Sunteți pe pagina 1din 5

Pagina 1 din 5

PROGRAMA

PENTRU DISCIPLINA MATEMATICEVALUAREA NAIONAL

PENTRU ELEVII CLASEI A VIII A

2011C E N T R U L
NAIONAL DE
EVALUARE I
EXAMI NARE
Anexa nr. __ la OMECTS nr. ___/________

Pagina 2 din 5
Programa pentru disciplina Matematic
Evaluarea Naional pentru elevii clasei a VIIIa
2011


PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA MATEMATIC


I. STATUTUL DISCIPLINEI
Pentru anul colar 2010/2011, n cadrul Evalurii Naionale pentru elevii clasei a VIII-a,
matematica are statut de disciplin obligatorie.
Testul la matematic este o prob scris cu durata de 2 ore.

II. COMPETENE DE EVALUAT

1. Utilizarea noiunii de numr real i a relaiilor dintre mulimile de numere studiate
2. Identificarea proprietilor operaiilor cu numere reale
3. Aplicarea operaiilor cu numere reale n calcule variate
4. Analizarea unor situaii practice cu ajutorul rapoartelor, procentelor, proporiilor
5. Identificarea unor probleme care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor, inecuaiilor sau a sistemelor
de ecuaii, rezolvarea acestora i interpretarea rezultatului obinut
6. Aplicarea n rezolvarea problemelor a elementelor de logic i de teoria mulimilor
7. Utilizarea elementelor de calcul algebric
8. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor n care intervin dependene funcionale
sau calculul probabilitilor
9. Aplicarea teoriei specifice funciei de forma : f , ( ) , , f x ax b a b = +
10. Utilizarea proprietilor figurilor geometrice i a corpurilor geometrice n probleme de
demonstraie i de calcul
11. Reprezentarea, prin desen, a unor figuri geometrice i a unor corpuri geometrice utiliznd
instrumente geometrice
12. Transpunerea n limbaj matematic a enunului unei situaii-problem
13. Analizarea i interpretarea rezultatelor obinute prin rezolvarea unei probleme practice cu
referire la figurile geometrice i la unitele de msur
14. Investigarea valorii de adevr a unor enunuri i construirea unor generalizri
15. Redactarea coerent i complet a soluiei unei probleme

III. CONINUTURI
ARITMETIC I ALGEBR
Mulimi

Mulimi: relaii (apartenen, egalitate, incluziune); submulime; operaii cu mulimi (reuniunea,
intersecia, diferena, produsul cartezian). Mulimi finite, mulimi infinite.
Mulimile: , , , , \ , .
Scrierea numerelor naturale n baza zece.
Propoziii adevrate i propoziii false.
mprirea cu rest a numerelor naturale. Divizibilitatea n : definiie, divizor, multiplu;
proprieti ale relaiei de divizibilitate; criteriile de divizibilitate cu 10, 2, 5, 3; numere prime i
numere compuse; numere pare i numere impare; numere prime ntre ele; descompunerea unui
numr natural n produs de puteri de numere prime; cel mai mare divizor comun i cel mai mic
multiplu comun.
Anexa nr. __ la OMECTS nr. ___/________

Pagina 3 din 5
Programa pentru disciplina Matematic
Evaluarea Naional pentru elevii clasei a VIIIa
2011

Divizibilitatea n : definiie, divizor, multiplu.
Fracii subunitare, echiunitare, supraunitare; reprezentri echivalente ale fraciilor; fracii
ireductibile.
Scrierea unui numr raional sub form de fracie ordinar sau fracie zecimal.
Reprezentarea pe ax a numerelor reale. Compararea i ordonarea numerelor reale.
Valoarea absolut (modulul), partea ntreag i partea fracionar a unui numr real. Opusul i
inversul unui numr real. Rotunjirea i aproximarea unui numr real.
Intervale n : definiie, reprezentare pe ax.
Rdcina ptrat a unui numr natural ptrat perfect; algoritmul de extragere a rdcinii ptrate
dintr-un numr natural; scrierea unui numr real pozitiv ca radical din ptratul su.
Reguli de calcul cu radicali. Introducerea factorilor sub radical. Scoaterea factorilor de sub
radical. Raionalizarea numitorului de forma b a b a , cu , a b

. Operaii cu numere
reale: adunarea, scderea, nmulirea, mprirea, ridicarea la putere cu exponent numr ntreg.
Ordinea efecturii operaiilor i folosirea parantezelor. Factorul comun.
Media aritmetic a unor numere raionale pozitive. Media geometric a dou numere reale
pozitive.
Rapoarte i proporii: raport; proprietatea fundamental a proporiilor; proporii derivate; aflarea
unui termen necunoscut dintr-o proporie; mrimi direct proporionale i mrimi invers
proporionale; regula de trei simpl.
Procente: p% dintr-un numr real; aflarea unui numr raional cnd cunoatem p% din el; aflarea
raportului procentual. Rezolvarea problemelor n care intervin procente.
Calculul probabilitii de realizare a unui eveniment.

Calcul algebric

Calcul cu numere reprezentate prin litere: adunare, scdere, nmulire, mprire, ridicarea la
putere cu exponent numr ntreg.
Formulele de calcul prescurtat:
2 2 2
( ) 2 a b a ab b = +

2 2
( )( ) a b a b a b + =

2 2 2 2
( ) 2 2 2 a b c a b c ab bc ac + + = + + + + +
Descompunerea n factori: metoda factorului comun; utilizarea formulelor de calcul prescurtat;
gruparea termenilor i metode combinate.
Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere. Simplificare. Operaii cu rapoarte (adunare,
scdere, nmulire, mprire, ridicare la putere cu exponent numr ntreg).

