Sunteți pe pagina 1din 8

Bowling cu Eurobowl

Sport & Recreere Familial


Ghidul Clientului Pag. 1 din 8
5. Detalii de baza ale constructiei
Informatii importante referitoare la cladiri
Urmatoarele informatii sunt de baza pentru a te asista n
planificare, ceea ce este suficient n aceasta faza. n orice caz nu
ezita sa ne contactezi pentru a cere orice informatie care ar
putea sa-ti fie de folos.
Primul lucru de luat n considerare este daca vrei sa construiesti o cladire noua, sau sa
folosesti una deja existenta. n ambele cazuri este foarte important de verificat, daca spatiul
aferent este potrivit ca marime si ca si calitate, pentru instalarea liniilor de bowling.
Bowlingul implica un anumit nivel de zgomot si asta poate afecta alte parti ale cladirii sau
chiar vecinii, deci acesta este un factor de luat n considerare.
Urmatoarea figura arata cele tipuri diferite de linii de bowling ale noastre si diferitele tipuri
de pardoseli de beton cerute pentru fiecare caz. !"esene la scala normala pot fi furnizate la
cerere#
2 5 , 3 5 m
C o n c r e t e b a s e f o r E U R O B O W L N o . U K - D B 2 0 0 0 :
H e i g h t 4 1 c m s . U n d e r f l o o r b a l l r e t u r n w i t h m e c h a n i c a l b a l l l i f t e r .
S o l i d f l a t h o r i z o n t a l f l o o r . S e e l a t e s t E U R O B O W L s p e c i f i c a t i o n
2 5 , 3 5 m
C o n c r e t e b a s e f o r E U R O B O W L N o . U B - D B 2 0 2 0 :
H e i g h t 4 1 c m s . U n d e r f l o o r b a l l r e t u r n . F u l l y a u t o m a t i c b a l l s p e e d e r .
S o l i d f l a t h o r i z o n t a l f l o o r . S e e l a t e s t E U R O B O W L s p e c i f i c a t i o n
2 3 , 6 5 m
2 0 c m
1 , 7 0 m
C o n c r e t e b a s e f o r E U R O B O W L N o . O K - D B 1 9 5 0 :
H e i g h t 2 1 c m s . U p p e r f l o o r b a l l r e t u r n w i t h m e c h a n i c a l b a l l l i f t e r .
P i t a t b a c k - e n d r e q u i r e d . S e e l a t e s t E U R O B O W L s p e c i f i c a t i o n
2 3 , 6 5 m
2 0 c m
1 , 7 0 m
C o n c r e t e b a s e f o r E U R O B O W L N o . U B - D B 1 9 8 0 :
H e i g h t 2 1 c m s . U n d e r f l o o r b a l l r e t u r n w i t h f u l l y a u t o m a t i c b a l l s p e e d e r .
G r o o v e a n d p i t r e q u i r e d . S e e l a t e s t E U R O B O W L s p e c i f i c a t i o n
3
6
c
m
VEDERE LATERALA
S i t e p r e p a r e d f o r l a n e i n s t a l l a t i o n
+ - 0 c m s
- 4 1 c m s .
+ - O c m s
E s c a p e w a y m i n 4 m t r s . a w a y f r o m r e a r
w a l l o f b u i l d i n g
P o w e r s u p p l y 3 0 ! " 0 c y c l .
3 - p # a s e $ m a i n s w i t c # $
d i s t r i b u t i o n a n d f u s e s p e r l a n e
1 % & ' p e r l a n e ( e i l i n g l i g # t d i s t a n c e a p p r o ) . 4 m t r s
* l u o r e s c e n t t u b e s b e # i n d b l i n d s
S o u n d i n s u l a t i o n
- f l o a t i n g c o n c r e t e f l o o r
- p l a s t e r b o a r d w a l l s
- p l a s t e r b o a r d c e i l i n g
+ n d i r e c t l i g # t w i t # i n a p p r o a c # a r e a
- i n s t a l l a t i o n o f i n ! i s i b l e t u b e s
- c o ! e r e d f r o m b e l o w
4 3 0 , - .
/ 1 " , - . 1 0 0 - / 1 " , - .
4 m 4 m 4 m
m i n 4 m t r s
" $ m
"esenul de mai sus arata fundatia necesara ntr$o %ala de Bowling naintea instalarii
pistelor. & schita !scara '('))# va fi furnizata antreprenorului constructor al cladirii sau salii.
