Sunteți pe pagina 1din 4

CANCERUL LA COPIL

Desi reprezinta doar 2% din toate cancerele:


Impact emotional urias
Ilustreaza conceptul cancerul este curabil (doar in tarile dezvoltate )
Supravietuirea copiilor cu cancer 197! 2""# (UICC- SIOP 2006)
$ata %lobala: &1'% 79'
Supravietuirea in cancer la copil in Romania
INCIDENTA ()S (2""#)
* + 1& cazuri noi , 1"" """ copii
Supravietuitorii unui cancer in copilarie
!""0 !!000 oameni
2000 ! "00 oameni
20!0 ! 2#0 oameni
CANCERU$ $A COPI$ %S& ADU$T 'DI(ERENTE
COPI$ ADU$T
(ri%ine
-istolo%ica
)ezenc-imala,neurala
(sarcoame)
.piteliala
(carcinoame)
D%/ in stadii
pre!mali%ne
Imposibil 0osibil
.tiolo%ie, 1actori de risc ne!le%ata de 1actori de mediu le%ata de 1actori de mediu
0reventie,screenin% Impact minor Impact ma2or
$ata de vindecare )are )ica
Di)tri*utia cancerelor la copii
3ipul de cancer 4opii 5dulti
6eucemie acute 2*% 2'#%
3umori S74 21% 1'&%
6im1oame 11% 8'#%
7euroblastom 7'% "
3umora 9ilms &% "
Sarcoama de tesuturi moi &% "'%
(S : sarcoame .;in% % "'%
$etinoblastom #% "
(t-ers 12'% <9"%
CANCERE$E COPI$U$UI
I ! =emopatii mali%ne: leucemii si lim1oame
! 3umori cerebrale
II ! 3umori speci1ice copilului
7e1roblastomul (3umora 9ilms)
7euroblastomul
$etinoblastomul
Sarcoame osoase: ! osteosarcomul
! sarcomul .;in%
Sarcoame ale tesuturilor moi
1
SINDROA+E EREDITARE
SD/ 7.>$(4>35753. .$.DI35$.:
! 7euro1ibromatoza: 3/ cerebrale' neuroblastom' ne1roblastom
! Scleroza tuberoasa ?ourneville: 3/cerebrale
?(6I @.7.3I4.:
! Aeroderma pi%mentosum: melanom
! Sd/?ecB;it-! 9iedemann ( 4r/ 11): ne1roblastom
! Sd/ Do;n: leucemii' lim1oame
! Sd/ 1#C : retinoblastom
SD/D. I)>7(D.DI4I.735 .$.DI35$5:
! 5!%ama%lobulinemia: lim1oame' leucemii
! Sd/ 9iscott!5ldric-: lim1oame
SD/ I73.S3I756.: polipoza colica' Sd/ @ardner + cancere colo!rectale
A(ECTIUNI PREDISPO,ANTE PENTRU CANCER
+al-ormatii con.enitale
! 4riptor-idia ! cancere testiculare
! =emi-ipertro1ia ! tumora 9ilms
! 5niridie ! tumora 9ilms
CANCERE /ENETICE CARACTERISTICI
Debut precoce
6eziuni multi1ocale in or%anul a1ectat
51ectare bilaterala in cazul or%anelor perec-e
4ancere primitive multiple
PRINCIPII DE DIA/NOSTIC IN CANCERE$E COPI$U$UI
Dia%nostic precoce: tratament compleA' multidisciplinar' cu viza curativE
3ipul de cancer
@radul de eAtensie al bolii
Dia%nosticul de certitudine:
! microscopie opticE
! microscopie electronicE
! imuno-istoc-imie
(d%/di1/ intre tumorile cu Fcelule mici rotunde: neuroblastom' lim1om' sarcom .;in%)
! cito%eneticE' %enetica molecularE
SE+NE SI SI+PTO+E 0DE A$AR+A1 IN CANCERE$E COPI$U$UI
3umora vizibilE , palpabilE
5denome%alia
=epato, splenome%alia
4e1aleea
Semne neurolo%ice
Dureri osoase
Sindrom -emora%ipar
