Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

DISCIPLINA: Biologie

CLASA: aVI-a

SUBIECTUL : Mamiferele
TIPUL LECIEI : Lecie de fixare i sisemai!are
SCOPUL LECIEI : Co"solidarea c#"oi"elor referioare la $aric#lari%ile mamiferelor
OBIECTIVE OPERAIONALE :
O& : s% e"#mere caracerele ge"erale ale mamiferelor
O' : s% ide"ifice mamifere caracerisice a"#mior medii de (ia%)
O* : s% $reci!e!e modali%ile de de$lasare ale mamiferelor)
O+ : s% clasifice mamiferele d#$% mod#l de ,r%"ire i i$#l de de"iie
O- : s% $re!i"e mod#l de ."m#lire
O/ : s% com$are diferie i$#ri de mamifere
METODE I PROCEDEE : co"(ersaia0 o1ser(aia0 ex$licaia0 1#lg%rele de !%$ad%0 1rai"sormi"g0 m#"ca
." gr#$0 l#crai ." $erec,i
MIJLOACE DE NVMNT : ma"#al0 fie de aci(iae0 m#la2e0 a1la0 crea0 alas !oologic0 $la"e
00Mamifere30 mar4er0 foi al1e0 m#la2e 00de"iii3
ORGANIZAREA ACTIVITII : fro"al%0 $e gr#$e0 i"di(id#al%
BIBLIOGRAFIE : Aglaie I50 Biologie-Ma"#al $e"r# clasa a VI-a
6eider 750 7oologia (ere1raelor0 EDP5B#c#rei
Carea00Mi"#"aa l#me a a"imalelor3
E"ciclo$edia l#mii (ii
DE869:;RAREA LEC<IEI
=R
CRT
ETAPELE
LEC<IEI
OB5
OP5
CO=<I=;T;L ACTIVIT9<II METODE RE8;R8E
ACTIVITATEA PRO6E85 ACTIVITATEA ELEVILOR
&5 Mome"
orga"i!aoric
>face $re!e"a >se $reg%esc $e"r# desf%#rarea
leciei
co"(ersaia im$ :'mi"
'5 Preci!area
co"i"##l#i
ce #rmea!% a
fi reca$i#la
>com#"ic% ele(ilor c% (a
#rma reca$i#larea co"i-
"##rilor referioare la ma-
mifere )
>a"#"% o1ieci(ele leciei
>"oea!% il#l la a1l% )
>s#" ae"i )
>"oea!% il#l ." caiee )
co"(ersaia
ex$licaia
im$ :*mi"
*5 Reca$i#larea
co"i"##l#i
O&
O'
O*
>solici% ele(ilor s% defi-
"easc% mamiferele
>disri1#ie ele(ilor fie de
aci(iae referioare la
mamifere0 $e do#% gr#$e
d#$% 1%"ci
>adresea!% ele(ilor ."re-
1%ri referioare la mediile
de (ia% ale mamiferelor
>solici% ele(ilor s% $reci-
!e!e modali%ile de de$la-
sare ale mamiferelor
>defi"esc mamiferele:a"imale
(ere1rae care "asc $#i (ii i .i
,r%"esc c# la$e5
>ele(ii r%s$#"d i"di(id#al la ."re-
1%rile di" c,esio"ar)
co"fr#"% r%s$#"s#rile c# cele ale
coleg#l#i de 1a"c%0 a$oi r%s$#"-
s#rile (or fi co"fr#"ae ." gr#$e
de c?e rei ele(i )
>com#"ic% r%s$#"s#rile la ."re-
1%rile di" fiele de aci(iae ."
rei ea$e )
>Mamiferele r%iesc ." diferie
medii de (ia%
- eresr# : cal#l0 $isica0 ca"g#r#l
- s#1era" : c?ria
- ac(aic : 1ale"a0 foca
- aeria" : liliac#l
- ar1oricol : (e(eria0 cerco$iec#l
>Mamiferele se de$lasea!% $ri":
@ mers-#rs#lA $la"igrad B
-$isicaA digiigrad B
-cal#lA #"g#ligrad B
@ sal#ri-ca"g#r#l
@ ."o A1ale"a0 delfi"#lB
@ !1or Aliliac#lB
>$reci!ea!% ada$%rile $e"r# fie-
co"(ersaia
ex$licaia
1#lg%rele de
!%$ad%
co"(ersaia
im$ *- mi"
fie de
aci(iae
creioa"e
crea
a1la
8CCEMA TABLEI
MAMI6ERE5RECAPIT;LARE
Mamiferele s#" a"imale (ere1rae care "asc $#i (ii i .i ,r%"esc c# la$e5
DMamiferele r%iesc ." diferie medii de (ia% - eresr# : cal#l0 $isica0 ca"g#r#l
- s#1era" : c?ria
- ac(aic : 1ale"a0 foca
- aeria" : liliac#l
- ar1oricol : (e(eria0 cerco$iec#l
DMamiferele se de$lasea!% $ri" : -mers - #rs#l A$la"igradB
- $isica AdigiigradB
- cal#l A#"g#ligradB
-sal#ri - ca"g#r#l
-."o A1ale"a0 delfi"#lB
-!1or Aliliac#lB

DD#$% mod#l de ,r%"ire0 mamiferele $o fi : - i"seci(ore :c?ria0 arici#l
- ro!%oare :,?rciog#l0 ie$#rele
- car"i(ore :c?i"e0 $isica
- er1i(ore : aB r#meg%oare : oaie0 (aca
1B "er#meg%oare : cal#l0 m%gar#l
- om"i(ore :gorila0 $orc#l

DD#$% mod#l de ."m#lire0 mamiferele $o fi : - i"ferioare Ade$#" o#%B ex5or"iori"g#l
- mars#$iale ex5ca"g#r#l
- $lace"are ex5gorila
Caracerele ge"erale ale mamiferelor :
- "asc $#i (ii ).i ,r%"esc c# la$e )
- cor$#l ese aco$eri c# $%r $rod#s de $iele )
- de"iia ese ada$a% d#$% fel#l ,ra"ei )
- mem1rele s#" ada$ae la medi#l de (ia% i mod#l de de$lasare
- em$era#ra cor$#l#i ese co"sa"a