Sunteți pe pagina 1din 1

CENT Baia Mare

Modul: Analiza pietei Nume______________________________


Data ________2009 Clasa a XII-a C
TET de E!A"#A$E
TIM% DE "#C$#: &0 MIN'
e a(ord) * p(t' din o+i(iu %un(ta,
*' -n(er(ui.i litera (orespunz)toare r)spunsului (ore(t: 0/& p(t'
1.1 Totalitatea operatiunilor prin care firma producatoare confera identitate bunurilor pe care le creaza reprezinta:
a. activitatea de inovatie b. activitatea de modelare a produsului c. asigurarea legala a produsului
1.2 Marimea relativa a capacitatii pietei unei firme este:
a. cota de piata b.aria pietei c. structura pietei
2' $)spunde.i prin ade0)rat 1A2 sau +als 132/ la urm)toarele propozi.ii: * p(t'
2.1. Indiferent de situatie, piata presupune existenta unui bun economic, ce constituie obiectul tranzactiei de
vanzare cumparare, a unor subiecti ai procesului de schimb, a unui cadru economico geografic unde are loc
tranzactia, a unui timp !dat" si a unei confruntari pentru stabilirea pretului..
2.2.#olitica de pret presupune utilizarea unor media cat mai diferite $ ziare, reviste,T%, panouri publicitare, etc& in
scopul promovarii firmei.
4' -n (oloana A sunt enumerate +lu5urile politi(ii de distri6utie / iar 7n (oloana B 8 (ara(teristi(ile a(estor +lu5uri'
Aso(ia.i (i+rele din (oloana A 9i literele din (oloana B' */2& p(t'
'. (luxurile politicii de distributie )* +. ,aracteristici
1. fluxul negocierilor ) a. trecerea titlului de proprietate de la un partener la
altul a actului de schimb
2. fluxul transferurilor titlului de proprietate ) b. transmiterea tuturor informatiilor necesare procesului
de distributie
-. fluxul informational ) c. tratative intre partenerii actului de schimb
.. fluxul promotional ) d. deplasarea fizica a marfii de la producator la
utilizatorul final
/. fluxul produsului ) e. mesa0e si informatii adresate pietei
) f. itinerarul deplasarii marfurilor
1 ***** 2 ***** - ***** . ***** / *****
:' De+ini.i no.iunea de: %oliti(a de pret */2& p(t'
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
&' Da.i patru e5emple de surse do(umentare le;ate de piata' * p(t'
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
<' %re(iza.i (ara(teristi(ile (onstituti0e ale ima;inii de mar(a: */& p(t'
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
=' Enumera.i etapele (i(lului de 0iata ale unui produs: 2/& p(t'
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Din o+i(iu: *p(t Mult su((es>