Funcii

Noiunea de funcie.
Funcii definite pe mulimi finite exprimate cu ajutorul unor diagrame, tabele, formule; graficul
unei funcii, reprezentarea geometric a graficului.
Funcii de tipul : , f A ( ) , f x ax b = + , , a b unde A = sau o mulime finit;
reprezentarea geometric a graficului funciei f ; interpretare geometric.

Ecuaii, inecuaii i sisteme de ecuaii

Rezolvarea n a ecuaiilor de forma 0, *, ax b a b + = . Ecuaii echivalente.
Rezolvarea n a sistemelor de ecuaii de forma:
Anexa nr. __ la OMECTS nr. ___/________

Pagina 4 din 5
Programa pentru disciplina Matematic
Evaluarea Naional pentru elevii clasei a VIIIa
2011

= +
= +
2 2 2
1 1 1
c y b x a
c y b x a
,
1 2 1 2 1 2
, , , , , a a b b c c .
Rezolvarea n a inecuaiilor de forma ( ) 0 , , ax b + < > , *, a b .
Probleme cu caracter aplicativ care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor, inecuaiilor i al sistemelor
de ecuaii. Utilizarea metodelor aritmetic sau algebric pentru rezolvarea unor probleme.

GEOMETRIE

Msurare i msuri

Figuri i corpuri geometrice:

1. Punctul, dreapta, planul, semiplanul, semidreapta, segmentul de dreapt, unghiul
- poziii relative, clasificare; convenii de desen i de notaii
- paralelism i perpendicularitate n plan i n spaiu; axioma paralelelor; unghiuri cu
laturile respectiv paralele; unghiul a dou drepte n spaiu; drepte perpendiculare; dreapta
perpendicular pe un plan; distana de la un punct la un plan; plane paralele; distana
dintre dou plane paralele;
- teorema celor trei perpendiculare; distana de la un punct la o dreapt;
- proiecia ortogonal a unui punct, segment sau a unei drepte pe un plan;
- unghiul unei drepte cu un plan; lungimea proieciei unui segment;
- unghiul diedru; unghiul plan corespunztor unui unghi diedru; msura unghiului a dou
plane; plane perpendiculare;
- simetria fa de un punct n plan; simetria fa de o dreapt n plan.
- calculul unor distane i msuri de unghiuri pe feele sau n interiorul corpurilor studiate.

2. Triunghiul
- perimetrul i aria;
- suma msurilor unghiurilor unui triunghi;
- unghi exterior unui triunghi;
- linii importante n triunghi i concurena lor;
- linia mijlocie n triunghi;
- triunghiul isoscel i triunghiul echilateral proprieti;
- criteriile de congruen a triunghiurilor;
- triunghiul dreptunghic teorema nlimii; teorema catetei; teorema lui Pitagora i
reciproca ei;
sinusul, cosinusul, tangenta, cotangenta; rezolvarea triunghiului dreptunghic;
- teorema lui Thales i reciproca ei;
- teorema fundamental a asemnrii;
- triunghiuri asemenea criteriile de asemnare a triunghiurilor.

3. Patrulaterul convex
- perimetrul i aria (paralelogramul, dreptunghiul, rombul, ptratul, trapezul);
- suma msurilor unghiurilor unui patrulater convex;
- paralelogramul proprieti referitoare la laturi, unghiuri, diagonale;
- paralelograme particulare (dreptunghi, romb, ptrat) proprieti;
Anexa nr. __ la OMECTS nr. ___/________

Pagina 5 din 5
Programa pentru disciplina Matematic
Evaluarea Naional pentru elevii clasei a VIIIa
2011

- trapezul; linia mijlocie n trapez;
- trapeze particulare (isoscel i dreptunghic) proprieti.

4. Cercul
- centru, raz, diametru, disc;
- unghi la centru;
- coarde i arce n cerc (la arce congruente corespund coarde congruente i reciproc;
proprietatea diametrului perpendicular pe o coard; proprietatea arcelor cuprinse ntre
dou coarde paralele; proprietatea coardelor egal deprtate de centru);
- unghi nscris n cerc; msura unghiului nscris n cerc;
- lungimea cercului; aria discului;
- calculul elementelor(latur, apotem, perimetru, arie) n poligoane regulate: triunghi
echilateral, ptrat.

5. Corpuri geometrice
Paralelipipedul dreptunghic, cubul; prisma dreapt cu baza triunghi echilateral, ptrat sau
dreptunghi;
piramida triunghiular regulat, tetraedrul regulat, piramida patrulater regulat:
- reprezentarea lor prin desen; convenii de desen i de notaii;
- descrierea elementelor lor (vrfuri, muchii, fee laterale, baze, diagonale, nlimi);
- desfurri;
- aria lateral, aria total, volumul.NOT: Programa pentru evaluarea naional 2011 la disciplina matematic este realizat
n conformitate cu prevederile programelor colare n vigoare. Subiectele pentru evaluarea
naional din anul 2011 pentru elevii clasei a VIII-a se elaboreaz n baza prevederilor
prezentei programe.