Sunteți pe pagina 1din 11

Forme speciale de plural

aba = estur , f pl. abale


abac = numrtoare, f pl abace
abataj = loc subteran de minerit, f pl. abataje
abis= abisuri
absint = absinturi
adenom = inflamaie, f pl adenoame
algoritm= algoritmi
alizeu= alizee
alunet= aluneturi
ambuteiaj= ambuteiaje
amvon = amvoane
anacolut = greeala sintactic , f pl anacoluturi
anafor = vrtej de ap, f pl anafoare
anafor = raport, f pl anaforale
angara = angarale
anteriu= anterie
apeduct= apeducte
apogeu= apogee
aragaz= aragaze
arc= de cerc , fpl arce
arc= resort-arm, f pl arcuri
areal=spatiu locuit, f pl areale
arend= arende
arsenal= arsenale
artefact = artefacte
astru = atri
ateneu= atenee
atu = atuuri
Obs joc de carti se folosete atuuri sau atale
avatar= avataruri
avers= aversuri
aviz= avizee
azalee= azalee
azil = aziluri
baft pl. bafte
balalaic pl. balalaici
baldac!in pl. baldac!ine
baieram pl. baramuri
baltag pl. baltage
barac pl barci
bar pl. bare
barcazpl. barcazuri
bard pl. brzi
brgan pl. brganuri
beton betoane
bici bice
bina"sc!el# binale
birj birje
bisturiu bisturie
bobrnac bobrnace
bosc!et bosc!ete
brag brgi
brdet brdeturi
breviar breviare
brisca "cuit# briti
"trasura#
brizbiz brizbrizuri
bruiou bruioane
buc!e buc!i
burg!iu burgie
businessman businessmani
butc butci
bute bui
butelc butelci
butur butuci
cabaret cabarete
cadril cadriluri
caduceau caducee
caftan caftane
caiac caiace
calapod calapoade
calibru calibre
calvar calvaruri
camee camee
canal canale
canoe canoe
candelabru candelabre
carioca carioce
carioc carioci
carnaj carnaje
carusel carusele
catafalc catafalcuri
cataif cataifuri
catamaran catamarane
catastif castastife
caterinc caterinci
cazarm cazrmi
climar calimri
ctun ctune
cnepcnepi
cefalee cefalee
cerg cergi
ceter ceteri
cetin cetini
cernoziom cernoziomuri
c!enizin c!enzine
c!ervan c!ervane
c!ibrit c!brituri
c!ilipir c!ilipiruri
c!imir c!imire
c!iol!an c!iol!anuri
c!itar c!itare
cicoare cicori
ciment cimenturi
ciocnitoare ciocnitori
ciocolatciocolate
ciomag ciomege
circ circi
cimpoi cimpoaie
ciubr ciubere
clavecin clavecine
clavir clavire
clete cleti
clondir clondire
cneaz cneji
cocin cocini
codicil codicile
colos coloi
complet completuri
conac conace
concern concerne
confesional confesionale
congresman congresmeni
coniac coniacuri
convoi convoaie
copaie copi
cornee cornee
coarc corci
comarcomaruri
cotidian cotidiene
cotig cotigi
covat covei
coviltircoviltire
cravatcravate
crmpei crmpeie
crenvurst crenvurti
crevete crevei
crustaceu crustacee
cucuvea cucuvele
curcubeu curcubeie
cvartul cvartale
daltdli
decameronul decameronul
deficit deficite
defileudefileuri
delir deliruri
decalog decaloguri
demaraj demaraje
desag desagi
deviz devizee
deznodmnt deznodminte
diabet diabeturi
diagnostic diagnostice
diferenddiferende
dojan dojeni
drajeudrajeuri
drucdrute
dug!eandug!ene
dumbrav dumbrvi
duzinduzini
ecler ecleruri
elice elice
eli$ir eli$ire
encefal encefale
epigraf epigrafe
epitaf epitafuri
eafod eafoduri
eapament eapamente
etimon etimoane
evantai evantaie
e$taz e$taze
facsimil facsimile
faringe faringe
fa fee
fga fagae
fget fgete
fn fnuri
feni$ fenici
festival festivaluri
filet filete
final finaluri
firman firmane
fiet fiete
fitil fitiluri
flamingo flamingi
flamur flamuri
flaut flaute
foarfec foarfeci
frsinetfrsineturi
fru frie
fin subst frp plural ins pt sorturi de fin e$ist pluralul finuri
frunzet frunzeturi
furnal furnale
furnir furnire
furtun furtunuri
fuzee fuzee
gabaritgabarite
galantar galantare
garderob garderoburi
garderobgarderobe
glceav glcevi
grbaci grbace
genocid genocide
gentleman gentlemeni
g!eab g!ebe
g!eb g!eburi
g!eridon g!eridoane
g!ieu g!iee
gint gini
giuvaier giuvaiere
glasvand glasvanduri
gogoa gogoi
grumaz grumaje
guinee guineea
gru nu are plural , dar pt semntur sau lan de gru e$ista pluralul grne sau
grie
!angar !angare
!anorac !anorace
!arapnic !arapnice
!avuz!avuzuri
!eleteu !eleteie
!omicid !omicide
!ebdomadar !ebdomadare
!oroscop !oroscoape
!otel !oteluri
!risov !risoave
iarmaroc iarmaroace
iatac iatacuri
icter ictere
iederiedere
iluilaie
