Sunteți pe pagina 1din 97

Ecologie-Expert S.R.L.

Institutul de Stat
Industrialproiet
Institutul National
de Cercetri i roiectri
!r"anproiect
### ############### $%&% ### ############### $%&% ### ############### $%&%
R. 'a(ureanu C. )ilato* I. o*ar
######################## ######################## ########################
E+,L!,RE, I-,C.!L!I
,S!R, -E/I!L!I 0NC1N2!R3.1R
0ntreprinderea pentru relucrarea /eeurilor -ena(are Solide
din or. C4iinu
,u ela"orat5
R. Bajureanu
V. Garaba
V. Vldicescu
C. Filatov
S. Loboda
O. Covaliov
A. Garaba
S. Pucau
A. Vieru
CH!"#$ %&'&
C!RINS
1.CADRUL LEGISLATIV ............................................................................................................. 6
2.CAPITOLUL SOL, SUBSOL................................................................................................... 11
a.Condiii generale..................................................................................................................... 11
.!ona de "ro#eie $ani#ar% a oie&#'l'i..................................................................................... 12
&.Cadr'l legal (n do)eni'l "ro#e&iei $ol'rilor.............................................................................12
d.*e#odologia de e+al'are a i)"a&#'l'i.....................................................................................1,
e.Cara&#eri$#i&ile $ol'l'i............................................................................................................. 1-
..Cara&#eri$#i&a #eren'rilor.......................................................................................................... 1-
g.I)"a&#'l an#ro"i&.................................................................................................................... 1/
0.I)"a&#'l al'ne&%rilor de #eren................................................................................................. 16
i.De&o"er#area $ol'l'i................................................................................................................ 22
1.*%$'ri de di)in'are a i)"a&#'l'i (n "erioada de e2e&'ie.......................................................2-
3.*%$'ri de di)in'are a i)"a&#'l'i (n "erioada de .'n&ionare.................................................2-
l.Con&l'4ii .inale......................................................................................................................... 2/
).Re&o)and%ri 5i "ro"'neri...................................................................................................... 2/
,.CAPITOLUL BIODIVERSITATE............................................................................................. 26
a.Cla'4e generale...................................................................................................................... 26
.Re$'r$e "ei$a1i$#i&e................................................................................................................ 26
&.*%$'ri de di)in'are a i)"a&#'l'i............................................................................................ 26
d.Con&l'4ie7............................................................................................................................... 28
-.CAPITOLUL DE9EURI........................................................................................................... 2:
a.Si#'aia a&#'al%....................................................................................................................... 2:
.Da#e $#a#i$#i&e de$"re de;e'ri................................................................................................. ,<
&.Con&l'4ii .inale........................................................................................................................ ,-
d.Re&o)and%ri 5i "ro"'neri....................................................................................................... ,-
/.CAPITOLUL AER AT*OS=ERIC........................................................................................... ,/
a.>a#'ra )'n&ii ;i lo&ali4area oie&#'l'i....................................................................................,6
.Cara&#eri$#i&ile #e0ni&e ;i #e0nologi&e..................................................................................... ,6
&.E#a"ele de "'ri.i&are a ga4elor de ardere...............................................................................,8
d.Cara&#eri$#i&ile "ol'anilor e+a&'ai (n aer de '#ila1ele #e0nologi&e..........................................-,
e.De#er)inarea in.l'enei $'r$elor de "ol'are a$'"ra $#%rii a#)o$.erei......................................-,
..Para)e#rii de &al&'l a &an#i#%ilor &on&en#raiilor "ol'aniilor de $'"ra.a%...............................--
g.E)i$iile (n aer'l a#)o$.eri&..................................................................................................... -6
0.De;e'ri................................................................................................................................... -6
i.!go)o# ;i +iraii...................................................................................................................... -6
1.Cerinele nor)a#i+e ................................................................................................................. -8
3.*%$'ri de Pro#e&?ie @)"o#ri+a !go)o#'l'i...............................................................................-8
l.Cal&'l'l a&'$#i&........................................................................................................................ -:
).Radioa&#i+i#a#ea ;i a radiaia ele&#ro)agne#i&%....................................................................../1
n.De$&rierea &o)"le#% ;i e+al'area i)"a&#'l'i a$'"ra aer'l'i a#)o$.eri&................................./1
o.Al#e &o)"onen#e..................................................................................................................... /1
".Con&l'4ii .inale........................................................................................................................ /-
6.CAPITOLUL RESURSE ACVATICE....................................................................................... //
a.Cara&#eri$#i&i in#rod'&#i+e........................................................................................................ //
.Vol')'l #o#al de a"% &a"#a#%................................................................................................... 66
&.Con$')'l de a"% #o#al A),B0, ),B4i, ),BanC...........................................................................68
d.De$&rierea &o)"le2% ;i e+al'area i)"a&#'l'i a$'"ra re$'r$elor de a"%.................................6:
e.De$&rierea i)"a&#'l'i a$'"ra )edi'l'i a&+a#i& ......................................................................68
..De$&rierea )e#odelor de "rono$#i&are '#ili4a#e,.......................................................................86
g.E+al'area grad'l'i de in&er#i#'dine a &on&l'4iilor "rin&i"ale. .................................................86
0.Co)en#arii la &a"i#ol'l re$'r$e a&+a#i&e..................................................................................88
8.DESCRIEREA CO*PLEDE FI EVALUAREA I*PACTULUI ..................................................:<
a.Teren'ri.................................................................................................................................. :<
.=a'n% ;i .lor% Adi+er$i#a#ea $"e&iilor, $"e&ii rare ;i "e &ale de di$"ariieC................................:<
&.Al#e &o)"onen#e..................................................................................................................... :1
d.De$&rierea &o)"le2% a i)"a&#'l'i e+en#'al Ai)"a&# dire&#, indire&#, re"e#a#, de $&'r#% d'ra#%,
#e)"orar, de l'ng% d'ra#% ;i "er)anen#C ;i e+al'area grad'l'i a&e$#'ia7..................................:1
e.Al#e a&i'ni de "re(n#G)"inare, li&0idare, )ini)i4are ;i &o)"en$are a i)"a&#'l'i a$'"ra
)edi'l'i (n&on1'r%#or.................................................................................................................. :2
:.PLA>UL DE *A>AGE*E>T DE *EDIU...............................................................................:,
INFORMAIE GENERAL
De introdus informaia general.
Desre roie!t" desre a!ti#itile $nftuite" %a&a legal a roie!tului et!.
'rin!iiile i metodologia(
'rin!iiul ris!ului minim)
'rin!iiul re#enirii olurii)
'rin!iiul resonsa%ilit ii so!iale)
'rin!iiul dura%ilit ii i sinergismului !omartimentelor de mediu)
'rin!iiul dura%ilit ii dintre !omartimentele de mediu i resursele e!onomi! *
finan!iare)
'rin!iiul a%ordrii distante)
'rin!iiul arti!iati#)
'rin!iiul !onsultati#)
Alte rin!iii !unos!ute la ni#el Euroean.
&. C,/R!L LE6ISL,.I+
+adrul legislati# e!ologi! al Reu%li!ii Moldo#a este unul #ast fiind rere&entat de un se!tru
larg de a!te normati#e" legislati#e ,i organi!e. Din ele utem meniona(
+onstituia Reu%li!ii Moldo#a -.//01)
Legea ri#ind rote!ia mediului $n!on2urtor" nr..3.345II din .6.76..//8)
+odul fun!iar" nr.9:9*5II din :3..:..//. -re#&ut $n .//31)
+odul su%solului" nr..3..*5II din .3.76..//8)
Legea ri#ind e;erti&a e!ologi! ,i e#aluarea ima!tului asura mediului $n!on2urtor"
nr.93.*5III din :/.73..//6)
Legea ri#ind rin!iiile ur%anismului ,i amena2rii teritoriului" nr.983*5III din
.<.73..//6)
Legea ri#ind de,eurile de rodu!ie ,i mena2ere" nr..80< din 7/..7..//<)
Legea ri#ind lata entru oluarea mediului" nr..307*5III din :3.7:..//9)
Regulamentul ri#ind antrenarea u%li!ului $n ela%orarea ,i adotarea de!i&iilor de
mediu" =G nr.<: din :3.7..:777)
Legea ri#ind a!!esul la informaie" nr./9:*5I> din ...73.:777)
'lanul naional de a!iuni $n domeniul mediului" .//3)
+on!eia rote!iei mediului a Reu%li!ii Moldo#a -a fost $nlo!uit de +on!eia
oliti!ii de mediu a Reu%li!ii Moldo#a" =' nr.673*5> din 7:....:77.1)
'rogramul naional de a!iuni entru !om%aterea de,ertifi!rii" =G nr.86< din
.8.70.:777)
'rogramul naional de #alorifi!are a de,eurilor de rodu!ie ,i mena2ere" =G nr.676 din
:9.76.:777)
'lanul naional de a!iuni entru !om%aterea de,ertifi!rii" :77.)
'rogramul !omle; de rote!ie a solurilor $motri#a ero&iunii e anii :778*:7.:)
+on!eia de&#oltrii dura%ile a lo!alitilor Reu%li!ii Moldo#a" =G nr..0/. din
:9..:.:77.)
+on!eia oliti!ii de mediu a Reu%li!ii Moldo#a" =' ? 673*5> din 7:....:77.)
'rogramul de #alorifi!are a terenurilor noi ,i de sorire a fertilitii solurilor =G Nr.686
din :6.73.:778)
'rogramul naional de asigurare a se!uritii e!ologi!e" =G ? 00< din .<.70.:778)
'lanul de a!iuni !omle;e $n #ederea efi!ienti&rii utili&rii resurselor naturale" in!lusi#
a resurselor a!#ati!e" resurselor minerale ,i a fondului forestier" =G ? //. din
.:.79.:778)
'lanul naional de imlementare a +on#eniei de la @to!ABolm ri#ind oluanii organi!i
ersisteni" =G Nr...33 din :7..7.:770)
@trategia naional !u ri#ire la redu!erea ,i eliminarea oluanilor organi!i ersisteni"
=G Nr...33 din :7..7.:770)
'lanul de A!iuni Reu%li!a Moldo#a * Cniunea Euroean" =G ? 836 din ::.70.:773.
Dn Reu%li!a Moldo#a sunt un ,ir de instituii !are au s!oul rote!ia mediului $n!on2urtor"
!ontrolul utili&rii resurselor naturale din ar" in!lusi#e resonsa%ile entru rese!tarea
legislaiei ri#ind rote!ia solurilor ,i su%solurilor. +ele mai imortante sunt enumerate mai 2os(
Ministerul Mediului
Resonsa%ilitatea entru !oordonarea !u sursele de a aarinea unei singure autoriti"
Ministerului Mediului. Dn iunie :770" a a#ut lo! o re*organi&are administrati# $n urma !reia i
a fost !reat Ministerul Mediului -MM1 !are a de#enit autoritatea !entral resonsa%il entru
de&#oltarea ,i romo#area oliti!ii statale $n domeniul rote!iei mediului ,i !onsumului
resurselor naturale. Ministerul Mediului are urmtoarele deartamente(
Deartamentul de strategii ale mediului)
Deartamentul resurselor naturale)
Deartamentul ariilor rote2ate ,i a %iodi#ersitii)
Deartamentul re#enirii olurii mediului)
Deartamentul de ,tiin" asisten teBni! ,i integritate euroean.
Ministerul a fost $muterni!it s trate&e ,i ro%lemele mai largi legate de rote!ia mediului" ,i
are $n mod rimar resonsa%ilitatea de sura#egBere a legilor de mediu" a normelor ,i
rogramelor $n Reu%li!a Moldo#a. 'rin!ialele resonsa%iliti ale ministerului sunt sta%ilite $n
Legea entru 'rote!ia Mediului ,i Regulamentul ei. Din o%ligaiunile Ministerului Mediului mai
fa! arte managementul e mediu" rote!ia ,i monitori&area $n !onte;t naional" regional ,i
internaional.
Inspectoratul Ecologic de Stat (IES)
Inse!toratul E!ologi! de @tat -IE@1 rere&int o autoritate u%li! su%ordonat Ministerului
Mediului" sta%ilit !a o entitate legal searat. IE@ este o agenie de rote!ie regulat a mediului
!are ofer !ontrolul la ni#el de stat asura !onsumului raional de a ,i rote!iei resurselor
naturale. 'rin!ialele resonsa%iliti in!lud monitori&area olurii mediului ,i du! inse!ii
regulate $n !a&ul #iolrii rote!iei mediului" la fel !a ,i disunerea de informaie ,i date de
monitori&are.
'rin!ialul rol al IE@ este s imlemente&e ,i s $muterni!eas! legislaia mediului rin
!ontrolul urmtoarelor di#i&iuni ale inse!toratelor(
Di#i&iunea de !ontrol al solului" su%solului" de,eurilor" su%stanelor !Bimi!e)
Di#i&iunea de !ontrol a surselor a!#ati!e ,i aerului atmosferi!)
Di#i&iunea de lut !ontra defri,rii ilegale)
Di#i&iunea de sta%ilire a fa!torilor fi&i!o*!Bimi!i ,i anali&ei meteorologi!e -la%oratorul
!entral1.
IE@ are 0 Agenii E!ologi!e( $n +aBul" Eli" +omrat" +Bi,inu ,i @er#i!ii E!ologi!e $n fie!are
raion. +onform Regulamentului roriu" IE@ are un rol imortant $n !ontrolul ro!esului de
de&#oltare ,i de rote!ie a mediului ,i sntii u%li!e $n faa agu%elor rodu!e din !au&a
olurii" $n e#aluarea a noilor roie!te rouse !Ft ,i e;tinderea" modifi!area" re!onstruirea"
!onser#area sau li!Bidarea a !elora !are de2a e;ist. A!est s!o este atins rin e;e!utarea unor
e;erti&e e!ologi!e a roie!telor rouse. Dn !a&ul ne*!on!ordanei !u regulile de2a sta%ilite"
ori!e a!ti#itate oate fi orit. La fel are uterea de a !ere iniierea unor ro!ese de edesire
entru $n!l!area legilor e!ologi!e ,i oate imune anumite enaliti.
IE@ monitori&ea& toate fa!ilitile e $ntreg teritoriul rii !u un ima!t e!ologi! $nalt sau !u un
!onsum $nalt de resurse naturale. Ase!tele IE@ e;e!ut oeraiuni rele#ante" #i&ite de inse!ie"
monitori&are.
Agenia de Stat pentru Geologie a Republicii Moldova (AGeoM)
Dn %a&a De!i&iei Gu#ernului nr.../6 din 70....:770 AGeoM este o agenie de stat su%ordonat
Ministerului E!ologiei ,i Resurselor Naturale. Resonsa%ilitatea AGeoM este s asigure
!onsumul raional ,i rote!ia resurselor minerale" !Ft ,i a aelor su%terane din Moldo#a.
AGeoM este resonsa%il la fel entru romo#area oliti!ii de stat $n domeniul managementului
,i monitori&rii resurselor su%terane din Moldo#a ,i are gri2 de rote!ia lor" !Ft ,i de
in#estigaiile ne!esare entru estimarea re&er#elor su%terane" la fel !a ,i monitori&area !alitii" ,i
!oordonarea !onform legilor de referin. AGeoM asigur studiile Bidro*geologi!e ne!esare
entru !onsumul de a $n numeroase !er!etri geologi!e.
Ministerul Sntii
Ministerul @ntii -M@1 este autoritatea !entral entru sntatea oulaiei ,i sura#egBerea
sanitaro*eidemiologi! $n Moldo#a. Dn domeniul aei rin!ialele resonsa%iliti $i rmFne
+entrului Gtiinifi! ,i 'ra!ti! de Medi!in 're#enti#-+@'M'1 !are se su%ordonea& M@ ,i
+entrelor Muni!iale de Igien ,i Eidemiologie" ,i alte organi&aii de medi!in re#enti#.
Ministerul @ntii este resonsa%il entru ser#i!iile sanitare la ni#el de ar si sura#egBere
eidemiologi!) entru anali&a !alitii aei ota%ile) ,i entru !ontrol asura regulilor de
rese!tare a ser#i!iilor sanitare" igieni!e ,i eidemiologi!e. A!este fun!ii sunt reluate de
+@'M'. @u%di#i&iunile sale e distri!te e;e!ut anali&e eriodi!e ale aei din sistemele
!entrali&ate de aro#i&ionare" fFntFni arte&iene ,i fFntFni de adFn!ime mi!.
Centrul Naional pentru Sntate Public
+entrul Reu%li!an de @ntate 'u%li! este o instituie su%ordonat M@ ,i rere&int o
organi&aie rin!ial !u resonsa%ilitatea de a menine sistemul de sura#egBere sanitar.
Resonsa%ilitile sale in!lud monitori&area aei de %ut ,i oluarea a!esteia" du!Fnd !ont ,i de
$n!l!area legilor de rote!ie sau regulilor sanitare" oferind date statisti!e ,i alte informaii.
Serviciul de Stat !idro"eteo#
@er#i!iul de @tat =idrometeo este o instituie u%li! su%ordonat Ministerului E!ologiei ,i
Resurselor Naturale" a!ti#itatea !reia este !ontrolat de De!i&ia Gu#ernului nr.07. e HCnele
ase!te ale a!ti#itii Bidrometeorologi!e $n RMI din 8 arilie :778. ser#i!iul este administrat de
un dire!tor numit de !tre Gu#ern. +onform De!i&iei 'arlamentului nr.:.7*5III din :/ iulie
:770" a fost numit un Dire!tor * rere&entant ermanent al Reu%li!ii Moldo#a $n Organi&aia
Mondial de Meteorologie -OMM1.
'rin!ialele !erine ale @er#i!iului(
Monitori&area statului ,i #aria%ilitatea !ondiiilor Bidro*meteorologi!e ,i !alitii
mediului" entru rote!ia oulaiei ,i e!onomiei naionale $motri#a fenomenelor
Bidro*meteorologi!e eri!uloase ,i ni#elului $nalt de oluare)
'rogno&ele meteorologi!e" aeronauti!e" agrometeorologi!e ,i Bidrologi!e la fel !a
determinarea ni#elului de oluare a mediului)
Atenionarea asura de&astrelor Bidro*meteorologi!e ,i ni#elului $nalt de oluare a
mediului)
Adu!erea la !uno,tin fa de agenii e!onomi!i ,i autoritile u%li!e lo!ale $n !eea !e
ine informaia Bidro*meteorologi! referitoare la !alitatea mediului)
+rearea unei Ea&e de Date Naionale =idro*meteorologi!e" ne!esar entru
imlementarea di#erselor o%ie!ti#e so!io*e!onomi!e ,i ela%orrii strategiilor de lung
termen entru de&#oltarea e!onomiei naionale)
@!Bim%ul de date $n !adrul stru!turii sistemului de o%ser#aii Bidro*meteorologi!e glo%ale
,i efe!tuarea o%ligaiunilor menionate $n anumite !on#enii sau $nelegeri internaionale
semnate de Reu%li!a Moldo#a.
Institutul de Pedologie$ Agroc%i"ie &i Protecie a Solului N' (i"o#
Institutul a fost $nfiin at la .6 fe%ruarie ./38 $n !adrul Filialei moldo#ene,ti a A!ademiei de
,tiine a C.R.@.@. $n !are fun! ionau !in!i se! ii tiin ifi!e( edologie" agro!Bimie" %iologie
edologi!" ameliorarea solurilor ,i sta iunea entru !om%aterea ero&iunii solului. Ini iati#a
fondrii institutului $i aar ine a!ademi!ianului Ni!olae Dimo renumit sa#ant*edolog" una din
!ele mai remar!a%ile ersonaliti $n domeniul ,tiinelor naturale. A!est e#eniment a finali&at
ro!esul de fondare a institu iei redestinate entru solu ionarea ,i !oordonarea !er!etrilor
edologi!e ,i agro!Bimi!e.
Dire! iile ,i riorit ile rin!iale ale a!ti#it ii Institutului de 'edologie ,i Agro!Bimie
HN.DimoI se refer la studii edologi!e" agro!Bimi!e" Bidroameliorati#e -!om%aterea ero&iunii
solului" sta%ili&area alune!rilor de teren" dese!area solurilor !u e;!es de umiditate1 ,i
$m%untiri fun!iare $n #ederea soririi fertilitii solului. La I+'A HNi!olae DimoI a!ti#ea&
+onsiliul Gtiinifi! entru susinerea te&elor de do!tor $n ,tiina e se!ialitile agro!Bimie ,i
edologie. Institutul este !ofondatorul re#istei H tiin a agri!olI.
$. C,I.1L!L S1L7 S!'S1L
a. Condi8ii generale
+onform surselor informaionale Reu%li!a Moldo#a este interse!tat de trei &one %iogeografi!e.
+ondiiile naturale a a!estor &one au o influen enorm asura aelor" aerului" %iodi#ersitii
solului ,i altor !omonente ale naturii.
Reu%li!a Moldo#a este rere&entat de 3 ro#in!ii rin!iale edologi!e ,i anume(
'ro#in!ia de sil#oste a Moldo#ei de Nord !u soluri !enu,ii" !erno&iomuri
argiloilu#iale" le#igate ,i tii&ate)
'ro#in!ia sil#i! a Moldo#ei +entrale !u soluri %rune ,i !enu,ii)
'ro#in!ia 'redunrean de ste !u !erno&iomuri tii!e sla% Bumifere ,i !ar%onati!e)
'ro#in!ia C!rainean de sil#oste !u !erno&iomuri le#igate ,i tii!e)
'ro#in!ia C!rainean de ste !u !erno&iomuri tii!e sla% Bumifere ,i !ar%onati!e.
Muni!iiul +Bi,inu este $ntretiat de dou ro#in!ii rere&entati#e entru ara noastr. Dn mod
arti!ular utem meniona 'ro#in!ia sil#i! a Moldo#ei +entrale -soluri %rune ,i !enu,ii1 ,i
'ro#in!ia 'redunrean de ste -!erno&iomuri tii!e sla% Bumifere ,i !ar%onati!e1. Jeritoriul
!aitalei nu se atri%uie integral doar uneia din a!este ro#in!ii.
Dn regiunea de !entru a rii se e#idenia& 'odi,ul +odrilor !u un relief fragmentat aroae
muntos. 're!iitaiile $n a!east regiune sunt a%undente de este 677mm. Dn regiunea de sud de
'odi,ul +odrilor ,i la est de +olinele JigBe!iului se afl &ona de ste !are o!u odi,urile ,i
!Fmiile din a!ea regiune. >egetaia de ste se $ntFlne,te ,i $n alte regiuni" de e;emlu la Nord
$n stea Elului.
La momentul a!tual terenurile stei!e sunt $n mare ma2oritate terenuri agri!ole" astfel #egetaia
tii! de ste s*a strat doar e unii #ersani !u alune!ri de teren" sau alte terenuri a!!identate
imosi%il de utili&at $n agri!ultur" e #ersani $n!linai $n ro!es de ero&iune. Din se!iile de
lante !e rere&int #egetaia tii! de ste" utem meniona negar" !olilia" iu, !u di#erse
ier%uri ,i nu $n ultimul rFnd ar%u,ti de m!e," orum%ar et!.
Dn s!Bim% #egetaia de dure oate fi $ntFlnit e !ulmile mai $nalte" de regul $n Regiunea
+odrilor. @e!iile rin!iale de ar%ori re&eni e terenurile stei!e sunt @te2arul -Kuer!us
ro%ur1" fagul -Fagus sLl#ati!a L.1 tii! entru regiunea Euroei !entrale ,i de #est. @te2arul ufos
este re&ent sontan $n unele regiuni mai $nalte. Dn al%ia rFurilor ,i $n aroierea a!estora ot fi
$ntFlnite durile de lun! !u se!ii iu%itoare de a ,i ume&eal !um ar fi loul -gen 'oulus"
!ei mai rsFndii sunt loul negru -'oulus nigra1" loul argintiu -'oulus al%a1" loul
tremurtor -'oulus tremula1 sau @al!ia -gen @ali;1.
". 9ona de prote8ie sanitar a o"iectului
Jerenul destinat entru !onstru!ia u&ine de termo#alorifi!are a de,eurilor este situat arial $n
&ona de rote!ie a r. EF!.
+onform arti!olului 6. al Legii Nr. 007 din :<.70..//3 +u ri#ire la &onele ,i fF iile de
rote!ie a aelor r$urilor ,i %a&inelor de a" referitor la Dimensiunile &onelor de rote!ie a
aelor rFurilor ,i %a&inelor de a de*a lungul malurilor rFurilor ,i %a&inelor de a se sta%iles!
&one de rote!ie a aelor !u o lime de !el uin 377 metri de la mu!Bia talu&ului ri#eran al
al%iei e maluri" dar nu mai dearte de !umna aelor. Iar $n arti!olul 9 referitor la fF iile
ri#erane de rote!ie a aelor $n teritoriul lo!alitilor se re#ede ! dimensiunile fF,iilor ri#erane
de rote!ie a aelor $n teritoriul lo!alitilor se sta%iles! ornind de la !ondiiile !on!rete ale
sistemati&rii ,i !onstru!iei du lanul general" aro%at $n !onformitate !u legislaia naional
$n #igoare. Dn lisa lanului general de sistemati&are ,i !onstru!ie a lo!alitilor dimensiunile
fF iilor ri#erane de rote!ie a aelor se sta%iles! de !tre organele e;e!uti#e ale administraiei
u%li!e lo!ale $n %a&a do!umentaiei de roie!t" !oordonate !u autoritatea !entral entru
agri!ultur ,i alimentaie" autoritatea !entral entru sntate ,i autoritatea !entral a%ilitat !u
gestiunea resurselor naturale ,i !u rote!ia mediului $n!on2urtor. Malurile r$urilor ,i ale
%a&inelor de a din erimetrul fF iilor ri#erane de rote!ie a aelor se !onsolidea& $n mod
o%ligatoriu rin lantarea de ar%ori ,i ar%u,ti Bidrofili. Amlasarea ,i !onstru!ia o%ie!ti#elor de
ori!e menire $n erimetrul fF,iilor ri#erane de rote!ie a aelor se #a ermite numai du
sta%ilirea dimensiunilor f$,iilor ,i determinarea modului de amena2are a a!estora. Dn arti!olul .8
se menionea& desre limitarea a!ti#itii e!onomi!e $n &onele de rote!ie a aelor ,i anume !
se inter&i!e rearti&area terenurilor entru deo&itarea de,eurilor mena2ere ,i de rodu!ie dar nu
este menionat inter&i!erea relu!rrii lor. Mai mult informaie desre &onele de rote!ie
sanitar a u&inei este re&entat la !aitolul aer atmosferi!.
c. Cadrul legal :n do;eniul protec8iei solurilor
Reformele so!iale ,i e!onomi!e a din ultimii ani au !reat remi&e entru tre!erea de la sistemul
de!entrali&at la !el !entrali&at. A!est ase!t a diminuat imli!area organelor de administrare
u%li! lo!al $n ro!esul de adotare a de!i&iilor. +a un fa!tor negati# a!easta a influenat
se!torul oliti! la ni#el naional" regional ,i lo!al. A!est fa!tor a a2ustat rin!ialele o%ie!ti#e a
oliti!ii de mediu" in!lusi# a,a fa!tor !a e!onomi! so!ial entru $ntregi !omuniti. Instituia
resonsa%il entru re#enirea ,i asanarea ima!telor ,i efe!telor negati#e a a!ti#itilor
e!ologi!e" utili&area raional a resurselor naturale ,i sntate u%li! $n !on!etul de&#oltrii
dura%ile este Ministerul Mediului. Ministerul mai este resonsa%il entru asigurarea unui mediu
sntos din un!t de #edere e!ologi! e $ntreg teritoriul rii. 'oliti!a naional lo!al este %a&at
e a!tele legislati#e naionale" lanuri" !on!ete ,i strategii. A!este inter!one;iuni sunt o%inute
rin !onsolidarea legislati# ,i normati#e" integrarea !erinelor e!ologi!e $n strategiile de
de&#oltare e!onomi! ,i sfera so!ial. Cn alt ase!t de de&#oltare este !el !e ine de !ola%orarea
internaional ,i regional" susinerea teBni! ,i in#estiiile. 'entru a atinge standardele e!ologi!e
Euroene ara noastr tre%uie s urme&e anumite rin!iii ,i anume(
+rearea ,i re#i&uirea !adrului legal ,i instituional" armoni&area a!estuia !u e!onomia
naional" !rearea sinergismului dintre e!onomia naional ,i !adrul e!ologi!)
Integrarea rin!iiilor e!ologi!e $n !adrul oliti!ilor ,i reformelor e!onomi!e naionale"
$n strategiile ,i reformele tuturor se!toarelor naionale)
De&#oltarea rin!iiilor ,i !on!etului se!uritii e!ologi!e dura%ile entru !eteni)
Modifi!area ,i de&#oltarea sistemului de management e!ologi!)
De&#oltarea sistemului de mitigare ,i re#enire a a!!identelor ,i ro%lemelor e!ologi!e.
d. -etodologia de e*aluare a i;pactului
Dn !adrul E#alurii Ima!tului asura Mediului Dn!on2urtor a roie!tului de !onstru! ie a
Dntrerinderii entru 'relu!rarea De eurilor Mena2ere @olide $n or. +Bi inu asura solurilor" au
fost folosite anumite teBni!i se!ifi!e metodologi!e. A!estea re&ult la un ir de fa!tori !are
determin re&ultatul final al roie!tului asura solurilor" $n arti!ular diminuarea efe!tului
negati# al !onstru! iei $n limitele legisla iei Reu%li!ii Moldo#a i a oliti!ilor institu iilor
donatoare. Din rin!iiile i ta!ti!ile metodologi!e utili&ate utem men iona(
E;aminarea legisla iei de mediu a Reu%li!ii Moldo#a i a oliti!ilor institu iilor
donatoare)
E;aminarea legisla iei se!ifi!e $n domeniul rote! iei solurilor re!um i a altor a!te
normati#e !e stau la %a&a utili&rii ra ionale ale a!estora)
E;aminarea Br ilor solurilor e;istente la Institutul Na ional de 'edologie i Agro!Bimie
HN. DimoI)
Dntruniri !u se!iali tii institutului i al i e;er i $n domeniul rote! iei solurilor)
E;aminarea do!umenta iei e;istente la @A HA +anal +Bi inuI $n domeniul solurilor
i anali&ele de la%orator al !alit ii a!estora e teritoriul @EE +Bi inu)
E;aminarea surselor de internet na ionale i interna ionale $n domeniul solurilor)
>i&ite on*site)
Alte a! iuni metodologi!e.
