Sunteți pe pagina 1din 30

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Portofoliu
la marketing

Chiinu 2013
Cuprins
1. Introducere n !r"etin#
2. Et!$e de de%&o't!re !'e !r"etin#u'ui
3. M!r"etin#u' ($orti&
4. Ce !i )!ce oenire!
5. *rinci$ii'e !r"etin#u'ui
6. An!'i%! ediu'ui de !r"tin# !' ntre$rinderii +C'e!n o))ice+ S,L
7. Indu(tri! $oru-u'ui
1. Introducere n marketing

M!r"etin#u' re$re%int un! din !ri'e .de(co$eriri+ !'e !ce(tui (eco'/ o tiin0 ce !
)o(t de%&o't!t i e(te uti'i%!t 1(!u ce' $u0in !! ne $'!ce ( crede2 n (co$u' unei !i
!ronio!(e de%&o'tri econoico3(oci!'e ! (ociet0ii oeneti4 Totui/ nu tre-uie (
con(ider c tiin0! !r"etin#u'ui ! !$rut -ru(c/ unde&! '! nce$utu' (eco'u'ui 554
Cri(t!'i%!re! e6$erien0ei econoice do-7ndite de3! 'un#u' ! !i u'te (eco'e/ de ctre
(ociet!te! oene!(c/ ! condu(/ tre$t!t/ '! contienti%!re! unor e'eente &!'oro!(e de
teorie i $r!ctic econoic4 A(t)e'/ (e $o!te ($une c !r"etin#u' nu ! .!$rut+ -ru(c/
ci ! )o(t .de(co$erit+ de )ire '! nce$utu' !ce(tui (eco'4 ,e!'it!te! $r!ctic ! de$it '!
nce$ut cee! ce (3! reuit n $'!nu' conce$tu!'i%rii4 Totui/ tre$t!t 'ucruri'e (3!u
ndre$t!t )er ($re re!'i%!re! unui c!dru conce$tu!' c'!r $entru !ce!(t
tiin04 De)inire! !r"etin#u'ui/ identi)ic!re! ro'u'ui !ce(tui! n $r!ctic/ re$re%int
$unctu' de $'ec!re n $o%i0ion!re! !r"etin#u'ui n c!dru' )!i'iei tiin0e'or econoice4
O $ri de)ini0ie ! !r"etin#u'ui/ ce tre-uie !&ut n &edere/ e(te ce! re!'i%!t de
A(oci!0i! Aeric!n de M!r"etin# 1AMA2 i $u-'ic!t $ri! d!t n re&i(t! !eric!n
.M!r"etin# Ne8(+ n 'un! !rtie 19:;<
.M!r"etin#u' e(te $roce(u' de $'!ni)ic!re i e6ecut!re ! !cti&it0i'or de conce$ere 1!
$rodu(u'ui = n4!42/ (t!-i'ire ! $re0u'ui/ $roo&!re i di(tri-uire ! idei'or/ -unuri'or i
(er&icii'or/ n (co$u' re!'i%rii unor (chi-uri c!re ( (!ti()!c o-iecti&e indi&idu!'e i
or#!ni%!0ion!'e+
Tot din sfera colii americane provine i definiia dat de unul dintre cei mai
cunoscui specialiti de maretin!" profesorul #$ilip %otler" i anume&
.M!r"etin#u' re$re%int un $roce( (oci!' i !n!#eri!' $rin c!re #ru$uri'e (!u indi&i%ii
o-0in cee! ce 'e tre-uie (!u i dore(c $rin cre!re! i (chi-u' de $rodu(e ori &!'ori cu
!'te #ru$uri i indi&i%i+
2. Etape de dezvoltare ale marketingului
n SUA :
14 Orient!re! ($re $roductie
3A !$!rut '! ince$utu' sec. XIX-lea continuind $in! '! ince$utu' anilor 30 ai sec. XX
3In !ce!(t! $eri!od! $riorit!te! er! $roiect!re! (i )!-ric!re! $rodu(e'or/ i!r !tenti! er!
orient!te ($re cre(tere! &o'uu'ui de $roductie4
3Nu (e tr!#e! !tentie !(u$r! ne&oi'or con(u!tori'or4
3Din !cti&it!ti'e de !r"etin# $r!ctic!te in !ce! $erio!d! $ute ention!< distributia,
vinzarea propriu-zisa (i publicitatea.
24 Orient!re! ($re &in%!ri
3A ince$ut din !nii 1!"-130 $in! dupa ce-l de-al doilea razboi mondial.
3D!torit! cri%ei (i reducerii che'tuie'i'or de con(u !' $roduc!tori'or !ce!(t! (e
con)runt! cu supracapacitatea de productie (i accentul se pune pe vinzare si
promovare.
3A(t)e' cresc c#eltuielile pentru reclama si alte $orme de promovare.
34 Orient!re! ($re !r"etin#
3Ince$e din anii %0 (i continu! pina in prezent.
3&copul de&ine satis$acerea nevoilor clientilor intr3un od !i e)icient (i !i
o$er!ti& decit ce' !' concurenti'or4
3O$te!%! $entru obtinerea unui pro$it optim concomitent cu satis$acerea nevoilor
clientilor.
>4 Conce$tu' odern de !r"etin# 1 orient!re! ($re re'!tii 2
Ince$e in 10 (i continu! pina in prezent.
3Se c!r!cteri%e!r! $rin elaborarea unor strategii de marketing care ar lua in
consideratie cerintele consumatorului (i ($eci)icu' 'or in c!dru' )iec!rei $iete4
In Japonia :
I etapa ( etapa premarketing , 1946-1953 )
II etapa ( etapa de studiere si insusire a marketingului, 1954-1963 )
III etapa ( etapa de popularizare a marketingului, 1964-1969 )
VI etapa (etapa de largire a domeniilor de aplicare si a functiilor !, 19"#-19"3 )
V etapa ( etapa marketingului glo$al, 19"4 )
n Republica Moldova :
% aparut mult mai tirziu pentru-ca politicienii negli&au principiile marketingului care
erau o caracteristica a sistemului capitalist'
arketingul in (epu$lica oldo)a a aparut in conditiile in care s-a sc*im$at
psi*ologia si mentalitatea antreprenorilor si managerilor'

'arketingul sportiv
?iind un conce$t nou/ i$u( de u'tie'e decenii !'e (eco'u'ui no(tru/ !r"etin#u' (e
c!r!cteri%e!% !%i $rin uni&er(!'it!te c!re $re(u$une di)u%!re! !ce(tui! nto!te doenii'e
!cti&it0ii u!ne4 O retro($ecti& n e&o'u0i! !r"etin#u'ui/ re'ie)e!% n u'tie'e decenii o
tendin0 $er!nent de di&er(i)ic!re i ($eci!'i%!re $e doenii/ n rituri i $ro$or0ii
di)erite/deterin!te de condi0ii'e $ro$rii !'e )iecrui doeniu/ cee! ce ! condu( '!
