Sunteți pe pagina 1din 62

Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

1
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din BraovInvestete n oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 1 Educaie i formare profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie 1.5. Programe doctorale i post-doctorale n sprijinul cercetrii
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru dezvoltare durabila BD-DD
Numrul de identificare al contractului: POSDRU/107/1.5/S/76945
Beneficiar: Universitatea Transilvania din Braov
Universitatea Transilvania din Braov
coala Doctoral Interdisciplinar
Departament: Ingineria Materialelor i Sudur


Ing. Adrian I. ZAHARIA

Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din
aliaje de aluminiu AlMg5

Contribution regarding the characterization of welded
joints of aluminum alloys AlMg5

Conductor tiinific
Prof. univ. dr. ing. Teodor MACHEDON-PISU


BRASOV, 2014

Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

2
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV
BRAOV, B-DUL EROILOR NR. 29, 500036, TEL. 0040-268-413000, FAX 0040-268-410525
RECTORAT


D-lui (D-nei)
..............................................................................................................

COMPONENA
Comisiei de doctorat
Numit prin ordinul Rectorului Universitii Transilvania din Braov
Nr. 6311 din 12.12.2013

PREEDINTE: Prof. univ. dr. ing. Mircea Horia IEREAN
DIRECTOR Dep. did. Ingineria Materialelor i Sudur
Universitatea Transilvania din Braov
CONDUCTOR TIINIFIC: Prof. univ. dr. ing. Teodor MACHEDON-PISU
Universitatea Transilvania din Braov
REFERENI: Prof. univ. dr. ing. Ioan VIDA-SIMITI
Universitatea Tehnic din Cluj Napoca
Prof. univ. dr. ing. Petric VIZUREANU
Universitatea Tehnic Gheorghe Asachidin Iai
Prof. univ. dr. ing. Radu IOVNA
Universitatea Transilvania din Braov

Data, ora i locul susinerii publice a tezei de doctorat:15.02.2014, ora
9:00, sala I
1
6.
Eventualele aprecieri sau observaii asupra coninutului lucrrii v rugm
s le transmitei n timp util, pe adresa de e-mail: adrian.zaharia@unitbv.ro
Totodat v invitm s luai parte la edina public de susinere a tezei de
doctorat.

V mulumim.
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

3
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

CUPRINS Pag
rezumat
Pag
teza
CAPITOLUL I - STADIUL ACTUAL AL SUDRII ALUMINIULUI ...............................
I.1 Scurt istoric al aluminului ....................................................................................................
I.2 Proprietile aluminiului ......................................................................................................
I.2.1 Proprieti fizice ............................................................................................................
I.2.2 Proprieti chimice .........................................................................................................
I.2.3 Proprieti mecanice ......................................................................................................
I.2.4 Proprieti tehnologice ....................................................................................................
I.3 Utilizri ...................................................................................................................................
I.4 Aliaje pe baz de aluminiu ...................................................................................................
I.4.1 Clasificarea generala a aliajelor de aluminiu .................................................................
I.4.1.1 Aliaje de aluminiu deformabile, nedurificabile prin tratament termic .......................
I.4.1.2 Aliaje de aluminiu durificabile prin tratament termic .................................................
I.4.1.3 Aliaje de aluminiu pentru turnatorie ............................................................................
I.4.1.4 Aliaje de aluminiu obinute prin metalurgia pulberilor ...............................................
I.4.1.5 Materiale compozite pe baz de aluminiu ...................................................................
I.5 Extragerea aluminiului prin electroliz aluminei ..............................................................
I.6 Rafinarea aluminiului ...........................................................................................................
I.6.1 Rafinarea clorurat..........................................................................................................
I.6.2 Rafinarea electrolitic .....................................................................................................
I.7 Comportarea la sudare a aliajelor de aluminiu .................................................................
I.7.1 Influena elementului de aliere ......................................................................................
I.8 Procedee de sudare posibil de aplicat ..................................................................................
I.8.1 Sudarea WIG ..................................................................................................................
I.8.2 Sudarea MIG cu arc pulsat .............................................................................................
I.8.3 Sudarea MIG-CMT .........................................................................................................
I.9 Concluzii .................................................................................................................................
CAPITOLUL II - OBIECTIVELE CERCETRII, APARATUR I LOGISTIC .........
II.1 Obiectivele cercetrii ...........................................................................................................
II.2 Aparatura i logistica de cercetare .....................................................................................
CAPITOLUL III CERCETRI PRIVIND CARACTERIZAREA
9
9
10
10
11
11
12
12
13
-
-
-
-
-
-
14
14
15
15
15
15
17
17
19
22
24
25
25
-

3
3
4
4
5
5
6
6
7
9
11
12
15
17
19
19
20
21
21
21
22
23
27
29
30
32
34
34
38

Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

4
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

PROCEDEELOR DE SUDARE A ALIAJULUI DE ALUMINIU AlMg5 ..........................
III.1 Caracterizarea aliajului de aluminiu AlMg5, compoziie chimic, proprieti ....... 25
III.1.1 Obinerea aliajului AlMg5 ..................................................................................... 25
III.1.2 Compoziia chimic a aliajului AlMg5 .................. Error! Bookmark not defined.
III.1.3 Proprietile aliajului AlMg5.
III.2 Probleme ce apar la sudarea aluminiului ........................................................................
III.2.1 Formarea peliculei de oxid ........................................................................................
III.2.2 Apariia fisurilor .................................................... Error! Bookmark not defined.
III.2.3 Conductivitatea electrica ....................................... Error! Bookmark not defined.
III.2.4 Alimentarea cu material de adaos ..............................................................................
III.2.5 Dilatrile i contraciile la sudare ..............................................................................
III.2.6 Defecte la sudare datorate gazului de protecie necorespunztor ..............................
III.2.7 Defecte de topire ........................................................................................................
III.3 Metodologia de lucru n vederea caracterizrii procedeelor de sudare folosite
la obinerea mbinrilor sudate ale aliajului de aluminiu AlMg5 ...................................... 27
III.3.1 Analiza macroscopic ............................................................................................ 27
III.3.2 Analiza microscopic ............................................................................................. 28
III.3.3 Realizarea epruvetelor .......................................................................................... 29
III.4 Cercetri privind caracterizarea mbinrilor sudate ale aliajului AlMg5 cu
procedeul WIG manual .......................................................................................................... 30
III.4.1 Stabilirea parametrilor regimului de lucru pentru sudarea WIG manual............... 31
III.4.2 Analiza macroscopic ............................................................................................ 34
III.4.3 Analiza microscopic a probelor sudate WIG manual .......................................... 34
III.4.4 Determinri ale microduritilor ............................................................................ 36
III.5 Cercetri privind caracterizarea mbinrilor sudate ale aliajului AlMg5 cu
procedeul MIG cu arc pulsat ................................................................................................. 39
III.5.1 Stabilirea parametrilor regimului de lucru pentru sudarea MIG cu arc pulsat ...... 39
III.5.2 Analiza macroscopic ............................................................................................ 42
III.5.3 Analiza microscopic a probelor sudate MIG cu arc pulsat .................................. 43
III.5.4 Determinri ale microduritilor ................................................................................
III.6 Cercetri privind caracterizarea mbinrilor sudate ale aliajului AlMg5 cu
procedeul CMT ...........................................................................................................................
25
25
25
-
27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
27
28
29

30
31
34
34
36

39
39
42
43
44

47
42
43
44
45
46
47
48
49
50

55
56
56
57

58
59
64
66
71

73
76
82
83
90

93
94
95
101

Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

5
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

III.6.1 Analiza macroscopic ..................................................................................................
III.6.2 Analiza microscopic a probelor sudate CMT .............................................................
III.6.3 Determinri ale microduritilor ..................................................................................
III.7 Studiu asupra concentraiilor de microparticule ce apar in timpul proceselor
de sudare a aliajelor de aluminiu AlMg5..................................................................................
CAPITOLUL IV - CONCLUZII FINALE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
CV Romn
CV Englez
48
48
49

52
54
102
110
118
125
135
136

Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

6
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov


CONTENTS Pg
abstract
Pg
thesis
CHAPTER I - CURRENT STATUS OF ALUMINIUM WELDING ...................................
I.1 History of Alumina ................................................................................................................
I.2 The properties of aluminum .................................................................................................
I.2.1 Physical properties ..........................................................................................................
I.2.2 Chemical properties ........................................................................................................
I.2.3 Mechanical properties .....................................................................................................
I.2.4 Technological properties ................................................................................................
I.3 Applications ...........................................................................................................................
I.4 Aluminum alloys ....................................................................................................................
I.4.1 General Classification of aluminum alloys ...................................................................
I.4.1.1 Deformable aluminum alloys other than hard rubber thermal ...................................
I.4.1.2 Aluminum alloys hardened by heat treatment .............................................................
I.4.1.3 Aluminium alloys for foundry .....................................................................................
I.4.1.4 Aliaje de aluminiu obinute prin metalurgia pulberilor ...............................................
I.4.1.5 Composite materials based on aluminum ....................................................................
I.5 Extraction of aluminum by electrolysis of alumina ...........................................................
I.6 Refining of aluminum ...........................................................................................................
I.6.1 Refining chlorinated .......................................................................................................
I.6.2 Electrolytic refining ........................................................................................................
I.7 Behavior welding of aluminum alloys .................................................................................
I.7.1 Influence of alloying elements.......................................................................................
I.8 Welding processes can be applied ........................................................................................
I.8.1 TIG Welding ...................................................................................................................
I.8.2 Pulsed arc MIG welding .................................................................................................
I.8.3 MIG-CMT welding .........................................................................................................
I.9 Conclusions ............................................................................................................................
CHAPTER II - THE RESEARCH, EQUIPMENT AND LOGISTICS ................................
II.1 Research Objectives.............................................................................................................
II.2 Equipment and logistics research ......................................................................................
9
9
10
10
11
11
12
12
13
-
-
-
-
-
-
14
14
15
15
15
15
17
17
19
22
24
25
25
-
3
3
4
4
5
5
6
6
7
9
11
12
15
17
19
19
20
21
21
21
22
23
27
29
30
32
34
34
38
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

7
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

CHAPTER III - RESEARCH ON CHARACTERIZATION welding processes for
aluminum alloy AlMg5 ...............................................................................................................
III.1 Characterization AlMg5 aluminum alloy, the chemical composition,
properties ................................................................................................................................. 25
III.1.1 Getting alloy AlMg5 .............................................................................................. 25
III.1.2 The chemical composition of the alloy AlMg5 .........................................................
III.1.3 Alloy properties AlMg5.
III.2 Problems arise when welding aluminum .........................................................................
III.2.1 The formation of oxide film ......................................................................................
III.2.2 Cracks ........................................................................................................................
III.2.3 Conductivity ..............................................................................................................
III.2.4 Supply filler ...............................................................................................................
III.2.5 Expansions and contractions in welding ............... Error! Bookmark not defined.
III.2.6 Gas welding defects due to improper protection .......................................................
III.2.7 Melting Defects .........................................................................................................
III.3 The methodology work to characterize the welding processes used to form the
welded joints of the alloy AlMg5 ........................................................................................... 27
III.3.1 Macroscopic analysis ............................................................................................. 27
III.3.2 Microscopic analysis ............................................................................................. 28
III.3.3 Making specimens ................................................................................................ 29
III.4 Research on the characterization of the alloy welded joints AlMg5 with
manual TIG process................................................................................................................ 30
III.4.1 Establish working regime parameters for manual TIG .......................................... 31
III.4.2 Macroscopic analysis ............................................................................................. 34
III.4.3 Microscopic analysis ............................................................................................. 34
III.4.4 Determinations of microhardness .......................................................................... 36
III.5 Research on the characterization of the alloy welded joints AlMg5 with
pulsed arc MIG ....................................................................................................................... 39
III.5.1 Establish working regime parameters for pulsed MIG .......................................... 39
III.5.2 Macroscopic analysis ............................................................................................. 42
III.5.3 Microscopic analysis ............................................................................................. 43
III.5.4 Determinations of microhardness ..............................................................................

