ale: b) mediului economic;17. Ansamblul elementelor care
privesc sistemul de valori, obiceiurile, traditiile, credintele si normele care guverneaza
statul oamenilor in societate reprezinta caracteristice ale c) mediului cultural;18.
Ansamblul reglementarilor de natura juridica prin care este vizata direct sau indirect
activitatea de piata a intreprinderii constituie: a) mediul institutional;19. Analiza
mediului extern a intreprinderii este concentrata asupra unui:a) proces de identificare
si cunoastere a evolutiei factorilor externi ce influenteaza activitatea intreprinderii;20.In
categoria organismelor publice, componenta a micromediului extern al intreprinderii,
nu se includ b)concurentii ;21.Relatiile de piata ale intreprinderii se pot grupa in
functie de mai multe criterii, intre care : b) profilul agentilor de piata22. In functie de
frecventa relatiilor intreprinderii cu piata, acestea pot fi : b) permanente, periodice si
ocazionale23. In functie de gradul de concentrare a relatiilor intreprinderii cu piata
acestea pot fi : c) dimensionale, spatiale si temporale ;24. Gradul efectiv sau potential
de patrundere in consum (utilizare) a produselor sau serviciilor unei intreprinderi
defineste : a) piata intreprinderii ;25.Cererea consumatorilor individuali, in calitatea lor
de persoane fizice, este cunoscuta sub denumirea de : c) piata de consum26.Cererea
alcatuita din totalitatea firmelor sau organizatiilor care cumpara bunuri si servicii in
scopul prelucrarii este cunoscuta sub denumirea de : b) piata afacerilor27.Piata
efectiva poate fi definita ca : b) dimensiune a pietei atinse la un moment dat ;
28.In functie de obiectul tranzactiilor piata se subdivide in : a) piata bunurilor materiale
si piata serviciilor29. Piata potentiala poate fi definita ca : a)dimensiunea maximala a
pietei ;30.Piata bunurilor materiale se subdivide in : b) piata mijloacelor de productie si
piata bunurilor de consum31.Clasificarea pietei in interna sau externa se realizeaza in
functie de :a)locul de desfasurare a tranzactiilor ;32.Suma tranzactiilor efectuate atat in
in interiorul, cat si in exteriorul granitelor nationale defineste : d) piata
mondiala33.Notiunea de gravitatie comerciala se refera la : c)atractia exercitata de
centrele urbane asupra cumparatorilor din zonele invecinate ;34. Volumul vanzarilor
este un indicator de caracterizarea : c)capacitatii pietei ;35.Unul dintre obiectivele
cercetarii structurii pietei consta in : c) identificarea si dimensionarea segmentelor de
piata ;36.Volumul ofertei este un indicator utilizat in determinarea capacitatii pietei
atunci cand : d) oferta este mai mica decat cererea.37.Cota de piata reprezinta :
b)ponderea detinuta de o intreprindere sau produs in cadrul unei piete de referinta ;
38. Aparitia unei noi piete este marcata de : b) existenta, in cadrul mediului, a unei
nevoi nesatisfacute si satisfacerea acesteia printr-o noua oferta ;39.Etapa de
maturitate a pietei este caracterizata de existenta : b) mai multor produse aflate in
raporturi de concurenta ;40 Piata unui produs se afla in raporturi de asociere cu piata
altui produs atunci cand : d) modificarile pietei unui produs atrag modificari de acelasi
sens ale pietei celuilalt produs.41.Piata unui produs se afla in raporturi de concurenta
cu piata altui produs atunci cand : a) isi disputa aceesi consumatori, vizand
satisfacerea acelorasi nevoi de consum ;42.Calea intensiva de dezvoltare a pietei
intreprinderii este reprezentata de :b) cresterea cumpararilor medii efectuate de o
unitate de consum (individ, familie, intreprindere utilizatoare) ;43. Dezvoltarea
extensiva a pietei confectiilor sport in Romania nu poate fi realizata prin: b) cresterea
cumpararilor medii efectuate de o unitate de consum;44. In situatia mentinerii
numarului de cumparatori ai unui produs si cresterii cu 50% a cantitatii medii
achizitionate de fiecare cumparator, cresterea intensiva a pietei raportata la cresterea
totala a pietei este de: c) 50%;45. Un produs alimentar "X" oferit pe piata de o
intreprindere "Z", care este consumat in perioada T0 de 3,7 milioane de persoane,
inregistrandu-se un consum anual mediu pe o persoana de 20 kg, va fi consumat in
perioada T1 de 4,5 milioane persoane, inregistrandu-se un consum anual mediu pe o
persoana de 25 kg. Sa se determine contributia (ponderea) celor trei cai de dezvoltare
a pietei intreprinderii - extensiva, intensiva si mixta ( in aceasta ordine) - in total
crestere a pietei: d)41,56%; 48,05%; 10,39%.
