Sunteți pe pagina 1din 2

Listat cu SIMUR , la data 11/22/2011, ver. 3.1.1.

27, (C) Academia de Studii Economice, Bucuresti 2008, 2009, 2010


RECTOR,
Profesor univ. dr. ROCA Ion
1 Managementul riscurilor n
proiecte
Project Risk Management O S 08080701OS518170A E 2.00 - 1.00 3.00 7
EFICIENTAECONOMICA
3 Managementul calit[ii
proiectelor
Project Quality Management O S 08080701OS518173A E 2.00 - 1.00 3.00 8
EFICIENTAECONOMICA
4 Metode cantitative in
management
Quantitative methods in
management
O S 08080701OS518174A E 2.00 - 1.00 3.00 8
EFICIENTAECONOMICA
2 Auditul proiectelor Project Audit O S 08080701OS518172A E 2.00 - 1.00 3.00 7
EFICIENTAECONOMICA
4z
TOTAL OBLIGATORII SI OPTIONALE: max. 8.00 - 4.00 12.00 30
Nr. Denumirea Denumirea Tip Cat. Codul Forma Nr. ore/ Nr. Catedra care
crt. disciplinei disciplinei disc disc. disciplinei verif. sptmn pct. sus[ine Observatii
in engleza C S L/P T credit disciplina
Anul universitar: 2012-2013
Promotia: 2011-2013
Forma de invatamant: ZI
Durata programului de masterat: 2 ani
Programul de masterat: Managementul proiectelor
Domeniul: Management
Facultatea: MANAGEMENT
AnuI de studiu: 2, semestruI: 1 (14 sptmni)
PLAN DE NV|MNT
DECAN,
Profesor univ. dr. CRSTEA Gheorghe
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrri practice; P - Proiecte; T - Total
*1h de practica de specialitate se desfasoara: la facultate, iar restul de 19 ore intr-o companie/ organizatie
RECTOR,
Profesor univ. dr. ROCA Ion
3 Practic Practical Activities O S 08080701OS528177A C - - 20.00 20.00 10
EFICIENTAECONOMICA
2 Software pentru managementul
proiectelor
Project Management Software O S 08080701OS518171A E 2.00 - 2.00 4.00 10
INFORMATICAECONOMICA
1 Metodologia cercetrii
economice
Economic Research
Methodology
O S 08080701OS528175A V - - 2.00 2.00 10
INFORMATICAECONOMICA
3z
TOTAL OBLIGATORII SI OPTIONALE: max. 2.00 - 24.00 26.00 30
Nr. Denumirea Denumirea Tip Cat. Codul Forma Nr. ore/ Nr. Catedra care
crt. disciplinei disciplinei disc disc. disciplinei verif. sptmn pct. sus[ine Observatii
in engleza C S L/P T credit disciplina
Anul universitar: 2012-2013
Promotia: 2011-2013
Forma de invatamant: ZI
Durata programului de masterat: 2 ani
Programul de masterat: Managementul proiectelor
Domeniul: Management
Facultatea: MANAGEMENT
AnuI de studiu: 2, semestruI: 2 (14 sptmni)
PLAN DE NV|MNT
DECAN,
Profesor univ. dr. CRSTEA Gheorghe
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrri practice; P - Proiecte; T - Total