Sunteți pe pagina 1din 10

ARIA CURRICULAR

OM I SOCIETATE
Clasa a III a
Manual utilizat: Editura Aramis
Autori: Dumitra Radu,
Gherghina Andrei
1.Cunoaterea i utilizarea lima!ului din s"era #alorilor $i#i$e%
2.Cunoaterea i res&e$tarea dre&tului $o&ilului, a normelor de
$om&ortare 'n so$ietate%
3.Dez#oltarea unor $om&ortamente rela(ionale &ri#ind $onstituirea
gru&urilor so$iale%
4.Dez#oltarea i mani"estarea unor atitudini "a#oraile lu)rii
de$iziilor i e*&rim)rii o&iniilor 'n $eea $e &ri#ete a$ti#itatea
gru&urilor din $are "a$ &arte%
+,+,s) re$unoas$) i s) des$rie 'n(elesul unor termeni s&e$i"i$i lima!ului
$i#i$%
+,-,s) e*&rime oral i 'n s$ris enun(uri sim&le $u re"erire la situa(ii di"erite de
#ia() $u $on(inut $i#i$%
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
-,+,s) identi"i$e dre&turile uni#ersale ale $o&ilului%
-,-,s) identi"i$e reguli $u &ri#ire la ra&orturile &ersoanei $u lu$rurile, $u
&lantele i animalele i $u $eilal(i oameni%
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
.,+,s) identi"i$e gru&urile so$iale din $are "a$e &arte%
.,-,s) "ormuleze $riterii sim&le 'n "un$(ie de $are se &ot $onstitui gru&uri
di"erite%
.,.,s) des$o&ere i s) des$rie 'ntr/o manier) $lar) i $on$is) di"erite rela(ii
so$iale de gru&%
.,0,s) do#edeas$) dorin() de &arti$i&are la a$ti#itatea unor gru&uri%
0,+,s) "ormuleze enun(uri sim&le &ro i $ontra 'n solu(ionarea unor dileme%
0,-,s) des$rie a$(iuni $are ne$esit) luarea unor de$izii i e*&rimarea unei
o&inii &ersonale%

a unitilor de nvare
1r,total ore:
2EME23RUL I / +4 ore + or) 5 s)&t)m6n)
2EME23RUL al II / lea +4 ore
Nr.
Crt.
Unitatea de nvare
Coninuturi
O!.
de
re".
Nr.
ore
#erioada O!$.
SEMEST%U& I
1. #E%SOANA
Ce 'nseamn) s) "im &ersoane
7ersoana mea
7ersoanele din !urul meu
7ersoane din lumea 'ntreag)
7ersoanele $u ne#oi s&e$iale
+,+,
+,-,
-,+,
0,+,
8 ore
2. T%'S'TU%I&E MO%A&E
A&E UNEI #E%SOANE
9n$rederea i li&sa de 'n$redere
Res&e$tul i li&sa de res&e$t
Cura!ul, "ri$a i laitatea
:un)tatea i r)utatea
2in$eritatea i min$iuna
+,+,
+,-,
-,+,
0,+,
; ore
SEMEST%U& al II (lea
3. NOI I &UC%U%I&E
Ce sunt lu$rurile <
1e#oia de lu$ruri
Lu$ruri $are ne e*&rim)
7ro&rietatea i atitudinea "a() de lu$ruri
+,+,
+,-,
-,-,
0,+
= ore
4. NOI I CE&E&A&TE
)IE*UITOA%E
Atitudinea noastr) "a() de &lante i animale
+,+
+,-
-,+
0,+
. ore
+. NOI I ,%U#U%I&E
Ce sunt gru&urile <
>amilia
Gru&ul de !oa$)
Gru&ul $olar
Reguli ale gru&ului
+,+,
+,-,
-,-,
.,+,
.,.,
.,0,
; ore
Semestrul I
1. UNITATEA DE NVARE-
Nr de ore: . #erioada-
Nr
/rt
0etalii de
/oninut
O.
%.
