Sunteți pe pagina 1din 3

Masterand: Boruz Sorina Raluca

Facultatea de Litere, Craiova


Master L.R.A. - anul II
ANACOLUUL
Anacolutul este un !eno"en sintactic de discontinuitate #n construc$ia %ro%ozi$iei sau
!razei, o deviere de la nor"ele sinta&ei literare, 'discontinuitate( s%eci!ic) li"*ii %o%ulare +i
!a"iliare, "ai ales variantei orale. Anacolutul re%rezint) o ,!ractur)- la nivelul or.aniz)rii +i
al coeren$ei unui enun$, const/nd #n #ntreru%erea, reluarea, de o*icei la distan$), +i "odi!icarea
construc$iei sintactice du%) alt ti%ar structural.
0n .eneral, anacolutul este considerat o .re+eal) .ra"atical) +i de stil, dar %oate !i
!olosit inten$ionat #n li"*a literar) %entru a o*$ine anu"ite e!ecte.
Anacolutul este o .re+eal) de stil const/nd #n #ntreru%erea construc$iei .ra"aticale
#nce%ute +i continuarea !razei cu alt)construc$ie
1
.
2rin analo.ie cu !eno"ene din do"eniul !oneticii, anacolutul %oate !i nu"it un
accident sintactic, care are ca rezultat desta*ilizarea structurii unei unit)$i sintactice.
Construc$iile anacolutice re%rezint) o discontinuitate sintactic)
3
care se "ani!est) la
nivelul realiz)rii !or"ale a enun$ului, care au #n vedere cate.oriile .ra"aticale de caz,
%ersoan) +i nu")r.
Anacolutul cazului, anti%ala.)
4
care se e&%lic), cel "ai !recvent, %rin neres%ectarea
unor restric$ii de caz 5reac$iune cazual)6 sau de %re%ozi$ie 5reac$iune %re%ozi$ional)6, i"%use
de centrul .ru%ului ver*al cu !unc$ia sintactic) de %redicat. Realizarea sa %rototi%ic) cu%rinde
un .ru% no"inal sau %rono"inal a c)rui centru realizeaz) o valoare de caz cores%unz)toare
%ozi$iei sintactice din structura unei %ro%ozi$ii %rinci%ale sau a unei %ro%ozi$ii su*ordonate,
care devine noncon!or") cu re.i"ul cazual 5a*andonarea cazului no"inativ +i acuzativ #n
!avoarea altui caz6.
Anacolutul cazului no"inativ se e&%lic) %rin tendin$a s%ontan) de a #nce%e !raza sau
%ro%ozi$ia cu cazul no"inativ 7 su*iect 5la nu"e sau la %ronu"e6. Construc$ia nu se continu),
iar vor*itorul 7 reconsider/ndu-+i "odalitatea de e&%ri"are 7 trans!or") no"inativul #n caz
o*li.atoriu +i, deci, su*iectul #n co"%le"ent 5direct sau indirect6.
Mama, cnd am plecat, i-a prut foarte ru.
0n li"*a vor*it), anacolutul cazului no"inativ este "arcat %rin izolarea no"inativului
7 care ocu%), #n .eneral, %ri"ul loc #n enun$ 7 de restul construc$iei. Izolarea este "arcat) %rin
intercalarea unei construc$ii re.ente sau su*ordonate, izolare ce duce la sus%endarea rela$iei
de interde%enden$) a su*iectului #n no"inativ cu %redicatul +i la #nlocuirea lui cu o rela$ie de
de%enden$) !a$) de ver*ul sau construc$ia ver*al) cu !unc$ie de %redicat, rela$ie i"%us) de
re.i"ul cazual sau de re.i"ul %re%ozi$ional.
El, pe parcursul operei, i vine n minte copilria pe care i-a petrecut-o mpreun cu
prietenul su. ,5#nt/lnit #n e&%ri"area studen$ilor6
2recizez c) solu$ia corect) ar !i ca %ronu"ele el s) ai*) acela+i caz cu %ronu"ele i, +i
ast!el a" avea:
Lui, pe parcursul operei, i vine n minte copilria pe care i-a petrecut-o mpreun cu
prietenul su.
