Sunteți pe pagina 1din 18

10.

Acte procesuale si acte procedurale comune


Actele procesuale = manifestari de vointa prin care organele judiciare
si partile din proces dispun, in limitele drepturilor pe care le au, cu
privire la desfasurarea procesului penal (punerea in miscare a actiunii
penale, luarea masurilor preventive, trimiterea in judecata...)
Acte procedurale= mijloace prin intermediul carora se aduc la
indeplinire sarcinile ce decurg din actele si masurile procesuale
(ascultarea unui martor, ridicarea de obiecte sau inscrisuri, executarea
mandatului de arestare preventiva, efectuarea unei perchezitii)
Acte procedurale comune
Citatia
Institutia prin intermediul careia organele judiciare asigura
prezenta partilor sau a altor persoane la activitatea procesuala
este citarea;
Continutul citatiei:
o enumirea organului de urmarire penala sau instantei care
emite citatia, data emiterii si numarul dosarului
o !umele, prenumele celui citat, calitatea si indicarea
obiectului cauzei
o "dresa celui citat
Drept Procesual Penal Acte procesuale si procedurale comune Page 1
o #ra, ziua, luna si anul, locul de infatisare precum si
invitarea celui citat sa se prezinte la data si locul indicat,
cu aratarea consecintelor legale in caz de neprezentare
o Ca partea citata are dreptul la aparator cu care sa se
prezinte la termenul fixat
o Ca potrivit art. $%$ alin. & si ' apararea este obligatorie
o Ca partea poate, in vederea exercitarii dreptului la aparare,
sa consulte dosarul aflat la arhiva instantei
Invinuitul(inculaptul se citeaza la adresa unde locuieste, iar daca
aceasta nu este cunoscuta, la adresa locului de munca, prin
serviciul personal al unitatii la care lucreaza. Inv(inc poate fi
citat si intr)un alt loc decat adresa unde locuieste, daca acest loc
a fost indicat de el printr)o declaratie data in cursul procesului
penal
Cand nu se cunoaste niciuna de mai sus, citatia se afiseaza la
sediul consiliului local in a carui raxa teritoriala s)a savarsit
infractiunea
*olnavii aflati in spital se citeaza prin administratia acestora.
Inculpatul bolnav se citeaza de fiecare data, chiar daca a fost
prezent la unul dintre termene
etinutii se citeaza la locul de detentie
+ilitarii se citeaza la unitatea din care fac parte
Drept Procesual Penal Acte procesuale si procedurale comune Page 2
Cand citatia se inmaneaza celui care urmeaza sa se prezinte in
fata organelor judiciare:
o ,e inmaneaza personal, aceste trebuie sa semneze
o aca nu vrea sa primeasca citatia, se afiseaza la usa
locuintei si se incheie un proces)verbal
o Cand se preda la locul de munca, la spital sau la unitatea
militara, organele care primesc citatia sunt obligate sa
inmaneze citatia persoanei citate
Cand citatia se inmaneaza altei persoane, cand persoana citata
nu se afla acasa:
o Citatia poate fi inmanata la patru categorii de persoane:
sot, ruda, oricarei persoane care locuieste cu cel citat si
oricarei persoane care, in mod obisnuit, primeste
corespondenta celui citat. -xceptii: persoanele sub $. ani
si persoanele lipsite de uzul ratiunii
ovada de primire a citatiei, trebuie sa cuprinda o serie de
mentiuni cu ajutorul carora organele judiciare verifica daca a
fost indeplinita procedura de citare:
o !umarul dosarului, denumirea organului judiciar(instanta
care a emis citatia
o !umele prenumele si calitatea persoanei citate
Drept Procesual Penal Acte procesuale si procedurale comune Page 3
o ata pentru care este citata
o ata inmanarii citatiei
o !umele prenumele, calitatea si semnatura celui care
inmaneaza citatia
In cazul comunicarii altor acte procedurale decat citatia, locului
de comunicare si persoanele carora le poate fi inmanat actul sunt
cele prevazute in cazul citatiei

Mandatul de aducere
aca o persoana citata nu se prezinta in fata organelor judiciare
aceasta poate fi adusa pe baza unui mandat de aducere
Inv(inc poate fi adus cu mandat de aducere chiar inainte sa fi
fost citat
/ersoanele aduse prin mandat nu pot ramane la dispozitia
organele judiciare decat timpul strict necesar pentru audierea lor,
in afara de cazul in care s)a dispus retinerea ori arestarea
preventiva a acestora
Modificarea actelor procedurale