A/tiviti de
nvare
%e$ur$e 1or2e de
or3ani4are
Nr.ore
0ata
O!$
1
2
3
4
+
Ce 'nseamn) s) "im
&ersoane <
7ersoana mea
7ersoanele din !urul meu
7ersoane din lumea
'ntreag)
7ersoane $u ne#oi
s&e$iale
+,+,
+,-,
-,+,
0,+,
/ e* de &rezentare a &ro&riei &ersoane,
"olosind un lima! $ore$t, din s"era #ie(ii
$i#ile
/ e* de $unoatere a a$telor de identitate a
$o&ilului: $erti"i$at de natere, $arnet de ele#
/ e* de di"eren(iere a tr)s)turilor s&e$i"i$e
unei &ersoane "a() de tr)s)turile $elorlalte
$or&uri #ii
/ e* de identi"i$are a tr)s)turilor esen(iale ale
unei &ersoane
/ !o$ de rol , ?2) ne $unoatem@A
/ realizarea unui &orto"oliu $are s) $u&rind)
do$umente &ersonale B$o&ie du&) $erti"i$atul
de natere, di&lome, "eli$it)ri, s$risori et$, C
/$om&ararea $u &ersoanele din !ur B $olegii,
&rietenii, memrii "amilieiC &e aza unor
$riterii
/!o$ de rol: ?Ghi$ete &ersoana @A
Resurse materiale:
manual,$aietul ele#ului,
"ie de lu$ru, ilustra(ii $u
&lante, animale, &ersoane
$erti"i$at de natere, $arte de
identitate, &aa&ort, &lane,
gloul &)m6ntes$, te*te
literare, imagini, "ie de
e#aluare
Resurse procedurale:
$on#ersa(ia, e*&li$a(ia,
e*er$i(iul,&rolematizarea,
studiul de $az, !o$ul de rol,
dezaterea,
1 or
2 ore
1 or
1 or
1 or
PLANIFIAREA DETALIAT A UNITIL!R DE NVARE
#E%SOANA
5
6
Re$a&itulare
E#aluare
/identi"i$area deoseirilor 'ntre &ersoanele de
&e su&ra"a(a gloului &)m6ntes$%
/identi"i$area dre&turilor $o&iilor%
/e*er$i(ii de $ulti#are a dragostei, res&e$tului
i &rieteniei 'ntre $o&ii%
/&rezentarea unor ilustra(ii BimaginiC din #ia(a
unor $o&ii din di"erite ()ri
/identi"i$area &ersoanelor $u ne#oi s&e$iale%
/&rezentarea unor in"orma(ii $u &ri#ire la
a$este &ersoane%
/e*er$i(ii de $ulti#are a toleran(ei, dragostei,
aten(iei deoseite "a() de &ersoanele $u
handi$a&%
/e*&rimarea aten(iei "a() de o &ersoan) $u
handi$a&
Forme de or"a#i$are:
A$ti#itate "rontal), &e
gru&e,indi#idual)
2 ore
1 or
2. UNITATEA DE NVARE-
Nr de ore: 7
#erioada-
Nr
/rt
0etalii de
/oninut
O.
%.
A/tiviti de
nvare
%e$ur$e 1or2e de
or3ani4are
Nr.ore
0ata
O!$
1
2
3
4
+
5
6
9n$rederea i li&sa de
'n$redere
Res&e$tul i li&sa de
res&e$t
Cura!ul, "ri$a i laitatea
:un)tatea i r)utatea
2in$eritatea i min$iuna
Re$a&itulare
E#aluare
+,+,
+,-,
-,+,
0,+,
/ &rezentarea unor te*te re"eritoare la a$este
tr)s)turi morale ale &ersoanei
/ &rezentarea unor "a&te din $are s)
des$o&erim $e 'nseamn) sa ai 'n$redere 'n tine
sau 'n alt) &ersoan), s) ai res&e$t sau s) "ii
neres&e$tuos, s) "ii $ura!os, "ri$os sau la, s)
"ii un sau r)u, sin$er sau min$inos
/ de"inirea notiunilor de 'n$redere, res&e$t,
$ura!, "ri$), laitate, un)tate, r)utate,
sin$eritate, min$iun)
/al$)tuirea unei "ie 'n $are s) noteze a$(iunile
$e treuie ")$ute &entru a $6tiga 'n$rederea
$elor din !ur
/$omentarea unor &ro#ere temati$e
/ al$)tuirea unor liste $u &ersona!e din
literatur) $are au dat do#ad) de $ura!
/ dis$u(ii des&re mani"estarea un)t)(ii 5
raut)(ii 'n literatura i 'n #ia(a $otidian)
/ rezol#area unor situatii &rolemati$e
/ relatarea unor 'nt6m&l)ri $are ilustreaz)
anumite tr)s)turi morale
Resurse materiale:
manual,$aietul ele#ului,
"ie de lu$ru, ilustra(ii,
&lane, te*te literare,
&ro#ere ,"ie de e#aluare
Resurse procedurale:
$on#ersa(ia, e*&li$a(ia,
e*er$i(iul,&rolematizarea,
studiul de $az, !o$ul de rol,
dezaterea,
Forme de or"a#i$are:
A$ti#itate "rontal), &e
gru&e,indi#idual)
1 or
1 or
1 or
1 or
1 or
2 ore
1 or
T%'S'TU%I&E MO%A&E A&E #E%SOANEI
3. UNITATEA DE
NVARE-
Nr de ore: 5
#erioada-
Nr
/rt
0etalii de
/oninut
O.
%.