contur!re! unei ti$o'o#ii ! !r"etin#u'ui4 Ace(t! (3! e6tin( !(t)e' n t o!t e
r !uri ' eeconoice/ inc'u(i& n ($ort/ cuno(c7nd un $roce( de di)eren0iere/de
($eci!'i%!re/ !d!$t7ndu3i tehnici'e i etode'e / '! tehnici'e !$'ic!te )iecrui
doeniu de !cti&it!te4
M!r"etin#u' ($orti& e(te o (u-di&i%iune ! !r"etin#u'ui c!re (e concentre!% !t7t $e
$roo&!re! de e&eniente ($orti&e (i echi$e / $recu i $roo&!re! !'tor $rodu(e i
(er&icii $rin interediu' e&eniente'or i echi$e'or ($orti&e 4 *itt( i Stot'!r !u de)init n
2002 terenu' de !r"etin# ($orti& c! )iind @$roce(u' de $roiect!re i i$'eent!re !'
!cti&it i'or de $roduc ie/ de (t!-i'ire ! $re uri'or/ de $roo&!re i di(tri-u ie ! unui
$rodu( ($ort (!u ! unui $rodu( ($ort de !)!ceri $entru ! (!ti()!ce ne&oi'e i dorin e'e
con(u!tori'or i $entru ! !tin#e o-iecti&e'e co$!niei+4 Echi'i-ru' dintre o-iecti&e'e unei
co$!nii i dorin0e'e con(u!tori'or re$re%int n( o $ro&oc!re n orice indu(trie/i!r
!r"etin#u' ($orti& e(te i !i co$'e6 deo!rece ($ortu' !re !nuite c!r!cteri(tici c!re '
)!c unic4 O (curt cercet!re e)ectu!t de Mu''in/ A!rd% i Sutton !(u$r! co-in!0iei unice
de c!r!cteri(tici !'e !r"etin#u'ui ($orti& ne &or !rt! n ce od ($ortu' (e deo(e-ete de
!'te $rodu(e/ -unuri i (er&icii4
1. Aspectele sportului sunt intangibile. De e6e$'u nu $o0i !tin#e co$eti0i! e)ecti& c!re
!re 'oc ntre dou echi$e de )ot-!'4 *o0i/ cu to!te !ce(te! ( !tin#i $rodu(e'e !(oci!te cu
e6$erien0!/ cu !r )i echi$!ente/ tricouri/ $'rii/ 'ocuri'e $e (t!dion 4!4 Broo"( !
en0ion!t de !(eene! 1199>2 c int!n#i-i'it!te! ($ortu'ui e(te #ener!t din interior i e(te
re$re%ent!t de eo0ii'e i e6$erien0e'e $!rtici$!n0i'or i ($ect!tori'or4
2. Sportul este subiectiv i eterogen deo!rece i$re(ii'e i inter$retri'e de($re ($ort $ot
&!ri! de '! $er(o!n '! $er(o!n4 Dou $er(on!e c!re !(i(t '! unu' i !ce'!i Coc de ho"eD
$ot !&e! e6$erien0e e6tre de di)erite4 Cine&! '3!r $ute! con(ider! c! )iind unu' de $unct!C
(c%ut/ (!u $'icti(itor i!r !'tcine&! !r $ute! ( !$recie%e (tr!te#i! i$'ic!t n Coc i ( '
con(idere intere(!nt4 Deo!rece !r"eteri'or nu 'e e(te $re! uor ( $re%ic e6$erien0e'e
con(u!tori'or/ 'e e(te di)ici' ( $re%ic (!ti()!cere! !ce(tor!4
3. ste inconsecvent i i!previ"ibil din c!u%! unei &!rit0i de oti&e4 Une'e dintre e' e!r )i
)r!cturi'e Cuctori'or/ (t!re! eo0ion!' ! Cuctori'or (!u &ree!/ i!r !r"eterii nu $ot
contro'! !ceti )!ctori4 *e de !'t $!rte/ dei i$redicti-i'it!te! e&eniente'or ($orti&e
$iedic !r"eterii ( o)ere #!r!n0ii con(u!tori'or/ incertitudine! o)er o eo0ie
(u$'ient!r de c!re con(u!torii 1iE(!u !r"eterii ($orti&i2 (e -ucur4
#. ste perisabil/ deo!rece e6$erien0! e(te $rodu( i con(u!t (iu't!n4 De e6e$'u/ !!
cu !t'e0ii concure!% $roducnd !c0iune! i e6$erien0!/ !! i con(u!torii $ri&e(c
con(und !c0iune! i e6$erien0!4 *u0ini o!eni (unt intere(!0i ( $ri&e!(c eciu' de ieri
(!u de iercure! trecut4 *rin ur!re/ !r"eterii tre-uie ( (e concentre%e !(u$r!
#enerrii entui!(u'ui n!inte! e&enientu'ui $entru ! $roo&! &n%!re! -i'ete'or din
!&!n(4 B!%!t $e $eri(!-i'it!te! co$eti0ii'or ($orti&e/ !r"eterii ($orti&i de u'te ori o)er
-unuri t!n#i-i'e cu !r )i !iouri (!u (u&enire ce (er&e(c c! eorii de dur!t !
e6$erien0ei ($orti&e4
$4 Du$ cu ! )cut !'u%ie '! int!n#i-i'it!te! ($ortu'ui / !ce(t! include e!o%ii4 Unii
($ect!tori de&in !t!!0i de o echi$ de&enind !(t)e' )!n!tici (!u )!ni4 A'0i con(u!tori $ot
cu$!r! $rodu(e 'icen0i!te cu 'o#o3uri'e echi$ei i uni)ore cu re$'ici c! $e un od de ! (e
identi)ic! cu echi$! )!&orit4 Con(u!torii nu de u'te ori d!u do&!d de un !(t)e' de
!t!!ent (!u eo0ii n c!%u' !'tor -unuri (!u $rodu(e cu !r )i !($ir!to!re'e4
M!r"etin#u' ($orti& e(te un (er&iciu n c!re e'eentu' $roo&!t $o!te )i un $rodu( )i%ic
(!u un nue de -r!nd 4 Sco$u' e(te de ! o)eri c'ientu'ui (tr!te#ii de $roo&!re ! ($ortu'ui
i de ! $roo&! orice !'tce&! dec7t ($ort/ $rin ($ort4 M!r"etin#u' ($orti& e(te /de !(eene!
