Sunteți pe pagina 1din 43

GHIDUL DE STUDIU 2009-2010

Catedra Microbiologie
Medicin General An III - lucr ri practice

Titlul cursului: Microbiologie clinic
Programul desf ur rii activit ii lucr rilor practice:
Ore/s pr mn : lucr ri practice: 2
Ore/semestru: lucr ri practice: 14

Cadre didactice:
Prof. Dr. Monica JUNIE
Asistent universitar Dr.Mihaela Ionescu
Asistent universitar Dr.Cecilia Bobo
Asistent universitar Dr.Mirela Petrascu
Asistent universitar Dr.Laura Simon
Preparator universitar Dr. Oana Serban

Cuprins:
DIAGNOSTICUL DE LABORATOR N INFEC IILE PRODUSE DE
BACTERII
Diagnostic de laborator n infec iile produse de reprezentan ii genului
Corynebacterium
Diagnosticul de laborator n infec iile streptococice.
Diagnosticul de laborator n infec iile produse de reprezentan i ai genului
Enterococcus.
Diagnostic de laborator n infec iile produse de reprezentan ii genului Bordetella.
Diagnosticul de laborator in infectiile produse de reprezentantii genului
Mycoplasma.
Diagnosticul de laborator in infectiile produse de reprezentantii genului
Chlamydia.
Diagnosticul de laborator in infectiile produse de reprezentantii genului Legionella.
Diagnosticul de laborator n infec iile stafilococice.
2
Diagnosticul de laborator n tuberculoz
Diagnosticul de laborator in infectiile produse de reprezentantii genului
Haemophilus.
Diagnosticul de laborator n infec iile produse de reprezentan ii genului Neisseria
Diagnostic de laborator n infec iile produse de reprezentan ii genului Clostridium.
Diagnostic de laborator n infec iile produse de reprezentan ii genului Bacillus.
Diagnostic de laborator n infec iile produse de enterobacterii.
Enterobacterii cu patogenitate cert
Diagnosticul de laborator in infectiile produse de reprezentantii genului Shigella
Diagnosticul de laborator in infectiile produse de reprezentantii genului Salmonella
Diagnosticul de laborator in infectiile produse de reprezentantii genului
Enterobacteriaceae
Diagnosticul de laborator in infectiile produse de Escherichia coli
Diagnosticul de laborator in infectiile produse de Klebsiella pneumoniae
Alti bacili Gram negativ
Diagnosticul de laborator in infectiile produse deGenul Peudomonas
Genul Vibrio Diagnosticul de laborator
Diagnosticul de laborator in infectiile produse de reprezentantii genului Brucella
Diagnosticul de laborator in infectiile produse de reprezentantii genului Treponema
Diagnosticul de laborator in infectiile produse de reprezentantii genului Leptospira
Genul Rickettsia
Diagnosticul de laborator in infectiile produse de paraziti
Diagnosticul de laborator in infectiile produse de protozoare
Entamoeba hystolitica
Giardia duodenalis
Cryptosporidium
3
Microsporidium
Toxoplasma Gondii
Plasmodium
Diagnosticul de laborator in infectiile produse de helminti
Diagnosticul de laborator in infectiile produse de nemathelminti
Ascaris lumbricoides
Enterobius vermicularis
Trichuris trichura
Strongyloides stercoralis
Trichinella spiralis
Diagnosticul de laborator in infectiile produse de plathelminti
Trematode
Fasciola hepatica
Cestode
Tenia solium
Tenia saginata
Cisticercoza
Diphyliobotrium latum
Hymenolepis nana
Echinococcus granulosus
Echinococcus multilocularis
Diagnosticul de laborator in infectiile produse de fungi
Cryptococcus
Aspergillus
Candida albicans
4
Dermatofi i
Resurse bibliografice

DIAGNOSTICUL DE LABORATOR N INFEC IILE
BACTERIENE
INFEC II RESPIRATORII
ANGINE BACTERIENE
Diagnostic de laborator n difterie
infec iile produse de reprezentan ii genului Corynebacterium
Esen ial
Caractere generale ale genului
Important
Reprezentan ii genului:
- patogeni (Corynebacterium diphetriae)
- nepatogeni (pseudodifterici sau difteromorfi) - C. hoffmani, C. xerosis
- alte specii de importan medical (C.ulcerans, C.haemolyticum, C.pseudotuberculosis, C.
jeikeium)
Util
Diagnosticul de laborator
I. Diagnosticul direct, bacteriologic
Recoltarea produselor patologice
De la bolnavi se recolteaz exudat faringian cu 3 tampoane faringiene, iar dac este
posibil se deta az o por iune din falsa membran pentru depistarea purt orilor, se recolteaz un
tampon faringian i un tampon nasal
Examenul microscopic direct din produsul patologic
Din primul tampon recoltat de la bolnav se fac 2 frotiuri:
a) un frotiu n colora ia Gram: bacilii difterici sunt nesporula i, necapsula i, sunt bacili Gram
pozitiv la limit , sunt drep i sau u or ncurba i, cu una sau ambele extremit i umflate datorit
corpusculilor metacromatici (din volutin ) Babe -Ernst, care le confer aspectul de halter ;
bacilii difterici sunt a eza i n gr mezi, sub form de litere chineze ti, mai rar n palisade (paralel
i perpendicular) spre deosebire de pseudodifterici care sunt a eza i n frotiu mai ales n palisade
(mai scur i i mai gro i);
b) frotiu n colora ia Neisser pentru eviden ierea corpusculilor metacromatici .
Izolarea
- al doilea tampon faringian de la bolnav sau tamponul de la purt tori se introduce mediul de
mbog ire OCST i se incubeaz la 37
o
C timp de 18-24 ore i apoi se fac pasaje pe un
mediu selectiv Tinsdale
- al treilea tampon de la bolnav este ns mn at pe urm toarele medii:
mediul Lffler care permite o dezvoltare rapid a bacilului difteric sub form de colonii R.
mediul Tinsdale - permite diferen ierea de pseudodifterici
5
Identificarea se face dup izolarea bacililor difterici n cultur pur , urm rind:
- Propriet ile morfotinctoriale : colora ia Gram i colora ia Neisser pentru eviden ierea
corpusculilor metacromatici Babe Ernst
- Caractere de cultur
- Caractere biochimice
- Teste de patogenitate ''in vivo'' pe cobai (boala experimental ) i ''in vitro'' prin metoda
dublei difuzii n gel pe mediu Elek i metoda de floculare Ramon
Lizotipia
- Pentru epidemiologie este posibil lizotipia tulpinilor de C. diphteriae cu ajutorul unui set de
19 bacteriofagi
Antibiograma
- Bacilii difterici sunt sensibili la eritromicin , penicilin G, gentamicin , dar i la
clindamicin , cefalosporine; sunt rezisten i la polimixine
II. Diagnosticul indirect
- se utilizeaz n scopuri epidemiologice pentru testarea imunit ii antidifterice n colectivit i
i pentru controlul eficien ei vaccin rilor
1. Metode serologice - hemaglutinarea pasiv
2. Diagnosticul biologic - IDR de neutralizare toxin -antitoxin (reac ia Shick)

Activit i practice
- Colora ia Gram, Neisser examinarea i interpretarea unui preparat microscopic
- Observarea i descrierea coloniilor de Corynebacterium spp. pe medii de cultur
adecvate
ntreb ri de control:
Corynebacterium diphteriae:
a) este un bacil Gram-negativ
b) ntotdeauna elibereaz o toxin
c) este un bacil Gram-pozitiv
d) se poate izola pe mediul Sabouraud
e) se dezvolt sub form de colonii de tip R

Diagnosticul de laborator al anginei streptococice, scarlatinei i a pneumoniei
franca lobara
Diagnosticul de laborator n infec iile streptococice:

Esen ial
Genul Streptococcus. Caractere generale ale genului
Habitat
Important
Clasificare
1. Dup tipul de hemoliz (pe mediul geloz -snge):
- Streptococi -hemolitici : S.mutans, S.mitis, (streptococi viridans), S.pneumoniae
- Streptococi -hemolitici : streptococii de grup A (S.pyogenes), B, C, F, G
6
- Streptococi nehemolitici : S.lactis
2. Dup criteriul antigenic (Lancefield) n func ie de polizaharidul C din peretele celular
(16 grupe antigenice):
- S.pyogenes (grup A) clasificat n tipuri antigenice (proteina M i T)
- S.agalactiae (grup B)
- S.disgalactiae (grup C)
Util
Diagnosticul de laborator
I. Diagnosticul direct, bacteriologic
Recoltarea produselor patologice
Examenul microscopic direct din produsul patologic
- needificator n angina streptococic
- S.pneumoniae - diplococi Gram-pozitivi cu aspect de flac r de lumnare capsula i
Izolarea
- mediu geloz snge
- geloz ocolatie (S.pneumoniae)
Identificarea se face dup izolarea streptococilor n cultur pur , urm rind:
- Propriet ile morfotinctoriale
- Caractere de cultur (descrierea hemolizei)
- Caractere biochimice
- Caractere antigenice
- Propriet i de patogenitate (testul de umflare a capsulei Neufeld pneumococi)
II. Diagnosticul indirect
a) Diagnosticul serologic
- Detectarea anticorpilor anti-streptolizin O (ASLO) infec ie streptococic recent
b) Diagnosticul biologic
- Testul Dick scarlatin

Activit i practice
- Colora ia Gram examinarea i interpretarea unui preparat microscopic
- Recoltarea unei secre ii faringiene
- ns mn area produselor patologice (secre ie faringian ), observarea i descrierea
coloniilor de Streptococcus spp. pe medii de cultur adecvate
- Reac ia de latex aglutinare
- Testarea sensibilit ii la antibiotice
ntreb ri de control:
Streptococcus pneumoniae
a) este coc Gram-negativ
b) pe medii cu snge produce hemoliz
c) poate produce meningita
d) se poate izola prin inocularea produsului patologic la oarecele alb adult
e) provoac mboln viri prin secre ia unei exotoxine
7

Diagnosticul de laborator n infec iile produse de reprezentan i ai genului
Enterococcus.
Esen ial
Caractere generale ale genului
Habitat
Important
Reprezentan i: E.fecalis, E.faecium
Util
Diagnosticul de laborator
I. Diagnosticul direct, bacteriologic
Recoltarea produselor patologice: sput , snge, SF, Secre ie vaginal
Examenul microscopic direct din produsul patologic
Izolarea
microorganisme nepreten ioase, se dezvolt i pe geloz nutritiv
mediu selectiv agar bil esculin
Identificarea se face dup izolarea enterococilor n cultur pur urm rind:
- Propriet ile morfotinctoriale
- Caracterele de cultur
- Caracterele biochimice
Antibiograma. Obligatorie din cauza tulpinilor cu rezisten multipl la antibiotice.

