Sunteți pe pagina 1din 35

ProiectcofinanatdinFondulEuropeandeDezvoltareRegionalprinPOAT20072013

REZULTATELEANALIZEIDOCUMENTARE
SectorulTEHNOLOGIAINFORMAIEII
COMUNICAIILOR

Mai2013

2

CUPRINS

Introducere ............................................................................................................. 3

PiaaserviciilordecomunicaiidinRomnia.......................................................... 3

InfrastructuraTIC.................................................................................................... 4

Telefoniefiximobil ........................................................................................... 4

Dotareacuechipamenteinformatice..................................................................... 6

Serviciiinformatice ............................................................................................... 10

eGuvernare.......................................................................................................... 10
Interoperabilitate.................................................................................................. 13
CloudComputing................................................................................................... 15
MediaSociale........................................................................................................ 15

eEducaie ............................................................................................................. 16
Competeneinformatice ....................................................................................... 16
TICnnvmntulpreuniversitar ....................................................................... 21
TICnnvmntulsuperior................................................................................. 23

eSntate............................................................................................................. 25
Sistemelanivelnaional ....................................................................................... 25
Sistemelanivelulspitalelor................................................................................... 26
Telemedicina......................................................................................................... 26
Medicinadeurgen............................................................................................. 26

eCultura ............................................................................................................... 27

eComer ............................................................................................................... 28

TICiCercetareDezvoltareInovare.................................................................. 30
InvestiiindomeniulTI&C.................................................................................... 30
Concluzii ................................................................................................................ 32

Introducere

Se estimeaz c sectorul TI&C contribuie direct la creterea PIBului Uniunii Europene cu


aproximativ 5% (2006). Pentru a beneficia de avantajele societii informaionale, att n
contextul vieii personale ct i al activitii economice, este esenial asigurarea accesului
ceteniloricompaniilorlatehnologiiiserviciiTI&Cmoderne.

Conformstudiilordedatrecent
1
,RomniaarmasnurmamajoritiistatelormembreUEn
domeniultehnologieiinformaieiicomunicatiilor(TIC),ocupndlocul67din142derinThe
Network Readiness Index (NRI) 2012, index ce msoar tendina rilor de a exploata
oportunitile oferite de TIC. Considernd acelai index, Bulgaria ocup locul 70. Romnia a
czutdepelocul59din133derinNRI2009.Dinacestraport,deiRomniaareunscorbun
lamediulinfrastructural,suferdinpunctdevederealpieeiialmediuluiregulatoridinlipsa
uneiviziuniguvernamentalecoerentendezvoltareaTIC.

nciudaprogresuluinregistratnultimiiani,Romniancseconfruntcuinegalitiputernice
ntreurbanirural,nceeaceprivetealfabetizareadigitaliaccesullatehnologiimoderneale
informaiei.
PiaaserviciilordecomunicaiidinRomnia

ConformraportuluiANCOMdin30iuni2012privindPiaaserviciilordecomunicaiielectronice
din Romnia, veniturile realizate din furnizarea de reele i servicii de comunicaii electronice
autotalizatcca.3.5milioaneEuronanul2011,nscderecu3.6%fadeaniiprecedeni.

Tabelul 1. Evoluia anual a veniturilor totale realizate din furnizarea de reele i servicii de
comunicaiielectronice,nperioada20092011
2

2009 2010 2011 Indicator


Mil. Mil. Evolutie(%) Mil. Evolutie(%)
Totalvenituri
(EUR)
3.892 3.635 6.6 3.503 3.6

Cea mai mare pondere n totalul veniturilor obinute a rezultat att n 2011, ct i n prima
jumtate a anului 2012 din furnizarea de servicii de telefonie rezultate prin intermediul
reelelorradiomobilecelularepublice(37.3%,respectiv36.3%).


1
GITR_OverallRankings_2012,2012WorldEconomicForum
2
PiaaserviciilordecomunicaiielectronicedinRomnia,ANCOM,2011

4
InfrastructuraTIC

Telefoniefiximobil

n ceea ce privete conexiunile de telefonie fix, numrul de operatori a rmas constant n


perioada 20072009, cu 31 de operatori. Doar 15 dintre acetia ofereau n 2007 posibilitatea
unor convorbiri internaionale. Numrul de conexiuni de telefonie fix a crescut constant n
perioada 20062009 (de la 4.2 la 5.3 milioane conexiuni/ abonai), urmnd ca n 2010 s
nregistreze o scdere semnificativ, pe fondul crizei economice (cu cca 15%, ajungnd la 4.5
mil.conexiuni)iscreascdinnouncepndn2011(la4.68mil.abonai).

Tabelul2:Dinamicanumruluideliniiacces/abonailaserviciiledetelefoniefixnperioada
31.12.201030.06.2012
3

31.12.2010 31.12.2011 30.06.2012 Indicator


Abonai linii Abonai linii Abonai linii
Numr total de linii de
acces/abonai(mil)
3.88 4.50 4.04 4.68 4.05 4.68
Rata de penetrare a
telefoniei fixe la 100 de
locuitori(%)
23.5 24.6 24.6
Rata de penetrare a
telefoniei fiexe la 100 de
gospodarii(%)
52.1 54.1 54.2

n urma analizei la nivel regional a activitii de telefonie fix, pe baza numrului de


abonamentedinfiecareregiune,sedistingeclarregiuneaBucuretiIflovcucelmaimarenumr
deabonamente(cu1.024mil.abonamente),urmatlamaredistanderegiunileNordVest
i Centru (aproximativ 600 de mii de abonamente). La polul opus se regseste regiunea Sud
VestOltenia(preponderentrural)cu351.6miiabonamente.


3
PiaaserviciilordecomunicaiielectronicedinRomnia

5
Tabelul3:Volumulactivitiidetelefoniefix(numrabonamente)n2011lanivelregional
4

Regiune
Numarabonamente
(mii)
RegiuneaNORDVEST 597,8
RegiuneaCENTRU 597,5
RegiuneaNORDEST 552,3
RegiuneaSUDEST 554,4
RegiuneaSUDMUNTENIA 504,9
RegiuneaBUCURESTI
ILFOV 1024,7
RegiuneaSUDVEST
OLTENIA 351,6
RegiuneaVEST 503,7

n ceea ce privete conexiunile de telefonie mobil, numrul de operatori pe aceast pia a


rmas relativ redus (5 in 2007 si 2008, 6 in 2009 i n prezent). Pe de alt parte, numrul de
conexiuni a crescut semnificativ n perioada 20052009 (sa nregistrat astfel o cretere de cca
90%,ajungndla25.4milioaneconexiuni),urmndcancepndcuanul2010,ssenregistreze
oscdereanumruluideconexiuni(dela24.4mil.lafineleanului2010,pnla22.7mil.la30
iunie2012).

Tabelul 4: Furnizorii de comunicaii electronice prin intermediul reelelor publice mobile


terestre,operaionaliladatade30.06.2012,nfunciedetipuldetehnologieutilizat

Furnizor GSM CDMA/EV


DO
GPRS EDGE UMTS
OrangeRomniaSA X X X X
Vodafone Romnia
SA
X X X
TelemobilSA X X
CosmoteRMTSA X X X X
RCS&RDSSA X
RomtelecomSA X x

Pe de alt parte, volumul de trafic generat de utilizatorii finali prin intermediul reelelor
publice mobile din Romnia a fost n continu cretere, att n reelele mobile proprii i ctre
alte reele mobile, precum i ctre reelele publice fixe i cele internaionale i cu transmisie
prin satelit (de la 26.5 mil. minute n 2010, la aproximativ 29 mil. minutes la finele lui 2011).
Celemaimariratedecreteresaunregistratpentrutraficulctrereeleleinternaionaleicu
transmisie prin satelit, ncepnd cu finele anului 2010 (o cretere de 28.7% fa de anul
precedent).

4
DateINSaplicaiaTEMPO

6

Rata de penetrare pentru cartelele SIM active la 100 de locuitori era de 119.2% la finele
primuluisemestrualanului2012,nscderefadenivelulnregistratn2010i2011(124.8%
i,respectiv,123.9%).

Comunicaiile mobile sau dezvoltat astfel mult mai rapid dect cele pe baza unor conexiuni
fixe, inclusiv n ceea ce privete traficul de acces la Internet i transmisiuni de date de tip
roaminginbound,careanregistratocreteredecca90%delanceputulanului2011,pnn
iunie2012.Ocreteresemnificativsarealizatinceeaceprivetetraficulrealizatnroaming
outbound,nspecialnprimulsemestrualanului2012,cndacestaaproapesadublatfade
anul precedent. O asemenea evoluie este relevant n contextul n care conexiunile mobile la
Internet constituie o alternativ viabil la accesul la Internet prin reele prin cablu sau
broadband.

Comparativ cu media UE 27, numrul de linii telefonice principale (fixe) la 100 de locuitori
rmneredus(25fade43nUE27n2009,raportulmeninnduserelativconstantpetoat
perioada de analiz. Pe de alt parte, numrul de abonamente de telefonie mobil la 100 de
locuitoriestecomparabilcumediaUE(118fade125lanivelUE27n2009).Ratadecretere,
att pentru abonamentele de conexiune fix, ct i pentru cele de telefonie mobil este n
scdere,attnperioadadereferin(20072009),ctifademediilenregistratenperioada
20002004,nspecialdupprivatizareacompletapieeidetelecomunicaiin2002.

Dotareacuechipamenteinformatice

Doar puin mai mult de jumtate (54%) dintre gospodriile din Romnia aveau un computer
acas n anul 2012, n cretere de 20.6% comparativ cu anul 2007. Discrepanele urbanrural
sunt semnificative, circa 66.4% dintre gospodriile din mediul urban avnd acces la un
computern2011,fadenumai31.7%nmediulrural.