/ conce$ut $entru ! (!ti()!ce ne&oi'e (i dorinte'e con(u!tori'or $rin $roce(e de (chi- 4
Ace(te (tr!te#ii ure!% tr!di0ion!'u' .>*+ !' !r"etin#u'ui #ener!' < $rodu(/ $re0/
$'!(!ent/ $roo&!re/ n( 0innd cont de )!$tu' c ($ortu' e(te con(ider!t ! )i un (er&iciu/
$o!te )i en0ion!t un @>*+ !di0ion!'/ i !nue <
(ackaging )ambalare*3 innd cont de )!$tu' c o!enii i )!c $ri! i$re(ie de($re
!' ii n $rie'e 30 (ecunde/ o !ten ie deo(e-it tre-uie !cord!t !($ectu'ui e6terior $e c!re
' -r!c -unu' (!u (er&iciu' ($orti& / deo!re o ic! -unt ire ! !ce(tui! $o!te duce '!
o re!c ie co$'et di)erit din $!rte! con(u!tori'or4 A-!'!re! (e re)er '! odu' n c!re
$rodu(u' (!u (er&iciu' !r!t din e6terior/ inc'u(i& o)icii'e/ ('i'e de ! te$t!re/ core($onden !
i orice !'t e'eent &i(u!' !' co$!niei (!u echi$ei4
(eople )oamenii* + n -e(t3(e''in#3u' (u +Food to Fre!t+/ Gi Co''in( ! de(co$erit c
ce' !i i$ort!nt )!ctor !$'ic!t de ce'e !i !ri co$!nii ! )o(t )!$tu' c + ei '(!u
o!enii $otri&i i ( intre n icro-u(/ i i co-or!u $e cei $ro ti+4 Od!t ce co$!nii'e
!n#!Ce!% o!enii $otri&i i/ !' doi'e! $!( er! ( + ! e%e n icro-u( $er(o!n! cu&enit $e
(c!unu' cu&enit+4 *entru c )iec!re (!rcin tre-uie nde$'init cu #riC!/ i nu de ctre
oricine/ ci de ctre o $er(o!n co$etent/ cci nu $o i triite un &o'eD-!''i(t $e ternu' de
)ot-!'4
(ozi,ionare = (e re)er '! odu' n c!re echi$! / Cutoru' (!u co$!ni! e(te $o%i ion!t
n inte! i inii'e con(u!tori'or4 Ce #nde(c !ce ti! de($re ei/ i c!re e(te $o%i i! 'or $e
$i! 4 Hn renuit! (! c!rte +*o(itionin#+ / G!c" Trou !)ir! c odu' n c!re o co$!nie
e(te &%ut de c'ien ii (i e(te deterin!ntu' (ucce(u'ui4
(lani$icare- $re(u$une (t!-i'ire! -ine de)init ! (co$uri'or i o-iecti&e'or / i!r
!r"eterii ($orti&e tre-uie ( e&!'ue%e un conte6t ce o)er orient!re i direc ie $entru cee!
ce nce!rc ( o- in i odu' n c!re o &or )!ce4
Adu#!re! !ce(tor $!tru e'eente (u$'ient!re (e nue teI i6 de !r"etin# ($orti&4
M!r"etin#u' ($orti& e(te di&i%!t n trei (ecto!re4 *riu' e(te $u-'icit!te! ($ortu'ui i !
!(oci! ii'or ($orti&e cu !r )i Cocuri'e o'i$ice (!u 'i#! ($!nio' de )ot-!'4 A' doi'e! (e
re)er '! uti'i%!re! e&eniente'or ($orti&e / echi$e'or (!u !t'e i'or indi&idu!'i $entru !
$roo&! di)erite $rodu(e / i !' trei'e! e(te $roo&!re! n( i ! ($ortu'ui $entru ! ncur!C!
$!rtici$!re! $u-'icu'ui4 Hn $riu' c!%/ $roo&!re! e(te direct 'e#!t de ($ort/ $e cnd n !'
doi'e! $rodu(e'e !r $ute!/ n( nu e(te ne!$r!t ( )ie 'e#!te direct de ($ort4 Atunci cnd
$u-'icit!te! e(te de($re ($ort n #ener!'/ uti'i%!re! !ce(tei (tr!te#ii (e nue te
+!r"etin#u' ($orturi'or+4 Atunci cnd $u-'icit!te! n( nu e(te de($re ($ort d!r (unt
u'i'i%!te e&eniente ($orti&e/ ($oti&i (!u echi$e $entru ! $roo&! !nuite -unuri/ !ce!(t
(tr!te#ie (e nue te +!r"etin# $rin ($ort+4 Hn c!%u' n c!re $roo&!re! e(te $entru !
ncur!C! $!rtici$!re! n rndu' $u-'icu'ui (e nue te +!r"etin# ($orti& '! ni&e' 'oc!'+4
*entru ! $roo&! $rodu(e (!u (er&icii/ co$!nii'e i !(oci! ii'e uti'i%e!% di)erite c!n!'e
cu !r )i ($on(orii ($orti&i'or (!u echi$e'or i $u-'icit!te! TV (!u r!dio4 +M!r"etin#u' de
(tr!d !' ($ortu'ui+ (e !ni)e(t $rin $!nouri $u-'icit!re i !Cut '! $roo&!re n ti$u'
!ri'or e&eniente din ntre!#! 'ue cu !r )i Cu$! Mondi!' de ?ot-!'/ Gocuri'e O'i$ie
(!u GoCuri'e O'iice de I!rn4
Un e'eent !&!nt!Co( !' !r"etin#u'ui ($orti& e(te )!$tu' c ($orti&ii !u tendin ! de ! )i
'oi!'i -r!ndu'ui i!r )!nii tind (! )ie 'oi!'i ($orti&i'or i echi$e'or )!&orite4 Ace(t 'ucru (e
!teri!'i%e!% $rin contr!cte ntre Cuctori i co$!nii ($orti&e $rin c!re !ce ti! (unt
$'ti i ( $o!rte (!u ( uti'i%e%e $rodu(e'e 'or n ti$u' )iecrui Coc (!u e&enient ($orti&4
?cnd !(t)e'/ ($orti&ii $recu i )!nii 'or de%&o't o 'oi!'it!te )! de $rodu( $entru o
$erio!d !i nde'un#!t4
Hn tereni #ener!'i/ (e $o!te ($une c $rinci$!'e'e !&!nt!Ce ce (e $ot o- ine dintr3un
!r"etin# ($orti& -ine e)ectu!t $ot )i urto!re'e<
Cre tere! nuru'ui de $er(o!ne ce $r!ctic ($ortu'J
Cre tere! inten(it ii de $r!tic!re ! ($ort'uiJ
Cre tere! nuru'ui de ($ect!tori $re%en iJ
Cre tere! nuru'ui de ($ect!tori '! di(t!n J
Cre tere! c ti#uri'orJ
Cre tere! &enituri'or ce $ro&in din $!riuri i 'oterieJ
Viitoru' !r"etin#u'ui ($orti& e(te !(i#ur!t de e&o'u i! r!$id $e c!re ! cuno(cut3o de3!
