Sunteți pe pagina 1din 2

www. medtorrents.

com
Intrebrile pentru examinarea studenilor la cursul "Medicin Militar"
1.Misiunile i structura organizatoric a Armatei Naionale a Republicii Moldova.
2. azele legislative de creare a !orelor Armate ale Republicii Moldova.
". #ocumentele de evidenta medicala si dare de seama ale companiei medicale a brigzii. $rdinea de completare ale acestora.
%. Misiunile serviciului medical al Armatei Naionale &n timp de rzboi.
'. (tructura organizatoric a serviciului medical ai Armatei Naionale.
). Noiune de mari uniti* uniti i subuniti militare ale Armatei Naionale A R. Moldova.
+. Misiunile i structura organizatoric a punctului medical al batalionului*
,. Mi-loacele de proiecie medical individual i caracteristica lor.
.. #otarea instructorului sanitar cu materiale medicale* caracteristica lor.
1/.&nzestrarea i organizarea lucrului punctului medical al batalionului.
11 .Misiunile companiei medicale a brigzii ca subunitate medical.
12.(tructura organizatoric a companiei medicale a brigzii.
1".&nzestrarea companiei medicale a brigzii cu materiale medicale i te0nic sanitar.
1%.Misiunile punctului medical al brigzii ca etap medical.
1'.$rganizarea tria-ului medical la punctul medical al brigzii.
1).1nzestrarea i organizarea lucrului slii de pansamente a punctului medical al brigzii.
1+. &nzestrarea i organizarea lucrului postului de &ndrumare i control dozimetric* terenuluide tria- i cortului de primire i
tria- al punctului medical ai brigzii.
1,. 1nzestra rea i organizarea lucrului cortului de evacuare a punctului medical al brigzii.
1..2sena i principiile de baz ale sistemului de tratament pe etape cu evacuare dupa destinaie.
2/.3ipurile si volumul a-utorului medical acordat rniilor i bolnavilor la etapele medicale i dependenta lor de situaia de
lupt i medical.
21 .(copurile i coninutul msurilor primului a-utor medical.
22.Noiune de etap medical* sc0ema principial de instalare a etapei medicale
2".Noiune de tria- medical. 3ipurile i scopurile tria-ului medical.
2%.4rupele &n care se repartizeaz rniii i bolnavii &n rezultatul tria-ului medical ia etapele medicale.
2'.Noiune de evacuare medical. (copurile* tipurile i principiile de organizare ale
evacurii medicale.
2).5aracteristica mi-loacelor de transport 6olosite la evacuarea rniilor i bolnavilor.
2+.(copurile i coninutul msurilor sanitaro7igienice* e6ectuate &n trupe &n timp de rzboi.
2,.(copurile i coninutul msurilor antiepidemice* e6ectuate &n trupe &n timp de rzboi.
2..$bservarea medical. #e6iniia i coninutul msurilor de observare &n timp de rzboi.
"/.Noiune de volum i structur a pierderilor sanitare. !actorii ce in6lueneaz volumul i structura pierderilor sanitare &n
campanie.
"1.5arantina. #e6iniia i coninutul msurilor de carantin.
"2.5aracteristica strilor sanitaro7epidemice ale trupelor i terenului de dislocare a lor.
"".Misiunile serviciului medical al Armatei Naionale &n domeniul aprovizionrii cu materiale medicale i te0nic
sanitar.
"%.Noiune de materiale medicale. 5lasi6icarea materialelor medicale 6olosite &n campanie.
"'.5aracteristica completelor de destinaie special* 6olosite la punctul medical al brigzii.
").5aracteristica completelor 6uncionale 6olosite la punctul medical al brigzii
"+.5ondiiile de activitate ale serviciului medical al brigzii &n lupta de aprare si in6luenta lor la organizarea asigurrii
medicale a trupelor.
",.8ierderile sanitare posibile ale brigzii de in6anterie motorizata in lupta de aprare si caracteristica lor.
"..Msurile* e6ectuate de serviciul medical ai brigzii un perioada de pregtire p9u lupta de aprare.
%/.$rganizarea cutrii* acordarea primului a-utor si scoaterea ranitilor de pe cimpul de lupta in aprare.
%1.$rganizarea acordrii rniilor i bolnavilor a-utorului premedical si a primului a-utor medical &n aprare.
%2.$rganizarea asigurrii medicale a subunitilor in caz de ptrundere a inamicului in 6isa de aprare a brigazii.
%".8ierderile sanitare ale trupelor. Noiune i clasilicrea lor.
%%.#esenai sc0ema principial de instalare a punctului medical al brigzii. 5erinele ctre terenul de instalare.
%'.Noiune de a-utor medical cali6icat. :olumul posibil ai a-utorului medical cali6icat in campanie.
%)./rganizarea a-utorului medical specializat* 6orele serviciului medical implicate in acordarea lui.
%+.4radele militare e;istente &n Armata Naional a Republicii Moldova
%,.Misiunile serviciului medical a< Armatei Naionale &n campanie si modalitatile de &ndeplinire ale acestora.
%..(copurile i coninutul primului a-utor rniilor i bolnavilor pe c=mpul de lupta.
'/.$rganizarea asigurrii medicale a brigzii de in6anterie motorizat &n timpul des6urrii luptei de aprare.
'1. !ia medical primar* destinaia* coninutul i ordinea de completare.
'2.8ostul medical al companiei i postul mi-loacelor de transport sanitar. Noiune* amena-area i destinaia lor.
'".Repartizarea personalului medical >a seciile 6uncionale ale punctului medical ai
brigzii.