"daugirea, corectura sau suprimarea facuta in cuprinsul unui act
procedural este tinuta in seama numai daca aceste modificari
Drept Procesual Penal Acte procesuale si procedurale comune Page 4
sunt confirmate in scris in cuprinsul sau la sfarsitul actului, de
catre cei care l)au semnat
,olutionand plangerea impotriva rezolutiei de netrimitere in
judecata, formulata de mai multi petenti, plangerea fiind unica,
instanta omite sa mentioneze in minuta numele unuia dintre
petenti, omisiunea va fi inlaturata prin procedura de mai sus
Indreptarea erorilor materiale
/ot fi considerate erori materiale greselile privind scrierea
numelor, trecerea gresita in actele procedurale a unor calitati
procesuale, dactilografierea gresita a unei cifre
/rocedura nu poate fi folosita in cazul in care greselile care le
contin anumite acte procedurale scrise au avut sau pot avea
consecinte asupra desfasurarii procesului penal sau asupra
raspunderii penale a inculpatului
/entru reparea erorii materiale, organul de cercetare penala
incheie un proces)verbal iar instanta de judecata intocmeste o
incheiere
Inlaturarea unor omisiuni vadite
#misiunea vadita presupune absenta unor mentiuni pe care
trebuie sa le cuprinda actul procedural
Termenele
Drept Procesual Penal Acte procesuale si procedurale comune Page 5
,unt intervale de timp inauntrul carora sau dupa epuizarea
carora pot fi indeplinite acte si masuri procesuale sau
procedurale
Clasificarea termenelor
Termenele substantiale 0 Intervale de timp determinate de lege
pentru ocrotirea unor drepturi sau interese extraprocesuale,
acestea stabilind in timp masurile pe care organele judiciare le
pot lua in ceea ce priveste privarea sau restrangerea drepturilor
persoanei (durata masurilor de preventie, termenele liberarii
conditionate, termene de prescriptie a raspunderii penale)
Termenele procedurale 0 Intervale de timp fixate pentru a
ocroti drepturi si interse ale persoanei, conferite in cadrul
procesului penal (termenele de apel, recurs, termenul de
rezolvarea a plangerilor etc..)
Termenele peremptorii 0 Intervale de timp inauntru caruia
trebuie indeplinite anumite acte. !eindeplinirea in interval 1
decadere (termenul de $2 zile de recurs)
Termenele dilatorii 0 Intervale de timp dupa expirarea carora
pot fi indeplinite anumite acte (timpul intre momentul
pronuntarii hot jud si mom ramanerii definitive)
Termenele pe ore 0 .3 pentru inaintarea plangerii procurorului
impotriva actelor de up, termenul de .3 de ore in care procurorul
Drept Procesual Penal Acte procesuale si procedurale comune Page 6
ierarhic superior trebuie sa verifice legalitatea si temeinicia
solutiei adoptate de procurorul din subordine
Termenele de zile 0 $2 zile pentru recurs, &2 zile pentru
rezolvarea de catre procuror a plangerilor indreptate inpotriva
actelor de urmarire penala
Termenele pe luni 0 & luni introducerea plangerii prealabile
Termenele pe ani 0 $ an pentru cererea de revizuire in cazul
hot date de C-#
Termenele legale 0 stabilite de lege
Termenele judiciare 0 stabilite de organele de up sau de
instanta
Termenele fixe 0 urata invariabila
Termene maxime 0 intervalul cel mai mare de timp in care
poate fi efectuat actul
Termenele minime 0 durata de timp cea mai mica dupa care se
poate trece la efectuarea activitatii
Termenele de succesiune 0 se calculeaza in sensul curgerii
timpului
Termenele de regresiune 0 se calculeaza in sensul invers al
curgerii timpului (pentru verificarea procedurii de citare)
Drept Procesual Penal Acte procesuale si procedurale comune Page 7
Calculul termenelor substantiale
4ermenele pe ore si zile (masurile preventive) )1 unitati pline de
timp
o 5etinere % oct &226 27:22 )1 -xpira 3 oct &226 27:22
o "restare prev 8 zile )1 8 oct &226 )1 -xpira $2 oct &226
4ermenele pe luni sau pe ani )1 luna si anul se socotesc
implinite cu o zi inainte de ziua corespunzatoare datei de la care
au inceput sa curge
o #bligatia de a nu parasi tara $ luna )1 $2 oct &226 1
-xpira 7 !ov &226
Calculul termenelor procedurale
,e porneste de la ora, ziua, luna, sau anul mentionat in actul care
a provocat curgerea termenului, afara de cazul in care legea
dispune altfel.