Semne %enerale de boala: paloare' astenie' 1ebra
CE(A$EEA
$arE
4ea mai 1recventE cauzE: tulburari de vedere
4auza tumoralE :
Tumori cere*rale (1osa posterioara)
Sindromul de -ipertensiune intracranianE : ce1alee : vErsEturi
:,! semne neurolo%ice de 1ocar (pareze, paralizii de nervi cranieni' tulburEri de ec-ilibru)
4e1alee ! caracteristici clinice:
2
! recurenta matinalE
! intensitate mare
! calmata de vErsEturi
ADENOPATIA
!& Tumori mali.ne meta)ta2ate .an.lionar( neuroblastom' t/ de cavum' sarcoame )
2& 3oli 4e )i)tem leucemii5 lim-oame
0atolo%ic: G H 1" mm
@eneralizatE , izolatE
:,! -epatosplenome%alie
4aracteristici clinice: dure' 1erme' elastice
IndicaIiile biopsiei %an%lionare:
! adenome%alie care se menIine, creJte 12 sEptEmKni
! asociere cu 1ebrE Ji,sau -epatosplenome%alie
! asociere cu anomalii $A/ de mediastin
DUREREA OSOASA
!& 4ancere osoase: Sarcomul E6in.5 o)teo)arcom 7*"%)
! intermitentE' creste in intensitate cu timpul
! cedeazE la antal%ice uzuale ( in 1azele precoce)
! : 3/ osoasE L impotenIa 1uncIionalE
L 1enomene in1lamatorii
2& Artrita leucemica:
!#"% din cazuri
! aspecte radiolo%ice neconcludente
: anomalii -ematolo%ice
8& +eta)ta2e o)oa)e
! neuroblastom' ne1roblastom' retinoblastom
! rabdomiosarcom
TU+ORI A3DO+INA$E
M 1" ani: ne1roblastom' neuroblastom
< 1" ani: lim1om abdominal' leucemii
Structuri anatomice palpabile la copil: splina' rinic-ii' si%moidul' coloana
4aracteristici clinice:
!3/ intraperitoneale: se misca sub apasare manuala' Nsi modi1icE pozitia
! 3/ retroperitoneale: 1iAate pro1und' au contact lombar' nu Nsi modi1icE pozitia
3/9ilms: contur re%ulat' mobilE' nu depEJeJte linia medianE
7euroblastomul abdominal: contur nodular' 1iAat' depEJeJte linia medianE
TU+ORI +EDIASTINA$E
)ediastin:
! anterior: 3/ lim1oide' tiroidiene
! mi2lociu: adenopatii! lim1oame
! posterior: 3/ neuro%ene
5simptomatice + descoperire radiolo%ica intKmplatoare
Simptomatolo%ie data de compresiune de vecinatate: tuse' stridor' -emoptizie' sd/ de vena cava superioara' sd/
recurential
6im1om =od%Bin: adenopatiile mediastinale (asimptomatice) au 1ost descoperite cu ocazia investi%atiilor pentru o adenopatie
laterocervicala 2oasa
Anomalii 9ematolo.ice
0ancitopenie O =bP:6P:3rP:
! debut in leucemii acute
! prin inlocuirea maduvei cu celule mali%ne
5nemie: cronica' autoimuna
! in lim1oame =od%Bin' non!=od%Bin
3
3rombopenie:
! 03I ! lim1om
! 4ID + rabdomiosarcom %i%ant' t/ cerebrale
6eucocitoza: ! leucemii
Q reactii leucemoide (in1ectii' parazitoze'aler%ii)
In4icatiile me4ulo.ramei:
! celule blastice anormale pe 1rotiul de san%e peri1eric
! depresia semni1icativa a unei linii celulare
! asocierea cu -epatosplenome%alie
!absenta cauzei in1ectioase demonstrate
4