Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de lectie

Data :
Clasa : a-V-a
Aria curriculara: Matematica si stiinte ale naturii
Profesor : RAMONA MANCU
Obiectul: Biologie-Botanica
Unitatea de nvaare: Plantele si mediul de via
Subiectul:Mediul de viata al plantelor
Tipul lectiei: predare de noi cunostinte
Competene specifice:
S identifice plante i grupe de plante!
S sta"ileasc rela#ii $ntre factorii de mediu i di%ersitatea plantelor!
S utili&e&e metode i mi'loace adec%ate e(plorrii)in%estigrii lumii %egetale!
Competene derivate:
S recunoasc elementele componente al mediului de %iata!
S e%iden#ie&e componentele a"iotice !
S e%iden#ie&e componentele "iotice!
S e(plice adaptarile plantelor la diferite medii de %iata!
Demersul didactic:
a. esurse procedurale:o"ser%atia!"rainstorming *con%ersa#ia euristic!descoperirea!
b. esurse materiale: manual!* atlasul "otanic *material er"ori&at *fisa de autoe%aluare*!
c. !orma de activitate: frontal
Metode de evaluare: formati%a prin c+estionare orala
"ocul desfasurarii: sala de clasa
#iblio$rafie:
,-.loarea /o"ran - Biologie- Manual pentru clasa a V a* 0ditura 1eora * Bucuresti 2334!
2-Viorel 5a&ar* Mariana Nicolae-5ectia forma de "aa a organi&arii procesului de predare-in%atare-e%aluare la disciplina "iologie* 0ditura
Ar%es* 2336!
7-8+eorg+e Mo+an- Atlas de "iologie* 0ditura Corint* 2337!
4-Viorel 5a&ar - 9Metode utili&ate in predarea "iologiei* 0ditura Ar%ens* 233:
D%S!&'UA%A "%C()%)
%TAP%"%
"%CT)%)
ACT)*)TAT%A PO!%SOU"U) ACT)*)TAT%A %"%*)"O
Organizarea
clasei.
-Pregtesc materialul didactic-
-Note& $n catalog ele%ii a"sen#i i %erific dac sunt condi#ii optime
pentru desfurarea lec#iei-
;i pregtesc cr#ile i caietele-
Captarea
atentiei -
-Pre&entarea materialului stimul : imagini cu un lac* o &ona de munte
impadurita si o &ona de campie
-Urmresc materialul i identifica plantele si formele de
relief corespun&atoare imaginilor
Anuntarea
temei si a
o"iecti%elor-
-Anun# i scriu pe ta"l tema lec#iei i pre&int o"iecti%ele pe care
ele%ii tre"uie s le cunoasc la terminarea lec#iei-
-Notea& $n caiete titlul lec#iei i urmresc o"iecti%ele-
/iri'area
in%atarii-
- Pri%ind imaginile din atlas si manual s descopere care este mediul
de %iata preferat de anumite plante!
-Unde traieste "radul<
-/e ce nuferii traiesc doar in apa<
- Ce tip de plante predomina la campie<
- Cine determina aceste diferente<
Pornind de la descoperirile facute de ele%i* conclu&ionam ca apa*
campia si muntele sunt medii de %iata-
-Completea& sc+ema lectiei-
Mediul de %iata cuprinde ansam"lul factorilor a"iotici si
"iotici care se afla in stransa interactiune-
.actorii a"iotici: apa* aer* sol
.olosind "rainstorming-ul* plecad de la sintagma stimul =mediu de
%iata>* descoperim componentele acestuia : componenta "iotica si
a"iotica-
Cum influientea&a componenta a"iotica raspandirea plantelor<
Cum %aria&a factorii de mediu de-a lungul &ilei<
Cum %aria&a factorii de mediu de-a lungul anului<
-Complete& sc+ema lectiei-
.actorii "iotici: plantele* animalele si oamenii
Procesul prin care alcatuirea organismelor si modul lor de
%iata sunt din ce in ce mai corespun&atoare mediului in care
traiesc se numeste adaptare.
- Sunt atenti la e(plicatiile profesorului si participa la discutii
O"tinerea
performantei
ele%ilor-
- Sistemati&area cunostintelor si asigurarea feet"a?-ului prin
c+estionare orala
- Raspund la intre"arile profesorului-
0%aluarea
performantei-
- Notarea raspunsurilor ele%ilor