-xceptie 9 Cand arestarea a fost dispusa in lipsa inculpatului,
termenul curge de la data punerii in executare a mandatului de
arestare
4ermenele pe ore si pe zile )1 unitati libere de timp (ora(ziua de
start si de final nu se iau in calcul 01 : & unitati de timp )
o ' zile % oct &226 1 -xpira $$ oct &226
Drept Procesual Penal Acte procesuale si procedurale comune Page 8
o $2 zile 8 oct &226 1 expira $6 oct &226
o &. ore ora $$:22 1 -xpira $':22 a doua zi
4ermenele pe luni sau pe ani se calculeaza calendaristic )1
expira la sfarsitul zilei corespunzatoare ultimei luni ori la
sfarsitul zilei si luni corespunzatoare din ultimul an )1 nu intra
in durata termenului ultima zi
o $ luna $2 oct )1 -xpira la sfarsitul zilei de $2 nov
o & luni $2 oct )1 -xpira la sfarsitul zile de $2 dec
o aca luna in care se implineste termenul nu are zi
corespondenta 1 se implineste in ultima zi a acelei luni )1
$ luna '$ martie 1 -xpira '2 "pr
aca ultima zi a unui termen cade intr)o zi nelucratoare,
termenul expira la sfarsitul primei zi lucratoare care urmeaza
(zile, luni, ani)
anctiunile procedurale penale
Inexistenta
"ctele inexistente sunt socotite simple realitati de fapt, ele
avand numai aparenta unei existente juridice. -;: hotarare
judecatoreasca intocmita de un procuror
!ecaderea
Drept Procesual Penal Acte procesuale si procedurale comune Page 9
/ierderea unui drept care nu a fost exercitat in termenul
peremptoriu prevazut de lege
Inadmisibilitatea
Intervine in cazul in care partile din proces efectueaza acte pe
care legea nu le ingaduie, sau exercita drepturi procesuale
epuizate prin alte cai procesuale sau neprocesuale
In cazul organelor judiciare, acestea pot sa isi depaseasca doar
competenta, astfel intervine nulitatea absoluta(relativa
Inadmisibilitatea interzice si efectuarea unui act pe care legea nu
il ingaduie 9 hotararea de declinare de competenta nu este
supusa nici apelului nici recursului
"ulitatea
-xistenta nulitatilor ca sanctiuni procedurale este strans legata
de existenta unei vatamari procesuale, vatamare care trebuie sa
se fi produs prin efectuarea unui act in conditii nelegale
Clasificarea nulitatilor:
o "ulitati exprese 0 sunt acelea care se aplica in cazul
nerespectarii unor anumite norme procesuale
individualizate de lege (art $7% alin &)
Drept Procesual Penal Acte procesuale si procedurale comune Page 10
o "ulitati virtuale 0 sunt acelea care rezulta din
reglementarea generala prin respectarea legii in
desfasurarea procesului penal
o "ulitati absolute 0 Intervin in cazurile expres prevazute
de lege si pot fi invocate oricand in procesul penal de catre
oricine si din oficiu
o "ulitati relative 0 sunt incidente in cazul incalcarii
oricarei alte dispozitii legale decat cele prevazute in art.