25
25
25
-
27
-
-
-
-
-
-
-
-
-

27
27
28
29

30
31
34
34
36

39
39
42
43
44

42
43
44
45
46
47
48
49
50

55
56
56
57

58
59
64
66
71

73
76
82
83
90

93
94
95
101
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

8
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

III.6 Research on the characterization of the alloy welded joints AlMg5 with MIG-
CMT .............................................................................................................................................
III.6.1 Macroscopic analysis ...................................................................................................
III.6.2 Microscopic analysis ....................................................................................................
III.6.3 Determinations of microhardness ................................................................................
III.7 Study of the microparticle concentrations that occur during the process of
welding of an aluminum alloy AlMg5 .......................................................................................
CHAPTER IV - CONCLUSIONS
REFERENCES
ANEXES
CV Romanian
CV English

47
48
48
49

52
54

102
110
118
125
135
136Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

9
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov


CAPITOLUL I - STADIUL ACTUAL AL SUDRII ALUMINIULUI
I.1 Scurt istoric al aluminului
Aluminiul este bine cunoscut ca metal, avnd un domeniu de aplicabilitate larg, de la
uz casnic la nave maritime i avioane.
Istoria aluminiului ncepe n anul 1825, o dat cu obinerea unei mici cantiti de
ctre fizicianul danez Oested. Doi ani mai trziu, chimistul german Wohler obinea sub
form de granule 30 grame de aluminiu. ncepnd cu 1886, producia mondial a crescut
progresiv datorit proceselor electrolitice de obinere a aluminiului, ajungndu-se n
prezent la peste 40% din producia total de metale neferoase. [4]
Aluminiul este rspndit n natur n proporie de aproximativ 7,5%, ocupnd locul
al 3-lea dup oxigen i siliciu. Se gsete att n stare natural ct i n compui (silicai,
feldspai, spineli, oxizi hidratai, etc.). Exist peste 250 minerale cu coninut de aluminiu,
40% fiind alumino-silicai, dintre cele mai cunoscute amintim: corindon, boehmit,
diaspor, hidrargilit, cianat, andaluzit, caolinit. Cele mai rspndite minereuri cu coninut
de aluminiu sunt: bauxita (60% aluminiu), alunitul, nefelinul, argila i caolinul. n prezent,
bauxita reprezint materia prim de baz pentru extragerea aluminiului. Zcmintele de
bauxit se gsesc n Munii Bihorului, iar pe plan mondial n: Grecia, Turcia, Ungaria,
Italia, Frana, China, Guineea.[22]
Industrial, aluminiul se obine aproape n ntregime prin descompunerea electrolitic
a aluminei pure dizolvate ntr-o topitur de criolit cu adaus de fluorur de calciu. Prin
electroliz se obine aluminiul tehnic primar numit i aluminiu tehnic pur care
conine de la 0,2% la 1% impuriti metalice (Fe, Si, Ca, Ti, Na) i nemetalice (alumin,
electrolit, carbur de aluminiu, gaze). [22] n ara noastr sunt standardizate urmtoarele
mrci de aluminiu tehnic pur: Al 99,8, Al 99,7, Al 99,6, Al 99,5, Al 99,4, Al 99 i AIE.
Aluminiul de nalt puritate se obine din aluminiul tehnic filtrat, splat cu gaz sau
degresat, prin rafinarea electrolitic cu anod solubil n sruri topite cunoscute sub numele
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

10
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

de rafinare n trei straturi. Acest aluminiu conine de la 0,05% la 0,1% impuriti, n ara
noastr fiind stabilizate trei mrci Al 99,99, Al 99,95 i Al 99,90.
Aluminiul extra pur se obine prin topirea zonal, distilarea halogenurilor
inferioare sau electroliza compuilor organici ai aluminiului de nalt puritate, gradul de
puritate putnd ajunge pn la 99,999995%. [22]

I.2 Proprietile aluminiului
I.2.1 Proprieti fizice
a) Caracteristici atomice: pn la temperatura de topire (660
0
C), aluminiul pur nu
prezint stri alotropice. Are o reea cristalin cubic cu fee centrate. Prezint un
singur izotop stabil i 4 izotopi radioactivi. Greutatea specific la 20
0
C este =2,7
x 10
-3
kg/m
3
. Aceasta este variabil uor, n funcie de puritate i temperatur. [4]
b) Caracteristici electrice i magnetice: este bun conductor termic i electric.
Comparativ cu cuprul, aluminiul are o eficacitate mai mare. Rezistivitatea i
conductivitatea sunt influenate de gradul de puritate, de natura impuritilor,
gradul de deformare i de temperatura acestuia. Aluminiul este puin
paramagnetic, avnd susceptibilitate magnetic pozitiv. Aceasta este influenat
de puritate i temperatur.[4]
c) Caracteristici termice i termodinamice: temperatura de topire crete o dat cu
puritatea aluminiului. La topire, volumul crete n funcie de puritate. Principalele
caracteristici termice sunt: [4]
- temperatura de topire: 660
0
C
- temperatura de fierbere: 2480
0
C
- cldura latent de topire: 387,6 KJ/Kg
- cldura latent de vaporizare: 10790 KJ/Kg
Aluminiul are un coeficient de dilatare liniar ridicat comparativ cu alte metale.
Acest coeficient este foarte puin influenat de puritate, el variind proporional cu
temperatura.
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

11
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

d) Caracteristici optice i acustice: aluminiul este reflectorizant pentru lumin i
radiaii termice. Aluminiul pur reflect 90% din lumina. Puterea de reflecie a
aluminiului este mare i variaz n funcie de lungimea de und a radiaiei
incidente. n spectrul vizibil puterea de reflexie a aluminiului este depit de cea
a argintului.[22]
I.2.2 Proprieti chimice
Aluminiul are o activitate chimic ridicat. n aer liber, uscat, la temperatura
obinuit, aluminiul se conserv foarte bine datorit reaciei cu oxigenul din atmosfer. Se
acoper cu un strat aderent i compact de oxid de aluminiu, foarte rezistent i protector
fa de agenii corozivi. La temperatura mediului ambiant, apa nu reacioneaz cu
aluminiul. Apa srat atac superficial aluminiul, formnd un strat complex de oxid.[22]
Reaciile aluminiului cu diverse elemente:
- Azot: reacia are loc la peste 650
0
C, formndu-se AlN care hidrolizeaz uor
cu formarea de hidroxid de aluminiu i amoniac.
- Oxigen: reacie energetic cu formare de Al
2
O
3
, strat de oxid cu proprieti
izolatoare cu rezisten mare la temperaturi ridicate. Oxidarea devine mai
accelerat la temperaturi peste cea de topire.
- Hidrogen: nu are reacie, n schimb hidrogenul se dizolv n aluminiu lichid
i n materialul solid.
- Carbon: reacie n aer liber la 2000
0
C cu formare de Al
4
C
3
care se
descompune n grafit la peste 2000
0
C.
- Halogeni: reacie energic cu vaporizare fr topire.[22]
Aluminiul este rezistent la medii corozive cu valori ale pH-ului ntre 4 i 6.
Elementele de aliere, n special fier i siliciu, scad rezistena la coroziune.
n stare solid metalele pot fi parial solubile (Cu, Mg, Zn, Mn, Cr, Ni) sau practic
insolubile (Fe, Sn, Pb, Si, Sb).[22]
I.2.3 Proprieti mecanice
Aliajele de aluminiu au limite de curgere de la 70 la 700 N/m
2
. La temperaturi
sczute, limita de curgere crete i, spre deosebire de oeluri, aliajele de aluminiu nu devin
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

12
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

fragile. Datorit acestei proprieti se justific utilizarea aliajelor de aluminiu pentru
fabricarea cisternelor pentru transportul azotului lichid (-196
0
C).[4]
I.2.4 Proprieti tehnologice
Aluminiul se prelucreaz bine prin turnare i deformare plastic. Prin turnare se
obin piese complexe datorit unei bune fluiditi, a contraciei moderate i a
temperaturilor de turnare joase. (680 - 730
0
C). prin deformare plastic se obin profile
simple i complexe, evi, table srme folii.
Principalele procedee tehnologice de prelucrare a aluminiului i aliajelor sale sunt:
- laminarea
- extrudarea
- tragerea
Mai poate fi prelucrat prin procedee de deformare plastic fr o nclzire
important, precum: matriare, ambutisare, tanare.
Aluminiul i aliajele sale se prelucreaz bine n intervalul de temperatur 350 - 450
0

C. nivelul temperaturii de recristalizare variaz cu puritatea aluminiului, acesta fiind un
element important n stabilirea condiiilor de deformare plastica. Astfel, pentru puritate
99,99%, temperatura de recristalizare este de 150 - 200
0
C, iar pentru 99,9999% este de -
50
0
C. temperatura de recoacere se situeaz ntre 370 - 400
0
C.
Aluminiul se sudeaz practic prin toate procedeele cunoscute, inclusiv prin topire.
Dificulti apar la sudarea aluminiului de nalt puritate prin procedeul cu rezisten
electric n puncte. Se poate lipi la 250
0
C cu zinc sau aliaj de zinc cu Al, Ag, Cu, n
proporii mici. De asemenea se poate lipi la 500
0
C cu aliaj Al-Zn, dup decapare n
soluie NaOH 5% la 65
0
C timp de 10-60 secunde. Aliajele de aluminiu se prelucreaz
bine prin achiere, dar aluminiul de nalt puritate prezint dificulti la prelucrare,
datorit aderrii achiei pe tiul sculei achietoare.[22]

I.3 Utilizri
Folosirea aluminiului ca material pentru construcii mecanice i metalice este
limitat din cauza proprietilor de rezisten sczute. Totui, o serie dintre proprietile
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

13
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

aluminiului fac ca acest metal s fie deosebit de apreciat pentru o serie de aplicaii. Astfel,
plasticitatea mare a aluminiului permite ca din el s se obin prin deformare plastic
produse foarte subiri ca foliile utilizate pentru ambalaje n industria alimentar;
conductibilitatea electric mare, 65% din cea a cuprului determin ca aluminiul s fie mult
utilizat ca material pentru conductorii electrici; rezisten mare la coroziune permite
folosirea aluminiului n industria chimic i alimentar. Aluminiul este utilizat pe scar
larg ca baz pentru o serie important de aliaje.[18]

I.4 Aliaje pe baz de aluminiu
Principalele elemente de aliere ale aluminiului sunt Cu, Mg i Zn, la care se adug
Mn, Ni, Cr, Fe, alierea avnd ca principiu i mbuntirea caracteristicilor de rezisten
mecanice ale acestuia.
Cele mai rspndite i utilizate aliaje sunt aliajele din sistemele Al-Cu, Al-Cu-Mg,
Al-Mg-Si, Al-Zn-Mg, Al-Zn-Mg-Cu, Al-Mg, Al-Mn, Al-Si.[18]

