Sunteți pe pagina 1din 1

24. Caracteristica generala a familiei anglo-saxone. Dreptul comun englez.

1.Evolutia si aparitia sistemului de drept comun englez.


Dreptul comun englez alaturi de dreptul romano-germanic reprezinta cele mai importante
sisteme juridice contemporane.Dreptul englez initial apare sub forma cutumelor anglo-saxone in
1066.Wilhelm duce al Normandiei a cucerit Anglia si a proclamat cutuma anglo-saxona ca
principalul izv.de drept.El a dorit sa creeze o ampla organizare de stat de cit cea franceza
.Dreptul comun englez sa raspindit pe teritoriile ce depasesc limitele Marii Britaniei si la
moment se intilneste pe toate continentele.In sist.juridic anglo-saxon intilnim atit influienta
dreptului traditional local cit si a sistemelor romano germanice.Sistemul anglo-saxon sunt
influientate prin intermediul drept.privat romano-germanic.Dreptul comun englez influienteaza
sistemul roman german contemporan atit la nivel central cit si la nivel national.
2.elementele si actele care au influentat sist.de.dr.comun englez
Elementele si actele care au influentat evolutia dreptului comun eglez sunt:-dr.comun (in sens
restrins),-dr.echitatii,-dr.statutar .Precedentul judecatoresc de asemenea a contribuit la formarea
sist.de.dr.comun englez.In anglia exista o erarhie de judecata in virful kareia se afla camera
Lorzilor hotaririle acesteia sint obligatorii pentru ia insasi , pentru toate instantele de judecata cit
si pentru toti subiectii de drept.Precedentul judecatoresc englez are un caracter conservator si se
modifica foarte greu.-dr.echitatii,apare in Evul mediu si e considerat ca cauza aparitiei acestuia e
opozabilitatea creerii unui sist.de drept bazat pe precedent.Dreptul echitatii respecta dr.comun si
se considera ca e inferior acestuia si cu toate dr.comun a avut o importanta deosebita in formarea
dr.englez datorita completarii si perfectionarii dr.comun.:-dr. Statutar. Un alt element este legea
engleza care e deosebit de restrictiva chiar in cazul in care judecatorul va observa neclaritati sau
incorectitudini,el nu poate actiona deoarece numai Parlamentul poate corecta legea.
3.Coraportul dintre dr.echitatii si dr comun.
Pentru a intelege esenta dreptului echitatii este important de studiat raportul dintre dr.comun si
dr.echitatii care este ghidat de anumite principii, si anumea:dreptul echitatii respecta si urmeaza
dreptul comun englez aceasta inseamna ca:dreptul echitatii nu se abate de la dreptul comun decit
cu exceptia cazurilor cind asta o cere morala.2.daca in dr.echitatii partile au o pozitie de egalitate
se aplica dr.comun.3.daca partile sunt in situatie de egalitate atit conform dr echitatii cit si
conform dr.comun,primul in timp are cistig de cauza.4.dr.echitatii nu admite ca o lege sa devina
instrument de cauza.5.dr.echitatii nu admite ca o violare a dr sa ramina fara sanctiune.6.echitate
inseamna dreptate.