46. In anul 2001 cota de piata a intreprinderii "A" a fost de 26%, iar pentru anul 2002
se prevede o crestere cu 8% a cifrei de afaceri. In conditiile in care piata de referinta a
intreprinderii va inregistra un ritm de crestere de 2% sa se calculeze care va fi cota de
piata a intreprinderii in 2002: a) 27,53%;47. Pe piata tarii "A" s-a inregistrat, in anul
2001, un volum total al vanzarilor de marfuri de 1600 miliarde unitati monetare (u.m.)
din acre, importurile de marfuri au reprezentat 500 miliarde u.m. O intreprindere
straina "Z" a exportat pe piata tarii respective un volum de marfuri de 40 de miliarde
u.m. In anul urmator nivelurile se modifica, reprezentand, in ordine, 1850 miliarde u.m.
670 miliarde u.m. si respectiv, 48 miliarde u.m. Sa se calculeze care au fost cotele de
piata ale intreprinderii "Z" (2001 si 2002) in total importuri? d) 8,000%; 7,164%;48. In
perioada T0, din totalul cifrei de afaceri inregistrate cu un produs intreprinderea "A"
detine o cota de piata de 9%, iar intreprinderea "B" o cota de piata de 16%. In
perioada T1 cifra de afaceri a intreprinderii "A" este cu 7% mai mare, iar a intreprinderii
"B" cu 6%. Cunoscand faptul ca cifra de afaceri totala inregistrata cu produsul
respectiv este, in T1, cu 9% mai mare ca in T0, sa se calculeze la ce nivel se situeaza
cotele de piata ale celor doua intreprinderi (in ordine - A si B)? b) 8,834%;
15,560%;49. Limitarea sau controlul productiei si distributiei de catre mai multi agenti
economici constituie: c) practica anticoncurentiala;50. Intelegerile privind impartirea
pietelor de desfacere sau a surselor de aprovizionare cu ceilalti concurenti constituie
o: c) practica sanctionata de legea concurentei;51. Concurenta dintre intreprinderile
care se adreseaza acelorasi nevoi sau unor nevoi diferite prin oferirea de produse
(servicii) diferite poarta denumirea de concurenta: c) indirecta;52. Concurenta dintre
intreprinderile care, actionand in cadrul pietei, isi disputa, practic, aceleasi venituri ale
consumatorilor poata denumirea de concurenta: a) generica;53. Concurenta dintre
intreprinderile care se adreseaza acelorasi nevoi prin oferirea de produse (servicii)
similare sau identice poarta denumirea de concurenta: a) directa;54. Singura varianta
a relatiilor de piata care nu lasa nici un spatiu de manifestare a concurentei este: d)
monopolul bilateral.55. Denigrarea concurentilor consta in : a) punerea in circulatie a
unor afirmatii inexacte despre activitatea acestora ;56. Incalcarea legilor fiscale(frauda
fiscala) cu scopul practicarii unor preturi mai mici comparativ cu cele ale
intreprinderilor concurente se incadreaza in varianta de concurenta neloiala de tip : b)
ilicit57. Obtinerea de avantaje ca urmare a confuziei ce poate fi creata intre activitatea
proprie si cea a concurentilor se incadreaza in varianta de concurenta neloiala de tip :
a) parazitar 58. Conjunctura pietei exprima : a)fluctuatiile inregistrate de cerere si
oferta intr-o anumita perioada de timp, raporturile dintre acestea si efectele pe care le
genereaza59. In grupa factorilor cu actiune ciclica, care determina conjunctura pietei,
se incadreaza : b) crizele economice60. Care dintre urmatoarele elemente nu
reprezinta o dimensiune de baza a conducerii startegice : d) investigarea pietei, a
nevoilor si dorintelor consumatorilor.61.Punctul central al programarii de marketing la
nivelul oricarei intreprinderi este reprezentat de : b)formularea strategiei de piata ;62.