Figura I.1 Aluminiul i principalele sale aliaje

Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

14
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

I.5 Extragerea aluminiului prin electroliz aluminei
Alumina pur, este supus electrolizei n mediu topit n vederea obinerii
aluminiului.
Alumina dizolvat n criolit topit este supus aciunii unui curent electric continuu,
la 940-960
0
C, fiind descompus n aluminiu i oxigen - reacia general este:
Al
2
O
3
=2Al+3/2O
2
La catod se va depune aluminiul metalic, iar la anod se degajeaz O
2
care
reacioneaz cu anodul. Principalele teorii ale electrolizei aluminiului sunt:
A) electroliza fluorurii de sodiu cu urmtoarele reacii secundare
La anod: 6F+Al
2
O
3
2AlF
3
+3/2O
2
Sau: 12F+3O+2Al
2
O
3
3CO
2
+4AlF
3
Sau: 4F+CCF
4
3CF
4
+2Al
2
O
3
3CO
2
+4AlF
3
La catod: 3Na+2AlF
3
Al+AlF
3
*3NaF
Sau 6Na+Al
2
O
3
2Al+3Na
2
O
3Na
2
O+2AlF
3
2AlF
3
Al
2
O
3
+6NaF
B) electroliza fluorurii de aluminiu cu depozit primar de aluminiu la catod i reacia
fluorului asupra aluminei la anod
C) electroliza criolitei disociat n ionii Na
+
i AlF
6
3-
i a aluminei parial disociat
n ioni Al
3+
i AlO
3
3-
D) electroliza sodei care exist n stare ionizat ca urmare a reaciei:
Al
2
O
3
+6NaF2AlF
3
+6Na
+
+3O
2-
E) electroliza aluminatului de sodiu format dup reacia:
2Al
2
O
3
+AlF
3*
3NaF2AlF
3
+3/2Al
2
O
4
Na
2
[39]

I.6 Rafinarea aluminiului
Aluminiul obinut prin electroliza aluminei nu depete puritatea de
99,599,85%.Al; el conine o serie de impuriti metalice i nemetalice. Pentru
eliminarea acestor impuriti se practic rafinarea clorurat i cea electrolitic. [39]
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

15
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

I.6.1 Rafinarea clorurat
Se urmrete ndeprtarea Mg,Na,K i a incluziunilor nemetalice. Prin creuzetul cu
metal topit se barboteaz un curent de clor care ndeplinete funcii multiple: separ
metalele respective sub form de cloruri; degazeific metalul dac acesta e solubil;
antreneaz suspensiile de alumin cu ajutorul clorurii de aluminiu, care rezult n stare
gazoas. Spre sfritul operaiei se introduce azot pentru a se raci baia i se elimina urmele
de clor, care ar putea rmne n topitur. [39]
I.6.2 Rafinarea electrolitic
Rafinarea se realizeaz n topitur de fluoruri i este cunoscut sub denumirea de
rafinare intre straturi. Procesul se desfoar la 850920
0
C, temperatur necesar ca toate
cele trei straturi s fie n ntregime topite. Pe baz celulei de electroliz se introduce
topitur de aluminiu care urmeaz s fie rafinat prin adaos de cupru (2535%), acest
strat avnd o grosime de 6070mm. Acest electrolit conine 60%BaCl
2
, 23%AlF
3
i
17%NaF. Cel de-al treilea strat este format din aluminiu rafinat n stare lichid, care se
colecteaz la suprafaa bii. Stratul metalic inferior formeaz anodul, catodul fiind
constituit de stratul superior al aluminiului rafinat. Curentul este adus prin bare metalice
incastrate n zidria vetrei. Se lucreaz cu curent continuu, de mare intensitate (pn la
45000A), cu o tensiune de 67V i densitate de curent de 0,5A/cm
3
[39]

I.7 Comportarea la sudare a aliajelor de aluminiu
I.7.1 Influena elementului de aliere
a) Fierul este practic insolubil n aluminiu n stare solid. La temperatura mediului
ambiant se dizolv n proporie de 0,005%, la 400
0
C ntre 0,003 i 0,005 %, iar la
655
0
C proporia este de 0,052%. ntre aluminiu i fier se formeaz un compus
chimic FeAl
3
i un eutectic cu 1,8% Fe, cu o temperatur de topire de 655
0
C.
Att eutecticul ct i compusul FeAl
3
duc la scderea plasticitii. Prin urmare,
fierul este un element nedorit n aluminiu si n aliajele sale datorit faptului c
nrutete proprietile mecanice i cele de turnare, formnd aa numitele faze
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

16
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

fragile. Este recomandat solidificarea rapid a bii de metal, fapt ce permite
distribuirea favorabil a fierului n structura aluminiului.
b) Siliciul formeaz o soluie solid i un eutectic. Solubilitatea siliciului variaz cu
schimbarea temperaturii, astfel c la temperatura eutecticului este 1,65%, iar la
temperatura mediului ambiant este de 0,05%. La orice exces de siliciu apare n
structura aluminiului, la solidificare, siliciu secundar care provoac fragilitatea la
rece a metalului. Siliciul mbuntete caracteristicile fizice i mecanice ale
aluminiului, proprietile de turnare i cele anti-corozive, dar n acelai timp
determin apariia tendinei de fisurare la cald dac este meninut ntre 0 i 3%.
Acest fenomen este diminuat de prezena fierului, cnd aceste se afl ntr-un
procent mai mare dect siliciu. La siliciu peste 3%, tendina de fisurare dispare,
iar procentul de fier trebuie redus pentru a nu nruti proprietile mecanice.
c) Cuprul mbuntete rezistena mecanic i prelucrarea prin achiere daca se
afla ntr-un procent de pn la 5,6%. Pe de alt parte, scade proprietile de
turnare i de sudare i micoreaz proprietile anti-corozive.
d) Magneziul are o solubilitate ridicat n aluminiu. Mrete rezistena la coroziune
i rezistena mecanic, dar reduce proprietile de sudare (formarea fisurilor,
fluiditatea). De asemenea, micoreaz plasticitatea i crete sensibilitatea fa de
fier i siliciu.
e) Zincul se dizolv n aluminiu, fiind prezent n soluia solida . Mrete rezistena
mecanic mai ales alturi de magneziu, cupru, mangan, crom, argint, zirconiu,
cobalt, dar scade rezistena la coroziune la temperaturi nalte i la coroziune.
f) Manganul este parial insolubil n aluminiu, formnd un compus cu 25,3% Mn,
respectiv MnAl
6
. Acesta nrutete proprietile de turnare i mai ales
fluiditatea, dar crete rezistena la coroziune, rezistena mecanic i rezistena la
temperaturi nalte.
g) Nichelul este elementul favorabil pentru aluminiu att pentru proprietile
mecanice la temperaturi joase i nalte, ct i pentru rezistena la coroziune.
Aliajele pe baz de nichel au conductibilitate termic i electric mare i pot fi
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

17
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

folosite n industria criogenic. Aceste elemente formeaz un eutectic ce conine
6% Ni i are o temperatur de topire de 640
0
C. Solubilitatea nichelului este de
0,5% la temperatura eutecticului i scade cu temperatura, ajungnd la 0,006% Ni
la 527
0
C. Poate fi meninut n soluie pn la 15%, prin rcire rapid.
h) Cobaltul se introduce pentru compensarea efectului negativ al fierului i
acioneaz asupra coeficientului de dilatare, mbuntind rezistena la coroziune
sub sarcin, putnd fi folosit i n mediu criogenic. Se formeaz un eutectic cu 1%
Co avnd o temperatur de topire de 657
0
C. Cobaltul este solubil n aluminiu
sub 0,02% la temperatura eutecticului, dar prin rcire rapid se poate menine
pn la 6,5% Co n soluie. [22]

I.8 Procedee de sudare posibil de aplicat
Cele mai cunoscute i utilizate procedee de sudare prin topire sunt cele care
utilizeaz amestecuri de gaze de protecie inerte, denumite MIG, respectiv WIG. Sudarea
MIG are ca si procedee derivate sudarea MIG cu arc pulsat si sudarea MIG-CMT (Cold
Metal Transfer). Alte procedee cu aplicaii mai restrnse sunt sudarea cu plasm, sudarea
cu laser, sudarea cu fascicol de electroni.
I.8.1 Sudarea WIG
Se poate realiza n curent alternativ (ca) i n curent continuu (cc
+
) polaritate invers
(mai puin aplicat datorit uzurii intense a electrodului de wolfram), variante la care are
loc efectul de microsablare cu Ar
+
a bii de metal topit care ndeprteaz oxizii Al
2
O
3
de
pe suprafaa bii. (Atmosfera protectoare va conine n mod obligatoriu Ar).
De asemenea aluminiul mai poate fi sudat prin procedeul WIG cu curent continuu
polaritate direct (cc
-
) la care nu mai are loc efectul de microsablare, deci atmosfera
protectoare nu trebuie neaparat s conin Ar i poate s fie numai de He. Datorit faptului
c n acest caz lipsete efectul de microsablare, este obligatorie curirea perfect a
suprafeelor srmelor i pieselor de oxizii Al
2
O
3
i se impune lipsa oricror impurificri cu
O
2
n timpul sudrii. Avantajul sudrii WIG cu (cc
-
) n atmosfera de heliu este obinerea
unor ptrunderi mai mari ale sudurilor.
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

18
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

Ptrunderea poate fi mrit i la sudarea WIG cu c.a. , prin introducerea n argon a
unei cantiti de 10%He, sau chiar 75%He (pentru grosimi g > 6 mm).[50]
Rosturile mbinrilor cap la cap sudate WIG n cazul aluminiului i aliajelor sale se
aleg n funcie de grosimea g [mm] a componentelor.
Astfel pentru :
g=1-5 mm - rost I (r=0,25-1 mm)
g=5-8 mm - rost V (r 2 mm; c=2-3 mm, =60-70
o
)
g=6-12 mm - rost X simetric (r 2mm; c=2-3 mm; =60-70
o
)
g>12 mm - rost U (r 2 mm; c=2-3 mm)
Notaiile elementelor rosturilor corespund standardelor romneti i anume:
r - deschiderea rostului;
c - nlimea rdcinii rostului;
- unghiul rostului.

Figura I.2 Schema de principiu a sudrii WIG
Avantaje:
- calitate nalt pentru mbinarea sudat;
- pe sudur nu rmne zgura;
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

19
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

- se poate suda in orice poziie de sudare;
- se pot realiza rnduri de rdcin fr defecte;
- se poate suda majoritatea materialelor sau aliajelor metalice.
Dezavantaje:
- productivitate redusa;
- necesit sudori pregtii si contiincioi;
- echipament scump.
I.8.2 Sudarea MIG cu arc pulsat
Principiul sudrii n curent pulsat se bazeaz pe faptul c fenomenele de transfer i
de formare a bii topite nu corespund n cazul raportrii la aceeai unitate temporala.
Primul fenomen depinde de valoarea instant a curentului, n timp ce al doilea este
determinat de valoarea medie a curentului, practic de ineria termic. [20]
Pe durata unui timp Tp, denumit i timp la cald, forele electromagnetice, care cresc
sub influena curentului Ip, provoac formarea i detaarea unei picturi de metal, cu o
vitez mare, ca n cazul transferului prin pulverizare. Pe durata timpului Tb, denumit si
timp rece, curentul Ib este prea slab pentru a avea loc un transfer, dar valoarea sa este
suficient pentru meninerea arcului. Valoarea medie rezultat a curentului se situeaz n
domeniul de reglare care determin transferul scurtcircuit cu curent constant. [20]
Situarea transferului de metal n domeniul valorilor sczute ale curentului permite
obinerea unui arc n permanen stabil, absena total a stropilor, realizarea unei bi
came, cu volum redus i depuneri de calitate. Toate acestea constituie avantajele eseniale
ale sudrii MIG n curent pulsat.
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

20
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov


Figura I.3 Parametrii regimului de sudare [20]
Dezvoltnd cteva consideraii asupra parametrilor care definesc curentul pulsat, se
pot stabili cteva criterii de baz ale reglajelor la sudarea MIG n curent pulsat:
- curentul de puls (Ip) trebuie s aib o valoare superioar valorii critice Ic care
definete domeniul de pulverizare axial. Forele electromagnetice trebuie s aib un rol
preponderent pentru a putea stpni transferul pe durata pulsurilor. n plus, o valore
ridicat a curentului de puls favorizeaz o rigiditate a arcului.
- durata curentului de puls (Tp), depinde de valoarea aleas pentru curentul de puls.
Acest cuplu de valori permite definirea condiiilor de transfer.
- curentul de baz (Ib) trebuie s fie suficient de mare pentru a se evita stingerea
arcului pe durata timpului rece. Este de preferat, ns, a se pstra o valoare destul de joas,
pentru a se putea atinge valori sczute ale curentului mediu de sudare.
- durata curentului de baz (Tb) se alege astfel nct s se obin curentul mediu, a
crui valoare s determine viteza corect de topire a srmei i lungimea optim a arcului.