'un#u' ti$u'ui $recu i de i$!ctu' con(ider!-i' $e c!re ! deon(tr!t c ' !re !(u$r!
(ociet ii u!ne4 Tendin e'e de e&o'u ie !'e !ce(tui! (unt < ($orire! ro'u'ui !r"etin#u'ui
($orti& c! ur!re ! (chi-ri'or !$rute n ediu' econoico3(oci!'/ n ediu' !)!ceri'or
n ($eci!' d!r i ! cre terii co$'e6it ii !)!ceri'or/ !ccentu!re! cuno! terii
co$ort!entu'ui con(u!toru'ui d!r i ! od!'it i'or de !ni$u'!re !' !ce(tor! 4
-. Ce mai $ace omenirea .
Invenia robotului de ctre Brian Roe
Bri!n ,oe ! $etrecut !$ro!$e un deceniu con(truind o(tre !ni!tronice $entru
)i'e $recu . Viru(+ (!u . (coo-D Doo 2+4 Hn $re%ent ,oe !cti&e!% c!
con(u't!nt tehno'o#ic/ d!r &%nd !$'o!re! $e c!re ! 'u!t3o n u'tiu' ti$
icroe'ectronic! d!r i co'ec0ion!rii !!tori de ro-o0i/ !ce(t! iK! con(tituit un
ic in(truent!r i ! nce$ut ! nce$ut ! $red! .ro-otic!+ tuturor ce'or intere(!0i/
nuind !ce!(t unc .,oD thr ,o-ot+ 4 Hn icu' (u '!-or!tor/ ,oe ! conce$ut
un .$re3ro-o0e'+ ce con(t! din c!$/ #t/ i o $ereche de -r!0e in)erio!re !'ctuite
din !$ro6i!ti& 1200 de $r0i/ contro'!te de un (o)t8!re !ni!tronic/ d!rc!re deC!
!r!t i (e ic !(eeni unui o4
,oe ! e(ti!t c! un ro-ot co$'et/ cu -u(t i $icio!re !r $ute! co(t! !$ro6i!ti&
3000 L/ i ($er c! ntr3o -un %i ( in(u)'e ro-otu'ui (u (u)icient inte'i#en0
$entru ! n&0! coo0i! oene!(c4 . D!r $rinci$!'u' eu (co$ e(te ( !Cut
o!enii ( con(trui!(c/ ( $ro#r!eDe/ i ( n0e'e!# ro-otic!+ ($une ,oe/
. $entru c/ n )in!'/ oricu &o tri ntr3o (ociet!te ro-oti%!t+4
D-Wave: tehnologia care va schimba Terra mai mult dect toate inveniile de pn acum
*entru ! i'u(tr! (chi-ri'e ce ure!% ( !i- 'oc n (curt ti$ n 'ue!
co$utere'or/ Feodie ,o(e/ )ond!toru' i CEO3u' D3M!&e/ (u-'ini!% c nu $ute
di!'o#! cu un '!$to$4 .Merit ( re!'i% !ce(t 'ucru i ( (t $u0in i ( ncerc
( ne #7ndi '! oti&e'e $entru c!re nu e(te $o(i-i' !ce(t 'ucru+/ ($une Feordie4
Unu' dintre oti&e e(te )!$tu' c di!'o#u' e(te non'ine!r/ !(t)e' c $entru ! $urt! o
con&er(!0ie e(te ne&oie de o inte'i#en0 !rti)ici!' (o)i(tic!t4
Co$!ni! D3M!&e &inde cee! ce (u(0ine c e(te $riu' co$uter cu!ntic din 'ue4
.Cu !ce(te co$utere cu!ntice !&e o c!'e )o!rte (i$' de ! re%o'&! !ce!(t
$ro-'e+/ e6$'ic Dr4 ,o(e4 Co$utin#u' cu!ntic $roite ( $erit co$utere'or
( !i- o c!$!cit!te de $roce(!re co$'e6/ !$ro$i!t de ce! ! creieru'ui u!n/
reuit )r $recedent $7n !cu4 *rinci$!'u' !&!nt!C !' co$utere'or cu!ntice e(te
)!$tu' c nu (unt 'iit!te '! un )or!t -in!r/ n c!re in)or!0i! $o!te 'u! )or! de 0
(!u 1/ ci $ro)it de ec!nic! cu!ntic $entru ! )i 0 i 1 n !ce'!i ti$4 Co$utere'e
cu!ntice !u $oten0i!'u' de ! )i de i'io!ne de ori !i $uternice dec7t ce'e !i
$er)or!nte (u$erco$utere din %iu! de !(t%i/ re%o'&7nd n c7te&! inute $ro-'ee
c!re !(t%i nece(it !ni -uni4
Quadcopter-ul ce poate i controlat cu gndul! cea mai nou invenie a cercettorilor chine"i
Cercettorii de '! Uni&er(it!te! NheCi!n# din A!n#%hou/ Chin!/ !u conce$ut un
Ou!dco$ter ce $o!te )i contro'!t e6c'u(i& $rin $utere! #7ndu'ui4 Nou! tehno'o#ie
dorete ( o)ere $er(o!ne'or cu !-i'it0i otorii 'iit!te o nou c!'e de ! inter!c0ion!
cu ediu' nconCurtor4
Si(teu' conce$ut de e6$er0ii chine%i )o'o(ete o c!(c e'ectroence)!'o#r!)ic
1EEF2 Eoti& ce inter$rete!% !cti&it!te! cere-r!' $entru ! tr!n(ite coen%i
Ou!dco$teru'ui4 Coen%i'e (unt tr!n(i(e n $ri )!% $rin B'uetooth ctre un
'!$to$/ c!re 'e tr!n(ite !i de$!rte $rintr3un (i(te 8ire'e(( ctre dron! %-urto!re4
Micri'e $e c!re 'e $o!te e)ectu! Ou!dco$ter3u' (unt 'iit!te de (i(teu' EEF/ ce
$o!te $erce$e un nur redu( de coen%i4 Uti'i%!torii $ot de$'!(! Ou!dco$ter3u'
n!inte #7ndindu3(e '! co!nd! .dre!$t!+/ $ot %-ur! n (u( #7ndindu3(e .$in#e+ i
$ot ( rote!(c dron! n (en(u' !ce'or de ce!(ornic d!c (e #7nde(c '! co!nd!
