Sunteți pe pagina 1din 28

Proiect Tehnologia presrii la rece

Tema proiectului
Conceperea procesului tehnologic i proiectarea tanei pentru
executarea reperului conform desenului de execuie.
2
Proiect Tehnologia presrii la rece
1. Analiza datelor iniiale
1.1. Analiza materialului
Materialul folosit este CuZn15 un material moale ce sa livreaz n
trei stri de ecruisare!"moale# $%"&umtate tare#$'"tare.
a(. caracteristici mecanice)*+%*,5"-.(
" rezistena de rupere la traciune/m01.....12.345mm
6
7#
" alungirea la rupere %
5min
05.8#
" duritatea "minim 55$' iar maxim -5 $'.
9(. compoziie chimic
" -.8 Cu: 6.8 Zn.
c(. adoptarea tipului de semifa9ricat i dimensiunile acestuia
" masa -:5 ;g5m
1
#
" tipul semifa9ricatului colac de ta9la de lungime 1. 3m7
d( aspect suprafaa ta9lei tre9uie s fie curat: neted: lipsit de
umflturi: crpturi: solzi: stratificri: suprapuneri de material:
incluziuni de corpuri strine.
1.2. Analiza desenului de execuie
Condiii tehnice
<entru grosimea semifa9ricatului de .:5 mm avem pentru
dimensiunile liniare urmtoarele a9ateri pentru clasa de precizie 6
/,.=->...1# 6?>...1 #
/ezistena la forfecare @06. da45mm
6
#
/ezistena la rupere /m065 da45mm
6
#
%lungirea relativ %
5min
0?.8.
3
Proiect Tehnologia presrii la rece
2. Studiul tehnologicitii piesei
2.1. Stabilirea dimensiunilor minime ale orificiilor perforate
5 ; 5 0.5 2.5
5 ; 5 0.5 2.5
0,5
d s decupare d d
d s perforare d d
s mm


=
2.2. Stabilirea dimensiunilor minime ale orificiilor perforate
<entru forma dreptunghiular dimensiunea minim a orificiului
este latura mic. <entru materialul CuZn1. dimensiunea minim
este de
uri dreptunghi orificii pt s k
patrate orificii pt s k
circulare orificii pt s k
mm s k d
=
=
=
=
6 , 0
7 , 0
8 , 0
]; [
min
2.3. Stabilirea i erificarea preciziei pieselor perforate
4u sunt orificii perforate
2.!. "recizia pieselor decupate
s0.:5mm# orificii decupate pana la 5. 3mm7 precizia este de
>.:15.
2.#. "recizia distanelor $ntre dou orificii alturate
s0.:5mm: distanele sunt mai mici de 5. mm: precizia este de
>.:5.
2.%. "recizia distanelor $ntre marginea orificiului i conturul
piesei
s0.:5 mm: precizia este >.:5.
4
Proiect Tehnologia presrii la rece
2.&. 'istana minim $ntre muchiile actie ale orificiilor
plcilor de tiere
s0.:5 0Aa01:? mm.
2.(. )aze minime de racordare la contururile unghiulare
BC,.
.
:perforare. /A.:=Ds# /min0.:=Ds0.:=D.:50.:6 mm.
2.*. Stabilirea olumului anual de producie
<roducie de serie mare cu peste 1........ de 9uci.
5
Proiect Tehnologia presrii la rece
3.+alcule tehnologice
3.1. Analiza croirii materialului
Entocmirea a trei variante de proiect pentru piesa propus
Farianta G
Farianta GG
6
Proiect Tehnologia presrii la rece
Farianta GGG
Entocmirea unei variante de traseu tehnologic pentru fiecare variant de
croireprincare se poate o9ine piesa i proiectarea succesiunii operaiilor
%doptarea traseului tehnologic pentru fiecare variant de croire prin
care se poate o9ine piesa.
Farianta G
7
Proiect Tehnologia presrii la rece
Farianta GG
Farianta GGG
8
Proiect Tehnologia presrii la rece
3.2. Stabilirea mrimii puntielor
Himensiunile minime ale puntielor
a0I
1
DI
6
DI
1
D a
1
# 90 I
1
DI
6
DI
1
D 9
1
# a
1
01# 9
1
06#
I
1
01"pentru alam#
I
6
01:6"fJia trece de dou ori prin tan#
I
1
0.:-"avans i ghidare precis a 9enzii#
a01D1.6D..-D1.601.15#
901D1.6D..-601.,6#
Kimea marginii tiate de poansonul de pas 1:5 3mm7#
3.3. 'eterminarea limii benzii
*ta9ilirea corect a limii 9enzii contri9uie: n mare msur la
folosirea eficient a materialului: la o9inerea unor piese n
concordan cu desenul de execuie etc.
*chema de croire este cu deeuri: cu un cuit de pas: iar schia
croirii fr apsarea lateral este
9
Proiect Tehnologia presrii la rece
'0HL6aLcLa
i
.
'
o
0'L& "distana ntre riglele de ghidare.
Mrimile lui H:c:&:a
i
sunt urmtoarele
H0=1 mm
c01:5 mm "punti tiat ntre riglele de ghidare
a
i
0.:- mm 3ta9.=.-27367"a9aterea inferioar la limea 9enzii
&01 mm 3ta9.=.-27367"&ocul ntre 9and i riglele de ghidare
a
1
01:6 mm 3ta9.=.-17367
'0=1L6.1L1.5L1.60=- mm#
'
o
0=-L1051 mm#
3.!. Alegerea limii benzii
*e alege din *+%* 6,. limea 9enzii: ma&orJndu"se cu cel mult 1
valoarea o9inut la punctul anterior.
'
calcul
0=-# '
*+%*
0=-.
3.#. 'eterminarea pasului de tanare
p0lL9#
p0=..1?L60=6.1? mm 0A p0=6 mm.
10
Proiect Tehnologia presrii la rece
3.%. +alculul cantitii de material pentru olumul de
producie planificat
K
total 9and
01........Dp0=6........ mm0=6.... m
F
9enzii
0KD'Ds0=61?.mD.:.=-mD.:...5m01:.1 m
1
.
3.&. +alculul coeficientului de utilizare a materialului
; 100