Diagnostic de laborator n tusea convulsiv
infec iile produse de reprezentan ii genului Bordetella
Esen ial:
Caracteristici generale:
Cocobacili gram negativi, imobili, nesporulati, capsulati
Important:
Reprezentan ii genului:
Bordetella pertussis-principalul agent etiologic al tusei convulsive
Bordetella parapertussis
Bordetella bronhiseptica
Util:
Diagnostic de laborator
I.Diagnostic direct, bacteriologic
Recoltarea produselor patologice: metoda cea mai utilizat este cea a !plcii tu ie". Se mai
poate recolta i aspirat nazo-faringian sau tampon nazo-faringian. Produsele patologice recoltate
trebuie transportate ct mai rapid la laborator i ns mn ate.
Examen microscopic direct - far importanta practic
Izolare pe mediu Bordet-Gengou
Identificarea agentului patogen izolat prin studiul:
- Proprietati morfo-tinctoriale: - frotiu colorat Gram: cocobacili Gram negativ, a eza i
izola i sau n perechi, capsula i n culturi tinere
8
- Proprietati de cultur: pe mediul Bordet-Gengou cresc sub form de colonii S
asem n toare cu pic turile de mercur sau cu o perl t iat , n jur putnd prezenta o zon
de hemoliz
- Proprietati biochimice: pentru a se determina specia se testeaz prezen a catalazei,
ureazei, utilizarea citratului.
- Propriet i antigenice
- Propriet ilor de patogenitate:
- inocularea intranazal la oarece produce bronhopneumonie cu infiltrate alveolare
- inocularea i.d. la iepure produce dermonecroz la locul inocul rii.
- Tehnica de amplificare genic (PCR) important mai ales dac pacien ii au nceput
tratamentul cu antibiotice.
II. Diagnosticul indirect
Este mai frecvent folosit.
Diagnostic serologic: reac ia de aglutinare ( n tuburi). Anticorpii aglutinan i apar tardiv i
se men in mult timp, de aceea pot fi folosi i pentru diagnosticul i controlul vaccin rii.

Activit i practice
- Colora ia Gram examinarea i interpretarea unui preparat microscopic
- Efectuarea i interpretarea unei reac ii antigen-anticorp

ntreb ri de control:
Bordetella pertussis:
a) se dezvolt pe geloza-nutritiv
b) este agentul etiologic al tusei convulsive
c) se izoleaz pe mediul Bordet-Gengou
d) este un cocobacil Gram negativ
e) este pus n eviden prin examinarea unui frotiu colorat Gram realizat din secre ie faringian

DIAGNOSTICUL DE LABORATOR AL PNEUMONIILOR ATIPICE
Diagnosticul de laborator in infectiile produse de reprezentanti ai genului
Mycoplasma.
Esen ial:
Caractere generale: bacterii lipsite de perete celular ceea ce determina un polimorfism
accentuat i rezisten la -lactamine
Important:
Reprezentan i ai genului
Mycoplasma pneumoniae - pneumonia atipic primar
Mycoplasma salivarium (comensali orali)
Mycoplasma hominis rar boli inflamatorii pelviene
Ureaplasma urealyticum uretrite negonococice
Util:
Diagnosticul de laborator in pneumonia cauzat de Mycoplasma pneumoniae
I. Diagnostic direct
Recoltarea produsului patologic: se poate recolta exudat faringian, sputa, lichid pleural, snge
9
Examenul microscopic direct nu aduce informatii utile. Cea mai indicat metoda este
imunoflorescen direct.
Izolarea se face pe medii speciale : medii acelulare care sa con in colesterol (Ureaplasma se
dezvolta si pe mediu far colesterol), fosfolipide i antibiotice care s inhibe dezvoltarea altor
bacterii.
Identificarea se face pe baza:
- Propriet ilor morfo-tinctoriale: se folosesc tehnici speciale de colorare Giemsa si
acridin orange. Se observ formatiuni extrem de polimorfe.
- Propriet ilor de cultur: Mycoplasmele se dezvolt lent n 6-9 zile. Coloniile sunt mici,
cu aspect particular de #oua ochiuri"(cu un centru mai nfundat i o zon periferic mai
clar). Pe mediile cu snge produc hemoliza.
- Propriet ilor biochimice: fermenteaza glucoza, hidrolizeaza arginina, hidrolizeaza urea
- Propriet ilor antigenice: prin reactii serologice specifice: imunoflorescenta, RFC
II. Diagnosticul indirect (serologic)
I) Metode specifice:
- RFC cu antigen brut sau extract lipidic purificat din cultura de M.pneumoniae
- Imunofluorescen a
- Metode imunenzimatice
II) Metode nespecifice:
- Reac ia de aglutinare la rece (criohemaglutinare): detecteaz n sngele bolnavilor
anticorpi capabili s aglutineze propriile hematii sau hematiile de grup O la temperatura
de 4C.

ntreb ri de control:
Bacteriile din genul Mycoplasma:
a) nu au perete celular
b) pot produce infec ii ale cilor respiratorii inferioare
c) au forma fix de bacilli
d) pentru a se dfezvolta pe medii de cultur necesit steroli
e) sunt coci aseza i n grmezi

Diagnosticul de laborator in infectiile produse de reprezentantii genului
Chlamydia.
Esen ial:
Caractere generale ale genului
Important
Reprezentan ii genului i infec ii produse
1. Chlamydia trachomatis (15 serotipuri) - trahom, limfogranulomatoza venerian (LCV),
conjunctivita cu incluzii la nou-nascut i uretrite negonococice
2. Chlamydia psittaci- infecteaz papagalii i porumbeii i se poate transmite accidental la om
determinnd psitacoza (pneumonie atipica)
3. Chlamydia pneumonia infec ii ale tractului respirator inferior, uneori fiind izolate din plci
ateromatoase carotidiene i coronariene
Util:
Diagnosticul de laborator
I. Diagnostic direct, bacteriologic
10
Recoltarea produselor patologice
- mucoasa palpebral inferioar i secre ie conjunctival (n trahom)
- puroi din leziunea genital- ancru (n LGV)
- secre ie din meatul urinar extern i secre ie vaginal (n uretrite i vaginite)
- secre ie nazo-faringian, sputa sau aspirat traheo-bron ic n pneumonii
Examen microscopic direct: pe frotiuri colorate Giemsa, Machiavello (executate direct din
produsul patologic) se pot vedea ca i incluziuni intracitoplasmatice n celula gazda, perinuclear,
unice sau multiple (n func ie de specie).
Izolarea se face pe medii celulare:
- culturi de esuturi, ou embrionat (sacul vitelin), animale de laborator ( oarece)
- culturi de tesuturi
- ou embrionat
Identificarea : demonstrarea n sistemele celulare inoculate a prezen ei chlamydiilor prin
colora ia Giemsa, Machiavello
II. Diagnosticul indirect
Serologic RFC, imunofluorescen

ntreb ri de control:
Reprezentan ii genului Chlamydia:
a) pot produce limfogranulomatoza venerian
b) pot produce infec ii ale cilor respiratorii inferioare
c) se izoleaz pe medii de cultura acelulare
d) sunt parazi i obligator celulari
e) pot fi izola i prin inoculare n culturi de celule sau pe animal de laborator

Diagnosticul de laborator in infectiile produse de reprezentantii genului.
Legionella
Esen ial:
Caractere generale ale genului:
- Microorganisme preten ioase
- Nesporulate
- Strict aerobe
- Perete celular Gram negativ
- Mobile
- Bacili scur i filamente (cultivare prelungit )
Important:
Reprezentan i ai genului:
- L. pneumophila (14 serotipuri)
- L. micdadei
- L. bozemanii
Manifest ri clinice:
- Asimptomatic (seroconversia)
- Febra Pontiac (sindrom pseudo-gripal)
- Legioneloza
- Rar infec ii ale esuturilor moi
Util:
11
Diagnostic de laborator
I. Diagnosticul direct, bacteriologic
Recoltarea produselor patologice : sput , lichid pleural
Izolarea
Mediul BCYE
3-7 zile/35C (de preferat n atmosfer CO
2
)
Identificarea:
- Propriet ile morfotinctoriale
- Caractere de cultur
- Caractere antigenice (reactii antigen-anticorp) : IF direct , ELISA, RIA, latexaglutinare
II. Diagnosticul serologic
IF indirect

ntreb ri de control:
Care dintre urmtoarele bacterii este asociat cu o pneumonie dobndit n urma expunerii la o
sursa de aer conditionat contaminate:
a) Stafilococcus epidermidis
b) Shigella dizenteriae
c) Legionella pneumophyla
d) Treponema pallidum
e) Chlamydia trachomatis