In situatia cand pe piata se inregistreaza o cerere lenta, rolul marketingului este de : b)
dezvoltare a cererii ;63. In situatia cand pe piata se inregistreaza o cerere fluctuanta,
rolul marketingului este de :d) regularizare a cererii.64. Strategia pe care o adopta
intreprinderea se poate diferentia si dupa comportamentul acesteia in relatie cu
schimbarile aparute la nivelul mediului extern. Daca intreprinderea prevede
modificarile ce vor aparea la nivelul mediului extern si cauta, prin masuri adecvate, sa-
si corecteze staregia inainte ca aceste schimbari sa devina realitate, putem afirma ca
are un comportament de tip : b) anticipativ ;65. O varianta a strategiei de piata, care
defineste o posibila atitudine a intreprinderii fata de structurile pietei este : a) strategia
diferentiata ;66. O varianta a strategiei de piata, care defineste o posibila atitudine a
intreprinderiiin raport cu evolutia produselor si pietelor sale este :b)strategia
concentrata ;67. Creatorul conceptului de marketing-mix, ce detine o pozitie centrala in
teoria si practica marketingului, a fost : a)Neil H. Borden ;68.In componenta mixului de
marketing intra o serie de variabile, ce pot fi manevrate de la nivelul intreprinderii.
Numai una din gruparile de mai jos cuprinde, in totalitate, componentele mixului de
marketing : d) produs , pret, distributie, promovare.69.Locul central in cadrul mixului de
marketing revine : a)produsului ;70.La nivel de intreprindere politicii de produs i se pot
atribui trei sarcini principale : d) introducerea produselor noi, modernizarea produselor,
eliminarea produselor ''imbatranite''71. Nu face parte din activitatile ce compun politica
de produs: b) identificarea de noi zone pentru distributia produsului;72. Totalitatea
operatiunilor prin care intrprinderea producatoare confera identitate bunurilor pe care
le creeaza reprezinta activitatea de: c) modelare a produsului:73. Ansamblul actiunilor
juridice prin care produsul este protejat impotriva contrafacerilor reprezinta activitatea
de: d) asigurare legala a produsului;74. Marca produsului reprezinta o: b) componenta
acorporala a produsului;75. Ansamblul informatiilor despre produs, transmisie de
producator sau distribuitor cumparatorului potential, cunoscute si sub denumirea de
comunicatii privitoare la produs se refera la: a) actiuni de merchandising;76.
Dezvoltarea unei game de produse creeaza intreprinderii avantajul: c) acoperirii unei
zone mai mari din piata;77. Dezvoltarea unei game inguste si putin profunde de
produse creeaza intreprinderii avantajul: a) concentrarii eforturilor;78. Pozitionarea
produselor in cadrul gamei reprezinta, pentru intreprindere, o operatiune:
b)premergatoare stabiliriistrategiei de produs;79. Pozitionarea produselor in cadrul
gamei nu se realizeaza in functie de: d) materiile prime utilizate pentru obtinerea
fiecarui produs.80. Testarea tehnica a unui produs nou este o operatiune
premergatoare lansarii acestuia pe piata prin care:b) se urmareste sa se verifice (in
principal) respectarea parametrilor tehnico-functionali propusi pentru produsul nou;
81. Procesul prin care se urmareste rationalizarea functiilor ce trebuie indeplinite de un
produs, proces sau serviciu, cu scopul de a obtine o utilitate maxima in conditiile
minimizarii costurilor de realizare, se numeste:c) analiza valorii;
82 Optiunea de prezentare si vanzare a produsului sub o marca a unui distribuitor
(marca comerciala) este recomandata in cazul produselor ce prezinta un nivel calitativ
:c)mijlociu;83. Care din urmatoarele afirmatii privind componentele procesului de
lansare a produselor noi pe piata nu este adevarata:a) pregatirea fortelor de vanzare
este o activitate care precede fixarea zonei teritoriale pe care va fi lansat
produsul;84.Strategia selectiei sortimentale reprezinta o alternative a strategiilor de
produs stabilita potrivit:a)dimensiunilor gamei de produs;85.Strategia stabilitatii
calitative reprezinta o alternative a strategiilor de produs stabilita potrivit:b)nivelului
calitativ al produselor;86. Strategia asimilarii de noi produse reprezinta o alternativa a
strategiilor de produs stabilita potrivit:c) gradului de innoire a produselor;87.