Tabelul5:Pondereagospodariilorcareauacceslauncomputeracasantotalgospodarii,pe
mediiderezidenta(%)

Mediiderezidenta/
An 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total 31,4 35 42,2 44,2 46,8 52
Urban 46 49,4 56,2 59,2 61,7 66,4
Rural 11,9 16,1 23 23,7 26,6 31,7

AcceslaInternet,bandlargiinfrastructuradeserviciidigitale

Realizarea unei infrastructuri naionale de band larg, ncadrarea n gradul de acoperire i


standardele de calitate adoptate la nivelul UE, au o influen direct n ceea ce privete

7
reducerea decalajului digital, promovarea unui mediu concurenial pe piaa serviciilor IT&C,
accelerarea proceselor de trecere la societatea informaional n Romnia, precum i pentru
creterea coeziunii i incluziunii sociale. Asigurarea progresului n tranziia la societatea
informaionaldepindededisponibilitateacrescutaserviciilordetipbroadband.

Dei rata de penetrare a serviciilor n band larg, ca procent din populaia Romniei, este n
cretere(attlapunctefixe,ctilapunctemobile)ncnuestedestulderidicatpentruafila
nivelulmedieiUE.Graduldeacoperirebroadbandrmneastfellimitat,fiindcelmaisczutdin
Europa(15.64%lafineleanului2010
5
,comparativcumediaUEde25.7%n2010),nspecialn
mediulrural,acestatraducnduseprintrunnivelsczutnrndulgospodriiloricompaniilor.

Tabelul 6: Evoluia ratei de penetrare a conexiunilor de acces la internet n band larg n


perioada20102012(%la100delocuitori)
6

Indicator 31.12.2010 31.12.2011 30.06.2012


Rata de penetrare a Internetului n
bandlarglapunctefixe,dincare:
15.64 17.24 17.95
nmediulurban n.a 22.59 26.12
nmediulrural n.a 7.9 8.82
Rata de penetrare a Internetului n
band larg la puncte fixe pentru
persoanefizice(gospodrii),dincare:
37.97 41.94 43.81
nmediulurban n.a 58.94 60.28
nmediulrural n.a 20.94 23.47
Rata de penetrare a Internetului n
band larg la puncte mobile prin
intermediul tehnologiilor CDMA, EDGE,
EVDO,3G,3G+
15.9 22.2 36.4

Conform datelor MSI, n anul 2012, 43.81% dintre gospodriile la nivelnaional aveau acces la
Internet acas printro conexiune fix broadband. Majoritatea acestora erau localizate n zone
urbane, unde rata de acoperire era la 30 iunie 2012 de 60.28%, mai mult dect dublu fa de
rata de acoperire din zonele rurale (23.47%). Prin comparaie, 75.6% dintre gospodriile din
EuropaaveauacceslaInternetn2012.

Aceast rat nesatisfctoare de penetrare i de utilizare a Internetului se datoreaz n


principal ponderii mari a populaiei din mediul rural (45% din populaia Romniei) care se
caracterizeaz prin venituri mici, o rat sczut a calculatoarelor disponibile la nivelul
gospodriilor i condiii precare de acoperire DSL. Acoperirea internetului wireless n aceste

5
MCSI,AnalizaSocioEconomica,AgendaDigital2020pentruRomnia
6
RaportdedatestatisticePiaaserviciilordecomuncaiielectronicedinRomnia,ANCOM,2012

8
zone este, de asemenea, foarte sczut. Pentru a soluiona aceast problem, Guvernul
RomnieialansatStrategiaNaionaldeBroadbandcuscopuldeacreteratadepenetrare,la
nivelulgospodriilor,aconexiunilornbandlargpnla80%pnn2015.

ConformRaportuluiUEprivindCompetitivitateaDigitaldinanul2010,acoperireacuDSLuri(n
Romniaestede74%lanivelnaionalidedoar45%pentruzonelerurale.Acelaitiparpoatefi
observatinalterieuropenemaipuindezvoltate,cumarfiPolonia,SlovaciasauBulgaria.

StudiileanterioareefectuatedectreANCOMiMSIaustabilitcserviciiledebandlargsunt
disponibilepentruceteniiintreprinderiledinzonelemaidenspopulate.Dincauzacosturilor
fixeridicate,costurileunitaresuntagravatedramaticpentrupopulaiadinzonele cudensitate
redus,devenindunobstacolmajorpentrudezvoltareainfrastructuriidebandlarg.Caefect,
reelele de racordare (de distribuie) i de acces (bucla local) din aceste zone i conectarea
ctre reeaua magistral sunt insuficiente sau lipsesc pur i simplu, mai ales n zonele rurale,
zonele montane sau cele defavorizate geografic. Problemele cu furnizarea de electricitate
nregistratenanumitezonecontribuieielelaaceastsituaie.

Identificarea la nivel naional a zonelor dezavantajate din punctul de vedere al accesului la


serviciul de acces la conexiuni n band larg se poate face la nivel de populaie care nu
beneficiazdeacceslaconexiuninbandlarg.Astfel,nfunciededateleexistente,teritoriul
riiafostmpritnzonealbe,grisaunegreinndcontdeurmtoareledefiniii:
Zonelealbe:zonelencareinfrastructuradedistribuieareeleiprincipale(punctede
distribuie)icompaniiledetelecomunicaiicareoferserviciiprinbandalarglipsescn
totalitate.
Zonele gri: zone n care infrastructura de distribuie a reelei principale exist i este
folosit de un singur furnizor de servicii, ceea ce conduce la lipsa competiiei
pentrudezvoltareainfrastructuriidedistribuie.Zonelegripotincludeariincareexist
mai muli operatori, dar care folosesc aceeai reea infrastructur engros sau/i de
acces. Totodat, aceste zone pot fi mprite n zone problematice n care exist un
monopol i nu exist stimulente pentru ca operatorii s ofere servicii adecvate, i n
zonenonproblematicencare,n pofidaexistenteiunuisingurereelededistribuie,
activitiledereglementarepotintroduceungraddecompetiieceasiguroferireade
serviciiadecvate.
Zonele negre: zonele n care exist infrastructura primar a cel puin 2 operatori de
telecomunicaii, capabili s asigureacces de band larg la orice nivel,iar accesul este
asiguratdectrecompaniidetelecomunicaiiaflatencompetiie.

AnalizadetaliatrealizatdeANCOMlasolicitareaMSInanul2008privindniveluldeacoperire
a conexiunilor broadband n fiecare din cele 13.746 localiti din Romnia, a evideniat
existena unui numr de 951 furnizori de Internet (ISP) i a unui numr de 9.315 de localiti
(67%dintotalullocalitilor)ncarenueraprezentniciunISP(aanumitele"zonealbe").Dintre
acestea, 3.648 localiti (reprezentnd 39% din numrul de zone albe si 5% din totalul

9
populaieilanivelnaional)nuaundeplinitcondiiilenecesare(nceeaceprivetedotareacu
infrastructurdeacces(bucllocal)pentruadezvoltainfrastructuranbandlarg.

Situaia acoperirii conexiunilor broadband la nivel de jude este prezentat grafic n diagrama
demaijos:

Graficnr.1:Situaiaacopeririiconexiunilorbroadbandlaniveldejude

AnalizarealizatdeANCOMareliefatastfleunnumrtotalde27dejudeencareunprocent
de 40 pn la 80% din populaie nu beneficiaz de acces la Internet prin intermediul unor
conexiuninbandlarg,ntimpcepentru13judeeprocentulpopulaieifracoperirevaria
n 2008 ntre 20 i 40%. Doar pentru municipiul Bucureti i judeul Ilfov se nregistreaz o
situaiemaibun.

Tabelul7.Procentuldepopulaiefracceslaconexiuninbandlarg
7

Procentul Judeul
Numrulde
judee
50%80%
Vlcea,Vaslui,Mehedini,Slaj,Neam,Gorj,Olt,Buzu,
Brila,Vrancea,Giurgiu,Bacu,Botoani,Covasna,Arge 15
40%50%
Iai,Dmbovia,Prahova,Ialomia,CaraSeverin,Bihor,
SatuMare,Teleorman,Alba,Suceava,BistriaNsud, 12

7
AnalizesocioeconomicepentrubroadbandMCSIstudiUANCOM2008

10
Procentul Judeul
Numrulde
judee
Cluj
20%40%
Tulcea,Mure,Clrai,Dolj,Arad,Hunedoara,Timi,
Galai,Sibiu,Harghita,Maramure,Constana,Braov 13
13% IlfoviBucureti 1

Guvernul Romniei ia propus ca prin intermediul proiectului naional de broadband RoNET,


nactualaperioaddeprogramare(20072013),ssusinprinacordareadefondurieuropene
nerambursabile, investiiile pentru realizarea reelelor de distribuie n mare parte din zonele
albealeRomniei.nprezentsederuleazivafifinalizatstudiuldefezabilitatealacestuitipde
intervenie,urmndcapnlasfritulacestuiansfiencheiate,pebazdelicitaiepublic,
contractelecuoperatoriiselectai,carevorproiecta,vorexecutaivoroperaacestereele.

Totodat, prin intermediul proiectului Economia Bazat pe Cunoatere, MSI a dezvoltat n


comunitile defavorizate reele broadband i de asemenea, sau asigurat conexiunile pentru
primrii,coli,biblioteciiPuncteledeAccesPubliclaInternet,saupregtitisusinutfinanciar
costulcomunicaiilorialcelor512administratoriimanageridereeaTI&C,contribuindastfel
ladezvoltareapeorizontalaaltorservicii,proiecteicompetene.

nvedereavalorificriipedeplinaavantajelorioportunitiloroferitedeTICmodernentoate
regiunile Romniei, inclusiv n zonele defavorizate, este necesar extinderea i dezvoltarea
infrastructuriidebandlarginzonelealbe,princonstruireadereele,urmndcaacestea
sfiecompletatecubucledeacceslocalerealizatedeoperatoriiprivai,precumi:
Elaborarea unui pachet de acte normative i legislative, care s ncurajeze dezvoltarea
infrastructuriinbandlarg
Asigurarea unui cadru instituional unitar, care s permit o coordonare eficient a
investiiilordindomeniulinfrastructurilordecomunicaii
Modernizarea i mbuntirea reelelor de comunicaii de band larg, conform cu
cerinele tehnice impuse de noul set de aplicaii generate n conformitate cu Agenda
Digital2020

Serviciiinformatice
eGuvernare

eGuvernareaimplicregndireaorganizaiiloriproceselorastfelnctserviciilepublicesfie
livrateiutilizatemaieficient.

