Sunteți pe pagina 1din 1

INFORMAIE AFERENT CREDITULUI STUDENT

Stimate Client,
V rugm s facei cunotin cu informaia
precontractual aferent acordrii creditului Student.
PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE CREDITULUI
1.Tipul creditului credit pentru finanarea parial sau
total a studiilor universitare sau postuniversitare.
!."#l$#re# t$t#l% # creditului minim 3,000 MDL,
maxim 20,000 MDL.
&.C$'di(iile de tr#)ere # creditului Banca elibereaz
creditul dup semnarea contractului de credit i plata
comisionului de eliberare a creditului. Banca crediteaz
contul curent personal sau contul curent pentru
operaiuni cu carduri al debitorului !n suma creditului.
*.Dur#t# c$'tr#ctului de credit minim " luni maxim
#2 luni. $e ac%it urmtoarele& valoarea creditului !n
minim " sau maxim #2 rate e'ale. Dob!nda i(sau
costurile se pltesc !n modul urmtor conform
exemplelor reprezentative&
a) pentru un credit !n mrime de 3,000 MDL pe o
perioad de " luni la o dob!nd de #2* i un comision
pentru eliberarea creditului !n mrime de 2*, se ac%it
!n total Bncii 3,#"+.," MDL !n " rate-
b) pentru un credit !n mrime de 20,000 MDL pe o
perioad de #2 luni la o dob!nd de #2* i un comision
pentru eliberarea creditului !n mrime de 2* se ac%it
!n total Bncii 2#,.23..0 MDL !n #2 rate.
/ot& $uma total care se ac%it !nseamn suma
capitalului !mprumutat 0creditului) plus dob!nda i
comisionul de eliberare a creditului.
+.,#r#'(ii 'ece-#re .%r% )#r#'(ie, !n cazul !n care
solicitantul deine surs de venit stabil- .ide/u-iu'e#
u'ei per-$#'e ter(e cu l$c -t#0il de 1u'c%2 !n cazul
!n care solicitantul nu deine surs de venit stabil.
COSTURILE CREDITULUI
3.R#t# d$04'5ii #.ere'te creditului a) #3* 0flotant,
!n dependen de politica monetar i rata de baz
aplicat de Banca /aional a Moldovei) 1 pentru
clienii fr istorie creditar- b) #2* 0flotant, !n
dependen de politica monetar i rata de baz
aplicat de Banca /aional a Moldovei) 1 pentru
clienii cu istorie creditar pozitiv.
6.O0(i'ere# creditului e-te c$'di(i$'#t% de
4'c7eiere# u'ei p$li(e de #-i)ur#re pe'tru
)#r#'t#re# creditului /u.
8.C$-turi #.ere'te utili5%rii c#rdului de pl#t% !n
cazul transferului creditului la contul curent pentru
operaiuni cu carduri !n scopul utilizrii creditului pentru
necesiti curente, se percepe un comision pentru
deservirea anual a cardului !n mrime de 2+ MDL.
9.Orice #lte c$-turi re5ult#te di' c$'tr#ctul de
credit comision pentru eliberarea creditului 2 2*-
comision pentru consultarea Biroului istoriilor de credit 2
+0 MDL pe persoan- comision pentru examinarea
cererii i setului de documente 1 +0 MDL- comision unic
pentru administrarea creditului 1 #00 MDL.
1:.C$-turi 4' c#5 de 4't4r5iere l# pl#t% se percepe
penalitate de !nt!rziere !n mrime de 0.2* zilnic din
valoarea ratei restante a creditului.
/ot& /eefectuarea plii ratelor conform 'raficului de
rambursare i(sau plata ratelor cu !nt!rziere ar putea s
aib consecine precum !nrutirea istoriei de credit i
!n'reunarea obinerii de credite pe viitor, de aceea
ru'm evitarea !nt!rzierilor la plata ratelor de credit.
ALTE ASPECTE ;URIDICE IMPORTANTE
11.Dreptul de retr#)ere avei dreptul s renunai la
contractul de credit !n termen de #3 zile calendaristice
dup semnarea contractului de credit cu rambursarea
inte'ral a creditului i dob!nzii pentru creditul utilizat pe
perioada de timp efectiv.
1!.R#10ur-#re #'ticip#t% avei dreptul la rambursare
anticipat total sau parial a creditului !n orice
moment.
1&.C$1pe'-#(ie 4' c#5 de r#10ur-#re #'ticip#t% !n
cazul rambursrii anticipate totale a creditului se percepe
comision pentru rambursare anticipat !n mrime de #*
din valoarea creditului rambursat anticipat, dac
perioada de timp dintre rambursarea anticipat i
rezilierea stabilit a contractului de credit este mai mare
de # an i 0.+* din valoarea creditului rambursat
anticipat, dac perioada de timp dintre rambursarea
anticipat i data stabilit pentru rezilierea contractului
de credit este mai mic de # an.
1*.C$'-ult#re# u'ei 0#5e de d#te Banca consult
Biroul istoriilor de credit !n vederea analizei bonitii.
Banca informeaz 'ratuit, la cerere, asupra rezultatelor
consultrii unei baze de date !n cazul !n care cererea
de creditare este respins !n baza acestei consultri.
1+.Dreptul l# u' pr$iect de c$'tr#ct de credit Banca
ofer 'ratuit, la cerere, un exemplar al proiectului
contractului de credit pentru examinare !nainte de a fi
semnat contractul de credit !ntre Banc i solicitant.
4ceast dispoziie nu se aplic !n cazul !n care, !n
momentul cererii, urmare a analizei preliminare
efectuate de ctre Banc !nc%eierea contractului de
credit nu este posibil conform prevederilor
re'lementrilor interne.
13.Peri$#d# de ti1p pe p#rcur-ul c%rei# <#'c# e-te
(i'ut% -% re-pecte $0li)#(iile prec$'tr#ctu#le
5nformaia prezent este valabil din momentul
!nm!nrii !n decurs de maximum #+ zile p!n la
!nc%eierea contractului de credit.
16.Le)e# -t#0ilit% de c%tre <#'c% c# le)e #plic#0il%
r#p$rturil$r 4'#i'te de 4'c7eiere# c$'tr#ctului de
credit 6odul 6ivil al 7epublicii Moldova nr.##0. din
0".0".2002- Le'ea instituiilor financiare nr.++028555 din
2#.0..#99+- Le'ea cu privire la contractele creditelor
pentru consumatori nr.202 din #2.0..20#3.
18.Re)i1ul li')=i-tic informaiile i termenii
contractuali se furnizeaz !n limba rom:n i limba
rus, dup caz.
<.C. ENER,<AN> S.A.
7epublica Moldova, MD 200#, mun. 6%iinu,
str. ;i'%ina 23(3
Tel. ?@&6& !!@ 8+ 8: 19
e1#il$..ice Ae'er)0#'B.c$1
p#)i'# Ce0 CCC.e'er)0#'B.c$1
Liceniat de ctre Banca /aional a Moldovei,
seria i numrul licenei 4 MM55 0033.3
B.6. <=ner'ban>? $.4. este !nre'istrat la 6entrul
/aional pentru @rotecia Datelor cu 6aracter
@ersonal sub numrul 000 00 .,