Dobandirea unei pozitii mai bune pe piata, prin castigarea unei cote mai mari de piata
se poate realiza apeland, in primul rand, la strategia:d) cresterii dimensiunilor gamei
de produse.88. Problema optimizarii calitatii produselor oferite pe piata in raport cu
nivelele diferite de exigenta ale principalelor segmente de consumatori (utilizatori) se
realizeaza, de obicei, prin aplicarea strategiei:c) diferentierii nivelului calitativ al
produselor;89. Pozitionarea produselor in cadrul gamei cu care intreprinderea se
adreseaza pietei este o activitate specifica:c) cercetarii produsului;90. In mod
conventional componentele mixului de marketing sunt considerate variabile endogene,
adica pot fi pe deplin controlate si manevrate in sensul dorit de catre intreprindere.
Realitatea ne arata ca numai doua dintre acestea se comporta conform afirmatiei de
mai sus. Care sunt acestea? c) produsul si promovarea;91. In mod conventional
componentele mixului de marketing sunt considerate variabile endogene, adica pot fi
pe deplin controlate si manevrate in sensul dorit de catre intreprindere. Realitatea ne
arata ca numai doua dintre acestea nu se comporta conform afirmatiei de mai sus,
avand cel mai adesea, un caracter mixt (endogen si exogen). Care sunt acestea? d)
pretul si distributia.92. Atunci cand statul nu intervine in nici un sens in procesul de
stabilire a preturilor (evaluare) se poate afirma ca preturile practicate se incadreaza in
categoria :a) preturi libere ;93. Pragul rentabilitatii reprezinta :a) situatia in care
veniturile realizate sunt egale cu cheltuielile efectuate ;94. Scaderea pretului practicat
pentru un anumit produs sau serviciu poate fi practicata in situatia cand :b) apare pe
piata un nou concurent foarte puternic ;95. Cel mai important factor endogen, care
influenteaza alegerea alternativelor privind strategiile de pret ce vor fi implementate,
este :c) nivelul cotei de piata, stabilit ca obiectiv pentru perioada urmatoare ;96.Printre
factorii exogeni, care influenteaza alegerea alternativelor privind strategiile de pret ce
vor fi implementate, se afla :b) previziunea privind rata anuala a inflatiei ;97. Strategia
pretului inalt se practica atunci cand :d) se valorifica raritatea prezentei pe piata sau
chiar unicitatea unor produse sau servicii.98.Strategia pretului de penetrare pe piata
se practica atunci cand :c) capacitatea de absortie este foarte redusa ;99.Decizia de a
adopta, in mod expres, una dintre cele doua alternative opuse privind strategia de
pret-startegia pretului inalt ori strategia de penetrare pe piata- depinde in mod esential
de:b) caracterul elastic sau inelastic al cererii in functie de pret ;100. In faza lansarii
(introducerii) pe piata a produsului sau serviciului nu este recomandata sub nici o
forma practicarea unei :c)strategii de pret intermediare (nici ridicat, nici de
penetrare);101.Politica de pret si politica preturilor sunt doua notiuni
:d)diferite102.Deciziile referitoare la politica preturilor fac parte din categoria
:c)deciziilor tactice ;103. Pretul impar, de tipul preturilor cu terminatia 9, face parte din
categoria:a) preturilor psihologice;104. Reducerile calculate la pretul de baza, care se
fundamenteaza pe economiile rezultate in urma comercializarii unor cantitati mai mari
de produse catre un singur cumparator, fac parte din categoria rabaturilor:c) acordate
pentru cantitatile cumparate;105. Pretul de prestigiu prezinta intotdeauna un nivel:b)
mai ridicat decat valoarea propriu-zis a produsului;106. Practicarea unui nivel de pret
peste cel al concurentei se impune cand:a) produsele au un caracter distinct si
exclusiv;107. Canalul de distributie si canalul de marketing sunt doua notiuni:d)
canalul de marketing include si activitati nespecifice canalului de distributie.108.