11

Serviciile de eGuvernare permit cetenilor, mediului de afaceri i organizaiilor publice si


ating obiectivele mai uor, mai rapid i la costuri mai mici. Disponibilitatea, continuitatea i
securitatea serviciilor publice electronice trebuie s fie la un nivel calitativ care s asigure
eficienieficacitatenfurnizareiutilizare.

Interoperabilitatea sistemelor, utilizarea conceptelor i tehnologiilor Cloud Computing,


impactul media n social, au rolul de a ncuraja semnificativ furnizarea de servicii publice
electronice prin guvernan i procese adecvate, n conformitate cu politicile i obiectivele
UniuniiEuropeneicelenaionale.

ConformdatelorMSI,attpersoanelefizice,ctiageniieconomicidinRomniarecurgfoarte
puinlaEgovernment(6%,comparativcu28%lanivelulUE27in2011).Separat,peceledou
categorii de utilizatori, datele se prezint astfel: 8%, comparativ cu media UE de 50% n anul
2010 pentru persoane fizice i respectiv 50%, comparativ cu 75% n UE 27 pentru societi),
ceea ce are efecte negative asupra procesului de modernizare a instituiilor publice. Cauzele
uneiastfeldeevoluiiin,pedeoparte,decontinuulsiteurilorpubliceipedealtparte,de
faptul c, pentru ndeplinirea obligaiilor legale legate de nregistrarea sau funcionarea
afacerilor, pentru agenii economici rmne obligaia soluionrii diverselor aspecte prin
prezentarealasediulautoritilorpublice.

Deiratadecreterenutilizareaeguvernriinperioada20062010estemaimultdectdubl
n Romnia comparativ cu UE27 (17,3% comparativ cu 7,2%
8
), cu un procent de utilizare a e
Guvernriide6%fademediaUEde28%n2010,Romniamaiarencmultderecuperat.

Evoluiile nregistrate n utilizarea eguvernrii (n special reducerea utilizrii eGuvernrii n


perioada 20082010, dup nivelul record nregistrat n anul 2008) trebuie de asemenea privite
ncontextulmailargaladministraieidinRomniaialproceduriloradministrativecaretrebuie
urmate de agenii economici. Este necesar ca procesul de dezvoltare al aplicaiilor informatice
sfiensoitdeoschimbareaabordriiprocedurale,astfelnctportalurilewebsdevinmai
multdectunsimpluinstrumentdeinformare.


8
DateEurostat,agregate20052011

12
Graficnr.2:UtilizareasoluiilordeeGuvernarenRomnianperioada20062010

Sursa:Eurostat(isoc_pibi_igov)

Dezvoltarea guvernrii online i creterea transparenei n procesul de adoptare si


implementare a deciziilor, ar putea contribui la reducerea corupiei i poate reduce nivelul
mare al sarcinii administrative pentru beneficiarii de politic i poate contribui la creterea
eficieneinutilizarearesurselorpublice.

Dezvoltarea serviciilor de eGuvernare trebuie realizat n strns legtur cu nivelul de


utilizare al TIC n rndul beneficiarilor de servicii i profilul sociodemografic al utilizatorilor de
internet
9
din Romnia. Trebuie astfel avut n vedere faptul c majoritatea utilizatorilor de
Internet provin din mediul urban (90%), n timp ce 50% din cei care utilizeaz Internetul fac
parte din categoria de vrst 1634 ani, tendin specific i utilizatorilor care folosesc
conexiunifixe.

Realizrile n domeniile de eGuvernare i interoperabilitate din Romnia


10
includ att soluii
implementatelanivelcentral,ctilanivellocal.

ntre soluiile implementate la nivel central putem include punctul unic de contact pentru
comunicarea oficial cu autoritile publice din Romnia (www.eguvernare.ro); Sistemul
ElectronicdeAchiziiiPublice(SEAP)www.elicitatie.ro;SistemulNaionalElectronicdePlat
ataxeloriimpozitelorutilizndcardulbancar(SNEP)conceputcaunsistemdeschisceareca
atribut principal facilitile de integrare cu alte sisteme informatice funcionale; Sistemul de
Atribuire Electronic n Transporturi (SAET) care permite atribuirea electronic a autorizaiilor
detransportinternaionalrutierdemarfiatraseelornaionaledinprogrameledetransport

9
PiaaserviciilordeacceslaInternet,Gallup2010pentruANCOM,sondajrealizatpeuneantionnaionalreprezentativde
5983persoane;subeantionutilizatorideserviciideacceslaInternet1261persoane.
10
AgendaDigital

13
prin serviciile regulate judeene i interjudeene (www.autorizatiiauto.ro); Portalul ONRC care
ofer servicii online specifice ONRC mediului de afaceri, cetenilor i administraiei publice,
precum i un sistem electronic care permite depunerea online a declaraiilor fiscale la ANAF.
ListadetaliataacestoriniiativeesteprezentatnAnexa1.

La nivel local, dei mai puine ca numr, exist o serie de iniiative la nivel local. Pot fi
menionate astfel sistemele de eguvernare implementate n judeele Ilfov, Braila i Arad,
precum i sistemul EUDIS implementat n judeul Mehedini. Totodat, au fost implementate
241 RECL, care au furnizat prin intermediul PAPI att servicii de baz,ct i servicii noi menite
s rspund nevoilor specifice comunitilor EBC (economiei bazate pe cunoatere) astfel:
asisten pentru accesarea de fonduri structurale (180 comuniti), asisten acordat
antreprenorilor locali (156 comuniti), rspndirea de informaii periodice ctre fermieri
referitor la APIA sau OJCA (151 comuniti), traininguri certificate n IT&C sau n alte domenii
(157comuniti),serviciidetipJobClub(148comuniti).

AcesteintiiativerspunddoarparialnevoilordedezvoltarenacestdomeniudinRomnia,n
special avnd n vedere faptul c un procent foarte mare de proceduri administrative sunt
derulate n maniera clasic, soluionarea lor nefiind posibil online. Dezvoltarea sistemelor la
nivel naional trebuie acompaniat de dezvoltarea corespunztoare la nivel regional i local,
pentru a rspunde ct mai bine nevoilor specifice ale actorilor economici i populaiei din
acestezone.

Interoperabilitate

Realizarea interoperabilitii la nivel guvernamental naional, coordonat cu cerinele UE, este


necesar pentru facilitarea eficientizrii activitilor publice n sensul orientrii pe servicii
electronicecentratepeevenimenteledinviaaunuiceteansaufirme.

Printreproiecteledereferindejaimplementate,sepotmeniona:
SIRENE reprezint un sistem informatic ce asigur schimbul de informaii suplimentare
referitoarelasemnalrileexistentenSINS
SINS,sisteminformaticcaregestioneazalertelenaionaleicareestepunctcentralde
informarepentrutoateinstituiiledinRomnia
Sistem Naional Informatic privind Vizele (SNIV), sistem informatic care gestioneaz
eliberareavizelordinRomnia
CDPS(CustomsDeclarationProcessingSystem)
MinisterulFinanelorPubliceAutoritateaNaionalaVmilor(sistemeTARIC,ICS,ECS,
NCTS,EORI,AEO,RMF,RPT,EMCS)
SistemdeschimbdeinformaiiANVANAF

14
DIAFIX,caoplatformadecolaborarentreinstituiicareasigurpreluarea,integrareai
sincronizarea datelor din sistemele informatice ale CNPP cu cele ale celorlalte instituii
cucareCNPPcolaboreazlanivelinformaional

Pe de alta parte ns, lipsa unei strategii naionale a dezvoltrii economicosociale pe termen
mediuilung,deseleschimbridelegislaie,afecteazmediuldeafaceri.ncondiiileunuigrad
redus de interoperabilitate a sistemelor informatice utilizate de diverse instituii publice,
schimbul de informaii ntre instituiile statului(inclusiv cu instituiile la nivel comunitar) nu se
bazeaz pe informaii corecte, coerente, verificate i unice, n condiiile lipsei unui sistem
informatic unitar i a unei baze de date comune, utilizabile de toate instituiile publice
autorizate pentru elaborarea i implementarea actelor normative, fapt care afecteaz att
politicileideciziileadoptatedeacesteinstituii,cticalitateaimplementrii.

Nivelul sczut al penetrrii TIC n societate afecteaz totodat eficiena serviciilor publice, n
contextul unui nivel sczut al investiiilor guvernamentale n noile tehnologii, a
incompatibilitiisistemelornaionaleiregionale/locale,dariauneiprioritizriinsuficientea
sectorului IT i a gradului redus de dezvoltare a serviciilor publice online. Conform Agendei
Digitale elaborat de autoritile romne, este necesar facilitarea digitalizrii i dezvoltrii
serviciiloroferitelanivelnaionalilocal,asigurareacompatibilitiisistemelorinformaticedeja
existente i creterea interoperabilitii, alturi de crearea unei platforme unice de e
Governmentiaunuipunctunicdecontactpentrutoateserviciilepublice.

