Sunteți pe pagina 1din 25

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I

SPORTULUI
CENTRUL NAIONAL DE DEZVOLTARE A
NVMANTULUI PROFESIONAL I TEHNIC
Anexa nr. ...... la OMECTS nr..... din ...2012
CURRICULUM
pentru
CLASA a X-a
NVMANT PROFESIONAL DE 2 ANI
Domeniul de pregtire de baz: MECANIC
Domeniul de pregtire profesional general:
LCTURIE MECANIC STRUCTURI
Aria curricular TEHNOLOGII
Cultura de specialitate, pregtire practic i stagii de pregtire practic
2012
Autori:
Carmen Clinescu proesor inginer, grad didactic !, Colegiul
Te"nic de Aeronautic #$enri Coand%,
&ucureti
Angela Brlean proesor inginer, grad didactic !, 'rupul (colar
!ndustrial )S.*anteli+on%, &ucureti
Consuela Royu proesor inginer, grad didactic !, Colegiul
Te"nic ),i+itrie -eonida%, &ucureti
Carmen Mrginean proesor inginer, grad didactic !, 'rupul (colar
!ndustrial #C. &r.nco/eanu%, &r0ila
Constantin Ghiban proesor inginer, grad didactic !, Colegiul
Te"nic de Aeronautic #$enri Coand%,
&ucureti
ASISTEN C.N.D.I.P.T.
ANGELA POPESCU - expert curriculum, C.N.D.I.P.T.
2
PLAN DE NVMANT
clasa a X -a
nv(mnt profesional de 2 ani
Domeniul de pregtire profesional general: LCTURIE MECANIC STRUCTURI -
condi(ie de acces pentru calificrile profesionale:
Lctu construcii metalice i utilaj tehnoloic
Lctu construcii na!ale
Tu"ulator na!al
Constructor#montator $e structuri metalice
Con%ecioner t&m'lrie $in aluminiu i mase 'lastice
Lctu construcii structuri aerona!e
Lctu mecanic 'restri ser!icii
Tinichiiu !o'sitor auto
I. Cultur de specialitate yi pregtire practic
Modulul I. Asamblarea structurilor metalice
Total ore/an: 455
din care1 -a2orator te"nologic 103
!nstruire practic 240
Modulul II. Organe de mayini
Total ore/an: 175
din care1 -a2orator te"nologic 53
!nstruire practic 60
Modulul III. Dispozitive yi instala(ii de ridicat yi transportat
Total ore/an: 105
din care1 -a2orator te"nologic 7
!nstruire practic 60
Total ore/an 21 ore/sptmn x 35 sptmni/an 735 ore/an

II. Stagiu de pregtire practic - CDL
`


Total ore/an 30 ore/sptmn x 6 sptmni/an 180 de ore/an
TOTAL GENERAL: 915 ore /an
Not:
1. 8n clasa a 97a, orele de la2orator te"nologic i orele de instruire practic se pot desura
at.t :n la2oratoarele i atelierele unit;ii de :n/;+.nt, c.t i la operatorul econo+ic<
institu;ia pu2lic partener pentru pregtirea practic.
2. 8n clasa a 97a, stagiul de pregtire practic C,-
=
se reali>ea> la operatorul econo+ic<
institu;ia pu2lic partener? pentru a rspunde ne/oilor anga@atorilor din sectorul !MM,
stagiile de pregtire practic pot i organi>ate i :n unitatea de :n/;+.nt, conor+
Metodologiei de organi>are i unc;ionare a :n/;+.ntului proesional de 2 ani, apro2at
prin OMECTS nr.51A4 din 05.02.2012.
5
3. ,enu+irea i con;inutul +odulului<+odulelor /or i sta2ilite de ctre unitatea de
:n/;+.nt :n parteneriat cu operatorul econo+ic<institu;ia pu2lic partener, cu
apro2area inspectoratului colar, :n /ederea do2.ndirii unit;ilor de co+peten;e c"eie1
#Lucrul n echip%, Pregtirea pentru integrarea la locul de munc i )Tranziia de la
coal la locul de munc din standardul de pregtire proesional.
LISTA UNITILOR DE COMPETENE DIN STANDARDELE DE PREGTIRE
PROFESIONAL PE CARE SE FUNDAMENTEAZ CURRICULUMUL
UNITI DE COMPETENE CHEIE
LUCRUL N ECHIP
PREGTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNC
TRANZIIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC
COMUNICARE I NUMERAIE
ASIGURAREA CALITII
LUCRUL N ECHIP
UNITI DE COMPETENE TEHNICE
DOCUMENTAIE TEHNIC
ORGANE DE MAINI
ASAMBLAREA STRUCTURILOR METALICE
INTERPRETAREA DOCUMENTAIEI TEHNICE
UTILIZAREA DISPOZITIVELOR I INSTALAIILOR DE RIDICAT I
TRANSPORTAT
B
MODULUL I : ASAMBLAREA STRUCTURILOR METALICE
1. Not introductiv
Modulul ~ ASAMBLAREA STRUCTURILOR METALICE ace parte din cultura de
specialitate aerent do+eniului de pregtire proesional general1 Lctuyrie mecanic
structuri, clasa a 97a, :n/;+.nt proesional de 2 ani, i are alocat un nu+r de 455 ore
conor+ planului de :n/;+.nt, din care1
105 ore 7 la2orator te"nologic
280 ore - instruire practic
Modulul se parcurge cu un nu+r de ore constant pe :ntreaga durat a anului colar,
neiind condi;ionat sau dependent de celelalte +odule din curriculu+.
Modulul #ASAMBLAREA STRUCTURILOR METALICE% /i>ea> do2.ndirea de
co+peten;e speciice do+eniului de pregtire proesional general Lctuyrie mecanic
structuri, :n perspecti/a olosirii tuturor ac"i>i;iilor :n continuarea pregtirii :ntr7o caliicare din
do+eniul de pregtire proesional general.
2. Unitatea/ Unit(ile de competen(e la care se refer modulul
Asamblarea structurilor metalice
Interpretarea documenta(iei tehnice
3. Corelarea rezultatelor nv(rii yi criteriilor de evaluare
,ECDM!EEA MO,D-D-D!1 ASAMBLAREA STRUCTURILOR METALICE
Cunoytin(e Deprinderi Criterii de evaluare
Rezultatul nv(rii 1: Clasific tipurile de structuri metalice dup diferite criterii
Elemente componente ale structurilor
+etalice1 ta2le, plat2ande, proile, ;e/i,
gusee?
Tipuri de structuri metalice1 +o2ilier
+etalic, dispo>iti/e, instala;ii, utila@e,
grin>i, st.lpi, turnuri, silo>uri, coloane?
Clasificarea structurilor metalice
,iere
n;ierea structurilor
+etalice dup
co+ponen;,
destina;ie, +odul de
asa+2lare a pr;ilor
co+ponente, durata
construc;iei.
!dentiicarea ele+entelor
co+ponente ale
structurilor +etalice?
!dentiicarea tipurilor de
structuri +etalice?
Clasiicarea structurilor
+etalice dup1
co+ponen;, destina;ie,
+od de asa+2lare, durata
construc;iei.
Rezultatul nv(rii 2: Identific domeniile de utilizare ale structurilor metalice
Destina(ii ale structurilor metalice1
7 construc;ii ci/ile
7 construc;ii industriale
7 construc;ii "idrote"nice
7 construc;ii na/ale
,ieren;ierea
structurilor +etalice
:n unc;ie de
do+eniul de utili>are
i enu+erarea pr;ilor
co+ponente ale
acestora.
Enu+erarea do+eniilor de
utili>are ale structurilor
+etalice?
!dentiicarea structurilor
+etalice :n unc;ie de
destina;ie.
Rezultatul nv(rii 3: Identific documenta(ia tehnologic necesar opera(iilor de asamblare
Documenta(ie tehnologic: 1 sc"e+e de
asa+2lare, ciclogra+a asa+2lrii?
!dentiicarea
docu+entelor
utili>ate la
!dentiicarea unui
docu+ent utili>at la
asa+2lare?
3
asa+2lare?
,einirea
docu+entelor
utili>ate la
asa+2lare?
,escrierea
docu+entelor
utili>ate la asa+2lare.
,escrierea unui docu+ent
speciic opera;iilor de
asa+2lare?
Citirea datelor sau
si+2olurilor dintr7un
docu+ent utili>at la
asa+2lare.
