Sunteți pe pagina 1din 2

Pe piaa naional

Din 1989 ncoace, nivelul ofertei s-a situat mult sub nivelul cererii, numrul marilor
productoride stat fiind n continu scdere. Pe termen lung, ns, odat cu relansarea
zootehniei,este deateptat o acutizare a concuren!ei.

Pe piaa local
Pe pia!a-!int "pia!a din #hisinau$, consumul de ciuperci este nc foarte redus "sub
%&&g'locuitor$. (cest lucru se datoreaz nivelului redus al ofertei. #oncuren!a este de
asemeneanc foarte redus n acest sector de activitate, deci perspectivele de dezvoltare sunt
certe.
Avantaje comparative
)a! de competitorii de pe pia!a local, avem avanta*ul distan!ei mici dintre unitatea deproduc!ie,
pia!a de desfacere i obiectivul de aprovizionare.
Avantaje: .
1. +laborarea unui act normativ na!ional, n care sfie stipulate cerin!ele obligatorii fa! de
ciuperci i produsele din ciuperci, plasate pe pia!a consum care va lrgi
posibilit!ile agen!ilor economici.
%. ,mplementarea legisla!iei comunitare propor!ionale asigurrii intereselor societ!ii i
protec!iei drepturilor agen!ilor economici.
-. (ccesul la pia!a europeande ciuperci.
.. Produse calitative pentru consumatori

Posibile dezavantaje:
1. ,mposibilitatea evaluri conformit!ii produselor din motiv c standardele au devenit
voluntare, iar cerin!ele obligatorii, conform legisla!iei n vigoare, se stipuleaz n /eglementarea
tehnic, care, la moment, nu e0ist
%. 1e vor nclca drepturile consumatorului la un produs calitativ
-.2ariere n calea comer!ului.


Capitolul IV Descrierea modului de derulare a afacerii
Principalele noastre obiective sunt:
(nul , de activitate3 obtinerea unui profit net de minim 1&&.&&& lei.
(nul ,, de activitate3 cresterea profitului net cu 4&5.
(nul ,,, de activitate3 cresterea profitului net cu 645.
(nul ,7 de activitate3 cresterea profitului net cu 1&&5
(nul 7 de activitate3 obtinerea unei cote de piata de -&5.
Produsul nostru este adresat tuturor consumatorilor de ciuperci, adica ma*oritatea persoanelor
interesate de o alimentatie sanatoasa, in mod indirect, clientii nostrii vor fi si restaurantele din
toata tara "ma*oritatea isi fac aprovizionarea cu ciuperci din supermar8et-uri$, deoarece folosesc
ciupercile in diferite preparate.
Din punct de vedere al segmentului pe care ne vom dezvolta activitatea, acesta prezinta tendinte
de crestere, momentan, consumul mediu pe cap de locuitor in 9oldova este de apro0imativ %&&
grame ciuperci ' an, dar se preconizeaza o crestere a consumului de pana la 1.4 ' % 8ilograme ' an
pe cap de locuitor in urmatorii ani.
(facerea va fi condusa de cei % asociati, care participa in mod egal, atat la investitia initiala, cat
si pe parcursul dezvoltarii afacerii.
Strategie de pret
#iupercile moldovenesti vor fi superioare calitativ celor din import care necesita citeva zile de la
recoltare pina sa a*unga pe piata la consumator.
:n alt atu pentru investitia in acest domeniu este faptul ca in viitorul apropiat se vor construi in
9oldova o fabrica de compost agaricus si % fabrici substrat pleurotus ceea ce va reduce
substantial costul transportului. (cum , principalul furnizor de compost pentru producatorii din
9oldova este Polonia ; fabrica de compost in 9oldova va face ca producatorii romani sa obtina
un cost de productie mai mic decit al celor din import crescind profitul'8g.
Strategie de distributie de promovare
#ontinuitatea si calitatea productiei este foarte importanta in negocierea cu un viitor client.
<anturile de magazine "supermar8et, hipermar8et$ care sunt cea mai sigura piata de desfacere cer
continuitate. (ceasta mai poate fi asigurata si prin gruparea cu un alt producator in cooperative,
cu logistica necesara care permite livrari continue. (cest lucru "gruparea in cooperative de
producatori$ este necesar si recomandat deoarece costurile pentru logistica, promovare se reduc
simtitor = se impart pe membrii cooperativei = si ofera mai multe avanta*e in negocierile cu
clientii. .

Concluzie3 Proiectul nominalizat nu numai c va permite armonizarea cu legisla!ia
european, ct i va asigura un nivel nalt de calitate pentru ciupercile proaspete i cele procesate,
ceea ce va permite e0portul de ciuperci precum i asigurarea pie!ei interne cu produse calitative.
#onsiderm oportun e0aminarea i aprobarea proiectului de /eglementare >#iuperci. Produse
din ciuperci. Producerea i comercializarea? de ctre @rupul de lucru pentru reglementarea
activit!ii de antreprenoriat pe lng 9inisterul economiei.

S-ar putea să vă placă și