Diagnosticul de laborator n tuberculoz - Genul Mycobacterium
Esen ial:
Genul Mycobacterium are un num r nsemnat de reprezentan i (54) din care aproximativ 19 sunt
implica i n patologia uman .
Caracteristicile generale ale genului: bacili acido-alcoolo rezisten i (BAAR)
Acido-alcoolo rezisten a (rezisten a la decolorare cu alcool i acizi minerali) este determinat de
con inutul ridicat n lipide al peretelui celular. Cel mai important reprezentant al acestor lipide
este acidul micolic. Aceast proprietate st la baza eviden ierii bacililor cu ajutorul colora iei
Ziehl-Neelsen.
Sunt patogeni intracelulari facultativi (macrofage)
Important:
Clasificare
Exist clasific ri ale genului pe baza a numeroase criterii ns larg acceptat este cea n func ie
de patogenitate.
a) Patogene pentru om
care nu se dezvolt pe medii de cultur
Mycobacterium leprae cre te doar n perni a labei la oarece sau la o specie de
reptile (tatu dungat = banded armadilla (eng.)
care se dezvolt lent pe medii de cultur
Mycobacterium tuberculosis complex
M.tuberculosis = bacilul tuberculozei = bacilul Koch
M.bovis
M africanum
M.microti
12
Mycobacterium ulcerans
b) Patogene pentru animale, care pot produce mboln viri umane
Mycobacterium bovis (M.bovis)
c) Atipice sau netuberculoase (MOTT= mycobacteria other than tuberculosis)
a. Produc mbon viri cunoscute sub numele de micobacterioze, cu localizare
pulmonar , cutanat sau g anglionar
b. clasificate de Runyon n func ie de producerea de pigment i de rapiditatea
dezvolt rii pe medii de cultur :
- Fotocromogene: n prezen a luminii coloniile se pigmenteaz galben-
portocaliu (M.kansasi, M.ulcerans, M.marinum)
- Scotocromogene: se pigmenteaz i la lumin i la ntuneric
(M.scrofulaceum)
- Necromogene:nu se pigmenteaz (Mycobacterium avium intracellulare -
MAIC)
- Cu dezvoltare rapid 3-7 zile (M.smegmatis, M.flavescens, M.fortuitum)
Util:
Diagnostic de laborator
I.Diagnostic direct, bacteriologic
Recoltarea produselor patologice:
Se recolteaz un num r mare de produse patologice, n func ie de localizarea tuberculozei
- cea mai frecvent localizare a tuberculozei este la nivel pulmonar de unde se recolteaz sput ,
aspirat bron ic sau cavitar, sp l tur laringo-traheal , lichid pleural, iar la copii suc gastric
- n tuberculoza urogenital se recolteaz : urin , snge menstrual, biopsie de endometru
- n meningita tuberculoas : lichid cefalorahidian (lcr)
- n tuberculoza osteoarticular : puroi din abcese reci, lichid articular
- n tuberculoza ganglionar : punc ie-biopsie ganglionar
Examenul microscopic direct se realizeaz pe frotiuri colorate:
a. Ziehl-Neelsen:
- BAAR drep i sau u or ncurba i, sub iri, se coloreaz n ro u (uniform sau granular) i sunt
a eza i izola i sau n gr mezi, uni i prin capete, astfel nct iau aspect de litere majuscule
- toate celelalte elemente din frotiu se coloreaz n albastru (alte tipuri de bacterii, detritusuri
celulare)
Dac sputa este prea vscoas se face omogenizare.
b. Colora ie fluorescent cu auramin -rodamin i examinarea la microscopul cu
ultraviolete
Izolarea: se face pe mediul Lwenstein-Jensen
Alte medii de cultur pentru micobacterii:
- Dorset (cu ou) folosit pentru men inerea tulpinilor
- cu cartof i glicerin
- bulion glicerinat pentru ob inerea tuberculinei
- mediul Dubos (cu Tween80), Middlebrock: se dezvolt mai repede, de aceea sunt
folosite n aparatele automate de cultivare
Identificarea agentului patogen:
- Caractere morfo-tinctoriale: frotiu colorat Ziehl-Neelsen (BAAR)
- Propriet i de cultur pe medii solide:
- M.tuberculosis complex formeaz colonii de tip R, conopidiforme, alb-g lbui, a
c ror dezvoltare este favorizat de glicerin (de tip eugonic)
13
- M.bovis poate forma colonii R sau S, turtite, mici, inhibate de glicerin (de tip
disgonic)
- MOTT formeaz colonii R sau S, pigmentate sau nepigmentate
- Proprietati biochimice
-testul catalazei
-testul niacinei:
-testul aril-sulfatazei
Testarea sensibilit ii la tuberculostatice
Se face n tuburi cu mediu Lwenstein-Jensen care con in tuberculostatice.
Se folosesc perechi de tuburi care con in 2 concentra ii diferite pentru fiecare tuberculostatic i
un tub martor pentru a vedea cnd se dezvolt tulpina
B. Diagnostic indirect
- diagnostic biologic prin efectuarea unei intradermoreac ii (IDR).
- IDR are o utilitate diagnostic i epidemiologic .
Pentru realizarea IDR se folose te tuberculina (din punct de vedere imunologic este o sensitin )
sau derivatul proteic purificat (PPD) al acesteia.

Activit i practice
- Colora ia Ziehl-Neelsen examinarea i interpretarea unui preparat microscopic
- Observarea, interpretarea i desenarea coloniilor de M.tuberculosis pe un mediu de
cultur (Lowenstein Jensen)

ntreb ri de control:
Care dintre urmatoarele afirma ii referitoare la Mycobacterium tuberculosis sunt
adevarate?
a) este o micobacterie atipic
b) poate patrunde n organismul uman pe cale respiratorie
c) se izoleaz pe mediul Lowenstein
d) pe mediile de cultur solide se dezvolt sub forma de colonii R
e) este o bacterie acido-alcoolo-rezistent
INFEC II PIOGENE
Diagnosticul de laborator n infec iile stafilococice
Esen ial
Genul Staphylococcus
Caractere generale ale genului
Habitat
Important
Reprezentan ii genului:
- stafilococi coagulazo-pozitivi (S. aureus)
- stafilococii coagulazo-negativi (S.epidermidis, S.saprophyticus, S.intermedius)
Util
Diagnosticul de laborator
II. Diagnosticul direct, bacteriologic
Recoltarea produselor patologice
Produsul de examinat variaz n raport cu sindromul clinic: puroi, sput , LCR
14
materii fecale, aspira ii bron ice, probe de alimente, snge, urin etc.
Examenul microscopic direct din produsul patologic
Din prelevatele necontaminate se realizeaz frotiuri colorate Gram care sunt examinate la
microscopul optic cu obiectivul de imersie. Stafilococii sunt coci Gram-pozitiv, nesporula i,
necapsula i. Pe frotiu efectuat din cultur pe mediu solid stafilococii apar dispu i n gr mezi
neregulate asem n toare cu ciorchinii de strugure. Pe frotiul efectuat din cultur n mediu lichid
sau din produs patologic stafilococii sunt dispu i extracelular, n gr mezi, n lan uri scurte, n
perechi sau izola i.
Izolarea
- microorganisme nepreten ioase care pot fi cultiva i pe medii nutritive simple, pe medii
complexe ca i pe medii hiperclorurate (Chapman)
- se dezvolt sub form de colonii !S" pe medii solide
produc pigment nedifuzibil, care coloreaz doar colonia bacterian nu i mediul de cultur , de
culoare galben-auriu (S.aureus), alb (S.epidermidis) sau galben-citrin (S.saprophyticus)
- Pe mediile cu snge apare hemoliz alfa, complet sau !cald-rece", incomplet .
Identificarea se face dup izolarea stafilococilor n cultur pur , urm rind:
- Propriet ile morfotinctoriale
- Caractere de cultur
- Caractere biochimice
- Caractere antigenice
- Propriet i de patogenitate (exemplu : coagulaza, elaborarea enterotoxinelor) (vezi
factorii de patogenitate prezenta i n cadrul cursului).
Antibiograma este obligatorie deoarece frecven a tulpinilor rezistente la antibiotice este tot mai
mare, existnd tulpini cu rezisten multipl la antibiotice.

Activit i practice
- Colora ia Gram examinarea i interpretarea unui preparat microscopic
- Observarea coloniilor de Staphylococcus spp. pe medii de cultur adecvate
- Testarea sensibilit ii la antibiotice

ntreb ri de control:
Staphylococcus aureus
a) Sunt coci a eza i n lan uri
b) Sunt coci Gram-pozitiv
c) Se izoleaz pe mediul Chapman
d) Sunt coci a eza i n grmezi
e) Se poate dezvolta pe geloza-nutritiv

INFEC IILE SNC- MENINGITE BACTERIENE
Diagnosticul de laborator in infectiile produse de reprezentantii genului
Haemophilus
Esen ial:
Proprietati generale:
- Cocobacili Gram negativi
15
- Pretentiosi nutritivi, cresc pe medii ce contin sange cu adaos de factori de crestere (X si V)
X-hematin; V- nicotin-amid-adenin dinucleotid (NAD)

Specii: Haemophilus influenzae
Haemophilus parainfluenzae
Haemophilus aegyptius
Haemophilus ducreyi
Haemophilus haemolyticus
Haemophilus parahemolyticus
Important:
Patogenitate
- Cauzeaza sancrul moale- boala cu transmitere sexuala
Ulceratii genitale dureroase, edem si limfadenopatie regionala
Se trateaza cu sulfonamide sau aminoglicozide
Haemophilus parainfluenzae
- Nu necesita factor X pentru a creste
- Cauzeaza pneumonie si endocardita
Haemophilus aegypticus
- Cauzeaza conjunctivita acuta contagioasa
Haemophilus influenzae
- Poarta de intrare- respiratorie (nasofaringe)
- Cale de raspandire- directa sau hematogena (tip b)
Boli produse:
- Meningita- la copiii intre 6 luni si 2 ani
- Epiglotita bacteriana acuta (copii intre 2 si 5 ani) obstructie respiratori
- Otita medie si sinuzita
- Bacteriemie- tulpinile capsulate
- Bronsita si pneumonie in special la fumatorii cronici, varstnici si alcoolici
Util:
Diagnostic de laborator
I. Diagnostic direct
Recoltarea produselor patologice : LCR, sputa, exudat faringian, sange (tip b), puroi
Examenul microscopic direct (important in meningita): evidentiaza cocobacili Gram negativi
Izolarea pe medii de cultura: geloza sange, geloza-socolat, mediul Levinthal cu hematii lizate
Satelitism- dezvoltarea Haemophilus influenzae pe un mediu geloza-sange pe care este
insamantata o tulpina de Staphilococcus aureus.
Identificarea se realizeaza pa baza:
- Caracterelor morfologice
- Caracterelor de cultura
- Caracterelor antigenice: - 6 serotipuri majore (a f) definite prin antiseruri fata
de polizaharidul capsular. Cel mai important serotip este serotipul b

Activit i practice
- Colora ia Gram examinarea i interpretarea unui preparat microscopic
- Coloniile de Haemophilus: observare i interpretare
- Efectuarea i interpretarea unei reac ii antigen-anticop

16

ntreb ri de control:
Haemophilus influenzae :
a) poate produce meningita la copilul mic
b) este un cocobacil Gram negative
c) prezinta capsula
d) poate produce scaune muco-sanghinolente
e) sunt coci Gram pozitivi
Diagnosticul de laborator n infec iile produse de reprezentan ii genului
Neisseria
Diagnosticul de laborator al meningitei meningococice
Esen ial
Caractere generale ale genului
Important
Reprezentan ii genului:
- patogeni (N. gonorrhoeae i N. meningitidis)
- nepatogeni (N.sicca, N.flava, N.perflava)
Util
Diagnosticul de laborator al meningitei meningococice
I. Diagnosticul direct, bacteriologic
Recoltarea produselor patologice
- lichid cefalorahidian (inclusiv examinarea aspectului macroscopic) - transportul la
laborator al flaconului cu l.c.r. se face imediat i la o temperatur ct mai apropiat de
37
o
C, datorit capacit ii de autoliz
- secre ie nazo-faringian pentru depistarea purt torilor
Examenul microscopic direct din produsul patologic
- include examenul citologic, de orientare, i examenul bacteriologic care, uneori
permite precizarea diagnosticului
Izolarea
- se face prin ns mn area imediat dup recoltarea l.c.r.-ului, de preferat
"
la patul
bolnavului", pe geloz ocolatie, men inut nainte la 37
o
C.
- Chiar l.c.r.ul nsu i, pus la termostat, poate constitui un bun mediu de cultur .
- Meningococul nu cre te pe medii simple, incubarea se face n atmosfer de CO
2
5-10 %.
Identificarea se face dup izolarea meningococilor n cultur pur , urm rind:
- Propriet ile morfotinctoriale
- Caractere de cultur
- Caractere biochimice
- Caractere antigenice
Antibiograma. Se determin obligator sensibilitatea la antibiotice a tulpinii izolate. De exemplu
se testeaz antibiotice ca : penicilina G, ceftriaxona, cefotaxim, cefuroxim, cloramfenicol,
rifampicin , eritromicin , tetraciclin .