Rezultatul nv(rii 4: Identific informa(ii n documenta(ia tehnic
Repere: organe de asa+2lare, piese i
se+ia2ricate asa+2late
Date: :nscrise :n indicator i :n ta2elul
co+ponen;?
Documenta(ie tehnologic: sc"e+e de
asa+2lare, desene de ansa+2lu.
!denti
icarea dieritelor date
din docu+enta;ia
te"nic Fdate :nscrise
:n indicator, :n
ta2elul de
co+ponen;, piesa de
2a>, co+pletul,
ansa+2lul,
su2ansa+2lul,
di+ensiuni, a2ateri,
or+e, po>i;ii,
toleran;e, cote de
+onta@, cote de
ga2aritG?
!dentiicarea
dieritelor repere sau
su2ansa+2luri :n
desene de ansa+2lu.
!dentiicarea
ele+entelor co+ponente
ale unei structuri +etalice
din desenul de ansa+2lu?
!dentiicarea unor
date cu pri/ire la
asa+2larea ele+entelor
co+ponente ale unei
structuri +etalice
Fdi+ensiuni, a2ateri,
or+e, po>i;ii de +onta@,
toleran;e, cote de ga2arit,
cote de +onta@G din desene
de ansa+2lu.
Rezultatul nv(rii 5: Interpreteaz desene de structuri metalice
Desene de structuri metalice1 si+2oli>area
proilelor la+inate standardi>ate olosite la
reali>area structurilor +etalice,
si+2oli>area asa+2lrilor eectuate pe
antier?
!dentiicarea
dup si+2oluri a
la+inatelor utili>ate
la executarea
structurilor +etalice?
Sta2ilirea
legturilor
unc;ionale :ntre
repere?
!nterpretarea
/ederilor i
sec;iunilor?
Citirea cotelor
i prescrip;iilor
pri/ind preci>ia
prelucrrii.
!nterpretarea corect
a si+2olurilor i
repre>entrilor din desene
de structuri +etalice.
,escrierea
ansa+2lului sau
su2ansa+2lului
repre>entat :n
docu+enta;ia anali>at.
Rezultatul nv(rii 6: Aplic prevederile din documenta(ia tehnic pentru execu(ia
structurilor metalice
Repere: organe de asa+2lare, piese i
se+ia2ricate asa+2late
Date: :nscrise :n indicator i :n ta2elul de
co+ponen;?
!dentiicarea
:n docu+enta;ia
te"nic, a condi;iilor
necesare executrii
Citirea cotelor de
ga2arit, a cotelor
unc;ionale, a datelor
pri/ind preci>ia prelucrrii
A
Desene de structuri metalice;
Desene de ansamblu;
Scheme de asamblare.
structurilor +etalice.
*reci>area nu+rului
de repere, a +aterialelor
din care sunt executate
reperele, a denu+irii
reperelor, a +odului de
asa+2lare, a tipului
a@usta@elor, a datelor
:nscrise :n indicator i :n
ta2elul de co+ponen;?
!dentiicarea cotelor
unc;ionale, a a2aterilor de
or+ i po>i;ie reciproc
a suprae;elor.
Rezultatul nv(rii 7: Execut structuri metalice prin asamblri nedemontabile
Asamblri nedemontabile 1 prin nituire,
sudare
Opera(ii: de prelucrare a reperelor, de
asa+2lare nede+onta2il a structurilor
+etalice
Executarea
ele+entelor
structurilor +etalice
prin asa+2lri
nede+onta2ile.
*relucrarea reperelor
conor+ docu+enta;iei
te"nice?
Execu;ia opera;iilor
de asa+2lare
nede+onta2il cu sculele
corespun>toare, conor+
speciica;iilor din
docu+enta;ia te"nic.
Rezultatul nv(rii 8: Execut structuri metalice prin asamblri demontabile
Asamblri demontabile1 ilete
Opera(ii: pregtirea reperelor pentru
asa+2lare, asigurarea organelor de
asa+2lare necesare, asa+2larea propriu7
>is
Executarea
ele+entelor de
structuri +etalice
prin asa+2lri
de+onta2ile
*relucrarea reperelor
conor+ docu+enta;iei
te"nice?
Execu;ia opera;iilor
de asa+2lare de+onta2il
cu sculele
corespun>toare, conor+
speciica;iilor din
docu+enta;ia te"nic.
4. Con(inutul formrii
Se reco+and ur+toarea ordine de parcurgere a +odulului1
Tema 1. No(iuni generale despre tehnologia asamblrii
1.1. Structura procesului te"nologic de asa+2lare Fopera;iile i a>ele de asa+2lare? +.nuirile?
piesa de 2a>? co+pletul? su2ansa+2lul? ansa+2lulG?
1.2. ,ocu+ente te"nologice necesare reali>rii opera;iei de asa+2lare Fsc"e+e de asa+2lare?
ciclogra+a asa+2lriiG?
1.5. *reci>ia de prelucrare i asa+2lare
1.5.1. A2ateri di+ensionale Fter+inologie? si+2oluri? reguli pri/ind :nscrierea pe desenG?
1.5.2. A2ateri de or+ Fsi+2oluri? reguli pri/ind :nscrierea pe desenG?
1.5.5. A2ateri de po>i;ie a suprae;elor Fsi+2oluri? exe+ple de :nscriere pe desenG?
1.5.B. Cotarea strii suprae;elor Frugo>itatea suprae;elor? si+2oluri utili>ate la :nscrierea
pe desen a rugo>it;ii? reguli de :nscriere a strii suprae;elor pe desenG.
1.B. *regtirea pieselor pentru asa+2lare.
6
Tema 2. Structuri metalice
2.1. Caracteristicile structurilor +etalice Fcaracteristici reeritoare la +aterialul propriu7
>is? caracteristici reeritoare la executarea construc;iei? a/anta@ele i de>a/anta@ele structurilor
+etaliceG?
2.2. Ele+entele co+ponente ale structurilor +etalice Fprinderi? :nndiri? clasiicarea :ncrcrilor
care ac;ionea> asupra structurilor +etalice? solicitrile la care sunt supuse ele+entele
structurilor +etaliceG?
2.5. Condi;iile de utili>are a structurilor +etalice?
2.B. Clasiicarea structurilor +etalice dup destina;ie?
2.3. Conec;ii +etalice.
Tema 3. Opera(ii tehnologice aplicate semifabricatelor n vederea executrii
structurilor metalice
5.1. Cur;area se+ia2ricatelor Fcur;area prin sa2lare? instala;ii pentru sa2lare? CTSM la
opera;iile de cur;areG?
5.2. 8ndreptarea se+ia2ricatelor F+aini pentru :ndreptat ta2l? +aini pentru :ndreptat 2are
i corniere? dispo>iti/e i prese pentru :ndreptat proile? CTSM la opera;iile de :ndreptareG?
5.5. Trasarea se+ia2ricatelor Ftrasare dup a2lon? CTSM la opera;iile de trasareG?
5.B. ,e2itarea se+ia2ricatelor Fde2itarea oxiacetilenic a ta2lelor i proilelor? tierea ;e/ilor?
CTSM la opera;iile de de2itareG?
5.3. (tan;area Fpiese tan;ate utili>ate :n construc;ia structurilor +etalice? pr;ile co+ponente
ale tan;elor? te"nologia tan;rii? CTSM la opera;iile de tan;areG?
5.A. *relucrarea ale>a@elor Fad.ncirea? lrgirea? teirea? la+area? ale>area? CTSM la opera;iile de
prelucrare a ale>a@elorG?
5.6. 8ndoirea se+ia2ricatelor Fdispo>iti/e i +aini utili>ate la :ndoirea +ecanic a ta2lelor,
proilelor i ;e/ilor? deter+inarea lungi+ii se+ia2ricatului? CTSM la opera;iile de :ndoireG?
5.4. *relucrarea +arginilor pieselor Fprelucrarea +anual i cu lacra oxiacetilenic a
+arginilor pieselor? /eriicarea prelucrrii +arginilor? CTSM la opera;iile de prelucrare a
+arginilor pieselorG.
Tema 4. Asamblarea elementelor structurilor metalice prin sudare yi prin nituire
B.1. *regtirea ele+entelor structurilor +etalice pentru asa+2lare?
B.2. Scule i dispo>iti/e pentru asa+2lri pro/i>orii?
B.5. Solidari>area 2arelor?
B.B. 8nndirea cornierelor i plat2andelor?
B.3. Controlul calit;ii asa+2lrilor sudate i nituite?