Un boier, cnd a primit oala cu must rou, i s-au ncreit
1
8ic$ionarul 9&%licativ al li"*ii ro"/ne, %. 4:.
3
Mioara, Avra", Anacolutul, LLR, 3, 1;;<, %. =->.
4
?ra"atica Acade"iei li"*ii ro"/ne, II. 9nun$ul, 9ditura Acade"iei, Bucure+ti, 3@@>, %.:=>
oc!ii de rs.
Su*iectul acestui enun$ este ante%us su*ordonatei, cu al c)rei ver* se acord) #n .en,
nu")r +i %ersoan), +i de+i l)sat #n a!ara construc$iei, este reluat %rin %ronu"ele i, cu !unc$ie de
co"%le"ent indirect #n cazul dativ. ?re+eala ar !i evitat) dac) su*stantivul un boier ar avea
acela+i caz ca +i %ronu"ele cu care este reluat. 8eci, corect ar !i: ,Unui boier, cnd a primit
oala cu must rou, i s-au ncreit oc!ii de rs.
0n li"*a scris), anacolutul ca"ului nominativ se re"arc) %rin izolarea su*iectului de
restul enun$ului, aceasta %roduc/ndu-se din cauza intercal)rii unor cuvinte, a unor
su*ordonate sau a unorconstruc$ii .erunziale.
#$iar cine va umbla i nu va i"bndi nimic, acela, s tie c i se va tia capul. 52etre
Is%irescu, %reuceanu, %. 1@36
Un alt anacolut al cazului este cel al cazului acuzativ, nu"it +i acu"ativul suspendat.
Acesta se %roduce %rin #ntreru%erea rela$iei de su*ordonare, ter"enul su*ordonat r)"/n/nd
!)r) re.entul de care, #n structura continu) +i co"%let), de%inde +i care i-a i"%us #nscrierea %e
o anu"it) %ozi$ie #n cadrul cate.oriei cazului, av/nd #n enun$ statutul de constituent
sus%endat. 0n "aAoritatea situa$iilor, acest ter"en este un acuzativ %re%ozi$ional, iar re.entul
cu care ar !i tre*uit s) a%ar) #n rela$ie sintactic) este un re.ent de ti% ver*al.
=
&e-a 'aba oarba, se lea( la oc!i o bucat de pn", i cel le(at trebuie s prind pe cei
din )ur.
0n acest e&e"%lu, anacolutul se datoreaz) elipsei. Locutorul, descriind Aocul &e-a
'aba oarba, o"ite ver*ul re.ent al acuzativului de-a 'aba oarba, concentr/nd in!or"a$ia.
8ac) s-ar #ntre.i structura inco"%let) +i discontinu) a enun$ului, a" avea:
&e-a 'aba oarba *copiii se )oac aa+, se lea( la oc!i o bucat de pn", i cel le(at
trebuie s prind pe cei din )ur. Ceea ce #i %er"ite locutorului s) !ie eli%tic #n e&%ri"are,
l)s/nd anu"ite in!or"a$ii i"%licite este !a%tul c) el +tie sau %resu%une c) interlocutorul
dis%une de un anu"it nu")r de in!or"a$ii re!eritoarela te"a de discurs 5de e&e"%lu, &e-a
'aba oarba este numele unui )oc6 +i conteaz) %e coo%erarea acestuia. 9volu$ia "esaAului se
realizeaz), ast!el, din introducerea tre%tat) +i constant) de con$inuturi ra%ortate la ceea ce este
deAa s%us.
2ute" vor*i +i de anacolutul persoanei, acesta a%are #n cazul #n care %ersoanele
%rono"inale sau ver*ale sunt a*andonate #n !avoarea altor %ersoane +i are #n vedere tot rela$ia
de interde%enden$) dintre su*iect +i %redicat, a!ect/nd acordul acestora.
Ea, a rmne repetent, ar fi ceva urt.
0n acest enun$, anacolutul persoanei s-a %rodus %rin a*andonarea %ersoanei
%rono"inale ea 5persoana a ----a, numrul sin(ular6 #n !avoarea e&%resiei ver*ale
i"%ersonale ar fi urt.