Totodat,conformcelorprezentatenAgendaDigital,obarieraimportantncaleaadoptrii
dectreceteniasistemelordeguvernareelectronicoreprezintteamaprivindinsuficiena
msurilor de securitate i de asigurare a datelor personale n sistemele de eguvernare, dup
cum reiese din raportul Unitii de eGuvernare din cadrul Comisiei Europene/Direcia pentru
MediaiSocietateInformaional,intitulatBreakingBarrierstoeGovernments.

Legislaia din Romnia asigur cadrul formal care permite protecia datelor utilizatorilor pe
Internet, adoptarea de msuri de prevenire i combatere a atacurilor i criminalitii
informatice i implementarea unor msuri pentru protecia datelor electronice, optimizarea
proceselor de afaceri i pstrarea datelor pe termen lung. Implementarea cadrului legislativ
ns, este neuniform, existnd nc legi care nu funcioneaz (ex: Legea 82/2012 privind
reinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reele publice de comunicaii
electronice i de furnizorii de servicii de comunicaii electronice destinate publicului, pentru
care nu exist norme de aplicare, sau HG 962/2010 care amn pentru un termen nedefinit
realizareacriielectronicedeidentitate).

Adaptarea cadrului legislativ care susine derularea serviciilor de eguvernare ctre expunerea
acestuia n mediul virtual (adaptarea legilor care guverneaz activitatea tuturor instituiilor cu
activiticarecadsubincidenaDirectiveiServiciilorpentrususinereafurnizriiserviciilordee
guvernareseimpunedeasemeneacaonecesitate.


15
Totodat, msurile de securitate implementate n cadrul serviciilor guvernamentale sunt
eterogene i neuniforme. De asemenea, nu exist o corelare complet ntre identitatea
utilizatorilor nregistrai pentru accesul la servicii online i identitatea real care este
gestionat de ctre Direcia pentru Evidena Persoanelor i Administrarea Bazelor de Date
(DEPABD)dinsubordineaMinisteruluiAdministraieiiInternelor(MAI).

CloudComputing

ntroformsimplificat,CloudComputingsereferlastocarea,procesareaiutilizareadatelor
pe computere i sisteme de calcul aflate la distan, ce pot fi accesate printro conexiune la
Internet.ImplementareatehnologiilordetipCloudlanivelulinstituiilorpublicepoatecontribui
la creterea eficienei serviciilor oferite, reducerea costurilor de administrare i creterea
graduluidedisponibilitateaserviciiloroferite.

n Romania exista iniiative multiple pentru Cloud Computing n mai multe instituii publice.
ns, n lipsa unei legislaii armonizate privind funcionarea cloudului, acestea sunt doar
iniiative interne sau Clouduri private, neputnd beneficia cu adevrat de tehnologiile de
ultimor.

n acest sens, este necesar crearea unei platforme centralizate, scalabile i dinamice care s
ofere servicii IT de calitate cu costuri reduse, la un nivel de securitate la standarde europene.
Adoptarea cloud computing n sectorul public i n economie, poate contribui la creterea
eficienei,productivitii,ipoatecontribuilacretereaeconomicilacreareadenoilocuride
munc.

Pregtirea unei strategii de implementare a conceptului de cloud computing n zona


guvernamental din Romnia va fi fundamentat de un studiu de analiz privind posibilitatea
utilizrii conceptului. Studiul de fezabilitate const n realizarea unor scenarii pentru adopie,
beneficii i posibile riscuri asociate unei implementri la nivel naional si definirea conceptului
tehnic i a arhitecturii unui proiect tehnic i reprezint calea adoptrii de noi tehnologii mai
eficiente,maisigure,maieconomicesicarevorcreaiimplementareamaiuoaraunuicadru
deinteroperabilitate.

MediaSociale

Revoluia platformelor media sociale este n continu dezvoltare i penetrare n masa


utilizatorilor. Impactul pe care media sociale l au asupra obiectivelor i vieii sociale capt o
extindere asupra tuturor activitilor. Datele integrate, activitile web i sociale pot oferi o
imagine complet a materialelor i activitilor instituionale i a comunitilor, deschiznd
paletadeserviciisifacilitndadaptarearspunsuluiacestoralacerineleutilizatorilor.
Stimularea cetenilor n sensul generrii de coninut digital relevant pentru Romnia si
contribuii n medii digitale colaborative este necesar n vederea mbuntirii prezenei
Romnieionline.

16

Portalul eComunitate www.ecomunitate.ro implementat n cadrul proiectului EBC conine pe


domenii, acele funcionaliti vizate de grupurileint, mbrind toate aspectele mediului
local: economic, educaional, cultural i cel al sectorului public. Ca proiect de referin al MSI,
acest portal reprezint un depozitar naional al celor mai relevante contribuii ale
implementatorilordecunoatereicomprimpeste2000dearticole,tiri,evenimente,poveti
desucces,sutedepostripeblog;totodat,peste2.5milioanedevizitatoriaugenerat,doarn
2011,celmaiputernicinstrumentweb2.0antreprenori,liderilocali;50dematerialewiki,300
dediscuiipeforum,150decomentarii.

Totodat, reprezentativ pentru MediaSociale este programul de networking pentru


comunitileEBC:ncadrulprogramuluideparteneriatCONECTPartnershipProgram,valoarea
total a granturilor a fost de 300,000 USD, cu un maxim de 8.500 USD pentru fiecare proiect
eligibil.

Investiiile, programele i politicile publice ndreptate spre acest domeniu al conceptului


general de eguvernare trebuie s aib n vedere mbuntirea colaborrii, comunicrii, i
parteneriatului,peplansocial,economicieducaional.
eEducaie

ConformunuicomunicatdepresalComiseiEuropenepublicatndatade19noiembrie2012
11
,
careevalueazunraport
12
elaboratlasolicitareaComisieidectrereeauaEurydice,cuprivire
la38deunitinaionalesituaten34deri(statelemembrealeUE,Croaia,Elveia,Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Serbia i Turcia), formarea competenelor IT, antreprenoriale i
cetenetideineunrolfundamentalnpregtireatinerilorpentrupiaaactualamuncii.

n ciuda rolului important pe care l au competenele IT, antreprenoriale i ceteneti n


asigurarea succesului n societate i pe piaa muncii, n general, colile nu acord suficient
atenie dezvoltrii acestor competene transversale i rmn concentrate pe dezvoltarea
competenelordebazndomeniulalfabetizrii,almatematiciiialtiinelor.

Pedealtparte,avndnvedereroluldeosebitdeimportantpecareformareacompetenelor
IT l deine n ceea ce privete promovarea dezvoltrii economicosociale i incluziunii sociale,
este esenial valorificarea oportunitilor TIC, prin susinerea interveniilor care vizeaz
dezvoltarea competenelor digitale de baz, pentru toi cetenii, cu accent pe categoriile
dezavantajate.
Competeneinformatice


11
Reference:IP/12/1224,http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP121224_ro.htm
12
DevelopingKeyCompetencesatschoolinEuropeChallangesandOpportunitiesforPolicy

17
ConformdatelorEurostat,nultimiianisaobservatunnivelacceleratdecreterealnumrului
de persoane cu competene informatice (adic n utilizarea calculatorului), din anul 2007
observnduse o depire a mediei europene n anul 2011 (15% fa de media UE de 14% n
2011) n ceea ce privete abilitile de baz n utilizarea computerului. Atunci cnd este vorba
nsdeabilitimediisauavansate,RomniarmnenurmaUEcu13%,fademediaUEde
25% pentru competene medii i 8% fa de media UE de 26% pentru competene avansate
(date2012).

Tabelul8:Numrdepersoanecucompetenenutilizareacomputerului(%)

Indicator 2007 2009 2011 2012


Pondereapersoanelorcucompetenedebaznutilizareacomputerului(%)
UE27 13 14 14 16
Romnia 14 17 15 14
Pondereapersoanelorcucompetenemediinutilizareacomputerului(%)
UE27 24 29 25 25
Romnia 10 10 14 13
Pondereapersoanelorcucompeneavansatenutilizareacomputerului(%)
UE27 23 25 27 26
Romnia 5 9 10 8

nciudareduceriidinultimiiani,pondereapersoanelorcarenuauutilizatniciodatcomputerul
n total populaie, rmne nc foarte mare (50% n 2011). Situaia este similar la nivelul
tuturorregiunilorrii,cuexcepiaregiuniiBucuretiIlfov(cuunprocentmairedus,de33%,al
persoanelor care nu au utilizat niciodat computerul). Evoluia acestui indicator n perioada
20082011estereprezentatntabeluldemaijos


18
Tabelul9:Pondereapersoanelorcarenuauutilizatniciodatcomputerul(%)
13

Indicator 20112008

Regiune

2011

2008
Ratade
cretere

Romania 50 64* 4.9
NordVest 52 60 4.8
Centru 46 60 8.9
NordEst 60 62 1.1
SudEst 55 59 2.3
SudMuntenia 55 62 4.0
BucurestiIlfov 33 44 9.6
SudVestOltenia 55 63 4.5
Vest 45 53 5.5

nceeaceprivetedifereneleurbanrural,lanivelulanului2011,71.5%dintrepersoanelecare
aufolositvreodatcomputerulproveneaudinmediulurban,ntimpcedoar28.5%dinmediul
rural. Din analiza datelor comparative pentru perioada 20082011, se constat o tendin de
recuperare a persoanelor din mediul rural, n ceea ce privete utilizarea TIC. Aceast cretere
progresivarezidenilordinmediulruralcareaufolosituncomputervinecaurmareascderii
preurilor calculatoarelor n ultimii ani (ajutat i de programe sociale, de ex. Un calculator
pentrufiecare),daricaoconsecinamicriimigratoaredinspreurbansprerural,precumi
datoritcontientizriipersoanelortineredinmediulruralcuprivirelaavantajeleibeneficiile
utilizriiunuiPC.