B.A. CTSM la opera;iile de nituire i sudare.
Tema 5. Asamblarea elementelor structurilor metalice cu yuruburi
3.1. (uru2uri psuite?
3.2. (uru2uri cu ti@a striat?
3.5. (uru2uri autoiletante?
3.B. Controlul calit;ii asa+2lrilor cu uru2uri?
3.3. CTSM la opera;iile de asa+2lare cu uru2uri.
Tema 6. Desene de structuri metalice
A.1. Eepre>entarea i si+2oli>area proilelor la+inate?
A.2. Eeguli de :ntoc+ire a desenelor de ansa+2lu Freguli de repre>entare a desenului de
ansa+2lu? po>i;ionarea ele+entelor co+ponente ale ansa+2lului? cotarea desenului de
ansa+2lu? co+pletarea ta2elului de co+ponen;G
A.5. Citirea i interpretarea desenelor de ansa+2lu i de +onta@?
4
A.B. Extragerea reperelor din desenele de ansa+2lu F:ntoc+irea desenelor de execu;ie pentru
dierite repere din co+ponen;a desenelor de ansa+2lu i de +onta@G.
H
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului:
*entru parcurgerea +odulului se reco+and utili>area ur+toarelor resurse +ateriale
+ini+e1
Materiale didactice Fse+ia2ricate, asa+2lri de+onta2ile i nede+onta2ile,
+ac"eteG?
,ocu+ente te"nologice Fdesene de execu;ie, desene de ansa+2luG?
!nstru+ente de desen?
Sot7uri educa;ionale?
Calculator?
Iideoproiector.
6. Sugestii metodologice
Con;inuturile progra+ei +odulului ((ASAMBLAREA STRUCTURILOR METALICE)
tre2uie s ie a2ordate :ntr7o +anier %le*i"il, $i%ereniat, ;in.nd cont de 'articularitile
colecti!ului cu care se lucrea> i de ni!elul iniial $e 'retire.
Numrul $e ore alocat %iecrei teme rm&ne la latitu$inea ca$relor $i$actice care 're$au
coninutul mo$ulului, :n unc;ie de diicultatea te+elor, de ni/elul de cunotin;e anterioare ale
colecti/ului cu care lucrea>, de co+plexitatea +aterialului didactic i+plicat :n strategia
didactic i de rit+ul de asi+ilare a cunotin;elor de ctre colecti/ul instruit.
Modulul ,,ASAMBLAREA STRUCTURILOR METALICE poate :ncorpora, :n orice
+o+ent al procesului educati/, noi +i@loace sau resurse didactice. Orele se reco+and a se
desura :n la2oratoare sau<i :n ca2inete de specialitate din unitatea de :n/;+.nt sau de la
operatorul econo+ic<institu;ia pu2lic partener, dotate conor+ reco+andrilor preci>ate :n
unit;ile de co+peten;e +en;ionate +ai sus.
*regtirea practic :n la2oratoare te"nologice sau la operatorul econo+ic<institu;ia pu2lic
partener are i+portan; deose2it :n do2.ndirea co+peten;elor de specialitate.
*entru ac"i>i;ionarea co+peten;elor /i>ate de parcurgerea +odulului ,,ASAMBLAREA
STRUCTURILOR METALICE%, :n continuare se reco+and c.te/a exe+ple de acti/it;i
practice de :n/;are1
7 exerci;ii aplicati/e i practice de identiicare i grupare a se+ia2ricatelor i +aterialelor
destinate execu;iei structurilor +etalice?
7 exerci;ii aplicati/e de co+parare a dieritelor structuri +etalice?
7 exerci;ii de identiicare a asa+2lrilor de+onta2ile sau nede+onta2ile din cadrul unor
structuri +etalice.
Se reco+and a2ordarea instruirii centrate pe ele/ prin proiectarea unor acti/it;i de
:n/;are /ariate, prin care s ie luate :n considerare stilurile indi/iduale de :n/;are ale iecrui
ele/.
Acestea /i>ea> ur+toarele aspecte1
aplicarea +etodelor centrate pe ele/, pe acti/i>area structurilor cogniti/e i operatorii ale
ele/ilor, pe exersarea poten;ialului psi"o7i>ic al acestora, pe transor+area ele/ului :n
coparticipant la propria instruire i educa;ie?
:+2inarea i o alternan; siste+atic a acti/it;ilor 2a>ate pe eortul indi/idual al ele/ului
Fdocu+entarea dup di/erse surse de inor+are, o2ser/a;ia proprie, exerci;iul personal,
instruirea progra+at, experi+entul i lucrul indi/idual, te"nica +uncii cu ieG cu
10
acti/it;ile ce solicit eortul colecti/ Fde ec"ip, de grupG de genul discu;iilor, asaltului
de idei, etc.?
olosirea unor +etode care s a/ori>e>e rela;ia ne+i@locit a ele/ului cu o2iectele
cunoaterii, prin recurgere la +odele concrete?
:nsuirea unor +etode de inor+are i de docu+entare independent, care oer
desc"iderea spre autoinstruire, spre :n/;are continu.
*entru atingerea o2iecti/elor i de>/oltarea co+peten;elor /i>ate de parcurgerea +odulului,
pot i derulate ur+toarele acti/it;i de :n/;are1
Ela2orarea de reerate interdisciplinare?
Exerci;ii de docu+entare?
Ca/igare pe !nternet :n scopul docu+entrii?
Ii>ionri de +ateriale /ideo Fcasete /ideo, C, J uriG?
,iscu;ii.
Se consider c ni!elul $e 'retire este reali+at cores'un+tor( $ac 'oate %i
$emonstrat %iecare $intre re+ultatele ,n!rii.
7. Sugestii cu privire la evaluare
E/aluarea repre>int partea inal a de+ersului de proiectare didactic prin care proesorul
/a +sura eicien;a :ntregului proces instructi/7educati/. E/aluarea ur+rete +sura :n care
ele/ii i7au or+at co+peten;ele propuse :n standardele de pregtire proesional.
E/aluarea poate i 1
a. n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor
nvrii.
!nstru+entele de e/aluare pot i di/erse, :n unc;ie de speciicul +odulului i de
+etoda de e/aluare J pro2e orale, scrise, practice.
*laniicarea e/alurii tre2uie s ai2 loc :ntr7un +ediu real, dup un progra+
sta2ilit, e/it.ndu7se aglo+erarea e/alurilor :n aceeai perioad de ti+p.
Ia i reali>at de ctre proesor pe 2a>a unor pro2e care se reer explicit la
criteriile de peror+an; i la condi;iile de aplica2ilitate ale acestora, corelate cu
tipul de e/aluare speciicat :n Standardul de *regtire *roesional pentru iecare
re>ultat al :n/;rii.
b. Final
Eeali>at printr7o lucrare cu caracter aplicati/ i integrat la s.ritul procesului de
predare< :n/;are i care inor+ea> asupra :ndeplinirii criteriilor de reali>are a
cunotin;elor, a2ilit;ilor i atitudinilor.
*ropune+ ur+toarele instrumente de evaluare continu1
Kie de o2ser/a;ie?
Kie test?
Kie de lucru?
Kie de autoe/aluare?
Teste de /eriicarea cunotin;elor cu ite+i cu alegere +ultipl, ite+i alegere dual,
ite+i de co+pletare, ite+i de tip perec"e, ite+i de tip :ntre2ri structurate sau ite+i
de tip re>ol/are de pro2le+e.
*ropune+ ur+toarele instrumente de evaluare inal1
11
*roiectul, prin care se e/aluea> +etodele de lucru, utili>area corespun>toare a
2i2liograiei, +aterialelor i ec"ipa+entelor, acurate;ea te"nic, +odul de
organi>are a ideilor i +aterialelor :ntr7un raport. *oate i a2ordat indi/idual sau de
ctre un grup de ele/i.
Studiul de ca>, care const :n descrierea unui produs, a unei i+agini sau a unei
:nregistrri electronice care se reer la un anu+it proces te"nologic.
*ortooliul, care oer inor+a;ii despre re>ultatele colare ale ele/ilor, acti/it;ile
extracolare etc.
8n parcurgerea +odulului se /a utili>a e/aluare de tip or+ati/ i la inal de tip su+ati/
pentru /eriicarea atingerii co+peten;elor. Ele/ii tre2uie e/alua;i nu+ai :n ceea ce pri/ete
do2.ndirea co+peten;elor speciicate :n cadrul acestui +odul.O co+peten; se /a e/alua o
singur dat.