Figura I.4 Domeniul optim de transfer [20]
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

21
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

n conformitate cu criteriile de baz de reglare prezentate, singurul parametru dificil
de regla rmne durata optim a curentului de puls (Tp). Pentru a exista certitudinea c
setul de parametri de puls stabilit constituie alegerea optim, este important sa tim
mrimile dependente de aceti parametri i relaia de dependen, precum i mrimile
independente fa de forma pulsurilor.

Figura I.5 Schema de principiu a sudrii MIG [43]
Avantaje:
- productivitate ridicat dat de: vitez de sudare ridicat, eliminarea timpului
necesar eliminrii zgurii; se pot suda grosimi de 1 mm fr a fi necesar ntreruperea
arcului;
- reducerea cheltuielilor prin: eliminarea pierderilor date de capetele de electrozi,
stropi i zgur; srma de sudare este mai ieftin dect electrozii nvelii
- calitate mbuntit prin: reducerea stropilor, aspect regulat al cordonului de
sudur, tensiuni i deformaii reduse
- mbuntirea condiiilor de munc datorit scderii emisilor de fum
- control mbuntit al bii metalice care nu este acoperit de zgur
- cu un singur daimetru de srm se poate suda o gama mare de grosimi (cu srma de
0,8 mm se pot suda table de la 1 la 5 mm).
Dezavantaje:
- flexibilitate redus, pistoletul de sudare standard are lungimi de pn la 5 m;
- pot aprea defecte de legtur la nceputul sudrii;
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

22
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

- se sudeaz greu n condiii de antier deoarece procedeul este sensibil la curenii de
aer care stric protecia gazoas.[1, 20]
I.8.3 Sudarea MIG-CMT
Pentru reducerea i uneori evitarea efectelor negative ce apar la transferul clasic prin
scurtcircuit, s-au dezvoltat variante ale sudrii MAG, unul dintre acestea fiind sudarea
CMT (transfer de metal rece)
Procedeul modern de sudare CMT (Cold Metal Transfer) a fost dezvoltat pentru a
satisface cerinele tot mai stricte privind stabilitatea procesului, reproductibilitatea si
rentabilitatea din industria automobilelor. Principalele scopuri pentru care a fost dezvoltat
au fost reducerea deformatiilor, un arc electric cat mai rece, posibilitatea de a acoperi
rosturi mari si sudarea aluminiului cu otelul. Materiale de baza cu proprietati diferite, cum
sunt otelul si aluminiul, pot fi acum sudate impreuna. [37, 38]


Figura I.7 Echipament de sudare CMT robotizat [42]


Figura I.8 Echipament de sudare CMT manual [42]
1 Surs de putere
2 Unitate de control
3 Unitate de rcire
4 Interfaa robotului
5 Alimentator srm
6 Cap de sudare
7 Zon tampon srm
8 Surs de srm
9 Pistolet de sudare
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

23
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

CMT este un proces controlat digital care permite transferul de material la un flux de
curent foarte sczut. Materialul de baza se topete mpreuna cu materialul de adaos, iar
topitura aceasta realizeaz o brazare. Srma de adaos, dup ce face contact cu materialul
de baza i este nclzit, este retrasa pentru desprinderea picturii. Retragerea precis a
srmei faciliteaz desprinderea controlata a picturii pentru a asigura un transfer de
material fr stropi. Micarea srmei are loc la o frecventa foarte ridicata si necesita un
raspuns rapid direct de la pistolet. Pentru ca sistemul de avans sarma sa poat face fata
acestor miscari rapide, pachetul de furtune al pistoletului a fost echipat cu un buffer care
compenseaza miscarea inainte si inapoi a sarmei. [38, 41]
Principiul procedeului este explicat figura I.9.

Figura I.9 Principiul de sudare CMT Cold Metal Transfer [38]
Cele patru caracteristici eseniale ale procedeului CMT sunt:
- micarea srmei controlata digital
- energia liniara sczuta
- transfer de material fr stropi
- arc electric stabil, independent de viteza de sudare si de lungimea libera a srmei.

Figura I.10 Reglarea lungimii arcului [41]
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

24
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

t
1
gaz amorsare baie metalic
t
2
curent de start
t
3
descretere curent de sudare
t
4
curent de sudare
t
5
descretere curent de sudare
t
6
curent final de proces
t
7
gaz protecie baie metalic
Domeniile de aplicare ale procedeului de sudare CMT sunt: mbinarea prin sudare
cu arc electric a otelului cu aluminiul, sudarea tablelor foarte subiri (otel, aluminiu, CrNi)
i lipirea MIG fr stropi. [38]
Toate materialele de baza ce se pot suda MIG/MAG convenional pot fi sudate si cu
procedeul CMT. De asemenea, orice geometrie a rostului sau poziie a pistoletului de la
sudarea MIG/MAG convenionala este posibila. [38]

I.9 Concluzii
Alierea aluminiului cu diverse elemente duce n general la mbuntirea rezistenei
mecanice, a prelucrrii prin achiere, precum i la creterea rezistenei la coroziune n
diverse medii dure (ap salin, solveni, carburani), lrgind astfel domeniile de aplicare
ale utilizrii aluminului. Unul din elementele nedorite de aliere este fierul, alierea cu
acesta ducnd la scderea plasticitii.
n ceea ce privete sudabilitatea aluminiului i a aliajelor sale, se pot face unele
recomandri, i anume:
- evitarea alegerii unor amestecuri de gaze de protecie care conin oxigen
- rolele de antrenare a srmei s aib canale n form de U, cu teituri laterale
pentru evitarea formrii muchiilor tietoare.
- alegerea corect a materialului de adaos, care trebuie s aib o plasticitate mai
mare n intervalul de temperaturi critic
- reducerea seciunii transversale a rostului i evitarea formrii unor compui fuzibili
n custur.
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

25
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

CAPITOLUL II - OBIECTIVELE CERCETRII, APARATUR I
LOGISTIC
II.1 Obiectivele cercetrii
Cercetrile realizate n cadrul prezentei lucrri au avut ca scop obinerea unor date
concrete n ceea ce privete sudarea aliajului de aluminiu AlMg5 cu diferite tipuri de
sudare, pstrnd n general aceleai condiii de lucru i aceiai parametrii ai regimului de
sudare.
O1 analizarea materialelor folosite n industria constructoare de cisterne de
aluminiu pentru transportul combustibililor;
O2 analizarea procedeelor de sudare aplicate aliajului de aluminiu AlMg5;
O3 caracterizarea procedeelor de sudare aplicate pentru aliajul de aluminiu
AlMg5, stabilind parametrii ce se vor folosi n vederea efecturii experimentelor;
O4 caracterizarea problemelor ce apar la sudarea aliajului de aluminiu AlMg5
O5 realizarea epruvetelor i sudarea acestora prin procedeele WIG manual, MIG
cu arc pulsat i MIG CMT
O6 caracterizarea rezultatelor obinute la sudarea WIG manual
O7 caracterizarea rezultatelor obinute la sudarea MIG cu arc pulsat
O8 caracterizarea rezultatelor obinute la sudarea MIG CMT
O9 caracterizarea microstructurilor mbinrilor sudate

CAPITOLUL III CERCETRI PRIVIND CARACTERIZAREA
PROCEDEELOR DE SUDARE A ALIAJULUI DE ALUMINIU AlMg5
III.1 Caracterizarea aliajului de aluminiu AlMg5, compoziie chimic,
proprieti
III.1.1 Obinerea aliajului AlMg5
Aliajele Al-Mg tehnice conin pn la ntre 0,5 i 15% Mg i au structura conform
diagramei de echilibru Al-Mg (figura III.6). Se caracterizeaz prin rezisten mecanic
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

26
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

apreciabil, rezisten bun la coroziune, densitate mai mic fa de celelalte aliaje,
prelucrabilitate bun prin achiere i pot fi lustruite excelent [22]
Rezistena la coroziune este influenat de prezena impuritilor de cupru, care
provoac o coroziune generalizat, mai puin periculoas dect cea localizat. De
asemenea, rezistena la coroziune se mbuntete n prezena adaosurilor de crom,
mangan, zirconiu, molibden, beriliu, siliciu, stibiu, zinc, cadmiu i titan. [22]
Referitor la rezistena la oxidare, aceasta se poate mbunti prin adugare de
beriliu care favorizeaz eliminarea incluziunilor nemetalice solide n timpul turnrii,
protejeaz bine aliajul mpotriva oxidrii la temperaturi nalte i asigur proprieti anti-
scntei. O importan deosebit a acestor aliaje o reprezint rezistena mare la coroziune,
n special la aciunea apei de mare i a soluiilor slab alcaline, rezisten care se obine
prin utilizarea unui procent de aluminiu de peste 94,5%.
n general, rezistena aliajelor Al-Mg crete prin mrirea coninutului de magneziu,
dar scad capacitatea de deformare plastic i sudabilitatea. Din acest motiv, procentul de
magneziu trebuie foarte bine controlat. [9]

Figura III.6 Diagrama de echilibru Al-Mg [36]

Pentru realizarea experimentelor din prezenta lucrare, s-a folosit un aliaj de aluminiu
cu urmtoarea compoziie chimica:
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

27
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

Si
Fe
Cu
Mn
Mg
Cr
Zn
Ti
Altele
Al 0,4
0,4
0,1
93,25
0,15
0,15
0,25
0,1 4,7
0,5
0
20
40
60
80
100

Figura III.7 Diagrama compoziiei chimice a aliajului de aluminiu AlMg5

Conform acestei diagrame chimice, aliajul se situeaz in clasa 5083, fiind un aliaj pe
baza de magneziu, respectiv AlMg5.
III.1.3 Proprietile aliajului AlMg5
n tabelul III.2 sunt redate proprietile mecanice ale aliajului AlMg5
Tabelul III.2: Proprieti mecanice ale aliajului AlMg5
Rm [N/mm
2
] Rp 0,2 [N/mm
2
] A [%] T

[C] topire
145-317 55-228 6-24 560 - 635

III.3 Metodologia de lucru n vederea caracterizrii procedeelor de sudare
folosite la obinerea mbinrilor sudate ale aliajului de aluminiu AlMg5
III.3.1 Analiza macroscopic
Analiza macroscopic const din examinarea cu ochiul liber, cu lupa sau
stereomicroscopul (mrire maxim 50x), a aspectului exterior al pieselor sau al unei
suprafee special pregtite. Examinarea macroscopic trebuie s constituie prima etap a
unei analize metalografice. Ea cere un minim de pregtire i d informaii privind natura
materialului, particularitile structurii deturnare, caracterul i calitatea prelucrrii
ulterioare ce confer forma i proprietile finale (deformare plastic, achiere, sudare,
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

28
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

tratamente termice sau termochimice, etc.), caracterul ruperii i cauzele acesteia. Totodat
analiza macroscopic permite alegerea zonelor din piesa studiat, care trebuie ulterior
supus unei analize microscopice mai amnunite.
III.3.2 Analiza microscopic
Analiza microscopic (micros = mic) este o metoda de cercetare a structurii
metalelor i aliajelor cu ajutorul microscopului optic sau electronic la mriri de peste 50
de ori, pe probe pregtite special.
Analiza microscopic d indicaii asupra:
- compoziiei chimice i structurale, adic asupra aspectului general al
microstructurii, determinnd forma, mrimea i repartizarea constituenilor
metalografici
- caracteristicilor fizico-mecanice
- tratamentelor termice, termochimice si mecanice efectuate anterior asupra
materialelor metalice examinate
- diferitelor defecte provenite din elaborarea, prelucrarea prin deformare plastica sau
tratamentelor termice i termochimice.
Studierea structurii metalelor si aliajelor la microscopul metalografic reprezint,
mpreuna cu analiza chimica si determinarea proprietilor fizico-mecanice, o metoda de
cercetare de baza a materialelor metalice. Ea permite punerea in evidenta a structurii
microscopice a materialelor metalice respective, a constituenilor metalografici (natura,
forma, dimensiunile, distribuia, etc.) si modul de asociere a grunilor cristalini ai fazelor
constitutive.
Pentru examinarea la microscop a unei probe metalografice este necesar ca aceasta
sa fie lefuita, lustruita si atacata cu reactivi chimici in scopul evidenierii constituenilor
si structurali.
Studierea structurii metalografice este importanta deoarece ea da indicaii asupra
modului de elaborare, asupra tratamentelor termice, mecanice si termochimice, punndu-
se in evidenta si defecte invizibile cu ochiul liber ( microporoziti, incluziuni nemetalice,
etc.).
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

29
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

III.3.3 Realizarea epruvetelor
S-a realizat un numr de 12 epruvete (cte 4 pentru fiecare procedeu de sudare),
avnd forma i dimensiunile dup cum se poate observa in figura III.8: lungime: 150 mm,
lime: 30 mm, nlime 12 mm, unghi de deschidere: 60
0
, distanta de la baza pn la rost:
2 mm.