Notiunea de canal de marketing se refera la :c) traseul pe care il parcurg produsele
pana la consumator, inclusiv totalitatea actiunilor promotionale desfasurate de membrii
retelei cu scopul stimularii cererii;109. Nu sunt considerati participanti in cadrul
canalelor de marketing:b) consumatorii;110. Gama de servicii funtionale prezente in
procesul de distributii cuprinde:a) depozitarea;111. Gama de servicii de sprijin
prezente in procesul de distributii cuprinde:c) servicii de asigurari;112. Latimea
canalului de marketing este determinata de:b) numarul unitatilor prin care se asigura
distribuirea unui producator in cadrul fiecarei secvente (faze) a rutei de distributie;113.
In situatia in care marfurile sunt comercializate exclusiv pentru doua unitati operative
(depozite si magazine) apartinand unui singur indermediar, canalul de distributie
utilizat intra in categoria celui:b) scurt;114. Utilizarea canalelor lungi de distributie este
specifica:c) pietei bunurilor de consum;115. Lungimea canalului de marketing se
diminueaza prin:c) renuntarea la un anumit nivel din canalul de marketing;116.
Utilizarea unui sistem de marketing de tip corporatist, in domeniul distributiei,
reprezinta dezavantajul:a) diversificarii mixului de produse;117. Utilizatorii retelei
Internet, care efectueaza achizitii online, prefera sa-si comunica prin intermediul
retelei, produse cum ar fi:a) articole de imbracaminte, CD-uri cu muzica, produse
electrice si electronice, carti;118. Sistemul logistic este compus din:b) ansamblul de
activitati ocazionale de transferul produselor intre diversele niveluri ale canalelor de
marketing, precum si din infrastructura necesara desfasurarii acestei activitati;
119. Cea mai importanta activitate din structura mixului logistic este considerata cea
mai:d) transport. 120. In cadrul sistemului logistic activitatea care se situeaza pe locul
doi, din punct de vedere al ponderii in totalul costurilor, este:a) stocarea;121. Criteriul
care nu poate utilizat in diferentierea tipologiciei intermediarilor este:d) numarul
intermediarilor din canalul de marketing.122. Cel mai ridicat grad de dependenta este
intalnit in cazul intermediarilor:c) reprezentante ale producatorilor;123. Scopul principal
al realizarii unui lant voluntar este reprezentat de: c) cresterea fortei de negociere a
detailistilor si cumpararea de produse ori servicii in conditii mai avantajoase decat in
situatia negocierilor individuale;124. Difuzarea larga a produselor utilizand cele mai
diverse tipuri de intermediari se incadreaza in strategia distributiei: b) extensive;125.
Strategia distributiei selective presupune: b) utilizarea unui numar redus de
intermediari, de regula specializati in distributia anumitor produse;126. Strategia de
distributie de tip "pull" presupune: c) campanii publicitare directionate spre
consumatorii finali;127. Strategia de distributie de tip "push: presupune: a) actiuni de
promovare a vanzarilor directionate spre membrii canalului;128. In procesul de
elaborare a strategiei de distributie, stabilirea obiectivelor este precedata de: d)
identificarea solicitarilor clientilor privind tipurile de servicii de distributie si nivelului
calitativ al acestuia.129. In procesul de operationalizare a strategiei de distributie,
motivarea intermediarilor este precedata de: b) selectarea intermediarilor;130.
