Sunteți pe pagina 1din 27

Editura Universitar Danubius, Galai

2010
CHIRIC LEFTER
UNIVERSITATEA DANUBIUS DIN GALAI
DEPARTAMENTUL DE NVMNT LA DISTAN I FRECVEN REDUS
FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE
Anul I, semestrul II
MARKETING
Marketing 2
Toate drepturile pentru aceast lucrare sunt reervate autorului! "eproducerea ei
inte#ral sau $ra#mentar este interis!
Editura Universitar %Danubius& este recunoscut de
'onsiliul (aional al 'ercetrii )tiini$ice
din *nvm+ntul ,uperior -cod 111.200/0
ISBN: 97!"#"!$%%!&&!7
Tipo#ra$ia Zigotto Galai
Tel!1 022/!344141
Marketing 2
'U5"I(,
1. '(()*+ ,+-./'()0121( ! C3)*()1'12 4( -3212 ,+-./'()0121( 5) /63)3,(/
Apariia 6i devoltarea conceptului de mar7etin# 8
"elaiile mar7etin#ului cu celelalte 6tiine 10
9unciile 6i principiile mar7etin#ului 11
Domeniile 6i specialiarea mar7etin#ului 12
:ediul de mar7etin# 1;
Analia mediului de mar7etin# al <ntreprinderii 20
=biectivele speci$ice unitii de <nvare
"eumat 21
Teste de autoevaluare 21
>iblio#ra$ie minimal 22
2. C33-73)+'/2/ 8(/*/(
Aspecte #enerale privind coordonatele pieei 23
5iaa <ntreprinderii 24
5iaa produsului 32
Elemente comune di$eritelor cate#orii de piee de <ntreprinderi
6i produse
3/
'ererea de mr$uri 6i servicii 34
=$erta de mr$uri 6i servicii ;2
'on?unctura pieei 6i strate#iile de pia ale <ntreprinderii ;4
=biectivele speci$ice unitii de <nvare
"eumat /8
Teste de autoevaluare /8
>iblio#ra$ie minimal 40
Marketing 3
3. S'17(( 4( 6/-6/'9-( 7/ ,+-./'()0
De$inirea studiilor 6i cercetrilor de mar7etin# 42
,ursele de in$ormare <n studiile 6i cercetrile de mar7etin# 43
,tructura 6i tipolo#ia studiilor 6i cercetrilor de mar7etin# 43
'adrul #eneral de or#aniare a studiilor 6i cercetrilor de
mar7etin#
4/
Te@nici de investi#are 6i de anali a datelor <n studiile 6i
cercetrile de mar7etin#
4A
:etode, te@nici 6i instrumente utiliate <n studiile 6i cercetrile
de mar7etin#
81
=biectivele speci$ice unitii de <nvare
"eumat A4
Teste de autoevaluare A8
>iblio#ra$ie minimal AA
4. S'-+'/0(( 4( 832('(6( 7/ ,+-./'()0
9actorii activitii de mar7etin# 6i miBCul de mar7etin# 102
5olitica de produs 10;
5olitica de pre 110
5olitica de distribuie 112
5olitica de promovare 124
=biectivele speci$ice unitii de <nvare
"eumat 1;1
Teste de autoevaluare 1;2
>iblio#ra$ie minimal 1;2
B(:2(30-+;(/ <7/ /2+:3-+-/ + 61-=121(>
Marketing ;
I(T"=DU'E"E
:odulul intitulat Marketing se studia <n anul I 6i viea dob+ndirea de
competene <n domeniul mar7etin#ului!
Competenele pe care le vei dob+ndi sunt urmtoarele1
inte#rarea 6tiinei mar7etin#ului <n sistemul economicD
asumarea mecanismelor economiei de piaD
raportarea la cercetarea de mar7etin# <n mod constantD
elaborarea strate#iilor de mar7etin# pentru diverse $irme!
'oninutul este structurat <n urmtoarele uniti de <nvare1
C tiina marketingului - Coninutul i rolul marketingului n economie;
C Coordonatele pieei;
C Studii i cercetri de marketing;
C Strategii i politici de marketing.
*n prima unitate de <nvare, intitulat tiina marketingului - Coninutul i
rolul marketingului n economie 6i vei re#si operaionaliarea unor obiective
speci$ice careCi vor permite1
C s descrii conceptele 6i orientrile de mar7etin#D
C s ar#umentei rolul 6i $unciile mar7etin#uluiD
C s eBplici variabilele mediului de mar7etin# al $irmei!
Dup ce vei studia coninutul acestui capitol, 6i vei parcur#e biblio#ra$ia
recomandat! 5entru apro$undare 6i autoevaluare ii propun eBerciii 6i teste
adecvate!
Dup ce vei parcur#e in$ormaia esenial, <n a doua unitate de <nvare
Coordonatele pieei, vei reu6i sa ac@iiionei obiective precum1
C s descrii di$eritele cate#orii de pieeD
C s determini modalitile de aciune <n piaa $irmeiD
C s motivei relaiile dintre di$eritele cate#orii de pia!
Ea in$ormaia coninut <n unitatea de <nvare, se adau# biblio#ra$ia
recomandat! 'a sCi evalue #radul de <nsu6ire a cuno6tinelor, vei reolva o
lucrare de veri$icare, al crei reultat <l vei a$la prin tutorele recomandat!
*n a treia unitate de <nvare, Studii i cercetri de marketing, te va pune <n
contact cu domeniul de avan#ard al disciplinei, ast$el <nc+t vei $i capabil1
C s inte#rei cercetarea de mar7etin# <n economieD
C s ar#umentei $unciile cercetrii de mar7etin#D
C s operei cu instrumente speci$ice domeniului!
Marketing /
)i aici, la in$ormaia de curs se adau# cea din biblio#ra$ia recomandat,
necesar <n $ormarea ta ca specialist <n economie!
A patra unitate de <nvare, Strategii i politici de marketing, te va a?uta s
dob+nde6ti competene speci$ice pro$esiei, <nc+t vei $i capabil1
C s descrii miBCul de mar7etin#D
C s coroborei politica de produs cu cea de preD
C s distin#i <ntre promovare 6i distribuie!
>iblio#ra$ia recomandat vine <n completarea in$ormaiei din curs 6i te vor
a?uta s reolvi o lucrare de veri$icare! "eultatul acesteia 6i recomandrile pe
care i le voi $ace te vor a?uta s adopi o strate#ie de <nvare ast$el <nc+t s
reolvi <n condiii optime subiectele propuse!
Fei primi, dup $iecare doua capitole parcurse, lucrri de veri$icare, cu cerine
clare, pe care le vei reolvaD <n acest $el vei <ndeplini obiectivele pe care leCam
$ormulat! Fei rspunde <n scris la aceste cerine, $olosinduCte de suportul de
curs 6i de resursele suplimentare indicate! Fei $i evaluat dup #radul <n care ai
reu6it s operaionaliei obiectivele! ,e va ine cont de acurateea reolvrii,
de modul de preentare 6i de promptitudinea rspunsului! 5entru neclariti 6i
in$ormaii suplimentare vei apela la tutorele indicat!
N?B? In$ormaia de specialitate o$erit de curs este minimal! ,e impune <n
consecin, parcur#erea obli#atorie a biblio#ra$iei recomandate si reolvarea
sarcinilor de lucru, a testelor 6i lucrrilor de veri$icare! Doar <n acest $el vei
putea $i evaluat cu o not corespuntoare e$ortului de <nvare!