impactimpacturi
implantimplanturi
indice indici
infanticidinfanticide
infarctinfarcte
instantaneu instantanee
intelctintelecte
interval intervale
inventarinventare
ispravisprvi
izbndizbnzi
janta jante
jargon jargoane
jidor jidoare
jiletc jiletci
joben jobene
jubileu jubilee
jurnal jurnale
labirint labirinturi
lancelnci
laringelaringe
lazaretlazarete
ln subst fr plural dar pt cantitatea de ln are pluralul lni
sorturi de ln lnuri
lea! lei
leapalepe
leg!e leg!e
letopise letopisee
leuc leuci
leuorleuori
licurici licurici
limanlimanuri
limonadlimonade
linu$linui
litorallitoraluri
lojloji
lotclotci
luntreluntri
lodenlodene
macaz macazuri
maia maiele
maic maici
maidanmaidane
majmji
manejmanejuri
mareemaree
matricematrice
matricidmatricide
mausoleumausolee
mazurcmazurci
mrgeanmrgeanuri
mnzmnji
melopeemelopei
menajmenajuri
menestrelmenestreli
mercurialmercuriale
mestecnmestecaie
metoc metocuri
metronommetronoame
mijlocmijloace
minaretminarete
mirajmiraje
miriapodmiriapode
miritemiriti
mojarmojare
molimmolime
monedmonede
monolit monolite
monologmonologuri
moricmoriti
mosc!eemosc!ei
mujdeimujdeie
nagaicnagaice
oboioboaie
oboroboare
oc!enoc!eane
oc!eanoc!ene
omtomturi
omucidomuciduri
onomatopeeonomatopee
opaiopaie
oreion%oreioane
or!ideeor!idee
ostrovostroave
pacostepacoste
pagail pagaie
pajitepajiti
pajurpajuri
paloarepalori
panaceupanacee
panapanae
pandipanpandipane
panegiricpanegirice
pantalonpantaloni
panteonpanteonuri
papiruspapirusuri
papricpaprici
papurpapuri
paraclisparaclise
paradparade
paradisparadisuri
parado$parado$uri
paraginparagini
parapetparapete
parastasparastase
paravanparavane
parbrizparbrize
pardesiupardesie
paricidparicide
parpalacparpalace
partajpartaje
parterpartere
palmarespalmaresuri
patepati
patimpatimi
patrafirpatrafire
patricidpatricide
pduricepdurice
pianjenpianjeni
ptrunjelptrunjei
ptulptule
prpre
pruprie
pendulpendule
pepsi-cola pepsi-cole
pervazpervazuri
pirogpirogi
piupiue
plafonplafoane
plaivazplaivaze
plajplaje
planeuplanee
plapumplpumi
pleacpleti
plebiscitplebiscite
plevucplevuti
plural plurale
pocalpocale
podepodee
podicpoditi
podmolpodmoluri
poianpoieni
poiatpoiei
pojar"incendiu# pojaruri
polcpolci
poleiploieuri
pomadpomezi
portalportaluri
portmoneuportmonee
pontonpontoane
polobocpoloboace
pomanpomeni
prisacprisci
privig!etoareprivig!etori
pudoarepudori
pupzpupeze
putin putini
putineiputineie
radarradare
raglanraglane
rastelrastele
rcoritoarercoritoare
rdvanrdvane
rmurearmurele
rzbelrzbele
rndunearndunele
rndunicrndunici
recamierrecamiere
recesmntrecesminte
recifrecife
recipientrecipiente
recitalrecitaluri
recordmenrecordmeni
recrearerecreri
recreererecreeri
recviemrecviemuri
refrenrefrene
regicidregicide
releurelee
remarcremarci
roatroi
rogojinrogojini
rucsacrucsacuri
samovarsamovare
sarcofagsarcofage
slaslae
scrutinscrutine
spligspligi
seminarseminare
sfadsfezi
simptomsimptome
sindromsindroame
sinecdocsinecdoce
sinopticsinoptice
sorsurori
sorgintesorgini
sorocsoroace
spadspade
stambstmburi
stvilar stavilare
strac!instrc!ini
supermansupermeni
suportsuporturi
surmenajsurmenajuri
surtucsurtuce
suvenirsuvenire
sagsgi
amponampoane
antajantaje
atratre
ediniomansediniomeni
emineuemineuri
enalenale
evaletevalete
ofranofrane
opronoproane
otronotroane
peracluperacle
trudeltrudele
ururi
uvoiuvoaie
talangtlngi
talaztalazuri
taluztaluzuri
tapettapete
taragottaragoturi
tatuajtatuaje
tgadtgade
tvlugtvluguri
teleagtelegi
telegraftelegrafe
tenismantenismeni
tercottercoturi
tergaltergaluri
terminalterminale
tig!eltig!ele
ti!nti!ne
tindtinde
toactoace
toarttoarte
toiagtoiage
topaztopaze
toracetorace
totemtotemuri
tra!eetra!ei
traneetranee
trnttrnte
treabtreburi
tridenttridente
troleutrolee
tulpintulpini
turneuturnee
turnirturniruri
transplanttransplanturi
rancrnci
igancignci
urcurci
uluculuci
ururi
vadrvedre
vtraivtraie
veg!eveg!i
ventilventile
vermicidvermicide
versantversani
viaductviaducte
vilbroc!envilbroc!ene
vrac-vracuri
vrajbvrajbe
vrejvrejuri
&al'man &al'menuri
$ilofon$ilofoane
(esman(esmeni
zacusczacute
zgazzgazuri
zeg!ezeg!i
zepelinzepeline
zgardzgrzi
zvoizvoaie