Sunteți pe pagina 1din 9

Liceul Tehnologic Szalardi Janos Salard

Centrul de documentare i informare


Anul colar 2013 201!
PROIECT DE ACTIVITATE
T"TL#L ACT"$"T%&""'
((Calculatorul, internetul i cartea)
T"*#L ACT"$"T%&""'
Acti+itate ,edagogic- la ,ro,unerea ,rofesorului documentarist)
.ez/atere0

*12"3A.A .1 .1S4%5#2A21' 6 mai 201!

37"1CT"$1 .".ACT"C1'
8 s- do/9ndeasc- cunotin:e noi)
8 s- acumuleze a/ilit-:i de analiz-)
8 s-8i formeze de,rinderi de g9ndire critic-)
8 s- stimuleze s,re lectur-)
8 s- stimuleze ele+ii ;n emiterea de ,-reri i o,inii)
8 s- stimuleze imagina:ia ele+ilor0
.1S4%5#2A21A ACT"$"T%&""'
1le+ii +or +iziona o tire <format +ideo= des,re de,enden:a de calculator i internet0 A,oi
+or fi stimula:i in emiterea de ,-reri ,e tema dat- ,rin ;ntre/-ri cum ar fi'
8 C9t tim, ,etrece:i ;n fa:a calculatorului>
8 1 suficient sau insuficient tim,ul ,etrecut la calculator> .ar ,e internet>
8 Ce a,lica:ii folosi:i atunci c9nd utiliza:i calculatorul>
8 .ar ,e internet( unde intra:i( ,e ce site8uri>
8 Care este ,ragul ;ntre utilizarea normal- a calculatorului i a internetului i de,enden:a de
acestea>
8 Calculatorul i internetul sunt un r-u necesar>
1le+ii +or fi stimula:i ;n emiterea de ,-reri c9t mai di+ersificate ,e tema dez/-tut-0 $a fi
folosita metoda ((/rainstorming( ele+ii fiind stimula:i s- emit- c9t mai multe idei i ,-reri des,re
tema discutat-( la final fiind selec:ionate cele mai /une dintre ele0
.e asemenea( ele+ii +or ,rimi o fi- de lucru cu un te?t des,re carte0 *e fia de lucru(
ele+ii +or tre/ui s- scrie ,-rerea lor des,re utilizarea e?cesi+- a calculatorului i a internetului i
des,re im,ortan:a lecturii unei c-r:i0
@1T3.1 .".ACT"C1'
8 con+ersa:ia)
8 /rainstorming)
1
1L1$" "@*L"CA&"'
8 ele+ii clasei a $ a 8 A)
21S#2S1 A1C1SA21'
8 htt,'BBstirile,rot+0roBstiriBinternationalBatentie8de,endenta8de8internet8face8+ictime0html 8
tirea des,re de,enden:a de calculator)
8 htt,'BBCCC0informatiadese+erin0roBids2Binde?0,h,BsocialBDDE8miraFul8crii8+ersus8infinitul8
internet0html 8 articol dintr8un ziar
4"AAL"TAT1A'
Acti+itatea +a a+ea ca finalitate ;m/og-:irea cunotin:elor ele+ilor( ;m/un-t-:irea acti+it-:ii
lor la orele de lim/a i literatura rom9n-( stimularea ca,acit-:ilor ele+ilor de a analiza i a g9ndi
critic0 .e asemenea( +a fi ;ntocmit un dosar tematic cu fiele de lucru ale ele+ilor0 Acti+itatea +a
fi filmat-( ;nregistrarea fiind sal+at- ,e .$.( acesta fiind ,us la dosarul documentar0
2
Ane?a 1
4"5% .1 L#C2#
fia 1
*l-cerea de a citi o carte s8a diminuat de8a lungul +remii0 .ac- acum c9te+a zeci de ani(
;n li,sa unui tele+izor( fiecare mem/ru dintr8o familie oarecare ;i g-sea tim, li/er i se izola
;ntr8un col: ,entru a se delecta cu ultimul roman ,oli:istBS4Bdragoste a,-rut ,e ,ia:-( ;n ,rezent(
acele romane motenite de la ,-rin:i sau /unici zac ,r-fuite ,e rafturile /i/liotecii ,ersonale0
Aici /i/liotecile colilor nu mai au ,arte de clien:i ca ;n anii trecu:i0 *rofesorii sunt contien:i
c- ele+ii lor au de+enit mult ,rea comozi ,entru a lectura sute de ,agini i mai /ine dau un
