Sunteți pe pagina 1din 1

Plan de organizare a referatului

Condi ii de tehnoredactare
1. Font: Times New Roman
2. Dimensiune font: 12 (excep ie fac titlurile i sutitlurile!
". #pa iere $ntre r%nduri: un r%nd
&. 'itere cu diacritice ( )* %* $* * (+ten ie ( folosi i diacriticele rom%ne ti ( * nu ,- * nu .!
/. 0irgula* punctul* punctul i 1irgula* dou) puncte se pun imediat dup) ultima liter) a cu1%ntului* dup)
care se las) un spa iu2lanc
3. 4ratima este semn ortografic i nu este precedat) sau urmat) de lanc2spa iu- se scrie astfel: 5s6au7*
5a 1)zut6o7
8. 'inia de pauz) ca semn de punctua ie marc9eaz) o apozi ie sau o enumerare sau explica ie
suplimentar) i este precedat) i urmat) de spa iu2lanc* iar aceasta de1ine automat mai lung) dec%t
cratima- 5Filum +nnelida ( 1iermii inela i ( cuprinde....7
:. Paragrafele $ncep cu alineat normal ( 1*2/61*28 cm
;. <)rimea paginii ( tip +& (nu 'etter2#crisoare!
1=. <argini: sus ( 2 cm* >os ( 2 cm* dreapta ( 2 cm* st%nga ( " cm (sau ec9i1alentele $n inc9 ( 1 inc9 ?
2*/& cm!
11. Numerotare paginilor ( central >os (626!
12. <)rimea antetului ( 1*2/ cm- m)rimea notei de susol ( 1*2/ cm
1". +linierea textului $n pagin) ( @ustified2@ustificat
+lte condi ii obligatorii pentru redactarea temelor:
+. Precizarea sursei/surselor (bibliografia)

Axemplu de redactare a iliografiei
Pentru c)r i

1. 4+<PBA'' N. +. C RAA4A B. @. 2==/. Biology* 8
t9
edition. #an Francisco: Pearson
Aducation* Dnc.
2. +NDRAD <. 1;8:. Anatomia plantelor. Bucure,ti: Adit. Didactic) ,i Pedagogic).
". TERTER+ F. @.* FGNHA B. R. C 4+#A '. 4. 2==8. Microbiology an introduction* ;
t9
ed. #an Francisco: Pearson Aducation* Dnc.

Pentru articole

1. IDTT+HAR R. J. 1;3;. New concepts of Kingdoms of organisms. Science 169: 1/=(13=.
2. IDTT+HAR R. J. C <+RFG'D# '. 1;8:. Protist classification and t9e Kingdoms of
organisms. Biosystems 10: "(1:.
". IEA#A 4. R.* B+'4J I. A.* <+FRG< '. @.* FEL F. A. C IE'FA R.#. 1;88.
+n ancient di1ergence among t9e acteria. Journal of Molecular Evolution
9: "=/("11.
&. IEA#A 4. R.* H+ND'AR E. C IJAA'D# <. '. 1;;=. Towards a natural sMstem of
organisms: Proposal for t9e domains +rc9aea* Bacteria and AucarMa. Proc. Natl. Acad. Sci.
USA 87: &/83(&/8;.

Pentru site6uri de internet ( precizarea site-ului coplet! nu doar a paginii principale! cu
en iunea datei (zz/ll/aaaa) acces"rii#

$# %ehnoredactarea cu diacritice
4. Foile s) fie perforate i prinse $ntr6un dosar de plastic cu in)* nu &n folii transparente.