8. Bibliografie
'". $usein, e!en tehnic de !pecialitate, E.,.*., &ucureti 1HHA
M. Mnescu, s.a., e!en tehnic indu!trial, Editura econo+ic, 1HH3
=== Colec;ie de standarde( e!ene tehnice, Editura Te"nic, &ucureti 1HHA
*. *recupe;u, C. ,ale, e!en tehnic indu!trial, Editura Te"nic, &ucureti 1HH0
!on Moraru si altii, ocumentatia tehnica" E,* 200A
!on Moraru si altii, Tehnologia a!amblarii !tructurilor metalice, E,* 200A
I. Mrginean a, #on!tructii metalice, E,* 1H64
LLL.+asinisiutila@e.ro
12
MODULUL II: ORGANE DE MAINI
1. Not introductiv
Modulul #ORGANE DE MAINI% ace parte din cultura de specialitate aerent
do+eniului de pregtire proesional general1 Lctuyrie mecanic structuri, clasa a 97a,
:n/;+.nt proesional de 2 ani, i are alocat un nu+r de 175 ore, conor+ planului de
:n/;+.nt, din care1
35 ore J la2orator te"nologic?
70 ore J instruire practic.
Modulul se parcurge cu un nu+r de ore constant pe :ntreaga durat a anului colar,
neiind condi;ionat sau dependent de celelalte +odule din curriculu+.
Modulul #ORGANE DE MAINI% /i>ea> do2.ndirea de co+peten;e speciice
do+eniului de pregtire proesional general Lctuyrie mecanic structuri, :n perspecti/a
olosirii tuturor ac"i>i;iilor :n continuarea pregtirii :ntr7o caliicare din do+eniul de pregtire
proesional general.
*arcurgerea con;inuturilor +odulului #ORGANE DE MAINI% i adec/area strategiilor
didactice /or /i>a i de>/oltarea co+peten;elor pentru #Comunicare yi numera(ie (2)#.
2. Unitatea/ unit(ile de competen(e la care se refer modulul
Comunicare yi numera(ie
Organe de mayini
Documenta(ia tehnic
3. Corelarea rezultatelor nv(rii yi criteriilor de evaluare
DENUMIREA MODULULUI: ORGANE DE MAINI
Cunoytin(e Deprinderi Criterii de evaluare
Rezultatul nv(rii 1 : Descrie organele de mayini
Clasiicare1 dup criterii
constructi/e, dup criterii
unc;ionale?
8nsuiri1 peror+an;e te"nice i
unc;ionale, re>isten;,
rigiditate, re>isten;a la u>are,
re>isten;a la te+peratur?
Condi;ii de intersc"i+2a2ilitate1
sta2ilirea @udicioas a
toleran;elor, utili>area
te"nologiilor de lucru
corespun>toare, olosirea
+aterialelor cu propriet;i
standard?
Clasiicarea organelor de
+aini?
*reci>area :nsuirilor
organelor de +aini?
Eecunoaterea
principiului
intersc"i+2a2ilit;ii
organelor de +aini.
!dentiicarea organelor de
+aini :n unc;ie de criteriul
de clasiicare?
*re>entarea :nsuirilor
organelor de +aini?
,escrierea principiului
intersc"i+2a2ilit;ii organelor
de +aini.
Rezultatul nv(rii 2 : Identific solicitrile simple
Kor;e1 exterioare, interioare,
concentrate, distri2uite, statice,
dina+ice?
Solicitri1 si+ple sau co+puse?
!dentiicarea or;elor care
solicit corpurile?
Clasiicarea solicitrilor?
*reci>area rela;iei dintre
*reci>area or;elor care
solicit corpurile?
!dentiicarea solicitrilor?
Explicarea rela;iilor dintre
15
Eela;ia1 cur2a caracteristic i
-egea lui $ooMe?
Calcule cu grad +ediu de
diicultate1 or+ule de calcul,
algorit+i de calcul.
tensiuni i deor+a;ii?
Eectuarea de calcule cu
grad +ediu de diicultate
:ntr7o sarcin dat.
tensiuni i deor+a;ii?
Eeali>area unor calcule cu
grad +ediu de diicultate.
Rezultatul nv(rii 3: Identific materialele utilizate la realizarea organelor de mayini
Etape1 se+ia2ricarea prin
or@are, turnare, la+inare,
prelucrarea, asa+2larea?
Materiale olosite la reali>area1
organelor de asa+2lare,
organelor +icrii de rota;ie,
lagrelor, cupla@elor, arcurilor.
Eecunoaterea etapelor
te"nologiei de execu;ie a
organelor de +aini?
!dentiicarea
+aterialelor olosite la
reali>area organelor de
+aini.
,escrierea etapelor
te"nologiei de execu;ie a
organelor de +aini?
Eecunoaterea +aterialelor
din care sunt executate
organele de +aini.
Rezultatul nv(rii 4: Descrie rolul func(ional al organelor de mayini
Asa+2lri nede+onta2ile1 prin
nituire, lipire, sudare?
Asa+2lri de+onta2ile1 cu pene
i tituri, prin caneluri, iletate?
Organe1 osii i ar2ori, lagre,
cupla@e, trans+isii?
Ele+ente co+ponente1
conducte, tu2uri, ar+turi,
ele+ente de co+and?
Surse speciali>ate1 +anuale,
articole, re/iste, studii, !nternet,
docu+enta;ii te"nice?
Acti/it;i proesionale1 acti/it;i
deinite :n cadrul caliicrii?
Eedactarea corect1 ortograie,
punctua;ie, or+ structurat?
,ocu+enta;ie1 registre, @urnale.
Eecunoaterea organelor
asa+2lrilor nede+onta2ile?
!dentiicarea organelor
asa+2lrilor de+onta2ile?
*reci>area rolului
organelor +icrii de
rota;ie?
Eecunoaterea rolului i
construc;iei organelor
pentru conducerea, re;inerea
i co+anda circula;iei
luidelor?
Selectarea
docu+entelor din surse
speciali>ate?
Dtili>area inor+a;iilor
:n acti/it;i proesionale?
Co+pletarea sau
redactarea corect a
docu+enta;iei pentru sarcini
de lucru.
!dentiicarea organelor
asa+2lrilor de+onta2ile i
nede+onta2ile?
,escrierea rolului
organelor +icrii de rota;ie?
*reci>area rolului organelor
pentru conducerea, re;inerea
i co+anda circula;iei
luidelor?
,escrierea construc;iei
organelor pentru conducerea,
re;inerea i co+anda
circula;iei luidelor?
Alegerea docu+entelor,
extragerea i sinteti>area
inor+a;iilor necesare pe o
anu+it te+a?
Dtili>area li+2a@ului de
specialitate :n acti/it;i
proesionale.
Rezultatul nv(rii 5: Reprezint organe de mayini yi asamblri
Eepre>entri speciice1
identiicarea proiec;iilor,
sec;iunilor, cotelor i
prescrip;iilor te"nice?
Cote ale unor1 dia+etre, ra>e,
lungi+i, ung"iuri, suprae;e,
guri, teituri, canale, lane,
ilete, teituri, :nclinri,
conicit;i?
,esene de execu;ie i sc"i;e1
repre>entri la scar ale unor
piese si+ple, citirea cotelor i
reco+andrilor te"nologice din
desene de execu;ie, interpretarea
rugo>it;ilor, a unor note
Eecunoaterea
repre>entrilor speciice i
con/en;ionale?
Citirea cotelor i
prescrip;iilor te"nologice
:nscrise :n desene te"nice?
!nterpretarea unor sc"i;e
sau desene de execu;ie.
Eepre>entarea :n
proiec;ie ortogonal, :n
/edere sau :n sec;iune, a
organelor de +aini si+ple?
Eepre>entarea organelor
+icrii de rota;ie?
!dentiicarea dieritelor
repre>entri speciice?
Citirea cotelor i
prescrip;iilor te"nologice
:nscrise :n desenele te"nice?
!nterpretarea inor+a;iilor
:nscrise :n sc"i;e sau desene
de execu;ie.
Eepre>entarea :n proiec;ie
ortogonal, :n /edere i :n
sec;iune a organelor de
+aini si+ple?
Eepre>entarea :n proiec;ie
ortogonal, :n /edere i :n
1B
te"nologice, citirea datelor sec;iune a organelor +icrii
:nscrise :n indicatorul desenelor.