Pe de alt parte, numrul persoanelor care au cunotine medii n utilizarea Internetului dei a
crescutnperioada20062010,rmnetotuidepartedemediaUE(25%fademediaUE27
DE 32% n 2010). Mai mult, n perioada 20102011 sa nregistrat o scdere a numrului de
persoanecucompetenenutilizareaInternetului(attnRomnia,ctilanivelUE),ceeacea
duslacretereadisparitilorfademediaeuropean.


13
Sursa:Eurostat

19
Graficnr.3:NumrulpersoanelorcucompetenenutilizareaInternetuluila100delocuitori
(20062011)

Sursa:prelucraredateINS

Nivelul sczut de cunotine se reflect ntro rat sczut de utilizare a Internetului. Astfel,
numrul persoanelor din Romnia care utilizeaz n mod frecvent internetul se situeaz mult
subnivelulmedieieuropene,cuovaloarede37%fade68%ctafostmediaEU27n2011.La
nivelregional,sedifereniazdinnouregiuneaBucuretiIlfov,cuomediede55%nanul2011.

Tabelul 10. Numrul persoanelor care utilizeaz n mod frecvent Internetul: evoluie n
perioada20082011(%)

Indicator 20112008

Regiune

2011

2008
Ratade
cretere

Romania 37 18* 14.4
NordVest 34 25 10.2
Centru 36 22 16.4
NordEst 35 22 15.5
SudEst 36 27 9.6
SudMuntenia 34 23 13.0
BucurestiIlfov 55 44 7.4
SudVestOltenia 33 24 10.6
Vest 40 29 10.7

Pe parcursul ntregului interval de timp, decalajul dintre Romnia i media UE n ceea ce


privetenumruldeutilizatorideInternetsepstreazconstant(deaproximativ30%).Printre

20
motive pot fi amintite: lipsa accesului la band larg i white spots, competene digitale
reduseilipsaconinutuluirelevantpentruutilizatori(nacestsens,esterelevantprofilulsocio
economicalutilizatorilordeInternet).

n ceea ce privete numrul persoanelor care folosesc Internetul pentru a cuta informaii i a
susine procesul de educare, acesta nregistreaz un trend uor ascendent n ultima perioad.
Cu toate acestea, procentele pe care le nregistra Romnia n 2010 erau aproape la jumtate
fa de media in UE27 (17% fa de 32%). Analiznd regiunea, se poate spune c Romnia a
depit cu mult progresul Bulgariei (5%) i recupereaz n mod alert diferena fa de Slovacia
(21%).Aceaststatisticaratcexistuninteresfadeprocesuldeeducaieiunuldincen
cemaipronunatfacuproceselealternativedestudii(ncazuldefa,elearning).

Graficnr.4:PondereapersoanelorcareaufolositInternetulpentruacutainformaiisaucu
scopuldeaseeduca(1674ani)
14

DinpunctdevederealniveluluideutilizarealTIC,nceeacepriveteprofilulsociodemografic
alutilizatorilordeinternet
15
dinRomnia,sepotevideniaurmtoarele:
Majoritatea utilizatorilor de Internet (90%) provin din mediul urban. Ponderea
utilizatorilor de Internet din mediul rural este mai mare (19%) n cazul respondenilor
carefolosescconexiunilapunctemobile.
UtilizatoriiInternetsuntrelativuniformdistribuiintreregiunilededezvoltare,regiunile
BucuretiIlfov(15%)iNordEst(15%)deinndponderirelativmaimari.Situaiaeste

14
Sursa:Eurostat
15
PiaaserviciilordeacceslaInternet,Gallup2010pentruANCOM,sondajrealizatpeuneantionnaionalreprezentativde
5983persoane;subeantionutilizatorideserviciideacceslaInternet1261persoane.

21
similaridinpunctdevederealtipuluideconexiune,cuvalorimaimarialeponderilor
celordouregiunimenionatencazulconexiunilormobile.
Majoritatea utilizatorilor de Internet (50%) fac parte din categoria de vrst 1634 ani,
tendin specific i utilizatorilor care folosesc conexiuni fixe. Utilizatorii Internet care
folosescconexiunimobiletindsaibovrstmediemaitnr.
Majoritatea utilizatorilor (59%) au declarat c se conecteaz la Internet n fiecare sau
aproapenfiecarezi.
Majoritatea utilizatorilor de Internet (52%) au studii medii, urmtorul segment
important fiind cel al utilizatorilor cu studii superioare (32%). Proporiile se regsesc
aproape identic n cazul utilizatorilor care folosesc conexiuni fixe, n timp ce utilizatorii
Internet care folosesc conexiuni mobile au o educaie superioar ntro pondere mai
mare. Principalele segmente de utilizatori Internet n raport cu statusul ocupaional al
acestora sunt cele ale muncitorilor calificai/necalificai (20%), elevilor/studenilor (19
%)iinginerilor,medicilor,arhitecilor,profesorilorsaueconomitilor(15%).Proporiile
seregsescaproapeidenticncazulutilizatorilorcarefolosescconexiunifixe,ntimpce
utilizatorii Internet care folosesc conexiuni mobile provin semnificativ i din categoria
patronilor,liberprofesionitilor,managerilorsaudirectorilor(13%).

Din profilul de ar i cadrul european prezentat se deduce necesitatea de adoptare i


implementare rapid amsurilor aferente domeniului tehnologiei informaiei i comunicaiilor
din Agenda 2020 a Uniunii Europene prin elaborarea i punerea n practic a Strategiei
naionale privind Agenda Digital pentru Romnia. Aceasta trebuie s se constituie ntro
anvelop pentru toate strategiile sectoriale i planurile naionale specifice prioritilor de
dezvoltarendomeniu.
TICnnvmntulpreuniversitar

Conform raportului The Global Information Technology Report 2012 realizat de World
Economic Forums Centre for Global Competitiveness and Performance n septembrie 2011,
Romnia ocupa locul 90 din 142 state, cu un scor de 3,3 pe o scar de la 1 la 7 n ceea ce
privetecalitateasistemuluieducaional.

Pe de alt parte, conform raportului Digital competences in the digital agenda publicat de
ComisiaEuropean
16
,

Romniaocuplocul2laniveleuropeannceeacepriveteprocentulde
profesoridinnvmntulpreuniversitarcarefaccursuriobligatoriilegatedeTIC.ndocument
searatcntre56%i71%dineleviiromniauprofesoricareauurmatsauurmeazcursurin
domeniul TIC (comparativ cu valori intre 3 si 13% in cazul unor tari precum Luxembourg sau
Austria).


16
https://ec.europa.eu/digitalagenda/sites/digitalagenda/files/scoreboard_digital_skills.pdf

22
n 2001, doar 30,5% din coli erau conectate la internet. Sau luat msuri pentru creterea
accesului,iaracumexist10,8computerepersonalela100elevilaniveluluituturorcolilor.n
licee exist 14,3 computere pentru 100 de elevi. Cu toate acestea, diferenele dintre zonele
urbaneiceleruralesuntfoartemari,cucca72%dinnumrultotaldecomputeredinsistemul
de nvmnt (pe toate nivelurile de educaie) aparinnd instituiilor de nvmnt din
mediul urban (date INS, 2011). Excepie face nvtmntul primar i gimnazial, pentru care
68.4%dincomputereaparininstituiilorlocalizatenmediulrural.Pentrurestulinstituiilorde
nvmnd,pondereamedieamediuluiurbanestede90%.

Per ansamblu accesul general la internet n coli rmne foarte slab ntrun studiu privind
accesullainternetRomniaafostsituatpelocul44din104destatecuprinsenstudiu.

CelemaiimportanteproiecteimplementatennvmntulpreuniversitardinRomniaaufost
Sistemul Educaional Informatizat (SEI), Baza de Date Naional a Educaiei (BDNE) i proiectul
EBC Economia Bazat pe Cunoatere al MSI. Acesta a reuit s schimbe conceptual abordarea
utilizat,orientndprocesuleducaionalictreinstrumenteleWEB2.0iOER.

Principalul obiectiv al SEI a fost s asigure accesul egal tuturor beneficiarilor la un sistem
educaional de calitate, prin introducerea instrumentelor IT moderne, standardizate, care s
faciliteze dezvoltarea societii romneti, n ansamblul su. Conform datelor furnizate in
Agenda Digitala, prin proiectul SEI au fost dotate 14.993 laboratoare cu un total de 189.519
calculatoare,servereilaptopuri.Fiecarelaboratorafostdotatcusoftwareeducaionalpentru
predare, testare i evaluare, managementul colii, managementul coninutului educaional.
Coninutul educaional realizat cuprinde 3.578 lecii multimedia pentru primar, gimnaziu i
liceu,compusedin25.000momentedeleciepentru:biologie,matematic,informatic,istorie,
geografie,chimie,fizic,tehnologieetc.Deasemeneaaufostrealizateenciclopedii,dicionare,
glosare de termeni. O component distinct a proiectului SEI a fost aceea de instruire a unui
numr de 140.000 profesori. De asemenea, n toat perioada de referin a fost asigurat
suportultehnicipedagogicnecesartuturorelevilor,profesoriloriadministraiei.

ProiectulBDNEafostrealizatdectreMECTSnperioada20052006,fiindfinanatprinBanca
Mondial.Obiectivulacestuiproiectafostaceladembuntireacapacitiiadministrativea
MinisteruluiEducaiei,CercetriiTineretuluiiSportuluiprincreareaunuisisteminformaticde
monitorizare, control i suport al deciziilor pentru procesul educaional. Rezultatele acestui
proiectinclud:instruireaa168utilizatori,ncrcareansistemadatelorprivind3.500.000elevi,
278.000 cadre didactice i 24.500 uniti de nvmnt. De asemenea au fost realizai i
implementai112indicatorinaionalipentrusistemuluidenvmnt.
17

Proiectul EBC Economia Bazata pe Cunoatere a avut obiectivul principal de a amplifica


ponderea culturii digitale n cadrul ciclului primar i gimnazial, la nivelul comunitilor

17
Noveanu,E.&D.Potolea(coord.)(2008)Informatizareasistemuluidenvmnt:ProgramulSEI.Bucureti:Agata.Online:
http://www.elearning.ro/resurse/EvalSEI_raport_2008.pdf

23
beneficiare. Dup crearea nodurilor de reea n 502 de coli, a fost demarat un program
consistentcareavizatintegrareamijloacelorTICnprocesuleducaional.

