Sunteți pe pagina 1din 1

Prietenii cntrei

Muzica i versurile: Ana Motora IonescuSus pe rmurele, cip, cirip, cirip
Cnt psrele, cip, cirip, cirip!
Jos n codrul verde, uri-n glasul lor
Mormie ntr-una, mor, mor, mor.

Cucu, cucu, cip, cirip, cirip
Cucu, cucu, mor, mor, mor.


Sus pe r mu re - le, cip, ci - rip, ci -rip

Cn - t p s re - le, cip, ci - rip, ci - rip!


Jos n co - drul ver - de, ur - i-n gla - sul lor

Mor m - ie n - tru - na, mor, mor, mor.


Cu - cu, cu - cu, cip, ci - rip, ci - rip


Cu - cu, cu - cu, mor, mor, mor.