Sunteți pe pagina 1din 7

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA

cu privire la arend
Nr.86!"II din #.$.%&
Monitor nr.1/12 din 30.01.1992
* * *
C U P R I N S
Capitolul I
DISPOZIII GENERALE
Articolul 1. Sarcinile Legii
Articolul . No!iunea rela!ii "e aren"#
Articolul $. Per%oanele care "au &n aren"#
Articolul '. Aren"a(ii
Articolul ). S*era (i o+iectele aren"ei
Articolul ,. Legi%la!ia cu pri-ire la aren"#
Capitolul II
CON.RAC.UL DE AREND/
Articolul 0. 1nc2eierea contractului "e aren"#
Articolul 031. 1nregi%trarea "reptului "e aren"#
Articolul 4. Contractul "e aren"# a p#5&ntului (i altor
re%ur%e naturale
Articolul 6. Aren"a
Articolul 17. .ran%5iterea "e +unuri aren"a(ului
Articolul 11. Darea &n %u+aren"# a +unurilor aren"ate
Articolul 1. 8olo%irea +unurilor aren"ate
Articolul 1$. Apartenen!a +unurilor aren"ate (i a %porului lor
Articolul 1'. R#%cu5p#rarea +unurilor aren"ate
Articolul 1). In"epen"en!a acti-it#!ii econo5ice a aren"a(ului
Articolul 1,. 9o"i*icarea clau:elor contractului. 1ncetarea
e*ectului contractului (i %ucce%iunea "e "rept
a%upra lui
Articolul 10. Re:ilierea anticipat# a contractului la
cererea per%oanei care "# &n aren"#
Articolul 14. Re:ilierea anticipat# a contractului la
cererea aren"a(ului
Articolul 16. Re%tituirea +unurilor per%oanei care "# &n aren"#
Articolul 7. Aren"area +unurilor &ntreprin"erii
Articolul 1. Antrepri:a "e aren"#
Capitolul III
AP/RAREA DREP.URILOR PA.RI9ONIALE ALE ARENDA;ULUI<
R/SPUNDEREA 1N CON8OR9I.A.E CU CON.RAC.UL DE AREND/.
E=A9INAREA LI.IGIILOR
Articolul . Ap#rarea "reptului aren"a(ului a%upra
+unurilor aren"ate
Articolul $. R#%pun"erea p#r!ilor pentru ne&n"eplinirea
%au &n"eplinirea necore%pun:#toare a
o+liga!iilor contractuale
Articolul '. R#%pun"erea proprietarului "e +unuri pentru
o+liga!iile organului "e %tat
Articolul ). E>a5inarea litigiilor ce apar la &nc2eierea (i
e>ecutarea contractului< la 5o"i*icarea
clau:elor (i &ncetarea e*ectului ace%tuia

Not: Vezi Hot. Parl. nr.862-XII din 14.01.92 !e"#re #$nerea %n
a#li&are a 'e(ii &$ #ri)ire la arend
Capi'(lul I
DISPOZIII GENERALE
Ar'ic(lul . Sarcinile Legii
Pre:enta Lege regle5entea:# rela!iile "e aren"#< %ta+ilin" o+iectele
(i %u+iectele rela!iilor "e aren"#< "repturile (i o+liga!iile lor.
Ar'ic(lul &. No!iunea rela!ii "e aren"#
1n rela!iile "e aren"# aren"a(ul< pe +a:# "e contract< po%e"# (i
*olo%e(te contra plat# +unuri ce apar!in per%oanei care "# &n aren"#.
Ar'ic(lul ). Per%oanele care "au &n aren"#
De "reptul "e a "a +unuri &n aren"# +ene*icia:# proprietarul< (i
anu5e per%oane *i:ice (i ?uri"ice "in Repu+lica 9ol"o-a (i "in alte
%tate.
Pot "a +unuri &n aren"# (i per%oanele *i:ice (i ?uri"ice<
&5puternicite "e proprietar.
Ar'ic(lul #. Aren"a(ii
Aren"a(ii pot *i per%oane *i:ice (i ?uri"ice "in Repu+lica 9ol"o-a
(i "in alte %tate< &ntreprin"eri (i organi:a!ii 5i>te< apatri:i<
organi:a!ii interna!ionale.
Participarea per%oanelor *i:ice (i ?uri"ice "in alte %tate< precu5
(i a apatri:ilor< la aren"a +unurilor "e pe teritoriul Repu+licii
9ol"o-a %e "eter5in# "e legi%la!ia repu+licii.