A/tiviti de
nvare
%e$ur$e 1or2e de
or3ani4are
Nr.ore
0ata
O!$
1
2
3
4
+
5
Ce sunt lu$rurile <
1e#oia de lu$ruri
Lu$ruri $are ne e*&rim)
7ro&rietatea i atitudinea
"a() de lu$ruri
Re$a&itulare
E#aluare
+,+,
+,-,
-,-,
0,+
/ e* de de"inire a lu$rurilor
/ e* de numire a lu$rurilor $reate de natur)
i a lu$rurilor $reate de om
/ e* de e#identiere a ne$esit)(ii lu$rururilor 'n
di"erite domenii de a$ti#itate
/ !o$ de rol : ,, C6nd i $um "olosim a$est
lu$ru<,,
/ dis$utarea &e aza unor te*te/su&ort des&re
lu$rurile &e $are le "oloses$ $o&iii
/ e* de $lasi"i$are a lu$rurilor du&) modul i
lo$ul de utilizare al lor
/ e* de analiz) a $om&ortamentului unor
oameni "a() de lu$ruri
/ "ormularea de s"aturi &entru &ersoanele $are
mani"est) un $om&ortament ne$ores&unz)tor
"ata de lu$ruri
Resurse materiale:
manual,$aietul ele#ului,
"ie de lu$ru, ilustra(ii,
&lane, te*te literare,
&ro#ere ,"ie de e#aluare
Resurse procedurale:
$on#ersa(ia, e*&li$a(ia,
e*er$i(iul,&rolematizarea,
studiul de $az, !o$ul de rol,
dezaterea,
Forme de or"a#i$are:
A$ti#itate "rontal), &e
gru&e,indi#idual)
1 or
1 or
1 or
1 or
1 or
1 or
NOI I &UC%U%I&E
Semestrul al II%lea
4. UNITATEA DE NVARE-
Nr de ore: .
#erioada-
Nr
/rt
0etalii de
/oninut
O.
%.
A/tiviti de
nvare
%e$ur$e 1or2e de
or3ani4are
Nr.ore
0ata
O!$
1
2
3
Atitudinea noastr) "a() de
&lante i animale
Re$a&itulare
E#aluare
+,+
+,-
-,+
0,+
/ e* de identi"i$are a &lantelor i animalelor
din imagini date%
/ e* de e#iden(iere a im&ortan(ei &lantelor i
animalelor 'n #ia(a omului
/ e* de e*&rimare a atitudinii indi#iduale "a()
de &lante i animale%
/ e* de s&e$i"i$are a moti#elor &entru $are
omul treuie sa &rote!eze mediul
/ ghi$itori des&re &lante i animale
/ realizarea unor desene animalul meu
&re"erat/%
Resurse materiale:
manual,$aietul ele#ului,
"ie de lu$ru, ilustra(ii,"ie de
e#aluare
Resurse procedurale:
$on#ersa(ia, e*&li$a(ia,
e*er$i(iul,&rolematizarea,
studiul de $az, !o$ul de rol,
dezaterea,
Forme de or"a#i$are:
A$ti#itate "rontal), &e
gru&e,indi#idual)
1 or
1 or
1 or
NOI I CE&E&A&TE )IE*UITOA%E
+. UNITATEA DE NVARE-
Nr de ore: ;
#erioada-
Nr
/rt
0etalii de
/oninut
O.
%.
A/tiviti de
nvare
%e$ur$e 1or2e de
or3ani4are
Nr.ore
0ata
O!$
1
2
3
4
+
5
6
Ce sunt gru&urile <
>amilia
Gru&ul de !oa$)
Gru&ul $olar
Reguli ale gru&ului
Re$a&itulare
E#aluare
+,+,
+,-,
-,-,
.,+,
.,.,
.,0,
/ e* de e#identiere a ne$esit)(ii omului de a
tr)i 'n gru&uri so$iale%
/e* de enumerare a gru&urilor din $are "a$e
&arte omul%
/e* de s$riere a memrilor "amiliei i a
sar$inilor atriuite "ie$)ruia%
/e* de re$unoatere du&) imagini a situa(iilor
de res&e$tare i de 'n$)l$are a dre&turilor
$o&ilului
/ dis$utarea des&re gru&uri di"erite &e aza
unor imagini date
/e* de stailire a $riteriilor du&) $are se
$onstituie gru&ul de !oa$),
/dis$utarea unor as&e$te legate de gru&ul de
&rieteni:interese, sim&atii, ne#oia de &arteneri
de !oa$),
/e*er$i(ii de $omuni$are : &o#estiri, dialoguri,
$om&uneri, des&re a&artenen(a la gru&ul de
studiu
/dis$utarea regulamentului $olar
/reguli $e treuie res&e$tate &ri#ind
Resurse materiale:
manual,$aietul ele#ului,
"ie de lu$ru, ilustra(ii,"ie de
e#aluare
Resurse procedurale:
$on#ersa(ia, e*&li$a(ia,
e*er$i(iul,&rolematizarea,
studiul de $az, !o$ul de rol,
dezaterea,
Forme de or"a#i$are:
A$ti#itate "rontal), &e
gru&e,indi#idual)
1 or
1 or
1 or
1 or
1 or
2 ore
1 or
NOI I ,%U#U%I&E
a$ti#it)(ile des")urate la $las)
/stailirea 'ndatoririlor la $oal) i 'n a"ara
$olii,
/ dis$utarea i a&re$ierea unor 'nt6m&l)ri reale
&etre$ute 'n $las) sau 'n gru&ul de !oa$),
/$om&letarea a"iului $u 'ndatoriri ,
re$om&ense, san$(iuni,