$7% alin &
Conditiile generale ale nulitatilor:
o ,a se constate o incalcare a dispozitiilor legale care
reglementeaza desfasurarea procesului penal
o Incalcarea dispozitiilor legale care disciplineaza
desfasurarea procesului penal sa aiba ca urmare
producerea unei vatamari procesuale
o <atamarea produsa sa nu poate fi inlaturata decat prin
anularea actului indeplinit prin incalcarea legii
"ulitatile relative
4rasaturi specifice:
o <atamarea produsa prin nerespectarea legii poate fi
acoperita prin vointa partilor
Drept Procesual Penal Acte procesuale si procedurale comune Page 11
o !ulitatile relative pot fi invocate numai in cursul efectuarii
actului, cand partea este prezenta sau la primul termen de
judecata cu procedura completa
o !ulitatile relative sunt luate in considerare numai daca au
fost invocate de catre cel caruia i s)a produs o vatamare in
drepturile sale procesuale
o In mod exceptional, nulitatea relativa poate fi invocata din
oficiu de catre instanta de judecata in cazurile in care
anularea actului este necesara pentru aflarea adevarului si
justa solutionarea a cauzei
"ulitatea absoluta
/revazute expres la art $7% alin &
4rasaturi specifice:
o <atamarea procesuala este prezumata iuris et de iure
o /ot fi invocate in orice stare a procesului si nu pot fi
inlaturate in niciun mod, cu exceptia cazurilor prevazute
expres de lege
o /ot fi invocate de orice parte din proces si se iau in
considerare chiar din oficiu
Cazuri:
Drept Procesual Penal Acte procesuale si procedurale comune Page 12
o Competenta dupa materie si dupa calitatea persoanei, atat
in ceea ce priveste instanta cat si organele de urmarire
penala. -ste valabil si pentru competenta functionala
o Incalcarea dispozitiilor relative la sesizarea instantei.
=egea a avut in vedere toate tipurile de sesizare
(rechizitoriu, plangerea, sesizarea suplimentara, casarea cu
trimitere, declinarea de competenta, stramutarea cauzei
penale). -xceptie 1 art '22 alin.$ si &
o ispozitiile privitoare la compunerea instantei
o ispozitiile privind publicitatea sedintei de judecata
o ispozitiile privind participarea procurorului la judecata,
cand participarea este obligatorie potrivit legii
o ispozitiile privind prezenta inculpatului(inv si asistarea
acestora de catre aparator, cand sunt obligatorii
o ispozitiile privind efectuarea referatului de evaluare in
cauzele cu infractorii minori
#fectele nulitatilor
Ineficienta juridica a actelor intocmite cu incalcarea legii, din
momentul efectuarii lui
"ctele anulate se refac de catre organul judiciar care le)a
intocmit initial si rareori de catre un alt organ
Drept Procesual Penal Acte procesuale si procedurale comune Page 13
C$eltuielile judiciare
Cheltuieli de procedura 0 cheltuieli avansate de stat in vederea
desfasurarii activitatii procesuale
Cheltuieli de judecata 0 cheltuieli avansate de partile din proces
%lata c$eltuielilor avansate de stat in caz de condamnare
Inculpatul trebuie obligat la plata cheltuielilor avansate de stat,
inclusiv plata onorariului expertului, cu exceptia platii
interpretilor si in cazul acordarii asistentei gratuite, care ramane
in sarcina statului
/ot fi suportate si de partea responsabila civilmente, daca a fost
obligata in solidar cu incuplatul
Inculpatul care a beneficiat de aparare din oficiu va fi obligat sa
plateasca integral onorariul de avocat ori de cate ori exista
temeiuri pentru obligatia sa la plata celorlalte cheltuieli judiciare
cuvenite statului si, totodata, se constata ca are posibilitati de
plata
%lata c$eltuielilor avansate de stat in caz de ac$itare
,unt suportate de partea vatamata in masura in care acestea au
fost determinate de aceasta parte
Drept Procesual Penal Acte procesuale si procedurale comune Page 14
,unt suportate de partea civila, daca i s)a respins in totul sau in
parte actiunea civila si numai in masura in care cheltuielile au
fost determinate de aceasta parte
,unt suportate de inculpat, chiar si achitat, daca a fost obligat la
repararea pagubei
,unt suportate de inculpat, cand a fost achitat in temeiul art $2
lit b
$
%lata c$eltuielilor avansate de stat in caz de incetare a procesului
penal
,unt suportate de catre inculpat cand s)a dispus inlocuirea
raspunderii penale in temeiul art. $2 lit i sau cand exista o cauza
de nepedepsire in temeiul art $2 lit i
$
,unt suportate de catre si inculpat si partea vatamata in cazul
impacarii partilor
,unt suportate de catre partea vatamata in cazul retragerii
plangerii sau in cazul in care plangerea a fost tardiv introdusa
,unt suportate de catre stat in cazul incetarii procesului penal
pentru aministie si cand in cauza a fost desemnat un aparator din
oficiu, onorariul acestuia va fi platit din fondul +>=C
%lata c$eltuielilor judiciare in cazul cererii de continuare a
procesului
Drept Procesual Penal Acte procesuale si procedurale comune Page 15
,e refera la cazul art. $' alin $
/artea vatamata suporta cheltuielile judiciare daca instanta
pronunta achitarea in baza unuia dintre cazurile de la art. $2 lit
a)e
Inculpatul suporta cheltuielile judiciare, daca instanta nu
constata existenta unuia dintre cazurile prevazute de art $2 lit.