Figura III.8 Dimensiunile rostului de sudare

n cadrul experimentelor s-a folosit srma de AlMg5, avnd un diametru 1,2 mm,
din clasa 5183. Compoziia chimic este prezentat n diagrama din figura III.9:
Si Cu Mn Mg Cr Ti Altele Al
0 0
0,7
4,85
0,18
0 0 0
0
1
2
3
4
5

Figura III.9 Diagrama compoziiei chimice a srmei de sudare AlMg5

Din diagramele de echilibru ale aluminiului cu elementele din compoziia chimic a
aliajului i a materialului de adaos utilizate, rezult valorile privind solubilitatea maxim
din tabelul III.2:

2 mm
12 mm
60
0
30 mm
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

30
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

Tabelul III.3: Solubilitatea maxim:
Elementul de aliere
Temperatura
[
0
C]
Solubilitate maxim
[%]
Constituent
Cu 200 0,1 Al
2
Cu
Cr 300 0 AlCr
Fe 300 0 AlFe
3
Mg 100 1 Al
3
Mg
2

Mn 600 1 Al
6
Mn
Ti 700 0 Al
3
Ti
Zn 100 4 intr n soluieIII.4 Cercetri privind caracterizarea mbinrilor sudate ale aliajului AlMg5 cu
procedeul WIG manual
Operaiile pregtitoare au fost urmtoarele:
- sudarea a 4 epruvete prin procedeul WIG manual, n condiiile parametrilor din
tabelul III.3
- debitarea epruvetelor sudate la dimensiunile din figura III.8
- rectificarea seciunii transversale
- lefuirea seciunii transversale a epruvetelor cu hrtie abraziv avnd urmtoarele
granulaii: 300, 400, 600, 800, 1000, 1500 i 2000
- realizarea unui luciu metalic prin lustruire pe psla cu ajutorul suspensiei de
alumina (Al
2
O
3
)
- atacarea probelor timp de 15 secunde cu o soluie de atac pe baz de acid
fluorhidric in vederea cercetrii microscopice. Soluia de atac a avut urmtoarea
compoziie: 0,5 ml Acid Fluorhidric, 1,5 ml HCl, 2,5 ml HNO
3
, 95,5ml ap.

Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

31
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

III.4.1 Stabilirea parametrilor regimului de lucru pentru sudarea WIG manual
Principalii parametri de sudare WIG care trebuie stabilii sunt urmtorii:
a. Natura i polaritatea curentului de sudare
La sudarea WIG n curent continuu cu polaritate invers (DC
+
) ionii grei de argon
bombardeaz componentele de sudat i electronii uori i rapizi bombardeaz electrodul
nefuzibil. Microsablarea metalelor de baz acoperite cu oxizi greu fuzibili nltur
operaia de curare a componentelor nainte de sudare. Bombardamentul cu electroni
uori provoac nclzirea suplimentar a electrodului nefuzibil i deci uzura s prematur.
Acest fenomen este evitat prin micorarea curentului de sudare sau mrind diametrul
electrodului.[23]
n cazul sudrii WIG n curent continuu cu polaritate direct (DC
-
) nu se produce
nici microsablarea i nici nclzirea suplimentar a electrodului nefuzibil. Se poate suda
cu un curent de sudare mai mare sau cu un diametru de electrod mai mic. La sudarea WIG
n curent alternativ arcul electric este mai puin stabil. Datorit acestui fapt se ridic
tensiunea de sudare la (100...450) V i se introduc cureni de nalt frecven pentru a
ioniza suplimentar spaiul arcului electric. Se folosesc cureni de sudare cu 25 % mai mari
dect n cazul sudrii (DC
+
). [23]
b. Diametrul electrodului de wolfram (d
e
)
Se determin n funcie de grosimea componentelor de sudat:
d
e

- 0,024 x S
2
+ 0,769 x S + 0,242 (mm)
Unde S este grosimea componentelor de sudat, n mm.
Relaia este valabil pentru 1 S 15 mm. Se va alege cea mai apropiat valoare
standardizat a diametrului electrozilor de valoarea calculat (d
e

1,0; 1,2; 1,6; 2,4; 3,2;


4,8; 6,3; 9,5; 12,7 mm).
Pregtirea electrodului nefuzibil pentru sudarea WIG difer dup natura i
polaritatea curentului de sudare. Bilanul termic al cldurii produse n arcul electric este
urmtorul:
- AC - cldura se mparte egal ntre componentele de sudat i electrodul nefuzibil;
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

32
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

- DC
+
- 1/3 din cldur merge la componentele de sudat i 2/3 la electrodul
nefuzibil;
- DC
-
- 2/3 din cldur merge la componentele de sudat i 1/3 la electrodul nefuzibil.
c. Intensitatea curentului de sudare (I
S
)
Se stabilete n funcie de d
e
i de natura i polaritatea curentului de sudare, astfel:
(DC
+
): I
S
= 14 x d
e
-5 (A)
(DC
-
): I
S
= 92 x d
e
-42 (A)
(AC): I
S
= 67 x d
e
-37 (A)

d. Diametrul srmei electrod (d
S
)
Se stabilete funcie de d
e
.
Corelaia ntre diametrul electrodului de wolfram d
e
i diametrul srmei d
S
d
e
, mm 1,0 1,6 2,4 3,2 4,8 6,3
d
S
, mm 1,5...2,0 2,0...2,5 2,0...3,0 2,0...3,0 3,0...5,0 5,0...6,0

e. Tensiunea arcului (U
a
)
Se stabilete funcie de intensitatea curentului de sudare cu relaia:

U
a
= 10+0,04 x I
s
(V)

f. Debitul de gaz protector (D
G
)
Se stabilete tot n funcie de diametrul electrodului de wolfram.
Corelaia ntre diametrul electrodului de wolfram i debitul de gaz protector (Ar)
d
e
, mm 1,0 1,6 2,4 3,2 4,8 6,3
D
G
,
l/min
4,0...6,0 4,0...6,0 5,0...7,0 6,0...9,0 7,0...10,0 10,0...12

n cazul folosirii heliului drept gaz protector, valorile din tabel se majoreaz cu
100%.
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

33
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

g. Viteza de sudare (v
S
)
Se determin n cazul cnd se utilizeaz material de adaos cu relaia:

100
6
D
t
A
Vs
F


(cm/min)
n care A
D
este rata depunerii calculat cu relaia:

A
D
= 0,192 x 10
-2
x I
S
+ 0,148 (kg/or)
F
t
- Seciunea unei treceri, n cm
2
;
- Densitatea metalului depus, n g/cm
2
.[23]

Tabelul III.4. Parametrii regimului de sudare pentru probele sudate WIG manual
Proba
Intensitatea
curentului
[A]
Tensiune
[V]
Diametru
srm
[mm]
Gaz de
protecie
Viteza de
avans a
srmei
[m/min]
Debitul de
gaz
[l/min]
A1 90 18 1,2 Argon Manual 15
A2 100 18 1,2 Argon Manual 15
A3 110 18 1,2 Argon Manual 15
A4 120 18 1,2 Argon Manual 15


Figura III.10 Pregtirea epruvetelor n vederea efecturii experimentelor
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

34
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov


Figura III.11 Epruvet parial curat

Figura III.12 Se observ diferena de aspect la proba B care este curat
III.4.2 Analiza macroscopic

Figura III.13 Pregtirea probelor n vederea analizei macroscopice.

Figura III.14 Epruvet sudat WIG manual
Se observa:
- pori
- coeren destul de slab intre
MB i MA

III.4.3 Analiza microscopic a probelor sudate WIG manual
La analiza microscopic a cordoanelor de sudur s-a folosit microscopul Nikon
Eclipse MA100, prezentat n figura III.15 i descris n capitolul II.
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

35
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov


Figura III.15 Microscop NIKON Eclipse MA 100 []
Specificaiile microscopului:
Sistem optic: CFI 60 / CFI 60-2
Metod de observare: polarizare simpla n cmp luminos.
Micarea obiectiv: vertical, focalizare grosier / fin coaxial.
Cursa focal: 8,5 mm grosier 37,7 mm/rotaie
Port-obiectiv: cvintuplu
Tabelul III.5. Microstructura probei A1, sudat cu procedeul WIG manual

Figura III.16 Microstructura A1 WIG 50x
Se observa:
- incluziuni de gaze datorate hidrogenului

Se observa:
- incluziuni de gaze datorate hidrogenului
- Al
3
Mg
2

- soluii solide de 2 compui chimici: AlFe
3

i Al
6
Mn
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

36
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

Figura III.17 Microstructura A1 WIG 200x

Figura III.18 Microstructura A1 WIG 500x
Se observa:
- incluziuni de gaze datorate hidrogenului
- Al
3
Mg
2

- soluii solide de 2 compui chimici: AlFe
3

i Al
6
MnIII.4.4 Determinri ale microduritilor
S-au efectuat determinri ale duritilor pe un durimetru Vickers FM 700 din figura
III.28 cu urmtoarele specificaii:
ncrctura standard: 98,07 9807 mN; 10 1000 g
Mrire pentru msurarea X400 (obiectiv 40 x ocular 10)
Max. msurat lungimea de 200 microni
Min. unitate de msur 0.1 microni


Figura III.28 Microdurimetru Vickers FM700
S-a realizat o amprentare prin presarea unei greuti de 1 kg timp de 20 de secunde.
S-au efectuat un numr de 5 amprente n fiecare dintre cele 3 zone ale sudurii: materialul
de baz, zona influenat termic i materialul depus, aa cum este reprezentat n figura 38.
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

37
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din BraovFigura III.29 Zonele de amprentare la determinarea duritii

n tabelul III.9. sunt prezentate rezultatele obinute la determinarea duritilor pentru
fiecare epruvet n parte, in fiecare zon amprentat.
Tabelul III.9. Rezultatele duritilor pentru sudarea WIG
Duritate n MB Duritate n ZIT Duritate n MD
Proba A1 70,5 76 77,7
(I
s
= 90A) 70,9 76,3 76,5
70,3 75,8 73,8
72,1 76,9 75,4
70,9 74,9 78,6
70,94 75,98 76,4
Proba A2 69,9 76,9 79,6
(I
s
= 100A) 70,6 78,4 77,1
71,8 75,8 74,2
71,5 79,8 73,2
70,3 77,3 75,2
70,82 77,64 75,86
Proba A3 70,5 76,3 73,8
(I
s
= 110A) 71,6 72,3 72,4
72,1 73,4 75,9
MD
ZIT
MB
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

38
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

72,8 74,5 74,2
70,9 75,6 73,1
71,58 74,42 73,88
Proba A4 68,8 78,4 72,3
(I
s
= 120A) 70,1 72,3 74,2
72,3 75,9 73,8
74,1 79,8 75,9
70 73,8 75,8
71,06 76,04 74,4

Pentru o evideniere a rezultatelor obinute, am reprezentat grafic datele din tabelul
III.9, rezultnd diagrama din figura III.30.
Duritatea la sudarea WIG
66
68
70
72
74
76
78
80
90 100 110 120
Intensitatea curentului de sudare
M
i
c
r
o
d
u
r
i
t
a
t
e
a

H
V
1
0
MB
ZIT
MD

Figura III.30 Diagrama duritilor pentru sudarea WIG manual


Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

39
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

Concluzii
n urma analizei microscopice se observ incluziuni de gaze datorate hidrogenului,
precum i soluii solide de 2 compui chimici: AlFe
3
i Al
6
Mn. Hidrogenul determin
apariia porilor n custur.
Din diagrama duritilor se poate observa c la o intensitate a curentului de sudare
de 100 A, avem o cretere a duritii att n ZIT ct i n materialul depus, concluzia fiind
c pentru acest procedeul de sudare se recomanda intensiti care nu depesc 100A.