L(='+ F(01-(23-
9i#ura 3!1! ,c@ema distribuiei -circulaiei0 mr$urilor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11;
9i#ura 3!2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!118
9i#ura 3!2 'analele sau circuitele indirecte scurte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11A
9i#ura 3!3! 'anal indirect scurt de distribuie av+nd ca intermediar o $irm EnCGros -cu
ridicata0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!120
9i#ura 3!;! 'anal indirect mediu de distribuie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!120
9i#ura 3!/! 'anal indirect de distribuie lun#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!121
Marketing 4

@? TIINA MARKETINGULUI ! CONINUTUL I
ROLUL MARKETINGULUI N ECONOMIE
@?@? A8+-(*(+ 4( 7/AB32'+-/+ 63)6/8'121( 7/ ,+-./'()0

@?&? R/2+*((2/ ,+-./'()0121( 61 6/2/2+2'/ 4'(()*/


@#
@?%? F1)6*((2/ 4( 8-()6(8((2/ ,+-./'()0121(
@@
@?C? D3,/)((2/ 4( =8/6(+2(A+-/+ ,+-./'()0121(
@%
@?$? M/7(12 7/ ,+-./'()0
@$
@?"? A)+2(A+ ,/7(121( 7/ ,+-./'()0 +2 5)'-/8-()7/-((
&#
O:(/6'(B/ =8/6(;(6/ 1)('9*(( 7/ 5)B9*+-/
R/A1,+'
&@
T/='/ 7/ +1'3/B+21+-/
&@
B(:2(30-+;(/ ,()(,+29
&&
Obiective specifice:
Ea s$+r6itul capitolului, vei avea capacitatea1
s descrii conceptele 6i orientrile de mar7etin#D
s ar#umentei rolul 6i $unciile mar7etin#uluiD
s eBplici variabilele mediului de mar7etin# al $irmei!
Timp mediu estimat pentru studiu individual: 6 ore
Marketing 8

'@iric Ee$ter tiina marketingului - Coninutul i rolul marketingului n economie
@?@? A8+-(*(+ 4( 7/AB32'+-/+ 63)6/8'121( 7/ ,+-./'()0
@?@?@? D/;()(-/+ 63)6/8'121( 7/ ,+-./'()0
Marketingul D repreint o concepie, o $iloso$ie de a$aceri priv+nd orientarea
<ntreprinderilor ctre pia, adaptarea acestora la condiiile pieei 6i crearea cadrului
necesar diri?rii $luBului de bunuri economice, de la productori sau realiatori, la
consumatori sau utiliatori!
Din acest punct de vedere,
:ar7etin#ul constituie o $unciune esenial a <ntreprinderii moderne, care
completea celelalte ;1)6*(1)( +2/ 5)'-/8-()7/-(( -te@nicoCadministrativ,
cercetareCdevoltare, producie, comercial, $inanciarCcontabil, personalCresurse
umane0, -/=8/6'(B ;1)6*((2/ 7/ 63)716/-/ +2/ 5)'-/8-()7/-(( 6i o$er suport
6tiini$ic ;1)6*((23- 7/ ,+)+0/,/)' <63)716/-/> +2/ 5)'-/8-()7/-((, respectiv,
$unciilor de previiuneCplani$icare, or#aniare, motivareCantrenare, coordonare 6i
controlCevaluare!
'a etimolo#ie 6i termen economic, ,+-./'()012 este le#at de activitile de pia - to
mar7etC a des$6ura tranacii de pia0 studiul pieii constituie doar una din
componentele principale ale 6tiinei 6i practicii de mar7etin#!
Ea $el ca 6i ,+)+0/,/)'12, mar7etin#ul poate $i abordat tridimensional, ca 6tiin,
art 6i practic economic, $iind unul din domeniile cu cea mai spectaculoas
devoltare <n toate mediile vieii economicoCsociale!
Arta mar7etin#ului deriv din abilitile, cuno6tinele 6i practicile puse la dispoiia
mana#ementului $irmei, pentru crearea de bunuri economice, de piee 6i de pstrarea 6i
devoltarea acestora, <n bene$iciul <ntreprinderii, al consumatorilor <ntreprinderii 6i al
societii, <n #eneral!
=rientarea spre client, or#aniarea 6i des$6urarea activitilor, previiunea evoluiei
$enomenelor 6i proceselor economice din cadrul unei <ntreprinderi -or#aniaii0,
constituie doar un aspect al coninutului activitilor de mar7etin#, la care se adau#1
C inte#rarea tuturor $unciilor <ntreprinderii -or#aniaiei0 <n realiarea obiectivelor
propuseD
C contracararea concurenei 6i obinerea unui avanta? monopolistic temporarD pe
se#mentul de pia <n care activea <ntreprindereaD
C adaptarea permanent a <ntreprinderii la cerinele 6i condiiile pieei, la mediul
intern 6i eBternD
C cre6terea e$icienei economice a <ntreprinderii -or#aniaiei0 etc!
"ealiarea tuturor acestor deiderate presupune eBistena 6i utiliarea unui
()='-1,/)'+'3- 7/ ,+-./'()0 adecvat $iecrei <ntreprinderi -or#aniaii0,
inventivitate, receptivitate 6i cunoa6tere ri#uroas a mediului economic 6i social, <n
care evoluea produsul -serviciul0 6i <ntreprinderea la nivelul economiei naionale
6i internaionale!
Marketing AR/*()/*(
+6/='/
+=8/6'/E
'@iric Ee$ter tiina marketingului - Coninutul i rolul marketingului n economie
@?@?&? D EB321*(+ ,+-./'()0121(
EB321*(+ ,+-./'()0121( are la ba dinamismul economicoCsocial 6i valenele
pro#resului te@nic, al noilor te@nolo#ii de producie 6i comercialiare, dar 6i
diversi$icrii 6i cre6terii continue a nevoilor de consum, sub in$luenele e$ectelor de
inte#rare 6i de #lobaliare ale pieei!
'u toate c este $oarte #reu s se $ac anumite delimitri, datorit viiunii unitare a
mar7etin#ului asupra ciclului economic de producere, des$6urare 6i urmrire a
bunurilor <n consum, <n evoluia sa mar7etin#ul a cunoscut urmtoarele orientri,
respectiv1
C orientarea ctre producieD
C orientarea ctre produsD
C orientarea ctre v+nri -comercialiare0D
C orientarea ctre client!
Trebuie $cut totu6i meniunea c toate etapele preentate <n evoluia mar7etin#ului,
inclusiv o tendin actual, respectiv %orientarea&, care pune <ntrCun plan principal
contracararea loial a concurenei, prin mecanismele speci$ice economiei de pia,
coeBist 6i se mani$est la nivelul $iecrei $irme!
1! 3-(/)'+-/+ 69'-/ 8-3716*(/ G pune accentul pe cre6terea o$ertei 6i reducerea
preurilor, respectiv pe nivelul produciei 6i nivelul costurilor, obiectivul principal al
<ntreprinderii $iind ,+F(,(A+-/+ 8-3;('121( prin cre6terea produciei, concomitent cu
reducerea costurilor pe unitate de produs!