")e
%lata c$eltuielilor judiciare in cazul declararii apelului ori
recursului ori introducerii oricarei alte cereri
Cheltuielile judiciare avansate de stat sunt suportate de catre
persoana careia i s)a respis ori si)a retras apelul, recursul sau
cererea
In cazul in care inculpatul a facut apel(recurs(alta cerere legata
de condamnare si apelul(recursul au fost acceptate, acesta nu
poate fi obligat la plata cheltuielilor, indiferent de temeiul sau
limitele apelului(recursului(cererii
5I= &7(&22% 1 in cazul respingerii cererii de inlocuire a masurii
internarii medicale ci obligarea la tratament medical, formulata
de persoana internata, cheltuielile judiciare raman in sarcina
statului
uportarea c$eltuielilor facute de parti in caz de condamnare
Drept Procesual Penal Acte procesuale si procedurale comune Page 16
Inculpatul este obligat in caz de condamnare sa plateasca partii
vatamate, precum si partii civile careia i s)a admis actiunea
civila, cheltuielile judiciare facte de acestea
uportarea c$eluielilor facute de parti in caz de ac$itare
,uportarea cheltuielilor judiciare facute de inculpat si de catre
partea responsabila civilmente revine partii vatamate in masura
in care cheltuielile au fost provocate de aceasta parte
Amenda judiciara
$22 de lei )1 $.222 lei:
o !eindeplinirea sau indeplinirea cu intarziere sau gresita a
lucrarilor de citare sau de comunicare a actelor procedurale
o !eindeplinirea ori indeplinirea cu intarziere sau gresita a
indatoririlor de inmanare ori de comunicare a citatiilor sau
a celorlate acte procedurale
=ipsa nejustificata a martorului &82 lei )1 8.222 lei
=ipsa nejustificata a aparatorului ales sau desemnat din oficiu
fara a asigura substituirea , ori inlocuirea sau refuzul acestuia de
a sigura apararea se sanctioneaza cu amenda judiciara 822 lei )1
8.222 lei
822 lei )1 8.222 lei
Drept Procesual Penal Acte procesuale si procedurale comune Page 17
o Impiedicarea in orice mod a exercitarii, in legatura cu
procesul, a atributiilor ce revin organelor judiciare
o =ipsa nejustificata a expertului sau interpretului legal citat
o 4ergiversarea de catre expert sau interpret a insarcinarilor
primite
o !eindeplinirea de catre orice persoana a obligatiei de
prezentare, la cererea organului de urmarire penala sau a
instantei de judecata
o +anifestarile ireverentioase ale partilor, aparatoriilor
acestora, martorilor, expertilor, interpretilor sau ale
oricaror alte persoane, fata de judecator sau procuror
o !erespectarea de catre invinuit(inculpat a obligatiei de a
incunostinta in scris, in termen de ' zile, organele judiciare
despre orice schimbare a locuintei pe parcursul procesului
penal
"menda se aplica de catre organul de urmarire penala prin
ordonanta, iar de instanta de judecata prin incheiere
/ersoana poate face cerere de scutire sau de reducere a amenzii
in termen de $2 zile de la comunicare
Drept Procesual Penal Acte procesuale si procedurale comune Page 18