III.5 Cercetri privind caracterizarea mbinrilor sudate ale aliajului AlMg5 cu
procedeul MIG cu arc pulsat
Operaiile pregtitoare au fost urmtoarele:
- sudarea epruvetelor prin procedeul MIG cu arc pulsat, n condiiile parametrilor din
tabelul III.9.
- debitarea epruvetelor sudate la dimensiunile din figura III.8
- rectificarea seciunii transversale
- lefuirea seciunii transversale a epruvetelor cu hrtie abraziv avnd urmtoarele
granulaii: 300, 400, 600, 800, 1000, 1500 i 2000
- realizarea unui luciu metalic prin lustruire pe psla cu ajutorul suspensiei de alumina
(Al
2
O
3
)
- atacarea probelor timp de 15 secunde cu o soluie de atac pe baz de acid fluorhidric in
vederea cercetrii microscopice. Soluia de atac a avut urmtoarea compoziie: 0,5 ml
Acid Fluorhidric, 1,5 ml HCl, 2,5 ml HNO
3
, 95,5ml ap.
III.5.1 Stabilirea parametrilor regimului de lucru pentru sudarea MIG cu arc pulsat
Principalii parametri ai curentului pulsat sunt:
- curentul de puls I
p
;
- curentul de baz I
b
;
- timpul de puls t
p
;
- timpul de baz t
b
;
- frecvena pulsurilor f;
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

40
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

- durata ciclului de puls t
c
;
- curentul mediu de sudare I
m
;
- curentul critic (de tranziie ) I
tr
;
- curentul efectiv I
ef
;
a. Curentul de puls I
Are valoare mai mare dect valoarea curentului critic sau de tranziie I
tr
, pentru a
asigura transferul prin pulverizare a picturii de metal topit. Sub influena curentului de
puls I
p
de valori ridicate are loc topirea vrfului srmei electrod i sub aciunea forelor
electromagnetice pinch de valori mari Fp = I2/2 are loc detaarea picturii de metal la
dimensiuni mici, asemntor transferului prin pulverizare. Totodat valoarea ridicat a
curentului de puls Ip mrete stabilitatea arcului electric. Deci, din aceste puncte de
vedere, este de dorit ca valoarea curentului de puls s fie ct mai mare.
b. Curentul de baz I
b
.
Asigur stabilitatea arcului electric n perioada timpului de baz, evitnd stingerea
acestuia. Curentul de baz are o valoare prea mic pentru a determina o topire
semnificativ a srmei electrod, respectiv un transfer al picturii. n acest timp se produce
totui o nclzire prin efect Joule Lenz a captului liber a srmei electrod favorabil
topirii mai uoare a srmei n timpul de puls. Se recomand s se menin la o valoare ct
mai redus pentru a obine un curent mediu la valori sczute, esena sudrii n curent
pulsat.
c. Timpul de puls t
p
.
Depinde de valoarea curentului de puls Ip, fiind o funcie de acesta. Cuplul de valori
(I
p
, t
p
) definete condiiile de transfer. Reglarea optim a celor dou valori determin
detaarea unei singure picturi pe puls. Acest caz particular al sudrii MIG/MAG n curent
pulsat caracterizat prin transferul unei singure picturi pe puls poart denumirea de
sudare sinergic i constituie optimul reglrii parametrilor tehnologici de sudare.
n literatura de specialitate sunt prezentate corelaii ntre curentul de puls I
p
i timpul
de puls t
p
pentru asigurarea unui transfer optim.
Aceste corelaii sunt de forma :
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

41
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

I
n
p
x t
p
= D
unde, n i D sunt constante ce depind n mod esenial de natura metalului de baz, de
diametrul srmei i de gazul de protecie.
d. Timpul de baz tb.
Se regleaz astfel nct s se obin curentul mediu de sudare, a crui valoare
determin topirea optim i lungimea adecvat a arcului electric. Este o rezultant a
frecvenei pulsurilor n condiiile n care timpul de puls este constant.

e. Frecvena pulsurilor f.
Frecvena pulsurilor depinde n principal de viteza de avans a srmei fiind o funcie
direct proporional cu aceasta. Practic n cazul instalaiilor sinergice de sudare n curent
pulsat reglarea frecvenei pulsurilor se face automat o dat cu modificarea vitezei de avans
a srmei de ctre microprocesor prin funcia care leag cele dou mrimi. Frecvena
pulsurilor mai depinde de diametrul srmei electrod, gazul de protecie, lungimea
captului liber, lungimea arcului.


f. Curentul mediu de sudare I
m

Determin puterea (energia) arcului electric, respectiv cantitatea de cldur
introdus n componente. Corespunde curentului de sudare impus din punct de vedere
tehnologic pentru realizarea mbinrii sudate n condiiile de execuie i calitate cerute.
Este echivalent din punct de vedere energetic cu valoarea curentului de sudare constant
corespunztor sudrii MIG/MAG clasice.
Pentru calculul curentului mediu I
m
se folosete relaia:
( )
1 1
unde : f
p p b b
m p p b b
c
c p b
I t I t
I f I t I t
t
t t t


g. Curentul critic sau de tranziie I
tr
.
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

42
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

Corespunde unei valori minime a curentului de puls pentru care se poate realiza
transferul prin pulverizare a metalului topit, valoare care asigur o for electromagnetic
pinch de valori ridicate. Valoarea curentului critic Itr depinde n principal de materialul
srmei electrod, de gazul de protecie, respectiv de diametrul srmei.
h. Curentul efectiv de sudare I
ef
.
Reprezint un curent continuu echivalent curentului pulsat care produce acelai efect
Joule Lenz la trecerea printr-o rezisten. Pentru calculul lui se folosete relaia:
2
0
1
t
ef
I l dt
t
Tabelul III.10. Parametrii regimului de sudare pentru probele sudate MIG cu arc pulsat
Proba
Intensitatea
curentului
[A]
Intensitatea
curentului
de puls
[A]
Tensiune
[V]
Diametru
srm
[mm]
Gaz de
protecie
Viteza
de avans
a srmei
[m/min]
Debitul
de gaz
[l/min]
B1 100 50 18 1,2 Argon 5,5 15
B2 110 55 18 1,2 Argon 5,5 15
B3 120 60 18 1,2 Argon 5,5 15
B4 130 65 18 1,2 Argon 5,5 15

III.5.2 Analiza macroscopic

Figura III.31 Pregtirea probelor n vederea analizei macroscopice.


Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

43
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov


Figura III.32 Epruvet sudat MIG cu arc
pulsat
Se observa:
- pori
- coeren destul de bun intre MB i
MA


III.5.3 Analiza microscopic a probelor sudate MIG cu arc pulsat
La analiza microscopic a cordoanelor de sudur s-a folosit microscopul Nikon Eclipse
MA100.

Tabelul III.11. Microstructura probei B1, sudat cu procedeul MIG cu arc pulsat

Figura III.33 Microstructura B1 MIG
50x
Se observa:
- incluziuni de gaze datorate hidrogenului
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

44
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov


Figura III.34 Microstructura B1 MIG
200x
Se observa:
- incluziuni de gaze datorate hidrogenului
- Al
3
Mg
2

- soluii solide de 2 compui chimici: AlFe
3
i
Al
6
Mn

Figura III.35 Microstructura B1 MIG
500x
Se observa:
- incluziuni de gaze datorate hidrogenului
- Al
3
Mg
2

- soluii solide de 2 compui chimici: AlFe
3
i
Al
6
Mn


III.5.4 Determinri ale microduritilor
S-au efectuat determinri ale duritilor pe un durimetru Vickers FM 700 din figura III.28
cu urmtoarele specificaii:
ncrctura standard: 98,07 9807 mN; 10 1000 g
Mrire pentru msurarea X400 (obiectiv 40 x ocular 10)
Max. msurat lungimea de 200 microni
Min. unitate de msur 0.1 microni
S-a realizat o amprentare prin presarea unei greuti de 1 kg timp de 20 de secunde. S-au
efectuat un numr de 5 amprente n fiecare dintre cele 3 zone ale sudurii: materialul de
baz, zona influenat termic i materialul depus, aa cum este reprezentat n figura III.45.
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

45
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov


Figura III.45 Zonele de amprentare la determinarea duritii
n tabelul III.15 sunt prezentate rezultatele obinute la determinarea duritilor pentru
fiecare epruvet n parte, in fiecare zon amprentat.
Tabelul III.15: Rezultatele duritilor pentru sudarea MIG cu arc pulsat
Duritate n MB Duritate n ZIT Duritate n MD
Proba B1 71,2 75,8 77,9
(I
s
= 90A) 71,3 76 75,6
69,8 74,9 74,2
71,2 75,8 75,1
70,9 74,9 77,6
70,88 75,48 76,08
Proba B2 68,8 75,8 78,5
(I
s
= 100A) 69,5 77,5 76,3
70,7 76,7 74,3
70,3 78,8 73,1
71,1 78,2 76,4
70,08 77,4 75,72
Proba B3 71,1 75,8 74,2
(I
s
= 110A) 70,8 72,9 73,2
70,9 73,9 76
72,3 74,8 75
71,4 76,4 73,6
MD
ZIT
MB
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

46
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

71,3 74,76 74,4
Proba B4 68,9 78,8 73,6
(I
s
= 120A) 71,2 73,5 74,5
73,2 76 72,9
71,4 78,8 76
71,5 74,9 75,9
71,24 76,4 74,58

Pentru o evideniere a rezultatelor obinute, am reprezentat grafic datele din tabelul III.14,
rezultnd diagrama din figura III.46.

Duritatea la sudarea MIG cu arc pulsat
66
68
70
72
74
76
78
90 100 110 120
Intensitatea curentului de sudare
M
i
c
r
o
d
u
r
i
t
a
t
e
a

H
V
1
0
MB
ZIT
MD

Figura III.46 Diagrama duritilor pentru sudarea MIG cu arc pulsatContribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

47
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

Concluzii
Apar incluziuni de cupru, respectiv un eutectic ternar format din Al
2
Cu. Se pot
observa i formaiuni de Al
3
Mg
2
.
Din diagrama duritilor se poate observa c la o intensitate a curentului de sudare
de 100 A, avem o cretere a duritii att n ZIT ct i n materialul depus, concluzia fiind
c pentru sudarea MIG cu arc pulsat se recomand folosirea intensitii de 100 A.

