Sunteți pe pagina 1din 16

Olaru Cristina

Grupa 631

PROBLEMA BUGET
Consideram o fabrica de mobila , care produce o gama variata de produse, pentru fiecare
produs folosind mai multe materii prime, achizitionate de la furnizori.
Se cunosc urmatoarele date:
Produse prevazute a se fabrica in anul de program sunt : dulap (comanda nr. 1458) , pat
(comanda nr. 1459) si mas (comanda nr. 1460).
Materiile prime si materialele directe necesare fabricarii acestor produse sunt: scndur i
uruburi, ambele achizitionate de la furnizori.
Cantitatea de produse ce se presupun a fi fabricate si vandute in totalitate in anul pentru care
se intocmeste bugetul cheltuielilor este: dulap- 800 buc, pat-1500 buc si masa 2000 buc.
Necesarul de piese pe unitatea de produs este :
-dulap: 18 scanduri si 25 suruburi;
-pat: 13 sanduri si 19 suruburi ;
-masa: 9 scanduri si 12 suruburi.

1. Bugetul productiei
Produsul

Productia

(comanda)

(bucati)

SCANDURA

SURUBURI

Necesar pe un
produs

Necesar total
(3=1*2)

Necesar pe un
produs

Necesar total
(5=1*4)

DULAP(1458)

800

18

14400

25

20000

PAT(1459)

1500

13

19500

19

28500

MASA(1460)

2000

18000

12

24000

Total

51900

72500

2. ,,Bugetul cheltuielilor cu materii prime

Se folosesc datele din Bugetul productiei si cunoscand costul materiilor prime:


Pretul de aprovizionare pentru scandura = 27,23 lei/buc.
Pretul de aprovizionare pentru suruburi = 1,5 lei/buc.

Produsul

Cantitate
(bucati)

DULAP

14400

PAT

19500

MASA

18000

Total

51900

Consum scandura
Pretul
Unitar(lei)
Total(lei)
2

27,23

27,23

Cantitate
(bucati)

392112

20000

530985

28500

490140

24000

1413237

72500

Consum suruburi
Pretul
Unitar(lei)
Total(lei)
5

1,5

1,5

Total

30000

422112

42750

573735

36000

526140

108750

1521987

3),,Bugetul cheltuielilor cu manopera directa

a) Cheltuieli cu salariile directe pe unitatea de operatii


Piesa
Nr
crt.

Sectia

Sau

Operatia

produsul
1

Prelucrarea
lemnului

Total

scandura

Dulap

Norma de timp

Tarif salarii

in

In lei pe

Cheltuieli cu
salariile
Pe ora total sectie

ore pe unitate

ora

operatie

retezare
indreptare
frezare

0,15
0,20
0,10

16.35
17.2
17.2

2.45
3.44
1.72

slefuire

0,15

16.3

2.44

lacuire

0.20

16.29

3.26

0.80

13.31

asamblare
chituire

0.30
0.10

16.35
17.20

4.91
1.72

16.63 lei

colorare

0.30

16.20

4.86

x
16.35
17.20
16.20

11.49
3.27
1.72
3.24

16.41 lei

asamblare
chituire
colorare

0.70
0.20
0.10
0.20
0.50

8.23

16.46 lei

0.15
0.10
0.30

16.35
17.20
16.20

2.45
1.72
4.86

0.55

9.03

Total

Pat

Asamblare

Total

Masa

asamblare
chituire
colorare

Total

16.41 lei

b)Cheltuieli cu salariile directe pe total productie


Sectia

Produsul

Cantitate

Total cheltuieli
cu salariile

Total contributii
aferente
salariilor

(buc)

Cheltuieli cu
salariile pe
unitatea de
produs

800

239.58

191664

31625

223289

Pat

1500

173.03

259545

42825

302370

Masa

2000

119.79

239580

39531

279111

690789

113981

804770

800

11.49

9192

1517

10709

Pat

1500

8.23

12345

2037

14382

Masa

2000

9.03

18060

2980

21040
46131

Dulap
Prelucrarea
lemnului

Dulap
Asamblare

TOTAL

(4+5)