Diagnosticul de laborator n gonoree:
I. Diagnosticul direct, bacteriologic
Recoltarea produselor patologice
17
- secre ie uretral de la b rbat
- secre ie de la nivelul colului uterin la femeie
- secre ie conjunctival (la adult, nou n scut)
Examenul microscopic direct din produsul patologic
- ofer informa ii foarte utile i rapide de diagnostic (frotiu colorat Gram sau cu albastru
de metilen)
- n cazul unei uretrite n faz acut , necomplicat , n frotiul colorat Gram, se v d
numeroase polimorfonucleare neutrofile i coci Gram negativ, a eza i n diplo, cu aspect
caracteristic, localiza i intracelular
- n formele cronice, gonococul se eviden iaz mai greu, secre ia fiind mai redus i
asocierile microbiene mai frecvente (de exemplu Chlamydia trachomatis)
- rezultate bune se ob in prin imunofluorescen frotiuri din produsul patologic
Izolarea
- este corect ca ns mn area s se fac imediat dup recoltare, pe medii prenc lzite
- izolarea pe medii mai complexe cu adaos de proteine native (ser, snge, defibrinat
uman sau animal, lichid de ascit )
- rezultatele cele mai bune se ob in folosind: geloza ocolatie, medii cu compozi ie
bogat de substan e nutritive, la care se adaug antibiotice
- Thayer-Martin este folosit dac produsul patologic este contaminat cu flor normal ,
a a cum ar fi n cazul produselor patologice recoltate din faringe, rect sau cervix
- mediile ns mn ate se incubeaz 48 de ore la 36-37
o
C n atmosfer de CO
2
5-10%,
pH = 7,2-7,4 cel pu in primele 24 de ore.
Identificarea se face dup izolarea gonococilor n cultur pur , urm rind:
- Propriet ile morfotinctoriale
- Caractere de cultur
- Caractere biochimice
- Caractere antigenice
Antibiograma este obligatorie deoarece frecven a tulpinilor rezistente la antibiotice este tot mai
mare, existnd tulpini cu rezisten multipl la antibiotice

Activit i practice
- Colora ia Gram examinarea i interpretarea unui preparat microscopic
- Coloniile de Neisseria: observare i interpretare
- Efectuarea i interpretarea unei reac ii antigen-anticop

ntreb ri de control:
Bacteriile din genul Neisseria :
a) sunt coci dispu i n diplo Gram-pozitiv
b) se dezvolt pe medii cu lactoz
c) sunt coci dispu i n diplo Gram-negativ
d) sunt bacterii stenoterme
e) cauzeaz toxiinfec ie alimentar
18

Diagnostic de laborator n botulinism, tetanos si alte
infec ii produse de reprezentan i ai genului Clostridium
Esen ial:
Caractere generale ale genului:
- bacili mari cu spori centrali, terminali sau subterminali
- ciliati peritrichi(mobili)
- Gram (+)
-unele specii produc exotoxine puternice ce sunt patogene pentru om si animale.
Important:
Reprezentan ii genului:
Clostridium tetani
Clostridium botulinum
Germenii gangrenei gazoase
Clostridium difficile
Clostridium tetani
- diagnostic se stabileste de obicei pe baza datelor clinice
- caractere generale:
- caractere morfotinctoriale
- caractere de cultur
- factor de patogenitate toxina tetanic
Clostridium botulinum
- diagnosticul se stabile te de obicei pe baza datelor clinice
- caractere generale:
- caractere morfotinctoriale
- caractere de cultur
- caractere de patogenitate toxina botulinic - opt tipuri antigenice, din care
patru sunt importante pentru om (A,B, E, F). Necesit identificarea tipului
antigenic prin reac ia de seroneutralizare in vivo
Germenii gangrenei gazoase
- specii implicate: C.perfringens, C. septicum, C. sporogenes, C. histoliticum
- diagnostiul este numai bacteriologic i este de urgen
- caractere generale:
- caractere morfotinctoriale:examenul microscopic direct este de mare valoare
diagnostic. Frotiul colorat Gram indic un polimorfism bacterian accentuat
- caractere de cultur
- caractere de patogenitate

Activit i practice
- Examinarea unui frotiu din plag (tetanos, gangren gazoas )

ntreb ri de control:
1. Reprezentantii genului Clostridium:
a) sunt bacili asezati sub forma de litere chineze ti
b) sunt bacterii strict anaerobe
19
c) sunt bacili mari,Gram pozitivi
d) reprezentantii patogeni secreta o exotoxina
e) sunt bacterii sporulate
2. Bacteriile din genul Clostridium:
a) sunt bacili Gram-negativi
b) sunt bacterii sporulate
c) sunt bacterii strict anaerobe
d) sunt bacili Gram-pozitivi
e) pot produce toxiinfec ii
Diagnostic de laborator n infec iile produse de reprezentan ii genului Bacillus
Esen ial:
Caractere generale ale genului
Important:
Reprezentan ii genului:
- patogeni pentru om i animale (Bacillus anthracis)
- alte specii de importan medical (B. cereus, B.subtilis)
Util:
Diagnosticul de laborator
I. Diagnosticul direct, bacteriologic
Recoltarea produselor patologice - cel mai frecvent exudat vezicular sau lichid de edem.
Examenul microscopic direct din produsul patologic
- n frotiul colorat Gram realizat direct din produsul patologic se observ bacilli lungi i
gro i Gram pozitivi, cu capete t iate drept, capsula i, a eza i n frotiu sub form de lan uri
scurte (n diplo, sau lan uri formate din 3-4 bacili).
Izolarea - geloz simpl (geloza nutritiv ) deoarece nu sunt bacterii preten ioase sau pe geloz
snge, n aerobioz
Identificarea se face dup izolarea bacililor c rbuno i n cultur pur , urm rind:
- Propriet ile morfotinctoriale
- Caractere de cultur - colonii mari de tip R (rugoase)
- Caractere antigenice - infec ia experimental la oarece

Activit i practice
- Examinarea unui frotiu realizate dintr-o cultur de Bacillus spp.
- Observarea i descrierea coloniilor de Bacillus pe medii de cultur adecvate

ntreb ri de control:
Bacilul c rbunos:
a) face parte din genul Clostridium
b) este un bacil Gram-pozitiv cu capetele t iate drept
c) este o bacterie sporulat
d) se dezvolt pe medii de cultur sub form de colonii R
e) se dezvolt pe medii de cultur sub form de colonii S

20
Diagnostic de laborator n infec iile produse de Enterobacterii
Familia Enterobacteriaceae. Esen ial:
Caractere generale:
- enterobacterium = bacterie intestinal
- habitat: tractul intestinal om/animale
Util:
Caractere morfo-tinctoriale:
- Bacili Gram-negativ
- Mobili/imobili
- Unii au capsul , ex. Klebsiella pneumoniae
Caractere de cultur :
- Aerob-anaerob facultative
- Tulbur uniform mediul de cultur lichid
- Au necesit i nutri ionale reduse se dezvolt i pe geloz nutritiv
- Colonii tip S
- Uneori colonii mucoase, ex. Klebsiella pneumoniae
- Medii selective, majoritatea au lactoz : Drigalski, Levin, Leifson, Istrate-Meitert,
MacConkey
Caractere biochimice:
- ncadrarea n familie pe baza a trei teste biochimice:
- Fermentez oxidativ si fermentativ glucoza
- Oxidazo-negativi
- Reduc nitra ii la nitri i
Pe baza testelor biochimice i a caracterelor antigenice genuri specii

Activit i practice
- Colora ia Gram examinarea i interpretarea unui preparat microscopic
- Observarea i descrierea coloniilor de E.coli, Samonella, Shigella, Klebsiella, Proteus
pe medii de cultur adecvate
- Reac ia de aglutinare pe lam
- Testarea sensibilit ii la antibiotice

DIAGNOSTICUL DE LABORATOR N INFEC IILE DIGESTIVE
Infec ii produse de Enterobacterii cu patogenitate cert
Genul Shigella
Esen ial:
- patogen intestinal
- determin dizenterie bacilar : scaune muco-sanguinolente nso ite de colici abdominale,
febr, uneori tenesme
- sunt bacterii entero-invazive
Important:
Specii
S.dysenteriae
21
S.flexneri
S.boydii
S.sonnei
Util:
Diagnosticul de laborator
Recoltarea produselor patologice: materii fecale recipiente cu mediu de transport
Caractere morfo-tinctoriale: bacili Gram-negativi, imobili
Caractere de cultur : colonii tip S lactozo-negative
Teste de patogenitate: Testul Srny

ntreb ri de control:
Reprezentan ii genului Shigella sunt:
a) bacilli Gram negativi
b) bacilli Gram pozitivi
c) se izoleaza pe mediu cu lactoza
d) cauzeaza toxiinfectii alimentare
e) produc dizenteria bacilara