Studiile efectuate indic un impact pozitiv al utilizrii tehnologiei asupra tuturor aspectelor
luate n consideraie, cu efecte pozitive asupra gradului de motivare i de implicare, a
deschiderii pentru o mai bun colaborare i a unui nivel crescut de ncredere n sine i de
valorizare a stilului propriu de nvare. Totodat, rezultatele elevilor care au utilizat
tehnologiilemodernealeinformaiilornprocesuldenvareindiconelegeremaiprofund
aconinuturilor.nacestsens,seimpunecontinuareainvestiiilorndomeniuleeducaiei,att
din punct de vedere al dezvoltrii infrastructurii necesare, ct i pe partea de instruire i
formare.
TICnnvmntulsuperior

Conform datelor INS, n Romnia la nivelul anului 2011, funcionau 57 de instituii de


nvmntsuperiordestati51deuniversitiparticulare.

n ultimii ani, n prim plan n nvmntul superior a fost preocuparea pentru asigurarea
calitii,pefundalulunorcohortedestudenidincencemaireduse.

Procentulstudenilorcareopteazpentruformeledenvmntladistanestedeasemenea
n scdere (de la 31,32% n 2008 la 9.2% n 2011, inclusiv n contextul scderii cu cca 39% a
numruluidestudeni).Oexplicaieaacesteidistribuiinefavorabilenvmntuluiladistan
i online este cea a lipsei de informare n legtur cu astfel de oportuniti i a preferinei
studentuluiromnpentrunvmnttradiional
18
.

Graficnr.5:Distribuiastudenilorpeformedenvmntnanuluniversitar20092010
19


18
InstitutuldetiinealeEducaiei,Monitorizareaabsolvenilordinperspectivaconsilieriipetoatduratavieii,2009
19
INSaplicaiaTEMPO

24

n Romnia exist 18 faculti cu profil IT&C


20
(automatic, calculatoare, informatic) din care
15facultidestat(12)iprivate(3).Acesteaproducnjurde3.500deabsolvenianual,cei
mai muli dintre ei n Bucureti. Fiecare dintre aceste instituii ofer anual, n medie, 250 de
locurincadrulsesiunilordeadmitere.nmediuluniversitarromnescactiveaznjurde700de
cadredidacticespecializatenIT.

n ceea ce privete implementarea de soluii de eeducaie n universiti (incluznd aici att


platformele colaborative care faciliteaz comunicarea studenilor cu cadrele didactice, ct i
platformelecareintegreazinstrumentespecificeelearningului),n2010maimultdejumtate
din universiti (58%) dispuneau de soluii elearning, potrivit unui studiu realizat pentru
compania Siveco
21
, iar n anii care au urmat alte 9 universiti au implementat astfel de
platforme din finanri POSCCE. Dei nu exist o eviden centralizat n acest moment, un
numr semnificativ de universiti a dezvoltat soluii de elearning i n proiecte finanate din
POSDRU. Astfel, se poate spune cu suficient siguran c foarte multe universiti dispun de
astfeldesistemedeeeducaie,dartotuinuexistoevidenclararateideadopieaacestor
soluiinrndulstudeniloricadrelordidactice,fiindnecesarecercetrisuplimentarenacest
sens.

Pentru valorificarea pe deplin a beneficiilor oferite de tehnologia informaiilor n domeniul e


educaiei, este necesar finalizarea informatizrii nvmntului (prin dotarea tuturor
unitilordenvmntiprofesorilorcucalculatoareiaccesbroadbandlainternet),precum
idezvoltareainstrumentelornecesaredecomunicareiparticiparentretoiactoriiimplicain
procesuldenvmnt.

20
ConformproiectuluideAgendaDigitalelaboratdeMSInNov.2012
21
http://www.euractiv.ro/uniuneaeuropeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_20921/58dintreuniversitatiutilizeaza
solutiideeLearning.html

25

Totodat, pentru creterea calitii educaiei (inclusiv pentru mbuntirea rezultatelor la


testrile PISA), ar trebui vizat digitizarea 100% a curriculei naionale prin coninuturi
educaionalemultimediainteractivefuncionalepetehnologiiconexeperioadeicolare.

Instrumentele create i iniiativele dezvoltate trebuie s aib n vedere i nvmntul pentru


aduli(Digitalsociety).

Un element important n domeniul eEducaiei l reprezint securitatea, fiind deosebit de


importantcreareaunuimediusigurdeutilizareaInternetuluipentrutoiutilizatorii.
eSntate

Susinerea de iniiative de promovare a aplicrii i interoperabilitii soluiilor de esntate la


nivelnaionalieuropeanconstituieintelestrategiiloreuropeneinaionale.Planuldeaciune
esntate("EHealth")facepartedinstrategiastabilitnplanuldeaciuneeEuropealUniunii
Europene, al crei scop este de a pune la dispoziia tuturor cetenilor europeni avantajele
societii informaionale. Asigurarea condiiilor de mobilitate a informaiei medicale n format
electronic n cadrul organizaiilor din sistemul de ocrotire a sntii este pus n slujba
ceteanului.

Obiectivulprincipalalplanuluideaciune"ehealth"estedeapermiteUniuniiEuropene(UE)s
exploateze ntregul potenial al sistemelor de sntate i servicii online n cadrul unei Zone
EuropeneEHealth.

n 2010, raportul OECD mbuntirea Eficient a Sectorului Medical: rolul tehnologiilor


informaionalesidecomunicareenumeraomultitudinedeavantajepotenialecepotrezulta
dinimplementareaTIC,avantajecepotficlasificaten4categorii:
mbuntireacalitiiieficieneiserviciilormedicale;
Reducereacosturiloroperaionalealeserviciilormedicale;
Reducereacosturiloradministrative;
Implementareadenoimoduridengrijiremedical.
Sistemeledeesntatesusinoferireadengrijiremedicalcentratpepacientilimplicape
acestamultmaiactiv,nproces.

Sistemelanivelnaional

Romnia dispune n acest moment de un sistem unic integrat (SIUI) o soluie destinat
mbuntiriigestionariiFonduluiNaionalUnicdeAsigurriSocialedeSntateprincolectarea
onlineiprelucrareantimprealatuturorinformaiilormedicalealepacienilorasigurai.


26
Sistemul necesit mbuntiri, n plus este necesar adaptarea sistemului SIUI pentru cazul
asiguratorilor privai care vor fi prevzui de noua legislaie n domeniul sntii, aflat n
pregtire, precum i dezvoltarea de noi sisteme la nivel naional, n strns legtur cu SIUI,
pentru trecerea accentului pe ngrijirea sntii ceteanului (asigurarea componentei Health
Care).

Altesistemedezvoltateifuncionalelamomentulactualinclud:
Clasificareapegrupedediagnostice
Sistemul Informatic pentru Prescripia Electronic (PE) necesit extinderi pentru
nglobarea categoriei de reete necompensate, precum i dezvoltarea sistemului prin
adugareadefacilitideprocesarepentruBiletedeTrimitereiCertificateMedicale

Totodat, conform datelor prezentate n Agenda Digital, se afl n licitaie, dezvoltarea i


implementareasistemuluipentrugestiuneadosaruluielectronicmedicalalpacientului(EHR)
vafifoarteimportantsfieasiguratinteroperabilitateacualtesisteme.

Sistemelanivelulspitalelor

La nivelul spitalelor, exist un grad relativ mare de informatizare, ns foarte puine instituii
beneficiaz de sisteme integrate, cu module adaptate specificului departamentelor unde sunt
implementate.ConformunuistudiualcompanieiDedalusSPA,circa50%dincelepeste400de
spitaledinRomniafolosescunsoftmedicalmaimultsaumaipuincomplex.
22
Dintremodulele
utilizate de spitale, cele mai utilizate sunt Fia pacientului (date clinice). Alte module utilizate
de spitale sunt: modul de contabilitate, de resurse umane, de nregistrare a pacienilor
prezentai n sistem ambulator. Modulele cel mai puin utilizate sunt cele de imagistic i
laborator din cauza costurilor mari de achiziie. Pe lista spitalelor neinformatizate se nscriu in
generalspitalemici,oreneti,spitalelederecuperare.

Telemedicina

Telemedicina este transferul pe cale electronic a datelor medicale (ex. imagini de nalt
definiie, sunete, transmisii video pe viu, nregistrri, referitoare la pacient) dintrun loc ntr
altul, la mare distan. n Romnia, acest domeniu a devenit de interes n ultimii nou ani,
primul centru dezvoltat n acest sens fiind la Trgu Mure. Sistemul a fost ulterior dezvoltat si
extins,fiindsusinutattncontextulunoriniiativecomunecufinanarepubliciprivat.

Medicinadeurgen

Nivelul de dotare cu servicii de date i comunicare video al unitilor de intervenie SMURD a


crescut n strns corelare cu implementarea proiectelor de telemedicin de urgen deja
menionate.UnelementimportantlaconstituitprogramulParteneriatpentruviadezvoltat

22
http://www.dedalusteamnet.ro/stiri/softmedicalinspitale/

27
deVodafonen2005.Iniiativelededezvoltareaserviciilordeurgencontinuinprezent,cu
sprijinul Vodafone, investiiile incluznd echipamente medicale performante i implementarea
desoluiidetelemedicin.

