Sunteți pe pagina 1din 11

Prof. pt. nv.

primar : Vlasa Maria


nstituia: Liceul Tehnologic ,, Vasile Netea e!a
"lasa: # $
ata : %& fe'ruarie %()*
+ria curricular,: Matematica -i -tiine ale naturii
isciplina: Matematic,
.nitatea !e inv,are:+!un,ri -i sc,!eri cu numerele naturale /, 0, 1, 2. &, 3, )(
4u'iectul leciei :56erciii -i pro'leme !e a!unare -i sc,!ere cu numerele naturale ( 7 )(
Tipul leciei: mi6t,
Timp : 0( min
Motivaia : n ca!rul lectiei,
5levii au oca8ia s, foloseasc, terminologia matematic,, s, a!une, s, sca!,, s,
re8olve pro'leme folosin! numerele naturale (7)(
.tilitatea lectiei: activarea elevilor n fi6area -i consoli!area cuno-tinelor
matematice privin! a!unarea -i sc,!erea numerelor naturale n concentrul (7)(9
#nter!isciplinar, lecia apelea8, la cuno-tine !in !omeniul cunoa-terea me!iului,
lim'a rom,n,, e!. mu8icale9
:'iective !e referin, :
).*7s, efectue8e operaii !e a!unare -i !e sc,!ere n concentrul (7)(, f,r,
trecere peste or!in9
%.17s, re8olve pro'leme care presupun o singur, operaie !intre cele nv,ate9
%.27s, formule8e oral e6erciii -i pro'leme cu numere !e la ( la )(.
1
:'iective operaionale :
"ognitive:
:
)7
7s, opere8e cu noiunile matematice nv,ate: termeni, sum,, !iferen,9
:
%
7 s, efectue8e e6erci ii !e a!unare i sc,!ere cu numerele naturale !e la ( la )( 9
:
*
7 s, g,seasc, termenul necunoscut !intr7o opera ie !e a!unare sau sc,!ere 9
:
/
7 s, re8olve pro'leme cu o singur, operaie 9
:
0
7 s, compun, pro'leme cu o singur, opera ie .
+fective
:) 7s, participe activ -i cu pl,cere la or,9
:% 7s, se mo'ili8e8e n ve!erea re8olv,rii sarcinilor propuse9
Psiho7motorii
:) 7s, lucre8e or!onat cu materialul !i!actic pus la !ispo8iie.
;esurse:
a< proce!urale: e6erciiul, e6plicaia, 'rainstormingul , pro'lemati8area, conversaia,
=ocul !i!actic9
'<materiale: 7manualul !e matematic,,caiete !e matematic,, plan-e ,num,r,toare,
ghiocei
>orme !e organi8are: frontal, in!ivi!ual -i pe grupe.
5valuare:
o'servare sistematic,
tema !e lucru n clas,
evaluarea reciproc, a re8ultatelor muncii n echip,
$i'liografie:
7 Programe -colare pentru clasa #, Ministerul 5!ucaiei -i "ercet,rii, $ucure-ti, %((*
?Meto!ica pre!,rii matematicii la clasele #7#V@ ,#. Neac-u -i
cola'oratorii7 5..P, $ucure ti, )3&&
2
?i!actica matematicii n nv, ,mAntul primar@, omni eanu
Pachi a ,5!itura Bene8e, Bala i, %((%
?Matematic,7manual pentru clasa #@ , Victoria P,!ureanu,
Tu!ora Pi il,, "leopatra Mih,ilescu, 5!itura +ramis, $ucure ti,
%((2
?Matematic,7clasa#@ C5lena Nica, iana er'an, 5!itura
"arminis, Pite ti, %((3
www.didactic.ro
3
5tapele leciei :'.
op.
+ctivitatea nv,,toarei +ctivitatea elevilor ;esurse
Moment
organi8atoric
Dasigur climatul corespun8,tor pentru
!esf,-urarea leciei
Dse preg,tesc pentru or, Dinstructa=
ver'al
;eactuali8area
cuno-tinelor
:) Dpropun ca n timp ce eu verific calitativ -i
cantitativ temele, elevii s, or!one8e sila'ele
cuvAntului ,,prim,varaspunAn! care sila',
este prima , a !oua , a treia -i a patra.
Durmea8, o !iscuie !espre anotimpul
prim,vara
Dre8olv, e6erciiul primit De6erciiul
+nunarea temei
-i a o'iectivelor
D anun, titlul leciei -i o'iectivele
D+st,8i o vom a=uta pe 8,na Prim,var, s,
vin, mai repe!e la noi n clas, re8olvAn!
sarcinile ce urmea8,.
Drein titlul -i sarcinile !e
lucru
D "onversaia
DPlic cu scrisoare
!e la EAna
prim,verii
iri=area
nv,,rii
:%
:*
:/
:0
D Vom !esf,-ura aceast, or, su' form, !e
concurs. Pentru aceasta vom forma % grupe
corespun8,toare ecusoanelor ce !e=a le
purtai.n sal, se afl, un cop,cel.4u' cop,cel
sunt !ou, co-ulete ce au frun8ulie -i
floricele ca -i ecusoanele voastre , ce vor fi
puse pe copac atunci cAn! cele !ou, echipe
vor !a r,spunsuri 'une.
D Fai!ei s, ve!em ce sarcini ne propune
spre re8olvare EAna prim,veriiG
56erciiul oral:
4arcina ):
5levii sunt rugai s, a-e8e cuvintele aflate n
cele !ou, plicuri la locul un!e se potrivesc9
Hane6a )<
4arcina %:
4u' copac se afl, frun8e !e ghiocei ce poart,
o cifr, , g,se-te floarea prin re8olvarea
operaiilor !e pe petale.Hvor fi cAte * operaii
pentru fiecare grup,<, Hane6a %<.
4arcina *:
Pentru c, ne afl,m n prag !e m,ri-or se vor
re8olva e6erciii m,ri-oare cu a=utorul unei
imagini PPT.
4arcina /:
ornic, s, vin, prim,vara 'u'uru8a
vrea s, va!, cAt este !e cal! afar,.
"ompunei o pro'lem, cu 'ulinele !e pe
aripile 'u'uru8ei.H Brupa )<
Pe mas, se afl, ghiocei.
"ompunei o pro'lem, folosin!u7v, !e ace-ti
ghiocei. HBrupa % <
*sunt ateni la in!icaiile
primite
Dcitesc terminologia
matematic, -i a-ea8, 'ileelul
n coloana potrivit,9
Dcitesc e6erciiul -i potrivesc
ghiocelul la frun8a
corespun8,toare9
Dre8olv, e6erciiile primite
Dcompun pro'leme cu
material !in natur,
*e6plicaia
Dcop,cel,
D'rainstormingul
De6erciiul
D'u'uru8, ,
ghiocei
Dpro'lemati8area
ADUNARE SCDERE
4
ANEXA 1
Termen *desczut
Suma *scztor
Total *diferena
+ * rest
= * -
cu att mai mare * =
cu att mai mult *cu att mai mic
*cu att mai puin
SCDERE
A
ADUNARE
A
5
ANEXA
!"#$A 1