'e ar!ursul ela%orrii lu!rrii au fost luate $n !al!ul anumite rin!iii generale" utili&ate $n
lumea $ntreag. A!estea au fost ali!ate i armoni&ate $n mod arti!ular entru a!est o%ie!t dat
fiind fatul !omle;it ii i sen&iti#it ii a!estuia. Din rin!iiile ali!ate utem men iona(
'rin!iiul ris!ului minim asura solurilor i su%solului)
'rin!iiul re#enirii olurii solurilor i resurselor su%solului)
'rin!iiul resonsa%ilit ii so!iale fa de resursele de solMsu%sol)
'rin!iiul dura%ilit ii i sinergismului !omartimentelor de mediu)
'rin!iiul dura%ilit ii dintre !omartimentele de mediu -$n mod se!ial domeniul
solurilorMsu%solurilor1 i resursele e!onomi!e i finan!iare)
'rin!iiul a%ordrii distante a ro%lemei solurilor)
'rin!iiul arti!iati# e !omartimentul de sol)
'rin!iiul !onsultati# e !omartimentul de sol)
Alte rin!iii !unos!ute la ni#el Euroean.
e. Caracteristicile solului
La momentul a!tual starea $n#eli,ului de sol oate fi !ara!teri&at rin surafeele terenurilor !u
diferite !lase de %onitate. Oamenii de ,tiin menionea& fatul ! e ar!ursul ultimilor :7*87
ani nota medie onderat de %onitate a terenurilor agri!ole $n ara noastr s*a mi!,orat !u 3
un!te la moment fiind de !ir!a 63 un!te. Dn unele raioane s!derea %onitii a fost de .7
un!te" e;emlu sunt raionale +lra,i" CngBeni" Nisoreni.
.a"elul nr.#5 Eonitatea solurilor din Reu%li!a Moldo#a
Clasa de
"onitate
Nota de "onitate7
puncte
Supra<a8a7 ;ii
4a
Cota din supra<a8a
terenurilor agricole7
=
Recolta gr>ului
de toa;n7
?@4a
I 9.*.77 69/ :< 8:*07
II <.*97 386 :. :9*8:
III 6.*<7 89: .3 :0*:9
I> 3.*67 89: .3 :7*:0
> 0.*37 878 / .6*:7
>I :.*07 .38 6 9*.6
>II N:7 .<9 < *
Media e ar 63 :336 .77 :6
<. Caracteristica terenurilor
teren o!uat ro#i&oriu e erioada e;e!utrii lu!rrilor de !onstru!ie" re!onstru!ie et!.)
Dn erioada ro#i&orie de !onstru!ie nu #or fi o!uate terenuri sulimentare !elor .7"/ Ba
destinate.
A!este terenuri urmea& a fi folosite entru deo&itarea materialelor de !onstru!ie" teBni!"
utila2e" ,antier" !onstru!ii temorare" et!.
terenuri o!uate e o erioad $ndelungat" din !are( terenuri agri!ole" ar!ele forestiere)
C&ina de Jermo#alorifi!are a De,eurilor -CJD1 #a fi !onstruit e un teren de .7"/ Ba oferit $n
!on!esiune de !tre 'rimria Muni!iiului +Bi,inu" e teritoriul staiei de eurare a aelor u&ate
din +Bi,inu. Jerenuri agri!ole ,i ar!ele forestiere nu #or fi o!uate.
g. I;pactul antropic
Datorit a!ti#itii antroi!e ase!tul iniial al !adrului natural a fost modifi!at radi!al. Lu!rrile
rouse au rolul de amena2are ale lantelor $n noile !ondiii ,i de intensifi!are a ro!eselor
edogeneti!e entru formarea unui sol teBnogen. +ele mai semnifi!ati#e s!Bim%ri ale strii
solurilor $n Reu%li!a Moldo#a s*au rodus ,i se mai rodu! !a re&ultat al ima!tului antroi!
dire!t -#Fnt" &ooteBnie" agri!ultur intensi#" nimi!irea terenurilor $mdurite et!1. Cn ima!t
uterni! asura %iodi#ersitii solului are e;loatarea intensi# a $n#eli,ului de sol $ndeose%i $n
erioada ./67*.//7. +a re&ultat al a!estor a!ti#iti au sorit surafeele solurilor erodate"
afe!tate de alune!ri de teren" salini&ate" solonei&ate" degradate din !au&a !almatrii !u deo&ite
sla% Bumifi!ate" destru!turate" !u %ilanul negati# al Bumusului et!. Joate a!estea" $n ansam%lu"
au ro#o!at mi!,orarea fertilitii resurselor de sol ,i degradarea di#ersitii %iologi!e a solului.
O influen negati# asura solurilor a a#ut ,i Bidro*ameliorarea" !are s*a de&#oltat intens $n anii
O67*O<7. Dese!area a este 67 mii Ba de %li" terenuri umede ,i mla tini din lun!ile rFurilor
Nistru" 'rut" Rut" Ialug" s!Bim%area !ursurilor rFurilor mi!i et!" au dus la distrugerea total a
aso!iaiilor de lante ,i a Ba%itatelor entru animalele a!#ati!e ,i alustre. Dn tre!ut a!este
teritorii ser#eau !a Ba%itate entru a,a se!ii !a( #idra" nur!a euroean" Bermelina" egreta"
le%da" gFs!a s. a. Dn !a& arti!ular rFul E$! a fost oluat !ontinuu de !tre $ntrerinderile situate
$n al%ia rFului. A!est fat a dus la degradarea %iodi#ersitii #erte%rate ra!ti! $n totalitate. Din
!au&a distrugerii a!estor Ba%itate" a%undena multor se!ii s*a redus %rus!" iar unele din ele au
de#enit rare ,i au fost in!luse $n H+artea Ro,ieI. Irigarea intensi# ,i utili&area $n a!este s!ouri a
aei !u un !oninut sorit de sruri" ali!area teBnologiilor neade!#ate la relu!rarea solurilor
dese!ate au ro#o!at salini&area ,i distrugerea stru!turii a!estora" s!derea %rus! a !oninutului
de Bumus $n sol ,i" $n !onse!in" diminuarea fertilitii lor. +on!omitent s*a rodus ,i sr!irea
%io!eno&elor. Cna din !au&ele a!estor urmri e;trem de negati#e a fost ignorarea !erinelor
re!omandrilor ,tiinifi!e de strare a &onelor umede ,i %lilor $n !alitate de elemente ma2ore
de sta%ili&are e!ologi!a $n regiune" de !reare a oa&elor de #egetaie natural $n !adrul teritoriilor
de2a ameliorate" !a elemente de suort ale %iodi#ersitii. Folosirea intens ne2ustifi!at a
esti!idelor ,i $ngr,mintelor minerale rin anii O<7*O97 a dus la otr#irea faunei" iar din !au&a
ali!rii ma,inilor agri!ole ne!oresun&toare" nerese!trii !erinelor teBnologi!e se nimi!e,te
un numr mare de animale -de .7*.3 ori mai mult de!Ft $n timul #Fntoarei autori&ate1. Astfel"
da! la !ositul manual al fFnului se nimi!es! ana la .3P de animale sl%ati!e" aoi la !ositul
me!ani&at * este 07P. Dn se!ial" a!easta se refer la animalele ,i srile tinere -!rioara"
ieurele" !er%ul" mistreul" reelia1.
O $m%untire teritorial a !alitii terenurilor ser#e,te &ona de !entru a Reu%li!ii Moldo#a
unde surafaa e!osistemelor forestiere atinge .8"3P ,i !are" $n $m%inare !u terenurile de a2i,te"
ermite" susinerea di#ersitii %iologi!e la ni#el de se!ii ,i e!osistem.
Jeritoriile $ntrerinderilor industriale" !are $n +Bi,inu o!u &one relati# !oma!te. A!este
lo!uri se !ara!teri&ea& rintr*o oluare ermanent !u su%stane ro#enite $n urma diferitor
ro!edee teBnologi!e ,i este se!ifi! entru fie!are se!tor.
4. I;pactul alunecrilor de teren
Alune!rile de teren sunt fre!#ente $n Moldo#a din !au&a solului argilos i a ni#elului aelor
su%terane iar a!estea aar mai ales $n lunile de rim#ar ,i iarn" !Fnd rata re!iita iilor !re te"
&ada se toe te i solul este foarte saturat. Alune!rile de teren ot fi ro#o!ate de !utremure"
rs!oliri ale solului !au&ate de lu!rrile de e;e!u ie ale !ldirilor i drumurilor" agri!ultura
intensi#" defri ri sau !re terea ni#elului aelor su%terane. +ele mai afe!tate &one sunt
lo!ali&ate $ntre ora,ele Nisoreni ,i Eli" &onele din 2urul R$,!ani ,i +Bi,inu ,i &ona de nord a
ora,ului OrBei -Figura nr.Q1. Dn medie" .3.777 de alune!ri de teren !are !urind 87.777 de
Be!tare se rodu! anual" !u o !re tere anual de ..777 de Ba. Alune!rile de teren ot u!ide
re&idenii lo!ali" ot a#aria ,i distruge !ldirile" terenurile agri!ole" resursele de a de surafa
!um sunt rFurile" re!um ,i $ndiguirile ,i drumurile.
)igura nr.#( (onele cu risc )oten*ial de alunecri de teren din Re)ublica +oldova
A,a !um este re&entat $n Figura nr(Q" Ora,ul +Bi,inu este lo!ali&at $n &ona de .7*87 de
alune!ri de teren e .77 Am:.
E)ecte ale proiectului *n )a+ele de construcie$ dare *n e,ploatare &i de+a)ectare
'roie!tarea o%ie!tului se #a reali&a $n !on!ordan !u standardele rele#ante de re#enire a
alune!rilor de teren ale Reu%li!ii Moldo#a" !are sunt !omati%ile !u standardele internaionale.
De,i e;e!utarea de lu!rri de $ntreinere minim se afl $ntr*o &on !u ris! ridi!at de alune!ri de
teren" nu ar tre%ui s ai% ni!iun ima!t negati# asura mediului" unele a!ti#iti de !onstru!ii"
ar utea de!lan,a alune!ri de teren. >i%ra iile ro#o!ate de utila2ele grele" rs!olirea solului $n
timul lu!rrilor de ni#elare" e;!a#are" tiere a talu&urilor ot desta%ili&a stratul suerior de
mFnt i ot ro#o!a alune!area a!estuia. A!est lu!ru ar !rea un ris! entru sntatea i
siguran a mun!itorilor imli!a i $n !onstru! ia drumului i entru o%ie!tele e!onomi!e din &on"
$n arti!ular a @taiei de Eurare Eiologi!. Efe!tele lu!rrilor de !onstru!ii !are ot de!lan,a
alune!ri de teren se #or !onsidera !a a#Fnd un ima!t semnifi!ati# ,i #a fi ne!esar ali!area
unor msuri de atenuare $n! din fa&a de roie!tare a fa%ri!ii. entru a sta%ili&a &ona
$n!on2urtoare ,i entru a redu!e ris!ul unor oteniale alune!rile de teren.
I"pactul alternativei -Nicio "sur#
Da! se ali! alternati#a Hni!io msurI" nu se #a e;e!uta !onstru!ia o%ie!tului" !oresun&tor
ro%lema de,eurilor entru muni!iiul +Bi,inu nu #a fi soluionat. Adotarea alternati#ei
Hni!io msurI se re!oni&ea& ! #a a#ea un ima!t semnifi!ati#" !are nu oate fi atenuat din
moment !e" rin definiie" nu #or fi ali!ate msuri de atenuare a olurii !au&ate de !ole!tare
ne2udi!ioas a de,eurilor.
E)ecte indirecte &i cu"ulative
+onstru!ia fa%ri!ii ,i rea%ilitarea infrastru!turii de !ole!tare a de,eurilor muni!iale !u ali!area
msurilor de atenuare ade!#ate #a s!dea ris!ul de aariie a osi%ilelor alune!ri de teren $n aria
de !onstru!ie ,i &onele adia!ente" rin sta%ili&area mFntului" redu!Fnd astfel ris!ul entru
sntatea i siguran a ,oferilor !are !ir!ul $n &on ,i rere&entanilor agenilor e!onomi!i !are
a!ti#ea& $n &on. @ta%ili&area terenului oate !re,te !alitatea aelor din rFuri ,i Fraie rin
redu!erea ero&iunii solurilor e;use la alune!are ,i transortarea a!estora de !tre loi.
Redu!erea aariiei alune!rilor de teren se !onsider ! #a a#ea un ima!t o&iti# semnifi!ati#.
(ate de re)erin
Rona de rote!ie sanitar a fa%ri!ii de termo#alorifi!are a de,eurilor din muni!iiul +Bi,inu a
fost estimat la 377 de metri" fat demonstrat ,i de figura nr.QQ. @urafaa &onei de rote!ie este
rere&entat $n ta%elul nr.QQ !u o surafa total de 8".0.6Am. Formula de !al!ul a &onei de
rote!ie a o%ie!tului este(
@S <93777 m:
)igura nr.#( (ona de )rotec*ie sanitar a obiectului, -&& de .etri
Rona de rote!ie a fost $mrit $n urmtoarele tiuri de teren(
Jeren destinat !onstru!iei u&inei" in!lusi#e terenul de a!!es la unitate)
Jeren lo!ati# din intra#ilanul lo!alitii)
Jeren industrial destinat a!ti#itii $ntrerinderilor amlasate $n aria de ima!t)
@aii #er&i destinate rote!iei !Fmurilor" teritoriului lo!ati# ,i altor fa!iliti.
Jerenuri ara%ile nu se gses! $n &ona de rote!ie sanitar.
Nr. Supra<a8a ;$ A;$ ari 4a =
. 9S BCD%%% %7BCD BCD% BCD7%% .77"77
: Cldiri a<late :n Eona de i;pact
a. Rona I .8.37 7"7. .8."3 .8".3 ."69
%. Rona II .:900 7"7. .:9"00 .:"90 ."60
!. Rona III 06087 7"73 060"8 06"08 3"/.
.otal B$F$F %7%B B$F7$F B$7F$ G7$H
)igura nr.#( (ona un /ilo.etru 0n jurul obiectului
i. /ecopertarea solului
Amlasamentul rous este a!tualmente !u statut de teren $n &ona industrial a ora,ului !u o
grosime nesemnifi!ati# de sol fertil. @u% ima!tul dire!t al roie!tului nu !ad soluri fertile"
a!ti#itile fiind re!oni&ate de a fi imlementate e teritoriile e;istente de2a e;loatate. Drumul
de a!!es al fa%ri!ii se re!oni&ea& $n %a&a !elui e;istent !u ima!t minim asura resurselor de
sol. Doar o arte nou de drum #a fi !onstruit integral. Lungimea a!esteia este de !ir!a 63 metri
!u o grosime de 6 metri. Grosimea solului fertil e terenul destinat drumului e !are urmea& a fi
amlasat fa%ri!a este mi! #ariind de la :3 la 87!m" estimFndu*se !!a. :<"3 *8< m8 de sol. @olul
fertil de!oertat oate fi reutili&at i la umlerea deni#elrilor e;istente" ulterior la lantarea de
ar%ori $n a!east lo!aie.
'entru organi&area a!ti#itilor de ,antier !are #or ser#i la de!oertarea terenurilor se #or reali&a
urmtoarele a!iuni(
De!oertarea surafeei !areului ,i drumului de a!!es)
E;e!utarea de lu!rri de terasamente ,i surastru!tur !e !onstau $n e;!a#ri ,i umluturi
entru adu!erea !areului la !ota H7I * !ot sta%ilit entru !entrul o%ie!tului $n !au&.
'mFntul re&ultat $n urma de!oertrii se #a deo&ita $n Hdeo&itul de mFnt fertilI)
Amena2area a!!esului utila2elor de !onstru!ie ,i ma,inilor de transortare a mun!itorilor)
Amena2are de latforme %alastate entru organi&area saiilor se!ifi!e lu!rrilor de
,antier" amlasarea de %ar!i entru ersonal ,i entru deo&itarea materialelor)
Amena2are latforme %alastate entru ar!area utila2elor de !onstru!ie -%uldo&er"
!ilindru !oma!tor" e;!a#ator" ma!ara" !on#erti&or de sudur" moto!omresor" !io!an
neumati!" gra !u dis!" auto!istern ,i auto%as!ulante1. 'osi%il !a unele din utila2e s
nu fie folosite" fiind $nlo!uite !u altele)
Amena2are gruului sanitar e!ologi! entru mun!itori)
Amena2area utilitilor entru organi&area de ,antier rese!ti# alimentare !u a
ota%il " energie ele!tri!" altele)
Aro#i&ionarea !u materiale ,i s!ule a instalaiilor se #a efe!tua $n mod e,alonat" fun!ie
de fa&a de lu!ru)
Eetoanele se #or relua de la staiile de rearare %etoane se!ifi!e ,i autori&ate)
Mi2loa!ele de transort #or fi asigurate astfel $n!Ft s nu e;iste ierderi de material"
auto#eBi!ulele folosite la !onstru!ii #or a#ea inse!ia teBni! efe!tuat rin @taii de
Inse!ie JeBni! autori&ate)
Joate #eBi!ulele ,i e!Biamentele me!ani!e folosite #or fi re#&ute !u amorti&oare de
&gomot iar e!Biamentele fi;e #or fi e !Ft osi%il introduse in in!inte i&olate a!usti!)
Deo&itarea materialelor de !onstru!ie ,i a solului #egetal de!oertat se #a fa!e $n &one
se!ial amena2ate)
De,eurile re!i!la%ile re&ultate din a!ti#itatea de !onstru!ii*monta2 se #or !ole!ta rin
gri2a e;e!utantului lu!rrii" sele!ti# e !ategorii ,i se #or #alorifi!a rin so!ieti
autori&ate $n !ole!tarea ,i #alorifi!area a!estora)
De,eurile mena2ere se #or !ole!ta searat ,i se #or transorta la o ram de de,euri
autori&at)
'e toat erioada lu!rrilor de amena2are a drumului de a!!es se #a asigura a&a
,antierului de !tre !ontra!torul lu!rrilor.
(. -suri de di;inuare a i;pactului :n perioada de execu8ie
Defe!tiunile teBni!e ale utila2elor" !are ot du!e la ierderi de !ar%uranti" #or fi o%sre#ate
i remediate raid entru a nu rere&enta surse de oluare a solului i su%solului)
De eurile teBnologi!e ro#enite din antier #or fi deo&itate in lo!uri se!ial amena2ate"
rote2ate e!ologi! i #or fi e#a!uate eriodi! din antier e %a& de !ontra!t !u ser#i!iile
de salu%ritate)
De!oertarea solului #egetal se #a fa!e in limita stri!tului ne!esar" el fiind deo&itat
temorar i aoi rea ternut e talu&uri sau folosit entru amena2area eisagisti! a altor
&one)
@e #a a#ea o gri2a deose%it fa de #egeta ia din imediata #e!intate a &onei !e se #a
!onstrui iar du amena2are se #a a#ea $n #edere amena2area eisagisti! a arterelor de
!ir!ula ie i a !ur ilor)
A. -suri de di;inuare a i;pactului :n perioada de <unc8ionare
@istemul !onstru!ti# rous tre%uie s ia $n !al!ul eliminarea ris!urilor de rodu!ere a olurii
solurilor" astfel(
!i de a!!es %etonate)
rigole i !mine de !ole!tare a aelor lu#iale)
du%l imermea%ili&are !u geomem%ran a !elulelor de deo&itare a de,eurilor)
sistem ele!troni! de dete!tare a osi%ilelor erforri ale straturilor de geomem%ran din
!adrul sistemului de imermea%ili&are a !elulelor de deo&itare a de,eurilor)
sistem de !ole!tare a le#igatului din !adrul !elulelor de deo&itare)
%a&ine imermea%ili&ate de !ole!tare a le#igatului -ae osi%il !ontaminate1)
latforme %etonate re#&ute !u rigole de !ole!tare a aelor lu#iale ,i u&ate entru(
staia de tratare a de,eurilor) &ona de %ioremediere a solurilor !ontaminate) &ona de
re!i!lare a de,eurilor din !onstru!ii ,i demolri)
staie de eurare a aelor u&ate de e amlasament" oate re&er#oar de sto!are !u
e#a!uare la sta ia de eurare)
entru maniularea de,eurilor industriale" $n fun!ie de !omo&iia lor" se #or folosi
di#erse tiuri de !ontainere" $n!Bise etan, a!olo unde este !a&ul" !are #or elimina ris!urile
de oluri a!!identale $n !a& de maniulri defe!tuoase)
digurile de !ontur #or re#edea re#enirea osi%ilelor s!urgeri de la u&in)
@istemul de monitori&are $n erioada oeraional ,i ost*$n!Bidere are $n #edere
msurtori toografi!e eriodi!e entru urmrirea !omortrii u&inei.
l. ConcluEii <inale
+onstru! ia C&inei de 'relu!rare a De eurilor Mena2ere @olide din +Bi inu nu #a a#ea
un ima!t ma2or asura resurselor de sol e;istent $n teritoriul a!ordat.
Dn &ona de ima!t solurule sunt de o !alitate roast !u un strat su% ire de Bumus fat !e
nu $miedi! !onstru! ia u&inei. De men ionat ! Bumusul $n a!east &on este de o
!alitate 2oas.
Dn !a&ul e;isten ei oluan ilor aerului atmosferi! a!e tia dire!t se #or rsfrFnge asura
!alit ii solurilor. Dn se!ial ima!tul ma2or $l #or a#ea raful" &gura" lamul i alte
arti!ule susendate.
Dn urma unui ima!t negati# oten ial asura solului e;ist eri!olul ima!tului negati#
i asura straturilor su%terane" adi! a su%solului.
Resursele a!#ati!e ro#enite $n urma loilor sau a toirii &e&ii ot ondera ni#elul de
oluare a solurilor din regiune i afe!ta su%solul" in!lusi# aele su%terane.
Ctili&area teBnologiilor moderne de de!ontaminare a emisiilor $n aerul atmosferi! #a
ermite s re$ntFmine oluarea e;!esi# i suranormati# a solurilor" !oresun&tor a
su%solurilor.
;. Reco;andri i propuneri
'roie!tul de e;e!u ie !are #a fi $nto!mit $n urma re&entului studiu #a tre!e o%ligatoriiu
e;erti&a e!ologi! de stat)
Etaa de !onstru! ie se #a !oordona $n reala%il !u Ministerul Mediului" !u institu iile
su%ordonate a!esteia" re!um i !u alte institu ii de resort.
La etaa !onstru! iei !ontra!tantul !onstru!tor #a rese!ta re#ederile legislati#e i #a
de!oerta solul !onform normelor na ionale. De!oertarea se #a efe!tua $n %a&a unui a!t
!oordonat !u Agen ia E!ologi! +Bi inu. Deo&itarea se #a efe!uta autori&at" !ontrolat
i !ooronat !u instan ele de mediu)
Ctila2ul" e!Biamentul i auto%as!ulantele utili&ate #or fi unele de erforman" dotate $n
a a fel !a s re$ntFmine oluarea solului !u !ar%uran i sau uleiuri)
'ersonalul $n!adrat #a tre!e un training $n domeniul rote! iei solurilorMsu%solurilor)
De eurile #or fi !ole!tate searat" $n lo!uri sau re&er#oare se!ial amena2ate" !u !ondi ia
o%ligatorie de re$ntFminare a olurii solurilorMsu%solurilor)
Eenefi!iarul #a ela%ora un set de oliti!i la ni#el institu ional !are #or re#edea rote! ia
!omonentelor de mediu $n regiunea !u oten ial ima!t asura mediului $n!on2urtor)
Eenefi!iarul #a ela%ora un lan de msuri e termen s!urt" mediu i lung de rote! ie a
mediului la $ntrerindere)
Eenefi!iarul tre%uie s de in anumite e!Biamente i utila2e de re#enire iMsau asanare
a strii mediului $n !a& de oluare $n !onformitate !u oliti!ile rorii i lanul de
msuri)
Dn ro!esul de luare a de!i&iilor se #a ine !ont de legisla ia $n #igoare a Reu%li!ii
Moldo#a $n domeniul rote! iei mediului i a resurselor)
Msurile in#esti ionale de rote! ie a solurilor #or fi !oordonate !u organele de rote! ie
a mediului" $n arti!ular !u Agen ia E!ologi! +Bi inu su%ordonat Ministerului
Mediului al Reu%li!ii Moldo#a.
Dn !a&ul e;isten ei unor oluri se #or !rea !omisii mi;te din e;er i indeenden i"
ONG*i ti" rere&entan ii statului de la ministerele de resort)
Dn ro!esul de luare a de!i&iilor #or fi imli!ate ONG*urile de mediu !a e;onent i glas
al oula iei.
H. C,I.1L!L 'I1/I+ERSI.,.E
>egeta ia rere&int unul din !ele mai imortante elemente din !adrul unui sa iu amena2at"
a#Fnd rolul de a !ontri%ui la mrirea imresiei de sa iu i $ntindere a unui eisa2" de a ermite
diri2area erse!ti#elor" mas!area elementelor inesteti!e" armoni&area !ulorilor" et!.
a. ClauEe generale
Dn &ona adia!ent amlasamentului u&inei nu se gses! duri i ni!i &one de!larate rote2ate.
+ea mai aroiata arie naturala rote2ata se afl $n afara +Bi inului i astfel u&ina nu re&int
eri!ol $n ni!i un fel a!esteia.
'e teritoriul RomFniei i C!rainei !ea mai aroiat arie rote2at se afl la distan mai mare de
.77 de Ailometri. Atat $n erioada de e;e!utie" !Ft i du unerea $n fun! iune" !ir!ula ia i
fun! ionarea utila2elor i mi2loa!elor de transort determin un ima!t negati# asura #egeta iei
i faunei terestre" dar a!esta este re#ersi%il. @urafa a de teren utili&at entru !onstru! ia u&inei
du!e la s!oaterea din !ir!uit a unor terenuri de la %alan a A +anal +Bi inu !are nu are
influien asura %iodi#ersit ii fie #or%a de flor sau faun.
Din un!t de #edere al %iodi#ersitatii" &ona este oulat de se!ii !omune iar e amlasament
nu se afla se!ii de faun i flor o!rotite de lege. @e!iile e;istente nu #or fi afe!tate de
reali&area a!estui roie!t.
'e teritoriul destinat roie!tului ,i ni!i $n imediata aroiere arii naturale rote2ate de stat nu
sunt.
". Resurse peisa(istice
+onstru! ia u&inei se #a in!adra $n eisa2ul industrial e;istent i #a rere&enta un ansam%lu
!omun artBite!tural. +onstru! ia #a rsunde e;igentelor arBite!turale a!tuale i nu #a de i $n
$nl ime !onstru! iile de2a e;istente.
Ima!tul asura eisa2ului fiind !onsiderat nesemnifi!ati#" nu se !onsider ne!esar i rele#ant
ali!area unor msuri de diminuare.
c. -suri de di;inuare a i;pactului
Este ne!esar !a &ona de teren afe!tata de lu!rarile de antier s fie e !Ft osi%il !Ft mai u in
e;tins" entru rote! ia #egeta iei i faunei terestre)
'e amlasamentul studiat la finali&area lu!rrilor de !onstru! ie se #or $infiin a sa ii #er&i i
erdele de rote! ie erimetrale. 'entru a!easta se #or oera lantri de ar%ori" ar%u ti i lante
ier%oase a &onelor eli%erate de sar!ini teBnologi!e. 'entru o mai %un rote! ie se roune
lantarea unei li&iere de ar%ori e $ntreg erimetrul ramei. @e #or oera i a!ti#it ii de
$nier%are a !omartimentelor !are i*au eui&at !aa!itatea de deo&itare.
d. ConcluEie5
Dn urma e#alurii !omle;e a !omonentelor %iodi#ersit ii nu se imun msuri se!iale entru
diminuarea ima!tului asura %iodi#ersitatii $ntru!it ima!tul este !onsiderat nesemnifi!ati#.
F. C,I.1L!L /E E!RI
'ro%lema gestionrii de,eurilor" de rFnd !u alte ase!te" !are au ima!t asura mediului ,i ot
afe!ta sntatea" a fost refle!tat $n 'rogramul Naional de #alorifi!are a de,eurilor de rodu!ie
,i mena2ere" ela%orat $ntru reali&area re#ederilor Legii ri#ind de,eurile de rodu!ie ,i
mena2ere -Monitorul Ofi!ial" nr. .6*.< din 73.78..//91 ,i aro%at rin =otrFrea Gu#ernului
Reu%li!ii Moldo#a nr. 676 din :9 iunie :777 ,i a BotrFrii +onsiliului Muni!ial +Bi,inu !u
ri#ire le 'rogramul muni!ial de gestionare a de,eurilor e erioada :773*:77/" nr. :8M.7 din
.< mai :773 !u indi!area msurilor !on!rete $n domeniul gestionrii de,eurilor de rodu!ie ,i
mena2ere" !are a!tualmente sunt suuse ro!edurii de rea!tuali&are. Cnul dintre o%ie!ti#ele de
%a& ale 'rogramul muni!ial de gestionare a de,eurilor in!lude roie!tarea ,i !onstru!ia
fa%ri!ii de relu!rare a de,eurilor mena2ere din mun. +Bi,inu.
a. Situa8ia actual
+oordonarea a!ti#itilor $ntrerinderilor muni!iale !e asigur salu%ri&area muni!iiului este
efe!tuat de Dire!ia general lo!ati#*!omunal ,i amena2are a rimriei. @er#i!iul de salu%ritate
!onst din !ole!tarea" transortarea" relu!rarea ,i deo&itarea de,eurilor mena2ere.
@istemul a!tual de salu%ritate a mun. +Bi,inu !urinde urmtoarele ser#i!ii(
Dire!ia General Lo!uine ,i Amena2area Jeritoriului 4 dire!ionea& a!ti#itatea
sistemului de salu%ritate a $ntrerinderilor muni!iale. Dn interiorul !artierelor lo!ati#e"
str&ilor" %ule#ardelor" trotuarelor" stailor de transort u%li!. +urenia se efe!tuea&
utili&Fnd mun!a manual ,i me!ani&at de Dntrerinderile Muni!iale de Gestionare a
Fondului Lo!ati# ,i Aso!iaiile de Lo!atari. +ea mai mare arte a de,eurilor stradale
a!umulate sunt transortate la !ariera H'ur!el" situat $n !artierul +io!ana a mun.