=
B L
n A
k
f
%"aria piesei fr orificii#
n"numrul de piese o9inute din 9and#
K"lungimea colacului de ta9l#
'"limea 9enzii)*+%*(.
%0125. mm
6

K01.m 01.... mm.
n0211
Farinta 1
%0125. mm
6
K01.... mm
n0?56
'0-?
1750 652
100 2 88.4
30000 86
[%] k
f

= =

Farianta 6
%0125. mm
6
K01.... mm
n0 ?,2
'0=-
1750 697
100 84.7
30000 48
[%] k
f

= =

11
Proiect Tehnologia presrii la rece
Farianta 1
%0125.mm
6
K01.... mm
n0 ?,2
'0=-
1750 697
100 84,7 [
30000 48
k
f

= =

%]
3.(. Adoptarea ariantei cu coeficientul de utilizare a
materialului maxim
4r.
varianta
I
f
Geranrhie
1 --.= --.=
6 -=.2 -=.2
1 -=.2 -=.2
*e va adopta varianta GGG cu I
f
0 -=:2 8
12
Proiect Tehnologia presrii la rece
3.*. ,ntocmirea fiei tehnologice
'enumirea piesei "iesa stantata 'esen piesa
-aterial 'enumire 'anda CuZn1.
.rosime .:5 3mm7
+aracteristici /m01.....12.345mm
6
7
#
%
5min
05.8#
55$'
min
"-5$'
max
/r. op. 'enumire operatie Schita operatiei S ' 0
1.
'ecupare 1
-
decupare pe conturul
piesei#
" decupare M 1.>..5
" decupare M 5>..1
*tanta pentru
decupat
2. +ontrol tehnic Conform schemei "micrometru
"su9ler
"dornuri de
verificare )M
1.: M 5(
13
Proiect Tehnologia presrii la rece
!. +alculul forelor tehnologica de tiere i a lucrului
mecanic la tanare
!.1. +alculul forei de tiere a cuitului de pas
N0KDsD@ 347.