2! 3-(/)'+-/+ 69'-/ 8-371= G pune accentul pe realiarea unor produse de <nalt
te@nolo#ie 6i <nalt calitate, <ncorpor+nd o mare valoare adu#at 6i care #arantea
maBimiarea pro$itului $irmei!
2! 3-(/)'+-/+ 69'-/ BG)A9-( G pune accentul pe per$ecionarea metodelor 6i te@nicilor
de v+nare -comercialiare0 a produselor, urmrinduCse pstrarea 6i devoltarea
se#mentului de consumatori -utiliatori0 ai produsului sau serviciului $irmei!
*n acest sens sunt utiliate te@nicile speci$ice de mar7etin#, priv+nd promovarea 6i
v+narea produselor, sub devia %vindem tot ceea ce putem produce&, desi#ur, cu
respectarea condiiilor de e$icien economic!
3! 3-(/)'+-/+ 69'-/ 62(/)' G cunoscut 6i sub denumirea de orientarea de mar7etin#,
pune accentul pe nevoile clientului -orientarea dat de client0, pe determinarea 6i
satis$acerea nevoilor acestora, la condiii de e$icien economic ridicat, sub devia1
%satis$acie maBim pentru client& 6i pro$it maBim!
*n ultima perioad, pe msura cre6terii $enomenului de #lobaliare a produciei 6i
des$acerii de bunuri materiale 6i servicii 6i totodat, <n condiiile mani$estrii
pre#nante a criei economice mondiale, <ncep+nd cu a doua ?umtate a anului 2008,
asistm la mani$estarea a dou noi tendine de orientare a mar7etin#ului, respectiv1
C orientarea concurenialD
C orientarea social!
O-(/)'+-/+ 63)61-/)*(+29 nu trebuie privit ca o nou optic, pentru c una din
premisele principale ale apariiei 6i devoltrii mar7etin#ului a constituitCo eBcesul de
o$ert eBistent pe pia 6i <n consecin concurena la nivelul produciei 6i
comercialirii bunurilor! 'eea ce doresc s sublinie, este totu6i, revenirea la ori#ini,
Marketing 10
'@iric Ee$ter tiina marketingului - Coninutul i rolul marketingului n economie
pe motivul c toate celelalte orientri 6i tendine ale mar7etin#ului au $ost asimilate
de?a de ctre <ntreprinderi -or#aniaii0!
De alt$el, este o reacie la importana dat orientrii ctre client al <ntreprinderii,
ls+nd pe plan secundar, 8-3716*(+ 6i lucru deosebit de #rav, nepermis, 63)61-/)*+!
O-(/)'+-/+ =36(+29 sau mar7etin#ul societal este un concept relativ nou, lansat de
5ro$esorul PH(2(8 K3'2/- de la (ort@Hestern UniversitI, con$orm cruia, una din
sarcinile importante ale <ntreprinderilor -or#aniaiilor0, este 6i aceea de meninere
6i sporire a bunstrii consumatorilor 6i a societii -Jotler, 1AA40!
Indi$erent de tipul de orientare dominant la nivelul unei <ntreprinderi -or#aniaii0,
trebuie s $acem meniunea c, din punctul nostru de vedere, $unciunea de mar7etin#
trebuie s viee at+t produsul -serviciul0, producia <n ansamblul ei 6i <ntreprinderea,
c+t 6i clienii, concurena 6i societatea <n #eneral, obiectivul $inal $iind satis$acerea
maBim a consumatorului 6i maBimiarea pro$itului <ntreprinderii! De asemenea,
trebuie subliniat $aptul c orientrile 6i practicile de mar7etin# trebuie s susin
devoltarea durabil, <n care 63,83)/)'+ 7/ ,/7(1 s devin o prioritate <n planurile
6i strate#iile de devoltare a $irmelor!
S+-6()+ 7/ 216-1 @
5reint principalele orientri ale mar7etin#ului 6i speci$ic
avanta?ele 6i deavanta?ele $iecrui tip de orientare!
@?&? R/2+*((2/ ,+-./'()0121( 61 6/2/2+2'/ 4'(()*/
:ar7etin#ul are prin eBcelen, un 6+-+6'/- ()'/-7(=6(82()+-, $iind una din cele mai
noi discipline economice, care <6i consolidea <n permanen propriul obiect de
activitate, $olose6te un instrumentator propriu de corectare 6i dispune de o
terminolo#ie speci$ic preluat de 6tiina 6i practica economic!
Desi#ur, la baa $ormrii 6i consolidrii 6tiinei 6i practicilor de mar7etin# st
disciplina Economie -Economics0, dar 6i Economia comercial, 'ontabilitatea
,tatistic, matematicile economice, :ana#ementul, ,ociolo#ia, 5si@olo#ia, )tiina
:r$urilor -:ercolo#ia0, Urbaniscul comercial, Dreptul comercial, In$ormatica etc!
:ar7etin#ul a preluat concepte, teorii, te@nici, metode 6i instrumente de lucru de la
ma?oritatea 6tiinelor economice, comerciale, ?uridice, 6tiine $iBe etc!, dar a 6i
trans$erat acestor 6tiine, cuno6tine, metode 6i te@nici moderne pentru studierea 6i
cercetarea raporturilor acestei 6tiine cu mediul lor intern 6i eBtern!
Tocmai de aceea, ma?oritatea speciali6tilor 6i practicienilor din toate mediile
economicoCsociale, consider mar7etin#ul o 6tiin dar 6i o practic economic, o
Marketing 11

'@iric Ee$ter tiina marketingului - Coninutul i rolul marketingului n economie
nou optic economic vi+nd diri?area $luBului de bunuri de la productor la
consumator, respectiv, una dintre cele mai (,83-'+)'/ ;1)6*(1)( +2/ 5)'-/8-()7/-((
,37/-)/?
Marketing 12
'@iric Ee$ter tiina marketingului - Coninutul i rolul marketingului n economie
S+-6()+ 7/ 216-1 &
"e$lect sensul relaiilor pe care le are 6tiina mar7etin#ului cu
%Economia& 6i %:ana#ementul&!
@?%? F1)6*((2/ 4( 8-()6(8((2/ ,+-./'()0121(
9unciile mar7etin#ului trebuie abordate pornind de la $unciile mana#eriale 6i
$unciunile <ntreprinderii, <n care re#sim 6i $unciunea de mar7etin# care
$undamentea deciiile mana#eriale 6i creea traseul pe care trebuie sCl parcur#
produsul -serviciul0 de la locul de producie, la locul de consum, inte#r+nd <n
permanen $eedbac7Cul transmis de consumatori 6i canalele de distribuie, <n #eneral!
,tabilirea cu eBactitate a $unciilor mar7etin#ului este un proces deosebit de compleB,
tocmai datorit caracterului interdisciplinar al 6tiinei 6i practicilor de mar7etin#, <ns
<n esen se pot sc@ia urmtoarele $uncii sau obiective principale, respectiv1
C $uncia de investi#are 6i prospectare a pieeiD
C $uncia de devoltare a produciei de bunuri economiceD
C $uncia de per$ecionare 6i devoltare a distribuiei mr$urilorD
C $uncia de adaptare continu a $irmei la mediu intern sau eBternD
C $uncia de promovare 6i in$luenare a cererii de mr$uri 6i serviciiD
C $uncia de identi$icare, promovare 6i devoltare a serviciilor postCv+nareD
C $uncia de maBimiare a e$icienei economice a <ntreprinderiiD
C $uncia social etc!