Genul Salmonella
Esen ial:
- peste 2000 serotipuri
Caractere generale:
- bacili Gram-negativ
- mobili (flageli peritrichi)
- lactozo-negativi
- identificarea antigenelor O, H Vi reac ii de aglutinare
Important
Infec ii (salmoneloze):
Febra tifoid S.typhi
Febra paratifoid S.paratyphi A, B
Toxiinfec ii alimentare i enterite (copii)
- S.typhymurium
- S.enteritidis
- S.paratyphi B
- S.panama
St ri septico-piemice
- S.paratyphi C
- S.choleraesuis
Util:
Diagnosticul de laborator
I.Diagnostic direct, bacteriologic
Recoltarea produselor patologice : snge i urin n prima saptaman, din a doua saptaman
fecale. Pentru toxiinfec iile alimentare se recolteaz probe din alimentele consumate, vom,
fecale, snge
Examinarea microscopic- irelevant
Izolarea: medii pentru enterobacterii cu lactoz
22
Identificarea agentului patogen izolat prin studiul:
- Proprietatilor morfo-tinctoriale : bacili Gram negativ , mobili
- Proprietatilor de cultura : colonii S lactozo(-)
- Proprietati biochimice : H
2
S(+),Citrat(+),rosu-metil(+)
- Proprietati antigenice : caracterizarea antigenic Kauffman-White pe baza
antigenul O, antigenul H, antigenul Vi
II.Diagnostic indirect identificarea serologica se face prin reac ia de aglutinare : Widal

ntreb ri de control:
Ce salmoneloze cunoaste i ( i specia care produce afec iunea) i pentru care din acestea se
face diagnostic serologic ?
Diagnosticul de laborator in infectiile de Enterobacterii oportuniste
Escherichia coli
Esen ial:
- face parte din flora normal a colonului
- bacili Gram-negativ
- lactozo-pozitivi
- luciu metalic mediul Levin
Important:
Tipuri de mboln viri:
- boli diareice
- infec ii urinare
- infec ii ale pl gilor
- septicemii
Tulpini care produc boli diareice:
- ETEC (E.coli enterotoxigen) sindrom diareic tip holeriform
- EIEC (E.coli enteroinvaziv) sindrom diareic tip dizenteriform
- EPEC (E.coli enteropatogen) sindrom diareic la copii sub 2 ani
- EHEC (E.coli enterohemoragic)
- VTEC (E.coli produce toxin Shiga-like) O157:H7 sindrom hemolitic uremic
Klebsiella pneumoniae
Esen ial:
- cantit i moderate n intestinul omului /animalelor
- infec ii respiratorii, urinare, otite
- bacili Gram-negativi
- capsul polizaharidic
- colonii mari mucoase , fenomen de cameleonaj
Diagnosticul de laborator n infec iile de alti bacili Gram negativ
Genul Peudomonas
Esen ial:
Specia tip: P.aeruginosa
23
- foarte rar determin mboln viri la indivizii s n to i
- infec ii severe la imunodeprima i, la cei cu boli maligne neutropenici
- la fel procedurile chirurgicale invazive, cateteriz rile pe termen lung
- copii i adul ii cu fibroz chistic sunt invariabil coloniza i la nivelul tractului respirator
cu variante de piocianic foarte mucoide
Caracteristici principale
Bacili Gram (-), aerobi
Oxidazo(+)
Nefermentativi
Mobili
Produc pigment fluorescent: piocianina, pioverdina
Important:
Infec ii produse
Cel mai frecvent la pacientii spitalizati sau cu imunodepresie, cu arsuri extinse, traumatisme ale
pielii cauzeaza infectii: ale arsurilor sau plagilor chirurgicale, infectii urinare, ale tractului
respirator, enterite, meningite, septicemie
Factori de patogenitate
Exotoxina A (ADP-ribozil transferaza ce inactiveaza factorul elongare 2)
Util:
Diagnostic de laborator
I) Diagnostic direct
Recoltarea produselor patologice : puroi specific(verde) , fecale , urina , L.C.R
Examinarea microscopica : bacili Gram (-), mobili
Izolarea: pe agar sange dau hemolize totale
Pe mediu cu lactoza-colonii lactozo (-)
Identificarea se face dup izolarea agentului patogen n cultur pur , urm rind:
- Propriet ile morfo-tinctoriale: bacili Gram-negativ
- Propriet ile de cultur :
- colonii S
- producerea de pigment, mediul devine verde sau albastru deschis,
transparent
- Propriet ile biochimice: oxidazo(+), lactoza(-)
- Caracterele antigenice: aglutinarea cu ser ce contine anticorpi pentru antigenele O,

Activit i practice
- Colora ia Gram examinarea i interpretarea unui preparat microscopic
- Observarea i descrierea coloniilor de Pseudomonas pe medii de cultur adecvate
- Testarea sensibilit ii la antibiotice


Genul Vibrio
Esen ial:
- bacterii Gram-negativ
- foarte mobile (cil polar)
- form de bastona ncurbat
- facultativ anaerob
24
- majoritatea speciilor saprofite, unele produc mboln viri u oare
Specia tip: Vibrio cholerae
- dou biotipuri holerigene:
- cholerae clasic
- El Tor
V. cholerae O139 "Bengal" (1992, Bangladesh derivate din biotipul El Tor
- mai multe biotipuri neholerigene (sindroame diareice benigne)
Important:
Habitat: apa de mare, apa de suprafa
Infec ie:
- Holera = infec ie acut , intestinal care se manifesta prin:scaune frecvente muco-apoase ,
deshidratare masiv , stare general alterat , evolu ie sever
Contaminare: fecal-oral ( prin ap , alimente contaminate )
Patogenitate:
- V.cholerae serogrup O
1
fixat pe celulele epiteliului intestinal multiplicare n
mucoas , f r a trece de bariera intestinal
- Eliberarea exotoxinei:
- ata are de receptori prin subunitatea B
- subunitatea A stimularea adenilat ciclazei cAMP stimularea secre iei
de H
2
0, Na
+
, K
+
, Cl
-
, and HCO
3
-
- scaun apos (!riziform")
- pierderi hidro-electolitice (15-20 l/24 ore)
Structuta antigenic :
- varia ia antigenic rol n epidemiologia holerei i virulen a vibrionilor holerici
- Ag H (flagelar) specificitate larg
- Ag O (somatic) strict specific
ase serogrupuri O
1
O
6

Vibrionii holerigeni = serogrup O
1
con in trei factori antigenici: A, B, C.
Util:
I. Diagnosticul de laborator direct, bacteriologic
Recoltarea produsului patologic:
- Materii fecale mediu de transport Cary-Blair
- Lichid de v rs tur
- Ap potabil , alimente
Izolare:
- ap peptonat alcalin (mediu de mbog ire)
- mediu cu s ruri biliare (BSA)
Identificarea se face dup izolarea agentului patogen n cultur pur , urm rind:
- Propriet ile morfo-tinctoriale: bacili Gram-negativ ncurba i
- Caractere de culur : BSA: colonii transparente tip S
- Testul striului
- Caractere antigenice:
- vibrionii holerigeni aglutineaz cu ser anti-O
1
- vibrionii neholerigeni nu aglutineaz cu ser anti-O
1
(neaglutinabili NAG)

- Caractere de patogenitate: testul ansei ligaturate
25

Activit i practice
- Colora ia Gram examinarea i interpretarea unui preparat microscopic


ntreb ri de control:
Vibrionul holeric:
a) este o bacterie in forma de virgula
b) cauzeaza enterite cu scaune muco-apoase
c) produce dizenteria
d) are ca factor de patogenitate enterotoxina
e) este un bacil Gram negativ, incurbat

Helicobacter pylori

Esen ial
Propriet i generale
- bacili Gram-negativ, form spiralat (helocoidal )
- produce ureaz
Infec ia:
- este asociat (nu este factor determinat) cu gastrite cornice, ulcere peptice i carcinoma gastric
Diagnosticul de certitudine este stability de rezultatele endoscopiei gastrice i al biopiei
Diagnostic de laborator
I. Diagnosticul direct
Recoltarea produselor patologice: fragment bioptic mucoasa gastric
Examenul microscopic direct: bacili Gram-negativ helicoidali
Propriet i biochimice:
- teste rapide: detecteaz prezen a H.pylori pe baza producerii ureazei n fragmentul bioptic
- testarea neinvaziv a producerii ureazei: test respirator i urinar
Izolarea pe medii de cultura
Identificarea
II. Diagnostic indirect
ELISA anticorpi (IgG) anti H.pylori
Interpretare
Tratament
Asocieri de antibiotice: claritromicina, doxiciclina i metronidazol

Important: Patogenitate
Util
Cale de contaminare:
Epidemiologie
Simptomatologie
Op ional
Propriet i generale :
- capnofol (se dezvolt bine n atmosfer 10% CO
2
)
- microaerofil
26

Diagnosticul de laborator in infectiile produse de reprezentantii genului
Brucella.
Esen ial:
Propriet i generale
- Cocobacili Gram negativ
Important:
Reprezentan i
Brucella melitensis
Brucella suis
Brucella abortus
Brucella ovis
Brucella canis
Cale de contaminare
- Contaminare prin consum de lapte neprelucrat termic
- Contact direct cu animale infectate
- Penetrarea prin pielea intacta
- Bruceloza este adeseori asociata cu consumul de lapte nepasteurizat
Util:
Diagnostic de laborator
I. Diagnosticul direct
Recoltarea produselor patologice: snge (n puseu febril), LCR, urin , aspirat medular, biopsie
hepatic
Examenul microscopic direct: cocobacili Gram negativi
Izolarea pe medii de cultura
- metoda Castaneda
- se dezvolt ncet cu colonii transparente care pot deveni maronii
- sistem BACTEC
Identificarea se face pe baza:
- Proprietatilor de cultura
- Proprietatilor biochimice- crestere inhibata de fuxina, verde malahit, tionina
diferentierea speciilor
- Proprietatilor antigenice : reactie de aglutinare EIA; PCR
II. Diagnostic indirect
1) Diagnostic serologic- Reac ia Wright (aglutinare cantitativ ) titru mai mare decat 1/60
- Testare imunoenzimatic - detectarea anticorpilor specifici IgM
2) IDR la brucelin (+) dac reac ia inflamatorie este mai mare decat 6-8 cm (imunitate
mediata celular)
BOLI CU TRANSMITERE SEXUAL
Diagnosticul de laborator in infectiile produse de reprezentantii genului
Treponema
Esen ial:
Proprietati generale
27
- Forma spiralata, cu 10-12 ture de spira
- Exterm de mobile
- Evidentiate prin microscopie in camp intunecat, impregnare argentica,
imunofluorescenta
- Nu creste pe mediile decultura, se dezvolta doar pe culturi de celule
Specii
Treponema pallidum - agentul etiologic al sifilisului
Treponema carateum
Treponema pertenue