III.6 Cercetri privind caracterizarea mbinrilor sudate ale aliajului AlMg5 cu
procedeul MIG CMT
Operaiile pregtitoare au fost urmtoarele:
- sudarea epruvetelor prin procedeul CMT, n condiiile parametrilor din tabelul III.16
- debitarea epruvetelor sudate la dimensiunile din figura III.8
- rectificarea seciunii transversale
- lefuirea seciunii transversale a epruvetelor cu hrtie abraziv avnd urmtoarele
granulaii: 300, 400, 600, 800, 1000, 1500 i 2000
- realizarea unui luciu metalic prin lustruire pe psla cu ajutorul suspensiei de alumina
(Al
2
O
3
)
- atacarea probelor timp de 15 secunde cu o soluie de atac pe baz de acid fluorhidric in
vederea cercetrii microscopice. Soluia de atac a avut urmtoarea compoziie: 0,5 ml
Acid Fluorhidric, 1,5 ml HCl, 2,5 ml HNO
3
, 95,5ml ap.
Tabelul III.16. Parametrii regimului de sudare pentru probele sudate WIG manual
Proba
Intensitatea
curentului
[A]
Tensiune
[V]
Diametru
srm
[mm]
Gaz de
protecie
Viteza de
avans a
srmei
[m/min]
Debitul de
gaz
[l/min]
C1 90 18 1,2 Argon 5,5 15
C2 100 18 1,2 Argon 5,5 15
C3 110 18 1,2 Argon 5,5 15
C4 120 18 1,2 Argon 5,5 15
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

48
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov


III.6.1 Analiza macroscopic

Figura III.47 Pregtirea probelor n vederea analizei macroscopice.


Figura III.48 Epruvet sudat MIG cu arc
pulsat
Se observa:
- coeren bun intre MB i MA
III.6.2 Analiza microscopic a probelor sudate MIG cu arc pulsat
La analiza microscopic a cordoanelor de sudur s-a folosit microscopul Nikon Eclipse
MA100.
Tabelul III.17. Microstructura probei C1, sudat cu procedeul CMT

Figura III.49 Microstructura C1 CMT 50x
Se observa:
- incluziuni de gaze datorate hidrogenului
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

49
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov


Figura III.50 Microstructura C1 CMT 200x
Se observa:
- incluziuni de gaze datorate hidrogenului
- Al
3
Mg
2

- soluii solide de 2 compui chimici: AlFe
3

i Al
6
Mn

Figura III.51 Microstructura C1 CMT 500x
Se observa:
- incluziuni de gaze datorate hidrogenului
- Al
3
Mg
2

- soluii solide de 2 compui chimici: AlFe
3

i Al
6
Mn

III.6.3 Determinri ale microduritilor
S-au efectuat determinri ale duritilor pe un durimetru Vickers FM 700 din figura III.28
cu urmtoarele specificaii:
ncrctura standard: 98,07 9807 mN; 10 1000 g
Mrire pentru msurarea X400 (obiectiv 40 x ocular 10)
Max. msurat lungimea de 200 microni
Min. unitate de msur 0.1 microni
S-a realizat o amprentare prin presarea unei greuti de 1 kg timp de 20 de secunde. S-au
efectuat un numr de 5 amprente n fiecare dintre cele 3 zone ale sudurii: materialul de
baz, zona influenat termic i materialul depus, aa cum este reprezentat n figura III.61.

Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

50
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov


Figura III.61 Zonele de amprentare la determinarea duritii
n tabelul III.21 sunt prezentate rezultatele obinute la determinarea duritilor pentru
fiecare epruvet n parte, in fiecare zon amprentat.

Tabelul III.21: Rezultatele duritilor pentru sudarea CMT
Duritate n MB Duritate n ZIT Duritate n MD
Proba C1 72,1 76 76,8
(I
s
= 90A) 72,3 76,2 74,5
70,8 73,2 75,6
70,2 72,1 76,1
72,9 73,9 76,2
71,66 74,28 75,84
Proba C2 70,8 74,8 77,3
(I
s
= 100A) 70,5 75,6 75,4
69,7 75,3 77,2
71,2 77,8 74,1
72,6 76,9 75,8
70,96 76,08 75,96
Proba C3 70,2 74,6 75,3
(I
s
= 110A) 69,8 74,5 74,2
71 76,8 75
72,5 77,3 74,8
72,1 76,7 75,9
MD
ZIT
MB
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

51
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

71,12 75,98 75,04
Proba C4 69,9 76 74,8
(I
s
= 120A) 70,3 74,6 74,7
73,3 76,5 73,9
72,1 75,3 75,8
70,1 74,9 76,1
71,14 75,46 75,06


Pentru o evideniere a rezultatelor obinute, am reprezentat grafic datele din tabelul III.20,
rezultnd diagrama din figura III.62.

Duritatea la sudarea CMT
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
90 100 110 120
Intensitatea curentului de sudare
M
i
c
r
o
d
u
r
i
t
a
t
e
a

H
V
1
0
MB
ZIT
MD

Figura III.62 Diagrama duritilor pentru sudarea CMT

Concluzii
Apar incluziuni de cupru, respectiv un eutectic ternar format din Al
2
Cu. Se pot
observa i formaiuni de Al
3
Mg
2
.
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

52
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

Din diagrama duritilor se poate observa c la intensiti ale curentului de sudare
cuprinse ntre 100 i 120 A, avem o cretere a duritii att n ZIT ct i n materialul
depus, concluzia fiind c se recomand folosirea unui curent de sudare situat ntre aceste
valori..
III.7 Studiu asupra concentraiilor de microparticule ce apar in timpul
proceselor de sudare a aliajelor de aluminiu AlMg5

Un rol important la poluarea mediului l au i microparticulele din atmosfer care
apar n timpul proceselor de sudare. Pe lng efectele nocive asupra mediului
nconjurtor, datorate procedeelor de sudare care se aplic la execuia diferitelor produse
n afara incintelor de producie (de exemplu: construcia de nave, de poduri sudate, de
cisterne transportoare de combustibil i rezervoare de stocare a petrolului etc.),
microparticulele afecteaz i sntatea sudorului, n lipsa unei ventilaii corespunztoare a
zonei de lucru.
De multe ori, au fost situaii n care o serie de microparticulele nocive, nu au putut fi
determinate din cauza lipsei unor metode capabile s le depisteze.
Metodele de evacuare a microparticulele aprute la sudare sunt destul de uor de
realizat, dar necesit i investiii n aparatur de control.
Se cunoate faptul c noxele se clasific n trei categorii: solide, gazoase i radiative.
Efectul acestora asupra oamenilor care lucreaz direct sau n apropierea zonei de
sudare se cunosc doar parial, drept pentru care s-au i introdus de msuri de protecie a
sudorului la locul de munc.
Astfel echipamentul de protecie s-a dezvoltat, mbuntit i perfecionat continuu
prin utilizarea de materiale protectoare de calitate superioar i performant.
Procedeele de lucru au fost urmtoarele:
- pregtirea epruvetelor in vederea sudarii, respectiv curarea mecanica a
suprafeelor si nlturarea peliculei de oxid de aluminiu.
- sudarea propriu-zisa cu trei procedee (WIG manual, MIG cu arc pulsat i CMT)
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

53
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

- nregistrarea microparticulelor din atmosfer in timpul procedeelor de sudare cu
ajutorul unui echipament specializat MicroDustPro produs de firma Casella
- generarea graficelor si prelucrarea datelor
- interpretarea rezultatelor obinute.
Aparatul MicroDustPro poate msura particule cu dimensiuni de la 1gm3 pn la
2500mgm3, utiliznd o lumin infraroie cu lungimea de unde de 880 nm. Lumina este
proiectata n atmosfer prin intermediul unui senzor, intrnd astfel n contact cu
particulele. Particulele din atmosfer deviaz lumina cu un grad de deviere proporional
cu cantitatea acestora aflate n suspensie. Un foto-detector msoar cantitatea de
microparticule din atmosfer. []
Figura III.63 MICRODUST PRO Casella Cell dispozitiv de msurare a microparticulelor

n timpul proceselor de sudare s-au efectuat msurtori cu aparatul poziionat la
aproximativ 1 m de epruveta sudata, n dreptul capului sudorului pentru a putea evidenia
cantitativ microparticulele din atmosfer ce ar putea fi inhalate de ctre acesta.
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

54
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

Msurtorile au fost nregistrate timp de 75-90 secunde, n funcie de procedeul de
sudare, respectiv pentru WIG manual timpul a fost de 75 secunde, iar pentru MIG cu arc
pulsat i CMT timpul de msurare a fost de 90 de secunde.

CAPITOLUL IV CONCLUZII GENERALE
Alierea aluminiului cu diverse elemente duce n general la mbuntirea rezistenei
mecanice, a prelucrrii prin achiere, precum i la creterea rezistenei la coroziune n
diverse medii dure (ap salin, solveni, carburani), lrgind astfel domeniile de aplicare
ale utilizrii aluminului. Unul din elementele nedorite de aliere este fierul, alierea cu
acesta ducnd la scderea plasticitii.
n ceea ce privete sudabilitatea aluminiului i a aliajelor sale, se pot face unele
recomandri, i anume:
- evitarea alegerii unor amestecuri de gaze de protecie care conin oxigen
- rolele de antrenare a srmei s aib canale n form de U, cu teituri laterale
pentru evitarea formrii muchiilor tietoare.
- alegerea corect a materialului de adaos, care trebuie s aib o plasticitate mai
mare n intervalul de temperaturi critic
- reducerea seciunii transversale a rostului i evitarea formrii unor compui fuzibili
n custur.
n urma analizelor microscopice, se pot observa cteva elemente nedorite aprute n
urma diferitelor procedee de sudare, respectiv:
La sudarea WIG, se observ incluziuni de gaze datorate hidrogenului, precum i
soluii solide de 2 compui chimici: AlFe
3
i Al
6
Mn. Hidrogenul determin apariia porilor
n custur.
La sudarea CMT i MIG cu arc pulsat, apar incluziuni de cupru, respectiv un
eutectic ternar format din Al
2
Cu. Se pot observa i formaiuni de Al
3
Mg
2
.
Dup cum se poate observa in graficele generate, nivelul microparticulelor din
atmosfer in cazul sudarii CMT nu depete 16 mg/m
3
. Cota maxim admisibil este de 5
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

55
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

mg/m
3
. Se observ c n intervalul cuprins ntre secundele 40 i 70, acest prag maxim
admisibil este depit doar de 4 ori, dar cu valori maxime destul de sczute.
La msurtorile efectuate la sudarea MIG cu arc pulsat, nivelul maxim atins este n
jurul valorii de 32 mg/m
3
. Depirile pragului maxim admis se situeaz la valori mult mai
mari comparativ cu sudarea CMT.
La sudarea WIG manual se observ un nivel maxim de 35 mg/m
3
. Pragul maxim
admis de 5 mg/m
3
. Este depit n mod constant pe aproape ntreaga durat a procesului
de sudare, sudorul fiind expus unui pericol mare de inhalare a microparticulelor.
Concluziile acestui studiu experimental duc la faptul c sudarea CMT este una din
cele mai puin nocive pentru sudor, comparativ cu celelalte dou procedee, iar sudarea
WIG manual prezint riscuri ridicate asupra sntii sudorului.