1. 9uncia de investi#are 6i prospectare a pieei se realiea prin instrumente,
te@nici 6i metode speci$ice de cercetare a o$ertei 6i cererii de mr$uri 6i servicii,
identi$icarea nevoilor e$ective, poteniale 6i teoretice ale consumatorilor, poiia
concurenei, preurile, canalele de distribuie 6i toate celelalte elemente pe care le
inte#rea cate#oria economic de pia!
2. 9uncia de devoltare a produciei de bunuri economice, respectiv a produciei
de bunuri materiale 6i servicii, pentru pstrarea 6i c+6ti#area de noi piee de
des$acere, contracararea concurenei, satis$acerea superioar a nevoilor
consumatorilor 6i nu <n ultimul r+nd, maBimiarea pro$itului $irmei!
3. 9uncia de per$ecionare 6i devoltare a distribuiei mr$urilor, viea <n
Marketing 12
'@iric Ee$ter tiina marketingului - Coninutul i rolul marketingului n economie
principal lo#istica mr$urilor, ale#erea, per$ecionarea 6i devoltarea canalelor de
distribuie, strate#iile de inte#rare pe vertical 6i oriontal ale $irmei, <n procesul
distribuiei -comercialirii0 mr$urilor!
4. 9uncia de adaptare continu a $irmei la mediul intern 6i eBtern, constituie una
din preocuprile principale ale mar7etin#ului 6i are <n vedere stabilirea strate#iilor
de abordare 6i rspuns la aciunea $actorilor interni 6i eBterni asupra <ntreprinderii
vi+nd at+t or#aniarea structural 6i preocupar a $irmei, care trebuie adaptat
obiectivelor stabilite dar 6i relaiilor de micro 6i macromediu eBtern care includ
$urniori, intermediari, clieni, concurena, mediul natural, mediul economic,
mediul te@nolo#ic, mediul demo#ra$ic, mediul ?uridic, politic, mediul social 6i cel
cultural!
5. 9uncia de promovare 6i in$luenare a cererii, constituie de asemenea, una din
$unciile importante ale mar7etin#ului, promovarea constituind, de alt$el, una din
componentele principale ale politicii de mar7etin#, care alturi de politica de
produs, politica de pre 6i politica distribuie, $ormea miBCul de mar7etin#!
In$luenarea cererii pentru un anumit produs sau serviciu ine, de asemenea, de
esena mar7etin#ului, de arte sau miestria de a determina un consumator sC6i
menin sau sC6i sporeasc cererea pentru produsul sau serviciul $irmei, respectiv,
de aCi determina pe consumatorii poteniali 6i pe macroconsumatori s cumpere
produsele sau serviciile $irmei!
6. 9uncia de identi$icare, promovare 6i devoltare a serviciilor postCv+nare,
constituie de asemenea, o $uncie important a mar7etin#ului, pe linia cre6terii
#radului de satis$acie a consumatorului, dar 6i a pro$itului $irmei, prin eBtensia
activitilor sale, respectiv printrCo devoltare eBtensiv a mar7etin#uluiD
7. 9uncia de maBimiare a e$icienei economice a <ntreprinderii, care alturi de
maBimiarea consumului, maBimiarea satis$aciei, maBimiarea probabilitilor de
ale#ere a consumatorilor 6i maBimiarea calitii vieii, constituie una din $unciile
obiective ale mar7etin#ului! Desi#ur, maBimiarea pro$itului, este scopul oricrei
<ntreprintor -cu eBcepia activitilor nonpro$it0, dar <n spiritul mar7etin#ului,
maBimiarea pro$itului trebuie s precead maBimiarea satis$aciei consumatorilor!
8. 9uncia social sau $uncia societal a mar7etin#ului este aceea de a determina
nevoile, cerinele 6i interesele consumatorilor de pe o anumit pia 6i de a le o$eri
satis$acia a6teptat, <ntrCun mod mai e$icient dec+t concurena, <n a6a $el <nc+t s
menin 6i s sporeasc bunstarea consumatorilor 6i a societii! -Jotler, 1AA40
Dac maBimiarea pro$itului 6i maBimiarea satis$aciei consumatorilor, repreint
$uncie obiectiv, investi#area 6i prospectarea pieei 6i a consumului, repreint o
$uncie premis a orientrii activitilor de mar7etin#, <n timp ce adaptabilitatea la
mediu <ntreprinderii repreint o $uncie mi?loc de realiare a $unciilor obiectiv!
-9lorescu, 1A810 "ealiarea $unciilor mar7etin#ului se baea pe respectarea
urmtoarelor principii1
C principiul e$icientei economiceD
C principiul libertii productorilor 6i al consumatorilorD
C principiul satis$acerii nevoilor consumatorilorD
C principiul educrii 6i in$ormrii consumatorilorD
C principiul proteciei consumatorilor etc!
9unciile mar7etin#ului trebuie privite <ntrCo str+ns interdependen, obiectivul $iind
realiarea unei producii care s o$ere satis$acie maBim consumatorilor <n condiiile
maBimirii pro$itului $irmei!
Marketing 13

R/*()/*(
+6/='/
+=8/6'/E
'@iric Ee$ter tiina marketingului - Coninutul i rolul marketingului n economie
S+-6()+ 7/ 216-1 %
Identi$ic noi $uncii ale mar7etin#ului <n conteBtul actual al economiei
de pia!
@?C? D3,/)((2/ 4( =8/6(+2(A+-/+ ,+-./'()0121(
)tiin 6i practic economic <n acela6i timp, mar7etin#ul sCa devoltat <ndeosebi dup
cel deCal doilea rboi mondial cu toate c #ermenii conceptului de mar7etin# aparin,
relativ, lui Adam ,mit@, <nc din 144/, care, <n lucrarea % T@e Kealt@ o$ (ations&
spunea c %'onsumul este scopul ultim al produciei, iar interesul productorului
trebuie s $ie urmrit p+n unde este necesar, pentru aCl promova pe cel al
consumatorului&
Domeniile mar7etin#ului viea produsele 6i serviciile, nevoile consumatorilor,
pieele locale, naionale 6i internaionale 6i piaa #lobal, dar 6i or#aniaiile nonpro$it,
administraiile locale 6i centrale, dar 6i or#anismele internaionale!
'onceptul de mar7etin# este asti atotcuprintor 6i se devolt concomitent pe dou
direcii -Lil M =N,ullivan, 1AA40, respectiv1
C devoltarea eBtensiv, prin lr#irea ariei de aplicare a mar7etin#ului <n noi
denumiri de activitate 6i <ntrCun numr tot mai mare de <ntreprinderi 6i or#aniaiiD
C devoltarea intensiv, prin promovarea, consolidarea, per$ecionarea 6i maturiarea
conceptului de mar7etin#, la nivelul <ntreprinderilor 6i or#aniaiilor care de?a lCau
adoptat!
De alt$el, devoltarea 6i aplicarea conceptelor de mar7etin# la nivelul economiei 6i
societii #lobale, a condus la o specialiare a acestuia pe domenii de activitate!
5rincipalele criterii care stau la baa tipirii-specialirii0 domeniilor mar7etin#ului
sunt1
C pro$itul activitii economiceD
C ramurile 6i sectoarele economieiD
C localiarea #eo#ra$ic sau criteriul teritorialD
C nivelul de or#aniare economicD
C scopul mar7etin#uluiD
C cate#oria sau #rupa de mr$uriD
C obiectivele 6i sarcinile pe care le urmre6te, etc!