39597

6534

730386

120515

c)Cheltuieli cu salariile directe si contributiile aferente pe total productie si pe


unitatea de produs
Pe unitate de produs

Pe total produs

Produs

Cantitate

Salarii directe

Total contributii
aferente salariilor

Salarii directe

Total contributii
aferente
salariilor

Dulap
Pat

800
1500

251.07
181.26

41.42655
29.9079

200856
271890

33142
44862

Masa

2000

128.82

21.2553

257640

42511

730386

120515

Total

Total

4) Bugetul cheltuielilor pentru activitatea auxiliara

850901

Pe langa sectiile de productie principale , functioneaza si 2 sectii auxiliare de productie:


,,Atelierul de intretinere si reparatii si ,, Centrala termica.
AIR isi desfasoara activitatea pentru sectiile: Prelucrarea lemnului (960 om-ore),
Asamblare (1035om ore), si Centrala termica(1093 om ore).
CT furnizeaza energie electrica sectiilor: Prelucrarea lemnului ( 1345Gcal ),
Asamblare ( 1563Gcal ), si Adiminstratie generala (321 Gcal ).
a) Atelierul de intretinere si reparatii

Sectia

Prelucrarea
lemnului

Energie
si
Apa

Salarii

Contributii
aferente
salariilor

Amortizarea
imobilizarilor

7554

22539

9684

26269

2873.

8145

24300

10440

28322

26629

3034

8601

25661

11026

29909

75235

8573

24300

72500

31150

84500

Producti
(om
ore)

Total
cheltuieli

Materiale
consumabile

Obiecte
De
inventar

960

105127

13026

23389

1035

113340

14044

25216

1093

119691

14830

3088

338158

41900

Lucrari si
servicii
executate
de terti

2665

Asamblare

Centrala
termica

Total

b) Centrala termica
Sectia
Prelucrarea
lemnului

Productia
(Gcal)

Total
cheltuieli

Materiale
consumabile

Obiecte
de
inventar

Lucrari si
servicii
executate
de terti

Energie
si apa

Salarii

Contributii
aferente
salariilor

Amortizarea
imobilizarilor

1345

301307

35303

27200

4326

138.468

22472

9696

63842

1563

350142

41026

31608

5027

160910

26115

11267

74189

321

71911

78426

6492

1032

33047

5363

2314

15237

3229

72336

84755

65300

10385

332425

53950

23277

153268

Asamblare
Centrala
termica
Total

5),,Bugetul cheltuielilor indirect ale sectiilor activitatii de baza


Lucrari si

Denumirea
cheltuielilor
I. Prelucrarea
lemnului
Total

CIFU
CGS din care:

TOTAL

Materiale
consumabile

Obiecte
de
inventar

Energie
si apa

Alte
cheltuieli
materiale

servicii
executate
de terti

Salarii

Contributii

Amortizare
imobilizari

94757

6390

12719

4608

1455

10245

7239

3396

48705

51933

1305

2432

2678

1455

6500

2100

963

34500

42824

5085

10287

1930

3745

5139

2433

14205

11743

2500

1358

7885

8963

8963

22118

5085

1324

1930

3745

2639

1075

6320

98008

11015

27823

15287

6594

11589

4334

21366

38525

6357

4769

13297

1846

4050

1774

6432

59483

4658

23054

1990

4748

7539

2560

14934

12760

4000

1360

7400

6098

6098

40625

4658

16956

1990

4748

3539

1200

7534

-ch. generale
-ch. protectia
muncii
-ch. gospodaresti

II. Asamblare
Total

CIFU
CGS din care:

-ch. generale

-ch. protectia
muncii
-ch. gospodaresti

Centralizare
Total
CIFU

90458

7662

7201

15975

1455

8346

6150

2737

40932

CGS din care:

102307

9743

33341

3920

8493

12678

4993

29139

-ch. generale

24503

6500

2718

15285

-ch. protectia
muncii

15061

15061

-ch.
gospodaresti

62743

9743

18280

3920

8493

6178

2275

13854

6),,Bugetul cheltuielilor generale de administratie ale intreprinderii

Denumirea
cheltuielilor

TOTAL

Materiale
consumabil
e

Obiecte de
inventar

Energie si
apa

Lucrari si
servicii
executate
de terti

Alte
cheltuieli
materiale

Impozite
taxe,

salarii

Contributii

Amortizare
imobilizari

varsaminte

A. Cheltuieli
cu protectia
muncii

18637

755

B. Ch cu
protectia
mediului

37206

850

308952

46515

364795

48120

C. Ch
gospodaresti
TOTAL

4586

10378

2530

388

27856

8500

33650

101123

13000

87500

6503

9988

1648

9025

38236

101123

13000

125734

6503

12518

2036

17525

7),,Bugetul cheltuielilor de desfacere

Denumirea cheltuielilor
A. Ch de desfacere la
intern

C. Ch de desfacere la
export

TOTAL

Materiale
consumabile

34373

3300

Obiecte
de
inventar

Energie
si apa

Alte
cheltuieli
materiale

Lucrari si
servicii
executate
de terti

Impozite,
taxe,
varsaminte

Salarii

Contributii

Amortiza
re
imobiliza
ri

4075

1850

3600

15054

2484

4010

15054

2484

4010

34373

3300

4075

1850

3600

TOTAL

8),,Bugetul general al cheltuielilor de exploatare


(centralizarea datelor din bugetele intocmite anterior)

Bugete

Bug mat
prime
Bug ch
manopera
Bug ch
indir (ale
sectiei)
Bug ch

TOTAL

Din care pe elemente de cheltuieli:

Materii
prime

Material
e
consum

Obiecte
de
inventar

Energie
si
apa

Alte
Cheltuieli
materiale

Lucrari si
servicii
executate
de terti

152198
7
850901

152198
7
*

192765

17405

40542

19895

1455

364795

48120

38236

101123

13000

34373

296482
1

152198
7

Salarii

Contributi

Impoz,
taxe,
Varsam.

Amortiz
imobilizari

120515

16839

73038
6
18828

7730

70071

125734

12518

2036

6503

17525

15054

2484

77678
6

132765

adm gen
Bug ch
de
desfacere
TOTAL

*
3300

4075

1850

68825

82853

122868

3600
14455

146173

4010

6503

91606

9)Situatia repartizarii cheltuielilor indirecte de productie


Sectia
Nr.
Crt.

Explicatii

Total
Prelucrarea
lemnului

Cheltuieli
indirect de
repartizat,total,
din care:

Cantitat
ea
De
Produse
(buc)

Asamblare

Cheltuieli
indirecte
repartizate
pe
unitate
de
produs

94757

98008

192765

51933
42824

38525
59483

90458
102307

Baza de
repartizare,
total, din care:
Dulap

804770

46131

850901

223289

10709

233998

Pat

302370

14382

316752

Masa

279111

21040

300151

0.117744200206
0.064531481044
0.053212719060

2.124558323036
0.835121718584
1.289463304452

2.242302523242
0.899653199628
1.342649323613

94757

98008

192765

51933

38525

90458

14409.1698

8943.3185

23352.4883

19512.3839
18011.4463
42824

12010.7206
17570.9609
59483

31523.1045
35582.4072
102307

CGS total
Dulap

11881.8148

13808.5766

25690.3914

Pat

16089.9299

18544.6772

34634.6071

Masa

14852.2553

27129.7462

41982.0015

Total general
Dulap

94757
26290.9846

98008
22751.8951

192765
49042.8797

800

61.306

Pat

35602.3138

30555.3978

66157.7116

1500

44.105

Masa

32863.7016

44700.7071

77564.4087

2000

38.782

-CIFU
-CGS
II

III

IV

Coeficient de
repartizare,total,
din care:
-CIFU
-CGS
Cheltuieli
indirect
repartizate,
total, din care:
CIFU total
Dulap
Pat
Masa

Baza de repartizare = salarii + contributii

10)Situatia repartizarii cheltuielilor generale de administratie ale intreprinderii

Explicatii

Baza de
repartizare

Cheltuieli generale
repartizate

1043666

320527.4665

899527

276259.9437

Dulap

249579.9846

76650.2311

Pat

337972.3138

103797.0093

Masa

311974.7016

95812.7033

144139

44267.5228

Dulap

33460.8951

10276.4063

Pat

44937.3978

13801.0343

Masa

65740.7071

20190.0821

1043666

320527.4665

Dulap

283040.8797

86926.6375

800

108.658

Pat

382909.7116

117598.0436

1500

78.3986

Masa

377715.4087

116002.7854

2000

58.0013

Total, din care

I Sectia I
Prelucrarea
lemnului,
total, din
care

Cantitatea de
produse

Cheltuieli
repartizate
pe unitatea de
produs

I I Sectia II
Asamblare,
total, din
care

III Total, din


care

Baza de repartizare = manopera directa ( salarii + contibutii) + cheltuieli indirect de productierepartizate pe produse
Coeficient de repartizare = Ch de adm / Total baza de repartizat
= 364795 / 1043666 = 0.3071169