Important:
Transmiterea infec iei
- Prin contact sexual
- Transplacentar
- Snge
- Accidental: personalul din laborator, personalul din spitale, stomatologi, ginecologi,
transfuzie de sange utilizare de recipiente contaminate
Sifilisul la adult: 3 stadii (sifilisul primar, sifilisul secundar sau sistemic, sifilisul
tertiar)
Sifilisul congenital
Profilaxie
Util:
Diagnostic de laborator
I. Diagnosticul direct, bacteriologic
Recoltarea produselor patologice
Examenul microscopic direct
- Examinarea in camp intunecat: microorganisme extrem de mobile, alb-stralucitoare
- Imunofluorescenta, coloratia Giemsa
- Fontana-Tribondeau - impregnare argentica - microorganismele au culoare bruna pana la
galben
Izolarea: Nu cre te pe medii artificiale de cultur
II. Diagnostic indirect (teste serologice):
- Nespecifice (utilizeaz antigene netreponemice) - screening
- Specifice (utilizeaz antigene treponemice) - de confirmare
Teste nespecifice
- Utilizeaz cardiolipina ca antigen
- Frac iune fosfolipidic din inima de bou
- Anticorpii antifosfolipidici produ i de T.pallidum produc reac ie incruci at cu
cardolipina cu structura antigenic similar
- Rezultate fals pozitive- de obicei la titru redus
Tehnici:
- Testul VDRL (Veneral Disease Research Laboratory)
- Testul de floculare
- Detectarea IgG si IgM
- Anticorpii se pozitiveaza foarte devreme in decursul bolii
Teste specifice
Utilizeaz T. pallidum ca antigen
28
- Detecteaz anticorpii specifici antitreponemici
- Testul de imobilizare al T. pallidum
- FTA-ABS
- Microhemaglutinarea T. pallidum
- Sunt pozitivi pe via dupa terapie eficient

Activit i practice
- Examinarea i interpretarea unui preparat microscopic impregnare argentic
- Realizarea i intrepretarea unei reac ii antigen-anticorp (TPHA)

ntreb ri de control:
Sifilisul :
a) este cauzat de Treponema pallidum
b) este o boala cu transmitere sexuala
c) diagnosticul serologic al sifilisului se face numai in perioada primara
d) se transmite prin contact sexual
e) poate fi prevenit prin vaccinare
Diagnosticul de laborator in infectiile produse de reprezentantii genului
Leptospira.
Esen ial:
Propriet i generale
- Creste pe medii de cultura artificiale
- Este o bacterie mobila
Important:
Reprezentan i
- Leptospira interogans (Exista cateva serotipuri patogene pentru om. Cauzeaza
leptospiroza insotita de icter - boala lui Weil)
- Leptospira biflexa
Util:
Diagnosticul de laborator
I. Diagnostic direct, bacteriologic
Recoltarea produselor patologice: in prima saptamana sange, LCR; in urmatoarea saptamana:
urina
Examenul microscopic: imunofluorescenta
Izolarea pe medii de cultura:
- Medii cu supliment de ser de soarece
- Crestere - 6 saptamani (28-32 C)
Identificarea se face pe baza:
- Proprietatilor morfologice: microscopie in camp intunecat; coloratia Burri, Giemsa,
impregnarea argentica
- Proprietati de cultura - se examineaza saptamanal
- Proprietati antigenice: - reactia de aglutinare-liza cu seruri specifice
29
Diagnosticul de laborator in infectiile produse de reprezentantii Genul
Rickettsia
Esen ial:
Proprietati generale
- Bacterii ce nu cresc pe medii de cultura artificiale
- Sunt paraziti obligatorii intracelulari
- Sunt transmise prin artropode (exceptie Coxiella burnetti- agent etiologic al Febrei Q)
Boli produse: tifosul exantematic, Febra Q, boala lui Brill
Important:
Reprezentanti
Rickettsia prowazekii
Rickettsia typhi
Rickettsia conorii
Coxiella burnetti
Util:
Diagnostic de laborator
I.Diagnosticul direct
Recoltarea produselor patologice: sange
Examen microscopic: imunofluorescenta
Izolare
- Sacul de glbenu al oului de gaina embrionat
- Porcusor de guineea, soarece
Identificare
Proprietati morfologice: imunofluorescen
Efectele produse pe animalele de experien
Propriet i antigenice:
- RFC cu antigene rickettsiene
- Aglutinare latex
- Neutralizarea toxinelor rickettsiene

Activit i practice
- Realizarea i intrepretarea unei reac ii antigen-anticorp

Diagnosticul de laborator in infec iile parazitare
Diagnosticul de laborator n infec iile produse de protozoare
INFEC II ALE TRACTULUI DIGESTIV
Entamoeba hystolitica
Util:
Diagnosticde laborator:
- evidentierea de trofozoiti in scaunul diareic sau chiste in scaunul format
- chistele sunt eliminate intermitent
- trebuie examinate cel putin 3 probe
30
- testele serologice- diagnosticarea amebiazei invazive
- examinarea completa pentru chiste include preparatul nativ in ser fiziologic, preparatul
native cu in lugol, sau preparatul colorat trichrome
- trofozoiti; chist: de obicei sferic, uneori de forma ovoidala, 4 nuclei
Giardia duodenalis
Util:
Diagnostic de laborator:
- evidentierea chistelor in materiile fecale formate sau prezenta chistelor sau trofozoitilor
in materiile fecale cu consistent lichida
- Trofozoitii: lungime: 10 la 15 m, si latime: 5 la 7 m, portiunea anterioara a suprafetei
ventral formeaza un disc. Aderare$lezarea mucoasei, nucleoli rotunzi sau ovoizi
(kariosom)
- chist: ovalar , 8 -12 m pana la 6-10 m grosime, 4 nuclei proeminenti, flageli , perete
chistic: mucos , corpi mediani

Activit i practice
- Preparat nativ n solu ie salin i lugol examinare i interpretare
- Preparat colorat din cultur i examinarea formelor vegetative

Giardioza poate fi eliminat ca diagnostic:
a. dupa o examinare a materiilor fecale in care nu s-a evidentiat oul sau parazitul.
b. la adulti care nu au avut antecedente giardioza
c. dupa 3 examinari cu rezultat negative realizate la o distant de 3-5 sau chiar 7 zile.
d. dupa 3 examinari realizate succesiv in decursul a 3 zile consecutive.
e. doar dupa efectuarea unui test duodenal.
Cryptosporidium
Util:
Diagnostic de laborator: identificarea microorganismului: in materialul de biopsie intestinala si
detectarea oochistelor in scaun (scaun proaspat): examinarea materiilor fecale necesita coloratii
speciale: oochistul poate fi colorat utilizand coloratia Kinyoun modificata
Diagnosticul in criptosporidiaza consta de cele mai multe ori in:
a. aspectele clinice
b. caracteristicile diareei
c. examinarea coproparazitologica a materiilor fecale
d. examinarea unui frotiu colorant special(Kinyoun) din materiile fecale
e. examinarea serologica
Microsporidium
Util:
Diagnostic de laborator: microscopie optica coloratii speciale, IFA, PCR
31
INFECTII CONGENITALE
Toxoplasma Gondii
Util:
Diagnostic:
Diagnosticul toxoplasmei acute, la femeile ns rcinate, nou-n scu i i al i pacien i: serologic:
cel mai frecvent, metoda de elec ie n diagnosticul infec iei.
Detectarea anticorpilor tip Ig M sau Ig A anti-Toxoplasma este criteriul pentru toxoplasmoza
acut
Diagnosticul toxoplasmei congenitale: serologic: detectarea anticorpilor tip Ig M sau Ig A anti-
Toxoplasma la nou-n scut
Facultativ
- Metode serologice: teste,
- Testul Ig G cu aviditate crescut
- PCR
- Izolarea Toxoplasmei din snge, lichidul amnioticfrom blood,

Activit i practice
- Interpretarea unor profiluri serologice diferite (ELISA)
- Interpretarea unor striuri Western Blott


ntreb ri de control:
1. Un studiu efectuat pe 100 de indivizi s n to i a scos n eviden faptul c 80% aveu anticorpi
anti- Toxoplasma. Care dintre afirma iile urm toare ajut la explicarea acestor rezultate?
a. Infec ia cu Toxoplasma este larg r spndit i boala este u oar sau autolimitat .
b. Toxoplasmoza este determinat de consumul de carne, prin urmare to i cei care consum
carene au avut toxoplasmoza
c. O varietate de infec ii parazitare pot conduce la formarea de anticorpi anti-Toxoplasma.
d. Testul de detectarea a anticorpilor anti- Toxoplasma este cu specificitate redus .
e. Testarea anticorpilor tip Ig M este mai fidel dect testarea anticorpilor tip Ig G pentru
determinarea unei infec ii trecute; retestarea pentru Ig M ar ar ta c majoritatea
persoanelor nu au anticorpi anti- Toxoplasma.

2. Infec ia acut cu Toxoplasma gondi dobndit n primul trimestru al sarcinii:
a. Este totdeauna (100%) transmis f tului
b. Este responsabil de forme severe ale toxoplasmozei congenitale
c. Este r espunz toare de formele severe ale toxoplasmozei congenitale
d. Diagnosticl mamei se face prin detectarea anticorpilor specifici Ig G n snge
e. Diagnosticul se face prin detectarea oochistelor de T.gondii n materiile fecale la mam
INFEC II SANGUINE
Plasmodium
Util:
Diagnostic
32
1. prin demonstrarea parazitului n frotiul sanguin n strat gros i n strat sub ire:
- Frotiu sanguin colorat Giemsa
- Testare cantitativ - Quantitative Buffy Coat Assay (QBC) microscopie n fluorescen
modificat .
- Detectarea antigenului malariei n snge
- PCR : identificarea materialului genetic al parazitului.
Particularit ile speciilor Plasmodium: caractere morfologice specifice speciilor Plasmodium
Plasmodium falciparum:
- unul sau mai multe inele mici, delicate ale stadiului de trofozoit n sngele
- doar inele i gametoci i n sngele periferic; alte forme n sngele
- schizon i maturi: obi nuit 8-32 merozoi i
- gametoci i:form de banan
Plasmodium vivax:
- n sngele periferic: toate formele
- schizon i maturi: mai mult de 12 merozoi i pna la 32 merozoi i
- gametoci i: roundzi sau ovali
Plasmodium ovale: malaria ter benign
- n sngele periferic: toate formele
- schizon i maturi: mai mult de 12 merozoi i
- gametoci i: roundzi sau ovali
Plasmodium malariae:
- n sngele periferic sunt prezente toate formele
- trofozoi ii b trni au form de band
- schizontul matur: 8 merozoi i (adesea sub form de rozet ca o #floare de margaret ")
- gametoci i: roundzi sau ovali

Activit i practice: examinarea i interpretarea unor frotiuri sanguine n strat sub ire (Giemsa)

ntreb ri de control:
Care dintre afirma iile de mai jos descrie cel mai bine caracteristicile utilizate n diagnosticul cu
Plasmodium falciparum
a. Este necesar o perioad de 72 de ore pentru dezvoltareaschizontului matur, care seam n cu o
rozet cu doar 8 pn la 10 merozoi i ovali
b. Eritrocitele infectate au marginile neregulate
c. Forma de inel cu pecete a trofozoitului are form neregulat , cu extensie amoebian a
citoplasmei
d. Doar formele de inel ale stadiului de trofozoi i precoce i de gametoci i se observ n sngele
periferic
e. gametoci ii: se obserb forma de banan n sngele periferic.