.(t7n#!+4 De !(eene!/ #7ndu' .(t7n#! -ru(c+ e(te )o'o(it $entru ! $erite
Ou!dco$ter3u'ui ( deco'e%e4 Uti'i%!torii $ot tr!n(ite coen%i i (tr7n#7nd din din0i
1$entru ! co-or2 i c'i$ind 1$entru ! )!ce o )oto#r!)ie2/ !-e'e !c0iuni $roduc7nd
(en!'e cere-r!'e ce $ot )i $erce$ute de (i(teu' EEF4
Cercettorii con(ider c uti'i%!torii ce (u)er de !)ec0iuni ce 'e reduc o-i'it!te! &or
!$reci! $o(i-i'it!te! de ! !&e! o nou $er($ecti& i de ! )oto#r!)i! din !er4
O$tiiti/ ($eci!'itii chine%i !)ir c tehno'o#i! (e &! -unt0i n !nii ce
ure!%/ !Cun#7nd c! n &iitor .$er(o!ne'e $!r!'i%!te ( $o!t contro'! cu !Cutoru'
#7nduri'or o !eron!& $er(on!'/ ce 'e &! $erite ( (e de$'!(e%e oriunde i dore(c+4
%. (rincipiile marketingului
1. Con(u!toru' e(te re#e/ i!r noi3(u$u(ii 'ui4
2. Iu-e(te3ti c'ientu'/ (i nu $rodu(u'4
3. D!c! e6i(t! o ne&oie/ e! tre-uie (!ti()!cut!4
4. F!(e(te ne&oi! (i (!ti()!ce3o4
5. Nu intre-! con(u!toru' ce $rodu( dore(te4 Intre-!3' c!re3i e(te ne&oi!4
6. S! (ti ce3(i dore(te con(u!toru' !(t!%i (i( ! !ntici$! ce &! dori iine4
7. Nu $oti !&e! un $rodu( )!r! ! !&e! un con(u!tor (i in&er(4
8. S! $roduce cee! ce (e $o!te &inde/ (i nu (! &inde cee! ce deC! ! $rodu(4
9. E'!-orind un $rodu( nou/ $re#!te(te con(u!toru'4
10. In#inerii cree!%! $rodu(e/ i!r !r"eto'o#ii3!r)!4
11. Un de(i#n reu(it3 un -u(ine(( reu(it4
12. Nieni nu dore(te (! $'!te!(c! $entru o c!'it!te $ro!(t!4 L! )e' du$! cu nieni
nu &! $'!ti $entru un (ur$'u( de c!'it!te4
13. Cuno!(te3ti concurentii in!inte c! ei (! te cuno!(c! $e tine4 Cine uit! !%i de
concurent!/ uit! de e' ine $i!t!4
14. Ce'e !i ine)iciente che'tuie'i (unt che'tuie'i'e $entru o rec'!! in(u)icient!4
15. Nu $oti !&e! (ucce( )!r! ! o)eri (er&icii (u$'ient!re4
16. M!r"etin#u' tre-uie (! )ie o $reocu$!re ! intre#u'ui co'ecti&/ (i nu nu!i o
($eci!'it!te in !r"etin#4
17. M!r"etin# $entru )ir!/ (i nu )ir! $entru !r"etin#4
RAPORT
privind mediul de marketing
al ntreprinderii de prestare a serviciilor de cur/ enie
Clean Office SRL
E)ectu!t< Be'o(tecinic Ade'!/
#ru$! MPL 133
Veri)ic!t< S!h!rne!nu Li'i!n!
Ci inu/2013
0paritia si activitatile de baza ale 1 Clean 2$$ice3 &45
. C'e!n O))ice . e(te o (ociet!te cu r($undere 'iit!t n)iin !t n !nu' 2009/ ce (e
-!%e!% $e $re(t!re! (er&icii'or de <
3 Cur !re ! co&o!re'orJ
3 Cur !re chiic ! (!'o!ne'or !utoJ
3 Cur !re i ntre inere ! nc$eri'orJ
Ini i!'/ entit!te! (e -!%! do!r $e cur !re! i ntre inere! inc$eri'or/ n 2010 n(
/ !ce!(t! i3! e6tin( !ri! de !cti&it!te od!t cu !chi%i ion!re! de noi tehno'o#ii i
rire! nuru'ui $er(on!'u'ui4 Hn $re%ent/ +C'e!n O))ice+ e(te 'ider $e $i! !
(er&icii'or de cur !re de innd o cot de >3 Q/ cu R !iQ !i u't n( dect
$rinci$!'u' (u concurent +Cur enie4d+4
'icromediul de marketing
3 Tot!'it!te! )!ctori'or din interioru' i e6terioru' entit ii c!re in)'uen e!% n
od direct c!$!cit!te! !ce(tei! de ! $re(t! (er&icii $e (ur! ! te$trii
con(u!tori'or 4
'icromediul e6tern de marketing al ntreprinderii
&actorul de
!ediu
'endin e de
de"voltare a
(actorului
In(luen a de"volt)rii
(actorului asupra
activit) ii
*ntreprin")torului
+eci"ii de
!ar,eting
In(l.
po"itiv)
In(l.
negativ)
1.Personal
+in,nd cont de
faptul c- calitatea
ser)iciilor .ine
direct de
performan.a
anga&a.ilor, se
acord- o deose$it-
aten.ie instruirii /i
perfec.ion-rii
profesionale a
acestora'
0onducerea
companiei ofer- un
mediu de lucru ,n
care fiecare
anga&at este
interesat de
rezultatul muncii
sale'
%nga&a.ii,
sunt a/adar,
profesioni1ti
de clas-, care
dispun de un
ni)el ,nalt de
preg-tire 1i
cuno1tin2e,
ceea ce
creeaz- o
imagine
fa)ora$il-
clien.ilor /i
firmei ,n
general'
3dat- cu
do$,ndirea de
noi cuno/tin.e /i
competen.e,
salaria.ii pot
organiza di)erse
gre)e4proteste
pentru a insista
asupra m-ririi
salariului'
5erfec.ionarea
continu- a
anga&a.ilor /i
moti)area acestora
prin oferirea
di)erselor prime'
0lien.ii acord- de
fiecare dat- o not-
eficien.ei
anga&a.ilor, /i
astfel la fiecare
sf,r/it de luna este
premiat anga&atul
cu cele mai $une
rezultate'
&actorul de
!ediu
'endin e de
de"voltare a
(actorului
In(luen a de"volt)rii
(actorului asupra activit) ii
*ntreprin")torului
+eci"ii de
!ar,eting
In(l.