E-0O1O2, 0om3nia 4el.*a)5 0/"6 470 0689 :obil5 07// 336 369 e-mail5 eurobowl*go.ro
Bowling cu Eurobowl
Sport & Recreere Familial
Ghidul Clientului Pag. 2 din 8
- n d e r f l o o r b a l l r e t u r n f o r b a l l s / 1 $ c m s d i a .
' l l c e i l i n g w o r ; a n d l i g # t i n s t a l l a t i o n d o n e b y c u s t o m e r
+ n s t a l l a t i o n o n t o # o r i < o n t a l
f l a t f l o a t i n g f l o o r l o w e r e d 4 1 c m s
( a b l e c o n n e c t i o n t o f r o n t d e s ;
+ - 0 c m s + - 0 c m s
: o n i t o r
E u r o b o w l
* o r c e i l i n g m o u n t e d m o n i t o r s i n s t a l l / / 0 ! o l t p l u g p e r m o n i t o r
+ - O c m s
- 4 1 c m s .
=
e
ig
#
t o
f c
u
rta
in
w
a
ll
f
ro
m
t
o
p
o
f la
n
e
1
.
0
m
trs
= e i g # t f o r s t r i n g t y p e
p i n s p o t t e r s 5 m i n . / $ 3 " m t r s
' l l c a b l i n g t o m o n i t o r s a n d f r o n t - > e s ;
d o n e b y c u s t o m e r
+maginea de mai sus arata o pista complet instalata, cu retur de bila pe sub podea,
accelerator de bila, sistem de animatie si monitoare instalate n tavan. & schita la scara
reala poate fi furnizata la cerere.
VEDERE DE SS
7 c m
7 c m
/ 8 $ 7
c m
2 6 , 7
c m
7 c m
1
$"
/
m
1
$"
/
m
8
$

4

m
1
$"
/
m
1
$"
/
m
/ " $ 3 " m t r s . o ! e r a l l l e n g t #
/ 3 $ 6 7 m t r s . t o e n d o f l a n e
4 $ m t r s . o f a p p r o a c # 3 $ 8 8 m t r s . f o r b o w l e r s e a t s
m o r e $ i f a ! a i l a b l e
/ 1 $ 6 " m t r s . t o c u r t a i n w a l l
1 $ 3 m t r s . / $ 0 / m t r s . 1 7 $ 0 7 m t r s .
& schita la scara reala poate fi furnizata la cerere.
!erinte "inime pentru #iste$
,ungimea standard a unei piste este de -.,/. metri, dar putem livra si instala si piste mai
scurte, la cerere. %e poate verifica mpreuna cu departamentul nostru de proiectare.
0rebuie luat n considerare cam un metru n plus pentru coridorul de service.
%r. de piste total latime &n metri
)' pista ',1) metri
)- piste /,2 metri
) piste 2,3 metri
)2 piste '),-/ metri
)3 piste '/,2- metri
') piste '4,)' metri
'- piste -),) metri
' piste -/,43 metri
'2 piste -4,'4 metri
E-0O1O2, 0om3nia 4el.*a)5 0/"6 470 0689 :obil5 07// 336 369 e-mail5 eurobowl*go.ro
Bowling cu Eurobowl
Sport & Recreere Familial
Ghidul Clientului Pag. 3 din 8
'. !e cuprinde Sistemul ER()(*L +
Informatii ,enerale$
%tructura de baza a liniilor este identica. "iferentele apar pentru
&naltimi diferite ale liniei, pentru ca necesita diferite sisteme de
retur ale bilei. ,iniile pot fi construite la naltimea de -. cm. sau
/. cm. "aca naltimea salii este mai mica de -,4) metri, noi
recomandam versiunea de -' cm. iar daca este peste,
recomandam versiunea de ' cm. 5m6ndoua versiunile opereaza at6t cu ridicator de bila
automat, c6t si cu acceleratorul modern de bila. 5ceasta unitate de accelerare a bilei
asigura o viteza foarte mare de returnare a bilei catre jucator.
SETL DE LI%II DE )A0A$ nitate cu pista dubla !' retur de bila pe mijloc# de lungime
totala -.,/. metri !versiune mai scurta la cerere#, cuprinde(
Pista Super Sintetica certificata ABC
Scheletul integral al liniilor
Canale integrate pentru bilele esuate
Platforma pentru popice
Tabela de scor pentru popicele doborte (daca nu se comanda Sistem de Animatie
QUBCA!