+Bi,inu.
Regia HAutosalu%ritateI 4 $ntrerindere se!iali&at de transortare a de,eurilor
mena2ere solide din se!torul lo!ati# ,i de la ageni e!onomi!i $n %a&a !ontra!telor.
Cnitile de transort se!iali&at e#a!uea& de,eurile din !ontainere la rama de
de%ordare din or. +Bi,inu" unde se $n!ar! $n !amioane !u #olum mare entru a fi
transortate la gunoi,tea muni!ial din s. +reoaia" aflat la o distan de 07 Am. de la
ora,.
Aso!iaia de Gosodrire a @aiilor >er&i 4 gestionea& saiile #er&i din muni!iiu ,i
menine ordinea sanitar e teritoriul lor. De,eurile #egetale ,i mena2ere sunt !ole!tate ,i
transortate la !ariera H'ur!elI >olumul de,eurilor !ole!tat ,i transortat de Aso!iaia de
Gosodrire a @aiilor >er&i !onstituie !ir!a ."3 mii tone e an.
HE;druoI 4 sura#egBea& meninerea !ureniei e drumurile muni!iale utili&Fnd
mun!a fi&i! ,i me!ani&at" de,eurile fiind transortate la !ariera H'ur!elI.
Dn !a&ul ora,elor +Bi,inu" Durle,ti ,i +odru @er#i!iile de !ole!tare a de,eurilor domesti!e ,i
industriale le a!ord DM HAutosalu%ritateI" !are a!ord ser#i!ii de e#a!uare a de,eurilor entru
!ir!a 377 mii de %enefi!iari" din !are :. mii $n !ase indi#iduale ,i !ir!a 09/ mii din %lo!urile de
lo!uit !u multe eta2e ,i un numr de !ir!a 3677 de !ontra!te !u agenii e!onomi!i ,i !ir!a :67 mii
!ontra!te !u ersoane fi&i!e. Dn un!tele de !ole!tare a de,eurilor mena2ere sunt instalate 9/.9
!ontainere de sto!are temorar" !are sunt e#a!uate !onform grafi!ului sta%ilit. Dntrerinderea
disune de <. uniti de teBni! se!iali&at" in!lusi# 30 uniti utili&ate entru e#a!uarea ,i
transortarea de,eurilor mena2ere de la lo!ul !ole!trii la rama de de%ordare din or. +Bi,inu ,i
.< !amioane !u #olum mare entru a fi transortate de la staia de de%ordare la gunoi,tea
muni!ial din s. +reoaia" aflat la o distan de 07 Am. de la ora, ,i se $nBumea& !onform
teBnologiei" $n straturi( :"3m de,euri ,i 7"3 mFnt. DM HAutosalu%ritateI asigur !ole!tarea
filtratului" a!umulat $n fFntFnile de drena2" transortarea ,i ul#eri&area lui e surafaa
oligonului.
E#a!uarea de,eurilor mena2ere solide ,i industriale neto;i!e $n mun. +Bi,inu se efe!tuea& $n
%a&a !ontra!telor" $n!Beiate !u ersoane fi&i!e" ageni e!onomi!i" ++L" ++G" DMGFL !u DM
HAutosalu%ritateI la 'oligonul de deo&itare a de,eurilor mena2ere solide. 'lata entru
transortarea de,eurilor entru lo!atarii de la %lo! 4 3"67 lei de ersoan" entru !ase arti!ulare
4 3"67 lei de ersoan" entru agenii e!onomi!i 4 /7 lei entru . m8 de de,euri.
Gunoi,tea din s. +reoaia" !u o surafa de ::"3 Ba" este e;loatat $n!eFnd !u a. .//.. Anual
ai!i sunt transortate ,i deo&itate !!a. 937*.377 mii m8" !u greutatea se!ifi! de aro;imati#
7"0 toneM m8" de de,euri solide din mun. +Bi,inu. Anual" DM HAutosalu%ritateI" utili&ea& 377
mii litri de !om%usti%il entru e#a!uarea ,i transortul de,eurilor la 'oligonul de deo&itare a
de,eurilor mena2ere solide din s. +reoaia. Dnlimea deo&itrii de,eurilor la 'oligon a atins !ifra
de 83 m. >olumul total de de,euri mena2ere solide deo&itate la 'oligon este de .<"9 mil. m8"
a#Fnd !aa!itatea de roie!t 4 :7 de ani ,i e;ir $n a.:7...
". /ate statistice despre deeuri
.a"elul nr.#( Volu.ul de deeuri trans)ortate la ra.)a de la Cre*oaia de ctre 1+
2Autosalubritate3 0n a.%&&4
Nr. Lunile anului $%%G +olu;ul deeurilor7 ;ii ;I Cantitatea7 ;ii tone
.. Ianuarie .:."3 09"6
:. Fe%ruarie .:."7 09"0
8. Martie .:8". 0/":
0. Arilie .::"3 0/"7
3. Mai .:0"7 0/"6
6. Iunie .::"6 0/"7
<. Iulie .::"8 09"/
9. August .::"6 0/"7
/. @etem%rie .:0"0 0/"9
.7. O!tom%rie .:8"3 0/"0
... Noiem%rie .:8"/ 0/"6
.:. De!em%rie .:0"7 0/"6
.1.,L &FBD7% DG%7%
+antitatea de,eurilor sortate la staia de de%ordare a !onstituit $n a.:77/ -!onform datelor DM
HAutosalu%ritateI1 4 863 tone de de,euri re!i!la%ile.
+onform ultimelor in#estigaii referitor la stru!tura morfologi! a de,eurilor mena2ere efe!tuate
la staia de de%ordare din or. +Bi,inu au fost o%inute urmtoarele re&ultate(
.a"elul nr.#( +or5olo6ia deeurilor 0n .un. C7iinu
Nr. /enu;irea co;ponentului
-asa
u;ed7
Ag
= u;iditate
-as
uscat7 Ag
= din
;asa
total
.. =Frtie" !arton ..3 89"06 <. .":
:. Je;tile .:9 86"77 9: ."8
8. Metale .88 * .88 :".
0. Oase 07 * 07 7"6
3. 'iele" !au!iu! 3: .3"77 00 7"<
6. @ti!l :0. * :0. 8"9
<. Lemn /7 :3"77 69 .".
9. Mase lasti!e 03: 83"07 :/: 0"6
/. Organi!e 3..3 87"07 8367 36"3
.7. Minerale :380 87"87 .<6/ :9".
.1.,L CG%% JH%% &%%
+omonena elementar a de,eurilor mena2ere solide din mun. +Bi,inu $n raort !u masa umed
se !ara!teri&ea& rin urmtoarele !ara!teristi!i ( !ar%on * .:"9/P" Bidrogen * :"67P" a&ot *
7"30P" sulf * 7".:P" o;igen * .6"99P. La s!Bim%area se&onului -de la re!e la !ald1" $n
!omonena de,eurilor se o%ser# tendina de ma2orare a elementelor !are ard. +aa!itatea
termi! a de,eurilor mena2ere domesti!e" in!lusi# su%stanele inerte" !onstituie ..8:*:737
T!alMUg. +antitatea de su%stane #olatile la arderea de,eurilor #aria& de la .< la 87P din masa
umed -VWXUYZ [. \." \X]^_ `. a." bWccW \. d. efXfgcU^h fi]fgj ^ c_fcfkj ^]
Wi^l^mYn^^. * o^p^ZqW( ri^^ZnY" ./9/. c..7.*.:8" sfXftcU^u v. w. dXfxjplhZZjh ^
kjiftjh fi]fgj. yWXZYl z{^x^| t pUflh}" ?.7" :7701.
@urafaa ramelor de deo&itare ,i !antitatea de,eurilor mena2ere solide e teritoriul mun.
+Bi,inu sunt re&entate $n ta%elul !are urmea&.
.a"elul nr.#( Su)ra5a*a i cantitatea de deeuri 0n C7iinu
Nr.
/@o ri;ria7 localitatea
Supra<a8a
total7 4a
Supra<a8a
ra;pelor
autoriEate7
4a
Supra<a8a
ra;pelor
neautoriE.7 4a
Cantitatea
deeurilor
depoEitate
K;ii toneL
.. @e!. Euiu!ani :"6 * :"6 .6:"73
:. @e!. +io!ana :."00 .6".0 3"8 88".3
8. @e!. +entru * * * *
0. @e!. Eotani!a ."3 * ."3 63":9
3. @e!. R$,!ani 6"7 3"8 7"< ::/"03
.1.,L H&7DF $&7FF &%7& FCG7GH
@urafaa ramelor de deo&itare ,i #olumul de,eurilor mena2ere solide $n lo!alitile din !adrul
mun. +Bi,inu
.a"elul nr.#( Su)ra5a*a i cantitatea de deeuri 0n suburbii
Nr.
/enu;irea
localit8ii
Supra<a8a
total a
//-S7 4a
Supra<a8a
//-S
autoriEate7
4a
Supra<a8a
//-S
neautoriEate7
4a
+olu;ul
depoEitat7 ;ii
;H KtotalL
.. +om GBidigBi!i ...
Dn ro!edur
de autori&are
... 3..8
:. +om. Jru,eni ."3
Dn ro!edur
de autori&are
..3 /..8
8. +om. Durle,ti E#a!uarea !entrali&at a de,eurilor
0. Or. >atra
3.
Or. >adul lui
>od
.8"93 .8"93 * 0."9
6. s. +ondria * * * *
<. +om. +ru&e,ti ."3
Dn ro!edur
de autori&are
."3 ./"<6
9. +om. Eu%uie!i ."7 ."7 3:"/:
/. +om. JoBatin ."7
Dn ro!edur
de autori&are
."7 :8"77
.7. +om. +olonia :"3
Dn ro!edur
de autori&are
:"3 .0
... +om. Eude,ti * * * *
.:. Or. +odru E#a!uarea !entrali&at a de,eurilor
.8. +om. @$ngera :"3 :"7 7"3 87/3<"8
.0. +om. E!ioi ."7 * ."7 :.6:8
.3. Or. +ri!o#a * * * *
.6. +om. Grtie,ti * * * *
.<. +om. @tu!eni * * * *
.9. +om. +iores!u * * * *
./. R$,!ani 6 3"8 7"< .69"<
.1.,L HH7DF $H7FF &%7& HBC7%&B
+onform datelor Ageniei e!ologi!e +Bi,inu" trimestrial +entrul de In#estigaii E!ologi!e
in#estigBea& !omonena !Bimi! a aelor de filtrare ,i drena2 la 'oligonul entru deo&itarea
de,eurilor solide al mun. +Bi,inu" s.+reoaia" r*nul Anenii Noi" in!lusi# aele din fFntFna
amlasat $n !Fm la distana de !ir!a 977m de la gunoi,te.
@!oul !ontrolului !onst $n o%inerea datelor desre limitele de $n!r!are !u oluani ale
de,eurilor li!Bide to;i!e ,i e#aluarea re2udi!iului !au&at mediului $n !a&ul e#entualelor s!urgeri
de e teritoriul 'DD@.
@*au $nregistrat de,iri ale +MA is!i!ole $n fFntFna de filtrare ,i rese!ti# $n fFntFna de drena2
la urmtorii indi!i( materie $n susensie de :9<": ori ,i 08". ori) ++O de 00."3 ori ,i :<": ori)
+EO3 de :::0"9 ori ,i :3/": ori" amoniu de 9:33 ori ,i :0/ ori.
+onform ro!esului teBnologi! de deo&itare a gunoiului la 'DD@" de,eurile li!Bide to;i!e
-aele de drena2 ,i de filtrare1 se a!umulea& $n !mine se!iale ,i aoi sunt transortate e
surafaa 'DD@. A!est !ir!uit al de,eurilor menionate nu adu!e eri!ol mediului am%iant ,i
numai $n !a&ul s!urgerilor de surafa oate a#ea !onse!ine gra#e entru terenurile agri!ole
situate a#al.
Dn ro%ele rele#ate din fFntFna din !Fm re!oni&at entru a ota%il au fost $nregistrate
de,iri ale normelor e`w~ :9<0*9: zfgY _^ihtY|} la indi!ii -medie1(su%stane $n susensie
de :3"8 ori -re&ena inter&is !onform e`w~ :9<0*9: zfgY _^ihtY|}1) ++O de 0"9 ori"
+EO3 de 6". ori. Numai !oninutul de amoniu este $n limitele admisi%ile.
@tarea sanitar a fFntFnei nu !oresunde !erinelor igieni!e" deoare!e fFntFna nu este gestionat"
nu se !ur de mai muli ani ,i nu este dotat !u diso&iti#e ne!esare entru utili&area aei.
'entru e#aluarea re2udi!iului !au&at solului terenurilor adia!ente $n !a&ul e#entualelor s!urgeri
ale de,eurilor to;i!e li!Bide de la 'DD@ din s. +reoaea " r*nul Anenii*Noi s*au rele#at
trimestrial ro%e de sol de e surafeele a 8 terasamente situate a#al de digul antiero&ional.
Dn !onformitate !u !er!etrile efe!tuate $n teren nu au fost o%ser#ate s!urgeri de e teritoriul
'DD@. In#estigaiile e!ologi!e au demonstrat ! terenurile agri!ole nu sunt afe!tate de 'DD@"
de,iri ale +MA la !oninutul de sruri solu%ile" nitrai" amoniu nu au fost deistate.
'entru e#aluarea ima!tului asura mediului am%iant ,i efe!tuarea monitoringului integrat este
ne!esar de a efe!tua trimestrial rele#area ,i anali&a ro%elor a aelor de filtrare ,i drena2 ,i de
sol de e terenurile agri!ole" situate $n a#al de digul 'oligonului de Deo&itare a De,eurilor
@olide din s. +reoaia r*nul Anenii 4Noi.
c. ConcluEii <inale
d. Reco;andri i propuneri
D. C,I.1L!L ,ER ,.-1S)ERIC
Agenia entru De&#oltarea Regional a Reu%li!ii Moldo#a
Institutul de @tat INDC@JRIAL'ROIEwJI
Li!en de seria AMMII ? 7739<0
Adresa( MD :7:9" or. +Bi inu" str. Judor" 3" telMfa;*<83/3." <89<<3
Capitolul5 ,ER ,.-1S)ERIC
.biectul nr' /000
89)ert de .ediu: C' 1ilatov
S)ecialist )rinci)al: S' 2oboda
+Bi,inu :7.7
a. Natura ;uncii i localiEarea o"iectului
Dn urma alegerii terenului D'DM@ s*a determinat ! $ntrerinderea #a fi situat $n &ona de
rote!ie sanitar a staiei de eurarea a aelor re&iduale din mun. +Bi,inu.
Instalaiile de in!inerare -D'DM@1 !reea& !ele mai %une ,i !ele mai a#anta2oase !ondiii entru
eliminarea ,i re!i!larea de,eurilor mena2ere solide $n &onele ur%ane. Reie ind din normele
sanitaro*igieni!e a!este instala ii ot fi amlasate $n aroierea &onelor re&ideniale" !eea !e
redu!e semnifi!ati# !osturile de transort a de,eurilor $n afara ora,ului. Instalaiile de in!inerare
-D'DM@1 este $ntrerinderea $nalt me!ani&at !are ermite de a fi deser#it !u un numr limitat
de ersonal" !e ra!ti! nu au !onta!t !u de,euri ,i !u fun!ionarea ro!esului teBnologi!. Dn urma
arderii de,eurilor oate fi o%inut !ldur" ele!tri!itate" re!um ,i resturi de metale feroase
entru re!i!lare se!undar.
". Caracteristicile te4nice i te4nologice
)igura nr.#( Sc7e.a te7nolo6ic ti)ic a unui incinerator .odern de deeuri, cu recu)erare de
ener6ie i )uri5icarea 6a;elor de ardere
@emne !ondiionale(
A. Dn!r!area de,eurilor -!amera tre%uie s fie $n!Bis ,i ina!!esi%il #Fntului1.
E. Ma!araua de $n!r!are -dou la numr" e!Biate !u !Fntare ,i Bidrauli! se!ial entru
utili&are $n !a& de in!endiu1.
+. +amera de $n!r!are.
D. QQQQQQ.
E. +amera de in!enerare.
F. QQQQQQ.
G. Jur%ina.
=. Energia ele!tri!.
I. +urarea ga&elor a!ide -s!ru%%er1.
. Filtre mFne! -antiraf1.
T. E;Baustor.
L. Ga&ele de ardere.
M. Rgur.
N. +enu, &%urtoare ,i mas din s!ru%%er.
O. Ameste! de &gur ,i !enu,.
'. @earatorul magneti!.
3ncrcarea' 'rimul lu!ru entru !are ar tre%ui s a!orde atenie este $n!r!area ar&torului. Dn
s!Bem este re&entat un %as!ulator -!u,ul1 !are des!ar! de,euri nesortate $n !amera de
rimire. -Desre sortarea de,eurilor #om #or%i !e#a mai tFr&iu1. Eun!rul de rimire a de,eurilor
nu este doar o groa" dar o stru!tur de inginerie !omle;.
Nor"a european4 +aa!itatea !amerei de deo&itare a de,eurilor ar tre%ui s fie sufi!ient de
mare entru a fi deo&itate de,euri $n timul $n!Biderii unuia dintre in!ineratoare. Dn timul
fun!ionrii normale a $ntrerinderii" de,eurile nu ar tre%ui s fie strate $n !amere de deo&itare
mai mult de o stmFn. Ma!aralele de des!r!are ar tre%ui s fie dou" astfel $n!Ft s nu
afe!te&e fun!ionarea ar&torului. Eun!rele ar tre%ui s fie rotun2ite entru a fa!ilita !urarea
lor eriodi!" re!um ,i entru rote!ia $motri#a mirosurilor nel!ute ,i o%inerea
ameste!urilor e;lo&i#e !u emisia de ga&e" !u un sistem uterni! de e#a!uare a aerului" !are aoi
#a fi transmis la in!inerator. Oeratorul ar tre%ui s oat #edea $n mod !onstant starea de
%un!r.
Cna dintre rin!ialele ro%leme legate de in!inerarea de,eurilor solide este !urarea !a&anelor
de ardere" !are $n !omo&iia sa !onin arti!ule susendate de !enu, ,i resturi in!omlet arse.
Dn unele !a&uri" la arderea de,eurilor $n in!irator $n afar de dio;id de !ar%on ,i de #aori de a"
a !ror formare este datorat la o;idarea !ar%onului ,i a Bidrogenului" sunt re#&ute alte
roduse ga&oase -o;i&i de sulf ,i de a&ot" !lorur ,i fluorur de Bidrogen" et!.1 Emisia a!estor
oluani este $n rimul rFnd din !au&a arderii in!omlete a de,eurilor solide aso!iate !u
!ara!terul eterogen al materialului ars" !omle;itatea ,i di#ersitatea !Bimi! ,i a ro!eselor
termodinami!e !are au lo! $n !utor !u intensitatea diferit" in!aa!itatea de a mentine ni#elul
temeraturii $n ea" organi&area sla% a amesti!rii o;idantului ,i ga&elor de des!omunere
termi! al de,eurilor" et!.
JeBnologia ,i utila2ul sunt re&entate de !tre +omania @JR HEngineering +onsulting @RL"
Italia ,i se utili&ea& entru termo#alorifi!area de,eurilor mena2ere solide" de,euri eri!uloase ,i
inutili&a%ile medi!ale.
Esena teBnologiei !onst $n urmatoarele( de,eurile mena2ere solide a!umulate $n %un!r cu
a2utorul !u,ului diri2at automat de la distan sunt $n!r!ate $n %un!rul de alimentare a :
!utoare. Dn artea iniial a grilei se o%ine us!area de,eurilor $n re&ultatul unei mi,!ri de
$naintare sre !utor. In !utor are lo! f !om%ustieMardere a DM@ !Biar ,i entru materialele
foarte eterogene din un!t de #edere al dimensiunilor" umiditii" !aa!itii de restituire a
!ldurii.
Aerul de la !on%ustie Mardere este reluat din uurile entru de,euri ,i suflat !u a2utorul grilei !u
aer rimar" du !e a fost $n!l&it $n reala%il la .:7 w rin intermediul unui s!Bim%tor de
!ldur. +amera de ost * !om%ustieMardere fun!ionea& $n mod #erti!al ,i are rile a!oerite
!u materiale din sili!o*alaun entru a e#ita !oro&iunea ,i ero&iunea din artea a!i&ilor ,i a
rafurilor toite. De la !amera de ost !om%ustie Mardere sunt emise fumuri -ga&e de ardere1 de
re!ir!ulaie reluate $n artea de 2os a filtrului !u !anale. 'un!tele de in2e!tare" !aa!itatea" #ite&a
fumurilor de re!i!lare si a aerului se!undar" sunt a2ustate $n a,a mod" !a s !ree&e f tur%ulen
otri#it $n s!oul otimi&rii !om%ustieiMarderii ,i $n s!oul minerali&rii formrii NO;.
'arti!ulele solide" resturile ,i !enu,a grea roduse $n timul !om%ustieiMarderii de,eurilor sunt
des!r!ate la finele grilei ,i stinse $n %aia de a" !are ermite !Biar si meninerea rote!iei
Bidrauli!e a !utorului. Resturile solide" aoi sunt transortate $n u rin intermediul unui
transortor !u grile" du ch Yu fost searate de fier !u a2utorul unui deferi&ator ele!tromagneti!.
+a&anul este dotat !u un sistem de !urare ,i er!ursiune. Dn artea final sunt lasai doi
e!onomi&atori $n serie !are r!es! fumurileM#aorii Fn la .37 w !reFnd randamente $nalte de
re!uerare a !ldurii. \XY de alimentare a !i!lului termi! ro#ine de la e!onomi&atorul e;tern
!are se gse,te $ntre rea!torul %i!ar%onatului de sodiu ,i !el al !r%unelui a!ti# la f temeratur
de ..7*.:7 w ,i intr !ontra !urenilor de fumM#aori. 'urifi!area ga&elor de ardere se
efe!tuea& $n 3 etae.
c. Etapele de puri<icare a gaEelor de ardere
Filtrul ele!tri! se utili&ea& entru seararea !enu ii &%urtoare Fn la un cfninut mai mi! de
07 mgMm8) el !onst din trei !Fmuri indeendente entru a%aterea !enu,ei &%urtoare.
Jemeratura oerati# este $n 2ur de ::7 +" #olta2ul este de <7 A. A!est filtru ermile
redu!erea sar!inii de raf la intrarea $n filtru !u !anale" mrind durata de fun!ionare ,i mi!,or$nd
fre!#ena lui de !urare.
'raful !&ut $n %un!re este reluat de un ele#ator ,i unit la !enu,a !a&anului form$nd a,a*&isele
Hrafuri a!ide" a!estea sunt des!r!ate $n %un!rul de sto!are a rafurilor a!ide.
'rimul rea!tor !u inge!tare de %i!ar%onat de sodiu este utili&at entru $nlturarea o;i&ilor
a!i&i-@O:1 ,i a su%stanelor a!ide -=+L"=F"=Er1. Joate srurile !are se formea& !u
%i!ar%onatul de sodiu $n tratarea ga&elor de ardere sunt solu%ile $n a. 'urifi!area se
efe!tuea& la temeratura de :.7 + .
Al doilea filtru rea!tor !u in2e!tare de !r%une a!ti# se utili&ea& entru $nlturarea
dio;inilor ,i metalelor grele $n form de o;i&i ,i #aori -+d" Jl" =g" +u1. +r%unele a!ti#
este in2e!tat $n rea!tor la temeratura de .37 + ,i du!e la urifi!area ga&elor de ardere
de dio;ine ,i furane -'+DDMFs1.
Filtru m$ne! este utili&at entru serarea re&idurilor finale" !are !onstau din sruri ,i
din !r%uni a!ti#i u&ai. 'entru $nlturarea tuturor srurilor formate la urifi!area
fumurilor -de su%stanele a!ide" metalele grele" a o;i&ilor de a&ot" furane ,i
%en&-a1irene1 se utili&ea& 097 !anale $n&estrate !u filtru m$ne! din
olitetrafluoroetilen ,i mem%rana Gore* Je; .
Rea!tor !ataliti! sele!ti#" !u in2e!tarea unei soluii de amonia! se utili&ea& entru $nlturarea
final a NO;. Dn a!est rea!tor se reali&ea& ,i ultima fa& de $nlturare a dio;inilor ,i furanilor.
Deurifi!area de o;i&ii de a&ot se efe!tuea& $ntr*un rea!tor !ataliti! la in2e!tarea amonia!ului.
'urifi!are se efe!tuea& la temeratura de :07*:67 +. Randamentul utili&rii amonia!ului este
foarte $nalt ,i se aroie de .77 P.
Dn ro!esul de termo#alorifi!are a DM@ se formea& urmtoarele de,euri solide( resturi de
!om%ustieMardere" stinse $n %aia de a din !are este serat fierul rin metoda de deferi&are
ele!tromagneti! e %and" !enu,a de !a&an ,i de filtru ele!tri!" !are $n ansam%lu sunt numite
Hrafuri a!ide" roduse sodi!e re&iduale. Dn ta%el este re&entat !oninutul !omonentelor
to;i!e $n ga&ele de ardere a instalaiei de termo#alorifi!are a DM@ rouse de !tre +omania
@JR Engineering +onsulting @RL" Italia du urifi!are.
.a"elul nr.#( Con*inutul co.)onentelor to9ice 0n 6a;ele de ardere a instala*iei de
ter.ovalori5icare a <+S du) )uri5icare
ara;etru K;g@N;IL
/irecti*a !niunii
Europene $%%%@CE
+aloarea ;edie
+alori
garantate
;edii
+alorile ;edii a
co;ponentelor
toxice :n gaEele de
ardere a instala8ie
dup puri<icare
=+l-a!id !lorBidri!1 .7 .7 N.
=F-a!id fluorBidri!1 . . N7"3
@O: -dio;id de sulf1 37 37 N3
+O -mono;id de !ar%on1 37 37 N6
NO;-o;i&i de a&ot1 :77 <7 N83
'raf -ul%ere1 .7 .7 N.
=g-mer!ur1" #aloarea medie 7.78 7"73 N7"7.
+dJl -!admiutaliu1" #aloarea medie 7"73 7"73 7"7.
+oninutul mediu a metalelor grele 7"3 7"3 7".
IRA-Bidro!ar%uri oli!i!li!e aromati!e1
media 6 ore
* 7"7. N7"77.
Dio;ine -ngMNnf1 media 9 ore 7". 7". N7"7:
Datele din ta%el demonstrea&" ! !oninutul !omonenilor to;i!i $n ga&ele de ardere este !u
mult mai mi! de!Ft !erin ele Cniunii Euroene.
.a"elul nr.#( Caracteristicile te7nice a surselor i )roduselor de ardere
'erformana !utoarelor de ardere * : uniti -ma;.1 .777 t M &i
Estimat de lu!ru erioad anual -ma;im de $n!r!are1 9<67 ore M an
+om%usti%ili #iitor( de,euri mena2are solide
>aloarea !alori! minim -KZ1 9"33 TD2 M Ag
De,eurile alimentare .:"96 TD2 M Ag
=Frtie M !arton .8".< TD2 M Ag
Lemn .<"86 TD2 M Ag
Je;til :.".: TD2 M Ag
+au!iu! M iele :9"0: TD2 M Ag
'lasti! :<":9 TD2 M Ag
Metal *
@ti!l *
Alte de,euri -!enu," raf" murdrie" sol ,i de,eurile ele!troni!e1 :7"09 TD2 M Ag
Dnlime !o,ului de fum 97 m
Diametru !o,ul de fum :"9 m
Li#rarea de,eurilor mena2ere !tre D'DM@ se #a fa!e !u transortul de ti !amioane !argo"
ma,ini !u de,eu arial !oma!tat la / tone. Ni#elul de soluii teBni!e rouse( $n !onformitate
!u standardele teBni!e euroene ,i de mediu.
89e.)le de cate6orii de deeuri:
=Frtie de &iar" re#iste B$rtie de %irou" B$rtie de !al!ulator" !arton.
'lasti! -sti!le de a mineral1" sum din material" lasti! ameste!at" alte materiale
lasti!e -olietilen" '>+1.
Metale -!utii de !onser#e din oel" et!1" de aluminiu" alte metalele neferoase.
@ti!l transarent" am%er" #erde" altele -lmi" ferestre" et!1.
De,euri #egetale" frun&e de iar%a" et!.
De,euri de lemn.
An#eloe.
De,euri de !au!iu!.
De,euri de iele.
Anorgani!e -ietre" !erami!1.
Material fin -!are tre!e rin !m o!Biuri ..31.
Je;tile.
De,euri de !onstru!ii.
De,euri eri!uloase mena2ere -sol#eni" esti!ide1.
De,euri ele!troni!e -!al!ulatoare" tele#i&oare" et!1.
Materiale re&iduale -de !enu," nmol1.
Dn lista a,e&rilor lo!ati#e" a !ror stare a mediului $n!on2urtor oate fi afe!tat $n ro!esul
reali&rii roie!tului sunt( satul Eu%uie!i" satul E$! ,i muni!iiul +Bi,inu.
.a"elul nr.#( Caracteristicile cli.atice, .eteorolo6ice i de 5ond a ;onei, )e locul )lani5icat ale
a.)lasrii 0ntre)rinderii
Localitatea oluan8ii Concentra8iile de <ond7 ;g@;H
Satul 'u"uieci
Dio;idul de a&ot 7"779
Mono;id de !ar%on 7"0
Dio;id de sulf 7"7:
'raf 7":
Localitatea oluan8ii Concentra8iile de <ond7 ;g@;H
Satul ':c
Dio;idul de a&ot 7"779
Mono;id de !ar%on 7"0
Dio;id de sulf 7"7:
'raf 7":
Localitatea oluan8ii Concentra8iile de <ond7 ;g@;H
1raul C4iinu
Dio;idul de a&ot 7"779
Mono;id de !ar%on 7"0
Dio;id de sulf 7"7:
'raf 7":
Een&-a1iren 7"0/.7*6
@taia de eurare a aelor re&iduale este situat $n artea de nord*est a ora,ului +Bi,inu $n
se!torul +io!ana e strada Lun!a E$!ului :0. 'o&iionarea &onei de amlasarea a $ntrerinderii
lanifi!ate se !ara!teri&ea& rintr*un otenial moderat de oluare a atmosferei.