Ar'ic(lul *. S*era (i o+iectele aren"ei
Aren"a %e a"5ite &n toate ra5urile econo5iei na!ionale. Pot *i
aren"ate +unuri "in toate tipurile (i *or5ele "e proprietate.
Se pot "a &n aren"#@ p#5&nt (i alte re%ur%e naturale< &ntreprin"eri<
organi:a!ii< unit#!i ale &ntreprin"erilor (i organi:a!iilor< cl#"iri<
in%tala!ii< &nc#peri< utila?e< te2nic# agricol# (i "e alt# natur#<
5i?loace "e tran%port< in-entar< in%tru5ente< alte -alori 5ateriale.
De co5un acor" cu cre"itorul ga?i%t< o+iect al aren"ei pot *i (i
+unurile ga?ate.
Legi%la!ia %ta+ile(te tipurile AgrupurileB "e &ntreprin"eri (i
organi:a!ii<*elurile "e +unuri ale %tatului a c#ror aren"# nu %e a"5ite.
*+rt., &o-#letat #rin 'e(ea nr.229-XIV din 16.12.98.
Ar'ic(lul 6. Legi%la!ia cu pri-ire la aren"#
Aren"a (i alte raporturi ?uri"ice< legate "e ea< %e regle5entea:# "e
pre:enta Lege (i "e alte acte legi%lati-e.
Capi'(lul II
CON.RAC.UL DE AREND/

Ar'ic(lul +. 1nc2eierea contractului "e aren"#
Docu5entul "e +a:# care regle5entea:# rala!iile "intre per%oana care
"# &n aren"# (i aren"a( e%te contractul "e aren"#. El %e &nc2eie &n
%cri% pe un ter5en anu5it< "ar nu 5ai 5are "e 66 ani.
Contractul "e aren"# %e &nc2eie &n +a:a negocierilor "irecte %au &n
+a:a re:ultatelor licita!iei< &n *or5a con-enit# "e p#r!i< cu in"icarea
o+iectului (i ter5enului contractului< a pl#!ii "e aren"#< cu
re%pectarea cerin!elor pre:entei legi.
*+lin.2 art./ %n reda&0ia 'e(ii nr.23/-XIV din 23.12.98.
*+rt./ -odi1i&at #rin 'e(ea nr.41/-XIII din 29.03.9,.
Ar'ic(lul +,. 1nregi%trarea "reptului "e aren"#
Dreptul "e aren"# a%upra +unului i5o+il pe un ter5en 5ai 5are "e $
ani e%te %upu% &nregi%tr#rii o+ligatorii &n regi%trul +unurilor i5o+ile
&n ter5en "e $ luni "e la "ata &nc2eierii contractului "e aren"#.
Nere%pectarea ter5enului "uce la nulitatea contractului.
La cererea aren"a(ului< poate *i &nregi%trat (i "reptul "e aren"# pe
un ter5en 5ai 5ic "e $ ani. Dreptul "e aren"# a%upra +unurilor
i5o+iliare pe un ter5en 5ai 5ic "e $ ani %e &nregi%trea:# la pri5#ria
localit#!ii pe teritoriul c#reia %e a*l# +unul aren"at.
1nregi%trarea "reptului "e aren"# %e e*ectuea:# &n con*or5itate cu
Legea ca"a%trului +unurilor i5o+ile.
*+rt.//1 &o-#l. #rin 'e(ea nr.1440-XV din 08.11.022 %n )i(oare 01.01.03.
*+rt.//1 introd$" #rin 'e(ea nr.23/-XIV din 23.12.98.
Ar'ic(lul 8. Contractul "e aren"# a p#5&ntului (i altor
re%ur%e naturale
Contractul "e aren"# a p#5&ntului (i altor re%ur%e naturale la
&n!elegerea p#r!ilor< poate %# inclu"#@
C caracteri:area 5e"iului natural< p#5&ntului (i altor re%ur%e
naturaleD
C -olu5ul lor "e *olo%ireD
C nor5ele lor te2nologice "e e>ploatareD
C con"i!iile "e reculti-are a terenurilorD
C pl#!ile "e co5pen%are pentru %coaterea "in circuit a p#5&ntului (i
a altor re%ur%e naturaleD
C con"i!iile "e protec!ie a re%ur%elor naturale a"iacenteD
C -olu5ul (i 5o"ul "epo:it#rii "e(eurilor in"u%trialeD
C nor5ele 5a>i5 a"5i%e "e in*luen!# a%upra 5e"iului &ncon?ur#torD
C alte con"i!ii ce nu contra-in legi%la!iei.