11)Situatia repartizarii cheltuielilor de desfacere

Explicatii
TOTAL, din
care:

Sectia
Prelucrarea
lemnului

Materii
prime
directe

Manopera
directa + ch
indir de prod

Cheltuieli
generale de
adinistratie

TOTAL
cheltuieli

Cheltuieli de
desfacere
repartizate

Cantitatea
de
produse

Ch de desf
pe unit de
produs

1521987

1043666

320527.4665

2886480.4665

336175.6422

1521987

899527

273259.9437

1175786,9437

136952,1358

422112

249579.9846

76650.2311

748342.2157

87164,6563

573735

337972,3138

103797,0093

1015504,3231

118282,8970

526140

311974,7016

95812,7033

933927,4049

108781,0623

144139

44267,5228

188406,5228

21945,0266

33460.8951

10276,4063

43737,3014

5094,3897

44937.3978

13801,0343

58738,4321

6841,6764

65740,7071

20190,0821

85930,7892

10008,9605

1521987

1043666

320527,4665

2886180,4665

336175,6422

422112

283040,8797

86926,6375

792079,5172

92259,0459

800

115,3238

573735

382909,7116

117598,0436

1074260,7552

125126,6699

1500

83,4177

526140

377715,4087

116002,7854

1019858,1941

118790,0229

2000

59,3950

-dulap
-pat
-masa

Sectia
Asamblare
-dulap
-pat
-masa

TOTAL
Dulap
Pat
Masa

Baza de repartizare: Materii prime directe + Manopera directa + Ch indirecte de productie + cheltuieli
generale de administratie
=1521987+1043666+320527.4665
=2886180,4665
Coeficient de repartizare: Ch desfacere / Total baza de repartizare
=336174 / 2886180,4665
=0.116477

12) Planul costului unitar

Dulap

Nr. crt
Categoria de cheltuieli
Cheltuieli directe

Cost pe unitatea de produs


820,1365

I
Cheltuieli cu materii prime directe
- Scandura
- Suruburi

527,64
490,14
37,50

Salarii directe

251,07

Contributii

41,4265

Cheltuieli indirect de productie

61,306

II
III
Cost de productie (I + II)

881,4425

Cheltuieli generale de
administratie

108,658

Cost de desfacere

115,3238

Cost complet

1105,4243

IV
V
VI
VII
Pret de vanzare

1400

Marja de profit =

* 100 =

* 100 =

Planul costului unitar

*100 = 26,65 %

Pat

Nr. crt
Categoria de cheltuieli
Cheltuieli directe

Cost pe unitatea de produs


593,6579

I
Cheltuieli cu materii prime directe
- Scandura
- Suruburi

382,49
353,99
28,50

Salarii directe

181,26

Contributii

29,9097

Cheltuieli indirect de productie

44,105

II
III
Cost de productie (I + II)

637,7629

Cheltuieli generale de
administratie

78,3986

Cost de desfacere

83,4177

Cost complet

799,5792

IV
V
VI
VII
Pret de vanzare

1000

Marja de profit =

* 100=

* 100 =

Planul costului unitar

*100 = 25,06 %

Masa

Nr. crt
Categoria de cheltuieli
Cheltuieli directe

Cost pe unitatea de produs


413,1453

I
Cheltuieli cu materii prime directe
- Scandura
- Suruburi

263,07
245,07
18

Salarii directe

128,82

Contributii

21,2553

Cheltuieli indirect de productie

38,782

II
III
Cost de productie (I + II)

451,9273

Cheltuieli generale de
administratie

58,0013

Cost de desfacere

59,3950

Cost complet

569,8787

IV
V
VI
VII
Pret de vanzare

750

Marja de profit =

* 100=

* 100 =

*100 = 31.60 %

S-ar putea să vă placă și