Sunteți pe pagina 1din 7

1.

1.
Calculai media aritmetic i suma
Calculai media aritmetic i suma
ptratelor numerelor 10, 12, 57, 23, 99
ptratelor numerelor 10, 12, 57, 23, 99
folosind caseta statistic a calculatorului.
folosind caseta statistic a calculatorului.
2.
2.
Calculai valoarea expresiei inare!
Calculai valoarea expresiei inare!
"
"
# 1000x111!10$111x%11$101&
# 1000x111!10$111x%11$101&
STOP

'asul 1
'asul 2
'asul 3
'asul 5
'asul (
'asul )
'asul 7 %se repet paii 3, ), 5 i (
pentru toate numerele din ir&
'asul *
+edia
aritmetic#27(),(
'asul 9
,uma#13*23

'asul 1
'asul 2 'asul 3 'asul ) 'asul 5

'asul ( 'asul 7
'asul 10
'asul 9 'asul *

'asul 11 'asul 12 'asul 13
'asul 1)
'asul 15

'asul 1( 'asul 17
'asul 1*
'asul 19

'asul 20 -e.ultatul expresiei