po"itiv)
In(l.
negativ)
2.Clieni
0lien.ii firmei sunt
at,t persoane fizice
c,t /i &uridice'
6atorit- domeniului
de acti)itate
specific, 70lean
3ffice7 se
focuseaz- aspupra
fideliz-rii acestora
/i sta$ilirii rela.iilor
pe termen lung'
5rintre clien.ii
fideli ai firmei se
numar- 8
-Cafe Cafe
-Steaua Grup srl
-Muncesti Service
srl
-Etalon Prim srl
-Maxporf Grup
-EdlinTrans srl
-Fundatia"Life for
LIfe"
-Almani Lux srl
-Muncesti Service
SL
-Maxprof !up srl
-"Atlantic " C"
SL
0lien.ii sunt o
important-
surs- de
informa.ii
pentru
consumatorii
poten.ialii ai
firmei ' 9n
urma efectuarii
unei anc*ete,
am determinat
c- 4# : din
clien.ii actuali
au apelat la
ser)iciile
acestei firme ,n
urma
recomand-rilor
altor clien.i
Imposi$ilitatea
mo$ilit-.ii ,n
arii mai
,ndep-rtate /i
costurile inutile
pe care le-ar
implica limitez-
clientela doar ,n
raza ora/ului
0*i/in-u /i
su$ur$iilor
acestuia'
;idelizarea
clien.ilor
e<isten.i /i
oferirea
reducerilor
pentru clien.ii
de&a fideli'
5entru atragerea
de noi clien.i din
r,ndul
nonconsumatoril
or se practic-
di)erse oferte
precum
reducerea de 3#
: pentru primul
ser)iciu prestat '
&actorul de
!ediu
'endin e de
de"voltare a
(actorului
In(luen a de"volt)rii
(actorului asupra activit) ii
*ntreprin")torului
+eci"ii de
!ar,eting
In(l.
po"itiv)
In(l. negativ)
3.Concuren-
ii
Concuren ii +C'e!n
O))ice+ nu (unt
nuero i/ i!r cot! de
$i! de inut de
)iec!re dintre !ce ti!
e(te <
+Cur enie4d+ 3
1SQ
+Art! Cur!t+ = 1R4>Q
+Euroc'e!n+3 94;Q
+E(c$ur+3 :4SQ
+?urete6+3 S4>Q
+Fri))in #rou$+3SQ
+Nu)ru'+3 ;49 Q
+C'e!n O))ice+ e(te
'ider $e $i!
de innd cot! de 2:Q
din $i! ! tot!' !
(er&icii'or de
cur enie4
*rinci$!'ii concuren i
(unt ! !d!r
+Cur enie4d+ i
+Art! Cur eniei+ 4
+C'e!n O))ice+ (e
do&ede te ! )i !i
(o'icit!t $e $i!
Concuren0!
dintotde!un!
! )o(t otoru'
ce !(i#ur o
-un
)unc ion!re !
$ie ii/ !(t)e'
orice
(chi-!re
c!re (e )!ce n
ntre$rindere
(e )!ce din
dorin0! de !
ntrece
concuren0ii i
! !tr!#e c7t
!i u'0i
c'ien0i4
Concuren ii
(unt cei c!re
deterin
$ro#re(u' n
c!dru'
entit ii/ cci
cine uit !%i
de
concuren /
ine e(te
uit!t de $i! 4
*re u' e(te $ri!
i!#ine de($re
c!'it!te! unu
$rodu( (!u
(er&iciu/ i!r
+C'e!n O))ice+
$r!ctic ce'e !i
n!'te $re uri de
$e $i! 4 D!c e
( 'u n c!'cu'
(er&icii'e
(u$'ient!re i
reduceri'e
o)erite / $re u'
!Cun#e '! ni&e'u'
concuren i'or/ d!r
+C'e!n O))ice+ nu
'e $o!te $r!ctic!
deo!rece ri(c (3
i tir-e!(c
i!#ine!/ i!r
con(u!torii cu
&nituri !i ici
(e oriente!% ($re
$re uri !i ici
$e di($oni-i'e '!
concuren ii
e6iten i4
5romo)area prin
intermediul
reclamei, oferirea de
ser)icii
suplimentare,
fle<i$ilitate ,n ceea
ce pri)e/te dorin.ele
speciale ale
clien.ilor'
d!torit $er)or!n ei
!n#!C! i'or/ tehnicii
uti'i%!te d!r i
$re uri'or !&!nt!Co!(e
n r!$ort cu c!'it!te!
(er&icii'or4
&actorul de
!ediu
'endin e de
de"voltare a
(actorului
In(luen a de"volt)rii
(actorului asupra activit) ii
*ntreprin")torului
+eci"ii de
!ar,eting
In(l.
po"itiv)
In(l.
negativ)
4.Furnizorii
+ C'e!n O))ice+
$rocur
echi$!entu' tehnic
din Fer!ni!/ !&nd
c! $rinci$!' )urni%or
)ir! +Bi%er#+4
?urni%orii de
deter#en i (unt
)ire'e +E'i)i6+ i
+,o(-er#+ din
Mo'do&! ce
coerci!'i%e!%!
$rodu(e de n!'t
c!'it!te din It!'i! i
Fer!ni!4 D!torit
)!$tu'ui c
deter#en ii (unt
cu$r! i )rec&ent i
n c!ntit i !ri i!r
)urni%orii (unt
!cee! i/ +C'!n
O))ice+ -ene)ici!%
de i$ort!nte
reduceri (!u o)erte
($eci!'e4
*rintre )urni%orii
'oc!'i (e nur i
cei de !$/ ener#ie
e'ectric $recu i
te'e)onie )i6 i
o-i'4
6e/i necesit-
c*eltuieli mai
mari, produsele
/i ec*ipamentul
de ,nalt- calitate
ofer- entit-.ii o
imagine mai
fa)ora$il- /i
confer-
clien.ilor
,ncredere ,n
calitatea
ser)iciilor'
9n cazul
defec.ion-rii
unor
ec*ipamente,
acestea tre$uie
,nnapoiate
firmei
furnizoare din
=ermania ceea
ce ar implica
c*eltuieli
semnificati)e'
>n alt
deza)anta& ,l
reprezint-
ta<ele )amale
,nalte pe care le
implic-
importul
acestora'
*entru o
-unt ire !