Dn artea de nord a $ntrerinderi este lo!ali&at %en&inria ,i staia de alimentare !u ga&e li!Bide"
la nord*#est se mrgine te !u autostrad" la #est ,i sud*#est !u atru %en&inrii ,i &one
re&iden iale ale or. +Bi,inu la o distan de 633*</7 de metri" e latura de sud !u !ile ferate ,i
!a&angeria la est" $n sud*est ,i est !u terenurilor agri!ole ,i &onele re&iden iale a satelor E$! ,i
Eu%uie!i a,e&at la o distan de /77*.077 m.
Dimensiunile normati#e a &onei sanitare de rote!ie entru u&ina de termo#alirifi!are a
de,eurilor !u o !aa!itate de roie!tare de <87 mii de tone de de,euri e an" !onstituie !onform
+=*:03*<.( 377 m. Limitele sta%ilite R'@ se afl la distan de /77 m de la &onele lo!ati#e a s.
Eu%uie!i". E$! * 077 m" !u ora,ul +Bi,inu la .33*:97 m. Rone de rote!ie -sitale" ta%ere
entru !oii" et!1 $n limitele normati#elor R'@ lises!.
'rin!ialele surse a olurii atmosferi!e entru a!est se!torul ora,enes! sunt fa%ri!a de materiale
de !onstru! ii HMa!onI" ,ase staii de alimentare !u !ar%urani" transortul auto ,i fero#iar.
Datorit naturii !limati!e la diferite erioade ale anului sunt aro;imati# a!elea,i !ondiii entru
disersie" re!um ,i entru a!umularea de imuriti $n stratul de surafa a atmosferei. Ni#eluri
ridi!ate de oluare ot area atFt $n #ar ,i de iarn. +aa!itatea de auto*urifi!are a atmosferei
-&ile !u re!iitaii" !u #ite&e ale #Fntului 6 m M se!1 $n medie 30P.
+lima teritoriului de amlasare a $ntrerinderei este temerat*!ontinental. Jemeratura medie
anual a aerului este /"0 +. Luna !ea mai re!e este ianuarie -*8"9+1" !ea mai !ald 4 iulie
-:."0+1. Jemeratura medie ma;imal a aerului $n luna !ea mai !ald a anului !onstitue
:<"9+.
Cmiditatea relati# atinge #alori ma;imale iarna 9.*90P" $n erioada !ald a anului #aloarea ei
se mi!,orea& $n la 6.P. +onform !antitii de re!iitaii este o &on !u umiditatea redus.
@uma anual a re!iitaiilor $n mediu 0<6 mm" din !are $n erioada re!e a anului-de!em%rie*
martie1 !ad ..7 mm de re!iitaii" $n erioada !ald a anului -arilie*noiem%rie1 4 866 mm.
'e ar!ursul anului redomin #Fnturi !u dire!ia N -:3*06P1" e an reetarea lor !onstituie
86 P. >ite&a medie a #Fntului !onstituie :"< mMse!" e an #alorile ei #aria& $n limitele de la :":
Fn 8"8 mMse!. 3P au #Fnturi !u #ite&a mai mare de 9 mMse!. 'e ar!ursul anului se
$nregistrea& 8. de &ile !u !ea" $n unii ani numrul &ilelor se mres! $n la 6<.
'entru !al!ulul !on!entraiilor de surafa a oluanilor $n atmosfer !ondiiile !limati!e ,i
fi&i!o*geografi!e ale terenului e %a&a datelor re&entate de @er#i!iului =idrometeorologi! de
@tat se !ara!teri&ea& rin urmtoarele date(
temeratura medie ma;imal $n luna !ea mai !alda :<"9 +)
temeratura medie minim $n !ea mai re!e lun -*0"9 +1)
Reetarea -P1 dire!iilor #Fntului ,i !almarilor e an
N NE E @E @ @ N +alm
.6 .7 / .: .. < .. :0 .9
+oefi!ientul de stratifi!are entru Moldo#a adotat este de :77 -!onform OND*961.
d. Caracteristicile poluan8ilor e*acua8i :n aer de utila(ele te4nologice
La toate etaele a ro!esului de termo#alorifi!are a de,eurilor mena2ere solide" u&ina de
termo#alorifi!are resuune eli%erarea rafului $n timul des!r!rii gunoiului" us!rii ,i arderii
materialelor" emanrii de &gur i !enu,ei &%urtoare" et!.
Din !utoare rin e!Biamentul de !ontrolul al olurii se emit $n aerul atmosferi!( su%stane
solide" li!Bide ,i ga&oase de ardere" roduse !a( raful" dio;idul de a&ot ,i o;i&ii de sulf"
mono;idul de !ar%on" fluor ,i a!idul de !lor" metale grele" Bidro!ar%uri oli!i!li!e aromati!e"
dio;ine ,i furani.
+al!ulele ni#elului olurii !u emisii atmosferi!e se efe!tuea& $n fun!ie de !on!entraiile de
fond a u&inei de termo#alorifi!are a de,eurilor mena2ere solide entru dou linii indeendente de
ardere. Au fost efe!tuate e %a&a datelor iniiale a !omaniei din Italia e surse de oluare.
Dn urma !al!ulelor efe!tuate au fost determinate !on!entraiile ma;ime de oluani $n stratul de
surafa a atmosferei la limita R'@" la graniele !u &ona lo!ati#" a fost identifi!ate sursele !are
dau !ontri%uii ma;ime la ni#elul de oluare. >alorile ma;ime ale !on!entraiei de su%stane
no!i#e entru &onele lo!ati#e nu de,es! 7"/9 +MA -!on!entraia ma;im admisi%il1" la
grania dintre R'@ 4 7"9 +MA. De,irea de !on!entraii ma;ime admisi%ile entru ori!are
dintre su%stanele oluante nu a fost deistate.
Emisiile totale anuale de oluani $n atmosfer !onstituie 37"96/ tone e an la !aa!itate
ma;im.
Dn total $n atmosfer se emit .9 oluani" din !are rin!iale * solide -raf1" w`" NO;" @O:"
metale grele" ='A" dio;ine ,i furani.
e. /eter;inarea in<luen8ei surselor de poluare asupra strii at;os<erei
+onform !al!ulelor efe!tuate" disersia oluanilor $n aerul atmosferi! !onform rogramului
zGarant*.} a fost determinat influena emisiilor la starea de oluare a atmosferei la limita
&onelor de rote!iei sanitare ,i &onei lo!ati#e.
+al!ulul a fost f!ut luFnd $n !onsiderare osi%ilitatea a! iunii simultane a ro!eselor
teBnologi!e" re!um ,i !onform fundalului e;istent -s!risoarea ser#i!iului =idrometeoI Nr.
867*86:M73 din 7/.70.:7.71.
+al!ulul !on!entraiilor ma;ime de su%stane no!i#e la ni#elul solului se efe!tuea& $n / un!te
de !ontrol la limita &onelor R'@ ,i &onelor lo!ati#e( !u mun. +Bi,inu" s. Eu%uie!i. ,i !u s. E$!.
+al!ulele ni#elului de oluare a aerului !u emisiile de la C&ina de termo#alorifi!are a de,eurilor
mena2are solide au fost efe!tuate luFnd $n !onsiderare a!ti#itatea de dou linii de teBnologie" e
%a&a de materialului re&entat de !tre @JR zIngineering +onsulting } @RL" Italia.
Anali&a de emisie a su%stanelor no!i#e $n aerul atmosferi! a artat urmtoarele(
O%ie!tul roie!tat re#ede surse de oluare organi&ate ,i neorgani&ate" surse staionare ,i surse
mo%ile de oluare. A!estea in!lud(
Sursele organi+ate de poluare4
+o,ul de fum entru e#a!uarea roduselor de ardere a de,eurilor mena2ere solide
!a&anului de in!inerare" sursa ? .)
+o,ul de fum entru e#a!uarea roduselor de ardere a de,eurilor mena2ere solide
!a&anului de in!inerare" sursa. ? :)
Sursele "obile neorgani+ate de e"isii4
+ir!ulaia #eBi!ulelor $n teritoriu -de li#rare a de,eurilor ,i transortarea de !enu, ,i
&gur1" sursa ?8)
De la sursele indi!ate de mai sus $n aerul atmosferi! se dega2 .9 tiuri de oluani" denumirea"
!lasa de eri!ol ,i +MA sunt re&entate $n ta%elul. 0*..
Efe!tul de sumare au urmtoarele su%stane(
dio;id de sulf dio;id de a&ot)
dio;id de sulf lum%)
dio;id de sulf Bidrogen de fluor)
dio;id de sulf ni!Bel)
+ara!teristi!ile !antitati#e ,i !alitati#e ale emisiilor" re!um ,i arametrii a tuturor surselor sunt
enumerate $n ta%elul nr.QQ. Amlasarea sursele de emisii este re&entat $n s!Bema lanului
general -se ane;ea&1.
<. ara;etrii de calcul a cantit8ilor concentra8iilor poluan8iilor de supra<a8
+al!ulul disersiei de oluani $n aer este efe!tuat $n !onformitate !u metodologia a!tual OND*
96 ri#ind rogramul '+ HGarant 3f:m*7:.:779I" ela%orat de HN'O +omania GarantI
!ertifi!at de !onformitate @tandard de @tat a Rusiei ? `ww RC.ME:7.=7.0.< din 7:. 78.
:77<. Dn !al!ule" au fost utili&ate urmtoarele date iniiale(
Ja%elul nr.QQ. +etodolo6ia calculului dis)ersiei
@istema de !oordonate +onform master lan
'arametrii de %a& de !al!ul a dretungBiului" m 67776777
+oordonatele !entrului de !al!ul a terenului u&inei $n !onformitate !u
sistema de !oordonate" m
{S7 S7
'asul de !al!ul a grilei" m :37
CngBiul HDeltaI $ntre dire!ia nord ,i a;a a%s!is -`{1" grade 03
+oefi!ientul regional a stratifi!rii temeraturii atmosferi!e \S:77
+oefi!ientul reliefului teritoriului .
'asul dire!iei #Fntului" $n grade .7
+ifra rous a !elor mai mari !on!entraii 8
>ite&a !al!ulat a #Fntului 3P asigurate" mMs 9
Jemeratura !al!ulat a aerului $n!on2urtor" 7w :<"9
+oefi!ientul de sedimentare a arti!ulelor oluante rimite $n !onformitate
!u `a*96" _.:.3.
*
+al!ulul disersiei oluanilor $n atmosfer a fost efe!tuat luFnd $n !onsideraie emisiile ma;im 4
admisi%ile ,i osi%ilitatea simultan a etre!erii ro!eselor" $nsoit de eli%erare a emisiilor
no!i#e.
+al!ulul !on!entraiilor ma;ime de su%stane no!i#e la ni#elul solului se efe!tuea& $n nou
un!te de !ontrol la limita &onelor R'@ ,i la limita &onelor lo!ati#e.
la grania normati# a R'@ $n !ea mai aroiat &on re&idenial -str. Mun!esti1" $n
dire!ia sud*#esti! a fost adotat un!tul de estimare ? . !u !oordonatele 5S *8<7" S
0/7)
la grania normati# a R'@ a !elei mai aroiate &one lo!ati#e -str. +alea Easara%iei1"
amlasat $n dire!ia nord*#est" a fost adotat un!tul de estimare ? : !u !oordonatele
5 S *.77" S 9:7)
la grania normati# a R'@ $n artea !elei mai aroiate &one re&identiale -satul
Eu%uie!i1 situat $n dire!ia esti!" a fost adotat un!tul de estimare ? 8 !u
!oordonatele 5 S 367" S .:7)
la grania normati# a R'@ $n artea !elei mai aroiate &one re&ideniale -satul E$!1
amlasat $n artea de sud * est" a fost adotat un!tul de estimare ?0 !u !oordonatele
5 S *87 " S .:7)
un!tul de estimare ?3 4 !ea mai aroiat &on lo!ati# - satul E$!1 situat $n dire!ia
sud*esti! !u !oordonatele 5 S */7" S 377)
un!tul de estimare ?6 * !ea mai aroiat &on lo!ati# -satul Eu%uie!i1 amlasat $n
dire!ia esti! !u !oordonatele 5 S .::7" S *377)
un!tul de estimare ? < * !ea mai aroiat &on lo!ati# -str. Mun!e,ti1 amlasat $n
dire!ia de sud*#est cu !oordonatele 5 S *3:7" S 3:7)
un!tul de estimare ? 9 * !ea mai aroiat &on re&idenial -str. Grdina Eotani!a1
situat $n nord*#est !u !oordonatele 5 S *807" S /97)
un!tul de estimare ? / * !ea mai aroiat &on re&idenial -str. Mun!e,ti1 situat $n
dire!ia nordi!" !u !oordonatele 5 S /:7" S .777)
+on!entraiile ma;ime a oluanilor $n stratul de surafa a atmosferei ,i $n un!tele de estimare
e %a&a !al!ulului de disersie sunt re&entate $n ta%elul 8.
wal!ulele de oluani au artat ! !on!entraia ma;im la $nsumare e gru -dio;id de a&ot ,i
dio;idul de sulf1 !onstituie 7"/9+MA. 'entru alte su%stane oluante luate $n !onsiderare
!on!entraia ma;im de,it nu este deistat. 'entru toate gruurile de sumare ,i de oluani la
grania de R'@ ,i $n &ona re&idenial de,iri nu se !onstat.
Gradul de ima!t al o%ie!tului roie!tat la oluarea atmosferei" !ara!teri&at rin arametrul
zd}" ,i #aloarea ma;im a su%stanei %en&-a1iren este 969<7 m8Mse!. 'rin urmare" o%ie!tul
roie!tat se refer la gradul 8 de ima!t asura aerului atmosferi!.
ropunerile pentru sta"ilirea ;axi;elor ad;isi"ile ale e;isiilor KEL,L
'e %a&a re&ultatelor !al!ulelor de disersie $n atmosfer a emisiilor surselor e;aminate se roun
!a standarde ELA entru surse. Datele sunt re&entate $n ta%elul 0. @!Bim%rile re!oni&ate a
strii mediului" ser#es! !a re&ultat al reali&rii o%ie!telor lanifi!ate ,i tiurilor de a!ti#itate.
g. E;isiile :n aerul at;os<eric
'ro!esul teBnologi! !e du!e la oluarea aerului atmosferi! !u emisii ro#enite de la sursele
organi&ate !e emit !a re&ultat al a!ti#itii u&inei de termo#alorifi!are a de,eurilor mena2are
solide !u dou linii teBnologi!e indeendente. Numrul estimat de oluani e#a!uate $n
atmosfer din a!este surse !onstituie :"703 g M se! Fn la 37"86/ tone M an -$n!r!area ma;im a
!utoarelor" lu!ru 9<67 ore e an1
@O: * #aloarea !al!ulat a hmisiilor 7"379 gMse! ,i .8".69 tone M an -entru $n!r!area
ma;im a !utoarelor" lu!ru 9<67 ore e an1.
wO * #aloarea estimat a hmisiilor 7"379 gMse! ,i .8".69 tone M an -entru $n!r!area
ma;im a !utoarelor" lu!ru 9<67 ore e an1.
NO; * #aloarea estimat a emisiilor 7"<. gMse! ,i .9"070 tone M an -entru $n!r!area
ma;im a !utoarelor" lu!ru 9<67 ore e an1.
+enu,a * #aloarea estimat a emisiilor 7"..0 gMse! ,i :"6:9 toneMan -entru $n!r!area
ma;im a !utoarelor" lu!ru 9<67 ore e an1.
N+. * #aloarea estimat a emisiilor 7"..0 gMse! ,i :"6:9 toneMan -entru $n!r!area
ma;im a !utoarelor" lu!ru 9<67 ore de mun! e an1.
=F * #aloarea estimat a emisiilor 7"7.. gMse! ,i 7":6: toneMan -entru $n!r!area
ma;im a !utoarelor" lu!ru 9<67 ore e an1.
Metale grele * #aloarea estimat a emisiilor 7"770: gMse! ,i 7"73 toneMan -entru
$n!r!area ma;im a !utoarelor" lu!ru 9<67 ore e an1.
='A * #aloarea estimat a emisiilor 7"777. gMse! ,i :"68 .7*6 toneMan -entru
$n!r!area ma;im a !utoarelor" lu!ru 9<67 ore e an1.
Dio;ine ,i furani * #aloarea !al!ulat de emisii ."7. .7*/ gMse! ,i :"6: .7*9mMan
-entru $n!r!area ma;im a !utoarelor" lu!ru 9<67 ore e an1.
rincipale surse ;o"ile de poluare Ktransport7 etcL5
Ji surs * transortul de gunoi.
>olumul total al oluanilor -g M t M an1( 7"78 g M se!" 7.0/9 tone M an
4. /eeuri
~iul de de,euri -industriale" agri!ole" de u& !asni!" radio*a!ti#e" et!.1 ,i !lasifi!area lor.
La arderea $n !utoare a de,eurilor mena2ere solide se o%ine &gur i !enu," !are sunt
e;ortate !tre $ntrerinderea de !amioane1.
'ro!esul teBnologi! de rodu!ere a de,eurilor * in!inerarea de,eurilor mena2ere solide $n
!utoare.
+antitatea de de,euri -tone M an1 * #aloarea anual la formarea de &gur ,i !enu, a2unge
la 99 <37 tone M an - la sar!in ma;im a !utoarelor" 9<67 ore lu!rtoare e an1.
Metoda de utili&are a de,eurilor. +enu,a !are re&ult la arderea de,eurilor solide $n !utor
,i oate ser#i !a aditi#i minerali la materie-fain1 rim $n rodu!ia de !lin!Ber la
u&inele de !iment.
i. 9go;ot i *i"ra8ii
@ursele rin!iale de &gomot $n mediu $n!on2urtor roduse $n urma a!ti#itii a u&inei de
termo#alorifi!are a de,eurilor mena2are solide este instalarea unui generator de ga&e entru
generarea energiei e teritoriu. @taia de eurare a aelor re&iduale muni!iale din mun.
+Bi inu este format din(
E!Biament teBnologi!)
Generator ele!tri!)
>entilator suflare)
Autotransortul -!amioane1.
Rgomotul generat de sursele de &gomot !onstant sa estimat la ni#elul resiunii a!usti!e. +onform
datelor din a,aort" ni#el de resiune a sunetului generat de un generator ele!tri! la o distan
de .m !onstituie 98dEA.
Ja%elul nr.QQ. Caracteristicile de ;6o.ot ale surselor
Sursa de Ego;ot
Ni*elul presiunii Ego;otului
pe liniile de <rec*en8 a octa*elor7 ME
JH &$D $D% D%% &%%% $%%% F%%% C%%%
r." generator ele!tri! de !urent
alternati#
* * * * 98dE\ * * *
r:" utila2 teBnologi! * * * * <3dE\ * * *
r8" auto%as!ulante de mare tona2 * * * * 63dE\ * * *
r0" #entilator << dE\
(. Cerin8ele nor;ati*e
Ni#elul ma;imal admisi%il a &gomotului ,i ni#elul resiunii &gomotului $n teritoriul selite% se
sta%iles! !onform w :.:.0M:...9.36:*/6( H'oluarea foni! la lo!ul de mun!" e teritoriul
!ldirilor de lo!uit ,i u%li!e" re!um ,i e teritoriile !onstru!iilor !u destinaie lo!ati#I sunt
re&entate $n ta%elul nr.QQ.
Ja%elul nr.QQ. "ivelul ;6o.otului
1"iectul protec8iei
Ni*elul presiunii Ego;otului pe liniile de
<rec*en8 a octa*elor7 ME
Ni*elul
sunetului7
d',
JH &$D $D% D%% &%%% $%%% F%%% C%%% Ec*. NOxi;
Jeritoriul megie, !ldirilor lo!ati#e
de la <77 la :877
<3 66 3/ 30 37 0< 03 00 33 <7
Not( Normele ma;imal admisi%ile a &gomotului e ne!esar de introdus o !ore!tare 4 3dE al &gomotului
$n urma utila2ului teBnologi!.
Not( Rona de rote!ie sanitar este de 377m.
A. -suri de rotec ie 0;potri*a 9go;otului
Instalarea e!Biamentului teBnologi! $n &one i&olate i a generatorului ele!tri! $ntr*o
!ar!as i&olatoare !are redu!e ni#elul &gomotului $n !onformitate !u normati#ele
+omunit ii Euroene :777M.0Mvw)
Instalarea amorti&atoarelor de &gomot $n ea#a de e aament a motor*generatorului)
Dntrirea !aa!it ii de i&olare a!usti! a !ldirilor unde se afl motor*generatorul(
o ere ii de !rmid !u grosimea de 3:7 mm
o u ile formate din 8 l!i de o el !u grosomea de :":*8 mm" strat de nisi :7 mm"
fi%r de sti!l 0. mm i !au!iu! 0 mm) straturile tre%uies! i&olate rin f$ ii de
!au!iu! oros.
'relu!rarea interioar a ere ilor !u material de i&olare foni!
'lantarea &onelor #er&i entru rote! ie $motri#a &gomotului
Regim de lu!ru :0 ore
l. Calculul acustic
'entru identifi!area ,i e#aluarea ni#elurilor a,tetate de resiune a!usti! asura teritoriilor
!aselor adia!ente se efe!tuea& !al!ulul a!usti! $n !onformitate !u N+M E.7:.70 * :776
'rote!ia $motri#a &gomotului din formula(
'entru determinarea ni#elului de resiune sonor(

+ = lg .7
.777
lg .7 lg .3
. .
r
r L L
=
> ? >

"
unde(
LX 4 !ara!teristi!a sursei de &gomot.
.3 lg r 4 diminuarea ni#elului de resiune a!usti! rin distan .
.7 lg 4 fa!torul de dire!ti#itate.

.777
r
=

Atenuarea sunetului $n atmosfer.


.7 lg * ungBiul sa ial de disersie a &gomotului.
L! 4 redu!erea &gomotului $n !alea sti!lei i altor amorti&atori" et!.
Ja%elul nr.QQ. Calculul acustic al nivelului a te)tat de )resiune acustic )rovenit de la
ec7i)a.entele te7nolo6ice
Etapele calculului
)rec*en8a geo;etric ;edie a liniilor octa*ei7 49
JH &$D $D% D%% &%%% $%%% F%%% C%%%
. : 8 0 3 6 < 9 /
LX.
LS98dE
.3 lg r
*0.
.7 lg
7
.777
r
=

7 7 7 7 7 7 7 7
.7 lg
* * * * *3 * * *
L!" $ngrdirii * * * * *06 * * *
Lb~ * * * * 7 * * *
L" admis 6: 3: 00 8/ 83 8: 87 :9
Ja%elul nr.QQ. Calculul acustic al nivelului a te)tat de )resiune acustic )rovenit de la
ec7i)a.entele te7nolo6ice
Etapele calculului
)rec*en8a geo;etric ;edie a liniilor octa*ei7 49
JH &$D $D% D%% &%%% $%%% F%%% C%%%
. : 8 0 3 6 < 9 /
LX. LS<3dE
.3 lg r *0.
.7 lg 7
.777
r
=

7 7 7 7 7 7 7 7
.7 lg * * * * *3 * * *
L!" $ngrdirii
* * * * *06 * * *
Lb~ * * * * 7 * * *
L" admis 6: 3: 00 8/ 83 8: 87 :9
Ja%elul nr.QQ. Calculul acustic al nivelului a te)tat de )resiune acustic )rovenit de la
ventilator su5lare
Etapele calculului
)rec*en8a geo;etric ;edie a liniilor octa*ei7 49
JH &$D $D% D%% &%%% $%%% F%%% C%%%
. : 8 0 3 6 < 9 /
LX. LS<<dE
.3 lg r *.9
.7 lg 7
.777
r
=

7 7 7 7 7 7 7 7
.7 lg * * * * *3 * * *
L!" $ngrdirii
* * * * *06 * * *
Lb~ * * * * 9 * * *
L" admis 6: 3: 00 8/ 83 8: 87 :9
Ja%elul nr.QQ. Calculul acustic al nivelului a te)tat de )resiune acustic )rovenit de la
autotrans)ort @ca.ioaneA
Etapele calculului
)rec*en8a geo;etric ;edie a liniilor octa*ei7 49
JH &$D $D% D%% &%%% $%%% F%%% C%%%
. : 8 0 3 6 < 9 /
LX. LS63dE
.3 lg r *:.
.7 lg 7
.777
r
=

7 7 7 7 7 7 7 7
.7 lg * * * * *3 * * *
L!" $ngrdirii * * * * *.6 * * *
Lb~ * * * * :9 * * *
L" admis 6: 3: 00 8/ 83 8: 87 :9
L\ sumar S 7*7*9*:9S:9gs\
Literatura(
w^d II*.:*<<)
ba[ 30 <:77. 4 93)
w ::0M:.936:*/6)
Dndrumarul roie!tantului.
ConcluEie5
@oluiile * msuri re#a&ute ri#ind minimi&area &gomotul" asigurarea un ni#el de &gomot
ma;im admisi%il $n limita R'@. Oerarea instalaiei de in!inerare DM@ nu #a s!Bim%a situaia
a!usti! $n &on rese!ti#.
;. Radioacti*itatea i a radia8ia electro;agnetic
Dn ro!esele teBnologi!e nu ar tre%ui s fie utili&ate diso&iti#e !are !onin elemente radioa!ti#e.
Dn se!ia de sortare e transortoare de sortate a de,eurilor mena2ere solide tre%uie s fie instalate
sen&ori de !ontrol entru e;unerea la gradul de radiaie. @urse sulimentare radioa!ti#e ,i
radiaii ele!tromagneti!e $n roie!tul de !onstru!ie a u&inei de termo#alorifi!are a de,eurilor
mena2ere solide nu sunt re#&ute.
n. /escrierea co;plet i e*aluarea i;pactului asupra aerului at;os<eric
Des!rierea soluiilor alternati#e re!oni&ate -sau teBnologi!e * lo!ali&area geografi!" ti de
teBnologie1" alternati#e relati#e -$n !a& de refu& de reali&are a roie!tului" $n !a&ul nul a
ima!tului asura mediului $n timul imlementrii roie!tului" !ea mai %un alternati# entru
mediu rin reali&area de roie!t1 ,i !omararea lor( Cni!a soluie alternati#" este renunarea la
roie!tul de constru!ie a D'DM@.
5r"rile Ecologice4
$m%untirea semnifi!ati# a strii mediului nu se #a reali&a.
5r"rile Econo"ice4
din moti#ul ma2orrii !osturilor la etrol" !ontinu !re,terea !Beltuielelor entru
transortul de,eurilor mena2ere solide la oligonul de de,euri de ti des!Bis !u defi!it
mare de satiu.
5r"rile Sociale4
ora,ul nu #a rimi sulimentar !Fte#a &e!i de lo!uri de mun!.
+ele mai aroiate &one re&iden iale sunt situate la o distan de 7.66 Am de la !o,urile de fum
de la !utoarele de ardere a de,eurilor $ntr*o dire!ie sud*#est. La unerea $n ali!are a
roie!tului rous la u&in se #or $nregistra surse adugtoare de emisii $n aer" atFt organi&ate"
!Ft ,i neorgani&ate. Geofa!torii -geologi!i" Bidrologi!i" toografi!i" seismi!i" de ero&iune ,i
alune!rile de teren1. 'ro!ese fi&iologi!e ,i fenomene ad#erse -alune!ri de teren" rigole1 e
teren ,i $n aroierea a!esteia nu sunt deistate.
Flora ,i fauna -di#ersitatea se!iilor" re!um ,i se!ii rare ,i e !ale de disariie 1 $n &ona de
influen a u&inei nu sunt. E!osistemele ,i land,afturile lo!ale sunt sta%ile. Masi#ele mari de
dure ,i fauna sal%ati! nu se $n!adrea& $n &ona de influen.
o. ,lte co;ponente
+ara!teristi!ile de a,e&ri ur%ane" !ara!teristi!a fun!ional ale &onelor su%ur%ane( ora,ul
+Bi,inu este !aitala Reu%li!ii Moldo#a !u o oulaie de mai mult de 677 de mii de oameni.
Intrerinderile industriale sunt rere&entate $n &on de !tre !omaniile mari" mi2lo!ii ,i
$ntrerinderile mi!i. +ea mai mare $ntrerindere $n aroiere este o fa%ri!a de materiale de
!onstru!ie Ma!onI. @atele din aroiere sunt Eu%uie!i i E$!" !u o oulaie total de
aro;imati# 3.777 de oameni" i aar in &onelor su%ur%ane" !u ma2oritea surafeelor agri!ole.
Masi#e mari de dure ,i fauna sal%ati!a nu se $n!adrea& $n &ona de influen.
Dimensiunea normati#elor sanitare de rote!ie entru &ona data !u o !aa!itate de roie!tare de
863 de tone de de,euri mena2ere solide e an este $n !onformitate !u +=*:03 <. 377 m. Limitele
aro%ate a R'@ de &onele re&ideniale se afl la distan !u s.E$! 077 m" !u s. Eu%uie!i /77 de
metri" !u eriferia ora,ului +Bi,inu * la .33 m. o%ie!te de rote!ie se!ial -sitalele" de ta%ere
entru !oii" et!1 $n !adrul R'@ nu sunt.
Monumente istori!e ,i !ulturale lises! $n &ona de influen a sta iei de eurare a aelor
re&iduale. Des!rierea !omlet a influenei re!oni&ate asura mediului -efe!te dire!te" indire!te"
se!undare" e termen s!urt" temorare" ,i ermanente1 ,i e#aluarea gradului lor sunt redate $n
!ontinuare.
I"pactul asupra populaiei4
Ris!ul de $m%oln#ire" ima!tul so!ial ,i e!onomi!(
+onstru!ia u&inei de termo#alorifi!are a de,eurilor solide nu #a du!e la un ris! !res!ut de
$m%oln#ire a oulaiei situate $n aroiere. +al!ulele de disersie de su%stane no!i#e $n
atmosfer arat ! R'@ nu se #a s!Bim%a $n dire!ia de !re,tere ,i #a fi lasat $n limitele
teritoriului instalaiilor de tratare a aelor u&ate muni!iale" la limita !on!entraiilor !al!ulate de
su%stane oluante" !e nu de,es! normele sanitare. Astfel" a,e&rile umane" re!um ,i
amlasarea re&ent nu re&int o &on de ima!t a!ti# a u&inei de relu!rare termi! a DM@.