Organe de +aini1 nituri, lane,
uru2uri, piuli;e, ai2e, tituri,
plinturi, pene, arcuri?
Organe ale +icrii de rota;ie1
ar2ori, ro;i din;ate, ro;i de curea,
ro;i de lan;?
Asa+2lri1 nede+onta2ile
Fsudate, nituite, lipiteG,
de+onta2ile Fprin pene,
caneluri, ileteG, cu ele+ente
elastice FarcuriG?
Mi@loace graice1 sc"i;e, graice,
diagra+e, sc"e+e te"nologice?
Eepre>entare corect1 scar,
or+ :ngri@it, acurate;e,
toleran;a?
!nterpretare1 condi;ii de
ad+isi2ilitate a para+etrilor
calcula;i, co+para;ii cu /alori,
pro2e etalon sau standarde?
Se+ia2ricate1 or@ate, turnate,
la+inate, :nscrise :n indicatorul
desenului?
S. ,. I. 7uri1 din ia
te"nologic sau planul de
opera;ii?
Te"nologie1 din planul de
opera;ii, ia te"nologic i
desenul de execu;ie.
Eepre>entarea
asa+2lrilor?
Selectarea +etodelor
graice adec/ate?
Eepre>entarea graic
corect a re>ultatelor prin
dierite
+i@loace graice?
Dtili>area +i@loacelor
graice pentru interpretarea
re>ultatelor?
!dentiicarea
se+ia2ricatelor necesare
executrii pieselor?
-ocali>area S. ,. I. J
urilor necesare eecturii
opera;iilor?
!dentiicarea
particularit;ilor
te"nologice :nscrise :n
docu+enta;ia te"nic
de rota;ie?
Eepre>entarea :n proiec;ie
ortogonal, :n /edere i
:n sec;iune a asa+2lrilor
de+onta2ile i nede+onta2ile?
Operarea cu +i@loace
graice i interpretarea
re>ultatelor o2;inute?
!dentiicarea din
docu+enta;ia te"nic a
se+ia2ricatelor necesare
executrii pieselor?
!dentiicarea S. ,. I. J
urilor necesare eecturii
opera;iilor?
Eecunoaterea
particularit;ilor te"nologice
:nscrise :n docu+enta;ia
te"nic.
4. Con(inutul formrii
Se reco+and ur+toarea ordine de parcurgere a +odulului1
Tema nr. 1: Corpuri materiale
1.1. Kor;e exterioare i or;e interioare?
1.2. Solicitri si+ple i co+puse?
1.5. Eea>e+e, reac;iuni.
Tema nr.2: Rela(ii ntre curba caracteristic yi legea lui Hooke
2.1. Tensiuni?
2.2. ,eor+a;ii?
2.5. Eela;ii :ntre tensiuni i deor+a;ii?
2.B. Ee>isten;e ad+isi2ile?
2.3. Coeicien;i de siguran;.
Tema nr.3: Solicitri statice
5.1. 8ntinderea i co+presiunea Ftensiuni nor+ale la :ntindere i co+presiune, deor+a;ii i
deplasri?
5.2. Korecarea Frela;ii :ntre tensiuni i deor+a;iiG?
13
5.5. 8nco/oierea Ftensiuni i deor+a;iiG?
5.B. Esucirea Fcalculul +o+entului de rsucireG?
5.3. Eectele i repre>entrile solicitrilor si+ple?
5.A. Co;iuni generale reeritoare la solicitrile co+puse.
Tema nr.4: No(iuni generale despre organe de mayini
B.1. Clasiicare Fdin punct de /edere constructi/ i unc;ionalG?
B.2. Condi;ii i+puse organelor de +aini?
B.5. *rincipii de calitate?
B.B. 8nsuiri ale organelor de +aini?
B.3. Condi;ii de intersc"i+2a2ilitate?
B.A. Sta2ilirea toleran;elor.
Tema nr. 5: Organe de mayini simple (de asamblare)
3.1. Organe de +aini speciice asa+2lrilor nede+onta2ile
3.1.1. *re>entarea general a asa+2lrilor nede+onta2ile Fprin nituire, prin sudare, prin
lipire, prin :ncleiere, repre>entarea i cotarea asa+2lrilor nituite, sudate i lipiteG?
3.1.2. Cituri Fdescriere, deinire, clasiicare, +ateriale, repre>entare, cotare i notareG.
3.2. Organe de +aini speciice asa+2lrilor de+onta2ile
3.2.1. (uru2uri, pre>oane, piuli;e, ai2e Fdescriere, deinire, clasiicare, +ateriale,
te"nologii de execu;ie, repre>entarea, cotarea i notarea organelor de +aini iletate i a
asa+2lrilor prin iletG?
3.2.2. *ene Fdescriere, deinire, clasiicare, +ateriale, te"nologii de execu;ie, repre>entarea,
cotarea i notarea penelor i a asa+2lrilor prin peneG?
3.2.5. Klane Fdescriere, deinire, clasiicare, +ateriale, te"nologii de execu;ieG?
3.2.B. (tituri Fdescriere, deinire, clasiicare, +ateriale, te"nologii de execu;ieG?
3.2.3. &ol;uri Fdescriere, deinire, clasiicare, +ateriale, te"nologii de execu;ie,
repre>entare, cotare i notareG?
3.2.A. Caneluri Fdescriere, deinire, clasiicare, +ateriale, te"nologii de execu;ie,
repre>entarea, cotarea i notarea pieselor canelate i a asa+2lrilor prin caneluriG?
3.2.6. Arcuri Fdescriere, deinire, clasiicare, +ateriale, te"nologii de execu;ie,
repre>entarea, cotarea i notarea arcurilor i a asa+2lrilor cu arcuriG.
Tema nr. 6: Organe de mayini complexe
A.1. Organe ale +icrii de rota;ie
A.1.1. Osii i ar2ori Fdescriere, deinire, clasiicare, +ateriale, te"nologii de execu;ie,
repre>entare i cotareG?
A.1.2. -agre Fdescriere, deinire, clasiicare, +ateriale, te"nologii de execu;ie, repre>entare
i cotareG?
A.1.5. Cupla@e Fdescriere, deinire, clasiicare, +ateriale, te"nologii de execu;ie,
repre>entare i cotareG?
A.2. Organe de +aini pentru trans+iterea +icrii de rota;ie
A.2.1. Trans+isii prin curele Fdescriere, deinire, clasiicare, +ateriale, te"nologii de
execu;ie, repre>entarea i cotarea ro;ilor de curea i a trans+isiilor prin cureleG?
A.2.2. Trans+isii cu lan;uri Fdescriere, deinire, clasiicare, +ateriale, te"nologii de
execu;ie, repre>entarea i cotarea ro;ilor de lan; i a trans+isiilor prin lan;G?
A.2.5. Trans+isii prin ro;i de ric;iune Fdescriere, deinire, clasiicare, +ateriale, te"nologii
de execu;ie, repre>entare i cotareG?
A.2.B. Trans+isii prin ro;i din;ate Fdescriere, deinire, clasiicare, +ateriale, te"nologii de
execu;ie, repre>entarea i cotarea ro;ilor din;ate i a trans+isiilor prin ro;i din;ateG.
A.5. Organe de +aini pentru transor+area +icrii
A.5.1. Mecanis+ul 2iel7+ani/el Frol, ele+ente co+ponenteG?
1A
A.5.2. Mecanis+ul cu clic"et Frol, ele+ente co+ponenteG?
A.5.5. Mecanis+ul cruce de Malta Frol, ele+ente co+ponenteG?
A.5.B. Mecanis+ul cu ca+ Frol, ele+ente co+ponenteG.
Tema nr.7: Organe pentru conducerea, re(inerea yi comanda circula(iei fluidelor
6.1. Organe de conducere a luidelor Fconducte, co+pensatoare de dilata;ii, repre>entare1 ;e/i,
tu2uri, itinguriG?
6.2. Organe de re;inere a luidelor Frol, pre>entare general1 re>er/oare, recipienteG?
6.5. Organe pentru co+anda i reglarea circula;iei luidelor Frol, pre>entare general1 ro2inete,
ar+turi de re;inere a luidelor, supape de siguran;, repre>entarea ro2inetelorG.
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului

*entru parcurgerea +odulului se reco+and utili>area ur+toarelor resurse +ateriale
+ini+e1
Materiale didactice Forgane de +aini, asa+2lri de+onta2ile i nede+onta2ile, +ac"ete
trans+isii +ecaniceG?
