Sunteți pe pagina 1din 2

LUCIAN BLAGA, Eu nu strivesc corola de minuni a lumii

- Tema i viziunea despre lume


- Elemente de compoziie i lima!
- Apartenena la modernism
- "eta#or$ revelatorie%%%%
"odernismul este un curent literar%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

L% Bla&a a #ost poet, dramatur& i #ilozo# din perioada interelic$, a c$rui creaie liric$ se 'ncadreaz$ 'n
modernism% (oezia Eu nu strivesc corola de minuni a lumii desc)ide volumul deutului la&ian, Poemele luminii
din *+*+, este o art$ poetic$ i un te,t reprezentativ pentru lirica modernist$ i pentru creaia autorului, un e,emplu
de 'minare a poeziei cu #ilozo#ia%
(oezia treuie pus$ 'n relaie cu #ilozo#ia autorului spre a #i 'neleas$% -e tie c$ L%Bla&a are un sistem
#ilozo#ic propriu, 'n cadrul c$ruia conceptul #undamental este acela de mister. .n viziunea #ilozo#ului, cunoaterea
uman$ este limitat$ de c$tre Marele Anonim, care a instituit cenzura transcendent% (rin urmare, lumea este plin$
de mistere ce #ormeaz$ #armecul universului% Autorul identi#ic$ dou$ tipuri de cunoatere/ cea paradiziac, o
cunoatere de tip lo&ic, raional prin care sunt elucidate misterele i pe care poetul o respin&e i cea luciferic, o
cunoatere de tip ma&ic, mistic, prin care misterele sunt prote!ate, c)iar 'mo&$ite% Aceste idei pot #i recunoscute i
'n te,tul poetic%
(oezia prezint$ particularit$ile liricii moderniste/ discurs astro#ic, versuri ale i liere, scrierea cu
ma!uscul$ doar la 'nceputul #razei lirice, aspect care asi&ur$ continuitatea ideii 'n cadrul unei secvene0 asocieri
neoinuite de cuvinte, meta#or$ 'nci#rat$, lirism accentuat%
-u raport tematic, Eu nu strivesc corola de minuni a lumii este o art$ poetic$ pentru c$ autorul 'i prezint$
concepia despre misiunea poetului% -e 'ncadreaz$ 'n lirismul gnoseologic, pentru c$ aordeaz$ tema cunoaterii%
Viziunea este tragic, 'ntruc1t cunoaterea total$ spre care tinde dintotdeauna omul 'nt1mpin$ ostacolul de
netrecut al cenzurii transcendente instituite de "arele Anonim% Cititorul recunoate aici idei din #ilozo#ia autorului,
transpuse 'n meta#ore i ima&ini artistice%
(oezia este construit$ pe aza unei relaii de opoziie 'ntre cele dou$ tipuri de cunoatere su&erate de
meta#orele revelatorii/ lumina altora, semni#ic1nd cunoaterea lo&ic$, raional$ prin care misterele sunt revelate
2cunoaterea paradiziac$3 i pe care poetul o respin&e i lumina mea, semni#ic1nd cunoaterea ma&ic$, mistic$, prin
care misterele sunt prote!ate i 'mo&$ite2cunoaterea luci#eric$3% La nivelul le,ico-&ramatical, opoziia este
susinut$ de con!uncia adversativ$ dar. Titlul i incipitul poeziei sunt identice i pun 'n eviden$ ideea central$ a
te,tului, i anume, c$ misiunea poetului este s$ prote!eze misterele din univers/ Eu nu strivesc corola de minuni a
lumii.
4iscursul liric se structureaz$ 'n spiritul esteticii moderniste din versuri compacte, 'n cadrul c$ruia se
identi#ic$ dou$ #raze lirice% "i!loacele artistice #olosite pentru e,primarea ideii poetice sunt de #actur$ modernist$%
Metafora central este corola de minuni a lumii, semni#ic1nd 'nveliul de #rumusei al lumii alc$tuit din misterele
ce se sustra& cunoaterii umane% Este o meta#or$ plasticizant$ 'n clasi#icarea autorului, deoarece &enereaz$ o
ima&ine artistic$, vizual$% Lumina este un termen c)eie al te,tului, o meta#or$ simol pentru cunoatere, laitmotiv
al volumului Poemele luminii. (oetul sancioneaz$ &estul altora de a suprima misterele din univers prin cunoaetrea
lo&ic$% Ideea este e,primat$ prin meta#orele verale nu strivesc, ucid, sugrum. (rin coninutul lor noional, aceste
vere su&ereaz$ violena% Acestui &est i se opune atitudinea protectoare a poetului #a$ de minunile lumii/ eu cu
lumina mea sporesc a lumii tain. "isterele se a#l$ pretutindeni, ne 'ncon!oar$, aa cum su&ereaz$ enumeraia de
#actur$ e,presionist$, oinut$ prin asocierea unor elemente 'ntre care nu e,ist$ o le&$tur$ lo&ic$ evident$, &ener1nd
oscuritate, cate&orie ne&ativ$, de#initorie pentru lirica modern$/ n flori, n ochi, pe buze ori morminte, reluat$ 'n
#inalul poeziei% 5ersul este reluat 'n #inal 'ntr-o #orm$ uor modi#icat$%
Comparaia ampl$ din versurile/ i-ntocmai cum cu razele ei albe luna nu mic!oreaz, ci tremurtoare
mre!te !i mai tare taina nop"ii a!a mbog"esc !i eu ntunecata zare cu largi fiori de sf#nt mister conine o
valoroas$ ima&ine artistic$ a te,tului% Criticul literar E% Lovinescu a oservat c$ poetul L%Bla&a este un artist al
ima&inilor i #olosete #recvent procedeul comparaiei prin care al$tur$ un termen material i unul intelectual% Aici
termenul intelectual este 'mo&$irea 6'ntunecatei z$ri7 cu 6lar&i #iori de s#1nt mister7, respectiv, cunoaterea de tip
luci#eric, iar termenul material este lumina lunii care ampli#ic$ vra!a nopii%
"otivul pentru care poetul 'i propune s$ prote!eze i s$ 'mo&$easc$ misterele este iuirea, aa cum
su&eaz$ propoziia cauzal$ cu care se 'nc)eie poezia/ cci eu iubesc !i flori !i ochi !i buze !i morminte.
.n poezie se poate identi#ica un c1mp semantic al misterului/ vraj, tain, ntuneric, adncime, noapte,
nenelesuri, neptruns, fior i poezia poate #i considerat$ o art$ poetic$ i 'n sensul c$ lanseaz$ vocaurarul predilect
al autorului% Aezarea 'n prim-plan a eului ca suiect al actului de cunoatere este evideniat$ prin repetarea
pronumelui personal 6eu7 care apare de cinci ori 'n te,tul poeziei i o dat$ 'n titlu, aspect care con#er$ re#le,ivitate,
tr$s$tur$ de#initorie pentru lirica lui L%Bla&a%