Daune osi%ile !a urmare a reali&rii roie!tului ,i tiurile de a!ti#ite(
+a re&ultat al a!ti#itii rouse" dauna osi%il este !re,terea !antitii de emisii $n atmosfer"
!are #or fi !omensate rin ta;a entru fondurile de mediu -Fonduri E!ologi!e1 entru oluarea
sulimentar.
Fa!torii de redu!ere a !onfortului de a trai a oulaiei(
Deteriorarea semnifi!ati# a aerului din aroierea a,e&rilor umane" ,i mai ales de,irea
!erinelor sanitare nu se re#ede.
I"pactul asupra ecosiste"elor$ co"ponentele lor &i )uncionalitatea4
Ima!tul asura !limei ,i a !alitii aerului(
o >olumul ,i !on!entraia emisiilor ,i ima!tul a!estora asura e!osistemele de la
distane #ariate de la sursa de emisie.
+al!ulele estimate a !on!entraiilor ma;ime de surafaa du reali&area roie!tul din aroierea
&onelor lo!ati#e la limitele R'@ $n fun!ie de oluare de fond sunt re&entate $n ta%elul 8.
>alorile ma;ime de limit $n &onele re&ideniale sunt(
@u%stane ga&oase la sumare gru de @O: NO: * 7"/9+M\.
'entru alte su%stane #alorile sunt semnifi!ati# mai 2oase de!$t !ele a!!eta%ile.
o Efe!tele semnifi!ati#e sen&oriale. Lises!.
o Alte efe!te asura !limei ,i a aerului atmosferi!. Influen adugtoare lise,te.
o O%ie!te de rote!ie ale naturii. Ima!t nu re&int.
o Ima!tul $n urma deo&itrii a de,eurilor. La arderea de,eurilor menagerie solide
se eman !enu," !are rere&int un adaos mineral $n timul arderii de !lin!Ber.
Ima!tul asura florei si faunei( inBi%area ,i ierirea animalelor ,i lantelor" degradarea
Ba%itatelor. Efe!tele sulimentare sunt a%sente.
Ima!tul asura e!osistemelor. Efe!tele sulimentare sunt a%sente.
I"pactul asupra siste"elor antropogene$ a co"ponentelor &i )uncionarii lor4
Ima!tul asura !ldirii" monumentelor de arBite!tur i arBeologi!e" alte a!ti#e
!ororale. Efe!tele sulimentare lises!.
Ima!tul asura #alorilor nemateriale !ulturale -tradiiii lo!ale" et!.1 Ima!tul negati#
lise,te.
Deteriorarea sau disariia o%ie!telor geologi!e rote2ate ,i aleontologi!e. Dn &ona de
influen a intrerinderii de mai sus. Lises!.
I"pact asupra structurii &i utili+arii )uncionale a teritoriului4
Jrafi! -drumurile lo!ale" autostra&i" !i fero#iare" aerian ,i !ile na#iga%ile1. Ima!tul
adugtor nu este.
Ima!tul de !onstru!ie ,i a a!ti#iti !one;e -$n !onstru!ia de drumuri noi" lu!rri de
inginerie"!onstru!ia de lo!uine" et!.1 +onstru!ia u&inei nu #a a#ea un ima!t negati#
asura stru!turei fun!ionale a &onei de amlasare"din moti#ul !a nu e;ist re#i&iuni
entru !onstru! ia unor drumuri noi ,i lo!uine $n &ona rese!ti#.
De&#oltarea infrastru!turii aso!iate. Nu se resuune.
Ima!t asura #alorilor esteti!e a teritoriului. Lise,te.
Ima!tul asura !alitii de eisa2e de agrement. Lise,te.
Alte e)ecte4
Ima!tul asura %iotei. Efe!tele sulimentare lises!.
Ima!tul de &gomot ,i radiaii. Efe!tele sulimentare lises!.
Alte efe!te asura mediului. Lises!.
Scar "a6or de i"pact asupra peisa6elor' Nici unul'
Des!rierea a!iunilor rouse entru re#enirea" $nlturarea" limitarea la minimum ,i
!omensarea ima!tul negati# asura mediului.
Planuri regionale de "ediu'
Lises!.
Alte aciuni'
C&ina lanifi! $n lus o serie de a!ti#iti $n asanarea ,i $n#er&irea teritoriului. Des!rierea
msurilor oerati#e entru redu!erea ris!ul de a!!idente osi%ile ,i a efe!telor nere#&ute
asura mediului. @!Bema de monitori&are ,i de !ontrol al !alitii mediului" ,i a lanurilor de
anali&e eriodi!e de mediu" e o erioad de fun!ionare a o%ie!tului ,i unerea $n ali!are a
a!ti#itilor. Dn legtur !u a!ti#itatea lanifi!at la u&in" adugator la monitori&area lanifi!at
a emisiilor" desf,urarea !rora se reali&ea& e o %a& !ontra!tual !u organi&aii se!iali&ate"
tre%uie s fie instalate e!Biamente moderne entru efe!tuarea anali&elor ga&elor de ardere
e#a!uate din !o,urile de fum ,i msurarea !oninutului de ul%eri $n susensie" =+l" =F" +O"
NO:" @O:. 'entru monitori&area oerati# ,i $nlturarea $n tim s!urt a e#entualelor ro%leme $n
a!ti#itatea instalaiilor de urifi!are emisiilor oluante" a%ateri de la regimurile teBnologi!e #a fi
ne#oie de ro!urarea unui diso&iti# ortati# entru a !ontrola !oninutul ingredientelor
rin!iale ale emisiilor $n aer.
Des!rierea metodelor de rogno&" rin!iiile de %a&" ali!ate la e#aluarea ima!tului" re!um
,i modalitile de o%inere a unei rogno&e reale a !alitii mediu $n &ona roie!tului rous.
're#i&iunile strii aerului atmosferi! entru erioada lanifi!at" se imlementea& e %a&a
metodelor e;istente de !al!ul a !on!entrailor de oluani din atmosfer -OND * 961" !u utili&area
de softare HGarant * .I une $n ali!are a!east metod. E#aluarea ni#elului de in!ertitudine a
rin!ialelor tiuri.
Ni#elul a,tetat" reali&at rin metoda `a 96" !onstituie :3P din #alorile !al!ulate.
p. ConcluEii <inale
E#aluarea strii a aerului atmosferi!" a fost efe!tuat $n legtur !u !onstru!ia lanifi!at a
u&inei de termo#alorifi!are a de,eurilor solide" !are a demonstrat ! una dintre rin!ialele
!omonente ale mediului" e;us la efe!tele de oluare la momentul unerii $n ali!are a a!estui
ti de a!ti#itate este aerul atmosferi!. 'ro%a%il oate fi doar o ne $nsemnat $nrutire a !alitii
lui $n limitele normelor sanitare admisi%ile.
J. C,I.1L!L RES!RSE ,C+,.ICE
a. Caracteristici introducti*e
Reu%li!a Moldo#a este o ar mi! -88977 Am:1 !u o oula ie de 08:7777 de lo!uitori
-informaia datea& din 7..7...//<1. ara este situat $n %a&inul Mrii Negre" $ntr*o &ona a
Euroei de sud*est !u defi!it de umiditate ,i" rin urmare" este relati# sra! $n a.
'rin!ialele resurse de a se afl $n rFurile de frontier -!ir!a :M8 din #olumul total1. Resursele
disoni%ile entru folosina !onstituie <":. Am8Man o%i,nuit -mediu1" 6"7 Am8Man se!etos ,i 0"3
Am8Man foarte se!etos. La a!est !al!ul se adaug !otele e!ologi!e de a ale rFurilor Nistru 4
:"3"Am8 ,i 'rut 4 7"9 Am8. Astfel" Reu%li!a Moldo#a disune $n mediu de :.. mii m8 resurse
a!#ati!e la . Am: de surafaa ,i .987 m8 e !a de lo!uitorMan.
.a"elul nr.###. Resursele ;edii de ap :n Repu"lica -oldo*a
Categoria de resurse A;H :n ;ediu =
RFuri interioare ."8. .9":
RFuri de frontier 0"9 66"6
In!lusi#(
Nistrul 0". 36"/
'rutul 7"< /"<
Ae su%terane .". .3":
.otal B7$& &%%
Aro;imati# 36P din surafaa total a rii este drenat de rFul Nistru" ,i 36P din oulaia
rii lo!uie,te $n a!east regiune. Nistru !are are lungimea de .837 Am ,i o surafa de drena2 de
<:.77 Am: ,i un de%it de s!urgere multianual de .7"<"Am8 -Eender1 este flu#iu de frontier ,i
utili&area aei lui se reglementea& $n %a&a a!ordului %ilateral !u C!raina. 'rutul !u lungime de
/6< Am" o surafa a %a&inului Bidrografi! de :<377 Am: ,i are de%it de s!urgere medie
multianual de :"/ Am8 -+aBula1. Am%ele rFuri i&#ors! din munii +arai $n C!raina.
ara are relief deluros" !u !Fmii de ste semiaride la sud ,i o !lim us!at. Jemeratura medie
anual os!ilea& $ntre 97+ ,i .77+. 're!iitaiile !ad neuniform ,i s*a !al!ulat ! e
ar!ursul ultimilor 37 de ani" 0"3 ani din fie!are .7 au fost ani se!eto,i -!antitatea de re!iitaii
!onstituind mai uin de /7P din norm1.
Folosirea mFntului -.//31 se efe!tuea& $n felul urmtor( mFnt ara%il !ulti#at * 60"7P"
mFnt ara%il ne!ulti#at * .:"7P" terenuri suuse inundaiilor 4 :":P" teritoriul o!uat de
!onstru!ii * .:":P" masi#ele forestiere 4 /"6P.
7ilanul de ap al Republicii Moldova
Moldo#a este amlasat $ntr*o regiune unde !ad re!iitaii insufi!iente ,i disune de resurse de
a limitate. +ara!teristi! entru formarea resurselor de a este #aria%ilitatea are!ia%il $n
teritoriu. 're!iitaii medii anuale !onstituie 8<7 mm la sud ,i 367 mm la nord. Anali&$nd ultimii
37 de ani" !onstatm ! 07P din ei sunt ani $n !are au fost $nregistrate se!ete medii ,i moderate
-<7P ,i /7P de re!iitaii1" 0P !onstituie anii $n !are au a#ut lo! se!ete gra#e -!&Fnd mai
uin de re!iitaii din norm1.
O alt !ara!teristi! esenial a regimului aelor este #aria%ilitatea foarte ronunat $n tim.
Ma2oritatea re!iitailor !ad su% form de loaie $n anotimurile !alde ale anului ,i numai !!a
.7P din !antitatea lor !ad su% forma de ninsoare. @unt !ara!teristi!e loile toreniale" a%undente"
uneori $n :0 de ore !ad este :77 mm a.
Anual" entru aro#i&ionarea !u a a tuturor se!toarelor e!onomi!e ale rii ,i entru
alimentarea !u a ota%il sunt ne!esare aro;imati# 8":" mlrd m8 de a" dintre !are : mlrd
m8 sunt !onsumate de +entrala Jermoele!tri! de la +u!iurgani. Restul aei -.": mlrd m81 se
folose,te $n felul urmtor( 68P $n agri!ultur" .3P entru alimentarea !u a a oulaiei" .0P
$n indusreie ,i 9P $n !onstru!ie" entru transort ,i alte s!ouri.
Re&er#ele de a ale Nistrului !onstituie 36P din #olumul total" ale 'rutului 4 .6P" !ele ale
rFurilor mi!i 4 9P ,i aele su%terane :7P -e;ist ,i sursele de ae freati!e din regiunile rurale1.
Precipitaiile
'loile" $n se!ial !ele a%undente -97P1" sunt foarte #aria%ile $n tim ,i saiu. 'ro%a%ilitatea
loilor toreniale de s!urt durat de .*: mmMmin este de 6<P ,o a !elor de :*8 mmMmin 4 de
:6P. 'agu%ele aduse de loile toreniale ot fi !onsidera%ile.
Apele de supra)a
Reeaua Bidrografi! a Reu%li!ii Moldo#a are o lungime total de este .6777 Am !u o
densitate medie de 7"09 AmMAm: -de la 7"90 AmMAm: $n nordul rii Fn la 7".: AmMAm: $n
artea stFng a Nistrului1. RFurile din Moldo#a se #ars $n Marea Neagr ,i !urg de la nord*#est
sre sud*#est.
-Fig.nr. * Reeaua Bidrografi! a RM1.
E;ist 8:77 de rFuri mari ,i mi!i" flu#ii ernmanente ,i temorare" dintre !are doar / sunt mai
lungi de .77 Am. 'Furile mi!i s!ad $n timul #erii" uneori us!ndu*se !omlet. +ele mai mari
inundaii au lo! #ara" $n se&onul loilor toreniale. Reeaua Bidrologi! este format din 0 %a&ine
de s!urgere -fl.Nistru 4 6<P" r.'rut *:0P din surafaa" !elelalte dou %a&ine Bidrografi!e -/P1
sunt ale afluenilor !e se #ars $n flu#iul Dunrea sau dire!t $n Marea Neagr.
Dn RM sunt 3< de la!uri !u o surafaa total de 6:":"Am:. 'redomi! la!urile mi!i !u o
surafaa mai mi! de 7": Am:. Dn afar de la!urile naturale" e;ist aro;imati# 8377 de ia&uri ,i
re&er#oare" !u un #olum total de ."9 Am: ,i o surafa de 888 Am:. Numai .7P din ele au un
#olum de a mai mare de . mln m8 fie!are. Din !ele 9: de re&er#oare artifi!iale" <3 au o
!aa!itate de la . Fn la 3 mln m8. La!urile de a!umulare au fost !onstruite $n ma2oritatea
!a&urilor e rFurile mi!i entru di#erse ne!esiti( irigare" re#enirea ,i !om%aterea re#rsrilor
sau inundaiilor.
Apele subterane
O deose%it imortan o au aele su%terane din straturile a!#ifere freati!e ,i de adFn!ime. Aele
su%terane sunt distri%uite neuniform e tot teritoriul rii. 'rin!ialele re&er#e de a se afl $n
regiunea su%teran a rFului Nistru. 'e msur $ndertrii de rFu s!ad ,i re&er#ele de a
su%terane. Aele su%terane sunt e;trase din straturile formaiunilor !reta!ee ,i siluriane -era
roto&oi!1" din !ele ale formaoinulor neo!ene -era %aden sarmaian de mi2lo!" sarmaian de
mi2lo!" sarmaian suerioar1 ,i din straturile geologi!e meotiane ,i ontiane.
+onform datelor AgeoM e teritoriul reu%li!ii e;ist !ir!a < mii sonde e;loata%ile din diferite
ori&onturi a!#ati!e. Re&er#ele de a ale Reu%li!ii Moldo#a la 7..7..:773 au !onstituit 8083
mii m8M&i" dintre !are aro%ate sunt :.9. mii m8M&i. Dn s!ouri ota%ile ,i mena2ere ot fi
utili&ate :7:7 mii m8M&i. 'entru a!ti#itatea teBni!o*industrial" in!lisi# aele minerale" sunt
aro%ate .6<"3 mii m8M&i.
Apele "inerale
'e teritoriul RM sunt atestate $n re&ent :< tiuri de ae minerale. Din !ele :77 de &!minte de
a des!oerite $n Moldo#a se e;loatea& doar 2umtate. +onsumul de ae su%terane este minor
!omarati# !u alte ri ,i nu de,e,te 07P din !antitatea total. +onform !al!ulelor efe!tuate"
!antitatea total de ae sunterane dul!i ,i srate e;trase !onstituie 8*8": mln m8M&i" dintre !are
."< mln m8 sunt ae de !alitate ota%il.
Consu"ul de ap
+antitatea &ilni! de a ota%il !onsumat $n se!torul re&idenial este de 90/777 m8.
Datele ri#ind folositea aei $n reu%li!a indi! o tendin de s!dere a !onsumului de
a $n diferite se!toare ale e!onomiei naionale. Alimentarea !entrali&at !u a ota%il
!onstituie o ro%lem serioas" deoare!e sursele de a sunt distri%uite neuniform e
teritoriul rii" iar !alitatea aei nu !oresunde standardelor naionale e;istente -Fn $n
re&ent se ali! doar standardele GO@J1" $n se!ial $n !entru ,i la sud" unde a !onine
$n !antiti mari fluor" nitrai" Bidrogen sulfurat ,i alte su%stane to;i!e.
'rin!ialele surse de alimentare !u a ota%il sunt rFurile Nistru ,i 'rut" 677 de i&#oare" 6677
de sondeMuuri forate ,i .:8777 de uuri sate. Dn re&ent aele Nistrului" 'rutului ,i Dunrii
nu satisfa! sta%dardele !alitii aei ota%ile. Aa din rFu oate fi folosit entru alimentare !u
a ota%il doar du o tratere intensi#" !u utili&area metodelor de de!antare" filtrare"
!oagulare" adsor%ie" o;idare ,i de&infe!tare.
Calitatea apei
Dn Moldo#a nu e;ist un sistem uni! de monitori&are a !alitii aei. De monitori&area #alotii
aei se o!u se!iile ministerelor" deartamentelor" !omisiilor.
Aele de surafa se !lasifi! $n 0 !ategorii de !alitate( !ategoria I -%un1" !ategoria a II
-oluare moderat1" !ategoria a III -oluate1 ,i !ategoria a I> -foarte oluate1. +alitatea aei din
Nistru" din la!uri ,i %a&ine este $n general" %un.
1luviul Nistru
+antitatea de su%stane minerale solu%ile !oninute $n a !re,te e msur $ndertrii de
i&#oarele rFului( de la :/7*037 mgMl $n !ursul suerior al Nistrului -Ota!i1 Fn la 863*3<9 mgMl
$n !ursul inferior -Olne,ti1. +omarati# !u anii 37 !oninutul su%stanelor minerale $n aa
Nistrului a !res!ut !u 37P.'entru Nistru ,i entru alte rFuri din Moldo#a este !ara!teristi! gradul
$nalt de tur%iditate a aelor. De e;emlu" $n .//8 gradul de tur%iditate a aei -Olne,ti1 era 06:
mgMl CJ.
'e ar!ursul ultimelor dou de!enii au !res!ut !on!entraiile a&otului ,i fosforului Fn la .7
mgMl ,i" rese!ti#" 7": mgMl. +u toate a!estea. +on!entraiile de a&ot ,i fosfor nu de,es! limitele
standarde sta%ilite entru aa ota%il" dar sunt destul de $nalte ,i ro#oa! eutrofi&area aei. Dn
se!ial eri!olului eutrofi&rii sunt suuse aele din regiunea or.Du%sari. La @oro!a" ,i $n 2osul
!urentului de a" la +amen!a" Eender ,i Jirasol $n a a fost deistat amonia! li!Bid -Fn la
7"< mgMl1 ,i a&ot -Fn la 7": mgMl1" a!este su%stane a!umulFndu*se $n re&ultatul de#ersrii
aelor re&iduale netratate $n sursele de a. Au fost" de asemenea" $nregistrate !antiti mari de
roduse etroliere -7"79 mgMl1" fenoli -7"7: mgMl1 ,i detergeni -7"76 mgMl1.
+on!entraia metalelor grele !oninute de aele Nistrului $n regiunea or.Du%sari este de 077 ori
mai mare de!$t $n susul !urentului de a" iunde !on!entraia de metale grele nu de,e,te
limitele admisi%ile. Dn urma anali&ei %a!teriologi!e a aei Nistrului au fost deistai .".7:*:".8
#iermi !oliformi din fe!ale la .77 ml de a" $n unele !a&uri * :".8*:".0 la .77 ml. Dn general"
rFul Nistru este oluat moderat -!ategoria a II1" dar la !onfluena lui !u rFurile Rut ,i EF! gradul
de oluare !re,te -a2ungFnd a fi de !ategoria a III1.
Ni#elul de oluare a rFului Nistru $n lo!uri de !atare a aei entru utili&are se menine la a!ela,i
ni#el $n ultimii 3*6 ani.
Alte r8uri
Aa din rFul 'rut este $ndeose%i de oluat !u su%stane organi!e" ni#elul de infe!ii mi!ro%iene
este destul de $nalt. Aa din !ele mai mi!i ruri este !alifi!at dret oluat ,i foarte oluat.
Apele subterane (acvi)erele )reatice &i cele de ad8nci"e)
Dat fiind gradul $nalt de minerali&are a aei -:"3*8 g*l1" !oninutul $nalt de fluor -3*.3 mgMl1 ,i
!on!entraiile $nalte de a&ot amonia!al -.3*:7 mgMl1" Bidrogen sulfurat ,i metan -Fn la .7
mgMl1" doar :3P din #olumul total de ae su%terane ot fi utili&ate $n s!ouri teBni!e" fr a fi
efe!tuat tratarea re#enti# a aei. 'Fn la momentul de fa" datorit fatului ! sunt a!oerite
!u straturi rote!toare de sol" aele su%terane de adFn!ime n*au fost gra# oluate $n re&ultatul
a!ti#itilor antroogene.
Din !ontra" aele freati!e sunt suuse unei oluri antroogene foarte intensi#e" $n se!ial !u
nitrai -$n unele lo!uri !on!entraia de nitrai a2ungFnd Fn la .777*:777 mgMl1" sursele
rin!iale de oluare fiind fermele de #ite ,i gosodriile agri!ole" lo!alitile rurale $n !are nu
e;ist sisteme de !anali&are a aelor re&iduale ,i unde are lo! deo&itarea ne!ontrolat a
de,eurilor ,i folosirea ne!ontrolat a $ngr,amintelor minerale. Nu satisfa! standardele sta%ilite
entru !alitatea aei !ir!a 67P din aele su%terane ale Moldo#ei.
+aa!itatea instalaiilor de tratare a aei este de 8/. mln m8 de a ota%il e an" din !are 8.7
mln m8Man se li#rea& rin sistemele !entrali&ate de alimentare !u a. Aa se distri%uie rintr*o
reea !u lungime de 079. Am.
Poluarea apei &i epurarea apelor u+ate
Monitori&area ni#elului de oluare a aelor de surafa din Moldo#a este reli&at de @er#i!iul
=idrometeorologi! de @tat" rin intermediul unei reele !are in!lude 0/ se!iuni de sura#egBere
e .6 rFuri" 6 %a&ine de a!umulare ,i un limanm du 0/ indi!i Bidro!Bimi!i ,i 3 gruuri de
elemente Bidro%iologi!e.
Aele u&ate din se!torul re&idenial -mena2ere1" !ele industriale ,i !ele o%inute $n urma
efe!turii altor a!ti#iti e!onomi!e !onstituie o surs esenial de oluare a aelor de surafa
,i a !elor su%terane. Aroae <7P din lo!uitorii rii sunt !ine!tai la instalaiile muni!iale de
eurare a aelor re&iduale" dar $n ma2oritatea satelor aele se #ars fr a fi eurate. +aa!itatea
total a instalaiilor de eurare a aelor re&iduale este de aro;imati# 637 mln m8Manm !eea !e
resuune fun!ionarea a 83 de instalaii muni!iale !u o !aa!itate total de eurare de
886"3"mln m8Man. Instalaiile sunt roie!tate $n a,a fel" ! s asigure o redu!ere de 67*<7P +EO.
Dn .//8 fun!ionau doar 67P din instalaii ,i nu e;ist ni!i un fel de date ri#ind ameliorarea
situaiei. Anual se eurea& aro;imati# 37 mln m8 de a de a!est fel" din !are !ir!a 97*/7P se
adu! Fn la !erinele sta%ilite.
Dn Reu%li!a Moldo#a" !a ,i $n alte ri" $n aele de surafa sunt de#ersate aele de drena2 ,in
aele o%inute $n urma a!ti#itii din diferite se!toare ale e!onomiei naionale. Dn .//0" $n aele
naturale au fost de#ersate 837 mln m8 de ae oluate ,i de ae u&ate" in!lusi# .9: mln m8 de
ae eurate !e !oresund standardelor !erute" .67 mln m8 de ae eurate insufi!ient ,i 9 mln m8
de ae neeurate ,i ae u&ate !u un gead $nalt de oluare. @ituaia nu s*a ameliorat su%stanial e
ar!ursul ultimelor ani" de,i !ri&a e!onomi! a !ondus la redu!erea !antitii aelor u&ate
industriale. Dn a!ela,i tim a s!&ut efi!iena eurrii aelor u&ate ,i ali indi!i" deendeni de
in#estiii.
Lu!rrile agri!ole influenea& $n mare msur starea mediului din Moldo#a. Dn .//0 entru
irigarea a este 8.7777 Ba de mFnt au fost folosite 6:. mln m8 de a. Dn .//3 surafaa
mFntului irigat s*a redus la .<7777 Ba" irigaia rin ul#eri&are s*a folosit e 09P din
surafaa total. +ri&a e!onomi! din re&ent ,i tran&iia a redus !onsidera%il folosirea
esti!idelor ,i $ngr,mintelor minerale -./."0 mln t in .//. ,i ..": mln t $n .//31 ,i organi!e
-9677 mln t $n .//. ,i .377 mln t $n .//31.
A!ti#itile efe!tuate $n se!torul &ooteBni! au un ima!t negati# asura mediului. Dn .//0 $n
a!est se!tor se foloseau $n !alitate de $ngr,minte organi!e aroae .7 mln m de de,euri li!Bide
!u un !oninut $nalt de sruri" su%stane organi!e" mi!roorganisme atogene" et!. Mai tFr&iu
a!easta !antitate s*a redus !onsidera%il .*8.
Epurarea apelor u+ate
@taia de eurare a or. +Bi,inu are o !aa!itate de 807 mii m8M&i. Eurarea aelor u&ate se
efe!tuea& $n : etae( eurarea me!ani! -grtare me!ani!e" desnisiatoare ori&ontale"
de!antoare rimare1 ,i eurarea %iologi! -%a&ine de aerare !u nmol a!ti#" de!antoare
se!undare1. Nmolul format $n ro!esul eurrii" fr o sta%ili&are re#enti#" este omat e
latformele de nmol" unde se rodu!e desBidratarea a!estuia $n !ondiii naturale.
Cna din ro%lemele nesoluionate ale @E +Bi,inu este tratarea nmolului ro#enit din eurarea
aelor u&ate. Nmolul %rut din de!antoarele rimare !onine 63P de !omu,i organi!i"
utre&e,te u,or" rsFndind un miros de&agrea%il.
Dn s!oul rea%ilitrii ,i de&#oltrii sistemelor de alimentare !u a ,i !anali&are ale muni!iiului
+Bi,inu" asigurrii !u a ota%il de !alitate a !onsumatorilor" soluionrii ro%lemelor
utili&rii raionale a resurselor a!#ati!e ,i rote!iei mediului $n!on2urtor" in!lusi# a fun!ionrii
@taiei de eurare" +onsiliul muni!ial +Bi,inu rin de!i&ia nr. :7M.0 din ...7:.73 a aro%at
H+on!eia de&#oltrii ser#i!iilor de alimentare !u a ,i !anali&are a muni!iiului +Bi,inu e
erioada :773*:77/I. +on!eia rese!ti# re#ede rea%ilitarea ,i de&#oltarea sistemelor de
alimentare !u a ,i !anali&are ale muni!iiului +Bi,inu.
E;e!utarea lu!rrilor de re!onstru!ie este re#&ut e etae ,i @E #a fun!iona ermanent la
!aa!itatea a!tual" !alitatea aelor u&ate la ie,ire #a !oresunde Dire!ti#ei Euroene EC
nr./.M:<.MEEC. +ostul re#enti# al lu!rrilor de re!onstru!ie a @E s*au estimat la .8/"8 mil.
dolari @CA.
+on!omitent este re#&ut ,i #arianta !onstruirii unei noi staii de eurare $n Botarele
teritoriului e;istent" !ostul lu!rrilor !reia se estimea& la :60 mil. dolari @CA 6.
Aele u&ate din muni!iiul +Bi,inu sunt transortate la < staii de eurare %iologi! -@EE1" 0
dintre !are se afl $n gestiunea @A A*+anal +Bi,inuI iar restul sunt la %alana rimriilor
sau Regiilor +omunale Lo!ati#e.
Dns" !u rere de ru nu toate aele u&ate sunt transortate sre @EE" $n deose%i din su%ur%iile
muni!iiului unde aele mena2ere sunt a!umulate $n Ba&nale de unde $n !ele mai dese ori nu se
transort entru reeurarea lor ulterioar. +a e;emlu oate ser#i @EE Eu%uie!i" !are din
anul .//< ,i $n $n re&ent nu fun!ionea&. Astfel aele u&ate mena2ere neeurate" e#it$nd
staia de eurare" se re#ars din !ole!torul de !anali&are deteriorat dire!t $n $rul fr denumire"
afluent st$ng al r. E$!. Menionm ! anume satul Eu%uie!i este $n aroierea lo!ului sele!tat de
amlasare C&inei Jermo#alorifi!are +Bi,inu.
Anali&a !omarati# a efi!a!itii @EE din mun.+Bi,inu $n anii :77<*:77/ este re&entat $n
Ja%elul nr. 6.
.a"elul nr.###5 E<icacitatea SE' din ;un. C4iinu a. $%%B-$%%G
Nr. /enu;irea SE'
E<icacitatea =
Su"s.suspend. CC1 C'1 NMFP
$%%B $%%C $%%G $%%B $%%C $%%G $%%B $%%C $%%G $%%B $%%C $%%G
+Bi,inu /3"8 97"7 /..7 <8"0 <."3 <9": /:"8 /:"8 /8"< 88"7 :0"7 0:"/
+ri!o#a 08"/ 09"/ 33"0 :3"8 09"3 87"0 83"/ 09"6 88"/ .<"7 7 :."6
+iores!u //"0 3<"7 </"8 <3"8 6/"3 3."/ 98"< 3/"3 33"6 8."8 .<". :0"7
+olonia <3"6 </"0 3:". <3"6 97"7 3:". 99"/ 99"9 <."0 8/"8 37"0 .9"6
>adul lui >od <:"8 6."/ 8:"< 0<": 6."< 38"< 67": 69"9 6:"0 39"< 38"7 96".
Durle,ti /0". 69": 6/"6 90"7 6."< 6<": <9"< 6/"< 6."9 .."9 7 :.".