'%.Repartizarea completelor de materiale medicale la seciile 6uncionale ale punctului medical al brigzii.
''.Noiune de medicin militar. $rganizarea i tactica serviciului medical de6iniia* obiectul i metodele de investigare.
www. medtorrents.com
Intrebrile pentru examinarea studenilor la cursul "Medicin Calamitatilor"
1. Noiune de calamitate. 5lasi6icarea calamitilor.
2. (ituaie e;cepionala. #eterminarea i criteriile situaiei e;cepionale.
". Noiune de caracteristic medico7tactic a catastro6elor.
%. 5aracteristica medico7tactic a inundaiilor.
' 5aracteristica medico7tactica a cutremurului de pm=nt.
).5aracteristica medico7tactic a catastro6elor mi-loacelor de transport 6eroviar.
+. 5aracteristica 6actorilor lezanti ai catastro6elor.
,. pierderile sanitare &n caz de catastro6e i clasi6icarea lor.
..:olumul i structura pierderilor sanitare posibile &n caz de cutremur de pm=nt.
1/.:olumul i structura posibil a pierderilor sanitare &n caz de catastro6e ale mi-loacelor de transport 6eroviar.
11. :olumul i structura pierderilor sanitare posibile &n caz de inundaii catastro6ale.
12.!actorii ce in6lueneaz volumul i structura pierderilor sanitare &n caz de catastro6e.
1".Noiune de leziuni combinate* asociate i multiple* aprute &n urma catastro6elor.
1%.Recunoaterea medical. 2sena* tipurile* misiunile i organizarea recunoaterii medicale &n situaii e;cepionale.
1'.Misiunile 8roteciei 5ivile a Republicii Moldova i modalitile de &ndeplinire ale acestora.
1).(tructura organizatoric a 8roteciei 5ivile a Republicii Moldova.
1+.Noiune de medicin a calamitilor. Misiunile (erviciului asisten medicala de urgen &n situaii e;cepionale.
1,.8rincipiile de organizare i de lucru ale (erviciului asisten medical de urgen &n
situaii e;cepionale.
1.. (tructura organizatoric a (erviciului asisten medical de urgen &n situaii e;cepionale.
2/. 5ondiiile ce in6lueneaz organizarea i e6ectuarea msurilor curativ 7 evacuatorice &n caz de calamiti.
21.2sena i principiile de baz ale asigurrii curativ7evacuatorice a lezailor &n timpul
calamitilor.
22. 3ipurile i volumul a-utorului medical* acordat lezailor &n situaii e;cepionale.
2".(copurile i coninutul primului a-utor lezailor &n 6ocarele catastro6ale.
2%.(copuri>e* coninutul i organizarea primului a-utor medical &n situaii e;cepionale.
2'A-utorul medical cali6icat. (copurile* coninutul i organizarea a-utorului medical cali6icai &n situaii e;cepionale.
2).$rganizarea a-utorului medical specializat &n caz de catastro6e.
2,.5erinele ctre terenul de instalare a etapelor medicale &n caz de catastro6e.
2..(c0ema principial de instalare a etapei medicale &n caz de catastro6e.
"/.3ria-ul medical. #e6iniia* tipurile* scopurile i semni6icaia tria-ului medical a lezailor &n situaii e;cepionale.
"1.$rganizarea tria-ului medical al lezailor &n con6ormitate cu semnele de tria-.
"2. 4rupele de rnii i bolnavi repartizai &n urma tria-ului medical la etapele prespitaliceti.
"".4rupele de rnii i bolnavi repartizai &n urma tria-ului medical la etapele spitaliceti.
"%.2sena* scopurile i organizarea evacurii medicale ale lezatilor in caz de catastro6e
"'.>zvoarele de aprovizionare a instituiilor i 6ormaiunilor medicale cu materiale medicale* sanitaro7gospodreti i speciale
&n situaii e;cepionale.
") 8strarea materialelor medicale ale instituiilor i 6ormaiunilor. (erviciului asisten medical de urgen &n situaii
e;cepionale.
"+. Misiunile 6armaciilor centrale oreneti* in (2. #ocumentele necesare pentru primirea materialelor medicale.
",. Aciunile de comportament personal &n caz de cutremur* incendii i inundaii.
"..Noiune i principiile de baz ale proteciei populaiei &n situaii e;cepionale in timp de pace.
%/.Msuri>e generale de protecie a populaiei &n situaii e;cepionale &n timp de pace.
%1Msurile speciale ?medicale@ de protecie a populaiei &n situaii e;cepionale &n timp pace.
%2.5ondiiile de activitate ale (erviciului asisten medical de urgen &n situaii
e;cepionale i in6luena lor la organizarea asigurrii medicale a rniilor i bolnavilor.
%". Normele de comportare personal &n caz de cutremuri de pm=nt* alunecri de teren i contaminare cu substane
radioactive.
%%. 5aracteristica zonelor inundaiei catastro6ale i in6luena lor ia organizarea a-utorului medical rniilor i bolnavilor.
%'.Noiune de medicin a calamitilor. $rganizarea interaciunii (erviciului asisten medical de urgen i alte servicii ale
ministerelor i departamentelor in interesul asigurrii medicale a rniilor i bolnavilor.
%). :aloarea pierderilor generale i sanitare &n zonele cutremurului de pm=nt
%+.5aracteristica 6actorilor lezani ai catastro6elor.
%,.5oninutul primului a-utor acordat lezailor &n situaii e;cepionale.
%..(copurile i coninutul a-utorului premedical acordai lezailor &n situaii e;cepionale.
'/.:olumul primului a-utor medical i dependena lui de situaia creat &n 6ocarul catastro6ei.