Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum Vitae

Curriculum vitae

Informaii personale

Prenume/Nume Alexandru Galan
Adres

Sat Corocaiesti,com Veresti,Jud Suceava
Telefon 07!"!#"0$
%&mail Alex'(alan#)*+a,oo-com
Na.ionalitate /om0n
1ata na2terii #! iulie #33#
Sex 4
Experiena profesional
Perioada
5unc6ia ocu7at
Numele 8i adresa an(a9atorului
Ti7ul activita6ii sau sectorul de activitate
iulie "0#:
;ntern
Auto Andronac,e
Sta(iu de 7ractic
Perioada iulie "0#"
5unc.ia sau 7ostul ocu7at ;ntern
Numele 2i adresa an(a9atorului Auto Andronac,e
Ti7ul activit.ii sau sectorul de activitate Sta(iu de 7ractic
Perioada "00!&"0#0
Calificarea / di7loma o<.inut 1i7loma de <acalaureat
1isci7linele 7rinci7ale studiate 4atematica, informatica, fi=ica
Numele 2i ti7ul institu.iei de >nv.m0nt Cole(iul Te,nic 4i,ai %minescu,1um<raveni
Perioada
Calificarea / di7loma o<.inut
Numele 2i ti7ul institu.iei de >nv.m0nt
1e7artamentul

"0#0&"0#$
;n curs de o<6inere & ;n(iner/1i7loma de ?icen6
@niversitatea Te,nic AG,eor(,e Asac,iB ;a8i, 5acultatea de 4ecanic
;n(inerie 4ecanica
A7titudini 2i com7eten.e 7ersonale
Curriculum Vitae
?im<a %n(le= nelegere Vorbire Scriere
Limba Franceza Ascultare Citire Partici7are la
conversa.ie
1iscurs oral %x7rimare scris
4ediu 4ediu 4ediu 4ediu 4ediu
mediu mediu mediu mediu 4ediu
Com7eten.e 2i a<ilit.i sociale
Socia<il, motivat, ca7acitatea de lucru >n ec,i7, disci7linat-
Com7eten.e 2i a7titudini de utili=are a
calculatorului
4icrosoft Cffice, SC?;1DC/ES "003&"0#",CAT;A
PermisFeG de conducere Cate(oria H, o<6inut >n anul "0#:

Puncte tari Puncte sla<e
Socia<il
S7irit de ec,i7a
S7irit altruist
Cr(olios
;nca7atanat

S-ar putea să vă placă și