*+rt.8 -odi1i&at #rin 'e(ea nr.23/-XIV din 23.12.98.
Ar'ic(lul %. Aren"a
Aren"a (i 5o"ul "e ac2itare a ei %e %ta+ile%c "e c#tre proprietar (i
%e *i>ea:# &n contractul "e aren"#. Pentru +unurile proprietate "e %tat<
5o"ul "e "eter5inare a aren"ei (i tari*ele 5ini5ale ale pl#!ii pentru
aren"# %e "eter5in# con*or5 legii +ugetului pentru anul curent.
Aren"a %e %ta+ile(te &n an%a5+lu pentru +unurile aren"ate %au aparte
pentru *iecare o+iect< &n natur#< &n +ani %au &n a5+ele 5o"alit#!i.
Cuantu5ul aren"ei poate *i %c2i5+at "e c#tre proprietar< &n ca:ul
%c2i5+#rii pre!urilor< tari*elor< pl#!ilor %au nor5elor "e a5orti:are
Au:ur#B regle5entate "e %tat< precu5 (i &n alte ca:uri< pre-#:ute "e
legi%la!ie.
Pe l&ng# aren"# aren"a(ul pl#te(te i5po:itele pre-#:ute "e lege (i
%er-iciile co5unale< "ac# legi%la!ia %au contractul nu le atri+uie
per%oanei care "# &n aren"#.
Aren"a(ul are "reptul %# cear# re"ucerea aren"ei< "ac# con"i!iile<
pre-#:ute &n contract< "e *olo%ire a +unurilor< ori %tarea +unurilor
%Cau &nr#ut#!it e%en!ial &n -irtutea unor circu5%tan!e nei5puta+ile
aren"a(ului.
*+rt.9 -odi1i&at #rin 'e(ea nr./,0-XV din 21.12.2001.
*+rt.9 &o-#letat #rin 'e(ea nr.9,9-XIV din 2/.04.2000.
Not: 3e de&lar ne&on"t$t$0ionale -odi1i&rile introd$"e #rin 'e(ea
nr.311-XIV din 10.03.99 &on1or- Hot. 4$r0ii 4on"tit$0ionale
nr.3, din 24.06.99
*+rt.9 -odi1i&at #rin 'e(ea nr.311-XIV din 10.03.99.
*+rt.9 -odi1i&at #rin 'e(ea nr.41/-XIII din 29.03.9,.
Ar'ic(lul $. .ran%5iterea "e +unuri aren"a(ului
Per%oana care "# &n aren"# e%te o+ligat# %# tran%5it# aren"a(ului
+unurile &n %tarea core%pun:#toare "e%tina!iei lor< pre-#:ute &n
contract.
Per%oana care "# &n aren"# nu poart# r#%pun"ere pentru "e*ectele<
rele-ate &n contract< ale +unurilor.
Dac# per%oana care "# &n aren"# nu tran%5ite la ti5p aren"a(ului
+unurile aren"ate< aren"a(ul are "reptul %# cear# ace%te +unuri
per%oanei care "# &n aren"# (i repararea pagu+ei pricinuite &nt&r:ierea
e>ecut#rii contractului< %au %# re:ilie:e contractul (i %# cear#
repararea pagu+elor pricinuite "e ne&n"eplinirea contractului< &n
con*or5itate cu Co"ul ci-il.
Ar'ic(lul . Darea &n %u+aren"# a +unurilor aren"ate
Aren"a(ul are "reptul %# "ea &n %u+aren"# +unurile aren"ate %au o
parte "in ele Acu e>cep!ia p#5&ntului (i a re%ur%elor naturaleB "oar cu
con%i5!#5&ntul per%oanei care "# &n aren"#< "ac# legi%la!ia %au
contractul nu pre-e"e alt*el. 1n ace%t ca: aren"a(ul r#5&ne re%pon%a+il
con*or5 contractului *a!# "e per%oana care "# &n aren"#.
Ar'ic(lul &. 8olo%irea +unurilor aren"ate
Aren"a(ul e%te o+ligat %# p#%tre:e (i %# *olo%ea%c# con*or5
"e%tina!iei (i contractului +unurile aren"ate.
