Sunteți pe pagina 1din 10
Ghid pentru analiza unui studiu de caz la management strategic
Ghid pentru analiza unui
studiu de caz
la management strategic
Ce trebuie să pună în evidență analiza?
Ce trebuie să pună în evidență analiza?
1.Să identifice și definească problema sau
1.Să identifice și definească problema sau

subiectul prezentat în studiul de caz, de obicei declarat explicit la începutul studiului, și s-o (îl) încadreze în subiectul (ele) de

studiului, și s -o (îl) încadreze în subiectul (ele) de management strategic la care se va
studiului, și s -o (îl) încadreze în subiectul (ele) de management strategic la care se va

management strategic la care se va apela pentru soluții și recomandări în urma analizei.

în subiectul (ele) de management strategic la care se va apela pentru soluții și recomandări în
Ce trebuie să pună în evidență analiza? (continuare) Exemple: – problema pe care o ridică

Ce trebuie să pună în evidență analiza? (continuare)

Ce trebuie să pună în evidență analiza? (continuare) Exemple: – problema pe care o ridică studiul
Exemple:
Exemple:

– problema pe care o ridică studiul de caz este cum poate firma X să răspundă amenințărilor la care este supusă din partea concurenților Y și Z; această problemă își găsește soluții în

modificarea strategiilor de afaceri sau/și de firmă sau/și în redefinirea avantajului concurențial
modificarea strategiilor de afaceri sau/și de
firmă sau/și în redefinirea avantajului
concurențial
Ce trebuie să pună în evidență analiza? (continuare) Exemple (continuare): – problema pe care o

Ce trebuie să pună în evidență analiza? (continuare)

Ce trebuie să pună în evidență analiza? (continuare) Exemple (continuare): – problema pe care o ridică
Exemple (continuare):
Exemple (continuare):

– problema pe care o ridică studiul de caz este cum vor soluționa problemele de rezistență la schimbare provocate de fuziunea dintre firmele X și Y; această problemă va face apel

la dezvoltarea culturii organizaționale și modificarea sistemului de recompense
la dezvoltarea culturii organizaționale și
modificarea sistemului de recompense
Ce trebuie să pună în evidență analiza? (continuare)
Ce trebuie să pună în evidență analiza?
(continuare)
2. Recomandările și soluțiile propuse pentru
2. Recomandările și soluțiile propuse pentru

rezolvare și argumentația acestora pe baza analizei

(continuare) 2. Recomandările și soluțiile propuse pentru rezolvare și argumentația acestora pe baza analizei
Structura prezentării analizei
Structura prezentării analizei
1. Introducere: firma, produsele, industria, concurenții, poziția concurențială 2. Problema sau subiectul prezentat
1. Introducere: firma, produsele, industria,
concurenții, poziția concurențială
2. Problema sau subiectul prezentat în studiul
de caz, și din ce subiect de management
strategic face referire
Structura prezentării analizei 3. Cuprinsul analizei ce urmează a fi efectuate pentru a determina și
Structura prezentării analizei
3. Cuprinsul analizei ce urmează a fi efectuate
pentru a determina și propune soluții și/sau
recomandări pentru îmbunătățire
De exemplu: dacă este vorba despre avantajul
concurențial:
•se vor analiza resursele și capabilitățile firmei
•se va prezenta matricea SWOT
•se va realiza analiza industriei pentru a determina factorii
cheie de succes și punctele tari și competențele distinctive
ale concurenților
•se vor determina competențele distinctive ale firmei și se
va realiza o analiză VRIN pentru a determina care este
avantajul concurențial.
Sugestie pentru realizarea analizei
Sugestie pentru realizarea analizei
• Pentru a identifica structura analizei se recomandă utilizarea HPMS
• Pentru a identifica structura analizei se
recomandă utilizarea HPMS
Structura prezentării analizei
Structura prezentării analizei
–
Structura prezentării analizei – 4. Recomandările și soluțiile propuse: argumentați soluțiile propuse care

4. Recomandările și soluțiile propuse:

argumentați soluțiile propuse care trebuie să fie în concordanță cu analiza efectuată

– dacă sunt mai multe recomandări pentru o problemă, stabiliți ordinea de priorități pentru
– dacă sunt mai multe recomandări pentru o
problemă, stabiliți ordinea de priorități pentru

implementare în funcție de resursele disponibile

ale companiei
ale companiei
o problemă, stabiliți ordinea de priorități pentru implementare în funcție de resursele disponibile ale companiei
o problemă, stabiliți ordinea de priorități pentru implementare în funcție de resursele disponibile ale companiei
Cum se prezintă analiza?
Cum se prezintă analiza?
Utilizați PowerPoint
Utilizați PowerPoint

Fiecare membru al grupului trebuie să prezinte cel puțin un subiect

Timp maxim alocat pentru prezentare 40 minute
Timp maxim alocat pentru prezentare 40
minute
un subiect Timp maxim alocat pentru prezentare 40 minute • Regulă și obligație de urmat: bazați

Regulă și obligație de urmat: bazați analiza numai pe informațiile din studiu de caz

prezentare 40 minute • Regulă și obligație de urmat: bazați analiza numai pe informațiile din studiu