BIBLIOGRAFIE SELECTIV
1. Burc M., Negoiescu S., - Sudarea MIG/MAG, Ediia a II-a, Editura Sudura,
Timioara 2004
2. Gdea F.C., Machedon Pisu T., Zaharia A., - Cercetri privind tierea
termic cu plasm a materialelor metalice, n cadrul Conferinei ASR Bucureti
17-19 aprilie 2013 ISSN 1843 4738
3. Geru N. i col Materiale metalice, structur, proprieti, utilizri, Editura
Tehnic Bucureti, 1985
4. Gheorghe C., tefnescu M., - ndreptar de metale, obinere, proprieti, utilizri,
Editura Tehnic, Bucureti, 1997
5. Gonser M. J., Lippold J. C., Dickinson D. W., Sowards J. W., Ramirez A.J., -
Characterization of Welding Fume Generated by High-Mn Consumables,
Suppliment To The Welding Journal, February 2010
6. Gronbeck I., Larsson H., - Welding consumables for aluminium alloys,
Svetsaren, Vol. 50, nr.3/1995
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

56
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

7. Herb C., - Pulsed MIG Improves Aluminum Welding Performance, Fabricating
Metalworking, februarie 2008
8. Ienciu M., Moldovan P., Panait N., Buzatu M. Elaborarea i turnarea aliajelor
neferoase speciale, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1985
9. Kciuk M, - The structure, mechanical properties and corrosion resistance of
aluminium AlMg1Si1 alloy, Journal of Achievements in Materials and
Manufacturing Engineering 16 (2006) 51-56.
10. Kulekci M.K., Kalu E., k A, Basturk O., - Experimental comparison of MIG
and friction stir welding processes for EN AW-6061-T6 (Al Mg1Si Cu)
aluminium alloy, The Arabian Journal for Science and Engineering, Volume 35,
Number 1B / 2010
11. Machedon Pisu T, - Sudare Prin Topire, Editura Lux-Libris, Brasov, 2010.
12. Matusiak J. - Low heat input MIG welding of aluminium alloys from the aspect
of reduction of pollutants emission. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa,2009, 53
(3), pp. 56-64.
13. Matusiak J, Wycilik J - Analysis of influence of material-technological
conditions of alternating polarity MIG welding of aluminium alloys on welding
fumes emission, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr. 4/2013
14. Mohordea T., Mohordea S. - Studiu privind comportarea la sudarea WIG a
aliajelor de aluminiu de tipul Al-Si, turnate n piese cu perei subiri, revista
Sudura 1 / 2010
15. Muncu E. S., Studiu comparativ al procedeelor de mbinare cu energie liniar
mic a tablelor subiri, Lucrare de licenta, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad
16. Park H.J., Kim D.C., Kang M.J., Rhee S. - Optimisation of the wire feed rate
during pulse MIG welding of Al sheets, Journal of Achievements in Materials
and Manufacturing Engineering Volume 27 Issue 1 March 2008
17. Peterson N., - Welding aluminium improve your productivity with pulsed MIG,
Fabricating Metalworking august 2010
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

57
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

18. Pickin C.G., Young K., - Evaluation of cold metal transfer (CMT) process for
welding aluminium alloy, Science and Technology of Welding and Joining vol.
11, nr. 4, 2006
19. Suciu V., Suciu M.V., Studiul Materialelor, Editura Fair Partners, 2008
20. Talalaeva R., Veinthala R., Laansooa A., Sarkansb M. Cold Metal Transfer
(CMT) welding of thin sheet metal products, Estonian Journal of Engeneering
vol.18, nr. 3, 2012
21. Trofin I., Sudarea sinergica, Oficiul de Informare Documentara Pentru Industria
Constructiilor de Masini, Bucuresti, 1992
22. Trommer G - CMT und Impulslichtbogenprozess allein und in Kombination fur
einem erweiterten Leichtungsbereich, Der Praktiker 10/2008
23. Vian D., - Tehnologii de sudare, Universitatea Dunrea de Jos, Galai 2008
24. Voiculescu I., Sudarea aluminiului si aliajelor sale, Editura Printech, Bucuresti,
2004
25. Voiculescu I., Instruciune de lucru privind pregtirea probelor pentru analize
metalografice i de microduritate,
26. ZAHARIA A., MACHEDON PISU T., - Studiu macroscopic si microscopic al
cordoanelor de sudur la sudarea aliajelor de AlMg5 prin procedeele WIG, CMT
puls i CMT Articol acceptat Revista Cercetri Metalurgice nr 1 / 2014
27. ZAHARIA A., MACHEDON PISU T., - Studiu asupra noxelor ce apar in
procesele de sudare a aliajelor de aluminiu AlMg5 prin procedeul WIG
comparativ cu procedeul MIG cu arc pulsat Revista Metalurgia nr 2 / 2013
28. ZAHARIA A., MACHEDON PISU T.,- Cercetri experimentale asupra sudrii
aliajului de aluminiu AlMg5, folosind procedeul MIG cu arc pulsat - Revista
Cercetri Metalurgice nr 3 / 2013
29. *** SR EN 1043-2:1999
30. *** SR EN ISO 6507-1:2006
31. *** SR EN ISO 10952/1-77 - Sudarea metalelor. Analiza metalografic a
mbinrilor sudate prin topire.
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

58
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

32. *** SR EN 970 - Examinri nedistructive ale mbinrilor sudate prin topire.
Examinare vizual.
33. *** AMS Handbook, vol. 6, Welding, Brazing and Soldering, 1994
34. *** Colectia de standarede europene i romanesti.
35. *** Colectie de STAS, Institutul Roman de Standardizare, Bucureti, 2002.
36. *** Catalog de consumabile pentru sudur, SC Ductil - Air Liquide, Buzu, SA
37. *** Metals Handbook 8
th
Edition, vol. 8, Metallography, Structures and Phase
Diagrams, American Society for Metals, Ohio 1973
38. *** Non-Destructive Examination of Welds - Ultrasonic Examination of Welded
Joints
39. *** http://www.asr.ro/html_ro/ASR%20NEWS/asr%20news%20noiembrie.pdf
40. *** http://www.axson.se/pdf/fro_bro_CMT_eng.pdf
41. *** http://biblioteca.regielive.ro/cursuri/mecanica/sudarea-metalelor-si-aliajelor
-40490.html
42. *** www.casella.com
43. ***http://www.cmmetal.ro/media/upload/files/files/Sudarea%20MIG%20MAG.
pdf
44. *** http://www.digitalweld.co.nz/uploads/Product_Brochures/Fronius/CMT.pdf
45. *** http://www.fabricatingandmetalworking.com/2009/08/how-does-welding-
affect-the-haz-of-the-weld/
46. *** http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-3FA6C90E12B3CA32/
fronius_international/hs.xsl/79_11528_ENG_HTML.htm
47. *** http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-517ADA0C-D1614897
/fronius_international/hs.xsl/79_5852_ENG_HTML.htm
48. *** www.iiw.com Site oficial Internaional Institute of Welding (Institutul
Internaional de Sudur)
49. *** http://www.jtscorp.jp/hardnesstester.english.html
50. *** http://www.nikon.com/products/instruments/lineup/industrial/industrial-
microscopes/inverted/ma100/spec.htm
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

59
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

51. *** http://www.rasfoiesc.com/inginerie/tehnica-mecanica/Bazele-Teoretice-si-
Practice A26.php
52. *** http://www.referatele.com/referate/chimie/online4/Aluminiu-si-aliajele-din-
aluminiu-proprietati-fizice-si-caracteristicile-mecanice--intrebuintari-ref.php
53. http://www.scribd.com/doc/142661885/55200871-Stiinta-Si-Ingineria-
Materialelor
54. *** http://www.scritube.com/tehnica-mecanica/Materiale-de-sudare-pentru-
ali2012171118.php
55. *** www.steelnumber.com/en/steel_alloy_composition_eu.php?name_id=1093
56. *** http://www.theengineer.co.uk/news/the-new-revolution-in-digital-gma-
welding/296779.article
57. *** http://www.tools.store.ro/docs/doc_diverse/sudura2.pdf
58. *** https://www.welding-robots.com/articles/viewing/cold-metal-transfer-the-
new-revolution-in-digital-gma-weldingContribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

60
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

ADRIAN ZAHARIA M, 06.04.1977, casatorit
Adresa: Muresenilor 13
Telefon: 0733156989
Email dogbv77@yahoo.com
Permis conducere: Cat. B, data obtinerii 15.08.1995
Oras de domiciliu: Brasov
Oras de lucru: Brasov
EXPERIENTA
Patron 01.04.2007 - prezent:
Firma: Suntem Unici
Oras lucru: Brasov
Patron 01.12.2003 - 30.03.2007
Firma: Crisadis Serv
Oras lucru: Brasov
Inginer Coordonator 01.07.2002 - 01.08.2003
Firma: Hidromecanica SA
Oras lucru: Brasov
EDUCATIE
Studii:
Liceul Constantin Brancoveanu - 1992 - 1996
Universitatea Transilvania din Brasov - Facultatea de Stiinta si Ingineria
Materialelor
- 1997 - 2002
APTITUDINI
Limbi straine (Nivel cunoastere):
engleza (avansat)
spaniola (incepator)
Cunostinte PC:
Utilizare Windows (incepand cu Win'98), Pachetul Office (Word, Excell, Power
Point, Publisher)
Programe executie grafica (CorelDRAW, AdobePhotoshop)
Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

61
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

Adrian Zaharia M, 04/06/1977, married
Address: Muresenilor 13
Phone: 0733156989
email dogbv77@yahoo.com
Driving License: Cat. B, since 15.08.1995
City of residence: Brasov
Working City: Brasov
EXPERIENCE
Patron 01.04.2007 - present:
Company: Suntem Unici SRL
Working city: Brasov
Patron 01.12.2003 - 30.03.2007
Company: Crisadis Serv
Working city: Brasov
Engineer Coordinator 01.07.2002 - 01.08.2003
Company: Hidromecanica SA
Working city: Brasov
EDUCATION
Education:
High Constantin Brancoveanu - 1992 - 1996
Transilvania University of Brasov - Faculty of Materials Science and Engineering
- 1997 - 2002
Foreign Languages
English (Advanced)
Spanish (beginner)
Computer skills:
Windows User (since Win'98) Office package (Word, Excel, Power Point,
Publisher) Execution graphics programs (CorelDRAW, AdobePhotoshop)

Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de aluminiu AlMg5 REZUMAT

62
Ing. Adrian ZAHARIA Universitatea Transilvania din Braov

Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din aliaje de
aluminiu AlMg5

Contribution regarding the characterization of welded joints of aluminum
alloys AlMg5


CONDUCTOR TIINIFIC:
Prof. univ. dr. ing. Teodor MACHEDON-PISU

DOCTORAND:
Ing. Adrian ZAHARIA

REZUMAT
Teza de doctorat intitulat Contribuii privind caracterizarea mbinrilor sudate din
aliaje de aluminiu AlMg5 se ncadreaz domeniului Ingineria Materialelor i se dorete a fi
un pas nainte n evoluia procedeelor de sudare avansate. Cuprinde numeroase caracterizri
ale procedeelor de sudare a aliajelor de aluminiu, cu precdere AlMg5, dar i teste
experimentale cu privire la protecia mediului nconjurtor i a sntii sudorului n timpul
procesului de sudare efectiv. Plecnd de la un stadiu actual bine definitivat, s-au fcut o serie
de msurtori, teste, caracterizri, analize macro i microstructurale. Rezultatele obinute
precum i contribuiile personale duc la faptul c sudarea aliajului de aluminiu AlMg5, utilizat
adesea n construcia recipientelor pentru combustibili, este un aliaj pretabil n general la orice
tip de sudare, dar cea mai eficient este CMT att n ceea ce privete calitatea cordoanelor de
sudur, a rezistenei acestora, ct i din punct de vedere al particulelor de fum emise n timpul
procesului de sudare.

ABSTRACT
The PhD thesis entitled "Contributions to the characterization of aluminum alloy welded
joints AlMg5" belongs to the domain of Materials Engineering and aims to be a step forward
in the evolution of advanced welding processes. It includes numerous characterizations of
welding processes of aluminum alloys, especially AlMg5, and also experimental tests on
environmental protection and health of welder during the welding process. Starting from a
well completed current stage, there have been a number of measurements, testing,
characterization, macro and micro analysis. Results and personal contributions leads to
AlMg5 alloy welding, often used in the construction of vessels for fuel, is an alloy generally
suitable for any type of welding, but the most effective is CMT in terms of quality welded
welding, resistance thereof, and from the point of view of the carbon particles emitted during
the welding process.