Sunteți pe pagina 1din 7

TEZSEMESTRIALSESIUNEADEVAR2009

Instituia:L.T.S.Coipan
Disciplina:informatica
Clasa:XIA
Profilul:umanist
Datapetrecerii:19mai
Timpdelucru:90min.
Aula:24
Profesor:CarauLidia

Matriceadespecificaii
Domeniicognitive
Coninuturi

Cunoaterei
nelegere

Programarea modular
Testarea i depnarea
programelor
Elemente de programare
structurat
Total

1 item -5%
1 item -10%

2 itemi 15%

Aplicare

Rezolvri
deprobleme

Total

1 item 5%
1 item- 10%
2 itemi
30%
2 itemi-30 %

1 item- 45%
1 item- 45%

3 itemi75%
5 itemi
-100%

Obiectiveoperaionale:
O1scompletezenoiuneacucuvintelelips;
O2Sncercuiascrspunsulcorect;
O3sscriecevaafialaecranprogramulteza_vara_2009;
O4Snumeascciclurilecesuntutilizatelaelaborarea
programuluiteza_vara_2009;
O5Sexpliceceproblemerezolvsecveneledeprogram
propuse;
O6Sutilizezestructuridecontrollaelaborareaprogramului
pentruproblemepropus.

Coninutultezei
ITEMULI.Completaipropoziia.
a) __________________esteunprodusprogramformatdindescrieri
dedateisubprogramedestinateprelucrriiacestora.
b) __________________esteoetapnelaborareaprogramelorceare
dreptscopeliminareaerorilor.
c) ___________________________________reprezintunstil,o
manierdeconcepereaprogramelorpotrivitunorregulibine
stablitebazatepeteoremadestructur.
d) Numim______________omulimedecalculatoarecepotschimba
prinitermediuluneistructuridecomunicare.
e)
ITEMULII.ncercuiirspunsulcorect.
1.Ciclulcutestinialareforma:
a)if...thensauifthenelse
b)whiledo
c)caseof
d)repeatuntil
e)fordo
2.Structuradecotroldecizieeste:
a)if...thensauifthenelse
b)whiledo
c)caseof
d)repeatuntil
e)fordo
3.Ciclulcutestfinalarestructura:
a)if...thensauifthenelse
b)whiledo
c)caseof
d)repeatuntil
e)fordo
4.Seleciaarestructura:

a)if...thensauifthenelse
b)whiledo
c)caseof
d)repeatuntil
e)fordo
5.Ciclulcucontoreste:
a)if...thensauifthenelse
b)whiledo
c)caseof
d)repeatuntil
e)fordo

ITEMULIII.Programulceurmeazafieazpeecrantoate
reprezentrileposibilealenumruluinaturalncasumdenumre
naturaleconsecutive(15=1+2+3+4+5;15=4+5+6;15=7+8).Cevaafia
laecranprogramulpentrun=18
Programteza_vara_2009;
Vara,i,l,s,n:integer;
b:boolean;
begin
write(n=);readln(n);
b:=true;
fori:=1to((n+1)div2)do
begin
a:=i;s:=0;
while(s<n)do
begin
s:=s+a;
a=a+1;
end;
ifs=nthen
begin

b:=false;
write(n,=,i);
forl:=i+1to(a1)dowrite(+,l);
writeln;
end;
end;
ifbthenwriteln(reprezentrinuexist);
readln;
end.
Numiiciclurilecesntutilizatelaelaborareaacestuiprogram.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ITEMULIV.SeconsidermatriceaA(m,m)denumerentregi.Sse
expliceceproblemserezolvnurmtoareasecvendeprogram:
a)s:=0
fori:=2tomdo
forj:=1toi1do
S:=S+a[i,j];
Write(s);
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
b)s:=0

fori:=mdowto2do
forj:=i1dowto1do
s:=s+a[i,j];
write(s);
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
ITEMUL5.Utilizndtipurilestructurilordecontrolcelecunoateila
rezolvareaproblemeidemaijos.
Problem.Bursa(B)studenilorsecalculeaznfunciedenotemedie
(Nm):
DacNm<5,atunciB=0;
Dac5Nm<7,atunciB=100(lei);
Dac7Nm<8,atunciB=20Nm(lei)
Dac8Nm<10,atunciB=25Nm(lei)
DacNm=10,atunciB=300(lei)
Ssescrieunprogramcarecitetetedelatastaturnotamediei
afieazlaecranbursanfunciedeaceastnot.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Baremdecorectare
ItemulI.Pentrufiecarerspunscorectseacord2puncte
Total8p
ItemulII.Pentrufiecarencercuirecorectseacord2puncte
Total18puncte
ItemulIII.Pentruscriereacorectarezultatuluiprogramului
propusnitemseacord10puncte.
Pentruenumerareaidenumireaciclurilordinprogramul
propusnitem5puncte(pentrufiecareciclu1punct)
Total15puncte
ItemulIV.Pentrufiecareexplicarecorectasecveneide
programpropusnitemseacord10puncte
Total20puncte.
ItemulV.Pentruelaborareacorectaprogramuluipentru
problemapropusdinitemseacord30puncte:
PentruAntetiParteadeclarativcorec5puncte
Pentruparteaexecutiv25puncte.
Total30puncte
2punctedinoficiu
Totalpunctaj:93puncte
Schemadenotare