Sunteți pe pagina 1din 1

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Schimbrile aduse la Maastricht Tratatului CE erau legate pentru prima dat de


chestiunea pliticii industriale! reali"are care pate #i atribuit ini$iati%elr Parlamentului
care au spri&init stimularea rergani"rii sectrului siderurgic! care necesita plitic
industrial mai dinamic' Parlamentul a adptat numerase re"lu$ii! de e(emplu)
re"lu$ia din *+ mai *,,- re#eritare la Cartea Cmisiei intitulat .Cmpetiti%itatea
industriei eurpene/ a identi#icat punctele slabe din ecnmia eurpean 0de e(emplu!
pre"en$ insu#icient 1n nile dmenii ale tehnlgiilr in#rma$iei! in%esti$iile sc"ute!
sistemele #iscale ne#a%rabile care pr%ac relcri ale 1ntreprinderilr! pia$ unic
#ragmentat 1mpreun cu lipsa unei identit$ii eurpene a 1ntreprinderilr2 3i a slicitat
Cmisiei s pre"inte plitic industrial eurpean autentic ba"at pe cmbina$ie de
stimulente pentru 1ncura&area in%esti$iilr! pentru spri&inirea mderni"rii industriilr %echi
3i utili"area capitalului de risc4
re"lu$ia din *5 ianuarie *,,, a slicitat Cmisiei anali" detaliat a e#ectelr cri"ei
#inanciare interna$inale asupra industriei UE! 1n special 1n ca"ul dmeniilr te(tilelr!
$elului 3i cnstruc$iilr na%ale4
re"lu$ia din *6 iunie 7887 a e%aluat cmunicarea Cmisiei din niembrie 788*
intitulat .Men$inerea anga&amentelr! cre3terea ritmului/ 9COM0788*2 :+*; 3i a reiterat! 1n
special! spri&inul PE pentru biecti%ul Cnsiliului Eurpean de la Lisabna din 7888 de a
#ace din UE! p<n 1n 78*8! .cea mai cmpetiti% 3i dinamic ecnmie ba"at pe
cuna3tere din lume! capabil de de"%ltare durabil cu lcuri de munc mai multe 3i
mai bune 3i ce"iune scial mai mare/4
re"lu$ia din , iunie 7885 a salutat deci"ia Cmisiei de a #ace din plitica industrial
priritate pe agenda UE 3i a spri&init prm%area unei plitici industriale practi%e pentru a
1ncura&a 3i a anticipa schimbrile structurale 3i pentru a de"%lta ba" industrial slid
3i cmpetiti%4
re"lu$ia din 5 iulie 788: intitulat .Un cadru plitic pentru cnslidarea industriei
prductare a Uniunii Eurpene = spre abrdare mai integrat a pliticii industriale/
9788:>78860INI2; a salutat cmunicarea Cmisiei care a stabilit un cadru plitic 3i un
prgram de lucru 1mbunt$it pentru industriile prductare pentru anii urmtri 3i
cnsider cmunicarea 1n cau" drept un element esen$ial pentru cnturarea unei plitici
industriale slide 3i echilibrate prin cmbinarea msurilr sectriale cncrete 3i a
ini$iati%elr pri%ind pliticile intersectriale'