1! ,pecialiarea mar7etin#ului dup pro$ilul activitilor economice G surprinde
urmtoarele delimitri1
C mar7etin#ul bunurilor de producie -materii prime, materiale, mi?loace $iBe0
C mar7etin#ul bunurilor de consum -mr$uri alimentare 6i nealimentare0
C mar7etin#ul serviciilor!
Marketing 1;
'@iric Ee$ter tiina marketingului - Coninutul i rolul marketingului n economie
2! ,pecialiarea mar7etin#ului pe sectoare sau ramuri de activitate G cuprinde
urmtoarele delimitri1
C mar7etin#ul industrialD
C mar7etin#ul a#ricol -a#romar7etin#0D
C mar7etin#ul transporturilorD
C mar7etin#ul turisticD
C mar7etin#ul $inanciarD
C mar7etin#ul instituional -al administraiei publice0D
C mar7etin#ul social -asistena social, sntate0
C mar7etin#ul electoral, etc!
2! ,pecialiarea mar7etin#ului dup criteriul teritorial cuprinde urmtoarele delimitri
conceptuale1
C mar7etin#ul intern -<n interiorul #ranielor rii0D
C mar7etin#ul eBtern sau internaional, operabil <n caul relaiilor 6i tranaciilor
internaionale!
3! ,pecialiarea mar7etin#ului dup nivelul de or#aniare economic, cuprinde
urmtoarele delimitri1
C micromar7etin# , aplicat la nivelul de unitate economic -<ntreprindere sau #rup de
<ntreprinderi, instituii0D
C macromar7etin#, aplicat la nivel de economie naional sau la nivelul sectoarelor
unei economii naionale!
;! ,pecialiarea mar7etin#ului dup scopul urmrit cuprinde urmtoarele delimitri1
C mar7etin# economic, aplicat activitilor economiceD
C mar7etin# social, aplicat activitilor socialeD
C mar7etin# cultural, aplicat activitilor culturaleD
C mar7etin# politic, aplicat activitilor politice etc!
/! ,pecialiarea mar7etin#ului dup $amilii sau #rupe de mr$uri cuprinde urmtoarele
delimitri1
C mar7etin#ul mr$urilor alimentareD
C mar7etin#ul mr$urilor nealimentareD
C mar7etin#ul activitilor de alimentaie public etc!
4! ,pecialiarea mar7etin#ului dup obiectivele 6i sarcinile pe care le urmre6te,
cuprinde urmtoarele delimitri -:aBim M G@erasim, 200/01
C mar7etin#ul stimulativ, av+nd ca obiectiv stimularea apariiei unei cereri, care
anterior sCa mani$estat <n mod e$ectivD
C mar7etin# conversional, care urmre6te modi$icarea unei cereri -repulsive0D
C mar7etin#ul devoltrii, care urmre6te impulsionarea unei cereri latenteD
C remar7etin#ul, av+nd ca obiect revitaliarea unei cereri timide sau eitanteD
C demar7etin#ul, av+nd ca obiectiv temperarea unei cereri eBcesiveD
Marketing 1/
'@iric Ee$ter tiina marketingului - Coninutul i rolul marketingului n economie
C me#amar7etin#ul, care viea aplicarea relaiilor de ordin economic, psi@olo#ic,
politic 6i public pentru a obine cooperarea altor parteneri sau $ore <n scopul
intrrii 6i.sau $uncionarii <n cadrul unei pieeD
C metamar7etin#ul, respectiv mar7etin#ul aplicat <n or#aniaiile cu scop
necomercial -administraie, culte, partide, or#aniaii 6i asociaii
ne#uvernamentale0!
At+t ca domeniu de aplicare, respectiv specialiare, cat 6i ca 6tiin economic,
mar7etin#ul <6i devolt <n permanen aria 6i s$era de aplicabilitate, mani$est+nduC
se ca un veritabil $actor de producie!
S+-6()+ 7/ 216-1 C
Identi$ic principalele criterii care stau la baa specialirii
mar7etin#ului!
Marketing 14
'@iric Ee$ter tiina marketingului - Coninutul i rolul marketingului n economie
@?$? M/7(12 7/ ,+-./'()0
:ediul de mar7etin# al unei <ntreprinderi sau or#aniaii cuprinde toi $actorii
interni 6i eBterni care acionea asupra acesteia 6i care a$ectea, <ntrCo msur mai
mare sau mai mic relaiile sau raporturile acesteia cu piaa!
Dup aciunea direct sau indirect pe care o eBercit asupra <ntreprinderii
-or#aniaiei0, respectiv dup posibilitile de control pe care le are <ntreprinderea
asupra aciunii 6i in$luenei acestora, $actorii de mediu se #rupea <n dou mari
cate#orii, respectiv1
C $actorii care alctuiesc -$ormea0 micromediul <ntreprinderii
C $actorii care alctuiesc -$ormea0 macromediul <ntreprinderii!
@?$?@? M(6-3,/7(12 )'-/8-()7/-((
:icromediul <ntreprinderii cuprinde ansamblul $actorilor eBterni cu in$luena
distinct asupra <ntreprinderii 6i care, <ntrCo msur important, pot $i monitoriai 6i
inui <n anumite limite sub control, aceasta 6i <n $uncie de per$ormana
mana#ementului la nivelul $iecrei <ntreprinderi!
:icromediul <ntreprinderii cuprinde urmtoarele cate#orii de $actori, respectiv1
C $urnioriiD
C clieniiD
C <ntreprinderile concurente -concurenii0D
C intermediarii -distribuitorii, comercianii, a#enii intermediari0D
C administraia public 6i or#anismele publiceD
C deintorii de interese!
@? 9urniorii G repreint acea cate#orie de $actori de micromediu repreentat de
toate persoanele $iice sau ?uridice care $urniea resursele de producie sau
$actorii de producie pe care <ntreprinderea -or#aniaia0 le $olose6te <n activitatea
sa economic -$urniori de materii prime, materiale, semi$abricate, produse $inite 6i
alte cate#orii de stocuri, $urniorii de imobiliri -mi?loace $iBe0, $urniorii
-prestatorii0 de servicii, respectiv $urniorii $orei de munc -mena?ele, instituii de
<nvm+nt, o$icii de munc etc!0!
Din punctul de vedere al mar7etin#ului, respectiv ca element de mediu de mar7etin#,
<ntreprinderea, pentru a contracta acest $actor de micromediu, trebuie s acionee <n
urmtoarele direcii1
C studiul 6i analia pieei pentru $actorii de producie necesariD
C selectarea $urniorilorD
C mani$estarea activitii acestoraD
C identi$icarea $actorilor de riscD
C politicile de preuri etc!
Marketing 18'@iric Ee$ter tiina marketingului - Coninutul i rolul marketingului n economie
&? 'lienii G repreint cate#oria de $actori de micromediu $ormat din toate
persoanele $iice sau ?uridice care cumpr produsele sau serviciile $irmei,
respectiv, toate pieele crora li se adresea $irma cu bunurile economice realiate!
