Sunteți pe pagina 1din 1

Vizat

Administrator

CERERE,
PENTRU CAZAREA STUDENILOR
LA MASTER ANUL I N CMINELE:
14C, 9C, 20C, 1MV, 2MV, 1C, 2C, 4C i 7C
Cererea se completeaz cu majuscule, fr prescurtri prezentnd
Cartea de identitate.
Subsemnatul (a) ____________________________________________
student (a) la U.P.T. Facultatea____________________________________
secia__________________anul _____CNP_______________________
domiciliat n____________________________ cazat (a) actualmente
n__________________________doresc precazare pentru anul uniersitar
!"#$%!"#& dup' urm'toarele opiuni:
- opiunea ( ) c'minul ___________
- opiunea (( ) c'minul ___________
*n cazul n care nu ndeplinesc criteriile de cazare pentru c'minele (de dou' locuri)
#$C sau +C, optez pentru c'minul !"C:
- opiunea ((( ) c'minul ___________
*n cazul n care nu ndeplinesc criteriile de cazare pentru !"C optez pentru unul
din c'minele #-., !-., #C, !C, $C /i 0C :
- opiunea (. ) c'minul ___________

Timi/oara, Semn'tura,
1ata ________

Nr. de inre2istrare al c'minului ____ ______%_______