K"lungimea conturului cuitului de pas#
s"grosimea materialului#
@"rezistena la forfecare)@0.:2DO
r
(.
K0pL651Dc0AK0=1L10== 3mm7#
s0.:5 3mm7
@0.:2D6.. 345mm
6
701=.345mm
6
7.
N0==D.:5D1=.01.-. 347
Nc01.-. 347
!.2. +alculul forelor de decupare2perforare
N0IDlDsD@ 347.
;0.:?
l"lungimea conturului orificiului.
N
1
0IDlDsD@0..?D..5D1=.)=D-..?(0115=.1 347
N
6
0IDlDsD@0..?D..5D1=.)PD,.=-(0165..6 347
N
1
0IDlDsD@0..?D..5D1=.)6D=.1L6D1..,(0162?.- 347
N
=
0IDlDsD@0..?D..5D1=.)PD6?L6D1=.6-L61 L 65.,?D6L5L15(0-?15347
!.3. +alculul forei de $mpingere din placa acti
N
mp
0I
mp
DN
dec
Dn#
n0h5s#
h"nlimea 9rJului cilindric#
I0.:.11#
n0= 3mm7
14
Proiect Tehnologia presrii la rece
N
1
0.:.11D115=.1D=01?2., 347
N
6
0.:.11D165..6 D=0155..6 347
N
1
0.:.11D162?.- D=015-.1 347
N
=
0.:.11D-?15D=01.?-.1 347
!.!. 3ora de scoatere de pe poanson
N
sc
0I
sc
DN
dec
.
<entru fixare se aleg uru9uri: iar Q se anuleaz
;
sc
0.:.1-.
N
sc1
0I
sc
DN
1dec
0.:.1-D115=.1 051.= 347
N
sc6
0I
sc
DN
6dec
0.:.1-D165..6 0=2.5 347
N
sc1
0I
sc
DN
1dec
0.:.1-D162?.- 0=-.5347
N
sc=
0I
sc
DN
=dec
0.:.1-D-?150162.1347
!.#. +alculul forei totale
N
t
0NLN

LN
sc
LN
a
LN
ext.inv.
.
N
a
0.# N
ext.inv.
0..
N
t1
0N
1
LN
1
LN
1sc
0115=.1 L 1?2., L 51.= 01521.= 347
N
t6
0N
6
LN
6
LN
6sc
0165..6 L 155..6 L =2.5 01=56.2 347
N
t1
0N
1
LN
1
LN
1sc
0162?.- L 15-.1 L =-.5 01=-1.? 347
N
t=
0N
=
LN
=
LN
=sc
0-?15L 1.?-.1 L 162.1 01..11 347
!.%. +alculul lucrului mecanic i al puterii la decupare
N
+
0RN
t
:
t01:6:1:=.
N
+
0N
t1
LN
t6
LN
t1
L N
t=L
N
c
N
+
01521.= L 1=56.2 L 1=-1.? L 1..11 L 1.-.
N
+
012?.1 347
K0xDN
+
Ds51...#
x0.:2.
K0.:2.D12?.1D.:551...0?.1? 3S7
15
Proiect Tehnologia presrii la rece
!.&. 'eterminarea centrului de presiune al tanei
1 1 2 2 3 3 4 4
1 2 3 4
3080 23 1354.131.03 1250.2 34.46 1276.8 37.05 8615 31.03
3080 1354.1 1250.2 1276.8+8615
470570
15576
30.21
F x F x F x F x F x
c c
x
p
F F F F F
c
x
p
x
p
x
p
+ + +
=
+ + +
+ + + +
=
+ + +
=
=
+
+
1 1 2 2 3 3 4 4
1 2 3 4
3080 0.9 1354.115 1250.218.1 1276.8 37.3 8615 44.6
3080 1354.1 1250.2 1276.8+8615
30.65
F y F y F y F y F y
c c
y
p
F F F F F
c
y
p
y
p
+ + +
=
+ + +
+ + + +
=
+ + +
=
+
+
16
Proiect Tehnologia presrii la rece
4. "roiectarea echipamentului de deformare
#. Adoptarea dimensiunilor elementelor componente ale
tanelor
#.1. Alegerea materialelor din care se confecioneaz
elementele componente
<oansoane i plci de tiere"!*C 1. ++)clireLrevenire la 5-"?.
$/C(
<lci ghidare "!KC =5
<oansoane laterale de pas "!KC =5 ++)ClireLrevenire la 5."55
$/C(
<lac de 9az "!K =5
<lac port"poanson "!K =52
Turu9uri "!KC =5
Ttifturi "!KC ?.
#.2. Adoptarea dimensiunii plcii actie
a( Enlimea plcii $
pa
.
17
Proiect Tehnologia presrii la rece
(7 10)[ ]
(0.3 0.4) 0.4 48 19.2[ ]
pa
H s k a b mm
pa
H b mm
= + + +
= = =
$
pa
06. 3mm7
9( Histana minim dintre marginea plcii i muchia activ
9
1
0$
pa
06. 3mm7#
c( Kungimea plcii active
K
pa
0n
p
Dh
p
L)6U6.5(h
p
#
n
p
"numrul de pai#
h
p
0mrimea pasului
K
pa
01D=1L6.5D=1015. 3mm7
d( Kimea minim a plcii
l
pa
09L)6:5U=(D$
pa
0=-L1D6.01.- 3mm7
e( Hiametrul gurilor pentru fixare cu uru9uri i tifturi
d01.:5 3mm7 " diametrul gurilor pentru fixare
d
1
0d")1U6(0Ad
1
0, 3mm7 " diametrul gurilor pentru tift
f( Histana minim ntre gurile de tift i uru9
(B-b3)
=1.4d
2
b3=B-21.4d
b3=108-29.4=78.6 [mm]
18
Proiect Tehnologia presrii la rece
0,8d+(d+d1)
b4=
2
0.810.5+19.5
b4= =18.15 [mm]
2
g( Histana minim dintre marginile plcii i gurile de fixare
cu uru9uri
(B-b3)
=1.4d
2
b3=B-21.4d
b3=108-29.4=78.6 [mm]