Sistemul de comunicatie - prin care intreprinderea pune in circulatie o idee, o
informatie sau o atitudine - nu cuprinde unul din urmatoarele elemente: d) o cercetare
privind perceptia mesajului.131. Publicitatea este o variabila: a) calitativa, de natura
psihologica, cu actiune pe termen lung, in general greu masurabila cantitativ in privinta
efectelor;132. Promovarea vanzarilor este o variabila: b) cantitativa, cu actiune pe
termen scurt, care aduce consumatorului avantaje economice imediate, usor
masurabile cantitativ;133. Relatiile publice sunt o variabila: c) ce grupeaza o serie de
tehnici cu efecte in plan psihologic si actiune pe termen lung, de regula, greu
masurabila cantitativ in privinta efectelor;134. Manifestarile promotionale sunt o
variabila: d) deopotriva calitativa si cantitativa, cu actiune si efecte economice
imediate, dar si pe termen lung.135. In functie de obiect, publicitatea poate fi: a) de
produs, de marca, institutionala;136. Publicitatea poate fi: c) de informare, de
conditionare, de reamintire, comparativa;137. Printre suporturile utilizate in actiunile de
publicitate exterioara nu se includ: b) cataloagele;138. Care dintre urmatoarele tehnici
nu fac parte din categoria actiunilor de promovare a vanzarilor: d) oferirea de agende
si calendare.139. Publicitatea la locul vanzarii reprezinta o tehnica de promovare ce se
incadreaza in domeniul: c) promovariii vanzarii;140. Merchandisingul reprezinta o: d)
forma ce vizeaza prezentarea in cele mai bune conditii a produselor si serviciilor.141.
Precizati care dintre gruparile de mai jos contine integral atributul cu care trebuie sa fie
inzestrata o marca: a) notorietate, asociativitate, putere de evocare, distinctie;142.
Precizati care dintre urmatoarele elemente nu pot reprezenta un obiectiv al activitatii
fortelor de vanzare: c) nivel al sponsorizarilor obtinute;143. Daca printr-un mesaj
promotional se subliniaza ca un nou autoturism are un consum de carburant in medie
cu 8% mai scazut decat modelele din aceeasi clasa, acest mesaj intra in categoria
apelurilor: b) rationale;144. Care dintre urmatoarele variante nu reprezinta modalitati
de constituire a bugetului promotional: d) procent din profilul previzionat.145. Cea mai
simpla, dar si vulnerabila, modalitate de constituire a bugetului promotional este: a)
procent din cifra de afaceri;146. Actiunile de promovare avanzarilor vizeaza un public
tinta format din:b) consumatori, distribuitori, prescriptori;147. Strategia promovarii
imaginii globale a intreprinderii reprezinta o alternativa a strategiilor de promovare
stabilita dupa: b) obiectivele globale stabilite pentru activitatea promotionala;148.
Strategia activitatii promotionale intermitente reprezinta alternativa a strategiilor de
promovare stabilita dupa: c) modul de desfasurare in timp a activitatii
promotionale;149. Una din metodele de evaluare a rezultatelor actiunilor promotionale
este: d) analiza vanzarilor.150. Organizarea compartimentului de marketing, in cazul
intreprinderilor cu o slaba diversitate a produselor, zonelor geografice de actiune si
clientilor, se recomanda a fi realizata potrivit criteriului: a) functiilor;151. Organizarea
compartimentului de marketing, in cazul intreprinderilor care dispun de o oferta relativ
omogena, dar destinata unor piete eterogene din punct de vedere al cererii,
concurentei, formelor de comercializare etc., se recomanda a fi realizata potrivit
criteriului: b) geografic;152. Organizarea compartimentului de marketing, in cazul
intreprinderilor cu un nomenclator restrans sau grupe relativ distincte de produse, se
recomanda a fi realizata potrivit criteriului: c) produselor;153. Compartimentul de
marketing al unei intreprinderi se afla in relatii functionale cu: d)alte compartimente,
birouri sau servicii din intreprindere.154. O decizie reprezinta: c) cursul de actiune ales
pentru atingerea unui obiectiv;155. Managementul fiecarei unitati strategice de afaceri
este responsabil de: d) majoritatea sau totalitatea functiilor de baza.156. Un plan de
produs, elaborat la nivelul compartimentului de marketing, trebuie sa fie in
concordanta, loa capitolul obiective si strategii propuse, in primul rand cu planul: b)
strategic de marketing al intreprinderii;157. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare
la analiza SWOT nu este adevarata? a) este prima componenta a planului de
marketing;158. Un plan de marketing elaborat pentru urmatorii 3 ani poarta denumirea
de: c) plan strategic;159. Diagrama propusa de Henty L. Gantt pentru programarea
productiei pune accentul pe: a) factorul timp - vizualizarea rapida a stadiului de
indeplinire a programului;160. Durata totala a programului de activitati, stabilita cu
ajutorul metoei PERT reprezinta suma: b) duratelor estimate ale activitatilor necritice;