Tablou de comanda si cabla"ul necesar
Set de popice de Bo#ling ($% bucati!
Set de bile de Bo#ling (&% bucati' de greutati diferite!
Set de curatire si ulei' $'( galoane fiecare
nstalarea la client
Tipuri de seturi de linii de bo1lin2 3Iunie -4445
0ip &7$"B '1.) cu retur de bila pe deasupra podelei, si cu RIDICATOR de bila.
naltime -' cm. 8ecesita zona pentru bila n spatele liniei, de -) cm.
ad6ncime, ',4) m. latime si /,3 m. lungime.
0ip UB$"B '13) cu retur de bila pe sub podea, si cu ACCELERATOR de bila. naltime
-' cm. 8ecesita zona pentru bila n spatele liniei, de -) cm.ad6ncime,
',4) m. latime si /,3 m. lungime, plus canal de$a lungul pistei de -)
cm. adancime.
0ip U7$"B -))) cu retur de bila pe sub podea si cu RIDICATOR de bila. naltime '
cm. +nstalata pe pardoseala plata.
0ip UB$"B -)-) cu retur de bila pe sub podea si cu ACCELEERATOR de bila. naltime
' cm. +nstalata pe pardoseala plata.
9iecare instalare are specificul ei, nevoile si echipamentul ei. "in aceasta cauza noi
recomandam sa ceri o oferta detailata, conform cerintelor spatiului. 0rimite schita spatiului
si :U;&B&<, ti va furniza ntreaga informatie.
E-0O1O2, 0om3nia 4el.*a)5 0/"6 470 0689 :obil5 07// 336 369 e-mail5 eurobowl*go.ro
Bowling cu Eurobowl
Sport & Recreere Familial
Ghidul Clientului Pag. 4 din 8
6. Descrierea Sistemului ER()(*L
!onsideratii ,enerale$
n mod normal, pistele sunt livrate si instalate pereche, totusi piste
singulare sunt disponibile la cerere.
Versiunea )-D) -4-4 3cea mai instalata 7ersiune5
,ungimea totala a pistei, inclusiv zona de apropiere, este -.,/. metri. "aca spatiul permite,
adauga de la ' la ',. metri n capatul din spate pentru un coridor de service. %ocoteste un
/,3 p6na la ,. metri n fata zonei de lansare a bilei pentru scaunele jucatorilor.
naltimea totala a constructiei n zona de lansare a bilei, pistei si platformei cu popice este
de ' cm.
#ISTELE
0oate pistele sunt sintetice, certificate 5B=, usor de ntretinut si foarte durabile.
"e$a lungul pistelor sunt montate jgeaburi solide din plastic.
0oate pistele au semne de ghidare si sageti pentru cea mai buna lovitura.
A#ARATL DE #(0ITI(%AT #(#I!ELE - #I%SETTER
0oate pistele sunt livrate cu aparate de pozitionat popicele !pinsetter# > aparate cu sfori >
robuste si solide, n care popicele sunt atasate cu sfori pentru o mai usoara si mai simpla
asezare si pozitionare a lor. 5cest sistem necesita o ntretinere minora. 9iecare pinsetter
are cutia proprie cu ntrerupatoare, placi electronice, sigurante si ntrerupator principal.
RETRL )ILEI
,iniile sunt echipate cu sistem de retur de bila pe sub podea !numai pentru UB$"B -)-)# si
cu acceleratoare de bila solide. Bila jucatorului de bowling este returnata rapid n c6teva
secunde. ,a capatul dinspre jucator al bilei se afla o masa solida de colectare a bilelor, care
sustine bile cu greutatea ntre 2 si '2 pounds !' pound ? ./,2 g#.
)ILELE DE )(*LI%,
Bilele sunt livrate n diferite culori si greutati, ntre 2 $'2 pounds.
Bilele notate ntre 2 > 1 pounds sunt pentru tineri, cele de ') > '- pounds pentru femei si
peste '- pounds pentru barbati. Bilele au orificii de prindere pentru degete, de diferite
diametre, n functie de greutatea lor.