Per%oana care "# &n aren"# e%te o+ligat# %# repare "in cont propriu
+unurile aren"ate< "ac# legia%la!ia %au contractul nu pre-e"e alt*el.
Dac# per%oana care "# &n aren"# nuC(i &n"epline(te o+liga!iile
pri-in" e*ectuarea repara!iei< aren"a(ul are "reptul %# e*ectue:e
repara!iile urgente (i %# cear# per%oanei care "# &n aren"# co5pen%area
co%tului lor.

Ar'ic(lul ). Apartenen!a +unurilor aren"ate (i a %porului lor
Darea &n aren"# nu atrage "up# %ine tran%5iterea "reptului "e
proprietate a%upra ace%tor +unuri.
Pro"uc!ia ce %Ca *a+ricat< *olo%in"uC%e +unurile aren"ate< (i
pro*itul a"u% "e ea< precu5 (i +unurile "o+&n"ite "in contul pro*itului
o+!inut prin +unuri aren"ate< apar!in aren"a(ului< "ac# contractul nu
pre-e"e alt*el.
Dup# e>pirarea ter5enului "e contract %au la re:ilierea lui
cl#"irile (i in%tala!iile ce nu pot *i 5utate< con%truite pe teritoriul
aren"at "in 5i?loacele aren"a(ului cu per5i%iunea per%oanei care "# &n
aren"#< trec &n proprietatea per%oanei care "# &n aren"#< "ac#
contractul nu pre-e"e alt*el. 1n ace%t ca: aren"a(ul are "reptul %#
cear# co5pen%area co%tului lor.
Dup# e>pirarea ter5enului "e contract %au la re:ilierea lui
cl#"irile (i in%tala!iile ce nu pot *i 5utate< con%truite pe teritoriul
aren"at "in 5i?loacele aren"a(ului *#r# per5i%iunea per%oanei care "# &n
aren"#< trec &n proprietatea per%oanei care "# &n aren"#. Dac# acea%ta
cere %# *ie "e5olate< aren"a(ul e%te o+ligat %# le "e5ole:e "in cont
propriu %au %# re%tituie c2eltuielile legate "e "e5olare.
Dac# +unurile aren"ate %&nt &5+un#t#!ite cu per5i%iunea per%oanei
care "# &n aren"#< la e>pirarea ter5enului "e contract %au la re:ilierea
lui aren"a(ul are "reptul %# cear# re%tituirea tuturor c2eltuielilor
*#cute &n ace%t %cop< "ac# legi%la!ia %au contractul nu pre-e"e alt*el.
15+un#t#!irile +unurilor aren"ate< e*ectuate *#r# per5i%iunea
per%oanei care "# &n aren"#< "ac# ele pot *i %eparate *#r# a %e pricinui
pagu+a +unurilor aren"ate (i "ac# per%oana care "# &n aren"# nu e%te "e
acor" %# co5pen%e:e co%tul lor< pot *i luate "e aren"a( la e>pirarea
ter5enului "e contract %au la re:ilierea lui.
15+un#t#!irile +unurilor aren"ate< e*ectuate *#r# per5i%iunea
per%oanei care "# &n aren"#< ce nu pot *i %eparate "e +unurile aren"ate
*ar# a le pricinui pagu+#< trec gratuit &n proprietatea ace%tuia la
e>pirarea ter5enului "e contract %au la re:ilierea lui.

Ar'ic(lul #. R#%cu5p#rarea +unurilor aren"ate
Aren"a(ul< cu con%i5!#5&ntul proprietarului (i al per%oanei
&5puternicite "e el< poate r#%cu5p#ra< &n con*or5itate cu legi%la!ia<
total %au par!ial +unurile aren"ate.
Legi%la!ia pre-e"e ca:urile &n care r#%cu5p#rarea +unurilor aren"ate
%e li5itea:# %au %e inter:ice.
Ar'ic(lul *. In"epen"en!a acti-it#!ii econo5ice a aren"a(ului
Aren"a(ul< &n con*or5itate cu contractul< "e%*#(oar# in"epen"ent
acti-itate econo5ic# (i "i%pune "e pro"uc!ia (i "e -enitul o+!inut.
A5e%tecul per%oanei care "# &n aren"# &n *olo%irea +unurilor
aren"ate< &n acti-itatea econo5ic# a aren"a(ului nu %e a"5ite.