Proiectele demarate n domeniul eSntii au o importan major n dezvoltarea sectorului


de sntate din Romnia. Conform raportului Agenda Digitala n Romnia, este necesar n
continuaredezvoltareaiimplementareadesistemeinformaticeperformantelanivelnaional
i de soluii informatice la nivelul unitilor medicale cu accent pe componenta de gestiune a
datelor pacienilor, alturi de mbuntirea dotrii cu echipamente TIC i cu aparatura
medical performant care s permit valorificarea avantajelor oferite de TIC i creterea
gradului de conectare i acces la Internet. Este necesar totodat creterea interoperabilitii
aplicaiilordinsntate(sistemeinformaticedinspitale,laboratoare,aplicaiipentrumediciide
familie)cusistemeleinformaticeadministrativeisistemelenaionaledeesntate(statistic,
CNAS,DSP),precumiasigurareaunuisuportinformaticdecalitatepentruceteniipacieni.

Pe de alt parte, asigurarea securitii informatice, adic protecia integritii, disponibilitii,


autenticitii i confidenialitii datelor, precum i protecia vieii private, n conformitate cu
reglementrileeuropeneinaionaledeprotecieadatelorcucaracterpersonal,suntfactori
cruciali n vederea consolidrii ncrederii cetenilor n utilizarea infrastructurii de tip e
sntate.

eCultura

Publicarea i diseminarea patrimoniului cultural digital al Romniei prin biblioteci publice,


muzee, obiective culturale, portaluri, Europeana, asigurarea accesului facil la informaii
culturaleonline,reprezint,alturideeducaie,condiiipentrucretereaniveluluieducaional
iculturalalpopulaiei.

Portalul pentru promovarea i dezvoltarea comunitilor eComunitate din cadrul Proiectului


EBC reprezint un exemplu de bestpractice a modului de implicare i susinere de la nivelul
localalspaiuluicultural.

ncadrulprogramuluiEBCdegranturieCULTURAceacordfinanrinerambursabilepentru
dezvoltarea de proiecte culturale de ctre bibliotecile publice i cele colare din cadrul
comunitilor EBC au fost depuse un numr de 64 de proiecte culturale, din care 34 au fost
declarateeligibileisevorimplementan2012.

Dezvoltarea resurselorumane ale comunitilor locale urmreteacumularea unuinivel optim


de abiliti, cunotine i competene n domeniul TIC, ceea ce va asigura alfabetizare digital
acolo unde este cazul i implementarea unor proiecte culturale locale menite s susin
dezvoltareacomunitilorvizatedeproiect.


28
eComer

"Actul privind piaa unic" elaborat de Comisia European identific serviciile societii
informaionale, inclusiv comerul electronic, ca una dintre msurile care pot stimula creterea
economic i impulsioneaz piaa european a secolului 21. Acestea au, de asemenea, un rol
important de jucat n realizarea obiectivelor de cretere inteligent, durabil i favorabil
incluziuniinEuropade2020.

"Agenda digital pentru Europa" stabilete obiectivele de dezvoltare ale comerului electronic
nEuropaifacilitareaaccesuluilacomeruluielectronicpentruIMMuriimplicatenvnzrii
decumprare.Strategiaincludeobiectivecantitative:pnn2015,33%dinIMMuriartrebui
sefectuezecumprturii/sauvnzrionline.

Comerul electronic continu s creasc n mod substanial, chiar i n contextul crizei


economice actuale. Acesta joac un rol important n schimburile la nivelul companiilor:
aproximativ27%dinntreprinderileeuropeneaucumpratonline,iar 13%dincompaniivnd
online. Cu toate acestea, comerul electronic este limitat n prezent la 3,4% din vnzrile de
retaildin27destatemembre.Celmainaltnivelalvnzriloronlinecuamnuntulestede7,7%,
nMareaBritanie.Dezvoltareacomeruluielectronicvariazsemnificaticntrestatelemembre,
cuoclardiviziunenordsud.MareaBritanie,FranaiGermaniansumeaz70%dincomerul
electronic european. Nivelul transfrontalier al comerului electronic cu amnuntul, de
asemenea, pare a fi modest. Astfel, doar 11% dintre consumatorii europeni au declarat c au
fcutcumprturionlinetransfrontalieren2012.

n Romnia, comerul electronic este nc insuficient dezvoltat. Astfel, din punct de vedere al
numrului de cumprtori
23
, Romnia se afl pe ultimul loc din Europa, cu doar 4% dintre
cumprtoriin2011,careaufcutachiziiionlinenultimele12luni,ncondiiileuneimediiUE
27de34%
24
.Totodat,procentuldecumprtorifidelinRomniaeran2010de21%,ntimp
celanivelulUEmediaerade48%
25
.

Si din punct de vedere al folosirii ecomerului ca i canal de distribuie alternativ n cazul


comercianilor, Romnia se afl pe ultimul loc n UE
26
(cu 19% dintre comerciani folosind e
Comerul, n timp ce media UE era de 53% n 2011). Totodat, cei mai muli comerciani din
Romniaoferprodusele/serviciiledoarnaradereziden(88%versus74%mediaUE)idoar
9%dintreageniieconomicivndincelpuinoaltar(comparativcu22%mediaUE).

Obarierimportantncaleaadoptriidectreceteniasistemelordecomerelectronicide
guvernare electronic o reprezint teama privind insuficiena msurilor de securitate i de

23
sursa:AgendaDigitala
24
Eurostat
25
idem
23

26
Sursa:ConsumerMarketStudyonecommerceCivicConsulting2011


29
asigurareadatelorpersonalencadrulacestorsisteme.Riscurilesuntlegateattdeintegritatea
datelor,ctidedisponibilitateaiautenticitateaacestora,precumiprivindconfidenialitatea
informaiilorstocatesautransmiseninteriorulsistemelordecomerelectronic.

RomniaesteunadintreriledinEuropaCentralideEst,careacunoscutratesemnificative
de cretere n sectorul de ecommerce. ncepnd din anul 2001, atunci cnd sau nregistrat
primeleapariiidinRomniademagazineonline,numruldemagazineonlineacrescutieste
n continu cretere. n 2008 piaa avea deja peste 900 de magazine, nregistrate printrun
studiuonlinerealizatdeoinstituieguvernamental.

Totui, numrul real este mai mare i dificil de a fi estimat ntruct sectorul ecommerce
evolueazrapidinuexistunsistemoficialncarefiecareafaceressenregistrezenaintede
alansaafacereaonline.Daclumnconsideraredatelefurnizatedectreunoperatoronline
de domenii din Romnia (www.trafic.ro), n mai 2009 au fost nregistrate 2324 de eshopuri.
Unanimportantpentrudezvoltareaecommerceafost2006,atuncicndlafiecaredouzilea
fost lansat un nou magazin online. Tendina a continuat n 2007 i 2008, susinut i de
aderarea Romniei la Uniunea European, atunci cnd o lansare de magazin online a fost
nregistratnfiecarezi.

Problemele legate de drepturile de proprietate, aspecte relaionate cu securitatea plilor


online sau utilizarea crilor de credit (inclusiv cunotinele insuficiente privind utilizarea
acestorinstrumentecamijloacedeplatpeInternet)iainstrumentelorsimilarecontribuiei
eleladezvoltareaslabaacestuisector.

Pe de alt parte ns, unul din principalii indicatori care furnizeaz informaii relevante cu
privire la comerul electronic este accesul la Internet. Astfel, conform studiului Consumer
Market Study on ecommerce Civic Consulting (2011), 42% din gospodriile din Romnia au
acces la internet la domiciliu, iar 23% utilizeaz o conexiune de band larg pentru a accesa
internetul(fade70%i61%dingospodriiledinUE,nmedie,respectiv).

Unaltindicatorimportantestevaloareapieeidecomerelectronic,careestesemnificativmai
micdectmediaUE,maialesavndnvederesipondereapopulaieiRomnieinUE.

Tabelul11:Valoareapieeidecomerelectroniclanivelulanului2010
27

Valoarea pieei de comer


electronic
Romnia MediaUE Ceamaimic
valoarenUE
Ceamaimare
valoarenUE(la
nivelulSM)
Valoarea total a pieei de
comer cu amnuntul n 2010
27,198 108,521 4,317 458,803

27
Sursa:ConsumerMarketStudyonecommerceCivicConsulting2011


30
(nmilioaneEUR)
Valoarea pieei de comer
electronic cu amnuntul n
2010(mil.EUR)
197 3,780 15 31,412
Procentul pentru comerul
electronic ca pondere n
valoarea total a pieei de
comercuamnuntuln2010(n
procentelaniveldear)
0.7% 3.5% 0.3% 7.9%

Un factor important de promovare a comerului electronic l poate constitui acordarea de


asistenfinanciaritehnicpentruadoptareasoluiilorinovativedectrecompanii(nspecial
IMMuri),alturidedezvoltareaabilitilorTICaleangajailori,ngeneral,pentrupopulaie.

Un astfel de sprijin a fost acordat n perioada 20072013 prin programul de Finanare


Nerambursabil eCretere i a vizat adoptarea soluiilor de tip ebusiness, a inovrii i a
mijloacelorTIC.nacestcontext,unnumrtotalde812proiectepregtitedectrecomunitile
EBC, cu o valoare total de 240 milioane EUR (de peste 10 ori valoarea programului de
promovare),aufostdeclarateeligibiledectreAutoritiledeManagementresponsabile.

TICiCercetareDezvoltareInovare

Motorul principal al dezvoltrii este Cercetarea Dezvoltarea. Calea principal n condiiile


dezvoltrii rapide a tehnologiilor i necesitii tot mai pregnante a comunicrii, informatizrii
pentrucretereacompetitivitiiieficieneiesteinvestiiainTI&C.

Introducerea specializrii inteligente (smart specialisation) este o condiie prealabil de


finanareaactivitilordecercetaredinsectoareleselectatecafiindprioritarepentruRomnia.