#A%T(8II DE )(*LI%,
8oi livram ') perechi de pantofi de bowling pentru fiecare linie, pentru nchiriere, marimile
fiind ntre /2 si 4. Un spra@ dezinfectant este inclus n pachet.
8ATADA 9 %ITATEA DE "AS!ARE
,iniile sunt instalate cu o fatada !un perete care desparte pistele de ncaperea aparatelor#.
5ceasta fatada poate fi livrata cu design tipic de bowling sau goale, pentru a lasa clientul
sa$si foloseasca propriul design !decor, pictura, spra@#
E-0O1O2, 0om3nia 4el.*a)5 0/"6 470 0689 :obil5 07// 336 369 e-mail5 eurobowl*go.ro
Bowling cu Eurobowl
Sport & Recreere Familial
Ghidul Clientului Pag. 5 din 8
S!A%ELE :!AT(RIL(R SI "ESELE
5mbele sunt din plastic solid. %caunele sunt fixate de un suport metalic, c6te scaune pe o
unitate. !8u sunt incluse in pachetul de baza#
TA)ELA DE "AR!A: SI SISTE"L DE A%I"ATIE ;)I!A
9iecare pista poate fi echipata cu monitoare full color AUB+=5 montate n tavan, sau daca
este spatiu suficient si cu console de comanda cu monitoare de 'B.
Un C9ront "esD =omputerB !C=alculator PrincipalB# poate fi montat aditional la receptie.
=u ajutorul tastaturii, bowling manager$ul activeaza o pista, seteaza timpul sau numarul de
jocuri si pista este gata pentru a primii jucatorii. Poate deasemenea scrie un mesaj, care
apare pe ultimul r6nd de pe ecranul de deasupra fiecarei piste. 5ceasta facilitate poate fi
folosita pentru a transmite informatii jucatorilor.
=u AUB+=5 rezultatele tuturor jucatorilor sunt afisate pe ecran, incluz6nd rezultatele primei
si a celei dea doua lovituri, totalul pe partida si totalul pe joc !mai multe partide#. Eiteza bilei
la fiecare lovitura este afisata, precum si numarul de popice ramase pentru a doua bila.
8umele jucatorilor apare deasemena pe ecran, indic6nd si urmatorulul, iar rezultatele pot fi
tiparite la imprimanta. !+mprimanta este inclusa n C%istemul cu =alculator PrincipalB#
AUB+=5 este renumita ca av6nd cele mai moderne sisteme de animatie si de mentinere a
scorului.
(#TI%I ADITI(%ALE 3la cerere5
Putem oferi o gama larga de echipamente pentru rennoirea liniilor de bowling, ca de
exemplu(
)(*LA%D
5cesta optiune suplimentara pentru sistemul AUB+=5 de evidenta a scorului ofera animatie
si sunet pentru a scoate n evidenta situatiile de %triDe !dobor6rea tuturor popicelor din
prima lovitura#, %pare !dobor6rea tututor popicelor din doua bile#, 9ouls !ratarea loviturii#,
cea mai buna lovitura etc.
!(%E<I%E VIDE(
Un monitor aditional poate fi furnizat cu sistemul AUB+=5 pentru prezentari personale ale
clientului, filme, 0E etc.
SISTE" DE EVIDE%TA
Putem livra si instala un sistem computerizat de evidenta !pentru p6na la '- piste# cu
monitor, tastatura si mouse. 5cesta este un sistem avansat de evidente si de control zilnic
al pistelor si va retine toate nregistrarile despre clienti, cu scopul folosirii lor n activitati de
marDeting.
E-0O1O2, 0om3nia 4el.*a)5 0/"6 470 0689 :obil5 07// 336 369 e-mail5 eurobowl*go.ro
DIS!( E88E!T
0uburi de neon CnegruB adiFionale, pot fi instalate de client, care
dau un efect de discotecG, pistei, bilei Hi popicelor. 5cest efect
poate fi folosit pentru evenimente speciale, ocazii speciale din
noapte Hi de obicei sunt combinate cu muzicG specialG de
discotecG.
Bowling cu Eurobowl
Sport & Recreere Familial
Ghidul Clientului Pag. 6 din 8
=. Alte consideratii$
#retul > 0ine minteI =el mai scazut pret nu este
totdeauna si cel mai ieftin. 8u nseamna c6t anume
platesti pentru linia de bowling, ci c6t de mult si c6t
de repede si va scoate banii si ce venituri ti va asigura pe termen lung( acesta e capitalul.