BOLI CU TRANSMITRE SEXUAL

Trichomonas vaginalis
Esen ial
Diagnosticul de laborator al trichomoniazei

33
Diagnosticul de laborator n infec iile produse de helmin i
Nemathelmin i
Esen ial:
Caractere generale
- viermi nesegmenta i, cilindrici, sub iri cu simetrie bilateral si sexe separate
- prezint tub digestiv complet situat ntr-o cavitate general
- corp acoperit de cuticul
- extremitatea anterioar prezint senzori i structuri specializate pentru atasare si penetrare
- cavitatea general con ine lichid celomic
- tractul digestiv: esofag
intestin
rect
- sistem nervos : inel periesofagian
- aparat excretor: doua canale longitudinale, reunite anterior
- aparatul reproduc tor : mascul- testicul, vezic seminala, canal deferent, canal ejaculator,
cloaca, femela ovar, oviduct, uter, vagin
Oul- neembrionate/ embrionate

Activit i practice:
- examinarea viermilor adul i p stra i n formol
- examinarea i desenarea ou lor i a viermilor adul i din preparatele microscopice

Ascaris lumbricoides
Esential
Boala produs : ascarioza pulmonar
ascarioza intestinal
Important
Patogenitate: faza tisular
faza intestinal
- reac ii tisulare intense la migrarea unui numar mare de larve
- infiltrat eozinofilic focal granuloame cu eozinofile, neutrofile si histiocite
- reactii de hipersensibilitate migrarea prin plaman infiltrat cu PMN si eozinofile =
Sdr. Loeffler
Complica ii: obstruc ie intestinal
ileus acut
abces hepatic
pancreatita
apendicita
asfixia
Util
Diagnosticul de laborator :
- evidentiere parazit adult (interven ie chirurgical ; examinare Rx )
- evidentiere larve (sputa, suc gastric, material bioptic)
- evidentiere ou (materii fecale: sedimentare simpla- Kato Miura)
34

ntreb ri de control:
Care dintre proprietatile enumerate corespund parazitului Ascaris lumbricoides:
a) este un vierme alb-rozaliu de 15-30 cm
b) se transmite prin contact interuman direct
c) contaminarea umana se realizeaza prin maini murdare cu pamant
d) cauzeaza complicatii grave chirurgicale
e) contaminarea umana se realizeaza prin consumul de zarzavaturi insuficient spalate
Enterobius vermicularis
Esential
Boala produsa: oxiuroza, enterobioza
Important
Patogenitate: inflamatie locala la nivelul apendicelui, anal, localizari ectopice
Localizare apendiculara- apendicita acuta sau cronica
Localizare la nivelul mucoasei anale/ tegumente perianale- prurit intens
Dermatite eczematiforme- grataj
Vulvo-vaginite pruriginoase
Cavitatea peritoneala- granuloame, peritonita pelviana
Enurezis la copii
Util
Diagnostic de laborator
- evidentierea parazitului adult (zona perianala, vagin, scaune diareice, dupa medicatie)
- evidentierea oualor (ex. coproparazitologic, amprenta anala)
Trichuris trichura
Esential
Boala produsa: trichocefaloza, trichuroza
Important
Patogenie : leziuni ale enterocitelor
infiltrat inflamator cu limfocite, plasmocite, eozinofile
focare necrotice si hemoragice
toxicitate sistemica
iritatie a terminatiilor nervoase cresterea peristaltismului prolaps rectal
Diagnostic: evidentierea oualor examen coproparazitologic

ntreb ri de control:
Trichuris trichura:
a) se insaileaza cu portiunea anterioara, subtire in grosimea mucoasei intestinale
b) produce oua neembrionate
c) poate declansa un sindrom apendicular
d) contaminarea se poate face prin autoinfestatie endogena
e) in parazitismul intens se pot observa numerosi viermi albi pe suprafata bolului fecal
Strongyloides stercoralis
Esential
35
Boala produsa : strongiloidoza, diareea de Cochinchina
Important
Patogenitate: - sindromul de hiperinfectie infectie localizata la nivel gastro-intestinal si
plaman
- strongiloidoza diseminata ficat, cord, pancreas, rinichi, sistem nervos central
Infectia masiva- intestin edematiat si congestionat
- ulceratii acoperite cu mucus
- larve in intestinul subtire si gros inconjurate de un infiltrat inflamator
- perforarea peretelui intestinal peritonita

Util
Diagnostic : - evidentierea larvelor rabditoide in materiile fecale (ex microscopic direct) sau
continutul duodenal
- in sputa (strongiloidoza generalizata)
- imunofluorescenta indirecta cu Ag de Strongyloides
Trichinella spiralis
Esential
Boala produsa: trichineloza, trichinoza
Important
Patogenitate: determinata de
- prezenta larvelor in muschii striati sau organele vitale
- rectiile gazdei fata de prezenta larvelor
- mc intestinala-Infiltrat inflamator acut hiperactivitate a
celulelor glandulare ale vilozitatilor edem, infiltrat
inflamator, focare de necroza
- muschi striati crestere in dimensiuni a celulei
musculare edematiere pierdere striatii inflamatie
interstitiala granulom eliberare de metaboliti toxici si
alergizanti.
Util
Diagnostic: Imunologic-RIF, RFC, contraimunelectroforeza, aglutinare latex, ELISA
- teste serologice pozitive dupa 3 saptamani
De certitudine descoperirea parazitilor adulti in scaun
- descoperirea larvelor in sange
Parazitologic : evidentierea larvelor in muschi- biopsie musculara (muschi solear)

ntreb ri de control:
Trichineloza:
a) poarta numele de "boala capetelor umflate"
b) in faza terminala singurul semn clinic care persista este reprezentat de mialgie
c) in faza de diseminare diagnosticul se poate pune prin biopsie musculara
d) in faza de diseminare larvara boala evolueaza cu diaree, voma, dureri abdominale
e) este o boala cu caracter adesea epidemic sau familial
36

Diagnosticul de laborator in infectiile produse de Plathelmin i
Trematode
Caractere generale:
- Viermi plati
- Nesegmentati
- Gazda definitiva- reproducerea parazitilor adulti
- Gazda intermediara- multiplicarea asexuata
Activit i practice:
- examinarea viermilor adul i p stra i n formol
- examinarea i desenarea ou lor din preparetele microscopice

Fasciola hepatica
Esential
Boala produsa: fascioloza, galbeaza, distomoza
Important
Patogenie: - perioada de invazie- mici focare necrotice/ microabcese cu infiltrate(eozinofile) la
nivel hepatic
- perioada de localizare - descuamare a ductelor biliare hiperplazia epiteliului
biliar dilatare chistica a canalelor depunere de tesut conjunctiv periductal
atrofiere parenchim hepatic ciroza
Localizari !anormale": tesut subcutanat, faringe, pancreas, cavitate toracica, creier
Util
Diagnostic: - evidentiere oua in materiile fecale/ aspirat duodenal
- reactia de hemaglutinare, dubla difuziune, electroforeza, imunelectroforeza,
ELISA, RIF

ntreb ri de control:
Fasciola hepatica prezinta urmatoarele proprietati:
a) este un vierme plat
b) este un vierme hermafrodit
c) viermii adulti elimina oua neembrionate
d) embrionarea oualor se produce pe sol
e) embrionarea oualor se produce in mediul acvatic

Cestode
Caractere generale:
- viermi segmentati
- organizare hermafrodita
Tenia solium
Esential
37
Boala produsa: tenioza
Gazda intermediara: porcul cisticerc- invadare a tuturor tesuturilor
Gazda definitiva : omul consum de carne de porc parazitata cu cisticerci
Contaminarea umana: inghitirea oualor de tenie (autoinfectare exogena)
Important
Patogenie: SNC- localizare corticomeningeala, ventriculara, subarahnoidian, leptomeninge
Glob ocular
Clinic: asimptomatic majoritatea cazurilor
manifestari variate - de natura psihologica
-compresiune mecanica crize de epilepsie, HTintracraniana, sdr. Meningeal, tulburari
psihice, deficit motor, tulburari de tonus, cefalee.
Util
Diagnostic : sfarsitul perioadei de incubatie- leucocitoza si eozinofilie
teste serologice- valoare practica scazuta (RFC, ELISA, hemaglutinare)
Rx tract intestinal defect de umplere
Examen parazitologic: diagnostic diferential T.saginata/ T.solium
Tenia saginata
Esential
Boala produsa: teniaza
Gazda intermediara: bovine forma larvara
Gazda definitiva : omul
Contaminarea umana: inghitirea oualor de tenie
Important
Patogenie: Iritatie slaba a mucoasei intestinale
Obstructia si inflamatia apendice/ duct pancreatic/ colecist/ intestin
Clinic: simptome digestive apendicita/ angiocolita
simptome de natura psihologica
Util
Diagnostic : dificil in primele trei luni- eozinofilie moderata, IgE crescute
Testele serologice valoare practica scazuta
Rx tract intestinal- defect de umplere
Dg de certitudine: examinarea proglotului matur/ scolex
! Ouale de T.saginata nu difera morfologic de cele ale T.solium de aceea gasirea oualor in
materiile fecale sau amprenta anala nu ajuta la stabilirea diagnosticului de specie.

