Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA TEHNICA GHE.

ASACHI IASI
FACULTATEA C.M.M.I SPECIALIZAREA T.C.MTema proiectului

Sa se realizeze analiza cinematica a cutiei de viteze a unui strung normal
pornind de la urmatoarele date initiale :
Turatia maxima

;
Turatia minima :

;
Trepte de turatie : z=18;


.
In intocmirea proiectului se urmaresc urmatoarele etape:
1. Calculul ratiei sirului de turatie si stabilirea valorilor turatiilor
normalizate.
2. Stabilirea numarului de grupe cinematice a rapoartelor de
transmitere din fiecare grupa si a numarului de variante structural
posibile.
3. Ecuatiile structural si trasarea diagramelor structural pentru toate
variantele posibile .
4. Verificarea conditiei constructive si alegerea diagramei structural
optime .
5. Trasarea diagramei de turatie.
6. Calculul numarului de dinti al rotilor din structura cutiei de viteze
7. Determinarea abaterilor turatiilor reale fata de valorile normalizate.
8. Trasarea schemei cinematice a cutiei de viteze.Etapa I : Calculul ratiei sirului de turatii si stabilirea valorilor
turatiilor normalizate
Sistemul de actionare a unei masini unelte este alcatuit din
electromotorul de acctionare si ansamblul tuturor lanturilor cinematice (de
lucru , auxiliare si de comanda) care constitue structura cinematica a masini .
Din categoria lanturilor cinematice de lucru fac parte lantul cinematic
principal si unul sau mai multe lanturi de avans.
Lantul cinematic principal trebue sa realizeze miscarea principal pe o
traictorie circular in cazul miscarii principale de rotatie respective rectilinie
daca miscarea principal este r ectilinie alternative .
Viteza miscarii principale trebue sa fie egala cu viteza optima de
aschiere variabila in domeniu[

] ca urmare in structura orcarui lant


cinematic principal va trebui sa existe un mechanism de reglare care sa
permita realizarea gamei de reglare a vitezelor respective a gamei de reglare a
turatiei


Realizarea acestor game de reglare este posibila fie prin reglare
continua cu ajutorul varietorilor mecanici fie prin reglare discontinua sau in
trepte cu ajutorul cutiilor de viteze a lirelor cu roti de schimb sau prin
acctionarea lantului cinematic principal cu electromotoare cu turatii multiple
sa constantat experimental ca reglarea masini unelte este optima daca cele z
trepte de turatie realizate la elemental final al lantului cinematic principal

formeaza o progresie geometrica cu ratia In acest caz


pierderea maxima de productivitate [

pe toate treptele sirului de


turatie

.
Valorile ratiei au fost normalizate intre 1 si 2 si asfel in
sirul de turatie sa existe raportul .
Conditia a rezultat din necesitatea ca sirul de turatie sa fie
crescator iar conditia din limitarea pierderilor relative maxime de
productivitate.

. in aceste situatii

.
Valorile m si k sa obtinut pentru valori ale pierderi maxime de
productivitate la reglarea masini unelte in trepte.


[][][][][]


[]


Pentru valoarea minima a ratiei si aconsinderand primul termen al
sirului de turatie

se obtine sirul de baza al turatiilor notat


Pentru alte valori ale ratiei sirul de turatii normalizate se obtine prin
utilizarea asanumitelor siruri derivate care rezulta din sirull fundamental

sarind peste un numar de termini egal cu valoarea exponentului din


relatia de legatura intre valorile relatiilor:
[]

[]de turatie1 GRUPA
2
RAPOARTE
2 GRUPE
CU
3
RAPOARTE


Pentru ca cele z trepte de turatie la arboreal principal sa formeze
progresia geometrica este necesar ca si rapoartele de transmitere
din fiecare grupa cinematic sa formeze de asemenea o progresie geometrica
cu ratia

.
Exponentul x este un numar intreg pozitiv care ia valori in functie de
calitatea atribuita grupei cinematice respective(grupa de baza sau grupa
auxiliara de un anumit ordin).
In orice structura cinematica va trebui sa existe o grupa a caruia I se
atribue valoarea x=1 si care este grupa de baza.
Urmatoarea grupa va avea valoarea

respectiv numarul de rapoarte de


transmitere din cea de baza , aceasta are calitate de prima grupa auxiliara.
Urmatoarea grupa va fi egala cu produsul

unde

este numarul de
rapoarte din prima grupa auxiliara si se numeste a doua grupa auxiliara.
Relatia analitica care indica legatura intre numarul z de trepte de turatie
numarul de rapoarte de transmitere din fiecare grupa cinematic si calitatea
atribuita grupelor se numeste ecuatie structural.