#.2.2. 'imensionarea poansoanelor pentru decupare2perforare
a( Kungimea poansoanelor
<entru decuparea lui V -..?x-..?
d0-..? mm# K0=. mm#H
1
016 mm# h06.
<entru decuparea lui M ,.=-
d0,.=- mm# K0=. mm# H
1
011.5 mm# h06.
<entru perforarea lui V =.1x1..,
K0=. mm# l
p1
0=.1 mm# l
p6
01.., mm# K
p1
015#
h06 mm.
<entru decuparea conturului
K0=. mm#
19
Proiect Tehnologia presrii la rece
9( *ta9ilirea formei constructive i al modului de fixare
20
Proiect Tehnologia presrii la rece
#.2.3. 0erificarea rezistenei elementelor actie ale tanei
a( Ferificarea plcii active
2 2
2
2
2 2
2
2 2
3
: 1, 3 22881
1
50
3 22881
90
72.85 /
50 20
1
90
72.85 / 350 /
c
i c T c
i
i
b
F
a
unde F F F N
b H
a
N mm
N mm N mm

= = =

+= =

+


= <
9( Ferificarea poansoanelor
Compresiune
min
c
c ac
F
A
=
G.
2 1
1
min
2045.4
31.48 /
64.96
c
c ac
F
N mm
A
= = =
GG.
2 2
2
min
1888.5
64.45 /
29.76
c
c ac
F
N mm
A
= = =

GGG.
2 3
3
min
1928.7
41.14 /
46.87
c
c ac
F
N mm
A
= = =
GF.
2 4
4
min
13014
7.43 /
1750
c
c ac
F
N mm
A
= = =
*trivire
5
120 180 /
c
str str
s
F
N mm

