Sunteți pe pagina 1din 3

PROGRAMUL ACTIVITILOR

S tii mai multe, s fii mai bun!


!" a#$ilie %&'
GRUPA MIC
BUBURUZELE VESELE
S#tm(na ) " a#$ilie %&' *a fi +e+i,at a,ti*it il-$ e+u,ati*e e.t$a,u$$i,ula$e i
e.t$a ,-la$e, /n ,a+$ul #$-0$amului numit 1S tii mai multe, s fii mai bun!23 4n a,east
s#tm(n nu se -$0ani5ea5 ,u$su$i ,-nf-$m -$a$ului -bi nuit al unit ii +e /n* m(nt, ia$
#$-0$amul 1S tii mai multe, s fii mai bun!2 se *a +esf u$a /n ,-nf-$mitate ,u un -$a$
s#e,ial3

SCOPUL PROI6CTULUI
Implicarea copiilor i a cadrelor didactice in activit i care s rspund intereselor i
preocuprilor diverse ale copiilor, s pun n eviden talentele i capacit ile acestora n diferite
domenii.
Obie,ti*ele #$-ie,tului
valorizarea abilit ilor artistico-plastice ale copiilor;
valorizarea abilit ilor sociale;
determinarea unui comportament de compasiune, de n elegere pentru copiii defavoriza i;
s manifeste dragoste i interes fa de munc;
GRUP I7T8
copiii grupa mic
Beneficiari direc i:
copiii grupa mic
Beneficiari indirec i:
prin ii
cadre didactice
comunitatea
R69ULTAT6 A T6PTAT68
eprimarea sentimentelor de compasiune fa de copiii defavoriza i
mbog irea cuno tin elor despre art
manifestarea sentimentelor de respect i interes fa de munc
6VALUAR6A8
c!estionare pentru prin i;
epozi ie cu lucrrile copiilor;
album cu fotografii; "#-uri, #$#-uri.
7$3
,$t3
:ATA ACTIVIT I PROPUS6 :6SCRI6R6A
ACTIVIT II
PARTICIPA7 I I7STITU II
PART676R6
3 %&.%'.
(%&)
14m#$eun suntem
mai buni!2
*nt+lnire cu copiii de
la "entrul colar pentru
,duca ie Incluziv
-.leandru /o ca-
0ugo1
"oncursuri
.teliere de lucru
,ducatoarele
pre colarii
"entrul colar
pentru ,duca ie
Incluziv
-.leandru
/o ca- 0ugo1
%3 %(.%'.
(%&)

tim s ,i$,ulm2
Indicatoarele de
circula ie, prietenele
copiilor c+nd sunt
pe strad .
2arcurs aplicativ.
,ducatoare
pre colarii
agentul de
circula ie
2oli ia 3drag
'3 %).%'.
(%&)
1P$ieteni la+istan !2
#rume ie
2regtirea mesei
pentru oaspe i
,ducatoarele
pre colarii 4rdini a 2.2. ag
;3 %'.%'.
(%&) 1Cum se fa,e #(inea<2
$izit la fabrica de
p+ine ,,.rdelean
"ompan5 6/077
-s dob+ndeasc
cuno tin e noi ntr-un
mod plcut;
-s manifeste dragoste
i interes fa de munc
,ducatoare
pre colarii
administrator
firma
brutari
6"-./#,0,.3
"892.3:
"3 %;.%'
(%&)
1Veniti +e lua i Lumin2
2arteneriat Biserica
-ortodo 3drag
-discu ii cu preotul paro!
6 respecte normele de
comportament religios ;
6 participe afectiv la
activit ile religioase
precum i la slu1bele
biserice ti nso i i de
prin i,bunici,educatoare.
,ducatoare
pre colarii
preotul paro!
Biserica ortodoa
-2ogor+rea
6f+ntului #u!
din localitate
:i$e,t-$, P$-fes-$,
9.".