Observatie:
- Calitatea de grupa de baza sau grupa auxiliara poate fi atribuita
orcarei grupe din structura respectiva indifferent de pozitia acesteia
in fluxul cinematic.

()

()

()


a I- a gr
auxiliara
Gr
de
baza
I gr
auxiliara


()

()

()
Etapa II: Stabilirea numarului de grupe cinematice a
rapoartelor de transmitere din fiecare grupa si a numarului
de variante structural posibile.
Cutiile de viteze sunt mecanisme de reglare in trepte a turatiilor construite
din blocuri baladoarede roti dintate si cuplaje.
Din punct de vedere structural cutiile de viteze pot fi cu structura normala si
cu structura complexa.
- In cazul cutiilor de viteze cu structura normala sirul de turatii la
arborele principal rezulta din combinarea rapoartelor de transmitere
realizate grupele cunematice ale cutiei de viteze . Cutia de viteze este
construita dintr-un numar de grupe cinematice legate in serie.
- Cutiile de viteze cu structura complexa sunt formate dintr-o
succesiune de structure normale , fiecare structura normala asigurand un
domeniu de turatii la arboreal principal.
Pentru o cutie de viteze cu structura normala formajta dintr-un numar W de
grupe cinematice ,fiecare dintre aceaste grupe realizand corespunzator

.

rapoarte de transmitere numarul z de turatii la arboreal principal
rezulta ca numarul de rapoarte de transmitere din grupe.
Daca toate grupele cinematice realizeaza acelasi numar de rapoarte de
transmitere din grupe.
Daca toate grupele cinematice realizeaza aceelasi numar de rapoarte de
transmiterese scrie sub forma :


De obicei insa exista grupe cinematice cu numere diferite de rapoarte de
transmitere.
Caz general:


In mod normal la masina unealta optimul din punct de vrdere
constructive este grupa cinematic cu 2 sau 3 rapoarte de transmitere.

()

()

()

N numarul de variante structurale posibile care se obtine ca N=

numarul de variante rezultat prin schimbarea pozitiei grupelor in fluxul


cinematic x>0 intreg.


(

W! pentru ca nu pot exisata in aceeiasi structura doua grupe de baza.( )Etapa III. Ecuatiile structurale si trasarea diagramelor structurale


()

()

()


()

()

()


()

()

()


()

()

()


()

()

()


()

()

()

7.
()

()

()


()

()

()


()

()

()


()

()

()


()

()

()


()

()

()

13.
()

()

()

14.
()

()

()

15.
()

()

()

16.
()

()

()

17.
()

()

()

18.
()

()

()


Trasarea diagramelor structurale
Diagrama structurala este un grafic asociata unei ecuatii structurale
date care evidentiaza pentru fiecare grupa cinematic numarul de rapoarte de
transmitere si relatia existent intre acestea.
In diagram structurala arbori citiei de viteze se reprezinta prin drepte
orizontale paralele cu arboreal conducator la partea superioara si arboreal
principal la partea inferioara.
Perpendicular pe dreplele reprezentand arbori se traseaza un numar de
drepte paralele corespunzator numarului de turatii care trebuie obtinut la
arboreal principal. Aceste drepte sunt echidistante distantate cu valuarea log
datorita faptului ca cele z turatii sunt in progresie geometrica de ratie .
Deci in diagrama structurala nu se reprezinta nu se reprezinta valorile reale
ale turatiilor si a rapoartelor de transmitere cid oar relatiile care se stabilesc
intre acestea. Din acest motiv diagrama este simetrica cu turatia

a
motorului de acctionare pozitianata in mijlocul arborelui conducator.
Rapoartele de transmitere se reprezinta prin drepte care unesc turatia
conducatoare de turatia condusa. Rapoartele se scriu sub forma

in care :
a>0 turatia condusa se reprezinta la dreapta de turatie conducatoare.
a<0 turatia conducotoare se reprezinta la stanga.Etapa IV. Verificarea conditiei constructive si alegerea diagramei
structurale optime


