Sunteți pe pagina 1din 4

Lecia 1- Verbele a fi i a avea

GrammAS - Gramatica pe scurt, Nivel A1/A2


Prof. Alia Simo
Verbul a fi (Verbe tre)
Verbul a avea (Verbe avoir)
ATENIE! (Faites attention!)
Observai! Forme identice! / Mmes formes pour ...!
Eu - ei, ele sunt
Voi dumneavoastr suntei
Nu confundai! (Ne pas onfondre!)
Mi!ai, adi el este - masulin sin"ular
#oana, adi ea este - feminin sin"ular
Mi!ai $i Vlad, adi ei sut - masulin plural
#oana $i %ristina, adi ele sut feminin plural
Forme scurte, populare, informale este ! e (Formes ontrat&es)
El este la birou. El e la birou.
Ea este la urs. Ea e la urs.
Professional Language Studies and Teacher Training Center
A FI
Eu sunt
Tu e"ti
El este
Ea este
Noi suntem
Voi suntei
#umneavoastr$ suntei
Ei sunt
Ele sunt
'
A AVEA
Eu am
Tu ai
El are
Ea are
Noi avem
Voi avei
#umneavoastr$ avei
Ei au
Ele au
Lecia 1- Verbele a fi i a avea
GrammAS - Gramatica pe scurt, Nivel A1/A2
Prof. Alia Simo
'.' A fi% &ompletai cu pronumele corect / To be. (Fill in t!e blan(s )it! t!e
orret pronoun.) * Etre. %ompl&te+ ave le bon pronom)
'. ....!u.......... sunt din ,ul"aria.
-. .............. de unde e$ti.
/. .............. suntem la birou .............. unde sunte0i.
1. .............. sunt foarte oupate dar .............. sunt foarte liberi.
2. .............. e$ti din 3erbia sau din %roa0ia.
4. .............. sunte0i din 5n"lia.
6. .............. sunt din Fran0a, din Montepellier.
7. .............. este diretor iar .............. este diretoare de mar(etin".
8. .............. suntem 9n :om;nia aum.
'<. .............. sunt nem0oaie iar .............. sunt e!i.
'.- A fi sau a avea% &ompletai cu forma verbal$ corect$ ("o #e or "o
$ave. Fill in t!e blan(s )it! t!e orret form.) ( !tre ou Avoir. :emplisse+ par la
forme orrete du verbe) =
'. Noi ......avem........ un birou mare $i spa0ios.
-. Voi .............. 9n deplasare la Mosova.
/. Nu, noi .............. 9n deplasare la Madrid.
1. El ............. o +i difiil, dar m;ine el .............. liber.
2. >a e or tu .............. la birou. >a e or (tu) .............. 9nt;lnire de afaeri.
4. Noi .............. doi opii, o fat $i un biat. Voi ;0i opii ...............
6. El .............. din #srael, dar so0ia sa .............. rom;n.
7. Ele .............. an"a?ate la firma 5@@5.
8. Ei .............. multe suursale 9n 0ar.
'<. Eu .............. urs de limba rom;n la ora 7=<<.
'./ &ompletai cu terminaia corect$ -em, -ei, -u, -re, -nt etc% (Fill in t!e
blan(s )it! t!e orret endin".) ( %ompl&te+ ave la terminaison orrete)
Noi suntem Voi av..............
Professional Language Studies and Teacher Training Center
-
Lecia 1- Verbele a fi i a avea
GrammAS - Gramatica pe scurt, Nivel A1/A2
Prof. Alia Simo
Ei su...............
Voi sunt..............
Avs. av...............
Ei a..............
El*ea a..............
Eu a..............
'.1 &ompletai cu a fi sau a avea (Fill in t!e blan(s )it! to be or to %ave&)
(%omplete+ ave le verbe tre ou le verbe avoir'
A fi ' A avea '
' naionalitate Eu sunt rom;n. ' posesie Eu am o ma$in.
Eu am un birou.
' profesie Eu sunt profesoar.
Bu e$ti diretoare.
' v(rst$ Eu am /< de ani.
' locaie Noi suntem aas * la
restaurant.
' num$r Eu am doi opii.
'. Eu ......am....... o as 9n %otroeni $i o as la munte. Cnde .....ai........ (tu) o as.
-. Mirea ............. in"iner de aeronauti. Di fratele lui ............. avoat.
/. Erin0ii mei ............. munitori.
1. 3ora mea ............. profesoar.
2. Noi ............. o familie mare.
4. Voi ............. aum 9n vaan0. Voi .............. timp liber.
6. Fratele meu ............. o Aaia >o"an.
7. Ei ............. 9n $edin0.
8. %ole"ii de aolo nu ............. rom;ni, ei ............. italieni $i frane+i.
'<. Erietena mea ............. din 3pania, ea ............. -7 de ani $i ............. un so0 rom;n.
''. Bonislav ............. bul"ar, dar ............. familia 9n :om;nia. El ............. un serviiu
foarte bun, ............. diretor finaniar la Cnilever ,alani.
'-. Bu e ma$in ............. .
'/. Noi ............. trei opii, o fat $i doi bie0i. 5um, opiii ............. studen0i la ,uure$ti
$i #a$i.
'1. Vlad ............. un medi stomatolo" bun $i ............. mul0i paien0i.
'2. Ele ............. foarte mul0i prieteni 9n strintate.
Professional Language Studies and Teacher Training Center
/
Lecia 1- Verbele a fi i a avea
GrammAS - Gramatica pe scurt, Nivel A1/A2
Prof. Alia Simo
)$spunsuri ( >a l& des eFeries * GeH to eFerises=)
*%*% -. tuI /. noi, voiI 1. ele, eiI 2. tuI 4. dumneavoastrI 6. euI 7. el, eaI 8. noiI '<. ele, ei.
*%+% -. sunte0iI /. suntemI 1. are, este (e)I 2. e$ti, aiI 4. avem, ave0iI 6. este (e), este (e)I 7. suntI
8. auI '<. am.
*%,% -e0iI -ntI -e0iI -e0iI -uI -reI -m.
*%-% -. este (e), este (e)I /. suntI 1. este (e)I 2. avemI 4. sunte0i, ave0iI 6. areI 7. suntI 8. sunt,
suntI '<. este (e), are, areI ''. este (e), are, are, este (e)I '-. aiI '/. avem, suntI '1. este (e),
areI '2. au.
Professional Language Studies and Teacher Training Center
1