Ar'ic(lul 6. 9o"i*icarea clau:elor contractului. 1ncetarea
e*ectului contractului (i %ucce%iunea "e "rept
a%upra lui
Clau:ele contractului %e pot 5o"i*ica pe +a:a &n!elegerii "intre
p#r!i.
Una "in p#r!i poate %# cear# 5o"i*icarea clau:elor contractului
nu5ai &n ca:urile pre-#:ute "e legi%la!ie %au "e contract.
Reorgani:area unit#!ii econo5ice care "# &n aren"#< precu5 (i
%c2i5+area proprietarului +unurilor aren"ate< nu %er-e(te "rept te5ei
pentru 5o"i*icarea clau:elor contractului %au re:ilierea lui.
E*ectul contractului &ncetea:# o"at# cu e>pirarea ter5enului
ace%tuia< &n ca:ul lic2i"#rii unit#!ii econo5ice< "i%trugerii +unurilor
aren"ate< "eterior#rii %au r#%cu5p#r#rii lor "e c#tre proprietar.
Re:ilierea anticipat# a contractului are loc pe +a:a &n!elegerii
"intre p#r!i. La cererea uneia "intre p#r!i contractul poate *i re:iliat
&n te5eiul 2ot#r&rii in%tan!ei ?u"ec#tore(ti co5petente &n ca:ul &n care
cealalt# parte &ncalc# clau:ele contractului.
Contractul %e re:ilia:# (i &n ca:ul retragerii terenurilor (i a
altor re%ur%e naturale pentru nece%it#!ile %tatului (i ale %ociet#!ii.
La &ncetarea e*ectului contractului cu aren"a(ul cet#!ean "reptul
prioritar la &nc2eierea unui nou contract &l au 5e5+rii *a5iliei lui<
care locuie%c %au lucrea:# &5preun# cu el.
1n ca:ul &n care aren"a(ul per%oan# *i:ic# "ece"ea:#< %ucce%or al
"repturilor lui< con*or5 contractului< e%te unul "in 5e5+rii *a5iliei
%ale< care a tr#it %au a lucrat &5preun# cu el< "ac# ace%t 5e5+ru
"ore(te %# *ie aren"a(. Cel care "# &n aren"# nu are -oie %#Ci re*u:e
intrarea &n "rept a%upra contractului pe ter5enul r#5a% cu e>cep!ia
ca:urilor c&n" &nc2eierea contractului a *o%t %tipulat# "e calit#!ile
pro*e%ionale ale aren"a(ului "ece"at.
1n ca: "e litigiu &ntre 5e5+rii *a5iliei aren"a(ului< pro+le5a
"reptului prioritar &n &nc2eierea contractului %e %olu!ionea:# "e c#tre
in%tan!a ?u"ec#torea%c#< lu&n"uC%e &n con%i"erare po%i+ilit#!ile reale
Acapacitatea "e 5unc#< preg#tirea pro*e%ional# (i alte calit#!iB.
*+rt.18 -odi1i&at #rin 'e(ea nr.1322-XIII din 2,.09.9/.

Ar'ic(lul +. Re:ilierea anticipat# a contractului la
cererea per%oanei care "# &n aren"#
Per%oana care "# &n aren"# poate %# cear# re:ilierea anticipat# a
contractului< "ac# aren"a(ul@
C p#%trea:# (i *olo%e(te +unurile aren"ate &n necore%pun"ere cu
contractul %au cu "e%tina!ia +unurilorD
C &nr#ut#!e(te inten!ionat %au "in neaten!ie %tarea +unurilor
aren"ateD
C nu ac2it# aren"a pe parcur%ul a trei luni "in :iua e>pir#rii
ter5enului "e plat#< "ac# contractul nu pre-e"e alt*elD
C nu &n"epline(te o+liga!iile contractuale "e re%ta+ilire integral#
(i "e reparare a +unurilor aren"ateD
C "# &n %u+aren"# *#r# con%i5!#5&ntul proprietarului +unurile
pri5ite con*or5 contractuluiD
C *olo%e(te nera!ional +unurile aren"ate %au prin 5i?loace care "uc
la &nr#ut#!irea p#5&ntului (i altor re%ur%e naturaleD
C nu ia 5#%uri "e repro"ucere a re%ur%elor naturale care au
proprietatea "e a %e re%ta+iliD
C nu a *olo%it ti5p "e un an terenul "e%tinat pro"uc!iei agricole (i
ti5p "e "oi ani terenul "e%tinat pro"uc!iei neagricole.