!cti&it ii i
re'! ii'or
ntre$rinderii cu
)urni%orii !ce!(t!
i$'eente!% o
(tr!te#ie de
!r"etin# c!re (e
!6e!% $e re'! ii de
'un# dur!t cu
)urni%orii deC!
e6i(ten i4
'acromediul e6tern de marketing al ntreprinderii
3!n(!-'u' )!ctori'or c!re in)'uen e!% indirect !(u$r! ntre$rinderii i
icroediu'ui !ce(tei!4
&actorul de
!ediu
'endin e de
de"voltare a
(actorului
In(luen a de"volt)rii
(actorului asupra activit) ii
*ntreprin")torului
+eci"ii de
!ar,eting
In(l.
po"itiv)
In(l.
negativ)
1.Mediul
econo!ic
Mediu' econoic
in)'uen e!% indirect
!cti&it!te! entit ii
$rin $re uri'e
(t!-i'ite/$utere! de
cu$r!re ! $ie ei
/$o(i-i'it i'e de
credit!re n &edere!
cu$rrii $reccu
i &enituri'e
con(u!tori'or/ ce
(t!-i'e(c n !re
$!rte ni&e'u'
con(uu'ui de
-unuri $e $i! 4
Hn re$u-'i! Mo'do&!
(!'!riu' ediu -rut
con(tituie 3SR: 'ei/
cee! ce e6$ri o
$utere de cu$r!re
('!- co$!r!ti& cu
!'te (t!te d!r i n
r!$ort cu ni&e'u' de
i$ort!n ! !'
doeniu'ui de
!cti&it!te4
+in,nd cont de
faptul c- ,n
anul ?#1?
salariul mediu
a constituit
?935 lei ,
putem
determina
faptul c-
salariul mediu
este ,n cre/tere
ceea ce
semnific- o
putere de
cump-rare mai
mare ' %t,ta
timp c,t
economia )a
cre/te, aceasta
)a a)ea un
impact poziti)
asupra
desf-/urprii
acti)it-.ii
,ntreprinderii'
-rimea &oas- a
salariilor nu
permite multor
consumatori (din
r,ndul
persoanelor
fizice ,n special )
s- apeleze la
ser)iii de
cur-.enie datorit-
pozi.iei coda/e
pe care acestea le
ocup- ,n
structura
c*eltuielilor
acestora, or o
persoan- cu
salariul de 3###
lei nu se )a lipsi
de c-ldur-, sau
alimente pentru a
apela la ser)icii
de cur-.enie'
S$eci!'itii n
!r"etin# tre-uie (
urre!(c e&o'u0i!
ediu'ui econoic
i !nue< e&o'u0i!
&enituri'or/ (i(teu'
de i$o%ite i t!6e/
e&o'u0i! r!te'or
do-7n%i'or i !
in)'!0iei etc4 $entru !
o)eri $e $i!0
$rodu(e cu $re0
o$ti4O (o'u0ie !r )i
di&er(i)ic!re! ti$u'ui
de (er&icii o)erite n
)unc0ie de
$o(i-i'itti'e
c'ien0i'or4
&actorul de
!ediu
'endin e de
de"voltare a
(actorului
In(luen a
de"volt)rii
(actorului
asupra
activit) ii
*ntreprin")tor
ului
+eci"ii de !ar,eting
In(l. po"itiv) In(l. negativ)
1.Mediul
de!ogra(ic
Mediu'
deo#r!)ic e(te
un )!ctor c!re
in)'uen e!%
ntre$rindere! din
e6terior )r !
$ute! inter&ene n
&re3un )e' n
de%&o't!re!
!ce(tui
)!ctor/!tt! ti$
ct &enituri'e/
n!t!'it!te!/
ort!'it!te! i
!' i )!ctori de
in)'uen !i
!ce(tui ediu nu
$ot )i diriC! i de
ctre entit!te4
arimea populatiei
si e)olu2ia
numarului ei sunt
importante pentru
aprecierea
O in)'uen
$o%iti& !(u$r!
!cti&it ii
entit ii e(te
)!$tu' c d!torit
!nuitor d!te
(t!ti(tice
re)erito!re '!
!ce(t ediu
$ute deterin!
e&o'u i! n ti$ !
$ie ei/ (tructur!
!ce(tei! / i !(t)e'
$ot )i 'u!te deci%ii
re)eritor '!
orient!re! ($re
noi ti$uri de
(er&icii/ ($re noi
c!te#orii de
con(u!tori4 Hn
,e$u-'ic!
Mo'do&! (e
o-(er& o
-trnire
6aca num-rul
populatiei scade
inseamna ca scade
/i num-rul
clien.ilor prin
urmare si profitul
intreprinderii, iar ,n
repu$lica oldo)a
num-rul popula.iei
este ,n sc-dere'
D!t )iind )!$tu'
c $o$u'! i! e(te
n (cdere/
ntre$rindere!
tre-uie ( (e
oriente%e ($re
de%&o't!re!
inten(i& !
con(uu'ui de
(er&icii 4
poten2ialului pietei'
0resterea
populatiei
inseamna sporirea
ne)oilor si are un
rol important in
aprecierea cererii
de $unuri si
ser)icii'
continu! !
$o$u! iei/ cee! ce
$o!te duce '! o
!Cor!re ! cererii
/deo!rece ;>/3 Q
din $er(o!ne'e
)i%ice ce !$e'e!%
'! (er&icii'e de
cur enie (unt
$en(ion!rii din
c'!(! (oci!'
edie i n!'t4
&actorul de
!ediu
'endin e de
de"voltare a
(actorului
In(luen a de"volt)rii (actorului
asupra activit) ii
*ntreprin")torului
+eci"ii de
!ar,eting
In(l. po"itiv) In(l. negativ)
Mediu' n!tur!' )!ce %pa este resursa In)'uen ! ne#!ti&
Diinu!re!
ct !i u't
3.Mediul
natural
$!rte din c!dru'
#!ner!' n c!re
ntre$rindere! (i
de()!(o!r! !cti&it!te!/
e6ercit7nd !(u$r!
!ce(tei! une'e
con(trn#eri (!u
o)erindu3i !nuite
o$ortunit!ti4
*ro)itu' ntre$rinderii
e(te in)'uent!t de
co(tu' !terii'or
$rie/ !' ener#iei (i/
n u'tiu' ti$/ de
che'tuie'i'e $entru
reducere! $o'u!rii4
@C'e!n O))ice+
!ccord o !ten0ie
deo(e-it ediu'ui
eco'o#ic
con)orindu3(e
St!nd4 Euro$ene 4
,e(ur(! n!tur!'
$rinci$!' uti'i%!t
$entru $roducere!