search ,e Google ca s- scoat- rezumatul ;ntregii ,o+eti( ;ns- mai e?ist- i cadre didactice care
:in cu din:ii de tradi:ie i a,roa,e ;i o/lig- ,e tineri s- citeasc- romanul res,ecti+0 Au mai e
tim,( lumea e ,rea agitat- i co,iii sunt la fel0 1 +ina ,-rin:ilor( dar i a colii0 @ai sunt i
,rofesori care dac- insist-( co,iii se simt o/liga:i s- +in- la /i/liotec- i cer to:i aceeai carte(
,entru c- altfel( ,rimesc nota 20 #nii citesc cartea( al:ii nuH0
;i ;ncheie ,ledoaria $ioleta @ih-escu
3
4"5% .1 L#C2#
fia 2
Lectur din obligaie
*entru a se con+inge c- ele+ul ;ntr8ade+-r are ha/ar de firul ac:iunii ,etrecute ;n carte(
,rofesorul tre/uie s-8i ,un- ;ntre/-ri8ca,can-( iar t9n-rul ,oate da r-s,unsul dorit doar dac- a
citit o anumit- fraz- din nu tiu ce ca,itol0 Sugestia /i/liotecarei nu e tocmai ,e ,lacul ele+ilor
internau:i( ;ns- m-car astfel ei ca,-t- un mic /agaF de cunotin:e i ;i dez+olt- a,titudinea de a
g9ndi creati+( de a8i e?,rima li/er im,resiile c-,-tate ,rin des,icarea firului ,o+etii ;n ,atru0
Li,sa r-/d-rii ;i ;m,inge ,e cei lenei s- a,eleze la sim,lificare( culeg doar ce e mai esen:ial i(
din ,-cate( uit- s- mai recurg- la imagina:ie0
.e ce de ce nu mai consult- cartea i ,refer- s- intre ,e internet> 1ste ;ntre/area care a
;ncol:i ;n mintea multora dintre noi0
.ac- la clas- nu ;i o/lig- ,rofesorul s- citeasc- un roman( intr- ,e internet( scot
rezumatul i din rezumatul res,ecti+ mai fac un rezumat( iar ei r-m9n cam cu zero din asta0
4
4"5% .1 L#C2#
fia 3
Ce citesc bieii? Ce citesc fetele?
Iilnic( trec ,ragul /i/liotecii liceului doar zece8dou-zeci de ele+i( mult mai ,u:ini ;n
com,ara:ie cu cei din ciclul ,rimar8gimnazial0 @ai sunt ele+i fideli( s- zicem aa0 7-ie:ii +in i
iau romane ,oli:iste sau S4( iar fetele( romane de dragoste0 .ar mai sunt i al:ii care +in i caut-
ce+a nou( +or s- ,un- m9na ,e o carte ,roas,-t a,-rut-0 Au ,rea mai sunt c-r:i care s- fie cerute
;n ,rezent0
5
4"5% .1 L#C2#
fia !
E mai bine s vezi filmul dect s citeti cartea...
Aceasta e ,-rerea a,roa,e unanim- a noii genera:ii( indiferent c- +or/im de co,iii din
2om9nia sau din alte :-ri0 *utii din ziua de ast-zi au i o e?,lica:ie ,entru dezinteresul fa:- de
citit' mai /ine doCnloadeaz- ecranizarea filmului dec9t s-8i strice ochii( lu9nd liter- cu liter-(
,9n- aFung la final0 Jocul de8a cadrele( efectele s,eciale care ;nlocuiesc e?,lica:ia scris- sunt
elemente care ;i fascineaz- ,e de+oratorii de filme0 *ractic( li se d- mur-8n gur-( :in minte
scenariul redat ;n film( de multe ori de+iat de la su/iectul ini:ial( iar c9nd ele+ul este ;ntre/at de
,rofesoara de lim/a rom9n- des,re cutare ,ersonaF al romanului( el face leg-tura cu actorul din
film care ;l inter,reteaz-0 Astfel( ,ersonaFul din romanul J sau K( de+ine actorul I sau L0
*ersonaFul fic:ional ca,-t- cu aFutorul acelui actor un chi,( o anumit- a/ilitate0 *ractic( imaginea
,e care autorul romanului ;ncearc- s8o creeze ;n Furul ,ersonaFului s-u este distorsionat- cu
aFutorul imaginii actorului0 .in aceast- cauz-( ele+ul ;i formeaz- lacune gra+e i +a face
confuzii ;ntre ade+-rata o,er- literar- i re,roducerea ei0
6