,ocu+ente te"nologice Fdesene de execu;ieG?
!nstru+ente de desen?
Sot7uri educa;ionale?
Calculator?
Iideoproiector.
6. Sugestii metodologice
Con;inuturile 'roramei mo$ulului ((ORGANE DE MAINI) tre2uie s ie a2ordate
:ntr7o +anier %le*i"il, $i%ereniat, ;in.nd cont de 'articularitile colecti!ului cu care se
lucrea> i de ni!elul iniial $e 'retire.
Numrul $e ore alocat %iecrei teme rm&ne la latitu$inea ca$relor $i$actice care
're$au coninutul mo$ulului, :n unc;ie de diicultatea te+elor, de ni/elul de cunotin;e
anterioare ale colecti/ului cu care lucrea>, de co+plexitatea +aterialului didactic i+plicat :n
strategia didactic i de rit+ul de asi+ilare a cunotin;elor de ctre colecti/ul instruit.
Modulul #ORGANE DE MAINI% poate :ncorpora, :n orice +o+ent al procesului
educati/, noi +i@loace sau resurse didactice. Orele se reco+and a se desura :n la2oratoare
sau<i :n ca2inete de specialitate din unitatea de :n/;+.nt sau de la operatorul
econo+ic<institu;ia pu2lic partener, dotate conor+ reco+andrilor preci>ate :n unit;ile de
co+peten;e +en;ionate +ai sus.
*regtirea practic :n la2oratoare te"nologice sau la operatorul econo+ic<institu;ia pu2lic
partener are i+portan; deose2it :n do2.ndirea co+peten;elor de specialitate.
Se reco+and a2ordarea instruirii centrate pe ele/ prin proiectarea unor acti/it;i de
:n/;are /ariate, prin care s ie luate :n considerare stilurile indi/iduale de :n/;are ale iecrui
ele/.
Acestea /i>ea> ur+toarele aspecte1
aplicarea +etodelor centrate pe ele/, pe acti/i>area structurilor cogniti/e i operatorii ale
ele/ilor, pe exersarea poten;ialului psi"o7i>ic al acestora, pe transor+area ele/ului :n
coparticipant la propria instruire i educa;ie?
:+2inarea i o alternan; siste+atic a acti/it;ilor 2a>ate pe eortul indi/idual al ele/ului
Fdocu+entarea dup di/erse surse de inor+are, o2ser/a;ia proprie, exerci;iul personal,
instruirea progra+at, experi+entul i lucrul indi/idual, te"nica +uncii cu ieG cu
16
acti/it;ile ce solicit eortul colecti/ Fde ec"ip, de grupG de genul discu;iilor, asaltului
de idei, etc.?
olosirea unor +etode care s a/ori>e>e rela;ia ne+i@locit a ele/ului cu o2iectele
cunoaterii, prin recurgere la +odele concrete?
:nsuirea unor +etode de inor+are i de docu+entare independent, care oer
desc"iderea spre autoinstruire, spre :n/;are continu.
*entru atingerea o2iecti/elor i de>/oltarea co+peten;elor /i>ate de parcurgerea +odulului,
pot i derulate ur+toarele acti/it;i de :n/;are1
Ela2orarea de reerate interdisciplinare?
Exerci;ii de docu+entare?
Ca/igare pe !nternet :n scopul docu+entrii?
Ii>ionri de +ateriale /ideo Fcasete /ideo, C, J uriG?
,iscu;ii.
Se consider c ni!elul $e 'retire este reali+at cores'un+tor( $ac 'oate %i
$emonstrat %iecare $intre re+ultatele ,n!rii.
7. Sugestii cu privire la evaluare
E/aluarea repre>int partea inal a de+ersului de proiectare didactic prin care
proesorul /a +sura eicien;a :ntregului proces instructi/7educati/. E/aluarea ur+rete +sura
:n care ele/ii i7au or+at co+peten;ele propuse :n standardele de pregtire proesional.
E/aluarea poate i 1
c- ,n tim'ul 'arcurerii mo$ulului( 'rin %orme $e !eri%icare continu a
re+ultatelor ,n!rii
!nstru+entele de e/aluare pot i di/erse, :n unc;ie de speciicul +odulului i de +etoda
de e/aluare J pro2e orale, scrise, practice.
*laniicarea e/alurii tre2uie s ai2 loc :ntr7un +ediu real, dup un progra+ sta2ilit,
e/it.ndu7se aglo+erarea e/alurilor :n aceeai perioad de ti+p.
Ia i reali>at de ctre proesor pe 2a>a unor pro2e care se reer explicit la criteriile de
peror+an; i la condi;iile de aplica2ilitate ale acestora, corelate cu tipul de e/aluare
speciicat :n Standardul de *regtire *roesional pentru iecare re>ultat al :n/;rii.
$- %inal
Eeali>at printr7o lucrare cu caracter aplicati/ i integrat la s.ritul procesului de
predare<:n/;are i care inor+ea> asupra :ndeplinirii criteriilor de reali>are a
cunotin;elor, a2ilit;ilor i aptitudinilor.
*ropune+ ur+toarele instrumente de evaluare continu1
Kie de o2ser/a;ie?
Kie test?
Kie de autoe/aluare?
Teste de /eriicarea cunotin;elor cu ite+i cu alegere +ultipl, ite+i alegere dual,
ite+i de co+pletare, ite+i de tip perec"e, ite+i de tip :ntre2ri structurate sau ite+i
de tip re>ol/are de pro2le+e.
*ropune+ ur+toarele instrumente de evaluare inal1
*roiectul, prin care se e/aluea> +etodele de lucru, utili>area corespun>toare a
2i2liograiei, +aterialelor i ec"ipa+entelor, acurate;ea te"nic, +odul de
organi>are a ideilor i +aterialelor :ntr7un raport. *oate i a2ordat indi/idual sau de
ctre un grup de ele/i.
Studiul de ca>, care const :n descrierea unui produs, a unei i+agini sau a unei
:nregistrri electronice care se reer la un anu+it proces te"nologic.
14
*ortooliul, care oer inor+a;ii despre re>ultatele colare ale ele/ilor, acti/it;ile
extracolare etc.
8n parcurgerea +odulului se /a utili>a e/aluare de tip or+ati/ i la inal de tip su+ati/
pentru /eriicarea atingerii co+peten;elor. Ele/ii tre2uie e/alua;i nu+ai :n ceea ce pri/ete
do2.ndirea co+peten;elor speciicate :n cadrul acestui +odul. O co+peten; se /a e/alua o
singur dat.
E/aluarea scoate :n e/iden; +sura :n care se or+ea> co+peten;ele c"eie i
co+peten;ele te"nice din standardul de pregtire proesional.
8. Bibliografie
'". $usein, e!en tehnic de !pecialitate, E.,.*., &ucureti 1HHA
=== Colec;ie de standarde( e!ene tehnice, Editura Te"nic, &ucureti 1HHA
*. *recupe;u, C. ,ale, e!en tehnic indu!trial, Editura Te"nic, &ucureti 1HH0
! Iraca, e!en indu!trial" Editura Te"nic, &ucureti 1H4B
!.Moraru, ,.&urduel .a., $anual pentru %coala de &rte i $e!erii ' #alificarea(
Lucrtor n lcturie mecanic !tructuri, E.,.*., &ucureti 200A
I. ,ro2ot, .a., )rgane de maini i mecani!me" , E.,.*., &ucureti 1HH5
C. Eux, .a., )rgane de maini" Editura Sig+a, &ucureti 2000
M. Constantin, .a., *olicitri i m!urri tehnice" Editura All, &ucureti 2000
1H
MODULUL III : DISPOZITIVE I INSTALAII
DE RIDICAT I TRANSPORTAT
1. Not introductiv
Modulul ~DISPOZITIVE I INSTALAII DE RIDICAT I TRANSPORTAT ace
parte din cultura de specialitate aerent do+eniului de pregtire proesional general1
Lctuyrie mecanic structuri, clasa a 97a, :n/;+.nt proesional de 2 ani, i are alocat un
nu+r de 105 ore, conor+ planului de :n/;+.nt, din care1
70 ore J instruire practic.
Modulul se parcurge cu un nu+r de ore constant pe :ntreaga durat a anului colar,
neiind condi;ionat sau dependent de celelalte +odule din curriculu+.