?re+eala %oate !i #nl)turat) dac) %ronu"ele ea ar !i eli"inat: ,. rmn repetent, ar fi ceva
urt.
E/ist i anacolutul acordului a%are datorit) nerealiz)rii acordului #ntre ele"entele
care din %unct de vedere .ra"tical %ot !i i"%licate #n acest !eno"en 5!ie #ntre su*iect +i
%redicat, !ie #ntre su*stantiv +i adAectiv6.
0are muncete are de unde tri, care nu muncete nu are ce
mnca.
8ezacordul #n acest e&e"%lu s-a %rodus #ntre su*iect +i %redicatB su*iectul este
nee&%ri"at, iar %redicatul nu are aceea+i %ersoan) cu su*iectul. ?re+eala %oate !i #nl)turat),
dac) %redicatele 5muncim, avem6 ar avea acela+i "od +i %ersoan) ca +i %redicatele din %ri"a
%arte a enun$ului.
=
Aurelia, Merlan, Sinta&a +i se"antica 7 %ra."atica li"*ii ro"/ne vor*ite, 9ditura
Universit)$ii -Al. Ioan Cuza-, Ia+i, 1;;C, %. :3
a6 9&e"%le din li"*a vor*it):
#&ac aceasta ne e destinul, facem i treaba aceasta.
8ezacordul dintre %ronu"ele de"onstrativ aceasta, .enul !e"inin +i su*stantivul
destinul, a!lat la .enul "asculin duce la a%ari$ia anacolutului. Corect ar !i:
&ac acesta ne e destinul, facem i treaba aceasta.
$unde s-astrn(e (unoaiele, acolo se arunc i sacul.
?re+eala din acest e&e"%lu %oate !i #nl)turat) dac) %redicatul s-astrn(e ar !ace
acordul #n nu")r cu su*iectul (unoaiele:
$unde s-astrn( (unoaiele, acolo se arunc i sacul.
*6 9&e"%le din li"*a scris):
Un sriman poet odat-au reclamat$5Ale&andru 8onici, 1oetul i bo(atul, 9ditura Corint,
3@@4, %a.. C46
8ezacordul #n acest vers s-a %rodus #ntre %redicatul au reclamat 5%ersoana a III-a,
nu")rul %lural6 +i su*iectul un poet 5nu")rul sin.ular6. Acordul %redicatului cu su*iectul
tre*uie s) se
!ac) la nu")rul sin.ular: ,Un sriman poet odat-a reclamat$
Atunci c/nd oa"enii vor*esc "odeleaz) cuvintele, sta*ilesc rela$ii #ntre ele, selecteaz)
conte&tul %otrivit inten$iei de a trans"ite idei. Ideile se co"unic) #n unit)$i "ari, #n #"*in)ri
de cuvinte, con!or" nor"elor .ra"aticale. 0ntre "or!olo.ie +i sinta&) le.)turile sunt evidente:
!or"a cuvintelor este i"%us) de nor"ele sintactice ale asocierii cuvintelor, %entru a da un
con$inut ideilor noastre. S-a %utut s%une cDiar c) "or!olo.ia e&ist) %entru c) e&ist) sinta&a,
cuvintele, cu un anu"it sens.
>
Bi*lio.ra!ie:
&icionarul e/plicativ al limbii romne, 9ditura Acade"iei Ro"/ne, Institutul de
Lin.vistic) ,Ior.u Iordan-, Bucure+ti, 3@1@.
%ramatica 2cademiei limbii romne, II. 9nun$ul, 9ditura Acade"iei, Bucure+ti, 3@@>
Merlan, Aurelia, .inta/a i semantica 3 pra(matica limbii romne vorbite, 9ditura
Universit)$ii -Al. Ioan Cuza-, Ia+i, 1;;C
Mioara, Avra", 2nacolutul, LLR, 3, 1;;<,
Ro*u, Eladi"ir, .emantic i sinta/. -mplicaie semantic i implicaie structural,
#n S9M., 1;C1
>
Eladi"ir, Ro*u, Se"antic) +i sinta&). I"%lica$ie se"antic) +i i"%lica$ie structural), #n S9M., 1;C1, %. 13=-1=1.