= =
G.
2 1
1
1
2045.4
21.14 /
96.72
c
str
s
F
N mm

= = =
GG.
2 2
2
2
1888.5
10.69 /
176.6
c
str
s
F
N mm

= = =
GGG.
2 3
3
3
1928.7
21.31 /
90.47
c
str
s
F
N mm

= = =
GF.
2 4
4
4
13014
7.03 /
1850
c
str
s
F
N mm

= = =
21
Proiect Tehnologia presrii la rece
Nlam9a&
G.
2
49.49
2
f
l
l

= = 0
90 =

1 0
49.49
8.68
5.7
= = <

1
1 1
1
1
1000 5, 4
953.11
30.7 4
31.48
f
af f
c
af
c c
c c pt oteluri dure

= =
= = > =
GG.
2
49.49
2
f
l
l

= = 0
90 =
2 0
49.49
14.14
3.5
= = <

2
2 2
2
2
1000 5, 4
923.64
14.32 4
64.45
f
af f
c
af
c c
c c pt oteluri dure

= =
= = > =
GGG.
2
49.49
2
f
l
l

= = 0
90 =
3 0
49.49
7.02
7.04
= = <

3
3 3
3
3
1000 5, 4
962
23.38 4
41.14
f
af f
c
af
c c
c c pt oteluri dure

= =
= = > =
GF.
2
49.49
2
f
l
l

= = 0
90 =
4 0
49.49
1.86
26.5
= = <

4
4
4
4
1000 5, 4
990
133.2 4
7.43
f
af f
c
af
c c
c c pt oteluri dure

= =
= = > =
22
Proiect Tehnologia presrii la rece
#.2.!. +alculul dimensiunilor partilor de lucru ale
elementelor actie la decupare si perforare
<entru perforare
min
m!
0, 040
0, 080
! mm
! mm
=

<entru decupare
min min
1, 2 1, 5
"
! ! k
k
=
=


min
m!
1, 5 0, 040 0, 060
1, 5 0, 080 0,120
"
"
!
!
= =
= =
*ta9ilirea dimensiunilor elementelor active
Ka decupare
"dimensiunile placii active sunt
min
( ) ( )
pl pl
T T
pl i
# # # A
+ +
= = +
"dimensiunile poasoanelor sunt
min min
( ) ( )
p p
p pl T i T
# # ! # A !

= = +
Ka perforare
"dimensiunile poasoanelor sunt
m!
( ) ( )
p p
p T s T
d d d A

= = +
"dimensiunile placii active sunt

min min
( ) ( )
pl pl
T T
pl p s
d d ! d A !
+ +
= + = + +
<entru orificiu -..?x-..? )decupare(
"dimensiunea poasonului este

0.08
(8.06 0.04 0.06)
7.88
p
p
#
# mm

=
=
" dimensiunea orificiului in placa activa este
0.08
(8.06 0.04)
8.1
pl
pl
#
# mm
+
=
=
<entru orificiu M,.=- )decupare(
23
Proiect Tehnologia presrii la rece
"dimensiunea poasonului este

0.04
(9.48 0.02 0.06)
9.36
p
p
#
# mm

=
=

" dimensiunea orificiului in placa activa este

0.04
(9.48 0.02)
9.5
pl
pl
#
# mm
+
=
=
<entru orificiu 1.., x =.1)decupare(
"dimensiunea poasonului este

1
1
2
2
0.08
0.08
(10.9 0.04 0.06)
10.72
(4.3 0.04 0.06)
4.12
p
p
p
p
#
# mm
#
# mm

=
=
=
=

" dimensiunea orificiului in placa activa este

1
1
2
2
0.08
0.08
(10.9 0.04)
10.94
(4.3 0.04)
4.34
pl
pl
pl
pl
#
# mm
#
# mm
+
+
=
=
=
=
<entru decuparea pe contur
"dimensiunea poasonului este
conform desenului de executie
"dimensiunea orificiului in placa activa este cat cea a
poansonului la care se adauga &ocul de .:1 mm.
24
Proiect Tehnologia presrii la rece
#.3. Adoptarea dimensiunilor geometrice ale elementelor de
susinere i reazem
a( %doptarea dimensiunilor pentru placa de 9az

$
p9
0 $
pa
0 6. mm
K
p9
0 K
pa
L )-.

1..(
mm 0 65. mm
l
p9
0 15. mm
Hiametrele orificiilor
pentru evacuarea deeurilor
si a pieselor se adopt
conform desenului de
execuie a tanei.
9( %doptarea
dimensiunilor pentru
placa superioara
Himensiunile plcii de cap
sunt aproximativ aceleai cu
cele ale plcii de 9az.
$
pc
0 65 mm
c( %doptarea dimensiunilor pentru placa port"poansoane
$
pl pp
0 ).:- $
pa
(0 1? mm
Celelalte dimensiuni sunt aceleai ca la placa activ.
25
Proiect Tehnologia presrii la rece
#.!. 5lemente de ghidare
a6 "laca de ghidare
Himensiunile acesteia sunt aceleai cu cele ale celorlalte plci
ale tanei
$
pg
06. mm
b6 +oloane i buce de ghidare