Modulul #DISPOZITIVE I INSTALAII DE RIDICAT I TRANSPORTAT%
/i>ea> do2.ndirea de co+peten;e speciice do+eniului de pregtire proesional general, :n
perspecti/a olosirii tuturor ac"i>i;iilor :n continuarea pregtirii :ntr7o caliicare din do+eniul de
pregtire proesional general.
*arcurgerea con;inuturilor +odulului #DISPOZITIVE I INSTALAII DE RIDICAT
I TRANSPORTAT% i adec/area strategiilor didactice /or /i>a i de>/oltarea co+peten;elor
pentru #Asigurarea calit(ii #.
2. Unitatea/Unit(ile de competen(e la care se refer modulul
Asigurarea calit(ii
Utilizarea dispozitivelor yi instala(iilor de ridicat yi transportat
3. Corelarea rezultatelor nv(rii yi criteriilor de evaluare
DENUMIREA MODULULUI: DISPOZITIVE I INSTALAII DE RIDICAT I
TRANSPORTAT
Cunoytin(e Deprinderi Criterii de evaluare
Rezultatul nv(rii 1: Descrie caracteristicile func(ionale ale dispozitivelor yi instala(iilor
de ridicat yi transportat
*ara+etri unc;ionali1
sarcina util, cursa, traseul
sarcinii, suspendarea i
prinderea sarcinilor,
siste+ul de ac;ionare,
asigurarea sarcinii?
Alegerea dispo>iti/elor i
instala;iilor1 conor+
docu+enta;iei te"nice i
para+etrilor unc;ionali.
Eecunoaterea
para+etrilor unc;ionali ai
dispo>iti/elor i instala;iilor
de ridicat i transportat?
Alegerea dispo>iti/elor i
instala;iilor de ridicat i
transportat.
,escrierea para+etrilor
unc;ionali ai dispo>iti/elor i
instala;iilor de ridicat i
transportat?
Selectarea dispo>iti/elor i
instala;iilor de ridicat i
transportat :n unc;ie de
docu+enta;ia te"nic i
para+etrii unc;ionali.
Rezultatul nv(rii 2: Utilizeaz dispozitive yi mayini de ridicat
,ispo>iti/e de ridicat1
/inciuri FcricuriG, scripe;i,
palane, electropalane, trolii?
!nstala;ii de ridicat1
+acarale, poduri rulante?
Metode standardi>ate1
Selectarea dispo>iti/elor
de ridicat speciice
caliicrii?
Dtili>area instala;iilor de
ridicat speciice caliicrii?
Alegerea dispo>iti/elor de
ridicat?
Dtili>area instala;iilor de
ridicat speciice caliicrii?
,escrierea +etodelor
20
deinite :n unc;ie de
+odelul de +anage+ent al
calit;ii adoptat de
organi>a;ie?
Aplicare1 autoe/aluarea
propriei acti/it;i :n raport
cu indicatori i criterii, din
standardele interna;ionale
pri/ind calitatea, adoptate de
+odelul de +anage+ent al
calit;ii :n organi>a;ie?
*roceduri speciice1 etapele
i ac;iunile de e/aluare,
autoe/aluare i control J
ordonate logic 7
corespun>toare +etodelor
standardi>ate deinite +ai
sus.
Enu+erarea +etodelor
standardi>ate de asigurare a
calit;ii?
,escrierea procedurilor
speciice +etodelor
standardi>ate de asigurare a
calit;ii?
Aplicarea +etodelor
standardi>ate de asigurare a
calit;ii :n acti/itatea
proprie.
standardi>ate de asigurare a
calit;ii?
Explicarea procedurilor
speciice +etodelor standardi>ate
de asigurare a calit;ii?
Aplicarea +etodelor
standardi>ate de asigurare a
calit;ii :n acti/itatea proprie.
Rezultatul nv(rii 3: Utilizeaz dispozitive, mayini yi instala(ii de transportat
Maini de transportat1
sti/uitoare, transportoare
!nstala;ii de transportat1
con/eiere, transportoare cu
2and, poduri rulante,
uniculare?
Cor+e de calitate1
instruc;iuni de lucru, caiet
de sarcini, nor+e interne,
criterii i indicatori
na;ionali, europeni i
interna;ionali?
Cerin;e de calitate care
regle+entea> acti/itatea ca
proces Fintrri, de>/oltare,
ieiriG.
!dentiicarea
dispo>iti/elor, +ainilor i
instala;iilor de transportat
speciice caliicrii?
Dtili>area dispo>iti/elor,
+ainilor i instala;iilor de
transportat speciice
caliicrii?
!dentiicarea nor+elor
de calitate speciice
do+eniului propriu de
acti/itate?
Eelatarea cerin;elor de
calitate i+puse de nor+ati/e
pentru propriul loc de
+unc?
Dtili>area nor+elor de
calitate :n acti/itatea
curent.
Eecunoaterea dispo>iti/elor,
+ainilor i instala;iilor de
transportat speciice caliicrii?
Dtili>area dispo>iti/elor,
+ainilor i instala;iilor de
transportat speciice caliicrii?
!dentiicarea i utili>area
nor+elor de calitate speciice
do+eniului propriu de acti/itate?
*re>entarea criteriilor de
calitate din nor+e speciice
locului su de +unc.
4. Con(inutul formrii
Se reco+and ur+toarea ordine de parcurgere a +odulului1
Tema nr.1: No(iuni introductive
7 ,einirea i rolul +ainilor de ridicat i transportat :n econo+ie?
7 ,e>/oltarea +i@loacelor de ridicat i transportat.
Tema nr.2: Organe flexibile
7 Co;iuni generale i criterii de clasiicare?
7 Ca2luri de o;el Fclasiicare, caracteristiciG?
7 -an;uri Flan;uri cu >ale, lan;uri cu ecliseG?
7 Kr.ng"ii i par.+e?
21
7 &en>i de cauciuc.
Tema nr.3: Organe pentru ghidarea yi nfyurarea cablurilor yi lan(urilor
7 Co;iuni generale i criterii de clasiicare?
7 Organe de g"idare?
7 Organe de :nurare Fta+2ure pentru :nurarea ca2lurilor de o;el, ta+2ure pentru :nurarea
lan;urilorG.
Tema nr.4: Dispozitive pentru fixarea capetelor cablurilor yi lan(urilor
7 Co;iuni generale?
7 ,ispo>iti/e pentru ixare i legturi u>uale la ca2luri?
7 -egturi u>uale la capetele lan;urilor.
Tema nr.5: Organe yi dispozitive pentru prinderea yi suspendarea sarcinilor
7 Co;iuni generale i criterii de clasiicare?
7 Organe i dispo>iti/e de prindere a sarcinilor?
7 Electro+agne;i de sarcini ?
7 Organe de suspendare Fc.rlige, oc"iuriG?
7 Organe auxiliare pentru +ontarea c.rligelor i oc"iurilor.
Tema nr.6: Mecanisme, dispozitive yi instala(ii de ridicat yi transportat
7 Co;iuni generale i criterii de clasiicare?
7 Scripe;i?
7 *alane Fsi+ple, du2le, dieren;ialeG?
7 Cricuri Fcu uru2, cu cre+alier, "idrauliceG?
7 Iinciuri F+anuale, +ecanice, electriceG?
7 Trolii F+anuale, electriceG?
7 Ca2estane?
7 Macarale Fcaracteristici constructi/e i unc;ionale, ele+ente co+ponente, +od de unc;ionareG?
7 *oduri rulante Fcaracteristici constructi/e i unc;ionale, ele+ente co+ponente, +od de
unc;ionareG?
7 Sti/uitoare Fcaracteristici constructi/e i unc;ionale, ele+ente co+ponente, +od de
unc;ionareG?
7 !nstala;ii de transportat1 con/eiere, transportoare cu 2and, uniculare Fcaracteristici
constructi/e i unc;ionale, ele+ente co+ponente, +od de unc;ionareG.
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului:
*entru parcurgerea +odulului se reco+and utili>area ur+toarelor resurse +ateriale
+ini+e1
Materiale didactice F+ac"ete, plane, scripe;i, cricuri, .a.G?
Sot7uri educa;ionale?
Calculator?
Iideoproiector.
6. Sugestii metodologice
Con;inuturile programei modulului ((DISPOZITIVE I INSTALAII DE RIDICAT I
TRANSPORTAT) tre2uie s ie a2ordate :ntr7o +anier lexi2il, dieren;iat, ;in.nd cont de
particularit;ile colecti/ului cu care se lucrea> i de ni/elul ini;ial de pregtire.