Din punctul de vedere al mar7etin#ului, piaa de des$acere trebuie diviat <n
se#mente de pia $oarte bine de$inite 6i delimitate, respectiv1
C piee de consum -consumatori individuali sau consumuri colective0D
C piee de distribuie -de comercialiare0, $ormate din intermediari, respectiv
<ntreprinderi comerciale cu ridicata -en #ros0, <ntreprinderi comerciale cu
am+nuntul -en detail0 etc!D
C piee industriale, respectiv piaa <ntreprinderilor care $olosesc produsele $irmei <n
procesul de producie al altor bunuri economiceD
C piee #uvernamentale, $ormate din administraiile 6i or#anismele publice!
Desi#ur, aria clientelei se poate eBtinde la tot publicul $irmei, inclu+nd pe l+n#
clienii e$ectivi 6i clientela potenial sau teoretic, respectiv clientela $inanciar,
massCmedia etc!
Din punctul de vedere al mar7etin#ului, aciunile <ntreprinderii <n ceea ce prive6te
clienii, trebuie <ndreptate <n urmtoarele direcii1
C se#mentarea pieei <n baa unor criterii 6i te@nici de mar7etin#D
C studiul cererii pentru produsele 6i serviciile $irmeiD
C stabilirea politicii de preturiD
C motivaiile care stau la baa ac@iiionrii produsului sau serviciuluiD
C identi$icarea serviciilor postviionare care pot $i realiate sau devoltateD
C studierea comportamentului mr$urilor <n consum etc!
%? 'oncurena G este repreentat de toate <ntreprinderile -or#aniaiile0 care
produc 6i.sau des$ac -comercialiea0 aceea6i cate#orie de bunuri materiale 6i
servicii 6i care a$ectea activitatea 6i interesele <ntreprinderii!
Din acest punct de vedere, amatorii AE JIE, 6i OA'J T"=(T care au scris lucrarea
%:ar7etin# Kar$are& -:ar7etin#ul ca rboi0, consider c cea mai bun lucrare de
mar7etin# nu a $ost scris de vreo somitate <n materie de la Larvard 6i nici de la marile
companii americane, ci de un #eneral prusac, JA"E F=( 'EAU,EKITP, <ntitulat
%Despre rboi& 6i publicat <n anul 1822, care preint principiile strate#ice care stau
la baa succesului militar, principii care ar putea $i aplicate de 6tiina mar7etin#ului <n
economia de pia, pentru identi$icarea, contracararea 6i dep6irea concurenei! De
alt$el, aceste idei stau la baa %orientrii ctre concuren& a mar7etin#ului,
concurena, at+t ca o concuren #eneric -ale#erea alternativelor care satis$ac aceea6i
necesitate0, c+t 6i ca 6i concuren <ntre produse sau concuren <ntre mrci de produse
sau de comer!
De alt$el, tipolo#ia concurenei este $oarte lar#, $irmele concurente put+nduCse adresa
acelora6i cate#orii de nevoi ale clienilor -concurena direct0, prin o$erta de produse
similare sau di$erite, respectiv, se pot adresa unor nevoi di$erite, ale clienilor
-concurena indirect0, dar care in$luenea a$acerile <ntreprinderii!
'ontrar teoriilor incipiente ale mar7etin#ului, con$orm crora concurena este
respectat de $irmele din aceea6i bran6 sau sector de activitate, <n realitate, toate
<ntreprinderile, <ntrCo msur mai mare sau mai mic, sunt concurente, deoarece
doresc s <nsu6easc pentru sine, acela6i venit -de eBemplu, un consumator individual
Marketing 1A


'@iric Ee$ter tiina marketingului - Coninutul i rolul marketingului n economie
<6i poate utilia un venit $iB, pentru a cumpra un costum de @aine, o perec@e de
panto$i sau s mear# <ntrCo eBcursie G $irmele care o$er produsele sau serviciile
respective av+nd o concuren indirect0! Din punctul de vedere al mar7etin#ului,
aciunile <ntreprinderii <n ceea ce prive6te concurena, trebuie s se aBee pe
urmtoarele discuii1
C identi$icarea 6i studiul pieelor concurenteD
C stabilirea tipolo#iei 6i identi$icarea concurenteiD
C selectarea atent a maselor 6i se#mentelor de pia <n care trebuie s se activeeD
C politicile de preuriD
C aplicarea strate#iilor de eBtindere sau restr+n#ere a pieeiD
C preocupri <n vederea lansrii de noi produse 6i servicii concureniale sau
complementare etc!
C? Intermediarii, distribuitorii 6i comercianii sunt cate#orii economice cu acela6i
<neles, respectiv intermediari <ntre producie 6i consum, care acionea <n s$era
circulaiei mr$urilor 6i care repreint $actori de macromediu importani pentru
<ntreprindere, <n sensul c realiea distribuia 6i promovarea <n mare msur a
produselor 6i serviciilor <ntreprinderii!
Ale#erea intermediarilor 6i canalelor de distribuie trebuie s constituie una din
preocuprile importante de mar7etin# al <ntreprinderii 6i <n $uncie de ca, trebuie
avute <n vedere inclusiv opiunile de inte#rare pe vertical sau pe oriontal pentru
obinerea e$icienei economice a activitilor des$6urate! 5reocuprile mar7etin#ului
<n ceea ce prive6te intermediarii trebuie s se aBee pe urmtoarele direcii1
C selectarea $ormelor de distribuie -comer $iB, mobil, comer electronic etc!0D
C selectarea 6i cunoa6terea <n pro$unime a canalelor de distribuieD
C msuri strate#ice privind lun#imea, limea 6i ad+ncimea canalelor de distribuie
etc!
$? Administraia public 6i or#anismele publice G repreint una din componentele
importante de micromediu care include1
C administraie 6i clientel de stat -consilii ?udeene, consilii locale, primarii, instituii
descentraliate etc!0D
C societi 6i instituii $inanciarCbancare 6i de asi#urri, $onduri de <nvestiii etc!D
C mass media audio, video, presa scrisD
C marele public, care #enerea opinia public cu privire la produsele 6i serviciile
<ntreprinderii etc!
"elaiile <ntreprinderii cu instituiile statului privind plata prelurilor obli#atorii
-impoite, taBe, contribuii0 relaiile cu mediul $inanciarCbancar, de asi#urri 6i de
<nvestiii, cu or#anismele europene etc! pot a$ecta <n mod serios activitatea
<ntreprinderii 6i tocmai de aceea, preocuprile mar7etin#ului <n acest sens, trebuie
<ndreptate <n urmtoarele direcii1
C <mbuntirea cadrului #eneral al relaiilor cu instituiile statuluiD
C statul, prin administraia central sau local, prin instituiile statului se comport <n
cadrul pieei, at+t ca le#iuitor al cadrului pieei, c+t 6i ca un a#ent economic, ca
v+ntor 6i cumprtor de bunuri economice 6i tocmai de aceea, trebuie avut <n
vedere o abordare di$ereniat de mar7etin# <n concordan cu interesele
<ntreprinderiiD
Marketing 20

'@iric Ee$ter tiina marketingului - Coninutul i rolul marketingului n economie
C promovarea sau dimpotriv, deni#rarea produselor 6i serviciilor $irmei, prin massC
media poate a$ecta <n sens poitiv sau ne#ativ activitatea 6i interesele $irmei etc!