Himensiunile coloanei de ghidare sunt
K 01.. mm
d0 15 mm
'ucele de ghidare mpreun cu coloanele de ghidare formeaz un
a&usta&
6
7
n
H
.
#.#. 5lemente pentru conducerea i poziionarea
semifabricatului $n interiorul tanei
<entru conducerea semifa9ricatului n interiorul tanei se folosesc
riglele de ghidare i un sistem manual sau automat de alimentare cu
ta9l.
Himensiunile riglelor de ghidare sunt
K
rg
0 K
pa
0 15. mm
Histana dintre riglele deghidare# d0 '
.
calculat anterior
#.%. +onstructia elementelor de asigurare a pasului
<entru poziionarea semifa9ricatului n interiorul tanei se folosesc
cuitele de pas. %cesta are urmtoarele dimensiuni
K
cp
0 =1 mm
l
cp
0 1 mm
26
Proiect Tehnologia presrii la rece
#.&. 5lemente de departare a materialului din zona actia
Wlementele care servesc la scoaterea materialului de pe poansoane
se numesc extractoare iar cele care il scot din placa activa se numesc
impingatoare.
Gn cazul folosirii placii de ghidare aceasta indeplineste si functia de
extractor iar functia de inpingator este indeplinita de poansoane.
#.(. 5lemente de asamblare si fixare
Nixarea se face su suru9uri cu cap hexagon interior si stifturi
cilindrice.

#.*. 5lemente de prindere a tanei pe pres7
<rinderea stantei pe presa se face cu
a&utorul cepului de fixare.
&. Alegerea utila8ului de presare la rece
&.1. Alegerea si erificarea presei
<entru alegerea presei cu care se va prelucra piesa se ine cont de
fora total necesar pentru acionarea tanei.
17601
23468 ".
0, 75 0, 75
F
tot
F
utila!
= = =
N
utila&
0 =. I4
*e va alege o pres de tip <%G =. cu urmtoarele caracteristici
Nora maxim de presare X =. I4
4umrul de curse du9le a culisoului X 11. cd5min
Homeniul de reglare a cursei culisoului X 1. pJn la 16. mm
Histana dintre axa culisoului i 9atiu X /066. mm
Himensiunile mesei X %
1
x '
1
0 1?.mm x =5.mm
27
Proiect Tehnologia presrii la rece
Himensiunea orificiului de mas X Y6..
Kocaul pentru cep X )d x l( 0 =.mm x ,. mm
/eglarea lungimii 9ielei X M 0?1
Enclinarea maxim a presei X 1.
.
<uterea motorului =IZ
Kungimea maxim a presei X K 011-. mm
Kimea nenclinat X l
n
01??. mm
Kimea nclinat X l

0 6.=. mm
Enlimea presei X h 061,. mm
Kucrul mecanic dup puterea instalat
" lucrul mecanic consumat pentru tiere
$
g F
L 534 , 16
1000
=

=

Homeniul de reglare a cursei 9er9ecului 6. mm
Himensiunile de ga9arit ale tanei
Enlimea tanei
nchis $
min
0 11. mm
deschis $
max
0 1=. mm
Kungimea tanei K 0 65. mm
Kimea tanei l 0 15. mm
28
Proiect Tehnologia presrii la rece
4ibliografie
Hr. Gng. Fasile 'raha: Hr. Gng. [heorghe 4ag X +ehnologii de tanare
i matriare X Endrumar de proiectareXWditura +ehnicXGnfoXChiinu"
6..6
M. +eodorescu: [h. Zgura: H. 4icoar: Nl. Hrgnescu: M. +randafir:
[h. *indil " Wlemente de proiectare a tanelor i matrielor X Wditura
Hidactic i <edagogic X 'ucureti X 1,-1
Fasile 'raha: [heorghe 4ag: Nlorin 4egoescu X +ehnologia presrii la
rece X Wditura +ehnic: Ttiinific i Hidactic CW/MG X Gai"6..1
%drian %. Cirillo X <roiectarea tanelor i matrielor X vol. G i GG X
Gnstitutul <olitehnic Gai: Nacultatea de Mecanic X Gai X 1,26
[heorghe 4ag: Fasile 'raha X %naliza creativ a proceselor de
tanare i matriare la rece"Endrumar pentru lucrri practice X Wditura
+ehnica"Gnfo X Chiinu"6..1
29