Ar'ic(lul 8. Re:ilierea anticipat# a contractului la
cererea aren"a(ului
Aren"a(ul poate %# cear# re:ilierea anticipat# a contractului "ac#@
C per%oana care "# &n aren"# nuC(i &n"epline(te o+liga!iile
contractuale pri-in" re%ta+ilirea integral# (i repararea +unurilor
aren"ate< a%igurarea te2nicoC5aterial#< re&n:e%trarea te2nic# a
pro"uc!iei (i altele a%e5eneaD
C +unurile aren"ate< &n -irtutea unor circu5%tan!e pentru care
aren"a(ul nu poart# r#%pun"ere< -or *i &ntrCo %tare inutili:a+il#D
C per%oana care "# &n aren"# +unuri nu leCa tran%5i% la ti5p
aren"a(ului.
Aren"a(ul poate %# cear# re:ilierea contractului &n ca:ul &n care el
a "e-enit in-ali" %au e%te "eclarat incapa+il< %au &n ca:ul c&n" e>ecut#
o pe"eap%# pri-ati-# "e li+ertate< pentru %#-&r(irea unei in*rac!iuni<
%au unei alte pe"ep%e care e>clu"e po%i+ilitatea e>ecut#rii "e 5ai
"eparte a contractului. 1n ca:urile in"icate "reptul prioritar la
&nc2eierea contractului &l are unul "in 5e5+rii *a5iliei aren"a(ului
care a tr#it ori a lucrat &5preun# cu el.
Ar'ic(lul %. Re%tituirea +unurilor per%oanei care "# &n aren"#
Dup# ce e*ectul contractului &ncetea:#< aren"a(ul e%te o+ligat %#
re%tituie +unurile per%oanei care leCa "at &n aren"# &n %tarea &n care
leCa pri5it< lu&n"uC%e &n con%i"erare u:ura nor5al#< %au &n %tarea
pre-#:ut# "e contract.
Pentru &nr#ut#!irea< "in cau:a aren"a(ului< a +unurilor aren"ate<
ace%ta tre+uie %# repare pagu+ele pricinuite per%oanei care leCa "at &n
aren"#< "ac# nu -a "o-e"i c# &nr#ut#!irea +unurilor nu a a-ut loc "in
-ina %a. Se con%i"er# egal# cu -ina aren"a(ului -ina per%oanelor c#rora
ace%ta leCa per5i% %# *olo%ea%c# +unuri A5e5+ri ai *a5iliei< %u+aren"a(i
etc.B.
1n ca:ul c&n" +unurile aren"ate %e "eteriorea:# &nainte "e e>pirarea
"uratei "e e>ploatare< pre-#:ute &n contract< aren"a(ul co5pen%ea:#
per%oanei care "# &n aren"# -aloarea re:i"ual# a +unurilor< "ac# &n
contract nu %e pre-e"e alt*el.
Not: Vezi 'e(ea nr.642-XIII din 14.11.9, Pentr$ inter#retarea
arti&ol$l$i 19 din 'e(ea &$ #ri)ire la arend
Ar'ic(lul &$. Aren"area +unurilor &ntreprin"erii
Eunurile &ntreprin"erii %e pot aren"a "e una %au 5ai 5ulte per%oane
*i:ice (i ?uri"ice.
Pentru aren"area +unurilor &ntreprin"erii %e poate in%titui< &n
calitate "e per%oan# ?uri"ic#< &ntreprin"erea "e aren"#. 9o"ul (i
con"i!iile "e in%tituire (i "e acti-itate a &ntreprin"erii "e aren"# %e
%ta+ile(te "e Gu-ern.
1n ca:ul aren"#rii +unurilor &ntreprin"erii %e "# "reptul prioritar
la &nc2eierea contractului< alte con"i!ii *iin" egaleD +ene*icia:#
lucr#torii &ntreprin"erii re%pecti-e< in"i*erent "e *aptul "ac# %e
in%tituie %au nu &ntreprin"erea "e aren"#.