"? Deintorii de interese G repreint, de asemenea, un $actor important al
micromediului $irmei, cuprin+nd un spectru lar# de persoane interesate de
or#aniarea, conducerea 6i reultatele $irmei, respectiv1
C acionari 6i asociaiD
C bncile comercialeD
C massCmediaD
C administraia publicD
C personalul propriu al $irmeiD
C or#anismele ne#uvernamentale de mediu, protecia consumatorului, protecia
$amiliei, protecia animalelor etc!
Dup cum se poate observa, anumite entiti sau $actori de micromediu au o aciune
compleB 6i tocmai de aceea, mar7etin#ul $irmei trebuie s le tratee cu $oarte mare
atenie!
Deintorii de interese, <ndeosebi acionarii, asociaii 6i personalul $irmei au o
in$luen puternic <n deciiile de mana#ement, <n stabilirea strate#iilor 6i politicilor
$irmei pe termen scurt, mediu 6i lun# 6i tocmai de aceea mar7etin#ul trebuie s se
aBee <n acest sens, pe urmtoarele direcii1
C satis$acerea <ntrCo msur important a intereselor acionarilor, asociailor 6i
salariailorD
C satis$acerea intereselor administraiei centrale 6i locale -plata impoitului, taBelor 6i
contribuiilor, dar 6i crearea de locuri de munc0D
C aciuni de susinere 6i promovare a unor interese locale etc!
@?$?&? M+6-3,/7(12 5)'-/8-()7/-((
:acromediul <ntreprinderii este $ormat din ansamblul $actorilor eBterni,
incontrolabili de ctre mana#ementul <ntreprinderii, conin+nd cadrul #eneral 6i
mediul <n care <6i des$6oar activitatea <ntreprinderea!
5rincipalele variabile necontrolabile, respectiv principalii $actori de macromediu care
in$luenea <ntrCo msur considerabil activitatea $irmei, sunt1
C $actori naturaliD
C $actori economiciD
C $actori te@nolo#iciD
C $actori demo#ra$ici 6i socioCculturaliD
C $actori politici, ?uridici 6i instituionali!
1! :ediul natural G constituie una din principalele variabile de macromediu, o$er
cadrul natural de des$6urare al activitilor economice 6i de care depinde
abundena, respectiv de resurse naturale, repartiarea lor #eo#ra$ic, amplasarea,
concentraia de substan util etc!
Marketing 21


'@iric Ee$ter tiina marketingului - Coninutul i rolul marketingului n economie
'unoa6terea <n pro$unime a elementelor de mediu natural 6i luarea deciiilor <n
concordan cu aceste elemente trebuie s constituie una din preocuprile de ba ale
politicilor de mar7etin# la nivelul <ntreprinderilor!
:ediul natural al unei <ntreprinderi <ntrCo msur important, nu poate $i sc@imbat,
<ns activitile $irmei pot $i adaptate mediului natural prin strate#ii 6i politici de
mar7etin# e$iciente!
2! :ediul economic G constituie, de asemenea unul dintre cei mai importani $actori
de macromediu, care prin multitudinea elementelor sale in$luenea ma?or deciiile
6i activitatea <ntreprinderii!
5rincipalele elemente ale mediului economic cu in$luen semni$icativ asupra
<ntreprinderilor sunt1
C preurileD
C in$laiaD
C distribuia veniturilor <n societateD
C economiile 6i creditulD
C calitatea economiei mondiale 6i a economiilor naionale, respectiv perioadele de
cre6tere economic, de sta#nare sau recesiuneD
C <ncrederea populaiei <n economie 6i <n sistemul $inanciarCbancarD
C nivelul impoitelor, taBelor 6i contribuiilorD
C buna #uvernare <n domeniul economic etc!
Toate aceste elemente <6i pun amprenta asupra evoluiei <ntreprinderii 6i cu toate c <n
marea lor ma?oritate sunt elemente sau variabile necontrolabile sau $oarte #reu de
controlat, politicile de mar7etin# ale <ntreprinderii trebuie s se aBee pe urmtoarele
direcii1
C adaptarea <ntreprinderii la mediul economicD
C modi$icarea, pe c+t posibil, a structurii produciei -serviciilor0 <n $uncie de ciclurile
economiceD
C adoptarea unor politici de preuri care s in seama de puterea de cumprare a
populaieiD
C adoptarea unor msuri cu caracter antiin$laionistD
C monitoriarea atent a ratelor de sc@imb 6i adoptarea unor politici valutare care s
prote?ee interesele $irmei etc!
2! :ediul te@nolo#ic G cuprinde ansamblul $actorilor care viea dou aspecte
principale de macromediu, respectiv1
C nivelul te@nolo#iilor la nivel mondial, naional 6i la nivel de <ntreprindereD
C nivelul de devoltare al capitalului uman, a abilitilor, aptitudinilor 6i capacitailor
$iecrui individ, <nsu6ite prin instruire!
Din punctul de vedere al mar7etin#ului, impactul $actorilor te@nolo#ici asupra
mediului <ntreprinderii, trebuie orientat <n urmtoarele direcii1
C devoltarea produsului -serviciului0 pentru satis$acerea maBimal a nevoilor
consumatorilorD
C stimularea activitilor de invenie 6i inovaie <n baa noilor te@nolo#iiD
Marketing 22

'@iric Ee$ter tiina marketingului - Coninutul i rolul marketingului n economie
C lansarea pe piee de noi produse 6i servicii <n baa noilor te@nolo#ii, a pro#resului
te@nicoC6tiini$icD
C 're6terea e$ectului de #ravitate pentru produsele 6i serviciile $irmei, atra#erea unor
noi se#mente de consumatori -utiliatori0 etc!
3! :ediul demo#ra$ic 6i socioCcultural G se re$er la $actorii demo#ra$ici, la
modelele de comportament <ntre di$eritele se#mente ale populatei, la structura
socioCcultural, reli#ioas 6i etnic a populaiei, la valorile culturale locale, onale,
re#ionale sau naionale etc!
Fariabilele demo#ra$ice 6i socioCculturale au o puternic in$luen asupra mediului
<ntreprinderii, politicilor de mar7etin# ale acesteia vi+nd urmtoarele aspecte1
C numrul populaieiD
C structura nevoilor de consumD
C densitatea populaieiD
C distribuia #eo#ra$ic a populaieiD
C se#mentarea populaiei <n $uncie de v+rst, seB, nivelul veniturilor etc!D
C obiceiurile de consum ale populaieiD
C <nclinaia spre economie sau consumD
C elementele de$initorii ale mena?elorD
C mobilitatea <n spaiu a populaieiD
C repartiarea teritorial 6i pe medii -urban 6i rural0 a populaieiD
C rata mobilitiiD
C valorile culturale, reli#ioase 6i etniceD
C elementele de eticD
C elementele de apartenenD
C re$leciile interumane etc!
Elementele mediului demo#ra$ic 6i socioCcultural permit dimensionarea pieei
produsului 6i a <ntreprinderii <n conteBt local, re#ional, naional 6i internaional!
;! :ediul politicoC?uridic 6i internaional G repreint o cate#orie compleB de $actori,
care acionea asupra $irmei, <ntrCo manier mai mare sau mai mic, cei mai
importani dintre ace6tia $iind urmtorii1
C politica #uvernamental 6i buna #uvernareD
C stabilitatea politicD
C stabilitatea le#islativD
C $ormele de #uvernare 6i partidele politiceD
C cadrul le#islativ privind protecia concurenei 6i le#islaia antitrustD
C cadrul le#islativ privind protecia consumatorilorD
C cadrul le#islativ privind protecia drepturilor de proprietate industrial 6i
intelectualD
C politicile de inte#rare economic 6i monetarD
C instituiile care elaborea 6i aplic le#islaia etc!