Eude,ti /3"0 06"6 06": /."< 08"3 .."3 /7"7 6.": .6"7 .8"9 .3"/ ..":
Dn anul :77/ $n !omaraie !u anul :779 a s!&ut efi!a!itatea eurrii la indi!ii determinai la
toate @EE din mun. +Bi,inu" !u e;!eia @EE or. +Bi,inu" unde efi!a!itatea este $n !re,tere.
@e roune de amlasa C&ina Jermo#alorifi!are -CJ>1 a de,eurilor mena2ere la sud*estul
+Bi,inului" e teritoriul staiei or,ene,ti de eurare" $n #alea rFului EF!" la distana de aroae
3: Am din #Frsarea EF!ului $n Nistru. C&ina lanifi!at #a fi !onstrut ra!ti! aroae de malul
rFului la o distana de .3*:7 m.
RFul EF! 0 de%u,ea& $n r.Nistru de e malul dret" la ::3 Am de la gura flu#iului" la . Am sre
sud*est de s.Gura EF!ului. Lungimea rFului este de .33 Am" surafaa %a&inului de re!eie 4
:707 Am:" !ota i&#orului 4 .9. m" a gurii 4 6"7m" !derea rFului 4 .<3m" anta medie 4 .".8P.
Fig.nr. Ea&inul r.EF! 4 amlasarea rous a C&inei Jermo#alorifi!are.
Ea&inul este situat $n artea !entral ,i $n !ea sud*esti! a 'odi,ului +odrilor" $n limitele !rora
este %r&dat de ra#ene" #Fl!ele" !i ramifi!ate ,i foarte adFn!i" !u multe alune!ri de teren de e
#Frfurile ,i antele dealurilor. +otele a%solute ale !umenei de a $n limitele teritoriului dat
ating #alori de :37*077m" ma;im de 0:/"3 m.
Dn a#al de or.+Bi,inu" %a&inul rFului trunde $n +Fmia EF!ului Inferior" !ara!teri&$ndu*se
rintr*o de&mem%rare #erti!al uterni! de #i ,i #F!ele" !u !ote a%solute la !uman aelor de
!!a :37m.
Ea&inul este !onstituit din ro!i sedimentare de #Frst neogen -!al!are" nisiuri ,i luturi1.
+u#ertura !uaternar $n 'odi,ul +odrilor este re&entat de formaiuni elu#iale de ietri,
nestratifi!at" e !are s*au format soluri !enu,ii ,i %rune de dure" $n restul %a&inului sunt
loessuri ,i argile loessoidale !u soluri !erno&iomi!e. @urafaa %a&inului este redominant
des!Bis" #lorifi!at agri!ol) durile o!u doar ..P din surafaa total) mla,tini sunt uine
-!!a 7"0P1 ,i se $ntFlnes! doar $n lun!ile rFurilor.
+antitatea medie anual de re!iitaii $n %a&in s!ade de la nord*#est sre sud*#est" de la 307 la
0:7 mm" dintre !are erioadei !alde a anului $i re#in <3*97P. Re&er#ele de a din &ad sunt
de :7*:3 mm" stratul ma;im diurn de re!iitaii $nregistrat atingFnd :09 mm -+Bi,inu" ./091.
Reeaua Bidrografi! este %ine de&#oltat -7"0: Am:1. Dn %a&in !urg :36 rFuri !u o lungime total
de 969 Am) redomi! !ursurile de a mai mi!i de .7 Am -06 de rFuri1" < rFuri au o lungime de
.7*:7 Am" 8 rFuri 4 :.*37 Am. Malul dret se e#idenia& rintr*o de&#oltare mai %un a reelei
Bidrografi!e" ai!i !urg aflueni mai mari ai EF!ului 4 Eu!o#F" I,no#" +alintir.
>alea rFului este sla% ,eruitoare" redominant $n forma de lad. La : Am $n a#al de >atra
-GBidigBi!i1 se $ngustea& %rus! ,i e un se!tor de 7"< Am are forma unui defileu 4 a,a numite
H+Beile EF!uluiI. Limea medie a #ii este de 8*3 Am" ma;im 4 9"3 Am -la 0 Am $n a#al de
or.+Bi,inu1" minim 4 ."3 Am -LFng i&#or1. 'Fn la or.+Bi,inu #ersanii au $nlimi de .07*
:77 m" $n a#al 4 97*.:7 m" de o%i!ei !on!a#i" foarte a%rui" de&mem%rai" arai" lFng lo!aliti
lantai !u #ii ,i li#e&i. Alune!rile de teren se manifest ra!ti! este tot.
Lun!a rului este %ilateral" !u limea de 37*:37 m" $n a#al de or.>atra e un se!tor de 7"< Am
lun!a lise,te. @urafaa ei este neted" lFng or.+Bi,inu $ntretiat de mai multe !anale de
e#a!uare" de dese!are" et!. Lun!a este redominant us!at" !onstituit din argile nisioase ,i
luturi" arat" $n unele lo!uri $nmla,tinat" a!oerit !u stuf ,i ar%u,ti de ra!Bit" $n erioada
#iiturilor 4 inundat.
Al%ia este neramnifi!at" !u limea de 0*88m" ,eritoare. Limea rFului este de :*.9 m"
adFn!imea 4 7".*7":m" $n unele lo!uri n la 7"9*."7 m" #ite&a !ursului de a 4 7"0 mMs. LFng
satele Eul%oa!a ,i +alfa" rFul !urge rin la!uri" dintre !are !el inferior are o lungime de !!a 0"3
Am" limea 4 de .": m" adFn!imea 4 de .*3m. 'Fn la or.+Bi,inu rFul deseori sea! e unele
se!toare.
'atul al%iei este mFlos ,i nisios" !u #egetaie Bidrofil* $n !anion 4 ietros. >ara e se!torul
la!ului de a!umulare GBidigBi!i 4 or.+Bi,inu -$n amonte1 al%ia este $mFn&it de alge. Malurile
sunt a%rute 4 de 7":*:"3 m $nlime" e se!torul de la gura r.I,no# 4 Fn la s.Eul%oa!a 4 !u
$nlimi Fn la <m) sunt !onstituite din argili nisioase" mun!Biile lor fiind $nier%ate. De*a
lungul malurilor !res! !oa!i solitari de sal!ie ,i desi,uri de ra!Bite. Dn a#al de or.+Bi,inu ,i
Fn la s.Eul%oa!a al%ia este $ndiguit -#alul are $nlimi de ."3 4 :"7 m deasura lun!ii1.
O%ser#aiile asura regimului Bidrologi! al rFului !ontinu s se efe!tue&e la ostul Bidrometri!
din or.+Bi,inu -./6<*Fn $n re&ent1.
Alimentarea rFului este $n se!ial ni#al ,i lu#ial. Regimul de ni#eluri este re&entat rin ae
mari de rim#ar" #iituri lu#iale de #ar" etia2 $n!l!at deseori de #iituri" fiind influenat de
la!ul de a!umulare GBidigBi!i ,i de alte a!umulri de ae mai mi!i. Dn a dou 2umtate a lunii
fe%ruarie*$n!eutul lunii martie ni#elurile de a se ridi! la ."3*: m este N+A. Durata medie a
fenomenului este de 80 de &ile. >iiturile lu#iale !are se e#idenia& rin !re,teri ,i des!re,teri
raide ale elementelor !ara!teristi!e" durea& $n medie 3 &ile. Iarna ni#elurile de a sunt
insta%ile din !au&a mooinelor ,i uneori a loilor !are le $nsoes!. 'odul de gBea este insta%il !u
o durata medie de :< de &ile" grosime gBeii de regul este de .7*:7 !m. Deseori odul de gBea
nu se formea&.
Jemeratura aei #aria& de la 77+ -iarna1 Fn la :.*::7+ -#ara1" !ea mai $nalt temeratur de
#ar $nregistrat a fost de 87":7+.
Asira temeraturii aei rFului" $n afar la!ului de a!umulare GBidigBi!i" o mare influen o au
,i aele re&iduale !alde din !aital. Jemeratura $nalt a aei din rFu -$n a#al de ora,1 este o
urmare dire!t a ima!tuului aelor re&iduale. 'e a!este oriuni $n liniile de iarn ea este mai
mare !u 6"07+ ,i .77+" toamna 4 !u 37+ ,i 97+" #ara 4 !u .*87+. De a!eea $n lo!ul des!r!rii
aelor re&iduale $n al%ia rFului ,i $n se!toarele din a#al nu se formea& od sta%il de gBea.
>aloarea medie multianual -e erioada de o%ser#aii1 a s!urgerii aei r.EF! $n or.+Bi,inu este
de ."3< m8Ms sau 0/"3 mln m8. Os!ilaiile ei $n tim sunt !onsidera%ile 4 de la 7"./ m8Ms -6"7.
mln m8 1 $n ./69 Fn la 8":0 m8Ms -.7: mln m81 $n anii ./97 ,i ./9.. +oefi!ientul de #ariaie a
s!urgerii anuale +# este de 7"39.
Calitatea apei
Jur%iditatea medie a aei !onstituie .:7 gMm8.>alorile anuale ale tur%iditii os!ilea& $ntre 8.
gMm8 -./<01 ,i 8<7 gMm8 -./9<1. Jur%iditatea aei rFului EF! este influenat de la!ul de
a!umulare GBidigBi!i" $n !are se deune ma2oritatea alu#iunilor. Jur%iditatea aei $n or.@tr,eni
este !u mult mai mare de!$t $n a#al 4 $n or.+Bi,inu.
.a"elul nr.###5 +alorile ;edii lunare ale tur"idit8ii apei r.'>c Kg@;HL :n sec8iunile or.
C4iinu i or.Streni
unctul I II III I+ + +I +II +III IQ Q QI QII
Anul /9:;
+Bi,inu :0 :0 .8 .< :0 .< 83 7 80 0< 8. 0.
@tr,eni 6. .78 63 88 .3< 938 373 6. .99 808 :8/ .36
Anii /9:<=/9:>
+Bi,inu <9 .:3 ./6 .:3 ./7 ..9 .<7 .8< .88 // 69 9/
@tr,eni ::7 .66 833 ..77
.<7
7
8:.7 .3/7 3<7 897 :08 .99 :83
+el mai mare la! de a!umulare GBidigBi!i a fost !onstruit $n ./6:. Dn erioada de e!loatare ela
!olmatat uterni! ,i $n momentul de fa are un #olum a!ti# de :<"6 mln m8 fa de 07 mln m8
iniial ,i o surafa a oglin&ii aei de 697 Ba fa de /77 Ba la roie!tare.
Aele din %a&in se foloses!" $n se!ial" la irigare" $n is!i!ultur" entru re!reere.
Monitori&area !alitii aei r.EF! e teritoriul Reu%li!ii Moldo#a se reali&ea& $n urmtoarele
se!iuni( or.+Bi,inu ,i s.+alfa. 'e ar!ursul anului au fost $nregistrate insufi!ien de o;igen
di&ol#at $n toate se!oinile monitori&ate" re!um ,i de,iri ale #alorii +MA entru !onsumul
%io!Bimi! de o;igen -+EO31 aroae $n toate ro%ele rele#ate.
Aa rFului este deose%it de oluat !u a&ot de amoniu" a&ot de a&otit" !omu,i ai !urului"
detergeni anioni*a!ti#i" fenoli ,i roduse etroliere. +ele mai fre!#ente de,iri ale +MA la
rodusele etroliere" O: di&ol#at ,i +EO3 au fost $nregistrate $n !!a 97P de ro%ele rele#ate.
.a"elul nr.###5 Indicele polurii apei KI,L r.'>c
Anul Dn amonte or.+Bi,inu
Dn a#al or.+Bi,inu
-lo!ul lanifi!at de
amlasare a Cuonei
Jermo#alorifi!are1
s.+alfa
:777 ."00 <"8: *
:77. ."8< .6": .8"8
:77: ."38 ..": <"8.
:778 :"<7 .3". .:"0
:770 ."36 .6": .7"8
Reie,ind din #alorile I'A" !alitatea aei r.EF! s*a $m%untit $n se!iunea or.+Bi,inu. $n
amonte" tre!Fnd din !lasa a I> -degradat1 $n !lasa a III -moderat oluat1" iar $n se!iunea
or.+Bi,inu 4 $n a#al de s.+alfa a rmas la a!ela,i ni#el" foarte ridi!at" $n!adr$ndu*se $n !lasa a
>II -e;strem de oluat1.
5tili+area apei *n "un' C%i&inu ?@A'
)igura nr.###5 ,pa utiliEat :n ;unicipiul C4iinu7 ;ii ;H
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pentru necesiti
menajere
Pentru producere
Pentru irigare
)igura nr.###5 +olu;ul de ap captat din r>ul Nistru de S.,. ,p-Canal C4iinu
>olumul de a !atat din ri&a rFului Nistru ,i tratat la instalaiile de tratare a !onstituit
9:873".60 mii m8.
0
50000
100000
150000
200000
V
anii
V, mii mc 96298 95455 80962, 80565 85715 81402 67828 84264 85301 82305
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
)igura nr.###5 +olu;ul de ap captat din priEele su"terane de S.,. ,p-Canal C4iinu
>olumul de a !atata din ri&ele su%terane a @A A +anal +Bi,inuI a !onstituit :<8<"<:9
mii m8 .
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
V
anii
V, mii mc 6176,4 3350,7 1817,6 2579 4161,3 1946,6 2391,3 2506 2705 2737,7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
". +olu;ul total de ap captat
>olumul total estimat de a !atat entru fun!ionarea C&inei Jermo#alorifi!are a de,eurilor
mena2ere este .7/"9 m8M&i" sau 0"39 m8MB" sau 077<< m8Man.
A!est #olum in!lude #olumul aei destinat entru s!ouri de rodu!ie * .77"9 m8M&i" sau 0":
m8MB" sau 867</: m8Man)
re!um ,i #olumul aei destinat entru s!ouri gosodre,ti ,i menagere 4 / m8M&i" sau 7"89
m8MB" sau 8:93 m8Man.
Aa se utili&ea& $ntr*un ro!esul teBnologi!" entru r!irea e!Biamentului ,i !omletarea
ni#elului de a $n sistemele de re!ir!ulare" re!um ,i entru s!ouri gosodre,ti ,i ota%ile ale
intrerinderii. 'rin!ialii !onsumtori de a sunt( instalaia de regtire a aei entru !a&anelor
de a%ur" sistemele re!i!late de alimentare !u a" instalaii de e#a!uarea &gurei ,i de regtire a
latelui de #ar.
+onform !al!ulelor reliminare" !onsumul de a $n !a&angerie este 83 m8M&i) in!l&$nd entru
deminerali&area aei rin metod de s!Bim% ioni! 4 9 m8M&i ,i :< m8M&i 4 entru regtirea
soluiilor de regenreare a r,inilor s!Bim%toare de ioni.
'entru eurarea emisiilor aeriene a!ide se re!oni&ea& !onsumul de a 8"9 m8M&i.
+onsumul aei entru r!irea tur%inelor uleioase $n turnele de e#aorare 4 83 m8M&i.
@istemul de r!ire &gurei ,i !enu,ei #a !onsuma :< m8 aM&i.
'entru s!ouri gosodre,ti ,i menagere se re!oni&ea& !onsumul mediu de a 4 / m8M&i" sau
7"89 m8MB" sau 8:93 m8Man.
+onform estimrilor reliminare -efe!tuate e %a&a w^d :.70.7.*93" .:71" a!est !onsum
in!lude aa entru !omle; administrati#*so!ial 4 7"83 m8M&i) ersonal de ser#i!iu 4 3"3< m8M&i)
lu!rrile de stroire ,i slare -w^d :.70.7.*93" .8:1 4 8". m8M&i.
c. Consu;ul de ap total K;H@47 ;H@Ei7 ;H@anL
'entru a e!onomisi a roast entru s!ouri teBnologi!e ,i a redu!e de#rsrile aelor u&ate
$n ro!ese teBnologi!e din C&ina Jermo#alorifi!are" se re#ede ali!area sistemelor de
alimentare !u a !ir!ulante ,i reetate.
Ali"entare cu ap circulant
'oate fi re#&ute dou sisteme !ir!ulante de r!ire(
'entru r!irea staiei !omresoare !u !onsumul $n la :7 m8MB ,i adugarea aei .P *
0"9 m8M&i)
'entru r!irea tur%inelor uleioase $n turnele de e#aorare !u !onsumul ."06 m8MB !u
adugarea aei .P * 7"83m8M&i.
5tili+area repetat a apelor u+ate de producie
'entru a redu!e utili&area aei roaste from sistemul !entrali&at de aro#i&ionare de a $n
s!ouri teBnologi!e ,i a e;!lude de#rsrile aelor u&ate $ntr*un sistem or,nes! de !anali&are"
tre%uie ali!at sistema de utili&are reetat a aelor u&ate de rodu!ie.
+u a!est s!o $n !ldire administrati# tre%uie s fie re#&ute : re&er#oare(
$ntr*un re&er#or !u !aa!itate :3 m8 sunt a!umulate aele u&ate !#asi*ure -WclftZf*
^cijh _XfxcifU^1" !are rin urmare sunt omate entru regtirea soluiei latelui de
#ar wY-`1:)
$ntr*un alt re&er#or !u !aa!itate .7 x8 sunt !ole!tate aele u&ate oluate" in!lu&Fnd de la
slarea odelelor $n se!ia de in!inerare a de,eurilor" !are rin urmare sunt omate $n
!omartimentul de $nlturare a &gurei.
Din !ontul ali!rii aei $n mod !ir!ulant ,i reetat este osi%il de a e!onomisi totalmente
.7"/3m8M&i" sau 8//<m8Man.
Dn lus" aele meteori!e !ole!tate ot fi utili&ate entru sulinirea ierderilor de a $n ro!ese
teBnologi!e.
Dn a,a fel" !onsumul de a total #a fi /9"93m8M&i" sau 0".:m8MB" sau 86797m8Man.
Sursa de ap
@ursa de a entru C&in Jermo#alorifi!are a de,eurilor este sistemul !entrali&at de
aro#i&ionare de a or.+Bi,inu. A este !atat din fl.Nistru ,i se alimentea& entru
!onsumroti du tratarea reliminar ,i !oresunde GO@J*ului :9<0*9: Aa ota%il. La
a!east eta se rese!t !u stri!tee !erinele igieni!e ,i !ontrolul asura !alitii. Aa din
sistemul !entrali&at !oresunde !erinelor ,i oate fi utili&at entru s!ouri teBnologi!e ,i de
gosodrie fr tratarea lo!al reliminar.
d. /escrierea co;plex i e*aluarea i;pactului asupra resurselor de ap
De,eurile ro#enite de la C&ine Jermo#alorifi!are" !are #a fi e#a!uate $ntr*un mediu am%iant"
!onine emisiile ga&oase" &gur" a u&at teBni!" re&idiu de la aele u&ate ,i aele u&ate. @unt
osi%ile s!urgeri nere#&ute sau a!!identale ale emisiilor $n stare ga&oas sau solid" !are ot fi
eli%erate $n mediu am%iant $n timul des!r!rii de,eurilor de in!inerat ,i $n!r!rii lor $n
!utorul de ardere) $n timul s!oaterii" transortrii i eliminrii !enu,ei) re!um ,i s!urgerea ,i
e#aorarea de,eurilor li!Bide. Indiferent de tiurile de de,euri" su%stane no!i#e !e se !onin $n
!omonena lor" sunt e#a!uate $ntr*un mediu am%iantMaos rin di#erse rute" fie !u aele
re&iduale" sau $n !omonena roduselor de al!alini&are ,i slare !u aele su%terane.
Dntr*un !utorul de ardere a de,eurilor mena2ere intr un ameste! de de,euri diferite" !are
!ontri%uie la formarea de noi !omu,i eri!ulo,i. De e;emlu" metale grele -lum%" !admiu"
mer!ur" !rom" arseni!" %eriliu ,i altele1 $n !ondiii de tratare formea& o;i&i" !loruri solu%ili"
fluoruri" sulfai. Arderea materialor !u !oninut de !omoneni !lororgani!i" re&ult la formarea
a!idului !lorBidri!" furanii ,i %ifenili oli!lorurai" Bidro!ar%uri oli!i!li!e aromati!e ,i dio;ine.
Dn !omonena emisilor de fume" $n lus la a!este su%stane" e;ist $ntotdeauna o;i&i de a&ot ,i
o;i&i de sulf" fluorur de Bidrogen" dio;id de !ar%on. La utili&area metodelor umede de !urare
a ga&elor" a!este su%stane sunt introduse $n !omonena aelor re&iduale" ,i tre%uie s fie
transformate $n !omu,ii neto;i!i $n !omonena sedimentelor. Jotu,i" $ngroarea a!estor
sedimente $n sol oate rere&enta" deasemenea un eri!ol entru mediul. @larea metalor grele
din sedimentele $n aele su%terane are lo! $n !a&ul solurilor a!ide" sau su% influena unor loi
a!ide.
(estinaia$ consu"ul &i evacuarea apei
+onsumul total estimat de a * .77.9 m8M&i. Dn !adrul roie!tului e;ist indi!aii ! toat aa
u&at ra!ti! nu este e#a!uat" dar se e#aorea& $ntr*un aarat de e#aorare. Dn a!est !a&"
!ondensatul o%inut oate s fie re*utili&at rin re!i!lare. @rurile o%inute $n re&ultatul e#aorrii
,i !omo&iia lor tre%uie s fie estimate" entru a e#alua !ategoria lor de to;i!itate. A!este
re&iduri !e !onin sruri nu oate fi $ngroate $n sol $n !a&ul !oninutului de su%stane to;i!e $n
!omonena lor" deoare!e ele sunt solu%ile. Dn a,a fel su%stane to;i!e oate fi introduse $n aele
su%terane ,i $n sol.
+onsumul de a din !a&angerie este de 83 m8M&i. 'entru deminerali&area aei rin metod de
s!Bim% ioni! se !onsum 9 m8M&i" ,i :< m8M&i * entru regtirea soluiilor de regenerare a
r,inilor s!Bim%toare de ioni" !are sunt aoi arun!ate $ntr*o form !on!entrat $ntr*un re&er#or
de a!umulare de de,eurilor li!Bide" sau oate fi utili&ate entru stingerea !enu,ei ,i &gurei.
Esena s!Bim%ului ioni! !onst $n ro!esul de adsor%ie ionilor o&iti#i ,i negati#i din soluie se
!tre ionitul" $n s!Bim%ul de !antiti e!Bi#alente de ali ioni $n!r!ate similar. 'entru
desalini&area aei sunt utili&ate trei metode( Na*!ationare" =*!ationarea ,i =MNa*!ationare. +u
toate a!estea" datele re&entate de teBnologia de deduri&area nu este se!ifi!at" de,i $n toate
!a&urile" ea oate fi aso!iat !u !onsumul de diferii rea!ti#i entru regenerarea ,i e#a!uarea
!oresun&toare a !on!entrailor.
)igura nr.#( @!Bema de deminerali&are a aei rin s!Bim%ul ioni! ,i de regenerare a r,inilor
s!Bim%toare de ioni
apa proaspata
35m/zi
27m/zi pentru
rencarcarea apei n cazan
8m/zi
reactiv de
gestionare
regenerarea
rasinii
demineralizarea
nodului
27m/zi
pierderi de apa
calda
cazangerie
consumatorul de caldura
8m/zi
rasine
eluate
tehnologia
de racire a
cenusei
Astfel" entru regenerarea filtrelor s!Bim%toare de ioni" se utili&ea& !lorur de sodiu !u un
!onsum de :77*:37 gMg*e!Bi#. dii aie eliminate. Dn energie termi! !are ne!esit dou etae
de deduri&are a aei entru a atinge duritatea mai mi! de 7"7.3 mg*e!Bi#. M l" !onsumul de sare
este de 877*077 gMg*e!Bi#. de !ationi a%sor%ite. A!est ro!es re&ult n formarea eluailor
-soluiilor !on!entrate1 !u !oninut de Fn la <7*.77 g M l ,i mai mult !lorur de !al!iu"
magne&iu ,i alte sruri. 'entru a re#eni e#a!uarea eluailor $n mediu aos" ele ot fi e#aorate
-Dns ro!esul este s!um1" sau tratate entru e;tragerea srurilor sau ionilor de metal rin
metode !Bimi!e" ele!tro!Bimi!e" et!.
'entru tratarea emisiilor a!ide din aer se re!oni&ea& !!a 8"9 m8 aM&i.
Figura nr.Q( QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
emisiile de aer
acide
reciclarea
mortarului
sare(precipitat)
CaS
!
sistemul de aer
umed de
curatare a
emisiilor acide
curatarea
aerului
lapte de var
Ca(")
2
apa proaspata
3#8m/zi
apa limpezita
3#8m/zi
decantor
Dn a!est s!o este re#&ut relu!rarea aei de #ar entru neutrali&are. +u toate a!estea" a!east
teBnologie nu ia $n !onsiderare !omo&iia !omle; de oluani $n ga&ele de e,aament. A!este
ga&e !onin" $n afar de !omonente !are stiulea& o rea!ie a!id a ga&elor" ,i un set de
!omonente organi!e e;trem de to;i!e" re!um ,i !omu,ile metalelor grele #olatile ,i solu%ile
$n a. 'rin urmare" teBnologia de neutrali&are !u #ar a emisiilor de ga&e $n sistemele de !urire
umed nu este sufi!ient de efi!ient.
+u toate a!estea" ot fi ali!ate diferite metode de eurare a emisiilor de fum. De o%i!ei" a!east
tratare se efe!tuia& !u ali!area s!ru%erilor !u mai multe treturi ,i !oloane de %ar%otare.
Efi!ien de !urare deinde de metod sele!tat.
De e;emlu" !omania germana EAMAG Gm%=" Eut&%a!B aralel !u staile de tratare din
@anAt*'eters%urg" $n :773" a lansat o instalaie de in!inerare a nmolurilor ,i sedimentelor"
entru a asigura fia%ilitatea ,i !oerena !u standardele internaionale" !u o !aa!itate de .:"3 tone
e or. +a re&ultat" termo#alorifi!area rodu!e aro;imati# ."3 tone e ora de re&iduri de
minerale !are ot fi folosite" !onform oiniei !omaniei" entru !onstru!ia drumurilor sau !a
$ngr,mFnt. +aa!itatea estimat de utili&are a su%stanei us!ate din de,euri * 00 toneM&i.
In!inerarea este rodus $ntr*un !utor !u a,a numitul Hstratul de fier%ereI. 'entru a rodu!e
a%ur este re#&ut un !a&an de re!uerare a !ldurii" entru a elimina !enu, 4 filtrul ele!tri!" iar
urifi!are fin a ga&elor de e,aament se efe!tuia& rin metoda de eurare umed e s!ru%erul
!u mai multe trete. @e ali! diferite tiuri de s!ru%ere. Dn s!ru%erele !u eli!ule tratarea
ga&elor de e,aament se efe!tuia& rin intera!iune dintre li!Bidul ,i ga&ul !u arti!ule de raf
$ntr*un !ole!tor de raf" sau e surafaa de film de li!Bid !are !urge $n 2os e un lan #erti!al
sau $n!linat.
+el mai des utili&ate sunt s!ru%ere >enturi i!urtoare" sau re!etoare de raf rin %ar%otare.
Da! arti!ulele de disersie $nalt !are tre%uie e#a!uate sunt sla% ume!tate de a" $n li!Bide se
adaug su%stane tensioa!ti#e. Dn !a&ul $n !are ga&ele e;trase au o rea!ie a!id" $n li!Bidul este
in2e!tat rea!ti#*!atali&ator" de e;emlu" late de #ar -soluie .*8P +a -O=1:1.
)igura nr.#( @!Bema teBnologi! a unei instalaii de in!inerare a de,eurilor ,i nmolurilor a
!omaniei germane Gm%= EAMAG" Eut&%a!B.
'entru a aglomera arti!ule i a a!!elera sedimentarea a!estora" sunt utili&a i reagen i se!iali
entru !oagulare" dar ot fi ali!ate i teBnologii fr reagen i rin metoda ele!troa!usti!.
A!east !ale re#ede influen a asura ga&ului oluat !u #i%ra ii a!usti!e elasti!e re!um i rin
intermediul fre!#en ei ultrasunetului. Aglomerarea arti!ulelor oate fi efe!tuat i e !alea
!ondensrii asura lor a a%urului i surasaturarea ga&ului $n re&ultatul r!irii raide. R!irea
raid se fa!e rin metoda introdu!erii $n 2etul de ga& fier%inte a unui 2et su% ire de a re!e. Dn
a!east ordine de idei ot fi utili&ate i alte solu ii. Dn toate !a&urile a!este teBnologii ne!esit
utili&area aei" astfel e ne!esar !ole!tarea aei re&iduale. Cna din !ele mai efe!ti#e solu ii sunt
utili&area s!u%%erelor >enturi" utila2ului de ti %ar%otare" aarata2ului e %a& de strat seudo*
fluidi&at. Dn urmatoarea figur este re&entat s!Bema s!ru%erului >enturi.
)igura nr.#( @!Bema teBnologi! s!ru%erului >enturi.
De men ionat fatul ! emisiile de fum $n aerul atmosferi! de rFnd !u arti!ulele me!ani!e fin
disersate" !on in un ir de re&iduuri de su%stan e organi!e 4 Bidro!ar%uri !an!erigene" !are
re&int Bidro!ar%urile aromati!e oli!i!li!e. La a!estea se atri%uie i /".7 dimetilantra!enul"
%en&a-a1antra!enul" %en&a-a1irenul i altele" +MA la e#a!uare fiind de ."7;.7*6 mgMm8.
+omania HDonau +ar%onI !u sediul $n FranAfurt e Main" Germania roune entru astfel de
s!ouri o metod de eurare %a&at e HteBnologia de adsor% ie us!atI. +omania este
distri%uitorul a!estor adsor%en i" de i nu re&int modalitatea de regenerare a sor%en ilor
utili&a i.