4"5% .1 L#C2#
fia D
Prietenul nostru, calculatorul
Tinerii conecta:i la +iitor( cum sunt considera:i de c-tre o ele+- 8 internau:ii( au aFuns s-
tr-iasc- ,rin intermediul calculatorului0 3rice informa:ie se afl- la un clicM distan:-( orice ,rieten
e mai a,roa,e cu aFutorul @essenger8ului( Google translate traduce te?tele ;n i din alte lim/i
automat( dar eronat( temele la coal- se fac mult mai uor( tot automat( c9t des,re a/re+ierile la
care a,eleaz- tot mai mul:i tineri( doar ,entru c- le este greu s- tasteze ;ntregul cu+9nt( aFung s-
fie a,licate i ;n lucr-rile de control( teze( e?amene0 *o:i s- fii dete,t i tot mori de foame0
Tre/uie s- g-seti calea de miFloc0 1 /ine s- tii s- um/li i ,e calculator( s- cau:i informa:ia
necesar- de care ai ne+oie ra,id( dar ca s- de+ii ,rofund ;n anumite chestii( tre/uie s- ,ui m9na
,e o carte din c9nd ;n c9nd0 Chiar dac- nu eti NcititO( dac- eti iste: i ra,id( te +ei descurca mult
mai /ine ;n +ia:- ca cel care face ,arte din categoria N/i/liotec- am/ulant-O0 Golurile se +or
um,le din mers0
7
4"5% .1 L#C2#
fia P
Pro calculator:
8 Andrei @idan' La calculator ,o:i face o gr-mad- de lucruri' ,o:i s- te Foci( ,o:i sta ,e
internet( ,o:i intra ,e anumite site8uri i ,o:i s- afli informa:ii des,re +ulcani( economie etc0
8 @-d-lin Aurel 4ili,' *refer calculatorul deoarece ,entru mine este mai uor( ra,id i
amuzant0 #or deoarece ,ot o/:ine rezultate f-r- o/oseal- i ra,id ,entru c- ,ot o/:ine mult
mai re,ede dec9t s- caut ;ntr8o carte0
8 2are 2otaru' *refer calculatorul deoarece tiu c- dac- ;l deschid( ,ot intra ;n mai multe
o,:iuni i m- ,ot distra mai mult( ,ot acumula mai multe informa:ii0 Qn tim, ce cartea ;mi
ofer- informa:ii limitate i nu multe nout-:i0
8 Ale?andra Ai:ulescu' *e calculator ,ot g-si mult mai multe informa:ii dec9t ;ntr8o carte(
mult mai re,ede i mai uor0 *e l9ng- asta( ,ot fi i c-r:i mai +echi( cu informa:ii care s8au
schim/at( ;ns- informa:iile de la calculator sunt actuale i sigure0
8
4"5% .1 L#C2#
fia E
Pro cri:
8 Andreea 2ogo/ete' .ei sunt ;n clasa a J""8a( eu ador s- citesc c-r:i( dar nu ;mi negliFez
nici coala0 Iilnic na+ighez ,e internet( dar nu mai mult de o or-( ,entru c- acolo chiar nu
g-sesc ce+a im,ortant0 Chiar dac- nu merg foarte des la /i/liotec-( ;n ora e?ist- o li/r-rie
din care nu a mai iei o zi ;ntreag-0
8 1lena Li?andra' Qn ziua de azi( ;ntre noi i tim, este o lu,t- continu- i o s,un cu
dezam-gire( /i/lioteca demult nu mai re,rezint- leacul de studiu ,entru noi( iar c-r:ile
care o alc-tuiesc sunt asemenea unor o/iecte uitate0000
8 Ale?andra 7osoanc-' "nternetul nu tre/uie s- ;nlocuiasc- /i/lioteca i c-r:ile deoarece
ele+ii i studen:ii nu ar mai a+ea ,osi/ilitatea de a citi toat- cartea i de a8i l-sa imagina:ia
s- construiasc- ac:iunea aa cum g9ndete cititorul ,entru c- de internet el ia doar ce ;l
intereseaz-0
8 Georgiana S-ndulescu' *refer cartea deoarece dac- citesc o ,o+este( simt c- fac ,arte din
acea ,o+este0 .ac- caut ,o+eti sau altce+a ,e calculator( du,- c9te+a zile nu le mai :in
minte( ;n schim/( cartea are o magie care m- face s- nu uit nimic0
9