5lte instalatii de pozitionare a popicelor ti vor fi poate foarte tentante ca pret. 8u$i purta
pica furnizorului, va recupera n cur6nd pe seama pieselor de schimb. %i este r6ndul tau sa
platesti. 5dauga .)J la pretul de achizitie al unui sistem ieftin si vei afla costurile tale reale.
#rezenta internationala > "e retinut I Eei avea full support !suport total# din partea
noastra, daca vei cumpara liniile tale de la :U;&B&<,. :xperinta de peste /) de ani.
;eprezentare n foarte multe tari.
"ai mult > =lientii :U;&B&<, vor c6stiga un profit mai mare pentru ca vor avea costuri
de &ntretinere zilnice? saptam@nale si lunare mai mici. !osturi mai mici pentru trainigul
personalului si costuri mai mici pentru o multitudine de piese de schimb, care nu pot
proveni dec6t dintr$o sursa, fara posibilitate de a alege.
=lientii :U;&B&<, c6stiga n plus si de la jucatorii neprofesionisti. ,iniile :U;&B&<,
sunt destinate ca Sport 9 Recreere 8amilala, n care toata lumea si are loc, nimeni nu
ram6ne n afara, de la cel mai t6nar p6na la cel mai batr6n I
Sa re7edem detaliile noii tale afaceri
Beneficiaza de experienta noastra. Eerifica$ti urmatoarele puncte(
'. :ste numarul de piste alese de tine multumitor, prea mare sau ndeajuns K
-. "oresti doar piste de bowling, sau o instalatie multifunctionala K
/. Eei avea personalul necesar pentru a$ti conduce afacerea K
. =um ti vei controla afacerea si personalul K
.. 0i$ai asigurat partea financiara a afacerii K
2. :ste bazata programarea n timp a deschiderii centrului de bowling, pe perioade
realisteK
(ricare ar fi raspunsurile$
%u ezita sa ne contactezi. !ompleteaza formularul urmator si trimite-l la sediul
nostru. 3detalii &n pa2ina urmatoare5
E-0O1O2, 0om3nia 4el.*a)5 0/"6 470 0689 :obil5 07// 336 369 e-mail5 eurobowl*go.ro
Bowling cu Eurobowl
Sport & Recreere Familial
Ghidul Clientului Pag. 7 din 8
A. 8ormular !erere de (ferta
%ume si adresa$ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
#ersoana de contact$ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Telefon$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8aC.$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
E-mail$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Doresc urmatoarele$
%chita pentru instalarea unor linii de bowlingL
& vizita la sediul nostru a unui reprezentant din partea companiei voastreL
%a ne contactati telefonicL
& cotatie pentru un set de linii de bowling recomandat
o 8umar total de piste( MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
o ,ocul instalarii(MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
o "ata programata de deschidere a centrului(MMMMMMMMMMMMMMMMMM
o %patiu disponibil n lungime(MMMMMMMMMMM latime(MMMMMMMMMM
naltime(MMMMMMMMMMMMM
5s dori raspuns la urmatoarele ntrebari(
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
5lte observatii(
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Trimiteti formularul la$
ER()(*L Rom@nia
%tr. 0imotei =ipariu nr. //
&radea > /4)), Bihor, ;&NO8+5
Telefon$ 46-- DDA =DA 8aC$ 4-5A /64 4A'
E-0O1O2, 0om3nia 4el.*a)5 0/"6 470 0689 :obil5 07// 336 369 e-mail5 eurobowl*go.ro
Bowling cu Eurobowl
Sport & Recreere Familial
Ghidul Clientului Pag. 8 din 8
Persoana de contact( "ircea !(VA!I
%u este numai )o1lin2 E este
EUROBOWL
Romnia
!Feia catre o afacere profitabila din )o1lin2
businessG
!ontacteaza-ne la$
EUROBOWL Romnia
Str. Timotei Cipariu nr. 33
Oradea 3700, Bihor
ROM!"#
Te$e%on& 07'' 33( )3(
*a+& 0',( -70 0(.
/er0oana de 1onta1t & Mir1ea CO2#C"U
E3Mai$ & eurobowl@go.ro
"nternet& www.eurobowl.go.ro
E-0O1O2, 0om3nia 4el.*a)5 0/"6 470 0689 :obil5 07// 336 369 e-mail5 eurobowl*go.ro