InvestiiindomeniulTI&C

RomniasadoveditafiunlocatrgtorpentruinvestiiindomeniulTI&C,nspecialdatorit
existeneiforeidemunccedeinecalificrilenecesarenacestdomeniu.Totui,ncontextul
crizei economice, dar i datorit efectelor globalizrii, numrul de societi active n domeniul
TI&Casczutcu11,5%nperioada20082010.

n ceea ce privete absorbia pe piaa muncii a acestor absolveni, conform celor declarate de
angajatori i specialitii n resurse umane
28
, n topul specializrilor cutate de acetia se afl
programatorii, dezvoltatorii de software, alturi de alte specializri cutate (economiti,
contabiliiagenidevnzri).

28
http://www.evz.ro/detalii/stiri/StudiideviitorITeconomielimbistrine999628.html , http://www.hipo.ro/locuride
munca/vizualizareArticol/889/Unde+te+angajezi+toamna+aceasta%3F,

31

Totodat,conformdatelorfurnizatedeInstitutulNaionaldeStatistic,celemaimulteangajri
n cursul anului 2011 au fost fcute de firmele din domeniul IT. Se observ o tendin
cresctoare a angajrilor din domeniul IT comparativ cu alte domenii de activitate (de la 21.7
miipersoanen2008la28.4miin2011).


32
Graficnr.6:AngajrindomeniulIT(20082011)

Pe de alt parte, din punct de vedere al absolvenilor, conform unui raport Euromonitor, n
2011, disciplinele cu cel mai mare numr de absolveni au fost tiine Sociale, Administrarea
Afacerilor i Drept, cu 201.519 absolveni, n timp ce cel mai mic numr de absolveni sau
regsitnEducaie(5.751absolveni).

Concluzii

Fondurile Structurale i de Coeziune pot juca un rol important n dezvoltarea sectorului n


Romnia. Datorit diferiilor factori care mpiedic implementarea eficient i eficace a
msurilor preconizate, precum i a nevoii extinse a sectorului, sunt nc necesare eforturi
semnificativepentruaconsolidacretereaiareducedecalajelefatadecelelalteregiunialeUE.

ConsolidareautilizriiInternetului(inclusivprincretereaniveluluidecompetenealpopulaiei,
n acest sens), att la nivelul persoanelor fizice ct i al ntreprinderilor, poate crea premizele
exploatriicorespunztoareapotenialulexistentdinaceastzonrelaionatcudezvoltareade
softwareiaplicaii,precumiaserviciilorbazatepeInternet.
nacestsens,esteoportuncombinareainvestiiilornhardwareiinfrastructurcumsuride
tipsoft(formarespecializat),cuscopuldeaconsolidaabilitiledeutilizareacomputeruluii
cele conexe, precum instruirea i certificarea. Direcionarea investiiilor n domeniul TIC ctre
sectoarele cu potenial (precum energia, mbuntirea eficienei energetice sau
competitivitatea) i promovarea inovrii, poate contribui semnificativ la promovarea creterii
economiceidezvoltrii.

Totodat, mbuntirea utilizarea instrumentelor inovative, precum eEducation (educaie


online) sau eHealth (sntate online) pot contribui att la promovarea incluziunii sociale i
susinerea dezvoltrii. n acest sens, aciunile din domeniul TI&C vor trebui s aib n vedere
msuri att la nivel de sector i regiune, ct i la nivel naional. Interoperabilitatea diferitelor
sisteme trebuie s fie i ea asigurat, pentru a promova eficiena i coordonarea activitii n
cadrul instituiilor i al partenerilor (inclusiv partenerii privai) implicai. Nivelul de siguran i
securitatenlegturcufuncionareasistemelorcreateartrebuisfieielsporit,mpreuncu
adoptarea msurilor legislative necesare pentru a combate infracionalitatea cibernetic,

33
precum i a unor msuri adecvate n domeniul proteciei consumatorului i al drepturilor de
proprietate.

Totodat, integrarea i extinderea utilizrii mijloacelor de tehnologia informaiei i


comunicaiilor(TIC)nprocesuldidacticideformarearesurselorumane,prinacumulareaunui
nivel optim de abiliti, cunotine i competene n domeniul TIC, va contribui la creterea
calitii procesului educaional din colile gimnaziale, contribuind totodat la asigurarea unei
caliti superioare a serviciilor implementate, precum i la sustenabilitatea activitii i
economiei.

AspectecheieTIC

n 2012, Romnia sa situat pe locul 67 n Indexul de Capabilitate a Reelelor, cu o uoar


scdere fa de anul 2009. Romnia este evaluat ca avnd o infrastructur relativ bun, dar
care este inut pe loc de pia i de mediul de reglementare, lipsindui o viziune
guvernamentalcoerentasupradezvoltriiTIC.

npofidaprogresuluidinultimiiani,Romniancseconfruntcuinegalitisemnificativentre
zonele urbane i rurale, n ceea ce privete competenele digitale i accesul la tehnologia
informaieimodern.

Evoluia pieei n Romnia este diferit i a rspuns tiparului relativ dispersat de organizare
teritorial din Romnia. Reelele mobile de comunicare au depit telefonia fix, pentru care
investiiileninfrastructursuntcostisitoarenzoneleslabpopulateicudezvoltarelent.

Dezvoltarea reelelor broadband sa realizat cu precdere n zonele urbane, unde 60% dintre
gospodriiauacceslaconexiunefix,fade23%nzonelerurale.Existdiscrepanemajorela
nivelteritorial,iaranalizantreprinsdeANCOMpentruMSIdemonstreazclareeculpieein
aanumitele "zone albe". Cu toate acestea, apariia tehnologiilor mobile de band larg
prezintpotenialuldeacreterapidacoperireabroadband.

CompeteneledeutilizareacomputeruluisuntrelativsczutenRomnia.nregiunilemaipuin
dezvoltate, peste jumtate din populaie nu a utilizat niciodat un computer; iar n Bucureti
Ilfov, aprox. o treime din populaie este n aceast situaie. Ca atare, exist un mare risc de
excluderedeterminatdelipsacompetenelordigitale.

Un nivel crescut al accesului la Internet prin conexiuni de tip broadband i existena


competenelor de utilizare a computerului constituie premisele unei treceri eficiente ctre e
guvernareipentrumbuntirinceeacepriveteeficienaieficacitateaserviciilorpublicece
urmeazsfierealizate.

Pefondulacestuicontext,prioritileRomnieipentruperioada20142020vorcuprinde:


34
*Aciunicaresntmpineproblemaeeculuipieeinfurnizareaserviciilordebandlarg,n
acord cu Strategia Naional de Comunicaii n Band Larg, care are drept scop facilitarea
accesuluipentru80%dingospodrii,pnnanul2015.

*Aciunicaressporeascutilizareainternetuluinntreprinderi,pentruaprofitadebeneficiile
eficienei n afaceri, o atingere sporit pe pia i potenialul de a funciona eficient de la
distan,contribuindastfelladezvoltarearegional.

* Aciuni de intensificare a utilizrii internetului de ctre persoane, n special, extinderea


competenelordecalculatornregiunilemaipuindezvoltatealeRomniei,pentruacontracara
riscul unei divizri determinate de competenele digitale, care s ntreasc dezavantajul
regional existent. Ca parte a acesteia, va fi intensificat utilizarea TIC ca mediu de nvare i
instruire a resurselor umane, pentru a crete nivelul abilitilor i pentru a ajuta la sporirea
calitii educaiei n colile secundare, prin aceasta asigurnduse disponibilitatea
competenelorTICpentruafaceri.

* Aciuni de sprijinire a dezvoltrii platformei eguvernare i a instrumentelor inovatoare,


precumeeducaie(educaieonline)sauesntate(sntateonline),carepotcontribuiattla
promovarea incluziunii sociale, ct i la susinerea dezvoltrii. n acest sens, aciunile de TI&C
vor trebui s ia n considerare msuri att la nivel sectorial, ct i la nivel regional i naional.
Interoperabilitatea diferitelor sisteme trebuie asigurat pentru a promova eficiena i
coordonareanrndulinstituiiloripartenerilor(inclusivparteneriprivai)implicai.

* Aciuni care s asigure un mediu de reglementare, care s echilibreze interesele


ntreprinderiloriconsumatorilor.Siguranaisecuritateanfuncionareasistemelordezvoltate,
care trebuie intensificate prin adoptarea de msuri legislative care s combat
infracionalitatea cibernetic, precum i msuri corespunztoare n domeniul proteciei
consumatoruluiidrepturilordeproprietate.


35

SURSE:
AgendaDigital
INS
EUROSTAT
www.mcsi.ro
Piaa serviciilor de acces la Internet, Gallup 2010 pentru ANCOM, sondaj realizat pe un eantion naional
reprezentativde5983persoane;subeantionutilizatorideserviciideacceslaInternet1261persoane.
DevelopingKeyCompetencesatschoolinEuropeChallangesandOpportunitiesforPolicy
https://ec.europa.eu/digitalagenda/sites/digitalagenda/files/scoreboard_digital_skills.pdf
Noveanu, E. & D. Potolea (coord.) (2008) Informatizarea sistemului de nvmnt: Programul SEI. Bucureti: Agata.
Online:http://www.elearning.ro/resurse/EvalSEI_raport_2008.pdf
http://www.euractiv.ro/uniuneaeuropeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_20921/58dintreuniversitati
utilizeazasolutiideeLearning.html
http://www.dedalusteamnet.ro/stiri/softmedicalinspitale/
ConsumerMarketStudyonecommerceCivicConsulting2011
http://www.evz.ro/detalii/stiri/StudiideviitorITeconomielimbistrine999628.html
http://www.hipo.ro/locuridemunca/vizualizareArticol/889/Unde+te+angajezi+toamna+aceasta%3F,

S-ar putea să vă placă și