Din su%stan e anorgani!e $n !omonen a emisiilor $n aerul atmosferi! se regses! to;i!ogenii
a!ti#i * o;i&ii de a&ot" fiind e;rima i rin formula sumar NO;" in!lusi# ga&ul NO: de !uloare
ro u*maro !u miros trun&tor" i ga&ul NO. A!este ga&e se $mart $n !ele termale" !are se
formea& la ardere $n !utoare la temeraturi $nalte e !alea intera! iunii dintre a&ot i o;igen
!are intr $n !omonen a aerului -N:O: S :NO 4 .97 T21( ga&ele de !om%usti%il !are se
formea& la arderea !omu ilor !e !on in a&otul $n urma arderii de eurilor mena2ere) ga&ele
frontale !e se formea& la arderea tuturor tiurilor de !om%usti%il i de euri. +antitatea a!estora
$n urma arderii oate s #arie&e $n 2urul !ifrei de 677mgMm8" !are odat rea! ionFnd !u
arti!ulele de a din aerul atmosferi! sau $n s!ru%ere" formea& a!idul a&oti!" nitra i i nitri i"
!Biar i nitro&oamine. Aroae toate srurile a!idului a&oti! sunt u or di&ol#ante $n a" din !e
moti# !ur area a!estora re&int o ro%lem.
O soluie teBni! de men ionat a fost ali!at la C&ina nr.: de Jermo#alorifi!are a De eurilor
din Mos!o#a. De!ontaminarea srurilor de a&ot se fa!e !u a2utorul !ar%amidului $n urma !rui
ro!es are lo! redu!erea lor Fn la starea mole!ular !onform rea! iei(
0NO :+O-N=:1: O: S 0N: :+O 0=:O
@oluie 07P de !ar%amid se $ndreat $n ameste!tori" unde se ameste! !u a%ur" ulterior este
introdus $ntr*un 2et fier%inte de ga&e !u temeratura #ariind $ntre 977*//7+. A!est sistem
teBnologi! este !omletamente automati&at. Efi!ien a de!ontaminrii !re te de la 67P la !ir!a
97*/7P odat !u !re terea temeraturii" fiind $n limitele de 87*<7 mgMm8. Reali&area a!estei
metode de de!ontaminare de o;i&ii a&otului ,i amonia! este foarte efi!ient $n !omara ie !u
alte sisteme teBnologi!e rouse.
O;i&i de sulf $n emisii ga&oase se formea& la arderea !omonenilor organi!i !u !oninut de
sulf" !um $n de,euri a,a ,i $n !omonena !om%usti%ililor !u Bidro!ar%urani -de e;emlu !ur
!onine Fn la : P de greutate1.
+onsumul aei entru ra!irea tur%inilor de ulei $n turnuri de e#aorare * 83 m8M&i.
)igura nr.#(
'entru ra!irea $n la temeraturi normale se folose,te aa ,i aerul ieftin. Dn !omaraie !u aerul"
aa osed o !aa!itate !alori! mare" un !oefi!ient de transfer de !ldur mult mai mare" ,i
ermite r!irea $n la temeraturi mult mai 2oase. Dn a!ela,i tim utili&area r!irii !u aer $n
!ondensatoare industriale de a%ur" !Beltuielile ,i !ostul energiei entru !ir!ulaia forat a aerului
legat !u ra!irea !u a2utorul aei" ,i r!irea !u aer de#ine mai e!onomi! de!it !ea !u aa. Dn
afara de a!easta" r!irea !u aer ermite mi!,orarea de%itul total de aa utili&at.
Jurnurile de r!ire !om%inate sunt turnuri tu%ulare" in !are aa este ul#eri&ata de la inaltime" ,i
de 2os $n sus este suflat aerul de !tre #entilatoare. 'entru a !re,te surafaa de !onta!t $ntre aer ,i
a in turnul de ra!ire sunt lasate du&e" de e;emlu" du&a din lemn" sau alte tiuri. R!irea se
efe!tuea&a $n timul e#aorararii ariale a aei" $n tim !e a%urul din s!Bim%toarele de !ldur
ser#e,te !a un agent de $n!l&ire de temeratur 2oas" redu!Fnd astfel !onsumul de a entru
r!ire.
)igura nr.#( @istemul de r!ire de &gur ,i !enu, :< m8M&i
drena$
eliminarea apei
reci
evaporae
sistem de racire a
cenusei si zgurei
cenusa%zgura
+enu,a &%urtoare fa!e arte din de,euri to;i!e datorit re&enei $n ea a !on!entraii mai ridi!ate
de lum%" !admiu ,i alte metale" !are ot fi slateMeluate atit $n !a&ul teBnologiei de r!ire
umede rouse de in!inerare a de,eurilor solide !it ,i in lo!urile de !atare a aelor su%terane.
Dio;inele adsor%ite e !enusa &%uratoare este $n legtur ferma !u surafata a!esteia si ra!ti!nu
se sal.
@ta%ili&area !enu,ii $n !iment e utili&ata $n Germania" @uedia" El#eia" Austria ,i este ali!at in
!onstru!tii de %eton" $n Olanda * !a element de umlere a surafetelor asfaltate. Dar a!est lu!ru"
$n unele !a&uri ro#oa!a $ngri2orri" din !au&a ne fia%ilitatii a!estei metode de $ngroare. O
metod mai sigur de $ngroare este #itrifi!area !enu,ii" determinFnd*o s intre $n fa&a de
!one;iuni !u !omonentele de sti!la. 'rodusul #itrifi!at e;andat oate fi folosit entru rote!ia
termi!. Alt metod este osi%ilitatea de a in!ludere $n !eram&it granular" !are este utili&at la
o%tinerea %eton u,or $n !onstru!ii.
'roduse !Bimi!e * sruri anorgani!e ,i !antiti mi!i de metale grele ot fi u,or slate din
!omonena &gurei ,i !enu,ei #olante. +u toate a!estea" 07*67P din &gur in Olanda"
Danemar!a" Frana" Germanii sunt folosite $n !onstru!ii" $n se!ial $n !onstru!tia de trotuare
asfalt ,i iste entru %i!i!li,ti" de,i e;ist ris!ul salarii !omonenilor asfaltului de !atre loile
a!ide.
Dn teBnologia de umed r!ireI a !enu,ii ,i &gurii in aele re&iduale sunt e;ul&ate !on!entraii
mari de sruri solu%ile de metale grele ,i !omu,i organi!i. JeBnologia !uratirii !u #ar nu este
sufi!ient" deoare!e rodusul solu%ilitatatii Bidro;i&ilor de metale grele este mai mare de!Ft
indi!ile LMA $n aele e#a!uate. Dn a!est !a&" oate fi ermis a,a*numita teBnologie fiero*
magneti!a" !are re#ede transferul de metale grele $ntr*o stru!tur sta%il ,i insolu%il !Bimi! de
ti sinel*ferita" !u rorietati similare de aariie a unor astfel de metale $n mediul $n!on2urtor.
Dn a!est !a&" su%stantele organi!e $n mare arte se deo&itea&a in !omonenta sedimentelor !e se
formea&. A!este sedimente osed rorieti fieromagneti!e" ,i ot fi utili&ate $n ro!ese
metalurgi!e sau $n alte domenii de utili&are.
e. /escrierea i;pactului asupra ;ediului ac*atic
Dn !omartimentul dat se #a des!rie ima!tul e#entual dire!t asura regimului Bidrologi! ,i
Bidrogeologi! al surafeei de a!umulare a aei -ni#elul aelor freati!e" regimul de%itului de
surafa" eui&area surselor de a1.
+onform @!Bemei E#alurii =idrogeoteBni!e ,i Morfoligi!e a Jeritoriului -+Bi,inu. 'lan
Cr%anisti! General1 ela%orate de Cr%anroie!t" C&ina Jermo#alorifi!are se lanifi! de a fi
amlasata $n &ona + a mun.+Bi,inu.
)ig. ### C4iinu. lan !r"anistic 6eneral. Sc4e;a E*alurii Midrogeote4nice i
-or<ologice a .eritoriului. Situa8ia existent.
A!easta &ona este !ondiional fa#ora%il entru !onstru!ii din !au&( ni#elului sorit ale aelor
freati!e -7*3 m de la surafaa solului1) re&ena $n artea suerioar a rofilului solurilor
alu#iale sla% a!#ifere !u grosimea !onsidera%il -.7*.3 m1 $m%ogite !u organi!) osi%ilitilor
de inundare !u s!urgerile toreniale de surafa1 entru ne$nsemnat surafeei solului)
osi%ilitate de inundare de aele re#rsate ale rFului EF! ,i afluenilor lateral) seismi!itii
sorite -9 grade1) ne!esitii efe!turii msurilor ,i a!iunilor entru regtirea teBni! a
teritoriului. Rona menionat $n ase!t geomorfologi! !oin!ide !u lun!a inunda%il a #ii rFului
EF! ,i a afluenilor lui laterali" inde;ul II*.*A" II*.*E" II*.*+. Dn !a& de roie!tare ,i amlasare a
!onstru!iilor noi este ne!esar a ine !ont de toi fa!torii enumerai mai sus !u s!oul de a
e;!lude sau de a redu!e influena lor negati#.
Menionm" ! !u toate ! &ona sele!tat este fa#ora%il entru !onstru!ii" e artea stFng mai
sus -de*alungul !ursului rFului1 la o distana de aroare . Am" se $n!ee o ant -&ona E !u
oriunile de &ona F1" !are este $n general !ondiional fa#ora%il entru !onstru!ii. Jotodat" ai!i
sunt oriuni !u eri!olul ridi!at de alune!ri de teren. 'ro%a%ilitatea ima!tului alune!rilor de
teren asura lo!ul amlasrii C&inei Jermo!#alorifi!are este totu,i ne$nsemnat din !au&a
distanei destul de mari.
Dn a,a fel" ima!tul !onstru!iei" amalsarii ,o fun!ionrii C&inei termo#alorifi!are $n lun!a
rFului EF! oate fi urmtor(
+ldirea administrati# ,i de rodu!ie a C&inei termo#alorifi!are ,i alte !onstru!ii"
re!um ,i e!Biamentul !u greutate ma2or -multitona2e1 ot e;er!ita resiunea adiional
asura soluui. Dea!eea" !onsiderFnd ni#elul sorit ale aelor freati!e -7*3 m de la
surafaa solului1 !are este !ondiionat de fa!tori naturali" amlasarea !ldirior ,i a
!onstru!iilor #a !ontri%ui la delasarea aelor freati!e $n straturile suerioare ,i ridi!area
!oresun&toare a ni#elului lor. A!est fa!tor tre%uie luat $n !onsideraie la roie!tare e
%a&a !al!ului resiunii se!ifi!i asura solului.
're&ena $n artea suerioar a rofilului solurilor alu#iale sla% a!#ifere !u grosimea
!onsidera%il -.7*.3 m1 $m%ogite !u organi!( !omo&iia !alitati# a solurilor $n lo!ul
destinat entru !onstru!ii" nu #a a#ea ima!tul esenial asura !ara!teristi!i Bidrologi!e
,i Bidrogeologi!e a regimului aos.
E;ist o ro%a%ilitatea de inundare !u s!urgerile toreniale de surafa entru
ne$nsemnat surafeei solului. Dn +Bi,inu sunt re!#ente loii toreniale" $n se!ial $n
timul de #ar" !eea !e !ondiionea& ris!ul inundrii teritoriului u&inei. Dea!eea tre%uie
!onsiderat ro%lema !onstru!iei a unui #al de rote!ie !u dreBa2 reglat $n 2urul
teritoriului u&inei.
Este ro%a%il inundarea de aele re#rsate ale rFului EF! ,i afluenilor lateral. Dn
!oresundere !u @!Bema Inundrii 'osi%ile a Jeritoriului -'lan Cr%anisti! General.
+Bi,inu1" ela%orate de Cr%anroie!t" ro%a%ilitatea inundrilor $n raionul amlasrii
C&inei Jermo#alorifi!are !onstituie .P. Re&er#orul GBidigBi!i este situat $n amonte
rFului EF! ,i are fun!ia rote!toare $motri#a re#rsarilor. 'ro%a%ilitatea distrugerii
%ara2ului este 2oas" entru ! se $ntrerind o%ser#ri reglare ,i rote!ia %ara2ului.
A!easta redu!e ris!ul de distrugere a %ara2ului ,i inundrii teritoriului.
)igura nr.###. lan !r"anistic 6eneral. Sc4e;a Inundrii osi"ile a .eritoriului
E;ist ris!ul seismi!itii sorite -9 grade1. A!est ris! in!lude ro%a%ilitatea distrugerii
!onstru!iilor ,i enetrarea de,eurilor li!Bi&i $n aele de surafa a rFului EF!. Dn !a&ul a!esta
este osi%il ima!tul negati# asura !alitii aelor naturale" dar nu asura regimului Bidrologi!.
+ota aei" de#rsate $n rFul EF! $n limitele ora,ului +Bi,inu" este $n 0*3 ori mai mare de!Ft
flu;ul de a" !are se re#ars din re&er#orul GBidigBi!i. Dn afar de re#rsrile aelor urifi!ate
de la staie de eurare +Bi,inu" sunt anumite surse de de#rsare a aelor de !alitate ne!ontrolat"
$n se!ial sistemul de !anali&are a aelor meteori!e.
Dn lus la fa!torii sus*numite" fun!ionarea C&inei Jermo#alorifi!are" oate influena asura
regimului Bidrologi! a lo!alitii din !au&a de#rsrilor aei $n sistemul !entrali&at de !anali&are"
!are la rFndul su" du tratarea %iologi!" re#ars aele urifi!ate $n rFul EF!. +antitatea aei
de#rsate $n sistemul or,nes! de !anali&aie de la C&ina Jermo#alorifi!are" deinde de
teBnologiile ali!ate" $n se!ial" teBnologia s!Bim%ului ioni! entru deminerali&area aei"
teBnologia eurrii umede a emisiilor aeriene" sistemul de r!ire a tur%inelor de ulei $n turnurile
de e#aorare" sistemul de r!ire uned a &gurei ,i !enu,ei. Dn afar de de#rsri lanifi!ate a
aelor u&ate" sunt ro%a%ili deasemenea ,i de#rsrile nere#&ute a aelor teBnologi!i $n mediu
am%iant $n forma de s!urgeri ,i e#aorri a de,eurilor li!Bide rin suae" %ande" #al#e" ,i
de#rsri a!!identale.
Dn rin!iiu" se lanifi! de a aro#i&iona toate ro!ese $n !are se utili&ea& aa la C&ina
Jermo#alorifi!are" !u sisteme !ir!ulante ,i reetate de aro#i&ionare de a. Dea!eea
ro%a%ilitatea efe!tului su%stanial asura ni#elulu aelor su%terane ,i regimul aos este destul
de redus.
Menionm totu,i ! $n !iuda utili&rii lanifi!ate a sistemelor !ir!ulante de utili&are a aei la
C&ina Jermo#alorifi!are" o arte de a #a fi !onsumat la e#aorare ,i arial entru s!ouri
gosodre,ti ,i menagere. Dea!eea se re#ede adugarea aei roasete din sistemul !entrali&at
de alimentare !u a.
Ima!tele e#entuale rin!iale a CJ> +Bi,inu asura mediului a!#ati! sunt totali&ate $n
Ja%elul 0.:.
I"pactul asupra calitii apei'
Din fa!torii sus*menionate ima!tul dire!t asura !alitii aelor naturale $n &ona amlasrii
C&inei Jermo#alorifi!are +Bi,inu ot a#ea( !alitatea solului" ro%a%ilitatea inundrilor !au&ate
de loi toreniale" re!iitaii" re#rsrile rFului EF!" re!um ,i ro%a%ilitatea !urtemurii de
mFnt.
+enu,a este una din de,eurile de la C&ina Jermo#alorifi!are. Dn !a&ul $ngrorii !enu,ei de la
CJ> +Bi,inu re!iitaile ot sla metale din !omonena !enu,ei $n aele su%terane. Dn urma
a!estui ro!es a!iditatea solului oate s ridi!e" ,i totodat ridi! ro%a%ilitatea slrii ulterioare
a metalelor grele. Jre%uie !onsiderat fatul ! su%stanele $n !enu, sunt re&eni $n forma mai
solu%il de!Ft !ele re&ente $n de,eurile mena2ere iniiale. Dn !eea !e ri#e,te dio;ini" ei sunt
legate $n mod dura%il !u surafaa !enu,ei #olatile" sunt ra!tiu! insolu%ili $n a ,i nu sunt
slate $n aele de surafa $n !antiti !onsidera%ile.
@u% influena loilor a!ide este osi%il slare mai a!ti# a metalelor grele" totu,i ,i $n
!ondiiile solurilor neutre sau sla% a!i&i este osi%il slarea !admiului" lum%ului ,i a
!romului. +on!entraiile metalelor" re!um a =g" Ea" +r" +u" Mo" '%" Ji ,i Rn ot fi ridi!ate
esenial $n aele de surafa $n lo!ul $ngrorii !enu,ei ,i &gurii de la arderea la CJ> +Bi,inu
de2a du rim loaie. +u toate ! slare ulterioar a metalelor este mai uin intensi#"
metalele !um sunt !admiu" !uru" mer!ur" lum% ,i &in! ot duna mediului am%iant $n tim de
sute de ani ,i mai mult. Dn !a&ul !onstru!iei oligonului se!ial entru $ngroarea !enu,ei ,i
&gurei" soluiile !u !oninut de metale slate #or fi !ole!tate $n !ole!toare se!iale ,i aoi #or fi
trimise la staiile de tratare a de,eurilor li!Bide industriale. Dn a%sena !ole!toarelor a!este metale
#or enetra $n mediu am%iant.
Cn alt ti de de,euri al CJ> +Bi,inu sunt &gure" !are ot fi $ngroate sau utili&ate $n !onstru!ii.
La $ngroarea &gurii" srurile anorgani!e ,i !antiti mi!e a metalelor grele ot fi introduse $n
mediu aos.
'ra!ti!" $ngroarea !enu,ei ,i &gurii $n oligoanele oate influena negati# $n rimul rFnd asura
!alitii aelor su%terane.
Dn ro!esul de rodu!ere entru arderea de,eurilor solide mena2ere #or fi utili&at ga&ul natural.
'entru a aro#i&iona rodu!erea ne$ntrerut" este ne!esar !onstru!ia deo&itului ga&ului
li!Befiat sau a ma&utului -surselor de re&er# a !om%usti%ilului1. Deo&itul de ma&ut oate
de#eni o surs de oluare a rFului EF! ,i a aelor su%terane $n !a&ul inundaiilor sau
de#rsrilor aelor rFului EF!. Da! ma&utul #a fi utili&at !a o surs alternati# de !om%usti%il"
entru a redu!e ris!ul enetrrii roduselor de etrol $n o%ie!te de a #a fi ne!esar de a !onstrui
un #al din %eton de rote!ie.
'ro%a%ilitatea inundaiilor ,i a de#rsrilor aelor rFului EF! ridi! ris!ul de#rsrilor a#ariate ,i
a re#rsrilor aelor netratate $n aele de surafa.
La arderea de,eurilor solide mena2ere $n !utoare se formea& ameste!ul de su%stane" !are sunt
suuse a,a numite urifi!rii umede entru a re#eni emisiile to;i!e $n atmosfer. Dn re&ultatul
a!estei tratri !omonentele ameste!uluui de ga&e" re!um( @`;" +O" =+l" =F" furani" dio;ini"
oli!Blor%ifenile" Bidro!ar%uri aromati!i oli!i!li!e" et!. tre! $ntr*o soluie aoas. Dn afar de
a!east" $n ro!esul arderii also formea& o;i&ii a&otului NO;" !are sunt roduse intera!iunii
termi!e dintre a&otului atrmosferi! !u o;Lgen. Metalele grele $n timul arderii formea& o;i&i"
!loruri sau fluoruri" dar $n esen rmFn $n !omonena &gurii ,i a !enu,ei. 'arial ele ot fi
a%sor%ite e mi!roarti!ule a ga&elor de fum ,i sunt s!oase $n soluii aoase.
A!este soluii rere&ent Ba&ardul e!ologi! ridi!at" ,i teBnologia deno!i#i&rii lor tre%uie s
asigure urifi!are sigur ,i deminerali&area entru utili&area reetat a a!estei ae.
+alitatea aei urifi!ate du staia de tratare" ,i a aei re!ir!ulante deiunde de teBnologia de
eurare sele!tat" ,i este determinat de !erinele la !alitatea aei entru utili&area reetat. Dn
a!est s!o #a fi ne!esar de a ela%ora regulamente teBnologi!e ri#ind !alitatea aei re!i!lante ,i
utili&ate $n mod reetat. Dn !a&ul $n !are sistemele de eurare nu #a aro#i&iona o%inerea aei !u
!alitate !oresun&toare !erinelor" este osi%il ris!ul de de#rsri neautori&ate a aelor u&ate $n
!ole!torul or,enes! sau $n surse naturale a aelor de surafaa.
.a"elul nr.##. I;pactele e*entuale principale a !.+ C4iinu asupra calit8ii apei
Nr. Ima!tul e#entual Des!rierea ima!tului
Jiul
ima!tului
E#aluarea
gradului
Msuri de redu!ereMre#enire a ima!tului
..
Delasarea aelor
freati!e $n straturile
suerioare ,i ridi!area
ni#elului lor $n &ona
!onstru!iei CJ>
+Bi,inu
+ldirea administrati# ,i de rodu!ie a CJ>
+Bi,inu ,i alte !onstru!ii" re!um ,i
e!Biamentul !u greutate ma2or -multitona2e1
ot e;er!ita resiunea adiional asura soluui.
+onsiderFnd ni#elul sorit ale aelor freati!e -7*
3 m de la surafaa solului1" amlasarea !ldirior
,i a !onstru!iilor #a !ontri%ui la delasarea
aelor freati!e $n straturile suerioare ,i ridi!area
!oresun&toare a ni#elului lor.
Dire!t"
ermanent
Mediu
A!est fa!tor tre%uie luat $n !onsideraie la
roie!tare e %a&a !al!ului resiunii
se!ifi!i asura solului.
:.
'ro%a%ilitatea de
inundare !u s!urgerile
toreniale de surafa
Dn +Bi,inu sunt fre!#ente loii toreniale" $n
se!ial $n timul de #ar" !eea !e !ondiionea&
ris!ul inundrii teritoriului u&inei ,i ridi!area
de%itului de surafa" re!um ,i aelor freati!e.
Dire!t"
reetat"
de s!urt
durat
Mediu
Jre%uie !onsiderat !onstru!ia a unui #al
de rote!ie !u dreBa2 reglat $n 2urul
teritoriului u&inei.
8.
'ro%a%ilitatea de
inundare de aele
re#rsate ale rFului EF!
,i afluenilor laterali
'ro%a%ilitatea inundrilor $n raionul amlasrii
C&inei Jermo#alorifi!are !onstituie .P.
Re&er#orul GBidigBi!i este situat $n amonte
rFului EF! ,i are fin!ia rote!toare de
re#rsarile. A!est ris! imune ridi!area de%itului
de surafa" re!um ,i a aelor freati!e.
Dire!t"
reetat"
de s!urt
durat
MediuM
redus
'ro%a%ilitatea distrugerii %ara2ului este
2oas" entru ! se $ntrerind o%ser#ri
reglare ,i rote!ia %ara2ului. A!easta
redu!e ris!ul de distrugere a %ara2ului ,i
inundrii teritoriului.
0. Ridi!area ni#elului
aelor freati!e" a
de%itului de surafa"
eui&area surselor de
a datorit
fun!ionrii CJ>
+Bi,inu
Fun!ionarea C&inei Jermo#alorifi!are oate
influena asura regimului Bidrologi! a lo!alitii
din !au&a de#rsrilor aei $n sistemul !entrali&at
de !anali&are" !are la rFndul su" du tratarea
%iologi!" re#ars aele urifi!ate $n rFul EF!.
+antitatea aei de#rsate $n sistemul or,nes!
de !anali&aie de la CJ> deinde de teBnologiile
ali!ate" $n se!ial" teBnologia s!Bim%ului ioni!
entru deminerali&area aei" teBnologia eurrii
umede a emisiilor aeriene" sistemul de r!ire a
tur%inelor de ulei $n turnurile de e#aorare"
Dire!t"
ermanent
MediuM
redus
De a ali!a sistemele !ir!ulante ,i reetate
de aro#i&ionare de a. Dea!eea
ro%a%ilitatea efe!tului su%stanial asura
ni#elulu aelor su%terane ,i regimul aos
este destul de redus.
Jotu,i" $n !iuda utili&rii lanifi!ate a
sistemelor !ir!ulante de utili&are a aei la
C&ina Jermo#alorifi!are" o arte de a #a
fi !onsumat la e#aorare ,i arial entru
s!ouri gosodre,ti ,i menagere. Dea!!ea
se re#ede adugarea aei roasete din
sistemul de r!ire uned a &gurei ,i !enu,ei. Dn
afar de de#rsri lanifi!ate a aelor u&ate" sunt
ro%a%ili deasemenea ,i de#rsrile nere#&ute
a aelor teBnologi!i $n mediu am%iant $n forma
de s!urgeri ,i e#aorri a de,eurilor li!Bide rin
suae" %ande" #al#e" ,i de#rsri a!!identale.
sistemul !entrali&at de alimentare !u a.
.a"elul F.H. I;pactul e*entual a !.+ C4iinu asupra calit8ii apei
Nr. I;pactul e*entual /escrierea i;pactului
.ipul
i;pactului
E*aluarea
gradului
-suri de reducere@pre*enire a i;pactului
..
'oluarea aelor
su%terane din !au&a
enetrrii su%stanelor
to;i!e -metale grele"
et!.1 din !au&a
di&ol#rii
!omonenilor &gurei ,i
!enu,ei
Dn !a&ul $ngrorii !enu,ei de la CJ> +Bi,inu
re!iitaile ot sla metale din !omonena
!enu,ei $n aele su%terane. Dn urma a!estui ro!es
a!iditatea solului oate ridi!a" ,i totodat ridi!
ro%a%ilitatea slrii ulterioare a metalelor grele.
@u% influena loilor a!ide este osi%il slare mai
a!ti# a metalelor grele" totu,i ,i $n !ondiiile
solurilor neutre sau sla% a!i&i este osi%il slarea
!admiului" lum%ului ,i a !romului. +on!entraiile
metalelor" re!um a =g" Ea" +r" +u" Mo" '%" Ji ,i
Rn ot fi ridi!ate esenial $n aele de surafa $n
lo!ul $ngrorii !enu,ei ,i &gurii de la arderea la
CJ> +Bi,inu de2a du rim loaie. +u toate !
slare ulterioar a metalelor este mai uin
intensi#" metalele !um sunt !admiu" !uru"
mer!ur" lum% ,i &in! ot dauna mediului am%iant
$n tim de sute de ani ,i mai mult. Cn alt ti de
de,euri al CJ> +Bi,inu sunt &gure" !are ot fi
$ngroate sau utili&ate $n !onstru!ii. La $ngroarea
&gurii" srurile anorgani!e ,i !antiti mi!e a
metalelor grele ot fi introduse $n mediu aos.
'ra!ti!" $ngroarea !enu,ei ,i &gurii $n oligoanele
oate influena negati# $n rimul rFnd asura
!alitii aelor su%terane.
Dire!t"
reetat
MediuM
redus
Dn !a&ul !onstru!iei oligonului se!ial
entru $ngroarea !enu,ei ,i &gurei" soluiile
!u !oninut de metale slate #or fi !ole!tate
$n !ole!toare se!iale ,i aoi #or fi trimise la
staiile de tratare a de,eurilor li!Bide
industriale. Dn a%sena !ole!toarelor a!este
metale #or enetra $n mediu am%iant.
O metod mai sigur de $ngroare este
#itrifi!area !enu,ii" determinFnd*o s intre $n
fa&a de !one;iuni !u !omonentele de sti!la.
'rodusul #itrifi!at e;andat oate fi folosit
entru rote!ia termi!. Alt metod este
osi%ilitatea de a in!ludere $n !eram&it
granular" !are este utili&at la o%tinerea
%eton u,or $n !onstru!ii.
:.
'oluarea aelor de
surafa !u roduse
etroliere
Deo&itul de ma&ut oate de#eni o surs de oluare
a rFului EF! ,i a aelor su%terane $n !a&ul
inundaiilor sau de#rsrilor aelor rFului EF!.
Indire!t" de
s!urt durat
Redus
Da! ma&utul #a fi utili&at !a o surs
alternati# de !om%usti%il" entru a redu!e
ris!ul enetrrii roduselor de etrol $n
o%ie!te de a #a fi ne!esar de a !onstrui un
#al din %eton de rote!ie.
8. 'oluarea aelor de
surafa !u de#rsri
'ro%a%ilitatea inundaiilor !au&ate de loi toreniale
,i de#rsrile aelor rFului EF! ridi! ris!ul
MediuM
redus
Jre%uie !onsiderat !onstru!ia a unui #al de
rote!ie !u dreBa2 reglat $n 2urul teritoriului
a#ariate din !au&a
inundaiilor
de#rsrilor a#ariate ,i a re#rsrilor aelor
netratate $n aele de surafa.
u&inei. A!easta redu!e ris!ul inundrii
teritoriului CJ>.
0.
'enetrarea de,eurilor
li!Bi&i $n aele de
surafa a rFului EF!
din !au&a !utremurilor
de mFnt
A!est ris! in!lude ro%a%ilitatea distrugerii
!onstru!iilor ,i enetrarea de,eurilor li!Bi&i $n
aele de surafa a rFului EF! $n !a&ul distrugerii
!ldirilor ,i a e!Biamentelor !au&ate de !utremuri
de mFnt. Dn !a&ul a!esta este osi%il ima!tul
negati# asura !alitii aelor naturale" dar nu
asura regimului Bidrologi!.
Indire!t" de
s!urt durat
Mediu
La roie!tarea !onstru!iilor ,i amlasarea
e!Biamentului tre%uie luat $n !onsideraie
seismi!itate sorit -9 grade1 a teritoriului
sele!tat entru CJ> +Bi,inu.
3.
'oluarea aelor de
surafa !u soluii
a!ide re&ultate din
urifi!area umed a
emisiilor ga&oase !u
!oninut de @`;" +O"
=+l" =F" No;" furani"
dio;ini"
oli!Blor%ifenile"
Bidro!ar%uri aromati!i
oli!i!li!e" et!.
Dn re&ultatul tratrii umede !omonentele
ameste!uluui de ga&e" re!um( @`;" +O" =+l" =F"
furani" dio;ini" oli!Blor%ifenile" Bidro!ar%uri
aromati!i oli!i!li!e" et!. tre! $ntr*o soluie
aoas.et!. tre! $ntr*o soluie aoas. Dn afar de
a!east" $n ro!esul arderii also formea& o;i&ii
a&otului NO;" !are sunt roduse intera!iunii
termi!e dintre a&otului atrmosferi! !u o;Lgen.