(er&icii'or e(te !$! i
co-u(ti-i'ii/ re(ur(e
e$ui%!-i'e ce
$re(u$un
con tien i%!re!
i$ort!n ei reducerii
con(uu'ui ct !i
u't $o(i-i'4 Cu to!te
!ce(te! e'e nu re$r4
$iedici n
de() ur!re!
!cti&it ii )iind u or
de o- inut i '!
nden!
$re(t!tori'or4
natural- accesi$il-
/i nu necesit-
eforturi pentru a fi
o$.inut-'
0om$usti$ilii
utiliza.i sunt de
asemenea accesi$ili
e<ist,nd ,ntr-o gam-
destul de )ariat- la
diferite ni)eluri de
pre.'
con(t n )!$tu' c!
re(ur(e'e n!tur!'e
(unt 'iit!te i!r
$e u' !ce(tor! !r
$ute! cre te
con(ider!-i' n
&iitoru' !$ro$i!t4
$o(i-i' !
re(ur(e'or
n!tur!'e
uti'i%!te n
$roce(u'
$re(trii
(er&icii'or4
Uti'i%!re!
uti'!Ce'or
!nu!'e n
'ocu' ce'or
e'ectrice
$entru
(itu! ii'e n
c!re !ce!(t!
e(te $o(i-i'4
&actorul de
!ediu
'endin e de
de"voltare a
(actorului
In(luen a
de"volt)rii
(actorului
asupra
activit) ii
*ntreprin")tor
ului
In(l. po"itiv) In(l. negativ)
1.Mediul
de!ogra(ic
Mediu'
deo#r!)ic e(te
un )!ctor c!re
in)'uen e!%
ntre$rindere! din
e6terior )r !
$ute! inter&ene n
&re3un )e' n
de%&o't!re!
!ce(tui
)!ctor/!tt! ti$
ct &enituri'e/
n!t!'it!te!/
ort!'it!te! i
!' i )!ctori de
in)'uen !i
!ce(tui ediu nu
$ot )i diriC! i de
ctre entit!te4
arimea populatiei
si e)olu2ia
numarului ei sunt
importante pentru
aprecierea
poten2ialului pietei'
0resterea
populatiei
O in)'uen
$o%iti& !(u$r!
!cti&it ii
entit ii e(te
)!$tu' c d!torit
!nuitor d!te
(t!ti(tice
re)erito!re '!
!ce(t ediu
$ute deterin!
e&o'u i! n ti$ !
$ie ei/ (tructur!
!ce(tei! / i !(t)e'
$ot )i 'u!te deci%ii
re)eritor '!
orient!re! ($re
noi ti$uri de
(er&icii/ ($re noi
c!te#orii de
con(u!tori4 Hn
,e$u-'ic!
Mo'do&! (e
o-(er& o
-trnire
continu! !
$o$u! iei/ cee! ce
$o!te duce '! o
6aca num-rul
populatiei scade
inseamna ca scade
/i num-rul
clien.ilor prin
urmare si profitul
intreprinderii, iar ,n
repu$lica oldo)a
num-rul popula.iei
este ,n sc-dere'
+eci"ii de
!ar,eting
D!t )iind )!$tu'
c $o$u'! i! e(te
n (cdere/
ntre$rindere!
tre-uie ( (e
oriente%e ($re
de%&o't!re!
inten(i& !
con(uu'ui de
(er&icii 4
inseamna sporirea
ne)oilor si are un
rol important in
aprecierea cererii
de $unuri si
ser)icii'
!Cor!re ! cererii
/deo!rece ;>/3 Q
din $er(o!ne'e
)i%ice ce !$e'e!%
'! (er&icii'e de
cur enie (unt
$en(ion!rii din
c'!(! (oci!'
edie i n!'t4
&actorul de
!ediu
'endin e de
de"voltare a
(actorului
In(luen a de"volt)rii (actorului
asupra activit) ii
*ntreprin")torului
+eci"ii de
!ar,eting
In(l. po"itiv) In(l. negativ)
3.Mediul
cultural
Cu'tur! e(te o
co$onent
de)initorie ! oricrei
ri4,e$u-'ic!
Mo'do&! e(te o !r
cu u'te tr!di ii i
o-iceiuri4
Hn ti$u' (r-tori'or
unit i'e coerci!'e
(unt de o-icei
!#'oer!te / i!r !(t!
deterin o cre tere
! cererii din $!rte!
!ce(tor!/ d!r n
!ce'! i ti$ cre te i
cerere! din $!rte!
$er(o!ne'or )i%ice
c!re $re)er ( !i
u't ti$ (r-torind
i !$e'e!% '!
(er&icii'e entit ii4
Sr-tori nu (unt
n( !nu'
$reCur/ !(t)e' de
o cerere !re
ntre$rindere!
(e-ucur do!r n
!nuite $erio!de/
n( n re(tu
'uni'or/ con(uu'
r7ne con(t!nt4
Mrire!
$ro#r!u'ui
de 'ucru n
$erio!d!
(r-tori'or
$entru !
$ute! )!ce
)!0
nuru'ui
!re de
con(u!tori4
#.Mediul
te-nologic
Mediu' tehno'o#ic (e
!)' ntr3o (t!re de
continuu $ro#re(/
!$rnd tot !i u'te
uti'!Ce/ino&! ii tot
!i $er)or!nte c!re
$erit ntre$rinderii
( i -unt e!(c
$roce(u' de $roducere
i ( i !6ii%e%e
$ro)itu' $rin
ic or!re!
che'tuie'i'or de
$roducere i (
diinue%e e)ortu'
de$u( din $!rte!
!n#!C! i'or4
I$'eent!re! noi'or
tehno'o#ii deterin
o e)icien !i !re
i un nur !i
re(trn( de !n#!C! i
!ce(te! )iind c!$!-i'e
( n'ocui!(c )or !
de unc u!n4 C!
ur!re (e reduc
che'tuie'i'e $entru
(!'!ri%!re4
echi$!entu'
tehnic !re ne&oie
de n#riCire
($eci!'/ !ce(t! (e
$o!te u%! '! ce!
!i ic #ree!'
! ce'ui c!re '
!ne&re!%/
!(t)e' )ir! )iind
ne&oit ( !chite
(ue de(tu' de
!ri $entru
e)ectu!re!
'ucrri'or de
re$!r!0ii/ $recu
i $entru ce'e de
ntre0inere4
Tehno'o#ii'e
)unc0ione!% do!r
cu co-u(ti'/ !'te
che'tuie'i n $'u(4
Bibliografie
'o$n (. )eec$" *imon +$ad,ic- The marketing of sports;
Tala!$ir .auren/iu (a0riel- Management i marketing n activitatea sportiv;
1. 2a3ne )lann-Sport marketing;
'ac Trou- Pozitioning;