Marketing 22


R/*()/*(
+6/='/
+=8/6'/E
'@iric Ee$ter tiina marketingului - Coninutul i rolul marketingului n economie
Adaptarea <ntreprinderii la variabilele mediului politic, ?uridic 6i instituional,
constituie o preocupare important de mar7etin#, care poate contribui la
e$icientiarea activitilor!
S+-6()+ 7/ 216-1 $
Identi$ic principalele interconeBiuni <ntre $actorii de micromediu 6i cei
de macromediu!
@?"? A)+2(A+ ,/7(121( 7/ ,+-./'()0 +2 5)'-/8-()7/-((
:ediul de mar7etin# al unei <ntreprinderi trebuie tratat <n ansamblul sau 6i <n
coneBiune cu spaiul 6i timpul <n care acesta <6i des$6oar activitatea! Fariabilele de
macromediu 6i cele de micromediu sunt la $el de importante, iar di$erena dintre ele
este relativ, unii din $actorii de in$luen av+nd at+t o aciune direct, c+t 6i indirect
asupra <ntreprinderii, cum sunt $actorii instituionali, de eBemplu!
Atributul cel mai important al mediului <ntreprinderii este evoluia sau dinamica
mediului, $apt ce presupune o adaptare permanent a <ntreprinderii la mediul su
intern 6i eBtern!
*n consecin, este necesar la nivelul <ntreprinderii, adoptarea unui proces sistematic
de identi$icare a sc@imbrilor semni$icative de mediu, anali+nd relevana acestora 6i
impactul -in$luena0 pe care o pot avea asupra <ntreprinderii, respectiv1
=bservarea, respectiv cercetarea 6i depistarea <n starea incipient, a tuturor
sc@imbrilor 6i modi$icrilor de mediu 6i luarea msurilor corespuntoareD
:onitoriarea tendinelor poitive 6i ne#ative de mediu 6i luarea msurilor
corespuntoare, <n $uncie de caD
5ro#noarea, <n sensul delimitrii ariei, viteei 6i intensitii sc@imbrii
-modi$icrii0 $actorilor de mediuD
Analia potenialului e$ect al sc@imbrilor -modi$icrilor0 $actorilor de mediu,
asupra capacitii <ntreprinderii de a realia obiectivele propuse!
Desi#ur, aceste etape repreint doar una din modalitile de abordare a mediului
<ntreprinderii, care din punctul nostru de vedere trebuie monitoriat 6i controlat <n
permanen, adapt+nd <ntreprinderea 6i dinamica mediului!
S+-6()+ 7/ 216-1 "
5reentai un punct de vedere cu privire la modul de reacie al
<ntreprinderii la sc@imbrile -modi$icrile0 variabilelor de mediu!
Marketing 23
'@iric Ee$ter tiina marketingului - Coninutul i rolul marketingului n economie
T/='/ 7/ +1'3/B+21+-/
1! :ar7etin#ul repreint1
a0 o nou 6tiin economicD
b0 o nou optic economicD
c0 un nou concept economicD
d0 o $iloso$ie de a$aceri care urmre6te maBimiarea pro$itului, <n condiiile
satis$acerii maBime a clienilor!
Marketing 2;
R/A1,+'
M+-./'()012 repreint o 6tiin 6i o practic economic, relativ nou, devolt+nduC
se cu precdere, <n a doua ?umtate a secolului QIQ, c+nd marile companii americane
au <nceput s pun <n practic 6i s devolte conceptele de mar7etin#, <ns elemente
6i concepte de mar7etin# <nt+lnim 6i la clasicii economiei politice! Etimolo#ia
cuv+ntului ,+-./'()0 provine de la participiul preent al verbului en#leesc, '3
,+-./'IJ cu <nelesul de realiare a tranaciilor de pia, respectiv operaiuni de
v+nareCcumprare! 5e parcursul evoluiei sale, mar7etin#ul a avut di$erite orientri,
<n $uncie de perioadele istorice traversate de economia mondial, cele mai
semni$icative dintre ele $iind orientarea ctre producie 6i produs, orientarea ctre
v+nri, orientarea ctre clieni, etc! 9iind o 6tiin cu o poli lar# de aplicaii
practice, mar7etin#ul a cunoscut o tipiare pe domenii 6i specialiri care cuprind
practic toate s$erele vieii economice, dar 6i ale celei sociale 6i politice! ,eva 6tiinei
mar7etin#ului vine de la disciplina Economie -Economic0, <ns pe msura evoluiei 6i
a devoltrii sale 6iCa creat un sistem de relaii reciproce cu ma?oritatea 6tiinelor
economice, sociale, ?uridice, administrative, politice, respectiv 6tiinele $iBe
-matematica, $iica etc!0!
'@iric Ee$ter tiina marketingului - Coninutul i rolul marketingului n economie
2! Etimolo#ia cuv+ntului mar7etin# este de ori#ine1
a0 americanD
b0 an#loCsaBonD
c0 latin!
2! Apariia 6i devoltarea mar7eti#ului se datorea1
a0 lipsei de pe pia a bunurilor economiceD
b0 abundenei de bunuri materiale 6i servicii de piaD
d0 interesului $irmelor de aC6i promova produsele 6i serviciileD
e0 satis$acerii superioare a necesitilor clienilorD
$0 dinamismului economicoCsocial, abundenei de bunuri economice, obinerea
unui pro$it maBim, <n condiiile satis$acerii maBimale a necesitilor clienilorD
#0 #sirii unor mi?loace e$iciente de lupt <mpotriva concurenei!
3! 5rincipalele elemente ale conceptului de mar7etin# viea1
a0 orientarea <ntreprinderii ctre satis$acerea clienilorD
b0 devoltarea produciei, a produsului 6i a pro$ituluiD
c0 studiul pieei, reclama 6i publicitatea comercialD
d0 preurile 6i distribuia mr$urilor!
;! :otivai ale#erea urmtoarelor orientri ale $irmei1
a0 orientarea spre producieD
b0 orientarea spre produsD
c0 orientarea spre v+nriD
e0 orientarea ctre clientD
$0 orientarea ctre contracararea concureneiD
#0 orientarea societal -social0
/! 'are sunt in$luenele ma?ore pe care le poate provoca macromediul $irmeiD
4! 'are sunt in$luenele ma?ore pe care le poate provoca micromediul $irmeiD
8!'are trebuie s $ie poiia $irmei la sc@imbarea -modi$icarea0 variabilelor de mediu1
a0 s adaptee $irma la calitile pieeiD
b0 s reduc preul produselor 6i serviciilor realiateD
c0 s creasc preul produselor 6i serviciilor realiateD
d0 s a6tepte autore#larea pieei!
A! 5reciai le#turile intrinseci dintre $unciile mar7etin#uluiD
10! 'are sunt principiile care stau la baa $unciilor de mar7etin#R
Marketing 2/
'@iric Ee$ter tiina marketingului - Coninutul i rolul marketingului n economie
B(:2(30-+;(/ ,()(,+29
Marketing 24