Numrul $e ore alocat %iecrei teme rm&ne la latitu$inea ca$relor $i$actice care
're$au coninutul mo$ulului, :n unc;ie de diicultatea te+elor, de ni/elul de cunotin;e
22
anterioare ale colecti/ului cu care lucrea>, de co+plexitatea +aterialului didactic i+plicat :n
strategia didactic i de rit+ul de asi+ilare a cunotin;elor de ctre colecti/ul instruit.
Modulul ,,DISPOZITIVE I INSTALAII DE RIDICAT I TRANSPORTAT poate
:ncorpora, :n orice +o+ent al procesului educati/, noi +i@loace sau resurse didactice. Orele se
reco+and a se desura :n la2oratoare sau<i :n ca2inete de specialitate din unitatea de
:n/;+.nt sau de la operatorul econo+ic<institu;ia pu2lic partener, dotate conor+
reco+andrilor preci>ate :n unit;ile de co+peten;e +en;ionate +ai sus.
*regtirea practic :n la2oratoare te"nologice sau la operatorul econo+ic<institu;ia pu2lic
partener are i+portan; deose2it :n do2.ndirea co+peten;elor de specialitate.
*entru atingerea o2iecti/elor progra+ei i de>/oltarea la ele/i a co+peten;elor /i>ate de
parcurgerea +odulului, reco+and+ ca :n procesul de :n/;are 7 predare s se utili>e>e cu
precdere metode bazate pe ac(iune F ex.1 reali>area unor +iniproiecte din do+eniul caliicriiG
Co+2inarea acestor +etode cu metode explorative Fex.1 o2ser/area direct, o2ser/area
independentG, metode expozitive Fex.1 explica;ia, descrierea, exe+pliicareaG poate conduce la
do2.ndirea de ctre ele/i a co+peten;elor speciice caliicrii. Ela2orarea i pre>entarea unor
reerate interdisciplinare a cror docu+entare se o2;ine prin na/igarea pe !nternet, i+plicarea
ele/ilor :n di/erse exerci;ii de docu+entare, sunt alte exe+ple de acti/it;i de :n/;are J predare
care pot i utili>ate.
Se reco+and a2ordarea instruirii centrate pe ele/ prin proiectarea unor acti/it;i de
:n/;are /ariate, prin care s ie luate :n considerare stilurile indi/iduale de :n/;are ale iecrui
ele/.
Acestea /i>ea> ur+toarele aspecte1
aplicarea +etodelor centrate pe ele/, pe acti/i>area structurilor cogniti/e i operatorii ale
ele/ilor, pe exersarea poten;ialului psi"o7i>ic al acestora, pe transor+area ele/ului :n
coparticipant la propria instruire i educa;ie?
:+2inarea i o alternan; siste+atic a acti/it;ilor 2a>ate pe eortul indi/idual al ele/ului
Fdocu+entarea dup di/erse surse de inor+are, o2ser/a;ia proprie, exerci;iul personal,
instruirea progra+at, experi+entul i lucrul indi/idual, te"nica +uncii cu ieG cu
acti/it;ile ce solicit eortul colecti/ Fde ec"ip, de grupG de genul discu;iilor, asaltului
de idei, etc.?
olosirea unor +etode care s a/ori>e>e rela;ia ne+i@locit a ele/ului cu o2iectele
cunoaterii, prin recurgere la +odele concrete?
:nsuirea unor +etode de inor+are i de docu+entare independent, care oer
desc"iderea spre autoinstruire, spre :n/;are continu.
*entru atingerea o2iecti/elor i de>/oltarea co+peten;elor /i>ate de parcurgerea +odulului,
pot i derulate ur+toarele acti/it;i de :n/;are1
Ela2orarea de reerate interdisciplinare?
Exerci;ii de docu+entare?
Ca/igare pe !nternet :n scopul docu+entrii?
Ii>ionri de +ateriale /ideo Fcasete /ideo, C, J uriG?
,iscu;ii.
Se consider c ni!elul $e 'retire este reali+at cores'un+tor( $ac 'oate %i
$emonstrat %iecare $intre re+ultatele ,n!rii.
25
7. Sugestii cu privire la evaluare
E/aluarea repre>int partea inal a de+ersului de proiectare didactic prin care
proesorul /a +sura eicien;a :ntregului proces instructi/7educati/. E/aluarea ur+rete +sura
:n care ele/ii i7au or+at co+peten;ele propuse :n standardele de pregtire proesional.
E/aluarea poate i 1
a. 8n ti+pul parcurgerii +odulului, prin or+e de /eriicare continu a re>ultatelor
:n/;rii
!nstru+entele de e/aluare pot i di/erse, :n unc;ie de speciicul +odulului i de
+etoda de e/aluare J pro2e orale, scrise, practice.
*laniicarea e/alurii tre2uie s ai2 loc :ntr7un +ediu real, dup un progra+
sta2ilit, e/it.ndu7se aglo+erarea e/alurilor :n aceeai perioad de ti+p.
Ia i reali>at de ctre proesor pe 2a>a unor pro2e care se reer explicit la
criteriile de peror+an; i la condi;iile de aplica2ilitate ale acestora, corelate cu
tipul de e/aluare speciicat :n Standardul de *regtire *roesional pentru iecare
re>ultat al :n/;rii.
2. Kinal
Eeali>at printr7o lucrare cu caracter aplicati/ i integrat la s.ritul procesului de
predare< :n/;are i care inor+ea> asupra :ndeplinirii criteriilor de reali>are a
cunotin;elor, a2ilit;ilor i atitudinilor.
*ropune+ ur+toarele instrumente de evaluare continu1
Kie de o2ser/a;ie?
Kie test?
Kie de autoe/aluare?
Teste de /eriicarea cunotin;elor cu ite+i cu alegere +ultipl, ite+i alegere dual,
ite+i de co+pletare, ite+i de tip perec"e, ite+i de tip :ntre2ri structurate sau ite+i
de tip re>ol/are de pro2le+e.
*ropune+ ur+toarele instrumente de evaluare inal1
*roiectul, prin care se e/aluea> +etodele de lucru, utili>area corespun>toare a
2i2liograiei, +aterialelor i ec"ipa+entelor, acurate;ea te"nic, +odul de
organi>are a ideilor i +aterialelor :ntr7un raport. *oate i a2ordat indi/idual sau de
ctre un grup de ele/i.
Studiul de ca>, care const :n descrierea unui produs, a unei i+agini sau a unei
:nregistrri electronice care se reer la un anu+it proces te"nologic.
*ortooliul, care oer inor+a;ii despre re>ultatele colare ale ele/ilor, acti/it;ile
extracolare etc.
8n parcurgerea +odulului se /a utili>a e/aluare de tip or+ati/ i la inal de tip su+ati/
pentru /eriicarea atingerii co+peten;elor. Ele/ii tre2uie e/alua;i nu+ai :n ceea ce pri/ete
do2.ndirea co+peten;elor speciicate :n cadrul acestui +odul.O co+peten; se /a e/alua o
singur dat.
E/aluarea scoate :n e/iden; +sura :n care se or+ea> co+peten;ele c"eie i
co+peten;ele te"nice din standardul de pregtire proesional.
8. Bibliografia
Mircea Eo+ani;a, (tean ,ogrescu, Mi"ai Stnescu, $aini i utila+e indu!triale,
Editura ,idactic i *edagogic, &ucureti, 1H63.
2B
'"eorg"e, M. Ioicu, !. *arasc"i/, C. $u>u, '. Eant>, $aini i utila+e indu!triale,
+anual pentru licee industriale cu proil +ecanic, Editura ,idactic i *edagogic,
&ucureti, 1H40.
'"eorg"e, !. *arasc"i/, C. $u>u, ,tila+ul i tehnologia me!eriei ' $ecanic montator
-ntreinere i reparaii n con!trucii de maini, +anual pentru clasele a 9!7a i a 9!!7a,
licee industriale i coli proesionale, Editura ,idactic i *edagogic, E.A., &ucureti,
1HHA.
Mi"ilescu, A. E. -upu;iu, !. &nteanu, ./ploatarea i ntreinerea utila+elor i
in!talaiilor din indu!tria chimic" Editura ,idactic i *edagogic, &ucureti, 1HH3.
C. Stan, !. Crciun, N. $osei, ./ploatarea i ntreinerea utila+elor i in!talaiilor din
indu!tria chimic" Editura ,idactic i *edagogic, &ucureti, 1HH2.
23