Ar'ic(lul &. Antrepri:a "e aren"#
Antrepri:a "e aren"# e%te o *or5# "e raporturi ?uri"ice "in
interiorul unei unit#!i econo5ice. Ace%te raporturi %e +a:ea:# pe
contractul antrepri:ei "e aren"# "intre unitatea econo5ic# ce "# &n
aren"# (i aren"a(i &n per%oana unui cet#!ean %au a c&tor-a cet#!eni care
%e a*l# &n rela!ii "e 5unc# cu acea%t# unitate %au %&nt 5e5+ri ai ei.
Principiile "e organi:are a antrepri:ei "e aren"# %e %ta+ile%c "e
Gu-ern.
Capi'(lul III
AP/RAREA DREP.URILOR PA.RI9ONIALE ALE ARENDA;ULUI<
R/SPUNDEREA 1N CON8OR9I.A.E CU CON.RAC.UL DE AREND/.
E=A9INAREA LI.IGIILOR
Ar'ic(lul &&. Ap#rarea "reptului aren"a(ului a%upra
+unurilor aren"ate
Ap#rarea "reptului aren"a(ului a%upra +unurilor aren"ate %e a%igur#
&n egal# 5#%ur# cu ap#rarea "reptului "e proprietate.
Aren"a(ul poate %# cear# re%tituirea +unurilor aren"ate "in orice
po%e%iune nelegiti5#< %# cear# lic2i"area o+%tacolelor &n *olo%irea lor<
repararea pagu+elor pricinuite +unurilor "e c#tre orice per%oan#<
inclu%i- "e per%oana care "# &n aren"#.
Ur5#rirea +unurilor aren"ate pentru "atoriile per%oanei care "# &n
aren"# nu %e a"5ite.
Aren"a(ului &i pot *i retra%e +unurile nu5ai &n con*or5itate cu
2ot#r&rea in%tan!ei ?u"ec#tore(ti co5petente.
1n ca:ul retragerii co5plete %au par!iale pentru nece%it#!ile
%tatului (i ale %ociet#!ii a terenului aren"at noul +ene*iciar al
*olo%in!ei p#5&ntului repar# aren"a(ului pagu+a pricinuit#. La cerere<
aren"a(ului i %e reparti:ea:# teren ec2i-alent &n alt# parte< toto"at#
contractul &n -igoare p&n# &n acel ti5p %e 5o"i*ic# "e acor"ul co5un al
p#r!ilor %au e*ectul lui &ncetea:#.
*+rt.22 -odi1i&at #rin 'e(ea nr./88-XIII din 26.03.96.

Ar'ic(lul &). R#%pun"erea p#r!ilor pentru ne&n"eplinirea
%au &n"eplinirea necore%pun:#toare a
o+liga!iilor contractuale
Pentru ne&n"eplinirea %au &n"eplinirea necore%pun:#toare a
o+liga!iilor contractuale< inclu%i- pentru 5o"i*icarea %au re:ilierea
unilateral# a contractului< partea culpa+il# poart# r#%pun"erea
pre-#:ut# "e contract (i "e legi%la!ie.
Ar'ic(lul &#. R#%pun"erea proprietarului "e +unuri pentru
o+liga!iile organului "e %tat
1n ca:ul in%u*icien!ei "e 5i?loace a organului "e %tat care a "at &n
aren"# +unurile &ntreprin"erii %au ale organi:a!iei "e %tat< r#%pun"erea
pentru o+liga!iile ace%tui organ *a!# "e aren"a( o poart# proprietarul
+unurilor.

Ar'ic(lul &*. E>a5inarea litigiilor ce apar la &nc2eierea (i
e>ecutarea contractului< la 5o"i*icarea
clau:elor (i &ncetarea e*ectului ace%tuia
Litigiile care apar la &nc2eierea (i e>ecutarea contractului< la
5o"i*icarea clau:elor (i &ncetarea e*ectului ace%tuia %e e>a5inea:# "e
c#tre in%tan!a ?u"ec#torea%c# "e "rept co5un %au econo5ic# co5petent#.
*+rt.2, -odi1i&at #rin 'e(ea nr.240-XV din 13.06.032 %n )i(oare 08.0/.03.
*+rt.2, -odi1i&at #rin 'e(ea nr./88-XIII din 26.03.96.

Pre(e"intele
Repu+licii 9ol"o-a 9ircea Snegur

C2i(in#u< 1' ianuarie 166.
Nr. 4,1C=II
__________
Legile Republicii Moldova
861/14.01.92 cu privire la arend //Monitor 1/12, 30.01.1992