Pentru o grupa cinematica cu P rapoarte de transmitere conditia
constructiva se scrie sub forma:

()

( )

Verivicarea acestei conditii reprezinta primul pas in alegerea
diagramelor structurale optime ca urmare se va verifica conditia pentru toate
variantele structurale posibile urmand sa se selecteze dar variantele care
respecta aceasta conditie.
Varianta
structural
Ecuatia
structurala

()Admisa sau
respinsa
1.
()

()

()2.
()

()

()3.
()

()

()4.
()

()

()5.
()

()

()6.
()

()

()7.
()

()

()

8.
()

()

()9.
()

()

()10.
()

()

()11.
()

()

()12.
()

()

()13.
()

()

()

14.
()

()

()15.
()

()

()

16.
()

()

()

17.
()

()

()18.
()

()

()


Alegerea diagramei structurale optime
Dintre variantele structurale pentru care se respecta conditia constructiva se
vor verivica urmatoarele cerinte:
- In prima grupa cinematica sa existe maxim 2 rapoarte de transmitere
(pentru evitarea incarcarii inutile a arborelui de intrare in cutia de
viteze) pe care se monteaza cuplaje si inversoare.
- In ultima grupa cinematica ceea a arborelui principal sa existe un
numar minim de rapoarte de transmitere (modul de incarcare a
arborelui principal influenteaza precizia de prelucrare)
- Turatiile arborilor intermediari sa fie grupate spre axa de simetrie a
diagramei, lucru care va determina asa numitul aspect de evantai.

Etapa V. Trasarea diagramei de turatie.
Diagram de turatii este o reprezentare grafica a raportelor de
transmisie dintre o structura cinematic din care atat turatiile cat si rapoartele
de transmitere din fiecare frupa cinematic se reprezinta la valorile lor reale.
Din acest motiv nu se mai pune problema simetriei din cazul diagramelor
structural.
Pentru trasarea acestei diagrame sunt necesare urmatoarele date initiale:
1. Sirul de turatii:


2. Valoarea ratiei
3. Turatia

a mototului de actionare
4. Ecuatia structurala corespunzatoare ecuatiei structural optime.
Etapele trasarii diadramei de turatii:
1. Se transpun sub forma de puteri ale ratiei limitele inpuse
rapoartelor de transmisie din grupele cinematice .
Conditia constructive:

;
(


2. Pentru fiecare grupa cinematic se scriu variantele posibile pentru
raportul de transmitere in functie de limitele premise
3. Se reprezinta raportele de transmitere din fiecare grupa cinematic cu
respectarea urmatoarelor conditii:
a. In fiecare grupa cinematica turatiile arborilor intermediari sa fie
reprezentate cat mai multe spre dreapta diagramei (in zona
turatiilor inalte)
b. Reprezentarea rapoartelor se facepornind de la urmatoarea grupa
cinematica , deci de la turatiile cunoscute

ale
arborelui principal.

1. Trepte de turarie:2.
3.()

()

()

Rezolvare:

()

()

()

()

()

()Etapa VI.
Determinarea abaterilor turatiilor reale fata de valorile
nominalizate :

[ ]
Erori minime care se iau in calcul :
I. 0,39 (24/71) e=-0,63% 0,5(33/66) e=0% 0,62 (39/62) e=1,11%
II. 0,25 (24/96) e=0% 0,50(40/80)e=0% 1 (60/60) e=0%
III. 0,25 (24/96) e=0% 2,00(80/40)e=0%
Calcularea turatiei reale si a valorilor erorilor :
Se adopteaza turatia :

S-ar putea să vă placă și