+ % & ' ( ) + *

1+ % ,
!"#$A
1 + * - ' ( , + )
6

) - &
ANEXA )
./01 2E 3#4"#
1. Calculeaza:
1 + 4 = 5+3= 7 + 2 = 3 -__ = 0
2 + 1 = 4+3= 9 6 = 8 +__ = 10
7 - 2 = 1+8= 10 3 = __ - 4 =3
9 + 1= 2+6= 8 4 = __ + 5 =9
2. Scrie exercitii corespunzatoare imaginilor:

______! ___"____!
#.A$la ce peste prin%e $iecare copil:
&"# # '2
(
7

)# * #+
1

DESCRIPTORI DE PERFORMAN
Exerci,iul -. . S
1 -calculeaz
c!"ec# #"e$
c!l!a%e cu
e&e"c$'$$
- calculeaz
c!"ec# (!u
c!l!a%e cu
e&e"c$'$$
- calculeaz
c!"ec# ! c!l!a%
cu e&e"c$'$$
2 -)c"$e *$ "ez!l+
c!"ec# !,e"a'$$le
cel!" (!u
,"!-le.e
- )c"$e *$ "ez!l+
c!"ec# !,e"a'$$le
u%e$ ,"!-le.e
- )c"$e c!"ec#
!,e"a'$$le cel!"
(!u ,"!-le.e
8
3 - u%e*#e c!"ec#
#!a#e !,e"a'$$le
cu "ezul#a#ul
c!"e),u%z#!"
- u%e*#e c!"ec#
#"e$ !,e"a'$$ cu
"ezul#a#ul
c!"e),u%z#!"
- u%e*#e c!"ec#
(!u !,e"a'$$ cu
"ezul#a#ul
c!"e),u%z#!"
9
ANEXA %
!5icitori matematice
Pe po!i-ca nu prea lat,
#at,, trec pui !eo!at,.
Fai s, socotim -i noi
4implu: unu -i cu unu :#.
+u scos capul !in g,oci
eo!at, cAiva 'o'oci.
"u puf auriu pe ei9
Priviti:!oi cu unu:T;5#.
Iapte 'ra8i avea p,!urea
oi i7a !o'orAt securea.
Voi copii soco i oare,
Nu mai sunt "#N"# n picioareJ.
10
11