ntreb ri de control:
Tenia saginata prezinta urmatoarele proprietati:
a) elimina oua neembrionate
b) elimina oua embrionate
c) este un cestod
d) forma larvara se numeste cisticerc
e) ca si structura interna este identical cu Tenia solium
Cisticercoza
- afectiune produsa de dezvoltarea Cysticercus cellulose- stadiul larvar al T.solium
- gazda intermediara- omul
38
- chistele dezvoltare la nivel hepatic, SNC, ocular orbire si manifestari neurologice
- contaminarea umana- 3 grade de severitate
Diphyliobotrium latum
Esential
Boala produsa: botriocefaloza
Gazda intermediara: crustacee si pesti
Gazda definitiva: omul
Contaminare umana: consum de peste insuficient prelucrat termic
Important
Patogenie: localizare- jejunul inferior/ ileonul superior
Evolutie - asimptomatica
- iritatie mecanica si toxica tulburari digestive/ neurologice
- deficit de cobalamina, acid ascorbic si folat
Deficitul de vit. B12- anemie pernicioasa.
Util
Diagnostic : examen coproparazitologic- evidentierea oualor

ntreb ri de control:
Diphylobotrium latum prezinta urmatoarele proprietati:
a) este un cestod
b) este un nemathod
c) este un plathelmint
d) prezinta scolex si strobila
e)elimina oua neembrionate
Hymenolepis nana
Esential
Boala produsa : himenolepidoza
Gazda intermediara: nu necesita/ insecta
Gazda definitiva: omul
Contaminare umana : ingerare
Important
Patogenie: Organismul uman-dezvoltarea unui raspuns imun protector capacitate de expulzare
a parazitului(Ly T)
Formatiunile chistice
- plaman
- ganglioni limfatici mezenterici
- ficatul soarecilor imunodeprimati
Cisticercoizii distrug vilozitatile intestinale disfunctii intestinale
Adultii- lezeaza mucoasa disfunctii intestinale
Util
Diagnostic: examen coproparazitologic- tehnici de concentrare
Echinococcus granulosus
Esential
39
Boala produsa: hidatidoza, boala hidatica, echinococoza
Chistul hidatic este produs de Echinococcus granulosus.
Morfologia viermelui adult:
- lungime 3-9mm
- 3 proglote
Structura chistului
- Rotund
- 1-7 cm diametru
- Exterior : cuticula
- Interior : lichid galben clar
Important
Patogenie : - chistul hidatic se dezvolta in organismul uman in doua cazuri
- ingerarea embrioforilor eliminati de caine hidatida primara
- ruperea unui chist hidatic primar eliberare protoscolecsi echinococcoza
secundara locala echinococcoza secundara sistemica
- Chistul hidatic distrugere a parenchimului hepatic
Presiune asupra canalelor biliare
Leziuni pulmonare reversibile
Evolutie : - involutie spontana
- ruptura
- infectie
Util
Diagnostic: Rx, RMN, TC, ecografie
Imunologic- hemaglutinare indirecta/ imunoelectroforeza/ ELISA

Echinococcus multilocularis
Esential
Boala produsa: hidatidoza alveolara multiloculara
Important
Patogenie : distrugerea tesutului hepatic si eroziunea canalelor biliare
Larva- formatiune solida (mai multe cavitati neregulate ce contin o cantitate mica de
lichid)
Mod de crestere- invaziv metastaze in alte organe (plaman si creier)
Util
Diagnostic: vezi E. granulosus
ELISA- E. multilocularis cu antigen purificat de E. multilocularis

DIAGNOSTICUL DE LABORATOR N INFEC IILE
FUNGICE

Activit i practice:
- examinarea i interpretarea unui preparat native
- colora ia Gram - examinarea i interpretare
- coloniile de Candida - observare i descriere
- preparate microscopice - examinarea i interpretare
40
- reac ii antigen-anticorp - observare i interpretare

Aspergillus
Esential
Generalit i
- Hife hialine septate
- Dezvoltare rapida spre lenta
- Afecteaza in special organismele imunodeprimate
- Prezenta ascosporilor
Reprezentan i
- Aspergillus flavus
- Aspergillus fumigatus
- Aspergilus niger
- Aspergillus versicolor
Important
Boli produse: aspergiloza pulmonara, otite, sinuzite.
Diagnostic de laborator
1. Examenul microscopic direct al produselor patologice
- un preparat nativ, ntr-o pic tur de albastru de lactofenol.
- ciuperca cu aspect caracteristic, conidioform
- diagnostic prezen a capetelor aspergilare.
2. Aspergillus se dezvolt pe mediul Sabouraud n 3-4 zile.
3. Identificarea speciilor se realizeaz pe baza:
- aspectului coloniilor: colonii mari pufoase (permite diagnostic de gen)
- prin examen microscopic (permite diagnostic de specie)

ntreb ri de control:
a) Hife hialine septate
b) Dezvoltare rapida spre lenta
c) Afecteaza in special organismele imunodeprimate
d) Prezenta ascosporilor
e) Este o bacterie sporulata

Diagnosticul de laborator n infec iile produse de Pneumocystis jirovecii

Activit i practice:
- colora ia Giemsa - examinarea i interpretare

Esen ial
Pneumocystis jirovecii
- infec ie dobndit pe cale respiratorie (probabil prin contact direct de la o persoan la alta)
- r spndit n toat lumea
- determin infiltrate difuze pulmonare la pacien i cu deficien e ale imunit ii mediate celular,
sindroame de imunodeficien congenital , SIDA, leucemie acut limfatic , boala Hodgkin,
transplant de organe, corticoterapie.
Morfologie
41
Trofozoitul:
- oval 2-4 m
- un singur nucleu
Chistul:
- 7-10 m
- opt nuclei (numi i i corpi intrachistici)
- rozet , con ine sporozoi i
- Identificarea P. jirovecii n esutul pulmonar sau n fluidele pulmonare
- Produs patologic: sput , sput provocat , lavaj bronho-alveolar, biopsie pulmonar sau
aspirat pulmonar, periaj bron ic, aspirat transbranhial
Important
- Morfologie microscopic : diagnosticul nc se bazez pe identificarea morfologic a
Pneumocystis din produsele patologice respiratorii
- Colora ia util pentru identificarea Pneumocystis Gomori- Grocott (tehnica argint
metenamid ), Giemsa, reac ia cu anticorpi marca i fluorescent (imunofluorescen ) sau
albastru de toluidin .
Util
- NU exist metode de cultivare
- NU exist teste serologice de diagnostic

Op ional
- metode moleculare (sensibilitate i specificitate crescut )
- interpretarea tehnicilor moleculare

Cryptococcus
Diagnostic de laborator
Diagnosticul direct : eviden ierea i izolarea ciupercii din produsele patologice
a) Preparate microscopice: tu de China -- levuri capsulate.
b) Izolarea si identificarea ciupercii
c) Detectarea antigenelor capsulare in LCR, urin - latex aglutinare

Activit i practice:
- preparat native examinarea i interpretare
- colora ia cu tu de China - examinarea i interpretare
- coloniile de Criptococcuss - observare i interpretare
- realizarea i interpretarea unei reac ii antigen-anticorp

Candida spp.
Important
Blastospori
- celule mari (3-5 m)
- sferice sau ovoide
- Inmugurite
- Gram pozitive
42
Pseudomicelii
- celule alungite a ezate cap la cap
- nedesprinse dup diviziune
Clamidospori
- celule sferice cu dublu contur
- mai mari decat blastosporii
Util
Diagnosticul de laborator
1. Recoltarea produselor patologice
- scuame de tegument, fragmente de unghie, secre ie din leziuni, puroi - n afec iuni
cutanate si ale fanerelor
- sput n infec ii respiratorii
- materii fecale n infec ii digestive
- urin n infec ii urinare, balanite
- secre ie vaginal n vaginite
- LCR, snge - n infec ii generalizate
2. Examenul microscopic : preparat nativ : frotiuri colorate Gram, cu albastru de metilen,
Giemsa
3. Izolare : - cultivarea pe medii de cultura: mediul Sabouraud, colonii de tip S, alb-g lbui,
cremoase, mari ; medii cromogene
- incubare- 30-37 C, 24-48 de ore
4. Identificare : caractere morfotinctoriale, caractere de cultura, testul filamentarii rapide
(Candida albicans)
- formarea clamidosporilor
5. Antifungigrama- testarea la antifungice

Activit i practice:
- preparat native examinarea i interpretare
- colora ia Gram- examinarea i interpretare
- coloniile de Candida - observare i interpretare
- examinarea i interpretarea unor frotiuri
- realizarea i interpretarea unei reac ii antigen-anticorp

Dermatofi i
Esential
Generalit i
- Responsabili de producerea de micoze superficiale
- boli de larg r spndire
- localizate aproape exclusiv la nivelul pielii sau fanerelor (dermatomicoze)
Important
Reprezentan i infec ii produse
- Trichophyton sp. tricofi ii superficiale ale b rbii (Tinea barbae), tricofi ii superficiale
ale pielii capului (Tinea capitis), alte infectii cutanate (Tinea corporis, Tinea pedis);
Trichophyton shnleini favus
- Microsporum audouini, M. canis - infec ii cutanate
- Epidermophyton sp. micoze cutanate
43
Util
Diagnostic de laborator :
1. Recoltarea produselor patologice
- par din zonele afectate (pielea capului, barb , sprncene)
- Scuame (de la periferia leziunilor)
- Unghii (din por iunea modificat )
2. Examenul microscopic direct din produsul patologic
- diagnostic de orientare imediat
- preg tirea produsului patologic (disocierea) KOH 30-40 % sau solu ie de albastru
lactofenol Amman
- realizarea unui preparat microscopic ntre lam i lamel
3. Izolarea agentului patogen
- Mediul Sabouraud simplu si cu cicloheximida
- termostatare la 27C /21
4. Identificarea agentului patogen:
- be baza caracterelor microscopice si de cultura

Activit i practice:
- preg tirea produselor patologice cu KOH n vederea realiz rii unui preparat nativ -
examinarea i interpretare
- colonii de dermatofi i - observare i interpretare

ntreb ri de control:
Dermatofitii:
a) Sunt responsabili de producerea de micoze superficiale
b) Produc boli de larg r spndire
c) Provoaca afectiuni localizate aproape exclusiv la nivelul pielii sau fanerelor
d) Pot provoca pneumonii
e) Sunt responsabili de producerea de micoze superficiale

Resurse bibliografice
1. Ivanof A, sub redac ia. Lucr ri practice de microbiologie. Ed II. Litografia IMF Cluj-
Napoca 1983
2. Junie M. Microbiologie fumdamental . Editura Medical Universitar #Iuliu Ha ieganu"
2004
3. Junie M. Infec ii bacteriene, virale, parazitare, fungice. Editura Medical Universitar
#Iuliu Ha ieganu" 2007
4. Matinca D, Hodrn u C. Lucr ri practice de microbiologie pentru studen ii Facult ii de
Farmacie. Editura Medical Universitar #Iuliu Ha ieganu" 2003
5. Blbe V, Pozsgi N, sub redac ia. Bacteriologie medical . Vol II. Editura medical 1985