Metalele grele $n timul arderii formea& o;i&i"
!loruri sau fluoruri" dar $n esen rmFn $n
!omonena &gurii ,i a !enu,ei. 'arial ele ot fi
a%sor%ite e mi!roarti!ule a ga&elor de fum ,i sunt
s!oase $n soluii aoase.
Dire!t" de
s!urt durat
Mediu
A!este soluii rere&ent Ba&ardul e!ologi!
ridi!at" ,i teBnologia deno!i#i&rii lor tre%uie
s asigure urifi!are sigur ,i deminerali&area
entru utili&area reetat a a!estei ae.
Jre%uie asigurat utili&area aei $m mod
reetat ,i re!i!larea aei $n ro!ese
teBnologi!e. Este ne!esar ela%orarea
regulamentelor teBnologi!i ri#ind !alitatea
aei entru re!i!lare ,i utili&are reetat. Dn
!a&ul $n !are sistemele de eurare nu #a
aro#i&iona o%inerea aei !u !alitate
!oresun&toare !erinelor" este osi%il ris!ul
de de#rsri neautori&ate a aelor u&ate $n
!ole!torul or,enes! sau $n surse naturale a
aelor de surafaa.
Evaluarea Impactului Asupra Mediului nconjurtor
<. /escrierea ;etodelor de pronosticare utiliEate7
Dn !ontinuare se #or des!rie metodele de ronosti!are utili&ate re!um ,i a rin!iiilor de %a&
folosite la e#aluarea ima!tului ,i a modalitilor de o%inere a indi!atorilor reali ,i a !elor de
rogno& ai !alitii mediului $n raionul $n !are urmea& s fie reali&at roie!tul.
'entru a fa!e are!ieri reliminare a ima!telor e#entuale a oeraiunii CJ> +Bi,inu asura
mediului am%iant aos" au fost folosite iote&e simlifi!ate %a&ate e e;eriena ,i oinia e;ertului"
!u folositea inde;elor urmtoare(
arametrii !alitii mediului -starea e!ologi! ,i starea !Bimi! e;istent a surselor naturale
de a de surafa ,i su%terane1)
natura" !antitatea ,i !alitatea oluanilor !are ot enetra $n mediu am%iant !a re&ultatul
e#a!urii aelor re&iduale sau $n urma de#rsrilor a!!identale)
s*au e#ideniat ro!ese teBnologi!e !are ot du!e la formarea aelor oluate !u su%stane
!Bimi!e no!i#e -surse de oluare1 ,i s*au rous metode ,i rin!iiile generale de a redu!e
sau re#eni ris!ul introdu!erii oluanilor $n mediu a!#ati!)
au fost luate $n !onsideraie marimi de !on!entraii limite admisi%ile a su%stanelor $n !au&a
ermise entru e#a!uarile $n %a&ine naturale de a $n Reu%li!a Moldo#a <" re!um ,i
ni#elurile !riti!e de oluare a %a&inelor de a naturale.
au fost !onsiderate gradul ,i timul ima!tului e#entual asura mediului aos natural -lun!a
rFului EF! ,i aele su%terane $n &ona !onstru!iei CJ> +Bi,inu1 e %a&a de%itului aelor
u&ate ,i a !oninutului su%stanelor no!i#e)
nu a fost luat $n !onsideraie ro!esul de autoeurare a aelor naturale ,i diluia !on!entraiei
oluanilor $n ele" totu,i a!este fenomene tre%uie !onsiderate $n e#aluarile ulterioare.
Dn estimarea ima!tului osi%il ,i la rounerea metodelor teBnologi!e ,i a !ilor de
redu!ere e#a!urii aelor oluate" au fost ali!ate elementele rin!iiului H!ost*%enefi!iuI.
86 E!ologie*E;ert @RL M.E!oE;ert.md M offi!e e!oe;ert.md M 8<8::*<0366. M 8<869*./6///
Evaluarea Impactului Asupra Mediului nconjurtor
g. E*aluarea gradului de incertitudine a concluEiilor principale.
Au fost !onsiderate diferite tiuri de in!ertitudini" !um sunt o%ie!ti#e ,i su%ie!ti#e" de %a& sau
se!undare" naturale sau teBnologi!e. Ele se datorea& att lisurilor de !uno,tine e;a!te ri#itoare la
stru!tura ro!eselor teBnologi!e de aredere a de,eurilor mena2ere solide" ro!eselor fi&i!e ,i
%io!Bimi!e !e #or fi ali!ate entru eurarea aelor u&ate $n s!oul asigurrii utili&arii aei $n mod
reetat $n ro!ese teBnologi!e" !t ,i setului limitat de date disoni%ile. Jre%uie f!ute distin!ii
dintre in!ertitudini naturale sau aleatori" in!ertitudini teBnologi!e sau introdu!e de om.
In!ertitudinile naturale nu ot fi reduse rin adatarea de metode erfe!ionate sau modele mai
sofisti!ate. Ele ot fi luate $n !onsideraie rin ali!area la metodologii sto!Baisti!e sau fu&&L"
!aa%ile a le !uantifi!a.
+ea de a dou !ategorie de in!ertitudini deri# de(
in!ertitudini la date" !a urmare a metodelor de rele#are -!ara!teristi!i statisti!e1" erori de
msur ,i metode de anali& a datelor"
in!ertitudini de modelare !a efe!t al utili&rii unor modele matemati!e inade!#ate ,i a
erorilor $n arametrii utili&ai"
in!ertitudini oeraionale" !are sunt $n general !orelate !u !onstru!ia" $ntreinerea ,i oerarea
lu!rrilor BidroteBni!e.
@re deose%ire de in!ertitudinile naturale" !ele induse de om ot fi reduse rin !ole!tarea unui set
mai %ogat de informaii sau rin $m%untirea modelului matemati!.
86 E!ologie*E;ert @RL M.E!oE;ert.md M offi!e e!oe;ert.md M 8<8::*<0366. M 8<869*./6///
Evaluarea Impactului Asupra Mediului nconjurtor
4. Co;entarii la capitolul resurse ac*atice
De ali!at teBnologia nou fr emisii $n reeaua Bidrografi! des!Bis -%a&inele de a1.
@e e;!lude daune e!ologi!e entru mediu am%iant" in!lu&Fnd mediu aos.
C&ina Jermo#alorifi!are tre%uie semne&e un +ontra!t !u Aa +anal +Bi,inu entru
o%inerea aei din sistemul !entrali&at de aro#i&ionare !u a. C&ina este o intrerindere !u
!onsumul medie de a. 'rin!ial arte a !onsumului de a este entru s!ouri de
rodu!ie.
Jeritoriul u&inei Jermo#alorifi!are tre%uie s fie !anali&at totalmente entru a e;!lude
de#rsrile aei $n mediu am%uiant. Aele meteori!e din teritoriul u&inei tre%ue !ole!tate ,i
omate la staia de eurate) du eurare ei ot fi utili&ate entru sulinirea ierderilor de
a $n ro!ese teBnologi!e.
'entru a redu!e utili&area aei roaste $n ro!ese teBnologi!e" de re#&ut utili&area aei
!ir!ulante ,i $n mod reetat -entru regtirea latelui de #ar ,i r!irea &gurei1.
@e re!omand !onstruirea #alului rote!tor $n 2urul teritoriului C&inei de Jermo#alorifi!are
+Bisinu entru a redu!e ris!ul inundrilor !au&ate de loi toreniale ,i de#rsrile aelor
rFului E+.
@e re!omand !on!eutul 'lanului de managementul a aelor la CJ> +Bi,inu !onform
re#ederilor legale ,i norma&i#elor ri#ind gosodria aelor !are ar in!lude monitoringul ,i
!ontrolul asura olurii aelor.
Re)erine4
Cngureanu D." Dro%ot R." >ardu!a A." Giurma Ion. Managementul aelor. 4 +B.(CJM"
:776.* 3.7.
'NCD. HMoldo#a :.I * @trategia Naional entru De&#oltarea Dura%il. +Bi,inu" :777.*
.66 .
MERN" INE+O. @tarea mediului $n RM $n anul :770 -Raort Naional1. +Bi,inu.* .:8 .
HResursele a!#ati!e ale Reu%li!ii Moldo#aI. >ol..( Aele de surafa. >.+a&a!.
+.MiBailes!u" G.Ee2enaru" G.GFl!.* +B( Gtiina.*:77<.*:09.
HAudit e!ologi!I. GB.Du!a" O.+o#alio#a" A.olond!o#s!Bi" >.+o#alio#. +Bi,inu" C@M"
:77:.*
Raort anual :77/ al Agenia E!ologi! +Bi,inu.
88 E!ologie*E;ert @RL M.E!oE;ert.md M offi!e e!oe;ert.md M 8<8::*<0366. M 8<869*./6///
Evaluarea Impactului Asupra Mediului nconjurtor
Dire!ti#a Cniunii Euroene EC nr./.M:<.MEEC ri#ind !alitatea aelor u&ate e#a!uate $n
%a&inele naturale de a) =otrFrea Gu#ernului RM din .7 o!tom%rie :77/ !e !oresunde
re#ederilor Dire!ti#ei CE.
8: E!ologie*E;ert @RL M.E!oE;ert.md M offi!e e!oe;ert.md M 8<8::*<0366. M 8<869*./6///
Evaluarea Impactului Asupra Mediului nconjurtor
C. /ESCRIERE, C1-LEQ3 RI E+,L!,RE, I-,C.!L!I
a. .erenuri
Jerenurile din &ona roie!tului sunt de ti teBnogen ,i sunt destinate entru !onstru!ii muni!iale
de tiul staiei de eurare a aelor u&ate ,i a fost atri%uit !onstru!iei u&inei de termo#alorifi!are a
de,eurilor mena2ere. @olurile de e a!este terenuri nu re&int interes entru agri!ultur sau
infrastru!tura lo!ati# din !au&a siturii $n &ona industrial ,i $n imediata aroiere a staiei de
eurare a aelor u&ate.
Jerenurile ot fi !onsiderate !a moderat oluate !u roduse re&ultate din urma a!ti#itii staiei de
eurare. Jotodat a!este terenuri nu sunt un eri!ol de alune!ri de tren sau alte ro!ese geologi!e
eri!uloase la adresa muni!iiului +Bi,inu.
". )aun i <lor Kdi*ersitatea speciilor7 specii rare i pe cale de dispari8ieL
A fost demonstrat" !a a!ti#itatea teBnogen $n se!toarele studiate ale e!osistemului ur%an +Bi,inu
are o influenta negati# asura di#ersitii %iologi!e. Are lo! o redu!ere esenial a numrului de
familii" genuri" se!ii. Dn total $n e!osistemul ur%an al mun. +Bi,inu sunt dete!tate !ir!a .69 se!ii
din .:9 genuri si 07 familii. +ele mai numeroase .7 familii sunt( Astera!eae -8< se!ii1" 'oa!eae
-:71" Fa%a!eae -.01" Erassi!a!eae -..1" Lamia!eae -91" Ro&a!eae-..1" Eoragona!eae-91" Aia!ea
-61" +arLoBLna!ea -81" Ranun!ula!ea-81" !are rere&int 9."<P din flora e!osistemului ur%an
+Bi,inu.
Dn aroiere de &ona rous entru !onstru!ia CID !urge r. E$!. RFul E$! este afluent de dreata a
Nistrului. D,i are i&#orul $n &ona +odrilor $n artea !entral a Moldo#ei" lFng s. Jemeleui r.
+lra,i. Lungimea * .33 Am" adFn!imea al%iei 70*."3m" iar surafaa %a&inului are :.37 Am:.
>alea E$!ului este aroae liniar" fr mari meandre !u lime !e #aria& $ntre 87 ,i .37 m. +ursul
rFului este regulat de*a lungul la!ului de a!umulare GBidigBi!i ,i la #rsarea lui $n r. Nistru $n
aroiere de s. Gura E$!ului. Alimentarea rFului este mi;t. >alorile e;treme de minerali&are a
aelor freati!e !onstituie 7"36 ,i .7". gMl. $ns la ma2oritatea a%solut a aelor gradul de minerali&are
os!ilea& de la 7"36 Fn la ."3 gMl. $n fun!ie de relief" sol" gradul de inunda%ilitate" de Bidro!Bimia
aei $n %a&inul r. EF! s*a format o #egetaie se!ifi!.
'artea inferioar a lun!ii r. E$!" $n!eFnd !u or. +Bi,inu Fn la #arsare" se !ara!teri&ea& rin
$n!linri de surafa ,i rintr*o drenare natural. Modulii s!urgerilor su%terane s!ad %rus! Fn la
7"779*7"7. lMsMBa. Dn !omonena alu#iunilor redomin #arietile litologi!e grele ,i suragrele. La
formarea $n#eli,ului terestru o arti!ularitate deose%it o au solurile !oma!te de ti ml,tinos. Dn
lun!a din rea2ma terasei se $ntFlnes! su% form de ete srturi ,i soloneuri.
Alimentarea !u a a rFului e a!est se!tor este $n %a&a s!urgerilor de ae din or. +Bi,inu ,i a !elor
din !onfluena I,no#ului. Anterior e se!torul +Bi,inu*Eul%oa!a erau numeroase lo!uri
ml,tinoase" multe din !are rere&entau desi,uri de stuf" aur ,.a. Dn re&ent al%ia r$ului este
$ndretat ,i adFn!it iar #egetaia natural s*a strat doar e lFng maluri. >egetaia din rea2ma
malurilor este re&entat de gruri ruderale ,i de !Fm.
:< E!ologie*E;ert @RL M.E!oE;ert.md M offi!e e!oe;ert.md M 8<8::*<0366. M 8<869*./6///
Evaluarea Impactului Asupra Mediului nconjurtor
+er!etrile $ntrerinse $n tronsonul +Bi,inu * Anenii Noi" de !tre Eulat Denis -:77/1" ri#ind
!omonena !alitati# ,i !antitati# a iBtiofaunei" ermit s afirmm ! se!iile de e,ti de e a!est
segment fa! arte din grua !elor tolerante" u%i!#iste" indi!Fnd e;istena unor modifi!ri e!ologi!e
a!!entuate induse de fa!torul antroi!. Gradul $nalt de oluare al e!osistemului a!#ati! este
!onfirmat ,i de numrul redus de doar < se!ii de e,ti. >aloarea indi!elui de dominan s!oate $n
e#iden a,a se!ii eudominante !a( +o%itis taenia" +arassius gi%elio" 'seudoras%ora ar#a"
'roterorBinus marmoratus ,i !a se!ie dominant * Neogo%ius gLmnotra!Belus. >aloarea !onstanei
e a!east oriune arat o se!ie eu!onstant*!onstant( +o%itis taenia" iar din !lasa !elor a!!esorii
se $ntFlnes!( +arassius gi%elio" 'seudoras%ora ar#a" 'roterorBinus marmoratus ,i Neogo%ius
gLmnotra!Belus. Indi!ele de semnifi!aie e!ologi! une $n e#iden +o%itis taenia ,i +arassius
gi%elio !a se!ii !ara!teristi!e iBtio!eno&ei date" iar se!iile( 'seudoras%ora ar#a" 'roterorBinus
marmoratus ,i Neogo%ius gLmnotra!Belus 4 $nsoitoare.
c. ,lte co;ponente
'eisa2ele -!ara!teristi!a transformrii eisa2elor" rodu!ti#itatea ,i #aloarea lor re!reati#"
!ara!teristi!a lo!alitilor1)
Dn urma imlementrii roie!tului nu #a a#ea lo! s!Bim%area destinaiei terenului" a!esta este e
teritoriul staiei de eurare ,i este la Ealana Aa*!anal +Bi,inu. 'rin BotrFrea +onsiliului
Muni!ial nr. din ... el a fost atri%uit entru !onstru!ia u&inei de in!inerare a de,eurilor.
'e teritoriile adia!ente nu #or fi s!Bim%ri ale eisa2ului. Rona de rote!ie a r. E$! nu #a fi afe!tat
de a!ti#itile de !onstru!ie.
d. /escrierea co;plex a i;pactului e*entual Ki;pact direct7 indirect7 repetat7 de
scurt durat7 te;porar7 de lung durat i per;anentL i e*aluarea gradului
acestuia5
Asupra populaiei
Ris!ul de $m%oln#ire" !onse!inele so!iale ,i e!onomi!e numrul de lo!uitori suu,i ima!tului
o%ie!telor ,i a!ti#itilor sunt des!rise $n !ontinuare.
Dn muni!iiul +Bi,inu lo!uies! !!a. din oulaia Reu%li!ii Moldo#a de a!eea este imortant
a%ordarea osi%ilului ima!t a CJD asura sntii oulaiei. Dn &ona de ima!t dire!t al C&inei
intr !!a. .377 lo!uitori ai mun. +Bi,inu. Cn ima!t moderat oate fi asura $ntregului muni!iiu
-<93677 lo!uitori" !onform datelor Eiroului Naional de @tatisti! -. ianuarie :77/11.
)igura nr.#( Po)ula ia stabil, la 0nce)utul anului du) ora e i ani
Localitatea $%%D $%%J $%%B $%%C $%%G $%&%
Muni!iiul +Bisinau <97". <<9"/ <97"8 <93". <93"6 <96"8
:1 E!ologie*E;ert @RL M.E!oE;ert.md M offi!e e!oe;ert.md M 8<8::*<0366. M 8<869*./6///
Evaluarea Impactului Asupra Mediului nconjurtor
..or. +Bisinau 66.": 667": 639"0 668". 668": 668"0
..or. +odru .."3 .."3 .."3 .."3 .."3 .."3
..or. +ri!o#a <"6 <"9 9"0 9"0 9"0 9"0
..or. Durlesti .<"8 .6 .<"9 .<"9 .<"/ .<"/
..or. @ingera ..": ..": .: .: .: .:
..or. >adul lui >oda 0"9 0"9 0"9 0"9 0"9 0"9
..or. >atra 8"0 8"0 8"0 8"0 8"0 8"0
..mun.+Bisinau *sate -!omune1 68". 60 60 60". 60"0 60"/
'roie!tul #a a#ea ima!t asura !alitii aerului $n rimul rFnd. Ris!uri de $m%oln#ire ot fi
aso!iate !u iritaii resiratorii.
+onse!inele so!iale ,i e!onomi!e sunt atri%uite elemente o&iti#e deoare!e #a fi soluionat
ro%lema de,eurilor mena2ere ale muni!iiului" aralel o%inFndu*se energie.
Lo!alitile adia!ente !ele mai afe!tate osi%il sunt( Eu%uie!i" E$!" Re#a!a" @Fngera" et!.
Msurile de !atare" filtrare ,i neutrali&are a !omonentelor o%inute $n urma in!inerrii de,eurilor
mena2ere #or redu!e la minim a!est ima!t rin utili&area !elor mai ino#ati#e metode de gestionare
a o%ie!ti#elor de in!inerare a de,eurilor des!rise $n !aitolul aer atmosferi!.
(eteriorarea sau pierderea obiectelor geologice &i paleontologice prote6ate
Dn &ona e;aminat nu e;ist o%ie!te geologi!e sau aleontologi!e !unos!ute" rote2ate de @tat.
+omaniile !are #or reali&a lu!rrile de !onstru!ie urmea& a informa $n regim rioritar da! #or
des!oeri anumite #estigii geologi!e" arBeologi!e sau aleontologi!e.
e. ,lte ac8iuni de pre:nt>;pinare7 lic4idare7 ;ini;iEare i co;pensare a i;pactului
asupra ;ediului :ncon(urtor
A!este msuri sunt re#&ute $n 'lanul de Management de Mediu re&entat $n !ontinuare.
:2 E!ologie*E;ert @RL M.E!oE;ert.md M offi!e e!oe;ert.md M 8<8::*<0366. M 8<869*./6///
Evaluarea Impactului Asupra Mediului nconjurtor
G. L,N!L /E -,N,6E-EN. /E -E/I!
Etaa roie!tului
'lanifi!areM'roie!tare *
''
'regtire * '
+onstru!ie 4 +
Rea%ilitare 4 R
Oerare 4 O
Demolare * D
+omonenta
,i a!ti#itatea
Jiul de ima!t
Du durat (
-lung durat 4 L
s!urt durat 4 @1
Du !onse!ine(
-o&iti# 4 '
negati# * N1
A!ti#iti de minimali&are a
ima!tului
Autoritatea
resonsa%il
entru
imlementarea
a!ti#itii de
minimali&are
+erine referitoare la
!ondiiile de
monitori&are ,i
arametrii
Autoritatea
resonsa%il de
monitori&are
''" '
'lanifi!area ,i
roie!tarea
CJD
@ '
Emisia de oluani
$n atmosfer
Identifi!area" 'roie!tarea ,i Instalarea
de e!Biament erformant de
monitori&are a emisiilor $n regim
!ontinuu ,i automat
'roie!tarea de Filtre erformante
entru raf" susensii solide" li!Bide ,i
ga&oase
Administraia
$ntrerinderii
'roie!tantul
@ele!tarea !elei mai
%une metode"
@oli!itarea de !ertifi!ate
de !alitate re!unos!ute
internaional
@oli!itarea de garanii
ri#ind arametrii
roie!tai
@er#i!iile de
#erifi!are ,i
e;erti&are a
roie!tului
'rimria mun.
+Bi,inu"
AE+"
+M' +Bi,inu
''" '
'lanifi!area ,i
roie!tarea
CJD
@ N
RsFndirea de
mirosuri nel!ute
'roie!tarea e !Ft osi%il a saiilor
$n!Bise entru a re$ntFmina
disersarea mirosurilor urFte de la
CID
I&olarea !ontainerelor ,i !rearea unui
sistem de #entilare intern !u sistem de
neutrali&are ,i de&odori&are.
Administraia
$ntrerinderii
'roie!tantul
@ele!tarea !elei mai
%une metode"
@oli!itarea de !ertifi!ate
de !alitate re!unos!ute
internaional
@oli!itarea de garanii
ri#ind arametrii
roie!tai
@er#i!iile de
#erifi!are ,i
e;erti&are a
roie!tului
'rimria mun.
+Bi,inu"
AE+"
+M' +Bi,inu
:, E!ologie*E;ert @RL M.E!oE;ert.md M offi!e e!oe;ert.md M 8<8::*<0366. M 8<869*./6///
Evaluarea Impactului Asupra Mediului nconjurtor
Etaa roie!tului
'lanifi!areM'roie!tare *
''
'regtire * '
+onstru!ie 4 +
Rea%ilitare 4 R
Oerare 4 O
Demolare * D
+omonenta
,i a!ti#itatea
Jiul de ima!t
Du durat (
-lung durat 4 L
s!urt durat 4 @1
Du !onse!ine(
-o&iti# 4 '
negati# * N1
A!ti#iti de minimali&are a
ima!tului
Autoritatea
resonsa%il
entru
imlementarea
a!ti#itii de
minimali&are
+erine referitoare la
!ondiiile de
monitori&are ,i
arametrii
Autoritatea
resonsa%il de
monitori&are
+" R"D
+onstru!ia
C&inei de
In!inerare a
De,eurilor(
e;!a#are
a!ti#iti de
!onstru!ie
instalare
e!Biamente
finisa2e
interioare"
e;terioare
L N
Emisia de oluani
$n atmosfer"
'oluarea sol"
ae de surafa ,i
su%terane
generare de de,euri
de !onstru!ie
+onstru!ia ,i oerarea -fun!ionarea1
ade!#at a C&inei de In!inerare a
De,eurilor -CID1
@to!are searat ,i reutili&area
materialelor de !onstru!ie"
Deo&itarea la gunoi,tea autori&at a
de,eurilor de !onstru!ie
Efe!tuarea unor teste ermanente la
arametrii !e nu ot fi monitori&ai
automat
Meninerea teBni!ii $n stare %un de
fun!ionare
Dn!etarea !onstru!iei e tim loios
E#itarea olurii solului ,i aelor
Folosirea !ostumelor ,i m,tilor de
rote!ie la lu!rrile de !onstru!ie
Administraia
$ntrerinderii
+omaniile
!onstru!toare
+omaniile
furni&oare de
e!Biamente
Jeste ermanente
automati&ate ,i de
la%orator entru(
@O;" NO;" +O"
arti!ule solide" metale
grele"
Altele se!ifi!e(
testarea aelor de
surafa -r. E$!1
ro%e de sol
msurarea ni#elului de
&gomot
testarea materialelor
'rimria mun.
+Bi,inu"
AE+"
+M' +Bi,inu
Inse!ia de
@tat $n
!onstru!ii
+" O" +onstru!ia
C&inei de
In!inerare a
De,eurilor
L N Emisia de oluani
$n atmosfer
+onstru!ia ,i oerarea -fun!ionarea1
ade!#at a C&inei de In!inerare a
De,eurilor -CID1
Instalarea de e!Biament erformant
de monitori&are a emisiilor $n regim
!ontinuu ,i automat
Efe!tuarea unor teste ermanente la
arametrii !e nu ot fi monitori&ai
automat
I&olarea !ontainerelor ,i !rearea unui
Administraia
$ntrerinderii
+omaniile
!onstru!toare
+omaniile
furni&oare de
e!Biamente
Inse!ia de @tat
$n !onstru!ii
Jeste ermanente
automati&ate ,i de
la%orator entru(
@O;" NO;" +O"
arti!ule solide" metale
grele"
Altele se!ifi!e
'rimria mun.
+Bi,inu"
AE+"
+M' +Bi,inu
:- E!ologie*E;ert @RL M.E!oE;ert.md M offi!e e!oe;ert.md M 8<8::*<0366. M 8<869*./6///
Evaluarea Impactului Asupra Mediului nconjurtor
Etaa roie!tului
'lanifi!areM'roie!tare *
''
'regtire * '
+onstru!ie 4 +
Rea%ilitare 4 R
Oerare 4 O
Demolare * D
+omonenta
,i a!ti#itatea
Jiul de ima!t
Du durat (
-lung durat 4 L
s!urt durat 4 @1
Du !onse!ine(
-o&iti# 4 '
negati# * N1
A!ti#iti de minimali&are a
ima!tului
Autoritatea
resonsa%il
entru
imlementarea
a!ti#itii de
minimali&are
+erine referitoare la
!ondiiile de
monitori&are ,i
arametrii
Autoritatea
resonsa%il de
monitori&are
sistem de #entilare intern !u sistem de
neutrali&are ,i de&odori&are.
+" O"
Darea $n
e;loatare
L '
Mi!,orarea
!antitii de de,euri
mena2ere
deo&itate
O%inerea de
energie $n
re&ultatul
termo#alorifi!rii
Amena2area
ade!#at a teritoriul
$ntrerinderii"
in!lusi# $n#er&irea
terenurilor
adia!ente
Asigurarea !elor mai %une ra!ti!i $n
domeniu
Ctili&area sistemelor automati&ate de
monitori&are a arametrilor de
fun!ionare ,i emisii $n atmosfer.
Jre!erea e;erti&ei e!ologi!e de stat.
O%inerea er misiunii de fun!ionare
O%inerea Autori&aiei de emisii $n
atmosfer.
'lantarea de saii #er&i" amena2area
teritoriului.
Administraia
$ntrerinderii
Jeste ermanente
automati&ate ,i de
la%orator entru(
@O;" NO;" +O"
arti!ule solide" metale
grele" furani
Altele se!ifi!e
E;amen #i&ual
Administraia
$ntrerinderii
'rimria mun.
+Bi,inu"
AE+"
+M' +Bi,inu
Inse!ia de
@tat $n
!onstru!ii
:/ E!ologie*E;ert @RL M.E!oE;ert.md M offi!e e!oe;ert.md M 8<8::*<0366. M 8<869*./6///
Evaluarea Impactului Asupra Mediului nconjurtor
Etaa roie!tului
'lanifi!areM'roie!tare *
''
'regtire * '
+onstru!ie 4 +
Rea%ilitare 4 R
Oerare 4 O
Demolare * D
+omonenta
,i a!ti#itatea
Jiul de ima!t
Du durat (
-lung durat 4 L
s!urt durat 4 @1
Du !onse!ine(
-o&iti# 4 '
negati# * N1
A!ti#iti de minimali&are a
ima!tului
Autoritatea
resonsa%il
entru
imlementarea
a!ti#itii de
minimali&are
+erine referitoare la
!ondiiile de
monitori&are ,i
arametrii
Autoritatea
resonsa%il de
monitori&are
O" R"
Fun!ionarea
-oerarea1
CJD
L N
Emisia de oluani
$n atmosfer
@ol
Ae
Oerarea -fun!ionarea1 ade!#at a
C&inei de In!inerare a De,eurilor
-CID1
Meninerea e!Biamentului
erformant de monitori&are a
emisiilor $n regim !ontinuu ,i
automat.
Efe!tuarea unor teste ermanente la
arametrii !e nu ot fi monitori&ai
automat.
I&olarea !ontainerelor ,i asigurarea
unui sistem de #entilare intern !u
sistem de neutrali&are ,i de&odori&are.
Administraia
$ntrerinderii
Jeste ermanente
automati&ate ,i de
la%orator entru(
@O;" NO;" +O"
arti!ule solide" metale
grele" furani
Altele se!ifi!e
Administraia
$ntrerinderii
'rimria mun.
+Bi,inu"
AE+"
+M' +Bi,inu
O" R"
Fun!ionarea
-oerarea1
CID
L '
Redu!erea
!antitii de de,euri
Oerarea -fun!ionarea1 ade!#at a
C&inei de In!inerare a De,eurilor
-CID1
I&olarea !ontainerelor ,i asigurarea
unui sistem de #entilare intern !u
sistem de neutrali&are ,i de&odori&are.
@ortarea de,eurilor !u relu!rarea
searat a unor !omonente -sti!l"
de,euri de !onstru!ie" metale feroase
,i neferoase Et!.1 $nainte de
in!inerare.
Administraia
$ntrerinderii
+omanii
su%!ontra!toare
Jeste ermanente
automati&ate ,i de
la%orator entru(
@O;" NO;" +O"
arti!ule solide" metale
grele" furani
Altele se!ifi!e
Administraia
$ntrerinderii"
'rimria mun.
+Bi,inu"
AE+"
+M' +Bi,inu
:6 E!ologie*E;ert @RL M.E!oE;ert.md M offi!e e!oe;ert.md M 8<8::*<0366. M 8<869*./6///
Evaluarea Impactului Asupra Mediului nconjurtor
:6 E!ologie*E;ert @RL M.E!oE;ert.md M offi!e e!oe;ert.md M 8<8::*<0366. M 8<869*./6///